Site.1-3EvolutieOfDevolutie History

Hide minor edits - Show changes to output

Changed line 64 from:
%blue%Het prettige van een commerciële zender zijn, is dat RTL een onafhankelijke middelvinger naar Zijlstra kan opsteken en vervolgens kan overgaan tot de orde van de dag.
to:
%black%Het prettige van een commerciële zender zijn, is dat RTL een onafhankelijke middelvinger naar Zijlstra kan opsteken en vervolgens kan overgaan tot de orde van de dag.
Added lines 61-64:

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/zodra-zwarte-piet-geld-gaat-kosten-is-het-klaar~a4401723/| Commercieel]]''' of  '''Zodra Zwarte Piet geld gaat kosten, is het klaar''' (Sheila Sitalsing Volkskrant 25 oktober 2016 p. 2):\\
%blue%Een van de aardige kanten van het kapitalisme is dat het doorgaans weinig boodschap heeft aan moraal, normen, waarden, mensenrechten, 'onze manier van leven', fatsoen, politieke correctheid of incorrectheid, schone schijn of hypocrisie. Het gaat om spullen verkopen, geld stinkt niet, klant is koning, u vraagt wij draaien, wat de gek ervoor geeft - dat werk. Af en toe grijpt een overheid in, om milieu, mens of moraal te redden. Het is een doorgaans elegant systeem.\\
%blue%Het prettige van een commerciële zender zijn, is dat RTL een onafhankelijke middelvinger naar Zijlstra kan opsteken en vervolgens kan overgaan tot de orde van de dag.
Changed line 63 from:
Met haar uitgesproken maatschappijkritiek viel te verwachten dat zij het grootste bezwaar tegen CETA zou delen: dat multinationals te veel macht krijgen als zij het recht krijgen via het arbitrage-instrument ISDS tegen onwelgevallige nationale regelgeving te procederen. %blue%Volgens CETA-tegenstander Michael Geist, hoogleraar rechten in Ottowa, zou Chrystia Freeland hierover hebben gezegd dat ISDS 'niet bedoeld is om nationale regelgeving te vervangen, maar om te voorkomen dat overheden buitenlandse bedrijven benadelen'.\\
to:
Met haar uitgesproken maatschappijkritiek viel te verwachten dat zij het grootste bezwaar tegen CETA zou delen: dat multinationals te veel macht krijgen als zij het recht krijgen via het arbitrage-instrument ISDS tegen onwelgevallige nationale regelgeving te procederen. %red%Volgens CETA-tegenstander Michael Geist, hoogleraar rechten in Ottowa, zou Chrystia Freeland hierover hebben gezegd dat ISDS 'niet bedoeld is om nationale regelgeving te vervangen, maar om te voorkomen dat overheden buitenlandse bedrijven benadelen'.\\
Changed line 779 from:
591: De ‘leermeester’ zegt: ‘Als men de '''grote boom''' volkomen begrijpt, waarvan het niet-waargenomen gedeelte (de occulte natuur, de wortel van alles) de scheut is uit het zaad (Parabrahmam), die het begrijpen (''mahat'', of de universele, intelligente ziel) als stam heeft; waarvan de takken het grote egoïsme10 zijn, in de holten waarvan de scheuten zijn, namelijk de zintuigen; waarvan de grote (occulte of onzichtbare) elementen de bloemtrossen zijn11, de grove elementen (de grove objectieve stof), de kleinere takken, die altijd bladeren en altijd bloemen hebben . . . de boom die eeuwig is en waarvan het zaad Brahman (de godheid) is; en als men deze boom omhakt met dat voortreffelijke zwaard – de kennis (geheime wijsheid) dan bereikt men onsterfelijkheid en werpt men geboorte en dood af.’\\
to:
591: De ‘leermeester’ zegt: ‘Als men de '''grote boom''' volkomen begrijpt, waarvan het niet-waargenomen gedeelte (de occulte natuur, de wortel van alles) de scheut is uit het zaad (Parabrahmam), die het begrijpen (''mahat'', of de universele, intelligente ziel) als stam heeft; waarvan de takken het grote egoïsme10 zijn, in de holten waarvan de scheuten zijn, namelijk de zintuigen; waarvan de grote (occulte of onzichtbare) elementen de bloemtrossen zijn11, de grove elementen (de grove objectieve stof), de kleinere takken, die altijd bladeren en altijd bloemen hebben . . . de boom die eeuwig is en waarvan het zaad Brahman (de godheid) is; en als men deze boom omhakt met dat voortreffelijke zwaard – de kennis (geheime wijsheid) – dan bereikt men onsterfelijkheid en werpt men geboorte en dood af.’\\
Added lines 61-64:

'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/altijd-kritisch-over-schurkenkapitalisme~a4401717/|Altijd kritisch over de uitwassen van kapitalisme en meritocratie]]''' of '''Altijd kritisch over 'schurkenkapitalisme'''' (Carlijne Vos Volkskrant 25 oktober 2016 p. 14):\\
Met haar uitgesproken maatschappijkritiek viel te verwachten dat zij het grootste bezwaar tegen CETA zou delen: dat multinationals te veel macht krijgen als zij het recht krijgen via het arbitrage-instrument ISDS tegen onwelgevallige nationale regelgeving te procederen. %blue%Volgens CETA-tegenstander Michael Geist, hoogleraar rechten in Ottowa, zou Chrystia Freeland hierover hebben gezegd dat ISDS 'niet bedoeld is om nationale regelgeving te vervangen, maar om te voorkomen dat overheden buitenlandse bedrijven benadelen'.\\
%black%Freeland zelf benadrukte na de laatste aanpassing van het document in februari van dit jaar in diverse media dat er voldoende garanties zijn ingebouwd dat bedrijven niet om elk wissewasje overheden voor de rechtbank zullen slepen. 'Wij onderschrijven juist het recht van democratisch verkozen overheden om te reguleren, vooral op essentiële gebieden als klimaat en arbeidsmarkt.
Changed line 71 from:
Na het avontuur in Irak en de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg concludeerde Owen dat zijn argwaan jegens de succesvolle Labour-leider terecht was geweest. %red%Blairs 'overmoed' zou centraal komen te staan in '''[[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/The_Hubris_Syndrome_Bush_Blair_and_the_Intoxication_of_Power.pdf|''The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power'']]'''. Het is een van de vijftien boeken die Owen, die getrouwd is met een Amerikaanse literair agente, heeft geschreven.\\
to:
Na het avontuur in Irak en de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg concludeerde Owen dat zijn argwaan jegens de succesvolle Labour-leider terecht was geweest. %red%Blairs '''[[Aristoteles#Zon|'overmoed']]''' zou centraal komen te staan in '''[[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/The_Hubris_Syndrome_Bush_Blair_and_the_Intoxication_of_Power.pdf|''The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power'']]'''. Het is een van de vijftien boeken die Owen, die getrouwd is met een Amerikaanse literair agente, heeft geschreven.\\
Changed lines 70-72 from:
In diezelfde tijd vroeg '''[[|Tony Blair]]''' hem terug te keren naar Labour. 'Ik ging bij hem langs. Hij was charmant, maar ik vertrouwde hem niet. Ik moest niets hebben van het idee dat het goed is om stinkend rijk te zijn, dat het niet erg is om belastingen te ontwijken. Ook zag ik niets in zijn plan om het pond door de euro te vervangen.'\\
Na het avontuur in Irak en de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg concludeerde Owen dat zijn argwaan jegens de succesvolle Labour-leider terecht was geweest. Blairs 'overmoed' zou centraal komt te staan in '''[[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/The_Hubris_Syndrome_Bush_Blair_and_the_Intoxication_of_Power.pdf|''The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power'']]'''. Het is een van de vijftien boeken die Owen, die getrouwd is met een Amerikaanse literair agente, heeft geschreven.\\
'''Keerpunt'''\\
to:
In diezelfde tijd vroeg '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Tony Blair]]''' hem terug te keren naar Labour. 'Ik ging bij hem langs. Hij was charmant, maar ik vertrouwde hem niet. Ik moest niets hebben van het idee dat het goed is om stinkend rijk te zijn, dat het niet erg is om belastingen te ontwijken. Ook zag ik niets in zijn plan om het pond door de euro te vervangen.'\\
Na het avontuur in Irak en de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg concludeerde Owen dat zijn argwaan jegens de succesvolle Labour-leider terecht was geweest. %red%Blairs 'overmoed' zou centraal komen te staan in '''[[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/The_Hubris_Syndrome_Bush_Blair_and_the_Intoxication_of_Power.pdf|''The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power'']]'''. Het is een van de vijftien boeken die Owen, die getrouwd is met een Amerikaanse literair agente, heeft geschreven.\\
%black%'''Keerpunt'''\\
Changed line 62 from:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel| De gevaren van Hillary clinton]]''' of '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/het-gevaar-van-clinton-zit-in-de-consensus~a4401612/|Het gevaar van Clinton zit in de consensus]]'''  (Ross Douthat Volkskrant 25 oktober 2016 p. 24):\\
to:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel| De gevaren van Hillary clinton]]''' of '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/het-gevaar-van-clinton-zit-in-de-consensus~a4401612/|Het gevaar van Clinton zit in de consensus]]'''  ('''[[8-1Rechtvaardigheid|Ross Douthat]]''' Volkskrant 25 oktober 2016 p. 24):\\
Changed lines 64-65 from:
Want wat echt bijzonder aan Clinton is, meer nog dan aan Bush of Obama, is hoe weinig voorbeelden er zijn dat ze ooit met de consensus in de elite gebroken heeft in zaken van staatsmanschap.
to:
Want wat echt bijzonder aan Clinton is, meer nog dan aan Bush of Obama, is hoe weinig voorbeelden er zijn dat ze ooit met de consensus in de elite gebroken heeft in zaken van staatsmanschap.\\
%red%Maar in die gevallen waar de kosmopolitische stellingname niet redelijk is of veilig, in die gevallen waar de westerse elite halfgek kan worden zonder het te beseffen, vertoont Hillary Clinton alle tekenen van iemand die net zo goed mee zal marcheren naar de gekte als haar gelijken
.
Added lines 61-64:

'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel| De gevaren van Hillary clinton]]''' of '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/het-gevaar-van-clinton-zit-in-de-consensus~a4401612/|Het gevaar van Clinton zit in de consensus]]'''  (Ross Douthat Volkskrant 25 oktober 2016 p. 24):\\
Je kunt naar Trump kijken en te veel risico's zien van een nog grotere ramp, te veel gevaren om een alternatief te kunnen bieden voor de blunderende status quo... terwijl je tegelijkertijd naar Clinton kunt kijken en een vrouw zien wiens staat van dienst de tendenties belichaamt die het Trumpisme de wind in de zeilen gaven.\\
Want wat echt bijzonder aan Clinton is, meer nog dan aan Bush of Obama, is hoe weinig voorbeelden er zijn dat ze ooit met de consensus in de elite gebroken heeft in zaken van staatsmanschap.
Added lines 69-75:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/het-antisemitische-antizionisme-van-corbyn~a4398749/|Het 'antisemitische antizionisme' van Corbyn]]''' (Roger Cohen Volkskrant 20 oktober 2016 p. 25):\\
Trump wil alleen macht, maar achter Corbyns antisemitische antizionisme zit een ideologie.\\
%red%Extreem-links dat extreem-rechts ontmoet, het is een oud politiek verhaal, zoals Adolf '''[[4-5Reflexieve2#Zoo|Hitler]]''' begreep door zijn partij nationaal-socialisten te noemen. Dus in deze turbulente dagen is het geen verrassing dat de linkse aanhangers van Labour-leider Jeremy Corbyn gemene zaak maken met de aanhangers van Donald Trump.\\
%black%Ze zijn tuk op Vladimir Poetin, zelfs terwijl hij Aleppo platbombardeert; tegen de mondialisering; tegen het establishment; tegen of sceptisch over de NAVO, de hoeksteen van de westerse alliantie; en ze zien achter alles een samenzwering van wat Trump 'mondiale financiële machten' noemt.
%blue%Corbyn is niet echt geïnteresseerd in macht, omdat macht ook compromissen vraagt en hij een zelfingenomen purist van het ergste soort is. Zijn Labour zal nooit verkiezingen winnen. Groot-Brittannië is overgeleverd aan de zelfvernietigende Brexiteers van de Conservatieven. Die merken dat de details veel minder sexy blijken te zijn dan de anti-Europese leugens die hen zo ver hebben gebracht.\\
Trump is louter geïnteresseerd in macht. Voor Trump is macht beleid.
Added lines 61-68:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Laat Corbyn zichzelf nu maar opknopen]]''' ('''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-ze-moeten-corbyn-genoeg-touw-geven-om-zichzelf-op-te-hangen~a4400220/|Patrick van IJzendoorn Volkskrant 22 oktober 2016]]''' katern Vonk p. 12-13):\\
Hij verliet Labour in 1981 vanwege de te linkse koers. Hogerhuislid en Brexiteer David Owen ziet parallellen tussen toen en nu.\\
'''Zelfdestructie'''\\
In diezelfde tijd vroeg '''[[|Tony Blair]]''' hem terug te keren naar Labour. 'Ik ging bij hem langs. Hij was charmant, maar ik vertrouwde hem niet. Ik moest niets hebben van het idee dat het goed is om stinkend rijk te zijn, dat het niet erg is om belastingen te ontwijken. Ook zag ik niets in zijn plan om het pond door de euro te vervangen.'\\
Na het avontuur in Irak en de gedeeltelijke privatisering van de gezondheidszorg concludeerde Owen dat zijn argwaan jegens de succesvolle Labour-leider terecht was geweest. Blairs 'overmoed' zou centraal komt te staan in '''[[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/6hvynpc1hm1z8n4/The_Hubris_Syndrome_Bush_Blair_and_the_Intoxication_of_Power.pdf|''The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the Intoxication of Power'']]'''. Het is een van de vijftien boeken die Owen, die getrouwd is met een Amerikaanse literair agente, heeft geschreven.\\
'''Keerpunt'''\\
Zijn stem telt nog altijd zwaar mee in het politieke debat, zoals eerder dit jaar toen hij zich manifesteerde als Brexiteer. %blue%Hij was al jaren kritisch op de euro, op de ambitieuze buitenlandpolitiek (in het bijzonder het associatieverdrag met Oekraïne) en het volgens hem heimelijke streven naar een Verenigde Staten van Europa.
Changed line 62 from:
'''[[http://www.npo.nl/2doc/10-10-2016/VARA_101381267|Gideon Levy]]'''  ''De klimaatontkenners'' (NPO 10 oktober 2016):\\
to:
'''[[http://www.npo.nl/2doc/10-10-2016/VARA_101381267|Gideon Levy]]'''  ''De klimaatontkenners'' (NPO2 10 oktober 2016):\\
Changed line 70 from:
'''[[http://delagarde.nl/interview-gideon-levy-klimaatontkenners/|Gideon Levy]]''' (''De Klimaatontkenners'' Joey Huisman interviewt Gideon Levy):\\
to:
'''[[http://delagarde.nl/interview-gideon-levy-klimaatontkenners/|Gideon Levy]]''' (''De Klimaatontkenners'' Joey Huisman interviewt Gideon Levy 9 oktober 2016):\\
Added lines 70-76:
'''[[http://delagarde.nl/interview-gideon-levy-klimaatontkenners/|Gideon Levy]]''' (''De Klimaatontkenners'' Joey Huisman interviewt Gideon Levy):\\
''In Klimaatontkenners zoekt journalist Gideon Levy de Amerikanen op die niet in klimaatverandering geloven (ja, die bestaan, en ze zijn met veel).''\\
'''Hoe kan dat, niet in het broeikaseffect geloven?'''\\
Het klinkt inderdaad onwaarschijnlijk dat mensen er niet in geloven. 97 Procent van de klimaatwetenschappers is het erover eens: de aarde warmt op en wij als mensheid zijn verantwoordelijk. Maar in Amerika ligt dat anders, daar roepen de conservatieven dat het allemaal verzonnen is.\\
'''Die 97 procent is dus niet overtuigend genoeg?'''\\
%blue%Nee, de conservatieven zeggen dat die wetenschappers zijn omgekocht door duurzame energiebedrijven. Het vergt een flinke investering om van de fossiele brandstoffen af te stappen. Het argument van die klimaatontkenners is dus dat het broeikaseffect een verzinsel is, in het leven geroepen om geld af te troggelen voor dure zonnepanelen. Ze hoeven de bevolking maar een beetje te laten twijfelen, en ze keren zich al tegen zulke investeringen.
 
Added lines 61-68:

'''[[http://www.npo.nl/2doc/10-10-2016/VARA_101381267|Gideon Levy]]'''  ''De klimaatontkenners'' (NPO 10 oktober 2016):\\
Op Nationale Duurzaamheidsdag toont de '''[[http://www.tvgids.nl/gideon-levy-duikt-de-wereld-in-van-klimaatontkenners/artikel/118311/|''2Doc: De klimaatontkenners'']]''' aan hoe sommige mensen, bedrijven en overheden er alles aan proberen te doen om klimaatverandering in twijfel te trekken.\\
Gideon Levy duikt met zijn documentaire ''De klimaatontkenners'' in de wereld van de klimaatscepsis. Van oliebedrijven die wetenschappers betalen tot een overheid die wetten aanneemt om lessen op school te veranderen.\\
'''Verdoezelen'''\\
De afgelopen eeuw is de mens een steeds grotere rol gaan spelen in klimaat verandering. Gideon Levy ontdekt dat sommigen er alles aan proberen te doen om hun verantwoordelijkheid te verdoezelen. Oliebedrijven die wetenschappers betalen om twijfel te zaaien over de temperatuurstijging door CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Maar ook de journalisten van Fox News die klimaatverandering bewust in twijfel trekken.\\
'''Verenigde Staten'''\\
%blue%Niet alleen zijn oliebedrijven en journalisten een belangrijke factor in Gideons documentaire. Het blijkt zelfs dat in de Verenigde Staten speciale wetten worden aangenomen om leerstof op scholen aan te passen. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om lessen te geven waarin klimaatscepsis de boventoon voert.
Added lines 62-67:
'''[[http://www.volkskrant.nl/tech/gelekte-wall-street-toespraken-onthullen-rechts-gedachtengoed-clinton~a4392342/| Wikileaks: Clinton is niet links]]''' (Michael Persson Volkskrant 10 oktober 2016 p. 3):\\
In nieuwe emails van de Clinton-campagne die klokkenluiderswebsite Wikileaks vrijdag publiceerde, '''[[https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/927|waarschuwen adviseurs]]''' van de Democratische presidentskandidaat zelf voor zwakke plekken in toespraken die Clinton hield voor banken op Wall Street. Clinton is in die speeches rechtser dan ze nu als kandidaat is: pro-handel, en pro-oliepijplijn, om maar twee voorbeelden te noemen.\\
%blue%In een ander mailtje zegt een Clinton-adviseur dat de economische plannen van Jeb Bush 'heel weinig' verschillen van die van Clinton.\\
Dat is koren op de molen van Trump en de Republikeinen, die de mails zullen gebruiken om fans van Bernie Sanders te vertellen dat zij verraden zijn en dat Clintons omarming van Sanders' progressieve plannen maar schijn is.\\
%black%'''Russische hack'''\\
'Met de Wikileaks onthullingen ontdekken we wie Hillary Clinton echt is', luidde een verklaring van de Republikeinse voorman Reince Priebus. 'Hoe kunnen Bernie Sanders en de vele gelijkgezinde Democraten haar blijven steunen?'
Added lines 883-884:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 1 ''Symboliek en ideografie'' (p. 331):\\
Deze bewering is geen veronderstelling of mogelijkheid, maar eenvoudig ''een fase van de wet van de groei'', kortom ''een bewezen feit'' voor de occultisten, die geloven dat geestelijke en %blue%psychische'' involutie'' parallel verloopt met stoffelijke ''evolutie''%black%, dat de ''innerlijke'' zintuigen – die de eerste mensenrassen waren aangeboren – tijdens de groei van de rassen en de stoffelijke ontwikkeling van de uiterlijke zintuigen verschrompelden; dit geldt ook voor de onderzoeker van de esoterische symboliek.\\
Added lines 819-820:

->'''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|Annie Besant]]''' ''%blue%Bewustzijn en leven zijn identiek, twee namen voor het zelfde, beschouwd van het [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|innerlijke en uiterlijke]] standpunt. Er is geen leven zonder bewustzijn; er is geen bewustzijn zonder leven ...''
Changed lines 876-877 from:
''Geheime Leer'' Deel I ''Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 213):\\
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn involutie en evolutie (nl. van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde; DE MONADE, in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
to:
'''Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden''' (p. 212):\\
%blue%Het ontstaan van het materialisme en het atheïsme, als protest tegen de beweerde goddelijke orde van de dingen, moet worden toegeschreven aan onbekendheid met occulte leringen en aan het opdringen van onjuiste opvattingen onder het mom van religieuze opvoeding.\\
%black%De enige uitzondering op de zojuist genoemde regel vormen de ‘rassen zonder spraak’, waarvan de monaden al in het menselijke stadium zijn, tengevolge van het feit dat deze ‘dieren’ later kwamen dan de mens, en zelfs half van hem afstammen. De laatste afstammelingen van eerstgenoemden zijn de mensapen en de andere apen. Deze ‘menselijke afbeeldingen’ zijn in werkelijkheid alleen maar vervormde kopieën van de vroege mensheid. Hieraan zal echter uitvoerig aandacht worden besteed in het volgende Deel.\\
De Toelichting zegt ongeveer het volgende:\\
1. ‘''Iedere vorm op aarde en elk stofje (atoom) in de Ruimte volgt bij zijn streven naar zelf-vorming zoveel mogelijk het model, dat daarvoor in de'' ‘HEMELSE MENS’ ''is gegeven. . . . Zijn %blue%involutie en evolutie %black%(nl. van het atoom), zijn %blue%uiterlijke en innerlijke groei en ontwikkeling%black%
, hebben alle één en hetzelfde doel – de mens; de mens als de hoogste stoffelijke en uiteindelijke vorm op deze aarde; DE MONADE, in haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand – als de culminatie van de goddelijke incarnaties op aarde.''’\\
Changed line 995 from:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Fractale]]''' '''[[Geest#Cha|zelfgelijkvormigheid]]''' ('''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|‘Entropie en Negentropie’]]'''), symmetrie op elke schaal heeft op complementaire werkwoorden '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|‘Scheppen en Vernietigen’]]''' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Trimurti]]'''), '''[[Complementariteit#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]''' betrekking. '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. %red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam|desintegratie]]''') is ontstaan.\\
to:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Fractale]]''' '''[[Geest#Cha|zelfgelijkvormigheid]]''' ('''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|‘Entropie en Negentropie’]]'''), symmetrie op elke schaal heeft op complementaire werkwoorden '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|‘Scheppen en Vernietigen’]]''' (hemelse '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Trimurti]]'''), '''[[Complementariteit#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]''' betrekking. '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. %red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam|desintegratie]]''') is ontstaan.\\
Changed line 995 from:
'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Maar tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. %red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam|desintegratie]]''') is ontstaan.\\
to:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Fractale]]''' '''[[Geest#Cha|zelfgelijkvormigheid]]''' ('''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|‘Entropie en Negentropie’]]'''), symmetrie op elke schaal heeft op complementaire werkwoorden '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|‘Scheppen en Vernietigen’]]''' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Trimurti]]'''), '''[[Complementariteit#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]''' betrekking. '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. %red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam|desintegratie]]''') is ontstaan.\\
Changed line 995 from:
%red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam |desintegratie]]''') is ontstaan.\\
to:
'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Maar tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. %red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam|desintegratie]]''') is ontstaan.\\
Changed line 998 from:
'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Maar tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''', '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande boog]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''', '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande boog]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Changed line 998 from:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''', '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande boog]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
to:
'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Maar tegenover de]]''' %blue%allesdoordringende levenskracht %black% bestaat er op aarde de %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]'''. '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''', '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande boog]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Changed line 947 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het is het reflexieve bewustzijn]]''', de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|spiegelsymmetrie]]''', die de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs |wederkerigheid]]''' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos en microkosmos]]''', de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2|hemel en aarde]]''' met elkaar verbindt. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|De controverse tussen wetenschappers]]''' hangt met '''[[Chaospunt|Greativethink en Groupthink]]''' samen. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Het aangepaste gedrag]]''' '''[[HetNieuweLeren#Nie|''Groupthink'']]''' viert hoogtij, de '''[[ReflexiefBewustzijn|vertrossing]]''' in de wetenschappelijke wereld is een feit. Het gaat juist om '''[[HetNieuweLeren#Nav|''Creative think'']]''', dus om buiten de gebaande paden te leren denken.
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het is het reflexieve bewustzijn]]''', de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|spiegelsymmetrie]]''', die de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs |wederkerigheid]]''' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos en microkosmos]]''', de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2|hemel en aarde]]''' met elkaar verbindt. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|De controverse tussen wetenschappers]]''' hangt met '''[[Chaospunt|Creativethink en Groupthink]]''' samen. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Het aangepaste gedrag]]''' '''[[HetNieuweLeren#Nie|''Groupthink'']]''' viert hoogtij, de '''[[ReflexiefBewustzijn|vertrossing]]''' in de wetenschappelijke wereld is een feit. Het gaat juist om '''[[HetNieuweLeren#Nav|''Creative think'']]''', dus om buiten de gebaande paden te leren denken.
Added lines 946-947:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het is het reflexieve bewustzijn]]''', de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|spiegelsymmetrie]]''', die de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs |wederkerigheid]]''' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos en microkosmos]]''', de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2|hemel en aarde]]''' met elkaar verbindt. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|De controverse tussen wetenschappers]]''' hangt met '''[[Chaospunt|Greativethink en Groupthink]]''' samen. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Het aangepaste gedrag]]''' '''[[HetNieuweLeren#Nie|''Groupthink'']]''' viert hoogtij, de '''[[ReflexiefBewustzijn|vertrossing]]''' in de wetenschappelijke wereld is een feit. Het gaat juist om '''[[HetNieuweLeren#Nav|''Creative think'']]''', dus om buiten de gebaande paden te leren denken.
Added lines 63-89:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/|schreef David Brooks]]''', eerst in ''The New York Times'', op donderdag drukte ''de Volkskrant'' zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlosser]]''' was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
Niettemin is het juist wat Brooks schrijft. Obama's beslissing om niet in te grijpen in Syrië was verstandig. Ja, Syrië is een catastrofe maar Amerikaanse troepen op Syrische bodem hadden de catastrofe alleen maar vergroot. Obamacare is waarschijnlijk beter dan geen Obamacare. Het economische beleid van Obama was goed, hooguit wat al te voorzichtig.\\
%blue%Obamahaat gaat dikwijls hand in hand met anti-Amerikanisme. In het Europese populisme zit een gevaarlijk anti-Amerikanisme verstopt.\\
%black%Ook ik mis Barack Obama nu al.

'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2|De Democratische worsteling]]''' ('''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-democratische-worsteling~a4347266/|David Brooks Volkskrant 28 juli 2016]]'''):\\
Beste Hillary, Donald Trump heeft jou een unieke gelegenheid gegeven om een wereldhistorisch figuur te worden! Als je hem in deze verkiezing verplettert, kun je een nieuwe Democratische meerderheid tot stand brengen en de Republikeinen reduceren tot een steeds onbeduidender brokje etnisch nationalisme. Aan de andere kant, als je Trump niet verslaat, zul je de geschiedenis ingaan als Amerika's ergste politieke mislukkeling, die een tijdperk van Amerikaans Poetinisme heeft mogelijk gemaakt.\\
Veel plezier Philadelphia!\\
Om aan de goede kant van de vergelijking terecht te komen, moet je drie neigingen onderdrukken.
In de eerste plaats moet je de materialistische mentaliteit van je partij bestrijden. Dit is 2016, niet 1992. De economische en maatschappelijke angstgevoelens zijn gesublimeerd tot een existentiële crisis. Amerikanen hebben niet langer vertrouwen in hun nationale project. Dit is een crisis omtrent de missie van de natie. Het gaat over persoonlijke identiteit en herstel van een gezond gemeenschapsleven.\\
Je zult uit je emotionele bunker moeten breken door je kwetsbaar op te stellen. Het is een teken van kracht om de 'Sluit Haar Op!'- vijandigheid van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|Trump]]'''aanhang te beantwoorden met een eerlijk verhaal over hoe het voelt om Hillary Clinton te zijn, midden in het politieke gevecht, gevangen in de rol van een beroemdheid, maar authentiek in een wereld die tegen je samenspant.\\
%blue%Deze conventie in Philadelphia gaat over het vernieuwen van '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|verbroken relaties]]''': het tot stand brengen van vertrouwen tussen jou en de kiezers, het herwinnen van het optimisme dat we in de moderne economie kunnen gedijen en opnieuw geloof in het Amerikaanse project brengen in de geesten van de mensen.

'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2|Hans Feddema]]''' Westerse interventie en confrontatie olie op het vuur? (Civis Mundi 5 augustus 2015):\\
'''Scheiding soennieten, sjiieten en Koerden?'''\\
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Brooks_%28journalist%29|Brooks]]''' bepleit als oplossing voor de sektarische oorlog van nu in het M.O. een verregaande decentralisatie in Irak tussen Koerden, sjiieten en soennieten, zo geen scheiding tussen hen. Op zich geen gekke gedachte – de Koerden hadden in Irak, dat ooit door de Britten wat kunstmatig in het leven is geroepen, al lang een eigen staat moeten hebben. Maar zolang de IS-geest nog in de fles is en er, wat in wezen nu de westerse en/of VN-strategie zou moeten zijn, nog geen formule is gevonden hun greep op de soennieten te verbreken, lijkt dit zeker in Syrië nog even een utopie. Voor het Westen, vooral de VS en Engeland, is er nu de uitdaging zich strategisch en moreel achter de oren te krabben, hoe hun ‘Dikke ik’ op wereldniveau – Rutte kwam onlangs met dit beeld op binnenlands niveau –  behoorlijk dunner te maken.


'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-david-brooks/tijd-voor-een-andere-koers-in-irak~a4063908/|Tijd voor een andere koers in Irak]]''' ('''[[1-Inleiding#Hom|David Brooks]]''' Volkskrant 9 juni 2015 p. 22):\\
'''Het wordt tijd voor een andere koers. '''\\
Amerika moet zich ten doel stellen om de sektarische koorts te verlagen. %blue%De strategie is beide kanten apart zo veel mogelijk te helpen en tegelijkertijd de radicale krachten in bedwang te houden. %black%De daarbij passende tactiek is decentralisatie. Hevel macht over naar de diverse groepen in verschillende gebieden. Laat ze zo veel mogelijk hun eigen zaken regelen. Schep ruimte tussen de sektarische bevolkingsgroepen, zodat haatgevoelens kunnen afnemen.\\
Dat was de kern van het decentralisatieplan van Biden c.s. en de logica daarvan is ook nu nog veelbelovend.
Het bezwaar daartegen was altijd dat het geografisch lastig is. De verschillende bevolkingsgroepen zijn vermengd. Als de decentralisatie uit de hand loopt, kunnen er heftige oorlogen ontstaan over natuurlijke hulpbronnen en nationale bezittingen.\\
Dat is zonder meer waar, maar het scheiden van groepen en het in bedwang houden van radicalen is nog steeds de minst slechte optie. De VS zouden kunnen beginnen met het rechtstreeks bewapenen van de Iraakse soennieten en ze helpen hun eigen gebied terug te veroveren op de terroristen, met daarbij de garantie dat ze dat gebied dan ook zelf mogen besturen.\\
Nationale politici zijn dol op centralisatie, maar dat is het verkeerde recept voor een Midden-Oosten dat aan het ontploffen is.

Added lines 96-102:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/met-trump-aan-het-roer-gaat-klimaatakkoord-parijs-op-de-schop~a4302548/| Met Trump aan het roer gaat klimaatakkoord Parijs op de schop]]''' (Volkskrant 18 mei 2016):\\
Mocht Donald Trump het tot president van de Verenigde Staten schoppen, dan zal hij zich niet zonder meer achter het klimaatakkoord scharen dat in december in Parijs door 177 landen werd ondertekend.\\
'''Opwarming beperken'''\\
Het met veel moeite tot stand gekomen klimaatakkoord van de Verenigde Naties is een ultieme poging van de 177 landen om het broeikaseffect terug te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden celcius.\\
Veel Republikeinen vinden zo'n deal onzin, omdat zij helemaal niet overtuigd zijn van de opwarming van de aarde en de oorzaak ervan. %blue%Volgens Trump is het zelfs een verzinsel van China, om zo de concurrentiepositie van de VS schade te berokkenen.

Changed lines 310-315 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/|schreef David Brooks]]''', eerst in ''The New York Times'', op donderdag drukte ''de Volkskrant'' zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlosser]]''' was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
Niettemin is het juist wat Brooks schrijft. Obama's beslissing om niet in te grijpen in Syrië was verstandig. Ja, Syrië is een catastrofe maar Amerikaanse troepen op Syrische bodem hadden de catastrofe alleen maar vergroot. Obamacare is waarschijnlijk beter dan geen Obamacare. Het economische beleid van Obama was goed, hooguit wat al te voorzichtig.\\
%blue%Obamahaat gaat dikwijls hand in hand met anti-Amerikanisme. In het Europese populisme zit een gevaarlijk anti-Amerikanisme verstopt.\\
%black%Ook ik mis Barack Obama nu al.

to:
Deleted lines 484-491:

'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-david-brooks/tijd-voor-een-andere-koers-in-irak~a4063908/|Tijd voor een andere koers in Irak]]''' ('''[[1-Inleiding#Hom|David Brooks]]''' Volkskrant 9 juni 2015 p. 22):\\
'''Het wordt tijd voor een andere koers. '''\\
Amerika moet zich ten doel stellen om de sektarische koorts te verlagen. %blue%De strategie is beide kanten apart zo veel mogelijk te helpen en tegelijkertijd de radicale krachten in bedwang te houden. %black%De daarbij passende tactiek is decentralisatie. Hevel macht over naar de diverse groepen in verschillende gebieden. Laat ze zo veel mogelijk hun eigen zaken regelen. Schep ruimte tussen de sektarische bevolkingsgroepen, zodat haatgevoelens kunnen afnemen.\\
Dat was de kern van het decentralisatieplan van Biden c.s. en de logica daarvan is ook nu nog veelbelovend.
Het bezwaar daartegen was altijd dat het geografisch lastig is. De verschillende bevolkingsgroepen zijn vermengd. Als de decentralisatie uit de hand loopt, kunnen er heftige oorlogen ontstaan over natuurlijke hulpbronnen en nationale bezittingen.\\
Dat is zonder meer waar, maar het scheiden van groepen en het in bedwang houden van radicalen is nog steeds de minst slechte optie. De VS zouden kunnen beginnen met het rechtstreeks bewapenen van de Iraakse soennieten en ze helpen hun eigen gebied terug te veroveren op de terroristen, met daarbij de garantie dat ze dat gebied dan ook zelf mogen besturen.\\
Nationale politici zijn dol op centralisatie, maar dat is het verkeerde recept voor een Midden-Oosten dat aan het ontploffen is.
Added lines 1056-1057:

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Niet alleen hypothesen]]''' van de natuurkunde, maar ook hypothesen van de geestkunde berusten op creativiteit. Het grote verschil is dat de stellingen van de natuurkunde, zoals bijvoorbeeld het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Higgsdeeltje]]''' kunnen worden geverifiëerd. De '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene |stellingen]]''' van de geestkunde gelden voor '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|een individu en een collectief]]''' - %blue%we leven  allen in ons eigen referentiekader %black%('''[[4-5Reflexieve2#Sam|Amanda Gefter]]''') - en worden door '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|er is niets nieuws onder de zon]]''', de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|eeuwige wederkeer]]''' van de geschiedenis onderbouwd. Om dichter bij de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|waarheid]]''' te komen volgt het onderzoeksrapport ‘E i V’ de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]''', de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|oplossingsrichting]]''' van de '''[[1-Inleiding#Rec|Axis Mundi]]'''.
Added lines 1059-1060:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]'''), de relatie tussen %blue%'Wat en Hoe' en 'Hoe en Wat' %black%, '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' en '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'Bewustzijn]]''' en '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn']]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
Deleted lines 1122-1123:

De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]'''), de relatie tussen %blue%'Wat en Hoe' en 'Hoe en Wat' %black%, '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' en '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'Bewustzijn]]''' en '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn']]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
Changed line 1122 from:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]'''), de relatie tussen %blue%'Wat en Hoe' en 'Hoe en Wat' %black%, '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'bewustzijn]]''' en '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn']]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
to:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]'''), de relatie tussen %blue%'Wat en Hoe' en 'Hoe en Wat' %black%, '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' en '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'Bewustzijn]]''' en '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn']]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
Changed line 1122 from:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]''') tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
to:
De '''[[6-Sociologie#Sam|Éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]]'''), de relatie tussen %blue%'Wat en Hoe' en 'Hoe en Wat' %black%, '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Geest en Lichaam']]''', '''[[RobertoAssagioli#Inl|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', van '''alles met alles'''. De schakel tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|'Geestkunde en Natuurkunde']]''', het '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'bewustzijn]]''' en '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn']]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' kan met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het '''[[KenWilber#Uit|"Wilber-Combs-rooster"]]''' gebruik.
August 26, 2016, at 05:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 247 from:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Win |De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken. Deze '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |paradox]]''' is een belangrijke oorzaak van de financiële crisis.
to:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De economische crisis]]''' berust op de volgende paradox in de financiële wereld. De maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''', zoals in 1929 te voorkomen zijn door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer afgebroken.
August 15, 2016, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 1280 from:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_over_matter|Mind over matter]]'''
to:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_over_matter|Mind over matter]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_control|Mind control]]'''
August 15, 2016, at 02:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 1083-1084 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
Added lines 1280-1282:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_over_matter|Mind over matter]]'''
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
Deleted lines 1293-1294:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
August 15, 2016, at 01:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 612 from:
'''[[http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/29-mei.html|VPRO boekenprogramma 29 mei 2016):\\
to:
'''[[http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/29-mei.html|VPRO boekenprogramma 29 mei 2016]]''':\\
August 15, 2016, at 12:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 998-999 from:
Het '''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition|''unique selling point'']]''' van religies is om als mens een grotere '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|volmaaktheid]]''' te bereiken. Door het '''[[Aristoteles#Mod |secularisme]]''' heeft men het kind met het badwater weegespoeld. Of zoals H.P.B. Blavatsky het stelt %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|blinde leiders van de blinden]]'''.
to:
Het '''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition|''unique selling point'']]''' van religies is om als mens een grotere '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|volmaaktheid]]''' te bereiken. Door het '''[[Aristoteles#Mod |secularisme]]''' heeft men het kind met het badwater weggespoeld. Of zoals H.P.B. Blavatsky het stelt %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|blinde leiders van de blinden]]'''.
Changed line 1131 from:
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
to:
In de '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''' verloopt de '''[[Werkelijkheid#Oer|schepping]]''', het proces van manifestatie van het Ene in het vele, de '''involutie''' van geest in materie, van boven naar beneden. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|'ommekeer']]''', de '''evolutie''' van beneden naar boven, en in latere stadia een terugkeer tot het Ene. '''[[wikipn:Jakob_%28aartsvader%29|Aartsvader Jacob]]''' zag de ladder van involutie en evolutie als de 'boom van het leven'. Het '''[[DanMillman|hermetische axioma]]''' ‘Zo boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten’ toont de parallel lopende ontwikkeling tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen de mensheid en de kosmos. Aan de mysterieschool der '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoreeërs]]''' was al bekend hoe de '''[[goo:Realiteit|éne werkelijkheid]]''' in elkaar zit.
August 15, 2016, at 12:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 997-998:

Het '''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Unique_selling_proposition|''unique selling point'']]''' van religies is om als mens een grotere '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|volmaaktheid]]''' te bereiken. Door het '''[[Aristoteles#Mod |secularisme]]''' heeft men het kind met het badwater weegespoeld. Of zoals H.P.B. Blavatsky het stelt %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|blinde leiders van de blinden]]'''.
August 14, 2016, at 11:24 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 611-613:

'''[[http://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/29-mei.html|VPRO boekenprogramma 29 mei 2016):\\
Wessel Stols wil boeken schrijven. Romans. Maar het stukje proza dat we van hem lezen, door Pieter Waterdrinker in zijn boek ''Poubelle ' met sardonisch genoegen geschreven, weten we al genoeg: een groot romancier zal Wessel niet worden. Eigenlijk wordt hij nergens groot in. Hij handelt in Sovjetkunst, hij wordt Europarlementariër, staat op de Maidan als de opstand uitbreekt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, vult een succesvolle column in de krant, maar waar hij nu precies door wordt voortgedreven? 'Wat wil deze man?', vroeg ik Pieter Waterdrinker. 'Gelukkig worden', antwoordde hij, maar zoals in elke tragedie weten wij van meet af aan al wat de hoofdpersoon weigert te beseffen: %blue%het is de afgrond die hem wacht, niet het levensgeluk. Ook voor ons een onaangename boodschap, want volgens Waterdrinker belichaamt Wessel het hedendaagse Europa.
August 14, 2016, at 11:04 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 929-930:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren.
Changed lines 931-932 from:
'''[[http://home.planet.nl/~teuleger/pagina7.html|''Hebben wij een ziel?'']]''' - Zo ja, waar dan?
in hoofdstuk 18
'''[[CreerenOfNabootsen#Mim|Amnesia]] en apocalyps''' uitgebreid toegelicht.
to:
'''[[http://home.planet.nl/~teuleger/pagina7.html|''Hebben wij een ziel?'']]''' - Zo ja, waar dan? van Gerrit Teule in hoofdstuk 18 '''[[CreerenOfNabootsen#Mim|Amnesia]] en apocalyps''' uitgebreid toegelicht.

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren
.
August 14, 2016, at 11:00 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 920-921:

Added lines 922-928:

'''[[4-5Reflexieve2#Sam|De vier stadia voor bewustzijnsverandering]]''' '''[[4-5Reflexieve2#Ker|volgens Maslow]]''' kunnen ook met deze vier '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|primaire bewustzijnsniveaus]]''' en de '''[[4-5Reflexieve2#Ker|vier kosmische schema’s]]''' van Jozef Rulof worden vergeleken.

Het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|continuüm van onbewust onbekwaam]]''' naar onbewust bekwaam van de humanistische psychologie '''[[5-3RobertoAssagioli#Sam|Maslow]]''' laat zien hoe vaardigheden kunnen worden geoefend. Het gaat er eerst om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent. De opgebouwde '''[[5-Psychologie#Sam|conditioneringen]]''' moeten eerst worden herkend. Integratie vindt plaats wanneer op- en ontlading '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' gelijkmatig gebeurt. 

'''[[4-5Reflexieve2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' maakt van de '''[[KenWilber#Int|integrale visie]]''' (''' [[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]''') van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Ken Wilber gebruik. Elke '''medaille''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking.\\
De complementariteit bestaat op aarde, maar niet in de hemel.
August 14, 2016, at 10:46 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 167-170:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/poubelle-kroniek-van-een-andere-wereld~a4274057/|Maidan Mayday]]''' of '''Poubelle: kroniek van een andere wereld''' (Tom Vennink interview met Pieter Waterdrinker Volkskrant 2 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 24-27):\\
Europa en Nederland komen er niet best vanaf in Pieter Waterdrinkers meeslepende roman '''[[http://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/poubelle/|'Poubelle']]''', over de afgelopen jaren in Oekraïne. De Rusland-chroniqueur licht toe in boekdecor Kiev.\\
%blue%Voor Waterdrinker is de EU deels een kapitalistische variant van de Sovjet-Unie - eenzelfde overdadig experiment om landen te verenigen en met dezelfde privileges voor de top als Stalin die aan zijn partijtop gaf. Waterdrinker: 'Alleen mag je dit soort dingen niet zeggen in Nederland.' Waterdrinker zegt dat soort dingen dus wel.

Added lines 612-615:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/poubelle-kroniek-van-een-andere-wereld~a4274057/|Maidan Mayday]]''' of '''Poubelle: kroniek van een andere wereld''' (Tom Vennink interview met Pieter Waterdrinker Volkskrant 2 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 24-27):\\
Europa en Nederland komen er niet best vanaf in Pieter Waterdrinkers meeslepende roman '''[[http://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/poubelle/|'Poubelle']]''', over de afgelopen jaren in Oekraïne. De Rusland-chroniqueur licht toe in boekdecor Kiev.\\
%blue%Voor Waterdrinker is de EU deels een kapitalistische variant van de Sovjet-Unie - eenzelfde overdadig experiment om landen te verenigen en met dezelfde privileges voor de top als Stalin die aan zijn partijtop gaf. Waterdrinker: 'Alleen mag je dit soort dingen niet zeggen in Nederland.' Waterdrinker zegt dat soort dingen dus wel.

Changed lines 705-706 from:
2) Dit is een van de vele redenen waarom de boeddhistische filosofie weigert het bestaan te erkennen van een directe schepper of god, en zijn tussenkomst bij het voortbrengen van het heelal. Als we nu eens, ter wille van de redenering, aannemen dat de wereld werd geschapen door zo’n wezen, dat, om dat te hebben kunnen doen, almachtig moet zijn geweest, dan blijft het oude probleem bestaan – wie schiep dan de voorafbestaande stof, dat eeuwige, onzichtbare, ongrijpbare en onmeetbare iets of de chaos? Als ons wordt verteld dat het, omdat het ‘eeuwig’ en onvergankelijk is niet hoefde te worden ‘geschapen’, dan is ons antwoord dat er in dat geval twee ‘eeuwigen’ en twee ‘almachtigen’ zijn; of als onze tegenstanders beweren dat de almachtige nummer 1, of God, het heeft geschapen, dan zijn we weer terug bij af – de schepping van ''iets'' uit ''niets'' – wat voor de wetenschap en logica zo’n absolute absurditeit is dat de laatste onbeantwoordbare vraag ‘en wie schiep God?’, waartoe sommige vroeg wijze kinderen hun toevlucht nemen, niet meer nodig is.
to:
2) Dit is een van de vele redenen waarom de boeddhistische filosofie weigert het bestaan te erkennen van een directe schepper of god, en zijn tussenkomst bij het voortbrengen van het heelal. Als we nu eens, ter wille van de redenering, aannemen dat de wereld werd geschapen door zo’n wezen, dat, om dat te hebben kunnen doen, almachtig moet zijn geweest, dan blijft het oude probleem bestaan – wie schiep dan de voorafbestaande stof, dat eeuwige, onzichtbare, ongrijpbare en onmeetbare iets of de chaos? Als ons wordt verteld dat het, omdat het ‘eeuwig’ en onvergankelijk is niet hoefde te worden ‘geschapen’, dan is ons antwoord dat er in dat geval twee ‘eeuwigen’ en twee ‘almachtigen’ zijn; of als onze tegenstanders beweren dat de almachtige nummer 1, of God, het heeft geschapen, dan zijn we weer terug bij af – de schepping van ''iets'' uit ''niets'' – wat voor de wetenschap en logica zo’n absolute absurditeit is dat de laatste onbeantwoordbare vraag ‘en wie schiep God?’, waartoe sommige vroeg wijze kinderen hun toevlucht nemen, niet meer nodig is.
Changed lines 921-923 from:
%blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|In het boek ''Poubelle'']]''' verpersoonlijkt Wessel Stols het hedendaagse Europa. %black%Wessel Stols gaat door '''[[Aristoteles#Zon|overmoed]]''' in het boek van Pieter Waterdrinker zijn ondergang tegemoet. Tot slot krijgt hij alle rekeningen gepresenteerd. Het vraagstuk dat Pieter Waterdrinker in zijn boek ''Poubelle'' aansnijdt hangt voor managers met overmoed, '''[[wikipn:Hybris_%28Oudgrieks%29|hybris]]''' en gezichtsverlies samen.
to:


%blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|In het boek ''Poubelle'']]''' verpersoonlijkt Wessel Stols het hedendaagse Europa. %black%Wessel Stols gaat door '''[[Aristoteles#Zon|overmoed]]''' in het boek van Pieter Waterdrinker zijn ondergang tegemoet. Tot slot krijgt hij alle rekeningen gepresenteerd. Het vraagstuk dat Pieter Waterdrinker in zijn boek ''Poubelle'' aansnijdt hangt voor managers met overmoed, '''[[wikipn:Hybris_%28Oudgrieks%29|hybris]]''' en gezichtsverlies samen. Het zal duidelijk zijn dat het personage Wessel Stols in het boek ''Poubelle'' het optreden van Guy Verhofstadt en Hans van Baalen op het  Maidan-plein tot uitdrukking brengt.
August 14, 2016, at 10:26 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 609-614:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Verhofstadt en Van Baalen]]''' bewijzen in Kiev het gelijk van Moskou (Robbert de Witt  Elsevier 22 feb 2014):\\
Rusland zegt al weken dat Oekraïne wordt opgehitst door Europa. Uitgerekend twee liberale europarlementariërs toonden op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev het gelijk van Rusland.\\
'''Visumplicht afschaffen?'''\\
%blue%Guy Verhofstadt en Hans van Baalen schreeuwden donderdag de betogers op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev toe dat Europa hen niet in de steek zal laten.
Verhofstadt hield de betogers voor dat hun land financiële hulp moet krijgen en dat de visumplicht moet worden afgeschaft. Nou, daar zullen de meeste EU-burgers heel anders over denken.
August 14, 2016, at 10:13 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 599-601:

'''[[1-2Samenvatting#Eth|Volledige synthese]]''' ('''[[goo:Bevrijding|Bevrijding]]''') drukt volmaaktheid uit. Het '''[[wikipn:Christendom|Christendom]]''' spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het '''[[wikipn:Boeddhisme|Boeddhisme]]''' heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het '''[[wikipn:Taoïsme|Taoïsme]]''' over spirituele volmaaktheid en de '''[[wikipn:Islam|Islam]]'''  spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de imperfecte '''[[5D-concept|mens]]''' staat tegenover de perfectie in de natuur.\\
Het brengt de éne eeuwige en '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|absolute waarheid]]''' tot uitdrukking. De aardse '''[[goo:Psyche|ziel]]''' staat tegenover de hemelse '''[[geest]]''', het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|innerlijke bewustzijn]]''' tegenover het non-lokale, '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele bewustzijn]]''', het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Akasha-veld]]'''.
August 12, 2016, at 06:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 1090 from:
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'danktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. '''[[NieuwParadigma#Com|In naam van de]]''' vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).
to:
Bush is door zijn '''[[6-Sociologie#Sam|'denktanks']]''' op het verkeerde been gezet, hij is de '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|marionet]]''' van het systeem geworden. '''[[NieuwParadigma#Com|In naam van de]]''' vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).
August 12, 2016, at 06:02 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 1086-1087:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het  '''[[wikipn:Armoede#Individuele_armoede|''live now pay later'']]''' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft de afgelopen decennia ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
Added lines 1097-1098:

'''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Amerika]]''' is de belangrijkste consument van de wereld. Het creatieve boekhouden, het  '''[[wikipn:Armoede#Individuele_armoede|''live now pay later'']]''' in Amerika om de lasten naar de toekomst te verschuiven heeft de afgelopen decennia ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De kredietcrisis laat zien dat de bal uiteindelijk altijd bij de overheid komt te liggen. Door de stijgende staatsschuld en de tanende dollar verliest Amerika aan '''[[wikipn:Hegemonie|hegemonie]]'''. Door struisvogelpolitiek te bedrijven ontstaan juist de grote conflicten. De grenzen van het creatieve boekhouden zijn bereikt. De VS zullen een nieuwe positie in de wereldeconomie moeten vinden.
August 12, 2016, at 05:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 63 from:
'''[[http://www.ad.nl/dossier-nieuws/trump-clinton-en-obama-medeoprichters-is~a5fd2267/|'Clinton en Obama medeoprichters IS' (Aantijgingen Trump zie ook Volkskrant 12 augustus 2016 p. 6):\\
to:
'''[[http://www.ad.nl/dossier-nieuws/trump-clinton-en-obama-medeoprichters-is~a5fd2267/|'Clinton en Obama medeoprichters IS']]''' (Aantijgingen Trump zie ook Volkskrant 12 augustus 2016 p. 6):\\
Changed line 705 from:
Toch is zelfs in de exoterische boeken van de hindoes vooruitgelopen op alle oude, middeleeuwse en hedendaagse dichters en filosofen. Het ''plenum'' van de stof van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Descartes]]''', gedifferentieerd in deeltjes; het ''etherische fluïdum'' van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' en het ‘oorspronkelijke fluïdum’ van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', dat in zijn elementen is opgelost; de zonnewerveling en de wervelingen van sterrenstelsels van Kepler; kortom, vanaf de wervelingen van elementalen, in gang gezet door het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' – via '''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''' tot Galileo, Torricelli en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Swedenborg]]''' en na hen tot de meest recente speculaties van Europese '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' toe dit alles is te vinden in de hymnen en mantra’s van de hindoes aan de ‘'''goden, monaden en atomen'''’ in hun totaliteit, want ze zijn onscheidbaar. In de esoterische leringen vindt men de meest '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|transcendentale]]''' denkbeelden over het heelal en zijn geheimen, en de (schijnbaar) meest materialistische speculaties met elkaar verzoend, omdat deze wetenschappen het hele terrein van de '''evolutie van geest tot stof''' omvatten. Zoals een Amerikaanse theosoof verklaarde: ‘De monaden (van Leibniz) kunnen vanuit het ene gezichtspunt ''kracht'' worden genoemd en vanuit het andere, ''stof''. Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
to:
Toch is zelfs in de exoterische boeken van de hindoes vooruitgelopen op alle oude, middeleeuwse en hedendaagse dichters en filosofen. Het ''plenum'' van de stof van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Descartes]]''', gedifferentieerd in deeltjes; het ''etherische fluïdum'' van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' en het ‘oorspronkelijke fluïdum’ van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', dat in zijn elementen is opgelost; de zonnewerveling en de wervelingen van sterrenstelsels van Kepler; kortom, vanaf de wervelingen van elementalen, in gang gezet door het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' – via '''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''' tot Galileo, Torricelli en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Swedenborg]]''' en na hen tot de meest recente speculaties van Europese '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' toe – dit alles is te vinden in de hymnen en mantra’s van de hindoes aan de ‘'''goden, monaden en atomen'''’ in hun totaliteit, want ze zijn onscheidbaar. In de esoterische leringen vindt men de meest '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|transcendentale]]''' denkbeelden over het heelal en zijn geheimen, en de (schijnbaar) meest materialistische speculaties met elkaar verzoend, omdat deze wetenschappen het hele terrein van de '''evolutie van geest tot stof''' omvatten. Zoals een Amerikaanse theosoof verklaarde: ‘De monaden (van Leibniz) kunnen vanuit het ene gezichtspunt ''kracht'' worden genoemd en vanuit het andere, ''stof''. Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
August 12, 2016, at 05:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-69 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hulp-aan-aleppo-heeft-nu-de-hoogste-prioriteit~a4349284/| Hulp aan Aleppo heeft de hoogste prioriteit]]''' (Bert Koenders Volkskrant 1 augustus 2016 p. 19):\\
to:

