Site.2-2TijdEnSymmetrie Aanpassingen

Verberg kleine aanpassingen - Laat HTML wijzigingen zien

21 September 2015 om 09:20 door 86.83.160.63 -
53-55 nieuwe regels

'''[[http://www.nieuwwij.nl/opinie/filosoof-koo-van-der-wal-onze-samenleving-ernstig-ziek/|Koo van der Wal]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/nieuwe-vensters-op-de-werkelijkheid/9200000006557493/|''Nieuwe vensters op de werkelijkheid'']]''' contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling\\
De auteur onderscheidt historisch drie natuurbeelden: het mythisch-religieuze dat vanaf de vijftiende eeuw werd verruild voor een mechanistisch natuurbeeld, dat nu echter niet langer voldoet. Op basis van hedendaagse natuurwetenschappelijke inzichten pleit de auteur voor een nieuw holistisch en relationeel natuurbeeld waarin de natuur wordt gezien als een geheel van open, complexe, niet-lineaire, niet in evenwicht verkerende, zelf-organiserende systemen. Dit boek laat zien hoe dit 'postklassieke' natuurbeeld nieuwe, niet-reductionistische perspectieven opent omtrent kwesties als de aard van het fenomeen %blue%leven, het bewustzijn, emergentie, causaliteit en finaliteit, de intrinsieke waarde van natuurlijke entiteiten, en de menselijke samenleving. %black%Onze omgang met de natuur, zo is de stelling, wordt immers bepaald door ons natuurbeeld. Een helder en toegankelijk boek, met een duidelijke structuur. Een aanrader voor wie zich interesseert voor filosofische '''[[8-2Gelijkheid#Inl|reflectie]]''' over de implicaties van de natuurwetenschappen voor ons %blue%wereld- en mensbeeld%black%. Actueel door de expliciete link met discussies omtrent klimaatverandering en milieu (Dr. Taede A. Smedes)
20 September 2015 om 03:22 door 86.83.160.63 -
52 aangepaste regel
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''', %blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black% %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''', %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese]]''', %blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black% %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
19 September 2015 om 01:52 door 86.83.160.63 -
36-37 nieuwe regels

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Doctrine|''The Secret Doctrine'']]''',''the Synthesis of Science, Religion and Philosophy'', a book originally published as two volumes in 1888, is [[https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky|Helena Blavatsky]]'s magnum opus. The first volume is named %blue%Cosmogenesis%black%, the second %blue%Anthropogenesis%black%. It was an influential example of the revival of interest in esoteric and occult ideas in the modern age, in particular because of its claim to reconcile ancient eastern wisdom with modern science.
19 September 2015 om 01:30 door 86.83.160.63 -
52 aangepaste regel
'''[[6-Sociologie#Zon|Frank Visser]]''' verbindt in zijn boek '''[[http://www.theosofie.nl/2014/boeksignalering-zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing-door-frank-visser/|''Zeven Sferen'']]''', Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, %blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black%, '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|de mens als zevenvoudig wezen]]''' met de leer van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|de zeven sferen]]'''.
naar:
'''[[6-Sociologie#Zon|Frank Visser]]''' verbindt in zijn boek '''[[http://www.theosofie.nl/2014/boeksignalering-zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing-door-frank-visser/|''Zeven Sferen'']]''', Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, %blue%'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1548|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black%, '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|de mens als zevenvoudig wezen]]''' met de leer van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|de zeven sferen]]'''.
19 September 2015 om 00:51 door 86.83.160.63 -
50-52 aangepaste regels
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''', %blue%Mensbeeld en Wereldbeeld%black% %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.

'''[[6-Sociologie#Zon|Frank Visser]]''' verbindt in zijn boek '''[[http://www.theosofie.nl/2014/boeksignalering-zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing-door-frank-visser/|''Zeven Sferen'']]''', Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, %blue%Mensbeeld en Wereldbeeld%black%, '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|de mens als zevenvoudig wezen]]''' met de leer van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|de zeven sferen]]'''.
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''', %blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black% %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.

'''[[6-Sociologie#Zon|Frank Visser]]''' verbindt in zijn boek '''[[http://www.theosofie.nl/2014/boeksignalering-zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing-door-frank-visser/|''Zeven Sferen'']]''', Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, %blue%'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Mensbeeld en Wereldbeeld]]'''%black%, '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|de mens als zevenvoudig wezen]]''' met de leer van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|de zeven sferen]]'''.
19 September 2015 om 00:47 door 86.83.160.63 -
50-52 aangepaste regels
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''' %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''', %blue%Mensbeeld en Wereldbeeld%black% %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.

'''[[6-Sociologie#Zon|Frank Visser]]''' verbindt in zijn boek '''[[http://www.theosofie.nl/2014/boeksignalering-zeven-sferen-theosofie-als-leidraad-voor-psychologie-en-levensbeschouwing-door-frank-visser/|''Zeven Sferen'']]''', Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, %blue%Mensbeeld en Wereldbeeld%black%, '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|de mens als zevenvoudig wezen]]''' met de leer van '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|de zeven sferen]]'''
.
19 September 2015 om 00:13 door 86.83.160.63 -
47-50 aangepaste regels
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' '''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''' samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/Brochures/Hoe%20de%20Geheime%20Leer%20tot%20stand%20kwam.pdf|Michael Gomes]]''' ''Hoe De Geheime Leer tot stand kwam'' (p. 5)\\
TERWIJL de meeste theosofen bekend zijn met het feit dat H.P. Blavatsky
's magnum opus, De Geheime Leer, in 1888 werd uitgegeven en op de hoogte zijn van de veelomvattende theorieën over %blue%kosmogenesis en antropogenesis %black%welke we daarin aantreffen, zijn de gebeurtenissen die het boek tot stand hielpen komen niet zo goed bekend. Gelukkig bestaat er een aantal verslagen van ooggetuigen die het mogelijk maken om deze periode te reconstrueren. Het boeiendst en het meest gedetailleerd is '''[[http://blavatskyarchives.com/wachtmeister/wachtmeisterremcont.htm |''Reminiscences of H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine'']]''' ('Herinneringen aan H.P. Blavatsky en De Geheime Leer') van gravin Wachtmeister, in 1893, na de dood van HPB, gepubliceerd en door Quest opnieuw uitgegeven.

'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' %blue%'''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''' %black%samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' van meer dan 8 miljard
wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
18 September 2015 om 23:25 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|Onze bewustwording]]''' als mens hangt met de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microwereld en macrowereld]]''' '''[[LevensboomMacro2|antropogenese]]''' en '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|kosmogenese ]]''' samen. '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
18 September 2015 om 05:48 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde.
naar:
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het '''[[https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/nieuws/2015/09/15/miljoenennota-2016|begrotingstekort 2015]]''' wordt bij de overheidsschuld opgeteld.
18 September 2015 om 03:08 door 86.83.160.63 -
38 aangepaste regel
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.\\
naar:
''‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.‘''\\
534 verwijderde regel
18 September 2015 om 03:02 door 86.83.160.63 -
18 September 2015 om 03:00 door 86.83.160.63 -
18 September 2015 om 02:58 door 86.83.160.63 -
38 aangepaste regel
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.
naar:
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.\\
18 September 2015 om 01:49 door 86.83.160.63 -
47-48 aangepaste regels
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde.
naar:
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde.
534 verwijderde regel
17 September 2015 om 15:17 door 86.83.160.63 -
35-36 nieuwe regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 26.000 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
92-93 verwijderde regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 26.000 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
534 verwijderde regel
17 September 2015 om 15:13 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens.
naar:
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde.
17 September 2015 om 15:12 door 86.83.160.63 -
40-41 aangepaste regels
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%ex-nihilo%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.
naar:
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_nihilo|ex-nihilo]]'''%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.
45-46 nieuwe regels
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|De kwantitatieve verruiming]]''', geldcreatie, %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_comes_from_nothing|ex nihilo (uit het niets)]]''' %black%geldt voor banken op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens.
534 verwijderde regel
17 September 2015 om 14:56 door 86.83.160.63 -
35-36 aangepaste regels

naar:
'''[[4-5Reflexieve2#Zoo |H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens''(p. 196):\\
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
Ze bezaten die kennis ongetwijfeld, en op deze ‘kennis’ was het programma van de MYSTERIËN en van de reeks inwijdingen gebaseerd: zo werd de bouw van de piramiden mogelijk, de eeuwigdurende getuigenis en het onverwoestbare symbool van deze mysteriën en inwijdingen op aarde, zoals de banen van de sterren dit aan de hemel zijn. '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|De cyclus]]''' van de inwijding was een weergave in het klein van die grote reeks kosmische veranderingen waaraan de astronomen de naam tropisch of siderisch jaar hebben gegeven. Evenals aan het einde van de cyclus van het siderische jaar ('''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|25.868 jaren]]''') de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|hemellichamen]]''' terugkeren tot dezelfde stand ten opzichte van elkaar als zij aan het begin daarvan innamen, heeft ook de %blue%'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|innerlijke mens]]''' %black%aan het einde van de cyclus van inwijding zijn oorspronkelijke staat van goddelijke zuiverheid en kennis herkregen, van waaruit hij begon aan zijn cyclus van aardse incarnaties.\\
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 1 ''Archaïsche of hedendaagse antropologie?'' (p. 742):\\
In onze tegenwoordige tijd is alleen al de bewering dat er een kracht bestaat die menselijke vormen kan scheppen – gereedgemaakte ''omhulsels'' waarin de ‘''bewuste'' monaden’ of nirmānakāya’s uit vorige manvantara’s kunnen incarneren – natuurlijk absurd en belachelijk! Wat anderzijds wel als heel natuurlijk wordt beschouwd, is de productie van een monster van Frankenstein, ''plus'' moreel bewustzijn, religieuze aspiraties, genie en een gevoel van een eigen onsterfelijke natuur in zichzelf – en wel door ‘fysisch-chemische krachten, geleid door een blinde almachtige evolutie’ (Pedigree of Man). Maar het denkbeeld van de oorsprong van die mens, niet %blue%ex-nihilo%black%, opgebouwd uit wat rode klei, maar uit een levend goddelijk wezen, dat het astrale lichaam met omringende bouwstoffen een vaste vorm geeft – deze opvatting is volgens de materialisten te dwaas om te noemen. Niettemin zijn de occultisten en theosofen bereid hun beweringen en theorieën – hoe onwetenschappelijk en bijgelovig deze op het eerste gezicht misschien ook zijn – wat hun intrinsieke waarde en waarschijnlijkheid betreft te laten vergelijken met die van de hedendaagse evolutionisten. %blue%De esoterische leer is dus in ''volkomen'' tegenspraak met de darwinistische evolutie wanneer die wordt ''toegepast op de mens, en gedeeltelijk'' als het andere soorten betreft.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II Stanza 1 '''[[http://back2blavatsky.nl/tag/manvantara/|''De nacht van het heelal'']]''' (p. 65/66):\\
(''a'') Met de zeven ‘eeuwigheden’ worden onafzienbare tijdperken bedoeld. Het woord ‘eeuwigheid’ zoals het in de christelijke theologie wordt opgevat, heeft voor een toehoorder uit Azië geen betekenis, behalve als het wordt toegepast op het ene bestaan; ook de uitdrukking ‘eeuwig voortbestaan’, het eeuwige alleen naar de toekomst, is een onjuiste benaming1. Dergelijke woorden bestaan niet en kunnen niet bestaan in de filosofische metafysica en waren tot de komst van het kerkelijke christendom onbekend. De bedoelde zeven eeuwigheden zijn de zeven tijdperken, of een tijdperk dat in duur overeenkomt met de zeven tijdperken van een manvantara en dat zich uitstrekt over een hele maha-kalpa of ‘grote eeuw’ – 100 jaren van Brahma – en dat in totaal '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/LevensboomMicrokosmos|311.040.000.000.000 jaren]]''' omvat. Ieder jaar van Brahma bestaat uit 360 ‘dagen’ en evenveel ‘nachten’ van Brahma (gerekend volgens het chandrayana of maanjaar). Een ‘dag van Brahma’ bestaat uit 4.320.000.000 van onze jaren. Deze ‘eeuwigheden’ behoren tot de meest geheime berekeningen, waarin, om tot het ware totaal te komen, elk getal 7x (7 tot de macht x) moet zijn, waarbij x verschilt naar gelang van de aard van de cyclus in de subjectieve of werkelijke wereld.

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|Hipparchus]]''' is the earliest known astronomer to recognize and assess the precession of the equinoxes at about 1° per century (which is not far from the actual value for antiquity, 1.38°).[2] The precession of Earth's axis was later explained by Newtonian physics. Being an oblate spheroid, the Earth has a nonspherical shape, bulging outward at the equator. The gravitational tidal forces of the Moon and Sun apply torque to the equator, attempting to pull the equatorial bulge into the plane of the ecliptic, but instead causing it to precess. The torque exerted by the planets, particularly Jupiter, also plays a role.

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Voor meer bijzonderheden]]''' kan ook worden verwezen naar het boek '''[[http://www.zelfzijn.nl/product-311-de-natuurlijke-tijd-peter-toonen.html|''De natuurlijke tijd'']]''' (p. 26 en 27) '''[[http://www.natuurlijketijd.nl/|Peter Toonen]]'''.\\
Tijd is als zodanig te vergelijken met de steeds wijder lopende kringen in het water nadat er een '''steen''' in is gegooid.\\
Voor '''Precessie''' verwijs ik graag naar Hoofdstuk IV: De Tzolkin p. 96 - 102.\\
'''[[http://www.huffingtonpost.com/lawrence-e-joseph/solar-flares_b_1952143.html|Lawrence E. Joseph]]''' behandelt het thema precessie op p. 41-44 van zijn boek '''[[http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=939|''Apocalyps'']]''' – wordt 2012 het voorspelde vernietigende rampjaar?

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/4/Beweging.pdf|K.V.K. Nehru]]''' '''Eeuwige onophoudelijke beweging''' - ''Het nieuwe paradigma van de wetenschap Newton, Einstein en wat daaruit volgt''\\
Uit de Tweede Wet van Newton weten wij dat als een kracht F werkt op een massa m, de versnelling (= de mate van verandering van de snelheid) a, wordt weergegeven door de relatie a= F/m. Maar experimenten die uitgevoerd zijn op elektrisch versnelde deeltjes toonden definitief aan dat dit niet het geval is bij zeer hoge snelheden.\\
Wij merken ook dat sommige inverse sector processen bredere implicaties hebben en relevant zijn voor de levenswetenschappen. Alle bizarre aspecten van de quantum verschijnselen volgen logischerwijze uit de discrete natuur van ruimte en tijd. Bovendien biedt het systeem van theorieën gebaseerd op de universele beweging een rationeel en begrijpelijk beeld van de realiteit die ten grondslag ligt aan de quantum fenomenen, dat de '''[[DNA|quantum theorie]]''' ons niet verschaft.


94-112 verwijderde regels
'''[[4-5Reflexieve2#Zoo |H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens''(p. 196):\\
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
Ze bezaten die kennis ongetwijfeld, en op deze ‘kennis’ was het programma van de MYSTERIËN en van de reeks inwijdingen gebaseerd: zo werd de bouw van de piramiden mogelijk, de eeuwigdurende getuigenis en het onverwoestbare symbool van deze mysteriën en inwijdingen op aarde, zoals de banen van de sterren dit aan de hemel zijn. '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|De cyclus]]''' van de inwijding was een weergave in het klein van die grote reeks kosmische veranderingen waaraan de astronomen de naam tropisch of siderisch jaar hebben gegeven. Evenals aan het einde van de cyclus van het siderische jaar ('''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|25.868 jaren]]''') de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|hemellichamen]]''' terugkeren tot dezelfde stand ten opzichte van elkaar als zij aan het begin daarvan innamen, heeft ook de %blue%'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|innerlijke mens]]''' %black%aan het einde van de cyclus van inwijding zijn oorspronkelijke staat van goddelijke zuiverheid en kennis herkregen, van waaruit hij begon aan zijn cyclus van aardse incarnaties.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II Stanza 1 '''[[http://back2blavatsky.nl/tag/manvantara/|''De nacht van het heelal'']]''' (p. 65/66):\\
(''a'') Met de zeven ‘eeuwigheden’ worden onafzienbare tijdperken bedoeld. Het woord ‘eeuwigheid’ zoals het in de christelijke theologie wordt opgevat, heeft voor een toehoorder uit Azië geen betekenis, behalve als het wordt toegepast op het ene bestaan; ook de uitdrukking ‘eeuwig voortbestaan’, het eeuwige alleen naar de toekomst, is een onjuiste benaming1. Dergelijke woorden bestaan niet en kunnen niet bestaan in de filosofische metafysica en waren tot de komst van het kerkelijke christendom onbekend. De bedoelde zeven eeuwigheden zijn de zeven tijdperken, of een tijdperk dat in duur overeenkomt met de zeven tijdperken van een manvantara en dat zich uitstrekt over een hele maha-kalpa of ‘grote eeuw’ – 100 jaren van Brahma – en dat in totaal '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/LevensboomMicrokosmos|311.040.000.000.000 jaren]]''' omvat. Ieder jaar van Brahma bestaat uit 360 ‘dagen’ en evenveel ‘nachten’ van Brahma (gerekend volgens het chandrayana of maanjaar). Een ‘dag van Brahma’ bestaat uit 4.320.000.000 van onze jaren. Deze ‘eeuwigheden’ behoren tot de meest geheime berekeningen, waarin, om tot het ware totaal te komen, elk getal 7x (7 tot de macht x) moet zijn, waarbij x verschilt naar gelang van de aard van de cyclus in de subjectieve of werkelijke wereld.

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|Hipparchus]]''' is the earliest known astronomer to recognize and assess the precession of the equinoxes at about 1° per century (which is not far from the actual value for antiquity, 1.38°).[2] The precession of Earth's axis was later explained by Newtonian physics. Being an oblate spheroid, the Earth has a nonspherical shape, bulging outward at the equator. The gravitational tidal forces of the Moon and Sun apply torque to the equator, attempting to pull the equatorial bulge into the plane of the ecliptic, but instead causing it to precess. The torque exerted by the planets, particularly Jupiter, also plays a role.

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Voor meer bijzonderheden]]''' kan ook worden verwezen naar het boek '''[[http://www.zelfzijn.nl/product-311-de-natuurlijke-tijd-peter-toonen.html|''De natuurlijke tijd'']]''' (p. 26 en 27) '''[[http://www.natuurlijketijd.nl/|Peter Toonen]]'''.\\
Tijd is als zodanig te vergelijken met de steeds wijder lopende kringen in het water nadat er een '''steen''' in is gegooid.\\
Voor '''Precessie''' verwijs ik graag naar Hoofdstuk IV: De Tzolkin p. 96 - 102.\\
'''[[http://www.huffingtonpost.com/lawrence-e-joseph/solar-flares_b_1952143.html|Lawrence E. Joseph]]''' behandelt het thema precessie op p. 41-44 van zijn boek '''[[http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=939|''Apocalyps'']]''' – wordt 2012 het voorspelde vernietigende rampjaar?

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/4/Beweging.pdf|K.V.K. Nehru]]''' '''Eeuwige onophoudelijke beweging''' - ''Het nieuwe paradigma van de wetenschap Newton, Einstein en wat daaruit volgt''\\
Uit de Tweede Wet van Newton weten wij dat als een kracht F werkt op een massa m, de versnelling (= de mate van verandering van de snelheid) a, wordt weergegeven door de relatie a= F/m. Maar experimenten die uitgevoerd zijn op elektrisch versnelde deeltjes toonden definitief aan dat dit niet het geval is bij zeer hoge snelheden.\\
Wij merken ook dat sommige inverse sector processen bredere implicaties hebben en relevant zijn voor de levenswetenschappen. Alle bizarre aspecten van de quantum verschijnselen volgen logischerwijze uit de discrete natuur van ruimte en tijd. Bovendien biedt het systeem van theorieën gebaseerd op de universele beweging een rationeel en begrijpelijk beeld van de realiteit die ten grondslag ligt aan de quantum fenomenen, dat de '''[[DNA|quantum theorie]]''' ons niet verschaft.

532 verwijderde regel
17 September 2015 om 10:40 door 86.83.160.63 -
35-36 nieuwe regels

79 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II Stanza 1 ''De nacht van het heelal'' (p. 65/66):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II Stanza 1 '''[[http://back2blavatsky.nl/tag/manvantara/|''De nacht van het heelal'']]''' (p. 65/66):\\
17 September 2015 om 10:36 door 86.83.160.63 -
72-74 aangepaste regels
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
naar:
'''[[4-5Reflexieve2#Zoo |H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens''(p. 196):\\
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer
'' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
77-79 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II Stanza 1 ''De nacht van het heelal'' (p. 65/66):\\
(''a'') Met de zeven ‘eeuwigheden’ worden onafzienbare tijdperken bedoeld. Het woord ‘eeuwigheid’ zoals het in de christelijke theologie wordt opgevat, heeft voor een toehoorder uit Azië geen betekenis, behalve als het wordt toegepast op het ene bestaan; ook de uitdrukking ‘eeuwig voortbestaan’, het eeuwige alleen naar de toekomst, is een onjuiste benaming1. Dergelijke woorden bestaan niet en kunnen niet bestaan in de filosofische metafysica en waren tot de komst van het kerkelijke christendom onbekend. De bedoelde zeven eeuwigheden zijn de zeven tijdperken, of een tijdperk dat in duur overeenkomt met de zeven tijdperken van een manvantara en dat zich uitstrekt over een hele maha-kalpa of ‘grote eeuw’ – 100 jaren van Brahma – en dat in totaal '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/LevensboomMicrokosmos|311.040.000.000.000 jaren]]''' omvat. Ieder jaar van Brahma bestaat uit 360 ‘dagen’ en evenveel ‘nachten’ van Brahma (gerekend volgens het chandrayana of maanjaar). Een ‘dag van Brahma’ bestaat uit 4.320.000.000 van onze jaren. Deze ‘eeuwigheden’ behoren tot de meest geheime berekeningen, waarin, om tot het ware totaal te komen, elk getal 7x (7 tot de macht x) moet zijn, waarbij x verschilt naar gelang van de aard van de cyclus in de subjectieve of werkelijke wereld.

139-141 verwijderde regels
'''[[4-5Reflexieve2#Zoo |''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens''(p. 196):\\
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.

183 aangepaste regel
'''[[wikipn: Eckhart_Tolle|Tolle Eckhart]]''' draait in zijn de boeken de stelling van Blavatsky om en zegt dat alles wat je ervaart vindt altijd in het heden plaats. Verleden en toekomst bestaan niet.
naar:
'''[[wikipn: Eckhart_Tolle|Eckhart Tolle]]''' zegt dat alles wat je ervaart vindt altijd in het heden plaats. Verleden en toekomst bestaan niet.
17 September 2015 om 09:16 door 86.83.160.63 -
31-33 nieuwe regels

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Zomer en Herfst]]'''\\
Ieder van ons begrijpt in meerdere of mindere mate dat de cyclus van een jaar een symbool is van het leven van de mens, het leven van ieder van ons, en ook van het leven van het heelal. We weten ook iets van de symboliek van de vier heilige jaargetijden, die beginnen met de winterzonnestilstand, gevolgd door de lentenachtevening, de zomerzonnestilstand en de herfstnachtevening. De winterzonnestilstand vertegenwoordigt de geboorte, de lentenachtevening de periode van groei, de zomerzonnestilstand de tijd van volwassenheid en de herfstnachtevening de tijd die voert naar een nieuwe geboorte.
10 August 2015 om 08:45 door 86.83.160.63 -
239 aangepaste regel
In het oude Egypte gebruikte men de Flower of Life (in het Egyptisch '''Mer-Ka-Ba''') om het energieveld weer te geven dat zich rond het menselijk lichaam bevindt. Tijdens tempelrituelen die aan Toth (god van de tijd) gewijd waren, kon men middels dit raamwerk de levensenergieën beïnvloeden.
naar:
In het oude Egypte gebruikte men de Flower of Life (in het Egyptisch '''Mer-Ka-Ba''') om het energieveld weer te geven dat zich rond het menselijk lichaam bevindt. Tijdens tempelrituelen die aan Toth (god van de tijd) gewijd waren, kon men middels dit raamwerk de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_%28esotericism%29|levensenergieën]]''' beïnvloeden.
09 August 2015 om 10:37 door 86.83.160.63 -
180 aangepaste regel
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]'''.
naar:
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''[[Inhoud2#Sam|gelijkwaardig]]''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]'''.
29 July 2015 om 22:45 door 86.83.160.63 -
38 aangepaste regel
Het idee achter het werk was de samenleving van twee door wederzijds wantrouwen gescheiden gebieden: het bijbelse scheppingsverslag en de evolutietheorie. %blue%Teilhard de Chardin probeert een [[IntegraleDenktrant|integratie]] te bewerkstelligen door één goddelijke energie te poneren, die in een proces van 'gepland toeval' het ontstaan van materie, leven en bewustzijn stuurt, en zal blijven sturen tot aan de uiteindelijke concentratie van het bewustzijn in een supermensheid, die een supersoon zal zijn met Christus als hart. Het is een ontwerp dat in de spiritualistische traditie van Joachim de Flore tot Jung en verder. 
naar:
Het idee achter het werk was de samenleving van twee door wederzijds wantrouwen gescheiden gebieden: het bijbelse scheppingsverslag en de evolutietheorie. %blue%Teilhard de Chardin probeert een [[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|integratie]] te bewerkstelligen door één goddelijke energie te poneren, die in een proces van 'gepland toeval' het ontstaan van materie, leven en bewustzijn stuurt, en zal blijven sturen tot aan de uiteindelijke concentratie van het bewustzijn in een supermensheid, die een supersoon zal zijn met Christus als hart. Het is een ontwerp dat in de spiritualistische traditie van Joachim de Flore tot Jung en verder. 
29 July 2015 om 09:10 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|verborgen mechanisme]]''' (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|verborgen mechanisme]]''' (%blue%'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|goddelijke energie%black%]]''') zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
29 July 2015 om 09:01 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' [[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|verborgen mechanisme]] (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|verborgen mechanisme]]''' (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
29 July 2015 om 09:00 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' verborgen mechanisme (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' [[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|verborgen mechanisme]] (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
29 July 2015 om 08:56 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor de in het universum]]''' verborgen mechanisme (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
naar:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor het in het universum]]''' verborgen mechanisme (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
29 July 2015 om 08:52 door 86.83.160.63 -
55-56 nieuwe regels
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Voor de in het universum]]''' verborgen mechanisme (%blue%goddelijke energie%black%) zie  '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]'''. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan. 
523 verwijderde regel
29 July 2015 om 08:47 door 86.83.160.63 -
35-36 aangepaste regels
De mens is dank zij zijn %blue%[[LevensboomMicrokosmos|reflecterende geest]] boven de dierenwereld uitgetild en demonstreert door zijn geest dat de natuur in hem een hoge premie juist op de ontwikkeling van het bewustzijn heeft gezet. Door het bewustzijn neemt hij bezit van de natuur, doordat hij het er-zijn van de natuur erkent en in zekere zin de Schepper bvestigt. Daardoor wordt de wereld tot verschijnsel, want zonder bewuste reflectie zou zij niet bestaan. Etc.
%blue%De geschiedenis van de natuur verhaalt ons van een toevallige en nonchalante verandering van de soorten over miljoenen jaren en van verslinden en verslonden worden. %black%Van dit laatste maakt ook de biologische en politieke geschiedenis in overgrote mate melding.\\ 
naar:
De mens is dank zij zijn %blue%[[LevensboomMicrokosmos|reflecterende geest]] %black%boven de dierenwereld uitgetild en demonstreert door zijn geest dat de natuur in hem een hoge premie juist op de ontwikkeling van het bewustzijn heeft gezet. Door het bewustzijn neemt hij bezit van de natuur, doordat hij het er-zijn van de natuur erkent en in zekere zin de Schepper bvestigt. Daardoor wordt de wereld tot verschijnsel, want zonder bewuste reflectie zou zij niet bestaan. Etc.
%blue%De geschiedenis van de natuur verhaalt ons van een toevallige en nonchalante verandering van de soorten over miljoenen jaren en van verslinden en verslonden worden. %black%Van dit laatste maakt ook de biologische en politieke geschiedenis in overgrote mate melding.\\
29 July 2015 om 08:45 door 86.83.160.63 -
29 July 2015 om 08:45 door 86.83.160.63 -
31-38 nieuwe regels

'''[[http://www.antiqbook.nl/boox/ovi/30457.shtml|M.F. Elling]]''' %blue%''Het einde der tijden'' %black%(p. 346):\\
Hoofdstuk '''[[5-2CarlJung|C.G. Jung]]''' ''Bloeien en wellicht vergaan''
Vanaf voldoende afstand zijn Paracelsus zowel als Jung 'wereld'- beroemde medici die hun medische studies en praktijken integreerden met esoterische zaken als astrologie en alchimie. Etc.\\
De mens is dank zij zijn %blue%[[LevensboomMicrokosmos|reflecterende geest]] boven de dierenwereld uitgetild en demonstreert door zijn geest dat de natuur in hem een hoge premie juist op de ontwikkeling van het bewustzijn heeft gezet. Door het bewustzijn neemt hij bezit van de natuur, doordat hij het er-zijn van de natuur erkent en in zekere zin de Schepper bvestigt. Daardoor wordt de wereld tot verschijnsel, want zonder bewuste reflectie zou zij niet bestaan. Etc.
%blue%De geschiedenis van de natuur verhaalt ons van een toevallige en nonchalante verandering van de soorten over miljoenen jaren en van verslinden en verslonden worden. %black%Van dit laatste maakt ook de biologische en politieke geschiedenis in overgrote mate melding.\\
Hoofdstuk '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Pierre Teilhard de Chardin]]''', ''Het einde is de bekroning'' (p. 400):
Het idee achter het werk was de samenleving van twee door wederzijds wantrouwen gescheiden gebieden: het bijbelse scheppingsverslag en de evolutietheorie. %blue%Teilhard de Chardin probeert een [[IntegraleDenktrant|integratie]] te bewerkstelligen door één goddelijke energie te poneren, die in een proces van 'gepland toeval' het ontstaan van materie, leven en bewustzijn stuurt, en zal blijven sturen tot aan de uiteindelijke concentratie van het bewustzijn in een supermensheid, die een supersoon zal zijn met Christus als hart. Het is een ontwerp dat in de spiritualistische traditie van Joachim de Flore tot Jung en verder. 
29 July 2015 om 04:00 door 86.83.160.63 -
42-45 nieuwe regels
'''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/2718801/1999/08/06/Opwaardering-van-het-ritueel.dhtml|Opwaardering van het ritueel]]''' (Chris Rutenfrans Trouw 6 augustus 1999):\\
Op 18 juni publiceerde Trouw een pleidooi van de econoom prof. F.W. Rutten voor het herstel van een wekelijkse eucharistieviering met een bevoegde priester in elke rk parochie. Er bleek een bekeringsverhaal achter schuil te gaan. %blue%Rutten was na een persoonlijke crisis een mystieke weg opgegaan en was zich daardoor pas goed bewust geworden van de betekenis van het rk avondmaal: de werkelijke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus in brood en wijn, iets wat een pastoraal werker nu eenmaal niet kan bewerkstelligen.\\
%black%Rutten, Moyaert en Van Bruggen zullen ongetwijfeld veel genoegen beleven aan het onlangs verschenen boek 'Geloven; Portret van een tempeldienaar' van theaterwetenschapper M. F. Elling (geb. 1933). Elling schetst gedetailleerd de rituelen van het roomse kerkelijke jaar zoals zich dat nog in de jaren vijftig ontrolde, van de eerste zondag van de advent tot en met de vierentwintigste zondag na pinksteren. Het boek is uitgegeven in de reeks SUN literair. Terecht. Elling heeft geen dorre wetenschappelijke studie geschreven, maar persoonlijke herinneringen en hij verwoordt die met grote stilistische fijnzinnigheid en elegantie.\\
Voor de 'bewuste gelovige' die Elling naar eigen zeggen in die tijd was, bood het kerkelijk jaar een belangrijk houvast voor wat er in zijn eigen leven gebeurde. Zijn bewustheid contrasteert geestig met de onbewustheid van de grote massa der kerkgangers. Herhaaldelijk verzucht de jonge gelovige hoe jammer het is dat niet iedereen de juiste beleving heeft op de kerkelijk daartoe voorgeschreven tijd. Zo hoeft hij voor de paasnacht, 'de grootste viering van het jaar, drie uren rond middernacht' niet te dringen. ,,Als de kerk halfvol is, is het mooi, terwijl er voor de bewuste christen toch geen denken aan is deze nacht te missen.''
29 July 2015 om 03:51 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
De generatie van net na de oorlog kan het terugkijkend nog zien als een zegen, omdat je er voeling door hield met voorbije eeuwen, zonder die prijs van achterlijkheid te hoeven betalen, die van onze ouders in hun weerloosheid geëist werd.Maar wie katholiek was, of is, en nog vóór de oorlog geboren, kan terugblikken op een beklemmende orthodoxie waaraan men zich niet zonder persoonlijke schade kon onttrekken. In zijn boek Geloven - Portret van een tempeldienaar laat M.F. Elling alle verontschuldiging of veroordeling ver onder zich om in stijlvol proza de katholieke geloofsleer te bezingen. Elling werd in 1933 in Utrecht geboren, flirtte halverwege zijn studie Nederlands even met het toneel, maar eindigde toch als leraar voor de klas. In 1972 promoveerde hij op het toneelwerk van Michel de Ghelderode. Van 1977 tot 1989 was hij docent theaterwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. In 1996 publiceerde hij bij Meulenhoff een verzameling apocalyptische teksten onder de titel Het einde der tijden. Het proefschrift over De Ghelderode en het apocalyptisch lexicon waren boeken met voetnoten, verwijzingen, commentaren, problemen, enzovoort. Als je het daarmee vergelijkt, treft zijn Geloven door een bijna achteloze finesse, die zich niet laat opbouwen door feitenverzameling, maar die slechts gegroeid kan zijn uit een jarenlange omgang met het beschrevene: het katholicisme in Midden-Nederland tussen 1948 en 1960. Etc.\\
naar:
De generatie van net na de oorlog kan het terugkijkend nog zien als een zegen, omdat je er voeling door hield met voorbije eeuwen, zonder die prijs van achterlijkheid te hoeven betalen, die van onze ouders in hun weerloosheid geëist werd.Maar wie katholiek was, of is, en nog vóór de oorlog geboren, kan terugblikken op een beklemmende orthodoxie waaraan men zich niet zonder persoonlijke schade kon onttrekken. In zijn boek Geloven - Portret van een tempeldienaar laat M.F. Elling alle verontschuldiging of veroordeling ver onder zich om in stijlvol proza de katholieke geloofsleer te bezingen. Elling werd in 1933 in Utrecht geboren, flirtte halverwege zijn studie Nederlands even met het toneel, maar eindigde toch als leraar voor de klas. In 1972 promoveerde hij op het toneelwerk van Michel de Ghelderode. Van 1977 tot 1989 was hij docent theaterwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. In 1996 publiceerde hij bij Meulenhoff een verzameling apocalyptische teksten onder de titel %blue%''Het einde der tijden''%black%. Het proefschrift over De Ghelderode en het apocalyptisch lexicon waren boeken met voetnoten, verwijzingen, commentaren, problemen, enzovoort. Als je het daarmee vergelijkt, treft zijn Geloven door een bijna achteloze finesse, die zich niet laat opbouwen door feitenverzameling, maar die slechts gegroeid kan zijn uit een jarenlange omgang met het beschrevene: het katholicisme in Midden-Nederland tussen 1948 en 1960. Etc.\\
39 aangepaste regel
In Het einde der tijden, een bloemlezing van apocalyptische teksten die theaterwetenschapper M.F. Elling samenstelde, staat een prent van Otto Pankok waarop de vervulling van Johannes' profetie in de gestalte van de Führer uit de doeken wordt gedaan. Wat nou wir haben es nicht gewusst: we hadden het met een beetje rekenen zelfs vooraf kunnen weten.Een mens moet, zo blijkt keer op keer, vrij sterk in zijn schoenen staan om bij het zien van zo'n verbluffende toevalligheid niet voor de mystieke verleiding te bezwijken. Etc.\\
naar:
In %blue%''Het einde der tijden''%black%, een bloemlezing van apocalyptische teksten die theaterwetenschapper M.F. Elling samenstelde, staat een prent van Otto Pankok waarop de vervulling van Johannes' profetie in de gestalte van de Führer uit de doeken wordt gedaan. Wat nou wir haben es nicht gewusst: we hadden het met een beetje rekenen zelfs vooraf kunnen weten.Een mens moet, zo blijkt keer op keer, vrij sterk in zijn schoenen staan om bij het zien van zo'n verbluffende toevalligheid niet voor de mystieke verleiding te bezwijken. Etc.\\
29 July 2015 om 03:48 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[http://s.vk.nl/recensies/de-vreugde-van-het-geloven~a536962/ |De vreugde van het geloven]]''' (Bert Keizer Volkskrant 9 juli 1999):\\  
naar:
'''[[http://s.vk.nl/recensies/de-vreugde-van-het-geloven~a536962/|De vreugde van het geloven]]''' (Bert Keizer Volkskrant 9 juli 1999):\\
34 aangepaste regel
e generatie van net na de oorlog kan het terugkijkend nog zien als een zegen, omdat je er voeling door hield met voorbije eeuwen, zonder die prijs van achterlijkheid te hoeven betalen, die van onze ouders in hun weerloosheid geëist werd.Maar wie katholiek was, of is, en nog vóór de oorlog geboren, kan terugblikken op een beklemmende orthodoxie waaraan men zich niet zonder persoonlijke schade kon onttrekken. In zijn boek Geloven - Portret van een tempeldienaar laat M.F. Elling alle verontschuldiging of veroordeling ver onder zich om in stijlvol proza de katholieke geloofsleer te bezingen. Elling werd in 1933 in Utrecht geboren, flirtte halverwege zijn studie Nederlands even met het toneel, maar eindigde toch als leraar voor de klas. In 1972 promoveerde hij op het toneelwerk van Michel de Ghelderode. Van 1977 tot 1989 was hij docent theaterwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. In 1996 publiceerde hij bij Meulenhoff een verzameling apocalyptische teksten onder de titel Het einde der tijden. Het proefschrift over De Ghelderode en het apocalyptisch lexicon waren boeken met voetnoten, verwijzingen, commentaren, problemen, enzovoort. Als je het daarmee vergelijkt, treft zijn Geloven door een bijna achteloze finesse, die zich niet laat opbouwen door feitenverzameling, maar die slechts gegroeid kan zijn uit een jarenlange omgang met het beschrevene: het katholicisme in Midden-Nederland tussen 1948 en 1960. Etc.\\
naar:
De generatie van net na de oorlog kan het terugkijkend nog zien als een zegen, omdat je er voeling door hield met voorbije eeuwen, zonder die prijs van achterlijkheid te hoeven betalen, die van onze ouders in hun weerloosheid geëist werd.Maar wie katholiek was, of is, en nog vóór de oorlog geboren, kan terugblikken op een beklemmende orthodoxie waaraan men zich niet zonder persoonlijke schade kon onttrekken. In zijn boek Geloven - Portret van een tempeldienaar laat M.F. Elling alle verontschuldiging of veroordeling ver onder zich om in stijlvol proza de katholieke geloofsleer te bezingen. Elling werd in 1933 in Utrecht geboren, flirtte halverwege zijn studie Nederlands even met het toneel, maar eindigde toch als leraar voor de klas. In 1972 promoveerde hij op het toneelwerk van Michel de Ghelderode. Van 1977 tot 1989 was hij docent theaterwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. In 1996 publiceerde hij bij Meulenhoff een verzameling apocalyptische teksten onder de titel Het einde der tijden. Het proefschrift over De Ghelderode en het apocalyptisch lexicon waren boeken met voetnoten, verwijzingen, commentaren, problemen, enzovoort. Als je het daarmee vergelijkt, treft zijn Geloven door een bijna achteloze finesse, die zich niet laat opbouwen door feitenverzameling, maar die slechts gegroeid kan zijn uit een jarenlange omgang met het beschrevene: het katholicisme in Midden-Nederland tussen 1948 en 1960. Etc.\\
29 July 2015 om 03:47 door 86.83.160.63 -
31-35 nieuwe regels

'''[[http://s.vk.nl/recensies/de-vreugde-van-het-geloven~a536962/ |De vreugde van het geloven]]''' (Bert Keizer Volkskrant 9 juli 1999):\\ 
In de jaren vijftig puilden de katholieke kerken nog uit. Het kerkelijk leven bloeide volop. Daarna was het snel afgelopen, beatmis of geen beatmis....\\
e generatie van net na de oorlog kan het terugkijkend nog zien als een zegen, omdat je er voeling door hield met voorbije eeuwen, zonder die prijs van achterlijkheid te hoeven betalen, die van onze ouders in hun weerloosheid geëist werd.Maar wie katholiek was, of is, en nog vóór de oorlog geboren, kan terugblikken op een beklemmende orthodoxie waaraan men zich niet zonder persoonlijke schade kon onttrekken. In zijn boek Geloven - Portret van een tempeldienaar laat M.F. Elling alle verontschuldiging of veroordeling ver onder zich om in stijlvol proza de katholieke geloofsleer te bezingen. Elling werd in 1933 in Utrecht geboren, flirtte halverwege zijn studie Nederlands even met het toneel, maar eindigde toch als leraar voor de klas. In 1972 promoveerde hij op het toneelwerk van Michel de Ghelderode. Van 1977 tot 1989 was hij docent theaterwetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. In 1996 publiceerde hij bij Meulenhoff een verzameling apocalyptische teksten onder de titel Het einde der tijden. Het proefschrift over De Ghelderode en het apocalyptisch lexicon waren boeken met voetnoten, verwijzingen, commentaren, problemen, enzovoort. Als je het daarmee vergelijkt, treft zijn Geloven door een bijna achteloze finesse, die zich niet laat opbouwen door feitenverzameling, maar die slechts gegroeid kan zijn uit een jarenlange omgang met het beschrevene: het katholicisme in Midden-Nederland tussen 1948 en 1960. Etc.\\
'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|Dante]]''' raasde de twintigste eeuw voorbij over de ruime banen van intellectueel Europa. Wittgenstein was alweer dood, Beckett had bijna zijn Nobelprijs, maar in onze parochie bleef de Drievuldigheid een ondoorgrondelijk mysterie. Elling neemt zijn lezers mee naar deze unieke plek, en beschrijft hoe het leven was, daar binnen in die laatste enclave van het rooms-katholicisme, want hierna dringt het heden onherroepelijk binnen en volgt nog slechts verbrokkeling in volkstaal, vrouwen op het altaar, beatmis en die allerredelijkste afwijzing van het celibaat. Ja, wie eenmaal gaat nadenken, verlaat natuurlijk onmiddellijk deze voorstelling en vraagt zich af hoe hij er ooit in verzeild raakte. Elling wil deze geloofsleer niet analyseren, maar op een begeesterde en humorvolle manier beschrijven. Het verlossende van het boek is dat er in het zicht van al die eeuwigheid steeds ruimte blijft voor een jongen die ook onder de navel bestaat: %blue%'Vergeve de Heer van het Al dat de eerste blik van de kerkganger niet Zijn altaar geldt waar Hij rust in het tabernakel, maar dat diens ogen eerst de banken langs snellen om te constateren dat zij er niet is.'
29 July 2015 om 03:36 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
STEL JE KENT bij een eenvoudig coderingsspelletje aan de letter A nu eens niet de getalswaarde 1 toe, maar 100.... (MICHAEL ZEEMAN Volkskrant 20 juni 1997):\\
naar:
STEL JE KENT bij een eenvoudig coderingsspelletje aan de letter A nu eens niet de getalswaarde 1 toe, maar 100.... (Michael Zeeman Volkskrant 20 juni 1997):\\
29 July 2015 om 03:35 door 86.83.160.63 -
32-33 aangepaste regels
'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/goochelen-met-2000-het-fin-de-siecle-en-de-groteske-getallensymboliek~a494339/|Goochelen met 2000 HET FIN DE SIECLE EN DE GROTESKE GETALLENSYMBOLIEK]]''' STEL JE KENT bij een eenvoudig coderingsspelletje aan de letter A nu eens niet de getalswaarde 1 toe, maar 100.... (MICHAEL ZEEMAN Volkskrant 20 juni 1997):\\
naar:
'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/goochelen-met-2000-het-fin-de-siecle-en-de-groteske-getallensymboliek~a494339/|Goochelen met 2000 HET FIN DE SIECLE EN DE GROTESKE GETALLENSYMBOLIEK]]'''\\
STEL JE KENT bij een eenvoudig coderingsspelletje aan de letter A nu eens niet de getalswaarde 1 toe, maar 100.... (MICHAEL ZEEMAN Volkskrant 20 juni 1997):\\
29 July 2015 om 03:34 door 86.83.160.63 -
31-35 nieuwe regels

'''[[http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/goochelen-met-2000-het-fin-de-siecle-en-de-groteske-getallensymboliek~a494339/|Goochelen met 2000 HET FIN DE SIECLE EN DE GROTESKE GETALLENSYMBOLIEK]]''' STEL JE KENT bij een eenvoudig coderingsspelletje aan de letter A nu eens niet de getalswaarde 1 toe, maar 100.... (MICHAEL ZEEMAN Volkskrant 20 juni 1997):\\
In Het einde der tijden, een bloemlezing van apocalyptische teksten die theaterwetenschapper M.F. Elling samenstelde, staat een prent van Otto Pankok waarop de vervulling van Johannes' profetie in de gestalte van de Führer uit de doeken wordt gedaan. Wat nou wir haben es nicht gewusst: we hadden het met een beetje rekenen zelfs vooraf kunnen weten.Een mens moet, zo blijkt keer op keer, vrij sterk in zijn schoenen staan om bij het zien van zo'n verbluffende toevalligheid niet voor de mystieke verleiding te bezwijken. Etc.\\
In de bloemlezing die Elling maakte, zijn hemeltekenen en de mystieke, zij het ook cryptische boodschappen die in getallen verborgen gaan, de constanten. Eeuwenlang hebben ze het ondergangsdenken weten te inspireren en gezien het gegoochel met '2000' is het eind daarvan nog niet in zicht. Zonder vallende sterren en kometen zou de ondergang van de wereld een stuk lastiger aan te kondigen zijn, en zonder rare cijferreeksen zouden achteraf geen dwingende rechtvaardigingen van rampen en catastrofen te geven zijn.En dat gaat allemaal terug op een misverstand, op wazig gemijmer van doorgaans neoplatoonse aard of pythagoreïsche herkomst. Daarin overheerst de vergissing dat iets bestaat doordat wij het erover hebben, en dat de orde die wij door middel van taal en wiskunde aanbrengen in onze waarnemingen verwijst naar een vergelijkbare orde in de werkelijkheid. Naamgeven wordt dan benoemen en in een moeite door is dat ontsluieren, het ontsluieren van de ware werkelijkheid achter de waarneembare. De herinnering aan die ideële wereld speelt daarin een doorslaggevende rol: ergens in ons brein sluimert kennis van de echte wereld, kennis die niet door waarneming is verworven, maar die anders is, arcaan, en die stellig ook waarachtiger is dan die troebele kennis die we uit onze waarneming halen.

