Site.1-3EvolutieOfDevolutie Aanpassingen

Verberg kleine aanpassingen - Laat HTML wijzigingen zien

22 March 2015 om 11:13 door 86.83.160.63 -
428 aangepaste regel
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
naar:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het gaat er om de]]''' verbanden tussen %blue%'''[[5-2CarlJung#Sam|psychologie, religie en kunst]]''' %black%te versterken. Of met andere woorden het gaat om de relatie tussen '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen en denken]]''', het vrouwelijke en het mannelijke, de rechter - en linkerhersenhelft van het '''[[Tetrade#Rech|brein]]'''.
22 March 2015 om 10:55 door 86.83.160.63 -
428 aangepaste regel
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]'''  in het universum wordt door de 'cirkel met punt', de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
naar:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
22 March 2015 om 10:44 door 86.83.160.63 -
427-428 nieuwe regels

De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]'''  in het universum wordt door de 'cirkel met punt', de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
21 February 2015 om 03:04 door 86.83.160.63 -
104-105 aangepaste regels
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.
naar:
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|transformatieproces]]''' van ons bewustzijn.
119-120 aangepaste regels
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote
deel bepaald door de identiteit, de normen en waarden, van de organisatie. Want managers die zich
naar:
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote deel bepaald door de identiteit, de normen en waarden, van de organisatie. Want managers die zich
895 verwijderde regel
16 February 2015 om 11:19 door 86.83.160.63 -
688-689 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_banking|Ethical banking]]'''
*'''[[http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Joris.html|Joris Luyendijk]]''' '''[[http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1316967|Het brein van de bankier]]''': op zoek in de Londense City
16 February 2015 om 11:11 door 86.83.160.63 -
615-618 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman|David P. Goldman]]''' '''[[http://www.amazon.com/How-Civilizations-Die-Islam-Dying/dp/159698273X| ''How Civilizations Die'']]'''  : (And Why Islam Is Dying Too)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pillsbury|Michael Pillsbury]]''' ''The Hundred-Year Marathon'': China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower
*'''[[http://www.jorisluyendijk.nl/site/|Joris Luyendijk]]''' '''[[http://www.atlascontact.nl/boek/dit-kan-niet-waar-zijn/|''Dit kan niet waar zijn'']]'''
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/het-zijn-net-mensen/1001004010981288/|Joris Luyendijk]]''' '''[[wikipn:Het_zijn_net_mensen_%28boek%29|''Het zijn net mensen'']]''' Beelden uit het Midden-Oosten
16 February 2015 om 10:59 door 86.83.160.63 -
189-190 aangepaste regels
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):\\
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
16 February 2015 om 10:58 door 86.83.160.63 -
195-197 aangepaste regels
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
naar:

16 February 2015 om 10:56 door 86.83.160.63 -
195-196 aangepaste regels

naar:
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
16 February 2015 om 10:48 door 86.83.160.63 -
187-190 nieuwe regels

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman| David P. Goldman]]''' 
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):

16 February 2015 om 10:44 door 86.83.160.63 -
188-192 nieuwe regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman| David P. Goldman]]''' '''[[http://www.amazon.com/How-Civilizations-Die-Islam-Dying/dp/159698273X|''How Civilizations Die'']]''' (And Why Islam Is Dying Too)\\
Will we go down in the implosion?\\
Thanks to collapsing birthrates, much of Europe is on a path of willed self-extinction. The untold story is that birthrates in Muslim nations are declining faster than anywhere else—at a rate never before documented. Europe, even in its decline, may have the resources to support an aging population, if at a terrible economic and cultural cost. But in the impoverished Islamic world, an aging population means a civilization on the brink of total collapse— something Islamic terrorists know and fear.

315 verwijderde regel
16 February 2015 om 04:04 door 86.83.160.63 -
607-608 aangepaste regels
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''  '' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
naar:
*'''[[http://www.us.torchlight.com/content/human-devolution|Michael A. Cremo]]''' ''Human Devolution''
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''
'' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
16 February 2015 om 04:03 door 86.83.160.63 -
08 February 2015 om 21:44 door 86.83.160.63 -
85 aangepaste regel
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
naar:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van '''[[wikipn:Autokatalyse|auto]]'''- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
674 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalytic_reaction|Autocatalytic reaction]]'''
879 verwijderde regel
08 February 2015 om 21:40 door 86.83.160.63 -
673 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Autokatalyse|Autokatalyse]]'''
08 February 2015 om 01:02 door 86.83.160.63 -
76-77 aangepaste regels
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
naar:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. Dit boek van Ervin Laszlo biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
84-85 aangepaste regels
%black%Het boek biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
naar:
%black%'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
877 verwijderde regel
08 February 2015 om 00:56 door 86.83.160.63 -
85 nieuwe regel
'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
878 verwijderde regel
07 February 2015 om 22:09 door 86.83.160.63 -
86 verwijderde regel
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
89-90 nieuwe regels
De in hoofdstuk 4 '''De positieve parameters van transformatie''' van het boek ''het CHAOSPUNT'' besproken transformaties '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) reiken een oplossing aan.  Deze transformaties correleren met de vier yuga’s.
877 verwijderde regel
21 January 2015 om 06:36 door 86.83.160.63 -
62-65 nieuwe regels
'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Quantum Coherence]]'''\\
Ervin Laszlo’s theory says we are therefore linked to all people who have ever lived and we can access them by accessing the Akashic field. This can explain life after death, because the past has never gone away and tells us that the past is ever present in everything we do. Ervin Laszlo suggests that reincarnation may not be a series of lives one after another as usually presented, as much as it is linking to other particular lives through the Akashic field to which we resonate for whatever reason. It explains the strange coincidences that crop up in our lives; the things we just know without evidence, the dreams that tell us things, and when things happen that are just too unlikely to be random.\\
Ervin Laszlo links the world of science with spiritual traditions in a way I have not seen so clearly and logically presented before. He incorporates all the latest research in so many fields of scientific research and ties it all together into a wonderful cohesive theory that makes sense of so many strange and contradictory parts of the universe and explains what is usually called the “supernatural” in natural terms, giving strong evidence for the truth of such things as '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|clairvoyance]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|reincarnation]]''', spiritual healing and '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|life after death]]'''.

876 verwijderde regel
21 January 2015 om 06:21 door 86.83.160.63 -
599-600 verwijderde regels
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo
Adventures in Quantum Coherence
668 nieuwe regel
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
21 January 2015 om 06:20 door 86.83.160.63 -
600-601 nieuwe regels
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo
Adventures in Quantum Coherence
19 January 2015 om 04:28 door 86.83.160.63 -
668 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
871 verwijderde regel
19 January 2015 om 04:24 door 86.83.160.63 -
668 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
870 verwijderde regel
19 January 2015 om 04:21 door 86.83.160.63 -
668-671 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
734-737 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration| Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
819-821 verwijderde regels


01 January 2015 om 01:11 door 86.83.160.63 -
484 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
01 January 2015 om 01:05 door 86.83.160.63 -
484 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan:
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:
24 December 2014 om 20:01 door 86.83.160.63 -
124 aangepaste regel
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' ('''[[wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
24 December 2014 om 19:59 door 86.83.160.63 -
124 aangepaste regel
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging, zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
24 December 2014 om 19:58 door 86.83.160.63 -
124-125 aangepaste regels
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]'''. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging, zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
872 verwijderde regel
24 December 2014 om 19:54 door 86.83.160.63 -
667-671 aangepaste regels
!![[#Links]]Externe Links
naar:
!![[#Links]]Externe Links 
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
734-735 verwijderde regels
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
872 verwijderde regel
24 December 2014 om 19:50 door 86.83.160.63 -
17 December 2014 om 11:45 door 86.83.160.63 -
369 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
naar:
%black%'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
17 December 2014 om 11:43 door 86.83.160.63 -
366-368 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza8.html|''De Geheime Leer'']]'''  Deel II  hoofdstuk '' Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande '' (p. 213):\\
%blue%Wij herhalen wat wij in '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/isis1.pdf|''Isis Ontsluierd'']]''' %black%(p. 222) %blue%hebben gezegd:\\
‘. . . . Alle dingen hadden hun oorsprong in de geest – de evolutie is oorspronkelijk van bovenaf begonnen en naar beneden voortgegaan, in plaats van omgekeerd, zoals volgens de theorie van Darwin.\\
17 December 2014 om 02:32 door 86.83.160.63 -
662-663 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.atlascontact.nl/boek/het-vlindereffect/|Margot Vanderstraeten]]''' ''Het vlindereffect''
867 verwijderde regel
29 November 2014 om 09:31 door 86.83.160.63 -
411-412 nieuwe regels
'''[[Homepage#Lev|Een mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]'''. In een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Elk land heeft een eigen identiteit. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een recent voorbeeld is '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/BP#2010:_Deepwater_Horizon_oil_spill|BP]]'''. De '''[[wikipn:Griekenland#Economie|economie van Griekenland]]''' laat zien dat niet alleen bedrijven, maar ook '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/2010_European_sovereign_debt_crisis|soevereine landen]]''' de mist in kunnen gaan. Zaken lopen mis wanneer '''[[wikipn:Onderwereld_%28misdaad%29|onderwereld]]''' en '''[[http://www.kennislink.nl/publicaties/vaag-onderscheid-onderwereld-en-bovenwereld|bovenwereld]]''' te nauw met elkaar verstrengeld raken.
29 November 2014 om 09:18 door 86.83.160.63 -
29 November 2014 om 09:17 door 86.83.160.63 -
184-186 aangepaste regels
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.
naar:
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflecterend]]''' bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|evolutieproces]]''' ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het '''evolutieproces''', en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.
305 verwijderde regel
29 November 2014 om 09:13 door 86.83.160.63 -
183-186 nieuwe regels
'''[[http://managementscope.nl/magazine/artikel/439-allerd-stikker-topman-ecoloog|Allerd Stikker]]''' boek '''[[http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=625|''En de mens speelt met de tijd. Drie vensters op de eeuwigheid'']]'''\\
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.

189 verwijderde regel
305 verwijderde regel
29 November 2014 om 09:10 door 86.83.160.63 -
24 November 2014 om 06:13 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
naar:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
24 November 2014 om 06:12 door 86.83.160.63 -
62-63 aangepaste regels
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn
.\\
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]''' '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5:\\
863 verwijderde regel
24 November 2014 om 06:02 door 86.83.160.63 -
421 aangepaste regel
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
naar:
[[1-Inleiding#Hom|Met de '''vijf trends]]''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
24 November 2014 om 05:58 door 86.83.160.63 -
421 aangepaste regel
Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel We moeten samen dromen signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het Chaospunt naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de middenweg.
naar:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
24 November 2014 om 05:55 door 86.83.160.63 -
62-74 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.

Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.

85-97 verwijderde regels


'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372| Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
 
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.
24 November 2014 om 05:52 door 86.83.160.63 -
421-422 nieuwe regels

Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel We moeten samen dromen signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het Chaospunt naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de middenweg.
24 November 2014 om 05:33 door 86.83.160.63 -
74-86 nieuwe regels


'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372| Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
 
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.
19 November 2014 om 05:24 door 86.83.160.63 -
135 aangepaste regel
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaam bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
19 November 2014 om 05:23 door 86.83.160.63 -
401 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaam bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
19 November 2014 om 05:14 door 86.83.160.63 -
400-403 nieuwe regels

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Nederland heeft een morele verantwoordelijkheid tot nazorg in zowel Irak als in Afghanistan.
De actualiteit in Irak wijst ons niet alleen op een morele verantwoordelijkheid tot nazorg, maar ook op het eigen belang dat hiermee gepaard gaat. Helaas zal goede nazorg niet goedkoop en risicoloos zijn, noch in Afghanistan, noch in Irak.
19 November 2014 om 05:12 door 86.83.160.63 -
134-137 nieuwe regels

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Nederland heeft een morele verantwoordelijkheid tot nazorg in zowel Irak als in Afghanistan.
De actualiteit in Irak wijst ons niet alleen op een morele verantwoordelijkheid tot nazorg, maar ook op het eigen belang dat hiermee gepaard gaat. Helaas zal goede nazorg niet goedkoop en risicoloos zijn, noch in Afghanistan, noch in Irak.
19 November 2014 om 03:47 door 86.83.160.63 -
395 aangepaste regel
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de '''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|spanningen]]''' in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
19 November 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
395 aangepaste regel
'''[[/7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
19 November 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
395 aangepaste regel
Het rapport ‘E i V’ beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
naar:
'''[[/7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
19 November 2014 om 03:35 door 86.83.160.63 -
395-396 nieuwe regels
Het rapport ‘E i V’ beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
19 November 2014 om 02:21 door 86.83.160.63 -
127 aangepaste regel
De crux van het rapport 'E i V' heeft betrekking op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
naar:
De crux van het rapport 'E i V' heeft op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
19 November 2014 om 01:02 door 86.83.160.63 -
127-134 nieuwe regels
De crux van het rapport 'E i V' heeft betrekking op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
'''Tegengesteld'''\\
Het is zo'n moment aan de feesttafel, waar je de gedachten van ooms en tantes ziet afdwalen. Bush senior bleef altijd zijn voorzichtige zelf. Dat kan van zijn zoon niet worden gezegd. Diens beleid als 43ste president was vaak tegengesteld. Het is het verschil tussen een president die halt hield bij de grens van Irak in 1991 en een die doorpakte in 2003.
Junior schrijft dat hij de steun van zijn vader had, zowel voor zijn besluit om president te worden als om Irak binnen te vallen. Dat kan: mogelijk prevaleerde emotionele vaderliefde op cruciale momenten boven rationele bedenkingen.\\
Zeker is dat vertrouwelingen van senior tegen de inval in Irak waren en dat George en Barbara Bush meer een president hadden gezien in broer Jeb.\\
George W. had namelijk altijd iets rebels gehad. Volgens biografen wilde hij helemaal op zijn vader lijken, de oorlogs- en sportheld, en toen dat niet lukte, besloot hij het tegendeel te worden, met alle gevolgen van dien voor Amerika en de wereld. Dat de gewezen rebel zich nu in het boek volledig vereenzelvigt met de vader kan betekenen dat hij tot inkeer is gekomen, schreef iemand.\\
Hij heeft zich toegelegd op schilderen en schrijven en heeft met het boek een liefdesverhaal afgeleverd over zijn vader, ook al verzwijgt hij dat die relatie soms iets van een onmogelijke liefde heeft gehad.

840 verwijderde regel
17 November 2014 om 08:46 door 86.83.160.63 -
17 November 2014 om 08:46 door 86.83.160.63 -
17 November 2014 om 08:46 door 86.83.160.63 -
448 nieuwe regel
*'''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|Het Ken uzelve]]''' van de innerlijke geaardheid ligt aan een harmonische ontwikkeling, het '''[[2-5Creativiteit2#War|Goede, Ware en Schone]]''' ten grondslag. 
13 November 2014 om 00:48 door 86.83.160.63 -
389 aangepaste regel
'''[[/2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
13 November 2014 om 00:48 door 86.83.160.63 -
389 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
naar:
'''[[/2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
13 November 2014 om 00:45 door 86.83.160.63 -
389 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
12 November 2014 om 23:12 door 86.83.160.63 -
397 aangepaste regel
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen 
naar:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen. 
12 November 2014 om 23:11 door 86.83.160.63 -
397 aangepaste regel
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen . 
naar:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen . 
12 November 2014 om 23:06 door 86.83.160.63 -
397-399 aangepaste regels
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.

'''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]'''. 
naar:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen
12 November 2014 om 23:04 door 86.83.160.63 -
12 November 2014 om 03:44 door 86.83.160.63 -
393 aangepaste regel
'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Jan Willem Schulte Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
naar:
'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
395-396 verwijderde regels

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
12 November 2014 om 03:40 door 86.83.160.63 -
387-388 nieuwe regels
'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?   
12 November 2014 om 03:39 door 86.83.160.63 -
390 verwijderde regel
393-398 nieuwe regels
'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.

406-407 verwijderde regels

441-446 verwijderde regels

'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.
12 November 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
390-392 nieuwe regels


'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Jan Willem Schulte Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
11 November 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
389 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen en de wal het schip te laten keren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
10 November 2014 om 08:54 door 86.83.160.63 -
389 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
10 November 2014 om 08:41 door 86.83.160.63 -
387 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
10 November 2014 om 08:35 door 86.83.160.63 -
64 aangepaste regel
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\ 
naar:
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\
66 aangepaste regel
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\ 
naar:
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\
10 November 2014 om 08:34 door 86.83.160.63 -
62-74 nieuwe regels

'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|De titel van het boek]]''' ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt.\\
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\
%black%48: %blue%''De tweede stuwende kracht: onhoudbaarheid van overvloedig consumeren''.\\
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\
%black%55: %blue% ''De vierde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van gevestigde maatschappelijke structuren''.\\
%black%57: %blue%''De vijfde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van de bevolkingsdruk op het milieu''.\\
%black%Het boek biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
De fysisch chemicus en expert in de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Bin|thermodynamica]]''' '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

89-94 verwijderde regels
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|De titel van het boek]]''' ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
De fysisch chemicus en expert in de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Bin|thermodynamica]]''' '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

833 verwijderde regel
10 November 2014 om 08:12 door 86.83.160.63 -
378-382 aangepaste regels
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. 
naar:
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
 
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
392-393 aangepaste regels
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
naar:

400-401 verwijderde regels

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
10 November 2014 om 08:09 door 86.83.160.63 -
10 November 2014 om 04:01 door 86.83.160.63 -
384 aangepaste regel
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het klimaatdebat zit muurvast.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het '''[[http://nos.nl/artikel/319233-het-klimaatdebat-staat-stil.html|klimaatdebat]]''' zit muurvast.
10 November 2014 om 03:59 door 86.83.160.63 -
384-386 aangepaste regels
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het klimaatdebat zit muurvast.

'''[[/4-6AntropischPrincipe2#Eco|In het hoofdstuk]]''' '''Van het klimaatfront geen nieuws''' beschrijft de hoogleraar geschiedenis en vooraanstaand psychoanalyticus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' verschillende vormen van analyse, die naast elkaar moeten worden bekeken. '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Cha|Klimaatverandering]]''' wordt ook vanuit het gezichtspunt van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_Dialectics|''Negatieve dialectiek'']]''' van '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Adorno]]''' belicht
.
10 November 2014 om 03:11 door 86.83.160.63 -
384 aangepaste regel
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van politici dat marktwerking een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
10 November 2014 om 03:06 door 86.83.160.63 -
384 aangepaste regel
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren berust op een naïef wereldbeeld.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van politici dat marktwerking een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
10 November 2014 om 02:59 door 86.83.160.63 -
384 aangepaste regel
Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren berust op een naïef wereldbeeld.
10 November 2014 om 02:56 door 86.83.160.63 -
383-384 nieuwe regels

Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''.
10 November 2014 om 02:26 door 86.83.160.63 -
381-382 nieuwe regels

'''[[4-5Reflexieve2#Sam |Het samenbundelende]]''' principe de %blue%grens van een grens %black%dat door Amanda Gefter op p. 349 wordt verwoord komt verdacht veel met de '''drie manifestaties van fohat''' - %blue%'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|eenheid van alle eenheden]]''' %black%''DGL'' Deel I p. 467)  of  %blue%'''[[Werkelijkheid#Oer|''eenheid van eenheden'']]''' %black%''DGL'' Deel I p. 698) of %blue%'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Lev|eenheid weerspiegeld in alle eenheden en elke eenheid]]''' %black%''DGL'' Deel II p. 668) - overeen. Het trekken van een grens op aarde is mensenwerk.
10 November 2014 om 02:17 door 86.83.160.63 -
380-381 nieuwe regels
'''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]'''. 
09 November 2014 om 23:49 door 86.83.160.63 -
380-381 verwijderde regels

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|‘Geprofessionaliseerd’]]''' waar Plasterk het in het begin van zijn artikel over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de '''[[wikipn:Publieke_sector|publieke sector]]''' ('''[[wikipn:Semioverheid|semioverheid]]''') volgens de '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3507831/2013/09/11/Immoreel-gedrag-bestuurder-niet-uit-te-bannen-met-code-denkt-commissie-Halsema.dhtml|commissie-Halsema]]'''. Volgens de darwinist Plasterk levert deze vorm van ‘'''professionalisering'''’ (emancipatie in solidariteit) een '''[[wikipn:Evolutietheorie#Athe.C3.AFsme|evolutionair voordeel]]''' op. Het gaat er dan om hoe wordt de '''Derde weg''' %blue%emancipatie in solidariteit %black% naar de praktijk vertaald. De %blue%''austerity driven'' %black%aanpak waar '''[[Meta-leren#Hfd|Plasterk]]''' voor gaat staat diametraal tegenover de route van het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''', de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' in het rapport ‘E i V’. Plasterk is duidelijk een '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|marionet]]''' van het systeem geworden, oftewel er zijn nog steeds politici die hun '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|handen in onschuld wassen]]'''. Al blijft het natuurlijk een kwestie van '''[[MatImm|perceptie]]'''.
09 November 2014 om 23:48 door 86.83.160.63 -
381-382 nieuwe regels

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|‘Geprofessionaliseerd’]]''' waar Plasterk het in het begin van zijn artikel over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de '''[[wikipn:Publieke_sector|publieke sector]]''' ('''[[wikipn:Semioverheid|semioverheid]]''') volgens de '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3507831/2013/09/11/Immoreel-gedrag-bestuurder-niet-uit-te-bannen-met-code-denkt-commissie-Halsema.dhtml|commissie-Halsema]]'''. Volgens de darwinist Plasterk levert deze vorm van ‘'''professionalisering'''’ (emancipatie in solidariteit) een '''[[wikipn:Evolutietheorie#Athe.C3.AFsme|evolutionair voordeel]]''' op. Het gaat er dan om hoe wordt de '''Derde weg''' %blue%emancipatie in solidariteit %black% naar de praktijk vertaald. De %blue%''austerity driven'' %black%aanpak waar '''[[Meta-leren#Hfd|Plasterk]]''' voor gaat staat diametraal tegenover de route van het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''', de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' in het rapport ‘E i V’. Plasterk is duidelijk een '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|marionet]]''' van het systeem geworden, oftewel er zijn nog steeds politici die hun '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|handen in onschuld wassen]]'''. Al blijft het natuurlijk een kwestie van '''[[MatImm|perceptie]]'''.
09 November 2014 om 08:49 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
09 November 2014 om 08:38 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' Om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]'''gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
09 November 2014 om 08:37 door 86.83.160.63 -
379-380 nieuwe regels

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' Om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]'''gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
09 November 2014 om 08:28 door 86.83.160.63 -
378-379 nieuwe regels
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. 
05 November 2014 om 02:41 door 86.83.160.63 -
201 aangepaste regel
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
naar:
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant|moreel kompas]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
29 October 2014 om 09:52 door 86.83.160.63 -
28 aangepaste regel
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
naar:
->'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
812 verwijderde regel
29 October 2014 om 09:51 door 86.83.160.63 -
418 aangepaste regel
Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
naar:
'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
29 October 2014 om 08:33 door 86.83.160.63 -
611-615 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Repression|Repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Political_repression|Political repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_repression|Psychological repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Oppression#Social_oppression|Social oppression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_inhibition|Memory inhibition]]'''
27 October 2014 om 04:04 door 86.83.160.63 -
611-612 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28value_and_practice%29|Inclusion]]''' (value and practice)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_factor |Diversity factor]]'''
25 October 2014 om 07:51 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|Hermeneutiek]]'''). '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
naar:
Hoe we waarnemen hangt van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|hermeneutiek]]''') af. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
25 October 2014 om 07:50 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
naar:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|Hermeneutiek]]'''). '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
25 October 2014 om 01:51 door 86.83.160.63 -
378-379 nieuwe regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|De hamvraag is nu]]''' zal het de wetenschap, mede aan de hand van het boek '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''In Einsteins achtertuin'']]''' van '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|Amanda Gefter]]''' lukken aan te tonen dat we de '''[[Werkelijkheid|Éne werkelijkheid]]''' vanuit ons eigen referentiekader waarnemen?
539 verwijderde regel
24 October 2014 om 23:51 door 86.83.160.63 -
378-379 aangepaste regels
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''.
naar:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
537 verwijderde regel
24 October 2014 om 23:42 door 86.83.160.63 -
378-379 nieuwe regels
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''.
537 verwijderde regel
06 October 2014 om 03:10 door 86.83.160.63 -
609 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Sociale_cohesie|Sociale cohesie]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_disintegration|Social disintegration]]'''
05 October 2014 om 23:19 door 86.83.160.63 -
609 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_change|Technological change]]'''
01 September 2014 om 06:13 door 86.83.160.63 -
608 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]'''
610-620 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]''' ['''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''']
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_fanaticism|Religious fanaticism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
716-726 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_fanaticism|Religious fanaticism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
01 September 2014 om 06:08 door 86.83.160.63 -
609 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]'''
31 August 2014 om 09:45 door 86.83.160.63 -
30 August 2014 om 12:22 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling in de maatschappij]]''' tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
30 August 2014 om 12:03 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling in de maatschappij]]''' tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig
30 August 2014 om 04:04 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
30 August 2014 om 03:28 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' plaats. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
30 August 2014 om 00:05 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering plaats. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' plaats. 
29 August 2014 om 04:37 door 86.83.160.63 -
382 aangepaste regel
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering plaats. 
29 August 2014 om 04:22 door 86.83.160.63 -
380-382 aangepaste regels
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
naar:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|
Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
29 August 2014 om 04:12 door 86.83.160.63 -
378 aangepaste regel
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
naar:
'''[[Inhoud2#Tet|Het rapport 'E i V']]''' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
29 August 2014 om 04:06 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig.
naar:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
29 August 2014 om 03:30 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een bewustzijnsverandering nodig.
naar:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig.
29 August 2014 om 03:25 door 86.83.160.63 -
378-385 nieuwe regels
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een bewustzijnsverandering nodig.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
447-454 verwijderde regels
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
07 August 2014 om 12:39 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:38 door 86.83.160.63 -
612 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Italian_polymaths|List of Italian polymaths]]'''
654 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath|Polymath]]''' (universele mens)
07 August 2014 om 12:25 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:24 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:24 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:23 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:23 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:22 door 86.83.160.63 -
07 August 2014 om 12:22 door 86.83.160.63 -
608-610 aangepaste regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
*'''[[http://creationwiki.org/Main_Page|Evolution]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_system|Biological system]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy|Alchemy]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion|Abortion]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath|Polymath]]''' (universele mens)
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg12_nr4_p0409.htm| Ben Crul]]''' ''Evolutietheorie en religie'' (''procesfilosofie'' van Whitehead en '''[[wikipn: Charles_Hartshorne|Hartshorne]]''')
*'''[[http://www.sporenvangod.nl/pageID_5659432.html|Sporen van God]]''' Opzet van de cursus
*'''[[wikipn:Menselijke_evolutie|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
*'''[[http://www.goudenlicht.info/startframe.html|Frits Evelein]]''' 2012 Verbinden met de Universele Bron
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Anthropogenesis]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Powell|Arthur E. Powell]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions
]]'''
622-623 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
624-628 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
638 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
641-643 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
642-644 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
650-659 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
652-655 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
653-662 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation|Animal echolocation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29|Initiation]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29#Fourth_initiation_.28.22the_crucifixion.22.29|Fourth initiation]]'''  ("the crucifixion")
*'''[[wikipn:Levenswiel |Levenswiel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra| Bhavacakra]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/levenswiel.html|Hoe men het levenswiel spint]]''' (NAAR HET BEELD VAN DE GODEN)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|Ascended master]]''' ('''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''')
*'''[[http://www.thebigview.com/about/|About the big view]]'''
*'''[[wikipn:Moderne_Devotie|Moderne Devotie]]'''
*'''[[http://www.ipsgeneva.com/angl/angl1.html|Institute for Planetary Synthesis]]'''
*'''[[http://www.barbaramarxhubbard.com/site/|Foundation]]''' for Conscious Evolution ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Marx_Hubbard |Barbara Marx Hubbard]]''')
655-694 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation|Animal echolocation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29|Initiation]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29#Fourth_initiation_.28.22the_crucifixion.22.29|Fourth initiation]]'''  ("the crucifixion")
*'''[[wikipn:Levenswiel |Levenswiel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra| Bhavacakra]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/levenswiel.html|Hoe men het levenswiel spint]]''' (NAAR HET BEELD VAN DE GODEN)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|Ascended master]]''' ('''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''')
*'''[[http://www.thebigview.com/about/|About the big view]]'''
*'''[[wikipn:Moderne_Devotie|Moderne Devotie]]'''
*'''[[http://www.ipsgeneva.com/angl/angl1.html|Institute for Planetary Synthesis]]'''
*'''[[http://www.barbaramarxhubbard.com/site/|Foundation]]''' for Conscious Evolution ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Marx_Hubbard |Barbara Marx Hubbard]]''')
748-750 aangepaste regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Anthropogenesis]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Powell|Arthur E. Powell]]''')
naar:


752 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
760 verwijderde regel
*'''[[http://www.goudenlicht.info/startframe.html| Frits Evelein]]''' 2012 Verbinden met de Universele Bron
769-770 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Menselijke_evolutie|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
773 verwijderde regel
*'''[[http://www.sporenvangod.nl/pageID_5659432.html|Sporen van God]]''' Opzet van de cursus
777 verwijderde regel
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg12_nr4_p0409.htm| Ben Crul]]''' ''Evolutietheorie en religie'' (''procesfilosofie'' van Whitehead en '''[[wikipn: Charles_Hartshorne|Hartshorne]]''')
31 July 2014 om 23:50 door 86.83.160.63 -
607-608 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutionary_synthesis|Modern evolutionary synthesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
26 July 2014 om 06:28 door 86.83.160.63 -
607-608 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
783 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
26 July 2014 om 06:19 door 86.83.160.63 -
782 aangepaste regel
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
18 July 2014 om 06:19 door 86.83.160.63 -
607 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Humanness|Human nature]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dehumanization|Dehumanization]]'''
16 July 2014 om 01:00 door 86.83.160.63 -
607 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_inheritance_theory|Dual inheritance theory]]'''
16 July 2014 om 00:52 door 86.83.160.63 -
607 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution|Human evolution]]'''
05 July 2014 om 00:50 door 86.83.160.63 -
611 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
04 July 2014 om 23:05 door 86.83.160.63 -
607 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
04 July 2014 om 22:34 door 86.83.160.63 -
607 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
28 June 2014 om 09:20 door 86.83.160.63 -
545 nieuwe regel
*'''[[http://www.managementboek.nl/auteur/19714/robert-portielje|Robert Portielje]]''' ''Ontwikkelen of ingewikkeld blijven''
784 verwijderde regel
16 June 2014 om 01:21 door 86.83.160.63 -
606 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Evolutionaire_epistemologie|Evolutionaire epistemologie]]'''
31 May 2014 om 02:24 door 86.83.160.63 -
540 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle|Fred_Hoyle]]''' '''[[http://wasdarwinwrong.com/kortho47.htm|''The Intelligent Universe'']]''' A new view of creation and evolution
20 May 2014 om 02:55 door 86.83.160.63 -
541 nieuwe regel
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''  '' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
11 April 2014 om 12:53 door 86.83.160.63 -
378 aangepaste regel
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van '''innerlijke naar uiterlijke mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
naar:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van ''insider'' naar ''outsider'', van ‘%blue%'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|innerlijke]] naar uiterlijke %black% mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
06 April 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
20 aangepaste regel
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
naar:
->'''[[1-Inleiding#Hom|Edgar Cayce:]]''' %blue%''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
09 March 2014 om 01:03 door 86.83.160.63 -
604 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution|Theistic evolution]]'''
28 February 2014 om 04:36 door 86.83.160.63 -
541 nieuwe regel
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/schitterend-ongeluk-of-sporen-van-ontwerp/1001004002407213/|Cees Dekker e.a.]]''' Over Toeval En Doelgerichtheid In De Evolutie - ''Schitterend Ongeluk, Of Sporen Van Ontwerp?''
27 February 2014 om 02:32 door 86.83.160.63 -
607-616 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution|Convergent evolution]]'''
*'''[[http://evolutionwiki.org/wiki/Convergent_Evolution|Convergent Evolution]]''' (1)
*'''[[http://creationwiki.org/Convergent_evolution|Convergent evolution]]''' (2)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
*'''[[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=Emanation|Emanation]]'''
*'''[[wikipn:Emanationisme|Stoffelijke - en Geestelijke emanatie]]'''
656-663 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution|Convergent evolution]]'''
*'''[[http://evolutionwiki.org/wiki/Convergent_Evolution|Convergent Evolution]]''' (1)
*'''[[http://creationwiki.org/Convergent_evolution|Convergent evolution]]''' (2)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
*'''[[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=Emanation|Emanation]]'''
*'''[[wikipn:Emanationisme|Stoffelijke - en Geestelijke emanatie]]'''
687-688 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
25 February 2014 om 02:14 door 86.83.160.63 -
25 February 2014 om 02:14 door 86.83.160.63 -
603-604 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
610 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
19 February 2014 om 12:55 door 86.83.160.63 -
614 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
18 February 2014 om 01:59 door 86.83.160.63 -
603-604 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
642 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
18 February 2014 om 01:41 door 86.83.160.63 -
556 nieuwe regel
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
566 verwijderde regel
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
18 February 2014 om 01:40 door 86.83.160.63 -
620-625 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration| Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
721-725 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
16 February 2014 om 08:34 door 86.83.160.63 -
149 aangepaste regel
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  (p. 281)
naar:
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  %black%(p. 281)
14 February 2014 om 05:31 door 86.83.160.63 -
603 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_neuroscience|Evolutionary neuroscience]]'''
10 February 2014 om 07:36 door 86.83.160.63 -
603 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative#Narrative_and_human_nature|Narrative and human nature]]'''
09 February 2014 om 23:10 door 86.83.160.63 -
603-604 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
628 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
633 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
09 February 2014 om 09:52 door 86.83.160.63 -
600 nieuwe regel
*'''[[http://www.uu.nl/medewerkers/vpjduindam/0|Vincent Duindam]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/spiritualiteit-werkt-in-relaties/1001004007159990/|''Spiritualiteit werkt in relaties'']]''' praktische tips om de liefde te verdiepen
08 February 2014 om 13:06 door 86.83.160.63 -
603-604 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Duration_%28philosophy%29|Duration]]''' (philosophy)
08 February 2014 om 12:49 door 86.83.160.63 -
603-604 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness| Stream of consciousness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness_%28narrative_mode%29|Stream of consciousness]]''' (narrative mode)
08 February 2014 om 12:36 door 86.83.160.63 -
28 aangepaste regel
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' ''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
naar:
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
540 nieuwe regel
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
545 verwijderde regel
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
06 February 2014 om 08:34 door 86.83.160.63 -
375-384 verwijderde regels

378-380 nieuwe regels
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van ‘'''innerlijke naar uiterlijke mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
*) De tweemaalgeborene ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/dis-dz.htm|dvija]]''') komt uitgebreid in de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|''Anugita'']]'''  (p. 117 noot 20 definitie)  van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''' ter sprake.