'''[[http://www.ad.nl/dossier-nieuws/trump-clinton-en-obama-medeoprichters-is~a5fd2267/|'Clinton en Obama medeoprichters IS' (Aantijgingen Trump zie ook Volkskrant 12 augustus 2016 p. 6):\\
De Amerikaanse Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar de Democratische tegenkandidaat Hillary Clinton. Hij noemt Clinton een 'medeoprichter' van terreurbeweging Islamitische Staat. President Barack Obama krijgt eenzelfde kwalificatie toegedicht.\\
,,Obama was de oprichter van IS. En Clinton ook, ik noem hen medeoprichters", aldus Trump, die het niet eens is met de manier waarop de Verenigde Staten hun troepen terugtrokken uit Irak.\\
De uitspraken zorgen opnieuw voor ophef, zoals de afgelopen weken zo vaak het geval met uitlatingen van Trump. Het campagneteam van Clinton had geen goed woord over voor Trumps beschuldiging. ,,Dit is het zoveelste voorbeeld van Trump die de VS beledigt'', aldus een verklaring van het Clinton-kamp. %blue%,,Het spreekt voor zich dat dit een leugenachtige bewering is van een kandidaat met een afkeer van de waarheid en een ongekend gebrek aan kennis.''\\
%black%Bijna 20 procent van alle geregistreerde Republikeinen in de Verenigde Staten heeft geen vertrouwen meer in Trump en wil dat hij zich terugtrekt uit de strijd om het Witte Huis. Onder alle kiezers ligt dit percentage op 44 procent.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hulp-aan-aleppo-heeft-nu-de-hoogste-prioriteit~a4349284/|
Hulp aan Aleppo heeft de hoogste prioriteit]]''' (Bert Koenders Volkskrant 1 augustus 2016 p. 19):\\
August 01, 2016, at 02:56 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 37-38:
->'''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Aadhar:]]''' ''Het woord is het wapen van de wijze.''
Changed lines 54-56 from:
->%black%'''[[wikipn:Osama_bin_Laden|Osama bin Laden]]''', ''het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog''. %black%(Volkskrant 10 mei 2011)
to:
->%black%'''[[wikipn:Osama_bin_Laden|Osama bin Laden]]''', %blue%''het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog''. %black%(Volkskrant 10 mei 2011)

->'''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|Aadhar:]]''' %blue%''Het woord is het wapen van de wijze.''
August 01, 2016, at 02:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 531 from:
George W. had namelijk altijd iets rebels gehad. Volgens biografen wilde hij helemaal op zijn vader lijken, de oorlogs- en sportheld, en toen dat niet lukte, besloot hij het tegendeel te worden, met alle gevolgen van dien voor Amerika en de wereld. Dat de gewezen rebel zich nu in het boek volledig vereenzelvigt met de vader kan betekenen dat hij tot inkeer is gekomen, schreef iemand.\\
to:
George W. had namelijk altijd iets rebels gehad. Volgens biografen wilde hij helemaal op zijn vader lijken, de oorlogs- en sportheld, en toen dat niet lukte, besloot hij het %blue%'''tegendeel''' %black%te worden, met alle gevolgen van dien voor Amerika en de wereld. Dat de gewezen rebel zich nu in het boek volledig vereenzelvigt met de vader kan betekenen dat hij tot inkeer is gekomen, schreef iemand.\\
Changed line 969 from:
Er is een nieuwe weg van progressief denken nodig. Wouter Bos is niet alleen de leider van de Nederlandse sociaal-democraten, hij is de meest uitgesproken en vooral meest charismatische vertegenwoordiger van die stroming.’ Europees commissaris en Blairs superspindoctor Peter Mandelson introduceert PvdA-voorzitter Wouter Bos als zijn nieuwe darling van de Derde Weg. ‘I love you too, Peter’, antwoordt Bos aan het begin van zijn spreekbeurt voor een wereldwijd gezelschap van regeringsleiders, politici en intellectuelen die vernieuwing van de sociaaldemocratie nastreven. Het Policy Network – het door Blair en Clinton opgerichte alternatief voor de Socialistische Internationale houdt zijn jaarlijkse conferentie in een sjiek golf-resort in het zuiden van Londen. Blair is in zijn nadagen en heeft door Irak veel van zijn populariteit ingeboet. Maar dat betekent niet dat zijn ideeën over economische dynamiek met sociale rechtvaardigheid niet meer hoeven te worden geëxporteerd. ‘Het is juist harder nodig om die ideeën veilig te stellen’, zegt Mandelson. De markt voor Blairs ideeën is uitgebreid naar andere continenten.
to:
Er is een nieuwe weg van progressief denken nodig. Wouter Bos is niet alleen de leider van de Nederlandse sociaal-democraten, hij is de meest uitgesproken en vooral meest charismatische vertegenwoordiger van die stroming.’ Europees commissaris en Blairs superspindoctor Peter Mandelson introduceert PvdA-voorzitter Wouter Bos als zijn nieuwe darling van de Derde Weg. ‘I love you too, Peter’, antwoordt Bos aan het begin van zijn spreekbeurt voor een wereldwijd gezelschap van regeringsleiders, politici en intellectuelen die vernieuwing van de sociaaldemocratie nastreven. Het Policy Network – het door Blair en Clinton opgerichte alternatief voor de Socialistische Internationale – houdt zijn jaarlijkse conferentie in een sjiek golf-resort in het zuiden van Londen. Blair is in zijn nadagen en heeft door Irak veel van zijn populariteit ingeboet. Maar dat betekent niet dat zijn ideeën over economische dynamiek met sociale rechtvaardigheid niet meer hoeven te worden geëxporteerd. ‘Het is juist harder nodig om die ideeën veilig te stellen’, zegt Mandelson. De markt voor Blairs ideeën is uitgebreid naar andere continenten.
August 01, 2016, at 02:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-63 from:

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-onszelf-klem-gezet-in-syrie~a4349226/| 'We moeten wel met Assad praten']]''' of  ''''We hebben onszelf klem gezet in Syrië'''' (Kees Elenbaas Volkskrant 1 augustus 2016 p. 16-17):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hulp-aan-aleppo-heeft-nu-de-hoogste-prioriteit~a4349284/| Hulp aan Aleppo heeft de hoogste prioriteit]]''' (Bert Koenders Volkskrant 1 augustus 2016 p. 19):\\
De internationale gemeenschap mag het lot van de 300.000 burgers van Aleppo niet overlaten aan het regime van de Syrische president Assad.\\
%blue%Internationale inspanningen moeten zich dus op twee sporen blijven richten, waarbij toegang voor humanitaire hulp, herstel van een staakt-het-vuren en hervatting van de vredesbesprekingen in Genève prioritair zijn. De internationale gemeenschap heeft zich in resoluties van de VN-Veiligheidsraad aan deze doelstellingen gecommiteerd. Het succes van het vredesbesprekingen staat of valt met de bereidheid zonder uitzondering van alle betrokkenen om compromissen te sluiten. De besprekingen kunnen pas worden voortgezet als er voldoende internationale druk op de oorlogvoerende partijen is uitgeoefend om de VN-resoluties in de praktijk uit te voeren.

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-onszelf-klem-gezet-in-syrie~a4349226/|
'We moeten wel met Assad praten']]''' of  ''''We hebben onszelf klem gezet in Syrië'''' (Kees Elenbaas Volkskrant 1 augustus 2016 p. 16-17):\\
August 01, 2016, at 02:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-68:


'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-onszelf-klem-gezet-in-syrie~a4349226/| 'We moeten wel met Assad praten']]''' of  ''''We hebben onszelf klem gezet in Syrië'''' (Kees Elenbaas Volkskrant 1 augustus 2016 p. 16-17):\\
Speciaal gezant voor Syrië Koos van Dam houdt er maandag mee op. De Volkskrant sprak met hem over de rol die Nederland heeft gespeeld in het oplossen van het Syrische conflict: 'Ik vind dat je met het regime moet praten'.\\
'''Uw persoonlijke visie wijkt nogal af van de gangbare opstelling tegen Assad?'''\\
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vind dat je met het regime moet praten. %blue%Wil je een conflict oplossen, dan moet je met alle partijen contact hebben. Ik vind dat heel logisch, maar een heleboel anderen blijkbaar niet, omdat die principes hanteren die zogenaamd ethisch zijn. Maar uiteindelijk dus niet, want het gevolg is veel meer doden omdat je niet met zo'n regime wil praten. \\
%black%'''Wat zou er dan wel moeten gebeuren?'''\\
Er zijn in Damascus ook nog steeds Europese ambassades, de Tsjechen en Roemenen hebben hun ambassadeur nooit teruggehaald. Zelfs de EU heeft er een kantoor. %black%Dat is een beetje een contradictie, want over het algemeen is het beleid dat de landen van de EU geen contact hebben met Damascus, maar sommige doen het dus wel. Door de strijd tegen IS is de strijd tegen het regiem van Assad secundair geworden. Het is wel begrijpelijk, want IS is een directe bedreiging voor ons en moet vernietigd worden. Maar de situatie in Syrië los je er niet mee op. Het vluchtelingenprobleem waar we nu mee zitten, komt vooral door de troepen van Assad. Wil je daar iets aan doen dan zul je tot een compromis met ze moeten komen, of je moet ze militair verslaan.
August 01, 2016, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 56 from:
->'''[[wikipn:Osama_bin_Laden|Osama bin Laden]]''', ''het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog''. (Volkskrant 10 mei 2011)
to:
->%black%'''[[wikipn:Osama_bin_Laden|Osama bin Laden]]''', ''het symbool van het kwaad is opgeruimd. Nu het kwaad nog''. %black%(Volkskrant 10 mei 2011)
July 28, 2016, at 03:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 790-791 from:
''Involutie'': Inwikkeling, in tegenstelling tot ''evolutie'' of ontwikkeling. In theosofische zin de geleidelijke omhulling van het goddelijk bewustzijn door sluiers van begoocheling en stof.
to:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28philosophy%29|''Involutie'']]''': Inwikkeling, in tegenstelling tot ''evolutie'' of ontwikkeling. In theosofische zin de geleidelijke omhulling van het goddelijk bewustzijn door sluiers van begoocheling en stof.
Changed line 1107 from:
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''involutie en evolutie''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
to:
Het is de ziel, de schakel tussen '''[[4-Unificatietheorie#Ene|'Geest en Lichaam']]''', die het '''[[Unificatietheorie#prob|probleem van het ego]]''' en het '''[[RobertoAssagioli#Inl|hogere Zelf]]''', van '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Involution_(philosophy)|involutie en evolutie]]''' ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]'''), de '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande en opgaande boog]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Neer - en Opwaartse causatie]]''') kan oplossen. '''[[Homepage#Inl|In essentie]]''' draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, '''[[RobertoAssagioli#Vert|‘These + Antithese = Synthese']]''', de '''[[Kwintessens]]'''. 
July 21, 2016, at 12:20 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2016, at 12:20 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 339 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-vn-top-nemen-de-nieuwe-wereldleiders-het-over~a4149980/|Ook Poetin en Xi hebben de VN nodig]]''' of '''VN-top: Nemen de nieuwe wereldleiders het over?''' (Michael Perssen Volkskrant 26 september 2015 p. 5):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-vn-top-nemen-de-nieuwe-wereldleiders-het-over~a4149980/|Ook Poetin en Xi hebben de VN nodig]]''' of '''VN-top: Nemen de nieuwe wereldleiders het over?''' (Michael Persson Volkskrant 26 september 2015 p. 5):\\
Changed line 958 from:
Er is een nieuwe weg van progressief denken nodig. Wouter Bos is niet alleen de leider van de Nederlandse sociaal-democraten, hij is de meest uitgesproken en vooral meest charismatische vertegenwoordiger van die stroming.’ Europees commissaris en Blairs superspindoctor Peter Mandelson introduceert PvdA-voorzitter Wouter Bos als zijn nieuwe darling van de Derde Weg. ‘I love you too, Peter’, antwoordt Bos aan het begin van zijn spreekbeurt voor een wereldwijd gezelschap van regeringsleiders, politici en intellectuelen die vernieuwing van de sociaaldemocratie nastreven. Het Policy Network het door Blair en Clinton opgerichte alternatief voor de Socialistische Internationale – houdt zijn jaarlijkse conferentie in een sjiek golf-resort in het zuiden van Londen. Blair is in zijn nadagen en heeft door Irak veel van zijn populariteit ingeboet. Maar dat betekent niet dat zijn ideeën over economische dynamiek met sociale rechtvaardigheid niet meer hoeven te worden geëxporteerd. ‘Het is juist harder nodig om die ideeën veilig te stellen’, zegt Mandelson. De markt voor Blairs ideeën is uitgebreid naar andere continenten.
to:
Er is een nieuwe weg van progressief denken nodig. Wouter Bos is niet alleen de leider van de Nederlandse sociaal-democraten, hij is de meest uitgesproken en vooral meest charismatische vertegenwoordiger van die stroming.’ Europees commissaris en Blairs superspindoctor Peter Mandelson introduceert PvdA-voorzitter Wouter Bos als zijn nieuwe darling van de Derde Weg. ‘I love you too, Peter’, antwoordt Bos aan het begin van zijn spreekbeurt voor een wereldwijd gezelschap van regeringsleiders, politici en intellectuelen die vernieuwing van de sociaaldemocratie nastreven. Het Policy Network – het door Blair en Clinton opgerichte alternatief voor de Socialistische Internationale – houdt zijn jaarlijkse conferentie in een sjiek golf-resort in het zuiden van Londen. Blair is in zijn nadagen en heeft door Irak veel van zijn populariteit ingeboet. Maar dat betekent niet dat zijn ideeën over economische dynamiek met sociale rechtvaardigheid niet meer hoeven te worden geëxporteerd. ‘Het is juist harder nodig om die ideeën veilig te stellen’, zegt Mandelson. De markt voor Blairs ideeën is uitgebreid naar andere continenten.
July 14, 2016, at 07:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 69-74:

'''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Ont| Slavernij historisch even balangrijk als Holocaust]]''' ('''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/slavernij-historisch-even-belangrijk-als-holocaust~a4334091/|Thomas von der Dunk Volkskrant 6 juli 2016]]''' p. 24):\\
Gezien de langetermijn impact hebben slavernij en imperialisme niet minder gewicht dan de Holocaust.\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/laat-de-schaduwzijden-uit-het-verleden-rusten~a4323431/|Dirk-Jan van Baar]]''' lijkt één van hen. Op 20 juni keert hij zich tegen '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/we-willen-keerzijde-gouden-eeuw-niet-zien~a4314525/ |mijn pleidooi van 7 juni]]''' om meer aandacht te schenken aan de keerzijde van de VOC-mentaliteit, met de officiële Duitse '''[[wikipn:Vergangenheitsbewältigung | ''Vergangenheitsbewältigung'']]''' als tegenvoorbeeld.\\
Van Baars tweede punt is nog merkwaardiger: alleen als je zelf last van schuldgevoel hebt, hoef je aan je schuld aandacht te besteden? Dan gaan de Turken inzake Armenië dus vrijuit. Nu heeft Van Baar op 5 juni inderdaad omwille van de lieve vluchtelingenvrede met Ankara een pleidooi in die geest gehouden.\\
%blue%Niet het aantal slachtoffers, maar de impact van een gebeurtenis op langere termijn dient de doorslag te geven. Wat uit het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|verleden bepaalt het meest het heden?]]''' Wat beïnvloedt, nationaal en mondiaal, de huidige breuklijnen? En dan valt er voor het Westen best wat voor te zeggen, aan slavernij en imperialisme niet minder gewicht toe te kennen dan aan de Holocaust. Al was het maar omdat ze dat in Amerika, Afrika en Azië doen, en de relatie met deze werelddelen ook sterk onze toekomst zal bepalen.
July 05, 2016, at 10:16 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1486:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bhaktivedanta_Book_Trust|Bhaktivedanta Book Trust]]'''
July 05, 2016, at 09:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 1237 from:
*'''[[https://www.youtube.com/watch?v=xzH4or1VYus|Henk Keilman]]''' Video (Intelligentie of chaos)
to:
*'''[[https://www.youtube.com/watch?v=xzH4or1VYus|Henk Keilman]]''' Video 9 jan. 2014 (Intelligentie of chaos)
July 05, 2016, at 08:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 1232 from:
*'''[[https://www.bol.com/nl/p/crisis-hoezo-crisis/1001004006762833/|''Crisis?'']]''' Hoezo crisis? Hoe We Kunnen Bouwen Aan Een Groener Duurzamer Nederland En De Crisis Kunnen Stoppen
to:
*'''[[https://www.youtube.com/watch?v=xzH4or1VYus |Henk Keilman]]''' '''[[https://www.bol.com/nl/p/crisis-hoezo-crisis/1001004006762833/|''Crisis?'']]''' Hoezo crisis? Hoe We Kunnen Bouwen Aan Een Groener Duurzamer Nederland En De Crisis Kunnen Stoppen
July 05, 2016, at 08:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 1231-1232 from:

to:
*'''[[wikipn:Henk_Keilman|Henk Keilman]]''' '''[[http://www.ako.nl/product/9789082360110/intelligentie-of-chaos-henk-keilman/|''Intelligentie of chaos'']]''' de misvatting van het Atheïsme
*'''[[https://www.bol.com/nl/p/crisis-hoezo-crisis/1001004006762833/|''Crisis?'']]''' Hoezo crisis? Hoe We Kunnen Bouwen Aan Een Groener Duurzamer Nederland En De Crisis Kunnen Stoppen


Added line 1237:
*'''[[https://www.youtube.com/watch?v=xzH4or1VYus|Henk Keilman]]''' Video (Intelligentie of chaos)
July 05, 2016, at 08:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 66-68:

'''[[https://godenenmensen.wordpress.com/2014/12/02/het-heelal-ontstaan-uit-intelligentie-of-chaos/|Het heelal, ontstaan uit intelligentie of chaos]]'''\\
'''[[wikipn:Henk_Keilman|Henk Keilman]]''' heeft allerlei argumenten gevonden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waaruit hij concludeert dat God bestaat. Hij zegt dat wat er de laatste dertig jaar ontdekt is door de wetenschap over de structuur en het ontstaan van het heelal er duidelijk op wijst dat het universum niet bij toeval is ontstaan. Hij vindt dat geen kwestie van waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid, maar een kwestie van een mathematische zekerheid.
June 28, 2016, at 01:17 AM by 86.83.160.63 -
June 28, 2016, at 01:16 AM by 86.83.160.63 -
June 28, 2016, at 01:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 226 from:
%blue%'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-mijn-papieren-vriend-daar-kan-geen-scrollen-op-een-beeldscherm-tegenop~a4244641/|Correspondents' Dinner]]''' %black%(T. Heidenis Volkskrant 15 februari 2016 p. 9):\\
to:
%blue%'''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|Correspondents' Dinner]]''' %black%('''[[|http://www.volkskrant.nl/opinie/-mijn-papieren-vriend-daar-kan-geen-scrollen-op-een-beeldscherm-tegenop~a4244641/T. Heidenis Volkskrant 15 februari 2016]]''' p. 9):\\
June 17, 2016, at 02:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 1227-1229 from:
to:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Lynne_McTaggart|Lynne McTaggart]]''' '''[[https://www.bol.com/nl/p/het-veld/1001004002051297/|''Het Veld'']]''' De zoektocht naar de geheime kracht van het universum

Added line 1231:
*'''[[http://www.free-energy4all.nl/wp-content/uploads/2012/11/watis0puntenergie.pdf|Het onzichtbare veld]]''' ('''[[http://www.lynnemctaggart.com/|Lynne McTaggart]]''')
June 11, 2016, at 05:54 AM by 86.83.160.63 -
June 11, 2016, at 05:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 932 from:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Het leerproces]]''' op aarde was al bekend bij '''[[Aristoteles#Ant|Socrates]]''' en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''', maar ook al bij '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Zarathoustra]]''' en '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa) ]]''', auteur van de ''Bhagavad Gita'' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Tegenstellingen]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' en '''[[8-Ethiek2#Sam|Ethisch reveil]]'''). Zonder te streven naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|waarheid]]''' en '''[[8-1Rechtvaardigheid|rechtvaardigheid]]''' is vrede niet mogelijk.
to:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Het leerproces]]''' op aarde was al bekend bij '''[[Aristoteles#Ant|Socrates]]''' en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''', maar ook al bij '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Zarathoustra]]''' en '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa) ]]''', auteur van de ''Bhagavad Gita'' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Tegenstellingen]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' en '''[[8-Ethiek2#Sam|Ethisch reveil]]'''). Zonder te streven naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|waarheid]]''' en '''[[8-1Rechtvaardigheid|rechtvaardigheid]]''' is een duurzame vrede niet mogelijk. Dus door waarheid en rechtvaardigheid centraal te plaatsen is een betere '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|risicobeheersing]]''' mogelijk. '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|De ''Bhagavad Gita'']]''' beschrijft al de contouren van de '''[[4-Unificatietheorie|unificatietheorie]]'''. Of met andere woorden de ''Bhagavad Gita'' laat al zien dat, de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Gro|‘Grondtoon van de waarheid’]]''', het verborgen mechanisme dat aan de schepping, de '''[[4-Unificatietheorie#Tri|Éne werkelijkheid]]''' ten grondslag ligt al millennia bekend is. Om in het universum de Éne werkelijkheid te illustreren wordt van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|Hoofdroute]]''' gebruik gemaakt.
June 10, 2016, at 01:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 65 from:
Uitgangspunt hierbij is dat het 'Mysterium mundi' voor onze rationaliteit altijd zal blijven: %blue%'x ignotum', 'sunyata' (=conceptuele leegte), 'deus absconditus'. Anderzijds is het voor de religieuze mens de 'real reality'. %black%Bij de mens is duidelijk een drang aanwezig om achter de fenomenaliteit op zoek te gaan naar de echte realiteit, vooral als hij de wereld der verschjjnselen als een maya-wereld, een schijnwereld beschouwt. Een realiteitsbewustzijn dat de verzameling van de fenomenen (de golven op de oceaan) als reëel beschouwt, bedriegt zichzelf.
to:
Uitgangspunt hierbij is dat het 'Mysterium mundi' voor onze rationaliteit altijd zal blijven: %blue%'x ignotum', 'sunyata' (=conceptuele leegte), 'deus absconditus'. Anderzijds is het voor de religieuze mens de 'real reality'. %black%Bij de mens is duidelijk een drang aanwezig om achter de fenomenaliteit op zoek te gaan naar de echte realiteit, vooral als hij de wereld der verschijnselen als een maya-wereld, een schijnwereld beschouwt. Een realiteitsbewustzijn dat de verzameling van de fenomenen (de golven op de oceaan) als reëel beschouwt, bedriegt zichzelf.
June 09, 2016, at 10:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 62-65:
'''[[http://www.home.zonnet.nl/rudolfotto/Rudolf%20Otto%20Inri/Libbrecht.html| Prof. dr. Ulrich Libbrecht]]'''
Organische eenheid-in-verscheidenheid\\
'''RELIGIE ALS OPPERVLAKTESTRUCTUUR'''\\
Uitgangspunt hierbij is dat het 'Mysterium mundi' voor onze rationaliteit altijd zal blijven: %blue%'x ignotum', 'sunyata' (=conceptuele leegte), 'deus absconditus'. Anderzijds is het voor de religieuze mens de 'real reality'. %black%Bij de mens is duidelijk een drang aanwezig om achter de fenomenaliteit op zoek te gaan naar de echte realiteit, vooral als hij de wereld der verschjjnselen als een maya-wereld, een schijnwereld beschouwt. Een realiteitsbewustzijn dat de verzameling van de fenomenen (de golven op de oceaan) als reëel beschouwt, bedriegt zichzelf.
June 09, 2016, at 10:08 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 1020-1021:

'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Top|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de %blue%'''schijnwereld''' %black%in het multiculturele Nederland toeneemt?
June 08, 2016, at 09:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 397 from:
'''[[https://www.groene.nl/artikel/op-de-zevende-dag|Een Ander Joods Geluis als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
'''[[https://www.groene.nl/artikel/op-de-zevende-dag|Een Ander Joods Geluid]]''' als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
June 02, 2016, at 06:26 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-67:


'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/hoeveel-veiligheid-hebben-we-nodig~a4312015/|Hoeveel veiligheid hebben we nodig]]''' (Tonie Mudde Volkskrant 2 juni 2016 p. 9):\\
Grootschalige asbestsanering is peperduur en levert niet veel gezondheidswinst op, vinden de schrijvers van het pamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest. Drie redenen waarom het verstand het onderspit kan delven bij gezondheidsrisico's.\\
'''Andermans geld laat zich makkelijk uitgeven'''\\
 Hoe gevaarlijk is het om vlakbij een hoogspanningsmast te wonen? Hoewel wetenschappers geen duidelijk antwoord kunnen geven op die vraag, gaat de overheid vanaf komend jaar toch 135 kilometer aan hoogspanningskabels onder de grond leggen. Bovendien worden sommige bewoners onder de masten uitgekocht. Helsloot: 'Dit kost 1,7 miljard euro terwijl de gezondheidswinst op z'n best marginaal is. Jaarlijks krijgen ongeveer 110 kinderen in Nederland leukemie, door deze maatregel worden dat er mógelijk 109,5.' \\
Hoewel er meer redenen te bedenken zijn om kabels onder de grond te plaatsen - zoals een fraai landschap - was het gezondheidsargument volgens Helsloot leidend. Wat volgens Helsloot een dubieuze rol speelde: %blue%de Rijksoverheid kon de rekening voor de maatregelen grotendeels doorschuiven naar anderen. 'Gemeenten draaien voor de kosten op, en consumenten die elektriciteit afnemen. Zo gaat het bijna altijd bij veiligheidsmaatregelen: de instantie die de maatregel invoert, is niet degene die ook voor de kosten opdraait. Andermans geld laat zich makkelijk uitgeven.'
May 31, 2016, at 05:44 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 873-874:

%blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|In het boek ''Poubelle'']]''' verpersoonlijkt Wessel Stols het hedendaagse Europa. %black%Wessel Stols gaat door '''[[Aristoteles#Zon|overmoed]]''' in het boek van Pieter Waterdrinker zijn ondergang tegemoet. Tot slot krijgt hij alle rekeningen gepresenteerd. Het vraagstuk dat Pieter Waterdrinker in zijn boek ''Poubelle'' aansnijdt hangt voor managers met overmoed, '''[[wikipn:Hybris_%28Oudgrieks%29|hybris]]''' en gezichtsverlies samen.
May 13, 2016, at 04:07 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1220:
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
Deleted line 1346:
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
Deleted line 1373:
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
May 12, 2016, at 09:56 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1214:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Creation%E2%80%93evolution_controversy|Creation-evolution controversy]]'''
May 08, 2016, at 10:08 PM by 86.83.160.63 -
Added line 1214:
*'''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_filosofen_en_wetenschappers_en_hun_bewustzijnstheorie%C3%ABn|Lijst van filosofen]]''' en wetenschappers en hun bewustzijnstheorieën
Deleted line 1468:
May 07, 2016, at 05:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 73 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/debat-over-windmolens-is-niet-meer-nodig~a4295811/|Tegenspraak is op z'n retour]]''' of ''' Debat over windmolens is niet meer nodig''' (Martin Soomer Volkskrant 7 mei 2016 p. 19):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/debat-over-windmolens-is-niet-meer-nodig~a4295811/|Tegenspraak is op z'n retour]]''' of ''' Debat over windmolens is niet meer nodig''' (Martin Sommer Volkskrant 7 mei 2016 p. 19):\\
May 07, 2016, at 05:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eist dat de Europese landen onmiddellijk gaan praten met Griekenland over een schuldverlichting. Dat blijkt uit een brief van Lagarde waarover de ''Financial Times'' vrijdag publiceerde.\\
to:
%black%Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eist dat de Europese landen onmiddellijk gaan praten met Griekenland over een schuldverlichting. Dat blijkt uit een brief van Lagarde waarover de ''Financial Times'' vrijdag publiceerde.\\
May 07, 2016, at 05:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 62-67:
'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/imf-zet-gesprekken-met-griekenland-op-scherp~a4295938/|IMF zet gesprekken met Griekenland op scherp]]''' (Volkskrant 7 mei 2016 p. 30):\\
%blue%Lagarde: Eurogroep kan niet onder schuldverlichting uit\\
Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eist dat de Europese landen onmiddellijk gaan praten met Griekenland over een schuldverlichting. Dat blijkt uit een brief van Lagarde waarover de ''Financial Times'' vrijdag publiceerde.\\
In juli moet Griekenland 3,5 miljard euro van zijn staatsschuld aflossen, maar het land heeft daarvoor geen geld. Hulp moet komen van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Maar de tegenstellingen binnen deze zogeheten '''[[WinstofVerlies|trojka]]''' worden steeds groter. Het IMF vindt al heel lang dat de Griekse schuld onhoudbaar is en deels moet worden kwijtgescholden. De Europese leiders, klemgezet door populistische oppositie in eigen land, weigeren de Grieken iets kwijt te schelden. Ministers deden beloften waaraan ze niet graag meer worden herinnerd. Zo stelde toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager over de hulp aan Griekenland: 'Het gaat de Nederlandse belastingbetaler geen cent kosten.'\\
%blue%Zo soepel als het IMF lijkt met betrekking tot schuldkwijtschelding, zo hard stelt Lagarde zich op wat betreft de hervormingen die Griekenland zou moeten doorvoeren. %black%Op dat punt zijn het juist weer de Europeanen die lankmoedig zijn: als de Grieken maar bezuinigen, is het eigenlijk wel goed.

Changed line 73 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/debat-over-windmolens-is-niet-meer-nodig~a4295811/| Tegenspraak is op z'n retour]]''' of ''' Debat over windmolens is niet meer nodig''' (Martin Soomer Volkskrant 7 mei 2016 p. 19):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/debat-over-windmolens-is-niet-meer-nodig~a4295811/|Tegenspraak is op z'n retour]]''' of ''' Debat over windmolens is niet meer nodig''' (Martin Soomer Volkskrant 7 mei 2016 p. 19):\\
May 07, 2016, at 04:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 69 from:
In Mexico, las ik in de krant, heeft PGGM zich teruggetrokken uit een windmolenproject. De indianen kwamen in opstand. Omdat het indianen zijn, hebben ze gelijk en zijn het de imperialisten die de boel verpesten. Maar onze eigen indianen in de Veenkoloniën of de Wieringermeer voeren een vruchteloze strijd tegen de almachtige staat, zonder enige hulp uit linkse kring. Evenmin uit rechtse kring trouwens, Kamp geeft geen krimp. %blue%Mijn stelling: tegenspraak is op zijn retour en '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2 |windmolens]]''' zijn een puik voorbeeld.
to:
%black%In Mexico, las ik in de krant, heeft PGGM zich teruggetrokken uit een windmolenproject. De indianen kwamen in opstand. Omdat het indianen zijn, hebben ze gelijk en zijn het de imperialisten die de boel verpesten. Maar onze eigen indianen in de Veenkoloniën of de Wieringermeer voeren een vruchteloze strijd tegen de almachtige staat, zonder enige hulp uit linkse kring. Evenmin uit rechtse kring trouwens, Kamp geeft geen krimp. %blue%Mijn stelling: tegenspraak is op zijn retour en '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2 |windmolens]]''' zijn een puik voorbeeld.
May 07, 2016, at 04:44 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 66-69:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/debat-over-windmolens-is-niet-meer-nodig~a4295811/| Tegenspraak is op z'n retour]]''' of ''' Debat over windmolens is niet meer nodig''' (Martin Soomer Volkskrant 7 mei 2016 p. 19):\\
%blue%Wat voorheen [[HetNieuweLeren |tunnelvisie]] werd genoemd, heet tegenwoordig verstandig beleid.\\
In Mexico, las ik in de krant, heeft PGGM zich teruggetrokken uit een windmolenproject. De indianen kwamen in opstand. Omdat het indianen zijn, hebben ze gelijk en zijn het de imperialisten die de boel verpesten. Maar onze eigen indianen in de Veenkoloniën of de Wieringermeer voeren een vruchteloze strijd tegen de almachtige staat, zonder enige hulp uit linkse kring. Evenmin uit rechtse kring trouwens, Kamp geeft geen krimp. %blue%Mijn stelling: tegenspraak is op zijn retour en '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2 |windmolens]]''' zijn een puik voorbeeld.
May 06, 2016, at 10:49 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-67 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/trump-kiest-isolationisme~a4290684/| Trump kiest voor isolationisme]]''' (Michael Persson Volkskrant 28 april 2016 p. 1):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/welke-landen-volgen-na-een-brexit~a4295759/|Als er een Brexit komt.. ...komt er dan ook een Zexit]]''' of ''' Welke landen volgen na een Brexit?''' (Bert Lanting, Raoul du Pré Volkskrant 7 mei 2016 katern Vonk p. 7):\\
Zweden, Denemarken en Nederland verliezen het meest bij een Brits vertrek.\\
Eerder dit voorjaar diende de PVV-afsplitsing VNL een wet in om een referendum af te dwingen. 'De EU verkeert in een existentiële crisis: het asielvraagstuk, enorme verdeeldheid over de koers en de mogelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk raken het fundament van de EU', aldus het Kamerlid Van Klaveren. 'De Nederlandse bevolking moet zich daarom, in navolging van de Britten, kunnen uitspreken over het lidmaatschap van de Unie.'\\
De voorstanders van een referendum kregen onlangs bijval van Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies in Tilburg. %blue%Als de regering geen helder toekomstbeeld over Europa heeft en telkens ad hoc op de groeiende onvrede reageert', aldus Scheffer in het Nederlands Dagblad, 'krijgen de voorstanders van de ontmanteling van de EU eens de meerderheid, en dan niet alleen bij referenda, maar ook bij gewone verkiezingen'.

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/trump-kiest-isolationisme~a4290684/|
Trump kiest voor isolationisme]]''' (Michael Persson Volkskrant 28 april 2016 p. 1):\\
May 06, 2016, at 10:04 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 86 from:
Misschien is de boodschapper dit keer belangrijker dan de boodschap. Christine Lagarde, de directeur van het 189 leden tellende IMF-gezelschap, is niet bepaald geschikt voor de rol van 'Doctor Doom'. Ze verpakt haar waarschuwingen in zo veel charme dat zelfs een door haar voorspeld %blue%laatste oordeel %black%iets zou zijn om je op te verheugen.\\
to:
%blue%Misschien is de boodschapper dit keer belangrijker dan de boodschap. %black%Christine Lagarde, de directeur van het 189 leden tellende IMF-gezelschap, is niet bepaald geschikt voor de rol van 'Doctor Doom'. Ze verpakt haar waarschuwingen in zo veel charme dat zelfs een door haar voorspeld %blue%laatste oordeel %black%iets zou zijn om je op te verheugen.\\
May 06, 2016, at 10:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 85 from:
Eigenlijk zou juist het IMF de wereldeconomie door een roze bril moeten bekijken, maar tijdens de voorjaarsvergadering die afgelopen dagen in Washington plaatsvond, werd zo gesomberd dat president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vrijdag even kwijt wilde 'dat de problemen voor Nederland beperkt zijn'. En de financiële markten ver buiten Washington trokken zich er niets van aan. Elke onheilstijding van het IMF ging gepaard met nieuwe records op de beurs.\\
to:
%black%Eigenlijk zou juist het IMF de wereldeconomie door een roze bril moeten bekijken, maar tijdens de voorjaarsvergadering die afgelopen dagen in Washington plaatsvond, werd zo gesomberd dat president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vrijdag even kwijt wilde 'dat de problemen voor Nederland beperkt zijn'. En de financiële markten ver buiten Washington trokken zich er niets van aan. Elke onheilstijding van het IMF ging gepaard met nieuwe records op de beurs.\\
May 06, 2016, at 10:01 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 85-86:
Eigenlijk zou juist het IMF de wereldeconomie door een roze bril moeten bekijken, maar tijdens de voorjaarsvergadering die afgelopen dagen in Washington plaatsvond, werd zo gesomberd dat president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vrijdag even kwijt wilde 'dat de problemen voor Nederland beperkt zijn'. En de financiële markten ver buiten Washington trokken zich er niets van aan. Elke onheilstijding van het IMF ging gepaard met nieuwe records op de beurs.\\
Misschien is de boodschapper dit keer belangrijker dan de boodschap. Christine Lagarde, de directeur van het 189 leden tellende IMF-gezelschap, is niet bepaald geschikt voor de rol van 'Doctor Doom'. Ze verpakt haar waarschuwingen in zo veel charme dat zelfs een door haar voorspeld %blue%laatste oordeel %black%iets zou zijn om je op te verheugen.\\
April 28, 2016, at 09:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 859 from:
'''[[Complementariteit2#Uni|Het thema ‘Uniformitarianism en Catastrophism’]]''' wordt in het boek
to:
'''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|Het thema ‘Uniformitarianism en Catastrophism’]]''' wordt in het boek
Deleted line 1450:
April 28, 2016, at 09:24 AM by 86.83.160.63 -
April 28, 2016, at 09:24 AM by 86.83.160.63 -
April 28, 2016, at 09:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 58-59 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam |De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren.
Added lines 856-857:

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren.
April 28, 2016, at 09:01 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 856-859:

'''[[Complementariteit2#Uni|Het thema ‘Uniformitarianism en Catastrophism’]]''' wordt in het boek
'''[[http://home.planet.nl/~teuleger/pagina7.html|''Hebben wij een ziel?'']]''' - Zo ja, waar dan?
in hoofdstuk 18 '''[[CreerenOfNabootsen#Mim|Amnesia]] en apocalyps''' uitgebreid toegelicht.
April 28, 2016, at 05:05 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1098:
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''  '' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
April 28, 2016, at 04:49 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-66:

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/trump-kiest-isolationisme~a4290684/| Trump kiest voor isolationisme]]''' (Michael Persson Volkskrant 28 april 2016 p. 1):\\
Amerika Eerst: dat wordt het belangrijkste thema in het buitenlandse beleid van een eventuele president Trump. In een toespraak voor diplomaten, analisten en journalisten, de door Trump zo verafschuwde elite in Washington, was de Republikeinse koploper in de voorverkiezingen woensdag op zijn eigen vage manier duidelijk als altijd. 'De belangen van de Amerikaanse arbeider zullen altijd onze eerste prioriteit zijn.'\\
'''Defensie'''\\
Trump wil ook dat de bondgenoten van Amerika meer gaan bijdragen aan hun verdediging. 'Slechts vier van de 28 NAVO-partners besteden de vereiste 2 procent van hun inkomen aan defensie. Die landen moeten meer gaan betalen.'\\
Amerika zelf moet zijn leger ook weer verstevigen, vindt Trump. %blue%Hij denkt de benodigde fondsen voor de landsverdediging uit zijn economische protectionisme te kunnen halen: door fabrieken terug te halen zal Amerika weer rijker worden. 'Ik ben de enige presidentskandidaat die dit begrijpt', aldus de vastgoedmagnaat.
April 28, 2016, at 04:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 723 from:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
to:
!![[#Evo]][[Complementariteit#Evo|Evolutie en Involutie]] ([[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Reciprociteit]], [[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Inl|Complementariteit]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|’Wet van harmonie]] en [[CreerenOfNabootsen#Twe|Wet van evolutie']], [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]])
Deleted line 1437:
April 23, 2016, at 11:42 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 863-864 from:
%blue%'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het evenwicht te herstellen]]''' %black%beoogt de theosofie aan de hand van de '''[[wikipn:Paramita |paramita's]]''',  %blue%'''[[8-Ethiek#Inl|DE NIEUWE TIEN GEBODEN]]''' - Gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden.
to:
%blue%'''[[4-5Reflexieve2#Sam|Om het evenwicht te herstellen]]''' %black%beoogt de theosofie aan de hand van de '''[[wikipn:Paramita|paramita's]]''',  %blue%'''[[8-Ethiek#Inl|DE NIEUWE TIEN GEBODEN]]''' - Gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden.
Deleted line 1437:
April 23, 2016, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 850-853:
%blue%'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het evenwicht te herstellen]]''' %black%beoogt de theosofie aan de hand van de '''[[wikipn:Paramita |paramita's]]''',  %blue%'''[[8-Ethiek#Inl|DE NIEUWE TIEN GEBODEN]]''' - Gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden.

Donald Trump is op sommige detailpunten overigens wel een echte Republikein: hij haat het federale onderwijsprogramma Common Core, en haat het federale milieuagentschap '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency|EPA]]''' - typische overheidsbemoeials die burgers en bedrijven in hun vrijheid beknotten ('''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/dit-is-de-agenda-van-donald-trump~a4255655/|Volkskrant 3 maart 2016 p. 5]]''').

Added lines 861-864:
Donald Trump is op sommige detailpunten overigens wel een echte Republikein: hij haat het federale onderwijsprogramma Common Core, en haat het federale milieuagentschap '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency|EPA]]''' - typische overheidsbemoeials die burgers en bedrijven in hun vrijheid beknotten ('''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/dit-is-de-agenda-van-donald-trump~a4255655/|Volkskrant 3 maart 2016 p. 5]]''').

%blue%'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het evenwicht te herstellen]]''' %black%beoogt de theosofie aan de hand van de '''[[wikipn:Paramita |paramita's]]''',  %blue%'''[[8-Ethiek#Inl|DE NIEUWE TIEN GEBODEN]]''' - Gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden.

Deleted line 1437:
April 23, 2016, at 11:09 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 851-852:
%blue%'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het evenwicht te herstellen]]''' %black%beoogt de theosofie aan de hand van de '''[[wikipn:Paramita |paramita's]]''',  %blue%'''[[8-Ethiek#Inl|DE NIEUWE TIEN GEBODEN]]''' - Gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden.
Deleted line 1437:
April 23, 2016, at 10:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 542-543 from:

'''[[https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=545&summary_only=&category_id=14|De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat]]''' (Inleiding van mr. H. D. Tjeenk Willink 1 december 2011):\\
to:
'''[[8-Ethiek2#Sam|De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat]]''' ('''[[https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=545&summary_only=&category_id=14|Inleiding van mr. H. D. Tjeenk Willink]]''' 1 december 2011):\\
Deleted line 1435:
April 23, 2016, at 05:58 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 68-73:

'''[[https://www.vn.nl/engagement-of-toch-weer-disco-idealisme/|Engagement, of toch weer disco-idealisme?]]''' (19 SEPTEMBER 2009):\\
'''De netwerk-idealisten'''\\
De antiglobaliseringsbeweging, die rond het millennium in vrijwel alle ons omringende landen voor veel ophef zorgde, werd in Nederland nauwelijks serieus genomen. Weliswaar werden de boeken van '''[[SriAurobindo|Naomi Klein]]''' en Noreena Hertz gretig gelezen, maar het kwam niet tot protest op straat. Antiglobalisten bleven voor velen een soort krakers met een mobiele telefoon. Geen serieuze deelnemers aan het publieke debat.\\
De vraag ‘waarom niet?’ kunnen ze geen van allen simpel beantwoorden. Maar ergens raakt het aan het thema van hun volgende symposium: overvloed. En dan vooral: een overvloed aan beelden en informatie. ‘Onze ouders waren afhankelijk van twee tv-zenders en een paar kranten,’ zegt Steije Hofhuis. ‘Voor ons is er geen excuus meer om niet te weten wat de problemen zijn. Het gaat erom: wat doe je met al die informatie?’ Volgens Hofhuis raak je daardoor ‘een beetje lamgeslagen’.\\
%blue%‘Ik zie bij mijn generatie zo’n sterk realiteitsbesef,’ zegt Rob Wijnberg, ‘dat ze de optie om idealistisch te worden niet eens meer overwegen.’ Die realiteit is weliswaar overrompelend, maar klopt bij de Nederlandse jongere toch nog niet echt op de deur. ‘We zijn nog altijd enorm welvarend, onze zorgen zijn betrekkelijk en de grote problemen zijn abstract. Wij zien de economische crisis in cijfers en grafieken. Terrorisme is een soort alarmschaal met de kleuren groen, oranje en rood. Of het is letterlijk ver weg, in Irak of Afghanistan.’
April 23, 2016, at 05:53 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 1085-1087:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' ''The Debt Threat: How Debt Is Destroying the'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_World|''Developing World'']]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' '''[[wikipn:De_stille_overname|''De stille overname'':]]''' De globalisering en het einde van de democratie (The Silent Takeover)
*'''[[http://www.noreena.com/|Noreena Hertz]]''' '''[[http://www.atlascontact.nl/boek/deze-beslissing-verandert-je-leven/|''Deze beslissing verandert je leven'']]''' de psychologie van het kiezen
April 23, 2016, at 05:52 AM by 86.83.160.63 -
April 23, 2016, at 05:52 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1122:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' ''The Debt Threat: How Debt Is Destroying the'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_World|''Developing World'']]'''
Deleted line 1136:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' ''The Debt Threat: How Debt Is Destroying the'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_World|''Developing World'']]'''
April 23, 2016, at 05:44 AM by 86.83.160.63 -
April 23, 2016, at 05:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 62 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/de-elites-en-het-volk-drijven-uiteen~a4287817/| Dit keer komt het niet goed]]'''  ('''[[http://www.uu.nl/medewerkers/STHofhuis/0|Steij Hofhuis  Volkskrant 23 april 2016 katern Vonk p. 14-15):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/de-elites-en-het-volk-drijven-uiteen~a4287817/|Dit keer komt het niet goed]]'''  ('''[[http://www.uu.nl/medewerkers/STHofhuis/0|Steij Hofhuis]]''' Volkskrant 23 april 2016 katern Vonk p. 14-15):\\
Changed line 65 from:
'''Breuklijn'''\\
to:
%black%'''Breuklijn'''\\
April 23, 2016, at 05:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-69 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/voor-onheilstijdingen-heeft-lagarde-te-veel-klasse~a4284234/ |Voor onheilstijdingen heeft Lagarde te veel klasse]]''' (Peter de Waard Volkskrant 18 april 2016 p. 21):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/de-elites-en-het-volk-drijven-uiteen~a4287817/| Dit keer komt het niet goed]]'''  ('''[[http://www.uu.nl/medewerkers/STHofhuis/0|Steij Hofhuis  Volkskrant 23 april 2016 katern Vonk p. 14-15):\\
'''De elites en het volk drijven uiteen''' - De erosie van de dominante Anglo-Amerikaanse cultuur\\
%blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2|Samuel Huntington]]''' werd weggehoond om zijn sombere analyses. Maar de opkomst van Donald Trump geeft hem gelijk.\\
'''Breuklijn'''\\
Nu viel op Huntingtons analyse veel aan te merken. Zo generaliseerde hij vaak, was hij al te venijnig over de islam, en bezat zijn analyse het risico van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerp2|''self-fulfilling prophecy'']]'''. Maar zijn voorspellingen zijn net iets te goed uitgekomen om de onderliggende analyses direct terzijde te leggen. Oekraïne? Volgens Huntington lag het land op de breuklijn van de westerse en de orthodoxe beschaving en er hing dus een burgeroorlog in de lucht. Griekenland in de EU? Dat ging grote problemen geven, omdat het land voorbij diezelfde breuklijn lag. En de islamitische wereld en het Westen? Huntington voorzag scherp oplopende spanningen.\\
De huidige spanningen zijn misschien de groeipijnen van een samenleving die zich transformeert naar een meer diverse en tolerante vorm. Maar misschien ook niet. %blue%Als Huntington gelijk heeft zijn dit de eerste serieuze symptomen van een politiek systeem dat fundamenteel instabiel wordt door het wegvallen van een onderliggende gemeenschappelijke cultuur. Met Huntingtons eerdere goede voorspellingen in het achterhoofd geeft dat geen reden tot optimisme.

'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/voor-onheilstijdingen-heeft-lagarde-te-veel-klasse~a4284234/
|Voor onheilstijdingen heeft Lagarde te veel klasse]]''' (Peter de Waard Volkskrant 18 april 2016 p. 21):\\
April 19, 2016, at 01:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 530 from:
'''[[https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=545&summary_only=&category_id=14| De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat]]''' (Inleiding van mr. H. D. Tjeenk Willink 1 december 2011):
to:
'''[[https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=545&summary_only=&category_id=14|De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat]]''' (Inleiding van mr. H. D. Tjeenk Willink 1 december 2011):\\
April 19, 2016, at 12:30 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 61-66:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-de-vrouwenemancipatie-is-nog-helemaal-niet-af~a4284805/|Weldenkend EU-burger]]'''  (Hans Schipper Volkskrant 19 april 2016 p. 22):\\
Eddy Szirmai geeft de nee-stemmer een '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/referendum-was-een-donkere-dag-in-de-nederlandse-politieke-geschiedenis~a4284182/ |draai om de oren]]'''. Nederlanders kozen 'fout' bij het referendum. Mag het een onsje minder? Mag een EU-burger zijn ongenoegen laten blijken over het onvermogen van de EU om de puinbak in de Balkan op te lossen?\\
%blue%Mag een EU-burger even nee zeggen tegen verdere expansie, in de hoop en verwachting dat er eindelijk eerst intern zaken op orde gesteld worden? %black%Wat heeft een verdrag van Maastricht uit 1993 voor zin als Frankrijk nog steeds niet aan de budgetnorm voldoet en telkens weer nieuwe argumenten op tafel legt om daar niet aan te hoeven voldoen?\\
Wanneer stopt de verhuizingskaravaan tussen Brussel en Straatsburg? Het bankroet van Griekenland wordt inmiddels al voorgekookt. Ondanks de Draghi-steun trekken de banken in Italië hun beerputten weer open. Zeker, het zijn geen relevante feiten voor het referendum. Maar wel druppels die de emmer doen overlopen.\\
Moet je als weldenkend EU-burger dan maar alles over je heen laten komen? Noem mij een andere manier om eens een stevig signaal af te geven naar bestuurders? De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|'hoofdschudmomenten bij de PvdA']]''' zijn symptomatisch. Wie verbiedt overigens dat Oekraïne zich volledig door ontwikkelt naar het EU-model?