29 July 2015 om 03:03 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[TriadeEnTetrade#Klas |Johan Oldenkamp]]''' '''[[http://www.pateo.nl/nieuwsbrief044.htmHoe alle kalendersystemen]] samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
naar:
'''[[TriadeEnTetrade#Klas|Johan Oldenkamp]]''' '''[[http://www.pateo.nl/nieuwsbrief044.htm|Hoe alle kalendersystemen]] samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
29 July 2015 om 03:01 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[TriadeEnTetrade#Klas |Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
naar:
'''[[TriadeEnTetrade#Klas |Johan Oldenkamp]]''' '''[[http://www.pateo.nl/nieuwsbrief044.htmHoe alle kalendersystemen]] samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
28 July 2015 om 07:05 door 86.83.160.63 -
32-33 aangepaste regels
'''[[TriadeEnTetrade#Klas|Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de ''Wholly Science'' nog niet geproefd. ''Wholly Science'' verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… ''zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …''”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande Aeonen, namelijk Ram (Abraham = ''Ab Ram'' = van Ram) en Stier (''Het Gouden Kalf''’, wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het IJzeren Tijdperk en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh ('''[[https://www.youtube.com/watch?v=whVw01_fcMI&feature=youtu.be|video]]''') kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het Bronzen Tijdperk, net als in de periode voor die van (= ''Ab'') Ram.
naar:
'''[[TriadeEnTetrade#Klas |Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de ''Wholly Science'' nog niet geproefd. ''Wholly Science'' verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… ''zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …''”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aeonen]]''', namelijk Ram (Abraham = ''Ab Ram'' = van Ram) en Stier ('''[[8-Ethiek2#Sam|‘''Het Gouden Kalf''’]]''', wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het '''[[LevensboomMacro2#Eth|IJzeren Tijdperk]]''' en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh ('''[[https://www.youtube.com/watch?v=whVw01_fcMI&feature=youtu.be|video]]''') kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het '''[[LevensboomMacro2#Eth|Bronzen Tijdperk]]''', net als in de periode voor die van (= ''Ab'') Ram.
28 July 2015 om 07:00 door 86.83.160.63 -
32-34 aangepaste regels
'''[[|Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de ''Wholly Science'' nog niet geproefd. ''Wholly Science'' verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… ''zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …''”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande Aeonen, namelijk Ram (Abraham = ''Ab Ram'' = van Ram) en Stier (‘''Het Gouden Kalf''’, wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het IJzeren Tijdperk en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh ('''[[https://www.youtube.com/watch?v=whVw01_fcMI&feature=youtu.be|video]]''') kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het Bronzen Tijdperk, net als in de periode voor die van (= ''Ab'') Ram.
|
Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
naar:
'''[[TriadeEnTetrade#Klas|Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
28 July 2015 om 06:49 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[['''[[http://www.pateo.nl/nieuwsbrief044.htm| Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
naar:
'''[[|Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
28 July 2015 om 06:47 door 86.83.160.63 -
31-35 nieuwe regels

'''[['''[[http://www.pateo.nl/nieuwsbrief044.htm| Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de ''Wholly Science'' nog niet geproefd. ''Wholly Science'' verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… ''zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …''”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande Aeonen, namelijk Ram (Abraham = ''Ab Ram'' = van Ram) en Stier (‘''Het Gouden Kalf''’, wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het IJzeren Tijdperk en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh ('''[[https://www.youtube.com/watch?v=whVw01_fcMI&feature=youtu.be|video]]''') kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het Bronzen Tijdperk, net als in de periode voor die van (= ''Ab'') Ram.
| Johan Oldenkamp]]''' '''Hoe alle kalendersystemen samen naar de [[Akasa#Inz|precessiecyclus]] wijzen'''\\
De vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de boekencollectie genaamd de Bijbel gaan in eerste instantie over de vier energieën en staan verder boordevol verwijzingen naar het afgelopen Vissen-tijdperk. Wie anno 2013 nog steeds denkt dat Jezus echt als mens heeft geleefd, die heeft blijkbaar de onmiskenbare waarheid van de ''Wholly Science'' nog niet geproefd. ''Wholly Science'' verklaart namelijk waarom Jezus de Zon van God is. In het Evangelie van Lucas lezen we in hoofdstuk 22 “… ''zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat …''”. In 2012 zijn we dat huis van de Waterman binnengegaan, voor een periode van 2160 jaar. En de verhalen van de Oude Testament gaat over de voorgaande Aeonen, namelijk Ram (Abraham = ''Ab Ram'' = van Ram) en Stier (‘''Het Gouden Kalf''’, wat dus eigenlijk een Bronzen Stier was). De Aeonen van Ram en Vissen samen vormden het IJzeren Tijdperk en duurden in totaal 4320 jaar. De Klok van Gizeh ('''[[https://www.youtube.com/watch?v=whVw01_fcMI&feature=youtu.be|video]]''') kent meerdere verwijzingen naar dit aantal. Nu leven we dus opnieuw in het Bronzen Tijdperk, net als in de periode voor die van (= ''Ab'') Ram.
22 May 2015 om 09:52 door 86.83.160.63 -
310-312 nieuwe regels

'''[[DanMillman#Dem|C.W. Leadbeater's Account of the Development of His Clairvoyance]]'''\\
It should be understood that in those days I possessed no clairvoyant faculty, nor had I ever regarded myself as at all sensitive. I remember that I had a conviction that a man must be born with some psychic powers and with a sensitive body before he could do anything in the way of that kind of development, so that I had never thought of progress of that sort as possible for me in this incarnation, but had some hope that if I worked as well as I knew how in this life I might be born next time with vehicles more suitable to that particular line of advancement.
07 May 2015 om 07:58 door 86.83.160.63 -
152-153 aangepaste regels
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]'''.
naar:
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]'''.
492 verwijderde regel
17 February 2015 om 03:38 door 86.83.160.63 -
379 aangepaste regel
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het universele ordeningsprincipe '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het universele ordeningsprincipe '''[[wikipn:Karma|karma]]''' %blue%'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' %black%('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]'''. Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
17 February 2015 om 03:36 door 86.83.160.63 -
236 aangepaste regel
De kwintessens van de éne werkelijkheid gaat niet alleen van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar ook van de keerzijde, de ruimte ('''[[wikipn: Bio-energetica_%28therapie%29|'energie']]'''), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Er is niets nieuws onder de zon.\\
naar:
De kwintessens van de éne werkelijkheid gaat niet alleen van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar ook van de keerzijde, de ruimte ('''[[wikipn: Bio-energetica_%28therapie%29|'energie']]'''), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. %blue%Er is niets nieuws onder de zon%black%.\\
17 February 2015 om 03:34 door 86.83.160.63 -
31-33 nieuwe regels

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Richard Brooks]]''' '''De vele betekenissen van maya'''\\
Is het alleen maar het Indiase equivalent van die pessimistische waardering van het leven die te vinden is in het boek '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''', ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid’ (1:2)? Of zoals de Bijbel zegt: ‘Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in eeuwigheid; ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en hijgend ijlt zij naar haar plaats, waar zij oprees. De wind gaat naar het Zuiden, en zij draait naar het Noorden; aldoor draaiend gaat hij voort, en op zijn kringloop keert de wind weer terug… alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, en %blue%er is niets nieuws onder de zon%black%’ (1:4-9).
03 February 2015 om 12:45 door 86.83.160.63 -
334-338 aangepaste regels
van de verschillende religies.
naar:
van de verschillende religies.\\
'''[[6-2RechtsEnLinks2#Inl|Hoofdstuk 18]]''' Naar een meer holistische economie (p. 347):\\
Het zal niet gemakkelijk zijn om de wereld in het gareel te krijgen, gegeven de slechte staat van het milieu en de economische verwarring die nu voorkomt. Het rapport uit 1988 van het in Washington gevestigde '''Worldwatch Institute State''' of the World (door Brown en Wolf) merkt op dat het inslaan van een begaanbare weg afhangt van een herziening van prioriteiten, een herstructurering van de wereldeconomie, en een quantumsprong op het gebied van de internationale samenwerking van de orde die plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog.
Tenzij een dergelijk doel de centrale zorg wordt van nationale regeringen zal de voortdurende verslechtering van het natuurlijke systeem, dat ten grondslag ligt aan de economie, op den duur de inspanningen om de menselijke situatie te verbeteren teniet doen.*\\
*) Voor bijzonderheden met betrekking tot de besparing van energie en hulpbronnen, het tegengaan van de verslechtering van het milieu, vraagstukken van gelijkheid, het hervormen van economieën, enzovoort, zie de hiervoor genoemde rapporten van het Worldwatch Institute
.
06 December 2014 om 03:59 door 86.83.160.63 -
82-83 aangepaste regels
Een nieuw perspectief ontstaat door de heilige boeken te bestuderen, te herinterpreteren. De '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev |verbeeldingskracht]]''' wordt daardoor gestimuleerd.
naar:
Een nieuw perspectief, een '''[[1-3-2Paradoxen2#Omm|perspectiefwisseling]]''' ontstaat door de heilige boeken te bestuderen, te herinterpreteren. De '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev |verbeeldingskracht]]''' wordt daardoor gestimuleerd.
485 verwijderde regel
31 July 2014 om 04:41 door 86.83.160.63 -
330-334 aangepaste regels
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.
naar:
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.\\
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_h11.pdf|Hoofdstuk 11]]''' '''De wereldreligies: Constanten en varianten''' (p. 242):\\
Het symbolische karakter van heilige geschriften betekent dat ze niet gewoon letterlijk genomen moeten worden. Het bijbelse verhaal van de Exodus, het verhaal van de reis naar het Beloofde Land, krijgt bijvoorbeeld een veel diepere betekenis en een ruimere toepasbaarheid als het allegorisch gelezen wordt als een reis in bewustzijn, of een evolutionaire reis – van innerlijke gevangenschap naar innerlijke vrijheid. Als zodanig is het inderdaad van toepassing op ieder mens en iedere maatschappij.\\
Het is door deze diepere lezing van de geschriften dat je je bewust wordt van de universaliteit of de innerlijke eenheid
van de verschillende religies
.
04 June 2014 om 03:20 door 86.83.160.63 -
378 aangepaste regel
VII Gravitatie en '''levitatie'''.........184\\
naar:
VII Gravitatie en '''levitatie'''..............184\\
380 aangepaste regel
2. De '''levitatie'''.....................197
naar:
2. De '''levitatie'''...........................197
04 June 2014 om 03:19 door 86.83.160.63 -
373-374 aangepaste regels
Maar de '''zwaartekracht''' wordt in veel gevallen opgeheven, onder andere door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Levitation_%28paranormal%29|levitatie]]''' van personen en leven loze voorwerpen; hoe verklaren we dit? De toestand van ons fysieke lichaam hangt volgens de theürgische filosofen grotendeels af van de werking van onze wil. Indien deze beheerst is, kunnen er ‘wonderen’ geschieden; onder andere een verandering van deze elektrische polariteit van negatief naar positief; de relaties van de mens met de aardmagneet zouden dan afstotend worden, en ‘zwaartekracht’ zou voor hem niet meer bestaan. Het zou voor hem dan even natuurlijk zijn om de lucht in te vliegen tot de afstotende kracht zich heeft uitgeput, als het tevoren was om op de grond te blijven.
naar:
Maar de '''zwaartekracht''' wordt in veel gevallen opgeheven, onder andere door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Levitation_%28paranormal%29|levitatie]]''' van personen en leven loze voorwerpen; hoe verklaren we dit? De toestand van ons fysieke lichaam hangt volgens de theürgische filosofen grotendeels af van de werking van onze wil. Indien deze beheerst is, kunnen er ‘wonderen’ geschieden; onder andere een verandering van deze elektrische polariteit van negatief naar positief; de relaties van de mens met de aardmagneet zouden dan afstotend worden, en ‘zwaartekracht’ zou voor hem niet meer bestaan. Het zou voor hem dan even natuurlijk zijn om de lucht in te vliegen tot de afstotende kracht zich heeft uitgeput, als het tevoren was om op de grond te blijven.\\
27: ASTRAAL LICHT. Dit is hetzelfde als het siderische licht van '''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|Paracelsus]]''' en andere hermetische filosofen. Fysisch gezien is het de ether van de huidige wetenschap. Metafysisch en in zijn spirituele, occulte betekenis is ether veel meer dan men zich vaak voorstelt. In de occulte natuurkunde en in de alchemie is aangetoond dat het binnen zijn oeverloze golven niet alleen Tyndalls ‘belofte en vermogen van iedere eigenschap van het leven’ omvat, maar ook de ''verwerkelijking'' van alle vermogens van de geest. Alchemisten en hermetici geloven dat hun astrale of siderische ether, naast de bovengenoemde eigenschappen van zwavel en wit en rood magnesium of ''magnes'', ook de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|anima mundi]]'''  is, de werkplaats van de natuur en van de hele kosmos, zowel spiritueel als fysiek. Dit ‘grote magisterium’ laat zich gelden in het verschijnsel van het mesmerisme, in de ‘levitatie’ van mensen en voorwerpen; het spirituele aspect ervan kan men '''[[Ether-paradigma|ether]]''' noemen.

378 aangepaste regel
VII Gravitatie en '''levitatie'''...........184\\
naar:
VII Gravitatie en '''levitatie'''.........184\\
380 aangepaste regel
2. De '''levitatie'''.......................197
naar:
2. De '''levitatie'''.....................197
04 June 2014 om 00:46 door 86.83.160.63 -
377-379 aangepaste regels
VII Gravitatie en levitatie............................184\\
1. Het raadsel van de zwaartekracht ...................184\\
2. De levitatie ................
.......................197
naar:
VII Gravitatie en '''levitatie'''...........184\\
1
. Het raadsel van de zwaartekracht...184\\
2
. De '''levitatie'''.......................197
04 June 2014 om 00:44 door 86.83.160.63 -
376-379 aangepaste regels
Nemen wij aan, dat hij zou weten dat de '''levitatie''', de verheffing boven de aardbodem tegen de wet van de '''zwaartekracht''' in, bij Indische fakirs voorkomt; bij '''[[wikipn:Jozef_van_Cupertino|Joseph van Copertino]]''' gedocumenteerd bewezen is; bij de bezetenen van de middeleeuwen veelvuldig optrad; en had hij gezien wat een dozijn Engelse geleerden gezien hadden, dat het medium Home een venster uit zweefde en tachtig voet boven de aardbodem bij anderen weer naar binnen zweefde; dan zou deze technicus er dichter dan Newton bij zijn om de vraag naar het wezen van de '''zwaartekracht''' te beantwoorden. En omdat hij zichzelf zou moeten voorhouden dat de zwaarte een veranderlijke eigenschap van de dingen is, zou hij al naar gelang van zijn talenten voor revolutionaire ontdekkingen staan, want van het inzicht in de veranderlijkheid, tot het opwekken daarvan, is het geen grote stap.
naar:
Nemen wij aan, dat hij zou weten dat de '''levitatie''', de verheffing boven de aardbodem tegen de wet van de '''zwaartekracht''' in, bij Indische fakirs voorkomt; bij '''[[wikipn:Jozef_van_Cupertino|Joseph van Copertino]]''' gedocumenteerd bewezen is; bij de bezetenen van de middeleeuwen veelvuldig optrad; en had hij gezien wat een dozijn Engelse geleerden gezien hadden, dat het medium Home een venster uit zweefde en tachtig voet boven de aardbodem bij anderen weer naar binnen zweefde; dan zou deze technicus er dichter dan Newton bij zijn om de vraag naar het wezen van de '''zwaartekracht''' te beantwoorden. En omdat hij zichzelf zou moeten voorhouden dat de zwaarte een veranderlijke eigenschap van de dingen is, zou hij al naar gelang van zijn talenten voor revolutionaire ontdekkingen staan, want van het inzicht in de veranderlijkheid, tot het opwekken daarvan, is het geen grote stap.\\
VII Gravitatie en levitatie............................184\\
1. Het raadsel van de zwaartekracht ...................184\\
2. De levitatie .......................................197
04 June 2014 om 00:42 door 86.83.160.63 -
03 June 2014 om 14:32 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl,_Freiherr_von_Prel|Karl, Freiherr von Prel]]''' '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_du_Prel#Schriften_.28Auswahl.29|''Die Magie als Naturwissenschaft'']]''' Teil 1: Die magische Physik 1899\\
40/41:
Nemen wij aan, dat hij zou weten dat de '''levitatie''', de verheffing boven de aardbodem tegen de wet van de '''zwaartekracht''' in, bij Indische fakirs voorkomt; bij '''[[wikipn:Jozef_van_Cupertino|Joseph van Copertino]]''' gedocumenteerd bewezen is; bij de bezetenen van de middeleeuwen veelvuldig optrad; en had hij gezien wat een dozijn Engelse geleerden gezien hadden, dat het medium Home een venster uit zweefde en tachtig voet boven de aardbodem bij anderen weer naar binnen zweefde; dan zou deze technicus er dichter dan Newton bij zijn om de vraag naar het wezen van de '''zwaartekracht''' te beantwoorden. En omdat hij zichzelf zou moeten voorhouden dat de zwaarte een veranderlijke eigenschap van de dingen is, zou hij al naar gelang van zijn talenten voor revolutionaire ontdekkingen staan, want van het inzicht in de veranderlijkheid, tot het opwekken daarvan, is het geen grote stap.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl,_Freiherr_von_Prel|Karl, Freiherr von Prel]]''' '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_du_Prel#Schriften_.28Auswahl.29|''Die Magie als Naturwissenschaft'']]''' Teil 1: Die magische Physik 1899 (p. 40/41):\\
Nemen wij aan, dat hij zou weten dat de '''levitatie''', de verheffing boven de aardbodem tegen de wet van de '''zwaartekracht''' in, bij Indische fakirs voorkomt; bij '''[[wikipn:Jozef_van_Cupertino|Joseph van Copertino]]''' gedocumenteerd bewezen is; bij de bezetenen van de middeleeuwen veelvuldig optrad; en had hij gezien wat een dozijn Engelse geleerden gezien hadden, dat het medium Home een venster uit zweefde en tachtig voet boven de aardbodem bij anderen weer naar binnen zweefde; dan zou deze technicus er dichter dan Newton bij zijn om de vraag naar het wezen van de '''zwaartekracht''' te beantwoorden. En omdat hij zichzelf zou moeten voorhouden dat de zwaarte een veranderlijke eigenschap van de dingen is, zou hij al naar gelang van zijn talenten voor revolutionaire ontdekkingen staan, want van het inzicht in de veranderlijkheid, tot het opwekken daarvan, is het geen grote stap.
03 June 2014 om 14:30 door 86.83.160.63 -
375-378 aangepaste regels
'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_Cupertino|Jozef van Copertino]]''' werd Franciscaan. Hij was eerst lekenbroeder, maar werd weggestuurd omdat hij erg onhandig was en alles uit zijn handen liet vallen. In 1621 trad hij echter in bij de Conventuelen, waar hij later ook tot priester werd gewijd. In het klooster La Grottella zouden zich mystieke verschijnselen hebben geopenbaard, zoals '''levitatie''', daarom werd hij ''de vliegende heilige'' genoemd.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl,_Freiherr_von_Prel|Karl, Freiherr von Prel]]''' '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_du_Prel#Schriften_.28Auswahl.29|''Die Magie als Naturwissenschaft'']]''' Teil 1: Die magische Physik 1899\\
40/41: Nemen wij aan, dat hij zou weten dat de '''levitatie''', de verheffing boven de aardbodem tegen de wet van de '''zwaartekracht''' in, bij Indische fakirs voorkomt; bij '''[[wikipn:Jozef_van_Cupertino|Joseph van Copertino]]''' gedocumenteerd bewezen is; bij de bezetenen van de middeleeuwen veelvuldig optrad; en had hij gezien wat een dozijn Engelse geleerden gezien hadden, dat het medium Home een venster uit zweefde en tachtig voet boven de aardbodem bij anderen weer naar binnen zweefde; dan zou deze technicus er dichter dan Newton bij zijn om de vraag naar het wezen van de '''zwaartekracht''' te beantwoorden. En omdat hij zichzelf zou moeten voorhouden dat de zwaarte een veranderlijke eigenschap van de dingen is, zou hij al naar gelang van zijn talenten voor revolutionaire ontdekkingen staan, want van het inzicht in de veranderlijkheid, tot het opwekken daarvan, is het geen grote stap.

'''[[wikipn:
Jozef_van_Cupertino|Jozef van Copertino]]''' werd Franciscaan. Hij was eerst lekenbroeder, maar werd weggestuurd omdat hij erg onhandig was en alles uit zijn handen liet vallen. In 1621 trad hij echter in bij de Conventuelen, waar hij later ook tot priester werd gewijd. In het klooster La Grottella zouden zich mystieke verschijnselen hebben geopenbaard, zoals '''levitatie''', daarom werd hij ''de vliegende heilige'' genoemd.
03 June 2014 om 14:05 door 86.83.160.63 -
371-375 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/isis1.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Isis ontsluierd'' (p. 24):\\
Maar de '''zwaartekracht''' wordt in veel gevallen opgeheven, onder andere door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Levitation_%28paranormal%29|levitatie]]''' van personen en leven loze voorwerpen; hoe verklaren we dit? De toestand van ons fysieke lichaam hangt volgens de theürgische filosofen grotendeels af van de werking van onze wil. Indien deze beheerst is, kunnen er ‘wonderen’ geschieden; onder andere een verandering van deze elektrische polariteit van negatief naar positief; de relaties van de mens met de aardmagneet zouden dan afstotend worden, en ‘zwaartekracht’ zou voor hem niet meer bestaan. Het zou voor hem dan even natuurlijk zijn om de lucht in te vliegen tot de afstotende kracht zich heeft uitgeput, als het tevoren was om op de grond te blijven.

'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_Cupertino|Jozef van Copertino]]''' werd Franciscaan. Hij was eerst lekenbroeder, maar werd weggestuurd omdat hij erg onhandig was en alles uit zijn handen liet vallen. In 1621 trad hij echter in bij de Conventuelen, waar hij later ook tot priester werd gewijd. In het klooster La Grottella zouden zich mystieke verschijnselen hebben geopenbaard, zoals '''levitatie''', daarom werd hij ''de vliegende heilige'' genoemd.
15 March 2014 om 00:41 door 86.83.160.63 -
19 aangepaste regel
->%blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
naar:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker 1]]''' %blue%''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
26 aangepaste regel
->%blue%'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV''\\
naar:
->'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|H.P. Blavatsky]]'''  %blue%''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV''\\
30 aangepaste regel
->%blue%'''[[wikipn: Emil_Cioran|Emil Cioran:]]''' ''Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.''
naar:
->'''[[wikipn: Emil_Cioran|Emil Cioran:]]''' %blue%''Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.''
13 March 2014 om 00:49 door 86.83.160.63 -
38 aangepaste regel
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
naar:
'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
13 March 2014 om 00:48 door 86.83.160.63 -
37-39 nieuwe regels

'''[[HermeneutischeCirkel#Cir|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/2mysterietaal.html|hoofdstuk 2]]''' ''De mysterietaal en haar sleutels'' (p. 342):\\
Ze bezaten die kennis ongetwijfeld, en op deze ‘kennis’ was het programma van de MYSTERIËN en van de reeks inwijdingen gebaseerd: zo werd de bouw van de piramiden mogelijk, de eeuwigdurende getuigenis en het onverwoestbare symbool van deze mysteriën en inwijdingen op aarde, zoals de banen van de sterren dit aan de hemel zijn. '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|De cyclus]]''' van de inwijding was een weergave in het klein van die grote reeks kosmische veranderingen waaraan de astronomen de naam tropisch of siderisch jaar hebben gegeven. Evenals aan het einde van de cyclus van het siderische jaar ('''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|25.868 jaren]]''') de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|hemellichamen]]''' terugkeren tot dezelfde stand ten opzichte van elkaar als zij aan het begin daarvan innamen, heeft ook de %blue%'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|innerlijke mens]]''' %black%aan het einde van de cyclus van inwijding zijn oorspronkelijke staat van goddelijke zuiverheid en kennis herkregen, van waaruit hij begon aan zijn cyclus van aardse incarnaties.
17 February 2014 om 04:16 door 86.83.160.63 -
35-36 aangepaste regels
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[IntelligentDesign#Zel|svabhava]]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic svabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
naar:
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[IntelligentDesign#Zel|svabhava]]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic svabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)\\
FSO - ''Fountain-Source of Occultism'' ('''[[http://www.theosofie.net/literatuur/bron.html|Bron van het occultisme]]'''), by G. de Purucker
17 February 2014 om 03:55 door 86.83.160.63 -
35 aangepaste regel
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[IntelligentDesign#Zel|svabhava]]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic swabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
naar:
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[IntelligentDesign#Zel|svabhava]]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic svabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
17 February 2014 om 03:54 door 86.83.160.63 -
35 aangepaste regel
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[|swabhava]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic swabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
naar:
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[IntelligentDesign#Zel|svabhava]]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic swabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
17 February 2014 om 03:37 door 86.83.160.63 -
33-35 nieuwe regels

'''[[http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/fa-fz.htm|Fohatic Magnetism(s)]]'''\\
The spiritual '''magnetism or electricity''' individual to each entity, from subatomic to galactic. The twelve signs of the zodiac each has its own fohatic '''magnetism''' which together form the characteristic quality of the galaxy. These twelve '''magnetisms''', which are actually six '''bipolar magnetisms''', are also responsible for the '''precession''' of the '''equinoxes''' (FSO 140). “Any planetary chain, as well as any globe thereof, is produced not only by its own monadic '''[[|swabhava]''', but . . . the twelve fohatic '''magnetisms''' of the twelve constellations are likewise intimately involved with these inherent '''magnetic swabhavas''' in producing the planetary chains and their respective globes” (FSO 143). (FSO 125, 127, 139)
13 February 2014 om 05:30 door 86.83.160.63 -
232-233 aangepaste regels
'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/schelling2.htm|Jos de Mul]]''' De romantische esthetica van Schelling\\
De artistieke produktie dient volgens Schelling begrepen te worden vanuit de spanning tussen de bewuste en de onbewuste voortbrenging. Onder de bewuste voortbrenging verstaat Schelling het aspect van het scheppende werk dat met bewustzijn, overleg en reflectie geschiedt, datgene wat door de traditie wordt aangereikt en kan worden aangeleerd. Schelling gebruikt hier het woord 'Kunst' in engere zin, we zouden tegenwoordig eerder spreken van artistieke techniek. Onder de onbewuste voortbrenging, die Schelling ook aanduidt met de term 'Poesie', verstaat hij het niet-subjectieve moment in artistieke produktie, dat de kunstenaar door een "vrije gunst van de natuur" aangeboren is. Hiermee brengt Schelling een antieke gedachte, die bijvoorbeeld door '''Plato''' in de dialoog Ion (534B) wordt verwoord, opnieuw in het spel, de gedachte namelijk dat de kunstenaar bevangen is door een 'mania' of een 'enthousiasmos', die hem als het ware overweldigt. Waar '''Plato''' deze manie, waarin de kunstenaar door een god bezeten buiten zinnen raakt en zijn geest verliest, bijzonder negatief beoordeelt, daar is zij volgens Schelling onontbeerlijk om het Absolute in het kunstwerk te kunnen belichamen.
naar:
'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/schelling2.htm|Jos de Mul]]''' De romantische '''esthetica''' van Schelling\\
De artistieke produktie dient volgens Schelling begrepen te worden vanuit de spanning tussen de '''[[|bewuste en de onbewuste]]''' voortbrenging. Onder de bewuste voortbrenging verstaat Schelling het aspect van het scheppende werk dat met bewustzijn, overleg en reflectie geschiedt, datgene wat door de traditie wordt aangereikt en kan worden aangeleerd. Schelling gebruikt hier het woord 'Kunst' in engere zin, we zouden tegenwoordig eerder spreken van artistieke techniek. Onder de onbewuste voortbrenging, die Schelling ook aanduidt met de term 'Poesie', verstaat hij het niet-subjectieve moment in artistieke produktie, dat de kunstenaar door een "vrije gunst van de natuur" aangeboren is. Hiermee brengt Schelling een antieke gedachte, die bijvoorbeeld door '''Plato''' in de dialoog Ion (534B) wordt verwoord, opnieuw in het spel, de gedachte namelijk dat de kunstenaar bevangen is door een 'mania' of een 'enthousiasmos', die hem als het ware overweldigt. Waar '''Plato''' deze manie, waarin de kunstenaar door een god bezeten buiten zinnen raakt en zijn geest verliest, bijzonder negatief beoordeelt, daar is zij volgens Schelling onontbeerlijk om het Absolute in het kunstwerk te kunnen belichamen.
12 February 2014 om 00:19 door 86.83.160.63 -
44 verwijderde regel
97 aangepaste regel
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_philosophy|''perennial'']]''', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
naar:
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_philosophy|''perennial'']]''', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|''ewige Wiederkehr'']]'''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
30 January 2014 om 08:52 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 26.000 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
26 January 2014 om 09:11 door 86.83.160.63 -
38-39 aangepaste regels
Voor '''Precessie''' verwijs ik graag naar Hoofdstuk IV: De Tzolkin p. 96 - 102.
naar:
Voor '''Precessie''' verwijs ik graag naar Hoofdstuk IV: De Tzolkin p. 96 - 102.\\
'''[[http://www.huffingtonpost.com/lawrence-e-joseph/solar-flares_b_1952143.html|Lawrence E. Joseph]]''' behandelt het thema precessie op p. 41-44 van zijn boek '''[[http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=939|''Apocalyps'']]''' – wordt 2012 het voorspelde vernietigende rampjaar?
26 January 2014 om 08:08 door 86.83.160.63 -
35-38 nieuwe regels

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Voor meer bijzonderheden]]''' kan ook worden verwezen naar het boek '''[[http://www.zelfzijn.nl/product-311-de-natuurlijke-tijd-peter-toonen.html|''De natuurlijke tijd'']]''' (p. 26 en 27) '''[[http://www.natuurlijketijd.nl/|Peter Toonen]]'''.\\
Tijd is als zodanig te vergelijken met de steeds wijder lopende kringen in het water nadat er een '''steen''' in is gegooid.\\
Voor '''Precessie''' verwijs ik graag naar Hoofdstuk IV: De Tzolkin p. 96 - 102.
23 January 2014 om 10:34 door 86.83.160.63 -
33-34 nieuwe regels

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|Hipparchus]]''' is the earliest known astronomer to recognize and assess the precession of the equinoxes at about 1° per century (which is not far from the actual value for antiquity, 1.38°).[2] The precession of Earth's axis was later explained by Newtonian physics. Being an oblate spheroid, the Earth has a nonspherical shape, bulging outward at the equator. The gravitational tidal forces of the Moon and Sun apply torque to the equator, attempting to pull the equatorial bulge into the plane of the ecliptic, but instead causing it to precess. The torque exerted by the planets, particularly Jupiter, also plays a role.
23 January 2014 om 07:30 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
23 January 2014 om 07:19 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
23 January 2014 om 06:46 door 86.83.160.63 -
32-33 aangepaste regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt. '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
23 January 2014 om 06:45 door 86.83.160.63 -
32-33 aangepaste regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51)
.
23 January 2014 om 06:11 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.
naar:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|In zijn]]''' '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.
23 January 2014 om 06:06 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde heeft betrekking op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]''' beweging van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''', die ongeveer 25.765 jaar duurt.
naar:
In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]'''    van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''' betrekking, die ongeveer 25.765 jaar duurt.
23 January 2014 om 06:03 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde heeft betrekking op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]''' beweging van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''', die ongeveert 25.765 jaar duurt.
naar:
In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde heeft betrekking op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]''' beweging van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''', die ongeveer 25.765 jaar duurt.
23 January 2014 om 06:02 door 86.83.160.63 -
31-32 nieuwe regels

In zijn '''[[wikipn:De_revolutionibus_orbium_coelestium|''De revolutionibus orbium coelestium'']]''' (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft '''[[wikipn:Nicolaas_Copernicus|Copernicus]]''' drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde heeft betrekking op de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|precessie]]''' beweging van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes#Middle_Ages_and_Renaissance|equinox]]''', die ongeveert 25.765 jaar duurt.
27 December 2013 om 11:04 door 86.83.160.63 -
85-87 nieuwe regels

'''[[4-5Reflexieve2#Zoo |''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens''(p. 196):\\
196: '' ‘Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|‘universele bewustzijn’]]'''; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die '''trillen''' van '''eeuwigheid tot eeuwigheid'''; wanneer u '''[[wikipn:Musica_universalis|‘de muziek van de sferen’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is.
21 December 2013 om 02:58 door 86.83.160.63 -
35-43 nieuwe regels


'''[[http://www.honestavido.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=118|Paulrca Franck]]''' Elementaire elektriciteit:\\
Een reeks grondige experimenten om de beweging van de materiële ether te detecteren leidde niet tot resultaten. Michelson en Morley werden gezien als diegenen die de "ether" teniet deden. Ook al bewezen hun experimenten enkel de afwezigheid van een materiële ether! En dus niet het eventuele bestaan van de '''[[wikipn:Hendrik_Lorentz|Lorentz-constante]]''' niet-materiële ether. De Maxwell vergelijkingen en het veld-concept werden als hoogste waarheid verdedigd. Na Einsteins fundamentele relativiteits theorie kort na het begin van de vorige eeuw, vervaagde de idee van een ether en het veld-concept regeerde als nooit tevoren. Inderdaad ging men zo ver in de INTERPRETATIES van Einsteins relativiteitstheorie dat men bevestigde dat men een golf kan hebben ZONDER een medium. Dat wil dus zeggen, men kan iets doen golven zonder dat er iets is om te doen golven!! Hierna kondigde men het finale einde aan van de ether-gedachte als medium zonder dat Einstein zelf zoiets ooit gesugerreerd had. En met de geboorte van Einsteins General Theory of Relativity werd zelfs massa benoemd als simpele "verbuiging" van ruimte-tijd of het vacuum, NIETS. De quantummechanica kwam en daarmee verdwenen ook zekerheid en determinatie als betekenisvolle concepten. Chaos , waarschijnlijkheid en willekeurigheid werden de heersende ideeën. Er ontstonden "'''[[wikipn:Tweespletenexperiment#Kwantumversie_van_het_experiment|waarschijnlijkheidsgolven]]'''" en "waarschijnlijkheidsvelden" alsook quantumvelden van vele soorten. Het onderling verweven geraken van deze uitgebreidheid aan concepten van de elektrodynamica duwde de idee van een eenheidsveld of een niet materiële ether nog verder in de richting van de zuivere esoterie.\\
Het oxymoron '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_laws_of_motion#Newton.27s_second_law|F=''m''.a]]'''\\
wat is er eerst\\
F van waar komt die\\
a hoe is die versnelling op zich mogelijk\\
Wetende dat massa gevoelig is aan snelheid; massa neemt toe als lichtsnelheid benaderd wordt.
21 December 2013 om 02:53 door 86.83.160.63 -
31-34 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/4/Beweging.pdf|K.V.K. Nehru]]''' '''Eeuwige onophoudelijke beweging''' - ''Het nieuwe paradigma van de wetenschap Newton, Einstein en wat daaruit volgt''\\
Uit de Tweede Wet van Newton weten wij dat als een kracht F werkt op een massa m, de versnelling (= de mate van verandering van de snelheid) a, wordt weergegeven door de relatie a= F/m. Maar experimenten die uitgevoerd zijn op elektrisch versnelde deeltjes toonden definitief aan dat dit niet het geval is bij zeer hoge snelheden.\\
Wij merken ook dat sommige inverse sector processen bredere implicaties hebben en relevant zijn voor de levenswetenschappen. Alle bizarre aspecten van de quantum verschijnselen volgen logischerwijze uit de discrete natuur van ruimte en tijd. Bovendien biedt het systeem van theorieën gebaseerd op de universele beweging een rationeel en begrijpelijk beeld van de realiteit die ten grondslag ligt aan de quantum fenomenen, dat de '''[[DNA|quantum theorie]]''' ons niet verschaft.
05 December 2013 om 07:01 door 86.83.160.63 -
290 aangepaste regel
Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, (p. 215):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_h9.pdf|Hoofdstuk 9]]''' '''Over tijd en causaliteit''' (p. 215):\\
439-441 nieuwe regels


05 December 2013 om 06:58 door 86.83.160.63 -
290-291 aangepaste regels
Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 215: Het strikte causaliteitsbegrip is zelfs verlaten door de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de wetenschap, alsook door verschijnselen als synchroniciteit, of zinvolle toevalligheid, en andere mysteries waarbij de tijd een rol speelt. We leven nu in een wereld die gekenmerkt wordt door relativiteit, dubbelzinnigheid, niet-plaatselijkheid en andere niet-lineaire oorzakelijke toestanden.\\
naar:
Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, (p. 215):\\
Het strikte causaliteitsbegrip is zelfs verlaten door de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de wetenschap, alsook door verschijnselen als synchroniciteit, of zinvolle toevalligheid, en andere mysteries waarbij de tijd een rol speelt. We leven nu in een wereld die gekenmerkt wordt door relativiteit, dubbelzinnigheid, niet-plaatselijkheid en andere niet-lineaire oorzakelijke toestanden.\\
439-441 nieuwe regels


05 December 2013 om 06:56 door 86.83.160.63 -
290-291 aangepaste regels
Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
naar:
Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 215: Het strikte causaliteitsbegrip is zelfs verlaten door de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de wetenschap, alsook door verschijnselen als synchroniciteit, of zinvolle toevalligheid, en andere mysteries waarbij de tijd een rol speelt. We leven nu in een wereld die gekenmerkt wordt door relativiteit, dubbelzinnigheid, niet-plaatselijkheid en andere niet-lineaire oorzakelijke toestanden.\\
220:
..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
438-440 nieuwe regels


01 November 2013 om 03:47 door 86.83.160.63 -
26-30 aangepaste regels
->'''[[wikipn: Emil_Cioran|Emil Cioran:]]''' %blue%''Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.''
naar:
->%blue%'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV''\\
''Vr. Maar is het niet juist om te zeggen dat ook in pralaya de ‘grote adem’ bestaat?'' (p. 10):\\
Antw. Zeker: want de ‘grote adem’ kent geen ophouden en is als het ware het universele en eeuwige '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|perpetuum mobile]]'''.