06 February 2014 om 06:42 door 86.83.160.63 -
548 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias| Norbert Elias]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Civilizing_Process|''The Civilizing Process'']]'''
05 February 2014 om 12:41 door 86.83.160.63 -
609 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
05 February 2014 om 12:39 door 86.83.160.63 -
543-583 verwijderde regels
609 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
05 February 2014 om 12:28 door 86.83.160.63 -
650 nieuwe regel
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
05 February 2014 om 12:24 door 86.83.160.63 -
650 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system#evolution|Evolution of the adaptive]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system|immune system]]'''
30 January 2014 om 02:42 door 86.83.160.63 -
154 aangepaste regel
%mfloat width=700Px% Attach:Marc.jpg
naar:
%mfloat width=650Px% Attach:Marc.jpg
30 January 2014 om 02:39 door 86.83.160.63 -
154 aangepaste regel
%mfloat width=600Px% Attach:Marc.jpg
naar:
%mfloat width=700Px% Attach:Marc.jpg
30 January 2014 om 02:38 door 86.83.160.63 -
154 aangepaste regel
%mfloat width=500Px% Attach:Marc.jpg
naar:
%mfloat width=600Px% Attach:Marc.jpg
30 January 2014 om 02:37 door 86.83.160.63 -
146 nieuwe regel
153-154 aangepaste regels
%mfloat width=300Px% Attach:Marc.jpg
naar:
'''[[http://www.verhoevenmarc.be/|Evolutie van de mens]]'''
%mfloat width=500Px
% Attach:Marc.jpg
30 January 2014 om 02:34 door 86.83.160.63 -
151-153 nieuwe regels

%mfloat width=300Px% Attach:Marc.jpg

29 January 2014 om 03:47 door 86.83.160.63 -
583 nieuwe regel
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok]]''' ''De vernieuwers'' de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000 ('''[[http://www.vn.nl/Literaire-kroniek-2/Literaire-kroniek/Gezegende-tegenslagen.htm|recensie]]''') 
29 January 2014 om 03:45 door 86.83.160.63 -
148-149 nieuwe regels
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  (p. 281)
29 January 2014 om 02:44 door 86.83.160.63 -
148 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
naar:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
29 January 2014 om 02:41 door 86.83.160.63 -
148-149 nieuwe regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
29 January 2014 om 01:27 door 86.83.160.63 -
148-167 nieuwe regels
'''[[wikipn:Niko_Tinbergen#Vier_vragen_van_Tinbergen|Vier vragen van Tinbergen]]'''\\
Niko Tinbergen heeft de vier vragen opgesteld waar de meeste ethologen tegenwoordig van uit gaan bij het opstellen van een onderzoek. De eerste twee vragen behoren tot de proximate analyse (directe oorzaken van de vorming van het gedrag) en de laatste twee vragen behoren tot de ultimate vragen (hoe evolutionaire krachten het gedrag gevormd hebben over de tijd).\\
• Directe stimuli: Welke '''[[wikipn:Stimulus|stimuli]]''' veroorzaken het gedrag?\\
• Ontwikkeling: Hoe verandert het gedrag gedurende het volwassen worden van het dier?\\
• Overlevingsfunctie: Hoe beïnvloedt het gedrag de kans op overleving en reproductie?\\
• Evolutionaire geschiedenis: Hoe verandert het gedrag als een functie van de evolutionaire geschiedenis, of '''[[wikipn:Fylogenie|fylogenie]]''', van het bestudeerde dier?

'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Table of categories]]'''
||  ||  ||'''''Diachronic vs.''''' ||'''''Synchronic Perspective''''' 
||  ||  ||'''Dynamic View'''  ||'''Static View'''
||  ||  ||''Explanation of current form in terms of a'' ||''Explanation of the current form of species''
||  ||  ||''historical sequence'' ||
||  ||'''Proximate View'''  ||'''Ontogeny'''  ||'''Mechanism (Causation)'''
||  ||'''''How''''' an individual organism's  ||Developmental explanations for changes in  ||Mechanistic explanations for how an
||''''' How vs. Why''''' ||structures function  ||'''''individuals''''', from DNA to their current form  ||organism's structures work
||'''''Questions'''''  ||'''Evolutionary (Ultimate) View'''  ||'''Phylogeny'''  ||'''Adaptation (Function)'''
||  ||'''''Why''''' a species evolved the  ||The history of the evolution of sequential ||A species trait that evolved to solve a
||  ||structures (adaptations) it has  ||changes in a '''''species''''' over many generations  ||reproductive or survival problem in
||  ||  || ||the ancestral environment

28 January 2014 om 10:08 door 86.83.160.63 -
555-575 verwijderde regels
622 nieuwe regel
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
27 January 2014 om 01:56 door 86.83.160.63 -
640 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
24 January 2014 om 00:23 door 86.83.160.63 -
791 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hindsight_bias|Hindsight bias]]'''
21 January 2014 om 13:54 door 86.83.160.63 -
641 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social_sciences)
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
21 January 2014 om 13:53 door 86.83.160.63 -
640-641 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social_sciences)
02 January 2014 om 10:52 door 86.83.160.63 -
642-643 aangepaste regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
798-800 nieuwe regels


02 January 2014 om 10:51 door 86.83.160.63 -
642 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
797-799 nieuwe regels


31 December 2013 om 08:48 door 86.83.160.63 -
406 aangepaste regel
Het '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Het]]''' '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
576 nieuwe regel
797-798 nieuwe regels

14 December 2013 om 00:34 door 86.83.160.63 -
639 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Sympatrische_soortvorming|Sympatrische soortvorming]]'''
796-798 nieuwe regels


05 December 2013 om 04:35 door 86.83.160.63 -
640 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
795-797 nieuwe regels


05 December 2013 om 04:18 door 86.83.160.63 -
639 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_anthropology|Evolutionary anthropology]]'''
794-796 nieuwe regels


01 December 2013 om 11:32 door 86.83.160.63 -
642 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
793-795 nieuwe regels


26 November 2013 om 01:15 door 86.83.160.63 -
639 nieuwe regel
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
792-794 nieuwe regels


22 November 2013 om 04:37 door 86.83.160.63 -
639-640 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
644 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
791-793 nieuwe regels


20 November 2013 om 13:08 door 86.83.160.63 -
362 aangepaste regel
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%''ahamkara''%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
naar:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ahamkara|''ahamkara'']]%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
370 aangepaste regel
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
naar:
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ahamkara|ahamkara]]'''%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
575 nieuwe regel
790-791 nieuwe regels

17 November 2013 om 01:07 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
naar:
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het '''[[8-3-1Waarden2#Rec|egoïstische]]''' en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
574 nieuwe regel
789-790 nieuwe regels

17 November 2013 om 01:05 door 86.83.160.63 -
366-367 aangepaste regels
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het ego) als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld.
naar:
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''') als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld.
573 nieuwe regel
788-789 nieuwe regels

17 November 2013 om 01:04 door 86.83.160.63 -
372-373 aangepaste regels
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego.
naar:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]'''.
572 nieuwe regel
787-788 nieuwe regels

17 November 2013 om 01:00 door 86.83.160.63 -
370 aangepaste regel
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
naar:
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
571 nieuwe regel
786-787 nieuwe regels

17 November 2013 om 00:59 door 86.83.160.63 -
370 aangepaste regel
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [ahamkara]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
naar:
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
570 nieuwe regel
785-786 nieuwe regels

17 November 2013 om 00:58 door 86.83.160.63 -
372-373 aangepaste regels
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego. (5) Begrijp goed, o man van beheersing, dat benevens deze lagere energie van mij er een hogere is die, als de ondersteuning voor de hele wereld, het zelf van mij vormt waarin ieder levend wezen zich bevindt. (6) Al het geschapene wortelt in deze twee energieën en in die zin moet je mij zowel zien als de eeuwige bron van het geschapene als de fragmentatie die je in de wereld aantreft.
naar:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego.
569 nieuwe regel
784-785 nieuwe regels

17 November 2013 om 00:57 door 86.83.160.63 -
370-373 nieuwe regels
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [ahamkara]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad-Gita '']]''' '''[[http://theorderoftime.com/ned/persoonlijk/lied/7.html|hoofdstuk 7]]''' – vers 4:\\
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego. (5) Begrijp goed, o man van beheersing, dat benevens deze lagere energie van mij er een hogere is die, als de ondersteuning voor de hele wereld, het zelf van mij vormt waarin ieder levend wezen zich bevindt. (6) Al het geschapene wortelt in deze twee energieën en in die zin moet je mij zowel zien als de eeuwige bron van het geschapene als de fragmentatie die je in de wereld aantreft.

568 nieuwe regel
783-784 nieuwe regels

16 November 2013 om 02:16 door 86.83.160.63 -
370 aangepaste regel
'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
naar:
%blue%'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' %black%(Sanskriet)\\
373 aangepaste regel
'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' (Ahankâra):\\
naar:
%blue%'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' %black%(Ahankâra):\\
563 nieuwe regel
778-779 nieuwe regels

16 November 2013 om 02:14 door 86.83.160.63 -
362-364 aangepaste regels
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor ''ahamkara''14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) ''Ahamkara'' – het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.
naar:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%''ahamkara''%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) %blue%''Ahamkara'' %black%– het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html#inhoud|H.P. Blavatsky]]''' boek ''Isis onsluierd'' Deel 1 (p. 18):\\
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het ego) als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld
.
562 nieuwe regel
777-778 nieuwe regels

15 November 2013 om 14:07 door 86.83.160.63 -
359-364 nieuwe regels
'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/stem/stemvstilte.pdf|''De stem van de stilte'']]'''\\
48: Voordat u aan het begin van het pad staat, vóór u door de eerste poort gaat, moet u de twee in het ene doen opgaan en het persoonlijke opofferen aan het onpersoonlijke ZELF, en zo het ‘pad’ tussen de twee – het '''[[Ether-paradigma#Imp|antaskarana]]'''9 – vernietigen.\\
(9) ''Antaskarana'' is het lagere ''manas'', het pad van communicatie of contact tussen de '''[[Ether-paradigma#Pers|persoonlijkheid]]''' en het hogere ''manas'' of de menselijke ziel. Bij de dood wordt het als pad of middel van communicatie vernietigd en de overblijfselen ervan leven voort in de vorm van het ''kamarupa'', de ‘schil’.\\
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor ''ahamkara''14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) ''Ahamkara'' – het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.

558 nieuwe regel
773-774 nieuwe regels

15 November 2013 om 11:23 door 86.83.160.63 -
359-360 nieuwe regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
378-379 verwijderde regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
551 nieuwe regel
766-767 nieuwe regels

15 November 2013 om 11:22 door 86.83.160.63 -
362-364 nieuwe regels
'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' (Ahankâra):\\
V a l s  e g o berustend op identificatie met het lichaam vormt de zetel van de angst. In de psychologie vaak neurotisch, d.w.z. geestelijk ineffectief, genoemd vanwege de vervreemding van het Ware Zelf of het zelfideaal (K r i s h n a, zie ook a s m i t â). Ook wel gewoon ego genoemd. Van de neurose van de valse identificatie geneest men door de prioriteit van de regulerende beginselen die de menselijkheid definiëren (zie v i d h i) te herstellen oftewel door het gezag van K r i s h n a en Zijn vertegenwoordigers te aanvaarden (zie â c â r y a, p a r a m p a r â, g u r u, m â y â v â d i). Weigert men dit, dan komt men met a n a r t h a's (ondeugden) en k l e s' a's (hindernissen) te zitten ofwel met symptomen van psychisch disfunctioneren: verdringing (repressie, onwetendheid, onbewust zijn, zie a v i d y â), projectie (d v e s h a), angst (fobieën, b h a y a), en dwangmatigheid (tegennatuurlijkheid, hysterie, perversie, valse religie ofwel a d h a r m a).

550 nieuwe regel
765-766 nieuwe regels

15 November 2013 om 11:07 door 86.83.160.63 -
359-361 nieuwe regels
'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.

546 nieuwe regel
761-762 nieuwe regels

12 November 2013 om 02:40 door 86.83.160.63 -
12 November 2013 om 02:39 door 86.83.160.63 -
20 aangepaste regel
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
naar:
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
12 November 2013 om 00:48 door 86.83.160.63 -
546-547 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' '''[[wikipn:De_stille_overname|''De stille overname'':]]''' De globalisering en het einde van de democratie (The Silent Takeover)
*'''[[http://www.noreena.com/|Noreena Hertz]]''' '''[[http://www.atlascontact.nl/boek/deze-beslissing-verandert-je-leven/|''Deze beslissing verandert je leven'']]''' de psychologie van het kiezen
757-759 nieuwe regels


07 November 2013 om 01:39 door 86.83.160.63 -
286-287 aangepaste regels
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[Alfred Russel Wallace]]'''  was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het denkvermogen plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.
naar:
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace|Alfred Russel Wallace]]''' was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|denkvermogen]]''' (manas) plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.
356 nieuwe regel
755-756 nieuwe regels

07 November 2013 om 01:30 door 86.83.160.63 -
284-287 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1996/mrtapril1996/zesgrondstellingen.html| John P. Van Mater]]'''
De zes grondstellingen van ''De geheime leer''\\
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[Alfred Russel Wallace]]'''  was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het denkvermogen plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.

355 nieuwe regel
754-755 nieuwe regels

05 November 2013 om 03:30 door 86.83.160.63 -
598 nieuwe regel
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
749-751 nieuwe regels


03 November 2013 om 01:44 door 86.83.160.63 -
204-205 aangepaste regels
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis, uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
naar:
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis ('''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |zingeving]]'''), uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
247 nieuwe regel
748-749 nieuwe regels

01 November 2013 om 12:18 door 86.83.160.63 -
736 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Atavism|Atavism]]'''
747-749 nieuwe regels


29 October 2013 om 08:18 door 86.83.160.63 -
597 nieuwe regel
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
746-748 nieuwe regels


22 October 2013 om 03:10 door 86.83.160.63 -
597 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
745-747 nieuwe regels


15 October 2013 om 02:02 door 86.83.160.63 -
734-737 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fatalism|Fatalism]]'''


743-1224 verwijderde regels

14 October 2013 om 04:07 door 86.83.160.63 -
597 nieuwe regel
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
741-743 nieuwe regels


14 October 2013 om 03:51 door 86.83.160.63 -
539 nieuwe regel
*'''[[http://www.pvdashop.be/de-neoliberale-waanzin-paul-verhaeghe.html|Paul Verhaeghe]]''' ''De neoliberale waanzin, Efficiënt, flexibel en gestoord''
740-742 nieuwe regels


13 October 2013 om 05:27 door 86.83.160.63 -
726 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Chick_lit|Chick lit]]'''
739-741 nieuwe regels


10 October 2013 om 05:01 door 86.83.160.63 -
600 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
738-740 nieuwe regels


09 October 2013 om 14:39 door 86.83.160.63 -
570 verwijderde regel
*'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' ''De scheppende evolutie''
737-739 nieuwe regels


09 October 2013 om 14:38 door 86.83.160.63 -
539 nieuwe regel
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
738-740 nieuwe regels


08 October 2013 om 05:05 door 86.83.160.63 -
351 aangepaste regel
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[Complementariteit]], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
naar:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[MatImm|Perceptie]], [[Complementariteit]], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
535 nieuwe regel
737-738 nieuwe regels

08 October 2013 om 02:23 door 86.83.160.63 -
595 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
736-738 nieuwe regels


02 October 2013 om 12:46 door 86.83.160.63 -
595 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
735-737 nieuwe regels


30 September 2013 om 11:34 door 86.83.160.63 -
539 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lipton|Bruce H. Lipton]]''' & '''[[http://www.brucelipton.com/flipbook/spontaneous-evolution#/page/1|Steve Bhaerman]]''' ''Spontaneous Evolution''
734-736 nieuwe regels


27 September 2013 om 06:44 door 86.83.160.63 -
371 aangepaste regel
*'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
naar:
*'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
534 nieuwe regel
733-734 nieuwe regels

14 September 2013 om 10:08 door 86.83.160.63 -
593-599 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
652-655 verwijderde regels
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
654-656 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
732-734 nieuwe regels


11 September 2013 om 04:43 door 86.83.160.63 -
594 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
599 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
732-734 nieuwe regels


06 September 2013 om 01:49 door 86.83.160.63 -
594 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
599 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
732-734 nieuwe regels


06 September 2013 om 01:47 door 86.83.160.63 -
597 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
598 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
732-734 nieuwe regels


06 September 2013 om 01:46 door 86.83.160.63 -
597-598 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
732-734 nieuwe regels


06 September 2013 om 01:21 door 86.83.160.63 -
358-359 nieuwe regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Om te overleven]]''' dient elke organisatie als een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|lerend systeem]]''', een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Life#Living_systems_theories|levend systeem]]''' te worden benaderd.
533 nieuwe regel
730-731 nieuwe regels

05 September 2013 om 03:05 door 86.83.160.63 -
590 nieuwe regel
*'''[[http://creationwiki.org/Main_Page|Evolution]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_system|Biological system]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy|Alchemy]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion|Abortion]]''')
727-729 nieuwe regels


05 September 2013 om 01:24 door 86.83.160.63 -
591-592 nieuwe regels
*'''[[http://evolutionwiki.org/wiki/Convergent_Evolution|Convergent Evolution]]''' (1)
*'''[[http://creationwiki.org/Convergent_evolution|Convergent evolution]]''' (2)
726-728 nieuwe regels


05 September 2013 om 01:05 door 86.83.160.63 -
594 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation|Animal echolocation]]'''
724-726 nieuwe regels


05 September 2013 om 01:01 door 86.83.160.63 -
590-591 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution|Convergent evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
723-725 nieuwe regels


04 September 2013 om 00:04 door 86.83.160.63 -
595 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/levenswiel.html|Hoe men het levenswiel spint]]''' (NAAR HET BEELD VAN DE GODEN)
721-723 nieuwe regels


03 September 2013 om 23:58 door 86.83.160.63 -
594 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Levenswiel |Levenswiel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra| Bhavacakra]]''')
720-722 nieuwe regels


26 August 2013 om 09:44 door 86.83.160.63 -
590 nieuwe regel
*'''[[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=Emanation|Emanation]]'''
719-721 nieuwe regels


26 August 2013 om 05:07 door 86.83.160.63 -
590 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Emanationisme|Stoffelijke - en Geestelijke emanatie]]'''
718-720 nieuwe regels


25 August 2013 om 06:47 door 86.83.160.63 -
410-411 aangepaste regels
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
naar:
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|schiet daarmee in de eigen voet]]'''. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
530 nieuwe regel
717-718 nieuwe regels

25 August 2013 om 04:02 door 86.83.160.63 -
253-258 nieuwe regels
'''[[2-5Creativiteit2#War|Buitenhof]]''' 18 augustus: Nobelprijswinnaar '''[[wikipn:Mario_Vargas_Llosa|Mario Vargas Llosa]]''', schrijver op het '''kruispunt''' van ‘Literatuur en Politiek’. Vargas Llosa heeft een leven lang geëngageerd geschreven, als journalist, essayist en romancier. Onder zijn bekendste werken zitten niet alleen romans als ‘De stad en de honden’ (1963)
 en ‘Het ongrijpbare meisje’ (2006) maar ook autobiografisch werk als ‘De vis in het water’ (1993) over Vargas Llosa’s gooi naar het Peruviaanse presidentschap.\\
In 2010 mocht hij de Nobelprijs voor Literatuur ontvangen. Het juryrapport vermeldde dat deze eer hem toekwam wegens: “de manier waarop hij machtsstructuren in kaart brengt en zijn scherpzinnige beelden van het verzet, de opstandigheid en de nederlaag van het individu.”\\
Chris Kijne spreekt met Mario Vargas Llosa over zijn werk, engagement en het verdwijnen van '''hogere cultuur'''.\\
'''[[https://www.nexus-instituut.nl/nexus-activiteit/125-mario-vargas-llosa|In zijn Nexus-lezing]]''' 8 juni jl., ‘The Future of Humanism’, analyseert Mario Vargas Llosa genadeloos wat er mis is met onze tijd en verkent hij de mogelijkheden van een alternatieve '''levenshouding''', waarbij een premie gezet wordt op intellectuele ambities, waardebewustzijn en geestelijke autonomie.\\
Onze tijd kenmerkt zich door een hang naar het '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|triviale: op tv, in de krant]]''', de politiek en het onderwijs. Overal lijkt de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|cultuur]]''' in de ramsj te liggen, alleen het spektakel telt nog. Wat een financiële crisis lijkt, is in werkelijkheid een '''[[8-Ethiek|morele crisis]]'''.

349 nieuwe regel
716-717 nieuwe regels

23 August 2013 om 10:53 door 86.83.160.63 -
583 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29#Fourth_initiation_.28.22the_crucifixion.22.29|Fourth initiation]]'''  ("the crucifixion")
709-711 nieuwe regels


23 August 2013 om 04:44 door 86.83.160.63 -
583 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|Ascended master]]''' ('''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''')
708-710 nieuwe regels


23 August 2013 om 03:58 door 86.83.160.63 -
269-276 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen\\
81: '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/occultewoordentolk.pdf|Involutie]]''' is als proces het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenovergestelde]]''' van evolutie. Zoals evolutie het '''ontvouwen''', ontwikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent involutie het '''invouwen''', inwikkelen of naar binnen gaan van wat eerder al bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van '''involutie en evolutie''' geen goed beeld vormen als men denkt dat de één los van de andere werkt: elk evolutiegebeuren is een involutiegebeuren, en '''omgekeerd'''. Zoals geest en stof in essentie één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde afdaling van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een involutie of inwikkeling van spirituele krachten in stoffelijke voertuigen die gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. De involutie van de geest verloopt tegelijk met evolutie van de stof en houdt daarmee gelijke tred. Wanneer daarentegen op de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|opgaande of lichtende boog]]''' de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke spirituele bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontrollen, zoals ze zich tevoren op de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neergaande boog]]''' hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties verloopt tegelijk met de inwikkeling, het invouwen, de involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
82: De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|geboorte en de dood]]''' van de mens zijn voortreffelijke
voorbeelden van hetzelfde proces. Een kind wordt geboren en terwijl het opgroeit en volwassen wordt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|svabhåva]]''' of het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''' van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame '''inwikkeling''' van deze zelfde vermogens plaats, die op die manier geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren spirituele, verstandelijke en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de samengestelde mens aanzetten en dwingen zich tot uitdrukking te brengen als organen die steeds volmaakter worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
Na de dood voltrekt zich precies het '''omgekeerde proces'''. Het stoffelijke of voertuiglijke aspect van het wezen wordt steeds minder krachtig, involueert steeds meer, en wordt meer latent naarmate het proces vordert. Maar tegelijk daarmee worden de werkelijk spirituele en verstandelijke krachten en vermogens bevrijd van de voertuigen en beginnen zich steeds meer te ontplooien, om hun hoogtepunt te bereiken in '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachan]]'''. Alleen door de gebruikelijke onzorgvuldige manier van denken ontstaat het denkbeeld dat evolutie een afzonderlijk opzichzelfstaand proces is, en dat involutie — waarover men weinig hoort — een ander opzichzelfstaand proces is. De twee zijn, zoals hierboven opgemerkt, de twee fasen van activiteit van evoluerende monaden, en deze fasen bestaan altijd tegelijkertijd, en tussen beide is een voortdurende samenwerking en '''wisselwerking''' aan de gang. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.\\
82/83: Dat geldt ook voor '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en stof]]'''. Geest is niet iets wat wezenlijk verschilt van stof en volkomen ervan gescheiden is. '''De twee zijn in essentie één, en werken eeuwig samen en op elkaar in'''.\\
Er zijn in het Sanskriet verschillende termen die overeenkomen met wat theosofen onder evolutie verstaan, maar de beste algemene term is misschien '''''pravritti''''', die een ‘omwentelen’ of ‘voortrollen’ betekent, een ontrollen of '''ontvouwen'''. Het '''omgekeerde''' proces of involutie kan op zijn beurt waarschijnlijk het best in het Sanskriet worden weergegeven door de term '''''nivritti''''', die een ‘terugrollen’, ‘inwikkelen’ of een ‘naar binnen vouwen’ betekent. Een term die vaak in plaats van evolutie kan worden gebruikt is '''emanatie'''. '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/e.html#8|Zie Evolutie]]''').

305-312 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen\\
81: '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/occultewoordentolk.pdf|Involutie]]''' is als proces het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenovergestelde]]''' van evolutie. Zoals evolutie het '''ontvouwen''', ontwikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent involutie het '''invouwen''', inwikkelen of naar binnen gaan van wat eerder al bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van '''involutie en evolutie''' geen goed beeld vormen als men denkt dat de één los van de andere werkt: elk evolutiegebeuren is een involutiegebeuren, en '''omgekeerd'''. Zoals geest en stof in essentie één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde afdaling van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een involutie of inwikkeling van spirituele krachten in stoffelijke voertuigen die gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. De involutie van de geest verloopt tegelijk met evolutie van de stof en houdt daarmee gelijke tred. Wanneer daarentegen op de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|opgaande of lichtende boog]]''' de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke spirituele bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontrollen, zoals ze zich tevoren op de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neergaande boog]]''' hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties verloopt tegelijk met de inwikkeling, het invouwen, de involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
82: De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|geboorte en de dood]]''' van de mens zijn voortreffelijke
voorbeelden van hetzelfde proces. Een kind wordt geboren en terwijl het opgroeit en volwassen wordt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|svabhåva]]''' of het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''' van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame '''inwikkeling''' van deze zelfde vermogens plaats, die op die manier geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren spirituele, verstandelijke en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de samengestelde mens aanzetten en dwingen zich tot uitdrukking te brengen als organen die steeds volmaakter worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
Na de dood voltrekt zich precies het '''omgekeerde proces'''. Het stoffelijke of voertuiglijke aspect van het wezen wordt steeds minder krachtig, involueert steeds meer, en wordt meer latent naarmate het proces vordert. Maar tegelijk daarmee worden de werkelijk spirituele en verstandelijke krachten en vermogens bevrijd van de voertuigen en beginnen zich steeds meer te ontplooien, om hun hoogtepunt te bereiken in '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachan]]'''. Alleen door de gebruikelijke onzorgvuldige manier van denken ontstaat het denkbeeld dat evolutie een afzonderlijk opzichzelfstaand proces is, en dat involutie — waarover men weinig hoort — een ander opzichzelfstaand proces is. De twee zijn, zoals hierboven opgemerkt, de twee fasen van activiteit van evoluerende monaden, en deze fasen bestaan altijd tegelijkertijd, en tussen beide is een voortdurende samenwerking en '''wisselwerking''' aan de gang. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.\\
82/83: Dat geldt ook voor '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en stof]]'''. Geest is niet iets wat wezenlijk verschilt van stof en volkomen ervan gescheiden is. '''De twee zijn in essentie één, en werken eeuwig samen en op elkaar in'''.\\
Er zijn in het Sanskriet verschillende termen die overeenkomen met wat theosofen onder evolutie verstaan, maar de beste algemene term is misschien '''''pravritti''''', die een ‘omwentelen’ of ‘voortrollen’ betekent, een ontrollen of '''ontvouwen'''. Het '''omgekeerde''' proces of involutie kan op zijn beurt waarschijnlijk het best in het Sanskriet worden weergegeven door de term '''''nivritti''''', die een ‘terugrollen’, ‘inwikkelen’ of een ‘naar binnen vouwen’ betekent. Een term die vaak in plaats van evolutie kan worden gebruikt is '''emanatie'''. '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/e.html#8|Zie Evolutie]]''').

342 nieuwe regel
707-708 nieuwe regels

23 August 2013 om 03:50 door 86.83.160.63 -
255-257 verwijderde regels
'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Meher_Baba#Evolutie_en_Involutie|Evolutie en Involutie]]'''
De evolutionaire ontwikkeling van de eerste "zieledruppel" uit de goddelijke oceaan verloopt via ontelbare indrukken (sanskaras) bij het ervaren van de Schepping. De uiteindelijke vorm die hieruit voortkomt is de ziel van de mens. Slechts het '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|menselijk bewustzijn]]''' is in staat om zich bewust te worden van de eigen goddelijkheid.

268-269 verwijderde regels
De wet van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|zelfwording]]''' langs het tweevoudige pad van '''[[http://www.spirsoczld.nl/download.php?file=V_0209_THEOSOFIE.pdf|Evolutie en Involutie]]''' (p. 9).
323-327 nieuwe regels
De wet van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|zelfwording]]''' langs het tweevoudige pad van '''[[http://www.spirsoczld.nl/download.php?file=V_0209_THEOSOFIE.pdf|Evolutie en Involutie]]''' (p. 9).

'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Meher_Baba#Evolutie_en_Involutie|Evolutie en Involutie]]'''
De evolutionaire ontwikkeling van de eerste "zieledruppel" uit de goddelijke oceaan verloopt via ontelbare indrukken (sanskaras) bij het ervaren van de Schepping. De uiteindelijke vorm die hieruit voortkomt is de ziel van de mens. Slechts het '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|menselijk bewustzijn]]''' is in staat om zich bewust te worden van de eigen goddelijkheid.

341 nieuwe regel
706-707 nieuwe regels

23 August 2013 om 03:44 door 86.83.160.63 -
259-271 nieuwe regels
'''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 102):\\
Maar wij geloven vast in wat wij de '''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|''wet van vergelding'']]''' noemen en ook in de absolute rechtvaardigheid
en wijsheid die deze wet, karma, besturen. Daarom weigeren
wij beslist het wrede en onwijsgerige geloof in eeuwige beloning
of eeuwige straf aan te nemen. Met '''[[wikipn:Horatius |Horatius]]''' zeggen wij:\\
Dat regels worden vastgesteld, die onze toorn beteugelend,\\
een fout bestraffen ''met evenredig leed'';\\
en niet hem geselen die slechts\\
één klap verdient voor wat hij deed.\\
Dat is een regel voor alle mensen en een '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardige]]'''. Moeten wij geloven dat God, die u maakt tot de belichaming van wijsheid, liefde en barmhartigheid, minder aanspraak kan maken op die eigenschappen dan de sterfelijke mens?\\
B: Hebt u nog andere redenen om dit dogma te verwerpen?\\
Th: Onze voornaamste reden ligt in het feit van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|reïncarnatie]]'''  . We hebben al gezegd dat we het denkbeeld van de schepping van een nieuwe ziel voor elk nieuwgeboren kind verwerpen. Wij geloven dat ieder mens de drager of het ''voertuig'' is van een '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''', van gelijke duur als alle andere ego’s; want alle ''ego’s'' zijn ''van dezelfde essentie'' en behoren tot de oorspronkelijke emanatie uit één universele oneindige ''Ego''. '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' noemt de laatste de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|''logos'']]'''  (of de tweede geopenbaarde god); en wij noemen het het geopenbaarde goddelijke beginsel, dat één is met de universele geest of ziel, niet de antropomorfe buiten-kosmische en ''persoonlijke'' God waarin zoveel theïsten geloven. Verwar dit alstublieft niet.