Added lines 528-538:


'''[[https://www.raadvanstate.nl/tjeenkwillink/toespraken-van-herman-tjeenk-willink/tekst-toespraak.html?id=545&summary_only=&category_id=14| De betekenis van evenwicht en tegenwicht in de democratische rechtsstaat]]''' (Inleiding van mr. H. D. Tjeenk Willink 1 december 2011):
Om de democratische rechtsstaat te verbeteren en de huidige crisis in het openbaar bestuur te doorbreken, is ruimte nodig. Ruimte voor het politieke debat maar ook ruimte voor de professionaliteit van uitvoerders door drastische beperking van de overmaat aan regels en controlemechanismen. Ruimte ook voor burgerinitiatieven door een duidelijker visie op en het stimuleren van (staats)burgerschap en de burgersamenleving. In de staatsburger wordt het beeld van de staat zichtbaar, maar ook het omgekeerde moet gelden. %blue%Het gaat om de erkenning van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederzijdse]]''' afhankelijkheid van staat en burger èn om wederzijds vertrouwen.\\
Ruimte dus voor tegenwicht en tegenspraak om te komen tot evenwicht en samenspraak.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-de-vrouwenemancipatie-is-nog-helemaal-niet-af~a4284805/|Weldenkend EU-burger]]'''  (Hans Schipper Volkskrant 19 april 2016 p. 22):\\
Eddy Szirmai geeft de nee-stemmer een '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/referendum-was-een-donkere-dag-in-de-nederlandse-politieke-geschiedenis~a4284182/ |draai om de oren]]'''. Nederlanders kozen 'fout' bij het referendum. Mag het een onsje minder? Mag een EU-burger zijn ongenoegen laten blijken over het onvermogen van de EU om de puinbak in de Balkan op te lossen?\\
%blue%Mag een EU-burger even nee zeggen tegen verdere expansie, in de hoop en verwachting dat er eindelijk eerst intern zaken op orde gesteld worden? %black%Wat heeft een verdrag van Maastricht uit 1993 voor zin als Frankrijk nog steeds niet aan de budgetnorm voldoet en telkens weer nieuwe argumenten op tafel legt om daar niet aan te hoeven voldoen?\\
Wanneer stopt de verhuizingskaravaan tussen Brussel en Straatsburg? Het bankroet van Griekenland wordt inmiddels al voorgekookt. Ondanks de Draghi-steun trekken de banken in Italië hun beerputten weer open. Zeker, het zijn geen relevante feiten voor het referendum. Maar wel druppels die de emmer doen overlopen.\\
Moet je als weldenkend EU-burger dan maar alles over je heen laten komen? Noem mij een andere manier om eens een stevig signaal af te geven naar bestuurders? De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|'hoofdschudmomenten bij de PvdA']]''' zijn symptomatisch. Wie verbiedt overigens dat Oekraïne zich volledig door ontwikkelt naar het EU-model?
April 19, 2016, at 12:13 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-66:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-de-vrouwenemancipatie-is-nog-helemaal-niet-af~a4284805/|Weldenkend EU-burger]]'''  (Hans Schipper Volkskrant 19 april 2016 p. 22):\\
Eddy Szirmai geeft de nee-stemmer een '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/referendum-was-een-donkere-dag-in-de-nederlandse-politieke-geschiedenis~a4284182/ |draai om de oren]]'''. Nederlanders kozen 'fout' bij het referendum. Mag het een onsje minder? Mag een EU-burger zijn ongenoegen laten blijken over het onvermogen van de EU om de puinbak in de Balkan op te lossen?\\
%blue%Mag een EU-burger even nee zeggen tegen verdere expansie, in de hoop en verwachting dat er eindelijk eerst intern zaken op orde gesteld worden? %black%Wat heeft een verdrag van Maastricht uit 1993 voor zin als Frankrijk nog steeds niet aan de budgetnorm voldoet en telkens weer nieuwe argumenten op tafel legt om daar niet aan te hoeven voldoen?\\
Wanneer stopt de verhuizingskaravaan tussen Brussel en Straatsburg? Het bankroet van Griekenland wordt inmiddels al voorgekookt. Ondanks de Draghi-steun trekken de banken in Italië hun beerputten weer open. Zeker, het zijn geen relevante feiten voor het referendum. Maar wel druppels die de emmer doen overlopen.\\
Moet je als weldenkend EU-burger dan maar alles over je heen laten komen? Noem mij een andere manier om eens een stevig signaal af te geven naar bestuurders? De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|'hoofdschudmomenten bij de PvdA']]''' zijn symptomatisch. Wie verbiedt overigens dat Oekraïne zich volledig door ontwikkelt naar het EU-model?
April 18, 2016, at 01:06 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-68:

'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/voor-onheilstijdingen-heeft-lagarde-te-veel-klasse~a4284234/ |Voor onheilstijdingen heeft Lagarde te veel klasse]]''' (Peter de Waard Volkskrant 18 april 2016 p. 21):\\
'''IMF en de dalende groei'''\\
%blue%Alle economische signalen staan op oranje. IMF-directeur Christine Lagarde waarschuwt vaak genoeg. Maar het lijkt wel of niemand het hoort.\\
%black%In de eurozone staat een op de zeven banken op omvallen, waardoor een herhaling van de kredietcrisis van 2008 dreigt. De productiviteitsgroei blijft achter, de vraag trekt niet aan, de vergrijzing vormt een toenemende zorg en het opkomend nationalisme is een tijdbom onder de politieke stabiliteit en handel. %blue%Kortom, alle signalen voor de wereldeconomie staan op het punt van oranje naar rood te springen.\\
%black%Dat neemt niet weg dat de boodschap van het IMF duidelijk is. Een nieuwe crisis kan alleen worden voorkomen als overheden onmiddellijk in actie komen. Er moet schoon schip worden gemaakt in het Europese bankensysteem en het monetair stimuleringsbeleid van de centrale banken moet gepaard gaan met stimulering door de overheden.\\
%black%Na jaren van bezuinigen moeten de overheden die daarvoor de ruimte hebben - Duitsland en Nederland - de infrastructuur gaan verbeteren, waardoor zij ook andere landen helpen te voorkomen in een nieuw dal weg te glijden.\\
%blue%Daarnaast moet de giftige angel van het nationalisme uit de economie worden getrokken. Valuta-oorlogen, een escalatie van het vluchtelingenprobleem, belastingontduiking en het ineenzakken van de wereldhandel kunnen alleen worden voorkomen door wereldwijde samenwerking. Dan moet ook nog het vuiltje Griekenland worden weggewerkt door dat land schulden kwijt te schelden.
April 17, 2016, at 12:18 AM by 86.83.160.63 -
Added line 1150:
*'''[[wikipn:Taxonomische_rang|axonomische rang]]'''
Deleted line 1401:
April 16, 2016, at 06:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 545 from:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|De stamvader in de onderwereld]]''' of '''De allerdiepste vraag van de biologie''' (Maarten Keulemans Volkskrant 15 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 8-13):\\
to:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|De stamvader in de onderwereld]]''' of '''[[http://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-allerdiepste-vraag-van-de-biologie~a4282402/|De allerdiepste vraag van de biologie]]''' (Maarten Keulemans Volkskrant 15 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 8-13):\\
April 16, 2016, at 06:03 AM by 86.83.160.63 -
April 16, 2016, at 06:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 543-560:


'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|De stamvader in de onderwereld]]''' of '''De allerdiepste vraag van de biologie''' (Maarten Keulemans Volkskrant 15 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 8-13):\\
Ergens diep onder onze voeten moet een geheimzinnige levensvorm huizen waarvan al het meercellige leven afstamt. Een Nederlandse microbioloog is hem op het spoor. Wat hij ontdekt, haalt volledig overhoop wie we dachten te zijn.\\
'''Ken je benedenburen'''\\
'''Ze zijn met véél'''\\
Omdat ondergrondse microben tot enkele kilometers diep overleven, is hun leefgebied enorm. Er zijn er volgens de schattingen dan ook een stuk of\\
'''3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000'''\\
('kwintiljoen', met dertig nullen er achter). In gewicht is dat zo'n 10 tot 30 procent van alle levende biomassa op aarde - olifanten meegerekend.\\
'''Ze eten raar'''\\
De microben zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op omhoog wellende gassen uit het binnenste van de aarde, zoals koolmonoxide, methaan, waterstofsulfide en zwavelverbindingen en eventuele aminozuren en suikers die omlaag sijpelen via grondwater. En o ja, ze eten elkaars afval.\\
'''Ze hebben gekke namen'''
De bacteriën en archaea hebben, naar biologisch gebruik, lange Latijnse namen, soms met een knipoog naar de onderwereld:\\
Gemmata obscuriglobus, Pyrococcus abyssi, Hadesarchaea.\\
Als verzamelnaam gebruiken experts soms afkortingen: SAGMEG ('South African Gold Mine Euryarchaeotic Group'), DSAG ('Deep Sea Archaeal Group') of TACK (optelsom van de Thaumarchaea, Aigarchaea, Crenarchaea en de Korarchaea).\\
'''Je moet ze leren kennen'''\\
Van alle soorten microben is naar schatting slechts een paar tot minder dan één procent bekend. 'Ieder micro-organisme dat je isoleert, is haast per definitie een nieuwe soort', zegt de Wageningse hoogleraar microbiologie Fons Stams. %blue%Wie weet wat voor boeiende en nuttige microben we nog niet kennen: zo is Stams op zoek naar microben die 'toevallig' grondstoffen voor bioplastics maken. 'De potentie van de microbiële wereld is enorm.'

April 14, 2016, at 09:26 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-60:

->'''[[6-2RechtsEnLinks2#Inl|Stelling:]]''' %blue%''Door het neoliberalisme, het wanbeleid van macro-economen wordt het echte ondernemerschap in de micro-economie vernietigd.''
April 13, 2016, at 12:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-66:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/trump-en-zwart-amerika~a4280885/|Trump en zwart Amerika]]''' (Derk-Jan Eppink Volkskrant 13 april 2016 p. 26):\\
Howard Schultz, baas van Starbucks, lanceerde vorig jaar een idee: 'laten we aan onze koffietafels praten over ras'. De koffiemagnaat uit Seattle kent zijn eigen land niet. Het bleef oorverdovend stil. 'Ras' is het gevoeligste onderwerp in de Amerikaanse maatschappij. Maar ras zit overal, ook in de Amerikaanse politiek.\\
%blue%Onder Obama is het aantal zwarten dat afhankelijk is van voedselbonnen gestegen van 7,3 miljoen tot 11,6 miljoen. De arbeidsparticipatie onder zwarten daalde van 63,2 procent naar 61,7 procent.\\
Het grootste drama van de zwarte gemeenschap is de ineenstorting van het gezin. In 1965 werd 24 procent van zwarte kinderen buiten het huwelijk geboren. Nu is dat 72 procent. Het resultaat is een causaliteitsketen: jonge alleenstaande moeders, afwezige vaders, kinderen die het moeilijk hebben op scholen, de opkomst van jeugdbendes als vervangingsgemeenschap, stijging van criminaliteit en grootschalige detentie. Zwarte Amerikanen maken 13 procent van de bevolking uit, maar 38 procent van de gevangenispopulatie.\\
%black%Op Vaderdag in juni 2008 riep Obama zwarte vaders op tot meer verantwoordelijkheidsbesef. Het past niet in het slachtofferschapgevoel dat Democraten in zwart Amerika cultiveren.\\
Democraten verdedigen hun 'zwarte stem' met de uitgebreide catechismus van politieke correctheid. Bill de Blasio, burgemeester van New York, wil stadgenoot Trump brandmerken als 'racist', 'xenofoob'.\\
Als u dus ooit in Amerika aan de Starbucks koffietafel wilt praten over ras, weet dan waar u aan begint.
April 06, 2016, at 01:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 60 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/daar-zijn-ze-weer-de-foute-vrienden-waarop-we-leunen~a4276413/| Daar zijn ze weer, de 'foute vrienden'waarop we leunen]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 6 april 2016 p. 24):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/daar-zijn-ze-weer-de-foute-vrienden-waarop-we-leunen~a4276413/|Daar zijn ze weer, de 'foute vrienden'waarop we leunen]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 6 april 2016 p. 24):\\
Changed lines 65-68 from:
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/economie/is-panama-een-optie-voor-jan-modaal~a4276468/| Is Panama optie voor Jan Modaal?]]''' (Peter de Waard  Volkskrant 6 april 2016 p. 29):\\
Belastingconcurrentie is een van de grote kwalen van het kapitalisme in het digitale tijdperk. %blue%De neoliberale golf van de jaren tachtig stimuleerde landen inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingtarieven te verlagen zodat knappe knoppen en bedrijven zouden komen. Dat leverde groei en welvaart op. Maar wat de ene won, verloor de andere. Dus iedereen moest volgen.\\
%black%In de jaren vijftig hanteerden landen nog belastingtarieven van topinkomens die opliepen tot 90 procent, zoals in de VS. Dat was paradoxaal genoeg een periode dat de economie bloeide en de beurskoersen omhooggingen. Sinds 1985 is het gemiddelde toptarief van de inkomstenbelasting binnen de OESO gedaald van 65 naar 41 procent. Het vennootschapstarief daalde in diezelfde periode gemiddeld van 45 naar 26 procent.\\
%blue%Dat heeft belastingvlucht niet kunnen inperken. Juist de nieuwe multinationals (Apple, Google, Starbucks en Amazon) slaagden erin met constructies als de ''double Irish with a Dutch sandwich'' hun belastingrekening te drukken tot tienden van procenten.
April 06, 2016, at 01:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-65:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/daar-zijn-ze-weer-de-foute-vrienden-waarop-we-leunen~a4276413/| Daar zijn ze weer, de 'foute vrienden'waarop we leunen]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 6 april 2016 p. 24):\\
Het Westen is radeloos op zoek naar bondgenoten in een steeds onvriendelijker wereld.\\
'''Morele ongemakken'''\\
Elders acht het Westen zich gedwongen weer steeds vaker dictaturen stilzwijgend te omarmen, wat de pretentie voor %blue%universele democratische waarden %black%op te komen in niet-westerse ogen opnieuw ongeloofwaardig maakt. %black%In het geval van Sisi, die ten koste van duizend doden een einde maakte aan het democratische Egyptische experiment, heerst oorverdovend stilzwijgen. Bij de Chinezen kijkt men, met het oog op hún groeiende politieke macht en ónze groeiende afzetmogelijkheden, ook steeds vaker weg. Over '''[[8-2Gelijkheid#Vri |vrijheid]]''' wordt tijdens al die als staatsbezoek vermomde handelsmissies hooguit wat in een bijzin gemompeld.

April 04, 2016, at 01:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 60 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/panama-papers-onthullen-belastingontwijking-elite~a4275075/|Panama Papers onthullen belastingontwijking elite]]'''  Volkskrant 4 april maart 2016
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/panama-papers-onthullen-belastingontwijking-elite~a4275075/|Panama Papers onthullen belastingontwijking elite]]''' (Volkskrant 4 april maart 2016 p. 2):\\
April 04, 2016, at 12:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
Uit de Panama Papers zou blijken dat via twee Nederlandse brievenbusfirma's in totaal meer dan 160 miljoen dollar is betaald aan sportmarketingbedrijven die worden genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen FIFA-officials. De betalingen werden gegoten in nepcontracten, zo zou nu blijken.
to:
%black%Uit de Panama Papers zou blijken dat via twee Nederlandse brievenbusfirma's in totaal meer dan 160 miljoen dollar is betaald aan sportmarketingbedrijven die worden genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen FIFA-officials. De betalingen werden gegoten in nepcontracten, zo zou nu blijken.
April 04, 2016, at 12:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-64:

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/panama-papers-onthullen-belastingontwijking-elite~a4275075/|Panama Papers onthullen belastingontwijking elite]]'''  Volkskrant 4 april maart 2016
Staatshoofden als Vladimir Poetin van Rusland en Petro Porosjenko van Oekraïne zijn mogelijk betrokken bij grootschalige belastingontwijking. Dat blijkt uit de zogeheten Panama Papers, een spectaculair onderzoek naar offshorebankieren, dat door meer dan honderd internationale media is gepubliceerd.\\
Uit de Panama Papers zou blijken dat de Oekraïense president Porosjenko eigenaar is van bedrijfjes op de Britse Maagdeneilanden. Die zouden dienen om winsten naar geheime rekeningen in het belastingparadijs te sluizen.\\
%blue%De onthulling over de president van Oekraïne komt op een ongelukkig moment. Nederland stemt deze week over het voorgenomen associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. De impopulaire Porosjenko heeft een hardnekkige reputatie van corruptie.\\
Uit de Panama Papers zou blijken dat via twee Nederlandse brievenbusfirma's in totaal meer dan 160 miljoen dollar is betaald aan sportmarketingbedrijven die worden genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse justitie tegen FIFA-officials. De betalingen werden gegoten in nepcontracten, zo zou nu blijken.
April 03, 2016, at 09:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 60 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/poubelle-kroniek-van-een-andere-wereld~a4274057/|Maidan Mayday]]''' of '''Poubelle: kroniek van een andere wereld''' (Tom Vennink interview met Pieter Waterdrinker Volkskrant 2 april maart 2016 bijlage Sir Edmund p. 24-27):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/poubelle-kroniek-van-een-andere-wereld~a4274057/|Maidan Mayday]]''' of '''Poubelle: kroniek van een andere wereld''' (Tom Vennink interview met Pieter Waterdrinker Volkskrant 2 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 24-27):\\
April 03, 2016, at 09:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-62:

'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/poubelle-kroniek-van-een-andere-wereld~a4274057/|Maidan Mayday]]''' of '''Poubelle: kroniek van een andere wereld''' (Tom Vennink interview met Pieter Waterdrinker Volkskrant 2 april maart 2016 bijlage Sir Edmund p. 24-27):\\
Europa en Nederland komen er niet best vanaf in Pieter Waterdrinkers meeslepende roman '''[[http://www.singeluitgeverijen.nl/nijgh-van-ditmar/boek/poubelle/|'Poubelle']]''', over de afgelopen jaren in Oekraïne. De Rusland-chroniqueur licht toe in boekdecor Kiev.\\
%blue%Voor Waterdrinker is de EU deels een kapitalistische variant van de Sovjet-Unie - eenzelfde overdadig experiment om landen te verenigen en met dezelfde privileges voor de top als Stalin die aan zijn partijtop gaf. Waterdrinker: 'Alleen mag je dit soort dingen niet zeggen in Nederland.' Waterdrinker zegt dat soort dingen dus wel.
April 01, 2016, at 04:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 66 from:
De misvatting van Pierre Vimont is dat wij de Oekraïense economie moeten redden. We kunnen wel helpen het '''[[6-2RechtsEnLinks2|zelfreinigend vermogen]]''' te verbeteren.
to:
De misvatting van Pierre Vimont is dat wij de Oekraïense economie moeten redden. De EU kan wel helpen het '''[[6-2RechtsEnLinks2|zelfreinigend vermogen]]''' te verbeteren.
April 01, 2016, at 04:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 60 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-ons-niet-genoeg-verplaatst-in-poetin~a4273509/|' We hebben ons niet genoeg verplaatst in Poetin']]''' (interview Fokke Obbema met '''[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vimont |Pierre Vimont]]''' Volkskrant 1 april 2016 p. 6-7):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-ons-niet-genoeg-verplaatst-in-poetin~a4273509/|'We hebben ons niet genoeg verplaatst in Poetin']]''' (interview Fokke Obbema met '''[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vimont |Pierre Vimont]]''' Volkskrant 1 april 2016 p. 6-7):\\
Added lines 66-69:
De misvatting van Pierre Vimont is dat wij de Oekraïense economie moeten redden. We kunnen wel helpen het '''[[6-2RechtsEnLinks2|zelfreinigend vermogen]]''' te verbeteren.

%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2|Aan elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals & Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 

Deleted lines 72-76:

De misvatting van Pierre Vimont is dat wij de Oekraïense economie moeten redden. We kunnen wel helpen het '''[[6-2RechtsEnLinks2|zelfreinigend vermogen]]''' te verbeteren.

%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2|Aan elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals & Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 

April 01, 2016, at 04:29 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 59-60:

Added lines 69-73:

De misvatting van Pierre Vimont is dat wij de Oekraïense economie moeten redden. We kunnen wel helpen het '''[[6-2RechtsEnLinks2|zelfreinigend vermogen]]''' te verbeteren.

%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2|Aan elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals & Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 

April 01, 2016, at 04:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 60-61:

Added lines 67-70:

'''[[6-2RechtsEnLinks2|Door de globalisering]]''' zijn landen in economisch opzicht steeds sterker van elkaar afhankelijk geworden. In plaats van een verbetering is er sprake van een verslechtering van de risicodiversificatie. De belastingbetaler betaalt het gelag. Met name de sociaal zwakkere groepen zijn de klos. Het is dus een ineffectieve vorm van sociale zekerheid. In hoeverre is er van het '''[[wikipn:Peterprincipe|peterprincipe]]''' of het sprookje '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|''De nieuwe kleren van de keizer'']]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen|Hans Christian Andersen]]''' c.q. de '''[[ReflexiefBewustzijn#Tri|4e macht]]''' sprake? Wie durft leiders nog de waarheid te vertellen?

%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2|Een variant]]''' op het '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|peterprincipe]]''', het sprookje '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|''De nieuwe kleren van de keizer'']]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen |Hans Christian Andersen]]''' is nog steeds actueel. '''[[wikipn:Mandarijn_%28functie%29|Mandarijnen]]''' van de keizer bevolken nu de '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|bureaucratisch geleide ministeries]]'''. Dit wordt door het thema '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' onderbouwd.
April 01, 2016, at 04:09 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-64:

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-hebben-ons-niet-genoeg-verplaatst-in-poetin~a4273509/|' We hebben ons niet genoeg verplaatst in Poetin']]''' (interview Fokke Obbema met '''[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vimont |Pierre Vimont]]''' Volkskrant 1 april 2016 p. 6-7):\\
Topdiplomaat Pierre Vimont onderhandelde intensief over het associatieverdrag met Oekraïne. In aanloop naar het referendum geeft hij een bijzonder inkijkje.\\
'We gingen in 2008 onderhandelen over het associatieverdrag zonder dat we de geopolitieke aspecten ervan goed begrepen. Met enige aarzeling had Rusland in de jaren negentig geaccepteerd dat voormalige Oostbloklanden als Polen in de EU-sfeer terecht waren gekomen. Maar Oekraïne is voor hen een ander verhaal. De cultuur is veel meer verweven met die van Rusland en het land heeft lange tijd deel uitgemaakt van de Sovjet-Unie. Bovendien ligt het in het hart van botsende invloedssferen. Dat Poetin vindt dat Rusland invloed moet uitoefenen in Oekraïne, hebben we destijds onvoldoende onderkend.'
'''U gaat wel uit van de aanname dat de regering kan achterhalen waarom kiezers 'nee' hebben gestemd.'''\\
'Het alternatief is dat je zegt: sorry, maar we willen het hele ding niet. %blue%We willen de Oekraïense economie niet redden. %blue%In Moskou zou dat als een succes voor hun beleid worden gezien. Ik weet niet of Nederlanders zo ver zouden willen gaan.'
March 31, 2016, at 12:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 66 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana |Jan Tromp over Brussel:]]'''  'Eindeloos fascinerend en eindeloos vermoeiend'\\
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana |Jan Tromp over Brussel:]]'''  'Eindeloos fascinerend en eindeloos vermoeiend' (Volkskrant 1 mei 2014)\\
March 31, 2016, at 12:34 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 60-65:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-we-moeten-niet-meer-aan-opbouw-van-landen-doen~a4272715/|We waren rijk, maar we zijn een arm land geworden, een natie van schuldenaars]]''' (Interview Donald Trump Volkskrant 31 maart 2016 p. 23):\\
Op 21 maart sprak Donald Trump, koploper in de race voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap van de VerenigdeStaten, met de hoofdredactie en enkele redacteuren van ''The Washington Post'' over zijn plannen. De uitgetikte bandopname van het gesprek werd integraal gepubliceerd. Hieronder enkele fragmenten van het gesprek over Trumps buitenlands-politieke opvattingen.\\
'''Moeten de VS democratie en vrijheid in de wereld bevorderen?'''\\
'We moeten niet meer aan opbouw van landen doen. Dat werkt niet. En we zijn nu een ander land. %blue%We hebben een schuld van 21 biljoen dollar. We moeten ons land opnieuw opbouwen. %black%Onze vliegvelden zijn in slechte staat. Neem bijvoorbeeld Qatar, Dubai of China, daar kijk je je ogen uit wat betreft hun infrastructuur en vliegvelden.\\
'Wanneer je kijkt naar onze binnensteden, dan zie je een verschrikkelijke puinhoop. Baltimore, St Louis, Ferguson, Oakland: de onlusten van afgelopen zomer hadden veel erger kunnen zijn. Terwijl ons land uiteenvalt, hebben we scholen gebouwd in Irak die vervolgens telkens weer werden opgeblazen.'

Deleted lines 77-83:

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-we-moeten-niet-meer-aan-opbouw-van-landen-doen~a4272715/|We waren rijk, maar we zijn een arm land geworden, een natie van schuldenaars]]''' (Interview Donald Trump Volkskrant 31 maart 2016 p. 23):\\
Op 21 maart sprak Donald Trump, koploper in de race voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap van de VerenigdeStaten, met de hoofdredactie en enkele redacteuren van ''The Washington Post'' over zijn plannen. De uitgetikte bandopname van het gesprek werd integraal gepubliceerd. Hieronder enkele fragmenten van het gesprek over Trumps buitenlands-politieke opvattingen.\\
'''Moeten de VS democratie en vrijheid in de wereld bevorderen?'''\\
'We moeten niet meer aan opbouw van landen doen. Dat werkt niet. En we zijn nu een ander land. %blue%We hebben een schuld van 21 biljoen dollar. We moeten ons land opnieuw opbouwen. %black%Onze vliegvelden zijn in slechte staat. Neem bijvoorbeeld Qatar, Dubai of China, daar kijk je je ogen uit wat betreft hun infrastructuur en vliegvelden.\\
'Wanneer je kijkt naar onze binnensteden, dan zie je een verschrikkelijke puinhoop. Baltimore, St Louis, Ferguson, Oakland: de onlusten van afgelopen zomer hadden veel erger kunnen zijn. Terwijl ons land uiteenvalt, hebben we scholen gebouwd in Irak die vervolgens telkens weer werden opgeblazen.'

March 31, 2016, at 12:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 60-61 from:

Het onderzoeksrapport 'E i V' verdedigt het standpunt '''[[http://www.mentaalsterker.nl/verbeter-de-wereld-en-begin-bij-de-ander|verbeter de wereld en begin bij jezelf]]'''.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana |Jan Tromp over Brussel:]]'''  'Eindeloos fascinerend en eindeloos vermoeiend'\\
'''Waar liep je tegenaan?'''\\
'Ik moest het functioneren van de Europese besluitvorming in kaart brengen. Hoe krijg je dat op een aantrekkelijke manier voor het voetlicht? Dat is het grootste obstakel als het gaat om de Europese Unie. Mensen slaan een bladzijde op in een krant, treffen in de kop 'Europa' en denken: oké, dat zal vast een belangrijk verhaal zijn, dat moet ik lezen, maar nu toch eerst maar even de sport.\\
'Dat was de grootste uitdaging, hoe krijg je dat verhaal op een aansprekende manier verkocht? Ik heb geprobeerd om het reportage-achtig te maken. Ik probeerde vooral gewoon te vertellen wat ik aantrof.' Eigenlijk wordt er nooit iets besloten, totdat uiteindelijk, en dat kan jaren duren, er een soort van uitkomst is. Maar die uitkomst wordt altijd gekleurd door de waterigheid van het compromis.\\
'''En wat trof je aan?'''\\
'De ondoorgrondelijkheid van het besluitvormingsproces zit in het systeem zelf. Het is een totaal andere manier van politiek bedrijven dan we gewend zijn. Wat wij gewend zijn is een regering, en oppositie- en regeringspartijen die een soort strijd vormen. Dat is in Brussel totaal afwezig.\\
'Er is wel een parlement, maar dat confereert op allerlei manieren, in allerlei hoeken en gaten, met allerlei partijen. Men confereert met lui van buiten, met ambtenaren van lidstaten en met lobbyisten; men confereert en onderhandelt met ambtenaren van het dagelijks bestuur van Europa, de Europese Commissie. Intussen zijn er ook allerlei lijntjes naar de Europese Raad waar de lidstaten hun zwaartepunt vinden, en alles is altijd geregeld met overeenstemming, met consensus.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/wanneer-steekt-brussel-hand-in-eigen-boezem~a4272724/ |Wanneer steekt Brussel hand in eigen boezem?]]''' (Ruard Wallis Volkskrant 31 maart 2016 p. 23):\\
Het Brussel van de grootouders van Jacques Brel, dat 'Brusseleerde' van het leven, bestaat al sinds de jaren zestig niet meer. Een combinatie van vastgoedprojecten en hun 'skieve architecten' (een Brussels scheldwoord!) nam de stad over en legden het halve centrum in puin, om er het soort fantasieloze, kantoorgebouwen neer te zetten waarin ik nu werk. Om over de ingewikkelde, onwerkbare bestuursstructuur maar te zwijgen, die elk sociaal beleid doet verzanden in ondoordingbare laagjes communautaire bla-bla .

Het onderzoeksrapport 'E i V' verdedigt het standpunt '''[[http://www.mentaalsterker.nl/verbeter-de-wereld-en-begin-bij-de-ander|verbeter de wereld en begin bij jezelf]]'''. In de EU is het kwartje nog niet gevallen, dat hun ambities veel groter zijn dan ze in de praktijk hard kunnen maken
.
March 31, 2016, at 12:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-61:


Het onderzoeksrapport 'E i V' verdedigt het standpunt '''[[http://www.mentaalsterker.nl/verbeter-de-wereld-en-begin-bij-de-ander|verbeter de wereld en begin bij jezelf]]'''.
March 31, 2016, at 12:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 58-65 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam |De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam |De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''. In het interview van Donald Trump met redacteuren van de ''The Washington Post'' komt dit naar voren.

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-we-moeten-niet-meer-aan-opbouw-van-landen-doen~a4272715/|We waren rijk, maar we zijn een arm land geworden, een natie van schuldenaars]]''' (Interview Donald Trump Volkskrant 31 maart 2016 p. 23):\\
Op 21 maart sprak Donald Trump, koploper in de race voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap van de VerenigdeStaten, met de hoofdredactie en enkele redacteuren van ''The Washington Post'' over zijn plannen. De uitgetikte bandopname van het gesprek werd integraal gepubliceerd. Hieronder enkele fragmenten van het gesprek over Trumps buitenlands-politieke opvattingen.\\
'''Moeten de VS democratie en vrijheid in de wereld bevorderen?'''\\
'We moeten niet meer aan opbouw van landen doen. Dat werkt niet. En we zijn nu een ander land. %blue%We hebben een schuld van 21 biljoen dollar. We moeten ons land opnieuw opbouwen. %black%Onze vliegvelden zijn in slechte staat. Neem bijvoorbeeld Qatar, Dubai of China, daar kijk je je ogen uit wat betreft hun infrastructuur en vliegvelden.\\
'Wanneer je kijkt naar onze binnensteden, dan zie je een verschrikkelijke puinhoop. Baltimore, St Louis, Ferguson, Oakland: de onlusten van afgelopen zomer hadden veel erger kunnen zijn. Terwijl ons land uiteenvalt, hebben we scholen gebouwd in Irak die vervolgens telkens weer werden opgeblazen.'

March 31, 2016, at 12:03 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-58:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam |De Westerse beschaving]]''', de Westerse '''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''' is aan '''[[http://www.pomonieuws.nl/2015/09/long-read-is-de-westerse-beschaving.html|verval onderhevig]]'''.
March 29, 2016, at 01:40 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 68-69:

'''[[wikipn:Strijd_tegen_terrorisme|''War on Terror'']]''' wordt ook wel vertaald in ''oorlog tegen terrorisme''. In strikt juridische zin vindt een oorlog tussen staten plaats en kan er dus geen sprake zijn van een oorlog tegen het terrorisme. In de Verenigde Staten wordt echter het woord "war" ook gebruikt in de zin van campagne, veldtocht. Verder is wel geargumenteerd dat de oorlog tegen terrorisme onderdeel uitmaakt van een wereldwijde burgeroorlog, gevoerd door regeringen tegen hun eigen burgers (door de inperking van burgerrechten, het gevangenzetten van verdachten zonder proces, etc.) en die van andere landen.
March 27, 2016, at 11:27 AM by 86.83.160.63 -
March 27, 2016, at 11:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 58 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-niemand-wil-maar-praten-met-is-moet~a4270362/|'Niemand wil praten met IS moet']]''' (Carolina Lo Galba interview met '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/|Jonathan_Powell_%28Labour_adviser%29|Jonathan Powell]]''' Volkskrant 26 maart 2016 katern Vonk p. 8-10):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-niemand-wil-maar-praten-met-is-moet~a4270362/|'Niemand wil praten met IS moet']]''' (Carolina Lo Galba interview met '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Powell_%28Labour_adviser%29|Jonathan Powell]]''' Volkskrant 26 maart 2016 katern Vonk p. 8-10):\\
March 27, 2016, at 10:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 74-75 from:
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., %blue%Cheney %black%en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.
to:
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., %blue%Cheney %black%en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.
Changed line 81 from:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''blue%Cheney''' %black%concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.
to:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''%blue%Cheney''' %black%concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.
March 27, 2016, at 10:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 60 from:
'''Dick Cheney zei: 'We onderhandelen niet met het [[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]], we bestrijden het.''''\\
to:
'''%blue%Dick Cheney %black%zei: 'We onderhandelen niet met het [[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]], we bestrijden het.''''\\
Changed lines 74-75 from:
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., Cheney en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.
to:
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., %blue%Cheney %black%en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.
Changed lines 77-78 from:
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanslagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik ging niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietigen. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
to:
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en %blue%Dick Cheney %black%richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanslagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik ging niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietigen. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en %blue%Cheney%black%, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’
Changed lines 81-83 from:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op '''[[wikipn:Aanslagen_op_11_september_2001|11 september 2001]]''' die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president Dick Cheney in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van Cheney – was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
to:
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''blue%Cheney''' %black%concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op '''[[wikipn:Aanslagen_op_11_september_2001|11 september 2001]]''' die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president %blue%Dick Cheney %black%in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van %blue%Cheney %black%– was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
March 27, 2016, at 10:48 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 69-85:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/een-leven-lang-de-geschiedenis-herschrijven~a4106070/|De geschiedenis herschrijven als roeping]]''' of  '''Een leven lang de geschiedenis herschrijven''' (Hans Bouman (Volkskrant 23 juli 2015 p. 10):\\
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/E._L._Doctorow|Doctorow]]''' wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Hij schreef twaalf romans, drie verhalenbundels en een toneelstuk.\\
In zijn woonplaats New York is dinsdag schrijver E.L. Doctorow overleden aan complicaties ten gevolge van longkanker. Hij was 84 jaar. Bijna al zijn werken vormen eigenzinnige, soms uitgesproken provocerende herschrijvingen van bepaalde perioden in de Amerikaanse geschiedenis, waarbij %blue%Doctorow stelde dat de interpretatie die hij als literator van historische gebeurtenissen gaf ('''his story''') even waarachtig was als die van het geschiedenisboek ('''history''').
'''Prijzen'''\\
In de loop der jaren verzamelde Doctorow ongeveer alle literaire prijzen die de VS te bieden hebben: de Pulitzer Prize, de National Book Award, twee PEN/Faulkner Awards, drie National Book Critics Circle Awards...\\
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., Cheney en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.

'''Woorden''' column '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6264/Sheila-Sitalsing/index.dhtml|Sheila Sitalsing]]''' (Volkskrant 22 maart 2013)\\
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanslagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik ging niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietigen. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’

'''[[5-3RobertoAssagioli#Sam|In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.]]'''\\
%rfloat width=400Px% Attach:Bush.jpg
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op '''[[wikipn:Aanslagen_op_11_september_2001|11 september 2001]]''' die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president Dick Cheney in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van Cheney – was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kishore_Mahbubani|Kishore Mahbubani:]]''' %red%De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan. 

Deleted lines 242-248:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/een-leven-lang-de-geschiedenis-herschrijven~a4106070/|De geschiedenis herschrijven als roeping]]''' of  '''Een leven lang de geschiedenis herschrijven''' (Hans Bouman (Volkskrant 23 juli 2015 p. 10):\\
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/E._L._Doctorow|Doctorow]]''' wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Hij schreef twaalf romans, drie verhalenbundels en een toneelstuk.\\
In zijn woonplaats New York is dinsdag schrijver E.L. Doctorow overleden aan complicaties ten gevolge van longkanker. Hij was 84 jaar. Bijna al zijn werken vormen eigenzinnige, soms uitgesproken provocerende herschrijvingen van bepaalde perioden in de Amerikaanse geschiedenis, waarbij %blue%Doctorow stelde dat de interpretatie die hij als literator van historische gebeurtenissen gaf ('''his story''') even waarachtig was als die van het geschiedenisboek ('''history''').
'''Prijzen'''\\
In de loop der jaren verzamelde Doctorow ongeveer alle literaire prijzen die de VS te bieden hebben: de Pulitzer Prize, de National Book Award, twee PEN/Faulkner Awards, drie National Book Critics Circle Awards...\\
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., Cheney en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.

Deleted lines 408-410:
'''Woorden''' column '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6264/Sheila-Sitalsing/index.dhtml|Sheila Sitalsing]]''' (Volkskrant 22 maart 2013)\\
Open brief van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/ http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War|Irak-veteraan]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tomas_Young|Tomas Young]]''' aan George Bush en Dick Cheney richtte, de mannen die hem de oorlog instuurden. ‘Twee dagen na de aanslagen van 11 september ging ik in het leger […] omdat ik wilde terugslaan naar diegenen die drieduizend mede-burgers hadden vermoord. Ik ging niet in het leger om naar Irak te gaan, een land dat part noch deel had aan de aanslagen. Ik ging niet in het leger om Irakezen te ‘bevrijden’ of om verzonnen '''[[wikipn:Massavernietigingswapen|massavernietigingswapens]]''' te vernietigen. Ik ging niet in het leger om een preventieve oorlog te voeren. Preventieve oorlogen zijn illegaal volgens internationaal recht. Op elk niveau – moreel, strategisch, militair en economisch – is Irak een mislukking. En het was u, heren Bush en Cheney, die deze oorlog begon. U moet de gevolgen dragen.’

Deleted lines 423-429:

'''[[5-3RobertoAssagioli#Sam|In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.]]'''\\
%rfloat width=400Px% Attach:Bush.jpg
'''Herman Lelieveldt''' (Volkskrant 14 juni 2008): '''[[wikipn:George_W._Bush|Bush]]''' en '''Cheney''' concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van ''executive orders'' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Signing_statement|''signing statements'']]''' wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist '''Charlie Savage''' in zijn boek ''Takeover'' beleeft Amerika na dertig jaar  weer de terugkeer van de ''imperial precidency'', het keizerlijke presidentschap. '''Matthew Crenson''' en historicus '''Benjamin Ginsberg''' durven de handelwijze van Bush in hun boek ''Presidential Power. Unchecked and unbalanced'', zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Michaël Zeeman (Volkskrant 4 september 2008): In het boek de ''The dark Side'' van Jane Mayer wordt ontvouwd wat er de afgelopen zeven jaar is gebeurd met het ambt van de Amerikaanse president. Vanaf het moment dat op '''[[wikipn:Aanslagen_op_11_september_2001|11 september 2001]]''' die eerste twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York landden, is een groep gewiekste juristen rond vice-president Dick Cheney in de weer geweest met het versterken van de machtspositie van de president, buiten de ''‘checks & balances’'' van de Amerikaanse grondwet om. Hun oogmerk – en vooral dat van Cheney – was de president, zo veel mogelijk en zo verstrekkend mogelijke bevoegdheden toe te kennen, onder het uitschakelen van de controlebevoegdheden van het parlement.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kishore_Mahbubani|Kishore Mahbubani:]]''' %red%De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan. 
March 27, 2016, at 10:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 61-63 from:
'Dat zegt elke regering elke keer weer. Maar als de oorzaak van een conflict politiek is, moet de oplossing dat ook zijn. Dat bewijst dertig jaar conflictbemiddeling. Helaas lijdt de politiek wat dat betreft aan geheugenverlies; men leert maar niet van de geschiedenis.'

to:
'Dat zegt elke regering elke keer weer. Maar als de oorzaak van een conflict politiek is, moet de oplossing dat ook zijn. Dat bewijst dertig jaar conflictbemiddeling. Helaas lijdt de politiek wat dat betreft aan geheugenverlies; men leert maar niet van de geschiedenis.'\\
'''Wat is de belangrijkste eigenschap van een 'terroristenonderhandelaar'?'''\\
'Je moet goed kunnen '''[[Communicatie|luisteren]]''', en dan bedoel ik: écht luisteren, vooral naar wat er tussen de regels door wordt gezegd. Als je je blind staart op de standpunten van mensen kom je er nooit achter wat ze echt willen. Goed luisteren is lastig: waarom zeggen ze dit en waarom zeggen ze nu iets anders dan vorige keer? Je moet de organisatie van binnenuit leren kennen: wat drijft IS en al-Baghdadi?'\\
'''De vredesbesprekingen over Syrië zijn vorige week hervat. Veel betrokken partijen zijn uitgenodigd maar IS en al-Nusra niet. Heeft een vredesbespreking dan zin?'''\\
'Ik betwijfel of die gesprekken tot duurzame vrede in Syrië leiden zolang niet alle partijen meepraten. Hopelijk is het een opmaat naar gesprekken met alle partijen. Zo ging dat in Noord-Ierland ook. Ik kan me voorstellen dat het de oppositie en het regime lukt om een akkoord te sluiten, al lijkt het me heel lastig gezien hun standpunten. Maar je stopt het vechten niet zolang je niet praat met degenen die vechten.'\\
'''Zijn er al contacten met IS?'''\\
'Daar heb ik geen zicht op omdat ik niet meer voor een regering werk. Ik vrees van niet en daarom maak ik nu zo'n herrie. Als we nu in het geheim het eerste contact leggen met IS, dan kunnen we sneller stappen zetten als het moment van onderhandeling aanbreekt. %blue%Er komt pas een eind aan aanslagen, vluchtelingenstromen, massaverkrachtingen en ander oorlogsgeweld als we het gewapende conflict beëindigen.'

Changed lines 269-294 from:
'''[[https://www.groene.nl/artikel/op-de-zevende-dag|Een Ander Joods Geluid]]''' Op de zevende dag (23 maart 2002):\\
Kan de Israëlische vredesbeweging met hulp van joods Nederland worden gereanimeerd? De actiegroep 'Een ander joods geluid' van Anneke Mouthaan en Harry de Winter doet er alles aan. Zij worden beschuldigd van «verraad van het joodse volk».\\
%blue%Minister Van Aartsen en premier Kok spraken de afgelopen weken in opvallend harde bewoordingen hun afkeuring uit over de ramkoers van Sharon tegen de Palestijnen. Kok stelde Sharon verantwoordelijk voor het «escalerende geweld». Van Aartsen probeerde de Europese Unie en Amerika tevergeefs te bewegen tot een gezamenlijke reprimande aan Israël. Voormalig Europese Commissie-lid Hans van den Broek haalde in Buitenhof Israëlische stemmen aan die Sharon vergelijken met keizer Nero en zelfs Adolf Hitler. Daarna beloofde een woedende Ronny Naftaniel van het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (Cidi) Van den Broek «de oren te wassen».

'''[[https://jjwvanwaning.wordpress.com/2007/08/25/de-zionistische-groot-israel-lobby-in-nederland-een-noodzakelijke-inventarisatie/|De zionistische (Groot-)’Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie]]''' (25 augustus 2007):\\
Politieke en religieuze christen- en joodse zionisten in de VSA, verenigd in een (Groot-)’Israel lobby’, hebben een grote, zo niet beslissende, invloed op het heilloos buitenlands beleid van de regering-Bush jr gehad – en dreigen dit ook te doen op het Midden-Oosten beleid van president Obama.\\
Zij instigeerden de catastrofaal-contraproductieve invasie van Irak en de fatale Global War on Terror (GWOT), en sturen onafgebroken aan op oorlog tegen Syrie, Hezbollah, Hamas en Iran.

'''[[2-5Creativiteit2#Sam|Culturele boycot Israël verzwakt de oppositie]]''' (Loes Gompes Volkskrant 2 mei 2015 p. 19):\\
Culturele boycot Israëlische kunstenaars zijn vaak kritisch jegens de regering-Netanyahu. Maak hen niet monddood.\\
''What's Art Got to Do With It?'' Onder deze titel vond er deze week in De Balie (Amsterdam) een conferentie plaats over kunst en politiek in Israël en Palestina. Aan de orde kwam de culturele boycot, onderdeel van de Palestijnse Campagne voor een academische en culturele boycot van Israël (PACBI), een initiatief van Palestijnse academici en intellectuelen uit Ramallah in 2004.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/vrijheid-maar-niet-voor-iedereen~a4125568/|Vrijheid maar niet voor iedereen]]''' (Elma Drayer Volkskrant 21 augustus 2015 p. 16):\\
Kunstenaars voorschrijven wat ze wel en niet mogen doen - totalitaire regimes zijn er dol op. Doorgaans is het de eerste daad waartoe ze overgaan zodra ze aan de macht komen. Schrijvers krijgen te maken met censuur, musici en acteurs moeten hun loyaliteit betuigen, filmmakers mogen alleen draaien als hun werk de welgevallige boodschap uitdraagt.\\
Toen kwam het bericht dat de Joods-Amerikaanse reggaezanger Matisyahu bij nader inzien niet welkom is op een festival in het Spaanse Benicàssim. Lokale '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions|BDS-activisten]]''' hadden druk uitgeoefend op de festivaldirectie, die vervolgens eiste dat de artiest zich publiekelijk zou uitspreken over zijn standpunt inzake Israël. Matisyahu liet beleefd weten zulks niet van plan te zijn, waarop de organisatie het optreden annuleerde. Dat zou namelijk 'alleen maar ruzie, onbegrip, intolerantie en onbuigzaamheid' brengen. (Een dag later, geschrokken door de ophef, bood het festival excuses aan en kwam op het besluit terug.)\\
Eén lichtpuntje: onbedoeld liet de BDS-beweging hiermee haar ware gezicht zien. Geen enkele andere gecontracteerde muzikant lag onder vuur. Alleen omdat Matisyahu openlijk Joods is, was hij bij voorbaat verdacht. %blue%Het incident bewijst eens te meer dat de grens tussen '''[[wikipn:Antizionisme|antizionisme]]''' en '''[[wikipn:Antisemitisme|antisemitisme]]''' flinterdun is - ook al schreeuwen BDS-actvisten nog zo hard dat dit twee héél verschillende sentimenten zijn.\\
%black%Ook in dit land doet de BDS-beweging trouwens reuze haar best om kunstenaars het leven zuur te maken. In 2013 stalkte ze de tenorsaxofonist Yuri Honing, die op voornoemd jazzfestival zou optreden. Hij en zijn bandleden, zei hij destijds in NRC Handelsblad, werden bestookt door 'mails, tweets en nachtelijke telefoontjes'. Vorig jaar september verstoorden BDS'ers een Amsterdams optreden van de hoogbejaarde Israëlische actrice Lia Koenig. Ze riepen leuzen als 'Free Palestine!', het publiek kreeg te horen dat het uit 'moordenaars' bestond. 'Koenig heeft zich niet uitgelaten over het Israëlisch-Palestijnse conflict', verklaarde een van de ijveraars, 'maar ze spreekt zich ook niet uit tegen het beleid van de Israëlische regering.'\\
Het is de BDS-logica in optima forma. Als je onze visie integraal onderschrijft, heb je recht van spreken. In alle andere gevallen volgt intimidatie en mondsnoeren.\\
%blue%In het huisorgaan der Internationale Socialisten mocht BDS'er Sonja Zimmermann onlangs jubelen over de successen die ze met haar club heeft geboekt. 'De zionisten', wist ze, zijn inmiddels 'enorm bang' - vooral voor de academische boycot. Een 'uitgebreide smaadcampagne' hebben zij tot nog toe niet ondernomen, maar ze proberen volgens haar wel 'meer kwetsbare groepen en personen te pakken', waarbij racisme 'absoluut' een rol speelt.