->%blue%'''[[wikipn: Emil_Cioran|Emil Cioran:]]'''
''Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.''
04 September 2013 om 00:13 door 86.83.160.63 -
32-34 nieuwe regels

'''[[Geest#Inl|Het zegel van The Theosophical Society]]'''\\
Als symbool van de evolutie en de eeuwigdurende beweging duidt de swastika op de eeuwig-karnende 'molen van de goden', met de ziel als centrum, terwijl de gebogen armen de eeuwigdurende wenteling betekenen van de '''[[wikipn:Levenswiel |levenswielen]]''' tijdens het universele bestaan.
16 August 2013 om 06:51 door 86.83.160.63 -
31 aangepaste regel
140: De '''[[LevensboomMacrokosmos|onmanifeste]]''' leegte (Vader) is geen Eeuwige Vorm (Christus); tegelijk zijn beide ook niet gescheiden. Als het Ene vormen ze de eeuwige Godheid van de '''[[Geest|Die-eenheid]]'''.
naar:
140: De '''[[LevensboomMacrokosmos|onmanifeste]]''' leegte (Vader) is geen Eeuwige Vorm (Christus); tegelijk zijn beide ook niet gescheiden. Als het Ene vormen ze de eeuwige Godheid van de '''[[Geest|Drie-eenheid]]'''.
15 August 2013 om 10:14 door 86.83.160.63 -
28-31 nieuwe regels
'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|Jerry Katz]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/non-dualiteit/1001004005395049/index.html|Non-Dualiteit]]''' in het boeddhisme, christendom, hindoeïsme, taoïsme, soefisme en de kabbala\\
Christendom: Fasen in mijn christelijke doortocht '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Roberts|Bernadette Roberts]]''' (p. 139/140):\\
Per definitie is het goddelijke of '''Absolute''' '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|‘Dat’]]''' wat niet '''relatief''' is en het enige dat niet-relatief kan zijn is een leegte der leegten. Deze leegte der leegten, of dit absolute niets, IS Christus.\\
140: De '''[[LevensboomMacrokosmos|onmanifeste]]''' leegte (Vader) is geen Eeuwige Vorm (Christus); tegelijk zijn beide ook niet gescheiden. Als het Ene vormen ze de eeuwige Godheid van de '''[[Geest|Die-eenheid]]'''.
07 August 2013 om 02:21 door 86.83.160.63 -
293 aangepaste regel
Het ging over het tot stand komen van een soort innerlijke revolutie, waarbij het de mens duidelijk wordt dat hij zelf de veroorzaker is van zijn problemen, waarvan de wortels liggen in zijn manier van denken. Dat vraagt om een dagelijks leven dat vrij is van elke ik-gerichte activiteit. Er zouden geen meningsuitwisselingen, geen woordenvloeden, geen ervaringen uit het verleden zijn in deze Krishnamurti dialogen omdat die blokkerend werken. Men trachtte te komen tot een intensiteit van onderzoek waaruit inzicht voortkomt door waarneming.\\ 
naar:
Het ging over het tot stand komen van een soort innerlijke revolutie, waarbij het de mens duidelijk wordt dat hij zelf de veroorzaker is van zijn problemen, waarvan de wortels liggen in zijn manier van denken. Dat vraagt om een dagelijks leven dat vrij is van elke ik-gerichte activiteit. Er zouden geen meningsuitwisselingen, geen woordenvloeden, geen ervaringen uit het verleden zijn in deze Krishnamurti dialogen omdat die blokkerend werken. Men trachtte te komen tot een intensiteit van onderzoek waaruit inzicht voortkomt door waarneming.\\
426-428 nieuwe regels


07 August 2013 om 02:20 door 86.83.160.63 -
288-295 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2000/6/Tijd.pdf|Fay van Ierlant]]''' Het werken met de tijd\\
In de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ascended_master|''Mahatma Brieven'']]''' vinden we de opmerking: ‘Het is de plicht van elke filantroop om mee te werken met de stroom van de tijd en met de voorwaarts drijvende impulsen.’ Met andere woorden: gebruik te maken van de mogelijkheden die een tijdperk biedt. Een van de taken van de Theosofische Vereniging zou dan neerkomen op het zoeken naar de tijdloze realiteit die ten grondslag ligt aan de steeds veranderende fenomenale wereld.\\
Het was '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Krishnamurti]]''' die in 1929 wees op de noodzaak om allereerst '''jezelf te ontwikkelen''' om ooit de werkelijkheid waar te kunnen nemen.\\
Hij sprak over de benadering van dat wat hij de lering noemde en hij zei: ‘De mens moet het zien te vinden doordat hij gaat '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrijpen]]''' wat de inhoud is van zijn eigen denken, doordat hij het observeert en niet doordat hij er intellectuele analyses van maakt.’\\
In de jaren na 1950 werd er in een groep rond Krishnamurti geëxperimenteerd met een vorm van dialoog, die ten doel had het denken te bevrijden van herinnering en tijd, een verandering in het bewustzijn teweeg te brengen en het inzicht te laten ontstaan dat het denken diepe wortels geeft van stabiliteit.\\
Het ging over het tot stand komen van een soort innerlijke revolutie, waarbij het de mens duidelijk wordt dat hij zelf de veroorzaker is van zijn problemen, waarvan de wortels liggen in zijn manier van denken. Dat vraagt om een dagelijks leven dat vrij is van elke ik-gerichte activiteit. Er zouden geen meningsuitwisselingen, geen woordenvloeden, geen ervaringen uit het verleden zijn in deze Krishnamurti dialogen omdat die blokkerend werken. Men trachtte te komen tot een intensiteit van onderzoek waaruit inzicht voortkomt door waarneming.\\
Er is dan geen '''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Goe|leider of leraar]]'''. De dialoog is de leraar. Het gaat om een voortdurend ontsluieren van in het gesprek naar boven komende vormen. Een '''[[wikipn:J%C3%B1%C4%81na_yoga|jnana yoga]]''' ('''[[wikipn:J%C3%B1%C4%81na_yoga#.27Ken_u_zelve.27|'Ken u zelve']]''') in groepsvorm waarbij door het denken te ontspannen een andere manier van waarneming ontstaat.

426-428 nieuwe regels


19 July 2013 om 05:00 door 86.83.160.63 -
326 aangepaste regel
''De Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
naar:
'''[[3-DriehoekVanPythagoras|''De Geheime Leer'']]''' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
418-420 nieuwe regels


05 July 2013 om 13:36 door 86.83.160.63 -
05 July 2013 om 13:34 door 86.83.160.63 -
94-96 nieuwe regels

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/North_Pole|North Pole]]'''\\
The first claimed flight over the Pole was made on 9 May 1926 by US naval officer '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Byrd|Richard E. Byrd]]''' and pilot Floyd Bennett in a Fokker tri-motor aircraft. Although verified at the time by a committee of the National Geographic Society, this claim has since been undermined[12] by the 1996 revelation that Byrd's long-hidden diary's solar sextant data (which the NGS never checked) consistently contradict his June 1926 report's parallel data by over 100 mi (160 km).
18 June 2013 om 00:36 door 86.83.160.63 -
147-148 aangepaste regels
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''[[wikipn:Akashakroniek|Akasha-kronieken]]''' (vergelijkbaar met '''[[wikipn:Collectief_onbewuste|Collectief onbewuste van Carl Jung]]'''). Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
naar:
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''[[wikipn:Akashakroniek|Akasha-kronieken]]''' (vergelijkbaar met '''[[wikipn:Collectief_onbewuste|collectief onbewuste van Carl Jung]]'''). Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
224 nieuwe regel
415-416 nieuwe regels

18 June 2013 om 00:35 door 86.83.160.63 -
147-148 aangepaste regels
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''[[wikipn:Akashakroniek|Akasha-kronieken]]'''. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
naar:
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''[[wikipn:Akashakroniek|Akasha-kronieken]]''' (vergelijkbaar met '''[[wikipn:Collectief_onbewuste|Collectief onbewuste van Carl Jung]]'''). Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
223 nieuwe regel
414-415 nieuwe regels

23 February 2013 om 10:16 door 86.83.160.63 -
250-251 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'ruimtetijd']]'''.
naar:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Prob|'''De''' relatieve tijd]]''' ('''kloktijd'''), de subjectieve ervaring staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitpfeil|Zeitpfeil]]''', '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''') verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'ruimtetijd']]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''').
413-415 nieuwe regels


28 January 2013 om 07:04 door 86.83.160.63 -
25-27 nieuwe regels

->'''[[wikipn: Emil_Cioran|Emil Cioran:]]''' %blue%''Het is echter een heldere, cionareske paradox dat de mens juist vanwege de wil tot slagen een eindeloze reeks catastrofen achter zich laat: je manifesteren betekent je door een of andere vorm van volmaaktheid laten verblinden. Denken leidt tot niet-handelen. De utopie houdt volkeren jong en vitaal. Wijsheid maakt hem oud en futloos. Dat zag je al bij de Romeinen. Toen ze ten langen leste door contact met de Grieken beschaafd werden, sloeg de vermoeidheid toe en waren ze een gemakkelijke prooi voor de utopisch gedreven barbaren.''

26 January 2013 om 12:07 door 86.83.160.63 -
24-25 aangepaste regels
''Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk, dit is nieuw? Het was er al in de eeuwen die er vóór ons
waren.'' (Prediker 1:10)
naar:
''Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk, dit is nieuw? Het was er al in de eeuwen die er vóór ons waren.'' (Prediker 1:10)
26 January 2013 om 12:06 door 86.83.160.63 -
23-25 aangepaste regels
'''[[wikipn:Prediker_%28boek%29#Invloed|''Er is niets nieuws onder de zon'']]'''. ('''[[http://www.gemeentevanchristus.be/Preken%202011/Levenslessen%20van%20Prediker%20(1).htm|1:9-11]]''')
naar:
'''[[wikipn:Prediker_%28boek%29#Invloed|''Er is niets nieuws onder de zon'']]'''. ('''[[http://www.gemeentevanchristus.be/Preken%202011/Levenslessen%20van%20Prediker%20(1).htm|1:9-11]]''')\\
''Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk, dit is nieuw? Het was er al in de eeuwen die er vóór ons
waren.'' (Prediker 1:10
)
26 January 2013 om 12:02 door 86.83.160.63 -
20 verwijderde regel
'''[[http://www.willibrordbijbel.nl/?j=Prediker%201,4-11|Prediker:]]''' ''Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.'' '''[[wikipn:Prediker_%28boek%29#Invloed|''Er is niets nieuws onder de zon'']]'''. ('''[[http://www.gemeentevanchristus.be/Preken%202011/Levenslessen%20van%20Prediker%20(1).htm|1:9-11]]''')\\
22-23 aangepaste regels
'''[[http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1024|Alles heeft zijn tijd]]''' ''Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug''. (Prediker 3: 1-15)
naar:
'''[[http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1024|Alles heeft zijn tijd]]''' ''Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug''. (Prediker 3: 1-15)\\
'''[[wikipn:Prediker_%28boek%29#Invloed|''Er is niets nieuws onder de zon'']]'''. ('''[[http://www.gemeentevanchristus.be/Preken%202011/Levenslessen%20van%20Prediker%20(1).htm|1:9-11]]'''
)
26 January 2013 om 11:58 door 86.83.160.63 -
19 aangepaste regel
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
naar:
->%blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
21 nieuwe regel
'''[[http://www.willibrordbijbel.nl/?j=Prediker%201,4-11|Prediker:]]''' ''Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.'' '''[[wikipn:Prediker_%28boek%29#Invloed|''Er is niets nieuws onder de zon'']]'''. ('''[[http://www.gemeentevanchristus.be/Preken%202011/Levenslessen%20van%20Prediker%20(1).htm|1:9-11]]''')\\
26 January 2013 om 11:52 door 86.83.160.63 -
12-16 verwijderde regels
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!'' (1: 2-11) \\
''Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart''. ('''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1177658/2009/11/25/Iemand-die-kennis-vermeerdert-vermeerdert-smart.dhtml|Prediker 1:18]]''')\\
'''[[http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1024|Alles heeft zijn tijd]]''' ''Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug''. (Prediker 3: 1-15)

19-23 nieuwe regels
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!'' (1: 2-11) \\
''Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart''. ('''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1177658/2009/11/25/Iemand-die-kennis-vermeerdert-vermeerdert-smart.dhtml|Prediker 1:18]]''')\\
'''[[http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1024|Alles heeft zijn tijd]]''' ''Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug''. (Prediker 3: 1-15)

26 January 2013 om 11:50 door 86.83.160.63 -
15 aangepaste regel
''Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart''. ('''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1177658/2009/11/25/Iemand-die-kennis-vermeerdert-vermeerdert-smart.dhtmlPrediker 1:18]]''')\\
naar:
''Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart''. ('''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1177658/2009/11/25/Iemand-die-kennis-vermeerdert-vermeerdert-smart.dhtml|Prediker 1:18]]''')\\
26 January 2013 om 11:49 door 86.83.160.63 -
15 nieuwe regel
''Want in veel wijsheid ligt veel verdriet en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart''. ('''[[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1177658/2009/11/25/Iemand-die-kennis-vermeerdert-vermeerdert-smart.dhtmlPrediker 1:18]]''')\\
26 January 2013 om 11:23 door 86.83.160.63 -
1 verwijderde regel
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
13-16 nieuwe regels
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Prediker]]''' 1 ''De woorden van Prediker, den zoon van David, koning te Jeruzalem.\\
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!'' (1: 2-11) \\
'''[[http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1024|Alles heeft zijn tijd]]''' ''Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug''. (Prediker 3: 1-15)

01 January 2013 om 06:50 door 86.83.160.63 -
257 aangepaste regel
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''Het Heelheid Principe'']]'''\\
naar:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek '''[[http://www.theosofie.nl/lemkow-het-heelheid-principe/|''Het Heelheid Principe'']]'''\\
404-406 nieuwe regels


03 September 2012 om 03:07 door 86.83.160.63 -
243 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|imaginaire]]''' dimensie - het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' - het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noosphere|'Noosphere']]''') waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''relatieve tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|imaginaire]]''' dimensie - het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' - het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noosphere|'Noosphere']]''') waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
404-406 nieuwe regels


23 June 2012 om 06:09 door 86.83.160.63 -
302-303 aangepaste regels
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het universele ordeningsprincipe '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
404-406 nieuwe regels


18 June 2012 om 03:15 door 86.83.160.63 -
57 aangepaste regel
Ook Duintjer neemt Nietzsches gedachte over de eeuwige wederkeer niet letterlijk: 'Ik vermoed dat het Nietzsche met zijn 'Ja und Amen Lied' uit Also sprach Zarathustra hetzelfde wil bereiken als Joyce aan het slot van Ulysses. De vrouwelijke persoon somt allerlei situaties - sommige leuk, andere minder leuk - uit haar leven op en zij roept daarbij telkens "Yes, yes!". Daar gaat het om: levensaanvaarding, wat je ook overkomt, soms zelf ondanks wat je overkomt. Die eeuwige wederkeer is dus meer een "alsof". Ongeacht of de dingen nou terugkeren of niet, gaat het om het ja-zeggen, wat er ook gebeurt.'
naar:
Ook Duintjer neemt Nietzsches gedachte over de eeuwige wederkeer niet letterlijk: 'Ik vermoed dat het Nietzsche met zijn 'Ja und Amen Lied' uit Also sprach Zarathustra hetzelfde wil bereiken als '''[[wikipn:James_Joyce|James Joyce]]''' aan het slot van '''[[wikipn:Ulysses_%28boek%29|Ulysses]]'''. De vrouwelijke persoon somt allerlei situaties - sommige leuk, andere minder leuk - uit haar leven op en zij roept daarbij telkens "Yes, yes!". Daar gaat het om: levensaanvaarding, wat je ook overkomt, soms zelf ondanks wat je overkomt. Die eeuwige wederkeer is dus meer een "alsof". Ongeacht of de dingen nou terugkeren of niet, gaat het om het ja-zeggen, wat er ook gebeurt.'
15 June 2012 om 01:17 door 86.83.160.63 -
300-304 aangepaste regels
De belangrijkste '''[[wikipn:Universele_wetten|Universele Wet]]''' is de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_One|Wet van Eén]]''', die stelt dat alles in de '''[[wikipn:Heelal|kosmos]]''' met elkaar verbonden is.\\
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' ('''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|zoekopdracht: Law]]''') heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking.

Het gaat echter in het
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|karma en dharma]]'''.
naar:
De belangrijkste '''[[wikipn:Universele_wetten|Universele Wet]]''' is de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_One|Wet van Eén]]''', die stelt dat alles in de '''[[wikipn:Heelal|kosmos]]''' met elkaar verbonden is.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
404-406 nieuwe regels


30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:39 door 86.83.160.63 -
30 May 2012 om 08:38 door 86.83.160.63 -
106-116 nieuwe regels
'''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Her|Kosmologie]]'''\\
'''[[wikipn:Stephen_Hawking|Stephen Hawking]]''' beschrijft in zijn boek ''Het heelal'' (vertaling van de oorspronkelijke uitgave ''A brief history of time'', 1988) dat men er tot 1956 vanuit ging dat bij de 'oerknal' aan drie verschillende symmetrieën werd voldaan.\\
- de ''C- symmetrie'': De symmetrie die zegt dat de wetten voor deeltjes en antideeltjes
gelijk opgaan.\\
- de ''P-symmetrie'': De symmetrie die zegt dat de wetten gelijk zijn voor iedere situatie en haar spiegelbeeld.\\
- de ''T-symmetrie'': De symmetrie die inhoudt dat - als we de bewegingsrichting van alle deeltjes en anti-deeltjes omkeren - het systeem naar de toestand teruggaat, waarin het in het verleden verkeerde
('''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Tij|omkeerbaarheid van de tijd]]''').\\
Prigogine eindigt zijn boek met de beschrijving van een '''[[DanMillman#Inl|middenweg]]''' tussen het
determinisme en het '''[[Inhoud#Ind|pure toeval]]'''. Hij zegt dat de onomkeerbaarheid een kosmische oorsprong heeft, nauw verbonden met het ontstaan van het universum. De tijdstroom geeft het verschil aan tussen de rol van het verleden en die van de toekomst. Maar de onomkeerbaarheid houdt niet op bij het ontstaan van de kosmos; zij is bijvoorbeeld ook aanwezig in de kernreactie in het binnenste van de zon en in het leven op aarde. Prigogine heeft de onomkeerbaarheid verbonden aan de nieuwe waarschijnlijksheidsformulering van de natuurwetten.\\
Deze formulering geeft de principes, die ons in staat stellen de constructie van het 'universum van morgen' te ontcijferen. Het gaat over een universum in opbouw, waarvan de toekomst geen vast gegeven is. De nieuwe natuurkundige wetten zijn verbonden met de instabiliteit op '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macroscopisch en microscopisch]]''' niveau. Zij beschrijven de gebeurtenissen zo goed mogelijk zonder deze te reduceren tot de afleidbare en voorspelbare consequenties van de deterministische wetten.

213 nieuwe regel
405-406 nieuwe regels

17 May 2012 om 02:10 door 86.83.160.63 -
208 aangepaste regel
'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/2_Natuurmystiek.pdf|J.S.O. van Asseldonk]]''' ''De Tao van de Landbouw'' II. De Natuurmystiek (p. 66):\\
naar:
'''[[http://www.taovandelandbouw.nl/PDFs/Landbouw/2_Natuurmystiek.pdf|J.S.O. van Asseldonk]]''' ''De Tao van de Landbouw'' II. De Natuurmystiek (p. 66):\\
393-395 nieuwe regels


07 April 2012 om 01:50 door 86.83.160.63 -
350 aangepaste regel
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]]''', W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim. Maar zijn redenering in verband met de aard van de essentie die werkt achter de fysieke verschijnselen van licht, warmte, elektriciteit, enz., is daarom toch niet minder wetenschappelijk en gezaghebbend en is precies van toepassing op dit geval. De wetenschap heeft niet het recht de occultisten hun aanspraak te ontzeggen op een diepere kennis van de zogenaamde krachten, die volgens hen alleen maar de gevolgen zijn van oorzaken die werden opgewekt door machten die stoffelijk zijn, maar toch bovenzinnelijk en die '''''niet behoren''''' tot enige soort stof waarmee zij (de wetenschappers) tot dusver bekend waren. Het beste wat de wetenschap kan doen, is een houding van '''agnosticisme''' aan te nemen en deze vol te houden. Zij kan dan zeggen: ‘Voor uw opvatting bestaat niet meer bewijs dan voor de onze, maar we bekennen dat we in werkelijkheid niets weten, noch over kracht of stof, noch over datgene wat ten grondslag ligt aan de zogenaamde wisselwerking van krachten. Alleen de tijd kan dus leren wie gelijk heeft en wie niet. Laten we geduldig wachten en hoffelijkheid betrachten, in plaats van elkaar te beschimpen.’\\
naar:
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]]''', W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim. Maar zijn redenering in verband met de aard van de essentie die werkt achter de fysieke verschijnselen van licht, warmte, elektriciteit, enz., is daarom toch niet minder wetenschappelijk en gezaghebbend en is precies van toepassing op dit geval. De wetenschap heeft niet het recht de occultisten hun aanspraak te ontzeggen op een diepere kennis van de zogenaamde krachten, die volgens hen alleen maar de gevolgen zijn van oorzaken die werden opgewekt door machten die stoffelijk zijn, maar toch bovenzinnelijk en die '''''niet behoren''''' tot enige soort stof waarmee zij (de wetenschappers) tot dusver bekend waren. Het beste wat de wetenschap kan doen, is een houding van '''agnosticisme''' aan te nemen en deze vol te houden. Zij kan dan zeggen: ‘Voor uw opvatting bestaat niet meer bewijs dan voor de onze, maar we bekennen dat we in werkelijkheid niets weten, noch over kracht of stof, noch over datgene wat ten grondslag ligt aan de zogenaamde '''wisselwerking van krachten''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen|Wederkerigheid]]'''). Alleen de tijd kan dus leren wie gelijk heeft en wie niet. Laten we geduldig wachten en hoffelijkheid betrachten, in plaats van elkaar te beschimpen.’\\
385 verwijderde regel
392-399 verwijderde regels24 March 2012 om 01:04 door 86.83.160.63 -
178 aangepaste regel
En iedereen die de numerieke evolutie in de oorspronkelijke kosmogonie van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' (een tijdgenoot van Confucius) heeft bestudeerd, zal altijd hetzelfde denkbeeld terugvinden in zijn '''triade''', '''tetraktis''' en '''decade''', die voortkomen uit de ENE en enige '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Monade]]'''. '''Confucius''' wordt door zijn christelijke biograaf bespot, omdat hij voor en na deze passage over ‘waarzeggerij spreekt’, en hij wordt als volgt geciteerd: ‘De acht symbolen bepalen het geluk en het ongeluk en deze leiden tot grote daden. Er zijn geen beelden die nagebootst kunnen worden en die groter zijn dan '''hemel''' en '''aarde'''. Er zijn geen veranderingen, groter dan de vier jaargetijden (dit betekent '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|noord, zuid, oost en west]]''', enz.). Er zijn geen zwevende beelden, helderder dan de zon en de maan. In het voorbereiden ''van dingen voor het gebruik, is er niemand groter dan de wijze''. Bij het bepalen van geluk en ongeluk is er niets groter dan ''de waarzegstrootjes en de schildpad''.’\\
naar:
En iedereen die de numerieke evolutie in de oorspronkelijke kosmogonie van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' (een tijdgenoot van Confucius) heeft bestudeerd, zal altijd hetzelfde denkbeeld terugvinden in zijn '''triade''', '''[[Geestkunde#Sch|tetraktis]]''' en '''decade''', die voortkomen uit de ENE en enige '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Monade]]'''. '''Confucius''' wordt door zijn christelijke biograaf bespot, omdat hij voor en na deze passage over ‘waarzeggerij spreekt’, en hij wordt als volgt geciteerd: ‘De acht symbolen bepalen het geluk en het ongeluk en deze leiden tot grote daden. Er zijn geen beelden die nagebootst kunnen worden en die groter zijn dan '''hemel''' en '''aarde'''. Er zijn geen veranderingen, groter dan de vier jaargetijden (dit betekent '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|noord, zuid, oost en west]]''', enz.). Er zijn geen zwevende beelden, helderder dan de zon en de maan. In het voorbereiden ''van dingen voor het gebruik, is er niemand groter dan de wijze''. Bij het bepalen van geluk en ongeluk is er niets groter dan ''de waarzegstrootjes en de schildpad''.’\\
201 nieuwe regel
394-395 nieuwe regels

21 March 2012 om 07:54 door 86.83.160.63 -
26 aangepaste regel
De '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|eeuwige wederkeer]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]]'''), 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
naar:
De '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|eeuwige wederkeer]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]]'''), 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' ('''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''', '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij| Wederkerigheid]]''').
29 February 2012 om 23:03 door 86.83.160.63 -
51 aangepaste regel
P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de eeuwige wederkeer. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|leven en dood]]''' verondersteld.
naar:
P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_return|eeuwige wederkeer]]'''. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|leven en dood]]''' verondersteld.
29 February 2012 om 03:32 door 86.83.160.63 -
19 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-Ethiek2#Lev|'Levenskunstenaar]] en [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap']])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Bew|Eeuwige beweging]], [[8-Ethiek2#Lev|'Levenskunstenaar]] en [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap']])
11 February 2012 om 23:37 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
naar:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').\\
11 February 2012 om 23:25 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[fibonacci +site:theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
naar:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
11 February 2012 om 23:21 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
naar:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[fibonacci +site:theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
23 January 2012 om 02:37 door 86.83.160.63 -
51 aangepaste regel
P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de eeuwige wederkeer. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van leven en dood verondersteld.
naar:
P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de eeuwige wederkeer. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|leven en dood]]''' verondersteld.
18 January 2012 om 00:15 door 86.83.160.63 -
20-22 nieuwe regels
'''Einde der tijden is reinigingsritueel''' ('''[[http://www.volkskrant.nl/vk-online/VK/20120107___/VKN01_026/vkn_20120107_sectionVKN01_page014_article6.html|Stef Aupers]]''' Volkskrant 7 januari 2012)\\
Het einde der tijden is nooit het einde der tijden; het is een '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|reinigingsritueel]]''' – de angst voor 2012 is het verlangen naar een nieuw begin.

17 December 2011 om 07:48 door 86.83.160.63 -
243 aangepaste regel
Alfred North Whitehead: Genieën als '''[[Aristoteles]]''', Archimedes of Roger Bacon moeten begiftigd zijn geweest met de volledig wetenschappelijke mentaliteit, die instinctief volhoudt dat alle grote en kleine dingen gezien kunnen worden als voorbeelden van algemene beginselen die over de natuurlijke orde heersen. Maar tot het einde van de middeleeuwen had het algemene geschoolde publiek die sterke overtuiging en die gedetailleerde interesse niet voor een dergelijke gedachte.… Waarom werd het tempo plotseling opgevoerd in de zestiende en zeventiende eeuw? Aan het eind van de middeleeuwen openbaarde een nieuwe mentaliteit zich. Uitvindingen gaven een stimulans aan het denken, het denken gaf een stimulans aan natuurkundige speculaties, Griekse manuscripten onthulden wat de ouden hadden ontdekt.
naar:
Alfred North Whitehead: Genieën als '''[[Aristoteles]]''', Archimedes of '''[[6-Sociologie|Roger Bacon]]''' moeten begiftigd zijn geweest met de volledig wetenschappelijke mentaliteit, die instinctief volhoudt dat alle grote en kleine dingen gezien kunnen worden als voorbeelden van algemene beginselen die over de natuurlijke orde heersen. Maar tot het einde van de middeleeuwen had het algemene geschoolde publiek die sterke overtuiging en die gedetailleerde interesse niet voor een dergelijke gedachte.… Waarom werd het tempo plotseling opgevoerd in de zestiende en zeventiende eeuw? Aan het eind van de middeleeuwen openbaarde een nieuwe mentaliteit zich. Uitvindingen gaven een stimulans aan het denken, het denken gaf een stimulans aan natuurkundige speculaties, Griekse manuscripten onthulden wat de ouden hadden ontdekt.
390-392 nieuwe regels


17 December 2011 om 07:43 door 86.83.160.63 -
381-382 nieuwe regels

390-392 nieuwe regels


17 December 2011 om 07:33 door 86.83.160.63 -
317-320 verwijderde regels
'''[[http://www.integralworld.net/nl/vanlommel.html|Frank Visser]]''' NIEUW LICHT OP DE BIJNA-DOOD ERVARING? Uniek onderzoek van cardioloog Van Lommel trekt wereldwijd de aandacht\\
Pogingen om het menselijk bewustzijn in verband te brengen met (of zelfs te verklaren uit) subatomaire deeltjes of een universeel quantumveld hebben mij persoonlijk nooit echt kunnen overtuigen. Als ''dat'' ons voorland is, dan ga ik nog liever gewoon dood... God woont niet tussen de fotonen, maar Hij heeft (als Hij al bestaat) de wereld waartoe die '''fotonen''' behoren geschapen, naast een groot aantal andere, psychische en geestelijke werelden. Het is ''dat'' of het materialisme denk ik.\\
'''Van Lommel''' grijpt in zijn poging de BDE te verklaren – of liever gezegd: het menselijk bewustzijn in het algemeen – eveneens naar de moderne fysica, die het verschijnsel van de zgn. '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|non-lokaliteit]]''' heeft ontdekt. In zijn visie is het menselijk bewustzijn iets wat uitstijgt boven het fysieke lichaam (en de hersenen), het behoort tot de zgn. non-lokale of niet-plaatselijke werkelijkheid.

387-389 verwijderde regels


17 December 2011 om 07:31 door 86.83.160.63 -
242-244 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_h3.pdf|Hoofdstuk 3]]''' '''Moderne wetenschap: De eerste vierhonderd jaar''' (p. 89):\\
Alfred North Whitehead: Genieën als '''[[Aristoteles]]''', Archimedes of Roger Bacon moeten begiftigd zijn geweest met de volledig wetenschappelijke mentaliteit, die instinctief volhoudt dat alle grote en kleine dingen gezien kunnen worden als voorbeelden van algemene beginselen die over de natuurlijke orde heersen. Maar tot het einde van de middeleeuwen had het algemene geschoolde publiek die sterke overtuiging en die gedetailleerde interesse niet voor een dergelijke gedachte.… Waarom werd het tempo plotseling opgevoerd in de zestiende en zeventiende eeuw? Aan het eind van de middeleeuwen openbaarde een nieuwe mentaliteit zich. Uitvindingen gaven een stimulans aan het denken, het denken gaf een stimulans aan natuurkundige speculaties, Griekse manuscripten onthulden wat de ouden hadden ontdekt.
Hoewel Europa in het jaar 1500 minder wist dan Archimedes, die stierf in het jaar 212 voor Christus, werd in het jaar 1700 Newtons ''Principia'' geschreven en was de wereld goed op weg naar de moderne tijd.\\
392-394 nieuwe regels


17 December 2011 om 07:24 door 86.83.160.63 -
367 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/gl2wetenschap1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 3 '''[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|''Archaïsche of hedendaagse antropologie?'']]''' Aanhangsels bij Deel II § 1  (p. 740/741):\\
naar:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/gl2wetenschap1.html|hoofdstuk 3]]''' '''[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|''Archaïsche of hedendaagse antropologie?'']]''' Aanhangsels bij Deel II § 1  (p. 740/741):\\
381-383 aangepaste regels
zijn materialistische medestanders in Engeland – ondanks de ontzaglijke geleerdheid van de eerstgenoemde. Zulke mannen zijn eenvoudig de '''intellectuele en morele moordenaars''' van toekomstige generaties; vooral Haeckel, van wie het grove materialisme vaak stijgt tot het toppunt van idiote ''naïveteiten'' in zijn redeneringen. Men hoeft slechts zijn Pedigree of Man, and Other Essays (''Eng. vertaling van Aveling'') te lezen om het verlangen te voelen, in de woorden van Job, dat zijn nagedachtenis op aarde zal vergaan en dat hij ‘geen naam zal hebben in de straten’. Hoor hoe hij het denkbeeld van de oorsprong van de mensheid ‘als een bovennatuurlijk (?) verschijnsel’ bespot, als iets ‘dat niet het gevolg kan zijn van ''eenvoudige mechanische oorzaken'', van ''fysische en chemische krachten'', maar de rechtstreekse tussenkomst van een '''scheppende persoonlijkheid''' vereist. . .’\\
741/742: De geest probeerde tevergeefs zich ''in zijn'' '''[[Kompaskwadrant#Inl|''volheid'']]''' ''in zuiver organische vormen te manifesteren'' (zoals in Afdeling 1 van dit Deel is uitgelegd), en het vermogen, dat in de vroege mensheid van het derde Ras een natuurlijke eigenschap was geweest, ging nu behoren tot een soort die door de spiritisten en occultisten werd beschouwd als eenvoudig van '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|fenomenale]]''' aard, en door de materialisten als ''wetenschappelijk onmogelijk''.

naar:
zijn materialistische medestanders in Engeland – ondanks de ontzaglijke geleerdheid van de eerstgenoemde. Zulke mannen zijn eenvoudig de '''intellectuele en morele moordenaars''' van toekomstige generaties; vooral Haeckel, van wie het grove materialisme vaak stijgt tot het toppunt van idiote ''naïveteiten'' in zijn redeneringen. Men hoeft slechts zijn Pedigree of Man, and Other Essays (''Eng. vertaling van Aveling'') te lezen om het verlangen te voelen, in de woorden van Job, dat zijn nagedachtenis op aarde zal vergaan en dat hij ‘geen naam zal hebben in de straten’.
389 nieuwe regel
10 December 2011 om 11:26 door 86.83.160.63 -
13-15 verwijderde regels
->'''[[wikipn:Johann_Wolfgang_von_Goethe|Goethe:]]''' ''Zo werk ik aan ‘t razende weefgetouw van de tijd, en weef een levend kleed voor de godheid.''\\
''Als jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie het nooit snappen al doen jullie nog zo je best''.

18 aangepaste regel
naar:
|| ||
10 December 2011 om 11:25 door 86.83.160.63 -
393-404 verwijderde regels10 December 2011 om 11:25 door 86.83.160.63 -
224-226 aangepaste regels

The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere.
naar:
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Arg%C3%BCelles|José Argüelles]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Arg%C3%BCelles#The_Law_of_Time|The Law of Time]]''') distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere.
394-396 nieuwe regels


10 December 2011 om 11:04 door 86.83.160.63 -
232-233 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken. Het laat duidelijk zien dat tijd een dimensie is.
naar:
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken. Het laat duidelijk de conclusie van Einstein zien dat tijd een dimensie is.
395-397 nieuwe regels


10 December 2011 om 11:01 door 86.83.160.63 -
232-233 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.
naar:
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken. Het laat duidelijk zien dat tijd een dimensie is.
395-397 nieuwe regels


10 December 2011 om 10:57 door 86.83.160.63 -
220 verwijderde regel
231 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|imaginaire]]''' dimensie - het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' - het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|imaginaire]]''' dimensie - het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' - het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noosphere|'Noosphere']]''') waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
395-397 nieuwe regels


07 December 2011 om 12:10 door 86.83.160.63 -
22 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-Ethiek2#Lev|'Levenskunstenaar]] en [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap']]) 
103 aangepaste regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetrie]] ([[DanMillman#Dem|Zichtbaar en Onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
naar:
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetrie]] ([[DanMillman#Dem|Zichtbaar en Onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
395-400 verwijderde regels

06 December 2011 om 09:42 door 86.83.160.63 -
328-330 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2002/meijuni2002/lichtenduisternis.html|William A. Savage]]''' Bespiegelingen over licht en duisternis\\
Wanneer licht in aanraking komt met doorzichtige materie van verschillende dikte – bijvoorbeeld een '''[[wikipn:Prisma_%28optica%29|prisma]]''' of een regendruppel – wordt wit licht gedifferentieerd in de bekende kleuren van het '''[[wikipn:Spectrum|spectrum]]'''. Het prisma, dat ervoor zorgt dat de gekleurde stralen ontstaan uit de oorspronkelijke straal wit licht, is te vergelijken met een layacentrum. In de theosofische literatuur is een layacentrum een mathematisch nulpunt of enkelvoudig punt, waar energie, levenskracht of stof zich manifesteert op of uitstraalt naar het ene gebied, terwijl het tegelijk uit een ander gebied verdwijnt – zoals een substantie die neerslaat of oplost, overgaat van de ene toestand in een andere. Manifestatie komt voort uit potentialiteit: ongemanifesteerde duisternis.
06 December 2011 om 09:41 door 86.83.160.63 -
247-250 nieuwe regels
'''[[WinstofVerlies#Cre|Hoofdstuk 7]]''' '''De evolutietheorie en haar ontwikkeling''' (p. 182):\\
Zoals eerder werd opgemerkt verlaten een aantal biologen nu de gebruikelijke reductionistische tradities. Een voorbeeld is wijlen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Jantsch| Erich Jantsch]]''', die een ingewikkeld en werkelijk opmerkelijk boek schreef, The Self-Organizing Universe.\\
184: Het boek van Jantsch, dat voortbouwt op het werk van Ilya Prigogine, is een synthese van het werk van een aantal proces-gerichte wetenschappers te beginnen met Alfred North Whitehead en Jan Smuts.\\
Meer in het bijzonder past Jantsch de benadering van de '''[[Standaardmodel#Tij|dissipatieve structuren]]''' toe op het ontstaan van soorten, in het voetspoor van de scheikundige Manfred Eigen en de biologen Conrad Waddington, Paul Weiss, Humberto Maturana, Francisco Varela en Ricardo Uribe.\\
399-401 nieuwe regels


06 December 2011 om 04:55 door 86.83.160.63 -
8 nieuwe regel
#[[2-2TijdEnSymmetrie2#Tet|Tetractys en Chaostheorie]]
05 December 2011 om 06:50 door 86.83.160.63 -
22 aangepaste regel
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Het leven]]''' is een wonder, het gaat ons '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrip]]''' te boven. Voor we het '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|'wat en hoe']]''' (reciprociteit) van de emergentie van het leven volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:\\
naar:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Het leven]]''' is een wonder, het gaat ons '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrip]]''' te boven. Voor we het '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|'wat en hoe']]''' (reciprociteit) van de emergentie ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Noogenesis|noogenesis]]''') van het leven volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:\\
04 December 2011 om 09:44 door 86.83.160.63 -
22-24 nieuwe regels
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Het leven]]''' is een wonder, het gaat ons '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrip]]''' te boven. Voor we het '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|'wat en hoe']]''' (reciprociteit) van de emergentie van het leven volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:\\
%blue%"Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos".

04 December 2011 om 09:40 door 86.83.160.63 -
24 aangepaste regel
De mensheid houdt zich al millennia bezig om dekloof tussen '''[[Complementariteit#Pro|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke perceptie naar een vraagstuk wordt gekeken. 
naar:
'''[[Complementariteit#Pro|De mensheid]]''' houdt zich al millennia bezig om dekloof tussen '''[[Complementariteit#Pro|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke perceptie naar een vraagstuk wordt gekeken. 
04 December 2011 om 09:37 door 86.83.160.63 -
15 verwijderde regel
24 aangepaste regel
De mensheid houdt zich al millennia bezig om dekloof tussen '''[[Complementariteit#Pro|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief naar een vraagstuk wordt gekeken. 
naar:
De mensheid houdt zich al millennia bezig om dekloof tussen '''[[Complementariteit#Pro|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke perceptie naar een vraagstuk wordt gekeken. 
04 December 2011 om 07:01 door 86.83.160.63 -
13-18 nieuwe regels
->'''[[wikipn:Johann_Wolfgang_von_Goethe|Goethe:]]''' ''Zo werk ik aan ‘t razende weefgetouw van de tijd, en weef een levend kleed voor de godheid.''\\
''Als jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie het nooit snappen al doen jullie nog zo je best''.


->'''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein:]]''' ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
''Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.''
04 December 2011 om 06:58 door 86.83.160.63 -
319-328 verwijderde regels
'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/131574/Voorbij_het_einde_van_tijd_en_ruimte..|rudolfhendriques]]''' Voorbij het einde van tijd en ruimte.., Lichtsnelheid, het nulpunt van de ruimte en tijd,\\
Hoewel de natuurkunde er nog altijd vanuit gaat dat de lichtsnelheid de hoogste snelheid in het universum is vermoed ik juist het tegenovergestelde. Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging. Licht lijkt te bewegen maar is eigenlijk een spoor wat achterblijft in de ruimte/tijd. Voordat ik met de wetenschappelijke bewijzen kom ( dat betekend middels wiskunde en een test waarmee ik mijn gelijk zou kunnen aantonen), zal ik eerst trachten te verklaren hoe wij onze omgeving waarnemen..\\
Het hele concept van waarnemen berust altijd op 2 gegevens.\\
1) Het tijdstip van de waarneming.\\
2) De plaats van de waarneming.

'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/135400/Pythagoras_en_de_fout_van_Einstein..|rudolfhendriques]]''' Pythagoras en de fout van Einstein..\\
Tijd en ruimte zijn gelijk aan elkaar, en als je nog een stapje verder zou durven te gaan zou je zelfs kunnen zeggen dat tijd en ruimte eigenlijk dezelfde zijn.
Om mijn ideeën over tijd en ruimte beter te begrijpen vindt u in mijn weblog voldoende teksten hierover. Graag lich ik e.a. nader toe, zodoende zal ook deze tekst weer een stukje duidelijker moeten maken waarom Einstein de verkeerde kant op zat te kijken. 

386-388 nieuwe regels


04 December 2011 om 06:56 door 86.83.160.63 -
12-14 verwijderde regels

->'''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein:]]''' ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
''Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.''
04 December 2011 om 06:55 door 86.83.160.63 -
12-13 verwijderde regels
->'''[[wikipn:Johann_Wolfgang_von_Goethe|Goethe:]]''' ''Zo werk ik aan ‘t razende weefgetouw van de tijd, en weef een levend kleed voor de godheid.''\\
''Als jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie het nooit snappen al doen jullie nog zo je best''.
04 December 2011 om 06:53 door 86.83.160.63 -
04 December 2011 om 06:52 door 86.83.160.63 -
333-335 verwijderde regels

'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/134101/De_fomule_van_tijdsdilatie%2C_handig_voor_boekhouders%3F|rudolfhendriques]]''' De fomule van tijdsdilatie, handig voor boekhouders?\\
Hetgeen wat ik echter duidelijk probeer te maken is dat de theorie ondersteboven wordt gehouden, de lichtsnelheid is het absolute nulpunt van tijd en ruimte, en wij reizen met 300.000km/sec door de tijd. Je zou ook kunnen zeggen dat wij met 1sec / 300.000km door de tijd reizen. Het heden is de grens van het universum, weten we meteen waar die zit en hoeven we daar niet verder naar te zoeken.
04 December 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
403-419 verwijderde regels
04 December 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
23-30 nieuwe regels

De mensheid houdt zich al millennia bezig om dekloof tussen '''[[Complementariteit#Pro|probleem en oplossing]]''' te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief naar een vraagstuk wordt gekeken. 

'''[[Homepage#Inl|Het is als]]''' met de '''[[wikipn:Bijbel_%28christendom%29|Bijbel]]''', '''[[wikipn:Koran |Koran]]''' en '''[[wikipn: Talmoed|Talmoed]]''' wat zeggen deze heilige boeken ons over de '''[[1-Inleiding#Hom|mens]]'''?\\
'''[[http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/7.html|Matteüs 7:]]''' ''En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?''\\
In de kern draait menselijke beschaving om de '''[[8-1Rechtvaardigheid|rechtvaardigheid]]''' tussen mens en medemens, de morele schakel tussen het individuele en het algemene belang. Wordt de macht door competente of door incompetente '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|leiders]]''' uitgeoefend?