340 nieuwe regel
705-706 nieuwe regels

23 August 2013 om 03:19 door 86.83.160.63 -
566 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29|Initiation]]''' (Theosophy)
691-693 nieuwe regels


23 August 2013 om 02:57 door 86.83.160.63 -
291-292 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/i.html#4|Involutie]]'''. Involutie is het omgekeerde van het evolutieproces. Terwijl evolutie het ontvouwen, loswikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent Involutie het invouwen, inwikkelen of ingaan van wat tevoren bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van Involutie en evolutie in geen geval een goede voorstelling vormen als men meent dat de één los van de andere werkt: ieder evolutiegebeuren is een Involutie-gebeuren en omgekeerd. Als toelichting: zoals geest en stof in wezen één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn Involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde 'afdaling' van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een Involutie of inwikkeling van geestelijke krachten in stoffelijke voertuigen die in samenhang daarmee en gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. Wat dus de Involutie van de geest is, is tegelijkertiJd en pari passu de evolutie van de stof. Wanneer daarentegen op de klimmende of lichtende boog de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke geestelijke bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontplooien, zoals ze zich tevoren op de '''neergaande boog''' hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties vindt gelijktijdig en pari passu plaats met de inwikkeling, het invouwen, de Involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
naar:
81: '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/occultewoordentolk.pdf|Involutie]]''' is als proces het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenovergestelde]]''' van evolutie. Zoals evolutie het '''ontvouwen''', ontwikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent involutie het '''invouwen''', inwikkelen of naar binnen gaan van wat eerder al bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van '''involutie en evolutie''' geen goed beeld vormen als men denkt dat de één los van de andere werkt: elk evolutiegebeuren is een involutiegebeuren, en '''omgekeerd'''. Zoals geest en stof in essentie één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde afdaling van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een involutie of inwikkeling van spirituele krachten in stoffelijke voertuigen die gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. De involutie van de geest verloopt tegelijk met evolutie van de stof en houdt daarmee gelijke tred. Wanneer daarentegen op de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|opgaande of lichtende boog]]''' de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke spirituele bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontrollen, zoals ze zich tevoren op de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neergaande boog]]''' hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties verloopt tegelijk met de inwikkeling, het invouwen, de involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
326 nieuwe regel
690-691 nieuwe regels

23 August 2013 om 02:46 door 86.83.160.63 -
292-296 aangepaste regels
De geboorte en de dood van de mens zijn markante illustraties of voorbeelden van hetzelfde gebeuren. Een kind wordt geboren en als het opgroeit en tot volle wasdom komt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit het swabhava of de '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''' van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame inwikkeling van deze zelfde vermogens plaats, die zodoende geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich zo in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren geestelijke, intellectuele en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de menselijke constitutie aanzetten en dwingen zich te openbaren als organen, die meer en meer vervolmaakt worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
Na de dood voltrekt zich precies het omgekeerde proces. Het stoffelijke of voertuiglijke aspect van het wezen wordt steeds minder krachtig, involueert meer en meer en wordt meer latent naarmate het proces vordert. Maar tegelijk daarmee worden de werkelijk geestelijke en intellectuele krachten en vermogens bevrijd van de voertuigen en beginnen zich steeds meer te ontplooien, om hun hoogtepunt te bereiken in devachan. Het is de gewone onzorgvuldige wijze van denken die tot de mening leidt dat evolutie een proces op zich is dat afzonderlijk werkt, en dat Involutie - waarover men, terloops gezegd, weinig hoort - een ander proces is dat afzonderlijk werkt. De twee zijn, zoals hierboven opgemerkt, de twee fasen van activiteit van evoluerende monaden en deze fasen bestaan altijd tegelijkertijd, en tussen beide is een voortdurende samenwerking en wisselwerking aan de gang. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.\\
Dat geldt ook voor geest en stof. Geest is niet iets dat radicaal anders en volkomen gescheiden is van stof. '''De twee zijn in wezen één
en werken eeuwig samen en op elkaar in'''.\\
Er zijn in het Sanskriet verschillende termen die overeenkomen met wat de theosoof bedoelt met evolutie, maar de beste algemene term is misschien prav.ritti, die 'omwentelen' of 'voortrollen' betekent, ontrollen of ontvouwen. Het omgekeerde proces of Involutie kan op zijn beurt waarschijnlijk het best in het Sanskriet worden weergegeven door de term niv.ritti, die 'terugrollen', 'inwikkelen' of 'naar binnen vouwen' betekent. Een term die vaak in de plaats van evolutie kan worden gebruikt is emanatie. ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/e.html#8|Zie Evolutie]]''').
naar:

82:
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|geboorte en de dood]]''' van de mens zijn voortreffelijke
voorbeelden van hetzelfde proces. Een kind wordt geboren en terwijl het opgroeit
en volwassen wordt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|svabhåva]]''' of het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''' van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame '''inwikkeling''' van deze zelfde vermogens plaats, die op die manier geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren spirituele, verstandelijke en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de samengestelde mens aanzetten en dwingen zich tot uitdrukking te brengen als organen die steeds volmaakter worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
Na de dood voltrekt zich precies het '''omgekeerde proces'''. Het stoffelijke of voertuiglijke aspect van het wezen wordt steeds minder krachtig, involueert steeds meer, en wordt meer latent naarmate het proces vordert. Maar tegelijk daarmee worden de werkelijk spirituele en verstandelijke krachten en vermogens bevrijd van de voertuigen en beginnen zich steeds meer te ontplooien, om hun hoogtepunt te bereiken in '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachan]]'''. Alleen door de gebruikelijke onzorgvuldige manier van denken ontstaat het denkbeeld dat evolutie een afzonderlijk opzichzelfstaand proces is, en dat involutie — waarover men weinig hoort — een ander opzichzelfstaand proces is. De twee zijn, zoals hierboven opgemerkt, de twee fasen van activiteit van evoluerende monaden, en deze fasen bestaan altijd tegelijkertijd, en tussen beide is een voortdurende samenwerking en '''wisselwerking''' aan de gang. Ze zijn niet van elkaar te scheiden.\\
82/83: Dat geldt ook voor '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en stof]]'''
. Geest is niet iets wat wezenlijk verschilt van stof en volkomen ervan gescheiden is. '''De twee zijn in essentie één, en werken eeuwig samen en op elkaar in'''.\\
Er zijn in het Sanskriet verschillende termen die overeenkomen met wat theosofen onder evolutie verstaan, maar de beste algemene term is misschien '''''pravritti''''', die een ‘omwentelen’ of ‘voortrollen’ betekent, een ontrollen of '''ontvouwen'''. Het '''omgekeerde''' proces of involutie kan op zijn beurt waarschijnlijk het best in het Sanskriet worden weergegeven door de term '''''nivritti''''', die een ‘terugrollen’, ‘inwikkelen’ of een ‘naar binnen vouwen’ betekent. Een term die vaak in plaats van evolutie kan worden gebruikt is '''emanatie'''. '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/e.html#8|Zie Evolutie]]''').
326 nieuwe regel
690-691 nieuwe regels

09 August 2013 om 23:50 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.
naar:
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.
09 August 2013 om 23:49 door 86.83.160.63 -
406-407 aangepaste regels
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
naar:
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
503 nieuwe regel
687-688 nieuwe regels

09 August 2013 om 23:47 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
'''[[Tetrade#Per|Reciprociteit]]''' berust op het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven]]''' of de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|uiterlijke werkelijkheid]]''' is een weerspiegeling van de innerlijke werkelijkheid en vice versa. Filosofisch wordt de '''[[goo:Ziel|ziel]]''' bezien als een '''[[goo:Psyche|psyche]]''' of spiegel van het zelf bestaande uit rede, geest en verlangens. 
naar:
'''[[Tetrade#Per|Reciprociteit]]''' berust op het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten]]''' of de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|uiterlijke werkelijkheid]]''' is een weerspiegeling van de innerlijke werkelijkheid en vice versa. Filosofisch wordt de '''[[goo:Ziel|ziel]]''' bezien als een '''[[goo:Psyche|psyche]]''' of spiegel van het zelf bestaande uit rede, geest en verlangens. 
323 nieuwe regel
686-687 nieuwe regels

05 August 2013 om 07:11 door 86.83.160.63 -
80 aangepaste regel
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s.\\
naar:
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
28 July 2013 om 11:34 door 86.83.160.63 -
558-559 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Jozef_Rulof|Jozef Rulof]]''' '''[[http://rulof.org/nl/Samenvatting-Maskers-en-Mensen|''Maskers en Mensen'']]'''
685-687 nieuwe regels


26 July 2013 om 04:29 door 86.83.160.63 -
331-332 nieuwe regels
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Om elkaar beter]]''' te leren '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrijpen]]''' dient de samenwerking tussen verschillende disciplines te verbeteren. '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De]]'''  '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|interdisciplinaire]]''' aanpak (de vier pijlers psychologie, sociologie, filosofie en ethiek) in het rapport ‘E i V’ sluit nauw bij het '''[[wikipn:Transcendentalisme|transcendentalisme]]''' (literatuur, religie, cultuur en filosofie),  '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Paracelsus]]''' (geneeskunst berust op vier pijlers: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek) en '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Pythagoras]]''' ('''[[DrieDomeinen#Twe|‘bron van harmonie’]]''': rekenkunde, sterrenkunde, meetkunde en ''muziek'') aan. '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Pythagoras]]''' was een van de eerste interdisciplinaire wetenschappers die zich met muziekcognitie heeft beziggehouden.
501 nieuwe regel
684-685 nieuwe regels

26 July 2013 om 04:24 door 86.83.160.63 -
324 aangepaste regel
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[Complementariteit]])
naar:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[Complementariteit]], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
498 nieuwe regel
681-682 nieuwe regels

26 July 2013 om 04:21 door 86.83.160.63 -
331-332 nieuwe regels
%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Politici dienen]]''' in plaats van hun verantwoordelijkheid voor de collectieve sector aan de markt uit te besteden weer zelf het stuur in handen te nemen.
497 nieuwe regel
680-681 nieuwe regels

26 July 2013 om 04:18 door 86.83.160.63 -
44 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Materie]], [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
naar:
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Materie]], [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
25 July 2013 om 01:47 door 86.83.160.63 -
336 aangepaste regel
*'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Disidentificatie]]''' ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Meditatie-Diagram van Blavatsky]]'''), die '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assogioli]]''' toepast.
naar:
*'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Disidentificatie]]''' ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Meditatie-Diagram van Blavatsky]]'''), die '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''' toepast.
494 nieuwe regel
677-678 nieuwe regels

19 July 2013 om 05:05 door 86.83.160.63 -
438 aangepaste regel
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
naar:
'''[[3-DriehoekVanPythagoras|''Geheime Leer'']]''' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
442-443 aangepaste regels
De titanenstrijd is, althans in de theogonie, de strijd om de oppermacht van de kinderen van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|''Ouranos'' en ''Gaia'']]''' (of hemel en aarde in hun abstracte betekenis), de titanen, tegen de kinderen van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|''Kronos'']]''', van wie Zeus het hoofd is. Het is in zekere zin de '''eeuwige strijd''', die nog steeds voortduurt, tussen de '''geestelijke innerlijke mens''' en de '''mens van vlees'''. 
naar:
De titanenstrijd is, althans in de theogonie, de strijd om de oppermacht van de kinderen van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|''Ouranos'' en ''Gaia'']]''' (of hemel en aarde in hun abstracte betekenis), de titanen, tegen de kinderen van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|''Kronos'']]''', van wie Zeus het hoofd is. Het is in zekere zin de '''eeuwige strijd''', die nog steeds voortduurt, tussen de '''geestelijke innerlijke mens''' en de '''mens van vlees'''.\\
493 nieuwe regel
676-677 nieuwe regels

18 July 2013 om 08:42 door 86.83.160.63 -
331-332 nieuwe regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
493 nieuwe regel
676-677 nieuwe regels

18 July 2013 om 06:24 door 86.83.160.63 -
18 July 2013 om 06:23 door 86.83.160.63 -
494 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_F._Knoche|Grace F. Knoche]]''' '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/mysteriescholen/mysteriescholen.pdf|''De Mysteriescholen door de eeuwen heen'']]'''
673-675 nieuwe regels


13 July 2013 om 10:41 door 86.83.160.63 -
324 aangepaste regel
!![[#Sam]]Samenvatting ([[Complementariteit]])
naar:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[Complementariteit]])
490 nieuwe regel
672-673 nieuwe regels

13 July 2013 om 00:54 door 86.83.160.63 -
338 nieuwe regel
*De '''[[1-3-2Paradoxen#Duu|wederzijdse individuatie van ‘ikken’]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler|Bernard Stiegler]]'''.
489 nieuwe regel
671-672 nieuwe regels

04 July 2013 om 06:14 door 86.83.160.63 -
494 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno|Theodor W. Adorno]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Minima_Moralia| ''Minima Moralia'']]''' ('''[[http://www.literairnederland.nl/2013/04/03/minima-moralia-theodor-w-adorno/|recensie]]''')
669-671 nieuwe regels


03 July 2013 om 01:52 door 86.83.160.63 -
544 nieuwe regel
*'''[[http://www.thebigview.com/about/|About the big view]]'''
668-670 nieuwe regels


02 July 2013 om 13:09 door 86.83.160.63 -
492-493 nieuwe regels
*'''[[http://www.proxis.nl/NLNL/Product/Leven_In_Liefde/8874096__detail.aspx|Chopra D.]]''' Leven In Liefde (Een Bron Van Innerlijke Kracht)
*'''Chopra D.''' ''JEZUS'' Een roman over verlichting
667-669 nieuwe regels


02 July 2013 om 13:06 door 86.83.160.63 -
491 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Deepak_Chopra|Deepak Chopra]]''', Rudolph E. Tanzi '''[[http://www.bol.com/nl/p/super-brain/9200000006535035/|''Super Brain'']]''' Unleashing the Explosive Power of Your Mind
665-667 nieuwe regels


27 June 2013 om 23:25 door 86.83.160.63 -
331 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit aan bij:
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan:
487 nieuwe regel
664-665 nieuwe regels

27 June 2013 om 01:29 door 86.83.160.63 -
336 aangepaste regel
*'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de mens is een '''[[Communicatie2#Mys|mysterie]]''',  de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
naar:
*'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
338 aangepaste regel
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', de '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]''' en staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]'''.
naar:
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]''', '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]'''.
486 nieuwe regel
663-664 nieuwe regels

26 June 2013 om 13:16 door 86.83.160.63 -
336 aangepaste regel
*De mens is een '''[[Communicatie2#Mys|mysterie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie.
naar:
*'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de mens is een '''[[Communicatie2#Mys|mysterie]]''', de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
485 nieuwe regel
662-663 nieuwe regels

23 June 2013 om 22:40 door 86.83.160.63 -
338 aangepaste regel
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', de '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''' staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]'''.
naar:
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', de '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]''' en staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]'''.
484 nieuwe regel
661-662 nieuwe regels

23 June 2013 om 12:29 door 86.83.160.63 -
333 aangepaste regel
*'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|De Joodse -, Christelijke - en Hermetische]]''' '''[[DNA2#Gram|Kabbalah]]'''.
naar:
*'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|De Joodse -, Christelijke - en Hermetische]]''' '''[[DNA2#Gram|Kabbalah]]''', de viervoudige '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|anima mundi]]''', de kabbalistische '''[[Archetypen#Arc| ‘wereld van de archetypen’]]'''.
338 nieuwe regel
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', de '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''' staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]'''.
483 nieuwe regel
660-661 nieuwe regels

21 June 2013 om 10:07 door 86.83.160.63 -
341-342 aangepaste regels
*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 
naar:
*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|kernkwaliteiten]]''', de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]''' van een persoon te beschrijven. 
481 nieuwe regel
658-659 nieuwe regels

21 June 2013 om 00:53 door 86.83.160.63 -
335 nieuwe regel
*'''[[5-1DanMillman2#Sam|Gnosis]]''', het denken met het hart en het voelen met het hoofd.
480 nieuwe regel
657-658 nieuwe regels

21 June 2013 om 00:51 door 86.83.160.63 -
333 nieuwe regel
*'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|De Joodse -, Christelijke - en Hermetische]]''' '''[[DNA2#Gram|Kabbalah]]'''.
478 nieuwe regel
655-656 nieuwe regels

16 June 2013 om 12:44 door 86.83.160.63 -
531 nieuwe regel
*'''[[http://www.ipsgeneva.com/angl/angl1.html|Institute for Planetary Synthesis]]'''
653-655 nieuwe regels


16 June 2013 om 10:35 door 86.83.160.63 -
480 nieuwe regel
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Axelrod|Robert Axelrod]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Evolution_of_Cooperation|''The Evolution of Cooperation'']]'''
652-654 nieuwe regels


16 June 2013 om 05:28 door 86.83.160.63 -
529 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Moderne_Devotie|Moderne Devotie]]'''
651-653 nieuwe regels


02 June 2013 om 05:20 door 86.83.160.63 -
529 nieuwe regel
*'''[[http://www.barbaramarxhubbard.com/site/|Foundation]]''' for Conscious Evolution ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Marx_Hubbard |Barbara Marx Hubbard]]''')
650-652 nieuwe regels


26 May 2013 om 10:27 door 86.83.160.63 -
482 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' ''Faces of'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|''Degeneration'']]'''
649-651 nieuwe regels


26 May 2013 om 01:14 door 86.83.160.63 -
480 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daron_Acemo%C4%9Flu |Daron Acemoðlu]]''' '''[[http://scholar.harvard.edu/jrobinson|James Robinson]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Why_Nations_Fail|''Why Nations Fail'':]]'' The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daron_Acemo%C4%9Flu |Daron Acemoðlu]]''' & '''[[http://scholar.harvard.edu/jrobinson|James Robinson]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Why_Nations_Fail|''Why Nations Fail'':]]''' The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
648-650 nieuwe regels


26 May 2013 om 01:13 door 86.83.160.63 -
480 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daron_Acemo%C4%9Flu |Daron Acemoðlu]]''' '''[[http://scholar.harvard.edu/jrobinson|James Robinson]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Why_Nations_Fail|''Why Nations Fail'':]]'' The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
648-650 nieuwe regels


22 May 2013 om 01:51 door 86.83.160.63 -
527 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath|Polymath]]''' (universele mens)
647-649 nieuwe regels


22 May 2013 om 00:49 door 86.83.160.63 -
637 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unilateralism|Unilateralism]]'''
646-648 nieuwe regels


20 May 2013 om 01:26 door 86.83.160.63 -
529 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalytic_reactions_and_order_creation|Autocatalytic reaction]]'''
645-647 nieuwe regels


20 May 2013 om 01:20 door 86.83.160.63 -
528-529 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalytic_set|Autocatalytic set]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Hyperbolic_geometry|Category:Hyperbolic]]''' geometry
644-646 nieuwe regels


20 May 2013 om 00:55 door 86.83.160.63 -
527-528 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercycle_%28chemistry%29|Hypercycle]]''' (chemistry)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercycle_%28geometry%29|Hypercycle]]''' (geometry)
642-644 nieuwe regels


20 May 2013 om 00:48 door 86.83.160.63 -
480 nieuwe regel
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schuster|Peter Schuster]]''' '''[[http://books.google.nl/books/about/The_hypercycle_a_principle_of_natural_se.html?id=Af49AAAAYAAJ&redir_esc=y|''The Hypercycle'':]]''' A principle of natural self-organization
640-642 nieuwe regels


20 May 2013 om 00:05 door 86.83.160.63 -
77 aangepaste regel
De titel van het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
naar:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|De titel van het boek]]''' ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
19 May 2013 om 23:22 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' tot uitdrukking.
naar:
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.
16 May 2013 om 09:26 door 86.83.160.63 -
526-527 aangepaste regels
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God
Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
naar:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
639-641 nieuwe regels


16 May 2013 om 09:25 door 86.83.160.63 -
526-527 nieuwe regels
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God
Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
640-642 nieuwe regels


16 May 2013 om 08:42 door 86.83.160.63 -
526 nieuwe regel
*'''[[http://www.bewuste-evolutie.net/training3.html|Gateway to Conscious Evolution]]'''
638-640 nieuwe regels


15 May 2013 om 01:48 door 86.83.160.63 -
526 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life|Meaning of life]]'''
637-639 nieuwe regels


10 May 2013 om 03:14 door 86.83.160.63 -
526 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/American_way|American way of life]]'''
636-638 nieuwe regels


28 April 2013 om 01:15 door 86.83.160.63 -
93 aangepaste regel
||4. '''[[TriadeEnTetrade#Hol|Holos]]''' (2000 - ????)||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en Gelijkheid ||1. '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]'''
naar:
||4. '''[[TriadeEnTetrade#Hol|Holos]]''' (2000 - ????)||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en '''[[8-1Rechtvaardigheid#Sam|Gelijkheid]]''' ||1. '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]'''
28 April 2013 om 01:13 door 86.83.160.63 -
90 aangepaste regel
||1. '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Mythos]]''' (-???? - 500)||1. Oude Testament ||Rechtvaardigheid  ||4. '''[[HetNieuweLeren#Nav|Creativethink]]'''
naar:
||1. '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Mythos]]''' (-???? - 500)||1. Oude Testament ||'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]'''  ||4. '''[[HetNieuweLeren#Nav|Creativethink]]'''
93 aangepaste regel
||4. '''[[TriadeEnTetrade#Hol|Holos]]''' (2000 - ????)||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en Gelijkheid           ||1. '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]'''
naar:
||4. '''[[TriadeEnTetrade#Hol|Holos]]''' (2000 - ????)||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en Gelijkheid ||1. '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]'''
21 April 2013 om 04:14 door 86.83.160.63 -
480 nieuwe regel
*'''[[http://managementscope.nl/magazine/artikel/439-allerd-stikker-topman-ecoloog|Allerd Stikker]]''' '''[[http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=625|''En de mens speelt met de tijd. Drie vensters op de eeuwigheid'']]'''
635-637 nieuwe regels


20 April 2013 om 11:45 door 86.83.160.63 -
480 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Siedentop|Larry Siedentop]]''' '''[[http://www.nias.knaw.nl/Pages/NIA/20/348.bGFuZz1FTkc.html|''Inventing the individual'':]]''' Analytical history of the development of civil society from within 
634-636 nieuwe regels


18 April 2013 om 03:47 door 86.83.160.63 -
525 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_fanaticism|Religious fanaticism]]'''
633-635 nieuwe regels


18 April 2013 om 02:20 door 86.83.160.63 -
324 aangepaste regel
!![[#Sam]]Samenvatting
naar:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[Complementariteit]])
476 nieuwe regel
632-633 nieuwe regels

18 April 2013 om 01:32 door 86.83.160.63 -
525 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
527-528 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
536-538 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
631-633 nieuwe regels


18 April 2013 om 01:30 door 86.83.160.63 -
523-536 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression|Great Depression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Hopkins|Harry Hopkins]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal|New Deal]]''')
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
574-575 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
577-588 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression|Great Depression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Hopkins|Harry Hopkins]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal|New Deal]]''')
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''')
631-633 nieuwe regels


17 April 2013 om 01:39 door 86.83.160.63 -
334 aangepaste regel
*'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie
naar:
*De mens is een '''[[Communicatie2#Mys|mysterie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie.
475 nieuwe regel
631-632 nieuwe regels

16 April 2013 om 02:27 door 86.83.160.63 -
338 nieuwe regel
*De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ummah|Ummah]]''', de '''[[wikipn:Vijf_zuilen_van_de_islam|vijf Zuilen van de islam]]'''.
474 nieuwe regel
630-631 nieuwe regels

11 April 2013 om 07:19 door 86.83.160.63 -
476 nieuwe regel
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' ''The Debt Threat: How Debt Is Destroying the'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_World|''Developing World'']]'''
628-630 nieuwe regels


07 April 2013 om 08:54 door 86.83.160.63 -
334 aangepaste regel
*;;; [[|Het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie
naar:
*'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie
472 nieuwe regel
627-628 nieuwe regels

07 April 2013 om 08:53 door 86.83.160.63 -
334 nieuwe regel
*;;; [[|Het begrip]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' in de theosofie
471 nieuwe regel
626-627 nieuwe regels

07 April 2013 om 08:12 door 86.83.160.63 -
335-336 nieuwe regels
*De '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way|Vierde Weg]]''' van '''[[wikipn:Gurdjieff#Vierde_Weg|Gurdjieff]]''' ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Self-development|self-development]]''') en de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way_%28book%29)|''Fourth Way'']]''' van zijn leerling '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|P. D. Ouspensky]]'''.
*'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|De zelfverwerkelijking]]''', die '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' in zijn boek ''Levensweg'' beschrijft.
469 nieuwe regel
624-625 nieuwe regels

07 April 2013 om 07:32 door 86.83.160.63 -
334 nieuwe regel
*Het '''[[5-2CarlJung#Sam|individuatieproces]]''' van Carl Jung.
466 nieuwe regel
621-622 nieuwe regels

07 April 2013 om 06:53 door 86.83.160.63 -
330 verwijderde regel
332 nieuwe regel
*'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|De zelfrealisatie]]''', die in de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad Gita'']]''' van '''[[7-Filosofie#Inl|Vyasa]]''' tot uitdrukking wordt gebracht.
464 nieuwe regel
619-620 nieuwe regels

07 April 2013 om 06:17 door 86.83.160.63 -
333 nieuwe regel
*'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Disidentificatie]]''' ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Meditatie-Diagram van Blavatsky]]'''), die '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assogioli]]''' toepast.
463 nieuwe regel
618-619 nieuwe regels

07 April 2013 om 06:03 door 86.83.160.63 -
331-332 aangepaste regels
->*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 
naar:

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit aan bij:
*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 
461 nieuwe regel
616-617 nieuwe regels

07 April 2013 om 05:50 door 86.83.160.63 -
329-332 aangepaste regels
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf bewust of onbewust een richting aan de evolutie.

->Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 
naar:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.

->*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 
458 nieuwe regel
613-614 nieuwe regels

07 April 2013 om 05:47 door 86.83.160.63 -
331-362 nieuwe regels
->Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|Kernkwaliteiten]]''' van een persoon te beschrijven. 

Het '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
Het principe van de antagonistische harmonie (-paren) is de allesomvattende basiswet en als zodanig te vatten onder het - uit de oud Griekse filosofie voortkomende - woord '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]'''. In de huidige wetenschapsterminologie is het de tegenpool van de allesomvattende theorie, ook wel de M-theorie.

De Griekse Filosoof Plato – '''[[http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/de-griekse-filosoof-plato.htm|Logos:]]'''\\
Logos is een Griekse term die "het Woord" betekent. Griekse filosofen zoals Plato gebruikten Logos niet alleen voor het gesproken woord maar ook voor het onuitgesproken woord, het woord dat zich nog steeds in de gedachten bevindt -- de rede. Wanneer deze term op het universum werd toegepast, hadden de Grieken het over het rationele principe dat over alle dingen heerst.

Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as) van '''[[wikipn:Heraclitus#De_leer_van_de_eenheid|Heraclitus]]''', de hemelse '''[[geest|Triade]]''' en de '''[[Tetrade|Tetrade]]''', namelijk de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|natuurlijke selectie]]'''.

Het gaat dus niet om of de evolutietheorie of het scheppingsverhaal maar om en-en, de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen.\\
Evolutie is slechts mogelijk wanneer met beide kanten van de medaille rekening wordt gehouden.\\
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.

Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.

Het historische '''[[Triade en Tetrade|raamwerk,]]''' de geschiedenis van de mensheid laat belangrijke innovaties zien die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben gevormd. Zonder een duidelijke koers uit te zetten is het niet mogelijk om het schip ook op de langere termijn drijvende te houden. Door ons te veel op een kant van de medaille te oriënteren dreigt bij een licht briesje het bootje nu al om te slaan. Bij regeren gaat het nog steeds om vooruitzien. 

Om de '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Inl|'torens van Babel']]''' tegen instorten te behoeden, zal in de toekomst aan '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management|risicobeheersing]]''' meer aandacht dienen te worden besteed.\\
De stroom van complexe causaliteiten, met schijnbare a-causaliteiten is de uitkristalisatie van de '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|negentropie]]''' en is de ordening van Informatie, waaruit indirect het "ongemanifesteerde" afgeleid kan worden, het is "verborgen" of zelfs bewust "geheim gehouden". Het "reflecteert" in de "materie".\\
In '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management|risk management]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy#Organization_theory|negentropy]]''' is the force that seeks to achieve effective organizational behavior and lead to a steady predictable state. 

Het '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|rapport 'E i V']]''' wil aantonen dat de '''[[TriadeEnTetrade#Hol|holos-beschaving]]''' gecreëerd kan worden door de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|absolute waarheid]]''', de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen. De bij het thema '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Inl|gebroken symmetrie]]''' besproken debacle’s vloeien uit de Wet van '''[[goo:Karma|Karma]]''', de Wet van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/golven.html|Zaaien en Oogsten]]''' voort. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het artikel ''De Ware en de Valse vriend van het volk'' in '''Opinio''' 15 – 21 februari 2008 spreekt voor zich. Kinderen hebben blijkbaar nog wel de tegenwoordigheid van geest wanneer ze voor knettergek worden uitgescholden te zeggen: 'Wat je zegt ben je lekker zelf'. 

441-486 aangepaste regels
Het '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
Het principe van de antagonistische harmonie (-paren) is de allesomvattende basiswet en als zodanig te vatten onder het - uit de oud Griekse filosofie voortkomende - woord '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]'''. In de huidige wetenschapsterminologie is het de tegenpool van de allesomvattende theorie, ook wel de M-theorie.

De Griekse Filosoof Plato – '''[[http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/de-griekse-filosoof-plato.htm|Logos:]]'''\\
Logos is een Griekse term die "het Woord" betekent. Griekse filosofen zoals Plato gebruikten Logos niet alleen voor het gesproken woord maar ook voor het onuitgesproken woord, het woord dat zich nog steeds in de gedachten bevindt -- de rede. Wanneer deze term op het universum werd toegepast, hadden de Grieken het over het rationele principe dat over alle dingen heerst.

Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as) van '''[[wikipn:Heraclitus#De_leer_van_de_eenheid|Heraclitus]]''', de hemelse '''[[geest|Triade]]''' en de '''[[Tetrade|Tetrade]]''', namelijk de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|natuurlijke selectie]]'''.

Het gaat dus niet om of de evolutietheorie of het scheppingsverhaal maar om en-en, de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen.\\
Evolutie is slechts mogelijk wanneer met beide kanten van de medaille rekening wordt gehouden.\\
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.

Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.

Het historische '''[[Triade en Tetrade|raamwerk,]]''' de geschiedenis van de mensheid laat belangrijke innovaties zien die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben gevormd. Zonder een duidelijke koers uit te zetten is het niet mogelijk om het schip ook op de langere termijn drijvende te houden. Door ons te veel op een kant van de medaille te oriënteren dreigt bij een licht briesje het bootje nu al om te slaan. Bij regeren gaat het nog steeds om vooruitzien. 

Om de '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Inl|'torens van Babel']]''' tegen instorten te behoeden, zal in de toekomst aan '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management|risicobeheersing]]''' meer aandacht dienen te worden besteed.\\
De stroom van complexe causaliteiten, met schijnbare a-causaliteiten is de uitkristalisatie van de '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|negentropie]]''' en is de ordening van Informatie, waaruit indirect het "ongemanifesteerde" afgeleid kan worden, het is "verborgen" of zelfs bewust "geheim gehouden". Het "reflecteert" in de "materie".\\
In '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management|risk management]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy#Organization_theory|negentropy]]''' is the force that seeks to achieve effective organizational behavior and lead to a steady predictable state. 