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Kimberly_Kagan|Kimberly Ellen Kagan]]''' (born 1972) is an American military historian. She heads the '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_War|Institute for the Study of War]]''' and has taught at West Point, Yale, Georgetown University, and American University.\\
'''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]''' is the founder and president of the Institute for the Study of War. She is a military historian who has taught at the U.S. Military Academy at West Point, Yale, Georgetown, and American University. She is the author of The Eye of Command (2006) and The Surge: a Military History (2009), and editor of The Imperial Moment (2010).  Dr. Kagan has published numerous essays in outlets such as the Wall Street Journal, New York Times, Washington Post ("The Fall of Ramadi was Avoidable"), Los Angeles Times, Weekly Standard, and Foreign Policy.  She co-produced The Surge: The Whole Story, an hour-long oral history and documentary film on the campaign in Iraq from 2007 to 2008.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008):\\
%blue%Historici zal later vooral de vraag fascine­ren waarom dit ongekende vertoon van Amerikaanse incompe­tentie, arrogantie en leugenach­tigheid ook bij ons nog zolang verdedigers heeft gevonden.\\
%black%Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
'''[[https://www.groene.nl/artikel/op-de-zevende-dag|Een Ander Joods Geluis als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
March 27, 2016, at 10:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 58 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-niemand-wil-maar-praten-met-is-moet~a4270362/|'Niemand wil praten met IS moet']]''' (Carolina Lo Galba Volkskrant 26 maart 2016 katern Vonk p. 8-10):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-niemand-wil-maar-praten-met-is-moet~a4270362/|'Niemand wil praten met IS moet']]''' (Carolina Lo Galba interview met '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/|Jonathan_Powell_%28Labour_adviser%29|Jonathan Powell]]''' Volkskrant 26 maart 2016 katern Vonk p. 8-10):\\
Changed line 60 from:
'''Dick Cheney zei: 'We onderhandelen niet met het '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]]''', we bestrijden het.''''\\
to:
'''Dick Cheney zei: 'We onderhandelen niet met het [[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]], we bestrijden het.''''\\
March 27, 2016, at 01:52 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-61:

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-niemand-wil-maar-praten-met-is-moet~a4270362/|'Niemand wil praten met IS moet']]''' (Carolina Lo Galba Volkskrant 26 maart 2016 katern Vonk p. 8-10):\\
Regeringen roepen het steeds: wij onderhandelen niet met het kwaad. Het zal toch moeten, zegt bemiddelaar Jonathan Powell. Ook met IS.\\
'''Dick Cheney zei: 'We onderhandelen niet met het '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]]''', we bestrijden het.''''\\
'Dat zegt elke regering elke keer weer. Maar als de oorzaak van een conflict politiek is, moet de oplossing dat ook zijn. Dat bewijst dertig jaar conflictbemiddeling. Helaas lijdt de politiek wat dat betreft aan geheugenverlies; men leert maar niet van de geschiedenis.'
March 23, 2016, at 04:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 822 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen en de wal het schip te laten keren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
to:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Cha|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen en de wal het schip te laten keren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
March 20, 2016, at 03:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 433 from:
'''In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.'''\\
to:
'''[[5-3RobertoAssagioli#Sam|In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.]]'''\\
March 14, 2016, at 03:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 2 from:
![-1.3 [[Communicatie#Dia|Evolutie of Degeneratie]]([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
to:
![-1.3 [[Communicatie#Dia|Evolutie of Degeneratie]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
March 14, 2016, at 03:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 2 from:
![-1.3 Evolutie of Degeneratie ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
to:
![-1.3 [[Communicatie#Dia|Evolutie of Degeneratie]]([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
Deleted line 1330:
March 12, 2016, at 09:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 1078-1081:
*'''[[http://theosophywatch.com/2014/03/23/one-absolutely-fundamental-law-in-the-universe/|One Absolutely]]''' Fundamental Law in the Universe
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
Deleted lines 1171-1172:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
Deleted line 1206:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
Deleted line 1213:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
March 09, 2016, at 06:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
Ik vraag me af of de media niet te veel een karikatuur van Trump maken. We moeten ons realiseren dat wij in Nederland alleen de juicy soundbites te zien krijgen; de complete debatten zien wij nooit. Er loert dus een gevaar dat we heel fragmentarisch worden ingelicht over Trump. Mede daarom zou ik niet stellig willen beweren dat de man fascistisch is, al hoor ik hem genoeg dingen roepen waarvan ik denk: oh my god, moet dat straks in het Witte Huis zitten?\\
to:
Ik vraag me af of de media niet te veel een karikatuur van Trump maken. We moeten ons realiseren dat wij in Nederland alleen de ''juicy'' soundbites te zien krijgen; de complete debatten zien wij nooit. Er loert dus een gevaar dat we heel fragmentarisch worden ingelicht over Trump. Mede daarom zou ik niet stellig willen beweren dat de man fascistisch is, al hoor ik hem genoeg dingen roepen waarvan ik denk: ''Oh My God'', moet dat straks in het Witte Huis zitten?\\
March 09, 2016, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 59 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/rollen-in-geopolitiek-worden-omgekeerd~a4259407/| Rollen in geopolitiek worden omgekeerd]]''' (Mark Leonard directeur van de  '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Foreign_Relations|European Council on Foreign Relations]]'''
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/rollen-in-geopolitiek-worden-omgekeerd~a4259407/|Rollen in geopolitiek worden omgekeerd]]''' (Mark Leonard directeur van de  '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Foreign_Relations|European Council on Foreign Relations]]'''
Added lines 67-73:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-als-je-wilders-fascistische-trekken-niet-ziet-ben-je-blind~a4259268/| 'Als je Wilders' fascistische trekken niet ziet ben je blind']]''' (Peter R. Vries Volkskrant 9 maart 2016 katern Vonk p. 16):\\
Waar gaan we het over hebben? '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2 |Geert Wilders]]''' hoopt dat '''[[WinstofVerlies|Donald Trump]]''' de volgende Amerikaanse president wordt. Beide mannen worden met enige regelmaat fascist genoemd. Terecht of onzin?\\
'''Kom er maar in, Peter!'''\\
Ik vraag me af of de media niet te veel een karikatuur van Trump maken. We moeten ons realiseren dat wij in Nederland alleen de juicy soundbites te zien krijgen; de complete debatten zien wij nooit. Er loert dus een gevaar dat we heel fragmentarisch worden ingelicht over Trump. Mede daarom zou ik niet stellig willen beweren dat de man fascistisch is, al hoor ik hem genoeg dingen roepen waarvan ik denk: oh my god, moet dat straks in het Witte Huis zitten?\\
'Dat Wilders fascistische trekken vertoont, staat voor mij als een paal boven water. Hoogleraar '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2|Paul Frissen]]''' heeft wat dat betreft volkomen, maar dan ook volkomen gelijk. %black%Het meest bespottelijke is dat de partij die vindt dat ze zelf de meest stuitende en weerzinwekkende dingen over anderen moet mogen zeggen, nu van mening is dat een hoogleraar om zijn uitspraken moet worden ontslagen.\\
%blue%'Fascisme is een zware term, maar we kunnen toch niet meer verloochenen dat er overeenkomsten zijn? Als je ze niet wilt zien, ben je blind. Dan heb je kennelijk een preoccupatie met het fenomeen op zich, waar je vandaan wilt blijven, maar dat zegt meer over jezelf dan over de PVV.
March 09, 2016, at 02:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 65-66 from:
%blue%Het Russische standpunt weerspiegelt ook de voorkeur die het land heeft voor stabiliteit boven '''[[8-1Rechtvaardigheid |gerechtigheid]]''' en zijn aanvaarding van de legitimiteit van autoritaire heerschappij.
to:
%blue%Het Russische standpunt weerspiegelt ook de voorkeur die het land heeft voor stabiliteit boven '''[[8-1Rechtvaardigheid |gerechtigheid]]''' en zijn aanvaarding van de legitimiteit van autoritaire heerschappij.\\
Terwijl een nieuwe orde vorm krijgt, zullen de rollen die landen de afgelopen vijfentwintig jaar hebben gespeeld worden omgedraaid. In het Westen zal het concept van de soevereiniteit en het beperkte gebruik van militaire macht een comeback maken, terwijl nationale leiders die van oudsher hebben opgeroepen tot terughoudendheid steeds stoutmoediger zullen worden ten aanzien van het inzetten van hun strijdkrachten.
March 09, 2016, at 02:14 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-67:


'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/rollen-in-geopolitiek-worden-omgekeerd~a4259407/| Rollen in geopolitiek worden omgekeerd]]''' (Mark Leonard directeur van de  '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/European_Council_on_Foreign_Relations|European Council on Foreign Relations]]'''
Volkskrant 9 maart 2016 p. 25):\\
Geopolitiek Niet het Westen pleegt nog militaire interventies, maar landen als Rusland, China en Saoedi-Arabië.\\
In de jaren negentig hebben westerse landen, na de genocides in Rwanda en op de Balkan, de doctrine van de 'humanitaire interventie' ontwikkeld. Deze %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect |Responsibility to Protect]]''' %black%(R2P) stelde landen verantwoordelijk voor het welzijn van hun bevolking en dwong de internationale gemeenschap in te grijpen als regeringen er niet in slaagden burgers te beschermen tegen massale wreedheden - of als ze zelf hun burgers bedreigden. De doctrine gooide het concept van nationale soevereiniteit overboord, en in landen als Rusland en China werd zij al snel gezien als een vijgenblad voor door het Westen gesponsorde regimeverandering.\\
'''Potentieel voor instabiliteit'''\\
 Daarom is het op zijn zachtst gezegd ironisch dat Rusland een concept hanteert dat vergelijkbaar is met R2P ter rechtvaardiging van zijn interventie in Syrië, zij het dat in dit geval de regering tegen haar burgers wordt beschermd in plaats van andersom. De Russische inspanningen zijn feitelijk een argument voor de terugkeer naar het tijdperk van de absolute soevereiniteit, waarin regeringen de enige verantwoordelijken zijn voor wat er binnen hun grenzen gebeurt.\\
%blue%Het Russische standpunt weerspiegelt ook de voorkeur die het land heeft voor stabiliteit boven '''[[8-1Rechtvaardigheid |gerechtigheid]]''' en zijn aanvaarding van de legitimiteit van autoritaire heerschappij.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Win |De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken. Deze '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |paradox]]''' is een belangrijke oorzaak van de financiële crisis.
March 03, 2016, at 08:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 731 from:
Donald Trump is op sommige detailpunten overigens wel een echte Republikein: hij haat het federale onderwijsprogramma Common Core, en haat het federale milieuagentschap '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency|EPA]]''' - typische overheidsbemoeials die burgers en bedrijven in hun vrijheid beknotten ('''http://www.volkskrant.nl/buitenland/dit-is-de-agenda-van-donald-trump~a4255655/|Volkskrant 3 maart 2016 p. 5]]''').
to:
Donald Trump is op sommige detailpunten overigens wel een echte Republikein: hij haat het federale onderwijsprogramma Common Core, en haat het federale milieuagentschap '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency|EPA]]''' - typische overheidsbemoeials die burgers en bedrijven in hun vrijheid beknotten ('''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/dit-is-de-agenda-van-donald-trump~a4255655/|Volkskrant 3 maart 2016 p. 5]]''').
March 03, 2016, at 08:51 AM by 86.83.160.63 -
March 03, 2016, at 08:50 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 730-731:

Donald Trump is op sommige detailpunten overigens wel een echte Republikein: hij haat het federale onderwijsprogramma Common Core, en haat het federale milieuagentschap '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency|EPA]]''' - typische overheidsbemoeials die burgers en bedrijven in hun vrijheid beknotten ('''http://www.volkskrant.nl/buitenland/dit-is-de-agenda-van-donald-trump~a4255655/|Volkskrant 3 maart 2016 p. 5]]''').
March 03, 2016, at 06:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 451-452 from:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|Hoofdstuk 5]''' ''Het lagere denken''\\
Wanneer we ons lager mentale lichaam denken te beheersen, wat gebeurt er dan? Een deel van het lager mentale lichaam probeert een ander deel van datzelfde mentale lichaam te beheersen, een gedeelte van het ik probeert een ander gedeelte van datzelfde ik te overheersen. Het is makkelijk te begrijpen dat een dergelijke taak tot mislukking gedoemd is. En toch is het dat, wat wij allen min of meer doen, met de beste bedoelingen van de wereld, ten koste van voortdurend herhaalde inspanningen, die steeds vruchteloos blijven. 
to:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|Hoofdstuk 5]]''' ''Het lagere denken''\\
Wanneer we ons lager mentale lichaam denken te beheersen, wat gebeurt er dan? Een deel van het lager mentale lichaam probeert een ander deel van datzelfde mentale lichaam te beheersen, een gedeelte van het '''[[Unificatietheorie#prob|ik]]''' probeert een ander gedeelte van datzelfde ik te overheersen. Het is makkelijk te begrijpen dat een dergelijke taak tot mislukking gedoemd is. En toch is het dat, wat wij allen min of meer doen, met de beste bedoelingen van de wereld, ten koste van voortdurend herhaalde inspanningen, die steeds vruchteloos blijven.\\
March 03, 2016, at 06:33 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 449-453:

'''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Danielle  Audoin]]''' '''[[http://www.beslist.nl/boeken/d0000052355/Een_benadering_van_theosofie.html|''Een benadering van theosofie'']]'''\\
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|Hoofdstuk 5]''' ''Het lagere denken''\\
Wanneer we ons lager mentale lichaam denken te beheersen, wat gebeurt er dan? Een deel van het lager mentale lichaam probeert een ander deel van datzelfde mentale lichaam te beheersen, een gedeelte van het ik probeert een ander gedeelte van datzelfde ik te overheersen. Het is makkelijk te begrijpen dat een dergelijke taak tot mislukking gedoemd is. En toch is het dat, wat wij allen min of meer doen, met de beste bedoelingen van de wereld, ten koste van voortdurend herhaalde inspanningen, die steeds vruchteloos blijven.
Het zijn deze pogingen die hun uitgangspunt in het ik hebben en die door '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Krishnamurti]]''' en veel andere leraren afgewezen worden, omdat zij van geen enkel nut zijn op het spirituele pad. Zij hebben geen ander resultaat dan het ongevoeliger maken van het ik, dat wil zeggen dat zij de afgescheidenheid nog groter maken en de communicatie tussen het hogere Zelf en de persoonlijkheid nog hermetischer afsluiten. Om het lager mentale lichaam te kunnen beheersen, moet men zich boven het ik kunnen plaatsen en om zich boven het ik te kunnen stellen, moet de identificatie met de persoonlijkheid ophouden, wat veronderstelt dat de beheersing over het lager mentale lichaam al gerealiseerd is. %blue%Hoe kunnen we dit schijnbaar '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|onoplosbaar probleem oplossen?]]''' %blue%Laten wij proberen de werking van het lager mentale lichaam te begrijpen, het mechanisme van het ik.
March 03, 2016, at 06:25 AM by 86.83.160.63 -
Added line 963:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' '''[[http://www.beslist.nl/boeken/d0000052355/Een_benadering_van_theosofie.html|''Een benadering van theosofie'']]'''
March 03, 2016, at 06:19 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 446-448:

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti]]''' (15 februari 2013):\\
We zeiden in onze vorige lezing dat we, steeds wanneer we voelen dat er conflict is of een '''[[1-3-2Paradoxen|paradox]]''' of een dilemma, dat %blue%onoplosbaar %black%lijkt, moeten kijken naar wat onze vooronderstellingen zijn. We moeten kijken of we dat hele issue verkeerd benaderen, omdat als de benadering zelf verkeerd is, je nooit tot de waarheid zult komen. Daarom moet je het paradigma waarbinnen het denken die toestand van paradox, onenigheid, conflict of dilemma ervaart, aan een onderzoek onderwerpen. Als je een dilemma ziet dat %blue%onoplosbaar %black%schijnt te zijn, dan kun je er donder op zeggen dat het ontstaat omdat je verkeerd naar het probleem kijkt omdat er geen strijdigheid en geen dilemma bestaat tussen twee aspecten van de werkelijkheid; dat kan er niet zijn. Er is maar één enkele cosmische orde, en indien je daarin een verdeeldheid waarneemt, dan is je waarneming illusoir.
March 02, 2016, at 11:56 AM by 86.83.160.63 -
March 02, 2016, at 11:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 733 from:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Het eerste rapport]]''' '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth |''Grenzen aan de groei'']]''' van de '''[[wikipn:Club_of_Rome |Club van Rome]]''' markeert het begin van een chaotischer periode. In zijn boek ''het CHAOSPUNT'' laat Ervin Laszlo zien dat de integratie fase duidelijk stagneert. Er zelfs van desintegratie, een ‘te verwachten’ chaospunt kan worden gesproken. De boeken die sindsdien van zijn hand zijn verschenen laten duidelijk zien waarom het gewenste effect nog niet is bereikt. De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|ongelijkheid]]''' in de wereld neemt toe. De holos-beschaving neemt duidelijker vormen aan wanneer aan de oude boodschap van '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' en '''[[TriadeEnTetrade#Log|gelijkheid]]''' door ons denken op grotere schaal '''[[Communicatie#Inh|inhoud en vorm]]''' wordt gegeven.
to:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Het eerste rapport]]''' '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth |''Grenzen aan de groei'']]''' van de '''[[wikipn:Club_of_Rome |Club van Rome]]''' markeert het begin van een chaotischer periode. In zijn boek ''het CHAOSPUNT'' laat Ervin Laszlo zien dat de integratie fase stagneert. Er zelfs van desintegratie, een ‘te verwachten’ chaospunt kan worden gesproken. De boeken die sindsdien van zijn hand zijn verschenen laten duidelijk zien waarom het gewenste effect nog niet is bereikt. De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|ongelijkheid]]''' in de wereld neemt toe. De holos-beschaving neemt duidelijker vormen aan wanneer aan de oude boodschap van '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' en '''[[TriadeEnTetrade#Log|gelijkheid]]''' door ons denken op grotere schaal '''[[Communicatie#Inh|inhoud en vorm]]''' wordt gegeven.
March 02, 2016, at 11:24 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 732-733:

'''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Het eerste rapport]]''' '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth |''Grenzen aan de groei'']]''' van de '''[[wikipn:Club_of_Rome |Club van Rome]]''' markeert het begin van een chaotischer periode. In zijn boek ''het CHAOSPUNT'' laat Ervin Laszlo zien dat de integratie fase duidelijk stagneert. Er zelfs van desintegratie, een ‘te verwachten’ chaospunt kan worden gesproken. De boeken die sindsdien van zijn hand zijn verschenen laten duidelijk zien waarom het gewenste effect nog niet is bereikt. De '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|ongelijkheid]]''' in de wereld neemt toe. De holos-beschaving neemt duidelijker vormen aan wanneer aan de oude boodschap van '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' en '''[[TriadeEnTetrade#Log|gelijkheid]]''' door ons denken op grotere schaal '''[[Communicatie#Inh|inhoud en vorm]]''' wordt gegeven.
March 02, 2016, at 11:03 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 1047-1055:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
*'''[[http://ervinlaszlo.com/|Ervin Laszlo]]'''Website
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religions|Evolutionary origin of religions]]''' ('''[[http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/the-theological-dilemma-r_b_822909.html|Matt Rossano]]''')
Deleted lines 1110-1118:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
*'''[[http://ervinlaszlo.com/|Ervin Laszlo]]'''Website
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religions|Evolutionary origin of religions]]''' ('''[[http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/the-theological-dilemma-r_b_822909.html|Matt Rossano]]''')
March 02, 2016, at 10:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 731 from:
“%red%Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. %black%We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
to:
“%red%Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. %black%We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. %blue%‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
March 02, 2016, at 10:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 731 from:
“%blue%Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. %black%We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
to:
“%red%Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. %black%We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
March 02, 2016, at 02:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 731 from:
“Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
to:
“%blue%Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. %black%We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
March 01, 2016, at 11:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 727 from:
%blue%In het programma '''[[http://pers.kro-ncrv.nl/programmas/brandpunt/brandpunt-de-koch-brothers|Brandpunt 1 maart 2016]]''' haalt president Obama aan dat de Koch brothers een miljard dollar investeren.
to:
%blue%In het programma '''[[http://pers.kro-ncrv.nl/programmas/brandpunt/brandpunt-de-koch-brothers|Brandpunt 1 maart 2016]]''' haalt president Obama aan dat de Koch brothers zelfs een miljard dollar investeren.
March 01, 2016, at 10:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 723 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/ReflexiefBewustzijn#Vier|Kandidaten Trump en Sanders]]''' stellen 'corrupte' politiek VS aan de kaak ( 6 augustus 2015):\\
to:
'''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|Kandidaten Trump en Sanders]]''' stellen 'corrupte' politiek VS aan de kaak ( 6 augustus 2015):\\
Added lines 728-731:

'''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|Robert Kennedy:]]''' “Energiegiganten ontwrichten de democratie” (23-06-2015):\\
Waarom krijgen de oliegiganten dan zoveel subsidie?
“Omdat de democratie in de Verenigde Staten een farce is. We hebben in ons land twee broers, de Koch brothers, met enorme belangen in vastgoed en olie. Zij steken zoveel geld in de Republikeinse campagne dat ze de macht kunnen opkopen. In de congresverkiezingen van eerder deze maand staken ze 300 miljoen dollar. ‘De allerbeste investering is een investering in een politicus,’ is hun instelling.
March 01, 2016, at 09:59 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 722-727:

'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/ReflexiefBewustzijn#Vier|Kandidaten Trump en Sanders]]''' stellen 'corrupte' politiek VS aan de kaak ( 6 augustus 2015):\\
Trump. In zijn campagne legt de multimiljardair een open zenuw bloot in het Amerikaanse democratische systeem: de ondemocratisch grote invloed van miljardairs en lobbyisten op het politieke proces.\\
Het vermogen van de gebroeders Koch wordt geschat op 86 miljard dollar. %blue%De broers Charles (80) en David (75) hebben aangekondigd 900 miljoen dollar te investeren in de aankomende presidentsverkiezingen. %black%Onder de nieuwe regels hoeven de Koch's niet bekend te maken waar dat geld vandaan komt en wie er gedoneerd hebben.

%blue%In het programma '''[[http://pers.kro-ncrv.nl/programmas/brandpunt/brandpunt-de-koch-brothers|Brandpunt 1 maart 2016]]''' haalt president Obama aan dat de Koch brothers een miljard dollar investeren.
Added line 1036:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Coevolution|Coevolution]]'''
Deleted line 1288:
Changed line 879 from:
Ten eerste leefde de regering van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees econome Volkskrant 23 augustus 2012).
to:
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Ten eerste leefde de regering]]''' van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees econome '''[[http://www.volkskrant.nl/archief/-kredietcrisis-is-schuld-chinezen~a3304995/|Volkskrant 23 augustus 2012]]''').
Added lines 446-448:

'''[[http://www.theosofie.nl/Brochures/Regeneratie.pdf|DE REGENERATIE VAN DE MENS]]''', de innerlijke revolutie die het denken zuivert.\\
De overgang van oude denkpatronen waaraan het denkvermogen gewend is naar de erkenning dat het leven in waarheid één en ondeelbaar is, is een radicale verandering. %blue%Het denkvermogen wordt dan verrijkt met eigenschappen van creativiteit en vitaliteit, en dit proces kan beschreven worden als regeneratie. %black%Daarom werd in de beginperiode van de Vereniging de universele broederschap die het doel is van de Vereniging, omschreven als 'broederschap die regenereert'.
Changed line 82 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat-deel-2~a753458/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]'' (deel 2 Thomas Friedman Volkskrant 12 juni 2003):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat-deel-2~a753458/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]''' (deel 2 Thomas Friedman Volkskrant 12 juni 2003):\\
Added line 946:
*'''[[http://www.wanttoknow.nl/overige/msg-%E2%80%93-de-langzame-vergiftiging-van-amerika-en-de-rest-van-de-wereld/|John Erb]]''' ''De Langzame Vergiftiging van Amerika''
Added lines 81-83:

'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat-deel-2~a753458/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]'' (deel 2 Thomas Friedman Volkskrant 12 juni 2003):\\
Dat doe ik nooit meer. Tot nu toe heb ik achtduizend e-mails ontvangen uit de VS en uit landen waar ook ter wereld. Twee zaken werden duidelijk: veel mensen zijn in de nasleep van '11 september' geïnteresseerd in de buitenlandse politiek en in Irak. Iedereen voelt zich nu betrokken bij de wereld, of bij de VS en iedereen wil worden gehoord.Wat ook opviel is dat veel, heel veel mensen zich zorgen maken over de mate waarin Amerika zich vervreemdt van de rest van de wereld. Velen verwijten dit aan het Bush-team, anderen aan de wereld, maar er heerst een sterk gevoel dat er een belangrijk verlies is geleden .
Deleted lines 174-175:

Added lines 236-239:

'''[[https://www.groene.nl/artikel/op-de-zevende-dag|Een Ander Joods Geluid]]''' Op de zevende dag (23 maart 2002):\\
Kan de Israëlische vredesbeweging met hulp van joods Nederland worden gereanimeerd? De actiegroep 'Een ander joods geluid' van Anneke Mouthaan en Harry de Winter doet er alles aan. Zij worden beschuldigd van «verraad van het joodse volk».\\
%blue%Minister Van Aartsen en premier Kok spraken de afgelopen weken in opvallend harde bewoordingen hun afkeuring uit over de ramkoers van Sharon tegen de Palestijnen. Kok stelde Sharon verantwoordelijk voor het «escalerende geweld». Van Aartsen probeerde de Europese Unie en Amerika tevergeefs te bewegen tot een gezamenlijke reprimande aan Israël. Voormalig Europese Commissie-lid Hans van den Broek haalde in Buitenhof Israëlische stemmen aan die Sharon vergelijken met keizer Nero en zelfs Adolf Hitler. Daarna beloofde een woedende Ronny Naftaniel van het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (Cidi) Van den Broek «de oren te wassen».
Changed line 82 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\ 
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
Changed line 78 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat~a726584/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Thomas Friedman Volkskrant 4 juni 2003]]''':\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat~a726584/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Thomas Friedman Volkskrant 4 juni 2003]]'''):\\
Changed line 80 from:
Ik heb mijn eigen antwoord uitgewerkt in wat ik bescheiden noem %'''blue%'''[[Unificatietheorie|'een korte theorie van alles']]'''%black%. Ik bied het hier aan, in een nog kortere versie, in de hoop dat mensen zullen reageren met opmerkingen of fluitconcerten, zodat ik het verder kan uitwerken. Hier gaat ie: Tijdens de jaren negentig werd Amerika buitengewoon veel machtiger - economisch, militair en technologisch - dan elk ander land in de wereld. Over het algemeen gesproken kwam dit doordat de ineenstorting van het Sovjet-imperium en het alternatief voor vrijemarktkapitalisme samenging met de internetrevolutie in Amerika. Het gevolg was dat de Amerikaanse macht, cultuur en economische ideeën over hoe de samenleving moet worden ingericht zo dominant werden, dat Amerika het leven van mensen over de hele wereld begon te beïnvloeden - 'meer dan hun eigen regeringen doen', zoals een Pakistaanse diplomaat zei. Toen mensen dit beseften, begonnen ze zich op een ontluikende manier ertegen te organiseren.
to:
Ik heb mijn eigen antwoord uitgewerkt in wat ik bescheiden noem %blue%'''[[Unificatietheorie|'een korte theorie van alles']]'''%black%. Ik bied het hier aan, in een nog kortere versie, in de hoop dat mensen zullen reageren met opmerkingen of fluitconcerten, zodat ik het verder kan uitwerken. Hier gaat ie: Tijdens de jaren negentig werd Amerika buitengewoon veel machtiger - economisch, militair en technologisch - dan elk ander land in de wereld. Over het algemeen gesproken kwam dit doordat de ineenstorting van het Sovjet-imperium en het alternatief voor vrijemarktkapitalisme samenging met de internetrevolutie in Amerika. Het gevolg was dat de Amerikaanse macht, cultuur en economische ideeën over hoe de samenleving moet worden ingericht zo dominant werden, dat Amerika het leven van mensen over de hele wereld begon te beïnvloeden - 'meer dan hun eigen regeringen doen', zoals een Pakistaanse diplomaat zei. Toen mensen dit beseften, begonnen ze zich op een ontluikende manier ertegen te organiseren.
Changed lines 76-80 from:
Gebrek aan investeringsdrang is wat hem de meeste zorgen baart in de huidige wereldeconomie. Voor '''[[6-2RechtsEnLinks2 |Greenspan]]''' is het dé verklaring voor de huidige stagnatie. %blue%‘We zien het patroon in de eurozone, in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld. De onzekerheid over de toekomst is te groot voor het zakenleven.’ %black%Ook zijn land is nog steeds niet volledig hersteld van de crisis die een jaar na het einde van de laatste ambtstermijn van Greenspan insloeg.
to:
Gebrek aan investeringsdrang is wat hem de meeste zorgen baart in de huidige wereldeconomie. Voor '''[[6-2RechtsEnLinks2|Greenspan]]''' is het dé verklaring voor de huidige stagnatie. %blue%‘We zien het patroon in de eurozone, in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld. De onzekerheid over de toekomst is te groot voor het zakenleven.’ %black%Ook zijn land is nog steeds niet volledig hersteld van de crisis die een jaar na het einde van de laatste ambtstermijn van Greenspan insloeg.

'''[[http://www.volkskrant.nl/archief/waarom-de-rest-van-de-wereld-amerika-haat~a726584/|Waarom de rest van de wereld Amerika haat]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Man|Thomas Friedman Volkskrant 4 juni 2003]]''':\\
Terwijl president George W. Bush andere wereldleiders ontmoet en tracht de zaken tussen Amerika en de rest van de planeet te repareren, kijk ik terug en vraag mezelf: wat is hier aan de hand geweest?...\\
Ik heb mijn eigen antwoord uitgewerkt in wat ik bescheiden noem %'''blue%'''[[Unificatietheorie|'een korte theorie van alles']]'''%black%. Ik bied het hier aan, in een nog kortere versie, in de hoop dat mensen zullen reageren met opmerkingen of fluitconcerten, zodat ik het verder kan uitwerken. Hier gaat ie: Tijdens de jaren negentig werd Amerika buitengewoon veel machtiger - economisch, militair en technologisch - dan elk ander land in de wereld. Over het algemeen gesproken kwam dit doordat de ineenstorting van het Sovjet-imperium en het alternatief voor vrijemarktkapitalisme samenging met de internetrevolutie in Amerika. Het gevolg was dat de Amerikaanse macht, cultuur en economische ideeën over hoe de samenleving moet worden ingericht zo dominant werden, dat Amerika het leven van mensen over de hele wereld begon te beïnvloeden - 'meer dan hun eigen regeringen doen', zoals een Pakistaanse diplomaat zei. Toen mensen dit beseften, begonnen ze zich op een ontluikende manier ertegen te organiseren
.
Changed line 75 from:
'''http://fd.nl/economie-politiek/1105083/amerika-is-nog-net-geen-griekenland-maar-we-zijn-goed-op-weg|‘Amerika is nog net geen Griekenland, maar we zijn goed op weg’]]''' (Gerben van der Marel FD 23 mei 2015):\\
to:
'''[[http://fd.nl/economie-politiek/1105083/amerika-is-nog-net-geen-griekenland-maar-we-zijn-goed-op-weg|‘Amerika is nog net geen Griekenland, maar we zijn goed op weg’]]''' (Gerben van der Marel FD 23 mei 2015):\\
Added lines 74-76:

'''http://fd.nl/economie-politiek/1105083/amerika-is-nog-net-geen-griekenland-maar-we-zijn-goed-op-weg|‘Amerika is nog net geen Griekenland, maar we zijn goed op weg’]]''' (Gerben van der Marel FD 23 mei 2015):\\
Gebrek aan investeringsdrang is wat hem de meeste zorgen baart in de huidige wereldeconomie. Voor '''[[6-2RechtsEnLinks2 |Greenspan]]''' is het dé verklaring voor de huidige stagnatie. %blue%‘We zien het patroon in de eurozone, in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld. De onzekerheid over de toekomst is te groot voor het zakenleven.’ %black%Ook zijn land is nog steeds niet volledig hersteld van de crisis die een jaar na het einde van de laatste ambtstermijn van Greenspan insloeg.
Added lines 58-60:
%blue%'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/-mijn-papieren-vriend-daar-kan-geen-scrollen-op-een-beeldscherm-tegenop~a4244641/|Correspondents' Dinner]]''' %black%(T. Heidenis Volkskrant 15 februari 2016 p. 9):\\
Al dagenlang staat de krant vol commentaren op het %blue%Correspondents' Dinner%black%. Ik keek er ook naar en kon er nauwelijks om lachen: een stel schrijvers en adviseurs dat een aantal grappen en grollen bij elkaar harkte, de minister-president die ze instudeerde en ten gehore bracht en vervolgens als enige alle lof oogstte. Ben ik nou te nuchter, of gewoon te zuur?

Changed line 63 from:
Wie Donald Trump nog steeds niet vermag te '''[[6-Sociologie|begrijpen]]''', kan Nederland het best tweehonderd keer uitvergroten en naar de zoveelste herhaling van het ''Correspondents' Dinner'' kijken, waar iedereen - '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/doe-mij-een-stukje-van-de-smoking-van-elvis~a4242975/|óók Peter Buwalda]]''' (V, 12 februari) - bij aanwezig was, behalve u en ik. De daardoor ontstane machteloze woede is mutatatis mutandis de brandstof van de tanks die Trump nu al maandenlang genadeloos over het Amerikaanse politiek landschap laat denderen.\\
to:
Wie Donald Trump nog steeds niet vermag te '''[[6-Sociologie|begrijpen]]''', kan Nederland het best tweehonderd keer uitvergroten en naar de zoveelste herhaling van het %blue%''Correspondents' Dinner'' %black%kijken, waar iedereen - '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/doe-mij-een-stukje-van-de-smoking-van-elvis~a4242975/|óók Peter Buwalda]]''' (V, 12 februari) - bij aanwezig was, behalve u en ik. De daardoor ontstane machteloze woede is mutatatis mutandis de brandstof van de tanks die Trump nu al maandenlang genadeloos over het Amerikaanse politiek landschap laat denderen.\\
Changed lines 72-73 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti- Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/|schreef David Brooks]]''', eerst in The New York Times, op donderdag drukte de Volkskrant zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlosser]]''' was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/|schreef David Brooks]]''', eerst in ''The New York Times'', op donderdag drukte ''de Volkskrant'' zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlosser]]''' was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
Changed lines 72-74 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/| Voetnoot]]''' Anti-Amerikanisme of '''Anti- Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme'''
(Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/ |schreef David Brooks]]''', eerst in The New York Times, op donderdag drukte de Volkskrant zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de verlosser was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/|Voetnoot]]''' %blue%Anti-Amerikanisme %black%of '''Anti- Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme''' (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/|schreef David Brooks]]''', eerst in The New York Times, op donderdag drukte de Volkskrant zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlosser]]''' was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
Added lines 71-77:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/obamahaat-gaat-hand-in-hand-met-anti-amerikanisme~a4243817/| Voetnoot]]''' Anti-Amerikanisme of '''Anti- Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme'''
 (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\
'Ik mis Barack Obama nu al', '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/ik-mis-barack-obama-nu-al~a4242328/ |schreef David Brooks]]''', eerst in The New York Times, op donderdag drukte de Volkskrant zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de verlosser was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.\\
Niettemin is het juist wat Brooks schrijft. Obama's beslissing om niet in te grijpen in Syrië was verstandig. Ja, Syrië is een catastrofe maar Amerikaanse troepen op Syrische bodem hadden de catastrofe alleen maar vergroot. Obamacare is waarschijnlijk beter dan geen Obamacare. Het economische beleid van Obama was goed, hooguit wat al te voorzichtig.\\
%blue%Obamahaat gaat dikwijls hand in hand met anti-Amerikanisme. In het Europese populisme zit een gevaarlijk anti-Amerikanisme verstopt.\\
%black%Ook ik mis Barack Obama nu al.
Added lines 63-70:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|A. Lammers emeritus-hoogleraar]]''' Amerikanistiek aan de Universiteit Leiden stelt (Volkskrant 20 juli 2015 p. 18):\\
'''USA! USA!'''\\
Leden van het New Horizons-team in het vluchtleidingscentrum in Maryland zwaaien geestdriftig met Amerikaanse vlaggetjes als de ruimtesonde dichtbij Pluto komt. Maarten Keulemans is van mening dat zoiets nimmer in de Europa zal gebeuren (Ten Eerste, 18 juli). 'Overmand door emoties spontaan 'EU, EU!'roepen; ik heb het nooit iemand zien doen.'\\
%blue%Nee, natuurlijk niet. Amerika is tenslotte de antithese van Europa. %black%Al vanaf het prille begin heeft men aan de overkant weinig fiducie in de EU getoond. Een kunstmatig verwekt kind zonder veel levenskansen.\\
Amerikanen kijken graag vooruit, wij zitten tegen wil en dank vast aan ons verdeeld verleden. Te pas en te onpas halen ze de ''Stars and Stripes'' tevoorschijn. Gedecideerde ''Real Americans'' vinden besluiteloosheid typisch Europees.\\
Veel liever dan te wikken beschikken ze. De Amerikaanse republiek is immers '''nation close to God''', een uitverkoren natie met een duidelijke lotsbestemming. Horizonten zijn er om te verleggen. En wij?\\
Wij hebben ons geloof in God allang verloren, ons lot is voortmodderen zonder adembenemende perspectieven. Eigenlijk heeft dat ook wel iets moois en tragisch. Tragiek die voor Amerikanen onverdraaglijk is. %blue%Alle enorme problemen en spijt, heeft men in Amerika nog altijd het gevoel in een versierde schuit op weg naar Arcadia te zijn. %black%Vandaar de vlaggen en heftige emoties die ons, %blue%Ware Europeanen met het zuinige mondje van Dijsselbloem, in EU-verband totaal vreemd zijn.
Changed line 59 from:
(em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):\\
to:
(A. lammers em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):\\
Changed line 59 from:
(em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis an de Universitei van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):\\
to:
(em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):\\
Added lines 57-62:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/waar-ze-vandaan-komen-daar-is-het-hels~a4243870|Dit is Donald Trump]]'''
(em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis an de Universitei van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):\\
Wie Donald Trump nog steeds niet vermag te '''[[6-Sociologie|begrijpen]]''', kan Nederland het best tweehonderd keer uitvergroten en naar de zoveelste herhaling van het ''Correspondents' Dinner'' kijken, waar iedereen - '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/doe-mij-een-stukje-van-de-smoking-van-elvis~a4242975/|óók Peter Buwalda]]''' (V, 12 februari) - bij aanwezig was, behalve u en ik. De daardoor ontstane machteloze woede is mutatatis mutandis de brandstof van de tanks die Trump nu al maandenlang genadeloos over het Amerikaanse politiek landschap laat denderen.\\
%blue%In de aangerichte verwoesting schiet het onkruid van vooroordelen manshoog op en overwoekert binnen de kortste keren het gezonde verstand.\\
Maar alles beter dan een elite die zichzelf ostentatief in feestkledij bewierookt en andermans idiotie bij voortduring bespot. Een gesloten front van boze witte mannen en vrouwen maakt zich op voor het laatste wanhoopsoffensief.
Changed line 58 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/|Het tijdperk van de tegenwind]]''' (Hans Wansink Volkskrant 13 februari 2016 bijlage Sir Edmund p. 22):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/|Het tijdperk van de tegenwind]]''' (Hans Wansink Volkskrant 13 februari 2016 bijlage Sir Edmund p. 22-23):\\
Changed line 58 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/| Het tijdperk van de tegenwind  Hans Wansink Volkskrant 13 februari 2016
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/|Het tijdperk van de tegenwind]]''' (Hans Wansink Volkskrant 13 februari 2016 bijlage Sir Edmund p. 22):\\
Added lines 58-63:
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/| Het tijdperk van de tegenwind  Hans Wansink Volkskrant 13 februari 2016
%blue%Robert Gordon gelooft dat de technologische vooruitgang in het niet valt bij al het onheil dat ons wacht.\\
%black%'''Permanente obstakels'''\\
Gordon is al jaren verwikkeld in een polemiek met wat hij de 'techno-optimisten' noemt: zij die de huidige malaise als een tijdelijke dip zien in afwachting van een digitale kwantumsprong in groei, productiviteit en kwaliteit van leven. Dat debat wordt niet definitief beslist in '''[[http://press.princeton.edu/titles/10544.html |''Rise and Fall'']]''', maar iedereen die het boek heeft gelezen zal zijn visie op de toekomst moeten bijstellen. Het effect van de internetrevolutie van de jaren negentig op de economie was al in 2005 uitgewerkt. De tegenwind die de groei in de weg staat, neemt evenwel nog steeds in kracht toe. Voor die tamelijk permanente obstakels hebben de techno-optimisten geen oog.
Het meest overtuigend is zijn vergelijking tussen de tweede en de derde industriële revolutie. Die laatste steekt mager af tegen de unieke transformatie die de wereldbevolking in de 'speciale eeuw' tussen 1870 en 1970 heeft doorgemaakt. Ga maar na: in de keuken is er de laatste veertig jaar nauwelijks iets veranderd (op de magnetron na). En centrale verwarming, stromend water, elektrisch licht, televisie, een wasmachine en een auto voor de deur hadden we ook al. Vliegen naar Amerika kostte in de jaren zeventig niet meer tijd dan vandaag. En ook de gemiddelde leeftijd is niet spectaculair gestegen.\\
%blue%De tweede industriële revolutie heeft in het leven een onomkeerbare gedaantewisseling tot stand gebracht. Niet alleen wat betreft groei van de welvaart, maar ook in de omstandigheden op het werk en in de huishouding. Vandaar dat vooruitgang voor ons de normale conditie is geworden. Maar zo normaal is die vooruitgang voor de komende generaties niet meer, wrijft Robert Gordon ons overtuigend in.
Added line 904:
*'''[[http://press.princeton.edu/titles/10544.html|Robert J. Gordon]]''' ''The Rise and Fall of American Growth'': The U.S. Standard of Living since the Civil War ('''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/het-tijdperk-van-de-tegenwind~a4243481/|recensie]]''' Hans Wansink)
Added line 991:
*'''[[http://www.nber.org/papers/w18315.pdf| Robert J. Gordon]]''' IS U.S. ECONOMIC GROWTH OVER? FALTERING INNOVATION CONFRONTS THE SIX HEADWINDS
Changed line 64 from:
%blue%Wanneer Sanders en Trump '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van dezelfde medaille]]''' worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
to:
%blue%Wanneer Sanders en Trump '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van dezelfde medaille]]''' worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|links en rechts:]]''' de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
Changed line 59 from:
'''[[1-3-2Paradoxen2#Omm| De één trapt omhoog, de ander omlaag]]''' of '''Trump past zijn ideeën aan op zijn aanhang''' (Anne van der Veen Volkskrant 12 februari 2016 p. 22):\\
to:
'''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|De één trapt omhoog, de ander omlaag]]''' of '''Trump past zijn ideeën aan op zijn aanhang''' (Anne van der Veen Volkskrant 12 februari 2016 p. 22):\\
Changed line 64 from:
%blue%Wanneer Sanders en Trump '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van dezelfde medaillon]]''' worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
to:
%blue%Wanneer Sanders en Trump '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van dezelfde medaille]]''' worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
Changed line 64 from:
%blue%Wanneer Sanders en Trump twee kanten van dezelfde medaillon worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
to:
%blue%Wanneer Sanders en Trump '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van dezelfde medaillon]]''' worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
Changed line 60 from:
Sanders hamert al vanaf het begin van zijn campagne op een aantal speerpunten: de corrumperende macht van geld in de politiek en de groeiende welvaartsverschillen.\\
to:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Bernie_Sanders|Bernie Sanders]]''' hamert al vanaf het begin van zijn campagne op een aantal speerpunten: de corrumperende macht van geld in de politiek en de groeiende welvaartsverschillen.\\
Added lines 57-64:


'''[[1-3-2Paradoxen2#Omm| De één trapt omhoog, de ander omlaag]]''' of '''Trump past zijn ideeën aan op zijn aanhang''' (Anne van der Veen Volkskrant 12 februari 2016 p. 22):\\
Sanders hamert al vanaf het begin van zijn campagne op een aantal speerpunten: de corrumperende macht van geld in de politiek en de groeiende welvaartsverschillen.\\
Die boodschap is in de laatste negen maanden aangeslagen. Sanders heeft een massale aanhang verworven door zijn campagne gefocust te houden op deze punten. %blue%Hij is het schoolvoorbeeld van een idealistisch leider en verwerft zijn aanhang om zijn ideeën.\\
%black%Donald Trump lijkt op zijn bijeenkomsten scriptloze toespraken te houden, waarin hij peilt hoe zijn aanhang reageert op de politiek-incorrecte dingen die hij zegt.\\
Wanneer dat aanslaat, neemt hij het op in zijn repertoire. Trump is een demagoog: hij past zijn ideeën aan aan zijn aanhang.\\
%blue%Wanneer Sanders en Trump twee kanten van dezelfde medaillon worden genoemd, ontken je in feite het fundamentele verschil tussen links en rechts: de één trapt omhoog, de ander omlaag; de één richt zich tegen de machtigen, de ander tegen de machtelozen.
Added lines 67-71:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/h-m-van-den-brink-nederland-is-van-de-nestgeur-het-is-gesloten~a4242096/|Nederland is nu eenmaal een weinig gastvrij land]]''' of ''''Nederland is van de nestgeur, het is gesloten'''' (Laura de Jong Volkskrant 12 februari 2016 p. 21):\\
'''Hoe bedoelt u?'''\\
'Je hoeft als overheid niet eindeloos begrip op te brengen voor de gevoelens van mensen, vaak anonieme mensen, die zeggen dat ze zich door de komst van mensen met een andere kleur of een andere godsdienst onveilig voelen. Niet als dat gevoel niet op iets aantoonbaars, op feiten is gebaseerd. Hoe moet je door hard werken je huidskleur veranderen?\\
%blue%'Nederland is, anders dan wij graag denken, een gesloten land, we zijn erg van de nestgeuren. Niet openlijk, maar onder de radar. Alle buitenlanders zullen je hetzelfde verhaal vertellen. Op het eerste gezicht, denk je: wat een open, gezellig en vrij land. Maar na een paar jaar hoor je er nog steeds niet bij. Dus misschien is het waar dat je harder moet werken, maar ik ben bang dat het dan nog niets uithaalt. Persoonlijk heb ik over integratie niets te klagen hoor. Maar ik denk dat dit voor veel groepen geldt, ook voor bijvoorbeeld de tweede generatie Marokkanen.'
Changed line 64 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/politiek/tweede-kamer-wil-drastische-maatregelen-tegen-asielstroom~a4242951/| Tweedekamer maakt zich op voor asielblokkades]]''' of (Dion Mebius, Raoul du Pré Volkskrant 12 februari 2016 p. 7):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/politiek/tweede-kamer-wil-drastische-maatregelen-tegen-asielstroom~a4242951/|Tweedekamer maakt zich op voor asielblokkades]]''' (Dion Mebius, Raoul du Pré Volkskrant 12 februari 2016 p. 7):\\
Deleted line 66:
Added lines 63-67:

'''[[http://www.volkskrant.nl/politiek/tweede-kamer-wil-drastische-maatregelen-tegen-asielstroom~a4242951/| Tweedekamer maakt zich op voor asielblokkades]]''' of (Dion Mebius, Raoul du Pré Volkskrant 12 februari 2016 p. 7):\\
In de aanloop naar de Europese top van volgende week, voert een groeiend deel van de Tweede Kamer de druk op. Een meerderheid vindt inmiddels dat de huidige asielinstroom de 'draagkracht' van de samenleving overvraagt en dat het kabinet onorthodoxe maatregelen niet langer moet schuwen om de immigratie te stoppen. Desnoods in nationaal of West-Europees verband.\\
De Kamer verliest intussen in rap tempo het geloof in de bereidwilligheid van de Turken. Partijen als VVD, PVV, CDA en SGP hebben er weinig vertrouwen meer in dat de Turkse president Erdogan echt z'n best doet om in te grijpen. %blue%'De premier loopt aan de leiband van Turkije. Hij toont geen leiderschap'%black%, aldus CDA-leider Buma. 'Natuurlijk moeten we zorgen voor ontheemden op de vlucht, maar we zijn ook verantwoordelijk voor de orde en de rust in onze eigen samenleving en het welzijn van onze bevolking.' En Wilders: 'Hou op met die Turkse route. Het gaat niet lukken, wat u ook probeert.' 

Changed line 683 from:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''', '''[[LevensboomMacrokosmos#Nee|neergaande boog]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Added line 973:
*'''[[http://adbroere.nl/web/nl/columns/staat-de-wereld-aan-de-rand-van-een-nieuwe-financile-crisis.php| Staat de wereld]]''' aan de rand van een nieuwe financiële crisis? (4 december 2015)
Deleted line 661:
Changed line 675 from:
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Door de geleidelijke]]''' overgang van het '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Rijnlandse]]''' naar het '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|neoliberale model]]''' heeft een cultuuromslag plaatsgevonden en het laat zien dat een land, politici ook kunnen blunderen. '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken. %blue%Deze '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |paradox]]''' is een belangrijke oorzaak van de financiële crisis. %black%De '''[[http://www.nvb.nl/thema-s/toezicht/655/europese-bankenunie.html|Europese bankenunie]]'''  is noodzakelijk gebleken omdat de '''[[1-Inleiding#Hom|toezichthouders]]''' van de soevereine staten er een potje van hebben gemaakt. Maar gelukkig ontwikkelt zich, om het tij te keren, weer een '''[[wikipn:Tegencultuur|tegencultuur]]'''. Of met andere woorden er zit een mechanisme, '''[[6-2RechtsEnLinks|Zaaien en Oogsten]]''' ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|karma]]''') in het universum verborgen waardoor het mogelijk wordt van onze '''fouten''' te leren. Dit verborgen mechanisme wordt met behulp van de '''[[RobertoAssagioli#Ded|5e dimensie]]''' en het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|‘en-en’/’of-of’ mechanisme]]''' tot uitdrukking gebracht.
Added lines 662-677:

'''[[6-2RechtsEnLinks2#Inl|Steeds duidelijker wordt het]]''' dat de voorstellen, die Ervin Laszlo voor het oplossen van de wereldvraagstukken heeft aangereikt door de politiek vrijwel volledig zijn genegeerd. Dat Ervin Laszlo geen gehoor vindt hangt volgens '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lietaer |Bernard Lietaer]]''' met het gebruik van conventioneel geld dat tot onduurzaam gedrag leidt samen. Hierbij een recensie van het boek '''[[http://www.janvanarkel.nl/nieuw/geldenduurzaamheid.html|''Geld en duurzaamheid'']]''' Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem van '''[[http://mjvdl.com/tag/lietaer/|Bernard Lietaer:]]'''\\
'''Geldsysteem'''\\
Dennis Meadows, bekend van roemruchte boek ''Limits to Growth'' (1972), schrijft in zijn voorwoord dat hij lang niet heeft nagedacht over het geldsysteem. Hij nam het als een neutraal en onvermijdelijk aspect van de menselijke samenleving aan. Meadows is zeker niet de enige die zo over geld denkt. De schrijvers merken op:\\
%red%'''“Streven naar duurzaamheid zonder ons geldsysteem te herstructureren is een naïeve benadering en is gedoemd te mislukken.”'''\\
%black%In ''Geld en duurzaamheid'' wordt aangetoond dat conventioneel geld geen gedragsmatig en passief ruilmiddel is, maar juist leidt tot onduurzaam gedrag. Meadows zegt na het lezen van dit rapport te begrijpen dat het heersende financiële systeem op vijf manieren niet verenigbaar is met duurzaamheid:\\
* het veroorzaakt op- en neergaande cycli in de economie;\\
* het produceert kortetermijndenken;\\
* het vereist eindeloze groei;\\
* het concentreert rijkdom;\\
* het vernietigt sociaal kapitaal.

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde wereldvraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig.


Deleted lines 703-715:

'''[[6-2RechtsEnLinks2#Inl|Steeds duidelijker wordt het]]''' dat de voorstellen, die Ervin Laszlo voor het oplossen van de wereldvraagstukken heeft aangereikt door de politiek vrijwel volledig zijn genegeerd. Dat Ervin Laszlo geen gehoor vindt hangt volgens '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lietaer |Bernard Lietaer]]''' met het gebruik van conventioneel geld dat tot onduurzaam gedrag leidt samen. Hierbij een recensie van het boek '''[[http://www.janvanarkel.nl/nieuw/geldenduurzaamheid.html|''Geld en duurzaamheid'']]''' Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem van '''[[http://mjvdl.com/tag/lietaer/|Bernard Lietaer:]]'''\\
'''Geldsysteem'''\\
Dennis Meadows, bekend van roemruchte boek ''Limits to Growth'' (1972), schrijft in zijn voorwoord dat hij lang niet heeft nagedacht over het geldsysteem. Hij nam het als een neutraal en onvermijdelijk aspect van de menselijke samenleving aan. Meadows is zeker niet de enige die zo over geld denkt. De schrijvers merken op:\\
%red%'''“Streven naar duurzaamheid zonder ons geldsysteem te herstructureren is een naïeve benadering en is gedoemd te mislukken.”'''\\
%black%In ''Geld en duurzaamheid'' wordt aangetoond dat conventioneel geld geen gedragsmatig en passief ruilmiddel is, maar juist leidt tot onduurzaam gedrag. Meadows zegt na het lezen van dit rapport te begrijpen dat het heersende financiële systeem op vijf manieren niet verenigbaar is met duurzaamheid:\\
* het veroorzaakt op- en neergaande cycli in de economie;\\
* het produceert kortetermijndenken;\\
* het vereist eindeloze groei;\\
* het concentreert rijkdom;\\
* het vernietigt sociaal kapitaal.

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde wereldvraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig.
Changed line 663 from:
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.
to:
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor '''[[8-3Integratie|integratie]]'''? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.
Added lines 57-62:

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/medvedev-waarschuwt-vs-voor-nieuwe-wereldoorlog~a4243087/|Mevedev waarschuwt VS voor nieuwe wereldoorlog]]''' (Volkskrant 12 februari 2016 p. 6):\\
Het mislukken van de vredesonderhandelingen over Syrië zou kunnen leiden tot een wereldoorlog. Dat grimmige scenario werd donderdag geschetst door de Russische premier Dmitri Medvedev, in een interview in de '''[[https://global.handelsblatt.com/breaking/exclusive-russias-medvedev-warns-of-new-world-war|Duitse krant ''Handelsblatt'']]'''.\\
%black%'''Parallelle oorlogen'''\\
In feite is de Amerikaanse regering nu verwikkeld in twee parallelle oorlogen op twee fronten, en heeft ze daarbij %blue%tegengestelde doeleinden%black%. In München proberen de VS, om het hervatten van de vredesbesprekingen mogelijk te maken, een staakt-het-vuren in het westen van Syrië te bewerkstelligen. Tegelijkertijd werd gisteren bij de NAVO in Brussel gesproken over het opvoeren van de strijd tegen Islamitische Staat in het oosten van Syrië.\\
In het noordwesten van het land hebben de door Koerden geleide Syrian Democratic Forces (SDF) donderdag met steun van de Russische luchtmacht het militair vliegveld Menagh veroverd op Syrische rebellen.
Changed lines 65-66 from:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Win |De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken.
to:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Win |De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken. Deze '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |paradox]]''' is een belangrijke oorzaak van de financiële crisis.
Deleted line 1214:
Changed line 662 from:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''') zitten we duidelijk in een fase]]''' van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''') zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Changed line 659 from:
%red%'''[[8-3Integratie#Sam |De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam |desintegratie]]''') is ontstaan.\\
to:
%red%'''[[8-3Integratie#Sam|De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam |desintegratie]]''') is ontstaan.\\
Changed line 662 from:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|We zitten duidelijk in een fase]]''' van neergang ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neerwaartse causatie]]'''), van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|Als gevolg van de eenzijdige focus]]''' ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|opwaartse causatie]]''') zitten we duidelijk in een fase]]''' van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Added lines 661-662:

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|We zitten duidelijk in een fase]]''' van neergang ('''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|neerwaartse causatie]]'''), van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Ook|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''.
Added lines 57-65:

'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2815&|''De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered'']]'''
door Jan de Boer Civis Mundi 6 februari 2016):\\
Ik zie de staatslieden nog staan op zaterdag 12 december 2015,  elkaar toejuichend, de duimen omhoog stekend........%blue%" we hebben onze planeet gered"%black%. Onzin natuurlijk: de planeet aarde is niet in gevaar, maar wel onze menselijke beschaving. En die is met deze klimaatconferentie in Parijs  nog niet gered.
'''Nauwelijks levensvatbaar'''\\
%blue%Deze fragiliteit van een compromis van compromissen met daarachter geen enkele juridische dwang
is mijns inziens in de komende decennia nauwelijks levensvatbaar. Er hoeft maar weinig te gebeuren of alle plannen en toezeggingen zijn vergeten. Ik denk in dit verband aan bijvoorbeeld een zeer waarschijnlijke , nieuwe '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|beurskrach]]''' op korte, hooguit middellange termijn. En wat gaat er met "Europa" gebeuren?

