Filosofie

Boeken

Muziek

CD-roms

Audioboeken

Verwacht

PDF-Downloads

Webwinkel

Contact
Per 27 aug. 2008:

ISBN 978-90-809832-3-6 (HC)
ISBN 978-90-809832-4-3 (PB)


ISBN 978-90-809832-5-0 (HC)
ISBN 978-90-809832-6-7 (PB)

NUR 726

Filosofie


Uitgeverij Aadhar geeft de boeken, de muziek, de CD's en de CD-roms uit die onderdeel uitmaken van de site de Orde van de Tijd.

Uitgegeven worden media met een wetenschappelijke, spirituele en religieuze strekking.

Doelstelling is het bevorderen van de kennis en de culturele integratie op bovengenoemde gebieden.


We geven met onze ideële doelstelling in principe mondiaal boeken, muziek en cd's P.O.D . uit, d.w.z. print-on-demand, ofwel leveren uit voorraad bij een grote vraag, en wel op non-profitbasis indachtig artikel 27 van de Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit artikel houdt enerzijds in dat alle materiaal vrij down te loaden en uit te printen is vermits niet-commercieel aangewend, terwijl anderzijds ieder ander gebruik in welke commerciële context ook, de toestemming van de uitgeverij vereist.

Boeken met een ISBN-nummer kunnen worden besteld in de boekhandel of online via de links naar de internetwinkels op de pagina van het boek in kwestie. De retail-korting bedraagt om en nabij de 20% en bestellingen lopen via het Centraal Boekhuis of via de webwinkel. Het overige hier aangeboden materiaal is, hoewel (nog) niet voor de handel beschikbaar, vrij down te loaden in pdf-bestanden of anderszins en mag voor niet-commercieel gebruik door iedereen vrij gebruikt en uitgeprint worden.


© Aadhar Enschede, GelijkDelen De kennis op deze site en de bestanden hier gedownload, mogen, mits onbaatzuchtig aangewend, vrij worden gecopieerd en verspreid. Ieder gebruik in een commerciële context vereist echter toestemming van de uitgever,
zie voorwaarden
.


N.B.
Het heeft voor schrijvers geen zin manuscripten naar ons te sturen. Alleen het materiaal op de sites van de Orde van de Tijd wordt uitgegeven. Erkende leden echter van de
Filognostische Associatie kunnen op onze medewerking rekenen bij het uitgeven van hun boeken.