Het '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|rapport 'E i V']]''' wil aantonen dat de '''[[TriadeEnTetrade#Hol|holos-beschaving]]''' gecreëerd kan worden door de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|absolute waarheid]]''', de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen. De bij het thema '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Inl|gebroken symmetrie]]''' besproken debacle’s vloeien uit de Wet van '''[[goo:Karma|Karma]]''', de Wet van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/golven.html|Zaaien en Oogsten]]''' voort. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het artikel ''De Ware en de Valse vriend van het volk'' in '''Opinio''' 15 – 21 februari 2008 spreekt voor zich. Kinderen hebben blijkbaar nog wel de tegenwoordigheid van geest wanneer ze voor knettergek worden uitgescholden te zeggen: 'Wat je zegt ben je lekker zelf'. 

naar:
612-613 nieuwe regels

07 April 2013 om 04:26 door 86.83.160.63 -
503 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler |Richard Bandler]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder|John Grinder]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler |Richard Bandler]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder|John Grinder]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP)
505 aangepaste regel
*'''[[wikipn: Robert_Dilts|Robert Dilts]]''' N.L.P.
naar:
*'''[[wikipn: Robert_Dilts|Robert Dilts]]''' (NLP)
609-611 nieuwe regels


07 April 2013 om 04:24 door 86.83.160.63 -
503-509 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler |Richard Bandler]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Grinder|John Grinder]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]'''
*'''[[wikipn:Gregory_Bateson|Gregory Bateson]]''' (NLP)
*'''[[wikipn: Robert_Dilts|Robert Dilts]]''' N.L.P.
*'''[[http://www.coachingspot.nl/content/413/473|Dilts]]''' Logische niveaus
*'''[[http://metamagazine.com/weblog////index.php/project/2007/09/13/nlp_oefening_neurologische_niveau_s|NLP oefening:]]''' neurologische niveau's
*'''[[http://www.lapoutreinfologics.nl/coaching.html|Michel La Poutre]]''' Coaching (NLP)
*'''[[http://wiki.fok.nl/index.php/Evolutie|Stephen Jay Gould]]''' Evolutie
593-598 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Gregory_Bateson|Gregory Bateson]]''' (NLP)
*'''[[wikipn: Robert_Dilts|Robert Dilts]]''' N.L.P.
*'''[[http://www.coachingspot.nl/content/413/473|Dilts]]''' Logische niveaus
*'''[[http://metamagazine.com/weblog////index.php/project/2007/09/13/nlp_oefening_neurologische_niveau_s|NLP oefening:]]''' neurologische niveau's
*'''[[http://www.lapoutreinfologics.nl/coaching.html|Michel La Poutre]]''' Coaching (NLP)
*'''[[http://wiki.fok.nl/index.php/Evolutie|Stephen Jay Gould]]''' Evolutie
609-611 nieuwe regels


03 April 2013 om 12:08 door 86.83.160.63 -
458 nieuwe regel
*'''[[http://www.catherine-g-lucas.com/|Catherine G. Lucas]]''' '''[[http://www.findhornpress.com/spirituality-18/in-case-of-spiritual-emergency-416.html|''In Case of Spiritual Emergency'']]'''
608-610 nieuwe regels


02 April 2013 om 07:01 door 86.83.160.63 -
461 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Diamandis|Peter Diamandis]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Kotler|Steven Kotler]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Abundance:_The_Future_Is_Better_Than_You_Think|''Abundance: The Future Is Better Than You Think'']]'''
607-609 nieuwe regels


02 April 2013 om 06:52 door 86.83.160.63 -
512 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Diamandis |Peter Diamandis]]''' '''[[http://www.diamandis.com/|Website]]'''
606-608 nieuwe regels


29 March 2013 om 23:57 door 86.83.160.63 -
460 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ |James Surowiecki]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds|''The Wisdom of Crowds'']]''' Vertaling: Peter van Huizen: ''Twee weten meer dan één Waarom het beter is groepsbeslissingen te nemen''
605-607 nieuwe regels


28 March 2013 om 02:34 door 86.83.160.63 -
458 aangepaste regel
*'''[[http://www.rutgerbregman.nl/|Rrutger Bregman]]''' '''[[http://www.debezigebij.nl/web/Boek-5/9789023477549_De-geschiedenis-van-de-vooruitgang.htm|''De geschiedenis van de vooruitgang'']]'''
naar:
*'''[[http://www.rutgerbregman.nl/|Rutger Bregman]]''' '''[[http://www.debezigebij.nl/web/Boek-5/9789023477549_De-geschiedenis-van-de-vooruitgang.htm|''De geschiedenis van de vooruitgang'']]'''
604-606 nieuwe regels


28 March 2013 om 02:32 door 86.83.160.63 -
458 nieuwe regel
*'''[[http://www.rutgerbregman.nl/|Rrutger Bregman]]''' '''[[http://www.debezigebij.nl/web/Boek-5/9789023477549_De-geschiedenis-van-de-vooruitgang.htm|''De geschiedenis van de vooruitgang'']]'''
604-606 nieuwe regels


26 March 2013 om 07:16 door 86.83.160.63 -
74 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/Th2001_3_website.pdf| Ervin Laszlo]]''' '''Derde millennium: de visie'''\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/Th2001_3_website.pdf| Ervin Laszlo]]''' '''Derde millennium: de visie''' (Theosofia juni 2001)\\
25 March 2013 om 03:43 door 86.83.160.63 -
497 nieuwe regel
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
603-605 nieuwe regels


23 March 2013 om 02:46 door 86.83.160.63 -
121 aangepaste regel
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanlagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietign. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
naar:
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanslagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik ging niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietigen. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
22 March 2013 om 13:52 door 86.83.160.63 -
121 aangepaste regel
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanlagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen massavernietigingswapens te vernietign. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
naar:
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanlagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietign. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
22 March 2013 om 07:58 door 86.83.160.63 -
119-121 nieuwe regels

'''Woorden''' column '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6264/Sheila-Sitalsing/index.dhtml|Sheila Sitalsing]]''' (Volkskrant 22 maart 2013)\\
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanlagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen massavernietigingswapens te vernietign. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
22 March 2013 om 07:20 door 86.83.160.63 -
494 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Iraq War]]''')
599-601 nieuwe regels


15 March 2013 om 03:06 door 86.83.160.63 -
455 aangepaste regel
*'''http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kennedy#Rise_and_Fall|Paul Kennedy]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_and_Fall_of_the_Great_Powers|''The Rise and Fall of the Great Powers'']]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kennedy#Rise_and_Fall|Paul Kennedy]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_and_Fall_of_the_Great_Powers|''The Rise and Fall of the Great Powers'']]'''
598-600 nieuwe regels


15 March 2013 om 03:05 door 86.83.160.63 -
455 nieuwe regel
*'''http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kennedy#Rise_and_Fall|Paul Kennedy]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rise_and_Fall_of_the_Great_Powers|''The Rise and Fall of the Great Powers'']]'''
598-600 nieuwe regels


12 March 2013 om 08:57 door 86.83.160.63 -
494 nieuwe regel
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
597-599 nieuwe regels


12 March 2013 om 08:51 door 86.83.160.63 -
493 nieuwe regel
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
573 verwijderde regel
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm| Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
596-598 nieuwe regels


12 March 2013 om 06:41 door 86.83.160.63 -
493 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
596-598 nieuwe regels


07 March 2013 om 22:43 door 86.83.160.63 -
20 aangepaste regel
->'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel linksom of rechtsom laat draaien.''
naar:
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
07 March 2013 om 22:40 door 86.83.160.63 -
275 aangepaste regel
In ''Isis Ontsluierd'' schreven we wat we nu herhalen: ‘''We zijn op het laagste punt van een cyclus en kennelijk in een overgangstoestand''. Plato verdeelt de intellectuele vooruitgang van het heelal tijdens elke cyclus in vruchtbare en onvruchtbare perioden. In de ondermaanse gebieden blijven de sferen van de verschillende elementen eeuwig in volkomen harmonie met de goddelijke natuur, zegt hij; ‘maar hun delen zijn’, omdat ze te dicht bij de aarde zijn en door hun vermenging met het ''aardse'' (wat stof is, en dus het rijk van het kwade), ‘soms in overeenstemming en soms in strijd met de (goddelijke) natuur’.\\
naar:
In ''Isis Ontsluierd'' schreven we wat we nu herhalen: ‘''We zijn op het laagste punt van een cyclus en kennelijk in een overgangstoestand''. Plato verdeelt de intellectuele '''[[wikipn:Vooruitgangsgeloof|vooruitgang]]''' van het heelal tijdens elke '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|cyclus]]''' in '''vruchtbare''' en '''onvruchtbare''' perioden. In de ondermaanse gebieden blijven de sferen van de verschillende elementen eeuwig in volkomen harmonie met de goddelijke natuur, zegt hij; ‘maar hun delen zijn’, omdat ze te dicht bij de aarde zijn en door hun vermenging met het ''aardse'' (wat stof is, en dus het rijk van het kwade), ‘soms in overeenstemming en soms in strijd met de (goddelijke) natuur’.\\
319 nieuwe regel
595-596 nieuwe regels

07 March 2013 om 22:35 door 86.83.160.63 -
492 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
594-596 nieuwe regels


25 February 2013 om 12:47 door 86.83.160.63 -
497 aangepaste regel
*'''[[wiki/Eug%C3%A8ne_Dubois|Eugène Dubois]]''' ('''[[wikipn:Homo_erectus|Homo erectus]]''')
naar:
*'''[[wikipn:Eug%C3%A8ne_Dubois|Eugène Dubois]]''' ('''[[wikipn:Homo_erectus|Homo erectus]]''')
593-595 nieuwe regels


25 February 2013 om 12:45 door 86.83.160.63 -
497 nieuwe regel
*'''[[wiki/Eug%C3%A8ne_Dubois|Eugène Dubois]]''' ('''[[wikipn:Homo_erectus|Homo erectus]]''')
593-595 nieuwe regels


25 February 2013 om 12:35 door 86.83.160.63 -
492-493 aangepaste regels
*'''[[wikipn:Botsende_beschavingen|Botsende beschavingen]]'''
*'''[[wikipn:Matriarchaat|Matriarchaat]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Universele_wetten|Universele wetten]]''' (kosmisch bewustzijn)
*'''[[wikipn:Wet_van_de_toereikende_grond|Wet van de toereikende grond]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_vom_zureichenden_Grund#Schopenhauer|Schopenhauer]]''')
496-498 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
*'''[[wikipn:Botsende_beschavingen|Botsende beschavingen]]'''
*'''[[wikipn:Matriarchaat|Matriarchaat]]'''
592-594 nieuwe regels


25 February 2013 om 11:51 door 86.83.160.63 -
454 nieuwe regel
*'''[[http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/038553647X/1n9867a-20|Vali Nasr]]''' ''The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat''
589-591 nieuwe regels


25 February 2013 om 05:57 door 86.83.160.63 -
493 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
588-590 nieuwe regels


04 February 2013 om 03:48 door 86.83.160.63 -
577 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Platentektoniek|Platentektoniek]]'''
19 January 2013 om 01:36 door 83.161.151.69 -
25 December 2012 om 00:43 door 86.83.160.63 -
2 aangepaste regel
![-1.3 Evolutie of Devolutie [[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]]-]
naar:
![-1.3 Evolutie of Devolutie ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
25 December 2012 om 00:42 door 86.83.160.63 -
2 aangepaste regel
![-1.3 Evolutie of Devolutie-]
naar:
![-1.3 Evolutie of Devolutie [[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]]-]
23 December 2012 om 11:56 door 86.83.160.63 -
492 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Matriarchaat|Matriarchaat]]'''
586-588 nieuwe regels


14 December 2012 om 07:54 door 86.83.160.63 -
45-59 nieuwe regels

->'''[[http://www.youtube.com/watch?v=1qgrSSmR4BA|Flex de Hittespitter]]''' 'De Anti-christ Mixtape':\\
Satan:\\
''"ken je mij nog? heb je 'n tijd niet gezien''\\
''je was 'n tijd binnen en tijd is wat je dient''\\
''je bent nu wel vrij, maar nog steeds van mij''\\
''en ik heb heb 'n paar klussen voor jou is wat ik zei"''

->Flex:\\
''"modderfok dit kil, ik ben klaar met jou''\\
''ik doe niks meer wat me van het licht weghoudt''\\
''ik doe geen fout meer, loop een rechter pad''\\
''fok 666, ik ben die bullshit zat!"''

14 December 2012 om 07:49 door 86.83.160.63 -
1 verwijderde regel
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
44 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
naar:
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Materie]], [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
14 December 2012 om 07:10 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]]. [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
naar:
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
47-48 nieuwe regels

'''[[wikipn: Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen|Maatschappelijk verantwoord ondernemen]]''' (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''' prestaties (''profit''), met respect voor de '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''' kant (''people''), binnen de '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' randvoorwaarden (''planet''): de '''[[wikipn:People_Planet_Profit|triple-P-benadering]]'''.
12 December 2012 om 00:36 door 86.83.160.63 -
478-479 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Verelendungstheorie|Verelendungstheorie]]'''
*'''[[http://de.wikiquote.org/wiki/Verelendung|Verelendung]]'''
513 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror|War on Terror]]'''
569-571 nieuwe regels


11 December 2012 om 03:18 door 86.83.160.63 -
478-479 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_interrogation_techniques|Enhanced interrogation techniques]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Interrogation_techniques|Category:]]'''Interrogation techniques
568-570 nieuwe regels


11 December 2012 om 02:15 door 86.83.160.63 -
477 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror|War on Terror]]'''
566-568 nieuwe regels


09 December 2012 om 23:16 door 86.83.160.63 -
557-558 aangepaste regels
*'''wikipn:Domesticatie|Domesticatie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Domesticatie|Domesticatie]]'''
565-567 nieuwe regels


09 December 2012 om 23:15 door 86.83.160.63 -
557-558 aangepaste regels

naar:
*'''wikipn:Domesticatie|Domesticatie]]'''
565-567 nieuwe regels


08 December 2012 om 23:52 door 86.83.160.63 -
475-476 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Botsende_beschavingen|Botsende beschavingen]]'''
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
565-567 nieuwe regels


07 December 2012 om 02:22 door 86.83.160.63 -
472-473 aangepaste regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Pye|Lloyd Pye]]''' ''Everything You Know is Wrong''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Pye|Lloyd Pye]]''' '''[[http://www.lloydpye.com/eykiw.htm|''Everything You Know is Wrong'']]'''
563-565 nieuwe regels


07 December 2012 om 02:20 door 86.83.160.63 -
472-473 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Pye|Lloyd Pye]]''' ''Everything You Know is Wrong''
481 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Pye|Lloyd Pye]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Starchild_skull|Starchild skull]]''')
563-565 nieuwe regels


07 December 2012 om 02:00 door 86.83.160.63 -
475-479 nieuwe regels
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
*'''[[http://ervinlaszlo.com/|Ervin Laszlo]]'''Website
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
508-510 verwijderde regels
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
510 verwijderde regel
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
562-564 nieuwe regels


29 November 2012 om 07:15 door 86.83.160.63 -
475 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religions|Evolutionary origin of religions]]''' ('''[[http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/the-theological-dilemma-r_b_822909.html|Matt Rossano]]''')
561-563 nieuwe regels


28 November 2012 om 09:09 door 86.83.160.63 -
59 aangepaste regel
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.
naar:
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.
28 November 2012 om 09:06 door 86.83.160.63 -
57-59 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/Th2001_3_website.pdf| Ervin Laszlo]]''' '''Derde millennium: de visie'''\\
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.
26 November 2012 om 02:41 door 86.83.160.63 -
472-473 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Metamodel_%28neuro-lingu%C3%AFstisch_programmeren%29|Metamodel]]''' (neuro-linguïstisch programmeren)
*'''[[wikipn:Neurolingu%C3%AFstisch_programmeren|Neurolinguïstisch programmeren]]'''
557-559 nieuwe regels


17 November 2012 om 01:26 door 86.83.160.63 -
472 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_religion_and_science|Relationship between religion and science]]'''
555-557 nieuwe regels


11 November 2012 om 06:53 door 86.83.160.63 -
472 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Domino_theory|Domino theory]]'''
554-556 nieuwe regels


03 November 2012 om 02:40 door 86.83.160.63 -
476 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Gilgamesj-epos|Gilgamesj-epos]]'''
553-555 nieuwe regels


02 November 2012 om 11:24 door 86.83.160.63 -
472 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29:Involutie]]''' (excarnatie)
naar:
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
552-554 nieuwe regels


02 November 2012 om 11:23 door 86.83.160.63 -
472-473 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29:Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
552-554 nieuwe regels


01 November 2012 om 04:43 door 86.83.160.63 -
473 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Indusbeschaving|Indusbeschaving]]'''
550-552 nieuwe regels


21 October 2012 om 06:08 door 86.83.160.63 -
475 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
549-551 nieuwe regels


21 October 2012 om 06:06 door 86.83.160.63 -
474 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
548-550 nieuwe regels


21 October 2012 om 06:03 door 86.83.160.63 -
474 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
547-549 nieuwe regels


21 October 2012 om 05:58 door 86.83.160.63 -
473 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
546-548 nieuwe regels


21 October 2012 om 05:52 door 86.83.160.63 -
472 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' (Anthropogenesis)
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Anthropogenesis]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Powell|Arthur E. Powell]]''')
545-547 nieuwe regels


21 October 2012 om 05:45 door 86.83.160.63 -
472 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' (Anthropogenesis)
545-547 nieuwe regels


09 October 2012 om 04:32 door 86.83.160.63 -
474 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression|Great Depression]]'''
544-546 nieuwe regels


09 October 2012 om 04:26 door 86.83.160.63 -
470 nieuwe regel
474 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Hopkins|Harry Hopkins]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal|New Deal]]''')
543-545 nieuwe regels


05 October 2012 om 22:55 door 86.83.160.63 -
527 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_fossil|Transitional fossil]]''' ('missing link')
541-543 nieuwe regels


05 October 2012 om 11:44 door 86.83.160.63 -
472 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
540-542 nieuwe regels


29 September 2012 om 08:10 door 86.83.160.63 -
26-27 nieuwe regels

->'''[[http://plazilla.com/mahatma-gandhi-inspirerende-uitspraken|Mahatma Gandhi]]''' ''Wees zelf de verandering die je in de wereld wenst te zien''.
29 September 2012 om 07:51 door 86.83.160.63 -
528-530 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Humboldt_Current|Humboldt Current]]'''

537-539 nieuwe regels


29 September 2012 om 07:19 door 86.83.160.63 -
466-467 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson |Rachel Carson]]''' '''[[http://www.arendlandman.nl/2012/03/dode-lente-rachel-carson-is-gelukkig-geen-werkelijkheid-geworden-halve-eeuw-aandacht-voor-gevaren-van-stoffen-voor-mens-natuur-en-milieu-silent-spring-lente-in-2012-begon-op-20-maart-6-14-uur/|''Dode lente'']]'''
535-537 nieuwe regels


25 September 2012 om 23:28 door 86.83.160.63 -
468 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
534-536 nieuwe regels


25 September 2012 om 23:21 door 86.83.160.63 -
470 aangepaste regel
*'''[[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
533-535 nieuwe regels


25 September 2012 om 23:20 door 86.83.160.63 -
470 nieuwe regel
*'''[[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
533-535 nieuwe regels


08 September 2012 om 23:43 door 86.83.160.63 -
306-307 aangepaste regels
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het  '''[[wikipn:Armoede#Individuele_armoede|''live now pay later'']]''' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
naar:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het  '''[[wikipn:Armoede#Individuele_armoede|''live now pay later'']]''' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft de afgelopen decennia ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
429 nieuwe regel
532-533 nieuwe regels

08 September 2012 om 23:41 door 86.83.160.63 -
306-307 aangepaste regels
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het ''live now pay later'' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
naar:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het  '''[[wikipn:Armoede#Individuele_armoede|''live now pay later'']]''' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
428 nieuwe regel
531-532 nieuwe regels

08 September 2012 om 23:34 door 86.83.160.63 -
306-307 aangepaste regels
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden in Amerika, om de lasten naar de toekomst te verschuiven, het ''live now pay later'' heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
naar:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het ''live now pay later'' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
427 nieuwe regel
530-531 nieuwe regels

08 September 2012 om 23:32 door 86.83.160.63 -
306-307 nieuwe regels
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden in Amerika, om de lasten naar de toekomst te verschuiven, het ''live now pay later'' heeft ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
426 nieuwe regel
529-530 nieuwe regels

27 August 2012 om 02:40 door 86.83.160.63 -
311-312 aangepaste regels
Ten eerste leefde de regering van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees Volkskrant 23 augustus 2012).
naar:
Ten eerste leefde de regering van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees econome Volkskrant 23 augustus 2012).
423 nieuwe regel
526-527 nieuwe regels

27 August 2012 om 02:39 door 86.83.160.63 -
311-312 nieuwe regels
Ten eerste leefde de regering van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees Volkskrant 23 augustus 2012).
422 nieuwe regel
525-526 nieuwe regels

24 August 2012 om 23:37 door 86.83.160.63 -
390-391 aangepaste regels
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.\\
naar:
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.
419 nieuwe regel
522-523 nieuwe regels

24 August 2012 om 23:34 door 86.83.160.63 -
466-467 nieuwe regels
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
483-484 verwijderde regels
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
520-522 nieuwe regels


24 August 2012 om 23:32 door 86.83.160.63 -
426 aangepaste regel
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
naar:
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
520-522 nieuwe regels


24 August 2012 om 23:31 door 86.83.160.63 -
427 nieuwe regel
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' ''WorldShift 2012''
444 verwijderde regel
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' ''WorldShift 2012''
520-522 nieuwe regels


13 August 2012 om 10:47 door 86.83.160.63 -
61-63 nieuwe regels

'''[[VrijheidEnOnvrijheid#Twe|De 4e dimensie]]''' tijd maakt '''''feedback'' en ''feedforward''''' ('''[[5-Psychologie#int|bio- en neurofeedback]]''') besturing mogelijk.\\
We leven echter in het nu ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, p. 67). Het nu staat tussen verleden en toekomst.
09 August 2012 om 10:37 door 86.83.160.63 -
310-313 nieuwe regels
Het gaat er niet zo zeer om het kwaad te bestrijden, maar om het goede in de mens te stimuleren. Om met '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Nietzsche]]''' te spreken een meester en vormgever van jezelf te worden.

Onder het thema '''[[8-Ethiek2#Sam|Levenskunstenaar]]''' zijn fragmenten verzameld om ons inzicht met betrekking tot – '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Geest - Ziel - Lichaam]]''' - te verruimen en een betere toekomst te creёren. Al viert het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|opportunisme in de politiek]]''' - ''business as usual'' - hoogtij (zie '''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1693&|Wim Couwenberg]]''' CDA in het succesvolle voetspoor van de PVV?). Door slechte tijdingen te negeren los je geen problemen op. De chaostheorie leert dat er een verborgen orde achter het schijnbaar chaotische gedrag van elk systeem schuilgaat.

414 nieuwe regel
517-518 nieuwe regels

08 August 2012 om 07:14 door 86.83.160.63 -
302-303 verwijderde regels
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Het aanzetten]]''' van de Amerikaanse geldpers gaat ten koste van het buitenland en toont de beperkingen van de kwantitatieve parameters. Een ding is duidelijk dat het '''[[SriAurobindo#Wes|Westen]]''' onder leiding van de VS de voorkeur geeft aan het bestrijden van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|as van het kwaad]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|de keerzijde van de medaille]]''') uit het Oosten, het moslimfundamentalisme, boven het reguleren van het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|marktfundamentalisme]]''' in eigen huis.
308-309 nieuwe regels
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Het aanzetten]]''' van de Amerikaanse geldpers gaat ten koste van het buitenland en toont de beperkingen van de kwantitatieve parameters. Een ding is duidelijk dat het '''[[SriAurobindo#Wes|Westen]]''' onder leiding van de VS de voorkeur geeft aan het bestrijden van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|as van het kwaad]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|de keerzijde van de medaille]]''') uit het Oosten, het moslimfundamentalisme, boven het reguleren van het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|marktfundamentalisme]]''' in eigen huis.
409 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

08 August 2012 om 07:12 door 86.83.160.63 -
303-309 aangepaste regels
naar:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Het aanzetten]]''' van de Amerikaanse geldpers gaat ten koste van het buitenland en toont de beperkingen van de kwantitatieve parameters. Een ding is duidelijk dat het '''[[SriAurobindo#Wes|Westen]]''' onder leiding van de VS de voorkeur geeft aan het bestrijden van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|as van het kwaad]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|de keerzijde van de medaille]]''') uit het Oosten, het moslimfundamentalisme, boven het reguleren van het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|marktfundamentalisme]]''' in eigen huis.

Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Het machogedrag ''''Wie niet voor ons is, is tegen ons'''' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. '''[[NieuwParadigma#Com|In naam van de]]''' vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).

330-334 verwijderde regels
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Het machogedrag ''''Wie niet voor ons is, is tegen ons'''' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. '''[[NieuwParadigma#Com|In naam van de]]''' vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).

408 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

05 August 2012 om 08:42 door 86.83.160.63 -
303-316 nieuwe regels

De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]''') tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel ('''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|verstrengeling]]''') tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|rechter- en linkerpad]]'''), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 

'''[[5-2CarlJung#Arc |Individuatie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl |zelfverwerkelijking]]''' heeft op de '''[[wikipn:Zin_van_het_leven |zin van het leven]]''', op de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken |kennis]]''' van het zelf betrekking.

Hoe komen we los van onze '''[[5-Psychologie#Sam|conditioneringen]]''' ('''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|nurture]]''')?\\
Er dient wel degelijk met de '''[[Unificatietheorie#prob|keerzijde van de evolutietheorie]]''' rekening te worden gehouden dat er van doelgerichtheid, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|entelechie]]''', een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|blauwdruk]]''' in de natuur sprake is. Volgens '''[[Unificatietheorie#zon|Jared Diamond]]''' zijn religies uitgevonden om mensenmassa’s in bedwang te houden. Om de '''kwaliteit''' van de besluitvorming in organisaties te verbeteren dient niet het '''[[wikipn:Angelsaksisch_model| Angelsaksisch model]]''', maar het '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Rijnlands model]]''' centraal te worden geplaatst. Er is behoefte om aan religie opnieuw inhoud te geven. Of met andere woorden het is wenselijk dat aan de bekende emotionele, mentale en lichamelijke dimensies een spirituele dimensie wordt toegevoegd.

In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

In het geval van de '''[[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/12664/6/Samenvatting.pdf|''Timaeus'']]''' hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende '''ontvouwen''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie en Involutie]]''') van het universum zoals het '''emaneert''' uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

344-356 verwijderde regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]''') tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel ('''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|verstrengeling]]''') tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|rechter- en linkerpad]]'''), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 

'''[[5-2CarlJung#Arc |Individuatie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl |zelfverwerkelijking]]''' heeft op de '''[[wikipn:Zin_van_het_leven |zin van het leven]]''', op de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken |kennis]]''' van het zelf betrekking.

Hoe komen we los van onze '''[[5-Psychologie#Sam|conditioneringen]]''' ('''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|nurture]]''')?\\
Er dient wel degelijk met de '''[[Unificatietheorie#prob|keerzijde van de evolutietheorie]]''' rekening te worden gehouden dat er van doelgerichtheid, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|entelechie]]''', een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|blauwdruk]]''' in de natuur sprake is. Volgens '''[[Unificatietheorie#zon|Jared Diamond]]''' zijn religies uitgevonden om mensenmassa’s in bedwang te houden. Om de '''kwaliteit''' van de besluitvorming in organisaties te verbeteren dient niet het '''[[wikipn:Angelsaksisch_model| Angelsaksisch model]]''', maar het '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Rijnlands model]]''' centraal te worden geplaatst. Er is behoefte om aan religie opnieuw inhoud te geven. Of met andere woorden het is wenselijk dat aan de bekende emotionele, mentale en lichamelijke dimensies een spirituele dimensie wordt toegevoegd.

In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

In het geval van de '''[[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/12664/6/Samenvatting.pdf|''Timaeus'']]''' hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende '''ontvouwen''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie en Involutie]]''') van het universum zoals het '''emaneert''' uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

406 nieuwe regel
509-510 nieuwe regels

05 August 2012 om 08:40 door 86.83.160.63 -
60 aangepaste regel
145: Fig. 7 brengt het mechanisme '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' tot uitdrukking.
naar:
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' tot uitdrukking.
05 August 2012 om 08:38 door 86.83.160.63 -
59-60 aangepaste regels
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s.
naar:
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s.\\
145: Fig. 7 brengt het mechanisme '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven]]''' tot uitdrukking.
27 July 2012 om 06:19 door 86.83.160.63 -
442 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
445 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
506-508 nieuwe regels


23 July 2012 om 00:17 door 86.83.160.63 -
43 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]])
naar:
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]]. [[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|'Hoofdroute']])
23 July 2012 om 00:07 door 86.83.160.63 -
43 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]]
naar:
!![[#Inl]][[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Chaospunt]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]])
23 July 2012 om 00:04 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
!![[#Kom]][[Werkelijkheid#Oer|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
naar:
!![[#Kom]][[Werkelijkheid#Oer|Evolutionaire kringloop]] ([[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
218 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

23 July 2012 om 00:02 door 86.83.160.63 -
44-45 nieuwe regels
->'''[[wikipn:Osama_bin_Laden|Osama bin Laden]]''', ''het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog''. (Volkskrant 10 mei 2011)
22 July 2012 om 00:23 door 86.83.160.63 -
310-311 aangepaste regels
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).
naar:
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. '''[[NieuwParadigma#Com|In naam van de]]''' vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).
400 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

21 July 2012 om 23:02 door 86.83.160.63 -
310-311 aangepaste regels
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.
naar:
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).
399 nieuwe regel
502-503 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:58 door 86.83.160.63 -
310-311 aangepaste regels
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.\\
naar:
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.
398 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:56 door 86.83.160.63 -
293-294 nieuwe regels
'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''
396 nieuwe regel
499-500 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:55 door 86.83.160.63 -
21-22 verwijderde regels

->'''[[wikipn: Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''
21 July 2012 om 22:54 door 86.83.160.63 -
295-298 nieuwe regels
Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf bewust of onbewust een richting aan de evolutie.

386-389 verwijderde regels
Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf bewust of onbewust een richting aan de evolutie.

395-398 verwijderde regels498-499 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:51 door 86.83.160.63 -
303-305 aangepaste regels
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Het machogedrag 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
naar:
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Het machogedrag ''''Wie niet voor ons is, is tegen ons'''' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
399 nieuwe regel
502-503 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:47 door 86.83.160.63 -
295-302 nieuwe regels
Het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Ether-paradigma]]''' gaat niet van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar van de keerzijde, de ruimte (energie), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|moraal]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen|waarden en normen]]''') buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Er is niets nieuws onder de zon.\\
Technologie zal uiteindelijk de wereld niet redden. Het gaat in eerste instantie om de keerzijde van de medaille. Mannen geloven in technologie, vrouwen daarentegen in de keerzijde.
Bij het nemen van een beslissing ook het '''[[5-1DanMillman|gevoel]]''', de intuïtie laten meespelen.   

Voor de '''[[8-Ethiek#Sam|burger]]''' geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Het schiet echter niet op zolang de overheid niet onderkend dat ze zowel onderdeel uitmaakt van de oplossing, maar ook van het '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|probleem]]'''. Het rapport 'E i V' plaatst '''[[Meta-leren#Dea|de ander]]''' centraal. De '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Evo|waarheid]]''' ligt nog steeds in het midden.

Chaotische toestanden in de wereld ontstaan doordat de slinger naar een kant te ver doorslaat. Het gaat er om het juiste evenwicht tussen 'binnen en buiten' in de mens en vervolgens in de wereld te herstellen. Evolutie loopt met het neutraliseren van het '''[[8-Ethiek|kwaad]]''' in de pas.     

305-308 nieuwe regels
Het machogedrag 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.\\
Het gevoel voor vrijheid wordt door de retoriek rond het begrip 'veiligheid' overschaduwd. De babyboomers zijn de uitvinders van de individualisering. In hun enthousiasme hebben ze de sociale cohesie in de samenleving zeer ernstige schade berokkend. Politici in deze tijd zijn bang om impopulair te worden gevonden ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Judt |Tony Judt]]''', Volkskrant 6 juli 2008). 

380-391 verwijderde regels
Het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Ether-paradigma]]''' gaat niet van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar van de keerzijde, de ruimte (energie), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|moraal]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen|waarden en normen]]''') buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Er is niets nieuws onder de zon.\\
Technologie zal uiteindelijk de wereld niet redden. Het gaat in eerste instantie om de keerzijde van de medaille. Mannen geloven in technologie, vrouwen daarentegen in de keerzijde.
Bij het nemen van een beslissing ook het '''[[5-1DanMillman|gevoel]]''', de intuïtie laten meespelen.   

Voor de '''[[8-Ethiek#Sam|burger]]''' geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Het schiet echter niet op zolang de overheid niet onderkend dat ze zowel onderdeel uitmaakt van de oplossing, maar ook van het '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|probleem]]'''. Het rapport 'E i V' plaatst '''[[Meta-leren#Dea|de ander]]''' centraal. De '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Evo|waarheid]]''' ligt nog steeds in het midden.

Chaotische toestanden in de wereld ontstaan doordat de slinger naar een kant te ver doorslaat. Het gaat er om het juiste evenwicht tussen 'binnen en buiten' in de mens en vervolgens in de wereld te herstellen. Evolutie loopt met het neutraliseren van het '''[[8-Ethiek|kwaad]]''' in de pas.     

Het machogedrag 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president.
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.\\
Het gevoel voor vrijheid wordt door de retoriek rond het begrip 'veiligheid' overschaduwd. De babyboomers zijn de uitvinders van de individualisering. In hun enthousiasme hebben ze de sociale cohesie in de samenleving zeer ernstige schade berokkend. Politici in deze tijd zijn bang om impopulair te worden gevonden ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Judt |Tony Judt]]''', Volkskrant 6 juli 2008). 