'''[[6-2RechtsEnLinks#Win |De economische crisis]]''' is mede een gevolg doordat men de maatregelingen die zijn genomen om een '''[[SriAurobindo#Wes|beurskrach]]''' te voorkomen door de '''[[http://xandernieuws.punt.nl/?id=487403&r=1&tbl_archief=0& |banken-lobby]]''' geleidelijk weer zijn afgebroken.
Added line 868:
*'''[[wikipn:Guy_Verhofstadt|Guy Verhofstadt]]''' '''[[http://www.eci.nl/boeken/de-ziekte-van-europa-guy-verhofstadt-9789023495888|''De ziekte van Europa'']]''' en de herontdekking van het ideaal ('''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2864&|recensie Leo Klinkers]]''' Civis Mundi 6 februari 2016)
Added lines 959-960:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter |Joseph_Schumpeter]]''' '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction|Creative destruction]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation|Disruptive innovation]]'''
Changed lines 868-869 from:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Schepping of Evolutie?''
*'''
[[https://www.bruna.nl/boeken/degeneratie-9789060649381|P.M. Scheele]]''' ''Degeneratie''
to:
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
*'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow]]''' ‘''Het heelheid Principe''’
Added lines 877-878:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' ''Faces of'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|''Degeneration'']]'''
Deleted line 893:
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
Deleted lines 912-913:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' ''Faces of'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|''Degeneration'']]'''
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
Deleted line 932:
*'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow]]''' ‘''Het heelheid Principe''’
Added line 868:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Schepping of Evolutie?''
Deleted line 927:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Schepping of Evolutie?''
Added lines 960-962:
*'''[[http://barbaramarxhubbard.com/|Barbara Marx Hubbard]]''' Foundation of Conscious Evolution
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
Added lines 964-969:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
Deleted lines 1002-1010:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
*'''[[http://barbaramarxhubbard.com/|Barbara Marx Hubbard]]''' Foundation of Conscious Evolution
Added line 960:
*'''[[wikipn:Ontmenselijking|Ontmenselijking]]'''
Added lines 72-76:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hou-syrische-koerden-in-toom-in-ruil-voor-turkse-steun~a4240884/|Hou Syrische Koerden in toom in ruil voor Turkse steun]]''' (Betsy Udink Volkskrant 9 februari 2016 p. 20):\\
%blue%We hebben de Koerden nodig om IS murw te slaan en Turkije om de Syrische vluchtelingen tegen te houden. Zie hier het dilemma voor het Westen.\\
Onedoelde gevolgen. Elke oorlog heeft ze. Een waarschijnlijk niet bedoeld gevolg van Nederlandse deelname aan de oorlog tegen IS kan de stichting van een PKK-staat in het noorden van Syrië zijn. We gaan namelijk steunen op de Koerden van het semi-rijkje Rojave: 'Richting waarin de zon ondergaat' oftewel West-Koerdistan.
De daar heersende Democratische Unie Partij (PYD) en haar gewapende tak, de Veiligheidscomités (YPD), zijn PKK. De PKK is de Koerdische guerrillabeweging die in Turkije in oorlog is met de staat. Bij ons staat de PKK op de lijst van verboden terroristische organisaties. De PYD/YPD niet.
Dankzij de Russische bombardementen rukken Assads troepen, strijders uit Iran en van Hezbollah op naar de Turkse grens. De Russische bombardementen maken ook de weg vrij voor de YPD, %blue%die gesteund wordt door de westerse coalitie inclusief ons. %black%Ankara zal dat niet over zijn kant laten gaan. Het is niet ondenkbaar dat Turkije een dezer dagen in Syrië in conflict raakt met de NAVO. Dat zou een meesterlijke coup zijn van Vladimir Poetin: het opdrijven van spanning tussen NAVO-bondgenoten en het verzwakken van de organisatie.
Added lines 58-61:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/assad-en-is-hoeven-zich-geen-zorgen-te-maken~a4241513/| Assad en IS hoeven zich geen zorgen te maken]]''' (Martin Jansen Volkskrant 10 februari 2016 p. 24):\\
%blue%Met praten in Genève komt er geen vrede in Syrië. Alleen een militaire oplossing is nog mogelijk.
%black%De laatste besprekingen in Genève mislukten reeds voordat ze feitelijk begonnen waren, waarna iedere partij traditiegetrouw begon de tegenstander hiervan de schuld te geven. In werkelijkheid echter kon niemand hiervoor verantwoordelijk worden gesteld omdat er in Syrië geen politieke oplossing meer mogelijk is.\\
%blue%Ondertussen is meer oostwaarts Islamitische Staat (IS) de enige winnaar van dit internationale spektakel omdat vrijwel alle betrokken partijen op merkwaardige wijze baat blijken te hebben bij haar bestaan. Soennitische staten als Turkije en Saoedi-Arabië, die sinds jaren aansturen op het ten val brengen van het regime in Damascus, zien, IS hierbij als een troefkaart. Terwijl de landen die Assad niet steunen de dreiging van IS kunnen gebruiken om te wijzen op het gevaar dat een machtsvacuüm in Damascus zou betekenen voor de internationale gemeenschap. Zowel Assad als IS hoeven zich daarom voorlopig geen zorgen te maken.
Added lines 57-67:


'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/aleppo-het-sarajevo-van-syrie~a4081730/| Aleppo, het Sarajevo van Syrië]]'''  (Roger Cohen Volkskrant 10 februari 2016 p. 25):\\
'''Aleppo, het Sarajevo van Syrië'''
Roger Cohen (columnist ''The New York Times''):\\
'Aleppo kan het Sarajevo van Syrië worden. Het is al het München.\\
'Waarmee ik bedoel dat de benarde toestand van Aleppo - zijn kwetsbaarheid voor Poetins grillen en Assads uit de as herrezen genadeloze plannen - een gevolg is van de lamlendigheid en doelloosheid van bijna vijf jaar regering-Obama. De president en zijn team hebben zich verscholen achter noties dat Syrië in de marge zit van vitale Amerikaanse belangen; dat ze de nadelen van interventie beter doordacht hebben dan anderen; dat de actoren op de grond onbegrijpelijk en onbetrouwbaar zijn; dat er geen binnenlandse of Congressionele steun is actie te ondernemen om de oorlog te stoppen of te beïnvloeden; dat er geen juridische basis is om ''safe areas'' te vestigen of Assads luchtmacht uit te schakelen; dat Afghanistan en Irak lessen zijn in de futiliteit van Amerikaanse machtsprojectie in de 21ste eeuw; dat Syrië Ruslands Afghanistan zal worden als de Russen zich de woede van de soennitische wereld op de hals halen; en dat het enige gebod, ongeacht de schaal van het lijden of de afbraak van Amerikaanse geloofwaardigheid, het vermijden is van nog een oorlog in het Midden-Oosten.\\
'Obama's constante 'wat als' en herhaalde 'wat dan' inzake Syrië heeft geleid tot slachtingen in Parijs en San Bernardino. En bijgedragen aan de potentiële ontrafeling van de EU nu interne grenzen worden hersteld als antwoord op de vluchtelingengolf - waar de VS op reageerden door 2.500 Syriërs op te nemen sinds 2012 - 0,06 procent van het totaal.\\
'De Syrische crisis is nu een Europese crisis', zegt een Europese diplomaat me. 'Maar de president is niet geïnteresseerd in Europa.' Dat is een eerlijke inschatting van de eerste naoorlogse Amerikaanse leider voor wie de trans-Atlantische alliantie iets is om verplicht in ere te houden, niet emotioneel te omhelzen.\\
%blue%'Syrië is nu de schande van de Obama-regering, een debacle van zulke proporties dat het de binnenlandse prestaties van de president kan overschaduwen.'

Added lines 627-629:
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' (evolutionaire kringloop, '''[[Geest#Cha|iteratie]]''')  laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. '''[[|Desintegratie]]''', een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld '''[[HetNieuweLeren|hokjesgeest]]''' laten overheersen.
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.

Deleted lines 810-812:

De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' (evolutionaire kringloop, '''[[Geest#Cha|iteratie]]''')  laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een ''loop'' ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen.
De '''[[wikipn: Chaostheorie|chaostheorie]]''' leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.
Added lines 627-629:
%red%'''[[8-3Integratie#Sam |De eenzijdige focus]]''' van politici op de '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|marktwerking]]''' en hun functies in '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobby]]'''netwerken hebben tot gevolg dat een grotere '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|maatschappelijke tweedeling]]''' ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie|degeneratie]]''', '''[[8-3Integratie#Sam |desintegratie]]''') is ontstaan.\\
%black%Illustratief voor de grotere maatschappelijke tweedeling is het boek ''This is London''. Life and Death in the World City van Ben Judah (interview met Ben Judah '''[[http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/2016/buitenhof-7-februari---migranten-in-londen---shell-en-de-lage-olieprijs---brexit.html|Buitenhof 7 februari 2016]]''').

Deleted lines 678-679:

Added line 847:
*'''[[https://www.bruna.nl/boeken/degeneratie-9789060649381|P.M. Scheele]]''' ''Degeneratie''
Added line 936:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-phase_evolution|Dual-phase evolution]]'''
Changed line 937 from:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution| Evolution]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Devolution_%28biology%29|Devolution]]'''
to:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution|Evolution]]''' &  '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Devolution_%28biology%29|Devolution]]''' (biology)
Deleted lines 938-939:
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|Devolutie]]'''
Changed lines 1170-1171 from:
to:
*'''[[wikipn:Devolutie|Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Devolution_%28biology%29|Devolution]]'''
Changed line 263 from:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' ('''[[wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
to:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration_theory|degeneratie]]''' ('''[[wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
Changed line 2 from:
![-1.3 Evolutie of Devolutie ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
to:
![-1.3 Evolutie of Degeneratie ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Valorisation|Valorisation en Devalorisation]])-]
Changed line 58 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/nieuwe-economische-crisis-is-onvermijdelijk~a4238657/| Economische recensie niet af te wenden]]''' of '''Nieuwe economische crisis is onvermijdelijk''' (Jonathan Holslag Volkskrant 4 februari 2016 p. 20):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/nieuwe-economische-crisis-is-onvermijdelijk~a4238657/|Economische recessie niet af te wenden]]''' of '''Nieuwe economische crisis is onvermijdelijk''' (Jonathan Holslag Volkskrant 5 februari 2016 p. 20):\\
Added line 847:
*'''[[http://www.jonathanholslag.be/|Jonathan Holslag]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/de-kracht-van-het-paradijs/9200000015051204/|''De kracht van het paradijs'']]''' hoe Europa kan overleven in de Aziatische eeuw ('''[[http://www.volkskrant.nl/wca_item/boeken_detail/453/264441/De-kracht-van-het-paradijs-.html|recensie]]''')
Added lines 57-62:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/nieuwe-economische-crisis-is-onvermijdelijk~a4238657/| Economische recensie niet af te wenden]]''' of '''Nieuwe economische crisis is onvermijdelijk''' (Jonathan Holslag Volkskrant 4 februari 2016 p. 20):\\
Mij lijkt het aannemelijker dat een nieuwe crisis zal leiden tot een nog hardere machtspolitiek - economisch en militair.\\
%blue%Ik ben zo stellig in mijn voorspelling van een nieuwe recessie, omdat er veel nieuwe problemen zijn ontstaan, terwijl de kater van de vorige crisis nog niet verwerkt is. Dat geldt vooral voor China. Het overaanbod op de vastgoedmarkt in binnenlandse provincies is fenomenaal en ook de industrie blijft worstelen met overcapaciteit. De uitvoer van industriële goederen breekt het ene nieuwe record na het andere en toch zit 17 procent van de fabrieken in de rode cijfers. Het lage consumentenvertrouwen, de rusteloosheid op de Chinese beurzen en de steeds grotere kapitaalvlucht zijn allemaal indicaties dat de kans op ontsporing bijzonder groot aan het worden is.\\
%black%Niets is gevaarlijker dan een samenloop van economische en politieke hoogspanning. Wat me sceptisch maakt, is dat na de vorige crisis, toen de overheden nog honderden miljarden konden investeren, de rente nog naar beneden kon en er een triljoen bijeengeschraapt werd om de euro te stabiliseren, dat er toen al geen wil bestond om een internationaal akkoord te bereiken over de blijvende onevenwichtigheid tussen deficit- en surpluslanden en dat we de tijd niet hebben gebruikt om nieuwe groeimodellen te ontwikkelen, groeimodellen die mensen meer kansen bieden.\\
%blue%Men kan wel roepen dat optimisme een plicht is, maar wat ben je met optimisme zonder oplossingen?
Added lines 57-63:

'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Sam |Toekomstdromen]]''' of '''Gloort er hoop aan de groene horizon?''' (Tonie Mudde Volkskrant 23 januari 2016 bijlage Sir Edmund p. 4):\\
%blue%De wetenschap lost de CO2-problematiek vast wel op. Hoopt Henk Kamp.\\
%black%Hier klinkt een techniekoptimist. Een man die denkt: ergens lopen een paar slimme koppen rond en die bedenken een oplossing, waarbij al dat gedoe met windmolens en zonnepanelen gepruts zal blijken.\\
%blue%Het aandeel duurzame energievoorziening in Nederland is nu een schamele 5,6 procent, waarmee we internationaal gezien een van de smerigste jongetjes van de klas zijn. Ondertussen wil Kamp geen concrete CO2-maatregelen nemen omdat er in de toekomst misschien iets slims wordt ontdekt. Maar wat als dat niet gebeurt?\\
%black%''Life is what happens to you, while you're busy making other plans'', zong John Lennon.\\
''Other plans. Niet no plans''.
Added lines 919-920:
*'''[[http://logos.nl/schepping-en-evolutie-deel-2/|Heeft wetenschap evolutie overtuigend aangetoond?]]'''
*'''[[http://logos.nl/logos-instituut/|Het Logos Instituut]]''' De Bijbel. De bron van kennis over ons '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|verleden, ons heden en onze toekomst]]'''
Added lines 487-488:
->'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |H.P. Blavatsky:]]''' %blue%'''[[http://www.filosofiaesoterica.com/ler.php?id=1269#.VInZPDGG8Zw |''Satyat Nasti Paro Dharma'']]''' %black%(''No Religion Higher Than Truth'')
Added line 918:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Sociocultural_evolution|Category:]]''' Sociocultural evolution
Added line 917:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Evolution|Category:]]''' Evolution
Changed line 610 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking. In essentie draait het om de '''[[https://www.kuleuven.be/thomas/cms2/uploads/file/pastoraal/bezinningsdagen/Analysedocument%20mens.pdf|analyse van ons Mens-, Wereld- en Godsbeeld]]'''. %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|De evolutie van het]]''' GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf.
to:
'''[[1-Inleiding#Hom|Verscheidenheid en Eenheid]]''' in de creatieve evolutie volgens '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla |Henri Bergson]]''' staat tegenover de drie principes van Darwins biologisch algoritme. Volgens Darwin spelen er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking. In essentie draait het om de '''[[https://www.kuleuven.be/thomas/cms2/uploads/file/pastoraal/bezinningsdagen/Analysedocument%20mens.pdf|analyse van ons Mens-, Wereld- en Godsbeeld]]'''. %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|De evolutie van het]]''' GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf.
Changed line 610 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking. In essentie draait het om de '''[[https://www.kuleuven.be/thomas/cms2/uploads/file/pastoraal/bezinningsdagen/Analysedocument%20mens.pdf|analyse van ons Mens-, Wereld- en Godsbeeld]]'''. %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|De evolutie van het]]''' GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf.
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking. In essentie draait het om de '''[[https://www.kuleuven.be/thomas/cms2/uploads/file/pastoraal/bezinningsdagen/Analysedocument%20mens.pdf|analyse van ons Mens-, Wereld- en Godsbeeld]]'''. %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|De evolutie van het]]''' GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf.
Changed line 610 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking.
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking. In essentie draait het om de '''[[https://www.kuleuven.be/thomas/cms2/uploads/file/pastoraal/bezinningsdagen/Analysedocument%20mens.pdf|analyse van ons Mens-, Wereld- en Godsbeeld]]'''. %blue%'''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|De evolutie van het]]''' GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf.
Added lines 609-610:

'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Volgens Darwin spelen]]''' er binnen het evolutionaire mechanisme drie principes, te weten '''[[http://www.mariafoerier.nl/darwin|variatie, selectie en reproductie]]''' een rol. De drie principes van Darwins biologisch algoritme hebben in het rapport 'E i V' op '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|verscheidenheid]]''', '''[[4-6AntropischPrincipe|natuurlijke selectie]]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogie]]''' betrekking.
Added line 830:
*'''[[http://www.ru.nl/@754561/pagina/|Chris Buskens]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/evolutionair-denken/1001004002726922|''Evolutionair denken'']]''' ('''[[http://www.atheisme.eu/nl/entry/40/chris_buskes_over_de_invloed_van_het_darwinisme|recensie-1]]''' Els Geuzebroek, '''[[http://www.teilharddechardin.nl/Gamma-jrg15-nr01-mrt08.pdf|recensie-2]]''' '''[[http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/05661/Erkenning-voor-de-tropische-geneeskunde.htm|L.J.A. Oomen]]''', , '''[[http://www.teilharddechardin.nl/Gamma-jrg15-nr02-jun08.pdf|recensie-3]]''' Ton Borsboom)
Changed lines 701-702 from:
'''[[/4-6AntropischPrincipe2#Eco|In het hoofdstuk]]''' '''Van het klimaatfront geen nieuws''' beschrijft de hoogleraar geschiedenis en vooraanstaand psychoanalyticus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' verschillende vormen van analyse, die naast elkaar moeten worden bekeken. '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Cha|Klimaatverandering]]''' wordt ook vanuit het gezichtspunt van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_Dialectics|''Negatieve dialectiek'']]''' van '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Adorno]]''' belicht.
to:
'''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|In het hoofdstuk]]''' '''Van het klimaatfront geen nieuws''' beschrijft de hoogleraar geschiedenis en vooraanstaand psychoanalyticus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' verschillende vormen van analyse, die naast elkaar moeten worden bekeken. '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Cha|Klimaatverandering]]''' wordt ook vanuit het gezichtspunt van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_Dialectics|''Negatieve dialectiek'']]''' van '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Adorno]]''' belicht.
Changed lines 753-754 from:
Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|schiet daarmee in de eigen voet]]'''. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het beleid van Georg W. Bush]]''' is gebaseerd op het principe van ‘'''wie niet voor ons is, is tegen ons'''’. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘'''Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld'''’. Amerika is bevangen door de '''[[wikipn:As_van_het_kwaad|‘as van het kwaad’]]''' en '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|schiet daarmee in de eigen voet]]'''. '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Org|Machteloosheid]]''' komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.
Deleted line 1156:
Added line 923:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal|New Deal]]'''  ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt|Franklin D. Roosevelt]]'''
Deleted line 1156:
Deleted line 913:
*'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2067|Wim Couwenberg]]''' Export westerse democratie ter discussie met Irak-oorlog ter illustratie (Civis Mundi 2 mei 2013)
Added line 925:
*'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2067|Wim Couwenberg]]''' Export westerse democratie ter discussie met Irak-oorlog ter illustratie (Civis Mundi 2 mei 2013)
Added line 914:
*'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2067|Wim Couwenberg]]''' Export westerse democratie ter discussie met Irak-oorlog ter illustratie (Civis Mundi 2 mei 2013)
Deleted line 1155:
Added line 922:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Illiberal_democracy|Illiberal democracy]]'''
Added lines 914-917:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution| Evolution]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Devolution_%28biology%29|Devolution]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution| Convergent]]''' - & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_evolution| Divergent evolution]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|Devolutie]]'''
Deleted lines 975-976:
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
Added line 914:
*'''[[wikipn:Wetenschappelijke_argumenten_voor_evolutie|Wetenschappelijke argumenten voor evolutie]]'''
Changed line 553 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza8.html|''De Geheime Leer'']]'''  Deel II  hoofdstuk '' Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande '' (p. 213):\\
to:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|''De Geheime Leer'']]'''  Deel II  hoofdstuk '' Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande '' (p. 213):\\
Deleted line 1150:
Deleted line 833:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Laszlo - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen
Added line 830:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Laszlo - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen
Added lines 830-831:
*'''[[wikipn:Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3|Ervin Laszlo]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/kosmische-visie/1001004002122250/|''Kosmische Visie'']]''' wetenschap en het Akasha-veld
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
Deleted line 835:
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
Deleted line 1150:
Added line 830:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/het-akasha-veld/1001004005493674/|Ervin Laszlo]]''' ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn''
Deleted line 835:
*'''Ervin Laszlo''' ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn''
Deleted line 1149:
Changed line 610 from:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Het leerproces]]''' op aarde was al bekend bij '''[[Aristoteles#Ant|Socrates]]''' en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''', maar ook al bij '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Zarathoustra]]''' en '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa) ]]''', auteur van de ''Bhagavad Gita'' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Tegenstellingen]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' en '''[[8-Ethiek2#Sam|Ethisch reveil]]''').
to:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Het leerproces]]''' op aarde was al bekend bij '''[[Aristoteles#Ant|Socrates]]''' en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''', maar ook al bij '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Zarathoustra]]''' en '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa) ]]''', auteur van de ''Bhagavad Gita'' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Tegenstellingen]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' en '''[[8-Ethiek2#Sam|Ethisch reveil]]'''). Zonder te streven naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|waarheid]]''' en '''[[8-1Rechtvaardigheid|rechtvaardigheid]]''' is vrede niet mogelijk.
Changed line 914 from:
http://www.collective-evolution.com/category/consciousness/|Collective Evolution]]''' (Collectieve bewustzijn)
to:
*'''[[http://www.collective-evolution.com/category/consciousness/|Collective Evolution]]''' (Collectieve bewustzijn)
Added lines 914-915:
http://www.collective-evolution.com/category/consciousness/|Collective Evolution]]''' (Collectieve bewustzijn)
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_consciousness|Collective consciousness]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_unconscious|Collective unconscious]]'''
Deleted line 1149:
Added line 913:
*'''[[http://rationalwiki.org/wiki/Collective_Evolution|Collective Evolution]]'''
Deleted line 1147:
Changed line 664 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Er geldt van %blue%'''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|je hart geen moordkuil maken]]'''%black%. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
Changed line 640 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig.
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde wereldvraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig.
Changed line 654 from:
'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?   
to:
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?   
Deleted lines 694-695:
'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''
Added lines 915-916:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/American_way|The American way]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_United_States|Culture of the United States]]'''
Changed line 59 from:
'Een zelfzuchtige en grenzeloze honger naar macht en materiële welvaart leidt zowel tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen als tot uitsluiting van de zwakkeren', zei Paus Franciscus vrijdag in de plenaire zaal van de Verenigde Naties in New York. Een moreel appel, waarmee hij zijn persoonlijke agenda aan die van de VN koppelde. Etc.\\
to:
%blue%'Een zelfzuchtige en grenzeloze honger naar macht en materiële welvaart leidt zowel tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen als tot uitsluiting van de zwakkeren'%black%, zei Paus Franciscus vrijdag in de plenaire zaal van de Verenigde Naties in New York. Een moreel appel, waarmee hij zijn persoonlijke agenda aan die van de VN koppelde. Etc.\\
Changed lines 58-59 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-vn-top-nemen-de-nieuwe-wereldleiders-het-over~a4149980/| Ook Poetin en Xi hebben de VN nodig]]''' of '''VN-top: Nemen de nieuwe wereldleiders het over?'''
 (Michael Perssen Volkskrant 26 september 2015 p. 5):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-vn-top-nemen-de-nieuwe-wereldleiders-het-over~a4149980/|Ook Poetin en Xi hebben de VN nodig]]''' of '''VN-top: Nemen de nieuwe wereldleiders het over?''' (Michael Perssen Volkskrant 26 september 2015 p. 5):\\
Added lines 58-64:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/-vn-top-nemen-de-nieuwe-wereldleiders-het-over~a4149980/| Ook Poetin en Xi hebben de VN nodig]]''' of '''VN-top: Nemen de nieuwe wereldleiders het over?'''
 (Michael Perssen Volkskrant 26 september 2015 p. 5):\\
'Een zelfzuchtige en grenzeloze honger naar macht en materiële welvaart leidt zowel tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen als tot uitsluiting van de zwakkeren', zei Paus Franciscus vrijdag in de plenaire zaal van de Verenigde Naties in New York. Een moreel appel, waarmee hij zijn persoonlijke agenda aan die van de VN koppelde. Etc.\\
Deels is de chaos te wijten aan de Verenigde Naties zelf. Het voorkomen van de 'gesel van de oorlog', het belangrijkste doel waarom de organisatie in 1945 werd opgericht, lukt de laatste jaren slecht. De Veiligheidsraad heeft niets kunnen uitrichten om de slachting in Syrië en de annexatie van de Krim te voorkomen, vooral dankzij veto's van Rusland en China. Een Britse oud-ambassadeur bij de VN noemde Syrië in The Guardian een 'vlek op het geweten van de Veiligheidsraad, de grootste mislukking van de laatste jaren'. Volgens hem heeft dit falen 'zeker gevolgen voor de status van de Verenigde Naties als geheel'.\\
En nu staan de mannen achter die veto's Poetin en Xi, toch vrolijk op het podium van de organisatie die zij tandeloos maken. Hoe gaat dat samen?\\
%blue%Het is de '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|paradox]]''' van een multipolaire wereld. %black%Na de val van de Sovjet-Unie waren het twee decennia vooral de Verenigde Staten en Europa die de wereld op sleeptouw probeerden te nemen (lang niet altijd met succes, zie de Balkan, Rwanda en Irak). Poetin en Xi vertegenwoordigen de nieuwe wereldorde, waarin de macht over veel meer landen verdeeld die steeds meer hun eigen weg kiezen. Om die onafhankelijkheid te laten zien hebben ze echter wel een gemeenschappelijk podium nodig, en zelfs applaus. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vormt letterlijk het wereldtoneel.

Deleted line 1147:
Changed line 403 from:
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%ex-nihilo%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.
to:
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_nihilo|ex-nihilo]]'''%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.
Changed line 390 from:
Maar we moeten goed begrijpen wat er met schepping wordt bedoeld. De gangbare gedachte over dit onderwerp is waarschijnlijk dat toen de wereld werd ‘geschapen’, de schepper aan zichzelf een ontheffing verleende, of op een of andere manier verkreeg, van de regel ‘%blue%ex nihilo nihil fit%black%’,1 en de wereld in feite uit het niets maakte. Als dat het denkbeeld over schepping is waarmee we ons nu moeten bezighouden, zou het antwoord van de filosofen zijn dat zo’n schepping niet alleen voor de mens onmogelijk is, maar dat ze ook onmogelijk is voor goden of God, kortom absoluut onmogelijk. Maar een stap in de richting van een filosofische opvatting wordt bereikt als mensen zeggen dat de wereld werd ‘geschapen’ (wij zeggen vormgegeven) – uit chaos. Misschien hebben ze geen duidelijk idee van wat ze bedoelen met chaos, maar het is in dit geval een beter woord om te gebruiken dan ‘niets’. Want stel dat we ons chaos proberen voor te stellen als de stof van het heelal in een ongemanifesteerde toestand, dan zal men onmiddellijk inzien dat hoewel zulke stof door de gewone menselijke zintuigen helemaal niet kan worden waargenomen, en in zoverre gelijkstaat met ‘niets’, schepping uit dat soort materialen niet het voortbrengen betekent van iets dat vooraf niet bestond, maar een verandering van toestand opgelegd aan een deel van de universele stof die in de vorige toestand onzichtbaar, ongrijpbaar en onmeetbaar was, maar daarom niet niet-bestaand.2 In feite gebruiken theosofen-occultisten het woord ‘schepping’ helemaal niet en vervangen het door de term '''evolutie'''.\\
to:
Maar we moeten goed begrijpen wat er met schepping wordt bedoeld. De gangbare gedachte over dit onderwerp is waarschijnlijk dat toen de wereld werd ‘geschapen’, de schepper aan zichzelf een ontheffing verleende, of op een of andere manier verkreeg, van de regel ‘%blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo nihil fit]]'''%black%’,1 en de wereld in feite uit het niets maakte. Als dat het denkbeeld over schepping is waarmee we ons nu moeten bezighouden, zou het antwoord van de filosofen zijn dat zo’n schepping niet alleen voor de mens onmogelijk is, maar dat ze ook onmogelijk is voor goden of God, kortom absoluut onmogelijk. Maar een stap in de richting van een filosofische opvatting wordt bereikt als mensen zeggen dat de wereld werd ‘geschapen’ (wij zeggen vormgegeven) – uit chaos. Misschien hebben ze geen duidelijk idee van wat ze bedoelen met chaos, maar het is in dit geval een beter woord om te gebruiken dan ‘niets’. Want stel dat we ons chaos proberen voor te stellen als de stof van het heelal in een ongemanifesteerde toestand, dan zal men onmiddellijk inzien dat hoewel zulke stof door de gewone menselijke zintuigen helemaal niet kan worden waargenomen, en in zoverre gelijkstaat met ‘niets’, schepping uit dat soort materialen niet het voortbrengen betekent van iets dat vooraf niet bestond, maar een verandering van toestand opgelegd aan een deel van de universele stof die in de vorige toestand onzichtbaar, ongrijpbaar en onmeetbaar was, maar daarom niet niet-bestaand.2 In feite gebruiken theosofen-occultisten het woord ‘schepping’ helemaal niet en vervangen het door de term '''evolutie'''.\\
Added lines 482-484:

'''[[http://back2blavatsky.nl/tag/manvantara/|Zomer en Herfst]]'''\\
Ieder van ons begrijpt in meerdere of mindere mate dat de cyclus van een jaar een symbool is van het leven van de mens, het leven van ieder van ons, en ook van het leven van het heelal. We weten ook iets van de symboliek van de vier heilige jaargetijden, die beginnen met de winterzonnestilstand, gevolgd door de lentenachtevening, de zomerzonnestilstand en de herfstnachtevening. De winterzonnestilstand vertegenwoordigt de geboorte, de lentenachtevening de periode van groei, de zomerzonnestilstand de tijd van volwassenheid en de herfstnachtevening de tijd die voert naar een nieuwe geboorte.
Added lines 483-489:
'''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Annie Besant]]''' '''De wet van opoffering'''\\
Annie Besant werd rond 1889 gevraagd een recensie te schrijven van ''De Geheime Leer'' van H.P. Blavatsky. Ze bezocht de schrijfster en verdiepte zich in theosofie. Na de dood van H.P. Blavatsky in 1891 werd zij één van de leidende figuren in de Theosophical Society. H.S. Olcott wees haar aan als zijn opvolger als International President.\\
Hieronder een gedeelte uit het laatste hoofdstuk van '''[[http://www.anandgholap.net/Laws_Of_Higher_Life-AB.htm|''The Laws of the Higher Life'']]''' (TPH, 1903) dat lezingen bevat van de jaarlijkse conventie van de Indiase afdeling van de TS in Varanasi.\\
%blue%''Zij die verschillen zien gaan van dood tot dood'' vermelden de heilige Hindoegeschriften, de Sruti. De mens die verschillen ziet is in werkelijkheid voortdurend aan het sterven, want hij leeft in de vorm die ieder moment bederft en die daarom de dood is, en niet in de Geest, die leven is.\\
%black%Dus precies naar rato zoals u en ik, mijn broeders, de verschillen tussen elk en ieder niet erkennen, maar de eenheid van leven ervaren, en weten dat dat leven gemeenschappelijk is voor allen, en dat niemand het recht heeft om op te scheppen over zijn deel ervan, noch het recht heeft er trots op te zijn dat zijn deel verschilt van het deel van een ander; alleen zo en naar rato daarvan zullen wij het Spirituele Leven leven.\\
%blue%Hoe kunnen wij het verwerkelijken, hoe kunnen wij dit ons eigen maken, deze prachtige erkenning van het Leven voorbij alle levens, van het Zelf voorbij alle zelven? Alleen door dagelijkse handelingen van verzaking in de kleine dingen van het leven; alleen door te leren in elke gedachte, woord en daad de Eenheid te leven en lief te hebben; en niet alleen dit uit te spreken, maar het in praktijk te brengen bij elke gelegenheid, door onszelf als laatste te stellen en anderen als eersten, door altijd de noden van anderen te zien en te trachten deze te verhelpen, door te leren onverschillig te blijven voor de eisen van onze eigen lagere aard en te weigeren ernaar te luisteren. Ik ken geen andere weg dan dit nederig, geduldig, aanhoudend streven, uur na uur, dag na dag, jaar na jaar, totdat uiteindelijk de bergtoppen bedwongen zijn.

Deleted line 585:
Added lines 76-82:

'''[[http://www.demorgen.be/buitenland/pakistan-loost-vluchtelingen-uit-afghanistan-a2457494/|Pakistan loost vluchtelingen uit Afghanistan]]''' (Geerlof de Mooij Volkskrant 15 september 2015 p. 18):\\
Steeds meer Afghaanse vluchtelingen verlaten noodgedwongen buurland Pakistan. Sinds januari zijn er zeker 140.000 teruggekeerd naar Afghanistan, blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie. Veel jonge Afghanen wagen de oversteek naar Europa. Etc.
'''Ontheemden'''\\
In de afgelopen weken zijn de betrekkingen tussen Kabul en Islamabad verder verslechterd. De Afghaanse president Ashraf Ghani beloofde na zijn aanstelling in september 2014 de betrekkingen met Islamabad te zullen verbeteren, maar van die belofte is weinig terechtgekomen.\\
President Ghani heeft Pakistan de afgelopen weken herhaaldelijk beschuldigd van medeplichtigheid aan de aanslagen die de Taliban plegen in Afghanistan. De terreurgroep kreeg lange tijd steun van de Pakistaanse geheime dienst.\\
%blue%Met de terugkeer van vluchtelingen groeit het aantal ontheemden in Afghanistan. Honderdduizenden ontvluchtten hun woonplaats al tijdens de burgeroorlog in Afghanistan begin jaren negentig; velen zochten hun toevlucht in Pakistan toen de Taliban de macht grepen in 1996. Sinds de val van het Taliban-regime in 2001 is het aantal ontheemden eerder toe- dan afgenomen.
Added lines 585-594:

->'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam |Bhagavad Gita:]]''' %blue%''Hij die sympathie noch antipathie koestert, is evenwichtig en beheerst van denken.'' %black%(kernthema van het verwerven van kennis)

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Het leerproces]]''' op aarde was al bekend bij '''[[Aristoteles#Ant|Socrates]]''' en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''', maar ook al bij '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Zarathoustra]]''' en '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa) ]]''', auteur van de ''Bhagavad Gita'' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Tegenstellingen]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' en '''[[8-Ethiek2#Sam|Ethisch reveil]]''').

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|''Bhagavad Gita'']]''' leert al dat %blue%'''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|''tat tvam asi'']]''' %black%het uiteindelijke doel van elk mens is, dus uit te vinden wie hij werkelijk is.

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|Dr. I.K. Taimni]]''' boek '''[[http://www.theosofie.nl/wp-content/uploads/2015/09/116-3-De-%C5%9Aiva-S%C5%ABtra-boekbespreking.pdf|De Śiva-Sūtra|''Śiva-Sūtra'']]''' De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren\\
De eerste Sutra in deel III is bijna gelijk aan de eerste Sutra in deel I. Het is verstandig om dan ook meteen even te kijken naar de eerste Sutra in deel II. Er volgt dan een mooie aanhaling uit de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|''Katha Upanishad'']]''' 1-2-20: ''Het '''Paramatma''' dat '''in het hart''' van het '''individuele Atma''' verblijft, is ijler dan het ijlste en groter dan het grootse. Alleen degenen die '''volledig vrij''' zijn van alle soorten begeerte en zorgen kunnen het aan zijn glorie '''her'''-kennen.'' Door middel van de teksten uit de Upanishaden kunnen we een beter inzicht krijgen in: ''DAT ben jij; jij bent DAT'' (%blue%Tat Tvam Asi%black%). We zijn wezenlijk van dezelfde aard als het Allerhoogste...\\
Deel III heeft mij persoonlijk het meest getroffen. Daarin wordt onder andere over het Wezen van een Mahatma gesproken. Dit deel is minder abstract en daardoor toegankelijker. Er wordt gezegd dat de Meesters ons willen doen inzien dat we goddelijk zijn. %blue%''De mens, ieder mens, is goddelijk'' %black%kan voor ons zeer inspirerend en toepasbaar zijn. Deze zin kan een echte mantra worden. Het innerlijk herhalen van deze mantra kan onze benadering van '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|de ander]]''' veranderen, immers: hij/zij is in wezen goddelijk…
Changed lines 394-395 from:
Toch is zelfs in de exoterische boeken van de hindoes vooruitgelopen op alle oude, middeleeuwse en hedendaagse dichters en filosofen. Het ''plenum'' van de stof van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Descartes]]''', gedifferentieerd in deeltjes; het ''etherische fluïdum'' van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' en het ‘oorspronkelijke fluïdum’ van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', dat in zijn elementen is opgelost; de zonnewerveling en de wervelingen van sterrenstelsels van Kepler; kortom, vanaf de wervelingen van elementalen, in gang gezet door het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' – via '''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''' tot Galileo, Torricelli en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Swedenborg]]''' en na hen tot de meest recente speculaties van Europese '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' toe – dit alles is te vinden in de hymnen en mantra’s van de hindoes aan de ‘'''goden, monaden en atomen'''’ in hun totaliteit, want ze zijn onscheidbaar. In de esoterische leringen vindt men de meest '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|transcendentale]]''' denkbeelden over het heelal en zijn geheimen, en de (schijnbaar) meest materialistische speculaties met elkaar verzoend, omdat deze wetenschappen het hele terrein van de '''evolutie van geest tot stof''' omvatten. Zoals een Amerikaanse theosoof verklaarde: ‘De monaden (van Leibniz) kunnen vanuit het ene gezichtspunt ''kracht'' worden genoemd en vanuit het andere, ''stof''. Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). 
to:
Toch is zelfs in de exoterische boeken van de hindoes vooruitgelopen op alle oude, middeleeuwse en hedendaagse dichters en filosofen. Het ''plenum'' van de stof van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Descartes]]''', gedifferentieerd in deeltjes; het ''etherische fluïdum'' van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' en het ‘oorspronkelijke fluïdum’ van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', dat in zijn elementen is opgelost; de zonnewerveling en de wervelingen van sterrenstelsels van Kepler; kortom, vanaf de wervelingen van elementalen, in gang gezet door het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' – via '''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''' tot Galileo, Torricelli en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Swedenborg]]''' en na hen tot de meest recente speculaties van Europese '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' toe – dit alles is te vinden in de hymnen en mantra’s van de hindoes aan de ‘'''goden, monaden en atomen'''’ in hun totaliteit, want ze zijn onscheidbaar. In de esoterische leringen vindt men de meest '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|transcendentale]]''' denkbeelden over het heelal en zijn geheimen, en de (schijnbaar) meest materialistische speculaties met elkaar verzoend, omdat deze wetenschappen het hele terrein van de '''evolutie van geest tot stof''' omvatten. Zoals een Amerikaanse theosoof verklaarde: ‘De monaden (van Leibniz) kunnen vanuit het ene gezichtspunt ''kracht'' worden genoemd en vanuit het andere, ''stof''. Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
Changed lines 396-399 from:
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant|moreel kompas]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/gl2wetenschap1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 1 ''Archaïsche of hedendaagse antropologie?'' (p. 742):\\
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%ex-nihilo%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.

Om '''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|levensovertuigingen]]'''
in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant|moreel kompas]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
Added lines 381-386:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geselecteerde artikelen'' Deel 1: 1874 – 1882\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/blavatskyartikelen1.pdf|Hoofdstuk]]''' '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|Is schepping voor de mens mogelijk?]]'''\\
Maar we moeten goed begrijpen wat er met schepping wordt bedoeld. De gangbare gedachte over dit onderwerp is waarschijnlijk dat toen de wereld werd ‘geschapen’, de schepper aan zichzelf een ontheffing verleende, of op een of andere manier verkreeg, van de regel ‘%blue%ex nihilo nihil fit%black%’,1 en de wereld in feite uit het niets maakte. Als dat het denkbeeld over schepping is waarmee we ons nu moeten bezighouden, zou het antwoord van de filosofen zijn dat zo’n schepping niet alleen voor de mens onmogelijk is, maar dat ze ook onmogelijk is voor goden of God, kortom absoluut onmogelijk. Maar een stap in de richting van een filosofische opvatting wordt bereikt als mensen zeggen dat de wereld werd ‘geschapen’ (wij zeggen vormgegeven) – uit chaos. Misschien hebben ze geen duidelijk idee van wat ze bedoelen met chaos, maar het is in dit geval een beter woord om te gebruiken dan ‘niets’. Want stel dat we ons chaos proberen voor te stellen als de stof van het heelal in een ongemanifesteerde toestand, dan zal men onmiddellijk inzien dat hoewel zulke stof door de gewone menselijke zintuigen helemaal niet kan worden waargenomen, en in zoverre gelijkstaat met ‘niets’, schepping uit dat soort materialen niet het voortbrengen betekent van iets dat vooraf niet bestond, maar een verandering van toestand opgelegd aan een deel van de universele stof die in de vorige toestand onzichtbaar, ongrijpbaar en onmeetbaar was, maar daarom niet niet-bestaand.2 In feite gebruiken theosofen-occultisten het woord ‘schepping’ helemaal niet en vervangen het door de term '''evolutie'''.\\
1) Vertaling: Er komt niets voort uit het niets.\\
2) Dit is een van de vele redenen waarom de boeddhistische filosofie weigert het bestaan te erkennen van een directe schepper of god, en zijn tussenkomst bij het voortbrengen van het heelal. Als we nu eens, ter wille van de redenering, aannemen dat de wereld werd geschapen door zo’n wezen, dat, om dat te hebben kunnen doen, almachtig moet zijn geweest, dan blijft het oude probleem bestaan – wie schiep dan de voorafbestaande stof, dat eeuwige, onzichtbare, ongrijpbare en onmeetbare iets of de chaos? Als ons wordt verteld dat het, omdat het ‘eeuwig’ en onvergankelijk is niet hoefde te worden ‘geschapen’, dan is ons antwoord dat er in dat geval twee ‘eeuwigen’ en twee ‘almachtigen’ zijn; of als onze tegenstanders beweren dat de almachtige nummer 1, of God, het heeft geschapen, dan zijn we weer terug bij af – de schepping van ''iets'' uit ''niets'' – wat voor de wetenschap en logica zo’n absolute absurditeit is dat de laatste onbeantwoordbare vraag ‘en wie schiep God?’, waartoe sommige vroeg wijze kinderen hun toevlucht nemen, niet meer nodig is.

Deleted lines 411-416:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geselecteerde artikelen'' Deel 1: 1874 – 1882\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/blavatskyartikelen1.pdf|Hoofdstuk]]''' '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|Is schepping voor de mens mogelijk?]]'''\\
Maar we moeten goed begrijpen wat er met schepping wordt bedoeld. De gangbare gedachte over dit onderwerp is waarschijnlijk dat toen de wereld werd ‘geschapen’, de schepper aan zichzelf een ontheffing verleende, of op een of andere manier verkreeg, van de regel ‘%blue%ex nihilo nihil fit%black%’,1 en de wereld in feite uit het niets maakte. Als dat het denkbeeld over schepping is waarmee we ons nu moeten bezighouden, zou het antwoord van de filosofen zijn dat zo’n schepping niet alleen voor de mens onmogelijk is, maar dat ze ook onmogelijk is voor goden of God, kortom absoluut onmogelijk. Maar een stap in de richting van een filosofische opvatting wordt bereikt als mensen zeggen dat de wereld werd ‘geschapen’ (wij zeggen vormgegeven) – uit chaos. Misschien hebben ze geen duidelijk idee van wat ze bedoelen met chaos, maar het is in dit geval een beter woord om te gebruiken dan ‘niets’. Want stel dat we ons chaos proberen voor te stellen als de stof van het heelal in een ongemanifesteerde toestand, dan zal men onmiddellijk inzien dat hoewel zulke stof door de gewone menselijke zintuigen helemaal niet kan worden waargenomen, en in zoverre gelijkstaat met ‘niets’, schepping uit dat soort materialen niet het voortbrengen betekent van iets dat vooraf niet bestond, maar een verandering van toestand opgelegd aan een deel van de universele stof die in de vorige toestand onzichtbaar, ongrijpbaar en onmeetbaar was, maar daarom niet niet-bestaand.2 In feite gebruiken theosofen-occultisten het woord ‘schepping’ helemaal niet en vervangen het door de term '''evolutie'''.\\
1) Vertaling: Er komt niets voort uit het niets.\\
2) Dit is een van de vele redenen waarom de boeddhistische filosofie weigert het bestaan te erkennen van een directe schepper of god, en zijn tussenkomst bij het voortbrengen van het heelal. Als we nu eens, ter wille van de redenering, aannemen dat de wereld werd geschapen door zo’n wezen, dat, om dat te hebben kunnen doen, almachtig moet zijn geweest, dan blijft het oude probleem bestaan – wie schiep dan de voorafbestaande stof, dat eeuwige, onzichtbare, ongrijpbare en onmeetbare iets of de chaos? Als ons wordt verteld dat het, omdat het ‘eeuwig’ en onvergankelijk is niet hoefde te worden ‘geschapen’, dan is ons antwoord dat er in dat geval twee ‘eeuwigen’ en twee ‘almachtigen’ zijn; of als onze tegenstanders beweren dat de almachtige nummer 1, of God, het heeft geschapen, dan zijn we weer terug bij af – de schepping van ''iets'' uit ''niets'' – wat voor de wetenschap en logica zo’n absolute absurditeit is dat de laatste onbeantwoordbare vraag ‘en wie schiep God?’, waartoe sommige vroeg wijze kinderen hun toevlucht nemen, niet meer nodig is.
Added lines 406-411:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geselecteerde artikelen'' Deel 1: 1874 – 1882\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/blavatskyartikelen1.pdf|Hoofdstuk]]''' '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/blavatskyartikelen1/61schepping.html|Is schepping voor de mens mogelijk?]]'''\\
Maar we moeten goed begrijpen wat er met schepping wordt bedoeld. De gangbare gedachte over dit onderwerp is waarschijnlijk dat toen de wereld werd ‘geschapen’, de schepper aan zichzelf een ontheffing verleende, of op een of andere manier verkreeg, van de regel ‘%blue%ex nihilo nihil fit%black%’,1 en de wereld in feite uit het niets maakte. Als dat het denkbeeld over schepping is waarmee we ons nu moeten bezighouden, zou het antwoord van de filosofen zijn dat zo’n schepping niet alleen voor de mens onmogelijk is, maar dat ze ook onmogelijk is voor goden of God, kortom absoluut onmogelijk. Maar een stap in de richting van een filosofische opvatting wordt bereikt als mensen zeggen dat de wereld werd ‘geschapen’ (wij zeggen vormgegeven) – uit chaos. Misschien hebben ze geen duidelijk idee van wat ze bedoelen met chaos, maar het is in dit geval een beter woord om te gebruiken dan ‘niets’. Want stel dat we ons chaos proberen voor te stellen als de stof van het heelal in een ongemanifesteerde toestand, dan zal men onmiddellijk inzien dat hoewel zulke stof door de gewone menselijke zintuigen helemaal niet kan worden waargenomen, en in zoverre gelijkstaat met ‘niets’, schepping uit dat soort materialen niet het voortbrengen betekent van iets dat vooraf niet bestond, maar een verandering van toestand opgelegd aan een deel van de universele stof die in de vorige toestand onzichtbaar, ongrijpbaar en onmeetbaar was, maar daarom niet niet-bestaand.2 In feite gebruiken theosofen-occultisten het woord ‘schepping’ helemaal niet en vervangen het door de term '''evolutie'''.\\
1) Vertaling: Er komt niets voort uit het niets.\\
2) Dit is een van de vele redenen waarom de boeddhistische filosofie weigert het bestaan te erkennen van een directe schepper of god, en zijn tussenkomst bij het voortbrengen van het heelal. Als we nu eens, ter wille van de redenering, aannemen dat de wereld werd geschapen door zo’n wezen, dat, om dat te hebben kunnen doen, almachtig moet zijn geweest, dan blijft het oude probleem bestaan – wie schiep dan de voorafbestaande stof, dat eeuwige, onzichtbare, ongrijpbare en onmeetbare iets of de chaos? Als ons wordt verteld dat het, omdat het ‘eeuwig’ en onvergankelijk is niet hoefde te worden ‘geschapen’, dan is ons antwoord dat er in dat geval twee ‘eeuwigen’ en twee ‘almachtigen’ zijn; of als onze tegenstanders beweren dat de almachtige nummer 1, of God, het heeft geschapen, dan zijn we weer terug bij af – de schepping van ''iets'' uit ''niets'' – wat voor de wetenschap en logica zo’n absolute absurditeit is dat de laatste onbeantwoordbare vraag ‘en wie schiep God?’, waartoe sommige vroeg wijze kinderen hun toevlucht nemen, niet meer nodig is.
Added lines 797-799:
*'''Ervin Laszlo''' ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn''
*'''[[http://www.theosofie.nl/wp-content/uploads/2012/05/N.-Sri-Ram-s-Mensen-ontwikkelingsgang.pdf|N. Sri Ram]]''' '''s Mensen ontwikkelingsgang''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Foer|Joshua Foer]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-geheugenpaleis/1001004011276920/|''Het geheugenparadijs'']]'''
August 29, 2015, at 12:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 58-59 from:
'''[[4-5Reflexieve2#Ker| Professor Samdhong Rinpoche]]''' '''De universele verantwoordelijkheid van het individu''' (Theosofia juni 2003):\\
Ik
ga het niet met u hebben over hoge filosofie of religie of over Tibetaanse mystiek, die tegenwoordig makkelijk te verkopen is. Ik zal een aantal van mijn gedachten over moderne dagelijkse menselijke problemen, vooral die problemen die de mensheid ervan weerhouden %blue%spiritueel te evolueren%black%, met u delen. De meeste mensen zijn slaven geworden van economische en monetaire overwegingen, en missen de vrijheid om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen vermogen tot handelen om hogere niveaus van evolutie te bereiken. Ofschoon veel woorden die ik gebruik afkomstig zijn uit het boeddhisme, zijn noch boeddhistische leringen noch enige religieuze aangelegenheid het wezenlijke onderwerp van mijn discussie met u. Het gaat gewoon over alledaagse menselijke problemen waarover wij gezamenlijk kunnen nadenken en waarnaar wij onderzoek kunnen doen.
to:
'''[[4-5Reflexieve2#Ker|Professor Samdhong Rinpoche]]''' '''De universele verantwoordelijkheid van het individu''' (Theosofia juni 2003):\\
Ik
ga het niet met u hebben over hoge filosofie of religie of over Tibetaanse mystiek, die tegenwoordig makkelijk te verkopen is. Ik zal een aantal van mijn gedachten over moderne dagelijkse menselijke problemen, vooral die problemen die de mensheid ervan weerhouden %blue%spiritueel te evolueren%black%, met u delen. %blue%De meeste mensen zijn slaven geworden van economische en monetaire overwegingen, en missen de vrijheid om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen vermogen tot handelen om hogere niveaus van evolutie te bereiken. %black%Ofschoon veel woorden die ik gebruik afkomstig zijn uit het boeddhisme, zijn noch boeddhistische leringen noch enige religieuze aangelegenheid het wezenlijke onderwerp van mijn discussie met u. Het gaat gewoon over alledaagse menselijke problemen waarover wij gezamenlijk kunnen nadenken en waarnaar wij onderzoek kunnen doen.\\
Added lines 67-68:

August 29, 2015, at 12:20 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-66:

'''[[4-5Reflexieve2#Ker| Professor Samdhong Rinpoche]]''' '''De universele verantwoordelijkheid van het individu''' (Theosofia juni 2003):\\–
Ik ga het niet met u hebben over hoge filosofie of religie of over Tibetaanse mystiek, die tegenwoordig makkelijk te verkopen is. Ik zal een aantal van mijn gedachten over moderne dagelijkse menselijke problemen, vooral die problemen die de mensheid ervan weerhouden %blue%spiritueel te evolueren%black%, met u delen. De meeste mensen zijn slaven geworden van economische en monetaire overwegingen, en missen de vrijheid om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen vermogen tot handelen om hogere niveaus van evolutie te bereiken. Ofschoon veel woorden die ik gebruik afkomstig zijn uit het boeddhisme, zijn noch boeddhistische leringen noch enige religieuze aangelegenheid het wezenlijke onderwerp van mijn discussie met u. Het gaat gewoon over alledaagse menselijke problemen waarover wij gezamenlijk kunnen nadenken en waarnaar wij onderzoek kunnen doen.
Volgens de boeddhistische traditie manifesteert het universum zich door de collectieve zowel als de individuele karmische kracht van al haar bewuste wezens. Gunstige karmische kracht genereert vormen die in harmonie zijn met het levensproces, en het %blue%levende universum %black% schept een niet-levend universum dat daarmee overeenstemt. Deze positieve karmische kracht heeft de macht vormen die niet overeenstemmen met het universum te veranderen in vormen die daarmee wel in harmonie zijn.\\
De huidige wereld staat voor vijf grote uitdagingen:\\
• Ongebreidelde toename van de menselijke populatie, vooral in de zogenaamde derde wereldlanden.\\
• De steeds toenemende economische ongelijkheid tussen rijk en arm.\\
• Geweld en marteling, oorlogen en vrees voor oorlog, vele vormen van terreur, steeds verder escalerend gebruik van wapens voor massavernietiging en de naweeën van oorlogen.\\
• Milieuafbraak, zoals het broeikaseffect, beschadiging van de ozonlaag en voortdurend toenemende schaarste aan schone lucht en water, die fundamenteel noodzakelijk zijn om levenssystemen in stand te houden.\\
• Tenslotte culturele en religieuze intolerantie. Religie, die de bron van redding en geluk zou moeten zijn, wordt tot een bron van conflict en verdeeldheid gemaakt.
August 28, 2015, at 12:52 PM by 86.83.160.63 -
Added line 785:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/het-kosmische-energieveld/1001004002731084/?Referrer=ADVNLKEL002008-PUDC2RVYCVNZI|P. Phoenix Dubro & D.L. Lapierre]]''' ''Het Kosmische Energieveld'' Bewustzijnsgroei Door Afstemming Op Kosmische Energieën
August 26, 2015, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 780 from:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Lasz - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen
to:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Laszlo - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen
August 26, 2015, at 12:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 58 from:
'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Lasz Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen\\
to:
'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Laszlo - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen\\
August 26, 2015, at 12:35 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-65 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/afzijdigheid-zal-wereld-niet-minder-chaotisch-maken~a4129094/| Verleidelijke afzijdigheid]]''' of '''Afzijdigheid zal wereld niet minder chaotisch maken''' (Rens van Tilburg Volkskrant 25 augustus 2015 p. 26):\\
to:
'''[[http://www.bol.com/nl/p/bezielde-kosmos/1001004002601173/|Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos'' Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum\\
Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het %blue%heelal een levend en samenhangend %black%geheel is, een concept dat de herinnering oproept aan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van heen 'bezielde kosmos'. Dat beeld doet recht aan iets waar in deze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Het is de overtuiging dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur: Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besef van de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid.