Een nieuw perspectief ontstaat door de heilige boeken te bestuderen, te herinterpreteren. De '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev |verbeeldingskracht]]''' wordt daardoor gestimuleerd.
03 December 2011 om 11:53 door 86.83.160.63 -
329-344 verwijderde regels
H.P. Blavatsky boek Isis ontsluierd Deel 1
10: Maar Plato kon geen filosofie accepteren die elk spiritueel streven zou missen; die twee waren bij hem één. Voor de oude Griekse wijze was er maar één doel: het verkrijgen van WERKELIJKE KENNIS. Hij beschouwde
alleen diegenen als echte filosofen of als zoekers naar waarheid, die de kennis bezitten van het werkelijk bestaande, in tegenstelling tot het louter zichtbare; van het altijd bestaande in tegenstelling tot het vergankelijke; en
van wat blijvend bestaat in tegenstelling tot wat toeneemt, afneemt en afwisselend wordt ontwikkeld en vernietigd.
16: Deze hele combinatie van de opklimming van getallen in de idee van de schepping komt van de hindoes. Het wezen dat door zichzelf bestaat, Svayambhû of Svåyambhuva, zoals sommigen hem noemen, is één. Hij
emaneert uit zichzelf het scheppende vermogen, Brahmå of purusha (de goddelijk mannelijke), en het ene wordt twee. Uit deze duade, de vereniging van het zuiver verstandelijke beginsel met het stoffelijke beginsel, evolueert een derde, Viråj, de wereld van de verschijnselen. Uit deze onzichtbare en onbegrijpelijke drie-eenheid, de brahmaanse trimûrti, evolueert de tweede triade, die de drie vermogens voorstelt: het scheppende, het in stand houdende en het transformerende. Deze worden gesymboliseerd door Brahmå, Vishñu en Íiva, maar vermengen zich telkens weer tot
één. De Eenheid, Brahmå, of zoals de Veda’s hem noemen, Tridañdi, is de drievoudig gemanifesteerde god, uit wie de symbolische Aum of de verkorte trimûrti ontstond. Alleen onder deze drie-eenheid, altijd actief en tastbaar voor onze zintuigen, kan de onzichtbare en onbekende Monas zich aan de wereld van stervelingen manifesteren.
21: In de Epinomis wordt de leer van de pythagorische getallen met betrekking tot geschapen dingen volledig uiteengezet. Als een ware platonist beweert de schrijver ervan dat wijsheid alleen kan worden verkregen door
een grondig onderzoek naar het occulte karakter van de schepping; alleen dat verzekert ons van een bestaan van gelukzaligheid na de dood. In deze verhandeling staan uitvoerige beschouwingen over de onsterfelijkheid van
de ziel, maar de schrijver voegt eraan toe dat we deze kennis alleen kunnen verkrijgen door een volledig begrip van de getallen. Want wie een rechte lijn niet kan onderscheiden van een kromme, zal nooit voldoende wijsheid bezitten om een wiskundig bewijs van het onzichtbare te begrijpen. Met andere woorden, we moeten overtuigd zijn van het objectieve bestaan van onze ziel (astraal lichaam) vóór ons kan worden meegedeeld dat we een goddelijke en onsterfelijke geest bezitten. Iamblichus zegt hetzelfde en voegt eraan toe dat het een geheim is dat behoort tot de hoogste inwijding. De Goddelijke Macht, zegt hij, is altijd verontwaardigd geweest over hen ‘die de constructie van de icosagonus bekendmaakten’, dat wil zeggen die de methode van het vormen van een dodecaëder1 in een bol aan
de openbaarheid prijsgaven.
57: De harmonie en de wiskundige gelijkvormigheid van de dubbele evolutie – de spirituele en de fysieke – worden alleen verduidelijkt door de universele getallen van Pythagoras, die zijn stelsel volledig opbouwde op basis van de zogenaamde ‘metrische taal’ van de Veda’s van de hindoes. Pas kortgeleden nam Martin Haug, een van de ijverigste
Sanskrietgeleerden, de vertaling op zich van het Aitareya Bråhmañam van de Rig-Veda.
58: Plato, de toegewijde leerling van Pythagoras, begreep dit zo goed dat hij beweerde dat de dodecaëder de meetkundige figuur was die de demiurg bij de bouw van het heelal had gebruikt.1 Enkele van deze getallen hadden een bijzonder heilige betekenis. De vier bijvoorbeeld, waarvan de dodecaëder het drievoud is, werd door de pythagoreeërs als heilig beschouwd. Het is het volmaakte vierkant; geen van de zijden is ook maar iets langer dan de andere. Het is het symbool van morele gerechtigheid en goddelijke rechtvaardigheid, meetkundig uitgedrukt.

395-397 verwijderde regels


03 December 2011 om 11:51 door 86.83.160.63 -
330-345 nieuwe regels
H.P. Blavatsky boek Isis ontsluierd Deel 1
10: Maar Plato kon geen filosofie accepteren die elk spiritueel streven zou missen; die twee waren bij hem één. Voor de oude Griekse wijze was er maar één doel: het verkrijgen van WERKELIJKE KENNIS. Hij beschouwde
alleen diegenen als echte filosofen of als zoekers naar waarheid, die de kennis bezitten van het werkelijk bestaande, in tegenstelling tot het louter zichtbare; van het altijd bestaande in tegenstelling tot het vergankelijke; en
van wat blijvend bestaat in tegenstelling tot wat toeneemt, afneemt en afwisselend wordt ontwikkeld en vernietigd.
16: Deze hele combinatie van de opklimming van getallen in de idee van de schepping komt van de hindoes. Het wezen dat door zichzelf bestaat, Svayambhû of Svåyambhuva, zoals sommigen hem noemen, is één. Hij
emaneert uit zichzelf het scheppende vermogen, Brahmå of purusha (de goddelijk mannelijke), en het ene wordt twee. Uit deze duade, de vereniging van het zuiver verstandelijke beginsel met het stoffelijke beginsel, evolueert een derde, Viråj, de wereld van de verschijnselen. Uit deze onzichtbare en onbegrijpelijke drie-eenheid, de brahmaanse trimûrti, evolueert de tweede triade, die de drie vermogens voorstelt: het scheppende, het in stand houdende en het transformerende. Deze worden gesymboliseerd door Brahmå, Vishñu en Íiva, maar vermengen zich telkens weer tot
één. De Eenheid, Brahmå, of zoals de Veda’s hem noemen, Tridañdi, is de drievoudig gemanifesteerde god, uit wie de symbolische Aum of de verkorte trimûrti ontstond. Alleen onder deze drie-eenheid, altijd actief en tastbaar voor onze zintuigen, kan de onzichtbare en onbekende Monas zich aan de wereld van stervelingen manifesteren.
21: In de Epinomis wordt de leer van de pythagorische getallen met betrekking tot geschapen dingen volledig uiteengezet. Als een ware platonist beweert de schrijver ervan dat wijsheid alleen kan worden verkregen door
een grondig onderzoek naar het occulte karakter van de schepping; alleen dat verzekert ons van een bestaan van gelukzaligheid na de dood. In deze verhandeling staan uitvoerige beschouwingen over de onsterfelijkheid van
de ziel, maar de schrijver voegt eraan toe dat we deze kennis alleen kunnen verkrijgen door een volledig begrip van de getallen. Want wie een rechte lijn niet kan onderscheiden van een kromme, zal nooit voldoende wijsheid bezitten om een wiskundig bewijs van het onzichtbare te begrijpen. Met andere woorden, we moeten overtuigd zijn van het objectieve bestaan van onze ziel (astraal lichaam) vóór ons kan worden meegedeeld dat we een goddelijke en onsterfelijke geest bezitten. Iamblichus zegt hetzelfde en voegt eraan toe dat het een geheim is dat behoort tot de hoogste inwijding. De Goddelijke Macht, zegt hij, is altijd verontwaardigd geweest over hen ‘die de constructie van de icosagonus bekendmaakten’, dat wil zeggen die de methode van het vormen van een dodecaëder1 in een bol aan
de openbaarheid prijsgaven.
57: De harmonie en de wiskundige gelijkvormigheid van de dubbele evolutie – de spirituele en de fysieke – worden alleen verduidelijkt door de universele getallen van Pythagoras, die zijn stelsel volledig opbouwde op basis van de zogenaamde ‘metrische taal’ van de Veda’s van de hindoes. Pas kortgeleden nam Martin Haug, een van de ijverigste
Sanskrietgeleerden, de vertaling op zich van het Aitareya Bråhmañam van de Rig-Veda.
58: Plato, de toegewijde leerling van Pythagoras, begreep dit zo goed dat hij beweerde dat de dodecaëder de meetkundige figuur was die de demiurg bij de bouw van het heelal had gebruikt.1 Enkele van deze getallen hadden een bijzonder heilige betekenis. De vier bijvoorbeeld, waarvan de dodecaëder het drievoud is, werd door de pythagoreeërs als heilig beschouwd. Het is het volmaakte vierkant; geen van de zijden is ook maar iets langer dan de andere. Het is het symbool van morele gerechtigheid en goddelijke rechtvaardigheid, meetkundig uitgedrukt.

412-414 nieuwe regels


29 November 2011 om 13:26 door 86.83.160.63 -
204-209 nieuwe regels
Wat is er beter dan een opstijgende antropogenese om te dienen als achtergrond en basis voor de neerdalende verlichtingen van een Christogenese?

'''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Christogenese]]'''\\
Hier komt volgens Teilhard de Chardin de christelijke leer om de hoek kijken: het punt omega is volgens hem de toestand van de door '''[[wikipn:Jezus_%28traditioneel-christelijk%29|Christus]]''' verloste mensheid. De mensen hebben zich zodanig verinnerlijkt dat zij het mystieke lichaam van Christus zijn geworden. Dat is volgens Teilhard de Chardin pas mogelijk nadat de '''[[wikipn: Schepper_%28maker%29|schepper]]''' zichzelf aan het evolutieproces onderhevig maakt, door mens te worden in de vorm van Jezus Christus. Teilhard noemt dat ''christogenese. Krachtens Zijn onderdompeling in de schoot der wereld, zijn de grote wateren der materie, zonder huivering, met leven geladen''. En tegelijkertijd is door de aanraking met Christus het heelal één oneindige '''[[wikipn: Hostie|Hostie]]''' geworden. schrijft Teilhard de Chardin in zijn meditatie ''La Messe sur le Monde'' uit 1925.

396-398 nieuwe regels


29 November 2011 om 12:33 door 86.83.160.63 -
195-199 nieuwe regels
'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/2_Natuurmystiek.pdf|J.S.O. van Asseldonk]]''' ''De Tao van de Landbouw'' II. De Natuurmystiek (p. 66):\\
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' slaagt er ongewild (en onbewust?) in de voorgaande bijdragen van de
verschillende mystici grotendeels in één omvattende kosmologie te verenigen. Het grote voordeel
van zijn bijdrage is bovendien dat zijn kosmologie beter aansluit bij de wetenschap.

390-392 nieuwe regels


28 November 2011 om 12:26 door 86.83.160.63 -
28 November 2011 om 12:25 door 86.83.160.63 -
336-338 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/8lotus.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk 8 ''De lotus als universeel symbool'' (p. 416):\\
In dit denkbeeld moeten wij de oorsprong en de verklaring zoeken van het vers in de joodse kosmogonie dat luidt: ‘En God zei: '''Laat de aarde voortbrengen . . . de vruchtboom die vrucht draagt naar zijn aard, en waarvan het zaad daarin is'''.’ In alle oorspronkelijke religies is de ‘zoon van de vader’ de scheppende god – d.w.z. zijn zichtbaar gemaakte gedachte; en vóór het christelijke tijdperk werd de drie-enige godheid, van de '''Trimurti''' van de hindoes tot de drie kabbalistische hoofden uit de geschriften zoals de joden die verklaren, in de allegorieën van alle volkeren volledig omschreven en bevestigd.\\

385-387 nieuwe regels


28 November 2011 om 12:17 door 86.83.160.63 -
332-333 aangepaste regels
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 384/385):\\
388/389: Deze eerste joodse '''[[Geest|triade]]''' (sephira, chochmah en binah) is de '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|''trimurti'']]''' van de hindoes. Hoe sterk deze ook is versluierd, zelfs in de ''Zohar'' en nog meer in het exoterische pantheon van India, toch wordt elke bijzonderheid die met de ene is verbonden, herhaald in de andere. De ''prajāpati’s'' zijn de sephiroth. Samen met Brahmā zijn het er tien, en als de '''trimurti''' en de kabbalistische triade worden gescheiden van de rest, slinken ze tot zeven.\\
naar:
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 388/389):\\
Deze eerste joodse '''[[Geest|triade]]''' (sephira, chochmah en binah) is de '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|''trimurti'']]''' van de hindoes. Hoe sterk deze ook is versluierd, zelfs in de ''Zohar'' en nog meer in het exoterische pantheon van India, toch wordt elke bijzonderheid die met de ene is verbonden, herhaald in de andere. De ''prajāpati’s'' zijn de sephiroth. Samen met Brahmā zijn het er tien, en als de '''trimurti''' en de kabbalistische triade worden gescheiden van de rest, slinken ze tot zeven.\\
383-385 nieuwe regels


28 November 2011 om 12:14 door 86.83.160.63 -
332-333 nieuwe regels
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 384/385):\\
388/389: Deze eerste joodse '''[[Geest|triade]]''' (sephira, chochmah en binah) is de '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|''trimurti'']]''' van de hindoes. Hoe sterk deze ook is versluierd, zelfs in de ''Zohar'' en nog meer in het exoterische pantheon van India, toch wordt elke bijzonderheid die met de ene is verbonden, herhaald in de andere. De ''prajāpati’s'' zijn de sephiroth. Samen met Brahmā zijn het er tien, en als de '''trimurti''' en de kabbalistische triade worden gescheiden van de rest, slinken ze tot zeven.\\
383-385 nieuwe regels


28 November 2011 om 03:28 door 86.83.160.63 -
356-358 aangepaste regels
1) De '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|werkingssferen]]''' van de gecombineerde krachten van evolutie en karma zijn: (1) de boven-geestelijke of ''noumenale''; (2) de spirituele; (3) de psychische; (4) de astro-etherische; (5) de sub-astrale; (6) de vitale en (7) de zuiver ''fysieke'' sferen.

naar:
1) De '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|werkingssferen]]''' van de gecombineerde krachten van evolutie en karma zijn: (1) de boven-geestelijke of ''noumenale''; (2) de spirituele; (3) de psychische; (4) de astro-etherische; (5) de sub-astrale; (6) de vitale en (7) de zuiver ''fysieke'' sferen.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/gl2wetenschap1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 3 '''[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|''Archaïsche of hedendaagse antropologie?'']]''' Aanhangsels bij Deel II § 1  (p. 740/741):\\
Wij theosofen zijn bereid '''eer te bewijzen''' aan '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|geleerden]]''' zoals wijlen\\
prof. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Stewart|Balfour Stewart]]''' (natuurkunde)
, de heren\\
'''[[wikipn:William_Crookes|Crookes]]''' (grensvlak natuur- en scheikunde),\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Louis_Armand_de_Quatrefages_de_Br%C3%A9au|Quatrefages]]''' ('''[[wikipn:Natuurlijke_historie|natuurlijke historie]]'''),\\
'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace|Wallace]]''' (natuurlijke historie, '''[[wikipn:Aardrijkskunde|aardrijkskunde]]''', '''[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|antropologie]]''', biologie, '''[[wikipn:Entomologie|entomologie]]'''),\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Agassiz|Agassiz]]''' ('''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Bio|biologie]]''', glaciologie, natuurlijke historie, '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Pal|paleontologie]]''', zoölogie),\\
'''[[http://www.ultindia.org/pamphlets/hpb/OccOrExSci.pdf|Butlerof]]''' (scheikunde) en\\
verschillende anderen, hoewel wij vanuit het standpunt van de esoterische filosofie het '''niet eens kunnen zijn''' met alles wat zij zeggen. Maar niets zou ons ertoe kunnen brengen zelfs een schijn van eerbied te tonen voor de opvattingen van andere geleerden, zoals\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]'''(biologie, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biota_%28ecology%29|biota]]''', filosoof),\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Vogt|Carl Vogt]]''' ('''[[wikipn:Fysiologie|fysiologie]]''', geologie, zoölogie) of\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_B%C3%BCchner|Ludwig Büchner]]''' (filosofie, fysiologie, geneeskunde) in Duitsland, of zelfs voor\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley|Huxley]]''' (biologie) en\\
zijn materialistische medestanders in Engeland – ondanks de ontzaglijke geleerdheid van de eerstgenoemde. Zulke mannen zijn eenvoudig de '''intellectuele en morele moordenaars''' van toekomstige generaties; vooral Haeckel, van wie het grove materialisme vaak stijgt tot het toppunt van idiote ''naïveteiten'' in zijn redeneringen. Men hoeft slechts zijn Pedigree of Man, and Other Essays (''Eng. vertaling van Aveling'') te lezen om het verlangen te voelen, in de woorden van Job, dat zijn nagedachtenis op aarde zal vergaan en dat hij ‘geen naam zal hebben in de straten’. Hoor hoe hij het denkbeeld van de oorsprong van de mensheid ‘als een bovennatuurlijk (?) verschijnsel’ bespot, als iets ‘dat niet het gevolg kan zijn van ''eenvoudige mechanische oorzaken'', van ''fysische en chemische krachten'', maar de rechtstreekse tussenkomst van een '''scheppende persoonlijkheid''' vereist. . .’\\
741/742: De geest probeerde tevergeefs zich ''in zijn'' '''[[Kompaskwadrant#Inl|''volheid'']]''' ''in zuiver organische vormen te manifesteren'' (zoals in Afdeling 1 van dit Deel is uitgelegd), en het vermogen, dat in de vroege mensheid van het derde Ras een natuurlijke eigenschap was geweest, ging nu behoren tot een soort die door de spiritisten en occultisten werd beschouwd als eenvoudig van '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|fenomenale]]''' aard, en door de materialisten als ''wetenschappelijk onmogelijk''.

380-455 verwijderde regels28 November 2011 om 02:36 door 86.83.160.63 -
339-340 aangepaste regels
‘We hebben een blik geworpen op de moeilijkheid om een element te omschrijven; we hebben ook de weerstand opgemerkt van veel vooraanstaande natuurkundigen en scheikundigen tegen de gebruikelijke betekenis van de term element; we hebben overwogen hoe onwaarschijnlijk het is dat ze '''eeuwig bestaan'''13, of dat ze ''door toeval ontstaan''. Als overblijvend alternatief hebben we geopperd dat hun oorsprong ligt in een '''evolutieproces''' zoals dat van de hemellichamen volgens Laplace en van de planten en dieren op onze bol volgens Lamarck, Darwin en Wallace14.\\
naar:
‘We hebben een blik geworpen op de moeilijkheid om een element te omschrijven; we hebben ook de weerstand opgemerkt van veel vooraanstaande natuurkundigen en scheikundigen tegen de gebruikelijke betekenis van de term element; we hebben overwogen hoe onwaarschijnlijk het is dat ze '''eeuwig bestaan'''13, of dat ze '''''door toeval ontstaan'''''. Als overblijvend alternatief hebben we geopperd dat hun oorsprong ligt in een '''evolutieproces''' zoals dat van de hemellichamen volgens Laplace en van de planten en dieren op onze bol volgens Lamarck, Darwin en Wallace14.\\
13) Begrijpen we goed: in de vorm die ze nu hebben?
\\
366-368 nieuwe regels


28 November 2011 om 02:34 door 86.83.160.63 -
338 aangepaste regel
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Der|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 12 ''Oeroude gedachten in een modern kleed'' (p. 646/647):\\
naar:
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Der|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 12 ''Oeroude gedachten in een modern kleed'' (p. 646):\\
365-367 nieuwe regels


28 November 2011 om 02:32 door 86.83.160.63 -
338-340 nieuwe regels
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Der|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 12 ''Oeroude gedachten in een modern kleed'' (p. 646/647):\\
‘We hebben een blik geworpen op de moeilijkheid om een element te omschrijven; we hebben ook de weerstand opgemerkt van veel vooraanstaande natuurkundigen en scheikundigen tegen de gebruikelijke betekenis van de term element; we hebben overwogen hoe onwaarschijnlijk het is dat ze '''eeuwig bestaan'''13, of dat ze ''door toeval ontstaan''. Als overblijvend alternatief hebben we geopperd dat hun oorsprong ligt in een '''evolutieproces''' zoals dat van de hemellichamen volgens Laplace en van de planten en dieren op onze bol volgens Lamarck, Darwin en Wallace14.\\
14) En in het bijzonder en oorspronkelijk volgens Kapila en Manu.\\
365-367 nieuwe regels


28 November 2011 om 02:13 door 86.83.160.63 -
334 nieuwe regel
362-364 nieuwe regels


28 November 2011 om 02:12 door 86.83.160.63 -
334 aangepaste regel
'''[[[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap6.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk 6 ''De maskers van de wetenschap'' Fysica of metafysica? (p. 572/573):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap6.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk 6 ''De maskers van de wetenschap'' Fysica of metafysica? (p. 572/573):\\
361-363 nieuwe regels


28 November 2011 om 02:11 door 86.83.160.63 -
336 aangepaste regel
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]]''', W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim.\\
naar:
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]]''', W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim. Maar zijn redenering in verband met de aard van de essentie die werkt achter de fysieke verschijnselen van licht, warmte, elektriciteit, enz., is daarom toch niet minder wetenschappelijk en gezaghebbend en is precies van toepassing op dit geval. De wetenschap heeft niet het recht de occultisten hun aanspraak te ontzeggen op een diepere kennis van de zogenaamde krachten, die volgens hen alleen maar de gevolgen zijn van oorzaken die werden opgewekt door machten die stoffelijk zijn, maar toch bovenzinnelijk en die '''''niet behoren''''' tot enige soort stof waarmee zij (de wetenschappers) tot dusver bekend waren. Het beste wat de wetenschap kan doen, is een houding van '''agnosticisme''' aan te nemen en deze vol te houden. Zij kan dan zeggen: ‘Voor uw opvatting bestaat niet meer bewijs dan voor de onze, maar we bekennen dat we in werkelijkheid niets weten, noch over kracht of stof, noch over datgene wat ten grondslag ligt aan de zogenaamde wisselwerking van krachten. Alleen de tijd kan dus leren wie gelijk heeft en wie niet. Laten we geduldig wachten en hoffelijkheid betrachten, in plaats van elkaar te beschimpen.’\\
361-363 nieuwe regels


27 November 2011 om 09:04 door 86.83.160.63 -
336 aangepaste regel
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, [[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]], W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim.\\
naar:
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]]''', W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim.\\
361-363 nieuwe regels


27 November 2011 om 09:02 door 86.83.160.63 -
334-336 nieuwe regels
'''[[[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap6.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Hoofdstuk 6 ''De maskers van de wetenschap'' Fysica of metafysica? (p. 572/573):\\
Aanvaardt men de uitleg en de leringen van het occultisme en vervangt men de blinde inertie van de natuurwetenschap door de '''[[IntelligentDesign|''intelligente actieve'']]''' machten achter de sluier van de stof, dan worden beweging en inertie aan die machten ondergeschikt. De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom. Zij biedt eindeloze uitzichten op ''substantie'', die in elke mogelijke toestand van ijlheid wordt '''bezield''' door de goddelijke adem van haar ziel, toestanden waarvan de meest spiritueel ingestelde scheikundigen en natuurkundigen nog niet eens dromen.\\
De bovengenoemde opvattingen werden verkondigd door een academicus, de grootste scheikundige van Rusland en zelfs in Europa een erkende autoriteit, wijlen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|prof. Butlerof]]'''. Het is waar, hij verdedigde de verschijnselen van de spiritisten, de zogenaamde materialisaties, waarin hij geloofde, evenals prof. Zöllner en prof. Hare, [[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|A. Russel Wallace]], W. Crookes en veel andere leden van de Royal Society nog steeds doen, hetzij openlijk of in het geheim.\\
361-363 nieuwe regels


27 November 2011 om 07:22 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (GAMMA jrg. 13 2006 nr. 1 en jgr. 15 2008 nr. 3):\\
naar:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (GAMMA jrg. 13 nr. 1 2006 en jgr. 15 nr. 3 2008):\\
358-360 nieuwe regels


27 November 2011 om 07:21 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (GAMMA jrg. 13 nr. 1 en jgr. 15 nr. 3):\\
naar:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (GAMMA jrg. 13 2006 nr. 1 en jgr. 15 2008 nr. 3):\\
358-360 nieuwe regels


27 November 2011 om 07:08 door 86.83.160.63 -
82-84 verwijderde regels
'''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|Het artikel]]'''  ‘Evolutie of Schepping’ van Brunhild Krüger in '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|GAMMA maart 2009]]''' sluit perfect op het concept ''animus/anima'' van de '''[[CarlJung#Ind|'huwelijksquaterniteit']]''' aan. Volgens Krüger moet het ‘streven naar harmonie’ van Teilhard de Chardin, het ‘vrouwelijke denken’ met het typisch mannelijk-bipolaire denken (óf-óf benadering) worden verbonden.\\
'''[[HetNieuweLeren#Cul|Theïsten en atheïsten]]''' kissebissen over details. Het gaat er om dat '''[[DanMillman#Pie|mannen]]''' leren de ‘vrouwelijke’ kant in de evolutie niet te verhullen.

188-194 verwijderde regels


198-201 nieuwe regels

'''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|Het artikel]]'''  ‘Evolutie of Schepping’ van Brunhild Krüger in '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|GAMMA maart 2009]]''' sluit perfect op het concept ''animus/anima'' van de '''[[CarlJung#Ind|'huwelijksquaterniteit']]''' aan. Volgens Krüger moet het ‘streven naar harmonie’ van Teilhard de Chardin, het ‘vrouwelijke denken’ met het typisch mannelijk-bipolaire denken (óf-óf benadering) worden verbonden.\\
'''[[HetNieuweLeren#Cul|Theïsten en atheïsten]]''' kissebissen over details. Het gaat er om dat '''[[DanMillman#Pie|mannen]]''' leren de ‘vrouwelijke’ kant in de evolutie niet te verhullen.

27 November 2011 om 07:06 door 86.83.160.63 -
205-208 nieuwe regels
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Henk Hogeboom van Buggenum]]''' (GAMMA jrg. 13 nr. 1 en jgr. 15 nr. 3):\\
Voor Teilhard betekent het christendom een cruciaal moment in de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|antropogenese]]''', onze bewustwording als mens. Dat blijkt wel uit de invloed, die de figuur van Jezus heeft gehad. Zijn levenswandel werd als waardevol erkend, een richting die navolging verdiende. Het was een nieuw omslagpunt in de evolutie. In de mens werd God als het ware geboren, d.w.z. het besef van ieders verbondenheid met de schepper. Als iedereen - of hij nu boeddhist is of jood, christen of moslim - verbonden is met de schepper, is de liefde voor de medemens een uiting van verbondenheid met God.\\
Wij tappen het bewustzijn af met onze hersenen. Het bewustzijn is alomtegenwoordig en wij zijn er een deel van, dat zichzelf steeds kan verruimen aan de ander. '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander]]''' wordt zo tot een noodzakelijke voorwaarde voor onze groei.

364-366 nieuwe regels


27 November 2011 om 07:00 door 86.83.160.63 -
334-335 nieuwe regels
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 7 ''De dagen en nachten van Brahmâ'' (p. 411):\\
Want het zevende (‘'''duizendtal'''’) (''niet het millennium van het exoterische christendom, maar dat van de '''[[http://www.marxists.org/nederlands/pannekoek/1944/1944antropogenese.htm|antropogenese]]''' '') stelt zowel de ‘'''zevende periode van de schepping'''’ voor, die van de fysieke mens (Vishnu Purāna), als het zevende beginsel – zowel '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmisch als microkosmisch]]''' –, als ook het ''pralaya'' na de zevende periode, de ‘nacht’ die dezelfde duur heeft als de ‘dag’ van Brahmâ. ‘Zij werd in twaalf uur geheel verwoest, zoals er staat geschreven.’ Maar in het dertiende (tweemaal zes en de '''synthese''') zal alles worden hersteld ‘en de '''[[Geest#Inl|''zes'']]''' zullen voortbestaan’.\\
360-362 nieuwe regels


26 November 2011 om 04:18 door 86.83.160.63 -
241 aangepaste regel
230: In de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|proloog]]''' van ''De Geheime Leer'' verwijst zij naar de achtergrond van deze Eeuwige Wijsbegeerte als zij de grondbeginselen van bestaan duidelijk aangeeft en wijst op de noodzaak van het steeds weer refereren aan die grondbeginselen: '''[[Inhoud#Wer|Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie]]''' (het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|immanente]]''' ene leven dat periodiek door de materie reist om die materie te transcenderen). Zij wijst op de noodzaak om dat '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|ene immanente leven]]''' te gaan ontdekken en ervaren, zoals het functioneert door, en uitdrukking geeft aan, alle periodieke vormen van materie, die voortdurend doorbroken en vernieuwd worden. Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De heelheid achter de verscheidenheid van de '''[[TriadeEnTetrade|cyclische periodiciteit]]'''.\\
naar:
230: In de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|proloog]]''' van ''De Geheime Leer'' verwijst zij naar de achtergrond van deze Eeuwige Wijsbegeerte als zij de grondbeginselen van bestaan duidelijk aangeeft en wijst op de noodzaak van het steeds weer refereren aan die grondbeginselen: '''[[Inhoud#Wer|Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie]]''' (het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|immanente]]''' ene leven dat periodiek door de materie reist om die materie te transcenderen). Zij wijst op de noodzaak om dat '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|ene immanente leven]]''' te gaan ontdekken en ervaren, zoals het functioneert door, en uitdrukking geeft aan, alle periodieke vormen van materie, die voortdurend doorbroken en vernieuwd worden. Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De '''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Slot|heelheid achter de verscheidenheid]]''' van de '''[[TriadeEnTetrade|cyclische periodiciteit]]'''.\\
358-360 nieuwe regels


26 November 2011 om 04:16 door 86.83.160.63 -
241 aangepaste regel
230: In de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|proloog]]''' van ''De Geheime Leer'' verwijst zij naar de achtergrond van deze Eeuwige Wijsbegeerte als zij de grondbeginselen van bestaan duidelijk aangeeft en wijst op de noodzaak van het steeds weer refereren aan die grondbeginselen: '''[[Inhoud#Wer|Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie]]''' (het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|immanente]]''' ene leven dat periodiek door de materie reist om die materie te transcenderen). Zij wijst op de noodzaak om dat ene immanente leven te gaan ontdekken en ervaren, zoals het functioneert door, en uitdrukking geeft aan, alle periodieke vormen van materie, die voortdurend doorbroken en vernieuwd worden. Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De heelheid achter de verscheidenheid van de '''[[TriadeEnTetrade|cyclische periodiciteit]]'''.\\
naar:
230: In de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|proloog]]''' van ''De Geheime Leer'' verwijst zij naar de achtergrond van deze Eeuwige Wijsbegeerte als zij de grondbeginselen van bestaan duidelijk aangeeft en wijst op de noodzaak van het steeds weer refereren aan die grondbeginselen: '''[[Inhoud#Wer|Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie]]''' (het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|immanente]]''' ene leven dat periodiek door de materie reist om die materie te transcenderen). Zij wijst op de noodzaak om dat '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLerenLeren#Col|ene immanente leven]]''' te gaan ontdekken en ervaren, zoals het functioneert door, en uitdrukking geeft aan, alle periodieke vormen van materie, die voortdurend doorbroken en vernieuwd worden. Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De heelheid achter de verscheidenheid van de '''[[TriadeEnTetrade|cyclische periodiciteit]]'''.\\
271 verwijderde regel
358-360 nieuwe regels


26 November 2011 om 04:11 door 86.83.160.63 -
241 nieuwe regel
230: In de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|proloog]]''' van ''De Geheime Leer'' verwijst zij naar de achtergrond van deze Eeuwige Wijsbegeerte als zij de grondbeginselen van bestaan duidelijk aangeeft en wijst op de noodzaak van het steeds weer refereren aan die grondbeginselen: '''[[Inhoud#Wer|Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie]]''' (het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Imm|immanente]]''' ene leven dat periodiek door de materie reist om die materie te transcenderen). Zij wijst op de noodzaak om dat ene immanente leven te gaan ontdekken en ervaren, zoals het functioneert door, en uitdrukking geeft aan, alle periodieke vormen van materie, die voortdurend doorbroken en vernieuwd worden. Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De heelheid achter de verscheidenheid van de '''[[TriadeEnTetrade|cyclische periodiciteit]]'''.\\
359-361 nieuwe regels


26 November 2011 om 03:01 door 86.83.160.63 -
36 verwijderde regel
89-91 nieuwe regels

Een '''[[wikipn:Halo-effect|halo-effect]]''' is het '''[[wikipn:Verschijnsel|verschijnsel]]''' waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, bij de waarnemer de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. De term is afgeleid van het Engelse woord ''halo'', dat heiligenkrans betekent.\\
Het tegenovergestelde van het halo-effect wordt het '''[[wikipn:Horn-effect|horn-effect]]''' genoemd.
26 November 2011 om 02:53 door 86.83.160.63 -
23-36 nieuwe regels

'''[[wikipn:Archimedes-spiraal|Archimedes-spiraal]]'''
%lfloat width=250Px%Attach:Arch.jpg\\
%mfloat width=250Px%Attach:Dubb.jpg\\
%lfloat width=300Px%Attach:Spir.jpg
'''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tet|Sterrenstelsels]]''' hebben doorgaans een '''[[wikipn: Spiraal|spiraalvormige]]''', schijf- of bolvormige structuur, met daaromheen een bolvormige '''[[wikipn: Halo_%28astronomie%29|halo]]''' waarin de zwaartekracht ook nog invloed heeft.
%rfloat width=250Px%Attach:Fibo.jpg
Links '''[[wikipn:Rij_van_Fibonacci|Fibonacci spiraal]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_spiral|Golden spiral]]''':)\\

|| ||
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 66):\\
Een variant van de Gulden snede spiraal is de Fibonacci-spiraal.

25 November 2011 om 23:59 door 86.83.160.63 -
73-74 aangepaste regels
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’.
naar:
'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]'''.

Er bestaat '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Top|masculien en feminiem]]''' leiderschap. Soms moet je resultaatgericht zijn; in de onderhandelingen over een contract ga je bijvoorbeeld op je doel af. Maar op andere momenten moet je je intuïtieve kant laten zien en meegaand zijn. Mannen aan de top denken lineair: dit is het plan en zo kom ik bij het einddoel. Vrouwen willen vooral draagvlak creёren. Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen aan mijn kant. De succesvolle leiders hebben een combinatie van deze eigenschappen. De heersende cultuurpatronen maken het voor vrouwen niet gemakkelijk topposities te bereiken. 
25 November 2011 om 23:46 door 86.83.160.63 -
21 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
25 November 2011 om 23:44 door 86.83.160.63 -
21-22 aangepaste regels
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]])
De
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]])
De '''
[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|eeuwige wederkeer]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]]'''), 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
25 November 2011 om 23:37 door 86.83.160.63 -
21 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#AutAuthentiek leiderschap]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#Aut|Authentiek leiderschap]])
25 November 2011 om 23:37 door 86.83.160.63 -
21 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[8-2Gelijkheid2#AutAuthentiek leiderschap]])
25 November 2011 om 23:14 door 86.83.160.63 -
69-73 nieuwe regels

'''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|Het artikel]]'''  ‘Evolutie of Schepping’ van Brunhild Krüger in '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|GAMMA maart 2009]]''' sluit perfect op het concept ''animus/anima'' van de '''[[CarlJung#Ind|'huwelijksquaterniteit']]''' aan. Volgens Krüger moet het ‘streven naar harmonie’ van Teilhard de Chardin, het ‘vrouwelijke denken’ met het typisch mannelijk-bipolaire denken (óf-óf benadering) worden verbonden.\\
'''[[HetNieuweLeren#Cul|Theïsten en atheïsten]]''' kissebissen over details. Het gaat er om dat '''[[DanMillman#Pie|mannen]]''' leren de ‘vrouwelijke’ kant in de evolutie niet te verhullen.

'''[[http://www.stichting-promise.nl/artikelen/bijbelstudie-geestelijke-kennis/man-en-vrouw-gelijk.htm|Man en Vrouw gelijk?]]''' Net als '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|rechtse en linkse]]''' politici zijn mannen en vrouwen wel '''gelijkwaardig''' maar '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|ongelijk]]'''. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke '''[[8-3Integratie#Boe|bril]]''' kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|systeemleer]]''' bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’.
25 November 2011 om 03:51 door 86.83.160.63 -
213 aangepaste regel
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/tsdigitf.html|Fay van Ierland]]''' '''Het Dynamische van Wijsheid''' (zomerschool van de T.V.N. in 1997)
naar:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/tsdigitf.html|Fay van Ierland]]''' '''Het Dynamische van Wijsheid''' (zomerschool van de T.V.N. in 1997)\\
336-338 nieuwe regels


25 November 2011 om 02:59 door 86.83.160.63 -
213-217 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf|Fay van Ierlant]]''' Over heelheid\\
naar:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/tsdigitf.html|Fay van Ierland]]''' '''Het Dynamische van Wijsheid''' (zomerschool van de T.V.N. in 1997)
Theosofie gaat ervan uit dat er één principe, één beginsel is achter al het bestaan, ook wel de Ene oorzaak genoemd. We vinden hetzelfde bij de grote religies en spirituele filosofieën. Die Ene oorzaak drukt zich uit in de materie, het Ene dat het vele veroorzaakt, gebruik makend van een dynamische energie van scheppen en vernietigen.\\
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|Mevr. Blavatsky]]''' vond scheppen geen goed woord omdat er niets geschapen wordt, maar omdat het allemaal voortkomt uit dat [[Werkelijkheid|Ene]] grote onnoembare achter alles, de Ene oorzaak. Daarom zei ze dat er geen scheppen is maar een '''[[IntelligentDesign#Inl|emaneren]]''', een voortkomen uit. Dat zou dan inhouden dat het Ene overal aanwezig is in de verschillende vormen die verschijnen en verdwijnen, zoals we kunnen waarnemen in de wetten van de natuur, waar een bloem bloeit en verwelkt en een dier de soort in stand houdt.

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf|Fay van Ierlant]]''' '''Over heelheid''' (Theosofia 103/6, december 2002)
\\
336-338 nieuwe regels


24 November 2011 om 09:28 door 86.83.160.63 -
218 aangepaste regel
232: Op den duur zou religie, zoals het woord al zegt, ons door spiritueel inzicht weer moeten verbinden met idealen als waarheid – schoonheid – liefde – sociale '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' – economische kwaliteit – politieke vrijheid en internationale vrede. Religie zou elk mens moeten maken tot een vrije en creatieve eenheid van het kosmisch geheel, geworteld in het eeuwige Ene.\\
naar:
232: Op den duur zou religie, zoals het woord al zegt, ons door spiritueel inzicht weer moeten verbinden met idealen als waarheid – schoonheid – liefde – sociale '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' – economische kwaliteit – politieke vrijheid en internationale vrede. Religie zou elk mens moeten maken tot een vrije en creatieve eenheid van het kosmisch geheel, geworteld in het '''[[8-1Rechtvaardigheid#Ene|eeuwige Ene]]'''.\\
332-334 nieuwe regels


24 November 2011 om 09:25 door 86.83.160.63 -
218 nieuwe regel
232: Op den duur zou religie, zoals het woord al zegt, ons door spiritueel inzicht weer moeten verbinden met idealen als waarheid – schoonheid – liefde – sociale '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' – economische kwaliteit – politieke vrijheid en internationale vrede. Religie zou elk mens moeten maken tot een vrije en creatieve eenheid van het kosmisch geheel, geworteld in het eeuwige Ene.\\
332-334 nieuwe regels


24 November 2011 om 09:17 door 86.83.160.63 -
221-223 aangepaste regels
''Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen
maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid''.
naar:
''Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid''. 
331-333 nieuwe regels


24 November 2011 om 09:15 door 86.83.160.63 -
213 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf| Fay van Ierlant]]''' Over heelheid\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf|Fay van Ierlant]]''' Over heelheid\\
217-219 aangepaste regels
wereldcrisis vormen. Een wereldcrisis die het gevolg is van het huidige besef van waarden die de prioriteiten bepalen. De '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|massacultuur]]''' is niet in staat om uitwegen te bedenken die niet om zichzelf draaien (noodzakelijkerwijs gaat dat ten koste van anderen). Dat vraagt om een fundamentele verandering van bewustzijn. Echter de mentaliteit van de onder '''groep 1''' genoemden verwerpt het bestaan van een groeiend bewustzijn omdat het niet kwantificeerbaar is. Maar, schrijft Lemkow, er zijn ook mensen die hun toevlucht nemen tot scholen en werkgroepen die als doel hebben een verandering van bewustzijn te bewerkstelligen en die plaatst ze in '''groep 2'''. Er is ook nog een '''groep 3'''. Die bestaat uit een groeiend aantal wetenschappers, filosofen, sociale werkers, holistische geneeskundigen en anderen die een van Heelheid uitgaande wereldvisie aanhangen. '''Groep 2''' en '''groep 3''' overlappen elkaar. Helaas zijn de mensen in '''groep 1''' meestal onbekend met de gezichtspunten en de publicaties van '''groep 3''' omdat ze daar totaal niet voor open staan.

naar:
wereldcrisis vormen. Een wereldcrisis die het gevolg is van het huidige besef van waarden die de prioriteiten bepalen. De '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|massacultuur]]''' is niet in staat om uitwegen te bedenken die niet om zichzelf draaien (noodzakelijkerwijs gaat dat ten koste van anderen). Dat vraagt om een fundamentele verandering van bewustzijn. Echter de mentaliteit van de onder '''groep 1''' genoemden verwerpt het bestaan van een groeiend bewustzijn omdat het niet kwantificeerbaar is. Maar, schrijft Lemkow, er zijn ook mensen die hun toevlucht nemen tot scholen en werkgroepen die als doel hebben een verandering van bewustzijn te bewerkstelligen en die plaatst ze in '''groep 2'''. Er is ook nog een '''groep 3'''. Die bestaat uit een groeiend aantal wetenschappers, filosofen, sociale werkers, holistische geneeskundigen en anderen die een van Heelheid uitgaande wereldvisie aanhangen. '''Groep 2''' en '''groep 3''' overlappen elkaar. Helaas zijn de mensen in '''groep 1''' meestal onbekend met de gezichtspunten en de publicaties van '''groep 3''' omdat ze daar totaal niet voor open staan.\\
233/234: We weten nu dat massale armoede verband houdt met de kortzichtige manier waarop de meer welvarende delen van de mensheid rijkdom hebben nagejaagd. We zien het fatale verband tussen de industriele productie die grote hoeveelheden ruwe materialen en energiebronnen verbruikt en
de vernietiging van het milieu. We kunnen er in 2002 ook niet meer omheen dat onze eigen afscheidende gedachten bijdragen aan internationale en nationale rampen. De kenmerken van wereldwijdheid en onderlinge verbondenheid wijzen naar de innerlijke orde die vanzelfsprekend de fysieke, emotionele, mentale, morele en spirituele niveaus van het maatschappelijk bestaan omvat.\\
Anna Lemkow schrijft:\\
''Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen
maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid''.

332-334 nieuwe regels


24 November 2011 om 06:06 door 86.83.160.63 -
213-219 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf| Fay van Ierlant]]''' Over heelheid\\
Er is mij gevraagd om in het kader van het thema van deze zomerschool in te gaan op het boek: '''[[http://www.theosofie.nl/online-literatuur/boeken/lemkow-het-heelheid-principe/|''Het Heelheid Principe'']]''', ''de dynamiek van heelheid in wetenschap, religie en samenleving''. Anna Lemkow schreef dit boek in 1990. Anna Lemkow’s intelligentie en inzicht zijn superieur. De mijne zijn dat niet. Maar ik heb haar boek altijd bewonderd en veel gebruikt. Daarom wil ik graag proberen jullie wat van haar inzichten door te geven.\\
231: Alles blijkt op onontkoombare wijze te zijn verweven in een dynamisch geheel. Er
komt meer en meer een overtuiging naar voren dat de huidige crisissituaties een samenhangende
wereldcrisis vormen. Een wereldcrisis die het gevolg is van het huidige besef van waarden die de prioriteiten bepalen. De '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|massacultuur]]''' is niet in staat om uitwegen te bedenken die niet om zichzelf draaien (noodzakelijkerwijs gaat dat ten koste van anderen). Dat vraagt om een fundamentele verandering van bewustzijn. Echter de mentaliteit van de onder '''groep 1''' genoemden verwerpt het bestaan van een groeiend bewustzijn omdat het niet kwantificeerbaar is. Maar, schrijft Lemkow, er zijn ook mensen die hun toevlucht nemen tot scholen en werkgroepen die als doel hebben een verandering van bewustzijn te bewerkstelligen en die plaatst ze in '''groep 2'''. Er is ook nog een '''groep 3'''. Die bestaat uit een groeiend aantal wetenschappers, filosofen, sociale werkers, holistische geneeskundigen en anderen die een van Heelheid uitgaande wereldvisie aanhangen. '''Groep 2''' en '''groep 3''' overlappen elkaar. Helaas zijn de mensen in '''groep 1''' meestal onbekend met de gezichtspunten en de publicaties van '''groep 3''' omdat ze daar totaal niet voor open staan.