398 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:42 door 86.83.160.63 -
295-296 nieuwe regels
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
397 nieuwe regel
500-501 nieuwe regels

21 July 2012 om 22:38 door 86.83.160.63 -
111-112 verwijderde regels

Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
14 July 2012 om 01:12 door 86.83.160.63 -
400 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Jackson_%28economist%29|Tim Jackson]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/welvaart-zonder-groei/1001004007958556/|''Welvaart zonder groei'']]''' economie voor een eindige planeet
499-501 nieuwe regels


08 July 2012 om 06:49 door 86.83.160.63 -
396 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

03 July 2012 om 11:35 door 86.83.160.63 -
433 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
497-499 nieuwe regels


15 June 2012 om 11:45 door 86.83.160.63 -
434 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' (http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
496-498 nieuwe regels


15 June 2012 om 11:45 door 86.83.160.63 -
434 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' (http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
496-498 nieuwe regels


21 May 2012 om 03:46 door 86.83.160.63 -
438 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror|War on Terror]]'''
495-497 nieuwe regels


07 May 2012 om 11:40 door 86.83.160.63 -
435 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
494-496 nieuwe regels


06 May 2012 om 22:57 door 86.83.160.63 -
235 aangepaste regel
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de '''ziel''' van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Mulaprakriti]]''' en zeggen dat zij de oersubstantie is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de bron waarvan '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasa]]''' uitstraalt.\\
naar:
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de '''ziel''' van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Mulaprakriti]]''' en zeggen dat zij de oersubstantie is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' waarvan '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasa]]''' uitstraalt.\\
294 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

25 April 2012 om 01:49 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neer - en opwaartse causatie]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
394 verwijderde regel
491-492 verwijderde regels

25 April 2012 om 01:48 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neer - en opwaartse causatie]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
395 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

09 April 2012 om 04:06 door 86.83.160.63 -
484-485 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.isis-stg.org/Pamflet-sept-2001.pdf|Het doel heiligt de middelen nooit]]''' Een vredelievend antwoord op terrorisme
492 nieuwe regel
05 March 2012 om 09:02 door 86.83.160.63 -
490-494 verwijderde regels
05 March 2012 om 09:01 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
394 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 March 2012 om 09:05 door 86.83.160.63 -
393 verwijderde regel
431 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Epigenetics]]''')
naar:
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''')
472 verwijderde regel
*'''[[http://www.peter-insite.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]'''
03 March 2012 om 09:01 door 86.83.160.63 -
432 aangepaste regel
*'''[[|wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Epigenetics]]''')
naar:
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Epigenetics]]''')
492-494 nieuwe regels


03 March 2012 om 09:00 door 86.83.160.63 -
474 verwijderde regel
*'''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder]]''' Verbeter de wereld, begin bij jezelf
491-493 verwijderde regels


03 March 2012 om 08:59 door 86.83.160.63 -
432 nieuwe regel
*'''[[|wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Epigenetics]]''')
493-495 nieuwe regels


01 March 2012 om 02:02 door 86.83.160.63 -
113 aangepaste regel
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
naar:
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
22 February 2012 om 06:03 door 86.83.160.63 -
483 verwijderde regel
*'''[[http://www.matrix-energy.nl/|Matrix-energy]]'''
491-492 verwijderde regels

22 February 2012 om 06:02 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
394 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

21 February 2012 om 07:54 door 86.83.160.63 -
484 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Zazen|Zazen]]'''
21 February 2012 om 07:53 door 86.83.160.63 -
484 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Framing| Framing]]'''
492-493 verwijderde regels

21 February 2012 om 07:52 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|neergaande en opgaande boog]]''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
393-394 verwijderde regels

494-495 nieuwe regels

21 February 2012 om 06:14 door 86.83.160.63 -
495-502 verwijderde regels21 February 2012 om 06:13 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|neergaande en opgaande boog]]''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
395 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

29 January 2012 om 01:14 door 86.83.160.63 -
126-127 aangepaste regels
De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|risicobeheersing]]''' niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
naar:
De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|risicobeheersing]]''' niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|toezichthoudende]]''' rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
219 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

22 December 2011 om 09:01 door 86.83.160.63 -
302 aangepaste regel
In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
naar:
In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant#Inl|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
393 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

22 December 2011 om 08:44 door 86.83.160.63 -
300-302 aangepaste regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Dion Fortune]]''', ''De Mystieke Kaballa'' (p. 247): Op basis van ''''Geest – Ziel – Lichaam'''' worden de 10 sephiroth van de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|levensboom]]''' ingedeeld. In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
Er wordt van uitgegaan dat zij niet de individuele ziel (reflexief bewustzijn) op micro, maar de wereldziel ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''') op '''[[TriadeEnTetrade#Hol|macroniveau]]''' (Holos, 'Dualiteit in de evolutie') weergeeft.
naar:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Dion Fortune]]''', ''De Mystieke Kaballa'' (p. 247): Op basis van 'Geest – Ziel – Lichaam' worden de 10 sephiroth van de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|levensboom]]''' ingedeeld.

In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
Top down wordt de wereldziel ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''') op '''[[TriadeEnTetrade#Hol|macroniveau]]''' (Holos, 'Dualiteit in de evolutie') en bottom up de individuele ziel (reflexief bewustzijn) op microniveau weergegeven.
392 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

17 December 2011 om 02:11 door 86.83.160.63 -
476 verwijderde regel
*'''[[http://karlmarxbarksbarth.web-log.nl/karlmarxbarksbarth/karl_barth_religie_esoterie/index.html|Theosofie, Evolutie en Involutie]]'''
17 December 2011 om 02:11 door 86.83.160.63 -
97-98 aangepaste regels
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.\\
Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op 11 september 2001 die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president Dick Cheney in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van Cheney – was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
naar:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op '''[[wikipn:Aanslagen_op_11_september_2001|11 september 2001]]''' die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president Dick Cheney in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van Cheney – was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
17 December 2011 om 01:59 door 86.83.160.63 -
489-494 verwijderde regels

17 December 2011 om 01:59 door 86.83.160.63 -
490-492 nieuwe regels


17 December 2011 om 01:56 door 86.83.160.63 -
447 aangepaste regel
*'''[[http://members.chello.nl/p.goedede/Interview%20Dr.Ervin%20Laszlo.html|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
naar:
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
490-492 nieuwe regels


07 December 2011 om 09:52 door 86.83.160.63 -
483-484 aangepaste regels
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_revoluties|Lijst van revoluties]]''' '''[[wikipn:Industri%C3%ABle_revolutie| Industriële revolutie]]'''
naar:
489-492 verwijderde regels07 December 2011 om 09:50 door 86.83.160.63 -
483-484 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_revoluties|Lijst van revoluties]]''' '''[[wikipn:Industri%C3%ABle_revolutie| Industriële revolutie]]'''
491-493 nieuwe regels


21 November 2011 om 12:22 door 86.83.160.63 -
481 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Framing| Framing]]'''
489 verwijderde regel
14 November 2011 om 02:02 door 86.83.160.63 -
196 aangepaste regel
In het rapport 'E i V' komen de andere gezichtspunten aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat de verschillende zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende zelfhelende mechanisme verder uit te werken.\\
naar:
In het rapport 'E i V' komen de andere gezichtspunten aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat de verschillende zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfreinigende vermogen]]''' verder uit te werken.\\
217-220 verwijderde regels489-490 nieuwe regels

13 November 2011 om 13:19 door 86.83.160.63 -
392-394 verwijderde regels


492-498 verwijderde regels


13 November 2011 om 13:18 door 86.83.160.63 -
403 aangepaste regel
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum''
naar:
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
496-498 nieuwe regels


13 November 2011 om 13:17 door 86.83.160.63 -
403 nieuwe regel
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum''
453 verwijderde regel
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
496-498 nieuwe regels


31 October 2011 om 03:48 door 86.83.160.63 -
481 nieuwe regel
*'''[[http://www.lapoutreinfologics.nl/coaching.html|Michel La Poutre]]''' Coaching (NLP)
495-497 verwijderde regels


05 October 2011 om 13:42 door 86.83.160.63 -
439 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_International_Economic_Order|New International Economic Order]]''' (Ervin Laszlo)
05 October 2011 om 13:42 door 86.83.160.63 -
432 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
496-498 nieuwe regels


01 October 2011 om 13:08 door 86.83.160.63 -
484 verwijderde regel
*'''[[http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/brochures/2009/leidraad-manipulative.aspx| Brochure:]]''' Leidraad manipulatieve handelspatronen
494-495 verwijderde regels

01 October 2011 om 13:07 door 86.83.160.63 -
432 nieuwe regel
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
496-498 nieuwe regels


01 October 2011 om 12:59 door 86.83.160.63 -
494-497 verwijderde regels01 October 2011 om 12:59 door 86.83.160.63 -
482 verwijderde regel
*'''[[http://www.spirsoczld.nl/download.php?file=V_0209_THEOSOFIE.pdf|Robert A. Pullen:]]''' Wat is THEOSOFIE?
01 October 2011 om 12:58 door 86.83.160.63 -
399 nieuwe regel
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
496-498 nieuwe regels


01 October 2011 om 12:51 door 86.83.160.63 -
483 verwijderde regel
*'''[[http://www.droomvrienden.nl/aanbod/workshop-cursus-kabbalah.html|Cursus Kabbalah]]''' in Utrecht door priester Mike Bais
01 October 2011 om 12:51 door 86.83.160.63 -
484 verwijderde regel
*'''[[http://www.acupunctuur-aalst.be/Vitale%20energie.html|Vitale energie]]'''
01 October 2011 om 12:50 door 86.83.160.63 -
431 nieuwe regel
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
497 nieuwe regel
14 September 2011 om 02:22 door 86.83.160.63 -
495-498 verwijderde regels14 September 2011 om 02:21 door 86.83.160.63 -
309-310 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]''') tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
395 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

14 September 2011 om 02:19 door 86.83.160.63 -
223 aangepaste regel
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
naar:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
295 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

09 September 2011 om 05:44 door 86.83.160.63 -
97 aangepaste regel
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''Bush''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.\\
naar:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.\\
493-495 verwijderde regels


03 August 2011 om 09:52 door 86.83.160.63 -
487-488 aangepaste regels
*'''[[[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
naar:
494-495 nieuwe regels

03 August 2011 om 09:51 door 86.83.160.63 -
487-488 aangepaste regels
naar:
*'''[[[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
494-495 verwijderde regels

25 July 2011 om 23:49 door 86.83.160.63 -
61 aangepaste regel
Om de in het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een meer '''[[HermeneutischeCirkel#Een|integrale zienswijze]]''', de natuurlijke kringloop nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig.
naar:
Om de in het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|integrale zienswijze]]''' nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig.
24 July 2011 om 23:22 door 86.83.160.63 -
120 aangepaste regel
!![[#Kom]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
naar:
!![[#Kom]][[Werkelijkheid#Oer|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
221 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

21 July 2011 om 23:19 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]'''. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
21 July 2011 om 23:18 door 86.83.160.63 -
428-429 nieuwe regels
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
492-499 verwijderde regels10 July 2011 om 12:01 door 86.83.160.63 -
396 nieuwe regel
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/civilisering-en-decivilisering-druk-1/666883856/index.html|Ton Zwaan]]''' ''Civilisering en decivilisering''
491-493 nieuwe regels


21 June 2011 om 22:40 door 86.83.160.63 -
147-148 aangepaste regels
Deze grote leraren onderscheiden bij de mens twee naturen, die aan het evolutieproces richting kunnen geven. Door welke natuur laten we ons leiden, zijn we bereid beiden, de kwantitatieve en de kwalitatieve kant te integreren, te associëren? Er blijft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden, integrale visies (metafoor van het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Vij|‘Beloofde land’]]''', komst van de Messias) op de toekomst, die een tegenwicht kunnen bieden. Dus als reactie tegen de stroom van al het ééndimensionale, lacererende denken ingaan. Het betekent een grote uitdaging voor de culturele en maatschappelijke elite, politici (opinieleiders), wetenschappers, kunstenaars (gevoelsleiders), religies en het reguliere onderwijs. In een nano-seconde kunnen we de werkelijkheid, het wereldgebeuren veranderen. Goethe: Het heden is een machtige Godin.
naar:
Deze grote leraren onderscheiden bij de mens twee naturen, die aan het evolutieproces richting kunnen geven. Door welke natuur laten we ons leiden, zijn we bereid beiden, de kwantitatieve en de kwalitatieve kant te integreren, te associëren? Er blijft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden, integrale visies (metafoor van het '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|‘Beloofde land’]]''', komst van de Messias) op de toekomst, die een tegenwicht kunnen bieden. Dus als reactie tegen de stroom van al het ééndimensionale, lacererende denken ingaan. Het betekent een grote uitdaging voor de culturele en maatschappelijke elite, politici (opinieleiders), wetenschappers, kunstenaars (gevoelsleiders), religies en het reguliere onderwijs. In een nano-seconde kunnen we de werkelijkheid, het wereldgebeuren veranderen. Goethe: Het heden is een machtige Godin.
220 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

21 June 2011 om 22:39 door 86.83.160.63 -
147-148 aangepaste regels
Deze grote leraren onderscheiden bij de mens twee naturen, die aan het evolutieproces richting kunnen geven. Door welke natuur laten we ons leiden, zijn we bereid beiden, de kwantitatieve en de kwalitatieve kant te integreren, te associëren? Er blijft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden, integrale visies (metafoor van het '''[[4-Unificatietheorie#Mat|‘Beloofde land’]]''', komst van de Messias) op de toekomst, die een tegenwicht kunnen bieden. Dus als reactie tegen de stroom van al het ééndimensionale, lacererende denken ingaan. Het betekent een grote uitdaging voor de culturele en maatschappelijke elite, politici (opinieleiders), wetenschappers, kunstenaars (gevoelsleiders), religies en het reguliere onderwijs. In een nano-seconde kunnen we de werkelijkheid, het wereldgebeuren veranderen. Goethe: Het heden is een machtige Godin.
naar:
Deze grote leraren onderscheiden bij de mens twee naturen, die aan het evolutieproces richting kunnen geven. Door welke natuur laten we ons leiden, zijn we bereid beiden, de kwantitatieve en de kwalitatieve kant te integreren, te associëren? Er blijft behoefte aan nieuwe ideaalbeelden, integrale visies (metafoor van het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Vij|‘Beloofde land’]]''', komst van de Messias) op de toekomst, die een tegenwicht kunnen bieden. Dus als reactie tegen de stroom van al het ééndimensionale, lacererende denken ingaan. Het betekent een grote uitdaging voor de culturele en maatschappelijke elite, politici (opinieleiders), wetenschappers, kunstenaars (gevoelsleiders), religies en het reguliere onderwijs. In een nano-seconde kunnen we de werkelijkheid, het wereldgebeuren veranderen. Goethe: Het heden is een machtige Godin.
219 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

18 June 2011 om 02:57 door 86.83.160.63 -
145-146 aangepaste regels
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een schakel om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
naar:
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
218 nieuwe regel
488-489 nieuwe regels

18 June 2011 om 02:48 door 86.83.160.63 -
389-391 aangepaste regels
'''[[wikipn:Mozes|Mozes]]''', '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistos]]''', '''[[wikipn: Pythagoras|Pythagoras]]''', '''[[wikipn:Plato_%28filosoof%29|Plato]]''', '''[[wikipn:Jezus_%28traditioneel-christelijk%29|Jezus van Nazaret]]''', '''[[wikipn:Mohammed|Mohammed]]''', '''[[wikipn:Gautama_Boeddha|Boeddha]]''', '''[[wikipn:Zarathustra|Zarathustra]]''', '''[[wikipn:Helena_Blavatsky|Blavatsky]]''', '''[[wikipn:Pierre_Teilhard_de_Chardin|Teilhard de Chardin]]''' en '''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce]]''' hebben waarheden omtrent de éne werkelijkheid ervaren.

naar:
424 nieuwe regel
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
18 June 2011 om 02:46 door 86.83.160.63 -
471 verwijderde regel
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
487-488 verwijderde regels

18 June 2011 om 02:46 door 86.83.160.63 -
387-388 aangepaste regels
Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving gecreëerd kan worden door de absolute waarheid, de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen. De bij het thema '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Inl|gebroken symmetrie]]''' besproken debacle’s vloeien uit de Wet van '''[[goo:Karma|Karma]]''', de Wet van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/golven.html|Zaaien en Oogsten]]''' voort. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het artikel ''De Ware en de Valse vriend van het volk'' in '''Opinio''' 15 – 21 februari 2008 spreekt voor zich. Kinderen zeggen wanneer ze voor knettergek worden uitgescholden: 'Wat je zegt ben je lekker zelf'. 
naar:
Het '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|rapport 'E i V']]''' wil aantonen dat de '''[[TriadeEnTetrade#Hol|holos-beschaving]]''' gecreëerd kan worden door de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|absolute waarheid]]''', de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen. De bij het thema '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Inl|gebroken symmetrie]]''' besproken debacle’s vloeien uit de Wet van '''[[goo:Karma|Karma]]''', de Wet van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/golven.html|Zaaien en Oogsten]]''' voort. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Het artikel ''De Ware en de Valse vriend van het volk'' in '''Opinio''' 15 – 21 februari 2008 spreekt voor zich. Kinderen hebben blijkbaar nog wel de tegenwoordigheid van geest wanneer ze voor knettergek worden uitgescholden te zeggen: 'Wat je zegt ben je lekker zelf'. 
391 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

30 May 2011 om 13:12 door 86.83.160.63 -
475 verwijderde regel
*'''[[http://www.mamjo.com/forum/index.php?action=printpage;topic=286170.0|Arnon Grunberg]]''' Voetnoten
30 May 2011 om 13:11 door 86.83.160.63 -
488-489 verwijderde regels

30 May 2011 om 13:11 door 86.83.160.63 -
293-294 nieuwe regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
329-330 verwijderde regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
390 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

18 May 2011 om 11:26 door 86.83.160.63 -
311-313 aangepaste regels
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
naar:
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
487 verwijderde regel
18 May 2011 om 11:18 door 86.83.160.63 -
288 aangepaste regel
De '''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/samenvatting.htm|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
naar:
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
290-293 verwijderde regels12 May 2011 om 01:42 door 86.83.160.63 -
400 aangepaste regel
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' ''Negen plagen tegelijk'' Hoe overleven we de toekomst
naar:
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' '''''[[http://nos.nl/audio/237416-het-oog-negen-plagen.html|Negen plagen]]''' tegelijk'' Hoe overleven we de toekomst
11 May 2011 om 13:17 door 86.83.160.63 -
428 verwijderde regel
*'''[[http://www.belfort-group.eu/|Citizens In Action:]]''' voor waarheid, vrijheid en integriteit
11 May 2011 om 13:16 door 86.83.160.63 -
429 nieuwe regel
*'''[[http://www.belfort-group.eu/|Citizens In Action:]]''' voor waarheid, vrijheid en integriteit
09 May 2011 om 13:17 door 86.83.160.63 -
482 verwijderde regel
*'''[[http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Kwantum-telepathie/|Kwantum telepathie]]'''
09 May 2011 om 13:16 door 86.83.160.63 -
429 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Instituut_Clingendael |Instituut Clingendael]]'''
493-495 verwijderde regels


09 May 2011 om 13:11 door 86.83.160.63 -
400-401 aangepaste regels
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' ''Negen plagen tegelijk''
Hoe overleven we de toekomst
naar:
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' ''Negen plagen tegelijk'' Hoe overleven we de toekomst
493-495 nieuwe regels


09 May 2011 om 13:10 door 86.83.160.63 -
400-401 nieuwe regels
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' ''Negen plagen tegelijk''
Hoe overleven we de toekomst
493-494 verwijderde regels

02 May 2011 om 03:39 door 86.83.160.63 -
179 aangepaste regel
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen, het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het '''[[reflexief bewustzijn]]''', die door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras wordt gesymboliseerd.\\
naar:
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen, het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|'Ether staat Aether']]''' het '''[[reflexief bewustzijn]]''', dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras kan worden gesymboliseerd.\\
217-229 verwijderde regels
492-493 nieuwe regels

28 April 2011 om 10:38 door 86.83.160.63 -
493 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Marcel_Messing|Marcel Messing]]''' en Erik van Ruysbeek ''Het evangelie van Thomas''
28 April 2011 om 10:37 door 86.83.160.63 -
438-439 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://creatie.info/recensies/535-evolutie-ow.html| Reinhard Junker; Siegfried Scherer]]''' ''Evolutie het nieuwe studieboek''
505-511 verwijderde regels


27 April 2011 om 06:47 door 86.83.160.63 -
440 nieuwe regel
*'''[[http://www.unitar.org/|UNITAR]]'''
505-507 nieuwe regels


27 April 2011 om 06:43 door 86.83.160.63 -
440 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_International_Economic_Order|New International Economic Order]]''' (Ervin Laszlo)
504-506 nieuwe regels


26 April 2011 om 03:09 door 86.83.160.63 -
125-126 aangepaste regels
De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
naar:
De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|risicobeheersing]]''' niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
230 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

25 April 2011 om 03:10 door 86.83.160.63 -
403-405 verwijderde regels
Het '''[[kompaskwadrant]]''' biedt een nieuw inzicht, schept een kader voor het uitzetten van een nieuwe koers.
Er wordt van uitgegaan dat 5D een steentje aan een holistisch beeld van de werkelijkheid kan bijdragen. Om de positie te bepalen en een nieuw perspectief op de toekomst te ontwikkelen kan het kompaskwadrant als hulpmiddel worden gebruikt. Om de aarde met de hemel te verbinden wordt de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|omgekeerde]]''' route afgelegd.

406-408 verwijderde regels


25 April 2011 om 03:10 door 86.83.160.63 -
88 nieuwe regel
In 1978 is onder regie van '''[[wikipn:Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3 |Ervin Laszlo]]''' het derde rapport ''Model voor de mensheid: verslag aan de Club van Rome over de ontwikkeling van de wereldgemeenschap en de doelstellingen van landen en volkeren met betrekking tot bevolking, milieu, grondstoffen en economie'' gepubliceerd.
25 April 2011 om 02:58 door 86.83.160.63 -
78 aangepaste regel
Het eerste rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome markeert het begin van een chaotischer periode.
naar:
Het eerste rapport Grenzen aan de groei van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome|Club van Rome]]''' markeert het begin van een chaotischer periode.
506-509 verwijderde regels25 April 2011 om 01:35 door 86.83.160.63 -
444 aangepaste regel
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]'''
naar:
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
507-509 nieuwe regels


25 April 2011 om 01:33 door 86.83.160.63 -
444 nieuwe regel
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]'''
500-501 aangepaste regels
*'''[[http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Mart%C3%ADnez_Sagi|Ana María Martínez Sagi]]'''
naar:
506-509 verwijderde regels25 April 2011 om 01:30 door 86.83.160.63 -
499-500 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Mart%C3%ADnez_Sagi|Ana María Martínez Sagi]]'''
507-509 nieuwe regels


25 April 2011 om 01:27 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.
naar:
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Budapest|Club van Boedapest]]''' steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.
21 April 2011 om 10:25 door 86.83.160.63 -
444 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Degrowth|Degrowth]]'''
505-524 verwijderde regels14 April 2011 om 00:17 door 86.83.160.63 -
254 aangepaste regel
De hele oudheid was doordrongen van die filosofie, die de '''involutie''' van de geest in de stof en de voortgaande cyclische afdaling of actieve, zelfbewuste '''evolutie''' onderwees.\\
naar:
De hele oudheid was doordrongen van die filosofie, die de '''involutie''' van de geest in de stof en de voortgaande cyclische afdaling of actieve, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewuste]]''' '''evolutie''' onderwees.\\
305 nieuwe regel
505-506 nieuwe regels

14 April 2011 om 00:03 door 86.83.160.63 -
244 aangepaste regel
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de '''ziel''' van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Mulaprakriti]]''' en zeggen dat zij de oersubstantie is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de bron waarvan '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasa]]''' uitstraalt.
naar:
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de '''ziel''' van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Mulaprakriti]]''' en zeggen dat zij de oersubstantie is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de bron waarvan '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasa]]''' uitstraalt.\\
304 nieuwe regel
504-505 nieuwe regels

14 April 2011 om 00:02 door 86.83.160.63 -
243-245 aangepaste regels
'''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 1 '' De nacht van het heelal'' (p. 71):\\
Volgens esoterisch taalgebruik is Brahma '''vader-moeder-zoon''' of '''geest, ziel en lichaam''' tegelijk; elke persoon symboliseert een eigenschap en iedere eigenschap of hoedanigheid is een trapsgewijze uitvloeiing van de goddelijke adem in zijn cyclische differentiatie, opgevat als '''involutie en als evolutie'''. In kosmisch-stoffelijke zin is hij het Heelal, de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|planeetketen]]''' en de aarde; in zuiver geestelijke zin de onbekende godheid, planeetgeest en mens – de zoon van de eerste twee, het schepsel van '''geest en stof''' en een manifestatie van hen in zijn periodieke verschijningen op aarde tijdens de ‘wielen’ of manvantara’s. (Zie Afdeling II, § VII: ‘''De dagen en nachten van Brahma''’.)\\
'''[[ http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/bollenmonaden.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
naar:
'''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 1 '' De nacht van het heelal'' (p. 65):\\
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de '''ziel''' van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Mulaprakriti]]''' en zeggen dat zij de oersubstantie is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de bron waarvan '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasa]]''' uitstraalt.
71
: Volgens esoterisch taalgebruik is Brahma '''vader-moeder-zoon''' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|geest, ziel en lichaam]]''' tegelijk; elke persoon symboliseert een eigenschap en iedere eigenschap of hoedanigheid is een trapsgewijze uitvloeiing van de goddelijke adem in zijn cyclische differentiatie, opgevat als '''involutie en als evolutie'''. In kosmisch-stoffelijke zin is hij het Heelal, de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|planeetketen]]''' en de aarde; in zuiver geestelijke zin de onbekende godheid, planeetgeest en mens – de zoon van de eerste twee, het schepsel van '''geest en stof''' en een manifestatie van hen in zijn periodieke verschijningen op aarde tijdens de ‘wielen’ of manvantara’s. (Zie Afdeling II, § VII: ‘''De dagen en nachten van Brahma''’.)\\
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log
|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
247-250 verwijderde regels
1. De monadische evolutie heeft, zoals de naam al zegt, te maken met de groei en ontwikkeling van de monade tot nog hogere stadia van activiteit, en gaat samen met:\\
2. De verstandelijke evolutie, vertegenwoordigd door de Manasa-Dhyani’s (de zonnedeva’s, of de agnishwatta pitri’s), die de mens verstand en bewustzijn geven en:\\
3. De stoffelijke evolutie, vertegenwoordigd door de chhaya’s van de maanpitri’s, waaromheen de Natuur het huidige stoffelijke lichaam heeft geconcretiseerd. Dit lichaam dient als voertuig voor de ‘groei’ (om een misleidend woord te gebruiken) en voor de omzetting door middel van manas en – tengevolge van de opeenstapeling van ervaringen – van het eindige in het ONEINDIGE, van het voorbijgaande in het Eeuwige en Absolute.\\
Elk van deze drie stelsels heeft zijn eigen wetten, en wordt bestuurd en geleid door verschillende groepen van de hoogste Dhyani’s of ‘logoi’. Elk is vertegenwoordigd in de constitutie van de mens, de microkosmos van de grote macrokosmos; en de vereniging in hem van deze drie stromingen maakt hem het samengestelde wezen dat hij nu is.\\
303 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

13 April 2011 om 08:19 door 86.83.160.63 -
314-316 nieuwe regels
Het is mogelijk in het  logische model van Dilts drie niveaus te onderkennen en te spreken over de wisselwerking tussen ‘'''[[DanMillman#Ver|Spiritualiteit]]''' cq. bezieling versus Identiteit’, ‘Overtuigingen, cq. waarden versus Kwaliteiten’ en ‘Gedrag versus Context’ (actie versus reactie). Op het niveau van de ‘Spiritualiteit versus Identiteit’ komt het ‘Wat en Hoe’, dus vanuit welke levensbeschouwing geef ik zin aan mijn levensweg?\\
Voor coachende managers zijn de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Zev|zeven eigenschappen]]''' van '''[[wikipn: Stephen_Covey|Covey]]''' van belang. Uiteindelijk gaat het er om dat niet het marktdenken, maar '''[[wikipn:Leren#Kennismanagement|kennismanagement]]''', de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|lerende organisatie]]''' centraal komt te staat.

405-407 verwijderde regels
Het is mogelijk in het  logische model van Dilts drie niveaus te onderkennen en te spreken over de wisselwerking tussen ‘Spiritualiteit cq. bezieling versus Identiteit’, ‘Overtuigingen, cq. waarden versus Kwaliteiten’ en ‘Gedrag versus Context’ (actie versus reactie). Op het niveau van de ‘Spiritualiteit versus Identiteit’ komt het ‘Wat en Hoe’, dus vanuit welke levensbeschouwing geef ik zin aan mijn levensweg?\\
Voor coachende managers zijn de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Zev|zeven eigenschappen]]''' van '''[[wikipn: Stephen_Covey|Covey]]''' van belang. Uiteindelijk gaat het er om dat niet het marktdenken, maar '''[[wikipn:Leren#Kennismanagement|kennismanagement]]''', de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|lerende organisatie]]''' centraal komt te staat. 

411 nieuwe regel
505-506 nieuwe regels

13 April 2011 om 08:15 door 86.83.160.63 -
311-313 nieuwe regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Dion Fortune]]''', ''De Mystieke Kaballa'' (p. 247): Op basis van ''''Geest – Ziel – Lichaam'''' worden de 10 sephiroth van de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|levensboom]]''' ingedeeld. In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
Er wordt van uitgegaan dat zij niet de individuele ziel (reflexief bewustzijn) op micro, maar de wereldziel ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''') op '''[[TriadeEnTetrade#Hol|macroniveau]]''' (Holos, 'Dualiteit in de evolutie') weergeeft.

327-329 verwijderde regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Dion Fortune]]''', ''De Mystieke Kaballa'' (p. 247): Op basis van ''''Geest – Ziel – Lichaam'''' worden de 10 sephiroth van de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|levensboom]]''' ingedeeld. In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' met als schakel de Ziel. De '''[[Kompaskwadrant|ziel]]''' wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.\\
Er wordt van uitgegaan dat zij niet de individuele ziel (reflexief bewustzijn) op micro, maar de wereldziel ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''') op '''[[TriadeEnTetrade#Hol|macroniveau]]''' (Holos, 'Dualiteit in de evolutie') weergeeft.

410 nieuwe regel
504-505 nieuwe regels

12 April 2011 om 09:08 door 86.83.160.63 -
311-312 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
409-411 verwijderde regels


503-504 nieuwe regels

12 April 2011 om 07:09 door 86.83.160.63 -
498-499 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Zazen|Zazen]]'''
506-508 nieuwe regels


12 April 2011 om 06:39 door 86.83.160.63 -
442-443 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.omero.nl/auteurs/d/a/c-dale/de-helende-kracht-van-chakras/|Cyndi Dale]]''' ''De helende kracht van chakra’s''
505-507 nieuwe regels


12 April 2011 om 06:34 door 86.83.160.63 -
441-442 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.cyndidale.com/bookpages/advancedchakra.html|Cyndi Dale]]''' ''ADVANCED CHAKRA HEALING''
496-497 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.cyndidale.com/index.php|Cyndi Dale]]'''
504-506 nieuwe regels


12 April 2011 om 06:27 door 86.83.160.63 -
494-495 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.matrix-energy.nl/|Matrix-energy]]'''
501-508 verwijderde regels12 April 2011 om 06:18 door 86.83.160.63 -
397 aangepaste regel
De stroom van complexe causaliteiten, met schijnbare a-causaliteiten is de uitkristalisatie van de '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]]''' en is de ordening van Informatie, waaruit indirect het "ongemanifesteerde" afgeleid kan worden, het is "verborgen" of zelfs bewust "geheim gehouden". Het "reflecteert" in de "materie".\\
naar:
De stroom van complexe causaliteiten, met schijnbare a-causaliteiten is de uitkristalisatie van de '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|negentropie]]''' en is de ordening van Informatie, waaruit indirect het "ongemanifesteerde" afgeleid kan worden, het is "verborgen" of zelfs bewust "geheim gehouden". Het "reflecteert" in de "materie".\\
412 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

06 April 2011 om 23:22 door 86.83.160.63 -
308 aangepaste regel
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' laat zien dat de aardse kringloop ('''iteratie''') tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen.
naar:
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' (evolutionaire kringloop, '''[[Geest#Cha|iteratie]]''')  laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen.
411 nieuwe regel
500-501 nieuwe regels

06 April 2011 om 23:19 door 86.83.160.63 -
308-310 nieuwe regels
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' laat zien dat de aardse kringloop ('''iteratie''') tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen.
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.

410 nieuwe regel
499-500 nieuwe regels

06 April 2011 om 23:18 door 86.83.160.63 -
186-187 verwijderde regels
Naast het '''[[wikipn:Intelligentiemeting|I.Q.]]''' is er sprake van '''[[wikipn:Emotionele_intelligentie|emotionele]]''' - en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence|sociale]]''' '''[[wikipn:Intelligentie|intelligentie]]'''. Het kompaskwadrant toont '''[[http://www.isis-stg.org/Waarheid3niv.pdf|drie stadia]]''' van de evolutie namelijk het fysieke, emotionele lichaam,  de mentale psyche en de monadische geest, die als een eenheid samenwerken.
189-191 verwijderde regels
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen.
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.

228 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

04 April 2011 om 05:37 door 86.83.160.63 -
65-67 aangepaste regels
||1. '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Mythos]]''' (-500 - 0)||1. Oude Testament ||Rechtvaardigheid  ||4. '''[[HetNieuweLeren#Nav|Creativethink]]'''
||2. '''[[TriadeEnTetrade#Log|Logos]]'''  (0- 1500)||2. Nieuwe Testament  ||Universaliteit van mensenrechten    ||3. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Zel|Zelforganisatie]]''' 
||3. Theos (1500 - 2000)||3. Verlichting ||Gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen  ||2. '''[[HetNieuweLeren#Nie|Groupthink]]'''
naar:
||1. '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Mythos]]''' (-???? - 500)||1. Oude Testament ||Rechtvaardigheid  ||4. '''[[HetNieuweLeren#Nav|Creativethink]]'''
||2. '''Theos''' (-500 - 1500)||2. Nieuwe Testament  ||Universaliteit van mensenrechten    ||3. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Zel|Zelforganisatie]]''' 
||3. '''[[TriadeEnTetrade#Log|Logos]]''' (1500 - 2000)||3. Verlichting ||Gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen  ||2. '''[[HetNieuweLeren#Nie|Groupthink]]'''
03 April 2011 om 06:41 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote
naar:
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote
29 March 2011 om 02:47 door 86.83.160.63 -
413 verwijderde regel
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen
438-439 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen
459 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Menselijke_evolutie|Evolutie van de mens]]'''
499 nieuwe regel
29 March 2011 om 02:44 door 86.83.160.63 -
68 verwijderde regel
81 aangepaste regel
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
17 March 2011 om 05:26 door 86.83.160.63 -
30-31 verwijderde regels

->'''[[http://www.infed.org/thinkers/putnam.htm|Robert Putnam:]]''' ''Bonding'' en ''Bridging'' zijn positief aan elkaar gecorreleerd. ''Bonding'' (bindend) sociaal kapitaal omzetten naar ''bridging'' (overbruggend) sociaal kapitaal, dus in relaties met mensen met een andere achtergrond.   
05 March 2011 om 10:24 door 86.83.160.63 -
443 verwijderde regel
*'''[[http://krisis.eu/?htmlpart=issues.php?issue=2009,%20Issue%201%20|Krisis]]''' (tijdschrift)
05 March 2011 om 10:23 door 86.83.160.63 -
501-503 verwijderde regels


05 March 2011 om 10:23 door 86.83.160.63 -
444 nieuwe regel
*'''[[http://krisis.eu/?htmlpart=issues.php?issue=2009,%20Issue%201%20|Krisis]]''' (tijdschrift)
502-504 nieuwe regels


02 March 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
500-501 verwijderde regels

02 March 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
317-318 aangepaste regels
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel ('''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|verstrengeling]]''') tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|rechter- en linkerpad]]'''), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel ('''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|verstrengeling]]''') tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|rechter- en linkerpad]]'''), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
501-502 nieuwe regels

02 March 2011 om 06:47 door 86.83.160.63 -
499 verwijderde regel
500-503 verwijderde regels02 March 2011 om 06:46 door 86.83.160.63 -
315-316 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen 'Geest en Lichaam', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
413 nieuwe regel
502-503 nieuwe regels

01 March 2011 om 03:38 door 86.83.160.63 -
237 aangepaste regel
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|Wet van analogie]], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
naar:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
312 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

08 February 2011 om 07:10 door 86.83.160.63 -
484 verwijderde regel
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|Begrippen]]''' Theosofie
08 February 2011 om 07:09 door 86.83.160.63 -
411-412 verwijderde regels

500-501 verwijderde regels

08 February 2011 om 07:09 door 86.83.160.63 -
314-315 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen 'Geest en Lichaam', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen 'Geest en Lichaam', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel ('''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|verstrengeling]]''') tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''' ('''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|rechter- en linkerpad]]'''), is voor het creëren van balans verantwoordelijk

405-406 verwijderde regels
Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit nieuwe gezichtspunten te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.
413 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

05 February 2011 om 03:27 door 86.83.160.63 -
491 verwijderde regel
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=376351&r=1&tbl_archief=0|Louise Baanders]]''' Verslag van de lezing van Marcel Messing
501 verwijderde regel
05 February 2011 om 03:26 door 86.83.160.63 -
457 nieuwe regel
*'''[[http://www.pan-holland.nl/Orakels/kin034-8Tovenaar-...htm| Witte Galactische Tovenaar]]'''
502-504 verwijderde regels


04 February 2011 om 08:23 door 86.83.160.63 -
317-318 verwijderde regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
342-343 nieuwe regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
412 verwijderde regel
502-503 nieuwe regels

04 February 2011 om 08:21 door 86.83.160.63 -
339 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza5.html|''De Geheime Leer]]''', Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 159/160):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza5.html|''De Geheime Leer'']]''', Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 159/160):\\
413 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

04 February 2011 om 08:19 door 86.83.160.63 -
311-313 verwijderde regels


501-502 verwijderde regels

04 February 2011 om 08:17 door 86.83.160.63 -
21-23 verwijderde regels

->'''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli,]]''' boek ''Psychosynthese'' (p. 29):\\
'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Het persoonlijke zelf]]''' of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het witte, verlichte scherm, èn de verschillende beelden die erop geprojecteerd worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').   
04 February 2011 om 08:16 door 86.83.160.63 -
345-346 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza5.html|''De Geheime Leer]]''', Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 159/160):\\
(''a'') De esoterische betekenis van de eerste zin van de sloka is, dat degenen die lipika’s zijn genoemd, de schrijvers van het karmische grootboek, een ondoordringbare versperring oprichten tussen het '''persoonlijke ego''' en het '''onpersoonlijke ZELF''', het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' en de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|oerbron]]''' van de eerstgenoemde. Vandaar de allegorie. Zij omgeven de gemanifesteerde wereld van stof met de ring ‘verder niet’.\\
418-419 verwijderde regels

508-509 nieuwe regels

02 February 2011 om 07:53 door 86.83.160.63 -
17-18 verwijderde regels

->'''[[8-Ethiek|Hemingway:]]''' ''De grootste vangst blijkt het grootste verlies, de grootste overwinning de grootste nederlaag.''
02 February 2011 om 07:52 door 86.83.160.63 -
509-514 verwijderde regels

02 February 2011 om 07:52 door 86.83.160.63 -
350-352 nieuwe regels
'''''De Geheime Leer''''' Deel II, hoofdstuk ''Een panoramisch overzicht van de eerste rassen'' (p. 340):\\
De titanenstrijd is, althans in de theogonie, de strijd om de oppermacht van de kinderen van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|''Ouranos'' en ''Gaia'']]''' (of hemel en aarde in hun abstracte betekenis), de titanen, tegen de kinderen van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|''Kronos'']]''', van wie Zeus het hoofd is. Het is in zekere zin de '''eeuwige strijd''', die nog steeds voortduurt, tussen de '''geestelijke innerlijke mens''' en de '''mens van vlees'''.

420 nieuwe regel
510-511 nieuwe regels

02 February 2011 om 07:41 door 86.83.160.63 -
391-392 verwijderde regels
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Ken Wilber door een tegennatuurlijke '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Spi|kringloop]]''' is bevangen. In het laatste interview op Integral Naked met Jim Garrison (van het State of the World Forum) lijkt hij de visie van Garrison echter te beamen dat die hele oorlog rampzalig is geweest, nog afgezien van een enorme geldverspilling… Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
416 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

02 February 2011 om 02:16 door 86.83.160.63 -
352-353 aangepaste regels
Het is de ''sutrātma'', de lichtende draad van onsterfelijk ''onpersoonlijk'' monadeschap, waaraan onze aardse levens of voorbijgaande ''' ''ego’s'' ''' als evenzoveel kralen zijn geregen – volgens de prachtige uitdrukking van de Vedantafilosofie.
naar:
Het is de '''[[Kompaskwadrant#Inl|''sutrātma'']]''', de lichtende draad van onsterfelijk ''onpersoonlijk'' monadeschap, waaraan onze aardse levens of voorbijgaande ''' ''ego’s'' ''' als evenzoveel kralen zijn geregen – volgens de prachtige uitdrukking van de Vedantafilosofie.
417-418 verwijderde regels

507-508 nieuwe regels

02 February 2011 om 02:08 door 86.83.160.63 -
13-14 verwijderde regels

->'''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|Plato:]]''' '' Ideeën regeren de wereld''
02 February 2011 om 02:07 door 86.83.160.63 -
510-515 verwijderde regels

02 February 2011 om 02:07 door 86.83.160.63 -
352-355 nieuwe regels
'''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 19 ''Is pleroma de legerstede van satan?'' (p. 583):\\
deze aarde ''aanwezig''.
Het is de ''sutrātma'', de lichtende draad van onsterfelijk ''onpersoonlijk'' monadeschap, waaraan onze aardse levens of voorbijgaande ''' ''ego’s'' ''' als evenzoveel kralen zijn geregen – volgens de prachtige uitdrukking van de Vedantafilosofie.

421 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

02 February 2011 om 01:55 door 86.83.160.63 -
364-365 verwijderde regels
Om de denktrant van grote leraren te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen kan het kompaskwadrant als schakel worden gebruikt. Alleen samen kunnen we er uitkomen. We zitten in het zelfde schuitje. Het kompaskwadrant kan een ijkpunt, één motief vormen voor veranderende sociale structuren, de gemeenschappelijke kern van de multiculturele samenleving en de Europese - en wereldcultuur.
416 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

02 February 2011 om 01:52 door 86.83.160.63 -
326-327 nieuwe regels
'''[[5-2CarlJung#Arc |Individuatie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl |zelfverwerkelijking]]''' heeft op de '''[[wikipn:Zin_van_het_leven |zin van het leven]]''', op de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken |kennis]]''' van het zelf betrekking.
329-330 verwijderde regels
'''[[5-2CarlJung#Arc |Individuatie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl |zelfverwerkelijking]]''' heeft op de '''[[wikipn:Zin_van_het_leven |zin van het leven]]''', op de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken |kennis]]''' van het zelf betrekking.
417 nieuwe regel
507-508 nieuwe regels

02 February 2011 om 01:48 door 86.83.160.63 -
416-422 verwijderde regels


505-506 verwijderde regels

02 February 2011 om 01:48 door 86.83.160.63 -
30-32 verwijderde regels

->'''John Fowles''', uit zijn bundel aforismen The Aristos (1980):\\
''Zoals de stilte een sonate mogelijk maakt en het witte papier een tekening draagt, zo denk ik over God als de grond van het bestaan.''
02 February 2011 om 01:46 door 86.83.160.63 -
331-332 nieuwe regels
'''[[5-2CarlJung#Arc |Individuatie]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl |zelfverwerkelijking]]''' heeft op de '''[[wikipn:Zin_van_het_leven |zin van het leven]]''', op de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken |kennis]]''' van het zelf betrekking.
426 nieuwe regel
516-517 nieuwe regels

02 February 2011 om 00:16 door 86.83.160.63 -
512-517 verwijderde regels

02 February 2011 om 00:15 door 86.83.160.63 -
329-330 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het zelf, van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
423 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

02 February 2011 om 00:13 door 86.83.160.63 -
329-330 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en zelf, van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het zelf, van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
422 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

02 February 2011 om 00:12 door 86.83.160.63 -
329-330 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' van '''evolutie en involutie''', de '''opgaande en neergaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en zelf, van '''involutie en evolutie''', de '''neergaande en opgaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
421 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

02 February 2011 om 00:07 door 86.83.160.63 -
2-3 verwijderde regels

||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
02 February 2011 om 00:07 door 86.83.160.63 -
511-514 verwijderde regels02 February 2011 om 00:07 door 86.83.160.63 -
331-332 aangepaste regels
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' van '''evolutie en involutie''', de '''opgaande en neergaande boog''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
422 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

02 February 2011 om 00:03 door 86.83.160.63 -
331-332 aangepaste regels
'''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''.
naar:
Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
421 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:50 door 86.83.160.63 -
403-405 verwijderde regels

Het is nu wetenschappelijk bewezen dat de mens het klimaat van zijn planeet ontregelt en dat dat riskant is, met fortuinlijke winnaars op sommige plaatsen en dramatische verliezers op andere.
Het kiezen wordt gemakkelijker door te accepteren dat het leven is zoals het is. Het gaat primair om risicobeheersing.
01 February 2011 om 23:49 door 86.83.160.63 -
423 verwijderde regel
512-513 verwijderde regels

01 February 2011 om 23:48 door 86.83.160.63 -
331-332 nieuwe regels
'''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''.
424 nieuwe regel
514-515 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:42 door 86.83.160.63 -
420-421 verwijderde regels

Door TS op te richten heeft Blavatsky met de integratiefase een begin gemaakt. Theosofie reikt voor de holos-beschaving een macrokader aan.
01 February 2011 om 23:42 door 86.83.160.63 -
512-513 verwijderde regels

01 February 2011 om 23:42 door 86.83.160.63 -
329-330 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles''', die met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen 'Geest en Lichaam', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
423 verwijderde regel
513-514 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:32 door 86.83.160.63 -
513-525 verwijderde regels
01 February 2011 om 23:31 door 86.83.160.63 -
329-330 aangepaste regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
naar:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles''', die met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
424 nieuwe regel
514-515 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:26 door 86.83.160.63 -
329-330 nieuwe regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
355-356 verwijderde regels
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Int|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik. 
423 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:21 door 86.83.160.63 -
295 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/i.html#4|Involutie]]'''. Involutie is het omgekeerde van het evolutieproces. Terwijl evolutie het ontvouwen, loswikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent Involutie het invouwen, inwikkelen of ingaan van wat tevoren bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van Involutie en evolutie in geen geval een goede voorstelling vormen als men meent dat de één los van de andere werkt: ieder evolutiegebeuren is een Involutie-gebeuren en omgekeerd. Als toelichting: zoals geest en stof in wezen één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn Involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde 'afdaling' van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een Involutie of inwikkeling van geestelijke krachten in stoffelijke voertuigen die in samenhang daarmee en gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. Wat dus de Involutie van de geest is, is tegelijkertiJd en pari passu de evolutie van de stof. Wanneer daarentegen op de klimmende of lichtende boog de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke geestelijke bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontplooien, zoals ze zich tevoren op de neergaande boog hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties vindt gelijktijdig en pari passu plaats met de inwikkeling, het invouwen, de Involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/i.html#4|Involutie]]'''. Involutie is het omgekeerde van het evolutieproces. Terwijl evolutie het ontvouwen, loswikkelen of ontrollen betekent van wat al bestaat en latent aanwezig is, zo betekent Involutie het invouwen, inwikkelen of ingaan van wat tevoren bestond of zich had ontvouwd, enz. Men kan zich van Involutie en evolutie in geen geval een goede voorstelling vormen als men meent dat de één los van de andere werkt: ieder evolutiegebeuren is een Involutie-gebeuren en omgekeerd. Als toelichting: zoals geest en stof in wezen één zijn en toch eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken, zo zijn Involutie en evolutie twee namen voor twee fasen van hetzelfde groeiproces, die eeuwig samenwerken en op elkaar inwerken. De zogenaamde 'afdaling' van de monaden in de stof, bijvoorbeeld, betekent een Involutie of inwikkeling van geestelijke krachten in stoffelijke voertuigen die in samenhang daarmee en gelijktijdig, door de onweerstaanbare drang van de involuerende energieën, hun eigen latente vermogens ontvouwen, ontwikkelen en ontrollen; en dat is de evolutie van de stof. Wat dus de Involutie van de geest is, is tegelijkertiJd en pari passu de evolutie van de stof. Wanneer daarentegen op de klimmende of lichtende boog de geïnvolueerde monadische essenties zich weer beginnen te verheffen naar hun oorspronkelijke geestelijke bron, beginnen ze zich te ontvouwen of te ontplooien, zoals ze zich tevoren op de '''neergaande boog''' hadden ingevouwen of ingewikkeld. Maar dit proces van ontvouwing of evolutie van de monadische essenties vindt gelijktijdig en pari passu plaats met de inwikkeling, het invouwen, de Involutie van de stoffelijke energieën en vermogens.\\
326 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:20 door 86.83.160.63 -
296 aangepaste regel
De geboorte en de dood van de mens zijn markante illustraties of voorbeelden van hetzelfde gebeuren. Een kind wordt geboren en als het opgroeit en tot volle wasdom komt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit het swabhava of de ego van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame inwikkeling van deze zelfde vermogens plaats, die zodoende geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich zo in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren geestelijke, intellectuele en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de menselijke constitutie aanzetten en dwingen zich te openbaren als organen, die meer en meer vervolmaakt worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
naar:
De geboorte en de dood van de mens zijn markante illustraties of voorbeelden van hetzelfde gebeuren. Een kind wordt geboren en als het opgroeit en tot volle wasdom komt, ontwikkelt of ontrolt het bepaalde inherente kenmerken of energieën of vermogens, die alle voortkomen uit het swabhava of de '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''' van de mens. Wanneer daarentegen het verval in het menselijk leven begint, vindt er een langzame inwikkeling van deze zelfde vermogens plaats, die zodoende geleidelijk schijnen af te nemen. Deze vermogens en krachten die zich zo in het aardse leven hebben ontwikkeld, zijn het werk van de ingeboren geestelijke, intellectuele en psychische eigenschappen die de voertuiglijke of lichamelijke aspecten van de menselijke constitutie aanzetten en dwingen zich te openbaren als organen, die meer en meer vervolmaakt worden naarmate het kind volwassen wordt.\\
298 aangepaste regel
Dat geldt ook voor geest en stof. Geest is niet iets dat radicaal anders en volkomen gescheiden is van stof. De twee zijn in wezen één en werken eeuwig samen en op elkaar in.\\
naar:
Dat geldt ook voor geest en stof. Geest is niet iets dat radicaal anders en volkomen gescheiden is van stof. '''De twee zijn in wezen één en werken eeuwig samen en op elkaar in'''.\\
325 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

01 February 2011 om 23:14 door 86.83.160.63 -
309-310 aangepaste regels
Werelden en sferen, zoals planeten en sterren, zijn gemaakt van en voorzien in het terrein van de evolutie van tien natuurrijken: drie elementalenrijken en de mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijken, plus de drie geestelijke natuurrijken. De impuls voor een nieuwe manifestatie van een wereld komt voort uit de geestelijke top of hiërarch, waaruit een serie steeds dichter wordende bollen of gebieden voortkomen; de Ene breidt zich uit in de vele. Gedurende de eerste helft van de evolutiecyclus (de afdalende boog) condenseren of materialiseren zich de energie-substanties van elk gebied, terwijl gedurende de tweede helft (de opgaande of stijgende boog) de trend is naar ontstoffelijking of meer etherische toestanden, als bollen en wezens worden geabsorbeerd of opgenomen in de geestelijke hiërarch voor een periode van nirvanische rust. De dalende boog wordt gekenmerkt door de evolutie van de stof en involutie van de geest, terwijl de opgaande boog wordt gekenmerkt door de '''[[http://www.kunstbus.nl/cultuur/evolutie.html|evolutie]]''' van geest en '''[[wikipn: Involutie_%28filosofie%29|involutie]]''' van stof.
naar:
Werelden en sferen, zoals planeten en sterren, zijn gemaakt van en voorzien in het terrein van de evolutie van tien natuurrijken: drie elementalenrijken en de mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijken, plus de drie geestelijke natuurrijken. De impuls voor een nieuwe manifestatie van een wereld komt voort uit de geestelijke top of hiërarch, waaruit een serie steeds dichter wordende bollen of gebieden voortkomen; de Ene breidt zich uit in de vele. Gedurende de eerste helft van de evolutiecyclus (de '''afdalende boog''') condenseren of materialiseren zich de energie-substanties van elk gebied, terwijl gedurende de tweede helft (de '''opgaande of stijgende boog''') de trend is naar ontstoffelijking of meer etherische toestanden, als bollen en wezens worden geabsorbeerd of opgenomen in de geestelijke hiërarch voor een periode van nirvanische rust. De ''''dalende boog''' wordt gekenmerkt door de evolutie van de stof en involutie van de geest, terwijl de '''opgaande boog''' wordt gekenmerkt door de '''[[http://www.kunstbus.nl/cultuur/evolutie.html|evolutie]]''' van geest en '''[[wikipn: Involutie_%28filosofie%29|involutie]]''' van stof.
322 verwijderde regel
324 verwijderde regel
510-511 nieuwe regels

26 January 2011 om 08:57 door 86.83.160.63 -
462 aangepaste regel
*'''[[[[http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=596859&tbl_archief=|Deel 7]]''' Het komende oordeel over de naties
naar:
*'''[[http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=596859&tbl_archief=|Deel 7]]''' Het komende oordeel over de naties
512-514 nieuwe regels


26 January 2011 om 08:55 door 86.83.160.63 -
422-424 verwijderde regels

De definitie '''[[Inhoud|Kompaskwadrant]]''' stelt het '''[[Chaospunt#Cha|chaospunt]]''' aan de orde. De voor het '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/persoonlijk/despiegelvandetijd/7.html#7.4%20Denkmodellen|denkmodel]]''' gebruikte wiskunde is eenvoudig. Er behoeft slechts tot '''[[1-2Samenvatting|tien]]''' te worden geteld. 

26 January 2011 om 08:54 door 86.83.160.63 -
514-520 verwijderde regels


26 January 2011 om 08:54 door 86.83.160.63 -
465 nieuwe regel
*'''[[[[http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=596859&tbl_archief=|Deel 7]]''' Het komende oordeel over de naties
515-517 nieuwe regels


26 January 2011 om 08:47 door 86.83.160.63 -
26 January 2011 om 08:47 door 86.83.160.63 -
26 January 2011 om 08:47 door 86.83.160.63 -
26 January 2011 om 08:47 door 86.83.160.63 -
465 aangepaste regel
*'''[[[[http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2010/11/19/aquarius-het-tijdperk-van-het-kwaad-deel-3/| Aquarius:]]''' Het tijdperk van het Kwaad (Deel 3)
naar:
*'''[[http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2010/11/19/aquarius-het-tijdperk-van-het-kwaad-deel-3/|Aquarius:]]''' Het tijdperk van het Kwaad (Deel 3)
514-516 nieuwe regels


26 January 2011 om 08:46 door 86.83.160.63 -
465 nieuwe regel
*'''[[[[http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2010/11/19/aquarius-het-tijdperk-van-het-kwaad-deel-3/| Aquarius:]]''' Het tijdperk van het Kwaad (Deel 3)
513-526 verwijderde regels

26 January 2011 om 06:41 door 86.83.160.63 -
453-454 aangepaste regels
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/html/artikelentekst.html|Diverse auteurs]]''' Welkom in 2012
naar:
*'''[[http://www.boekenstand.nl/categories/_eindtijd_maya-5841-6132.html|Diverse boeken 2012]]'''
464 nieuwe regel
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/html/artikelentekst.html|Diverse auteurs]]''' Welkom in 2012
513-515 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:39 door 86.83.160.63 -
448 nieuwe regel
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' ''WorldShift 2012''
463 verwijderde regel
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' WorldShift 2012
512-514 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:38 door 86.83.160.63 -
449 verwijderde regel
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/html/artikelentekst.html|Diverse auteurs]]''' Welkom in 2012
452-453 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/html/artikelentekst.html|Diverse auteurs]]''' Welkom in 2012
512-514 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:30 door 86.83.160.63 -
452-454 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.boekenstand.nl/products/Welkom_in_-23998.html|J. Hoekstra]]''' Welkom in 2012 Hype! Welke hype?

513-515 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:29 door 86.83.160.63 -
460-461 nieuwe regels
*'''[[http://www.2012hoax.org/solar-flares|Solar flares]]''' do not pose a direct danger in 2012
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859|Solar storm of 1859]]'''
511-513 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:21 door 86.83.160.63 -
424-427 verwijderde regels

Primair draait het echter om de '''[[Standaardmodel#Inl|duade]]''', de complementariteit. Een voorbeeld is een verkeers'''chaos''' die ontstaat indien het KNMI geen alarmering afgeeft, terwijl dat achteraf wel had gemoeten. In dit geval zijn ze de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|zondebok]]''', maar dit geldt evenzo als ze onterecht een alarmering afgeven terwijl dat - weer achteraf – niet had gehoeven.

Het '''[[goo:Hoofdpagina|Spel van de Orde:]]''' een apollinische droom van de Filognostische Associatie; speel een levensecht spel en ontdek uw verborgen potentieel, meesterschap, talenten, ware identiteit en bestemming.
26 January 2011 om 04:21 door 86.83.160.63 -
512-515 verwijderde regels26 January 2011 om 04:20 door 86.83.160.63 -
452-453 nieuwe regels
*''' [[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/2012-de-aarde-op-weg-naar-de-vijfde-dimensie/1001004001976455/index.html |Ute Kretzschmar]]''' 2012 De aarde op weg naar de vijfde dimensie Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
*'''[[http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/boeken/recensies/r_261204.htm|Ute Kretschmar]]''' De aarde op weg naar de vijfde dimensie - 2012 (recensie)
454 verwijderde regel
*'''[[http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/boeken/recensies/r_261204.htm|Ute Kretschmar]]''' De aarde op weg naar de vijfde dimensie - 2012
456 verwijderde regel
463 nieuwe regel
*'''[[http://www.goudenlicht.info/startframe.html| Frits Evelein]]''' 2012 Verbinden met de Universele Bron
513-515 nieuwe regels


26 January 2011 om 04:14 door 86.83.160.63 -
452-456 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/html/artikelentekst.html|Diverse auteurs]]''' Welkom in 2012
*'''[[http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/boeken/recensies/r_261204.htm|Ute Kretschmar]]''' De aarde op weg naar de vijfde dimensie - 2012
*'''[[http://www.gesprekmetgod.nl/inspiratie/boeken/recensies/r_sep05_2012-dezielindemeesterjaren.htm|Ute Kretschmar]]''' 2012 - De ziel in de meesterjaren

462 nieuwe regel
*'''[[http://www.the-arcturians.com/ned/agenda/index.htm|Janosh]]''' 2012 Jouw doorbraak
511-512 verwijderde regels

26 January 2011 om 04:07 door 86.83.160.63 -
455-456 aangepaste regels
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Concerned_Scientists|Union of Concerned Scientists]]'''
naar:
*'''[[http://www.nieuwetijdskind.com/2012-einde-der-tijden-nieuwetijd|Carlos Barrios]]''' EEN HERINNERING VAN DE “OORSPRONKELIJKE” INTERPRETATIE VAN DE MAYA PROFETIE VOOR 2012
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/mayas.html|Carlos Barrios]]''' Symposium De Maya’s en 2012
*'''[[http://www.courlisius.org/apocalyptische-voorzeggingen-de-maya-kalender|Carlos Barrios]]''' Apocalyptische voorzeggingen - De Maya kalender
461-462 nieuwe regels
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Concerned_Scientists|Union of Concerned Scientists]]'''
463-465 verwijderde regels
*'''[[http://www.nieuwetijdskind.com/2012-einde-der-tijden-nieuwetijd|Carlos Barrios]]''' EEN HERINNERING VAN DE “OORSPRONKELIJKE” INTERPRETATIE VAN DE MAYA PROFETIE VOOR 2012
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/mayas.html|Carlos Barrios]]''' Symposium De Maya’s en 2012
*'''[[http://www.courlisius.org/apocalyptische-voorzeggingen-de-maya-kalender|Carlos Barrios]]''' Apocalyptische voorzeggingen - De Maya kalender
507-509 nieuwe regels


18 January 2011 om 13:30 door 86.83.160.63 -
73 aangepaste regel
De in in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s. 
naar:
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s. 
03 January 2011 om 23:52 door 86.83.160.63 -
427-431 verwijderde regels
Het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|zondebokmechanisme]]''' laat zien dat Jezus een verlicht persoon was, die de '''[[Unificatietheorie#prob|egospelletjes]]''' van de elite door had.\\
De dubbele moraal is bij de overheid eerder regel, dan uitzondering geworden.

Wellicht is het wenselijk een nieuw beeld te vormen van wat we verstaan onder vooruitgang en het civilisatieproces, de kwaliteit, de waarden en normen van het bestaan. De Nobelprijswinnaar '''[[wikipn: V.S._Naipaul|V.S. Naipaul]]''' stelt in zijn roman Magic Seeds opnieuw aan de orde: het verval van beschavingen die kennelijk aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen (Volkskrant 10 sep. 2004).

429 verwijderde regel
506-515 verwijderde regels

03 January 2011 om 23:51 door 86.83.160.63 -
329-331 nieuwe regels
Hoe komen we los van onze '''[[5-Psychologie#Sam|conditioneringen]]''' ('''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|nurture]]''')?\\
Er dient wel degelijk met de '''[[Unificatietheorie#prob|keerzijde van de evolutietheorie]]''' rekening te worden gehouden dat er van doelgerichtheid, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|entelechie]]''', een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|blauwdruk]]''' in de natuur sprake is. Volgens '''[[Unificatietheorie#zon|Jared Diamond]]''' zijn religies uitgevonden om mensenmassa’s in bedwang te houden. Om de '''kwaliteit''' van de besluitvorming in organisaties te verbeteren dient niet het '''[[wikipn:Angelsaksisch_model| Angelsaksisch model]]''', maar het '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Rijnlands model]]''' centraal te worden geplaatst. Er is behoefte om aan religie opnieuw inhoud te geven. Of met andere woorden het is wenselijk dat aan de bekende emotionele, mentale en lichamelijke dimensies een spirituele dimensie wordt toegevoegd.

435 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:43 door 86.83.160.63 -
347-351 verwijderde regels
'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel III, hoofdstuk ''Wat magie in werkelijkheid is'' (p. 518):\\
518: In de ''Philosophumena'' lezen wij dat Simon de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aeonen]]''' met de
'''[[Kompaskwadrant|”boom des levens”]]''' vergeleek.\\
Hij [Simon] noemt de eerste '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygie]]''' van de zes machten en van de zevende, die daarbij is, nous en epinoia, hemel en aarde; het mannelijke ziet van boven neer en neemt de gedachte tot syzygie of echtgenote, want de aarde omlaag ontvangt de verstandelijke vruchten die uit de hemel naar beneden worden gebracht en met de aarde verwant zijn.

431 nieuwe regel
509-510 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:30 door 86.83.160.63 -
137-138 aangepaste regels
'In West-Europa, dus ook in Nederland, voltrekt zich een cultuuromslag, waarbij de marktideologie een dominante positie krijgt. De onderliggende beweging is een verschuiving van het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlandse]]''' naar het Angelsaksische model', schreef hij. Tien jaar later stortte die beweging in een crisis waarvan de naweeën nu nog voelbaar zijn.
naar:
'In West-Europa, dus ook in Nederland, voltrekt zich een cultuuromslag, waarbij de marktideologie een dominante positie krijgt. De onderliggende beweging is een verschuiving van het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlandse]]''' naar het '''[[wikipn:Angelsaksisch_model|Angelsaksische model]]''', schreef hij. Tien jaar later stortte die beweging in een crisis waarvan de naweeën nu nog voelbaar zijn.
247 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:26 door 86.83.160.63 -
135 aangepaste regel
'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1785517/2010/12/31/Postuum-Harry-van-Seumeren-73-oud-redacteur-van-de-Volkskrant.dhtml|Postuum Harry van Seumeren]]''' (73), oud-redacteur van de Volkskrant\\
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1785517/2010/12/31/Postuum-Harry-van-Seumeren-73-oud-redacteur-van-de-Volkskrant.dhtml|Postuum Harry van Seumeren]]''' (73), oud-redacteur van de Volkskrant (31 december 2010)\\
246 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:24 door 86.83.160.63 -
137-140 aangepaste regels
'In West-Europa, dus ook in Nederland, voltrekt zich een cultuuromslag, waarbij de marktideologie een dominante positie krijgt. De onderliggende beweging is een verschuiving van het Rijnlandse naar het Angelsaksische model', schreef hij. Tien jaar later stortte die beweging in een crisis waarvan de naweeën nu nog voelbaar zijn.

In Nederland wordt het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlands model]]''' meer en meer door het Angelsaksische model vervangen.
De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
naar:
'In West-Europa, dus ook in Nederland, voltrekt zich een cultuuromslag, waarbij de marktideologie een dominante positie krijgt. De onderliggende beweging is een verschuiving van het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlandse]]''' naar het Angelsaksische model', schreef hij. Tien jaar later stortte die beweging in een crisis waarvan de naweeën nu nog voelbaar zijn.

De
fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
245 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:22 door 86.83.160.63 -
431-432 verwijderde regels
De kernkwaliteit '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|''creativethink'']]''' is het positief tegenovergestelde van chaos. Er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn via de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' met de natuurlijke kringloop in balans te blijven, dus door ''creativethink'' de zelfordening positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen. Alleen door '''[[4-6AntropischPrincipe|dat wat is]]''' te accepteren komt de evolutie een stapje verder. 
432 verwijderde regel
03 January 2011 om 23:21 door 86.83.160.63 -
512-537 verwijderde regels

03 January 2011 om 23:21 door 86.83.160.63 -
135-138 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Internet-Media/article/detail/1785517/2010/12/31/Postuum-Harry-van-Seumeren-73-oud-redacteur-van-de-Volkskrant.dhtml|Postuum Harry van Seumeren]]''' (73), oud-redacteur van de Volkskrant\\
In zijn laatste stukje voor de Volkskrant, op 12 juni 1998, stelde hij droef vast dat sinds het einde van het kabinet-Den Uyl de inkomensongelijkheid in Nederland met 8 procent was toegenomen. Dit dreigde nog veel erger te worden. De 'exhibitionistische zelfverrijking' van topmanagers was slechts een eerste signaal.
'In West-Europa, dus ook in Nederland, voltrekt zich een cultuuromslag, waarbij de marktideologie een dominante positie krijgt. De onderliggende beweging is een verschuiving van het Rijnlandse naar het Angelsaksische model', schreef hij. Tien jaar later stortte die beweging in een crisis waarvan de naweeën nu nog voelbaar zijn.

244 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:19 door 86.83.160.63 -
135-137 nieuwe regels

In Nederland wordt het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlands model]]''' meer en meer door het Angelsaksische model vervangen. De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.

240 nieuwe regel
509-510 nieuwe regels

03 January 2011 om 23:18 door 86.83.160.63 -
400-401 verwijderde regels
In Nederland wordt het '''[[wikipn:Rijnlands_model|Rijnlands model]]''' meer en meer door het Angelsaksische model vervangen. De fout die steeds opnieuw gemaakt wordt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|kredietcrisis]]''' laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiedt ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de '''[[8-1Rechtvaardigheid|sociale ongelijkheid]]''' alleen maar toe.
427 nieuwe regel
505-506 nieuwe regels

07 November 2010 om 08:07 door 86.83.160.63 -
251 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 1 '' De nacht van het heelal'' (p. 71):\\
naar:
'''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 1 '' De nacht van het heelal'' (p. 71):\\
315 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

30 October 2010 om 09:34 door 86.83.160.63 -
210-211 aangepaste regels
De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade en de Tetrade' wordt in het hoofdstuk '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme versus Materialisme]]''' aan de hand van de systeembenadering besproken. 
naar:
De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade en de Tetrade' wordt in het hoofdstuk '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme versus Materialisme]]''' aan de hand van de systeembenadering besproken.

'''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|René Meijer]]''' boek ''De Ether Bestaat'' Sectie III-B, 1 - Inleiding (p. 147):\\
In zijn boek ''Leviathan'' maakte de filosoof
'''[[wikipn:Thomas_Hobbes|Hobbes]]''' in 1651 ook duidelijk dat het aanvaarden van een bepaalde vorm van gezag, die van God of niet, onvermijdelijk is als we niet in een chaos van 'iedereen tegen iedereen' willen vervallen. Zo stelde daarnaast op latere datum de australische archeoloog '''[[wikipn:Vere_Gordon_Childe|V. G. Childe]]''', in navolging van de dialectisch over de - in de persoonlijke en collectieve geschiedenis wisselende - denksystemen redenerende filosoof '''[[wikipn:Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|G. W. F. Hegel]]''', dat iedere bestuursvorm, een dominantie-hiërarchie insluit, een pikorde, een stratificatie in maatschappelijke klassen, die hij zag ontstaan vanuit de vrije natuurmens van jagen en verzamelen die zich via de landbouw 'revolutionair' in steden organiseerde en zo tot taakverdelingen kwam. Daarin vond dan, vanuit zijn marxistische visie bezien, een evolutie van de bestuursvormen plaats in een 'strijd om de middelen' als steen, brons en ijzer met navenant de tijdperken die nu nog algemeen aanvaard die naam dragen. Van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn|T. Kuhn]]''' weten we nu dat die strijd een paradigmatische moet worden genoemd en niet direct een sociale. Het is meer het gerommel in de bovenbouw dan in de onderbouw wat er gaande is, al werkt de zaak verkeerd begrepen wel eens kwaadaardig uit naar beneden. '''[[wikipn:Plato_%28filosoof%29|Plato]]''' in de Republiek sprak ook reeds van een hiërarchie van bestuursvormen die, verfijnder dan bij Hobbes, het beeld laat zien van een aristocratie van edellieden die via een op de (militaire) eer gerichte timocratie en een 'happy-few'-oligarchie van hogere gezagsdragers afglijdt tot een logge bureaucratische democratie van politiek vechtende volksvertegenwoordigers van een twijfelachtige opvoeding die zich desperaat in een algemene roep om gezag dan eventueel corrumpeert tot een dictatuur van 'ik ben God'.

Het '''[[Ether-paradigma]]''' laat zien dat het goede nieuws is dat het zelfregulerende vermogen in het systeem zit ingebakken. De energetische, elektromagnetische, collectieve blauwdruk (Ether, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Akasha]]''', Z.P.F.) die in het universum zit '''[[RobertoAssagioli|verscholen]]''', biedt een aanzet voor de blauwdruk van de toekomst.

236 nieuwe regel
505-506 nieuwe regels

30 October 2010 om 03:22 door 86.83.160.63 -
143-146 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 123):\\
In de Sepher Jezirah wordt gezegd dat ‘God de troon van zijn glorie graveerde in de Heilige Vier, de ophanim (wielen of wereldsferen), de Serafijnen5, de heilige dieren en de dienende engelen, en uit deze drie (lucht, water en vuur of ether) vormde hij zijn woning’. Zo werd de wereld gemaakt ‘door middel van drie Serafijnen – Sepher, Saphar en Sipur’, of ‘door middel van getal, getallen en getelden’. Met behulp van de astronomische sleutel worden deze ‘heilige dieren’ de tekens van de Dierenriem.\\
5) Dit is een letterlijke vertaling uit de Afdelingen IX en X: ‘Tien getallen zonder wat? Een: de geest van de levende God . . . die leeft in eeuwigheid! Stem en geest en woord, en dit is de Heilige Geest. Twee: geest uit geest. Hij ontwierp en hakte daarmee tweeëntwintig basisletters uit, drie moeders en zeven dubbele en twaalf enkele, en uit hen één geest. Drie: water uit geest; hij ontwierp en hakte daarmee het woeste en het lege, modder en aarde. Hij ontwierp ze als een bloembed, hakte ze als een muur, bedekte ze als een plaveisel. Vier: vuur uit water. Hij ontwierp en hakte daarmee de troon van glorie en de wielen, en de serafijnen en de heilige dieren en de dienende engelen, en op deze drie grondvestte hij zijn woning, zoals is gezegd: hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren vurige vlammen!’ De woorden ‘grondvestte hij zijn woning’ tonen duidelijk aan dat in de Kabbala, evenals in India, de godheid als het Heelal werd beschouwd, en oorspronkelijk niet de buiten-kosmische god was die hij nu is.\\
125: Het ‘leger van de stem’ is de oervorm van de ‘menigte van de logos’ of het ‘WOORD’ van de Sepher Jezirah, dat in de Geheime Leer ‘het ene getal, voortgekomen uit geen-getal’ wordt genoemd – het Ene eeuwige Beginsel. De esoterische theogonie begint met het Ene, dat gemanifesteerd en dus niet eeuwig is in zijn aanwezigheid en in zijn bestaan, hoewel wèl eeuwig in zijn essentie; het getal van de getallen en de getelden – de laatste komen voort uit de stem, de vrouwelijke Vach, Satarupa ‘met de honderd vormen’, of de Natuur. Uit dit getal 10, of scheppende natuur, de moeder – de occulte ‘nul’ die, in verbinding met de eenheid ‘1’ (één) of de levensgeest, altijd voortbrengt en vermenigvuldigt – kwam het gehele Heelal voort.\\
229 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

30 October 2010 om 03:15 door 86.83.160.63 -
310-332 verwijderde regels


501-502 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:50 door 86.83.160.63 -
247-249 aangepaste regels
'''[[ http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/bollenmonaden.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 1 '' De nacht van het heelal'' (p. 71):\\
Volgens esoterisch taalgebruik is Brahma '''vader-moeder-zoon''' of '''geest, ziel en lichaam''' tegelijk; elke persoon symboliseert een eigenschap en iedere eigenschap of hoedanigheid is een trapsgewijze uitvloeiing van de goddelijke adem in zijn cyclische differentiatie, opgevat als '''involutie en als evolutie'''. In kosmisch-stoffelijke zin is hij het Heelal, de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|planeetketen]]''' en de aarde; in zuiver geestelijke zin de onbekende godheid, planeetgeest en mens – de zoon van de eerste twee, het schepsel van '''geest en stof''' en een manifestatie van hen in zijn periodieke verschijningen op aarde tijdens de ‘wielen’ of manvantara’s. (Zie Afdeling II, § VII: ‘''De dagen en nachten van Brahma''’.)\\
'''[[ http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/bollenmonaden.html|''De Geheime Leer'']]'
'' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
333 nieuwe regel
524-525 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:40 door 86.83.160.63 -
255 aangepaste regel
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar '''zelf-vorming''' zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn '''involutie en evolutie''' (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
naar:
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-vorming]]''' zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn '''involutie en evolutie''' (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
330 nieuwe regel
521-522 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:35 door 86.83.160.63 -
270-276 aangepaste regels
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevene.html  
De mysteriën van het zevental Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en
de magie (p. 707/708)
 IN DE TWEEDE
(van de drie ‘rajāmsi’ (tritīya), of de drie ‘werelden’) WORDT DE ENE, TWEE (mannelijk en vrouwelijk); EN DRIE (voeg de zoon of de logos toe); EN DE HEILIGE VIER (‘tetraktis’, of het ‘tetragrammaton’).
 
  IN DE DERDE (de lagere wereld of onze aarde) WORDT HET GETAL VIER, EN DRIE, EN TWEE. NEEM DE EERSTE TWEE, EN GIJ ZULT ZEVEN KRIJGEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET LEVEN; VERENIG (dit laatste) MET DE MIDDELSTE RĀJAH EN GIJ ZULT NEGEN HEBBEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET ZIJN EN HET WORDEN2.
Want als de geheimzinnige zevenvoudige cyclus een natuurwet is, en dat is zo, zoals is bewezen; indien blijkt dat hij de evolutie en de involutie (of dood) beheerst op het gebied van de entomologie, ichthyologie en ornithologie, en ook in het dierenrijk, bij zoogdieren en mensen – waarom kan hij dan niet aanwezig en werkzaam zijn in de Kosmos in het algemeen, in zijn natuurlijke (hoewel occulte) indelingen van tijd, rassen en mentale ontwikkeling?

naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevene.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en de magie'' (p. 707/708):\\
IN DE TWEEDE
(''van de drie ‘rajĩmsi’ (tritīya), of de drie ‘werelden’'') WORDT DE ENE, TWEE (''''''mannelijk en vrouwelijk'''''); EN DRIE (''voeg de zoon of de logos toe''); EN DE HEILIGE VIER ('''[[3-DriehoekVanPythagoras|‘''tetraktis''’]]''', of het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|‘''tetragrammaton''’]]''').\\
IN DE DERDE (''de lagere wereld of onze
aarde'') WORDT HET GETAL VIER, EN DRIE, EN TWEE. NEEM DE EERSTE TWEE, EN GIJ ZULT ZEVEN KRIJGEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET LEVEN; VERENIG (''dit laatste'') MET DE MIDDELSTE RĀJAH EN GIJ ZULT NEGEN HEBBEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET ZIJN EN HET WORDEN2.\\
2)
Want als de geheimzinnige zevenvoudige cyclus een '''natuurwet''' is, ''en dat is zo'', zoals is bewezen; indien blijkt dat hij de '''evolutie''' en de '''''involutie''''' (of dood) beheerst op het gebied van de entomologie, ichthyologie en ornithologie, en ook in het dierenrijk, bij zoogdieren en mensen – waarom kan hij dan niet aanwezig en werkzaam zijn in de Kosmos in het algemeen, in zijn natuurlijke (hoewel occulte) indelingen van tijd, rassen en ''mentale'' ontwikkeling?
329 nieuwe regel
520-521 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:24 door 86.83.160.63 -
209-214 verwijderde regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|René Meijer]]''' boek ''De Ether Bestaat'' Sectie III-B, 1 - Inleiding (p. 147):\\
In zijn boek ''Leviathan'' maakte de filosoof
'''[[wikipn:Thomas_Hobbes|Hobbes]]''' in 1651 ook duidelijk dat het aanvaarden van een bepaalde vorm van gezag, die van God of niet, onvermijdelijk is als we niet in een chaos van 'iedereen tegen iedereen' willen vervallen. Zo stelde daarnaast op latere datum de australische archeoloog '''[[wikipn:Vere_Gordon_Childe|V. G. Childe]]''', in navolging van de dialectisch over de - in de persoonlijke en collectieve geschiedenis wisselende - denksystemen redenerende filosoof '''[[wikipn:Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|G. W. F. Hegel]]''', dat iedere bestuursvorm, een dominantie-hiërarchie insluit, een pikorde, een stratificatie in maatschappelijke klassen, die hij zag ontstaan vanuit de vrije natuurmens van jagen en verzamelen die zich via de landbouw 'revolutionair' in steden organiseerde en zo tot taakverdelingen kwam. Daarin vond dan, vanuit zijn marxistische visie bezien, een evolutie van de bestuursvormen plaats in een 'strijd om de middelen' als steen, brons en ijzer met navenant de tijdperken die nu nog algemeen aanvaard die naam dragen. Van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn|T. Kuhn]]''' weten we nu dat die strijd een paradigmatische moet worden genoemd en niet direct een sociale. Het is meer het gerommel in de bovenbouw dan in de onderbouw wat er gaande is, al werkt de zaak verkeerd begrepen wel eens kwaadaardig uit naar beneden. '''[[wikipn:Plato_%28filosoof%29|Plato]]''' in de Republiek sprak ook reeds van een hiërarchie van bestuursvormen die, verfijnder dan bij Hobbes, het beeld laat zien van een aristocratie van edellieden die via een op de (militaire) eer gerichte timocratie en een 'happy-few'-oligarchie van hogere gezagsdragers afglijdt tot een logge bureaucratische democratie van politiek vechtende volksvertegenwoordigers van een twijfelachtige opvoeding die zich desperaat in een algemene roep om gezag dan eventueel corrumpeert tot een dictatuur van 'ik ben God'.

Het '''[[Ether-paradigma]]''' laat zien dat het goede nieuws is dat het zelfregulerende vermogen in het systeem zit ingebakken. De energetische, elektromagnetische, collectieve blauwdruk (Ether, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Akasha]]''', Z.P.F.) die in het universum zit '''[[RobertoAssagioli|verscholen]]''', biedt een aanzet voor de blauwdruk van de toekomst.

255 aangepaste regel
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn '''involutie en evolutie''' (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
naar:
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar '''zelf-vorming''' zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn '''involutie en evolutie''' (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
426 verwijderde regel
 
29 October 2010 om 22:22 door 86.83.160.63 -
275-276 aangepaste regels
19) Karma is een woord met veel betekenissen en heeft voor bijna elk van zijn aspecten een speciale term. Het betekent, als synoniem van zonde, het verrichten van de een of andere handeling tot het verkrijgen van een object van ''werelds'', en dus ''zelfzuchtig'' verlangen, dat voor iemand anders wel schadelijk moet zijn. Karma is actie, de oorzaak; en karma is ook ‘'''de wet van de ethische veroorzaking'''’; het gevolg van een zelfzuchtig verrichte daad, terwijl de grote '''wet van harmonie''' op '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|altruïsme]]''' berust.
naar:
19) Karma is een woord met veel betekenissen en heeft voor bijna elk van zijn aspecten een speciale term. Het betekent, als synoniem van zonde, het verrichten van de een of andere handeling tot het verkrijgen van een object van ''werelds'', en dus ''zelfzuchtig'' verlangen, dat voor iemand anders wel schadelijk moet zijn. Karma is actie, de oorzaak; en karma is ook ‘'''de wet van de ethische veroorzaking'''’; het gevolg van een zelfzuchtig verrichte daad, terwijl de grote '''wet van harmonie''' op '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|altruïsme]]''' berust.\\
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevene.html 
De mysteriën van het zevental Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en de magie (p. 707/708)
 IN DE TWEEDE (van de drie ‘rajāmsi’ (tritīya), of de drie ‘werelden’) WORDT DE ENE, TWEE (mannelijk en vrouwelijk); EN DRIE (voeg de zoon of de logos toe); EN DE HEILIGE VIER (‘tetraktis’, of het ‘tetragrammaton’).
  IN DE DERDE (de lagere wereld of onze aarde) WORDT HET GETAL VIER, EN DRIE, EN TWEE. NEEM DE EERSTE TWEE, EN GIJ ZULT ZEVEN KRIJGEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET LEVEN; VERENIG (dit laatste) MET DE MIDDELSTE RĀJAH EN GIJ ZULT NEGEN HEBBEN, HET HEILIGE GETAL VAN HET ZIJN EN HET WORDEN2.
Want als de geheimzinnige zevenvoudige cyclus een natuurwet is, en dat is zo, zoals is bewezen; indien blijkt dat hij de evolutie en de involutie (of dood) beheerst op het gebied van de entomologie, ichthyologie en ornithologie, en ook in het dierenrijk, bij zoogdieren en mensen – waarom kan hij dan niet aanwezig en werkzaam zijn in de Kosmos in het algemeen, in zijn natuurlijke (hoewel occulte) indelingen van tijd, rassen en mentale ontwikkeling?


336 nieuwe regel
528-529 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:12 door 86.83.160.63 -
261 aangepaste regel
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn involutie en evolutie (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
naar:
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn '''involutie en evolutie''' (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
263 verwijderde regel
329 nieuwe regel
521-522 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:11 door 86.83.160.63 -
253-262 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I ''Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 213):\\
naar:
'''[[ http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/bollenmonaden.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
Het wordt nu duidelijk, dat er in de Natuur een drievoudig evolutieplan bestaat voor het vormen van de drie ''periodieke upadhi’s'', of liever drie afzonderlijke evolutieplannen, die in ons stelsel op elk punt onontwarbaar zijn dooreengeweven en vermengd. Dit zijn de monadische (of geestelijke), de verstandelijke en de stoffelijke evolutie. Deze drie zijn de eindige aspecten of de weerspiegelingen op het gebied van de kosmische illusie van ATMA, het zevende beginsel, de ENE WERKELIJKHEID.\\
1. De monadische evolutie heeft, zoals de naam al zegt, te maken met de groei en ontwikkeling van de monade tot nog hogere stadia van activiteit, en gaat samen met:\\
2. De verstandelijke evolutie, vertegenwoordigd door de Manasa-Dhyani’s (de zonnedeva’s, of de agnishwatta pitri’s), die de mens verstand en bewustzijn geven en:\\
3. De stoffelijke evolutie, vertegenwoordigd door de chhaya’s van de maanpitri’s, waaromheen de Natuur het huidige stoffelijke lichaam heeft geconcretiseerd. Dit lichaam dient als voertuig voor de ‘groei’ (om een misleidend woord te gebruiken) en voor de omzetting door middel van manas en – tengevolge van de opeenstapeling van ervaringen – van het eindige in het ONEINDIGE, van het voorbijgaande in het Eeuwige en Absolute.\\
Elk van deze drie stelsels heeft zijn eigen wetten, en wordt bestuurd en geleid door verschillende groepen van de hoogste Dhyani’s of ‘logoi’. Elk is vertegenwoordigd in de constitutie van de mens, de microkosmos van de grote macrokosmos; en de vereniging in hem van deze drie stromingen maakt hem het samengestelde wezen dat hij nu is.\\
212: De enige uitzondering op de zojuist genoemde regel vormen de ‘rassen zonder spraak’, waarvan de monaden al in het menselijke stadium zijn, tengevolge van het feit dat deze ‘dieren’ later kwamen dan de mens, en zelfs half van hem afstammen. De laatste afstammelingen van eerstgenoemden zijn de mensapen en de andere apen. Deze ‘menselijke afbeeldingen’ zijn in werkelijkheid alleen maar vervormde kopieën van de vroege mensheid. Hieraan zal echter uitvoerig aandacht worden besteed in het volgende Deel.\\
De Toelichting zegt ongeveer het volgende:\\
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn involutie en evolutie (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde;'' DE MONADE, ''in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\

''Geheime Leer'' Deel I ''Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 213):\\
264 nieuwe regel
329 nieuwe regel
521-522 nieuwe regels

29 October 2010 om 22:06 door 86.83.160.63 -
147-154 verwijderde regels
'''[[4-Unificatietheorie#Mat|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 140):\\
(c) Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: Chaos, Gaea, Eros – die overeenkomt met het kabbalistische '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|En-Soph]]''' (want '''Chaos''' is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen. In laatstgenoemde is hij die occulte elektrische levenskracht die, door de wil van de scheppende logos, alle vormen verenigt en samenbrengt en deze de eerste impuls geeft, die te zijner tijd wet wordt. Maar in het ongemanifesteerde Heelal is fohat dit niet, evenmin als '''Eros''' de latere schitterende gevleugelde '''Cupido''' of LIEFDE is.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk ''Een drievoudige evolutie in de natuur'' (p. 210):\\
Het wordt nu duidelijk, dat er in de Natuur een drievoudig evolutieplan bestaat voor het vormen van de drie ''periodieke upadhi’s'', of liever drie afzonderlijke evolutieplannen, die in ons stelsel op elk punt onontwarbaar zijn dooreengeweven en vermengd. Dit zijn de monadische (of geestelijke), de verstandelijke en de stoffelijke evolutie. Deze drie zijn de eindige aspecten of de weerspiegelingen op het gebied van de kosmische illusie van ATMA, het zevende beginsel, de ENE WERKELIJKHEID.\\
1. De monadische evolutie heeft, zoals de naam al zegt, te maken met de groei en ontwikkeling van de monade tot nog hogere stadia van activiteit, en gaat samen met:\\
2. De verstandelijke evolutie, vertegenwoordigd door de Manasa-Dhyani’s (de zonnedeva’s, of de agnishwatta pitri’s), die de mens verstand en bewustzijn geven en:\\
3. De stoffelijke evolutie, vertegenwoordigd door de chhaya’s van de maanpitri’s, waaromheen de Natuur het huidige stoffelijke lichaam heeft geconcretiseerd. Dit lichaam dient als voertuig voor de ‘groei’ (om een misleidend woord te gebruiken) en voor de omzetting door middel van manas en – tengevolge van de opeenstapeling van ervaringen – van het eindige in het ONEINDIGE, van het voorbijgaande in het Eeuwige en Absolute.\\
Elk van deze drie stelsels heeft zijn eigen wetten, en wordt bestuurd en geleid door verschillende groepen van de hoogste Dhyani’s of ‘logoi’. Elk is vertegenwoordigd in de constitutie van de mens, de microkosmos van de grote macrokosmos; en de vereniging in hem van deze drie stromingen maakt hem het samengestelde wezen dat hij nu is.\\
29 October 2010 om 12:01 door 86.83.160.63 -
432-434 verwijderde regels
'''[[http://www.degroenerekenkamer.nl:80|Groene rekenkamer:]]''' Het klimaat gedraagt zich de laatste jaren niet overeenkomstig de projecties van het '''[[wikipn: IPCC-rapport_2007|IPCC]]''' (het Klimaatpanel van de Ve­re­nigde Naties). In plaats van een steeds snellere opwarming van de aarde, als gevolg van de mense­lijke uitstoot van CO2, vertoont de gemiddelde we­reldtempe­ratuur de laatste tien jaar een be­trekkelijk vlak verloop – ondanks voortgaande stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.\\
Is er echt sprake van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle|The Great Global Warming Swindle?]]'''

441 aangepaste regel
naar:
====
442-445 verwijderde regels====
29 October 2010 om 12:00 door 86.83.160.63 -
524-532 verwijderde regels
29 October 2010 om 11:59 door 86.83.160.63 -
271-273 aangepaste regels
''Geheime Leer'' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
Deze bewering is geen veronderstelling of mogelijkheid, maar eenvoudig ''een fase van de wet van de groei
'', kortom ''een bewezen feit'' voor de occultisten, die geloven dat geestelijke en psychische '''''involutie''''' parallel verloopt met stoffelijke '''''evolutie''''', dat de innerlijke zintuigen – die de eerste mensenrassen waren aangeboren – tijdens de groei van de rassen en de stoffelijke ontwikkeling van de uiterlijke zintuigen verschrompelden; dit geldt ook voor de onderzoeker van de esoterische symboliek.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
Deze bewering is geen veronderstelling of mogelijkheid, maar eenvoudig
''een fase van de wet van de groei'', kortom ''een bewezen feit'' voor de occultisten, die geloven dat geestelijke en psychische '''''involutie''''' parallel verloopt met stoffelijke '''''evolutie''''', dat de innerlijke zintuigen – die de eerste mensenrassen waren aangeboren – tijdens de groei van de rassen en de stoffelijke ontwikkeling van de uiterlijke zintuigen verschrompelden; dit geldt ook voor de onderzoeker van de esoterische symboliek.\\
340/341: Het ‘oog van Siva’ verschrompelde niet volledig vóór het einde van het '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|vierde Ras]]'''. Toen de spiritualiteit en alle goddelijke vermogens en eigenschappen van de deva-mens van het derde Ras tot dienaressen waren gemaakt van de pas ontwaakte fysiologische en psychische hartstochten van de stoffelijke mens, in plaats van omgekeerd, verloor het oog zijn vermogens. Maar zo was de '''[[CreerenOfNabootsen#Twe|wet van de evolutie]]''', en het was strikt genomen geen VAL. De zonde lag niet in het '''gebruiken''' van die nieuw-ontwikkelde vermogens, maar in het '''''misbruiken''''' ervan; in het maken van het tabernakel, dat was bestemd om een god te huisvesten, tot de tempel van allerlei ''geestelijke'' '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|ongerechtigheid]]'''. En als we zeggen ‘zonde’, is dat alleen om iedereen onze bedoeling te laten begrijpen, want de term ''karma''19 zou in dit geval beter zijn.\\
19) Karma is een woord met veel betekenissen en heeft voor bijna elk van zijn aspecten een speciale term. Het betekent, als synoniem van zonde, het verrichten van de een of andere handeling tot het verkrijgen van een object van ''werelds'', en dus ''zelfzuchtig'' verlangen, dat voor iemand anders wel schadelijk moet zijn. Karma is actie, de oorzaak; en karma is ook ‘'''de wet van de ethische veroorzaking'''’; het gevolg van een zelfzuchtig verrichte daad, terwijl de grote '''wet van harmonie''' op '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|altruïsme]]''' berust
.
326 nieuwe regel
525-526 nieuwe regels

29 October 2010 om 11:36 door 86.83.160.63 -
248-249 aangepaste regels
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|Wet van analogie’]], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]], [[LevensboomMicrokosmos|Spiegelsymmetrie]])  
naar:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|Wet van analogie]], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
323 nieuwe regel
522-523 nieuwe regels

18 October 2010 om 04:58 door 86.83.160.63 -
248-249 aangepaste regels
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]], [[LevensboomMicrokosmos|Spiegelsymmetrie]]) 
naar:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|Wet van analogie’]], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]], [[LevensboomMicrokosmos|Spiegelsymmetrie]]) 
323 nieuwe regel
522-523 nieuwe regels

18 October 2010 om 04:54 door 86.83.160.63 -
277 nieuwe regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen\\
322 nieuwe regel
521-522 nieuwe regels

18 October 2010 om 04:52 door 86.83.160.63 -
445 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|G. de Purucker]]''' Occulte Woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen
518-522 verwijderde regels
15 October 2010 om 05:40 door 86.83.160.63 -
186-187 aangepaste regels
De levensboom, het boek der schepping heeft 32 paden en laat een kant van de medaille zien. Het boek ''I Ching'' toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen '''[[wikipn: Yin_yang|yang en yin]]''' , hemel en aarde schepping en vernietiging. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen.
naar:
De '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''', het boek der schepping heeft 32 paden en laat een kant van de medaille zien. Het boek ''I Ching'' toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen '''[[wikipn: Yin_yang|yang en yin]]''' , hemel en aarde '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|schepping en vernietiging]]'''. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen.
246 nieuwe regel
518-519 nieuwe regels

08 October 2010 om 12:26 door 86.83.160.63 -
508-509 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Kwantum-telepathie/|Kwantum telepathie]]'''
517-519 nieuwe regels


06 October 2010 om 12:52 door 86.83.160.63 -
506-509 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=376351&r=1&tbl_archief=0|Louise Baanders]]''' Verslag van de lezing van Marcel Messing
*'''[[wikipn:Marcel_Messing|Marcel Messing]]''' en Erik van Ruysbeek ''Het evangelie van Thomas''

516-600 verwijderde regels
06 October 2010 om 08:02 door 86.83.160.63 -
432-433 aangepaste regels
Wellicht is het wenselijk een nieuw beeld te vormen van wat we verstaan onder vooruitgang en het civilisatieproces, de kwaliteit, de waarden en normen van het bestaan. De Nobelprijswinnaar '''[[wikipn: V.S._Naipaul|V.S. Naipaul]]''' stelt in zijn roman Magic Seeds opnieuw aan de orde: het verval van beschavingen die kennelijk aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen (Volkskrant 10 sep. 2004).
naar:
Wellicht is het wenselijk een nieuw beeld te vormen van wat we verstaan onder vooruitgang en het civilisatieproces, de kwaliteit, de waarden en normen van het bestaan. De Nobelprijswinnaar '''[[wikipn: V.S._Naipaul|V.S. Naipaul]]''' stelt in zijn roman Magic Seeds opnieuw aan de orde: het verval van beschavingen die kennelijk aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen (Volkskrant 10 sep. 2004).

De kernkwaliteit '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|''creativethink'']]''' is het positief tegenovergestelde van chaos. Er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn via de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' met de natuurlijke kringloop in balans te blijven, dus door ''creativethink'' de zelfordening positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen. Alleen door '''[[4-6AntropischPrincipe|dat wat is]]''' te accepteren komt de evolutie een stapje verder. 

441 nieuwe regel
514-515 nieuwe regels

06 October 2010 om 02:11 door 86.83.160.63 -
502-503 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/brochures/2009/leidraad-manipulative.aspx| Brochure:]]''' Leidraad manipulatieve handelspatronen
511-513 nieuwe regels


29 September 2010 om 05:26 door 86.83.160.63 -
360 verwijderde regel
390-391 aangepaste regels
'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders de marionet van het systeem kunnen worden.
naar:
'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.
438 nieuwe regel
510-511 nieuwe regels

27 September 2010 om 01:42 door 86.83.160.63 -
193-194 aangepaste regels
De '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Daath-cyclus]]''' toont aan dat de gevorderde qabalist zichzelf rechtop plaatst & wel zo dat zijn hoofd boven de hemel (goed) reikt & zijn voeten onder de hel (kwaad) op een bodemloze bodem staan. Enkel dan is een 'zuivere', 'quintessentiële' levende kennis mogelijk. Dan kan de 'verlichte' mens de 'verlichtende taak' uitvoeren & 't convenant tussen God & mens in Malkuth realiseren (zodat de 'gevallen dochter' op de Troon van 't Begrip plaats neemt & de Edenische toestand hersteld wordt).\\
naar:
De '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Daath-cyclus]]''' toont aan dat de gevorderde qabalist zichzelf rechtop plaatst & wel zo dat zijn hoofd boven de hemel (goed) reikt & zijn voeten onder de hel (kwaad) op een bodemloze bodem staan. Enkel dan is een 'zuivere', '''[[Unificatietheorie2#Kwin|'quintessentiële']]''' levende kennis mogelijk. Dan kan de 'verlichte' mens de 'verlichtende taak' uitvoeren & 't convenant tussen God & mens in Malkuth realiseren (zodat de 'gevallen dochter' op de Troon van 't Begrip plaats neemt & de Edenische toestand hersteld wordt).\\
245 nieuwe regel
510-511 nieuwe regels

27 September 2010 om 00:42 door 86.83.160.63 -
126-127 aangepaste regels
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de ‘as van het kwaad’ en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
naar:
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|‘as van het kwaad’]]''' en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
241-242 verwijderde regels

14 September 2010 om 12:47 door 86.83.160.63 -
434-435 nieuwe regels
Wellicht is het wenselijk een nieuw beeld te vormen van wat we verstaan onder vooruitgang en het civilisatieproces, de kwaliteit, de waarden en normen van het bestaan. De Nobelprijswinnaar '''[[wikipn: V.S._Naipaul|V.S. Naipaul]]''' stelt in zijn roman Magic Seeds opnieuw aan de orde: het verval van beschavingen die kennelijk aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen (Volkskrant 10 sep. 2004).
439-443 verwijderde regels
511-512 nieuwe regels

12 September 2010 om 07:49 door 86.83.160.63 -
445 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Pitirim_Sorokin|Pitirim Sorokin]]''' ''Social and Cultural Dynamics'' 
514-516 nieuwe regels


10 September 2010 om 03:21 door 86.83.160.63 -
346-348 verwijderde regels
De '''[[Kompaskwadrant#Lev|oerbron]]''' manifesteert zich door het eeuwige nu, de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|11e Dimensie]]'''.\\
De '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''', de '''[[DanMillman#Ver|verticale as]]''', '''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de gouden keten van '''[[wikipn:Homerus|Homerus]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', draad van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Ariadne]]''', '''[[wikipn:Caduceus|Caduceus]]''', '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|kosmische Lichtzuil]]''' en ook de Middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de weg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

442 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

22 August 2010 om 23:29 door 86.83.160.63 -
183-184 verwijderde regels
Het kompaskwadrant verbindt de zes '''[[goo:Darshanas|Darshanas]]''' en biedt een kader voor het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos|enneagram]]''', de vier kwadranten van '''[[Ken Wilber|Ken Wilber]]''', het '''[[Tetrade|hexagram]]''' van de I Ching, het '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant|kernkwadrant]]''' van Ofman, het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton]]''', het '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade|circumplex]]''' en de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|systeembenadering]]'''. Het kompaskwadrant laat zien hoe de '''[[LevensboomMicrokosmos#Wer|éne werkelijkheid]]''', het innerlijke universum en het universum, '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Mac|de Microkosmos en de Macrokosmos]]''' met elkaar zijn verbonden. 
246 nieuwe regel
515-516 nieuwe regels

14 August 2010 om 06:00 door 86.83.160.63 -
324-328 nieuwe regels
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

In het geval van de '''[[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/12664/6/Samenvatting.pdf|''Timaeus'']]''' hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende '''ontvouwen''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie en Involutie]]''') van het universum zoals het '''emaneert''' uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

331-335 verwijderde regels
In het geval van de '''[[https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/12664/6/Samenvatting.pdf|''Timaeus'']]''' hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende '''ontvouwen''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie en Involutie]]''') van het universum zoals het '''emaneert''' uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

445 nieuwe regel
516-517 nieuwe regels

14 August 2010 om 04:09 door 86.83.160.63 -
330-331 aangepaste regels
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en involutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
naar:
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
444 nieuwe regel
515-516 nieuwe regels

14 August 2010 om 04:05 door 86.83.160.63 -
329 aangepaste regel
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de schepping, het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
naar:
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
443 nieuwe regel
514-515 nieuwe regels

14 August 2010 om 04:03 door 86.83.160.63 -
329-331 nieuwe regels
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de schepping, het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en involutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

347-349 verwijderde regels
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de schepping, de '''involutie''' van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven.
'''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en involutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.