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/afzijdigheid-zal-wereld-niet-minder-chaotisch-maken~a4129094/|
Verleidelijke afzijdigheid]]''' of '''Afzijdigheid zal wereld niet minder chaotisch maken''' (Rens van Tilburg Volkskrant 25 augustus 2015 p. 26):\\
Deleted lines 95-97:

'''[[http://www.bol.com/nl/p/bezielde-kosmos/1001004002601173/|Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos'' Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum\\
Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het %blue%heelal een levend en samenhangend %black%geheel is, een concept dat de herinnering oproept aan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van heen 'bezielde kosmos'. Dat beeld doet recht aan iets waar in deze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Het is de overtuiging dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur: Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besef van de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid.
August 26, 2015, at 12:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-60:

'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Lasz Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen\\
Wetenschappelijk bewijs voor de continue aanwezigheid van bewustzijn met of zonder verbinding met een levend organisme.\\
%blue%Vanuit een nieuw wetenschappelijk paradigma van een spiritualiteit die op ervaring is gebaseerd, verkennen Ervin Laszlo en Anthony Peake hoe het bewustzijn voortdurend aanwezig is in de kosmos en kan bestaan zonder verbinding met een levend organisme. %black%Ze onderzochten de snel groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijsmateriaal voor de continuïteit van bewustzijn, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood, reïncarnatie en de neuro-zintuiglijke informatie ontvangen tijdens een andere staat van bewustzijn. Zij verklaren hoe de aanhoudende aanwezigheid van bewustzijn, ook al is het lichaam overleden, in wezen laat zien dat we onsterfelijk zijn - wij blijven bestaan zelfs wanneer ons fysieke bestaan tot een einde is gekomen. Dit is precies in overeenstemming met de geavanceerde natuurkunde, die poneert dat dingen op ons niveau van tijd en ruimte niet intrinsiek echt zijn maar manifestaties van een verborgen dimensie waar ze bestaan in de vorm van superstrengen, informatievelden en energie matrices.
August 26, 2015, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
Added line 776:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/onsterfelijke-geest/9200000046390406/|Ervin Lasz - Anthony Peak]]''' ''Onsterfelijke geest'' wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen
August 26, 2015, at 12:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-61:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/afzijdigheid-zal-wereld-niet-minder-chaotisch-maken~a4129094/| Verleidelijke afzijdigheid]]''' of '''Afzijdigheid zal wereld niet minder chaotisch maken''' (Rens van Tilburg Volkskrant 25 augustus 2015 p. 26):\\
%blue%Hoe menselijk ook, als samenleving kunnen we het ons niet veroorloven de kop zo in het zand te steken. Het vluchtelingenprobleem gaat niet weg door het te negeren. %black%Dat onze omgang met vluchtelingen beter kan en moet, was uitgebreid in deze krant te lezen. Nee, de grenzen kunnen niet helemaal open. Maar ja, het kan allemaal wel een stuk intelligenter. Zelfs Geert Wilders kan er niet omheen dat 'meer Europa' onderdeel is van vrijwel elke stap vooruit.\\
Ook de 'opvang in de regio' kost Europees geld en vereist verdergaande Europese samenwerking, wil het meer zijn dan een handig politiek frame voor het dichthouden van de grenzen. Allemaal dingen waarover we het VVD-kamerlid Malik Azmani nog niet hebben gehoord.\\
%blue%Eén aspect, het meest fundamentele, miste ik in veel beschouwingen. De vraag hoe in landen als Syrië, Afghanistan en Irak de stabiliteit te vergroten? %black%Onder aanvoering van president Obama, en tot opluchting van velen, mijzelf incluis, is een uitweg gevonden uit Afghanistan en Irak. De rode lijn die Obama trok voor de inzet van chemische wapens in Syrië werd geruisloos overschreden. %blue%Obama heeft gebroken met de interventiepolitiek van zijn voorgangers: zoon Bush in Irak en Afghanistan, Clinton in Servië, vader Bush in Koeweit.
August 24, 2015, at 12:56 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 107-110:

'''[[2-5Creativiteit2#Sam|Culturele boycot Israël verzwakt de oppositie]]''' (Loes Gompes Volkskrant 2 mei 2015 p. 19):\\
Culturele boycot Israëlische kunstenaars zijn vaak kritisch jegens de regering-Netanyahu. Maak hen niet monddood.\\
''What's Art Got to Do With It?'' Onder deze titel vond er deze week in De Balie (Amsterdam) een conferentie plaats over kunst en politiek in Israël en Palestina. Aan de orde kwam de culturele boycot, onderdeel van de Palestijnse Campagne voor een academische en culturele boycot van Israël (PACBI), een initiatief van Palestijnse academici en intellectuelen uit Ramallah in 2004.
August 21, 2015, at 02:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 111-112 from:
Ook in dit land doet de BDS-beweging trouwens reuze haar best om kunstenaars het leven zuur te maken. In 2013 stalkte ze de tenorsaxofonist Yuri Honing, die op voornoemd jazzfestival zou optreden. Hij en zijn bandleden, zei hij destijds in NRC Handelsblad, werden bestookt door 'mails, tweets en nachtelijke telefoontjes'. Vorig jaar september verstoorden BDS'ers een Amsterdams optreden van de hoogbejaarde Israëlische actrice Lia Koenig. Ze riepen leuzen als 'Free Palestine!', het publiek kreeg te horen dat het uit 'moordenaars' bestond. 'Koenig heeft zich niet uitgelaten over het Israëlisch-Palestijnse conflict', verklaarde een van de ijveraars, 'maar ze spreekt zich ook niet uit tegen het beleid van de Israëlische regering.'\\
to:
Eén lichtpuntje: onbedoeld liet de BDS-beweging hiermee haar ware gezicht zien. Geen enkele andere gecontracteerde muzikant lag onder vuur. Alleen omdat Matisyahu openlijk Joods is, was hij bij voorbaat verdacht. %blue%Het incident bewijst eens te meer dat de grens tussen '''[[wikipn:Antizionisme|antizionisme]]''' en '''[[wikipn:Antisemitisme|antisemitisme]]''' flinterdun is - ook al schreeuwen BDS-actvisten nog zo hard dat dit twee héél verschillende sentimenten zijn.\\
%black%
Ook in dit land doet de BDS-beweging trouwens reuze haar best om kunstenaars het leven zuur te maken. In 2013 stalkte ze de tenorsaxofonist Yuri Honing, die op voornoemd jazzfestival zou optreden. Hij en zijn bandleden, zei hij destijds in NRC Handelsblad, werden bestookt door 'mails, tweets en nachtelijke telefoontjes'. Vorig jaar september verstoorden BDS'ers een Amsterdams optreden van de hoogbejaarde Israëlische actrice Lia Koenig. Ze riepen leuzen als 'Free Palestine!', het publiek kreeg te horen dat het uit 'moordenaars' bestond. 'Koenig heeft zich niet uitgelaten over het Israëlisch-Palestijnse conflict', verklaarde een van de ijveraars, 'maar ze spreekt zich ook niet uit tegen het beleid van de Israëlische regering.'\\
Deleted line 1076:
August 21, 2015, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
August 21, 2015, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 108 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/vrijheid-maar-niet-voor-iedereen~a4125568/| Vrijheid maar niet voor iedereen (Elma Drayer Volkskrant 21 augustus 2015 p. 16):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/vrijheid-maar-niet-voor-iedereen~a4125568/|Vrijheid maar niet voor iedereen]]''' (Elma Drayer Volkskrant 21 augustus 2015 p. 16):\\
Changed line 110 from:
Toen kwam het bericht dat de Joods-Amerikaanse reggaezanger Matisyahu bij nader inzien niet welkom is op een festival in het Spaanse Benicàssim. Lokale '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions |BDS-activisten]]''' hadden druk uitgeoefend op de festivaldirectie, die vervolgens eiste dat de artiest zich publiekelijk zou uitspreken over zijn standpunt inzake Israël. Matisyahu liet beleefd weten zulks niet van plan te zijn, waarop de organisatie het optreden annuleerde. Dat zou namelijk 'alleen maar ruzie, onbegrip, intolerantie en onbuigzaamheid' brengen. (Een dag later, geschrokken door de ophef, bood het festival excuses aan en kwam op het besluit terug.)\\
to:
Toen kwam het bericht dat de Joods-Amerikaanse reggaezanger Matisyahu bij nader inzien niet welkom is op een festival in het Spaanse Benicàssim. Lokale '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions|BDS-activisten]]''' hadden druk uitgeoefend op de festivaldirectie, die vervolgens eiste dat de artiest zich publiekelijk zou uitspreken over zijn standpunt inzake Israël. Matisyahu liet beleefd weten zulks niet van plan te zijn, waarop de organisatie het optreden annuleerde. Dat zou namelijk 'alleen maar ruzie, onbegrip, intolerantie en onbuigzaamheid' brengen. (Een dag later, geschrokken door de ophef, bood het festival excuses aan en kwam op het besluit terug.)\\
August 21, 2015, at 01:52 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 107-113:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/vrijheid-maar-niet-voor-iedereen~a4125568/| Vrijheid maar niet voor iedereen (Elma Drayer Volkskrant 21 augustus 2015 p. 16):\\
Kunstenaars voorschrijven wat ze wel en niet mogen doen - totalitaire regimes zijn er dol op. Doorgaans is het de eerste daad waartoe ze overgaan zodra ze aan de macht komen. Schrijvers krijgen te maken met censuur, musici en acteurs moeten hun loyaliteit betuigen, filmmakers mogen alleen draaien als hun werk de welgevallige boodschap uitdraagt.\\
Toen kwam het bericht dat de Joods-Amerikaanse reggaezanger Matisyahu bij nader inzien niet welkom is op een festival in het Spaanse Benicàssim. Lokale '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions |BDS-activisten]]''' hadden druk uitgeoefend op de festivaldirectie, die vervolgens eiste dat de artiest zich publiekelijk zou uitspreken over zijn standpunt inzake Israël. Matisyahu liet beleefd weten zulks niet van plan te zijn, waarop de organisatie het optreden annuleerde. Dat zou namelijk 'alleen maar ruzie, onbegrip, intolerantie en onbuigzaamheid' brengen. (Een dag later, geschrokken door de ophef, bood het festival excuses aan en kwam op het besluit terug.)\\
Ook in dit land doet de BDS-beweging trouwens reuze haar best om kunstenaars het leven zuur te maken. In 2013 stalkte ze de tenorsaxofonist Yuri Honing, die op voornoemd jazzfestival zou optreden. Hij en zijn bandleden, zei hij destijds in NRC Handelsblad, werden bestookt door 'mails, tweets en nachtelijke telefoontjes'. Vorig jaar september verstoorden BDS'ers een Amsterdams optreden van de hoogbejaarde Israëlische actrice Lia Koenig. Ze riepen leuzen als 'Free Palestine!', het publiek kreeg te horen dat het uit 'moordenaars' bestond. 'Koenig heeft zich niet uitgelaten over het Israëlisch-Palestijnse conflict', verklaarde een van de ijveraars, 'maar ze spreekt zich ook niet uit tegen het beleid van de Israëlische regering.'\\
Het is de BDS-logica in optima forma. Als je onze visie integraal onderschrijft, heb je recht van spreken. In alle andere gevallen volgt intimidatie en mondsnoeren.\\
%blue%In het huisorgaan der Internationale Socialisten mocht BDS'er Sonja Zimmermann onlangs jubelen over de successen die ze met haar club heeft geboekt. 'De zionisten', wist ze, zijn inmiddels 'enorm bang' - vooral voor de academische boycot. Een 'uitgebreide smaadcampagne' hebben zij tot nog toe niet ondernomen, maar ze proberen volgens haar wel 'meer kwetsbare groepen en personen te pakken', waarbij racisme 'absoluut' een rol speelt.
August 19, 2015, at 10:37 AM by 86.83.160.63 -
Added line 844:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-thomas-von-der-dunk/?offset=1439442088380-580|De gênante Israelische stichtingsmythe]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 11 mei 2008)
August 19, 2015, at 10:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 841-843 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-onvertelde-waarheid-voor-amerika-i~a2451254/|De onvertelde waarheid voor Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 13 mei 2008)
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-onvertelde-waarheid-voor-amerika-i~a2451254/|De onvertelde waarheid voor Amerika - I]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 13 mei 2008)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-onvertelde-waarheid-voor-amerika-ii~a2451346/|De onvertelde waarheid voor Amerika - II]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 16 mei 2008)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-onvertelde-waarheid-voor-amerika-iii~a2451363/|De onvertelde waarheid voor Amerika - III]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 18
mei 2008)
August 19, 2015, at 10:13 AM by 86.83.160.63 -
Added line 841:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-onvertelde-waarheid-voor-amerika-i~a2451254/|De onvertelde waarheid voor Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 13 mei 2008)
August 19, 2015, at 10:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 839-840 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/amerika-op-weg-naar-een-totalitaire-staat~a2455262/| Thomas von der Dunk]]''' Amerika op weg naar een totalitaire staat (Volkskrant 25 april 2008)
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-nieuwe-poldercorruptie~a2455163/|De nieuwe poldercorruptie]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 13 april 2008)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/amerika-op-weg-naar-een-totalitaire-staat~a2455262/|
Thomas von der Dunk]]''' Amerika op weg naar een totalitaire staat (Volkskrant 25 april 2008)
August 19, 2015, at 09:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 839:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/amerika-op-weg-naar-een-totalitaire-staat~a2455262/| Thomas von der Dunk]]''' Amerika op weg naar een totalitaire staat (Volkskrant 25 april 2008)
August 19, 2015, at 09:32 AM by 86.83.160.63 -
Added line 838:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoe-heilig-is-voor-ons-de-handel~a2455058/|Thomas von der Dunk]]''' Hoe heilig is voor ons de handel? (Volkskrant 27 maart 2008)
August 19, 2015, at 09:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 109-110 from:
'''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]''' 
Kimberly Kagan
is the founder and president of the Institute for the Study of War. She is a military historian who has taught at the U.S. Military Academy at West Point, Yale, Georgetown, and American University. She is the author of The Eye of Command (2006) and The Surge: a Military History (2009), and editor of The Imperial Moment (2010).  Dr. Kagan has published numerous essays in outlets such as the Wall Street Journal, New York Times, Washington Post ("The Fall of Ramadi was Avoidable"), Los Angeles Times, Weekly Standard, and Foreign Policy.  She co-produced The Surge: The Whole Story, an hour-long oral history and documentary film on the campaign in Iraq from 2007 to 2008.
to:
'''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]''' is the founder and president of the Institute for the Study of War. She is a military historian who has taught at the U.S. Military Academy at West Point, Yale, Georgetown, and American University. She is the author of The Eye of Command (2006) and The Surge: a Military History (2009), and editor of The Imperial Moment (2010).  Dr. Kagan has published numerous essays in outlets such as the Wall Street Journal, New York Times, Washington Post ("The Fall of Ramadi was Avoidable"), Los Angeles Times, Weekly Standard, and Foreign Policy.  She co-produced The Surge: The Whole Story, an hour-long oral history and documentary film on the campaign in Iraq from 2007 to 2008.
August 19, 2015, at 04:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 122-127:

'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/klopjacht-amerikanen-op-geheimzinnige-is-leider-de-geest~a3750616/|Klopjacht Amerikanen op geheimzinnige IS-leider 'De Geest']]''' (Stieven Ramdharie Volkskrant 19 september 2014):\\
Waar is 'De Geest', de geheimzinnige leider van Islamitische Staat? De snelle uitschakeling vanuit de lucht van Abu Bakr al-Baghdadi, per drone of slimme JDAM-bom, zou een geschenk zijn voor president Obama in de oorlog met IS. Maar waar de leider uithangt, weet niemand.\\
Volgens het Iraakse leger zou begin deze maand bij een luchtaanval zelfs een naaste medewerker van Al-Baghdadi om het leven zijn gekomen. Om te voorkomen dat hij hetzelfde lot ondergaat als zijn voorgangers, verschijnt de IS-voorman zo min mogelijk herkenbaar in het openbaar. Zelfs tijdens vergaderingen met hoge commandanten, aldus gevangen genomen IS-strijders, zou hij gemaskerd zijn.\\
%blue%Als commando's erin slagen Al-Baghdadi te doden, zal het niet het einde zijn van IS. 'De organisatie is gewend om omgebrachte leiders te vervangen', betogen Frederick en Kimberly Kagan in een studie van het Amerikaanse Institute for the Study of War.

August 19, 2015, at 04:01 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 115-121:

'''[[http://www.amerika.nl/amerika/reisgids/overige-achtergronden-amerika/blogposts-frank-verhagen/12-december-2012-29-december-2012/|Frans Verhagen]]''' '''De eigen dynamiek van oorlogen''' (12 december 2012 - 29 december 2012):\\
Misschien herinnert u zich de naam Frederick Kagan (er zijn een hoop Kagans in de Amerikaanse journalistiek en defensie analyse). Deze Kagan werkte bij het Republikeinse American Enterprise Institute, al sinds de jaren negentig promotor van een invasie van Irak. In 2006 was het Kagan die de surge strategie formuleerde en aan de man bracht waarmee kleine Bush het laatste beetje van zijn mislukte oorlogsavontuur kon redden. Generaal Petraeus werd er de held van. Dezelfde Petraeus die Obama's onverstandige beslissing om in Afghanistan hetzelfde trucje uit te halen mocht uitvoeren (en de afgelopen maanden in vlammen ten onder ging, in een bacchanaal van verhalen over affaires en militairen die leefden als pashja's).\\
Volgens een interessant artikel in de Washington Post hadden deze Frederick Kagan en zijn even '''havikachtige echtgenote''' en ook think tank analyst en promotor, '''Kimberly Kagan''', een jaar lang alle vrijheid en alle informatie in Kaboel om de twee surge operatie, die in Afghanistan, op te tuigen en te promoten. Ze werkten voor niets, om onafhankelijk te blijven, zeiden ze (nou ja, ze werden betaald door hun think tanks). Maar zoals dat gaat, leverde het dagelijks contact met de baas van Afghanistan, generaal Petraeus, fijne dwarsverbanden op met de defensie industrie, die op zijn beurt geld stopte in de think tanks van beide ondernemende Kagans. Mevrouw Kagan runt het Institute for the Study of War en die naam zegt precies waar ze zich mee bezig houdt en wat ze promoot. Dat instituut wordt, u raadt het, gefinancierd door de defensie industrie.\\
De Kagans gebruikten ondertussen hun bekendheid en het risico dat ze negatief zouden schrijven over de hopeloosheid in Afghanistan, om dingen gedaan te krijgen die anders niet mogelijk waren. Ze kregen reizen en info die niet bij hen thuishoorde. Toen Petraeus de verantwoordelijkheid kreeg, schreven deze zogenaamde analisten, lovende op ed stukken die de populariteit van de politiek generaal flink opjoegen en de oorlog dieper maakten. Petraeus zag het voordeel van het uitnodigen van deskundigen en vroeg andere havikken die braaf hun op ed stukken afleverden - net als dat in Vietnam gebeurde.\\
Het artikel vertelt hoe de Kagans de facto onderdeel werden van de militaire operatie, een stoel kregen aan de strategic desk. Geen wonder dat hun advies spoorde met wat Petraeus aan Obama adviseerde - die de oorlog wilde beperken, terwijl de militairen hem wilden uitbreiden. Het bracht zijn eigen problemen voor Petraeus: andere militairen begonnen de Kagans te wantrouwen als zetbazen voor Republikeinse havikken. Om het geheel te bekronen gaf Kagans instituut een prijs aan Petraeus, gesponsord in alle duidelijkheid door grote defensie bedrijven met belangen in Afghanistan.\\
We weten in middels meer over Petraeus dan we ooit wilden weten. Als politieke generaal met een eigen agenda en een zucht naar roem, heb ik hem nooit vertrouwd. Wat vertelt dit gedoe allemaal? Dat als je eenmaal in zo'n oorlog zit er teveel belangen zijn die de oorlog door willen laten gaan en je als publiek en zeker als president geweldig huiverig moet zijn voor advies, zelfs van de militairen. De beste les: niet betrokken raken bij grondoorlogen.
August 19, 2015, at 03:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 822-823 from:
*'''[[http://www.riec.nl/doc/oostbrabant/documenten/Verwevenheid-RIECOM.druk03012012.pdf|Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit]]''' door:
Marinke te Pest (RIEC Zuid- West Nederland), Susanne Nieuwdorp (OM), Björn Smeets (OM), Evelyne van Wijnen (OM).
to:
*'''[[http://www.riec.nl/doc/oostbrabant/documenten/Verwevenheid-RIECOM.druk03012012.pdf|Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit]]''' door: Marinke te Pest (RIEC Zuid- West Nederland), Susanne Nieuwdorp (OM), Björn Smeets (OM), Evelyne van Wijnen (OM).
August 19, 2015, at 03:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 822-823 from:
to:
*'''[[http://www.riec.nl/doc/oostbrabant/documenten/Verwevenheid-RIECOM.druk03012012.pdf|Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit]]''' door:
Marinke te Pest (RIEC Zuid- West Nederland), Susanne Nieuwdorp (OM), Björn Smeets (OM), Evelyne van Wijnen (OM).
August 19, 2015, at 03:39 AM by 86.83.160.63 -
Added line 827:
*'''[[http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2009_10_11_archive.html|Nederland]]''' vindt het niet terecht dat Israël door de VN-Mensenrechtenraad is veroordeeld voor het geweld in de Gaza-oorlog.
Deleted line 1049:
August 19, 2015, at 03:26 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 826:
*'''[[http://www.pipelinenews.org/2011/mar/21/iran-al-qaeda-the-taliban-interesting-revelations.html|Iran, Al-Qaeda and the Taliban:]]''' Interesting Revelations by "Wikileaks" (Kimberley Kagan)
August 19, 2015, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Added line 826:
*'''[[http://www.pipelinenews.org/2011/mar/21/iran-al-qaeda-the-taliban-interesting-revelations.html|Emerson Vermaat]]''' '''Iran, Al-Qaeda and the Taliban:''' Interesting Revelations by "Wikileaks" (Kimberley Kagan)
August 19, 2015, at 03:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 821-823 from:
to:
*'''[[http://www.emersonvermaat.com/|Emerson Vermaat]]''' ''De haat mag niet overslaan naar onze straten'' – De terreurdreiging door Islamitische Staat

Added line 826:
*'''[[http://www.pipelinenews.org/2011/mar/21/iran-al-qaeda-the-taliban-interesting-revelations.html|Iran, Al-Qaeda and the Taliban:]]''' Interesting Revelations by "Wikileaks" (Kimberley Kagan)
August 19, 2015, at 02:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 822-823 from:
!![[#Links]]Externe Links
to:
!![[#Links]]Externe Links
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|Thomas von der Dunk]]''' De stadsmuren van Amerika (Volkskrant 21 maart 2008)
August 19, 2015, at 02:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 114 from:
%black%Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimber­ly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
%black%Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
August 19, 2015, at 02:35 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 107-110:

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Kimberly_Kagan|Kimberly Ellen Kagan]]''' (born 1972) is an American military historian. She heads the '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_War|Institute for the Study of War]]''' and has taught at West Point, Yale, Georgetown University, and American University.\\
'''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimberly Kagan]]'''
Kimberly Kagan is the founder and president of the Institute for the Study of War. She is a military historian who has taught at the U.S. Military Academy at West Point, Yale, Georgetown, and American University. She is the author of The Eye of Command (2006) and The Surge: a Military History (2009), and editor of The Imperial Moment (2010).  Dr. Kagan has published numerous essays in outlets such as the Wall Street Journal, New York Times, Washington Post ("The Fall of Ramadi was Avoidable"), Los Angeles Times, Weekly Standard, and Foreign Policy.  She co-produced The Surge: The Whole Story, an hour-long oral history and documentary film on the campaign in Iraq from 2007 to 2008.
August 18, 2015, at 12:13 PM by 86.83.160.63 -
Added line 821:
*'''[[http://www.openheidoverirak.nl/indemedia/Blair%20verdient%20meer%20waardering%20dan%20Al%20Gore.html|Blair verdient meer waardering dan Al Gore]]''' (Dirk-Jan van Baar de Volkskrant 27 November 2007)
August 18, 2015, at 12:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 109-110 from:
Historici zal later vooral de vraag fascine­ren waarom dit ongekende vertoon van Amerikaanse incompe­tentie, arrogantie en leugenach­tigheid ook bij ons nog zolang verdedigers heeft gevonden.\\
Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimber­ly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
%blue%Historici zal later vooral de vraag fascine­ren waarom dit ongekende vertoon van Amerikaanse incompe­tentie, arrogantie en leugenach­tigheid ook bij ons nog zolang verdedigers heeft gevonden.\\
%black%Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimber­ly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
August 18, 2015, at 11:58 AM by 86.83.160.63 -
August 18, 2015, at 11:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 110 from:
Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik Kimber­ly Kagan doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik '''[[http://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/dr-kimberly-kagan|Kimber­ly Kagan]]''' doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
August 18, 2015, at 06:41 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 825-837:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
Deleted lines 858-865:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
Deleted lines 873-877:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
August 18, 2015, at 06:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 819-824:
*'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2518|Dirk-Jan van Baar]]''' '''''De oprukkende moderniteit als creatief en destructief leerproces''''' (Civis Mundi 19 februari 2015)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/met-hun-domme-arrogantie-bewijzen-de-grieken-europa-een-dienst~a3904732/|Met hun domme arrogantie bewijzen de Grieken Europa een dienst]]''' (Dirk-Jan van Baar Volkskrant 15 maart 2015)
*'''[[http://www.rug.nl/education/scholierenacademie/studieondersteuning/profielwerkstuk/alfasteunpunt/subjects/onderwerpen/filosofie/oostersefilosofie|Oosterse filosofie]]'''
*'''[[http://www.pingshuyuan.com/taoisme-confucianisme-boeddhisme.html|Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocal_altruism|Reciprocal altruism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28cultural_anthropology%29|Reciprocity]]''' (cultural anthropology)
August 18, 2015, at 06:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 112-115:
'''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|Arm maar zonder schulden]]''' (Wim Steijn Volkskrant 14 augustus 2015 p. 20):\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Thomas von der Dunk]]''' en '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Tom Wansbeek]]''' verdiepen zich allebei in het probleem van Griekenland en de euro. Jammer dat hun polemiek in de 'kamp'-sfeer wordt getrokken. Dat doet afbreuk aan de ernst van het onderwerp en verzwakt de kans op een oplossing. Beiden wil ik graag deze vraag voorleggen: %blue%Is het nou zo onzinnig om ervan uit te gaan dat %black%een mens, een gezin, een land, en dus ook Griekenland%black%, kan kiezen (vrijwillig of door omstandigheden gedwongen) voor een combinatie van een laag materieel welvaartsniveau maar met een kloppend huishoudboekje?\\
Zo deden wij het thuis, zo doen we het nog steeds en zo doen miljoenen het met ons. En zo kan ook een Griek op zijn manier lekker (blijven) genieten van het leven.

Deleted lines 136-139:

'''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|Arm maar zonder schulden]]''' (Wim Steijn Volkskrant 14 augustus 2015 p. 20):\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Thomas von der Dunk]]''' en '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Tom Wansbeek]]''' verdiepen zich allebei in het probleem van Griekenland en de euro. Jammer dat hun polemiek in de 'kamp'-sfeer wordt getrokken. Dat doet afbreuk aan de ernst van het onderwerp en verzwakt de kans op een oplossing. Beiden wil ik graag deze vraag voorleggen: %blue%Is het nou zo onzinnig om ervan uit te gaan dat %black%een mens, een gezin, een land, en dus ook Griekenland%black%, kan kiezen (vrijwillig of door omstandigheden gedwongen) voor een combinatie van een laag materieel welvaartsniveau maar met een kloppend huishoudboekje?\\
Zo deden wij het thuis, zo doen we het nog steeds en zo doen miljoenen het met ons. En zo kan ook een Griek op zijn manier lekker (blijven) genieten van het leven.
August 18, 2015, at 06:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 108 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008:\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008):\\
August 18, 2015, at 06:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 108 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008]]'''):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008:\\
August 18, 2015, at 06:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 108 from:
'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/85/De_stadsmuren_van_Amerika|Thomas von der Dunk]]''' (21-03-2008):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/de-stadsmuren-van-amerika~a2454953/|De stadsmuren van Amerika]]''' (Thomas von der Dunk Volkskrant 21 maart 2008]]'''):\\
August 18, 2015, at 03:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 108-111:
'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/85/De_stadsmuren_van_Amerika|Thomas von der Dunk]]''' (21-03-2008):\\
Historici zal later vooral de vraag fascine­ren waarom dit ongekende vertoon van Amerikaanse incompe­tentie, arrogantie en leugenach­tigheid ook bij ons nog zolang verdedigers heeft gevonden.\\
Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik Kimber­ly Kagan doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.

Changed lines 260-262 from:
'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/85/De_stadsmuren_van_Amerika|Thomas von der Dunk]]''' (21-03-2008):\\
Historici zal later vooral de vraag fascine­ren waarom dit ongekende vertoon van Amerikaanse incompe­tentie, arrogantie en leugenach­tigheid ook bij ons nog zolang verdedigers heeft gevonden.\\
Hoeveel nonsens passen er in één zin? De Amerikaanse superhavik Kimber­ly Kagan doet in de Volkskrant (19 maart) een recordpoging: "We zien het potentieel van een stabiel, democratisch, vrij Irak, in vrede met zijn buren en geallieerd met de VS in de oorlog tegen terreur". In werkelijkheid gaat het om de stabiliteit van het kerkhof na etnische zuiveringen en een vazallenbewind dat in de beste imperialistische tradities als militair steun­punt moet dienen om de olievoorziening veilig te stellen, gelijk ook door ex-Fed-president Alan Green­span is erkend.
to:
August 18, 2015, at 03:18 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 103-106:

'''[[https://jjwvanwaning.wordpress.com/2007/08/25/de-zionistische-groot-israel-lobby-in-nederland-een-noodzakelijke-inventarisatie/|De zionistische (Groot-)’Israel lobby’ in Nederland: een noodzakelijke inventarisatie]]''' (25 augustus 2007):\\
Politieke en religieuze christen- en joodse zionisten in de VSA, verenigd in een (Groot-)’Israel lobby’, hebben een grote, zo niet beslissende, invloed op het heilloos buitenlands beleid van de regering-Bush jr gehad – en dreigen dit ook te doen op het Midden-Oosten beleid van president Obama.\\
Zij instigeerden de catastrofaal-contraproductieve invasie van Irak en de fatale Global War on Terror (GWOT), en sturen onafgebroken aan op oorlog tegen Syrie, Hezbollah, Hamas en Iran.
August 18, 2015, at 03:10 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 103-107:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/dirk-jan-van-baar-versus-jan-peter-balkenende~a2452504/|Dirk-Jan van Baar versus Jan Peter Balkenende]]''' (Jan Mulder Volkskrant 16 december 2008):\\
Prachtig '''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/jpb-heeft-niets-te-vrezen-van-irak-onderzoek~a927979/|stukje van Dirk-Jan van Baar]]''', historicus, vandaag over het eeuwige verlangen van de Nederlanders die tegen de oorlog in Irak waren naar een onderzoek naar de ondersteuning van die oorlog door de Nederlandse regering.\\
Er is volgens Dirk-Jan dus helemaal geen parlementair onderzoek nodig om vast te kunnen stellen dat premier Balkenende in de dagen van de keuze voor de desastreuze en volgens internationale regels illegale oorlog maar wat heeft aangemodderd. Hij, Dirk-Jan van Baar, historicus, klaart dat klusje in zijn eentje op een maandagmiddag tijdens het schrijven van een opinie voor de Volkskrant.\\
Balkenende, door een prominent voorstander van de Irak-oorlog, Dirk-Jan van Baar, neergezet als een onzekere minister-president zonder principiële keuzes: het onderzoek naar de Nederlandse machinaties ten bate van die oorlog lijkt mij wenselijker dan ooit.
August 14, 2015, at 11:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 121-124:
'''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|Arm maar zonder schulden]]''' (Wim Steijn Volkskrant 14 augustus 2015 p. 20):\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Thomas von der Dunk]]''' en '''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/neoliberalen-gevaar-voor-europese-vrede~a4113738/|Tom Wansbeek]]''' verdiepen zich allebei in het probleem van Griekenland en de euro. Jammer dat hun polemiek in de 'kamp'-sfeer wordt getrokken. Dat doet afbreuk aan de ernst van het onderwerp en verzwakt de kans op een oplossing. Beiden wil ik graag deze vraag voorleggen: %blue%Is het nou zo onzinnig om ervan uit te gaan dat %black%een mens, een gezin, een land, en dus ook Griekenland%black%, kan kiezen (vrijwillig of door omstandigheden gedwongen) voor een combinatie van een laag materieel welvaartsniveau maar met een kloppend huishoudboekje?\\
Zo deden wij het thuis, zo doen we het nog steeds en zo doen miljoenen het met ons. En zo kan ook een Griek op zijn manier lekker (blijven) genieten van het leven.

Changed line 134 from:
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.
to:
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: %blue%binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten%black%) tot uitdrukking.
August 14, 2015, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
August 14, 2015, at 06:29 AM by 86.83.160.63 -
August 14, 2015, at 06:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 109 from:
'''Verzwakt'''\\
to:
%black%'''Verzwakt'''\\
Changed line 146 from:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/Th2001_3_website.pdf| Ervin Laszlo]]''' '''Derde millennium: de visie''' (Theosofia juni 2001)\\
to:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/Th2001_3_website.pdf|Ervin Laszlo]]''' '''Derde millennium: de visie''' (Theosofia juni 2001)\\
Changed line 193 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-mannen-die-langer-hadden-willen-blijven~a4106766/| De  mannen die langer hadden willen blijven]]'''  (Theo Koelé en Natalie Righton Volkskrant 24 juli 2015 8-9):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-mannen-die-langer-hadden-willen-blijven~a4106766/|De  mannen die langer hadden willen blijven]]''' (Theo Koelé en Natalie Righton Volkskrant 24 juli 2015 8-9):\\
August 14, 2015, at 06:26 AM by 86.83.160.63 -
August 14, 2015, at 06:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 103-111:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/het-verslaan-van-is-zal-een-lange-adem-vergen~a4120215/|Het verslaan van IS zal een lange adem vergen]]''' (Dick Zandee Volkskrant 13 augustus 2015 p. 12):\\
'''Rekruten'''\\
De nu één jaar durende strijd tegen IS verloopt moeizaam. Een overwinning vergt tijd en geduld.\\
Onlangs schatte de CIA het aantal IS-strijders op 30- à 40 duizend; dezelfde schatting als in augustus 2014. IS lijkt verliezen vrij eenvoudig op te vangen met nieuwe rekruten uit andere delen van de wereld, geholpen door een geoliede pr-campagne via internet en de sociale media.\\
In de Verenigde Staten is twijfel ontstaan over het nut van de luchtcampagne. Luitenant-generaal Robert Neller, de nieuwe commandant van het US Marine Corps, stelde onlangs dat er een patstelling is ontstaan. Senator John McCain meent zelfs dat IS aan de winnende hand is. In Den Haag drukt men zich wat voorzichtiger uit. %blue%De ministers Koenders en Hennis-Plasschaert omschrijven IS in een Kamerbrief als 'een weerbarstige tegenstander'. Etc.\\
'''Verzwakt'''\\
Het kalifaat moet ook zo veel mogelijk via andere wegen worden verzwakt. Vooral door de vermindering van de inkomsten van IS. Een mogelijke Turkse actie - liefst in samenwerking met Syrische oppositiegroepen - om de resterende toegangswegen vanuit IS-gebied in Syrië naar Turkije af te sluiten, moet niet op voorhand worden afgewezen.\\
Wel moet Turkije het grensgebied dat nu in handen is van de Syrische Koerden, ongemoeid laten. Amerikaanse en Europese druk is nodig, richting Turkije én Koerden. In Irak moet een gemeenschappelijke strijdmacht van het Iraakse leger en de sjiitische milities worden opgezet. De soennieten in Noordwest-Irak hebben teveel slechte ervaringen met sjiitische strijders. Dat vergt tijd en geduld. %blue%Een Amerikaanse generaal sprak onlangs over 'een probleem van ten minste tien jaar'. Dat is wellicht nog een optimistische inschatting.
August 06, 2015, at 09:17 PM by 86.83.160.63 -
August 06, 2015, at 09:16 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 351 from:
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis ('''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |zingeving]]'''), uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
to:
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis ('''[[8-Ethiek2#Sam|zingeving]]'''), uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
July 29, 2015, at 10:11 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 500-501:

->'''[[LevensboomMicrokosmos|Christian Vandekerkhove:]]''' %blue%''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
July 29, 2015, at 09:59 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 504-506:

De '''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|controverse tussen wetenschappers]]''' hangt met hun '''[[1-2Samenvatting#Inl|referentiekader ]]''' samen. '''[[1-Inleiding#Hom|De mensheid]]''' houdt zich al millennia bezig om de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk '''[[wikipn:Perspectivisme|perspectief]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Perception_management|perception management]]'''), welke '''levensbeschouwing''' naar een vraagstuk wordt gekeken. Voor de '''[[wikipn:Parlementair_onderzoek_financieel_stelsel|commissie-de Wit]]''' heeft '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|Wim Kok]]''' laten zien dat het vraagstuk van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|dubbele petten]]''' ('''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|Nieuwe Testament: ''Niemand twee heren kan dienen'']]''') minder eenvoudig ligt dan veelal wordt gedacht. Het probleem hangt ook samen met het vernieuwde '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|beginselprogramma ]]''' van de PvdA, dat in 2005 onder leiding van Wouter Bos tot stand is gekomen. Dit programma houdt geen rekening met het boek
'''[[Unificatietheorie#prob| ''De utopie van de vrije markt'']]''' van Hans Achterhuis. De controverse tussen wetenschappers, lees de mens maakt het mogelijk de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|waarheid]]''' een stapje dichterbij te brengen.
July 27, 2015, at 04:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 505 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het probleem is dat de meeste politici]]''' zich op de materiële kant van de medaille focussen en hun verantwoordelijkheid aan de markt hebben overgedragen. De keerzijde, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|rentmeesterschap]]''' is vrijwel uit zicht verdwenen. '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|Het is als met]]''' '''[[8-2Gelijkheid2#Sam|De derde weg]]''' van Tony Blair en '''[[Meta-leren#Hfd|Ronald Plasterk]]''', die diametraal staat tegenover de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''', de gezonde '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflectie]]''', het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' in het rapport ‘E i V’.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het probleem is dat de meeste politici]]''' een heilig geloof hebben in het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|marktmechanisme]]''', zich op de materiële kant van de medaille focussen en hun verantwoordelijkheid aan de markt hebben overgedragen. De keerzijde, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|rentmeesterschap]]''' is vrijwel uit zicht verdwenen. '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|Het is als met]]''' '''[[8-2Gelijkheid2#Sam|De derde weg]]''' van Tony Blair en '''[[Meta-leren#Hfd|Ronald Plasterk]]''', die diametraal staat tegenover de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''', de gezonde '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflectie]]''', het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' in het rapport ‘E i V’.
July 27, 2015, at 12:13 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 211-218:

'''[[http://www.volkskrant.nl/reizen/op-het-nieuwe-wtc-lijkt-9-11-ver-weg~a4045062/|Op het nieuwe WTC lijkt 9/11 ver weg]]''' (Arie Elshout Volkskrant 1 juni 2015):\\
Wie naar het schitterende, nieuwe Observatorium op 102-hoog in het nieuwe WTC gaat, krijgt de hele geschiedenis van New York voorgeschoteld. Ook 9/11, maar dat maar héél even.\\
'''Debat'''\\
Een stuk in The New York Times uit april leert dat er veel debat is geweest tussen de autoriteiten, de projectontwikkelaars en de uitbaters van het Observatorium. Er waren emoties. Ten slotte werd besloten dat men er niet omheen kon, maar dat drie seconden genoeg waren.\\
'''Lachen en Genieten'''\\
Iedereen verdringt zich voor de ramen om op de foto te gaan. Een vrouw ligt bevallig onderuit in een vensterbank. Met haar bovenlijf leunt ze op haar armen, het rechterbeen rust op de vloer, haar linkerknie heeft ze iets opgetrokken. Als een jaren-vijftigvamp poseert ze daar, met New York aan haar voeten.\\
In het restaurant staan de bezoekers voor de ramen, glazen drank in de hand. Half twaalf 's middags. Twee jonge mannen zoenen elkaar, toostend met een glas bier en een cocktail. Er wordt gelachen, er wordt genoten. %blue%Als het de bedoeling was van de 911-terroristen om ook een manier van leven te treffen, dan is dat niet gelukt.
July 25, 2015, at 01:10 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 64-67:

'''[[wikipn:Geert-Jan_Knoops|Geert-Jan Knoops]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/advocaat-van-de-president/1001004007494093/|''Advocaat Van De President'']]''' Wie is er machtiger dan de machtigste man ter wereld?\\
In 2003 bekent een hoog al-Qaida lid aan de CIA dat Saddam Hoessein en al-Qaida samen beschikken over massavernietigingswapens. %blue%Onder grote politieke druk besluit de Amerikaanse president Jeremy Sawyer om Irak binnen te vallen. %black%Wat Sawyer niet weet is dat er een ingenieuze politiek-militaire val voor hem is uitgezet. Als drie jaar later Benjamin Olivier tot president wordt gekozen, start er een uniek strafproces tegen de oud-president. Is Jeremy Sawyer werkelijk slachtoffer van een sinister complot?\\
Als de advocaat van Sawyer op mysterieuze wijze vermoord wordt aangetroffen in zijn kantoor, wordt de New Yorkse strafpleiter Matthew Baldwin door Sawyer gevraagd de verdediging over te nemen. Baldwin stuit in zijn verdediging op zaken die hij eerder niet voor mogelijk hield. %blue%Zal hij in staat zijn om de Amerikaanse jury ervan te overtuigen dat zijn cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan het opzetten van een illegale oorlog?
July 25, 2015, at 01:07 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 01:07 PM by 86.83.160.63 -
Added line 720:
*'''[[wikipn:Geert-Jan_Knoops|Geert-Jan Knoops]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/advocaat-van-de-president/1001004007494093/|''Advocaat Van De President'']]''' Wie is er machtiger dan de machtigste man ter wereld?
July 25, 2015, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 59 from:
Doctorow wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Hij schreef twaalf romans, drie verhalenbundels en een toneelstuk.\\
to:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/E._L._Doctorow|Doctorow]]''' wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Hij schreef twaalf romans, drie verhalenbundels en een toneelstuk.\\
Deleted line 991:
July 25, 2015, at 12:42 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:41 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:40 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:40 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:39 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:39 PM by 86.83.160.63 -
July 25, 2015, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-63:

'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/een-leven-lang-de-geschiedenis-herschrijven~a4106070/|De geschiedenis herschrijven als roeping]]''' of  '''Een leven lang de geschiedenis herschrijven''' (Hans Bouman (Volkskrant 23 juli 2015 p. 10):\\
Doctorow wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers van zijn tijd. Hij schreef twaalf romans, drie verhalenbundels en een toneelstuk.\\
In zijn woonplaats New York is dinsdag schrijver E.L. Doctorow overleden aan complicaties ten gevolge van longkanker. Hij was 84 jaar. Bijna al zijn werken vormen eigenzinnige, soms uitgesproken provocerende herschrijvingen van bepaalde perioden in de Amerikaanse geschiedenis, waarbij %blue%Doctorow stelde dat de interpretatie die hij als literator van historische gebeurtenissen gaf ('''his story''') even waarachtig was als die van het geschiedenisboek ('''history''').
'''Prijzen'''\\
In de loop der jaren verzamelde Doctorow ongeveer alle literaire prijzen die de VS te bieden hebben: de Pulitzer Prize, de National Book Award, twee PEN/Faulkner Awards, drie National Book Critics Circle Awards...\\
Na een leven lang de geschiedenis te hebben herschreven, situeerde hij zijn laatste roman, Andrew's Brain (2014), in het heden. %blue%Het bestaat geheel uit dialoog, maar wel een waarin nog even venijnig wordt uitgehaald naar Bush jr., Cheney en Rumsfeld. Hij bleef tot het laatst provoceren.
July 24, 2015, at 12:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 41-42 from:
to:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Libbrecht|Ulrich Libbrecht:]]'''  %blue%''Diversiteit is het kenmerk van het menselijk bestaan in de oppervlaktestructuur, in de dieptestructuur vindt het de onderlinge verzoening.''
Deleted line 54:
July 24, 2015, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 172-184:

'''[[http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-mannen-die-langer-hadden-willen-blijven~a4106766/| De  mannen die langer hadden willen blijven]]'''  (Theo Koelé en Natalie Righton Volkskrant 24 juli 2015 8-9):\\
Ze dienden in Uruzgan en Kunduz en lezen nu thuis in Nederland dat de Taliban die provincies heroveren. En toch, zeggen zes Afghanistan-veteranen terugblikkend op hun uitzending: het is niet voor niets geweest.\\
''''Nu het slecht gaat gooit Defensie de luiken dicht. Zonde''''\\
Auke Westerterp (35) werd drie jaar geleden uitgezonden naar de Afghaanse provincie Kunduz. 'Ik deed de communicatie richting journalisten. Het verhaal dat ik moest vertellen, was dat we daar als militairen zaten om Afghaanse politieagenten op te leiden. Dat hebben we ook gedaan.\\
'Maar of het zin heeft gehad? Daar ben ik achteraf kritisch over. Waar zijn alle opgeleide agenten gebleven? Leven ze nog? Ik betwijfel het. Tijdens de missie zagen we al agenten verdwijnen uit de opleiding, omdat ze omkwamen of de dienst verlieten.\\
'De Afghaanse praktijk strookte totaal niet met de Haagse werkelijkheid. Commandanten in Kunduz moesten zich in bochten wringen om het allemaal te laten kloppen voor politici in Nederland. Zo kregen Afghaanse agenten op papier veertien weken les. Maar in de praktijk was het rendement van de Kunduz-missie veel lager.
'Ik ging na zeven maanden in Kunduz naar huis met veel vragen. Wat blijft hiervan over? Ik heb het gevoel dat we te vroeg zijn weggegaan; dat we onze Afghaanse collega's in de steek hebben gelaten. We gingen een jaar eerder weg dan gepland en zaten er in totaal dus maar twee jaar. Wat kun je in zo'n korte tijd nou betekenen?\\
'Als de Taliban zowel Kunduz als Uruzgan werkelijk weer heroveren, dan verbaast het me niet. De politie is nog niet opgewassen tegen de taak om de bevolking zelfstandig te beschermen en het land stabiel te houden. Ik ben ook realistisch: zelfs vier jaar extra blijven was niet genoeg was geweest. En tien jaar ook niet. Wat dat betreft zijn mijn ogen geopend.\\
'Natuurlijk stel ik mezelf weleens de vraag: is het het waard geweest? Iedereen wil resultaat van zijn werk. Maar in Kunduz is dat niet zichtbaar. Er blijft niets anders over dan twijfel.\\
'Ik denk dat Defensie meer zou kunnen uitspreken hoe militairen zich voelen over wat we daar hebben bereikt. Het is geen ramp om toe te geven dat je ergens met de beste intenties naartoe bent gegaan, maar dat je niet de successen hebt behaald die je had gewild. Dat heeft niets met het falen van individuele militairen te maken, maar met dat land dat zo weerbarstig is.\\
'Maar nu het slecht blijkt te gaan in Afghanistan, gooit Defensie de luiken dicht. Zonde. Als je eerlijk schetst waarom het zo moeilijk was om ergens te werken, dan krijg je veel genuanceerdere berichtgeving over het nut van zo'n missie.\\
%blue%'Het is ook opvallend dat politici die destijds hebben besloten om naar Afghanistan te gaan, tot nu geen antwoord willen geven op de vraag of het nut heeft gehad. Waarom is het politiek gezien zo moeilijk om te zeggen dat het gewoon niet heeft uitgepakt zoals je hebt bedoeld?'
July 23, 2015, at 02:18 AM by 86.83.160.63 -
Added line 757:
*'''[[http://barbaramarxhubbard.com/|Barbara Marx Hubbard]]''' Foundation of Conscious Evolution
July 10, 2015, at 01:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 492 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het aantrekken en afstoten]]''', de polaire spanningsverhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijk of de '''[[ wikipn:Bipolaire_stoornis|bipolaire stoornis]]''' op aarde hangt '''[[Communicatie2#Mys|mystiek]]''' met de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' in het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness|universum]]''' samen. Door de eeuwen heen zijn het '''[[7-Filosofie#Inl|geestelijke leiders en filosofen]]''', in het bijzonder de '''[[Communicatie2#Mys|mystici]]''' die voor het %blue%'''[[Inhoud#Kwi|menselijk tekort]]''' %black%oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs '''[[8-3-1Waarden2#Rec|altruïsme of egoïsme?]]''' Om een permanente structurele cultuurverandering te bewerkstelligen ligt het dan voor de hand dat in de 21e eeuw '''spiritualiteit en politiek''' weer met elkaar worden verbonden.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het aantrekken en afstoten]]''', de polaire spanningsverhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijk of de '''[[ wikipn:Bipolaire_stoornis|bipolaire stoornis]]''' op aarde hangt '''[[Communicatie2#Mys|mystiek]]''' met de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' in het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness|universum]]''' samen. Door de eeuwen heen zijn het '''[[7-Filosofie#Inl|geestelijke leiders en filosofen]]''', in het bijzonder de '''[[Communicatie2#Mys|mystici]]''' die voor het %blue%'''[[Inhoud#Kwi|menselijk tekort]]''' %black%oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs '''[[8-3-1Waarden2#Rec|altruïsme of egoïsme?]]''' Hoe een permanente structurele cultuurverandering te bewerkstelligen? Het ligt dan voor de hand dat in de 21e eeuw '''spiritualiteit en politiek''' weer met elkaar worden verbonden.
July 10, 2015, at 01:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 492 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het aantrekken en afstoten]]''', de polaire spanningsverhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijk of de '''[[ wikipn:Bipolaire_stoornis|bipolaire stoornis]]''' op aarde hangt '''[[Communicatie2#Mys|mystiek]]''' met de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' in het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness|universum]]''' samen. Door de eeuwen heen zijn het '''[[7-Filosofie#Inl|geestelijke leiders en filosofen]]''', in het bijzonder de '''[[Communicatie2#Mys|mystici]]''' die voor het %blue%'''[[Inhoud#Kwi|menselijk tekort]]''' %black%oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs '''[[8-3-1Waarden2#Rec|altruïsme of egoïsme?]]''' Het ligt dan voor de hand dat in de 21e eeuw '''spiritualiteit en politiek''' weer met elkaar worden verbonden.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het aantrekken en afstoten]]''', de polaire spanningsverhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijk of de '''[[ wikipn:Bipolaire_stoornis|bipolaire stoornis]]''' op aarde hangt '''[[Communicatie2#Mys|mystiek]]''' met de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' in het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness|universum]]''' samen. Door de eeuwen heen zijn het '''[[7-Filosofie#Inl|geestelijke leiders en filosofen]]''', in het bijzonder de '''[[Communicatie2#Mys|mystici]]''' die voor het %blue%'''[[Inhoud#Kwi|menselijk tekort]]''' %black%oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs '''[[8-3-1Waarden2#Rec|altruïsme of egoïsme?]]''' Om een permanente structurele cultuurverandering te bewerkstelligen ligt het dan voor de hand dat in de 21e eeuw '''spiritualiteit en politiek''' weer met elkaar worden verbonden.
July 10, 2015, at 01:15 AM by 86.83.160.63 -
July 08, 2015, at 11:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 302-304 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Fox_%28priest%29|Matthew Fox]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/de-verborgen-spiritualiteit-van-mannen/1001004006829120/|''De verborgen spiritualiteit van mannen'']]''' Tien Metaforen Om De Heilige Mannelijkheid Wakker Te Schudden (p. 18):
We moeten evenwicht nastreven tussen de '''[[Tetrade#Yin|yin- en yang-krachten]]''' in onszelf en in onze cultuur.\\
19: Het is toch niet goed als de godin terugkeert en mannen haar de rug toekeren? Het is toch niet goed als als de godin vrouwen en mannen probeert te laten opbloeien, de mannen haar links laten liggen? Het is toch niet goed als Sophia vrouwen wakker maakt en mannen niet? Dit helpt ons niet, niet in persoonlijke relaties, noch in culturele verbanden; op al die terreinen hebben we behoefte aan een gezond evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijk, man en vrouw, yin en yang. 
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Fox_%28priest%29|Matthew Fox]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/de-verborgen-spiritualiteit-van-mannen/1001004006829120/|''De verborgen spiritualiteit van mannen'']]''' Tien Metaforen Om De Heilige Mannelijkheid Wakker Te Schudden (p. 18):\\
We moeten een evenwicht nastreven tussen '''[[Tetrade#Yin|yin- en yang-krachten]]''' in onszelf en in onze cultuur.\\
19: Het is toch niet goed als de godin terugkeert en mannen haar de rug toekeren? Het is toch niet goed dat als de godin vrouwen en mannen probeert te laten opbloeien, de mannen haar links laten liggen? Het is toch niet goed als Sophia vrouwen wakker maakt en mannen niet? Dit helpt ons niet, niet in persoonlijke relaties, noch in culturele verbanden; op al die terreinen hebben we behoefte aan een gezond evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijk, man en vrouw, yin en yang. 
July 08, 2015, at 11:24 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 298-299:

'''Byron Katie:''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
July 08, 2015, at 11:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 218-221 from:
->'''[[LevensboomMicrokosmos|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
to:
->'''[[LevensboomMicrokosmos|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.\\
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie:]]''' ''Als we ons denken begrijpen, dan begrijpen we de wereld, en kunnen we van haar houden.''\\
''Wanneer de geest niet in gevecht is met zichzelf, dan bestaat er geen afgescheidenheid.''\\
''The Work'' biedt ons een manier om de projector - onze geest - te veranderen, in plaats van het geprojecteerde
.
July 08, 2015, at 11:19 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 29-32:

->'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie:]]''' ''Als we ons denken begrijpen, dan begrijpen we de wereld, en kunnen we van haar houden.''\\
''Wanneer de geest niet in gevecht is met zichzelf, dan bestaat er geen afgescheidenheid.''\\
''The Work'' biedt ons een manier om de projector - onze geest - te veranderen, in plaats van het geprojecteerde.
July 08, 2015, at 11:17 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 222-223:
->'''[[LevensboomMicrokosmos|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
Changed lines 303-304 from:
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
to:
'''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Fox_%28priest%29|Matthew Fox]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/de-verborgen-spiritualiteit-van-mannen/1001004006829120/|''De verborgen spiritualiteit van mannen'']]''' Tien Metaforen Om De Heilige Mannelijkheid Wakker Te Schudden (p. 18):
We moeten evenwicht nastreven tussen de '''[[Tetrade#Yin|yin- en yang-krachten]]''' in onszelf en in onze cultuur.\\
19: Het is toch niet goed als de godin terugkeert en mannen haar de rug toekeren? Het is toch niet goed als als de godin vrouwen en mannen probeert te laten opbloeien, de mannen haar links laten liggen? Het is toch niet goed als Sophia vrouwen wakker maakt en mannen niet? Dit helpt ons niet, niet in persoonlijke relaties, noch in culturele verbanden; op al die terreinen hebben we behoefte aan een gezond evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijk, man en vrouw, yin en yang. 