328-330 nieuwe regels


24 November 2011 om 04:15 door 86.83.160.63 -
230-234 nieuwe regels
'''[[8-1Rechtvaardigheid#Ene|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 137):\\
Tijdens iedere '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachanische]]''' periode bekleedt de ego, alwetend als die ''per se'' is, zich als het ware met de ''' ''reflectie'' ''' van de voormalige '''[[Ether-paradigma#Pers|“persoonlijkheid”]]'''. Ik heb zojuist verteld dat de ''ideële'' bloesem van alle abstractie en dus niet-sterfelijk en eeuwige kwaliteiten of eigenschappen, zoals de liefde en barmhartigheid, de liefde voor '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|het goede, het ware en het schone]]''', die ooit in het hart van de levende “persoonlijkheid” opwelden, zich na de dood aan de ego hechten en deze dus naar devachan volgen. De ego wordt dus tijdelijk de ideële reflectie van het menselijk wezen dat hij de laatste keer op aarde was, en ''die'' is niet alwetend.\\
175/176: Zoals al eerder gezegd (zie ''Isis Ontsluierd''), kan de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende]]''' kracht zich niet zonder de '''middelpuntvliedende''' kracht openbaren in de harmonische omwentelingen van de hemellichamen, en alle vormen en hun ontwikkeling zijn het produkt van deze '''tweevoudige''' kracht in de natuur. Nu is de geest (of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''buddhi'']]''') de '''middelpuntvliedende''' kracht en de ziel ('''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''') de '''middelpuntzoekende''' geestelijke energie; en om één resultaat voort te brengen, moeten zij in volmaakte eenheid en harmonie zijn.

321-323 nieuwe regels


24 November 2011 om 04:07 door 86.83.160.63 -
203 aangepaste regel
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''Het Heelheid Principe'']]'''\\ 
naar:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''Het Heelheid Principe'']]'''\\
316-318 nieuwe regels


24 November 2011 om 04:06 door 86.83.160.63 -
203-204 aangepaste regels
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''.\\
naar:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''Het Heelheid Principe'']]'''\\
207 verwijderde regel
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.\\
210-214 aangepaste regels
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.naar:
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.\\
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.

316-318 nieuwe regels


24 November 2011 om 04:03 door 86.83.160.63 -
203-206 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe'' '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Stanislav Grof]]''' p. 225):\\
Parapsychologische onderzoekers als J
.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en '''Harold Puthoff''' hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.\\
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.

naar:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''.\\
Hoofdstuk 9
. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
Hoofdstuk 10. De '''[[http://www.dewegwijzer.net/irscopie.html|psi-vermogens]]''': de relatie tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|binnen en buiten]]'''\\
223: Het denkvermogen/hersenen-vraagstuk heeft direct te maken met het onderwerp van de psi-vermogens.\\
225: '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Stanislav Grof]]''': Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en '''Harold Puthoff''' hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.\\
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.\\
226: Zonder twijfel is het de nieuwe fysica die de parapsychologie in een respectabeler licht heeft gesteld. Het idee van het ruimte/tijd-continuüm helpt ons om de tijd te zien als een ondeelbare heelheid die nu voor ons aanwezig is, met inbegrip van dat wat we beschouwen als verleden en toekomst. Etc.\\
227: Je kunt zelfs volhouden dat de '''psi-verschijnselen''' helemaal niet fantastischer zijn dan de verschijnselen van de quantumfysica of de relativiteit van ruimte en tijd.\\
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.320-322 nieuwe regels


24 November 2011 om 03:38 door 86.83.160.63 -
8-10 aangepaste regels
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
naar:
#[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|Samenvatting]]
#[[2-2TijdEnSymmetrie2#Ook|Zie ook]]
#[[2-2TijdEnSymmetrie2#Links|Externe Links]]
24 November 2011 om 03:36 door 86.83.160.63 -
301-438 aangepaste regels
====
!![[#Sam]][[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|Samenvatting]] ([[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Meta-leren]])
Zowel Klaas van Egmond in zijn boek ''Een vorm van beschaving'' (p. 55) als '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Gerrit Teule]]''' in het boek ''Wat Darwin niet kon weten'' (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|'Weltstoff']]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Materie-bewustzijn]]''') gebruik. Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.

'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|René Girard]]''' wijst op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert. De geestelijke wereld is '''[[werkelijkheid]]''', de zintuiglijke is een illusie, want veranderlijk. Men moet zich volgens Plato richten op het geestelijke en streven naar de hoogste wijsheid, namelijk die van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|het Goede, het Ware en het Schone]]'''. 

'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle:]]''' ''Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle]]''' (PRANA nr. 176 dec/jan 2009): '''[[Unificatietheorie#prob|Ego]]''' verbreekt de natuurlijke gegevenheid van ‘eenheid, heelheid, een Zijn, verbonden Zijn’ en schept de illusie van afgescheidenheid. Dit vanuit het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min |subject-object]]''' bewustzijn opererende ‘ego’ is de kern van ons lijden.

De '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e dimensie]]''' staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de reflectie, de werking van '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' ('''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|mimese]]''') tot uitdrukking.

'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|relatieve ruimtetijd]]'''. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid, de '''absolute ruimtetijd'''. Om deze dimensie uit te beelden wordt de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' gebruikt.

Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.

Het Ether-paradigma en het '''[[5D-concept]]''' worden naast elkaar gebruikt en zijn beide een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|elektromagnetisme]]''', '''[[DNA#Ener|QED]]''' en de '''[[http://theorderoftime.org/ned/wetenschap/nieuweenergie/5.html|relatieve ether]]''' van René Meijer. Het 5D-concept belicht de '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''' vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, die beide de '''[[kwintessens]]''' tot uitdrukking brengen. Absoluut en relatief, uiterste objectivering en uiterste subjectivering zijn de beide polen van de éne werkelijkheid. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4. 

'''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' denkt in klassen, groepen, '''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|categorieën]]''', verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.

De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven zintuigen]]''' maken het met behulp van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal bewustzijn]]''' mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren. 

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen '''materie''' en '''geest''', tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

Bewustzijnsevolutie ('''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsleer]]''') en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin's Evolutietheorie]]''' zijn de twee zijden van een medaille.

Het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexieve bewustzijn]]''' verhindert, in de woorden van '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Sam|Duintjer]]''', dat hun geest 'volledig tegenwoordig' in het heden kan zijn. Door over het heden na te denken verdeelt het reflexieve bewustzijn de aandacht met name over verleden en toekomst.

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Fred Matser]]''' boek ''Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde'', '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' (p. 348):\\
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.

'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|logische afhankelijkheid]]''' in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).

'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.

Op de vraag '''wat is tijd?''' en de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst''' geven Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.\\
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]''' betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn.

Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Kompaskwadrant]]''' laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen.\\
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.

'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|''time reversal'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biotransformation|''transformation'']]''') in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.

H.P. Blavatsky ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
‘'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare DAT, wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . . 

Elke '''[[5-2CarlJung#Sam|medaille]]''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|projectiemechanisme]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''', ‘hemel en aarde’, '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|’evolutie en involutie’]]''', '''[[CarlJung#Ind|'onbewuste en bewuste']]''', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', kosmische, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|non-lokale]]''' bewustzijn niet kennen.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er van een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' sprake zijn. Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]''' DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking.\\
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).

Deel III van het onderzoeksrapport 'E i V' behandelt de
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping.

Door religies bij het huisvuil te zetten betekent nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

De in het '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|rapport ‘E i V’]]''' geïnventariseerde '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|modellen]]''' zijn net als SUSY '''[[Standaardmodel|supersymmetrisch]]'''.

In 5D staat ‘Er is slechts eeuwig leven in het NU’ van Trân-Thi-Kim-Diêu centraal.\\
(zie artikel ''De verticale verbinding van verleden en heden'' van  '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2005/1/dieu_635_top.htm|Trân-Thi-Kim-Diêu]]''').

Ouspensky’s boek De vierde dimensie dat in 1918 in Rusland verscheen: Blavatsky roept de mens op in het eeuwige te leven en niet tevreden te zijn met het tijdelijke....  Dit zijn gedurfde inzichten die niet ontkend kunnen worden.\\
In het eeuwige te leven betekent voor de onsterfelijke geestelijke wereld te kiezen, de wereld die geen tijd kent.

Het mysterie van het leven zit in de 4e dimensie verborgen. De vrije keuze, de creativiteit die we hebben ligt als het ware op deze grenslijn. Volgens de relativiteitstheorie van Einstein is tijd geen absoluut gegeven. De objectieve realiteit bestaat niet. Grenslijnen zijn kunstmatig, zijn mensenwerk.

Het denken vindt in het nu, op het snijvlak tussen verleden en toekomst plaats.
Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat het nu op het snijpunt ligt van de drie ruimtelijke dimensies.

Het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|complementariteitsprincipe]]''' komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren.

In de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|theosofie]]''' wordt dit door het 2e en 3e Beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

'''[[http://wapedia.mobi/nl/Bevruchting|Bevruchting]]''' is het proces van de samensmelting van twee '''[[http://wapedia.mobi/nl/Haplo%C3%AFde|haploïde]]''' '''[[http://wapedia.mobi/nl/Gameet|gameten]]''', zoals een '''[[http://wapedia.mobi/nl/Zaadcel|zaadcel]]''' en een '''[[http://wapedia.mobi/nl/Eicel|eicel]]''', dat leidt tot de vorming van een '''[[http://wapedia.mobi/nl/Diploïde|diploïde]]''' '''[[http://wapedia.mobi/nl/Zygote|zygote]]''' en eventueel uiteindelijk de ontwikkeling van een '''[[http://wapedia.mobi/nl/Embryo|embryo]]'''. Hoe dit verloopt wordt onderzocht in de studie van de '''[[http://wapedia.mobi/nl/Levenscyclus|levenscyclus]]'''.

Het verschijnsel '''[[http://www.encyclo.nl/zoek.php|tijd]]''' (zoek op tijd) laat zich niet zo gemakkelijk definiëren.

De in de bijlage '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|‘Nu, Verleden en Toekomst’]]''' gerubriceerde publicaties laten zien dat het definiëren van het verschijnsel tijd nog niet zo eenvoudig ligt. Waandenkbeelden blijven bestaan zolang de domeinen Geest en Lichaam, geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen los van elkaar blijven functioneren. Voor wat betreft ruimte en tijd kan er maar een waarheid zijn, die voor beide domeinen geldt. Het is wenselijk dat de discrepantie die er over de begrippen ruimte en tijd is ontstaan wordt opgeheven. Er treedt een paradigmawisseling van '''[[wikipn: Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.
====
!![[#Ook]]Zie ook:
!!!Boeken:
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/|Russell Targ/Harold Puthoff]]''' ''Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur''
*'''[[http://www.swami-krishnananda.org/chhand_0.html| Swami Krishnananda]]''' The Chhandogya Upanishad
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-geometrie-van-de-schepping/666869534/index.html|Drunvalo Melchizedek]]''' ''De geometrie van de Schepping''
*'''[[http://www.the-arcturians.com/ned/webwinkel/boek5.htm|Janosh]]''' ''De universele taal van Heilige geometrie''
*'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/j/janosh-site|Janosh]]''' Boeken
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?De%20Taal%20van%20het%20Licht&productid=15124|Richard van Rijswijk]]''' ''De TAAL van het LICHT'' en de Heilige Geometrie van de zandcirkels

!![[#Links]]Externe Links
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_time_and_space|Absolute time and space]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]''' ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Zeit|Philosophie der Zeit]])
*'''[[wikipn:Tijdsperceptie| Tijdsperceptie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy, about 25,765 years)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_age|Astrological age]]''' (Great Year or Platonic Year of about 25,920 years)
*'''[[wikipn:Tijddilatatie|Tijddilatatie]]'''
*'''[[wikipn:Eigentijd|Eigentijd]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Time_loop|Time loop]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Four-dimensionalism| Four-dimensionalism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Time_management|Time management]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychometry_%28paranormal%29|Psychometry]]''' (paranormal)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_contagion|Law of contagion]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Frame-dragging|Frame-dragging]]'''
*'''[[http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/z/Zonnenberg_Luc_1.htm|Luc Zonnenberg]]''' ''De mimetische theorie en de ontwikkelingen in het onderwijs''
*'''[[wikipn:Tijdreizen|Tijdreizen]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_time_and_space|Absolute time and space]]'''
*'''[[http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Kwantum-telepathie/|Kwantum telepathie]]'''
*'''[[http://www.startspiritueel.nl/forum/spiritueelForum3.php?id=100000421|DRUNVALO MELCHIZEDEK]]''' KUBUS VAN METATRON EN DE PLATONISCHE LICHAMEN
*'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|De MetaTRON-paradox Deel 1]]'''
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht (Tekst en presentatie)
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/max-takkenberg/Unificatie%20en%20Broederschap%20vanuit%20de%20moderne%20fysica%20belicht.pdf|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht
*'''[[http://home.wanadoo.nl/herbert/lezingen/merkaba.htm|Herbert van Erkelens]]''' Merkaba
*'''[[http://www.patinkas.co.uk/Merkaba_Feature_Article/merkaba_feature_article.html|The Merkaba]]''' Platonic Solids & Sacred Geometry
*'''[[http://www.merkabalight.com|Danna Kleipool]]''' De Merkabah
*'''[[http://www.linko.org/flower_of_life_ned.html|MER-KA-BA]]''' WAT IS FLOWER OF LIFE
*'''[[http://www.integralworld.net/nl/vanlommel.html|Frank Visser]]''' NIEUW LICHT OP DE BIJNA-DOOD ERVARING? Uniek onderzoek van cardioloog Van Lommel trekt wereldwijd de aandacht
*'''[[http://www.webfilosofen.nl/artikel.php?lichtbewustzijn|Pascal Ploum]]''' Het “verlichte” bewustzijn
*'''[[http://www.vkblog.nl/bericht/131574/Voorbij_het_einde_van_tijd_en_ruimte..|rudolfhendriques]]''' Voorbij het einde van tijd en ruimte..
*'''[[http://www.denieuwemens.eu/index.html|DE NIEUWE MENS]]''' TRANSFORMATIE.NU.VAN.NU.BEWUSTZIJN
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2002/meijuni2002/lichtenduisternis.html| William A. Savage]]''' Bespiegelingen over licht en duisternis
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2005/Th2005-1-kimdieu-635.pdf|Trân-Thi-Kim-Diêu:]]''' artikel ''De verticale verbinding van verleden en heden''
*'''[[http://www.universelles-leben.org/cms/?id=38&type=98&L=8|Boodschap uit het heelal]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Haselhurst| Geoff Haselhurst]]''' (Milo Wolff)
*'''[[wikipn:Franz_Anton_Mesmer|Franz Anton Mesmer]]''' (mesmerisme)
*'''[[http://research.borderlands.com/wiki/Dinshah_Ghadiali|Dinshah Ghadiali]]'''
*'''[[wikipn:Mantike|Mantike]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brahan_Seer| Brahan Seer]]''' (Coinneach Odhar)
*'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Divination|Divination]]'''
*'''[[wikipn:Levitatie_%28bovennatuurlijk%29 |Levitatie]]''' (bovennatuurlijk)
naar:
23 November 2011 om 12:50 door 86.83.160.63 -
17-18 verwijderde regels

->'''[[wikipn:Willem_Bilderdijk|Willem Bilderdijk]]''' ''In 't verleden - Ligt het heden - In het nu wat worden zal.''
23 November 2011 om 12:49 door 86.83.160.63 -
30 aangepaste regel
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
naar:
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_philosophy|''perennial'']]''', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
14 November 2011 om 01:55 door 86.83.160.63 -
387 verwijderde regel
448-452 verwijderde regels
14 November 2011 om 01:54 door 86.83.160.63 -
143-144 aangepaste regels
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfreinigende vermogen]''' verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade + Tetrade' wordt in de bijlage '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' bij hoofdstuk 2.1.1 aan de hand van de systeembenadering besproken. 
naar:
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfreinigende vermogen]]''' verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade + Tetrade' wordt in de bijlage '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' bij hoofdstuk 2.1.1 aan de hand van de systeembenadering besproken. 
178 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

14 November 2011 om 01:52 door 86.83.160.63 -
143-144 aangepaste regels
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende zelfhelende mechanisme verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade + Tetrade' wordt in de bijlage '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' bij hoofdstuk 2.1.1 aan de hand van de systeembenadering besproken. 
naar:
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfreinigende vermogen]''' verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade + Tetrade' wordt in de bijlage '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' bij hoofdstuk 2.1.1 aan de hand van de systeembenadering besproken. 
177 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

11 November 2011 om 23:36 door 86.83.160.63 -
428 verwijderde regel
*'''[[http://www.bewustinrelatie.nl/welkom.htm|Anita Hoevenaars]]''' Bewustzijnsverandering, Relatie & Leegte
11 November 2011 om 23:36 door 86.83.160.63 -
437 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brahan_Seer| Brahan Seer]]''' (Coinneach Odhar)
448-451 verwijderde regels24 October 2011 om 10:16 door 86.83.160.63 -
439-440 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Levitatie_%28bovennatuurlijk%29 |Levitatie]]''' (bovennatuurlijk)
448-450 nieuwe regels


24 October 2011 om 05:27 door 86.83.160.63 -
438-439 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Divination|Divination]]'''
446-450 verwijderde regels
24 October 2011 om 05:10 door 86.83.160.63 -
437-438 aangepaste regels
*'''[[http://www.vkblog.nl/blog/6374|Helderziendheid]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]'''
446-448 nieuwe regels


24 October 2011 om 04:30 door 86.83.160.63 -
436 aangepaste regel
*'''[[Mantike|Mantike]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Mantike|Mantike]]'''
446-448 nieuwe regels


24 October 2011 om 04:29 door 86.83.160.63 -
436 nieuwe regel
*'''[[Mantike|Mantike]]'''
08 September 2011 om 10:01 door 86.83.160.63 -
24 aangepaste regel
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
naar:
De '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
31 July 2011 om 00:42 door 86.83.160.63 -
24 aangepaste regel
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|NU.]]'''
naar:
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|NU]]''' (5e Dimensie).
30 July 2011 om 23:56 door 86.83.160.63 -
24 aangepaste regel
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|NU.]]'''
naar:
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|NU.]]'''
30 July 2011 om 23:50 door 86.83.160.63 -
24 aangepaste regel
Verleden en Toekomst, de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]'''  verbonden door het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|NU.]]'''
naar:
De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|eeuwige wederkeer]]''' 'Verleden en Toekomst' verbonden door het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|NU.]]'''
30 July 2011 om 23:15 door 86.83.160.63 -
436-437 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.vkblog.nl/blog/6374|Helderziendheid]]'''
444-446 verwijderde regels


20 July 2011 om 08:11 door 86.83.160.63 -
303-304 aangepaste regels
Zowel Klaas van Egmond in zijn boek ''Een vorm van beschaving'' (p. 55) als '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Gerrit Teule]]''' in het boek ''Wat Darwin niet kon weten'' (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' gebruik. Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
naar:
Zowel Klaas van Egmond in zijn boek ''Een vorm van beschaving'' (p. 55) als '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Gerrit Teule]]''' in het boek ''Wat Darwin niet kon weten'' (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|'Weltstoff']]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Materie-bewustzijn]]''') gebruik. Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
371-373 verwijderde regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Pim van Lommel]]''' boek ''Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen'' (p. 310):\\
Plato: 'De tijd bestaat niet in de onstoffelijke wereld. Het tijdelijke, stoffelijke lichaam is de tijdelijke drager van de ziel, die blijft. [...] De ziel, los van het lichaam, komt in contact met overleden personen.' 

386 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

20 July 2011 om 02:33 door 86.83.160.63 -
128-129 aangepaste regels
De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|wijsheid van Pythagoras]]''' steunt op de geest van het esoterisch '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|Boeddhisme]]'''. De leer van '''[[Tetrade#Per|Laozi en Confucius]]''' uit China is nauw met de filosofie van Pythagoras verwant. Het is namelijk ook op de drie kringlopen 'Scheppen, Behouden en Vernietigen' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Trimurti]]''') gebaseerd. Dit komt ook naar voren wanneer de '''[[http://www.tanamana.nl/5elementen.htm|vijf-elementenleer]]''' van de Traditionele Chinese Geneeskunde met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|boeddhistische]]''' invalshoek wordt vergeleken.
naar:
De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|wijsheid van Pythagoras]]''' is met het esoterisch '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|Boeddhisme]]''' verwand. De leer van '''[[Tetrade#Per|Laozi en Confucius]]''' uit China is nauw met de filosofie van Pythagoras verweven. Het is namelijk ook op de drie kringlopen 'Scheppen, Behouden en Vernietigen' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Trimurti]]''') gebaseerd. Dit komt ook naar voren wanneer de '''[[http://www.tanamana.nl/5elementen.htm|vijf-elementenleer]]''' van de Traditionele Chinese Geneeskunde met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|boeddhistische]]''' invalshoek wordt vergeleken.
176 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

18 July 2011 om 12:42 door 86.83.160.63 -
397 verwijderde regel
*'''Konrad Dietzfelbinger''' ''Mysterie scholen''
18 July 2011 om 12:41 door 86.83.160.63 -
432 verwijderde regel
*'''[[http://users.telenet.be/aura.oasis/lic458.htm|Licht als oerbron]]'''
18 July 2011 om 12:40 door 86.83.160.63 -
399-400 aangepaste regels
*'''[[wikipn: Bijna-doodervaring|Pim van Lommel]]''' ''Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen''
naar:
446-448 verwijderde regels


18 July 2011 om 12:38 door 86.83.160.63 -
402-403 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_time_and_space|Absolute time and space]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]''' ([[http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_der_Zeit|Philosophie der Zeit]])
448-450 nieuwe regels


13 July 2011 om 23:09 door 86.83.160.63 -
26-38 nieuwe regels
'''[[http://www.ibizweb.nl/borger|Wim de Lobel]]''' (kies: Artikelen) boek ''De eeuwige generatie'' (p. 37): Daaruit blijkt dat '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' vanuit zijn natuurlijke bevindingen had geconcludeerd, dat het onbepaalde en onbegrensde ('''''[[wikipn:Apeiron|apeiron]]''''') uit de ondergang van de oude hemellichamen nieuwe werelden doet voortkomen.\\
'''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras:]]''' De oorspronkelijke toestand van het universum was een oerchaos (gebaseerd op de theorie van het apeiron bij Anaximandros).\\
P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de eeuwige wederkeer. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van leven en dood verondersteld.

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/fm.html|Laurens Verhagen]]''' ''Aangelijnd aan de pin van het moment'' (Filosofie Magazine, september 1996): Of alles echt terugkeert, is niet de vraag, zegt de Brusselse hoogleraar filosofie '''Hubert Dethier'''. 'Het gaat erom of een persoon de gedachte aan een eeuwige herhaling van elk moment kan dragen, of meer nog, jubelend kan aanvaarden.'
Ook Duintjer neemt Nietzsches gedachte over de eeuwige wederkeer niet letterlijk: 'Ik vermoed dat het Nietzsche met zijn 'Ja und Amen Lied' uit Also sprach Zarathustra hetzelfde wil bereiken als Joyce aan het slot van Ulysses. De vrouwelijke persoon somt allerlei situaties - sommige leuk, andere minder leuk - uit haar leven op en zij roept daarbij telkens "Yes, yes!". Daar gaat het om: levensaanvaarding, wat je ook overkomt, soms zelf ondanks wat je overkomt. Die eeuwige wederkeer is dus meer een "alsof". Ongeacht of de dingen nou terugkeren of niet, gaat het om het ja-zeggen, wat er ook gebeurt.'

'''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine:]]''' tijd geeft het verschil aan tussen de rol van het verleden en die van de toekomst. Boek ''Order out of Chaos'': ''We kunnen het oude a priori onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden niet langer accepteren…. Tegenwoordig weten we dat tijd een constructie is en daarom een ethische verantwoordelijkheid met zich draagt….Als gevolg daarvan is de individuele activiteit niet tot betekenisloosheid gedoemd.''\\
De westerse filosofie is een voortgaande discussie tussen '''[[wikipn:Herakleitos|Herakleitos']]''' wereld van het worden en '''[[wikipn:Parmenides|Parmenides']]''' wereld van het zijn. Deze discussie, die zo'n 2500 jaar geleden is gestart, is nog steeds niet ten einde.' De discussie draait om de vraag of er vaste en universele natuurwetten zijn of dat de natuur een wordingsproces zonder wetmatig-heden is. 'Geen van beide is volgens mij waar.'

71-83 verwijderde regels
'''[[http://www.ibizweb.nl/borger|Wim de Lobel]]''' (kies: Artikelen) boek ''De eeuwige generatie'' (p. 37): Daaruit blijkt dat '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' vanuit zijn natuurlijke bevindingen had geconcludeerd, dat het onbepaalde en onbegrensde ('''''[[wikipn:Apeiron|apeiron]]''''') uit de ondergang van de oude hemellichamen nieuwe werelden doet voortkomen.\\
'''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras:]]''' De oorspronkelijke toestand van het universum was een oerchaos (gebaseerd op de theorie van het apeiron bij Anaximandros).

P. 38: De filosofie van  '''[[wikipn:Anaximandros|Anaximandros]]''' stoelt in de cyclus van de eeuwige wederkeer. Zoals in de cirkel begin en einde in elkaar overgaan, zo is in het ontstaan, erzijn en vergaan procesmatig de ''eeuwige cyclus'' van leven en dood verondersteld.

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/fm.html|Laurens Verhagen]]''' ''Aangelijnd aan de pin van het moment'' (Filosofie Magazine, september 1996): Of alles echt terugkeert, is niet de vraag, zegt de Brusselse hoogleraar filosofie '''Hubert Dethier'''. 'Het gaat erom of een persoon de gedachte aan een eeuwige herhaling van elk moment kan dragen, of meer nog, jubelend kan aanvaarden.'
Ook Duintjer neemt Nietzsches gedachte over de eeuwige wederkeer niet letterlijk: 'Ik vermoed dat het Nietzsche met zijn 'Ja und Amen Lied' uit Also sprach Zarathustra hetzelfde wil bereiken als Joyce aan het slot van Ulysses. De vrouwelijke persoon somt allerlei situaties - sommige leuk, andere minder leuk - uit haar leven op en zij roept daarbij telkens "Yes, yes!". Daar gaat het om: levensaanvaarding, wat je ook overkomt, soms zelf ondanks wat je overkomt. Die eeuwige wederkeer is dus meer een "alsof". Ongeacht of de dingen nou terugkeren of niet, gaat het om het ja-zeggen, wat er ook gebeurt.'

'''[[Standaardmodel#Tij|Ilya Prigogine:]]''' tijd geeft het verschil aan tussen de rol van het verleden en die van de toekomst. Boek ''Order out of Chaos'': ''We kunnen het oude a priori onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden niet langer accepteren…. Tegenwoordig weten we dat tijd een constructie is en daarom een ethische verantwoordelijkheid met zich draagt….Als gevolg daarvan is de individuele activiteit niet tot betekenisloosheid gedoemd.''\\
De westerse filosofie is een voortgaande discussie tussen '''[[wikipn:Herakleitos|Herakleitos']]''' wereld van het worden en '''[[wikipn:Parmenides|Parmenides']]''' wereld van het zijn. Deze discussie, die zo'n 2500 jaar geleden is gestart, is nog steeds niet ten einde.' De discussie draait om de vraag of er vaste en universele natuurwetten zijn of dat de natuur een wordingsproces zonder wetmatig-heden is. 'Geen van beide is volgens mij waar.'
05 July 2011 om 12:08 door 86.83.160.63 -
445-452 verwijderde regels05 July 2011 om 12:08 door 86.83.160.63 -
437-438 aangepaste regels
*'''http://research.borderlands.com/wiki/Dinshah_Ghadiali|Dinshah Ghadiali]]'''
naar:
*'''[[http://research.borderlands.com/wiki/Dinshah_Ghadiali|Dinshah Ghadiali]]'''
446-448 nieuwe regels


05 July 2011 om 12:07 door 86.83.160.63 -
437-438 aangepaste regels
naar:
*'''http://research.borderlands.com/wiki/Dinshah_Ghadiali|Dinshah Ghadiali]]'''
446-448 nieuwe regels


04 July 2011 om 23:07 door 86.83.160.63 -
299-314 verwijderde regels387-389 verwijderde regels


04 July 2011 om 23:07 door 86.83.160.63 -
199-200 aangepaste regels
De parapsychologie onderscheidt enerzijds het '''[[wikipn:Astraallichaam|astraallichaam]]''' en anderzijds het '''[[wikipn:Etherisch_dubbel|etherisch dubbel]]'''.
naar:
De parapsychologie onderscheidt enerzijds het '''[[wikipn:Astraallichaam|astraallichaam]]''' en anderzijds het '''[[wikipn:Etherisch_dubbel|etherisch dubbel]]'''.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/William_A._Tiller#Psychoenergetics_and_subtle_energies|William A. Tiller]]''' Psychoenergetics and subtle energies
.
315 nieuwe regel
464-465 nieuwe regels

04 July 2011 om 15:21 door 86.83.160.63 -
447 verwijderde regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/novdec1998/reincarnatie.html|William A. Savage]]''' Reïncarnatie: een voortzetting van bewustzijn
04 July 2011 om 15:20 door 86.83.160.63 -
462-465 verwijderde regels04 July 2011 om 15:20 door 86.83.160.63 -
360-361 aangepaste regels
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|''time reversal'']]''' ''transformation'') in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
naar:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|''time reversal'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biotransformation|''transformation'']]''') in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
404 nieuwe regel
463-464 nieuwe regels

04 July 2011 om 15:11 door 86.83.160.63 -
360-361 aangepaste regels
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
naar:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|''time reversal'']]''' ''transformation'') in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
403 nieuwe regel
462-463 nieuwe regels

22 June 2011 om 07:35 door 86.83.160.63 -
419 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_age|Astrological age]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_age|Astrological age]]''' (Great Year or Platonic Year of about 25,920 years)
434 verwijderde regel
*'''[[http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Gelijkwaardigheid]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Engelse versie]]'''
22 June 2011 om 07:32 door 86.83.160.63 -
461-466 verwijderde regels

22 June 2011 om 07:32 door 86.83.160.63 -
419 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_age|Astrological age]]'''
462-464 nieuwe regels


22 June 2011 om 01:33 door 86.83.160.63 -
443 verwijderde regel
*'''[[http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1086.html|Oden van de Heilige Drie-Eenheid]]''' (Deel 1)
22 June 2011 om 01:32 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Time_loop|Time loop]]'''
462-464 nieuwe regels


21 June 2011 om 14:37 door 86.83.160.63 -
460-462 verwijderde regels


21 June 2011 om 14:37 door 86.83.160.63 -
418 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy)]] (about 25,765 years)
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy, about 25,765 years)
461-463 nieuwe regels


21 June 2011 om 14:34 door 86.83.160.63 -
460-471 verwijderde regels21 June 2011 om 14:34 door 86.83.160.63 -
418 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy)]] (about 25,765 years)
461-463 nieuwe regels


21 June 2011 om 14:30 door 86.83.160.63 -
418 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]'''
461-463 nieuwe regels


21 June 2011 om 13:07 door 86.83.160.63 -
416 verwijderde regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Four-dimensionalism| Four-dimensionalism]]'''
419-420 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Eigentijd|Eigentijd]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Four-dimensionalism| Four-dimensionalism]]'''
460-462 nieuwe regels


21 June 2011 om 12:50 door 86.83.160.63 -
412-413 verwijderde regels
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken''
*'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld''
21 June 2011 om 12:49 door 86.83.160.63 -
419-420 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Four-dimensionalism| Four-dimensionalism]]'''
*'''[[wikipn:Tijdsperceptie| Tijdsperceptie]]'''
461-463 nieuwe regels


20 June 2011 om 12:28 door 86.83.160.63 -
395-396 verwijderde regels

'''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Een computer]]''' is niets zonder een beheersingssysteem en een daarin werkend programma, en omgekeerd.
20 June 2011 om 12:27 door 86.83.160.63 -
460-464 verwijderde regels
20 June 2011 om 12:27 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Tijddilatatie|Tijddilatatie]]'''
461-463 nieuwe regels


20 June 2011 om 11:12 door 86.83.160.63 -
77-78 aangepaste regels
'''[[wikipn:Heraclitus|Heraclitus']]''' gedachte dat alles altijd verandert formuleerde '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Onb|Plato]]''' met de woorden '''[[Panta_rhei_%28Heraclitus%29|"''panta rhei''"]]''' (alles stroomt).
naar:
'''[[wikipn:Heraclitus|Heraclitus']]''' gedachte dat alles altijd verandert formuleerde '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Onb|Plato]]''' met de woorden '''[[wikipn:Panta_rhei_%28Heraclitus%29|"''panta rhei''"]]''' (alles stroomt).
175 nieuwe regel
460-461 nieuwe regels

20 June 2011 om 11:12 door 86.83.160.63 -
402-403 verwijderde regels

Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Aan de hand van de getoonde beelden kunnen wel emoties worden opgeroepen. 
20 June 2011 om 11:11 door 86.83.160.63 -
460-461 verwijderde regels

20 June 2011 om 11:11 door 86.83.160.63 -
77-78 nieuwe regels
'''[[wikipn:Heraclitus|Heraclitus']]''' gedachte dat alles altijd verandert formuleerde '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Onb|Plato]]''' met de woorden '''[[Panta_rhei_%28Heraclitus%29|"''panta rhei''"]]''' (alles stroomt).
174 nieuwe regel
461-462 nieuwe regels

20 June 2011 om 09:47 door 86.83.160.63 -
457-477 verwijderde regels
20 June 2011 om 09:46 door 86.83.160.63 -
180-181 aangepaste regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|De]]''' '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsrelatie]]''' van '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie. Dit principe van Heisenberg geldt ook voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|tijd]]''': '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Sam|wat in de toekomst verborgen]]''' ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
naar:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|De]]''' '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsrelatie]]''' van '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie. Dit principe van Heisenberg geldt ook voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|tijd]]''': '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Sam|wat in de toekomst verborgen]]''' ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen. Uit het '''[[wikipn:Non-lokaal|onzekerheidsprincipe van Heisenberg]]''' volgt dat er soms in een lege ruimte 'spontaan' deeltjes kunnen '''verschijnen of verdwijnen'''.
309 nieuwe regel
458-459 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:33 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.
naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'ruimtetijd']]'''.
308 nieuwe regel
457-458 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:29 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[['''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.
naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.
307 nieuwe regel
456-457 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:28 door 86.83.160.63 -
182-184 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de 'wereldlijn' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.

naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de '''[['''[[wikipn:Wereldlijn|'wereldlijn']]''' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.
306 nieuwe regel
455-456 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:23 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel.
naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]'''  verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de 'wereldlijn' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'tijdsruimte']]'''.

306 nieuwe regel
455-456 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:09 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''' verbindt ons met de hemel.
naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_of_time|arrow of time]]''' verbindt ons met de hemel.
304 nieuwe regel
453-454 nieuwe regels

20 June 2011 om 07:02 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''. 
naar:
De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.  De '''kloktijd''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitraum|Zeitraum]]''') ervaren we op aarde, de '''innerlijke tijd''' verbindt ons met de hemel.
303 nieuwe regel
452-453 nieuwe regels

20 June 2011 om 06:47 door 86.83.160.63 -
180-181 nieuwe regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|De]]''' '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsrelatie]]''' van '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie. Dit principe van Heisenberg geldt ook voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|tijd]]''': '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Sam|wat in de toekomst verborgen]]''' ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
183-184 verwijderde regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|De]]''' '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsrelatie]]''' van '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie. Dit principe van Heisenberg geldt ook voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|tijd]]''': '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Sam|wat in de toekomst verborgen]]''' ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
302 nieuwe regel
451-452 nieuwe regels

20 June 2011 om 06:46 door 86.83.160.63 -
178-179 aangepaste regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''. 
naar:
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere.

De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''. 
301 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

20 June 2011 om 06:32 door 86.83.160.63 -
377-378 verwijderde regels
Het rapport ‘E i V’ heeft een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|7*7 structuur]]''' ('''[[LevensboomMicrokosmos|negenenveertig]]'''). Deze '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|matrixstructuur]]''' geeft de relatie, de '''[[LevensboomMicrokosmos| spiegelsymmetrie]]''' tussen de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zevenvoudige samenstelling van de planeten weer. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping. De zevenvoudige structuur maakt weer onderdeel uit van de tienvoudige '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|matrixstructuur]]''' van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]'''. Eerder heeft '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Ram|Raymond Lull]]''' in zijn hoofdwerk ''Ars Magna'' (‘de grote kunst’) of ook wel ''Ars Generale Ultima'' al van de tien categorieën van de '''[[Aristoteles|aristotelische]]''' wijsheid gebruik gemaakt.
390-393 verwijderde regels20 June 2011 om 06:32 door 86.83.160.63 -
180-181 nieuwe regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|De]]''' '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsrelatie]]''' van '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie. Dit principe van Heisenberg geldt ook voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|tijd]]''': '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Sam|wat in de toekomst verborgen]]''' ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
298 nieuwe regel
453-454 nieuwe regels

19 June 2011 om 06:47 door 86.83.160.63 -
411 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Time_management|Time management]]'''
449-458 verwijderde regels

13 June 2011 om 13:04 door 86.83.160.63 -
411-412 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychometry_%28paranormal%29|Psychometry]]''' (paranormal)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_contagion|Law of contagion]]'''
449-451 nieuwe regels


13 June 2011 om 12:32 door 86.83.160.63 -
269 aangepaste regel
''De Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 319):\\
naar:
'''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|''De Geheime Leer'']]''' Deel I ''Samenvatting'' (p. 319):\\
295 nieuwe regel
447-448 nieuwe regels

13 June 2011 om 12:31 door 86.83.160.63 -
269-275 nieuwe regels
''De Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 319):\\
(2.) JNANASAKTI . . . De kracht van het verstand, van werkelijke wijsheid of kennis. Deze heeft twee aspecten:\\
Hier volgen ''enkele'' van haar manifestaties ''wanneer ze onder de invloed of beheersing van stoffelijke omstandigheden wordt gebracht''.\\
(a) Het vermogen van het verstand om onze gewaarwordingen te interpreteren.\\
(b) Zijn vermogen om denkbeelden van vroeger terug te roepen (geheugen) en om toekomstverwachtingen te wekken.\\
(c) Zijn vermogen zoals dat aan de dag treedt in wat de moderne psychologen ‘de wetten van associatie’ noemen, dat het denken in staat stelt ''blijvende'' verbanden te leggen tussen verschillende groepen van gewaarwordingen en mogelijke gewaarwordingen, en zo het begrip of denkbeeld van een uiterlijk voorwerp doet ontstaan.\\
(d) Zijn vermogen om onze denkbeelden met elkaar te verbinden door de geheimzinnige schakel van het geheugen en om zo het begrip van het zelf of de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' te doen ontstaan; ''enkele'' van haar manifestaties, wanneer zij is bevrijd ''van de binding aan de stof'', zijn (''a'') helderziendheid en (''b'') '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psychometry_%28paranormal%29|psychometrie]]'''.\\
294 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

13 June 2011 om 12:24 door 86.83.160.63 -
288-289 verwijderde regels
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Sam|twee zijnssferen]]''', materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.
385 nieuwe regel
438-439 nieuwe regels

13 June 2011 om 12:19 door 86.83.160.63 -
367-369 verwijderde regels
De fysicus Cees Dekker stelt een intrigerende vraag in de Volkskrant van 4 maart 2006, namelijk welk model past het zuiverst op de '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]'''? Cees Dekker gaat voor de objectieve, wetenschappelijke werkelijkheid.
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trouble_With_Physics|‘TROUBLE with PHYSICS’]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Lee Smolin]]'''. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.