442 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

11 August 2010 om 05:12 door 86.83.160.63 -
249-250 aangepaste regels
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[LevensboomMicrokosmos|Spiegelsymmetrie]]) 
naar:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]], [[LevensboomMicrokosmos|Spiegelsymmetrie]]) 
321 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

11 August 2010 om 05:02 door 86.83.160.63 -
289-290 aangepaste regels
van de involutie, dan wordt het hele proces begrijpelijk. Waar de involutie voortschreed door opeenvolgende afscheidingen en versnipperingen, gaat de evolutie voort door opeenvolgende eenwordingen en gehelen van hogere orde. Waar de involutie vorderde door opeenvolgend vergeten of amnese, vordert de evolutie door opeenvolgend herinneren of anamnesie.… Bovendien zijn '''[[wikipn: Anamnese_%28Plato%29|anamnese]]''' en evolutie feitelijk hetzelfde: je '''herinneren''' is je her-inneren, je weer verbinden in een hogere eenheid.… De evolutie ''is'' holistisch.
naar:
van de involutie, dan wordt het hele proces begrijpelijk. Waar de involutie voortschreed door opeenvolgende afscheidingen en versnipperingen, gaat de evolutie voort door opeenvolgende eenwordingen en gehelen van hogere orde. Waar de involutie vorderde door opeenvolgend vergeten of amnese, vordert de evolutie door opeenvolgend '''[[CarlJung#Ind|herinneren]]''' of anamnesie.… Bovendien zijn '''[[wikipn: Anamnese_%28Plato%29|anamnese]]''' en evolutie feitelijk hetzelfde: je '''herinneren''' is je her-inneren, je weer verbinden in een hogere eenheid.… De evolutie ''is'' holistisch.
320 nieuwe regel
511-512 nieuwe regels

11 August 2010 om 04:58 door 86.83.160.63 -
289-290 aangepaste regels
van de involutie, dan wordt het hele proces begrijpelijk. Waar de involutie voortschreed door opeenvolgende afscheidingen en versnipperingen, gaat de evolutie voort door opeenvolgende eenwordingen en gehelen van hogere orde. Waar de involutie vorderde door opeenvolgend vergeten of amnese, vordert de evolutie door opeenvolgend herinneren of anamnesie.… Bovendien zijn '''[[wikipn: Anamnese_%28Plato%29|anamnese]]''' en evolutie feitelijk hetzelfde: je herinneren is je her-inneren, je weer verbinden in een hogere eenheid.… De evolutie ''is'' holistisch.
naar:
van de involutie, dan wordt het hele proces begrijpelijk. Waar de involutie voortschreed door opeenvolgende afscheidingen en versnipperingen, gaat de evolutie voort door opeenvolgende eenwordingen en gehelen van hogere orde. Waar de involutie vorderde door opeenvolgend vergeten of amnese, vordert de evolutie door opeenvolgend herinneren of anamnesie.… Bovendien zijn '''[[wikipn: Anamnese_%28Plato%29|anamnese]]''' en evolutie feitelijk hetzelfde: je '''herinneren''' is je her-inneren, je weer verbinden in een hogere eenheid.… De evolutie ''is'' holistisch.
319 nieuwe regel
510-511 nieuwe regels

30 July 2010 om 13:38 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de [[wikipn:Evolutie|''evolutie'']], die zich van zichzelf bewust is geworden.''
naar:
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de [[wikipn:Evolutie|evolutie]], die zich van zichzelf bewust is geworden.''
318 nieuwe regel
509-510 nieuwe regels

30 July 2010 om 13:37 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de [[wikipn:Evolutie|evolutie]], die zich van zichzelf bewust is geworden.''
naar:
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de [[wikipn:Evolutie|''evolutie'']], die zich van zichzelf bewust is geworden.''
317 nieuwe regel
508-509 nieuwe regels

30 July 2010 om 13:35 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de '''[[wikipn:Evolutie|evolutie]]''', die zich van zichzelf bewust is geworden.''
naar:
->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de [[wikipn:Evolutie|evolutie]], die zich van zichzelf bewust is geworden.''
316 nieuwe regel
507-508 nieuwe regels

30 July 2010 om 13:31 door 86.83.160.63 -
250-252 nieuwe regels

->'''[[wikipn: Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de '''[[wikipn:Evolutie|evolutie]]''', die zich van zichzelf bewust is geworden.''

315 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

29 July 2010 om 12:33 door 86.83.160.63 -
453 nieuwe regel
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/214281/De_eindtijd_is_niet_in_2012,_de_eindtijd_is_pas_over_427.000_jaar._I| Tobias Dijkstra]]''' De eindtijd is niet in 2012, de eindtijd is pas over 427.000 jaar.
502-504 nieuwe regels


29 July 2010 om 12:30 door 86.83.160.63 -
492-493 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.acupunctuur-aalst.be/Vitale%20energie.html|Vitale energie]]'''
501-503 nieuwe regels


29 July 2010 om 12:11 door 86.83.160.63 -
453 nieuwe regel
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
500-502 nieuwe regels


28 July 2010 om 23:48 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29]]evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
naar:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
28 July 2010 om 23:47 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
naar:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29]]evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
21 June 2010 om 05:53 door 86.83.160.63 -
96 aangepaste regel
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
naar:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
18 June 2010 om 05:05 door 86.83.160.63 -
457 nieuwe regel
*'''[[http://www.scholieren.com/werkstukken/29653| Module 6:]]''' Filosofie, religie, levensbeschouwing
499-501 nieuwe regels


18 June 2010 om 04:25 door 86.83.160.63 -
162 aangepaste regel
''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, Monaden en Atomen'']]''' (p. 690/691):\\
naar:
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, Monaden en Atomen'']]''' (p. 690/691):\\
247 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

18 June 2010 om 04:24 door 86.83.160.63 -
161-162 aangepaste regels
11) De elementen zijn de vijf tanmātra’s: aarde, water, vuur, lucht en ether, de voortbrengers van de grovere elementen.
naar:
11) De elementen zijn de vijf tanmātra’s: aarde, water, vuur, lucht en ether, de voortbrengers van de grovere elementen.\\
''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, Monaden en Atomen'']]''' (p. 690/691):\\
Toch is zelfs in de exoterische boeken van de hindoes vooruitgelopen op alle oude, middeleeuwse en hedendaagse dichters en filosofen. Het ''plenum'' van de stof van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Descartes]]''', gedifferentieerd in deeltjes; het ''etherische fluïdum'' van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' en het ‘oorspronkelijke fluïdum’ van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', dat in zijn elementen is opgelost; de zonnewerveling en de wervelingen van sterrenstelsels van Kepler; kortom, vanaf de wervelingen van elementalen, in gang gezet door het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' – via '''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''' tot Galileo, Torricelli en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Swedenborg]]''' en na hen tot de meest recente speculaties van Europese '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' toe – dit alles is te vinden in de hymnen en mantra’s van de hindoes aan de ‘'''goden, monaden en atomen'''’ in hun totaliteit, want ze zijn onscheidbaar. In de esoterische leringen vindt men de meest '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|transcendentale]]''' denkbeelden over het heelal en zijn geheimen, en de (schijnbaar) meest materialistische speculaties met elkaar verzoend, omdat deze wetenschappen het hele terrein van de '''evolutie van geest tot stof''' omvatten. Zoals een Amerikaanse theosoof verklaarde: ‘De monaden (van Leibniz) kunnen vanuit het ene gezichtspunt ''kracht'' worden genoemd en vanuit het andere, ''stof''. Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). 

246 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

18 June 2010 om 04:00 door 86.83.160.63 -
148-149 nieuwe regels
'''[[4-Unificatietheorie#Mat|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 140):\\
(c) Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: Chaos, Gaea, Eros – die overeenkomt met het kabbalistische '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|En-Soph]]''' (want '''Chaos''' is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen. In laatstgenoemde is hij die occulte elektrische levenskracht die, door de wil van de scheppende logos, alle vormen verenigt en samenbrengt en deze de eerste impuls geeft, die te zijner tijd wet wordt. Maar in het ongemanifesteerde Heelal is fohat dit niet, evenmin als '''Eros''' de latere schitterende gevleugelde '''Cupido''' of LIEFDE is.\\
162-165 verwijderde regels
'''[[4-Unificatietheorie#Mat|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 140):\\
(c) Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: Chaos, Gaea, Eros – die overeenkomt met het kabbalistische '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|En-Soph]]''' (want '''Chaos''' is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen. In laatstgenoemde is hij die occulte elektrische levenskracht die, door de wil van de scheppende logos, alle vormen verenigt en samenbrengt en deze de eerste impuls geeft, die te zijner tijd wet wordt. Maar in het ongemanifesteerde Heelal is fohat dit niet, evenmin als '''Eros''' de latere schitterende gevleugelde '''Cupido''' of LIEFDE is.
 

243 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

18 June 2010 om 03:55 door 86.83.160.63 -
268-273 aangepaste regels
Deze bewering is geen veronderstelling of mogelijkheid, maar eenvoudig ''een fase van de wet van de groei'', kortom ''een bewezen feit'' voor de occultisten, die geloven dat geestelijke en psychische '''''involutie''''' parallel verloopt met stoffelijke '''''evolutie''''', dat de innerlijke zintuigen – die de eerste mensenrassen waren aangeboren – tijdens de groei van de rassen en de stoffelijke ontwikkeling van de uiterlijke zintuigen verschrompelden; dit geldt ook voor de onderzoeker van de esoterische symboliek.\\
''Geheime Leer'' Deel II Stanza 7 ''Het vijfde ras, goddelijke leermeesters'' (p. 425):\\
Het is de symbolische weergave van de grote worsteling tussen de goddelijke wijsheid, ''nous'', en haar aardse '''weerspiegeling''', ''psuche'', of tussen geest en ziel, in de hemel en op aarde. In de hemel, omdat de goddelijke MONADE zich vrijwillig daaruit had verbannen om, met incarnatie als doel, af te dalen naar een lager gebied en zo het dier van klei te veranderen ''in een onsterfelijke god''. Want, zoals Eliphas Lévi ons zegt, ‘de engelen streven ernaar mensen te worden; want de volmaakte mens, de mens-god, staat zelfs boven de engelen’. Op aarde omdat de geest, zodra hij was neergedaald, verstrikt raakte in de kronkelingen van de stof.\\
''Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 16 ''Over de mythe van de 'gevallen engel' in haar verschillende aspecten'' (p. 541):\\
We vinden hetzelfde denkbeeld in de Zohar. Satan was een zoon en een engel van god. Bij alle Semitische volkeren was de geest van de aarde evengoed de schepper op zijn eigen gebied als de geest van de hemelen. Zij waren tweelingbroers en onderling verwisselbaar in hun functies, zoal niet twee in één. Niets van wat wij in Genesis vinden, ontbreekt in de Chaldeeuws-Assyrische religieuze opvattingen, zelfs in het weinige dat tot dusver werd ontcijferd. De grote ‘afgrond’ van Genesis is terug te vinden in de ''tohu-bohu'', ‘diepte’, ‘oerruimte’ of Chaos van de Babyloniërs. Wijsheid (de grote onzichtbare God) – in ''Genesis'' hoofdstuk 1 de ‘geest van God’ genoemd – woonde, zowel voor de oudere Babyloniërs als voor de Akkadiërs, in de ''zee van de Ruimte''
.
naar:
Deze bewering is geen veronderstelling of mogelijkheid, maar eenvoudig ''een fase van de wet van de groei'', kortom ''een bewezen feit'' voor de occultisten, die geloven dat geestelijke en psychische '''''involutie''''' parallel verloopt met stoffelijke '''''evolutie''''', dat de innerlijke zintuigen – die de eerste mensenrassen waren aangeboren – tijdens de groei van de rassen en de stoffelijke ontwikkeling van de uiterlijke zintuigen verschrompelden; dit geldt ook voor de onderzoeker van de esoterische symboliek.
308 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

17 June 2010 om 05:15 door 86.83.160.63 -
245-246 aangepaste regels
 
naar:
====
251-253 nieuwe regels

'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Meher_Baba#Evolutie_en_Involutie|Evolutie en Involutie]]'''
De evolutionaire ontwikkeling van de eerste "zieledruppel" uit de goddelijke oceaan verloopt via ontelbare indrukken (sanskaras) bij het ervaren van de Schepping. De uiteindelijke vorm die hieruit voortkomt is de ziel van de mens. Slechts het '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|menselijk bewustzijn]]''' is in staat om zich bewust te worden van de eigen goddelijkheid.
12 June 2010 om 13:49 door 86.83.160.63 -
134 aangepaste regel
!![[#Kom]][[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
naar:
!![[#Kom]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
309 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

10 June 2010 om 23:01 door 86.83.160.63 -
134 aangepaste regel
!![[#Kom]][[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Evolutionaire kringloop]] ([[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
naar:
!![[#Kom]][[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Evolutionaire kringloop]] ([[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]], [[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
308 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

10 June 2010 om 22:59 door 86.83.160.63 -
9 aangepaste regel
#[[#Kom|Evolutie]]
naar:
#[[#Kom|Evolutionaire kringloop]]
10 June 2010 om 22:52 door 86.83.160.63 -
134 aangepaste regel
!![[#Kom]][[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Evolutie]] ([[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
naar:
!![[#Kom]][[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Evolutionaire kringloop]] ([[KenWilber#Int|Integrale denktrant]], [[Kompaskwadrant]] en [[ZevenWijsheidssleutels#Vij|Projectie]])
307 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:44 door 86.83.160.63 -
450-451 nieuwe regels
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
*'''[[http://members.chello.nl/p.goedede/Interview%20Dr.Ervin%20Laszlo.html|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
493-495 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:27 door 86.83.160.63 -
448 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_Concerned_Scientists|Union of Concerned Scientists]]'''
491-493 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:17 door 86.83.160.63 -
452 nieuwe regel
*'''[[http://www.sacredroad.org/|Saq' Be':]]''' Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies
490-492 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:10 door 86.83.160.63 -
449 nieuwe regel
*'''[[http://www.nieuwetijdskind.com/2012-einde-der-tijden-nieuwetijd|Carlos Barrios]]''' EEN HERINNERING VAN DE “OORSPRONKELIJKE” INTERPRETATIE VAN DE MAYA PROFETIE VOOR 2012
489-491 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:08 door 86.83.160.63 -
450 aangepaste regel
[[http://www.courlisius.org/apocalyptische-voorzeggingen-de-maya-kalender|Carlos Barrios]]''' Apocalyptische voorzeggingen - De Maya kalender
naar:
*'''[[http://www.courlisius.org/apocalyptische-voorzeggingen-de-maya-kalender|Carlos Barrios]]''' Apocalyptische voorzeggingen - De Maya kalender
488-490 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:08 door 86.83.160.63 -
450 nieuwe regel
[[http://www.courlisius.org/apocalyptische-voorzeggingen-de-maya-kalender|Carlos Barrios]]''' Apocalyptische voorzeggingen - De Maya kalender
488-490 nieuwe regels


03 June 2010 om 01:56 door 86.83.160.63 -
427 aangepaste regel
naar:
====
449 nieuwe regel
*'''[[http://www.quantumsymposia.nl/mayas.html|Carlos Barrios]]''' Symposium De Maya’s en 2012
486-508 verwijderde regels


02 June 2010 om 23:16 door 86.83.160.63 -
429 nieuwe regel
*'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' ''Het Chaospunt''
431 verwijderde regel
*'''Ervin Laszlo''' ''Het Chaospunt''
486-488 nieuwe regels


02 June 2010 om 23:07 door 86.83.160.63 -
448 nieuwe regel
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' WorldShift 2012
486-488 nieuwe regels


26 April 2010 om 06:15 door 86.83.160.63 -
476 aangepaste regel
naar:
*'''[[http://www.mamjo.com/forum/index.php?action=printpage;topic=286170.0|Arnon Grunberg]]''' Voetnoten
21 April 2010 om 05:43 door 86.83.160.63 -
78-82 aangepaste regels
||'''[[HermeneutischeCirkel#Een|Natuurlijke kringloop]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade#Klas|Triade en Tetrade]]''': ||'''Accent van het aanzicht ligt op:''' ||'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Kernkwadrant:]]'''
||1. Mythos ||1. Oude Testament ||Rechtvaardigheid               ||4. Creativethink
||2. Logos ||2. Nieuwe Testament  ||Universaliteit van mensenrechten    ||3. Zelfregulering 
||3. Theos  ||3. Verlichting ||Gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen  ||2. Groupthink
||4. Holos
||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en Gelijkheid            ||1. Chaos
naar:
||'''[[HermeneutischeCirkel#Een|Natuurlijke kringloop]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade#Klas|Triade en Tetrade]]''': ||'''Accent van het aanzicht ligt op:''' ||'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Kernkwadrant]]''' '''(5D-concept):'''
||1. '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Mythos]]''' (-500 - 0)||1. Oude Testament ||Rechtvaardigheid  ||4. '''[[HetNieuweLeren#Nav|Creativethink]]'''
||2. '''[[TriadeEnTetrade#Log|Logos]]'''  (0- 1500)||2. Nieuwe Testament  ||Universaliteit van mensenrechten   ||3. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Zel|Zelforganisatie]]'''
||3. Theos (1500 - 2000)||3. Verlichting ||Gelijkheid, gelijke kansen voor iedereen  ||2. '''[[HetNieuweLeren#Nie|Groupthink]]'''
||4. '''[[TriadeEnTetrade#Hol|Holos]]''' (2000 - ????)||4. Integratie ||Rechtvaardigheid en Gelijkheid
           ||1. '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]'''
14 April 2010 om 12:30 door 86.83.160.63 -
139-140 aangepaste regels
Het boek
naar:
'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' geeft in zijn boek ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik - zowel de inzichten van de Belgische chemicus Jos Verhulst, als die van de evolutionair fysioloog en ornitholoog Jared Diamond weer.
306 nieuwe regel
485-486 nieuwe regels

14 April 2010 om 12:22 door 86.83.160.63 -
137-140 nieuwe regels
Het draait '''[[Unificatietheorie#prob|primair]]''' om hoe kunnen we de '''kwaliteit''' van de besluiten verbeteren. Er dient wel degelijk met de keerzijde van de evolutietheorie rekening te worden gehouden dat er van doelgerichtheid in de natuur sprake is. Het gaat er dus om, net zoals eerder '''[[Unificatietheorie#zon|Jared Diamond]]''' heeft betoogd, een manier te vinden om mensenmassa’s in bedwang te houden. Volgens Jared Diamond zijn daarvoor de religies uitgevonden.

Het boek

305 nieuwe regel
484-485 nieuwe regels

14 April 2010 om 12:12 door 86.83.160.63 -
423-424 nieuwe regels
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/270193/Arie_Bos,_'Hoe_de_stof_de_geest_kreeg',_het_vierledig_mensbeeld_van_de_antroposofie_en_de_BDE |Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik (Hugo Stephan - VERBRUGH recensie 1)
479-481 nieuwe regels


14 April 2010 om 12:09 door 86.83.160.63 -
440 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
477-479 nieuwe regels


14 April 2010 om 12:08 door 86.83.160.63 -
440 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
477-479 nieuwe regels


14 April 2010 om 12:00 door 86.83.160.63 -
128-129 aangepaste regels
%lfloat width=640Px% Attach:evolutie-1.jpg
%rfloat width=190Px%Attach:evolutie.jpg
naar:
%lfloat width=630Px% Attach:evolutie-1.jpg
%rfloat width=180Px%Attach:evolutie.jpg
14 April 2010 om 12:00 door 86.83.160.63 -
128-129 aangepaste regels
%lfloat width=650Px% Attach:evolutie-1.jpg
%rfloat width=200Px%Attach:evolutie.jpg
naar:
%lfloat width=640Px% Attach:evolutie-1.jpg
%rfloat width=190Px%Attach:evolutie.jpg
14 April 2010 om 11:59 door 86.83.160.63 -
131-132 verwijderde regels

====
133 nieuwe regel
====
14 April 2010 om 11:57 door 86.83.160.63 -
134 nieuwe regel
|| ||
301 nieuwe regel
478-479 nieuwe regels

14 April 2010 om 11:57 door 86.83.160.63 -
127-128 verwijderde regels

133 nieuwe regel
====
135-136 nieuwe regels
'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' publiceerde over '''[[wikipn: Moderne_synthese|moderne synthese]]''' en '''[[wikipn:Evolutiebiologie|evolutiebiologie]]''' in vaktijdschriften zoals ''Acta Biotheoretica'', ''Annals of Human Biology'', '''[[wikipn:British_Medical_Journal|''British Medical Journal'']]''' en ''Psychological Reports''. Zijn grotendeels '''[[wikipn: Antroposofie|antroposofische]]''' benadering is echter niet onomstreden.
14 April 2010 om 11:46 door 86.83.160.63 -
438 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
11 April 2010 om 06:47 door 86.83.160.63 -
429 aangepaste regel
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/Gamma-jrg08-nr02-apr01.pdf|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (p. 38-40) Hugo S. Verbrugh 'Karma & Reïncarnatie - Een filosofische analyse' met een voorwoord van Marten Toonder -Uitg. Agora, Kampen, 2000, 206 pagina's
naar:
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/Gamma-jrg08-nr02-apr01.pdf|Hugo S. Verbrugh]]''' (GAMMA jrg. 8/ nr. 2 april 2001 p. 38-40) 'Karma & Reïncarnatie - Een filosofische analyse' met een voorwoord van Marten Toonder -Uitg. Agora, Kampen, 2000, 206 pagina's (Henk Hogeboom van Buggenum recensie 1)
11 April 2010 om 00:38 door 86.83.160.63 -
464-465 verwijderde regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1987/sepokt1987/polsslag.html|I.M. Oderberg]]''' De polsslag van het heelal, I.M. Oderberg
10 April 2010 om 03:34 door 86.83.160.63 -
441 nieuwe regel
*'''[[http://www.pateo.nl/zuiverland.htm|Zuiverland]]''' Nederlandstalige wetenschappers die vrij durven onderzoeken
10 April 2010 om 01:04 door 86.83.160.63 -
438-440 nieuwe regels
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/257036/Cees_Renckens,_voorzitter_Vereniging_tegen_de_Kwakzalverij,_bedrijft_kermiswetenschap_en_erger| Hugo Stephan – VERBRUGH]]''' Cees Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, bedrijft kermiswetenschap en erger
*'''[[http://kairos-kr.nl/|De Stichting Kairos]]''' - Karma en Reïncarnatie
*'''[[http://kairos-kr.nl/essay3.htm|Essay à permutations]]'''
10 April 2010 om 00:56 door 86.83.160.63 -
438 nieuwe regel
*'''[[http://www.sporenvangod.nl/pageID_5659432.html|Sporen van God]]''' Opzet van de cursus
10 April 2010 om 00:50 door 86.83.160.63 -
431 nieuwe regel
*'''[[http://kairos-kr.nl/Kanttekening%20Skepter%20voor%20de%20website.pdf|Hugo S. Verbrugh]]''' KARMA en REÏNCARNATIE in SKEPTISCH PERSPECTIEF
09 April 2010 om 23:33 door 86.83.160.63 -
430 aangepaste regel
*'''[[http://www.skepsis.nl/karma.html|Hugo S. Verbrugh]]''' 'Karma & Reïncarnatie (recensie 2)
naar:
*'''[[http://www.skepsis.nl/karma.html|Hugo S. Verbrugh]]''' 'Karma & Reïncarnatie' (recensie 2)
09 April 2010 om 23:32 door 86.83.160.63 -
430 nieuwe regel
*'''[[http://www.skepsis.nl/karma.html|Hugo S. Verbrugh]]''' 'Karma & Reïncarnatie (recensie 2)
09 April 2010 om 23:26 door 86.83.160.63 -
429 aangepaste regel
*'''[[http://home.tiscali.nl/sttdc/jrg8_nr2_p3638.htm|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' Hugo S. Verbrugh 'Karma & Reïncarnatie - Een filosofische analyse' met een voorwoord van Marten Toonder -Uitg. Agora, Kampen, 2000, 206 pagina's
naar:
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/Gamma-jrg08-nr02-apr01.pdf|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (p. 38-40) Hugo S. Verbrugh 'Karma & Reïncarnatie - Een filosofische analyse' met een voorwoord van Marten Toonder -Uitg. Agora, Kampen, 2000, 206 pagina's
469-471 nieuwe regels


31 March 2010 om 09:27 door 86.83.160.63 -
446 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Gregory_Bateson|Gregory Bateson]]''' (NLP)
25 March 2010 om 03:03 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
De fysisch chemicus en expert in de thermodynamica '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
naar:
De fysisch chemicus en expert in de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Bin|thermodynamica]]''' '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
25 March 2010 om 02:59 door 86.83.160.63 -
72 nieuwe regel
De fysisch chemicus en expert in de thermodynamica '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
25 March 2010 om 02:50 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
De in in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/72) corresponderen met de vier yuga’s. 
naar:
De in in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) corresponderen met de vier yuga’s. 
25 March 2010 om 02:01 door 86.83.160.63 -
54 verwijderde regel
71 aangepaste regel
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.\\
naar:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
25 March 2010 om 01:57 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]] heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.\\
naar:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.\\
25 March 2010 om 01:56 door 86.83.160.63 -
71-72 aangepaste regels
De titel van het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
naar:
De titel van het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]] heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.\\
De in in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/72) corresponderen met de vier yuga’s.

76 aangepaste regel
Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen '''[[Kwintessens#Oud|Mythos]]''' ('''[[Aristoteles#Ant|Antieke filosofie]]'''), '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|Theos]]''', '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Logos]]''' en '''[[KenWilber#Int|Holos]]''':
naar:
Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen '''[[Kwintessens#Oud|Mythos]]''' ('''[[Aristoteles#Ant|Antieke filosofie]]'''), '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|Theos]]''', '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Logos]]''' en '''[[KenWilber#Int|Holos]]''': 
17 March 2010 om 08:04 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
naar:
De titel van het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
17 March 2010 om 05:21 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld''), op een oud vraagstuk.
naar:
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
17 March 2010 om 05:20 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een nieuwe visie, op een oud vraagstuk.
naar:
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld''), op een oud vraagstuk.
17 March 2010 om 04:27 door 86.83.160.63 -
67 verwijderde regel
71 aangepaste regel
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een nieuwe visie.
naar:
Het boek ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een nieuwe visie, op een oud vraagstuk.
08 March 2010 om 06:42 door 86.83.160.63 -
280 verwijderde regel
333-334 aangepaste regels
''Heliogabalus en de Vlam van de Lust'' (Deel V) Het verhaalt van een geheime esoterische doctrine die zou zijn overgeleverd door een reeks van Grote Ingewijden door de eeuwen heen: Rama, Krishna, Hermes, Mozes, Orpheus, Pythagoras, Plato en Jezus. Het concept is echter het bekendst gebleven door de activiteiten van mevrouw Blavatsky, wier theosofie of ‘goddelijke wijsheid’ immers op hetzelfde principe is gebaseerd.
naar:
''Heliogabalus en de Vlam van de Lust'' (Deel V):\\
Het verhaalt van een geheime esoterische doctrine die zou zijn overgeleverd door een reeks van Grote Ingewijden door de eeuwen heen: Rama, Krishna, Hermes, Mozes, Orpheus, Pythagoras, Plato en Jezus. Het concept is echter het bekendst gebleven door de activiteiten van mevrouw Blavatsky, wier theosofie of ‘goddelijke wijsheid’ immers op hetzelfde principe is gebaseerd.
08 March 2010 om 06:37 door 86.83.160.63 -
333 aangepaste regel
'''[[http://www.louiscouperus.nl/index.htm?url=/Artikelen/Vlam%2520van%2520de%2520LustV.htm|Caroline de Westenholz]]'''
naar:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|Caroline de Westenholz]]'''
20 February 2010 om 02:39 door 86.83.160.63 -
431-432 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://www.goldensufi.org/dutch_pdfs/DeWereldWakkerMaken.pdf|Llewellyn Vaughan-Lee]]''' De Wereld Wakker maken
*'''Charles Poncé''' ''Kabbalah''

457-458 aangepaste regels
*'''[[http://www.goldensufi.org/dutch_pdfs/DeWereldWakkerMaken.pdf|Llewellyn Vaughan-Lee]]''' De Wereld Wakker maken
*'''Charles Poncé''' ''Kabbalah''
naar:
20 February 2010 om 02:38 door 86.83.160.63 -
456-457 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.goldensufi.org/dutch_pdfs/DeWereldWakkerMaken.pdf|Llewellyn Vaughan-Lee]]''' De Wereld Wakker maken
*'''Charles Poncé''' ''Kabbalah''
21 December 2009 om 23:32 door 86.83.160.63 -
83 aangepaste regel
Het kernkwadrant rechts laat de ommekeer zien. Hoe we ons dus weer met de natuurlijke kringloop van de schepping (1 t/m 4 van boven naar beneden) kunnen verbinden. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|5D-concept]]''' en het '''[[Ether-paradigma]]''' brengen de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''', '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|kwintessens]]''' tot uitdrukking. Het '''[[5-Psychologie#Inl|Ken uzelve]]''' leidt er toe dat we op chaos en groupthink grip kunnen krijgen.
naar:
Het kernkwadrant rechts laat de ommekeer zien. Hoe we ons dus weer met de natuurlijke kringloop van de schepping (1 t/m 4 van boven naar beneden) kunnen verbinden. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|5D-concept]]''' en het '''[[Ether-paradigma]]''' brengen de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|kwintessens]]''' tot uitdrukking. Het '''[[5-Psychologie#Inl|Ken uzelve]]''' leidt er toe dat we op chaos en groupthink grip kunnen krijgen.
21 December 2009 om 23:31 door 86.83.160.63 -
83 aangepaste regel
Het kernkwadrant rechts laat de ommekeer zien. Hoe we ons dus weer met de natuurlijke kringloop van de schepping (1 t/m 4 van boven naar beneden) kunnen verbinden. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|5D-concept]]''', het '''[[Ether-paradigma]]''' (kwintessens) brengt de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' tot uitdrukking. Het '''[[5-Psychologie#Inl|Ken uzelve]]''' leidt er toe dat we op chaos en groupthink grip kunnen krijgen.
naar:
Het kernkwadrant rechts laat de ommekeer zien. Hoe we ons dus weer met de natuurlijke kringloop van de schepping (1 t/m 4 van boven naar beneden) kunnen verbinden. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|5D-concept]]''' en het '''[[Ether-paradigma]]''' brengen de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''', '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|kwintessens]]''' tot uitdrukking. Het '''[[5-Psychologie#Inl|Ken uzelve]]''' leidt er toe dat we op chaos en groupthink grip kunnen krijgen.
21 December 2009 om 05:03 door 86.83.160.63 -
316-320 nieuwe regels

'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel III, hoofdstuk ''Wat magie in werkelijkheid is'' (p. 518):\\
518: In de ''Philosophumena'' lezen wij dat Simon de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aeonen]]''' met de
'''[[Kompaskwadrant|”boom des levens”]]''' vergeleek.\\
Hij [Simon] noemt de eerste '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygie]]''' van de zes machten en van de zevende, die daarbij is, nous en epinoia, hemel en aarde; het mannelijke ziet van boven neer en neemt de gedachte tot syzygie of echtgenote, want de aarde omlaag ontvangt de verstandelijke vruchten die uit de hemel naar beneden worden gebracht en met de aarde verwant zijn.
21 December 2009 om 04:56 door 86.83.160.63 -
251-252 nieuwe regels
''Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 11 ''Demon est deus inversus'' (p. 456):\\
De hele oudheid was doordrongen van die filosofie, die de '''involutie''' van de geest in de stof en de voortgaande cyclische afdaling of actieve, zelfbewuste '''evolutie''' onderwees.\\