Deleted line 361:
July 08, 2015, at 10:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 303 from:
In de '''[[Chaospunt2#Cha|Sepher Yetzirah]]''' vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het Hebreeuwse alfabet.
to:
In de '''[[Chaospunt2#Cha|Sepher Yetzirah]]''' vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Hebreeuwse alfabet]]'''.
July 08, 2015, at 10:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 303 from:
In de '''[[populaire '''[[Tetrade#Yin|Yin/Yang-symbool]]'''|Sepher Yetzirah]]''' vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het Hebreeuwse alfabet.
to:
In de '''[[Chaospunt2#Cha|Sepher Yetzirah]]''' vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het Hebreeuwse alfabet.
July 08, 2015, at 10:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 303-305 from:
In de Sepher Yetzirah vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het Hebreeuwse alfabet.

De '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''', het boek der schepping heeft 32 paden en laat een kant van de medaille zien. Het boek ''I Ching'' toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen '''[[wikipn: Yin_yang|yang en yin]]''' , hemel en aarde '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|schepping en vernietiging]]'''. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen.
to:
In de '''[[populaire '''[[Tetrade#Yin|Yin/Yang-symbool]]'''|Sepher Yetzirah]]''' vinden we een systeem met zeven dualiteiten naar de zeven dubbele letters uit het Hebreeuwse alfabet.

De '''[[Kompaskwadrant|levensboom]]''', het boek der schepping heeft 32 paden en laat een kant van de medaille zien. Het boek ''I Ching'' toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen '''[[Tetrade#Yin|yang en yin]]''', hemel en aarde '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|schepping en vernietiging]]'''. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen.
July 08, 2015, at 10:08 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 472-475:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|Wouter Bos nieuwe darling van Derde Weg]]''' (Peter de Waard Volkskrant 20 mei 2006):\\
Tony Blair is zelf verhinderd, maar de aanhangers van zijn Derde Weg zijn bijeen in Londen. Met Wouter Bos als de nieuwe darling....
Er is een nieuwe weg van progressief denken nodig. Wouter Bos is niet alleen de leider van de Nederlandse sociaal-democraten, hij is de meest uitgesproken en vooral meest charismatische vertegenwoordiger van die stroming.’ Europees commissaris en Blairs superspindoctor Peter Mandelson introduceert PvdA-voorzitter Wouter Bos als zijn nieuwe darling van de Derde Weg. ‘I love you too, Peter’, antwoordt Bos aan het begin van zijn spreekbeurt voor een wereldwijd gezelschap van regeringsleiders, politici en intellectuelen die vernieuwing van de sociaaldemocratie nastreven. Het Policy Network – het door Blair en Clinton opgerichte alternatief voor de Socialistische Internationale – houdt zijn jaarlijkse conferentie in een sjiek golf-resort in het zuiden van Londen. Blair is in zijn nadagen en heeft door Irak veel van zijn populariteit ingeboet. Maar dat betekent niet dat zijn ideeën over economische dynamiek met sociale rechtvaardigheid niet meer hoeven te worden geëxporteerd. ‘Het is juist harder nodig om die ideeën veilig te stellen’, zegt Mandelson. De markt voor Blairs ideeën is uitgebreid naar andere continenten.
July 08, 2015, at 07:23 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 751-753:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boaventura_de_Sousa_Santos|Boaventura de Sousa Santos]]''' ('''[[http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/en/homepage.php|website]]''')
*'''[[http://www.mo.be/en/node/2815|MO*journaliste]]''' Alma De Walsche wint persprijs duurzame ontwikkeling
*'''[[http://www.mo.be/interview/boaventura-de-sousa-kijken-door-een-nieuwe-bril|Alma De Walsche]]''' ‘De crisis is een bewuste strategie voor sociale afbraak’ (Boaventura de Sousa Santos 12 juni 2015)
July 08, 2015, at 07:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 69 from:
Het enige waar het kapitalisme nog bang van moet zijn, is van zichzelf, van zijn eigen destructieve logica. In de politiek van vandaag is alles te koop en lobbygroepen zetten de democratie onder druk. Volgens mij is dit het einde van de democratie zoals we die tot nog toe gekend hebben.
to:
Het enige waar het kapitalisme nog bang van moet zijn, is van zichzelf, van zijn eigen destructieve logica. In de politiek van vandaag is alles te koop en lobbygroepen zetten de democratie onder druk. Volgens mij is dit het einde van de democratie zoals we die tot nog toe gekend hebben.\\
Changed line 71 from:
%black%Boaventura de Sousa: Dat is het vermarkten van de kennis. Kennis moet geld opleveren. Universiteiten investeren veel meer in biotechnologie dan in humane wetenschappen omdat dit meer opbrengt. Maar de impact daarvan op de samenleving is nauwelijks te schatten. Ook het Europese programma Horizon 2020 is een voorbeeld van die dominantie van de technologie. 
to:
%black%Boaventura de Sousa: Dat is het vermarkten van de kennis. Kennis moet geld opleveren. Universiteiten investeren veel meer in biotechnologie dan in humane wetenschappen omdat dit meer opbrengt. Maar de impact daarvan op de samenleving is nauwelijks te schatten. Ook het Europese programma Horizon 2020 is een voorbeeld van die dominantie van de technologie.\\
July 08, 2015, at 07:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 72 from:
%blue%''De vierde bedreiging'' %black%is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven.
to:
%blue%''De vierde bedreiging'' %black%is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven.\\
July 08, 2015, at 07:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 66-67 from:
De maatschappelijke context neigt veel meer naar partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Terwijl vroeger de staat ook nog niet-mercantiele relaties had met zijn burgers, is dat vandaag steeds minder het geval. %blue%Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt. %black%En dat is een reële bedreiging want we hebben vandaag geen alternatief voor dit concept van de staat.
%blue%''De tweede bedreiging'' %black%is de destabilisering van de democratie. Na WOII is er een spanning gegroeid tussen democratie en kapitalisme. Zo lang het financiële kapitaal gereguleerd was en er publieke dienstverlening was door de staat, had je een klimaat waarin de sociaal-democratie kon gedijen.
to:
De maatschappelijke context neigt veel meer naar partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Terwijl vroeger de staat ook nog niet-mercantiele relaties had met zijn burgers, is dat vandaag steeds minder het geval. %blue%Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt. %black%En dat is een reële bedreiging want we hebben vandaag geen alternatief voor dit concept van de staat.\\
%blue%''De tweede bedreiging'' %black%is de destabilisering van de democratie. Na WOII is er een spanning gegroeid tussen democratie en kapitalisme. Zo lang het financiële kapitaal gereguleerd was en er publieke dienstverlening was door de staat, had je een klimaat waarin de sociaal-democratie kon gedijen.\\
Changed line 72 from:
De vierde bedreiging is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven.
to:
%blue%''De vierde bedreiging'' %black%is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven.
Changed line 75 from:
%blue%''De zesde bedreiging'' is de criminalisering van het sociaal protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om nog op straat te komen, zelfs voor vreedzame protesten. In Latijns-Amerika beroepen regeringen zich op de antiterrorismewetten om protesten van inheemse volkeren tegen de invasie van multinationals in hun territoria te blokkeren.\\
to:
%blue%''De zesde bedreiging'' %black%is de criminalisering van het sociaal protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om nog op straat te komen, zelfs voor vreedzame protesten. In Latijns-Amerika beroepen regeringen zich op de antiterrorismewetten om protesten van inheemse volkeren tegen de invasie van multinationals in hun territoria te blokkeren.\\
July 08, 2015, at 07:12 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-76:

'''[[http://www.mo.be/interview/boaventura-de-sousa-kijken-door-een-nieuwe-bril|Alma De Walsche]]''' ‘De crisis is een bewuste strategie voor sociale afbraak’ (Boaventura de Sousa Santos 12 juni 2015)\\
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Boaventura_de_Sousa_Santos|Boaventura de Sousa Santos:]]''' Ik zie zeven grote bedreigingen die tegelijk uitdagingen zijn om die trend te keren.\\
%blue%''De eerste bedreiging'' %black%is de desorganisatie van de staat. De staat is een instantie die voor een zekere veiligheid en bescherming zorgt. Op basis van harde sociale strijd van het volk en de arbeidersklasse hebben mensen in het verleden rechten verworven. Die rechten gaven toegang tot consumptiegoederen,  onderwijs, gezondheidszorg en werkloosheidssteun.\\
In de 19de en begin 20ste eeuw konden de arbeiders de producten die ze produceerden, zelf niet kopen. Ze hadden geen arbeidscontracten en waren heel onzeker over hun toekomst. Na WOII ontstaat de sociaal-democratie, die in een aantal landen zoals België nog wel overeind blijft maar die in tal van landen een ernstige crisis doormaakt. In zuid-Europa heb je nog wel sociaal-democratische partijen maar geen sociaal-democratische maatschappelijke context meer.
De maatschappelijke context neigt veel meer naar partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Terwijl vroeger de staat ook nog niet-mercantiele relaties had met zijn burgers, is dat vandaag steeds minder het geval. %blue%Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt. %black%En dat is een reële bedreiging want we hebben vandaag geen alternatief voor dit concept van de staat.
%blue%''De tweede bedreiging'' %black%is de destabilisering van de democratie. Na WOII is er een spanning gegroeid tussen democratie en kapitalisme. Zo lang het financiële kapitaal gereguleerd was en er publieke dienstverlening was door de staat, had je een klimaat waarin de sociaal-democratie kon gedijen.
Maar dat pact tussen democratie en kapitalisme is sinds de val van de Muur verbroken. %blue%Er is vandaag niets meer dat het kapitalisme aan banden legt, het laat zijn ware aard zien en die is destructief: %black%het vernietigt de rechten van mensen, hun toekomstperspectieven, de natuur, en dit enkel met het doel om meer winst te maken.
Het enige waar het kapitalisme nog bang van moet zijn, is van zichzelf, van zijn eigen destructieve logica. In de politiek van vandaag is alles te koop en lobbygroepen zetten de democratie onder druk. Volgens mij is dit het einde van de democratie zoals we die tot nog toe gekend hebben.
%blue%'''De derde bedreiging?'''\\
%black%Boaventura de Sousa: Dat is het vermarkten van de kennis. Kennis moet geld opleveren. Universiteiten investeren veel meer in biotechnologie dan in humane wetenschappen omdat dit meer opbrengt. Maar de impact daarvan op de samenleving is nauwelijks te schatten. Ook het Europese programma Horizon 2020 is een voorbeeld van die dominantie van de technologie.
De vierde bedreiging is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven.
%blue%''De vijfde bedreiging'' %black%is de devaluatie van de arbeid. Arbeid was in de Europese samenlevingen het instrument om toegang te krijgen tot burgerschap. Op basis van hun arbeid kregen ze ook rechten en professionaliseerden ze zich. Vandaag is werk - als een instrument voor burgerrechten - volkomen geërodeerd. Werk wordt precair en vakbonden worden afgebouwd.\\
70 procent van de wereldeconomie is informeel en er %blue%gaapt een steeds grotere kloof tussen betaald en onbetaald werk. %black%Een jonge afgestudeerde die uren, dagen en nachten doorbrengt met CV's klaar te maken en te solliciteren, accumuleert niet-betaald werk. Al de uren dat je onderweg bent naar je werk en in de file zit, is onbetaald werk. Je bent geen 8 uur per dag met je werk bezig, maar 12 of 14 uur.\\
%blue%''De zesde bedreiging'' is de criminalisering van het sociaal protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om nog op straat te komen, zelfs voor vreedzame protesten. In Latijns-Amerika beroepen regeringen zich op de antiterrorismewetten om protesten van inheemse volkeren tegen de invasie van multinationals in hun territoria te blokkeren.\\
%blue%''De zevende bedreiging'' %black%is de kolonisering van de hoofden en van alles wat anders is. %blue%Het racisme neemt vandaag nieuwe gedaantes aan. Er groeit een cognitief racisme, geen racisme van de huidskleur maar voor andere visies. %black%Islamofobie is zo’n racisme. Racisme is meestal een reactie ten aanzien van iemand die je ofwel als minderwaardig beschouwt, ofwel als gevaarlijk. En meestal alle twee.
June 29, 2015, at 10:06 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 488-520:


%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Politici dienen]]''' in plaats van hun verantwoordelijkheid voor de collectieve sector aan de markt uit te besteden weer zelf het stuur in handen te nemen.

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
*'''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|Het Ken uzelve]]''' van de innerlijke geaardheid ligt aan een harmonische ontwikkeling, het '''[[2-5Creativiteit2#War|Goede, Ware en Schone]]''' ten grondslag. 
*'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|De zelfrealisatie]]''', die in de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad Gita'']]''' van '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' tot uitdrukking wordt gebracht.
*'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|De Joodse -, Christelijke - en Hermetische]]''' '''[[DNA2#Gram|Kabbalah]]''', de viervoudige '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|anima mundi]]''', de kabbalistische '''[[Archetypen#Arc| ‘wereld van de archetypen’]]'''.
*'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Disidentificatie]]''' ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Meditatie-Diagram van Blavatsky]]'''), die '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''' toepast.
*'''[[5-1DanMillman2#Sam|Gnosis]]''', het denken met het hart en het voelen met het hoofd.
*'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
*Het '''[[5-2CarlJung#Sam|individuatieproces]]''' van Carl Jung.
*De '''[[1-3-2Paradoxen#Duu|wederzijdse individuatie van ‘ikken’]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler|Bernard Stiegler]]'''.
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', staat voor de triade '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]''', het leerproces dat al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' is onderkend. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]'''.
*De '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way|Vierde Weg]]''' van '''[[wikipn:Gurdjieff#Vierde_Weg|Gurdjieff]]''' ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Self-development|self-development]]''') en de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way_%28book%29)|''Fourth Way'']]''' van zijn leerling '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|P. D. Ouspensky]]'''.
*'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|De zelfverwerkelijking]]''', die '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' in zijn boek ''Levensweg'' beschrijft.
*De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ummah|Ummah]]''', de '''[[wikipn:Vijf_zuilen_van_de_islam|vijf Zuilen van de islam]]'''.
*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|kernkwaliteiten]]''', de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]''' van een persoon te beschrijven. 

'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Het]]''' '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
Het principe van de antagonistische harmonie (-paren) is de allesomvattende basiswet en als zodanig te vatten onder het - uit de oud Griekse filosofie voortkomende - woord '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]'''. In de huidige wetenschapsterminologie is het de tegenpool van de allesomvattende theorie, ook wel de M-theorie.

De Griekse Filosoof Plato – '''[[http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/de-griekse-filosoof-plato.htm|Logos:]]'''\\
Logos is een Griekse term die "het Woord" betekent. Griekse filosofen zoals Plato gebruikten Logos niet alleen voor het gesproken woord maar ook voor het onuitgesproken woord, het woord dat zich nog steeds in de gedachten bevindt -- de rede. Wanneer deze term op het universum werd toegepast, hadden de Grieken het over het rationele principe dat over alle dingen heerst.

Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as) van '''[[wikipn:Heraclitus#De_leer_van_de_eenheid|Heraclitus]]''', de hemelse '''[[geest|Triade]]''' en de '''[[Tetrade|Tetrade]]''', namelijk de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|natuurlijke selectie]]'''.

Het gaat dus niet om of de evolutietheorie of het scheppingsverhaal maar om en-en, de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen.\\
Evolutie is slechts mogelijk wanneer met beide kanten van de medaille rekening wordt gehouden.\\
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.

'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.

Deleted lines 571-601:

%blue%'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Politici dienen]]''' in plaats van hun verantwoordelijkheid voor de collectieve sector aan de markt uit te besteden weer zelf het stuur in handen te nemen.

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
*'''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|Het Ken uzelve]]''' van de innerlijke geaardheid ligt aan een harmonische ontwikkeling, het '''[[2-5Creativiteit2#War|Goede, Ware en Schone]]''' ten grondslag. 
*'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|De zelfrealisatie]]''', die in de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad Gita'']]''' van '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' tot uitdrukking wordt gebracht.
*'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|De Joodse -, Christelijke - en Hermetische]]''' '''[[DNA2#Gram|Kabbalah]]''', de viervoudige '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|anima mundi]]''', de kabbalistische '''[[Archetypen#Arc| ‘wereld van de archetypen’]]'''.
*'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Disidentificatie]]''' ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Meditatie-Diagram van Blavatsky]]'''), die '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''' toepast.
*'''[[5-1DanMillman2#Sam|Gnosis]]''', het denken met het hart en het voelen met het hoofd.
*'''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Theosofie]]''', liefde voor de wijsheid, de leer van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Zel|svabhâva]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') is de leer van de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' (of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere Zelf]]''').
*Het '''[[5-2CarlJung#Sam|individuatieproces]]''' van Carl Jung.
*De '''[[1-3-2Paradoxen#Duu|wederzijdse individuatie van ‘ikken’]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler|Bernard Stiegler]]'''.
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', staat voor de triade '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]''', het leerproces dat al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' is onderkend. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]'''.
*De '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way|Vierde Weg]]''' van '''[[wikipn:Gurdjieff#Vierde_Weg|Gurdjieff]]''' ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Self-development|self-development]]''') en de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Way_%28book%29)|''Fourth Way'']]''' van zijn leerling '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|P. D. Ouspensky]]'''.
*'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|De zelfverwerkelijking]]''', die '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' in zijn boek ''Levensweg'' beschrijft.
*De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ummah|Ummah]]''', de '''[[wikipn:Vijf_zuilen_van_de_islam|vijf Zuilen van de islam]]'''.
*Het '''[[wikipn:Kwadrant_van_Ofman|Kernkwadrant]]''' van '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam |Daniel Ofman]]''' wordt veel gebruikt om de '''[[http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm|kernkwaliteiten]]''', de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]''' van een persoon te beschrijven. 

'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Het]]''' '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
Het principe van de antagonistische harmonie (-paren) is de allesomvattende basiswet en als zodanig te vatten onder het - uit de oud Griekse filosofie voortkomende - woord '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]'''. In de huidige wetenschapsterminologie is het de tegenpool van de allesomvattende theorie, ook wel de M-theorie.

De Griekse Filosoof Plato – '''[[http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/de-griekse-filosoof-plato.htm|Logos:]]'''\\
Logos is een Griekse term die "het Woord" betekent. Griekse filosofen zoals Plato gebruikten Logos niet alleen voor het gesproken woord maar ook voor het onuitgesproken woord, het woord dat zich nog steeds in de gedachten bevindt -- de rede. Wanneer deze term op het universum werd toegepast, hadden de Grieken het over het rationele principe dat over alle dingen heerst.

Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as) van '''[[wikipn:Heraclitus#De_leer_van_de_eenheid|Heraclitus]]''', de hemelse '''[[geest|Triade]]''' en de '''[[Tetrade|Tetrade]]''', namelijk de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|natuurlijke selectie]]'''.

Het gaat dus niet om of de evolutietheorie of het scheppingsverhaal maar om en-en, de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen.\\
Evolutie is slechts mogelijk wanneer met beide kanten van de medaille rekening wordt gehouden.\\
De driehoek van Pythagoras laat het patroon '''[[Geestkunde#Pyt|(1 + 2 + 3 + 4 = 10)]]''' zien dat aan de schepping ten grondslag ligt.

'''[[Chaospunt#Gro|Groepsdenken]]''' heeft tot gevolg dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt. '''[[http://www.waringin.nl/artikelen/b19dreamcode.html|Hokjesgeest,]]''' een tunnelvisie houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.
June 29, 2015, at 10:00 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 453-456:
'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |De in de %blue%kosmos verborgen repeterende patronen]]''' %black%zijn al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' in zijn boek '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Bhagavad Gita]]''' onderkend en door '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|misschien wel een van de grootste radicale vernieuwers H.P. Blavatsky]]''' in een nieuw perspectief geplaatst. De intuïtieve kennis van de verborgen krachten, de herhalende patronen in de natuur worden in het oeuvre van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en van '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Wim van den Dungen]]''' opnieuw tot uitdrukking gebracht.

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het probleem is dat de meeste politici]]''' zich op de materiële kant van de medaille focussen en hun verantwoordelijkheid aan de markt hebben overgedragen. De keerzijde, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|rentmeesterschap]]''' is vrijwel uit zicht verdwenen. '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|Het is als met]]''' '''[[8-2Gelijkheid2#Sam|De derde weg]]''' van Tony Blair en '''[[Meta-leren#Hfd|Ronald Plasterk]]''', die diametraal staat tegenover de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''', de gezonde '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflectie]]''', het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' in het rapport ‘E i V’.

Deleted lines 466-469:

'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |De in de %blue%kosmos verborgen repeterende patronen]]''' %black%zijn al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' in zijn boek '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Bhagavad Gita]]''' onderkend en door '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|misschien wel een van de grootste radicale vernieuwers H.P. Blavatsky]]''' in een nieuw perspectief geplaatst. De intuïtieve kennis van de verborgen krachten, de herhalende patronen in de natuur worden in het oeuvre van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en van '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Wim van den Dungen]]''' opnieuw tot uitdrukking gebracht.

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het probleem is dat de meeste politici]]''' zich op de materiële kant van de medaille focussen en hun verantwoordelijkheid aan de markt hebben overgedragen. De keerzijde, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|rentmeesterschap]]''' is vrijwel uit zicht verdwenen. '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|Het is als met]]''' '''[[8-2Gelijkheid2#Sam|De derde weg]]''' van Tony Blair en '''[[Meta-leren#Hfd|Ronald Plasterk]]''', die diametraal staat tegenover de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''', de gezonde '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflectie]]''', het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' in het rapport ‘E i V’.
June 24, 2015, at 11:05 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 468-469:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig.
Deleted lines 482-483:

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
June 24, 2015, at 11:03 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 465-466:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het probleem is dat de meeste politici]]''' zich op de materiële kant van de medaille focussen en hun verantwoordelijkheid aan de markt hebben overgedragen. De keerzijde, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|rentmeesterschap]]''' is vrijwel uit zicht verdwenen. '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|Het is als met]]''' '''[[8-2Gelijkheid2#Sam|De derde weg]]''' van Tony Blair en '''[[Meta-leren#Hfd|Ronald Plasterk]]''', die diametraal staat tegenover de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''', de gezonde '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflectie]]''', het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' in het rapport ‘E i V’.
June 24, 2015, at 11:48 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 465-466:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het aantrekken en afstoten]]''', de polaire spanningsverhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijk of de '''[[ wikipn:Bipolaire_stoornis|bipolaire stoornis]]''' op aarde hangt '''[[Communicatie2#Mys|mystiek]]''' met de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' in het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness|universum]]''' samen. Door de eeuwen heen zijn het '''[[7-Filosofie#Inl|geestelijke leiders en filosofen]]''', in het bijzonder de '''[[Communicatie2#Mys|mystici]]''' die voor het %blue%'''[[Inhoud#Kwi|menselijk tekort]]''' %black%oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs '''[[8-3-1Waarden2#Rec|altruïsme of egoïsme?]]''' Het ligt dan voor de hand dat in de 21e eeuw '''spiritualiteit en politiek''' weer met elkaar worden verbonden.
June 20, 2015, at 08:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 659 from:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik ('''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1636|Hugo Verbrugh)
to:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik ('''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1636|Hugo Verbrugh]]''')
June 20, 2015, at 08:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 659-660 from:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/270193/Arie_Bos,_'Hoe_de_stof_de_geest_kreeg',_het_vierledig_mensbeeld_van_de_antroposofie_en_de_BDE |Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik (Hugo Stephan - VERBRUGH recensie 1)
to:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik ('''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1636|Hugo Verbrugh)
June 20, 2015, at 05:12 AM by 86.83.160.63 -
June 20, 2015, at 05:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 453-462 from:
Steeds duidelijker wordt het dat de voorstellen, die Ervin Laszlo voor het oplossen van de wereldvraagstukken heeft aangereikt door de politiek vrijwel volledig zijn genegeerd.
to:
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Inl|Steeds duidelijker wordt het]]''' dat de voorstellen, die Ervin Laszlo voor het oplossen van de wereldvraagstukken heeft aangereikt door de politiek vrijwel volledig zijn genegeerd. Dat Ervin Laszlo geen gehoor vindt hangt volgens '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lietaer |Bernard Lietaer]]''' met het gebruik van conventioneel geld dat tot onduurzaam gedrag leidt samen. Hierbij een recensie van het boek '''[[http://www.janvanarkel.nl/nieuw/geldenduurzaamheid.html|''Geld en duurzaamheid'']]''' Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem van '''[[http://mjvdl.com/tag/lietaer/|Bernard Lietaer:]]'''\\
'''Geldsysteem'''\\
Dennis Meadows, bekend van roemruchte boek ''Limits to Growth'' (1972), schrijft in zijn voorwoord dat hij lang niet heeft nagedacht over het geldsysteem. Hij nam het als een neutraal en onvermijdelijk aspect van de menselijke samenleving aan. Meadows is zeker niet de enige die zo over geld denkt. De schrijvers merken op:\\
%red%'''“Streven naar duurzaamheid zonder ons geldsysteem te herstructureren is een naïeve benadering en is gedoemd te mislukken.”'''\\
%black%In ''Geld en duurzaamheid'' wordt aangetoond dat conventioneel geld geen gedragsmatig en passief ruilmiddel is, maar juist leidt tot onduurzaam gedrag. Meadows zegt na het lezen van dit rapport te begrijpen dat het heersende financiële systeem op vijf manieren niet verenigbaar is met duurzaamheid:\\
* het veroorzaakt op- en neergaande cycli in de economie;\\
* het produceert kortetermijndenken;\\
* het vereist eindeloze groei;\\
* het concentreert rijkdom;\\
* het vernietigt sociaal kapitaal.
June 20, 2015, at 04:52 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 452-453:

Steeds duidelijker wordt het dat de voorstellen, die Ervin Laszlo voor het oplossen van de wereldvraagstukken heeft aangereikt door de politiek vrijwel volledig zijn genegeerd.
June 20, 2015, at 04:51 AM by 86.83.160.63 -
June 19, 2015, at 11:43 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 721-727:
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
*'''[[http://ervinlaszlo.com/|Ervin Laszlo]]'''Website
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religions|Evolutionary origin of religions]]''' ('''[[http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/the-theological-dilemma-r_b_822909.html|Matt Rossano]]''')
Deleted line 735:
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
Deleted lines 874-879:
*'''[[http://hmestrum.blogs.com/my_weblog/files/kosmische_visie.pdf|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
*'''[[http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=439564&tbl_archief=0|De Global Green Agenda;]]''' The Club of Rome, The Club of Budapest en The Club of Madrid (Ervin Laszlo)
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/members.php|Ervin Laszlo]]''' De Club of Budapest
*'''[[http://ervinlaszlo.com/|Ervin Laszlo]]'''Website
*'''[[http://www.clubofbudapest.org/p-amb-sagi.php|Maria Sagi]]''' (Club of Budapest)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_origin_of_religions|Evolutionary origin of religions]]''' ('''[[http://www.huffingtonpost.com/matt-j-rossano/the-theological-dilemma-r_b_822909.html|Matt Rossano]]''')
June 19, 2015, at 11:40 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 719-722:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
*'''[[http://www.bewuste-evolutie.net/training3.html|Gateway to Conscious Evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life|Meaning of life]]'''
Deleted lines 846-848:
*'''[[http://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/the-quantum-brain-spiritu_b_510843.html|The Quantum Brain]]''', Spirituality, And The Mind Of God (Spiritual Experience, Spirituality, Akashic Field, David Bohm, Ervin Laszlo, Michael Beckwith, Stanislav Grof, William James, Altered States, Consciousness, Deepak Chopra, Einstein, Ervin Laszlo Huffington Post, Quantum, Quantum Brain, Quantum Brain Ervin Laslo, Quantum Brain Laszlo, Religion, Religious Experience, Religion News)
*'''[[http://www.bewuste-evolutie.net/training3.html|Gateway to Conscious Evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life|Meaning of life]]'''
Deleted line 849:
*'''[[http://www.youtube.com/watch?v=oSe6YQ-pKX8|Ervin László:]]''' A new mindset is emerging
June 19, 2015, at 11:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 643-650:
*'''[[http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/2693|Ervin Laszlo]]''' ''The Interconnected Universe'': Conceptual Foundations of Transdisciplinary Unified Theory ('antropc cosmological principle')
*'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' ''Het Chaospunt''
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' ''WorldShift 2012''
*'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' ''Van Bit tot Atoom en Ecosysteem''
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/270193/Arie_Bos,_'Hoe_de_stof_de_geest_kreeg',_het_vierledig_mensbeeld_van_de_antroposofie_en_de_BDE |Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik (Hugo Stephan - VERBRUGH recensie 1)
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' '''''[[http://nos.nl/audio/237416-het-oog-negen-plagen.html|Negen plagen]]''' tegelijk'' Hoe overleven we de toekomst
Deleted lines 690-696:
*'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' ''Het Chaospunt''
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum'' (recensie)
*'''[[http://worldshift2012.org/|Ervin Laszlo]]''' ''WorldShift 2012''
*'''[[http://www.boek-plus.nl/joris-voorhoeve| Joris Voorhoeve]]''' '''''[[http://nos.nl/audio/237416-het-oog-negen-plagen.html|Negen plagen]]''' tegelijk'' Hoe overleven we de toekomst
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/hoe-de-stof-de-geest-kreeg/1001004005749562/index.html|Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/270193/Arie_Bos,_'Hoe_de_stof_de_geest_kreeg',_het_vierledig_mensbeeld_van_de_antroposofie_en_de_BDE |Arie Bos]]''' ''Hoe de stof de geest kreeg'', De evolutie van het ik (Hugo Stephan - VERBRUGH recensie 1)
*'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' ''Van Bit tot Atoom en Ecosysteem''
June 09, 2015, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 81 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-david-brooks/tijd-voor-een-andere-koers-in-irak~a4063908/|Tijd voor een andere koers in Irak]]''' (David Brooks Volkskrant 9 juni 2015 p. 22):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-david-brooks/tijd-voor-een-andere-koers-in-irak~a4063908/|Tijd voor een andere koers in Irak]]''' ('''[[1-Inleiding#Hom|David Brooks]]''' Volkskrant 9 juni 2015 p. 22):\\
June 09, 2015, at 03:23 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 80-87:

'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-david-brooks/tijd-voor-een-andere-koers-in-irak~a4063908/|Tijd voor een andere koers in Irak]]''' (David Brooks Volkskrant 9 juni 2015 p. 22):\\
'''Het wordt tijd voor een andere koers. '''\\
Amerika moet zich ten doel stellen om de sektarische koorts te verlagen. %blue%De strategie is beide kanten apart zo veel mogelijk te helpen en tegelijkertijd de radicale krachten in bedwang te houden. %black%De daarbij passende tactiek is decentralisatie. Hevel macht over naar de diverse groepen in verschillende gebieden. Laat ze zo veel mogelijk hun eigen zaken regelen. Schep ruimte tussen de sektarische bevolkingsgroepen, zodat haatgevoelens kunnen afnemen.\\
Dat was de kern van het decentralisatieplan van Biden c.s. en de logica daarvan is ook nu nog veelbelovend.
Het bezwaar daartegen was altijd dat het geografisch lastig is. De verschillende bevolkingsgroepen zijn vermengd. Als de decentralisatie uit de hand loopt, kunnen er heftige oorlogen ontstaan over natuurlijke hulpbronnen en nationale bezittingen.\\
Dat is zonder meer waar, maar het scheiden van groepen en het in bedwang houden van radicalen is nog steeds de minst slechte optie. De VS zouden kunnen beginnen met het rechtstreeks bewapenen van de Iraakse soennieten en ze helpen hun eigen gebied terug te veroveren op de terroristen, met daarbij de garantie dat ze dat gebied dan ook zelf mogen besturen.\\
Nationale politici zijn dol op centralisatie, maar dat is het verkeerde recept voor een Midden-Oosten dat aan het ontploffen is.
June 04, 2015, at 09:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 437-440:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Berry |Thomas Berry:]]''' %blue%''Wat met de buitenwereld gebeurt, gebeurt ook met de binnenwereld.'' %black%([[http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Fox_%28priest%29|Matthew Fox]] [[http://www.bol.com/nl/p/de-verborgen-spiritualiteit-van-mannen/1001004006829120/|''De verborgen spiritualiteit van mannen'']])

->'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Marcelo Gleiser:]]''' %blue%''Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos'' %black%(boek ''Een scheurtje in de rand van de schepping'' p. 299).

June 03, 2015, at 07:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 517 from:
*'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|De zelfrealisatie]]''', die in de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad Gita'']]''' van '''[[7-Filosofie#Inl|Vyasa]]''' tot uitdrukking wordt gebracht.
to:
*'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|De zelfrealisatie]]''', die in de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad Gita'']]''' van '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' tot uitdrukking wordt gebracht.
Changed line 524 from:
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', staat voor '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]''', '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]'''.
to:
*'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Filognosie]]''', '''[[goo:Filognosie|liefde voor de kennis]]''', staat voor de triade '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|’Knower, Knowing, and Known’]]''', het leerproces dat al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' is onderkend. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|De Ether Bestaat!]]'''.
May 29, 2015, at 07:11 AM by 86.83.160.63 -
Added line 632:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lietaer|Bernard Lietaer ]]''' '''[[http://www.janvanarkel.nl/nieuw/geldenduurzaamheid.html|''Geld en duurzaamheid'']]''' Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem ('''[[http://mjvdl.com/tag/lietaer/|recensie]]''')
Added line 706:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_currency|Complementary currency]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lietaer|Bernard Lietaer ]]''')
May 29, 2015, at 02:34 AM by 86.83.160.63 -
Added line 705:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
Deleted line 754:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
May 28, 2015, at 07:22 AM by 86.83.160.63 -
Added line 631:
*'''[[http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/39880046/items/39981599/|Kishore Mahbubani]]''' ‘The New Asian Hemisphere’ (‘Seven pillars of Western wisdom’)
May 28, 2015, at 06:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 179-181 from:
Een groot probleem met deze regering is de krachtige illusie waaronder zij werkt: dat zij door God geïnspireerd is en dus, met goddelijke genade, helpt de christelijke wereld en boodschap in haar vroegere kracht en glorie te herstellen. Hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: milieuvervuiling en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.\\
De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele ecologische en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om 'voor' te gaan."
to:
Een groot probleem met deze regering is de krachtige illusie waaronder zij werkt: dat zij door God geïnspireerd is en dus, met goddelijke genade, helpt de christelijke wereld en boodschap in haar vroegere kracht en glorie te herstellen. Hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: %blue%milieuvervuiling %black%en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.\\
De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om 'voor' te gaan."
Deleted line 913:
May 28, 2015, at 03:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 173 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kishore_Mahbubani|Kishore Mahbubani:]]''' De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan. 
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kishore_Mahbubani|Kishore Mahbubani:]]''' %red%De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan. 
May 28, 2015, at 02:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 159-166:

'''[[8-2Gelijkheid#Vri|Zodra de troepen weg zijn stort het Westerse bouwsel in]]''' (Bert Lanting Volkskrant 28 mei 2015):\\
Afghanistan is een nieuw bewijs dat interveniëren een lastig bedrijf is. Het geloof dat vrijheid automatisch tot vrede leidt, ligt aan diggelen.\\
'''Verwarrend'''\\
Na de Arabische Lente ligt het geloof dat vrijheid automatisch tot welvaart en vrede leidt, definitief aan diggelen. Syrië, Jemen en Libië zijn weggezonken in geweld. De onaangename conclusie is dat '''%blue%onvrijheid''' %black%in die regio in de praktijk vaak meer vrede heeft gebracht.\\
Als er lessen kunnen worden getrokken uit de recente westerse bemoeienis met het Midden-Oosten, zijn die uiterst verwarrend. Aanhangers van de Realpolitik betogen dat het ingrijpen in Libië heeft aangetoond dat humanitaire interventies meer risico's dan voordeel opleveren: sinds de val van de Libische leider Moammar Kadhafi is het land in een chaos beland. Maar pleitbezorgers van het ingrijpen betogen dat het juist aan de nazorg ontbrak. Als het Westen de Libiërs na de val van Kadhafi had geholpen een democratie op te bouwen, was het land niet ten prooi gevallen aan rivaliserende milities. Of die aanpak zou hebben gewerkt, valt niet te bewijzen. In ieder geval zou het Westen dan troepen hebben moeten sturen om de Libische milities te ontwapenen. Kortom, ingrijpen in een wespennest.\\
Dat het Westen nu met een nieuwe dreiging wordt geconfronteerd in Syrië, valt niet te ontkennen. Maar in Irak is het succes van Islamitische Staat juist het gevolg van ingrijpen door de VS en hun half mislukte pogingen tot nation building. Door Saddam Hussein ten val te brengen en de oude machtsstructuur tot op de grond af te breken, zaaiden de VS het zaad voor het oplaaien van het sektarische conflict tussen de sjiieten - nu opeens aan de macht - en de soennieten, die zich onderdrukt voelen door het nieuwe bewind in Bagdad.\\
Ook in Afghanistan zijn de resultaten van militair ingrijpen en bijna veertien jaar van westerse nazorg pover. Dankzij de aanwezigheid van een enorme westerse troepenmacht leek het land even de goede richting in te slaan. Om de gunst van de bevolking te winnen, vormden de geallieerden speciale 'provinciale reconstructieteams' die zich niet alleen met de veiligheid, maar ook met de opbouw bezighielden. Maar ook die idealistische constructie blijkt niet erg diepe wortels te hebben geschoten in de barre Afghaanse grond. Zodra de troepen weg zijn, stort het bouwsel ineen.
May 24, 2015, at 05:46 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 432-433:

'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |De in de %blue%kosmos verborgen repeterende patronen]]''' %black%zijn al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva]]''' in zijn boek '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Bhagavad Gita]]''' onderkend en door '''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|misschien wel een van de grootste radicale vernieuwers H.P. Blavatsky]]''' in een nieuw perspectief geplaatst. De intuïtieve kennis van de verborgen krachten, de herhalende patronen in de natuur worden in het oeuvre van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en van '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|Wim van den Dungen]]''' opnieuw tot uitdrukking gebracht.
May 23, 2015, at 11:04 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 240 from:
'''[[http://meditatiemystiek.blogspot.nl/2011/09/profiel-kees-voorhoeve.html|Kees Voorhoeve]]''' EN-SOPH Beschouwing over de 'grenzeloze Bron van het bestaan' vanuit een Kabbalistisch perspectief\\
to:
'''[[http://meditatiemystiek.blogspot.nl/2011/09/en-soph-de-grenzeloze-bron-van-het.html|Kees Voorhoeve]]''' EN-SOPH Beschouwing over de 'grenzeloze Bron van het bestaan' vanuit een Kabbalistisch perspectief\\
May 23, 2015, at 11:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 240 from:
'''[[http://meditatiemystiek.web-log.nl/meditatiemystiek/artikel_ensoph_kabbalah/index.html|Kees Voorhoeve]]''' EN-SOPH Beschouwing over de 'grenzeloze Bron van het bestaan' vanuit een Kabbalistisch perspectief\\
to:
'''[[http://meditatiemystiek.blogspot.nl/2011/09/profiel-kees-voorhoeve.html|Kees Voorhoeve]]''' EN-SOPH Beschouwing over de 'grenzeloze Bron van het bestaan' vanuit een Kabbalistisch perspectief\\
May 22, 2015, at 04:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 612 from:
'''Charles Poncé''' boek ''Kabbalah'' (p. 55) bespreekt de vier werelden (Guph, Nephesh, Ruah en Neshama, respec. Malkuth, Yesod, Tifereth en Kether) van de Joodse Kabbalah.\\
to:
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|Charles Poncé]]''' boek ''Kabbalah'' (p. 55) bespreekt de vier werelden (Guph, Nephesh, Ruah en Neshama, respec. Malkuth, Yesod, Tifereth en Kether) van de Joodse Kabbalah.\\
May 05, 2015, at 11:37 PM by 86.83.160.63 -
Added line 707:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Home_rule|Home rule]]'''
Deleted line 903:
May 05, 2015, at 11:36 PM by 86.83.160.63 -
April 21, 2015, at 11:46 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 61-63:

'''[[http://www.bol.com/nl/p/bezielde-kosmos/1001004002601173/|Ervin Laszlo]]''' ''Bezielde Kosmos'' Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum\\
Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het %blue%heelal een levend en samenhangend %black%geheel is, een concept dat de herinnering oproept aan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van heen 'bezielde kosmos'. Dat beeld doet recht aan iets waar in deze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Het is de overtuiging dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur: Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besef van de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid.
April 21, 2015, at 02:35 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 426-427:
->'''[[8-Ethiek2#Sam|William Gibson:]]''' %blue%''The future has already arrived. It's just not evenly distributed yet.''
March 22, 2015, at 11:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 428 from:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
to:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|Het gaat er om de]]''' verbanden tussen %blue%'''[[5-2CarlJung#Sam|psychologie, religie en kunst]]''' %black%te versterken. Of met andere woorden het gaat om de relatie tussen '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen en denken]]''', het vrouwelijke en het mannelijke, de rechter - en linkerhersenhelft van het '''[[Tetrade#Rech|brein]]'''.
March 22, 2015, at 10:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 428 from:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]'''  in het universum wordt door de 'cirkel met punt', de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
to:
De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]''' in het universum wordt door de 'cirkel met punt' ('''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|‘grenzeloze cirkel’ (de nul) ]]'''), de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
March 22, 2015, at 10:44 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 427-428:

De '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|mannelijke en vrouwelijke energie]]'''  in het universum wordt door de 'cirkel met punt', de '''[[HermeneutischeCirkel|hermeneutische cirkel]]''' gesymboliseerd. 
Changed lines 104-105 from:
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige transformatie van ons bewustzijn.
to:
Tijdens een toespraak op 21 februari 1990 voor het Congres van de Verenigde Staten die in gezamenlijke zitting bijeen waren zei de Tsjechische schrijver-president '''Václav Havel''': ‘Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen.... en de catastrofe waar de wereld op afstevent - de ecologische, sociale, demografische, of algehele ineenstorting van de beschaving - zal onvermijdelijk zijn.’ Hij had gelijk. We kunnen niet het hoofd bieden aan de transformatie van onze '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|economische]]''', '''[[6-Sociologie2#Sam|sociale]]''', en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|ecologische]]''' systemen zonder een overeenkomstige '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Sam|transformatieproces]]''' van ons bewustzijn.
Changed lines 119-120 from:
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote
deel bepaald door de identiteit, de normen en waarden, van de organisatie. Want managers die zich
to:
De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' laat zien dat in het holos tijdperk de beschavingstransformatie op eerdere transformaties voortbouwt. De kern is nog steeds verbeter de wereld en begin bij jezelf. '''[[http://corpgov.nl/page/downloads/Stamsnijder.pdf|Paul Stamsnijder:]]''' Echte schoonheid zit van binnen. Het vertrouwen in het bedrijfsleven wordt niet alleen hersteld door stringentere wetgeving, maar ook door meer transparantie over het functioneren van ondernemingen en beter gedrag van hun medewerkers. En dat laatste wordt voor het overgrote deel bepaald door de identiteit, de normen en waarden, van de organisatie. Want managers die zich
Deleted line 895:
Added lines 688-689:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_banking|Ethical banking]]'''
*'''[[http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Joris.html|Joris Luyendijk]]''' '''[[http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1316967|Het brein van de bankier]]''': op zoek in de Londense City
Added lines 615-618:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman|David P. Goldman]]''' '''[[http://www.amazon.com/How-Civilizations-Die-Islam-Dying/dp/159698273X| ''How Civilizations Die'']]'''  : (And Why Islam Is Dying Too)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pillsbury|Michael Pillsbury]]''' ''The Hundred-Year Marathon'': China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower
*'''[[http://www.jorisluyendijk.nl/site/|Joris Luyendijk]]''' '''[[http://www.atlascontact.nl/boek/dit-kan-niet-waar-zijn/|''Dit kan niet waar zijn'']]'''
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/het-zijn-net-mensen/1001004010981288/|Joris Luyendijk]]''' '''[[wikipn:Het_zijn_net_mensen_%28boek%29|''Het zijn net mensen'']]''' Beelden uit het Midden-Oosten
Changed lines 189-190 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):\\
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
Changed lines 195-197 from:
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
to:

Changed lines 195-196 from:

to:
Als China de overheersende wereldmacht wordt, is dat omdat de Verenigde Staten die rol hebben opgegeven. Na het geblunder in %blue%Irak en Afghanistan%black% is de Verenigde Staten de lust vergaan om een vuist te maken in de probleemgebieden van de wereld. En na het barsten van de %blue%tech-zeepbel in 2000 en de hypotheekzeepbel in 2008%black%, zijn de VS niet meer geïnteresseerd in innovatie, afgezien van steriele terreinen als design (Apple) en sociale media (Facebook).\\
De Verenigde Staten hebben een ontwrichtende, van onderop door ondernemerschap aangedreven economie en wij kijken minachtend neer op het logge, autoritaire Chinese model. Het probleem is echter dat wij sinds 1980 niet veel meer aan innovatie hebben gedaan. Een nieuwe generatie goed opgeleide, enthousiaste Chinezen kan onze eerdere innovaties overnemen en ons voorbijlopen.\\
Natuurlijk beschikt Amerika nog steeds over veel meer intellectuele kracht dan China, maar de kloof wordt steeds kleiner. In China promoveren nu al twee keer zoveel technische wetenschappers als in de Verenigde Staten. Vergeleken bij het wiskundepakket van de middelbare school in China is dat van Amerika maar een stumperige vertoning. Nog belangrijker is het feit dat de kapitaalmarkten in China veel meer geneigd zijn hun geld te zetten op jonge ondernemers die nieuwe technologie ontwikkelen dan in de VS het geval is.
Added lines 187-190:

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman| David P. Goldman]]''' 
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/china-is-met-tegenzin-een-wereldmacht~a3852018/| Met tegenzin een wereldmacht]]''' (Volkskrant 16 februari 2015 p. 18):

Added lines 188-192:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_P._Goldman| David P. Goldman]]''' '''[[http://www.amazon.com/How-Civilizations-Die-Islam-Dying/dp/159698273X|''How Civilizations Die'']]''' (And Why Islam Is Dying Too)\\
Will we go down in the implosion?\\
Thanks to collapsing birthrates, much of Europe is on a path of willed self-extinction. The untold story is that birthrates in Muslim nations are declining faster than anywhere else—at a rate never before documented. Europe, even in its decline, may have the resources to support an aging population, if at a terrible economic and cultural cost. But in the impoverished Islamic world, an aging population means a civilization on the brink of total collapse— something Islamic terrorists know and fear.

Deleted line 315:
Changed lines 607-608 from:
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''  '' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
to:
*'''[[http://www.us.torchlight.com/content/human-devolution|Michael A. Cremo]]''' ''Human Devolution''
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''
'' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
Changed line 85 from:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
to:
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van '''[[wikipn:Autokatalyse|auto]]'''- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
Added line 674:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Autocatalytic_reaction|Autocatalytic reaction]]'''
Deleted line 879:
Added line 673:
*'''[[wikipn:Autokatalyse|Autokatalyse]]'''
Changed lines 76-77 from:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
to:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. Dit boek van Ervin Laszlo biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.
Changed lines 84-85 from:
%black%Het boek biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
to:
%black%'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
Deleted line 877:
Added line 85:
'''Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief'''\\
Deleted line 878:
Deleted line 86:
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
Added lines 89-90:
De in hoofdstuk 4 '''De positieve parameters van transformatie''' van het boek ''het CHAOSPUNT'' besproken transformaties '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) reiken een oplossing aan.  Deze transformaties correleren met de vier yuga’s.
Deleted line 877:
Added lines 62-65:
'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Quantum Coherence]]'''\\
Ervin Laszlo’s theory says we are therefore linked to all people who have ever lived and we can access them by accessing the Akashic field. This can explain life after death, because the past has never gone away and tells us that the past is ever present in everything we do. Ervin Laszlo suggests that reincarnation may not be a series of lives one after another as usually presented, as much as it is linking to other particular lives through the Akashic field to which we resonate for whatever reason. It explains the strange coincidences that crop up in our lives; the things we just know without evidence, the dreams that tell us things, and when things happen that are just too unlikely to be random.\\
Ervin Laszlo links the world of science with spiritual traditions in a way I have not seen so clearly and logically presented before. He incorporates all the latest research in so many fields of scientific research and ties it all together into a wonderful cohesive theory that makes sense of so many strange and contradictory parts of the universe and explains what is usually called the “supernatural” in natural terms, giving strong evidence for the truth of such things as '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|clairvoyance]]''', '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|reincarnation]]''', spiritual healing and '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|life after death]]'''.

Deleted line 876:
Deleted lines 599-600:
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo
Adventures in Quantum Coherence
Added line 668:
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo Adventures in Quantum Coherence
Added lines 600-601:
*'''[[http://www.wikibusiness.org/Victor_Macgill|Victor MacGill]]''' '''[[http://www.vmacgill.net/ervinlaszlo.html|Chaos and Complexity]]''' Magic and Mystery - Ervin Laszlo
Adventures in Quantum Coherence
Added line 668:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_catastrophic_risk|Global catastrophic risk]]'''
Deleted line 871:
Added line 668:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]'''
Deleted line 870:
Added lines 668-671:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration|Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
Deleted lines 734-737:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration| Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
Deleted lines 819-821:


Changed line 484 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|oplossingen]]''' die de paradigmawisseling weergeven:
Changed line 484 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan:
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming|Neuro-linguistic programming]]''' (NLP) is een methode die in het kader van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication|''communication'']]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_development|''personal development'']]''', and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy|''psychotherapy'']]''' wordt toegepast en sluit bij de '''[[1-3-2Paradoxen |ommekeer]]''', een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' in het denken aan. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:
Changed line 124 from:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
to:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' ('''[[wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
Changed line 124 from:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging, zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
to:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging]]''', zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
Changed lines 124-125 from:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]'''. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
to:
Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor '''[[wikipn:Menselijke_evolutie|evolutie]]''' of '''[[http://anarchiel.com/display/devolutie|devolutie]]''' (wikipn:Zelfvernietiging|zelfvernietiging, zelfdestructie). De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een ''point of no return'' bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.
Deleted line 872:
Changed lines 667-671 from:
!![[#Links]]Externe Links
to:
!![[#Links]]Externe Links 
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destructive_behaviour|Self-destructive behaviour]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-destruct|Self-destruct]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
Deleted lines 734-735:
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
Deleted line 872:
Changed line 369 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
to:
%black%'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''Geheime Leer'']]''' Deel II ''De rassen met het derde oog'' (p. 331/332):\\
Added lines 366-368:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza8.html|''De Geheime Leer'']]'''  Deel II  hoofdstuk '' Mogelijke bezwaren tegen het voorafgaande '' (p. 213):\\
%blue%Wij herhalen wat wij in '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/isis1.pdf|''Isis Ontsluierd'']]''' %black%(p. 222) %blue%hebben gezegd:\\
‘. . . . Alle dingen hadden hun oorsprong in de geest – de evolutie is oorspronkelijk van bovenaf begonnen en naar beneden voortgegaan, in plaats van omgekeerd, zoals volgens de theorie van Darwin.\\
Changed lines 662-663 from:
to:
*'''[[http://www.atlascontact.nl/boek/het-vlindereffect/|Margot Vanderstraeten]]''' ''Het vlindereffect''
Deleted line 867:
Added lines 411-412:
'''[[Homepage#Lev|Een mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]'''. In een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Elk land heeft een eigen identiteit. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een recent voorbeeld is '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/BP#2010:_Deepwater_Horizon_oil_spill|BP]]'''. De '''[[wikipn:Griekenland#Economie|economie van Griekenland]]''' laat zien dat niet alleen bedrijven, maar ook '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/2010_European_sovereign_debt_crisis|soevereine landen]]''' de mist in kunnen gaan. Zaken lopen mis wanneer '''[[wikipn:Onderwereld_%28misdaad%29|onderwereld]]''' en '''[[http://www.kennislink.nl/publicaties/vaag-onderscheid-onderwereld-en-bovenwereld|bovenwereld]]''' te nauw met elkaar verstrengeld raken.
Changed lines 184-186 from:
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.
to:
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een '''[[8-2Gelijkheid#Inl|zelfreflecterend]]''' bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|evolutieproces]]''' ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het '''evolutieproces''', en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.
Deleted line 305:
Added lines 183-186:
'''[[http://managementscope.nl/magazine/artikel/439-allerd-stikker-topman-ecoloog|Allerd Stikker]]''' boek '''[[http://www.wereldbibliotheek.nl/fonds/showbook.php?boek=625|''En de mens speelt met de tijd. Drie vensters op de eeuwigheid'']]'''\\
De mens is een uniek verschijnsel in de evolutie, begiftigd met een zelfreflecterend bewustzijn waarmee veel goeds is opgebouwd in de menselijke samenleving. Maar er zijn ook ontwikkelingen in gang gezet die de samenhang in het evolutieproces ernstig verstoren. Allerd Stikker heeft zich jarenlang verdiept in de wetenschappelijke en filosofische literatuur over de aard van de magistrale samenhang in het evolutieproces, en in de rol die de mens daar nu in speelt.\\
Met En de mens speelt met de tijd geeft hij een indringende analyse van de verrassende mysteriën, universele wetmatigheden en ingrijpende discontinuïteiten in dit proces. Hij komt tot duidelijke conclusies over waarom door toedoen van de mensheid de samenhang in het '''[[|evolutieproces]]''' nu is zoekgeraakt, en tot concrete aanbevelingen hoe de individuele mens zich bewust kan worden van de kritieke fase waarin wij nu terecht zijn gekomen, en hoe die binnen de komende 25 jaar wellicht nog in goede banen geleid kan worden.