386 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

09 June 2011 om 10:44 door 86.83.160.63 -
440-443 verwijderde regels09 June 2011 om 10:44 door 86.83.160.63 -
271 aangepaste regel
680/681: De monade – slechts de uitstraling en weerspiegeling van het punt (logos) in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
naar:
680/681: De '''[[5-1DanMillman#Inl|monade]]''' – slechts de uitstraling en weerspiegeling van het punt (logos) in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
286 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

09 June 2011 om 10:42 door 86.83.160.63 -
147 aangepaste regel
En iedereen die de numerieke evolutie in de oorspronkelijke kosmogonie van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' (een tijdgenoot van Confucius) heeft bestudeerd, zal altijd hetzelfde denkbeeld terugvinden in zijn '''triade''', '''tetraktis''' en '''decade''', die voortkomen uit de ENE en enige '''[[5-1DanMillman#Inl|Monade]]'''. '''Confucius''' wordt door zijn christelijke biograaf bespot, omdat hij voor en na deze passage over ‘waarzeggerij spreekt’, en hij wordt als volgt geciteerd: ‘De acht symbolen bepalen het geluk en het ongeluk en deze leiden tot grote daden. Er zijn geen beelden die nagebootst kunnen worden en die groter zijn dan '''hemel''' en '''aarde'''. Er zijn geen veranderingen, groter dan de vier jaargetijden (dit betekent '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|noord, zuid, oost en west]]''', enz.). Er zijn geen zwevende beelden, helderder dan de zon en de maan. In het voorbereiden ''van dingen voor het gebruik, is er niemand groter dan de wijze''. Bij het bepalen van geluk en ongeluk is er niets groter dan ''de waarzegstrootjes en de schildpad''.’\\
naar:
En iedereen die de numerieke evolutie in de oorspronkelijke kosmogonie van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' (een tijdgenoot van Confucius) heeft bestudeerd, zal altijd hetzelfde denkbeeld terugvinden in zijn '''triade''', '''tetraktis''' en '''decade''', die voortkomen uit de ENE en enige '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Monade]]'''. '''Confucius''' wordt door zijn christelijke biograaf bespot, omdat hij voor en na deze passage over ‘waarzeggerij spreekt’, en hij wordt als volgt geciteerd: ‘De acht symbolen bepalen het geluk en het ongeluk en deze leiden tot grote daden. Er zijn geen beelden die nagebootst kunnen worden en die groter zijn dan '''hemel''' en '''aarde'''. Er zijn geen veranderingen, groter dan de vier jaargetijden (dit betekent '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|noord, zuid, oost en west]]''', enz.). Er zijn geen zwevende beelden, helderder dan de zon en de maan. In het voorbereiden ''van dingen voor het gebruik, is er niemand groter dan de wijze''. Bij het bepalen van geluk en ongeluk is er niets groter dan ''de waarzegstrootjes en de schildpad''.’\\
171 nieuwe regel
440-441 nieuwe regels

09 June 2011 om 08:10 door 86.83.160.63 -
426 verwijderde regel
*'''[[http://evolutie.blog.com/2008/01/08/pim-van-lommel-over-hersenen-en-bewustzijn/|Martin van Staveren]]''' Pim van Lommel over hersenen en bewustzijn
09 June 2011 om 08:09 door 86.83.160.63 -
439-445 verwijderde regels


09 June 2011 om 08:09 door 86.83.160.63 -
299-300 aangepaste regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd'. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid. Om deze dimensie uit te beelden wordt de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' gebruikt.
naar:
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|relatieve ruimtetijd]]'''. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid, de '''absolute ruimtetijd'''. Om deze dimensie uit te beelden wordt de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' gebruikt.
386 nieuwe regel
440-441 nieuwe regels

09 June 2011 om 07:52 door 86.83.160.63 -
299-300 aangepaste regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd'. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid.
naar:
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd'. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid. Om deze dimensie uit te beelden wordt de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' gebruikt.
385 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

08 June 2011 om 06:09 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
*'''[[wikipn:ranz_Anton_Mesmer|Franz Anton Mesmer]]''' (mesmerisme)
naar:
*'''[[wikipn:Franz_Anton_Mesmer|Franz Anton Mesmer]]''' (mesmerisme)
438-440 nieuwe regels


27 May 2011 om 02:07 door 86.83.160.63 -
425 verwijderde regel
*'''[[http://www.ethesis.net/prigogine/prigogine.htm|Philip Van Loocke:]]''' ''Een onderzoek naar de waarde van de natuurfilosofie van '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|Ilya Prigogine]]''' en de draagwijdte ervan binnen de discussie rond de pijl van de tijd en het determinisme''
437-438 verwijderde regels

27 May 2011 om 02:07 door 86.83.160.63 -
190-191 nieuwe regels
De parapsychologie onderscheidt enerzijds het '''[[wikipn:Astraallichaam|astraallichaam]]''' en anderzijds het '''[[wikipn:Etherisch_dubbel|etherisch dubbel]]'''.
284 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

25 May 2011 om 23:11 door 86.83.160.63 -
423 verwijderde regel
*'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/fm.html|Laurens Verhagen]]''' Aangelijnd aan de pin van het moment
25 May 2011 om 23:10 door 86.83.160.63 -
436-437 verwijderde regels

25 May 2011 om 23:09 door 86.83.160.63 -
122-123 aangepaste regels
Een '''[[http://users.telenet.be/michel.vanhalme/hermes28505.htm|winkelhaak]]''' waarvan de lengten van de benen zich verhouden als '''3 : 4''' verwijst naar de stelling van Pythagoras, omdat men hiermee een driehoek kan construeren waarvan de zijden zich verhouden als '''3 : 4 : 5''' en is tevens het symbool van Gods liefde en de naastenliefde, maar verwijst ook naar de verhouding tussen God en de wiskunde als taal van de schepping. (Als dit je doet denken aan de veel latere vrijmetselaarssymbolen -winkelhaak en passer- is dit inderdaad evenmin toeval!)
naar:
Een '''[[http://users.telenet.be/michel.vanhalme/hermes28505.htm|winkelhaak]]''' waarvan de lengten van de benen zich verhouden als '''3 : 4''' verwijst naar de stelling van Pythagoras, omdat men hiermee een driehoek kan construeren waarvan de zijden zich verhouden als '''3 : 4 : 5''' en is tevens het symbool van Gods liefde en de naastenliefde, maar verwijst ook naar de verhouding tussen God en de wiskunde als taal van de schepping. (Als dit je doet denken aan de veel latere vrijmetselaarssymbolen - '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|winkelhaak en passer]]''' - is dit inderdaad evenmin toeval!)
170 nieuwe regel
437-438 nieuwe regels

24 May 2011 om 06:27 door 86.83.160.63 -
435-437 verwijderde regels


24 May 2011 om 06:27 door 86.83.160.63 -
426 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
24 May 2011 om 06:27 door 86.83.160.63 -
428-429 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:ranz_Anton_Mesmer|Franz Anton Mesmer]]''' (mesmerisme)
437-439 nieuwe regels


17 May 2011 om 10:00 door 86.83.160.63 -
23 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorgetal]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
17 May 2011 om 09:59 door 86.83.160.63 -
427 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Statische_elektriciteit|Statische elektriciteit]]'''
17 May 2011 om 09:59 door 86.83.160.63 -
23 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorgetal]])
17 May 2011 om 09:58 door 86.83.160.63 -
23 aangepaste regel
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]], [[4-6AntropischPrincipe#Inl|Factorelement]])
11 May 2011 om 23:58 door 86.83.160.63 -
436 verwijderde regel
11 May 2011 om 23:58 door 86.83.160.63 -
65 aangepaste regel
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het om '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 
naar:
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 
09 May 2011 om 13:18 door 86.83.160.63 -
426 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29| Verlichting]]'''
09 May 2011 om 13:18 door 86.83.160.63 -
402 nieuwe regel
*'''[[http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Kwantum-telepathie/|Kwantum telepathie]]'''
438 nieuwe regel
09 May 2011 om 11:23 door 86.83.160.63 -
436-448 verwijderde regels
09 May 2011 om 11:23 door 86.83.160.63 -
174-175 nieuwe regels
->'''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Sebastian Seung:]]'''  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Connectome_Project|''I am my Connectome'']]'''.
280 verwijderde regel
437-438 nieuwe regels

09 May 2011 om 10:38 door 86.83.160.63 -
171 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Materie-bewustzijn]], [[LevensboomMicrokosmos#Inl|Spiegelneuronen]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Materie-bewustzijn]], [[DNA#Mate|'Energie en Materie']]) 
279 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

08 May 2011 om 05:30 door 86.83.160.63 -
283-284 nieuwe regels
Zowel Klaas van Egmond in zijn boek ''Een vorm van beschaving'' (p. 55) als '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Gerrit Teule]]''' in het boek ''Wat Darwin niet kon weten'' (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' gebruik. Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
320-321 verwijderde regels
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
378 verwijderde regel
435-436 nieuwe regels

08 May 2011 om 05:14 door 86.83.160.63 -
319-320 aangepaste regels
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
naar:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5e dimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
379 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

08 May 2011 om 04:17 door 86.83.160.63 -
176 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|imaginaire]]''' dimensie - het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' - het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
278 verwijderde regel
435-436 nieuwe regels

08 May 2011 om 04:12 door 86.83.160.63 -
176 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'ruimte en tijd']]''', die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
279 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

06 May 2011 om 08:57 door 86.83.160.63 -
395 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Frame-dragging|Frame-dragging]]'''
434-437 verwijderde regels06 May 2011 om 04:06 door 86.83.160.63 -
188-189 aangepaste regels
Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en '''Harold Puthoff''' hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.
naar:
Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en '''Harold Puthoff''' hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.\\
229: Ik durf te stellen dat de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|psi-vermogens]]''' tenminste latent in ieder van ons aanwezig zijn en dat velen van ons de spontane werking ervan hebben waargenomen in zichzelf, op belangrijke, minder belangrijke of onbenullige manieren.

434-435 nieuwe regels

05 May 2011 om 02:29 door 86.83.160.63 -
381 aangepaste regel
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/| Targ, Russell/Harold Puthoff]]''' ''Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht''
naar:
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/|Russell Targ/Harold Puthoff]]''' ''Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht''
433-435 nieuwe regels


04 May 2011 om 13:14 door 86.83.160.63 -
5 aangepaste regel
#[[#Inl|De Eeuwige wederkeer]]
naar:
#[[#Inl|Eeuwige wederkeer]]
23 aangepaste regel
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
naar:
!![[#Inl]][[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
04 May 2011 om 13:08 door 86.83.160.63 -
23 aangepaste regel
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal recurrence]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
naar:
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal return]], [[http://de.wikipedia.org/wiki/Ewige_Wiederkunft|Ewige Wiederkunft]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
04 May 2011 om 13:06 door 86.83.160.63 -
23-24 aangepaste regels
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
naar:
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_recurrence|Eternal recurrence]], [[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
432-444 verwijderde regels
04 May 2011 om 05:04 door 86.83.160.63 -
280 aangepaste regel
!![[#Sam]][[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|Samenvatting]]
naar:
!![[#Sam]][[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|Samenvatting]] ([[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|Meta-leren]])
378-380 verwijderde regels


434-435 nieuwe regels

04 May 2011 om 03:53 door 86.83.160.63 -
285-287 nieuwe regels
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle:]]''' ''Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle]]''' (PRANA nr. 176 dec/jan 2009): '''[[Unificatietheorie#prob|Ego]]''' verbreekt de natuurlijke gegevenheid van ‘eenheid, heelheid, een Zijn, verbonden Zijn’ en schept de illusie van afgescheidenheid. Dit vanuit het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min |subject-object]]''' bewustzijn opererende ‘ego’ is de kern van ons lijden.

320-322 verwijderde regels
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle:]]''' ''Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle]]''' (PRANA nr. 176 dec/jan 2009): '''[[Unificatietheorie#prob|Ego]]''' verbreekt de natuurlijke gegevenheid van ‘eenheid, heelheid, een Zijn, verbonden Zijn’ en schept de illusie van afgescheidenheid. Dit vanuit het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min |subject-object]]''' bewustzijn opererende ‘ego’ is de kern van ons lijden.

381 nieuwe regel
437-438 nieuwe regels

04 May 2011 om 03:48 door 86.83.160.63 -
281-282 aangepaste regels
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.
naar:
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Sam|twee zijnssferen]]''', materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.
380 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

04 May 2011 om 03:36 door 86.83.160.63 -
396 nieuwe regel
*'''[[http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/z/Zonnenberg_Luc_1.htm|Luc Zonnenberg]]''' ''De mimetische theorie en de ontwikkelingen in het onderwijs''
435-437 nieuwe regels


04 May 2011 om 03:34 door 86.83.160.63 -
283-284 nieuwe regels
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|René Girard]]''' wijst op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert. De geestelijke wereld is '''[[werkelijkheid]]''', de zintuiglijke is een illusie, want veranderlijk. Men moet zich volgens Plato richten op het geestelijke en streven naar de hoogste wijsheid, namelijk die van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|het Goede, het Ware en het Schone]]'''. 
379 nieuwe regel
434-435 nieuwe regels

04 May 2011 om 03:33 door 86.83.160.63 -
271 aangepaste regel
'''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 25 '''[[Kompaskwadrant#Pyt|''De mysteriën van het zevental'']]''' (p. 672):\\
naar:
'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 25 '''[[Kompaskwadrant#Pyt|''De mysteriën van het zevental'']]''' (p. 672):\\
273-276 verwijderde regels
682: Het ''viertal'' wordt zowel in de Kabbala als door Pythagoras als het volmaakste of liever als het ''heilige'' getal opgevat, omdat het voortkwam uit de ''' ''een'' ''', de eerste gemanifesteerde eenheid, of liever ''' ''de drie in één'' '''.\\
‘De pythagorische wereld’, zegt '''Plutarchus''' (in De anim. procr., 1027) ‘bestond uit een dubbel viertal’. Deze uitspraak bevestigt wat er werd gezegd over de keuze door de exoterische theologieën van de '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|lagere Tetraktis]]'''. Want: ‘Het viertal van de verstandelijke wereld (de wereld van mahat) is t’agathon, nous, psyche, hyle; terwijl dat van de waarneembare wereld (van de stof)\\
– die eigenlijk is wat Pythagoras met het woord Kosmos bedoelde – vuur, lucht, water en aarde is. De vier elementen staan bekend onder de naam ''rizomata'', de wortels of beginselen van alle gemengde lichamen’, d.w.z. de lagere Tetraktis is de wortel van de illusie van de wereld van de stof; en dit is het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|tetragrammaton]]''' van de joden en de ‘geheimzinnige godheid’ waarover de hedendaagse kabbalisten zoveel drukte maken!\\
683: ‘Het getal ''vier'' vormt dus het rekenkundige gemiddelde tussen de monade en het ''zevental'', omdat het alle vermogens bevat, zowel van de voortbrengende als de voortgebrachte getallen; want van alle getallen onder de tien wordt dit uit een bepaald getal gemaakt; de verdubbelde duade vormt een viertal, en het viertal verdubbeld of uitgeslagen vormt het zevental. Twee met zichzelf vermenigvuldigd geeft vier; en weer met zichzelf vermenigvuldigd, de eerste kubus. Deze eerste kubus ''is een vruchtbaar getal'', de grondslag van '''veelheid en verscheidenheid''', bestaande uit twee en vier (steunende op de monade, de ''zevende''). Zo vloeien de beide beginselen van tijdelijke dingen, de ''piramide'' en de kubus, vorm en stof, voort uit één bron, de vierhoek (op aarde), de ''monade'' (in de hemel) . . .’ (Zie Reuchlin, ''Cabala'', I, ii.)\\
278 verwijderde regel
431-432 nieuwe regels

04 May 2011 om 03:00 door 86.83.160.63 -
435-439 verwijderde regels
04 May 2011 om 03:00 door 86.83.160.63 -
286-287 nieuwe regels
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.
343-344 verwijderde regels
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.
381 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

04 May 2011 om 00:06 door 86.83.160.63 -
384 aangepaste regel
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/| Targ, Russell/Harold Puthoff]]''' Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht
naar:
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/| Targ, Russell/Harold Puthoff]]''' ''Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht''
435-437 nieuwe regels


04 May 2011 om 00:05 door 86.83.160.63 -
423 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
04 May 2011 om 00:04 door 86.83.160.63 -
380-381 verwijderde regels

04 May 2011 om 00:04 door 86.83.160.63 -
437-440 verwijderde regels04 May 2011 om 00:04 door 86.83.160.63 -
184-185 nieuwe regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
189-190 aangepaste regels
Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en Harold Puthoff hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.
naar:
Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en '''Harold Puthoff''' hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.
283 nieuwe regel
438-439 nieuwe regels

04 May 2011 om 00:02 door 86.83.160.63 -
310-311 verwijderde regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
379 nieuwe regel
435-436 nieuwe regels

03 May 2011 om 23:58 door 86.83.160.63 -
435-442 verwijderde regels03 May 2011 om 23:58 door 86.83.160.63 -
186 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe'' Stanislav Grof p. 225):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe'' '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Stanislav Grof]]''' p. 225):\\
436-437 nieuwe regels

03 May 2011 om 23:56 door 86.83.160.63 -
186 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Stanislav Grof]]''' (p. 225):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Anna Lemkow]]''' boek ''Het Heelheid Principe'' Stanislav Grof p. 225):\\
280-284 verwijderde regels
436-437 nieuwe regels

03 May 2011 om 13:55 door 86.83.160.63 -
172 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]], [[LevensboomMicrokosmos#Inl|Spiegelneuronen]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Materie-bewustzijn]], [[LevensboomMicrokosmos#Inl|Spiegelneuronen]])
285 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

03 May 2011 om 05:59 door 86.83.160.63 -
288-289 aangepaste regels
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de reflectie, de werking van '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' ('''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''') tot uitdrukking.
naar:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de reflectie, de werking van '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' ('''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|mimese]]''') tot uitdrukking.
440-441 nieuwe regels

03 May 2011 om 05:54 door 86.83.160.63 -
439-450 verwijderde regels03 May 2011 om 05:54 door 86.83.160.63 -
288-289 aangepaste regels
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking.
naar:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de reflectie, de werking van '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' ('''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''') tot uitdrukking.
440-441 nieuwe regels

03 May 2011 om 05:52 door 86.83.160.63 -
384-388 verwijderde regels
440-441 nieuwe regels

03 May 2011 om 05:46 door 86.83.160.63 -
172 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]], [[LevensboomMicrokosmos#Inl|Spiegelneuronen]])
284 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

03 May 2011 om 04:01 door 86.83.160.63 -
200-201 aangepaste regels
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' ('''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|zoekopdracht: Law]]'') heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' ('''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|zoekopdracht: Law]]''') heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking.
283 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

03 May 2011 om 03:59 door 86.83.160.63 -
200-204 aangepaste regels
De '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|‘Law of One’]]''' (zoekopdracht: Law) heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]'''
betrekking.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|karma en dharma]]'''.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' ('''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|zoekopdracht: Law]]'') heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking.

Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|karma en dharma]]'''.
282 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

03 May 2011 om 03:34 door 86.83.160.63 -
207-209 aangepaste regels
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
naar:
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De ''lipi-ka’s'', van het woord ''lipi'', ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het '''BOEK VAN HET LEVEN''' ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|'Akasha-kronieken']]''').\\
''De
Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
216-218 verwijderde regels
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De ''lipi-ka’s'', van het woord ''lipi'', ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het '''BOEK VAN HET LEVEN''' ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|'Akasha-kronieken']]''').

282 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

03 May 2011 om 03:32 door 86.83.160.63 -
442-449 verwijderde regels03 May 2011 om 03:31 door 86.83.160.63 -
190-197 verwijderde regels
%rfloat width=250Px% Attach:Qann.jpg 
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’

'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De ''lipi-ka’s'', van het woord ''lipi'', ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het '''BOEK VAN HET LEVEN''' ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|'Akasha-kronieken']]''').

210-217 nieuwe regels
%rfloat width=250Px% Attach:Qann.jpg 
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’

'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De ''lipi-ka’s'', van het woord ''lipi'', ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het '''BOEK VAN HET LEVEN''' ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|'Akasha-kronieken']]''').

282 verwijderde regel
443-444 nieuwe regels

03 May 2011 om 03:29 door 86.83.160.63 -
183-187 verwijderde regels
%rfloat width=250Px% Attach:Qann.jpg 
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’

191-195 nieuwe regels
%rfloat width=250Px% Attach:Qann.jpg 
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’

283 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

03 May 2011 om 03:28 door 86.83.160.63 -
189-190 aangepaste regels
'''[[CreerenOfNabootsen#Twe|Helderziendheid]]''' ('''[[wikipn:Helderziendheid|clairvoyance]]''') kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
naar:
'''[[CreerenOfNabootsen#Twe|Helderziendheid]]''' ('''[[wikipn:Helderziendheid|clairvoyance]]''', '''[[wikipn:Buitenzintuiglijke_waarneming|buitenzintuiglijke waarneming]]''') kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
282-287 verwijderde regels

443-444 nieuwe regels

03 May 2011 om 02:56 door 86.83.160.63 -
177 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. Het is de 5e dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
288 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

03 May 2011 om 02:55 door 86.83.160.63 -
447-470 verwijderde regels03 May 2011 om 02:54 door 86.83.160.63 -
175-177 aangepaste regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.

Door
de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''. 

Door
de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan. De '''[[Tetrade#Rech|linker hersenhelft]]''' analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte.\\
287 nieuwe regel
448-449 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:49 door 86.83.160.63 -
172 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]], [[Ether-paradigma#Pers|Individualiteit]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige nu]], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]])
286 nieuwe regel
447-448 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:35 door 86.83.160.63 -
175-176 aangepaste regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De relatieve tijd, de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.
naar:
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De '''relatieve tijd''', de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de '''absolute tijd''', de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.
285 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:33 door 86.83.160.63 -
287 aangepaste regel
De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
naar:
De '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e dimensie]]''' staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
289 verwijderde regel
389 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:32 door 86.83.160.63 -
287-289 aangepaste regels
We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de
'''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.
naar:
De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking.


389 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:29 door 86.83.160.63 -
177 aangepaste regel
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
284 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:27 door 86.83.160.63 -
175-176 nieuwe regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De relatieve tijd, de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie met de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.
179-180 verwijderde regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De relatieve tijd, de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie van de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.
283 nieuwe regel
442-443 nieuwe regels

03 May 2011 om 01:24 door 86.83.160.63 -
175-179 nieuwe regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.

The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere. De relatieve tijd, de subjectieve ervaring van het '''[[wikipn:D%C3%A9j%C3%A0_vu|déjà vu]]''' staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie van de '''[[wikipn:Atoomklok|atoomklok]]'''.

188-192 verwijderde regels
The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere.

Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
De '''relatieve tijd''' kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.

282 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

02 May 2011 om 05:46 door 86.83.160.63 -
92 verwijderde regel
142-143 aangepaste regels
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende zelfhelende mechanisme verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade en de Tetrade' wordt in het hoofdstuk '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' aan de hand van de systeembenadering besproken. 
naar:
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende zelfhelende mechanisme verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade + Tetrade' wordt in de bijlage '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' bij hoofdstuk 2.1.1 aan de hand van de systeembenadering besproken. 
170-173 verwijderde regels440-441 nieuwe regels

02 May 2011 om 05:41 door 86.83.160.63 -
294-295 aangepaste regels
naar:
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.
299-300 verwijderde regels
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.
389 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

02 May 2011 om 05:39 door 86.83.160.63 -
294-306 nieuwe regels

Het Ether-paradigma en het '''[[5D-concept]]''' worden naast elkaar gebruikt en zijn beide een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|elektromagnetisme]]''', '''[[DNA#Ener|QED]]''' en de '''[[http://theorderoftime.org/ned/wetenschap/nieuweenergie/5.html|relatieve ether]]''' van René Meijer. Het 5D-concept belicht de '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''' vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, die beide de '''[[kwintessens]]''' tot uitdrukking brengen. Absoluut en relatief, uiterste objectivering en uiterste subjectivering zijn de beide polen van de éne werkelijkheid. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4. 

'''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' denkt in klassen, groepen, '''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|categorieën]]''', verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.

Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.

De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven zintuigen]]''' maken het met behulp van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal bewustzijn]]''' mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren. 

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen '''materie''' en '''geest''', tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

Bewustzijnsevolutie ('''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsleer]]''') en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin's Evolutietheorie]]''' zijn de twee zijden van een medaille.

371-382 verwijderde regels
Bewustzijnsevolutie ('''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsleer]]''') en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin's Evolutietheorie]]''' zijn de twee zijden van een medaille.

Het Ether-paradigma en het '''[[5D-concept]]''' worden naast elkaar gebruikt en zijn beide een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|elektromagnetisme]]''', '''[[DNA#Ener|QED]]''' en de '''[[http://theorderoftime.org/ned/wetenschap/nieuweenergie/5.html|relatieve ether]]''' van René Meijer. Het 5D-concept belicht de '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''' vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, die beide de '''[[kwintessens]]''' tot uitdrukking brengen. Absoluut en relatief, uiterste objectivering en uiterste subjectivering zijn de beide polen van de éne werkelijkheid. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4. 

'''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' denkt in klassen, groepen, '''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|categorieën]]''', verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.

Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.

De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven zintuigen]]''' maken het met behulp van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal bewustzijn]]''' mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren. 

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen '''materie''' en '''geest''', tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

389 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

02 May 2011 om 04:02 door 86.83.160.63 -
315 aangepaste regel
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
naar:
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Kompaskwadrant]]''' laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen.\\
368-369 verwijderde regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert de 4e dimensie, maar ook het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Kompaskwadrant]]''' laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen.
387 verwijderde regel
443-444 nieuwe regels

02 May 2011 om 03:52 door 86.83.160.63 -
445-452 verwijderde regels02 May 2011 om 03:52 door 86.83.160.63 -
289-291 nieuwe regels
We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.

295-297 verwijderde regels
We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.

390 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

02 May 2011 om 03:12 door 86.83.160.63 -
365-366 aangepaste regels
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het reflexief bewustzijn, dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' kan worden gesymboliseerd.
naar:
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|Ether staat Aether]]'''. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' worden gesymboliseerd.

De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven zintuigen]]''' maken het met behulp van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal bewustzijn]]''' mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren. 

Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert de 4e dimensie, maar ook het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Kompaskwadrant]]''' laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen.

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen '''materie''' en '''geest''', tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

378-382 verwijderde regels
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven zintuigen]]''' maken het met behulp van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal bewustzijn]]''' mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren. 

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen '''materie''' en '''geest''', tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.\\
Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|Kompaskwadrant]]''' laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''' in verbinding te komen.

386-387 verwijderde regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
389 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

02 May 2011 om 03:00 door 86.83.160.63 -
365-366 aangepaste regels
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]'''), het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het reflexief bewustzijn, dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' kan worden gesymboliseerd.
naar:
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''') - synthese van het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|mannelijke en vrouwelijke]]''' - het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het reflexief bewustzijn, dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' kan worden gesymboliseerd.
445-446 nieuwe regels

02 May 2011 om 02:55 door 86.83.160.63 -
365-366 aangepaste regels
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/TriadeEnTetrade|de Triade en de Tetrade]]'''), het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het reflexief bewustzijn, dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' kan worden gesymboliseerd.
naar:
Het kompaskwadrant wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen ('''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]'''), het 5e element weer te geven. Tegenover het 5e element Ether staat het reflexief bewustzijn, dat door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van '''[[http://www.flwi.ugent.be/cie/1ba/aristoteles.html|Aristoteles,]]''' kan worden gesymboliseerd.
389-393 verwijderde regels
445-446 nieuwe regels

02 May 2011 om 02:49 door 86.83.160.63 -
449-461 verwijderde regels
02 May 2011 om 02:49 door 86.83.160.63 -
289-290 aangepaste regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie.
naar:
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd'. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid.
394 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

02 May 2011 om 02:42 door 86.83.160.63 -
293-295 aangepaste regels
We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken.

In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
naar:
We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
393 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

02 May 2011 om 02:24 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.
naar:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De 5e dimensie staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.
394 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

02 May 2011 om 02:11 door 86.83.160.63 -
289-290 nieuwe regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''. De absolute tijd is de 4e dimensie.
300-301 verwijderde regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''.
393 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

28 April 2011 om 06:55 door 86.83.160.63 -
389-392 nieuwe regels

Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Aan de hand van de getoonde beelden kunnen wel emoties worden opgeroepen. 

448-449 nieuwe regels

28 April 2011 om 06:54 door 86.83.160.63 -
432-436 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29| Verlichting]]'''
*'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
*'''[[wikipn:Statische_elektriciteit|Statische elektriciteit]]'''

444-446 nieuwe regels


28 April 2011 om 06:53 door 86.83.160.63 -
380 aangepaste regel
'''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Een computer]]''' is niets zonder een beheersingssysteem en een daarin werkend programma, en omgekeerd. Zo ook is de mens niet werkelijk mens zonder een gemeenschappelijk overeengekomen vreedzame maatschappelijke orde en een persoonlijke overtuiging of geest daarin ontwikkeld, die de integriteit en het functioneren van zijn persoon in dat systeem uitmaakt. En dus is er ook met het noodzakelijke nee-zeggen van het niet te vermijden ego ermee zoiets als het gehecht zijn aan het goede van de platonische God waarmee we niet zomaar uit de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfzucht]]''' kunnen komen die zich, karmisch verbonden met moeder aarde, bij de gewone sterveling steeds voordoet, zodat we dus meer waarden dan enkel die van de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/BhagavadGita|goedheid]]''' nodig hebben om God in termen van eeuwige waarden recht te doen.
naar:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Een computer]]''' is niets zonder een beheersingssysteem en een daarin werkend programma, en omgekeerd.
28 April 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
286-302 verwijderde regels
388 verwijderde regel
28 April 2011 om 06:51 door 86.83.160.63 -
448-449 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29| Verlichting]]'''
28 April 2011 om 06:50 door 86.83.160.63 -
449-450 verwijderde regels
*'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
*'''[[wikipn:Statische_elektriciteit|Statische elektriciteit]]'''
459-460 verwijderde regels

28 April 2011 om 06:49 door 86.83.160.63 -
395-396 verwijderde regels

Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Aan de hand van de getoonde beelden kunnen wel emoties worden opgeroepen. 
28 April 2011 om 06:48 door 86.83.160.63 -
196-198 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/Heelheid_principe_H10.pdf|Stanislav Grof]]''' (p. 225):\\
Parapsychologische onderzoekers als J.B. Rhine, Gardner Murphy, Stanley Krippner, Jules Eisenbud, Charles Tart, Elmer en Alyce Green, Arhur Hastings, Russell Targ en Harold Puthoff hebben nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek verricht dat suggereert dat telepathie, zien op afstand, psychische diagnose en genezing, Poltergeist-verschijnselen of psychokinese bestaan. Deze tak van onderzoek heeft de aandacht getrokken van moderne fysici en het is een serieuze theoretische uitdaging geworden om deze nieuwe bevindingen in te passen in het nieuwe paradigma.

303 nieuwe regel
464-465 nieuwe regels

27 April 2011 om 23:16 door 86.83.160.63 -
459-461 verwijderde regels


27 April 2011 om 23:16 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Tijdreizen|Tijdreizen]]'''
460-462 nieuwe regels


27 April 2011 om 13:48 door 86.83.160.63 -
458-463 verwijderde regels

27 April 2011 om 13:48 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]'''
459-461 nieuwe regels


27 April 2011 om 13:37 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_time_and_space|Absolute time and space]]'''
458-460 nieuwe regels


27 April 2011 om 11:04 door 86.83.160.63 -
456-496 verwijderde regels
27 April 2011 om 11:04 door 86.83.160.63 -
408 nieuwe regel
*'''[[http://www.boekenverkoper.nl/boek/2150906308/Zien_met_de_geest__Paranormale_vermogens_wetenschappelijk_onderzocht/| Targ, Russell/Harold Puthoff]]''' Zien met de geest. Paranormale vermogens wetenschappelijk onderzocht
457-459 nieuwe regels


27 April 2011 om 04:58 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.
naar:
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Deb|communicatie]]''' tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.
299 nieuwe regel
456-457 nieuwe regels

27 April 2011 om 04:56 door 86.83.160.63 -
178-179 aangepaste regels
->'''[[1-3-2Paradoxen#Omm|Henri Bergson:]]''' De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
naar:
->'''[[1-3-2Paradoxen#Omm|Henri Bergson:]]''' ''De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd''.
298 nieuwe regel
455-456 nieuwe regels

27 April 2011 om 04:55 door 86.83.160.63 -
178-183 nieuwe regels
->'''[[1-3-2Paradoxen#Omm|Henri Bergson:]]''' De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.

'''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|Bergson]]'''
(p. 100), '''Duur''' en '''Tijd''' ('''[[Tetrade#Rech|Rechter - en Linker hersenhelft]]''')
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.

297 nieuwe regel
454-455 nieuwe regels

27 April 2011 om 04:54 door 86.83.160.63 -
393-398 verwijderde regels
'''[[1-3-2Paradoxen#Omm|Henri Bergson:]]''' De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.

'''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|Bergson]]'''
(p. 100), '''Duur''' en '''Tijd''' ('''[[Tetrade#Rech|Rechter - en Linker hersenhelft]]''')
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.

395-398 verwijderde regels447-448 nieuwe regels

27 April 2011 om 03:18 door 86.83.160.63 -
188-189 aangepaste regels
'''[[CreerenOfNabootsen#Twe|Helderziendheid]]''' of '''[[wikipn:Helderziendheid|clairvoyance]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
naar:
'''[[CreerenOfNabootsen#Twe|Helderziendheid]]''' ('''[[wikipn:Helderziendheid|clairvoyance]]''') kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
290 nieuwe regel
457-458 nieuwe regels

27 April 2011 om 03:17 door 86.83.160.63 -
188-189 aangepaste regels
'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
naar:
'''[[CreerenOfNabootsen#Twe|Helderziendheid]]''' of '''[[wikipn:Helderziendheid|clairvoyance]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
289 nieuwe regel
456-457 nieuwe regels

27 April 2011 om 03:11 door 86.83.160.63 -
188-189 aangepaste regels
'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken vanuit de relatieve tijd, daarentegen vertoeven mystici in de collectieve sfeer en hebben de absolute tijd als vertrekpunt.
naar:
'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben '''[[DialectischeFilosofie#Ene|onbewust]]''' de absolute tijd als vertrekpunt.
288 nieuwe regel
455-456 nieuwe regels

27 April 2011 om 03:00 door 86.83.160.63 -
188-189 nieuwe regels
'''[[wikipn:Helderziendheid|Helderziendheid]]''' kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken vanuit de relatieve tijd, daarentegen vertoeven mystici in de collectieve sfeer en hebben de absolute tijd als vertrekpunt.
287 nieuwe regel
454-455 nieuwe regels

27 April 2011 om 02:51 door 86.83.160.63 -
185-187 aangepaste regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.

De
'''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
192 verwijderde regel
284 nieuwe regel
451-452 nieuwe regels

27 April 2011 om 02:34 door 86.83.160.63 -
190-191 nieuwe regels
'''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|Het]]''' '''[[wikipn:Global_Consciousness_Project|Global Consciousness Project]]''' is een van de belangrijkste huidige onderzoeksprojecten naar '''[[wikipn:parapsychologie|parapsychologie]]'''. Behorend tot '''[[wikipn:Princeton_University|Princeton]]''', onderzoekt het project de theorie dat het menselijke '''[[wikipn:bewustzijn|bewustzijn]]''' een extern veld kan creëren dat niet detecteerbaar is met behulp van conventionele middelen.
286 nieuwe regel
453-454 nieuwe regels

27 April 2011 om 00:13 door 86.83.160.63 -
177 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka| Vijfde wijsheidssleutel]], [[Ether-paradigma#Pers|Individualiteit]])
283 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

27 April 2011 om 00:10 door 86.83.160.63 -
190-193 nieuwe regels
'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De ''lipi-ka’s'', van het woord ''lipi'', ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het '''BOEK VAN HET LEVEN''' ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|'Akasha-kronieken']]''').

282 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

27 April 2011 om 00:03 door 86.83.160.63 -
187-188 aangepaste regels
De relatieve tijd kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.
naar:
De '''absolute tijd''' staat voor de 5e dimensie, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. Het is deze dimensie, het principe van de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|'Akasha-kronieken']]''' waarmee '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' en paragnosten in verbinding staan.\\
De '''relatieve tijd'''
kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.
277 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

26 April 2011 om 23:25 door 86.83.160.63 -
187-188 nieuwe regels
De relatieve tijd kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken.
275 nieuwe regel
442-443 nieuwe regels

26 April 2011 om 23:22 door 86.83.160.63 -
328-330 aangepaste regels
De in het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|rapport ‘E i V’]]''' geïnventariseerde '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|modellen]]''' zijn net als SUSY '''[[Standaardmodel|supersymmetrisch]]'''.\\
Supersymmetrie, afgekort SUSY geldt als een van de meest kansrijke uitbreidingen van het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' voor elementaire deeltjes. De snaartheorie toont slechts de materiële kant van de medaille. Op basis van de supersymmetrie wordt geconcludeerd dat de Levensboom een optie biedt om de schakel tussen de materiële - en immateriële, geestelijke kant uit te beelden. De Levensboom weerspiegelt als het ware de Snaartheorie. Dit concept is uitgewerkt met behulp van een '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof|'bewustzijnsschil']]''', die is opgebouwd rond de begrippen ether-paradigma, reflexief bewustzijn, meta-leren en hermeneutische cirkel (kwantummonade). De hierbij gevolgde denkwijze sluit aan op de door Francis Heylighen beschreven vijf verschillende stappen of niveaus van het bewustzijn: Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience. Elke stap biedt successievelijk het kader voor de volgende stap met een hoger abstractieniveau. Ook is voor het uitwerken van dit gezichtspunt van de publicatie ''Het transcenderen van de conceptueel-symbolische kode'' van Francis Heylighen gebruik gemaakt. Het overkoepelend evolutionair-systemische wereldbeeld ('''[[8-3Integratie#Sam|ESW]]''') van Francis Heylighen plaatst de schetsmatige opzet van het rapport ‘E i V’ in een academisch kader. Het ESW cursusmateriaal bestrijkt met betrekking tot de chaostheorie en de systeemleer dezelfde invalshoek.

naar:
De in het '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|rapport ‘E i V’]]''' geïnventariseerde '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|modellen]]''' zijn net als SUSY '''[[Standaardmodel|supersymmetrisch]]'''.
387 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

19 April 2011 om 04:14 door 86.83.160.63 -
313-314 verwijderde regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Momenteel]]''' bestaat het probleem dat langzamerhand elke monodiscipline zijn eigen werkelijkheid gaat creëren. Gelukkig biedt de schepping een mogelijkheid door '''[[http://www.bestuursadvies.nl/nw-12887-7-38599/nieuws/door_schade_en_schande_wijs_worden.html|schade en schande]]''' wijs te worden. In plaats van het lineaire denken dient aan het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|evolutionaire kringloop]]''' denken meer aandacht te worden besteed. Er bestaan meer opties om naar de wereld '''[[Geest|te kijken]]'''. Het rapport ‘E i V’ laat zien dat het uiteindelijk om het '''[[6-Sociologie#Cre|kringloop]]'''denken (net als de '''[[5-2CarlJung#Sam|mandala]]'''), de '''[[kwintessens]]''' draait. Het gaat er om te leren, de artificiële illusionaire geschapen twee-eenheid ('''[[Standaardmodel#Inl|Dualiteit]]'''), '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|Religie en Wetenschap]]''' opnieuw met elkaar te verenigen. In de esoterie zijn geest en lichaam de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven. Met name de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|interdisciplinaire benadering]]''' brengt de wetenschap een stapje verder. Biologen hebben zeker gelijk wanneer ze culturen vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. De fase waarin Nederland zich bevindt begint al duidelijk minder fris te ruiken.
387 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

15 April 2011 om 05:09 door 86.83.160.63 -
279-284 nieuwe regels
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Fred Matser]]''' boek ''Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde'', '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' (p. 348):\\
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.

310-315 verwijderde regels
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.

'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Fred Matser]]''' boek ''Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde'', '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' (p. 348):\\
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.

388 nieuwe regel
440-441 nieuwe regels

15 April 2011 om 05:07 door 86.83.160.63 -
275-278 nieuwe regels
Het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexieve bewustzijn]]''' verhindert, in de woorden van '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Sam|Duintjer]]''', dat hun geest 'volledig tegenwoordig' in het heden kan zijn. Door over het heden na te denken verdeelt het reflexieve bewustzijn de aandacht met name over verleden en toekomst.

We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken.

296-299 verwijderde regels
Het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexieve bewustzijn]]''' verhindert, in de woorden van '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Sam|Duintjer]]''', dat hun geest 'volledig tegenwoordig' in het heden kan zijn. Door over het heden na te denken verdeelt het reflexieve bewustzijn de aandacht met name over verleden en toekomst.

We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken.

387 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

15 April 2011 om 05:03 door 86.83.160.63 -
275-276 nieuwe regels
'''[[Inhoud#Com|Relatieve tijd en absolute tijd]]''' geven het verschil aan tussen '''[[Inhoud#Com|kloktijd en innerlijke tijd]]''' respectievelijk '''Chronos''' en '''Kronos'''. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|evolutie en involutie]]'''.
332-333 verwijderde regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd]]''' en '''relatieve tijd''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
386 verwijderde regel
438-439 nieuwe regels

08 April 2011 om 13:31 door 86.83.160.63 -
438-439 verwijderde regels

08 April 2011 om 13:30 door 86.83.160.63 -
185-186 aangepaste regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute - en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
272 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

08 April 2011 om 13:28 door 86.83.160.63 -
436 verwijderde regel
437-440 verwijderde regels08 April 2011 om 13:28 door 86.83.160.63 -
330-331 aangepaste regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute en relatieve]]''' tijd te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
naar:
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd]]''' en '''relatieve tijd''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
386 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

12 February 2011 om 12:51 door 86.83.160.63 -
347-348 aangepaste regels
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek ‘TROUBLE with PHYSICS’ van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Lee Smolin]]'''. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.
naar:
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trouble_With_Physics|‘TROUBLE with PHYSICS’]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Lee Smolin]]'''. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.
438-439 nieuwe regels

07 February 2011 om 23:37 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=376351&r=1&tbl_archief=0|Louise Baanders]]''' Verslag van de lezing van Marcel Messing
naar:
437-440 verwijderde regels07 February 2011 om 23:36 door 86.83.160.63 -
274-275 aangepaste regels
'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in logische afhankelijkheid in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).
naar:
'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|logische afhankelijkheid]]''' in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).
439-440 nieuwe regels

07 February 2011 om 23:30 door 86.83.160.63 -
274-275 nieuwe regels
'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in logische afhankelijkheid in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).
277-278 verwijderde regels
'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in logische afhankelijkheid in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).
385 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

07 February 2011 om 23:29 door 86.83.160.63 -
384 verwijderde regel
386 verwijderde regel
437-438 verwijderde regels

07 February 2011 om 23:28 door 86.83.160.63 -
274-277 aangepaste regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.\\
Maar door religies bij het huisvuil te zetten betekent het nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

naar:
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.
322-323 aangepaste regels
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.  
naar:
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit.

Door religies bij het huisvuil te zetten betekent nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

385 nieuwe regel
440-441 nieuwe regels

07 February 2011 om 23:25 door 86.83.160.63 -
383-396 verwijderde regels

437-443 verwijderde regels


07 February 2011 om 23:24 door 86.83.160.63 -
274-279 nieuwe regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.\\
Maar door religies bij het huisvuil te zetten betekent het nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

'''Spinoza''' boek ''Ethica'' '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|Deel 5:]]''' Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in logische afhankelijkheid in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).

312-315 verwijderde regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.\\
Maar door religies bij het huisvuil te zetten betekent het nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

397 nieuwe regel
452-453 nieuwe regels

05 February 2011 om 03:31 door 86.83.160.63 -
274-275 aangepaste regels
Op de vraag '''wat is tijd?''' de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst''' geven Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.
naar:
Op de vraag '''wat is tijd?''' en de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst''' geven Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.
394 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

05 February 2011 om 03:31 door 86.83.160.63 -
274-275 aangepaste regels
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord wat betreft de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst'''.
naar:
Op de vraag '''wat is tijd?''' de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst''' geven Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.
393 nieuwe regel
448-449 nieuwe regels

05 February 2011 om 03:28 door 86.83.160.63 -
437-438 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=376351&r=1&tbl_archief=0|Louise Baanders]]''' Verslag van de lezing van Marcel Messing
446-480 verwijderde regels


04 February 2011 om 23:29 door 86.83.160.63 -
274-275 aangepaste regels
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord wat betreft de relatie tussen verleden, heden en toekomst.
naar:
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord wat betreft de relatie tussen '''verleden, heden en toekomst'''.
392 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

04 February 2011 om 23:28 door 86.83.160.63 -
274-275 aangepaste regels
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.
naar:
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord wat betreft de relatie tussen verleden, heden en toekomst.
391 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

04 February 2011 om 23:26 door 86.83.160.63 -
274-275 nieuwe regels
Op de vraag '''wat is tijd?''' geeft Blavatsky in '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Deel I (p. 74)]]''' en Laszlo in zijn boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.
390 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

04 February 2011 om 23:09 door 86.83.160.63 -
12-16 verwijderde regels
->'''[[http://www.syntyche.nl/spiegelneuronen.html|Confucius]]''' ''Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.''

->'''[[http://www.ontmoeting.be/preken/matteus/mat7_7-12.html|Mattheüs]]''' ''Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten'' (7:7-12).\\
''En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf'' (22:34-40).

30 January 2011 om 06:00 door 86.83.160.63 -
59 aangepaste regel
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl. 
naar:
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
06 January 2011 om 13:00 door 86.83.160.63 -
347-348 aangepaste regels
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek ‘TROUBLE with PHYSICS’ van Lee Smolin. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.
naar:
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek ‘TROUBLE with PHYSICS’ van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Lee Smolin]]'''. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.
392 nieuwe regel
446-447 nieuwe regels

10 September 2010 om 22:06 door 86.83.160.63 -
124 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|''De geometrie van de schepping'']]''' – een herrinering aan ons verleden\\
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-geometrie-van-de-schepping/666869534/index.html|''De geometrie van de schepping'']]''' – een herrinering aan ons verleden\\
180 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

26 August 2010 om 07:55 door 86.83.160.63 -
11 verwijderde regel
12-13 verwijderde regels
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
27-28 nieuwe regels

!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
05 August 2010 om 10:57 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]])
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]])
%rfloat width=250Px% Attach:Qann.jpg
276 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

05 August 2010 om 05:12 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
naar:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
389 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

05 August 2010 om 04:54 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Haselhurst|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
naar:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
388 nieuwe regel
442-443 nieuwe regels

05 August 2010 om 04:45 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
naar:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Haselhurst|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
387 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

05 August 2010 om 04:36 door 86.83.160.63 -
430-431 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Haselhurst| Geoff Haselhurst]]''' (Milo Wolff)
440-442 nieuwe regels


05 August 2010 om 04:26 door 86.83.160.63 -
277-278 nieuwe regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
283-284 verwijderde regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
386 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

05 August 2010 om 02:28 door 86.83.160.63 -
282-283 aangepaste regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
naar:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
385 nieuwe regel
438-439 nieuwe regels

05 August 2010 om 02:24 door 86.83.160.63 -
282-283 aangepaste regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
naar:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan '''[[http://old.ode.nl/article.php?aID=3759|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
384 nieuwe regel
437-438 nieuwe regels

01 August 2010 om 06:24 door 86.83.160.63 -
369-370 verwijderde regels
De instructies en mutaties die in een computer plaatsvinden simuleren besluitvormingsprocessen in de buitenwereld. Het zijn de interacties van de gebruiker met de computer die maken dat de computer een goede metafoor is voor kunstmatige intelligentie. Een computer kan uitstekend simuleren, maar niet '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|innoveren]]'''. Het is het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''', de '''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''' die daarvoor zorgen. De kunstige matige intelligentie van een computer is een schaduw van de intelligentie van een mens. Een computer is verre van superieur aan wat een mens kan presteren. Bij een computer gaat het om kunstmatige selectie, bij een mens om '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|natuurlijke selectie]]'''. Of met andere woorden kunstmatige selectie doen mensen bewust, de '''[[wikipn:Bevruchting|bevruchting]]''', de natuurlijke selectie van eicel en zaadcel vindt daarentegen onbewust plaats. Al is het wel zo dat door kunstmatige inseminatie de mensheid het stokje van de kunstmatige selectie overneemt en vrij recent bij '''[[wikipn:In-vitrofertilisatie|IVF]]''' zelfs van de natuurlijke selectie.
382-383 aangepaste regels
naar:
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
435-436 verwijderde regels

01 August 2010 om 06:23 door 86.83.160.63 -
384-388 aangepaste regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.naar:
437-438 nieuwe regels

01 August 2010 om 06:21 door 86.83.160.63 -
284-286 nieuwe regels
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle:]]''' ''Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.''\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eckhart Tolle]]''' (PRANA nr. 176 dec/jan 2009): '''[[Unificatietheorie#prob|Ego]]''' verbreekt de natuurlijke gegevenheid van ‘eenheid, heelheid, een Zijn, verbonden Zijn’ en schept de illusie van afgescheidenheid. Dit vanuit het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min |subject-object]]''' bewustzijn opererende ‘ego’ is de kern van ons lijden.

388 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

01 August 2010 om 05:26 door 86.83.160.63 -
282-283 nieuwe regels
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
384 nieuwe regel
437-438 nieuwe regels

21 July 2010 om 01:28 door 86.83.160.63 -
387 nieuwe regel
*'''[[http://www.swami-krishnananda.org/chhand_0.html| Swami Krishnananda]]''' The Chhandogya Upanishad
405-410 verwijderde regels
*'''[[http://www.momo-development.com/03kopen/EMF/praktijk.htm|Merkabah-1]]'''
*'''[[http://www.verlicht.punt.nl|Merkabah-2]]'''
*'''[[http://www.spiritualdna.nl/online.htm|Merkabah-3]]'''
*'''[[http://www.innergod.nl/workshop_1.php|Merkabah-4]]'''
*'''[[http://groups.msn.com/spiritueleinfosite/merkaba.msnw|Merkabah-5]]'''
*'''[[http://thoth.punt.nl/index.php?gr=782177|Merkabah-6]]'''
434-436 nieuwe regels


21 July 2010 om 01:13 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.\\
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]''' betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn
.
381 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

21 July 2010 om 01:00 door 86.83.160.63 -
274-275 verwijderde regels

277-278 aangepaste regels

naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.
379 verwijderde regel
436-503 verwijderde regels21 July 2010 om 00:59 door 86.83.160.63 -
279-280 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.
naar:

382 nieuwe regel
440-441 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:58 door 86.83.160.63 -
381-384 verwijderde regels439-440 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:57 door 86.83.160.63 -
279-280 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''het eeuwige nu'''.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.
385 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:55 door 86.83.160.63 -
279-280 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘'''het eeuwige nu'''’.
384 nieuwe regel
442-443 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:54 door 86.83.160.63 -
365-366 verwijderde regels
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Een en ander]]''' is vergelijkbaar met de computer die door elektriciteit wordt gevoed. Het is de gebruiker, die de interactie tussen software en hardware aanstuurt en daarmee de gewenste beelden op het scherm projecteert. De metafoor over de aard van de werkelijkheid, die in een computersysteem in relatie met zijn omgeving (gebruiker, elektriciteit, handleiding) ligt besloten, is de werkelijkheid zelf. De websites, die wereldwijd op miljoenen computersystemen verspreid zitten kunnen overal ter wereld worden geraadpleegd.
383-384 verwijderde regels

441-442 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:53 door 86.83.160.63 -
279-280 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.
387 nieuwe regel
445-446 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:51 door 86.83.160.63 -
389 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur''
442-444 nieuwe regels


21 July 2010 om 00:02 door 86.83.160.63 -
373-374 verwijderde regels
De stelling lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''' van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''. 
384 nieuwe regel
441-442 nieuwe regels

21 July 2010 om 00:01 door 86.83.160.63 -
279-280 nieuwe regels
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
385 nieuwe regel
442-443 nieuwe regels

20 July 2010 om 22:45 door 86.83.160.63 -
382-386 aangepaste regels
Duur geeft de spiegelsymmetrie en tijd de complementariteit weer.naar:
439-440 nieuwe regels

07 July 2010 om 08:03 door 86.83.160.63 -
82-83 nieuwe regels
'''[[wikipn:CPT-symmetrie|CPT-symmetrie]]''' is een combinatie van '''[[wikipn:CP-symmetrie|CP-symmetrie]]''' en '''[[wikipn:T-symmetrie|T-symmetrie]]'''. Het komt er dus op neer, dat fysische wetten dezelfde blijven, als alle ladingen door tegengestelde vervangen worden ('''[[wikipn:Ladingconjugatie|ladingconjugatie]]'''), alle dimensies gespiegeld worden ('''[[wikipn:pariteitsymmetrie|pariteitsymmetrie]]''') en de tijd omgekeerd wordt.
87 verwijderde regel
180 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

07 July 2010 om 03:53 door 86.83.160.63 -
382-386 aangepaste regels
'''Konrad Dietzfelbinger''' boek ''Mysterie scholen'' (p. 87): Het ontvangende staat tegenover het verwekkende. Uit het ontvangende ontstaat in de loop der eonen de materie waarin de krachten en ordening van de verwekkende Geest werkzaam zijn. Deze materie en de zich ontwikkelende zichtbare schepping zijn dus 'de helft van het geheel'. Met de twee is het het 'begin' gemaakt, de tijd.\\
P. 88: De getallen waren voor de pythagoreeërs een middel om de opbouw en de scheppingsprocessen van de wereld te verduidelijken, en dan niet alleen de uiterlijke, zichtbare kant maar vooral ook de geestelijke kant, de innerlijke krachten en hun werkzaamheid. 

'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' verdeelde de dualiteiten in '''''[[wikipn:Apeiron|apeiron]]''''' ('''[[wikipn:Anaxagoras|Anaxagoras]]''') en '''''peras''''' (''einde'').

naar:


441-442 nieuwe regels

07 July 2010 om 03:51 door 86.83.160.63 -
386-407 verwijderde regels

443-444 nieuwe regels

07 July 2010 om 03:50 door 86.83.160.63 -
277-280 nieuwe regels
Het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexieve bewustzijn]]''' verhindert, in de woorden van '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Sam|Duintjer]]''', dat hun geest 'volledig tegenwoordig' in het heden kan zijn. Door over het heden na te denken verdeelt het reflexieve bewustzijn de aandacht met name over verleden en toekomst.

We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken.

408 nieuwe regel
465-466 nieuwe regels

29 June 2010 om 02:10 door 86.83.160.63 -
262 aangepaste regel
Deze heilige getallen (3, 4, 7) zijn de heilige getallen van ''licht, leven'' en ''eenmaking'' – vooral in het tegenwoordige manvantara, onze levenscyclus, waarvan het getal zeven de bijzondere vertegenwoordiger of het '''''factorgetal''''' is. Dit moet nu worden aangetoond.\\
naar:
Deze heilige getallen (3, 4, 7) zijn de heilige getallen van ''licht, leven'' en ''eenmaking'' – vooral in het tegenwoordige manvantara, onze levenscyclus, waarvan het getal zeven de bijzondere vertegenwoordiger of het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|''factorgetal'']]''' is. Dit moet nu worden aangetoond.\\
274 nieuwe regel
460-461 nieuwe regels

18 June 2010 om 04:57 door 86.83.160.63 -
418 nieuwe regel
*'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|De MetaTRON-paradox Deel 1]]'''
459-461 nieuwe regels


17 June 2010 om 09:41 door 86.83.160.63 -
417 nieuwe regel
*'''[[http://www.startspiritueel.nl/forum/spiritueelForum3.php?id=100000421|DRUNVALO MELCHIZEDEK]]''' KUBUS VAN METATRON EN DE PLATONISCHE LICHAMEN
458-460 nieuwe regels


21 May 2010 om 00:56 door 86.83.160.63 -
291-292 aangepaste regels
‘'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Ruimte en tijd]]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare DAT, wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . . 
naar:
‘'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare DAT, wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . . 
402 nieuwe regel
457-458 nieuwe regels

21 May 2010 om 00:54 door 86.83.160.63 -
290-292 nieuwe regels
H.P. Blavatsky ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
‘'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Ruimte en tijd]]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare DAT, wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . . 

401 nieuwe regel
456-457 nieuwe regels

18 May 2010 om 06:15 door 86.83.160.63 -
276 aangepaste regel
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
naar:
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
397 nieuwe regel
452-453 nieuwe regels

18 May 2010 om 06:13 door 86.83.160.63 -
6 aangepaste regel
#[[#Cpt|C-, P- en T-symmetry]]
naar:
#[[#Cpt|C-, P- en T-symmetrie]]
18 May 2010 om 06:10 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|Zichtbaar en Onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
naar:
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetrie]] ([[DanMillman#Dem|Zichtbaar en Onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
178 nieuwe regel
451-452 nieuwe regels

10 May 2010 om 07:04 door 86.83.160.63 -
347-348 aangepaste regels
Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Wel kan aan de hand van de getoonde beelden emoties worden opgeroepen. 
naar:
Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Aan de hand van de getoonde beelden kunnen wel emoties worden opgeroepen. 
395 nieuwe regel
450-451 nieuwe regels

10 May 2010 om 07:02 door 86.83.160.63 -
347-348 aangepaste regels
Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. 
naar:
Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. Wel kan aan de hand van de getoonde beelden emoties worden opgeroepen
394 nieuwe regel
449-450 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:52 door 86.83.160.63 -
289-290 aangepaste regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.
naar:
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.\\
393 nieuwe regel
448-449 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:51 door 86.83.160.63 -
291-293 nieuwe regels
Maar door religies bij het huisvuil te zetten betekent het nog niet dat de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal van het verhaal]]''' is opgelost.\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Sam|De symptomen]]'''  van '''[[wikipn:Ressentiment|ressentiment]]''' in de maatschappij zeggen iets over het '''[[5-Psychologie#Aka|psychosociale]]''' klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline '''[[8-Ethiek|moraliteit]]'''? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de '''schijnwereld''' in het multiculturele Nederland toeneemt?

393 nieuwe regel
448-449 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:44 door 86.83.160.63 -
289-290 aangepaste regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.
naar:
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom ('''[[Unificatietheorie#prob|religies]]''') alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.
389 nieuwe regel
444-445 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:41 door 86.83.160.63 -
289-290 nieuwe regels
'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29#Religie_en_theologie|Spinoza]]''' (eveneens pantheïst) schreef in zijn ''Theologisch-politiek Tractaat'' uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.
388 nieuwe regel
443-444 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:31 door 86.83.160.63 -
430-431 aangepaste regels
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming@29| Verlichting]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming%29| Verlichting]]'''
440-442 nieuwe regels


09 May 2010 om 11:30 door 86.83.160.63 -
430-431 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Verlichting_%28stroming@29| Verlichting]]'''
440-442 nieuwe regels


09 May 2010 om 11:23 door 86.83.160.63 -
281-282 nieuwe regels
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
285-286 verwijderde regels
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
385 nieuwe regel
439-440 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:22 door 86.83.160.63 -
281-285 nieuwe regels
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.

'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.

299-302 verwijderde regels
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.\\
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.

384 nieuwe regel
438-439 nieuwe regels

09 May 2010 om 11:19 door 86.83.160.63 -
395 verwijderde regel
426-428 aangepaste regels


naar:
*'''[[wikipn:Statische_elektriciteit|Statische elektriciteit]]'''
435-468 verwijderde regels

09 May 2010 om 11:13 door 86.83.160.63 -
276 aangepaste regel
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
naar:
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
382 nieuwe regel
438-439 nieuwe regels

08 May 2010 om 09:52 door 86.83.160.63 -
397 aangepaste regel
*'''[[http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Gelijkwaardigheid]]'''
naar:
*'''[[http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Gelijkwaardigheid]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Engelse versie]]'''
437-439 nieuwe regels


08 May 2010 om 09:50 door 86.83.160.63 -
397 nieuwe regel
*'''[[http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence|Gelijkwaardigheid]]'''
437-439 nieuwe regels


08 May 2010 om 08:01 door 86.83.160.63 -
276 aangepaste regel
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
naar:
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
381 nieuwe regel
436-437 nieuwe regels

08 May 2010 om 07:39 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
naar:
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd
.
380 nieuwe regel
435-436 nieuwe regels

08 May 2010 om 07:23 door 86.83.160.63 -
277-278 aangepaste regels
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
naar:
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
377 nieuwe regel
432-433 nieuwe regels

08 May 2010 om 07:21 door 86.83.160.63 -
32-34 nieuwe regels

'''[[http://www.genomics.nl/resources/Publications/Programme/MCG_2006.pdf|N. Beintema]]''' '''De kracht schuilt in de wederkerigheid''' - '''[[DNA#Ener|Hoe genomics]]''' en maatschappij elkaar versterken (p. 33):\\
Vandaag staat de gedachtewisseling in het context van ‘wederkerigheid’ tussen wetenschap en samenleving en dat is, om met '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg |Hegel en Marx]]''' te spreken, terecht: via '''These''' (het primaat van de wetenschap) en '''Anti-these''' (het primaat van de samenleving) komen we tot '''Synthese''' (wederkerigheid of co-evolutie van wetenschap en samenleving).”
08 May 2010 om 07:13 door 86.83.160.63 -
273-274 aangepaste regels
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.
naar:
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging
.
373 nieuwe regel
428-429 nieuwe regels

08 May 2010 om 07:08 door 86.83.160.63 -
273-274 aangepaste regels
De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.
naar:
De wederkerigheid in de relatie komt door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.
371 nieuwe regel
426-427 nieuwe regels

04 May 2010 om 13:25 door 86.83.160.63 -
273-274 aangepaste regels
De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Constant|constant]]''') tot uitdrukking.
naar:
De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.
370 nieuwe regel
425-426 nieuwe regels

04 May 2010 om 13:23 door 86.83.160.63 -
272-273 aangepaste regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Constant|constant]]''') tot uitdrukking.
naar:
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Constant|constant]]''') tot uitdrukking.
369 nieuwe regel
424-425 nieuwe regels

04 May 2010 om 13:23 door 86.83.160.63 -
272-273 aangepaste regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
naar:
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''. De wederkerigheid in de relatie komt door E = Materie (c² = '''[[wikipn:Constant|constant]]''') tot uitdrukking.
367 nieuwe regel
422-423 nieuwe regels

01 May 2010 om 12:17 door 86.83.160.63 -
195-197 aangepaste regels
betrekking.\\
Wegens de eindigheid van de '''[[wikipn:Lichtsnelheid|lichtsnelheid]]''' ('''relatieve''' tijd) kan alles in de kosmos niet met elkaar verbonden zijn
.
naar:
betrekking.
269 nieuwe regel
421-422 nieuwe regels

17 April 2010 om 07:38 door 86.83.160.63 -
335-336 nieuwe regels
Een '''[[8-3Integratie#Boe|computer]]''' kan wel het denken, maar niet het '''[[5-1DanMillman#Inl|voelen]]''' simuleren. 
366 nieuwe regel
421-422 nieuwe regels

04 April 2010 om 23:50 door 86.83.160.63 -
84 aangepaste regel
De '''[[wikipn:Rooms-katholieke_Kerk|RK kerk]]''' verbood de kennis omtrent de Heilige Geometrie, maar het boek ''Numeri'' gaat daar wel uitgebreid op in.\\
naar:
De '''[[wikipn:Rooms-katholieke_Kerk|RK kerk]]''' verbood de kennis omtrent de Heilige Geometrie, maar het boek '''[[8-3Integratie#Boe|''Numeri'']]''' gaat daar wel uitgebreid op in.\\
174 nieuwe regel
418-419 nieuwe regels

04 April 2010 om 23:33 door 86.83.160.63 -
77 aangepaste regel
naar:
====
101-102 nieuwe regels

Met name '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-geometrie-van-de-schepping/666869534/index.html|Drunvalo Melchizedek]]''', '''[[http://www.bruna.nl/auteurs/j/janosh-site|Janosh]]''' en '''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?De%20Taal%20van%20het%20Licht&productid=15124|Richard van Rijswijk]]'''  werken in hun boeken de heilige geometrie van de schepping uit.
01 April 2010 om 09:22 door 86.83.160.63 -
367 nieuwe regel
*'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/j/janosh-site|Janosh]]''' Boeken
368 verwijderde regel
*'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/j/janosh-site|Janosh]]''' Boeken
415-417 nieuwe regels


01 April 2010 om 09:21 door 86.83.160.63 -
367 nieuwe regel
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?De%20Taal%20van%20het%20Licht&productid=15124|Richard van Rijswijk]]''' ''De TAAL van het LICHT'' en de Heilige Geometrie van de zandcirkels
404-407 aangepaste regelsnaar:


414-429 verwijderde regels01 April 2010 om 08:46 door 86.83.160.63 -
367 nieuwe regel
*'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/j/janosh-site|Janosh]]''' Boeken
01 April 2010 om 08:43 door 86.83.160.63 -
366 nieuwe regel
*'''[[http://www.the-arcturians.com/ned/webwinkel/boek5.htm|Janosh]]''' ''De universele taal van Heilige geometrie''
01 April 2010 om 08:17 door 86.83.160.63 -
365 nieuwe regel
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-geometrie-van-de-schepping/666869534/index.html|Drunvalo Melchizedek]]''' ''De geometrie van de Schepping''
30 March 2010 om 01:56 door 86.83.160.63 -
172 aangepaste regel
naar:
====
196-197 nieuwe regels

'''[[wikipn: New_age_%28beweging%29|New age]]''' ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. De belangrijkste '''[[wikipn:Universele_wetten|Universele Wet]]''' is de Wet van Eén, het '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|eenheidsbeginsel]]''' van '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Rupert Sheldrake]]''', die stelt dat alles in de '''[[wikipn:Heelal|kosmos]]''' met elkaar verbonden is.
26 March 2010 om 02:45 door 86.83.160.63 -
265 aangepaste regel
naar:
====
267-268 nieuwe regels
Het snijpunt van de drie assen van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
05 March 2010 om 13:01 door 86.83.160.63 -
267-269 nieuwe regels
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Fred Matser]]''' boek ''Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde'', '''[[wikipn:Ervin_László|Ervin Laszlo]]''' (p. 348):\\
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving  - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar '''eenheid''', onder het aanmoedigen van '''verscheidenheid''', en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.

24 February 2010 om 11:09 door 86.83.160.63 -
14 aangepaste regel
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Ruimte en Duur]])
naar:
!![[#Inl]][[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|De Eeuwige wederkeer]] ([[Standaardmodel#Tij|Energie en Materie]])
24 February 2010 om 04:04 door 86.83.160.63 -
279 aangepaste regel
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.\\
naar:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt reflectie, de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.\\
24 February 2010 om 04:00 door 86.83.160.63 -
278 aangepaste regel
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\ 
naar:
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
24 February 2010 om 03:50 door 86.83.160.63 -
277 verwijderde regel
280-281 aangepaste regels
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn: 
E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
naar:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:E%3Dmc%C2%B2|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
24 February 2010 om 03:48 door 86.83.160.63 -
278-279 aangepaste regels
De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.\\
Er bestaat als het ware geen heden
, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' van de spiegelsymmetrie. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De '''[[4-Unificatietheorie#Ene|tijdsymmetrie]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in '''[[8-3Integratie#Boe|verband]]'''.
naar:

In het
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.\\
'''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie
en Tijd’]]''' toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|’Ruimte en Tijd’]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden.\\
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn:
E%3Dmc%C2%B2
|Einstein E=m.c²]]''' gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een '''[[8-3Integratie#Boe|getal]]''', de '''[[Standaardmodel#Tij|tijdsymmetrie]]''' in verband. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.
24 February 2010 om 00:13 door 86.83.160.63 -
279 aangepaste regel
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' van de spiegelsymmetrie. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' van de spiegelsymmetrie. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De '''[[4-Unificatietheorie#Ene|tijdsymmetrie]]''' is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in '''[[8-3Integratie#Boe|verband]]'''.
23 February 2010 om 23:59 door 86.83.160.63 -
102 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|''De geometrie van de schepping'']]''' – een herrinering aan ons verleden\\
107 aangepaste regel
'''Drunvalo Melchizedek''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
naar:
'''Drunvalo Melchizedek''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|''De geometrie van de schepping'']]''' – een herrinering aan ons verleden\\
119 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|''De geometrie van de schepping'']]''' – een herrinering aan ons verleden\\
20 February 2010 om 04:25 door 86.83.160.63 -
177-178 nieuwe regels

The '''[[http://www.lawoftime.org/lawoftime.html|Law of Time]]''' distinguishes between a ''natural timing frequency'' that governs the universal order, and an ''artificial timing frequency'' which sets modern human civilization apart from the rest of its environment, the biosphere.
12 February 2010 om 10:36 door 86.83.160.63 -
78 aangepaste regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|zichtbaar en onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
naar:
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|Zichtbaar en Onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
12 February 2010 om 10:29 door 86.83.160.63 -
99-100 aangepaste regels
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|Jan Wicherink]]''' ''Het geheim van de Heilige Geometrie'', '''[[wikipn: San_Carlo_alle_Quattro_Fontane|representatie]]''' van de Heilige Geest en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life|Flower of Life]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records| Akashic Records]]''').\\
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''Akasha-kronieken'''. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
naar:
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|Jan Wicherink]]''' ''Het geheim van de Heilige Geometrie'', '''[[wikipn:San_Carlo_alle_Quattro_Fontane|representatie]]''' van de Heilige Geest en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life|Flower of Life]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records| Akashic Records]]''').\\
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''[[wikipn:Akashakroniek|Akasha-kronieken]]'''. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
12 February 2010 om 03:40 door 86.83.160.63 -
15-16 nieuwe regels

->'''[[http://www.syntyche.nl/spiegelneuronen.html|Confucius]]''' ''Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.''
12 February 2010 om 03:34 door 86.83.160.63 -
145-148 nieuwe regels

'''[[Tetrade#Per|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 12 ''The theogonie van de scheppende goden'' (p. 483):\\
En iedereen die de numerieke evolutie in de oorspronkelijke kosmogonie van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' (een tijdgenoot van Confucius) heeft bestudeerd, zal altijd hetzelfde denkbeeld terugvinden in zijn '''triade''', '''tetraktis''' en '''decade''', die voortkomen uit de ENE en enige '''[[5-1DanMillman#Inl|Monade]]'''. '''Confucius''' wordt door zijn christelijke biograaf bespot, omdat hij voor en na deze passage over ‘waarzeggerij spreekt’, en hij wordt als volgt geciteerd: ‘De acht symbolen bepalen het geluk en het ongeluk en deze leiden tot grote daden. Er zijn geen beelden die nagebootst kunnen worden en die groter zijn dan '''hemel''' en '''aarde'''. Er zijn geen veranderingen, groter dan de vier jaargetijden (dit betekent '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|noord, zuid, oost en west]]''', enz.). Er zijn geen zwevende beelden, helderder dan de zon en de maan. In het voorbereiden ''van dingen voor het gebruik, is er niemand groter dan de wijze''. Bij het bepalen van geluk en ongeluk is er niets groter dan ''de waarzegstrootjes en de schildpad''.’\\
Daarom worden de ‘waarzegstrootjes’ en de ‘schildpad’, het ‘symbolische stel lijnen’ en de grote wijze die ze beschouwt terwijl ze één en twee worden, en twee vier worden en vier acht, en de andere stellen ‘drie en zes’, minachtend uitgelachen, alleen omdat zijn wijze symbolen '''[[5-2CarlJung#Sam|verkeerd worden begrepen]]'''.
12 February 2010 om 03:18 door 86.83.160.63 -
188-194 nieuwe regels

''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 301):\\
(6.) Het Heelal wordt van ''binnen naar buiten'' bestuurd en ''geleid''. '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|Zoals boven, zo is het ook beneden]]''', zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|microkosmos]]''' en het verkleinde evenbeeld van de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|macrokosmos]]''' – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.

Tegenover het aardse staat het hemelse, tegenover het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve staat het absolute]]''', tegenover '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|Chaos, Gaia en Eros]]''' staat het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Goede, Ware en Schone]]''', tegenover '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Asat staat Sat]]''', tegenover Alpha staat Omega.

Door je met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|’Goede, Ware en Schone’]]''' te verbinden word je van de aardse wortels bevrijd.
12 February 2010 om 02:54 door 86.83.160.63 -
182-184 aangepaste regels
De belangrijkste Universele Wet is de '''''Wet van Eén''''', die stelt dat alles in de '''[[wikipn:Heelal|kosmos]]''' met elkaar verbonden is.\\
naar:
De belangrijkste '''[[wikipn:Universele_wetten|Universele Wet]]''' is de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_One|Wet van Eén]]''', die stelt dat alles in de '''[[wikipn:Heelal|kosmos]]''' met elkaar verbonden is.\\
De '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|‘Law of One’]]''' (zoekopdracht: Law) heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]'''
betrekking
.\\
12 February 2010 om 02:49 door 86.83.160.63 -
98 aangepaste regel
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de Akasha-kronieken. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
naar:
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de '''Akasha-kronieken'''. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.
12 February 2010 om 02:47 door 86.83.160.63 -
97-98 aangepaste regels
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|Jan Wicherink]]''' ''Het geheim van de Heilige Geometrie'', '''[[wikipn: San_Carlo_alle_Quattro_Fontane|representatie]]''' van de Heilige Geest en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life|Flower of Life]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records| Akashic Records]]''').
naar:
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|Jan Wicherink]]''' ''Het geheim van de Heilige Geometrie'', '''[[wikipn: San_Carlo_alle_Quattro_Fontane|representatie]]''' van de Heilige Geest en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life|Flower of Life]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records| Akashic Records]]''').\\
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de Akasha-kronieken. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving
.
12 February 2010 om 02:35 door 86.83.160.63 -
95-97 nieuwe regels

%rfloat width=250Px% Attach:Gees.jpg
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|Jan Wicherink]]''' ''Het geheim van de Heilige Geometrie'', '''[[wikipn: San_Carlo_alle_Quattro_Fontane|representatie]]''' van de Heilige Geest en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Life|Flower of Life]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_Records| Akashic Records]]''').
11 February 2010 om 01:56 door 86.83.160.63 -
258 aangepaste regel
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]'''. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' van de spiegelsymmetrie. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
11 February 2010 om 01:46 door 86.83.160.63 -
258-260 aangepaste regels
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum brengt de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' tot uitdrukking. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.

De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum toont de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]'''. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
11 February 2010 om 01:43 door 86.83.160.63 -
258-260 aangepaste regels
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. Een '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|foton]]''' is een voorbeeld van een '''[[wikipn:Kwantum|kwantum]]'''. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht. Een kwantum brengt de twee complementaire grootheden '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|‘Energie en Tijd’]]''' tot uitdrukking. Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ('''[[Communicatie|communicatie]]''') ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.

De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
11 February 2010 om 01:18 door 86.83.160.63 -
166 aangepaste regel
‘HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’
naar:
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’
11 February 2010 om 01:17 door 86.83.160.63 -
164-167 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’

229-232 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’\\
11 February 2010 om 01:14 door 86.83.160.63 -
226-229 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Conclusies'' (p. 505):\\
Zo is de loop van de Natuur onder de heerschappij van de KARMISCHE WET; van de altijd tegenwoordige en altijd wordende Natuur. Want, met de woorden van een wijze, die aan slechts enkele occultisten bekend is:\\
‘'''HET HEDEN IS HET KIND VAN HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET PRODUCT VAN HET HEDEN'''. EN TOCH, O TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’\\
10 February 2010 om 11:05 door 86.83.160.63 -
254 aangepaste regel
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is wel met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
10 February 2010 om 10:57 door 86.83.160.63 -
339 aangepaste regel
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht (Tekst en presentatie)\\
naar:
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht (Tekst en presentatie)
10 February 2010 om 10:57 door 86.83.160.63 -
339-340 nieuwe regels
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht (Tekst en presentatie)\\
*'''[[http://naarden.theosofie.nl/max-takkenberg/Unificatie%20en%20Broederschap%20vanuit%20de%20moderne%20fysica%20belicht.pdf|M. Takkenberg]]''' Unificatie en Broederschap vanuit de moderne fysica belicht
10 February 2010 om 10:43 door 86.83.160.63 -
253 nieuwe regel
De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.\\
10 February 2010 om 10:39 door 86.83.160.63 -
253 aangepaste regel
Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is  met verleden en toekomst verbonden. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is  met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
10 February 2010 om 10:35 door 86.83.160.63 -
253 aangepaste regel
Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is  met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is  met verleden en toekomst verbonden. Er bestaat als het ware geen heden, verleden of toekomst. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
09 February 2010 om 06:39 door 86.83.160.63 -
244-249 nieuwe regels
Elke '''[[5-2CarlJung#Sam|medaille]]''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|projectiemechanisme]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''', ‘hemel en aarde’, '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|’evolutie en involutie’]]''', '''[[CarlJung#Ind|'onbewuste en bewuste']]''', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', kosmische, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|non-lokale]]''' bewustzijn niet kennen.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er van een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' sprake zijn. Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]''' DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking.\\
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).

255-260 verwijderde regels

Elke '''[[5-2CarlJung#Sam|medaille]]''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|projectiemechanisme]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''', ‘hemel en aarde’, '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|’evolutie en involutie’]]''', '''[[CarlJung#Ind|'onbewuste en bewuste']]''', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', kosmische, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|non-lokale]]''' bewustzijn niet kennen.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er van een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' sprake zijn. Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]''' DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking.\\
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
09 February 2010 om 06:35 door 86.83.160.63 -
245-247 aangepaste regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping.

Het '''[[goo:Tijd|nu]]''' is  met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de '''[[Tetrade|spiegelsymmetrie]]''' brengt het nu, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|tijdsymmetrie]]''' tot uitdrukking
. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
09 February 2010 om 06:20 door 86.83.160.63 -
245 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping. De materiesymmetrie is op de beroemde formule van '''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''' '''[[4-Unificatietheorie#Ene|’Energie en Materie’]]''' gebaseerd en door het kwadraat van de lichtsnelheid staat het met een getal in verband.
09 February 2010 om 01:21 door 86.83.160.63 -
242-243 nieuwe regels
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Momenteel]]''' bestaat het probleem dat langzamerhand elke monodiscipline zijn eigen werkelijkheid gaat creëren. Gelukkig biedt de schepping een mogelijkheid door '''[[http://www.bestuursadvies.nl/nw-12887-7-38599/nieuws/door_schade_en_schande_wijs_worden.html|schade en schande]]''' wijs te worden. In plaats van het lineaire denken dient aan het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|evolutionaire kringloop]]''' denken meer aandacht te worden besteed. Er bestaan meer opties om naar de wereld '''[[Geest|te kijken]]'''. Het rapport ‘E i V’ laat zien dat het uiteindelijk om het '''[[6-Sociologie#Cre|kringloop]]'''denken (net als de '''[[5-2CarlJung#Sam|mandala]]'''), de '''[[kwintessens]]''' draait. Het gaat er om te leren, de artificiële illusionaire geschapen twee-eenheid ('''[[Standaardmodel#Inl|Dualiteit]]'''), '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', '''[[7-Filosofie#Inl|Religie en Wetenschap]]''' opnieuw met elkaar te verenigen. In de esoterie zijn geest en lichaam de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven. Met name de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|interdisciplinaire benadering]]''' brengt de wetenschap een stapje verder. Biologen hebben zeker gelijk wanneer ze culturen vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. De fase waarin Nederland zich bevindt begint al duidelijk minder fris te ruiken.
09 February 2010 om 01:14 door 86.83.160.63 -
243 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Of met andere woorden het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping.
08 February 2010 om 08:11 door 86.83.160.63 -
140 aangepaste regel
De artistieke produktie dient volgens Schelling begrepen te worden vanuit de spanning tussen de bewuste en de onbewuste voortbrenging. Onder de bewuste voortbrenging verstaat Schelling het aspect van het scheppende werk dat met bewustzijn, overleg en reflectie geschiedt, datgene wat door de traditie wordt aangereikt en kan worden aangeleerd. Schelling gebruikt hier het woord 'Kunst' in engere zin, we zouden tegenwoordig eerder spreken van artistieke techniek. Onder de onbewuste voortbrenging, die Schelling ook aanduidt met de term 'Poesie', verstaat hij het niet-subjectieve moment in artistieke produktie, dat de kunstenaar door een "vrije gunst van de natuur" aangeboren is. Hiermee brengt Schelling een antieke gedachte, die bijvoorbeeld door Plato in de dialoog Ion (534B) wordt verwoord, opnieuw in het spel, de gedachte namelijk dat de kunstenaar bevangen is door een 'mania' of een 'enthousiasmos', die hem als het ware overweldigt. Waar '''Plato''' deze manie, waarin de kunstenaar door een god bezeten buiten zinnen raakt en zijn geest verliest, bijzonder negatief beoordeelt, daar is zij volgens Schelling onontbeerlijk om het Absolute in het kunstwerk te kunnen belichamen.
naar:
De artistieke produktie dient volgens Schelling begrepen te worden vanuit de spanning tussen de bewuste en de onbewuste voortbrenging. Onder de bewuste voortbrenging verstaat Schelling het aspect van het scheppende werk dat met bewustzijn, overleg en reflectie geschiedt, datgene wat door de traditie wordt aangereikt en kan worden aangeleerd. Schelling gebruikt hier het woord 'Kunst' in engere zin, we zouden tegenwoordig eerder spreken van artistieke techniek. Onder de onbewuste voortbrenging, die Schelling ook aanduidt met de term 'Poesie', verstaat hij het niet-subjectieve moment in artistieke produktie, dat de kunstenaar door een "vrije gunst van de natuur" aangeboren is. Hiermee brengt Schelling een antieke gedachte, die bijvoorbeeld door '''Plato''' in de dialoog Ion (534B) wordt verwoord, opnieuw in het spel, de gedachte namelijk dat de kunstenaar bevangen is door een 'mania' of een 'enthousiasmos', die hem als het ware overweldigt. Waar '''Plato''' deze manie, waarin de kunstenaar door een god bezeten buiten zinnen raakt en zijn geest verliest, bijzonder negatief beoordeelt, daar is zij volgens Schelling onontbeerlijk om het Absolute in het kunstwerk te kunnen belichamen.
08 February 2010 om 08:08 door 86.83.160.63 -
138-140 nieuwe regels

'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/schelling2.htm|Jos de Mul]]''' De romantische esthetica van Schelling\\
De artistieke produktie dient volgens Schelling begrepen te worden vanuit de spanning tussen de bewuste en de onbewuste voortbrenging. Onder de bewuste voortbrenging verstaat Schelling het aspect van het scheppende werk dat met bewustzijn, overleg en reflectie geschiedt, datgene wat door de traditie wordt aangereikt en kan worden aangeleerd. Schelling gebruikt hier het woord 'Kunst' in engere zin, we zouden tegenwoordig eerder spreken van artistieke techniek. Onder de onbewuste voortbrenging, die Schelling ook aanduidt met de term 'Poesie', verstaat hij het niet-subjectieve moment in artistieke produktie, dat de kunstenaar door een "vrije gunst van de natuur" aangeboren is. Hiermee brengt Schelling een antieke gedachte, die bijvoorbeeld door Plato in de dialoog Ion (534B) wordt verwoord, opnieuw in het spel, de gedachte namelijk dat de kunstenaar bevangen is door een 'mania' of een 'enthousiasmos', die hem als het ware overweldigt. Waar '''Plato''' deze manie, waarin de kunstenaar door een god bezeten buiten zinnen raakt en zijn geest verliest, bijzonder negatief beoordeelt, daar is zij volgens Schelling onontbeerlijk om het Absolute in het kunstwerk te kunnen belichamen.
08 February 2010 om 06:45 door 86.83.160.63 -
15-17 nieuwe regels

->'''[[http://www.ontmoeting.be/preken/matteus/mat7_7-12.html|Mattheüs]]''' ''Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten'' (7:7-12).\\
''En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf'' (22:34-40).
08 February 2010 om 06:23 door 86.83.160.63 -
351 nieuwe regel
*'''[[http://www.universelles-leben.org/cms/?id=38&type=98&L=8|Boodschap uit het heelal]]'''
08 February 2010 om 06:15 door 86.83.160.63 -
351-352 aangepaste regels
'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
*'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
08 February 2010 om 06:14 door 86.83.160.63 -
351-352 nieuwe regels
'''[[wikipn:Bergrede|Bergrede]]'''
'''[[wikipn:Geweldloosheid|Geweldloosheid]]'''
08 February 2010 om 05:44 door 86.83.160.63 -
238-239 nieuwe regels

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het universum ('''[[Unificatietheorie2#Qui|''universele quintessens'']]''') creëert een levend wezen dat in staat is zichzelf te aanschouwen en te reguleren. Het universum kijkt als het ware op een bewust niveau naar zichzelf. De in het brein, het geheugen opgeslagen informatie kan opnieuw worden '''[[RobertoAssagioli#Ded|geprojecteerd]]'''.  We zijn aan onze eigen '''[[wikipn: Waarneming|perceptie]]''', het eigen perspectief overgeleverd. Het reflexieve ik, het zelfbewustzijn ondergaan we niet alleen als een ontologisch gegeven, maar veeleer als een fenomenologisch feit. 
08 February 2010 om 05:22 door 86.83.160.63 -
118-119 nieuwe regels

De '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|wijsheid van Pythagoras]]''' steunt op de geest van het esoterisch '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|Boeddhisme]]'''. De leer van '''[[Tetrade#Per|Laozi en Confucius]]''' uit China is nauw met de filosofie van Pythagoras verwant. Het is namelijk ook op de drie kringlopen 'Scheppen, Behouden en Vernietigen' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Trimurti]]''') gebaseerd. Dit komt ook naar voren wanneer de '''[[http://www.tanamana.nl/5elementen.htm|vijf-elementenleer]]''' van de Traditionele Chinese Geneeskunde met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|boeddhistische]]''' invalshoek wordt vergeleken.
08 February 2010 om 05:16 door 86.83.160.63 -
80 aangepaste regel
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende vijf objecten worden bewonderd ('''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|Cursus:]]''' Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
naar:
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende vijf objecten worden bewonderd ('''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|Cursus:]]''' Hoe ontstaat de Flower of Life?)\\
08 February 2010 om 05:15 door 86.83.160.63 -
80 aangepaste regel
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende vijf objecten worden bewonderd ('''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|Cursus:]]'''Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
naar:
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende vijf objecten worden bewonderd ('''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|Cursus:]]''' Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
08 February 2010 om 05:14 door 86.83.160.63 -
80 aangepaste regel
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|vijf objecten]]''' worden bewonderd (Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
naar:
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende vijf objecten worden bewonderd ('''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|Cursus:]]'''Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
08 February 2010 om 05:11 door 86.83.160.63 -
77-91 nieuwe regels


De '''[[wikipn:Rooms-katholieke_Kerk|RK kerk]]''' verbood de kennis omtrent de Heilige Geometrie, maar het boek ''Numeri'' gaat daar wel uitgebreid op in.\\
In het Ashmolean Museum te Oxford kunnen de volgende '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=1439&start=15|vijf objecten]]''' worden bewonderd (Hoe ontstaat de Flower of Life?)'\\
'''[[http://www.iisg.nl/archives/en/files/b/11011376.php#scopecontent|Tom de Booij]]''' '''[[http://www.egoproject.nl/star/14%20april%202007%20soesterberg.htm|15. De Platonische vormen:]]'''
%lfloat width=400Px%Attach:Plat.jpg

||              ||  ||  || || ||'''Blavatsky''' Deel I, p. 228:
||Tetraëder ||4  ||gelijke vlakken ||VUUR  ||Aziluth ||Binah, Kether en Cockmah
||Icosaëder ||20 ||gelijke vlakken ||WATER ||Briah ||Geburah, Tiferet en Chesed 
||Octaëder ||8  ||gelijke vlakken ||LUCHT              ||Yetzirah ||Hod, Jesod en Netsach
||'''[[Geestkunde#Gee|Kubus]]''' ||6  ||gelijke vlakken ||AARDE        ||Assiah ||Malkuth
||Dodecaëder ||12 ||gelijke vlakken ||ETHER    ||  ||

'''[[wikipn: Thales_van_Milete|Thales]]''' beschouwde het water als het oer-element; '''[[wikipn:Anaximenes|Anaximenes]]''' de lucht; '''[[wikipn: Heraclitus|Heraclitus]]''' het vuur; de '''[[wikipn: Eleaten|Eleaten]]''' de aarde. '''[[wikipn: Empedocles|Empedocles]]''' was vooral de man die uit voorafgaande stelsels het beste trachtte te halen en tot een eenheid te verenigen. Hij stelde deze elementen gelijk aan elkaar, en komt zo tot de leer van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Deze verschillen kwalitatief, zijn eeuwig, en kunnen zich in verschillende verhoudingen met elkaar verenigen om het aanschijn te geven aan de wereld om ons heen.
08 February 2010 om 05:02 door 86.83.160.63 -
129-133 nieuwe regels
10. Snaren en supersymmetrie\\
In de context van de snaartheorie hoort men geregeld het woord ‘supersnaartheorie’. In feite hebben alleen de meest prille formuleringen van de snaartheorieën geen supersymmetrie, en kan men het adjectief ‘super’ voor alle meer actuele snaartheorieën plaatsen. Al rond 1971 ontstond het inzicht dat een snaartheorie meer symmetrie moet hebben dan de andere deeltjestheorieën. Zonder een bijkomende symmetrie geeft ze immers aanleiding tot tachyonen.\\
12. Dualiteiten en de ontwikkeling van de M-braan theorie\\
De snaartheorie werd in het midden jaren negentig uit het slop gehaald door inzichten over de relaties tussen de verschillende snaartheorieën. Deze inzichten leidden tot de formulering van een nieuwe theorie, waarbinnen de vijf theorieën, plus de superzwaartekracht, elk een plaats krijgen. Deze meer algemene theorie is de M-braan theorie.
De M-braan theorie leidde tot meer dan de ontdekking van dualiteiten tussen de bestaande snaartheorieën. De berekeningen binnen een snaartheorie zijn wiskundig zeer complex. Daarom is men in vele situaties aangewezen op de berekening van benaderende oplossingen, waarvan men aanneemt dat ze dicht bij een exacte oplossing komen. In 1995 werd duidelijk dat de benaderingen tot dan toe een simplificatie inhielden: de elfde dimensie (dus de tiende ruimtedimensie) had men over het hoofd gezien. Dit inzicht schoof Edward Witten naar voor in een voordracht die hij in 1995 gaf. Hij werkte het elfdimensionale kader uit, en doopte het de ‘M-braan’ theorie. Waar de M voor staat liet hij over aan de smaak van de luisteraar: we mogen kiezen tussen ‘Magisch’, ‘Membraan’, ‘Mysterie’ of ‘Moeder’.\\
08 February 2010 om 03:44 door 86.83.160.63 -
129-130 nieuwe regels
13. Branen en de speciale rol van de tiende ruimtedimensie\\
Naast het feit dat de M-braan theorie in elf dimensies bedreven wordt, is er nog een tweede opvallend verschil met de snaartheorieën van voor 1995. In de snaartheorie zijn er alleen ééndimensionale snaren die vibreren. In de M-braan theorie zijn ook branen van twee, drie en hogere dimensies mogelijk. Men spreekt van de ‘democratie van de branen’, omdat branen van verschillende dimensies evenveel recht van bestaan hebben. In het bijzonder laat de M-braan theorie toe om ons universum te beschouwen als een drie-braan waar zes gekromde dimensies aan vastzitten, en die in de tiende ruimtelijke dimensie vlot.\\
132 aangepaste regel
We maken nog een laatste opmerking over het concept dualiteit. In de M-braan theorie werd een bijkomende invulling van dit concept ontwikkeld, die verband houdt met de holografie. Iedereen is vertrouwd met foto’s. Een foto is een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionale realiteit. Ze laat over het algemeen geen nauwkeurige, driedimensionale reconstructie toe van het tafereel dat ze afbeeldt. Stel dat Mie achter een boom staat, en dat alleen haar hoofd zichtbaar is vanuit het perspectief van de camera. Op basis van de foto hebben we dan geen idee welke kleren ze aanheeft. Wanneer we een hologram van het tafereel maken, coderen we daarentegen alle driedimensionale informatie. Een hologram is een tweedimensionale plaat waar krassen zijn op aangebracht. Wanneer we licht op de plaat laten schijnen, en wanneer we dit licht (op de juiste wijze) laten interfereren met een andere lichtbundel, dan ontstaat een reconstructie van het volledige driedimensionale tafereel.
naar:
We maken nog een laatste opmerking over het concept dualiteit. In de M-braan theorie werd een bijkomende invulling van dit concept ontwikkeld, die verband houdt met de holografie. Iedereen is vertrouwd met foto’s. Een foto is een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionale realiteit. Ze laat over het algemeen geen nauwkeurige, driedimensionale reconstructie toe van het tafereel dat ze afbeeldt. Stel dat Mie achter een boom staat, en dat alleen haar hoofd zichtbaar is vanuit het perspectief van de camera. Op basis van de foto hebben we dan geen idee welke kleren ze aanheeft. Wanneer we een hologram van het tafereel maken, coderen we daarentegen alle driedimensionale informatie. Een hologram is een tweedimensionale plaat waar krassen zijn op aangebracht. Wanneer we licht op de plaat laten schijnen, en wanneer we dit licht (op de juiste wijze) laten interfereren met een andere lichtbundel, dan ontstaat een reconstructie van het volledige driedimensionale tafereel.\\
08 February 2010 om 03:41 door 86.83.160.63 -
128-130 nieuwe regels
'''[[http://www.psychedelic.be/forum/showthread.php?t=28995|Dhr Locke]]''' Voor mensen die denken dat wetenschap en spiritualiteit niet samengaan...e.a.\\
14. Holografie en zwarte gaten complementariteit\\
We maken nog een laatste opmerking over het concept dualiteit. In de M-braan theorie werd een bijkomende invulling van dit concept ontwikkeld, die verband houdt met de holografie. Iedereen is vertrouwd met foto’s. Een foto is een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionale realiteit. Ze laat over het algemeen geen nauwkeurige, driedimensionale reconstructie toe van het tafereel dat ze afbeeldt. Stel dat Mie achter een boom staat, en dat alleen haar hoofd zichtbaar is vanuit het perspectief van de camera. Op basis van de foto hebben we dan geen idee welke kleren ze aanheeft. Wanneer we een hologram van het tafereel maken, coderen we daarentegen alle driedimensionale informatie. Een hologram is een tweedimensionale plaat waar krassen zijn op aangebracht. Wanneer we licht op de plaat laten schijnen, en wanneer we dit licht (op de juiste wijze) laten interfereren met een andere lichtbundel, dan ontstaat een reconstructie van het volledige driedimensionale tafereel.
08 February 2010 om 03:34 door 86.83.160.63 -
213-216 nieuwe regels

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er van een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' sprake zijn. Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]''' DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking.\\
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
08 February 2010 om 03:28 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
The discovery of [[wikipn:James_Cronin|James Cronin]]''' and '''[[wikipn:Val_Fitch|Val Fitch]]''' in 1964 that '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation|CP violation]]''' could be broken showed that both C conjugation between particles and anti-particles in weak interactions also violated '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''' in many cases.  Later it was discovered in a '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaon|Kaon]]''' decay experiment that CP symmetry was violated and ownly a weaker version of the symmetry could be preserved by invoking '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry|CPT symmetry]]'''.  Therefore, besides C and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''', there is a third operation T (Time Reversal) which corresponds to reversal of motion.  Invariance under time implies that whenever a motion is allowed by the laws of physics, the reversed motion is also allowed.  Therefore, the combination of CPT symmetry is beleived to constitute an exact symmetry of all types of fundamental interactions.  Because of the  CPT symmetry, a violation of the CP symmetry is considered a violation of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|T-symmetry]]'''.
naar:
The discovery of '''[[wikipn:James_Cronin|James Cronin]]''' and '''[[wikipn:Val_Fitch|Val Fitch]]''' in 1964 that '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation|CP violation]]''' could be broken showed that both C conjugation between particles and anti-particles in weak interactions also violated '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''' in many cases.  Later it was discovered in a '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaon|Kaon]]''' decay experiment that CP symmetry was violated and ownly a weaker version of the symmetry could be preserved by invoking '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry|CPT symmetry]]'''.  Therefore, besides C and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''', there is a third operation T (Time Reversal) which corresponds to reversal of motion.  Invariance under time implies that whenever a motion is allowed by the laws of physics, the reversed motion is also allowed.  Therefore, the combination of CPT symmetry is beleived to constitute an exact symmetry of all types of fundamental interactions.  Because of the  CPT symmetry, a violation of the CP symmetry is considered a violation of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|T-symmetry]]'''.
08 February 2010 om 03:27 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
The discovery of James Cronin and Val Fitch in 1964 that '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation|CP violation]]''' could be broken showed that both C conjugation between particles and anti-particles in weak interactions also violated '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''' in many cases.  Later it was discovered in a '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaon|Kaon]]''' decay experiment that CP symmetry was violated and ownly a weaker version of the symmetry could be preserved by invoking '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry|CPT symmetry]]'''.  Therefore, besides C and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''', there is a third operation T (Time Reversal) which corresponds to reversal of motion.  Invariance under time implies that whenever a motion is allowed by the laws of physics, the reversed motion is also allowed.  Therefore, the combination of CPT symmetry is beleived to constitute an exact symmetry of all types of fundamental interactions.  Because of the  CPT symmetry, a violation of the CP symmetry is considered a violation of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|T-symmetry]]'''.
naar:
The discovery of [[wikipn:James_Cronin|James Cronin]]''' and '''[[wikipn:Val_Fitch|Val Fitch]]''' in 1964 that '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation|CP violation]]''' could be broken showed that both C conjugation between particles and anti-particles in weak interactions also violated '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''' in many cases.  Later it was discovered in a '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaon|Kaon]]''' decay experiment that CP symmetry was violated and ownly a weaker version of the symmetry could be preserved by invoking '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry|CPT symmetry]]'''.  Therefore, besides C and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''', there is a third operation T (Time Reversal) which corresponds to reversal of motion.  Invariance under time implies that whenever a motion is allowed by the laws of physics, the reversed motion is also allowed.  Therefore, the combination of CPT symmetry is beleived to constitute an exact symmetry of all types of fundamental interactions.  Because of the  CPT symmetry, a violation of the CP symmetry is considered a violation of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|T-symmetry]]'''.
08 February 2010 om 03:23 door 86.83.160.63 -
74-77 nieuwe regels
'''[[http://www.geocities.com/salvi1740@sbcglobal.net/|Towards a Grand Unified Field Theory]]''' based on Phi Recursion and Quantum Gravity\\
The discovery of James Cronin and Val Fitch in 1964 that '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CP_violation|CP violation]]''' could be broken showed that both C conjugation between particles and anti-particles in weak interactions also violated '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''' in many cases.  Later it was discovered in a '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kaon|Kaon]]''' decay experiment that CP symmetry was violated and ownly a weaker version of the symmetry could be preserved by invoking '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/CPT_symmetry|CPT symmetry]]'''.  Therefore, besides C and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/P-symmetry|P symmetry]]''', there is a third operation T (Time Reversal) which corresponds to reversal of motion.  Invariance under time implies that whenever a motion is allowed by the laws of physics, the reversed motion is also allowed.  Therefore, the combination of CPT symmetry is beleived to constitute an exact symmetry of all types of fundamental interactions.  Because of the  CPT symmetry, a violation of the CP symmetry is considered a violation of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/T-symmetry|T-symmetry]]'''.
Therefore, CP violation implied violation of T-symmetry provided that the CPT symmetry theorem was valid.  This theorem is therefore regarded as one of the basic principles of Quantum Field Theory.

08 February 2010 om 03:17 door 86.83.160.63 -
209-211 nieuwe regels

De in het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|rapport ‘E i V’]]''' geïnventariseerde '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|modellen]]''' zijn net als SUSY '''[[Standaardmodel|supersymmetrisch]]'''.\\
Supersymmetrie, afgekort SUSY geldt als een van de meest kansrijke uitbreidingen van het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' voor elementaire deeltjes. De snaartheorie toont slechts de materiële kant van de medaille. Op basis van de supersymmetrie wordt geconcludeerd dat de Levensboom een optie biedt om de schakel tussen de materiële - en immateriële, geestelijke kant uit te beelden. De Levensboom weerspiegelt als het ware de Snaartheorie. Dit concept is uitgewerkt met behulp van een '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof|'bewustzijnsschil']]''', die is opgebouwd rond de begrippen ether-paradigma, reflexief bewustzijn, meta-leren en hermeneutische cirkel (kwantummonade). De hierbij gevolgde denkwijze sluit aan op de door Francis Heylighen beschreven vijf verschillende stappen of niveaus van het bewustzijn: Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience. Elke stap biedt successievelijk het kader voor de volgende stap met een hoger abstractieniveau. Ook is voor het uitwerken van dit gezichtspunt van de publicatie ''Het transcenderen van de conceptueel-symbolische kode'' van Francis Heylighen gebruik gemaakt. Het overkoepelend evolutionair-systemische wereldbeeld ('''[[8-3Integratie#Sam|ESW]]''') van Francis Heylighen plaatst de schetsmatige opzet van het rapport ‘E i V’ in een academisch kader. Het ESW cursusmateriaal bestrijkt met betrekking tot de chaostheorie en de systeemleer dezelfde invalshoek.
08 February 2010 om 03:11 door 86.83.160.63 -
207-208 nieuwe regels

Elke '''[[5-2CarlJung#Sam|medaille]]''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|projectiemechanisme]]''' tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''', ‘hemel en aarde’, '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|’evolutie en involutie’]]''', '''[[CarlJung#Ind|'onbewuste en bewuste']]''', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', kosmische, '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|non-lokale]]''' bewustzijn niet kennen.
08 February 2010 om 03:07 door 86.83.160.63 -
115 aangepaste regel
''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk ''Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd'' (p. 509):\\
naar:
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Hoofdstuk ''Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd'' (p. 509):\\
117 verwijderde regel
08 February 2010 om 03:05 door 86.83.160.63 -
114-121 nieuwe regels

''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk ''Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd'' (p. 509):\\
Het moet ernstig worden betwijfeld of onze tijd met al zijn verstandelijke scherpzinnigheid is bestemd om in elk westers volk ook maar één ''niet-ingewijde'' geleerde of filosoof te ontdekken die in staat is de geest van de archaïsche filosofie volledig te begrijpen. Men kan dat ook van niemand verwachten, voordat de ware betekenis van deze woorden, de '''''alfa''''' en de '''''omega''''' van de oosterse esoterie, de woorden '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|''Sat'' en ''Asat'']]''' – waarvan in de Rig Veda en elders zo’n ruim gebruik wordt gemaakt – grondig wordt begrepen. Zonder deze sleutel tot de Arische wijsheid loopt de kosmogonie van de rishi’s en de arhats gevaar voor de gemiddelde oriëntalist een dode letter te blijven. ''Asat'' is niet alleen maar de ontkenning van ''Sat'' en evenmin het ‘nog niet bestaande’; want Sat is op zichzelf noch het ‘bestaande’, noch het ‘zijnde’. ''SAT'' is de onveranderlijke, de altijd aanwezige en eeuwige wortel, waaruit en waardoor alles voortkomt. Maar het is veel meer dan de potentiële kracht in het zaad, die het proces van ontwikkeling, of wat nu evolutie wordt genoemd, voortstuwt. Het is het altijd wordende, hoewel het zich nooit manifesteert1. ''Sat'' wordt geboren uit ''Asat'', en '''ASAT''' wordt voortgebracht door ''Sat'': inderdaad de eeuwige cirkelgang; maar een cirkel waar-van alleen bij de hoogste inwijding, op de drempel van paranirvana, de '''[[wikipn: Kwadratuur_van_de_cirkel|kwadratuur]]''' kan worden gevonden.\\
1) De leer van Hegel, die het Absolute Zijn of ‘Zijn-heid’ gelijkstelt met ‘Niet-Zijn’, en het Heelal voorstelt als een eeuwig worden, komt overeen met de Vedantafilosofie.\\

'''[[DanMillman#Dem|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, ''Over de mythe van de gevallen engelen'' (p. 556):\\
Zoals de oude Magische boeken het uitleggen, wordt de hele ''gebeurtenis'' duidelijk. Een ding kan slechts bestaan door zijn '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegengestelde]]''' – leert Hegel ons, en er zijn maar weinig filosofie en spiritualiteit nodig om de oorsprong van het latere dogma te begrijpen, dat in zijn koude en wrede boosaardigheid zo echt satanisch en hels is. De magiërs verklaarden de oorsprong van het kwaad in hun exoterische leringen op de volgende manier. ‘Licht kan niets anders dan licht voortbrengen, en kan nooit de oorsprong van het kwade zijn’; hoe werd het kwade dan voortgebracht, wanneer er bij zijn voortbrenging niets was dat gelijk was aan het licht of ermee overeenkwam’? Het licht, zeggen zij, bracht verschillende wezens voort, die alle geestelijk, lichtgevend en machtig waren. Maar een groot wezen (de ‘grote Asura’, Ahriman, Lucifer, enz.) had een kwade gedachte, die tegengesteld was aan het licht. Hij twijfelde, en door die twijfel werd hij verduisterd.

08 February 2010 om 02:42 door 86.83.160.63 -
199 aangepaste regel
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''.
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''. Of met andere woorden het beschrijft het '''[[TriadeEnTetrade|universele patroon]]''' '''[[Geest|Triade]]''' + '''[[Tetrade]]''' = '''[[Kwintessens]]'''.
08 February 2010 om 02:33 door 86.83.160.63 -
198-200 nieuwe regels
Deel III van het onderzoeksrapport 'E i V' behandelt de
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''.

08 February 2010 om 02:30 door 86.83.160.63 -
269 nieuwe regel
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken''
276-285 nieuwe regels
*'''[[http://home.wanadoo.nl/herbert/lezingen/merkaba.htm|Herbert van Erkelens]]''' Merkaba
*'''[[http://www.patinkas.co.uk/Merkaba_Feature_Article/merkaba_feature_article.html|The Merkaba]]''' Platonic Solids & Sacred Geometry
*'''[[http://www.merkabalight.com|Danna Kleipool]]''' De Merkabah
*'''[[http://www.momo-development.com/03kopen/EMF/praktijk.htm|Merkabah-1]]'''
*'''[[http://www.verlicht.punt.nl|Merkabah-2]]'''
*'''[[http://www.spiritualdna.nl/online.htm|Merkabah-3]]'''
*'''[[http://www.innergod.nl/workshop_1.php|Merkabah-4]]'''
*'''[[http://groups.msn.com/spiritueleinfosite/merkaba.msnw|Merkabah-5]]'''
*'''[[http://thoth.punt.nl/index.php?gr=782177|Merkabah-6]]'''
*'''[[http://www.linko.org/flower_of_life_ned.html|MER-KA-BA]]''' WAT IS FLOWER OF LIFE
08 February 2010 om 02:25 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
Het antwoord is ja, de mensheid is de afgelopen duizenden jaren iets onthouden wat zeer belangrijk lijkt te zijn en wat alleen bij ingewijden in deze Heilige Geometrie bekend was. De laatste decennia is er echter een ware inhaalslag gaande om deze aloude wetenschap met een esoterische inslag te herconstrueren. Om de vraag te beantwoorden wat er zo heilig is aan geometrie, moeten we teruggaan naar de beschermers van deze kennis. Deze beschermers lieten doorschemeren dat de Heilige Geometrie de blauwdruk is van het universum van waaruit alles wat we om ons heen zien geschapen is. De Heilige Geometrie herkennen in het universum, is de hand van God zien achter de schepping. De diepzinnige esoterische gedachte achter de Heilige Geometrie is dat de beschermers ervan geloofden dat het gehele universum Eén was, God zelf. Het scheppingsverhaal zoals dit overgeleverd werd in deze geheime genootschappen, vertelt dat God in den beginne vanuit zijn oorspronkelijke eenheidsbewustzijn de illusie van afscheiding schiep opdat hij zichzelf kon leren kennen. Dit zou het begin zijn van alle dualiteit die we nu in de wereld van alle dag om ons heen ervaren. Het bracht de Schepper een nieuwe ervaring die voorheen vanuit zijn eenheidsbewustzijn niet ervaren kon worden en is de oorzaak van alle polarisaties zoals warm en koud, goed en kwaad, God en niet God. Deze dualistische opdeling vanuit de éénheid verliep volgens de Gulden snede, een heilige ratio die ten grondslag zou liggen aan alle vormen om ons heen die we zien als afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Al deze kennis is uiterst geheim bewaard gebleven in geheime genootschappen van bijvoorbeeld de gnostici en vrijmetselaars. Deze geheimhouding was noodzakelijk omdat de Katholieke kerk de aanhangers van deze esoterie door de eeuwen heen hardnekkig vervolgde en onderdrukte.
naar:
Het antwoord is ja, de mensheid is de afgelopen duizenden jaren iets onthouden wat zeer belangrijk lijkt te zijn en wat alleen bij ingewijden in deze Heilige Geometrie bekend was. De laatste decennia is er echter een ware inhaalslag gaande om deze aloude wetenschap met een esoterische inslag te herconstrueren. Om de vraag te beantwoorden wat er zo heilig is aan geometrie, moeten we teruggaan naar de beschermers van deze kennis. Deze beschermers lieten doorschemeren dat de Heilige Geometrie de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|blauwdruk]]''' is van het universum van waaruit alles wat we om ons heen zien geschapen is. De Heilige Geometrie herkennen in het universum, is de hand van God zien achter de schepping. De diepzinnige esoterische gedachte achter de Heilige Geometrie is dat de beschermers ervan geloofden dat het gehele universum Eén was, God zelf. Het scheppingsverhaal zoals dit overgeleverd werd in deze geheime genootschappen, vertelt dat God in den beginne vanuit zijn oorspronkelijke eenheidsbewustzijn de illusie van afscheiding schiep opdat hij zichzelf kon leren kennen. Dit zou het begin zijn van alle '''[[Standaardmodel#Inl|dualiteit]]''' die we nu in de wereld van alle dag om ons heen ervaren. Het bracht de Schepper een nieuwe ervaring die voorheen vanuit zijn eenheidsbewustzijn niet ervaren kon worden en is de oorzaak van alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|polarisaties]]'''  zoals warm en koud, '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|goed en kwaad]]''', God en niet God. Deze dualistische opdeling vanuit de éénheid verliep volgens de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Gulden snede]]''', een heilige ratio die ten grondslag zou liggen aan alle vormen om ons heen die we zien als afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Al deze kennis is uiterst geheim bewaard gebleven in geheime genootschappen van bijvoorbeeld de '''[[5-1DanMillman|gnostici]]''' en vrijmetselaars. Deze geheimhouding was noodzakelijk omdat de Katholieke kerk de aanhangers van deze esoterie door de eeuwen heen hardnekkig vervolgde en onderdrukte. 
08 February 2010 om 02:11 door 86.83.160.63 -
80-81 aangepaste regels
Heilige Geometrie is zo oud als mensenheugenis, toch is het niet onwaarschijnlijk dat u er nog nooit van gehoord heeft. Dit komt niet omdat u het vak wiskunde te vroeg heeft laten vallen op de middelbare school, maar omdat het een uiterst diepzinnige en geheime wetenschap betreft, die door de geschiedenis heen alleen bedreven werd in geheime genootschappen. Wat kan er nou zo heilig en geheimzinnig zijn aan geometrie zult u zich afvragen, of heeft u iets gemist?
naar:
Heilige Geometrie is zo oud als mensenheugenis, toch is het niet onwaarschijnlijk dat u er nog nooit van gehoord heeft. Dit komt niet omdat u het vak wiskunde te vroeg heeft laten vallen op de middelbare school, maar omdat het een uiterst diepzinnige en geheime wetenschap betreft, die door de geschiedenis heen alleen bedreven werd in geheime genootschappen. Wat kan er nou zo heilig en geheimzinnig zijn aan geometrie zult u zich afvragen, of heeft u iets gemist?\\
Het antwoord is ja, de mensheid is de afgelopen duizenden jaren iets onthouden wat zeer belangrijk lijkt te zijn en wat alleen bij ingewijden in deze Heilige Geometrie bekend was. De laatste decennia is er echter een ware inhaalslag gaande om deze aloude wetenschap met een esoterische inslag te herconstrueren. Om de vraag te beantwoorden wat er zo heilig is aan geometrie, moeten we teruggaan naar de beschermers van deze kennis. Deze beschermers lieten doorschemeren dat de Heilige Geometrie de blauwdruk is van het universum van waaruit alles wat we om ons heen zien geschapen is. De Heilige Geometrie herkennen in het universum, is de hand van God zien achter de schepping. De diepzinnige esoterische gedachte achter de Heilige Geometrie is dat de beschermers ervan geloofden dat het gehele universum Eén was, God zelf. Het scheppingsverhaal zoals dit overgeleverd werd in deze geheime genootschappen, vertelt dat God in den beginne vanuit zijn oorspronkelijke eenheidsbewustzijn de illusie van afscheiding schiep opdat hij zichzelf kon leren kennen. Dit zou het begin zijn van alle dualiteit die we nu in de wereld van alle dag om ons heen ervaren. Het bracht de Schepper een nieuwe ervaring die voorheen vanuit zijn eenheidsbewustzijn niet ervaren kon worden en is de oorzaak van alle polarisaties zoals warm en koud, goed en kwaad, God en niet God. Deze dualistische opdeling vanuit de éénheid verliep volgens de Gulden snede, een heilige ratio die ten grondslag zou liggen aan alle vormen om ons heen die we zien als afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Al deze kennis is uiterst geheim bewaard gebleven in geheime genootschappen van bijvoorbeeld de gnostici en vrijmetselaars. Deze geheimhouding was noodzakelijk omdat de Katholieke kerk de aanhangers van deze esoterie door de eeuwen heen hardnekkig vervolgde en onderdrukte.
08 February 2010 om 02:05 door 86.83.160.63 -
98-114 nieuwe regels

Deel III van het onderzoeksrapport 'E i V' behandelt de
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]''' van het '''[[standaardmodel]]'''.

Het '''[[6-Sociologie#Sam|kwadrantenmodel]]''' van Ken Wilber laat zien hoe innerlijk en uiterlijk, de psychologische (Deel IV) en individueel en collectief, de sociale (Deel V) discipline met elkaar worden verbonden. De samenhang tussen beide disciplines wordt door het vakgebied filosofie (Delen VI en VII) tot uitdrukking gebracht.

De onderlinge wisselwerking tussen '''[[goo:Persoon|individu]]''' en groep komt in de delen IV t/m V, en de wisselwerking tussen welvaart en welzijn in de delen VI t/m VII ter sprake.

De delen V t/m VIII tonen hoe de evolutie, de ommekeer kan worden bereikt.

De kwintessens van de éne werkelijkheid gaat niet alleen van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar ook van de keerzijde, de ruimte ('''[[wikipn: Bio-energetica_%28therapie%29|'energie']]'''), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat het misloopt wanneer de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|moraal]]''' buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Er is niets nieuws onder de zon.\\
Technologie zal uiteindelijk de wereld niet redden. Het gaat in eerste instantie om de keerzijde van de medaille. Mannen geloven in technologie, vrouwen daarentegen in de keerzijde.

De '''[[wikipn:Oosterse_filosofie|Oosterse filosofie]]''', de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''', de '''[[wikipn:Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Hegeliaanse]]''' (dialectische) - en de '''[[wikipn:Natuurfilosofie|Natuurfilosofie]]''' bieden een goed houvast om dit gezichtspunt te belichten.\\
René Meijer belicht in zijn boek ''De Ether Bestaat!'' het '''[[wikipn:Veda's|Vedische gedachtegoed]]'''. '''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|Deel III]]''', de Persoon en de Politiek is het vertrekpunt van het rapport 'E i V '. Of met andere woorden het boek ''De Ether Bestaat!'' kijkt vanuit een ''top down'' benadering, terwijl daarentegen het rapport 'E i V' ''bottom up''. In het rapport 'E i V' komt de keerzijde aan de orde. Het '''[[kompaskwadrant]]''' laat zien dat beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het kompaskwadrant, de schakel tussen het boek en het rapport is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de '''[[wikipn:Theorie_van_alles|'theorie van alles']]''' en het daarmee samenhangende zelfhelende mechanisme verder uit te werken. De relatie tussen het boek en het rapport, tusen de 'Triade en de Tetrade' wordt in het hoofdstuk '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|Idealisme en Materialisme]]''' aan de hand van de systeembenadering besproken. 

De websites van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Toe|Jules Ruis]]''', '''[[HermeneutischeCirkel#Een|Rini Sips]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Een|Edgard Jarvis]]''' hebben een structuur (these - antithese - synthese) die op het 5D-concept aansluit.
08 February 2010 om 01:53 door 86.83.160.63 -
73 aangepaste regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|zichtbaar en onzichtbaar]])
naar:
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|zichtbaar en onzichtbaar]], [[Unificatietheorie2#Akas| Boek van de getallen]])
81-83 aangepaste regels
 

naar:
94-98 nieuwe regels

Een '''[[http://users.telenet.be/michel.vanhalme/hermes28505.htm|winkelhaak]]''' waarvan de lengten van de benen zich verhouden als '''3 : 4''' verwijst naar de stelling van Pythagoras, omdat men hiermee een driehoek kan construeren waarvan de zijden zich verhouden als '''3 : 4 : 5''' en is tevens het symbool van Gods liefde en de naastenliefde, maar verwijst ook naar de verhouding tussen God en de wiskunde als taal van de schepping. (Als dit je doet denken aan de veel latere vrijmetselaarssymbolen -winkelhaak en passer- is dit inderdaad evenmin toeval!)

Pythagoras denkt in klassen, groepen, '''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|categorieën]]''' , verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.

08 February 2010 om 01:45 door 86.83.160.63 -
92-95 nieuwe regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
'''Vierkantswortel en [[TriadeEnTetrade|3-4-5]] driehoeken''' (p. 302)\\
De Egyptenaren brachten hun gehele filosofie terug tot de vierkantswortel van 2, de vierkantswortel van 3, de vierkantswortel van 5 en de 3-4-5 driehoek. Nu blijke die componenten toevallig allemaal in de tekening van het eerste bewustzijnsniveau te zitten.\\
502: Het is het eerste niveau van menselijk bewustzijn op aarde en het is de eerste keer dat het menselijk '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|bewustzijn zichzelf]]''' gewaar wordt.
08 February 2010 om 00:01 door 86.83.160.63 -
73 aangepaste regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]]
naar:
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]] ([[DanMillman#Dem|zichtbaar en onzichtbaar]])
07 February 2010 om 23:57 door 86.83.160.63 -
77-80 aangepaste regels
Daarnaast heeft hij bij meer dan 70 verschillende leraren van allerlei achtergronden gestudeerd, wat hem universeel inzicht verschafte en wat hem in staat stelde vele geheimen te ontrafelen en veel doorbraken te bewerkstelligen. Drunvalo heeft de prachtige kwaliteiten van openheid, bewustzijn, mededogen, liefde en wijsheid. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de spirituele paradigmaverschuiving die momenteel plaatsvindt. Dankzij zijn intensieve studies in alle religies, stromingen en filosofieën en zijn fascinatie voor het onbekende en de kracht van universele liefde heeft hij tienduizenden mensen over de gehele wereld bewust gemaakt van 'het verhaal van de schepping'. Hij brengt mensen in contact met hun Mer-Ka~Ba veld dat verbonden kan worden met het energieveld rondom de aarde.

'''Drunvalo Melchizedek''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden
naar:
Daarnaast heeft hij bij meer dan 70 verschillende leraren van allerlei achtergronden gestudeerd, wat hem universeel inzicht verschafte en wat hem in staat stelde vele geheimen te ontrafelen en veel doorbraken te bewerkstelligen. Drunvalo heeft de prachtige kwaliteiten van openheid, bewustzijn, mededogen, liefde en wijsheid. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de spirituele paradigmaverschuiving die momenteel plaatsvindt. Dankzij zijn intensieve studies in alle religies, stromingen en filosofieën en zijn fascinatie voor het onbekende en de kracht van universele liefde heeft hij tienduizenden mensen over de gehele wereld bewust gemaakt van 'het verhaal van de schepping'. Hij brengt mensen in contact met hun '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|Mer-Ka~Ba]]''' veld dat verbonden kan worden met het energieveld rondom de aarde.

'''Drunvalo Melchizedek''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
Heilige Geometrie is zo oud als mensenheugenis, toch is het niet onwaarschijnlijk dat u er nog nooit van gehoord heeft. Dit komt niet omdat u het vak wiskunde te vroeg heeft laten vallen op de middelbare school, maar omdat het een uiterst diepzinnige en geheime wetenschap betreft, die door de geschiedenis heen alleen bedreven werd in geheime genootschappen. Wat kan er nou zo heilig en geheimzinnig zijn aan geometrie zult u zich afvragen, of heeft u iets gemist?
 
07 February 2010 om 23:53 door 86.83.160.63 -
74-75 aangepaste regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|
De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
07 February 2010 om 23:52 door 86.83.160.63 -
74-80 aangepaste regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden
naar:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://users.telenet.be/wouterhagens/biogeometry/boekentitels/geometrie_schepp.html|
De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden\\
Dit adembenemende boek vertelt Drunvalo's zoektocht naar de ontwikkeling van de mens, die mogelijk van buitenaardse afkomst is. Hij leidt ons door oude beschavingen heen naar het heden en geeft ons een duidelijk inzicht in het bewustzijnsniveau waar we ons nu in bevinden. Bovendien leert hij ons wat nodig is voor een soepele overgang naar het volgende niveau. Het boek is verweven met de laatste inzichten in de heilige geometrie van geluid, licht en muziek, de nieuwste wetenswaardigheden over de graancirkels, leringen uit de Egyptische rechteroog van Horus esoterische school, nieuwe technologieën zoals zero point en veranderingen in het magnetische veld van de aarde. Tevens werpt Drunvalo een licht op bijzonder geheime regeringsprojecten als het Philadelphia- en het Montauk experiment. Op een miraculeuze wijze beïnvloedt dit boek uw eenheidsbeleving.\\
Drunvalo Melchizedek is een opmerkelijk man. Hij studeerde eerst natuurkunde en later kunstwetenschappen aan de Universiteit van California in Berkely. Deze combinatie resulteerde in een grondige studie in de (heilige)geometrie.\\
Daarnaast heeft hij bij meer dan 70 verschillende leraren van allerlei achtergronden gestudeerd, wat hem universeel inzicht verschafte en wat hem in staat stelde vele geheimen te ontrafelen en veel doorbraken te bewerkstelligen. Drunvalo heeft de prachtige kwaliteiten van openheid, bewustzijn, mededogen, liefde en wijsheid. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de spirituele paradigmaverschuiving die momenteel plaatsvindt. Dankzij zijn intensieve studies in alle religies, stromingen en filosofieën en zijn fascinatie voor het onbekende en de kracht van universele liefde heeft hij tienduizenden mensen over de gehele wereld bewust gemaakt van 'het verhaal van de schepping'. Hij brengt mensen in contact met hun Mer-Ka~Ba veld dat verbonden kan worden met het energieveld rondom de aarde.

'''Drunvalo Melchizedek
''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden
07 February 2010 om 23:42 door 86.83.160.63 -
83 aangepaste regel
'''[[http://www.flower-of-life.nl/|Isis Saris]]''' Wat is een MerKaBa?\\ 
naar:
'''[[http://www.flower-of-life.nl/|Isis Saris]]''' Wat is een MerKaBa?\\
07 February 2010 om 23:41 door 86.83.160.63 -
78 aangepaste regel
'''[[http://linko.org/flower_of_life_ned.html|Tom de Winter]]''' WAT IS FLOWER OF LIFE / MER-KA-BA\\
naar:
'''[[http://linko.org/flower_of_life_ned.html|Tom de Winter]]''' WAT IS FLOWER OF LIFE / '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|MER-KA-BA]]'''\\
81-82 aangepaste regels
In het oude Egypte gebruikte men de Flower of Life (in het Egyptisch '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|Mer-Ka-Ba]]''') om het energieveld weer te geven dat zich rond het menselijk lichaam bevindt. Tijdens tempelrituelen die aan Toth (god van de tijd) gewijd waren, kon men middels dit raamwerk de levensenergieën beïnvloeden.
naar:
In het oude Egypte gebruikte men de Flower of Life (in het Egyptisch '''Mer-Ka-Ba''') om het energieveld weer te geven dat zich rond het menselijk lichaam bevindt. Tijdens tempelrituelen die aan Toth (god van de tijd) gewijd waren, kon men middels dit raamwerk de levensenergieën beïnvloeden.

'''[[http://www.flower-of-life.nl/|Isis Saris]]''' Wat is een MerKaBa?\\
Mer-Ka-Ba (Egyptisch) of Mer-Ka-Vah (Hebreeuws) betekent letterlijk voertuig, troon, zegewagen. Je zou kunnen zeggen dat de MerKaba een (voor de meeste mensen) onzichtbaar 'voertuig' is dat ons als mensen in principe omringt en waarmee we in staat zouden zijn te kunnen reizen in de tijd en in de verschillende dimensies van de werkelijkheid. Het wordt ook wel een lichtvoertuig of lichtlichaam genoemd, en maakt als zodanig deel uit van onze fijnstoffelijke werkelijkheid. Fijnstoffelijke energieën kunnen maar door heel weinig mensen met het blote oog worden waargenomen. Er is al lang apparatuur ontwikkeld die MerKaBa velden kan waarnemen, onder andere door de militaire en ruimtelijke (Nasa) disciplines. Het is inmiddels gelukkig algemeen bekend dat de mens niet alleen een stoffelijk lichaam heeft, maar ook vele fijnstoffelijke lichamen om zich heen heeft. Bij veel mensen is dat bekend als het auraveld. Het MerKaBa veld is een van de vele fijnstoffelijke lichamen die we om ons heen hebben, althans dit lichaam wordt bij de meeste mensen pas weer ontwikkeld door bewuste meditatiebeoefening. Dit proces wordt ook wel de MerKaBa activatie genoemd.
07 February 2010 om 23:35 door 86.83.160.63 -
75-83 nieuwe regels'''[[http://linko.org/flower_of_life_ned.html|Tom de Winter]]''' WAT IS FLOWER OF LIFE / MER-KA-BA\\
De Flower of Life is een geometrisch raamwerk dat is opgebouwd uit elkaar overlappende cirkels en gelijkzijdige driehoeken en is de basis van de Geometrie van de schepping. Dit raamwerk komt overal voor, bijvoorbeeld in sneeuwvlokken, zonnebloemen of steranijs, in de rotatie van elektronen om een atoomkern en die van de sterren in de Melkweg.\\
De Flower of Life is te zien op afbeeldingen over de hele wereld, bijvoorbeeld bij Indiase tempels, in het Midden-Oosten, in de Verboden Stad in China, op romeinse archeologische vindplaatsen in Turkije en in de Italiaanse kunst uit de 13e eeuw. De tempel van Osiris op Abydus, bevat de oudste afbeeldingen van de Flower of Life. Ze zijn van ten minste 6000 jaar oud en kunnen dateren 10500 v. Chr. of eerder.\\
In het oude Egypte gebruikte men de Flower of Life (in het Egyptisch '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|Mer-Ka-Ba]]''') om het energieveld weer te geven dat zich rond het menselijk lichaam bevindt. Tijdens tempelrituelen die aan Toth (god van de tijd) gewijd waren, kon men middels dit raamwerk de levensenergieën beïnvloeden.

07 February 2010 om 23:28 door 86.83.160.63 -
72 nieuwe regel
74-75 nieuwe regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Drunvalo_Melchizedek|Drunvalo Melchizedek]]''' boek '''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/geheim%20van%20heilige%20geometrie.html|De geometrie van de schepping]]''' – een herrinering aan ons verleden
07 February 2010 om 23:22 door 86.83.160.63 -
6 nieuwe regel
#[[#Cpt|C-, P- en T-symmetry]]
72 nieuwe regel
!![[#Cpt]][[Standaardmodel#Inl|C-, P- en T-symmetry]]
07 February 2010 om 05:55 door 86.83.160.63 -
12 aangepaste regel
![-2.2 Tijd en Symmetrie-]
naar:
![-2.2 Tijdsymmetrie-]
01 February 2010 om 03:08 door 86.83.160.63 -
169-170 nieuwe regels

Bewustzijnsevolutie ('''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsleer]]''') en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin's Evolutietheorie]]''' zijn de twee zijden van een medaille.
01 February 2010 om 02:55 door 86.83.160.63 -
235 aangepaste regel
*'''[[http://evolutie.blog.com/2505613/|Martin van Staveren]]''' Pim van Lommel over hersenen en bewustzijn
naar:
*'''[[http://evolutie.blog.com/2008/01/08/pim-van-lommel-over-hersenen-en-bewustzijn/|Martin van Staveren]]''' Pim van Lommel over hersenen en bewustzijn
01 February 2010 om 02:47 door 86.83.160.63 -
167-169 nieuwe regels
De fysicus Cees Dekker stelt een intrigerende vraag in de Volkskrant van 4 maart 2006, namelijk welk model past het zuiverst op de '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]'''? Cees Dekker gaat voor de objectieve, wetenschappelijke werkelijkheid.
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek ‘TROUBLE with PHYSICS’ van Lee Smolin. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.

209-211 verwijderde regels

De fysicus Cees Dekker stelt een intrigerende vraag in de Volkskrant van 4 maart 2006, namelijk welk model past het zuiverst op de éne werkelijkheid? Cees Dekker gaat voor de objectieve, wetenschappelijke werkelijkheid.
De heer Karskens (Filosofie & praktijk nrs. 2 en 3 2006) gelooft niet in een totaliteitstheorie, de snaartheorie die de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica verbindt. Dit antwoord sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek ‘TROUBLE with PHYSICS’ van Lee Smolin. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren moeten komen. De snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.
01 February 2010 om 02:42 door 86.83.160.63 -
167 aangepaste regel
Het Ether-paradigma en het '''[[5D-concept]]''' worden naast elkaar gebruikt en zijn beide een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|elektromagnetisme]]''', '''[[DNA#Ener|QED]]''' en de '''[[http://theorderoftime.org/ned/wetenschap/nieuweenergie/5.html|relatieve ether]]''' van René Meijer. Het 5D-concept belicht de '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''' vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, die beide de '''[[kwintessens]]''' tot uitdrukking brengen. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4. 
naar:
Het Ether-paradigma en het '''[[5D-concept]]''' worden naast elkaar gebruikt en zijn beide een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|elektromagnetisme]]''', '''[[DNA#Ener|QED]]''' en de '''[[http://theorderoftime.org/ned/wetenschap/nieuweenergie/5.html|relatieve ether]]''' van René Meijer. Het 5D-concept belicht de '''[[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]]''' vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, die beide de '''[[kwintessens]]''' tot uitdrukking brengen. Absoluut en relatief, uiterste objectivering en uiterste subjectivering zijn de beide polen van de éne werkelijkheid. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4. 
01 February 2010 om 02:31 door 86.83.160.63 -
11 nieuwe regel
169 aangepaste regel
'''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' denkt in klassen, groepen, categorieën, verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.
naar:
'''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' denkt in klassen, groepen, '''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|categorieën]]''', verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Integral_thought|integrale denktrant]]'''. De unificatietheorie bevat het kader voor de '''[[Unificatietheorie2#Nie|hoofdroute]]'''. Het laat zien hoe '''[[wikipn: Dictatuur_van_het_proletariaat|klasseverschillen]]''' in deze tijd kunnen worden opgelost.
31 January 2010 om 10:30 door 86.83.160.63 -
72-73 nieuwe regels
Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute - en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
85-86 verwijderde regels

Door de begrippen '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute - en relatieve tijd]]''' te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De absolute tijd staat voor het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''' op het grensvlak van '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte en tijd]]''', de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|4e dimensie]]''' van Ouspensky die niet kan worden waargenomen.
31 January 2010 om 10:29 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]]
naar:
!![[#Tij]][[Standaardmodel#Tij|Tijdsymmetrie]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]])
31 January 2010 om 10:26 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
naar:
De onvermijdelijke toename van '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|entropie]]''' veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
31 January 2010 om 10:24 door 86.83.160.63 -
72-78 nieuwe regels
In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan wordt op pagina 64 de vraag gesteld wat is tijd?
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het verleden via het heden naar de toekomst verplaatst.\\
Het grote probleem is het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen]]''' respectievelijk verdwijnen van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 

193-199 verwijderde regels

In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan wordt op pagina 64 de vraag gesteld wat is tijd?
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het verleden via het heden naar de toekomst verplaatst.\\
Het grote probleem is het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen]]''' respectievelijk verdwijnen van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 
31 January 2010 om 10:21 door 86.83.160.63 -
191 aangepaste regel
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl. 
naar:
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.\\
31 January 2010 om 10:18 door 86.83.160.63 -
164-165 nieuwe regels

Het rapport ‘E i V’ heeft een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|7*7 structuur]]''' ('''[[LevensboomMicrokosmos|negenenveertig]]'''). Deze '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|matrixstructuur]]''' geeft de relatie, de '''[[LevensboomMicrokosmos| spiegelsymmetrie]]''' tussen de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zevenvoudige samenstelling van de planeten weer. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping. De zevenvoudige structuur maakt weer onderdeel uit van de tienvoudige '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|matrixstructuur]]''' van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]'''. Eerder heeft '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Ram|Raymond Lull]]''' in zijn hoofdwerk ''Ars Magna'' (‘de grote kunst’) of ook wel ''Ars Generale Ultima'' al van de tien categorieën van de '''[[Aristoteles|aristotelische]]''' wijsheid gebruik gemaakt.