Ned /

Emancipatie

Het proces van de geleidelijke verheffing van of bevrijding in dienst aan de ziel. Het betreft de stapsgewijze ontwikkeling van de persoonlijkheid van een op zichzelf vertrouwend, volwassen individu. Al het goede onderwijs begeleidt in de richting van een volwassen zelfstandigheid en zelfverwerkelijking. Materieel bezien betekent het een gelijke te worden overeenkomstig een zekere standaard van beschaving. Spiritueel heeft het betrekking op het proces van geleidelijke bevrijding beginnend met luisteren, praten en herinneren eindigend in vriendschap en ten slotte overgave aan de dictaten van de ziel (zie afbeelding). Filognostisch houdt het het internaliseren van het gezag van de verschillende leraren op wetenschappelijk, spiritueel en religieus gebied in. Emancipatie is zo het ontwikkelen van toewijding in relatie tot de verlichting. Deze bestaat uit negen activiteiten die het resulaat zijn van het combineren van de drie verschillende vormen van het je verenigen in je bewustzijn (in de kennis, de arbeid en het vrijwilligers dienen) en de drie disciplines (van het persoonlijke - je tijdorde, het onpersoonlijke - de ether, en het lokale - de materie). ⚠ (:html:)<center><TABLE BORDER=1> <TR> <TD WIDTH=120 BGCOLOR="#000000"> <CENTER><FONT COLOR="#FFFFFF"><B>emancipatie</B></FONT></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>onpersoonlijk</B></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>lokaal</B></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>persoonlijk</B></CENTER> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=120 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>arbeid</B></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>schrijven</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>contempleren</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>bidden</CENTER> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=120 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>vrijwillige dienst</B></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>studeren</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>verkondigen</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>zingen</CENTER> </TD> </TR> <TR> <TD WIDTH=120 BGCOLOR="#CCCCCC"> <CENTER><B>kennis</B></CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>(:htmlend:)denken⚠ (:html:)</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>(:htmlend:)mediteren⚠ (:html:)</CENTER> </TD> <TD WIDTH=100> <CENTER>luisteren</CENTER> </TD> </TR> </TABLE></center> (:htmlend:)

Een meer klassieke verdeling in overeenstemming met de vedische formulering is die zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Stadia van ontwikkeling in toewijding, de emancipatoire activiteiten ervoor nodig, en het vedisch equivalent erbij:

⚠ (:html:) <P><center><TABLE BORDER=1 WIDTH=500> <TR> <TD BGCOLOR="#FFCCCC"> <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>ontwikkelingsstadium</B></FONT></CENTER> </TD> <TD BGCOLOR="#CCFFFF"> <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>emancipatoire actie</B></FONT></CENTER> </TD> <TD BGCOLOR="#CC9966"> <CENTER><FONT COLOR="#FFFFCC"><B>(:htmlend:)bhâgavata dharma⚠ (:html:)</B></FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFFFF"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">luisteren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">luisteren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)s'ravanam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFFCC"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">spreken</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">zingen</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)kîrtanam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFF99"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">herinneren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">contempleren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)vishnu smaranam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFF66"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">helpen</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">schrijven</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)sevanam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFF33"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">aanvaarden</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">studeren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)arcanam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFFF00"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">concentreren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">bidden</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)vandanam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFCC66"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">dienen</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">verkondigen</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)dâsyam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFCC33"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">vriendschap</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">mediteren</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)sakhyam⚠ (:html:)</FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR BGCOLOR="#FFCC00"> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">overgave</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">denken</FONT></CENTER> </TD> <TD> <CENTER><FONT SIZE="-1">(:htmlend:)âtma nivedanam⚠ (:html:)</FONT></center> </TD> </TR> </TABLE></center> (:htmlend:)


Zie ook:

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.