Deleted line 189:
Deleted line 305:
Changed line 72 from:
Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
to:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de '''vijf stuwende krachten van de chaos''' die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.
Changed lines 62-63 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn
.\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]''' '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5:\\
Deleted line 863:
Changed line 421 from:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
to:
[[1-Inleiding#Hom|Met de '''vijf trends]]''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
Changed line 421 from:
Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel We moeten samen dromen signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het Chaospunt naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de middenweg.
to:
Met de '''vijf trends''' die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]'''.
Changed lines 62-74 from:
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372|Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.

Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel '''We moeten samen dromen''' (Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.) signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het ''Chaospunt'' naar voren zijn gebracht.

Deleted lines 85-97:


'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372| Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
 
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.
Added lines 421-422:

Met de vijf trends die Jonathan Holslag in zijn artikel We moeten samen dromen signaleert treedt hij in de voetsporen van Ervin Laszlo, de vijf stuwende krachten van de chaos die eerder door Ervin Laszlo in zijn boek het Chaospunt naar voren zijn gebracht. De huidige wereldvraagstukken hangen nauw samen met het ontkennen van zowel door politici als wetenschappers van de spirituele dimensie. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Jonathan Holslag]]''' ziet de ideale samenleving, een beetje als die van de humanisten en hij bewandelt daarmee de middenweg.
Added lines 74-86:


'''[[http://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn~a3795625/?akamaiType=FULL&__gda__=st=1416831677~exp=1416831687~acl=%2fbuitenland%2feuropa-moet-een-bewuste-alliantie-van-veiligheid-waardigheid-en-schoonheid-zijn%7ea3795625%2f%3fakamaiType%3dFULL%26__gda__%3d%2a~hmac=672a99a7253dd53dc1412d579114bd7c9853bfabd448c243410f92521ce38372| Jonathan Holslag]]'''  (Volkskrant 22 november 2014 - Katern Vonk p. 4-5) :\\
Europa moet een bewuste alliantie van veiligheid, waardigheid én schoonheid zijn.\\
Ik zie vier '''grote trends'''. Ten '''eerste''' is er de toenemende onrust als gevolg van de kenterende machtsbalans. Vaak wordt tegen me gezegd dat de afname van macht slechts relatief is en dat de voorspoed van het ene land niet noodzakelijk een verslechtering betekent voor het andere. 'Het is geen zero sum game', heet het dan.\\
Dat heeft voor mij ook te maken met een '''tweede trend''': het afzwakken van de economische groei. Economen stellen graag dat de cake dankzij de globalisering voor ons allen steeds groter wordt. Dat is zo, maar de cake wordt ook steeds luchtiger.\\
Die ontevredenheid zal verder groeien door een '''derde trend''': schaarste. Opnieuw, met al onze kennis en technologie zou er eigenlijk geen schaarste mogen zijn. Veel kennis wordt evenwel te traag in oplossingen omgezet. Daardoor zal de strijd om grondstoffen het komende jaar meedogenloos blijven en dreigt bevolkingsgroei de zeer kwetsbare leefomgevingen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië verder te ontwrichten. Dat zal leiden tot meer migratiedruk en competitie om banen in de steden.\\
Een '''vierde trend''' is de groter wordende kloof tussen slimme technologie en achterlijke samenlevingen. We slagen er, bij wijze van spreken, met uiterste nauwkeurigheid in om atomen te herschikken, maar niet om stipt openbaar vervoer te organiseren. Het een sluit het andere niet uit, maar we zijn te zeer gaan geloven dat alle vooruitgang technologisch moet zijn, terwijl vooruitgang toch eerder een zaak blijft van hoe we de samenleving inrichten en de mate waarin we ons zelf met al onze capaciteiten in die samenleving kunnen ontplooien.\\
 
Verder blijven we ook slecht in het in het omzetten van efficiëntiewinst als gevolg van automatisering in nieuwe kansen om met de vrijgekomen middelen onze samenleving te verstevigen. '''Technologische vooruitgang''' zonder '''maatschappelijke vooruitgang''' maakt van mensen een passieve massa die de verandering ondergaat.
Die evoluties gecombineerd dragen bij tot een '''vijfde trend''': de neiging tot protectionisme en conservatisme. In beide gevallen gaat het om een poging houden wat je hebt zonder zelf te veranderen. etc.\\
Als je welvaart wilt genieten, moet je ook aspiraties hebben om aan de welvaart bij te dragen. Als je schoonheid wilt proeven, moet je ook de ambitie hebben om schoonheid voort te brengen. Als je comfort wenst, draag dan bij aan het comfort van anderen. etc.\\
Ik geloof in een Europa van grote waarden, waarbinnen landen, regio's, steden en dorpen kunnen floreren, maar front vormen tegen gemeenschappelijke dreigingen. Europa moet opnieuw een bewuste alliantie van veiligheid, waarheid én schoonheid zijn.
Changed line 135 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaam bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Changed line 401 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaam bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Added lines 400-403:

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Nederland heeft een morele verantwoordelijkheid tot nazorg in zowel Irak als in Afghanistan.
De actualiteit in Irak wijst ons niet alleen op een morele verantwoordelijkheid tot nazorg, maar ook op het eigen belang dat hiermee gepaard gaat. Helaas zal goede nazorg niet goedkoop en risicoloos zijn, noch in Afghanistan, noch in Irak.
Added lines 134-137:

'''[[http://www.volkskrant.nl/opinie/hoezo-blijft-het-westen-afghanistan-steunen~a3793260/| Hoezo blijft het Westen Afghanistan steunen? ]]''' Bart Hoogeveen en Jorrit Kamminga zijn beiden werkzaak bij Instituut Clingendael (Volkskrant 19 november 2014 - p. 32):\\
Nederland heeft een morele verantwoordelijkheid tot nazorg in zowel Irak als in Afghanistan.
De actualiteit in Irak wijst ons niet alleen op een morele verantwoordelijkheid tot nazorg, maar ook op het eigen belang dat hiermee gepaard gaat. Helaas zal goede nazorg niet goedkoop en risicoloos zijn, noch in Afghanistan, noch in Irak.
Changed line 395 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de '''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|spanningen]]''' in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
Changed line 395 from:
'''[[/7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
Changed line 395 from:
Het rapport ‘E i V’ beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
to:
'''[[/7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Het rapport ‘E i V’]]''' beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
Added lines 395-396:
Het rapport ‘E i V’ beoogt de kloof tussen '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|Probleem en Oplossing]]''', tussen '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Theorie en Praktijk]]''' te verkleinen. Helaas zijn sinds de '''[[wikipn:Irakoorlog|Irakoorlog]]''' in 2003 de spanningen in de wereld eerder toe – dan afgenomen.
Changed line 127 from:
De crux van het rapport 'E i V' heeft betrekking op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
to:
De crux van het rapport 'E i V' heeft op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
Added lines 127-134:
De crux van het rapport 'E i V' heeft betrekking op het verslag '''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/bush-junior-schrijft-liefdesverhaal-over-zijn-vader~a3791753/|Lofrede van George Bush op George Bush]]''' van Arie Elshout in de Volkskrant van 17 november 2014 (p. 6) betrekking:\\
'''Tegengesteld'''\\
Het is zo'n moment aan de feesttafel, waar je de gedachten van ooms en tantes ziet afdwalen. Bush senior bleef altijd zijn voorzichtige zelf. Dat kan van zijn zoon niet worden gezegd. Diens beleid als 43ste president was vaak tegengesteld. Het is het verschil tussen een president die halt hield bij de grens van Irak in 1991 en een die doorpakte in 2003.
Junior schrijft dat hij de steun van zijn vader had, zowel voor zijn besluit om president te worden als om Irak binnen te vallen. Dat kan: mogelijk prevaleerde emotionele vaderliefde op cruciale momenten boven rationele bedenkingen.\\
Zeker is dat vertrouwelingen van senior tegen de inval in Irak waren en dat George en Barbara Bush meer een president hadden gezien in broer Jeb.\\
George W. had namelijk altijd iets rebels gehad. Volgens biografen wilde hij helemaal op zijn vader lijken, de oorlogs- en sportheld, en toen dat niet lukte, besloot hij het tegendeel te worden, met alle gevolgen van dien voor Amerika en de wereld. Dat de gewezen rebel zich nu in het boek volledig vereenzelvigt met de vader kan betekenen dat hij tot inkeer is gekomen, schreef iemand.\\
Hij heeft zich toegelegd op schilderen en schrijven en heeft met het boek een liefdesverhaal afgeleverd over zijn vader, ook al verzwijgt hij dat die relatie soms iets van een onmogelijke liefde heeft gehad.

Deleted line 840:
Added line 448:
*'''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|Het Ken uzelve]]''' van de innerlijke geaardheid ligt aan een harmonische ontwikkeling, het '''[[2-5Creativiteit2#War|Goede, Ware en Schone]]''' ten grondslag. 
Changed line 389 from:
'''[[/2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
Changed line 389 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
to:
'''[[/2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Sam|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
Changed line 389 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken tijdig en adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
Changed line 397 from:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen 
to:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen. 
Changed line 397 from:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen . 
to:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[5-Psychologie2#Sam|door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen . 
Changed lines 397-399 from:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.

'''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]'''. 
to:
De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie. '''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]''' '''[[door ingesleten conditioneringen]]''', gehechtheid, dogma's te laten oplossen
Changed line 393 from:
'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Jan Willem Schulte Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
to:
'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
Deleted lines 395-396:

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
Added lines 387-388:
'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?   
Deleted line 390:
Added lines 393-398:
'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.

Deleted lines 406-407:

Deleted lines 441-446:

'''[[wikipn:Jan_Willem_Schulte_Nordholt|Jan Willem Schulte Nordholt:]]''' ''Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.''

'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     

De geschiedenis leert dat het mis gaat wanneer we niet bereid zijn tijdig aan de zandloper een slinger te geven. De evolutie is geen blind proces zonder zin, de mensheid geeft zelf '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''' een richting aan de evolutie.
Added lines 390-392:


'''[[1-Inleiding#Hom|De toekomst]]''' ligt in het verleden besloten ('''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Zaaien en Oogsten]]'''). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid2#Sam|De evolutie]]''' van de mensheid (de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|gemanifesteerde werkelijkheid]]''') op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|Biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-kronieken]]''') legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Jan Willem Schulte Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema '''[[Meta-leren]]'''. De '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|kredietcrisis]]''' is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' volledig in onbalans is geraakt. 
Changed line 389 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen en de wal het schip te laten keren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
Changed line 389 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vijf %blue%''stuwende krachten'' %black%te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
Changed line 387 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|''de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar'']]''' %black% en de toenemende sociale ongelijkheid in de wereld tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
Changed line 64 from:
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\ 
to:
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\
Changed line 66 from:
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\ 
to:
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\
Added lines 62-74:

'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|De titel van het boek]]''' ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt.\\
46: %blue%''De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar''.\\
%black%48: %blue%''De tweede stuwende kracht: onhoudbaarheid van overvloedig consumeren''.\\
%black%53: %blue%''De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel''.\\
%black%55: %blue% ''De vierde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van gevestigde maatschappelijke structuren''.\\
%black%57: %blue%''De vijfde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van de bevolkingsdruk op het milieu''.\\
%black%Het boek biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
De fysisch chemicus en expert in de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Bin|thermodynamica]]''' '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

Deleted lines 89-94:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|De titel van het boek]]''' ''het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong'' van '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmische visie]]''' (Ervin Laszlo boek ''Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld'') op een oud vraagstuk.\\
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Manfred_Eigen|Manfred Eigen]]''' heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de '''[[wikipn:Evolutie_%28biologie%29|evolutie]]''' van alle '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levensvormen]]''' op aarde.\\
De fysisch chemicus en expert in de '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Bin|thermodynamica]]''' '''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine]]''' werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.\\
De in het boek besproken perioden '''[[TriadeEnTetrade#Sam|Mythos, Theos, Logos en Holos]]''' (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.\\
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten]]''' (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

Deleted line 833:
Changed lines 378-382 from:
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. 
to:
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
 
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]''' en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
Changed lines 392-393 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
to:

Deleted lines 400-401:

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
Changed line 384 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het klimaatdebat zit muurvast.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het '''[[http://nos.nl/artikel/319233-het-klimaatdebat-staat-stil.html|klimaatdebat]]''' zit muurvast.
Changed lines 384-386 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld. Het klimaatdebat zit muurvast.

'''[[/4-6AntropischPrincipe2#Eco|In het hoofdstuk]]''' '''Van het klimaatfront geen nieuws''' beschrijft de hoogleraar geschiedenis en vooraanstaand psychoanalyticus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pick|Daniel Pick]]''' verschillende vormen van analyse, die naast elkaar moeten worden bekeken. '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling2#Cha|Klimaatverandering]]''' wordt ook vanuit het gezichtspunt van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_Dialectics|''Negatieve dialectiek'']]''' van '''[[8-2Gelijkheid#Inl|Adorno]]''' belicht
.
Changed line 384 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van politici dat marktwerking een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van '''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/marktwerking-geen-panacee-voor-kabinet~a902744/|politici dat marktwerking]]''' een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
Changed line 384 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren berust op een naïef wereldbeeld.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsgeloof]]''' van politici dat marktwerking een panacee is voor allerhande crises berust op een naïef wereldbeeld.
Changed line 384 from:
Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''. Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren berust op een naïef wereldbeeld.
Added lines 383-384:

Het '''[[http://www.socialevraagstukken.nl/site/tag/maakbaarheidsideaal/|maakbaarheidsideaal]]''' van politici de marktwerking Nederland breed in te voeren. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Met het adagium]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|‘u vraagt, wij draaien’]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyisten]]''') van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het '''[[8-Ethiek2#Lev|innovatieve interdisciplinaire]]''' denken, het zogenaamde 'cyclische denken', het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|evolutionaire denken en - voelen]]'''.
Added lines 381-382:

'''[[4-5Reflexieve2#Sam |Het samenbundelende]]''' principe de %blue%grens van een grens %black%dat door Amanda Gefter op p. 349 wordt verwoord komt verdacht veel met de '''drie manifestaties van fohat''' - %blue%'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|eenheid van alle eenheden]]''' %black%''DGL'' Deel I p. 467)  of  %blue%'''[[Werkelijkheid#Oer|''eenheid van eenheden'']]''' %black%''DGL'' Deel I p. 698) of %blue%'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Lev|eenheid weerspiegeld in alle eenheden en elke eenheid]]''' %black%''DGL'' Deel II p. 668) - overeen. Het trekken van een grens op aarde is mensenwerk.
Added lines 380-381:
'''[[Meta-leren#Hfd|Het gaat er om]]''' in deze wereld niet alleen fysieke '''[[wikipn:Muur_%28bouwsel%29#Bekende_muren|muren]]''', zoals de '''[[wikipn:Berlijnse_Muur|Berlijnse Muur]]''' af te breken, maar ook virtuele '''[[Meta-leren#Gre|grenzen te verleggen]]'''. 
Deleted lines 380-381:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|‘Geprofessionaliseerd’]]''' waar Plasterk het in het begin van zijn artikel over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de '''[[wikipn:Publieke_sector|publieke sector]]''' ('''[[wikipn:Semioverheid|semioverheid]]''') volgens de '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3507831/2013/09/11/Immoreel-gedrag-bestuurder-niet-uit-te-bannen-met-code-denkt-commissie-Halsema.dhtml|commissie-Halsema]]'''. Volgens de darwinist Plasterk levert deze vorm van ‘'''professionalisering'''’ (emancipatie in solidariteit) een '''[[wikipn:Evolutietheorie#Athe.C3.AFsme|evolutionair voordeel]]''' op. Het gaat er dan om hoe wordt de '''Derde weg''' %blue%emancipatie in solidariteit %black% naar de praktijk vertaald. De %blue%''austerity driven'' %black%aanpak waar '''[[Meta-leren#Hfd|Plasterk]]''' voor gaat staat diametraal tegenover de route van het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''', de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' in het rapport ‘E i V’. Plasterk is duidelijk een '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|marionet]]''' van het systeem geworden, oftewel er zijn nog steeds politici die hun '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|handen in onschuld wassen]]'''. Al blijft het natuurlijk een kwestie van '''[[MatImm|perceptie]]'''.
Added lines 381-382:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|‘Geprofessionaliseerd’]]''' waar Plasterk het in het begin van zijn artikel over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de '''[[wikipn:Publieke_sector|publieke sector]]''' ('''[[wikipn:Semioverheid|semioverheid]]''') volgens de '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-II/article/detail/3507831/2013/09/11/Immoreel-gedrag-bestuurder-niet-uit-te-bannen-met-code-denkt-commissie-Halsema.dhtml|commissie-Halsema]]'''. Volgens de darwinist Plasterk levert deze vorm van ‘'''professionalisering'''’ (emancipatie in solidariteit) een '''[[wikipn:Evolutietheorie#Athe.C3.AFsme|evolutionair voordeel]]''' op. Het gaat er dan om hoe wordt de '''Derde weg''' %blue%emancipatie in solidariteit %black% naar de praktijk vertaald. De %blue%''austerity driven'' %black%aanpak waar '''[[Meta-leren#Hfd|Plasterk]]''' voor gaat staat diametraal tegenover de route van het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''', de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' in het rapport ‘E i V’. Plasterk is duidelijk een '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|marionet]]''' van het systeem geworden, oftewel er zijn nog steeds politici die hun '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|handen in onschuld wassen]]'''. Al blijft het natuurlijk een kwestie van '''[[MatImm|perceptie]]'''.
Changed line 380 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|De hamvraag is]]''' nu of politici en wetenschappers bereid zijn over hun eigen '''[[ KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|schaduw]]''' te springen?
Changed line 380 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' Om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]'''gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]''' gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
Added lines 379-380:

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Het is struisvogelpolitiek]]''' Om de door Ervin Laszlo in zijn boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl |''Het Chaospunt'']]'''gesignaleerde vraagstukken te ontkennen. 
Added lines 378-379:
->'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Zaken lopen mis wanneer in de politiek de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Inl|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. 
Changed line 201 from:
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
to:
Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het '''[[kompaskwadrant|moreel kompas]]''' worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een raamwerk om de zienswijzen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi|Lao Zi]]''', Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''', Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.
Changed line 28 from:
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
to:
->'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
Deleted line 812:
Changed line 418 from:
Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
to:
'''[[5-2CarlJung#Sam|Willem Schulte Nordholt]]''' laat in zijn boek %blue%''Mens tussen hemel en aarde'' zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het  wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden?     
Added lines 611-615:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Repression|Repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Political_repression|Political repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_repression|Psychological repression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Oppression#Social_oppression|Social oppression]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_inhibition|Memory inhibition]]'''
Added lines 611-612:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28value_and_practice%29|Inclusion]]''' (value and practice)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Diversity_factor |Diversity factor]]'''
Changed line 380 from:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|Hermeneutiek]]'''). '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
to:
Hoe we waarnemen hangt van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|hermeneutiek]]''') af. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
Changed line 380 from:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
to:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]''' ('''[[wikipn:Hermeneutiek|Hermeneutiek]]'''). '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
Added lines 378-379:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|De hamvraag is nu]]''' zal het de wetenschap, mede aan de hand van het boek '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''In Einsteins achtertuin'']]''' van '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|Amanda Gefter]]''' lukken aan te tonen dat we de '''[[Werkelijkheid|Éne werkelijkheid]]''' vanuit ons eigen referentiekader waarnemen?
Deleted line 539:
Changed lines 378-379 from:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''.
to:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Het ‘Hoe en Wat’]]''' in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|weerspiegeld]]'''. De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|driehoek]]''' van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld ('''[[Complementariteit2#Uni|Binnen- en Buitenwereld]]'''), '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|'Wat en Hoe; Hoe en Wat']]''' met elkaar worden verbonden. 
Deleted line 537:
Added lines 378-379:
Hoe we waarnemen hangt af van onze '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|interpretatie]]'''.
Deleted line 537:
Added line 609:
*'''[[wikipn:Sociale_cohesie|Sociale cohesie]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_disintegration|Social disintegration]]'''
Added line 609:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Technological_change|Technological change]]'''
Deleted line 608:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]'''
Added lines 610-620:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]''' ['''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''']
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_fanaticism|Religious fanaticism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
Deleted lines 716-726:
*'''[[wikipn:Spirituele_evolutie|Spirituele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Epigenese|Epigenetica]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenesis_%28biology%29|Epigenesis (biology)]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_fanaticism|Religious fanaticism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_%28evolution%29|Reciprocity]]''' (evolution)
*'''[[wikipn:Evolutie_van_de_mens|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_%28esoterism%29|Involution]]''' (esoterism)
*'''[[wikipn:Involutie_%28filosofie%29|Involutie]]''' (excarnatie)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation|Excarnation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_masters|Ascended master]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi|Koot Hoomi]]''' (Kuthumi)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Morya_%28Theosophy%29|Morya]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kuan_Yin|Kuan Yin]]'''
Added line 609:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_evolution|Spiritual evolution]]'''
August 31, 2014, at 09:45 AM by 86.83.160.63 -
August 30, 2014, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling in de maatschappij]]''' tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling]]''', de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig. 
August 30, 2014, at 12:03 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|Om een grotere tweedeling in de maatschappij]]''' tegen te gaan is een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' nodig
August 30, 2014, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
August 30, 2014, at 03:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' plaats. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer in het denken]]''' plaats. 
August 30, 2014, at 12:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering plaats. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering, een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' plaats. 
August 29, 2014, at 04:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 382 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|collectieve]]''' bewustzijnsverandering plaats. 
August 29, 2014, at 04:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 380-382 from:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
to:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|
Om de door Ervin Laszlo]]''' gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
August 29, 2014, at 04:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 378 from:
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
to:
'''[[Inhoud2#Tet|Het rapport 'E i V']]''' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
August 29, 2014, at 04:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 380 from:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig.
to:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig. '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Bewustzijnsverandering]]''' begint bij jezelf, het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|ken uzelve]]'''  en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Op deze wijze vindt uiteindelijk een collectieve bewustzijnsverandering plaats. 
August 29, 2014, at 03:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 380 from:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een bewustzijnsverandering nodig.
to:
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sym|bewustzijnsverandering]]''' nodig.
August 29, 2014, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 378-385:
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen. Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een bewustzijnsverandering nodig.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
Deleted lines 447-454:
Het rapport 'E i V' toont net als Hoofdstuk 15 in het boek ''Eindeloos Bewustzijn'' van '''Pim van Lommel''' aan dat '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|'Er is]]''' niets nieuws onder de zon'.\\
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Akasha-veld]]''', omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.

%rfloat width=200Px%Attach:Mandala.jpg
'''[[CarlJung|Carl Jung]]''' noemde de '''[[wikipn:Mandala|mandala]]''' het archetype van de totaliteit of heelheid en ontdekte dat cliënten mandala's begonnen te tekenen als het genezingsproces begon. De mandala heeft dan een heelmakend of genezend effect.\\
Mandala is een generieke term voor een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|plan, kaart]]''' of geometrisch patroon die metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt.
|| ||
August 07, 2014, at 12:39 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Added line 612:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Italian_polymaths|List of Italian polymaths]]'''
Deleted line 654:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath|Polymath]]''' (universele mens)
August 07, 2014, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:24 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:24 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
August 07, 2014, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 608-610 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
*'''[[http://www.drees.nl/evolutie.htm|Willem B. Drees]]''' KAN  GOD DE EVOLUTIETHEORIE OVERLEVEN?
*'''[[http://creationwiki.org/Main_Page|Evolution]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_system|Biological system]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy|Alchemy]]''' - '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion|Abortion]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath|Polymath]]''' (universele mens)
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg12_nr4_p0409.htm| Ben Crul]]''' ''Evolutietheorie en religie'' (''procesfilosofie'' van Whitehead en '''[[wikipn: Charles_Hartshorne|Hartshorne]]''')
*'''[[http://www.sporenvangod.nl/pageID_5659432.html|Sporen van God]]''' Opzet van de cursus
*'''[[wikipn:Menselijke_evolutie|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
*'''[[http://www.goudenlicht.info/startframe.html|Frits Evelein]]''' 2012 Verbinden met de Universele Bron
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Anthropogenesis]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Powell|Arthur E. Powell]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions
]]'''
Deleted lines 622-623:
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
Deleted lines 624-628:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
Deleted line 638:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
Deleted lines 641-643:
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
Deleted lines 642-644:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
Deleted lines 650-659:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
Deleted lines 652-655:
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
Deleted lines 653-662:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation|Animal echolocation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29|Initiation]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29#Fourth_initiation_.28.22the_crucifixion.22.29|Fourth initiation]]'''  ("the crucifixion")
*'''[[wikipn:Levenswiel |Levenswiel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra| Bhavacakra]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/levenswiel.html|Hoe men het levenswiel spint]]''' (NAAR HET BEELD VAN DE GODEN)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|Ascended master]]''' ('''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''')
*'''[[http://www.thebigview.com/about/|About the big view]]'''
*'''[[wikipn:Moderne_Devotie|Moderne Devotie]]'''
*'''[[http://www.ipsgeneva.com/angl/angl1.html|Institute for Planetary Synthesis]]'''
*'''[[http://www.barbaramarxhubbard.com/site/|Foundation]]''' for Conscious Evolution ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Marx_Hubbard |Barbara Marx Hubbard]]''')
Added lines 655-694:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
*'''[[http://www.drees.nl/godsdienstwijsbegeerte.htm| Willem B. Drees]]''' Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules (Waarheid)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_Progress|Idea of Progress]]''' (Vooruitgangsgeloof)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin_of_modern_humans|Recent African origin of modern humans]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_echolocation|Animal echolocation]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29|Initiation]]''' (Theosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_%28Theosophy%29#Fourth_initiation_.28.22the_crucifixion.22.29|Fourth initiation]]'''  ("the crucifixion")
*'''[[wikipn:Levenswiel |Levenswiel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bhavacakra| Bhavacakra]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/septokt1997/levenswiel.html|Hoe men het levenswiel spint]]''' (NAAR HET BEELD VAN DE GODEN)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|Ascended master]]''' ('''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''')
*'''[[http://www.thebigview.com/about/|About the big view]]'''
*'''[[wikipn:Moderne_Devotie|Moderne Devotie]]'''
*'''[[http://www.ipsgeneva.com/angl/angl1.html|Institute for Planetary Synthesis]]'''
*'''[[http://www.barbaramarxhubbard.com/site/|Foundation]]''' for Conscious Evolution ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Marx_Hubbard |Barbara Marx Hubbard]]''')
Changed lines 748-750 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Epochs]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Anthropogenesis]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_E._Powell|Arthur E. Powell]]''')
to:


Deleted line 752:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Sahtouris|Elisabet Sahtouris]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_biologist|Evolutionary biologist]]''')
Deleted line 760:
*'''[[http://www.goudenlicht.info/startframe.html| Frits Evelein]]''' 2012 Verbinden met de Universele Bron
Deleted lines 769-770:
*'''[[wikipn:Menselijke_evolutie|Evolutie van de mens]]'''
*'''[[wikipn:Jos_Verhulst_%28wetenschapper%29|Jos Verhulst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos_Verhulst|Engelse versie]]''') '''[[wikipn:Evolutiebiologie|Evolutiebiologie]]'''
Deleted line 773:
*'''[[http://www.sporenvangod.nl/pageID_5659432.html|Sporen van God]]''' Opzet van de cursus
Deleted line 777:
*'''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg12_nr4_p0409.htm| Ben Crul]]''' ''Evolutietheorie en religie'' (''procesfilosofie'' van Whitehead en '''[[wikipn: Charles_Hartshorne|Hartshorne]]''')
July 31, 2014, at 11:50 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 607-608:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutionary_synthesis|Modern evolutionary synthesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Darwinism|Neo-Darwinism]]'''
July 26, 2014, at 06:28 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 607-608:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis|Aquatic ape hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
Deleted line 783:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
July 26, 2014, at 06:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 782 from:
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna_principle|Savanna principle]]'''
July 18, 2014, at 06:19 AM by 86.83.160.63 -
Added line 607:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Humanness|Human nature]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dehumanization|Dehumanization]]'''
July 16, 2014, at 01:00 AM by 86.83.160.63 -
Added line 607:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dual_inheritance_theory|Dual inheritance theory]]'''
July 16, 2014, at 12:52 AM by 86.83.160.63 -
Added line 607:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution|Human evolution]]'''
July 05, 2014, at 12:50 AM by 86.83.160.63 -
Added line 611:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurolaw|Neurolaw]]'''
July 04, 2014, at 11:05 PM by 86.83.160.63 -
Added line 607:
*'''[[wikipn:Recentste_gemeenschappelijke_voorouder|Recentste gemeenschappelijke voorouder]]'''
July 04, 2014, at 10:34 PM by 86.83.160.63 -
Added line 607:
*'''[[wikipn:Fylogenetische_stamboom|Fylogenetische stamboom]]'''
June 28, 2014, at 09:20 AM by 86.83.160.63 -
Added line 545:
*'''[[http://www.managementboek.nl/auteur/19714/robert-portielje|Robert Portielje]]''' ''Ontwikkelen of ingewikkeld blijven''
Deleted line 784:
June 16, 2014, at 01:21 AM by 86.83.160.63 -
Added line 606:
*'''[[wikipn:Evolutionaire_epistemologie|Evolutionaire epistemologie]]'''
May 31, 2014, at 02:24 AM by 86.83.160.63 -
Added line 540:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle|Fred_Hoyle]]''' '''[[http://wasdarwinwrong.com/kortho47.htm|''The Intelligent Universe'']]''' A new view of creation and evolution
May 20, 2014, at 02:55 AM by 86.83.160.63 -
Added line 541:
*'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789461260994/denk-niet-aan-een-roze-olifant-sarah-gagestein|Sarah Gagestein]]'''  '' Denk niet aan een roze olifant'' - De psychologie van onzichtbaar overtuigen met framing
April 11, 2014, at 12:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 378 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van '''innerlijke naar uiterlijke mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van ''insider'' naar ''outsider'', van ‘%blue%'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|innerlijke]] naar uiterlijke %black% mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
April 06, 2014, at 03:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 20 from:
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
to:
->'''[[1-Inleiding#Hom|Edgar Cayce:]]''' %blue%''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
March 09, 2014, at 01:03 AM by 86.83.160.63 -
Added line 604:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution|Theistic evolution]]'''
Added line 541:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/schitterend-ongeluk-of-sporen-van-ontwerp/1001004002407213/|Cees Dekker e.a.]]''' Over Toeval En Doelgerichtheid In De Evolutie - ''Schitterend Ongeluk, Of Sporen Van Ontwerp?''
Added lines 607-616:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution|Convergent evolution]]'''
*'''[[http://evolutionwiki.org/wiki/Convergent_Evolution|Convergent Evolution]]''' (1)
*'''[[http://creationwiki.org/Convergent_evolution|Convergent evolution]]''' (2)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
*'''[[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=Emanation|Emanation]]'''
*'''[[wikipn:Emanationisme|Stoffelijke - en Geestelijke emanatie]]'''
Deleted lines 656-663:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Divergence|Great Divergence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution|List of examples of convergent evolution]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution|Convergent evolution]]'''
*'''[[http://evolutionwiki.org/wiki/Convergent_Evolution|Convergent Evolution]]''' (1)
*'''[[http://creationwiki.org/Convergent_evolution|Convergent evolution]]''' (2)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_random_variables|Convergence]]''' of random variables
*'''[[http://www.tswiki.net/mywiki/index.php?title=Emanation|Emanation]]'''
*'''[[wikipn:Emanationisme|Stoffelijke - en Geestelijke emanatie]]'''
Deleted lines 687-688:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Deconstruction-and-religion|Deconstruction and religion]]'''
Added lines 603-604:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz|Alfred Schütz]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz#The_Four_Divisions_of_the_Lifeworld|The Four Divisions of the Lifeworld]]''')
Deleted line 610:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
Added line 614:
*'''[[wikipn:Polygenisme|Polygenisme]]'''
Added lines 603-604:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Ages_%28historiography%29|Dark Ages]]''' (historiography)
Deleted line 642:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world|History of the world]]'''
Added line 556:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
Deleted line 566:
*'''[[http://www.degeneratie.nl/index.asp?PaginaID=1085|Peter M. Scheele]]''' ''Degeneratie'', het einde van de evolutietheorie
Added lines 620-625:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Degeneration| Degeneration]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dict_Morel|Bénédict Morel]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
Deleted lines 721-725:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse|Societal collapse]]'''
*'''[[http://www.peterscheele.nl/index.asp?PaginaID=1061|Peter M. Scheele]]''' Evolutie en Degeneratie
*'''[[http://daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=19&topic=&segm=6|Evolutie of Degeneratie]]''' in het nieuwe millenium?
*'''[[http://anarchiel.com/display/devolutie| Devolutie]]'''
*'''[[wikipn:Devolutie| Devolutie]]''' (overheid)
Changed line 149 from:
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  (p. 281)
to:
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  %black%(p. 281)
Added line 603:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_neuroscience|Evolutionary neuroscience]]'''
Added line 603:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative#Narrative_and_human_nature|Narrative and human nature]]'''
Added lines 603-604:
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
Deleted line 628:
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_evolutietheorie|Geschiedenis]]''' van de evolutietheorie
Deleted line 633:
*'''[[wikipn:Westerse_beschaving|Geschiedenis]]''' van de westerse beschaving
Added line 600:
*'''[[http://www.uu.nl/medewerkers/vpjduindam/0|Vincent Duindam]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/spiritualiteit-werkt-in-relaties/1001004007159990/|''Spiritualiteit werkt in relaties'']]''' praktische tips om de liefde te verdiepen
Added lines 603-604:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intuition_%28Bergson%29|Intuition]]'''  (Bergson)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Duration_%28philosophy%29|Duration]]''' (philosophy)
Added lines 603-604:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness| Stream of consciousness]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness_%28narrative_mode%29|Stream of consciousness]]''' (narrative mode)
Changed line 28 from:
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' ''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
to:
->'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' %blue%''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.\\
Added line 540:
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
Deleted line 545:
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
Deleted lines 375-384:

Added lines 378-380:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|Bij de geboorte]]''' gaan we van ‘'''innerlijke naar uiterlijke mens'''’. In de theosofie gaat het om de '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|ommekeer]]''', de zogenaamde 2e geboorte* van ‘'''uiterlijke mens naar innerlijke mens'''’, de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|hoofdroute]]''', een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''  ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigma]]'''), met de opzet om weer met de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘'''innerlijke en uiterlijke mens'''’.\\
*) De tweemaalgeborene ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/dis-dz.htm|dvija]]''') komt uitgebreid in de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|''Anugita'']]'''  (p. 117 noot 20 definitie)  van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''' ter sprake.

Added line 548:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias| Norbert Elias]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Civilizing_Process|''The Civilizing Process'']]'''
Changed line 609 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' = '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
Deleted lines 543-583:
Added line 609:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system#Layered_defense|Components of the immune system]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system| Innate immune system]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system |Adaptive immune system]]'''
Added line 650:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem#De_kruising_tussen_aangeboren_en_aanpassingsimmuunsystemen|De kruising]]''' tussen aangeboren en aanpassingsimmuunsystemen
Added line 650:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system#evolution|Evolution of the adaptive]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system|immune system]]'''
Changed line 154 from:
%mfloat width=700Px% Attach:Marc.jpg
to:
%mfloat width=650Px% Attach:Marc.jpg
Changed line 154 from:
%mfloat width=600Px% Attach:Marc.jpg
to:
%mfloat width=700Px% Attach:Marc.jpg
Changed line 154 from:
%mfloat width=500Px% Attach:Marc.jpg
to:
%mfloat width=600Px% Attach:Marc.jpg
Added line 146:
Changed lines 153-154 from:
%mfloat width=300Px% Attach:Marc.jpg
to:
'''[[http://www.verhoevenmarc.be/|Evolutie van de mens]]'''
%mfloat width=500Px
% Attach:Marc.jpg
Added lines 151-153:

%mfloat width=300Px% Attach:Marc.jpg

Added line 583:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok]]''' ''De vernieuwers'' de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000 ('''[[http://www.vn.nl/Literaire-kroniek-2/Literaire-kroniek/Gezegende-tegenslagen.htm|recensie]]''') 
Added lines 148-149:
->'''[[http://www.bol.com/nl/p/de-vernieuwers/1001004011562350/|Anton Blok:]]''' %blue%''Door vervreemding van het vertrouwde maakten ze zich vertrouwd met het vreemde om te komen tot de ontwikkeling van een '''[[8-3Integratie#Inl|nieuw gezichtspunt]]'''.''  (p. 281)
Changed line 148 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
to:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
Added lines 148-149:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Colson|Elizabeth Colson:]]''' %blue%''We leven tussen twee werelden en voelen ons enigszins onthecht van beide, maar elk wint betekenis door haar contrast met de ander.''
Added lines 148-167:
'''[[wikipn:Niko_Tinbergen#Vier_vragen_van_Tinbergen|Vier vragen van Tinbergen]]'''\\
Niko Tinbergen heeft de vier vragen opgesteld waar de meeste ethologen tegenwoordig van uit gaan bij het opstellen van een onderzoek. De eerste twee vragen behoren tot de proximate analyse (directe oorzaken van de vorming van het gedrag) en de laatste twee vragen behoren tot de ultimate vragen (hoe evolutionaire krachten het gedrag gevormd hebben over de tijd).\\
• Directe stimuli: Welke '''[[wikipn:Stimulus|stimuli]]''' veroorzaken het gedrag?\\
• Ontwikkeling: Hoe verandert het gedrag gedurende het volwassen worden van het dier?\\
• Overlevingsfunctie: Hoe beïnvloedt het gedrag de kans op overleving en reproductie?\\
• Evolutionaire geschiedenis: Hoe verandert het gedrag als een functie van de evolutionaire geschiedenis, of '''[[wikipn:Fylogenie|fylogenie]]''', van het bestudeerde dier?

'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Table of categories]]'''
||  ||  ||'''''Diachronic vs.''''' ||'''''Synchronic Perspective''''' 
||  ||  ||'''Dynamic View'''  ||'''Static View'''
||  ||  ||''Explanation of current form in terms of a'' ||''Explanation of the current form of species''
||  ||  ||''historical sequence'' ||
||  ||'''Proximate View'''  ||'''Ontogeny'''  ||'''Mechanism (Causation)'''
||  ||'''''How''''' an individual organism's  ||Developmental explanations for changes in  ||Mechanistic explanations for how an
||''''' How vs. Why''''' ||structures function  ||'''''individuals''''', from DNA to their current form  ||organism's structures work
||'''''Questions'''''  ||'''Evolutionary (Ultimate) View'''  ||'''Phylogeny'''  ||'''Adaptation (Function)'''
||  ||'''''Why''''' a species evolved the  ||The history of the evolution of sequential ||A species trait that evolved to solve a
||  ||structures (adaptations) it has  ||changes in a '''''species''''' over many generations  ||reproductive or survival problem in
||  ||  || ||the ancestral environment

Deleted lines 555-575:
Added line 622:
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/reconceptualization|Reconceptualization]]'''
Added line 640:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tinbergen%27s_four_questions|Tinbergen's four questions]]'''
Added line 791:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hindsight_bias|Hindsight bias]]'''
Changed line 641 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social_sciences)
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social sciences)
Added lines 640-641:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Priming_%28psychology%29|Priming]]''' (psychology)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_%28social_sciences%29|Framing]]''' (social_sciences)
Changed lines 642-643 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
Added lines 798-800:


Changed line 642 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
Added lines 797-799:


Changed line 406 from:
Het '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
to:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Het]]''' '''[[Kompaskwadrant]]''' is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat ook van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.\\
Added line 576:
Added lines 797-798:

Added line 639:
*'''[[wikipn:Sympatrische_soortvorming|Sympatrische soortvorming]]'''
Added lines 796-798:


Added line 640:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_P%C3%A4%C3%A4bo|Svante Pääbo]]''' ('''[[http://wwwstaff.eva.mpg.de/~paabo/| Max Planck Institute]]''')  for Evolutionary Anthropology
Added lines 795-797:


Added line 639:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_anthropology|Evolutionary anthropology]]'''
Added lines 794-796:


Added line 642:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internalization| Internalization]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Externalization| Externalization]]'''
Added lines 793-795:


Added line 639:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Verloren_beschaving| Verloren beschaving]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Hancock|Graham Hancock]]''')
Added lines 792-794:


Added lines 639-640:
*'''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutionaire psychologie]]'''
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
Deleted line 644:
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
Added lines 791-793:


Changed line 362 from:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%''ahamkara''%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
to:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ahamkara|''ahamkara'']]%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
Changed line 370 from:
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
to:
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ahamkara|ahamkara]]'''%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
Added line 575:
Added lines 790-791:

Changed lines 375-376 from:
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
to:
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het '''[[8-3-1Waarden2#Rec|egoïstische]]''' en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
Added line 574:
Added lines 789-790:

Changed lines 366-367 from:
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het ego) als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld.
to:
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]''') als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld.
Added line 573:
Added lines 788-789:

Changed lines 372-373 from:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego.
to:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het '''[[Unificatietheorie#prob|ego]]'''.
Added line 572:
Added lines 787-788:

Changed line 370 from:
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
to:
In the '''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita'']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
Added line 571:
Added lines 786-787:

Changed line 370 from:
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [ahamkara]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
to:
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [%blue%ahamkara%black%]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
Added line 570:
Added lines 785-786:

Changed lines 372-373 from:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego. (5) Begrijp goed, o man van beheersing, dat benevens deze lagere energie van mij er een hogere is die, als de ondersteuning voor de hele wereld, het zelf van mij vormt waarin ieder levend wezen zich bevindt. (6) Al het geschapene wortelt in deze twee energieën en in die zin moet je mij zowel zien als de eeuwige bron van het geschapene als de fragmentatie die je in de wereld aantreft.
to:
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego.
Added line 569:
Added lines 784-785:

Added lines 370-373:
In the ('''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/ah-al.htm|''Bhagavad-Gita '']]''' (7:4), prakriti manifests in eight portions — “earth, water, fire, air, ether [space: kham-akasa], mind [manas], understanding [buddhi] and egoity, self-sense [ahamkara]” — all of which relate to the object side, which gives an erroneous sense of identity or egoity.\\
'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|''Bhagavad-Gita '']]''' '''[[http://theorderoftime.com/ned/persoonlijk/lied/7.html|hoofdstuk 7]]''' – vers 4:\\
(4) Dat waar ik in materiële zin uit besta zijn de energieën van de aarde, het water, de lucht, de ether, de geest, de intelligentie en het ego. (5) Begrijp goed, o man van beheersing, dat benevens deze lagere energie van mij er een hogere is die, als de ondersteuning voor de hele wereld, het zelf van mij vormt waarin ieder levend wezen zich bevindt. (6) Al het geschapene wortelt in deze twee energieën en in die zin moet je mij zowel zien als de eeuwige bron van het geschapene als de fragmentatie die je in de wereld aantreft.

Added line 568:
Added lines 783-784:

Changed line 370 from:
'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
to:
%blue%'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' %black%(Sanskriet)\\
Changed line 373 from:
'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' (Ahankâra):\\
to:
%blue%'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' %black%(Ahankâra):\\
Added line 563:
Added lines 778-779:

Changed lines 362-364 from:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor ''ahamkara''14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) ''Ahamkara'' – het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.
to:
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor %blue%''ahamkara''%black%14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) %blue%''Ahamkara'' %black%– het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html#inhoud|H.P. Blavatsky]]''' boek ''Isis onsluierd'' Deel 1 (p. 18):\\
In ongeveer dezelfde woorden vinden we deze theorieën terug in het ''Manava-Dharma-Sastra'', waar het de schepping van de mens beschrijft: ‘Hij (de Allerhoogste) ademde uit zijn eigen essentie de onsterfelijke adem die ''niet vergaat in de mens'', en aan deze '''[[Unificatietheorie#prob|ziel]]''' van de mens gaf hij de %blue%ahamkara %black%(bewustzijn van het ego) als soevereine gids.’ Toen gaf hij aan die ziel van de mens het verstand, gevormd door ''de drie eigenschappen'', en de vijf organen voor waar neming van de buitenwereld
.
Added line 562:
Added lines 777-778:

Added lines 359-364:
'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/stem/stemvstilte.pdf|''De stem van de stilte'']]'''\\
48: Voordat u aan het begin van het pad staat, vóór u door de eerste poort gaat, moet u de twee in het ene doen opgaan en het persoonlijke opofferen aan het onpersoonlijke ZELF, en zo het ‘pad’ tussen de twee – het '''[[Ether-paradigma#Imp|antaskarana]]'''9 – vernietigen.\\
(9) ''Antaskarana'' is het lagere ''manas'', het pad van communicatie of contact tussen de '''[[Ether-paradigma#Pers|persoonlijkheid]]''' en het hogere ''manas'' of de menselijke ziel. Bij de dood wordt het als pad of middel van communicatie vernietigd en de overblijfselen ervan leven voort in de vorm van het ''kamarupa'', de ‘schil’.\\
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs ''antaskarana'' – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor ''ahamkara''14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.\\
(14) ''Ahamkara'' – het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.

Added line 558:
Added lines 773-774:

Added lines 359-360:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
Deleted lines 378-379:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Als de persoonlijkheden]]''' (lagere manas of ''stoffelijke'' denkvermogens) uitsluitend door hun hogere '''[[5-2CarlJung|''alter ego’s'']]''' zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' p. 60).
Added line 551:
Added lines 766-767:

Added lines 362-364:
'''[[http://bhagavata.org/gita/commentaar/lijst/a.html|Ahamkâra]]''' (Ahankâra):\\
V a l s  e g o berustend op identificatie met het lichaam vormt de zetel van de angst. In de psychologie vaak neurotisch, d.w.z. geestelijk ineffectief, genoemd vanwege de vervreemding van het Ware Zelf of het zelfideaal (K r i s h n a, zie ook a s m i t â). Ook wel gewoon ego genoemd. Van de neurose van de valse identificatie geneest men door de prioriteit van de regulerende beginselen die de menselijkheid definiëren (zie v i d h i) te herstellen oftewel door het gezag van K r i s h n a en Zijn vertegenwoordigers te aanvaarden (zie â c â r y a, p a r a m p a r â, g u r u, m â y â v â d i). Weigert men dit, dan komt men met a n a r t h a's (ondeugden) en k l e s' a's (hindernissen) te zitten ofwel met symptomen van psychisch disfunctioneren: verdringing (repressie, onwetendheid, onbewust zijn, zie a v i d y â), projectie (d v e s h a), angst (fobieën, b h a y a), en dwangmatigheid (tegennatuurlijkheid, hysterie, perversie, valse religie ofwel a d h a r m a).

Added line 550:
Added lines 765-766:

Added lines 359-361:
'''[[Unificatietheorie#prob|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of a'''[[UniverseleKennis2#Her|vidya]]''', dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.

Added line 546:
Added lines 761-762:

Changed line 20 from:
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
to:
->%blue%'''[[wikipn:Edgar_Cayce|Edgar Cayce:]]''' ''Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|linksom of rechtsom]]''' laat draaien.''
Added lines 546-547:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noreena_Hertz|Noreena Hertz]]''' '''[[wikipn:De_stille_overname|''De stille overname'':]]''' De globalisering en het einde van de democratie (The Silent Takeover)
*'''[[http://www.noreena.com/|Noreena Hertz]]''' '''[[http://www.atlascontact.nl/boek/deze-beslissing-verandert-je-leven/|''Deze beslissing verandert je leven'']]''' de psychologie van het kiezen
Added lines 757-759:


Changed lines 286-287 from:
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[Alfred Russel Wallace]]'''  was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het denkvermogen plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.
to:
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace|Alfred Russel Wallace]]''' was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|denkvermogen]]''' (manas) plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.
Added line 356:
Added lines 755-756:

Added lines 284-287:
'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1996/mrtapril1996/zesgrondstellingen.html| John P. Van Mater]]'''
De zes grondstellingen van ''De geheime leer''\\
Het is interessant dat de antropoloog '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Loren_Eiseley |Loren Eiseley]]''', toen hij door een museum wandelde waarin de veronderstelde menselijke voorvaderen stonden afgebeeld, zich enorm teleurgesteld voelde. Er moest volgens hem in de opeenvolgende reeks een plotselinge mutatie van de hersenen hebben plaatsgevonden – het ene moment een hoger zoogdier en in het volgende een denkende mens. '''[[Alfred Russel Wallace]]'''  was van mening dat de evolutie van de mens niet zozeer het lichaam dan wel de geest betrof; onze evolutie vond voornamelijk in het denkvermogen plaats en in het voertuig daarvan, de '''[[5-Psychologie#Bre|hersenen]]'''. Wallace geloofde ook dat er zonder tussenkomst van hogere wezens geen evolutie mogelijk is.

Added line 355:
Added lines 754-755:

Added line 598:
*'''[[wikipn:PISA_%28onderwijs%29|PISA]]''' (onderwijs)
Added lines 749-751:


Changed lines 204-205 from:
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis, uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
to:
Het '''[[kompaskwadrant]]''' is een [[wikipn: Wetenschappelijke_methode|methodiek]] waarmee het mogelijk is de hokjesgeest te doorbreken. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Idea|gezichtspunt]]''' is echter niet nieuw, het was al bij '''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' bekend. De definitie [[Hermeneutische cirkel]] bevat tot slot de conclusies, in de hermeneutiek komen de verschillende redenering bij elkaar, worden ze een geheel. Pythagoras b.v. heeft veel reizen naar het Oosten gemaakt. De oosterse tradities laten metterdaad zien dat de wijsheid, in de zin van de oudste ervaring van de kennis ('''[[1-3-2Paradoxen2#Sam |zingeving]]'''), uit het oosten komt. Het Sanskriet b.v. is immers de oudste taal die we kennen. Het wiel is in feite al uitgevonden.  De [[goo: filognost|filognost]] is slechts een ontdekkingsreziger.
Added line 247:
Added lines 748-749:

Added line 736:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Atavism|Atavism]]'''
Added lines 747-749:


Added line 597:
*'''[[http://www.managementsite.nl/40518/leiderschap/macht-werk-organisatie.html|Hugo Meijers]]''' Kennis is macht, karakter is meer - Waar karakterfouten toe leiden
Added lines 746-748:


Added line 597:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management|Human resource management]]'''
Added lines 745-747:


Changed lines 734-737 from:
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fatalism|Fatalism]]'''


Deleted lines 743-1224:

Added line 597:
*'''[[http://www.12manage.com/forum.asp?TB=revans_action_learning&S=23|Anneke Zwart]]''' Action Learning in Leadership Development
Added lines 741-743:


Added line 539:
*'''[[http://www.pvdashop.be/de-neoliberale-waanzin-paul-verhaeghe.html|Paul Verhaeghe]]''' ''De neoliberale waanzin, Efficiënt, flexibel en gestoord''
Added lines 740-742:


Added line 726:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Chick_lit|Chick lit]]'''
Added lines 739-741:


Added line 600:
*'''[[wikipn:Schizotypische_persoonlijkheidsstoornis|Schizotypische persoonlijkheidsstoornis]]'''
Added lines 738-740:


Deleted line 570:
*'''[[wikipn: Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' ''De scheppende evolutie''
Added lines 737-739:


Added line 539:
*'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson|Henri Bergson]]''' '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice|''De scheppende evolutie'']]'''
Added lines 738-740:


Changed line 351 from:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[Complementariteit]], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
to:
!![[#Sam]]Samenvatting ([[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|Levensbeschouwing]], [[MatImm|Perceptie]], [[Complementariteit]], [[DNA2#Modl|Interdisciplinair]])
Added line 535:
Added lines 737-738:

Added line 595:
*'''[[wikipn:Ontwikkelingspsychologie|Ontwikkelingspsychologie]]'''
Added lines 736-738:


Added line 595:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Complexity/Consciousness|Law of Complexity/Consciousness]]''' 
Added lines 735-737:


Added line 539:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lipton|Bruce H. Lipton]]''' & '''[[http://www.brucelipton.com/flipbook/spontaneous-evolution#/page/1|Steve Bhaerman]]''' ''Spontaneous Evolution''
Added lines 734-736: