Site.4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton History

Hide minor edits - Show changes to output

March 05, 2016, at 03:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 181 from:
In het rapport '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|'Eenheid in Verscheidenheid']]''' worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).
to:
In het rapport '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|'Eenheid in Verscheidenheid']]''' worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de '''[[1-2Samenvatting#Inl|culturele evolutie]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Man|cultuuroverdracht]]''') met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).
Changed lines 240-244 from:
De samenstelling van de evolutionaire '''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' of de matrixstructuur ('''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') van het thema ''Eenheid in Verscheidenheid'': 
||<BR>'''[[5D-concept#Pyt|Pythagoras]]''' ||'''[[Kompaskwadrant|Kompas-]]'''<BR>'''kwadrant''' ||'''Fysica''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|Unificatietheorie]]''' ||'''[[Ether-paradigma]]''' ||<BR>'''[[Reflexief bewustzijn]]''' ||'''[[Meta-leren]]  ''' || || ||'''Metafysica,<BR>[[Hermeneutische cirkel]]'''
||Monade<BR>(1 +7)||'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|1e Dimensie]]''' ||'''[[wikipn:Leegte|Leegte]]''', Energie ||Ether-paradigma||Persoonlijkheid ||Trias politica  ||Grenzen doorbreken  || ||Spreken ||Mythos
||Duade<BR>(2 + 6)||'''[[Kompaskwadrant#Twe|2e Dimensie]]''' ||Ruimte ||Reflexief bewustzijn ||Communicatie ||De Ander als spiegel ||De Ander centraal  || ||Luisteren ||Logos 
||Triade<BR>(3 + 5)||'''[[Kompaskwadrant#Dik|3e Dimensie]]''' ||Materie ||Meta-leren ||Cultuuroverdracht ||Cultuuroverdracht ||Vier edele waarheden  || ||Schrijven ||Theos (Zenders)
to:
De samenstelling van de evolutionaire '''[[4-6AntropischPrincipe2#Bew|'Bewustzijnsschil']]''' of de matrixstructuur ('''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') van het thema ''Eenheid in Verscheidenheid'': 
||'''[[5D-concept#Pyt|Pythagoras]]''' ||'''[[Kompaskwadrant]]''' ||'''Fysica''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|Unificatietheorie]]''' ||'''[[Ether-paradigma]]''' ||'''[[Reflexief bewustzijn]]''' ||'''[[Meta-leren]]  ''' || || ||'''Metafysica, [[Hermeneutische cirkel]]'''
||Monade (1 +7)||'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|1e Dimensie]]''' ||'''[[wikipn:Leegte|Leegte]]''', Energie ||Ether-paradigma||Persoonlijkheid ||Trias politica  ||Grenzen doorbreken  || ||Spreken ||Mythos
||Duade (2 + 6)||'''[[Kompaskwadrant#Twe|2e Dimensie]]''' ||Ruimte ||Reflexief bewustzijn ||Communicatie ||De Ander als spiegel ||De Ander centraal  || ||Luisteren ||Logos 
||Triade (3 + 5)||'''[[Kompaskwadrant#Dik|3e Dimensie]]''' ||Materie ||Meta-leren ||Cultuuroverdracht ||Cultuuroverdracht ||Vier edele waarheden  || ||Schrijven ||Theos (Zenders)
Changed line 265 from:
'''[[MatImm#Inl|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
to:
'''[[MatImm#Inl|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele levenspatroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
Changed line 247 from:
De '''[[LevensboomMicrokosmos#Wer|éne werkelijkheid]]''', het universeel patroon is opgebouwd uit een netwerk. Via de 'bewustzijnsschil', het netwerk met vijf tussenschakels en '''[[wikipn:Zes_niveaus_van_scheiding|zes niveaus]]''' is een ieder op onze planeet met elkaar verbonden.
to:
De '''[[LevensboomMicrokosmos#Wer|éne werkelijkheid]]''', het universele levenspatroon is opgebouwd uit een netwerk. Via de 'bewustzijnsschil', het netwerk met vijf tussenschakels en '''[[wikipn:Zes_niveaus_van_scheiding|zes niveaus]]''' is een ieder op onze planeet met elkaar verbonden.
Added lines 22-25:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal'' uit.\\
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begripsvermogen]]''' van de mens verdeelt het '''[[LevensboomMacrokosmos|gemanifesteerde]]''' universum in twee onderling afhankelijke delen: de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|lichtzijde]]''', de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|materiezijde]]''', het voertuiglijke aspect. De lichtzijde wordt vertegenwoordigd door de architecten en de materiezijde door de bouwers. In werkelijkheid is het bijna onmogelijk een scheidslijn te trekken tussen de twee: beide worden opgebouwd door menigten kosmische monaden die alleen in hun graad van ontwikkeling verschillen, en op het overgangspunt vrijwel identiek zijn.\\
H.P. Blavatsky verdeelde deze monaden in twee parallelle triaden: de triade van het licht die bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|goden-monaden-atomen]]'''; en de voertuiglijke triade die betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|chaos-theos-kosmos]]'''. Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos.

Changed lines 15-17 from:
->'''[[wikipn:Mahatma_Brieven|De Mahatma Brieven:]]''' ''Geest, leven, stof, zijn geen natuurlijke beginselen die onafhankelijk van elkaar bestaan, maar de gevolgen van combinaties die door de eeuwige beweging in de Ruimte worden voortgebracht''.

->'''[[http://www.nulpuntenergie.net/diversen/artikel-johnconsemulder.htm|John Keeley]]''' en '''[[wikipn:Franz_Hartmann|Franz Hartmann:]]''' ''Alle ziekte is een verstoring van het equilibrium (natuurlijk evenwicht) tussen positieve en negatieve krachten''.
to:
->'''[[wikipn:Mahatma_Brieven|De Mahatma Brieven:]]''' %blue%''Geest, leven, stof, zijn geen natuurlijke beginselen die onafhankelijk van elkaar bestaan, maar de gevolgen van combinaties die door de eeuwige beweging in de Ruimte worden voortgebracht''.

->'''[[http://www.nulpuntenergie.net/diversen/artikel-johnconsemulder.htm|John Keeley]]''' en '''[[wikipn:Franz_Hartmann|Franz Hartmann:]]''' %blue%''Alle ziekte is een verstoring van het equilibrium (natuurlijk evenwicht) tussen positieve en negatieve krachten''.
Changed line 147 from:
%lfloat width=400Px% Attach:Class.jpg
to:
%lfloat width=500Px% Attach:Class.jpg
Changed line 147 from:
%rfloat width=370Px% Attach:Kwan.jpg
to:
%lfloat width=400Px% Attach:Class.jpg
Changed lines 152-153 from:
The initial stage in the development of classical mechanics is often referred to as Newtonian mechanics, and is associated with the physical concepts employed by and the mathematical methods invented by Newton himself, in parallel with Leibniz, and others. This is further described in the following sections. Later, more abstract and general methods were developed, leading to reformulations of classical mechanics known as Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics.\\
to:
%rfloat width=370Px% Attach:Kwan.jpg
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|The initial stage in the development]]'''
of classical mechanics is often referred to as Newtonian mechanics, and is associated with the physical concepts employed by and the mathematical methods invented by Newton himself, in parallel with Leibniz, and others. This is further described in the following sections. Later, more abstract and general methods were developed, leading to reformulations of classical mechanics known as Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics.\\
August 13, 2015, at 04:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 317 from:
Dit is precies wat werd gedaan door degenen die geloven in een antropomorfe Schepper, een buitenkosmische, in plaats van een binnenkosmische God. Veel van Pratts onderwerpen – de meeste, mogen wij wel zeggen – zijn oude kabbalistische denkbeelden en theorieën die hij in een heel nieuw kleed aanbiedt: inderdaad ‘nieuwe aspecten’ van het occulte in de Natuur. Maar de Ruimte, gezien als een ‘'''werkelijk bestaande eenheid'''’ – de ‘'''levende levensbron'''’ –, als de ‘'''onbekende oorzaakloze oorzaak'''’, is het oudste dogma van het occultisme, duizenden jaren ouder dan de Pater-Aether van de Grieken en de Latijnse volkeren. Zo zijn ook ‘'''kracht en stof''' als vermogens van de Ruimte onscheidbaar, en de onbekende openbaarders van het onbekende’. Men kan ze alle vinden in de Arische filosofie, in de personen van Visvakarman, Indra, Vishnu, enz. Toch worden zij in het aangehaalde boek heel filosofisch en vanuit veel ongebruikelijke gezichtspunten omschreven.\\
to:
Dit is precies wat werd gedaan door degenen die geloven in een antropomorfe Schepper, een buitenkosmische, in plaats van een binnenkosmische God. Veel van Pratts onderwerpen – de meeste, mogen wij wel zeggen – zijn oude kabbalistische denkbeelden en theorieën die hij in een heel nieuw kleed aanbiedt: inderdaad ‘nieuwe aspecten’ van het occulte in de Natuur. Maar de Ruimte, gezien als een ‘'''werkelijk bestaande eenheid'''’ – de ‘'''levende levensbron'''’ –, als de ‘'''onbekende oorzaakloze oorzaak'''’, is het oudste dogma van het occultisme, duizenden jaren ouder dan de Pater-Aether van de Grieken en de Latijnse volkeren. Zo zijn ook ‘'''kracht en stof''' als vermogens van de Ruimte onscheidbaar, en de onbekende '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|openbaarders]]''' van het onbekende’. Men kan ze alle vinden in de Arische filosofie, in de personen van Visvakarman, Indra, Vishnu, enz. Toch worden zij in het aangehaalde boek heel filosofisch en vanuit veel ongebruikelijke gezichtspunten omschreven.\\
August 10, 2015, at 09:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 138 from:
'''[[DNA2#Modl|Er is sprake]]''' van een ommekeer wanneer de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''blauwdruk van de kosmos'']]''', de '''[[1-5ZevenWijsheid2#Sam|Axis mundi]]''', '''[[RobertoAssagioli#Ded|de verborgen 5e Dimensie]]''' leidraad wordt voor de effectuering van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|blauwdruk van het leven]]''', dus hoe wij onze '''[[|levensenergie]]''' richten in elke fase van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|levenscyclus]]''':
to:
'''[[DNA2#Modl|Er is sprake]]''' van een ommekeer wanneer de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''blauwdruk van de kosmos'']]''', de '''[[1-5ZevenWijsheid2#Sam|Axis mundi]]''', '''[[RobertoAssagioli#Ded|de verborgen 5e Dimensie]]''' leidraad wordt voor de effectuering van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|blauwdruk van het leven]]''', dus hoe wij onze '''[[4-Unificatietheorie#Sam|levensenergie]]''' richten in elke fase van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|levenscyclus]]''':
August 10, 2015, at 09:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 138 from:
'''[[DNA2#Modl|Er is sprake]]''' van een ommekeer wanneer de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''blauwdruk van de kosmos'']]''', de '''[[1-5ZevenWijsheid2#Sam|Axis mundi]]''', '''[[RobertoAssagioli#Ded|de verborgen 5e Dimensie]]''' leidraad wordt voor de effectuering van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|blauwdruk van het leven]]''', dus hoe wij onze levensenergie richten in elke fase van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|levenscyclus]]''':
to:
'''[[DNA2#Modl|Er is sprake]]''' van een ommekeer wanneer de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''blauwdruk van de kosmos'']]''', de '''[[1-5ZevenWijsheid2#Sam|Axis mundi]]''', '''[[RobertoAssagioli#Ded|de verborgen 5e Dimensie]]''' leidraad wordt voor de effectuering van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|blauwdruk van het leven]]''', dus hoe wij onze '''[[|levensenergie]]''' richten in elke fase van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|levenscyclus]]''':
July 27, 2015, at 12:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 125 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' ('''[[wikipn:Internalisering|internalisering]]''') is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
July 19, 2015, at 06:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' tussen '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappers en natuurwetenschappers]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' tussen '''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|geesteswetenschappers en natuurwetenschappers]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
July 18, 2015, at 06:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 174 from:
De geschiedenis leert dat de oplossing van de '''[[unificatietheorie]]''' al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unificatietheorie.
to:
De geschiedenis leert dat de oplossing van de '''[[unificatietheorie]]''' al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak tussen geesteswetenschappers en natuurwetenschappers ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unificatietheorie.
July 18, 2015, at 06:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappers en natuurwetenschappers]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' tussen '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappers en natuurwetenschappers]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
July 18, 2015, at 05:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappers en natuurwetenschappers]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
July 18, 2015, at 05:46 AM by 86.83.160.63 -
May 30, 2015, at 05:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 26 from:
Een van die onverwachte verschijnselen is de zogeheten negatieve breking. Golven die onder een hoek een dichter materiaal binnendringen, hebben gewoonlijk de neiging dieper dat materiaal in te duiken: een potlood dat schuin in een glas water staat, lijkt een knik naar beneden de maken. Pendry bedacht dat met slim gekozen systemen van metalen ringetjes en draadjes radiogolven daadwerkelijk tot zulk tegendraads gedrag aan te zetten zijn. De golven buigen per saldo naar buíten.\\
to:
Een van die onverwachte verschijnselen is de zogeheten negatieve '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|breking]]'''. Golven die onder een hoek een dichter materiaal binnendringen, hebben gewoonlijk de neiging dieper dat materiaal in te duiken: een potlood dat schuin in een glas water staat, lijkt een knik naar beneden de maken. Pendry bedacht dat met slim gekozen systemen van metalen ringetjes en draadjes radiogolven daadwerkelijk tot zulk tegendraads gedrag aan te zetten zijn. De golven buigen per saldo naar buíten.\\
Deleted line 389:
May 30, 2015, at 05:15 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 22-29:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|Deze fysicus weet hoe onzichtbaarheid werkt]]''' (Martijn van Calmthout Volkskrant 30 mei 2015 bijlage Sir Edmund p. 44-47):\\
'''Opvallen'''\\
Die metamaterialen waren jaren daarvoor op '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Pendry|Pendry's]]''' pad gekomen toen hij zich als hoogleraar mathematische fysica op het Imperial College in Londen boog over radar. Defensiefirma Marconi gebruikte flinterdunne matten van centimeters lange koolstofvezels die om de een of andere reden binnenkomende radargolven konden absorberen. Ideaal om niet op te vallen in het luchtruim, maar eigenlijk wist niemand waaróm het zo goed werkte.
Tot Pendry er als zomerconsultant een theorie over formuleerde, die erop neerkomt dat de binnenkomende elektromagnetische golven van de radar in de koolstofdraadjes elektrische stromen opwekken die weer magneetvelden geven. 'De netwerkstructuur is een antenne en zender tegelijk, waardoor de eigenschappen zo onverwachts kunnen uitpakken', zegt hij.\\
Een van die onverwachte verschijnselen is de zogeheten negatieve breking. Golven die onder een hoek een dichter materiaal binnendringen, hebben gewoonlijk de neiging dieper dat materiaal in te duiken: een potlood dat schuin in een glas water staat, lijkt een knik naar beneden de maken. Pendry bedacht dat met slim gekozen systemen van metalen ringetjes en draadjes radiogolven daadwerkelijk tot zulk tegendraads gedrag aan te zetten zijn. De golven buigen per saldo naar buíten.\\
'''Fysici moeten niet doen alsof ze alles kunnen verklaren? '''\\
'Ik denk dat raadsels mensen gemakkelijker grijpen dan antwoorden en oplossingen. Dat zet mensen zelf aan het denken, en dat is waar alles mee begint. Meer magie dus.'

Deleted line 389:
May 25, 2015, at 01:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 189 from:
'''[[Communicatie2#Kwi|De kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
to:
'''[[Communicatie2#Kwi|De kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.wareliefdevinden.nl/2387/magnetische-aantrekkingskracht-tussen-mensen/#axzz3b8EQztwV|aantrekkingskracht tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Deleted line 381:
May 25, 2015, at 01:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 189 from:
De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
to:
'''[[Communicatie2#Kwi|De kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
May 21, 2015, at 10:50 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 156 from:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').
to:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').
Changed line 96 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
Deleted line 381:
Changed line 252 from:
'''[[MatImm#Inl|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en metafysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
to:
'''[[MatImm#Inl|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|'Geestkunde en Natuurkunde']]''' met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
Deleted line 381:
Deleted lines 13-17:

->'''[[wikipn:Claude_L%C3%A9vi-Strauss|Claude Lévi-Strauss]]''' ''De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen.''
 
->'''Einstein:''' ''Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.''\\
Einstein legt in 1920 uit dat ether ruimte is met bepaalde eigenschappen.   
July 23, 2014, at 11:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 26 from:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
to:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Crea|Lemniscaat]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
Deleted line 386:
March 13, 2014, at 06:32 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 314-316:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
Added lines 320-322:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
Added lines 362-363:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 1 ''Het begin van bewust leven'' (p. 46/47):\\
‘De ''ideële natuur''’, de abstracte Ruimte waarin alles in het Heelal op geheimzinnige en onzichtbare manier wordt voortgebracht, vormt zowel in de vedische als in iedere andere kosmogonie dezelfde vrouwelijke kant van de scheppende kracht in de Natuur. Aditi is Sephira en de Sophia-Achamoth van de gnostici en Isis, de maagdelijke moeder van Horus. In iedere kosmogonie is er achter en boven de scheppende godheid een hogere godheid, een ontwerper, een architect, ''van wie'' de schepper slechts de uitvoerder is. En nog hoger, ''boven en rondom'', op '''''innerlijke en uiterlijke ''''' gebieden, is er het ONKENBARE en het ''onbekende'', de bron en oorzaak van al deze emanaties . . .\\
Changed line 264 from:
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\
to:
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|binnen en buiten]]'''. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het '''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|membraan]]''', vergroten en verstevigen.\\
Added lines 385-387:


Changed line 163 from:
Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''' maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk. 
to:
'''[[3-DriehoekPythagoras2#Sam|Het lijkt mogelijk]]''' een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''' maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''[[wikipn:Mentale_beeldvorming|beeldvorming]]''' verantwoordelijk. 
Added lines 329-330:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II Stanza 7 ''VAN HET HALFGODDELIJKE RAS TOT DE EERSTE MENSENRASSEN'' (p. 200/201):\\
200/201: Padmapani is echter alleen voor de niet-ingewijden symbolisch de ‘lotusdrager’; esoterisch betekent het woord de drager van de kalpa’s, waarvan de laatste, de tegenwoordige mahakalpa (de Varaha), Padma wordt genoemd, en '''de helft van het leven van Brahma''' voorstelt. Hoewel een kleine kalpa, wordt hij maha, ‘groot’ genoemd, omdat hij de tijd omvat waarin Brahma uit een lotus voortkwam. Theoretisch zijn de kalpa’s oneindig, maar praktisch zijn ze verdeeld en onderverdeeld in '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Ruimte en Tijd]]''', waarbij elk onderdeel – tot het kleinste toe – zijn eigen Dhyani als beschermer of bestuurder heeft. Padmapani ('''[[wikipn:Avalokitesvara|Avalokiteshvara]]''') wordt in China in zijn '''vrouwelijke''' aspect Kwan-yin, ‘die vrijelijk elke gewenste vorm aanneemt, om de mensheid te redden’. De kennis van het '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ast|astrologische]]''' aspect van de sterrenbeelden op de respectievelijke ‘geboortedagen’ van deze Dhyani’s Amitabha (de O-mi-to Fo van China) inbegrepen: bijv. op de 19de dag van de tweede maand, op de 17de dag van de elfde maand, en op de 7de dag van de derde maand, enz. – stelt de occultist ruimschoots in staat om zogenaamde '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|‘magische’]]''' handelingen te verrichten. Men kan de toekomst van een individu, met al de komende gebeurtenissen in volgorde gerangschikt, zien in een ''magische'' spiegel, die onder de straal van bepaalde sterrenbeelden is geplaatst. Maar – pas op voor de '''keerzijde van de medaille''', TOVENARIJ.\\
Added lines 385-387:


Changed line 307 from:
‘… absolute eenheid kan niet overgaan in oneindigheid, want oneindigheid vooronderstelt de onbegrensde uitbreiding van iets en de duur van dat ‘iets’. Het ene AL is als de Ruimte – die er op deze aarde of op ons bestaansgebied de enige verstandelijke en fysieke voorstelling van is noch een object noch een subject van waarneming. Als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige Al, de '''alomtegenwoordige eenheid''', in plaats van in eeuwigheid te zijn, door periodieke manifestatie een veelvoudig Heelal of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden er een te zijn. '''[[wikipn:John_Locke_%28filosoof%29|Locke’s]]''' opvatting dat ‘'''zuivere Ruimte noch in staat is tot weerstand, noch tot beweging'''’ is onjuist. Ruimte is noch een ‘'''onbegrensde leegte'''’, noch een ‘'''voorwaardelijke volheid'''’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de '''altijd-onkenbare godheid''', die alleen voor het eindige verstand8 '''leegte''' is en op het gebied van ''mayavische'' waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat '''ABSOLUTE AL'''. Er is geen verschil tussen het ‘In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ van de christelijke apostel, en het ‘Het Heelal leeft in, komt voort uit en zal terugkeren tot Brahma (Brahma)’ van de hindoe rishi: want Brahma (onzijdig), het niet-gemanifesteerde, is dat Heelal ''in abscondito'' en Brahma, het gemanifesteerde, is de logos, mannelijk-vrouwelijk9 gemaakt in de symbolische orthodoxe dogma’s. De god van de apostel-ingewijde en van de rishi is zowel de ongeziene als de zichtbare RUIMTE. Ruimte wordt in de esoterische symboliek de ‘eeuwige moeder-vader met zeven huiden’ genoemd. Deze bestaat van haar ongedifferentieerde tot haar gedifferentieerde oppervlak uit zeven lagen.\\
to:
‘… absolute eenheid kan niet overgaan in oneindigheid, want oneindigheid vooronderstelt de onbegrensde uitbreiding van iets en de duur van dat ‘iets’. Het ene AL is als de Ruimte – die er op deze aarde of op ons bestaansgebied de enige verstandelijke en fysieke voorstelling van is noch een object noch een subject van waarneming. Als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige Al, de '''alomtegenwoordige eenheid''', in plaats van in eeuwigheid te zijn, door periodieke manifestatie een veelvoudig Heelal of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden er een te zijn. '''[[wikipn:John_Locke_%28filosoof%29|Locke’s]]''' opvatting dat ‘'''zuivere Ruimte noch in staat is tot weerstand, noch tot beweging'''’ is onjuist. Ruimte is noch een ‘'''onbegrensde leegte'''’, noch een ‘'''voorwaardelijke volheid'''’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de '''altijd-onkenbare godheid''', die alleen voor het eindige verstand8 '''leegte''' is en op het gebied van ''mayavische'' waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat '''ABSOLUTE AL'''. Er is geen verschil tussen het ‘%blue%In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij%black%’ van de christelijke apostel, en het ‘%blue%Het Heelal leeft in, komt voort uit en zal terugkeren tot Brahma (Brahma)%black%’ van de hindoe rishi: want Brahma (onzijdig), het niet-gemanifesteerde, is dat Heelal ''in abscondito'' en Brahma, het gemanifesteerde, is de logos, mannelijk-vrouwelijk9 gemaakt in de symbolische orthodoxe dogma’s. De god van de apostel-ingewijde en van de rishi is zowel de ongeziene als de zichtbare RUIMTE. Ruimte wordt in de esoterische symboliek de ‘eeuwige moeder-vader met zeven huiden’ genoemd. Deze bestaat van haar ongedifferentieerde tot haar gedifferentieerde oppervlak uit zeven lagen.\\
Added lines 383-385:


Changed line 306 from:
 ''Vr. Het begrip Ruimte, abstract beschouwd, wordt in de Proloog '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html| (blz. 38-39) ]]'''  als volgt toegelicht: ''
to:
 ''Vr. Het begrip Ruimte, abstract beschouwd, wordt in de Proloog '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|(blz. 38-39) ]]''' als volgt toegelicht:''\\
Added lines 383-385:


Changed line 308 from:
‘Wat is het dat was, is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?’ vraagt de esoterische Senzar catechismus. En het gegeven antwoord is: RUIMTE.’\\ 
to:
‘Wat is het dat was, is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?’ vraagt de esoterische Senzar catechismus. En het gegeven antwoord is: RUIMTE.’\\
Added lines 383-385:


Changed lines 304-307 from:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Proloog'' (p. 38):\\
Het ene AL is als de Ruimte – die er op deze aarde of op ons bestaansgebied de enige verstandelijke en fysieke voorstelling van is noch een object noch een subject van waarneming. Als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige Al, de '''alomtegenwoordige eenheid''', in plaats van in eeuwigheid te zijn, door periodieke manifestatie een veelvoudig Heelal
of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden er een te zijn. '''[[wikipn:John_Locke_%28filosoof%29|Locke’s]]''' opvatting dat ‘'''zuivere Ruimte noch in staat is tot weerstand, noch tot beweging'''’ is onjuist. Ruimte is noch een ‘'''onbegrensde leegte''', noch een ‘'''voorwaardelijke volheid'''’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de '''altijd-onkenbare godheid''', die alleen voor het eindige verstand8 '''leegte''' is en op het gebied van ''mayavische'' waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat '''ABSOLUTE AL'''.\\
39/40: ‘Wat is het dat was,
is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?’ vraagt de esoterische Senzar catechismus. En het gegeven antwoord is: '''RUIMTE'''.\\
to:
 
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/toelichtingstanzas/toelichtingGL.pdf|H.P. Blavatsky]]''' ''Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV'' (p. 3):\\
 ''Vr. Het begrip Ruimte, abstract beschouwd, wordt in de Proloog '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html| (blz. 38-39) ]]'''  als volgt toegelicht: ''
‘… absolute eenheid kan niet overgaan in oneindigheid, want oneindigheid vooronderstelt de onbegrensde uitbreiding van iets en de duur van dat ‘iets’. Het ene AL is als de Ruimte – die er op deze aarde
of op ons bestaansgebied de enige verstandelijke en fysieke voorstelling van is noch een object noch een subject van waarneming. Als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige Al, de '''alomtegenwoordige eenheid''', in plaats van in eeuwigheid te zijn, door periodieke manifestatie een veelvoudig Heelal of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden er een te zijn. '''[[wikipn:John_Locke_%28filosoof%29|Locke’s]]''' opvatting dat ‘'''zuivere Ruimte noch in staat is tot weerstand, noch tot beweging'''’ is onjuist. Ruimte is noch een ‘'''onbegrensde leegte'''’, noch een ‘'''voorwaardelijke volheid'''’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de '''altijd-onkenbare godheid''', die alleen voor het eindige verstand8 '''leegte''' is en op het gebied van ''mayavische'' waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat '''ABSOLUTE AL'''. Er is geen verschil tussen het ‘In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij’ van de christelijke apostel, en het ‘Het Heelal leeft in, komt voort uit en zal terugkeren tot Brahma (Brahma)’ van de hindoe rishi: want Brahma (onzijdig), het niet-gemanifesteerde, is dat Heelal ''in abscondito'' en Brahma, het gemanifesteerde, is de logos, mannelijk-vrouwelijk9 gemaakt in de symbolische orthodoxe dogma’s. De god van de apostel-ingewijde en van de rishi is zowel de ongeziene als de zichtbare RUIMTE. Ruimte wordt in de esoterische symboliek de ‘eeuwige moeder-vader met zeven huiden’ genoemd. Deze bestaat van haar ongedifferentieerde tot haar gedifferentieerde oppervlak uit zeven lagen.\\
‘Wat is het dat was, is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?’ vraagt de esoterische Senzar catechismus. En het gegeven antwoord is: RUIMTE.’\\
8) Zelfs uit de namen van de twee voornaamste godheden, Brahma en Vishnu, zou men reeds langgeleden hun esoterische betekenis hebben kunnen afleiden. Want de wortel van de ene, Brahmam of Brahm, wordt door sommigen afgeleid van het woord brih, ‘groeien’ of ‘uitbreiden’ (zie ''Calcutta Review'', vol. lxvi, blz. 14), en die van de andere, Vishnu, van de wortel vis, ‘doordringen’ tot de aard van de essentie; Brahma-Vishnu is dus deze oneindige RUIMTE, waarvan de goden, de rishi’s, de Manu’s en alles in dit heelal eenvoudig de vermogens, vibhutayah, zijn.\\
9) Zie Manu’s verhaal over Brahma die zijn lichaam scheidt in man en vrouw, en deze laatste is de vrouwelijke Vach, in wie hij Viraj schept, en vergelijk dit met de esoterie van de Hoofdstukken II, III en IV van Genesis
.\\
Added lines 383-385:


Changed line 280 from:
'''’t Hooft en zijn promotor Veltman'''\\
to:
'''’t Hooft en zijn promotor Veltman''' ('''[[8-3-2ErIsNietsNieuws2#Goe|Leraar en Leerling]]''')\\
Added lines 380-382:


Changed line 357 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/18gevallenengel.html|Deel II, hoofdstuk 18 ''Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten'' (p. 553):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/18gevallenengel.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 18 ''Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten'' (p. 553):\\
Added lines 380-382:


Added lines 357-359:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/18gevallenengel.html|Deel II, hoofdstuk 18 ''Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten'' (p. 553):\\
Elke zin in de oude kosmogonieën onthult aan hem die tussen de regels door kan lezen, de gelijkheid van de denkbeelden, hoewel in verschillende gewaden gekleed.\\
De eerste les van de esoterische filosofie leert dat de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|onkenbare Oorzaak]]''' geen evolutie teweegbrengt, hetzij '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust of onbewust]]''', maar dat zij slechts periodiek %blue%''verschillende aspecten van zichzelf'' %black%laat zien, die door ''eindige'' denkvermogens kunnen worden waargenomen. Het '''collectieve denkvermogen''' – het universele – dat is samengesteld uit verschillende en talloze menigten van scheppende machten, hoe oneindig ook in de '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|gemanifesteerde tijd]]''', is toch eindig, wanneer het wordt gesteld tegenover de ongeboren en onvergankelijke Ruimte in haar hoogste essentiële aspect. Wat eindig is, kan niet '''volmaakt''' zijn. Daarom zijn er lagere wezens onder deze menigten, maar er waren nooit ''duivels'' of ‘ongehoorzame engelen’, eenvoudig omdat zij allen door de wet worden beheerst.\\
Deleted lines 379-386:Added line 280:
'''’t Hooft en zijn promotor Veltman'''\\
Changed line 282 from:
Het knelpunt bleek te liggen in het zogeheten Higgsdeeltje, dat moest er beslist bij. “Na vele verhitte discussies waren we uitgekomen op een theorie die met de oneindigheden afrekende”, zegt ’t Hooft. “Maar daarmee waren we er nog niet. Het bepalen van de exacte fysische uitdrukking was nog een taaie opgave.\\
to:
Het knelpunt bleek te liggen in het zogeheten '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Mat|Higgsdeeltje]]''', dat moest er beslist bij. “Na vele verhitte discussies waren we uitgekomen op een theorie die met de oneindigheden afrekende”, zegt ’t Hooft. “Maar daarmee waren we er nog niet. Het bepalen van de exacte fysische uitdrukking was nog een taaie opgave.\\
Changed lines 284-285 from:
“Veltman en ik waren enthousiast over dit nieuwe inzicht: leuk, pragmatisch, als het werkt is het goed genoeg, en wat kan het ons schelen wat die 3,999 betekent.
to:
“Veltman en ik waren enthousiast over dit nieuwe inzicht: leuk, pragmatisch, als het werkt is het goed genoeg, en wat kan het ons schelen wat die '''3,999''' betekent.
Added lines 377-379:


August 11, 2013, at 08:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 139 from:
||Monade  ||Triade  ||4. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory|Quantum Field Theory]]''' ----  ||2. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_mechanics|Relativistic M.]]''' ||Geestmens ----  ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||4. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory|Quantum Field Theory]]''' ----  ||2. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_mechanics|Relativistic M.]]''' ||4. Geestmens ----  ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
Changed line 141 from:
||Tetrade  ||Duade  ||1. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics|Classical Mechanics]]'''  ---- ||3. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics |Quantum M.]]''' ||Fysiek lichaam ----  ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||1. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics|Classical Mechanics]]'''  ---- ||3. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics |Quantum M.]]''' ||1. Fysiek lichaam ----  ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
August 07, 2013, at 10:52 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 134-157:

'''[[DNA2#Modl|Er is sprake]]''' van een ommekeer wanneer de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''blauwdruk van de kosmos'']]''', de '''[[1-5ZevenWijsheid2#Sam|Axis mundi]]''', '''[[RobertoAssagioli#Ded|de verborgen 5e Dimensie]]''' leidraad wordt voor de effectuering van de '''[[7-4-1EenHoofdroute2#Sam|blauwdruk van het leven]]''', dus hoe wij onze levensenergie richten in elke fase van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|levenscyclus]]''':
||''''E i V'''' || || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || || 
||'''Pythagoras''' || ||  ||  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
||'''[[LevensboomMacrokosmos|Ongeman.]]'''||  ||'''[[LevensboomMacrokosmos|Gemanifesteerd]]''' || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||4. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory|Quantum Field Theory]]''' ----  ||2. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_mechanics|Relativistic M.]]''' ||Geestmens ----  ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||Tetrade  ||Duade  ||1. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics|Classical Mechanics]]'''  ---- ||3. '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics |Quantum M.]]''' ||Fysiek lichaam ----  ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||

%rfloat width=370Px% Attach:Kwan.jpg
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_mechanics|Classical Mechanics:]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Relativistic_mechanics|Relativistic Mechanics:]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics |Quantum Mechanics:]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_field_theory|Quantum Field Theory:]]'''
The initial stage in the development of classical mechanics is often referred to as Newtonian mechanics, and is associated with the physical concepts employed by and the mathematical methods invented by Newton himself, in parallel with Leibniz, and others. This is further described in the following sections. Later, more abstract and general methods were developed, leading to reformulations of classical mechanics known as Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics.\\
Newton previously invented the calculus, of mathematics, and used it to perform the mathematical calculations. For acceptability, his book, the ''Principia'', was formulated entirely in terms of the long-established geometric methods, which were soon eclipsed by his calculus. However it was Leibniz who developed the notation of the derivative and integral preferred today.\\
This set of formulas defines a group transformation known as the Galilean transformation (informally, the Galilean transform). This group is a limiting case of the Poincaré group used in special relativity. The limiting case applies when the velocity u is very small compared to c, the speed of light.\\
The transformations have the following consequences:\\
• v&#8242; = v &#8722; u (the velocity v&#8242; of a particle from the perspective of S&#8242; is slower by u than its velocity v from the perspective of S)\\
• a&#8242; = a (the acceleration of a particle is the same in any inertial reference frame)\\
• F&#8242; = F (the force on a particle is the same in any inertial reference frame)\\
• the speed of light is not a constant in classical mechanics, nor does the special position given to the speed of light in %blue%'''relativistic mechanics''' %blackhave% a '''counterpart''' in %grey%'''classical mechanics'''%black%.\\
For some problems, it is convenient to use rotating coordinates (reference frames). Thereby one can either keep a mapping to a convenient inertial frame, or introduce additionally a fictitious centrifugal force and Coriolis force.
July 08, 2013, at 02:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 28 from:
Een moreel godsbewijs probeert aan te tonen dat God of goden de wetgever(s) is/zijn van de morele regels waarnaar mensen elkaar en hun omgeving behandelen. Zodoende betoogt de ene partij dat de ethiek haar grondslag in '''[[wikipn:Heilig_boek|''heilige geschriften'']]''' vindt waarin God/de goden de mensen wetten opleggen om naar te leven opdat zij zich niet zondig gedragen, terwijl de tegenpartij stelt dat deze heilige wetten in feite amoreel of immoreel zijn en dus niet van een morele wetgever kunnen komen, of dat heilige geschriften niet geldig (want beroep op autoriteit) of nodig zijn om een '''[[8-Ethiek|ethiek]]''' te ontwikkelen. Een alternatief op een beroep op heilige geschriften en kritiek daarop is de stelling dat mensen met een '''[[Kompaskwadrant|moreel kompas'']]''' worden geboren, waarbij de ene partij betoogt dat dit er door God/goden is geplaatst, terwijl moderne (na 1859) tegenstanders doorgaans betogen dat de moraal zich evolutionair heeft ontwikkeld. Een terugkerend thema in de discussie is of de moraal objectief is (altijd en overal van toepassing) of subjectief (verschillend naar tijd en plaats), waarbij in beide kampen 'objectivisten' en 'subjectivisten' gevonden kunnen worden.
to:
Een moreel godsbewijs probeert aan te tonen dat God of goden de wetgever(s) is/zijn van de morele regels waarnaar mensen elkaar en hun omgeving behandelen. Zodoende betoogt de ene partij dat de ethiek haar grondslag in '''[[wikipn:Heilig_boek|''heilige geschriften'']]''' vindt waarin God/de goden de mensen wetten opleggen om naar te leven opdat zij zich niet zondig gedragen, terwijl de tegenpartij stelt dat deze heilige wetten in feite amoreel of immoreel zijn en dus niet van een morele wetgever kunnen komen, of dat heilige geschriften niet geldig (want beroep op autoriteit) of nodig zijn om een '''[[8-Ethiek|ethiek]]''' te ontwikkelen. Een alternatief op een beroep op heilige geschriften en kritiek daarop is de stelling dat mensen met een '''[[Kompaskwadrant|''moreel kompas'']]''' worden geboren, waarbij de ene partij betoogt dat dit er door God/goden is geplaatst, terwijl moderne (na 1859) tegenstanders doorgaans betogen dat de moraal zich evolutionair heeft ontwikkeld. Een terugkerend thema in de discussie is of de moraal objectief is (altijd en overal van toepassing) of subjectief (verschillend naar tijd en plaats), waarbij in beide kampen 'objectivisten' en 'subjectivisten' gevonden kunnen worden.
July 08, 2013, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 27-28:
'''[[wikipn:Godsbewijs#Moreel_godsbewijs|Moreel godsbewijs]]'''\\
Een moreel godsbewijs probeert aan te tonen dat God of goden de wetgever(s) is/zijn van de morele regels waarnaar mensen elkaar en hun omgeving behandelen. Zodoende betoogt de ene partij dat de ethiek haar grondslag in '''[[wikipn:Heilig_boek|''heilige geschriften'']]''' vindt waarin God/de goden de mensen wetten opleggen om naar te leven opdat zij zich niet zondig gedragen, terwijl de tegenpartij stelt dat deze heilige wetten in feite amoreel of immoreel zijn en dus niet van een morele wetgever kunnen komen, of dat heilige geschriften niet geldig (want beroep op autoriteit) of nodig zijn om een '''[[8-Ethiek|ethiek]]''' te ontwikkelen. Een alternatief op een beroep op heilige geschriften en kritiek daarop is de stelling dat mensen met een '''[[Kompaskwadrant|moreel kompas'']]''' worden geboren, waarbij de ene partij betoogt dat dit er door God/goden is geplaatst, terwijl moderne (na 1859) tegenstanders doorgaans betogen dat de moraal zich evolutionair heeft ontwikkeld. Een terugkerend thema in de discussie is of de moraal objectief is (altijd en overal van toepassing) of subjectief (verschillend naar tijd en plaats), waarbij in beide kampen 'objectivisten' en 'subjectivisten' gevonden kunnen worden.
June 26, 2013, at 08:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 135 from:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').
to:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').
March 29, 2013, at 12:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 99 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
Changed line 145 from:
De geschiedenis leert dat de oplossing van de '''[[unificatietheorie]]''' al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unifcatietheorie.
to:
De geschiedenis leert dat de oplossing van de '''[[unificatietheorie]]''' al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unificatietheorie.
Changed line 58 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder  '''de controverse tussen wetenschappers''', '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''' ('''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven, bijvoorbeeld:
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''de controverse tussen wetenschappers''' beschreven, die met de '''[[Inhoud2#Sam|levensbeschouwing]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''' ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''', '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''') samenhangen, bijvoorbeeld:
Changed line 195 from:
||'Leegte' ---- ||Inhoudloos ||Inhoud ___> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
to:
||'Leegte' ---- ||Inhoudloos ||Inhoud ---> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
Changed line 197 from:
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <___ ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
to:
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <--- ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
Changed line 195 from:
||'Leegte' ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
to:
||'Leegte' ---- ||Inhoudloos ||Inhoud ___> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
Changed line 197 from:
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <<<< ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
to:
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <___ ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
Added line 57:
Deleted line 1:
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
Changed lines 57-58 from:

In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''' ('''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven, bijvoorbeeld:
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder  '''de controverse tussen wetenschappers''', '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''' ('''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven, bijvoorbeeld:
Changed lines 59-60 from:
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Waarheid]]''' || ||'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[Aristoteles]]'''
to:
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Waarheid]]''' ('''[[2-5Creativiteit2#War|Eeuwig 'Goede - Ware - Schone']]''')|| ||'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[Aristoteles]]'''
||'''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|Ecosystemen]]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen|James Hansen]]''' en '''[[http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/martin.hoerling/|Martin Hoerling
]]'''
Added line 66:
||'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789021551296/je-bent-niet-je-brein-jeffrey-m.-schwartz|''You Are Not Your Brain'']]''' en '''[[wikipn:Wij_zijn_ons_brein|''Wij zijn ons brein'']]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_M._Schwartz|Jeffrey M. Schwartz]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Dick Swaab]]'''
Changed line 69 from:
||'''[[5-Psychologie2#Ook|Symbiogenesis]]''' || ||Kozo-Polianski en Swaab
to:
||'''[[http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674050457|Symbiogenesis]]''' || ||'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Kozo-Polianski|Kozo-Polianski]]''' en Swaab
Added lines 75-78:
|| || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Polkinghorne |John Polkinghorne]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]'''
|| || ||'''[[VrijheidEnOnvrijheid#Voe|John Eccles en Daniel C. Dennett]]'''
||'''[[8-Ethiek#Inl|Ethiek en Economie]]''' || ||'''[[wikipn:George_M%C3%B6ller|George Möller]]''' en '''[[wikipn:Arnold_Heertje|Arnold Heertje]]'''
||'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' || ||'''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''
Added line 81:
||'''[[wikipn:Higgsveld|Higgsveld]]''' ('''[[Ether-paradigma|Ether]]''') en '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Higgsdeeltje]]'''  || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs|Peter Higgs]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking|Stephen Hawking]]'''
Changed lines 83-84 from:
||'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' || ||'''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''
||'''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' || ||Benjamin Barber en Frits Bolkestein
to:
||'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' ('''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''') || ||Benjamin Barber en Frits Bolkestein
Changed line 148 from:
'''[[MatImm#Ato|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
to:
%black%'''[[MatImm#Ato|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
Changed line 150 from:
%black%'''[[Unificatietheorie2#Kwin|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
to:
'''[[Unificatietheorie2#Kwin|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
Changed line 150 from:
'''[[Unificatietheorie2#Kwin|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
to:
%black%'''[[Unificatietheorie2#Kwin|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
Added lines 146-147:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 151):\\
%blue%De wezenlijke eenheid van ieder bestanddeel van de samengestelde dingen in de Natuur van ster tot delfstoffenatoom, van de hoogste Dhyan-Chohan tot de kleinste infusoriën, in de meest ruime betekenis en toegepast, hetzij op de geestelijke, de verstandelijke, dan wel op de stoffelijke wereld – die eenheid is de enige fundamentele wet in de occulte wetenschap.\\
July 09, 2012, at 11:31 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 228-229 from:
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.
to:
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''' van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turning_Point_%28book%29|''Het keerpunt'']]''', waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|“GAIA”]]''', de Griekse godin van de aarde.
Added lines 343-345:


June 26, 2012, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 224 from:
'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en metafysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
to:
'''[[MatImm#Inl|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en metafysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
Added lines 227-229:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing\\
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.

Added lines 343-345:


June 26, 2012, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 144-146:

'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing\\
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.
May 13, 2012, at 12:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 289 from:
105/106: ''Mahat'' wordt in de ''eerste'' schepping de Heer genoemd en is in die zin het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele kenvermogen]]''' of het ''goddelijke denken''; maar ‘het mahat dat het eerst werd voortgebracht, wordt (later) ''ego-isme'' genoemd, wanneer het als ‘ik’ wordt geboren, en dat wordt de ''tweede'' schepping genoemd’ (''Anugita'', Hfst. XXVI). En de vertaler (een bekwame en geleerde brahmaan, geen Europese oriëntalist) verklaart in een voetnoot (6), ‘dat wil zeggen, wanneer mahat zich ontwikkelt tot het gevoel van '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''' – het ik – dan neemt het de naam '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|Egoïsme]]''' aan’. Esoterisch geformuleerd betekent dit: wanneer ''mahat'' wordt veranderd in het menselijke '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''' (of zelfs in dat van de eindige goden) en ''aham''-schap wordt. Waarom dit het ''mahat'' van de ''tweede'' schepping (of de ''negende'', die van de ''kumara'' in het ''Vishnu Purana'') wordt genoemd, zal in Deel II worden verklaard. De ‘zee van vuur’ is dan het boven-astrale (d.i. noumenale) licht, de eerste uitstraling van de ''wortel'', Mulaprakriti, de ongedifferentieerde kosmische substantie, die ''astrale'' stof wordt. Het wordt ook de ‘vurige slang’ genoemd, zoals hierboven werd beschreven. De eerste en voornaamste moeilijkheid zal echter voor de lezer verdwijnen en hij zal de occulte kosmologie kunnen beheersen16, als hij maar in gedachten houdt, dat er slechts één universeel Element bestaat, dat oneindig, ongeboren en onsterfelijk is, en dat al het overige – dat behoort tot de wereld van de verschijnselen – even zoveel verschillende gedifferentieerde aspecten en transformaties (correlaties worden ze nu genoemd) zijn van dat ene Element, van kosmische tot microkosmische gevolgen, van bovenmenselijke tot menselijke en nog lagere wezens, kortom het hele objectieve bestaan.\\
to:
105/106: ''Mahat'' wordt in de ''eerste'' schepping de Heer genoemd en is in die zin het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele kenvermogen]]''' of het ''goddelijke denken''; maar ‘het mahat dat het eerst werd voortgebracht, wordt (later) ''ego-isme'' genoemd, wanneer het als ‘ik’ wordt geboren, en dat wordt de ''tweede'' schepping genoemd’ ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|''Anugita'']]''', Hfst. XXVI). En de vertaler (een bekwame en geleerde brahmaan, geen Europese oriëntalist) verklaart in een voetnoot (6), ‘dat wil zeggen, wanneer mahat zich ontwikkelt tot het gevoel van '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''' – het ik – dan neemt het de naam '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|Egoïsme]]''' aan’. Esoterisch geformuleerd betekent dit: wanneer ''mahat'' wordt veranderd in het menselijke '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''' (of zelfs in dat van de eindige goden) en ''aham''-schap wordt. Waarom dit het ''mahat'' van de ''tweede'' schepping (of de ''negende'', die van de ''kumara'' in het ''Vishnu Purana'') wordt genoemd, zal in Deel II worden verklaard. De ‘zee van vuur’ is dan het boven-astrale (d.i. noumenale) licht, de eerste uitstraling van de ''wortel'', Mulaprakriti, de ongedifferentieerde kosmische substantie, die ''astrale'' stof wordt. Het wordt ook de ‘vurige slang’ genoemd, zoals hierboven werd beschreven. De eerste en voornaamste moeilijkheid zal echter voor de lezer verdwijnen en hij zal de occulte kosmologie kunnen beheersen16, als hij maar in gedachten houdt, dat er slechts één universeel Element bestaat, dat oneindig, ongeboren en onsterfelijk is, en dat al het overige – dat behoort tot de wereld van de verschijnselen – even zoveel verschillende gedifferentieerde aspecten en transformaties (correlaties worden ze nu genoemd) zijn van dat ene Element, van kosmische tot microkosmische gevolgen, van bovenmenselijke tot menselijke en nog lagere wezens, kortom het hele objectieve bestaan.\\
Added lines 343-345:


April 07, 2012, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 320 from:
Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall|Tyndall]]''' niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de ''atmosferische trillingen'' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de ''gewaarwording van geluid''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een '''paranormaal''' begaafde het niet zien, een '''ziener''' van de '''spirituele wereld''', van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de '''oneindigheid''' van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die '''BEWEGING''', die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de '''oorsprong''' van elk van die ‘krachten’ staat het ''bewuste'' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
to:
Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall|Tyndall]]''' niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de ''atmosferische trillingen'' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de ''gewaarwording van geluid''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een '''paranormaal''' begaafde het niet zien, een '''ziener''' van de '''spirituele wereld''', van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de '''oneindigheid''' van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die '''BEWEGING''', die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de '''wisselwerking van krachten'''  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen|Wederkerigheid]]''') wordt genoemd. Maar aan de '''oorsprong''' van elk van die ‘krachten’ staat het ''bewuste'' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Deleted lines 342-344:


Changed line 191 from:
||Leegte ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
to:
||'Leegte' ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
Changed line 323 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
to:
'''[[1-5ZevenWijsheid2#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
Deleted line 326:
Added lines 343-345:


Changed lines 59-77 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|dichotomieën]]''' beschreven, bijvoorbeeld:\\
-
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Monade + Duade]]''' en de controverse tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Pythagoras en Marcelo Gleiser]]'''\\
-
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' en de controverse tussen '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''\\
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
-
'''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
-
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') en de controverse tussen '''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''\\
-
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
-
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''\\
-
'''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
-
'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''.\\
-
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
-
'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' en de controverse tussen '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''\\
-
'''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
-
'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' en de controverse tussen '''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''\\
-
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''.\\
-
'''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' en de controverse tussen Benjamin Barber en Frits Bolkestein.\\
-
'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.\\
-
'''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' en de controverse tussen Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener.
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''' ('''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven, bijvoorbeeld:
||
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Monade + Duade]]''' ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Pythagoras en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Waarheid]]''' || ||'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[Aristoteles]]'''
||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' || ||'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''
||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') || ||'''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' || ||'''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''
||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|Dialectische filosofie]]''' || ||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]]''' en '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Engels]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') || ||'''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' || ||'''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab
||
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' || ||'''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]''' en Swaab
||
'''[[5-Psychologie2#Ook|Symbiogenesis]]''' || ||Kozo-Polianski en Swaab
||
'''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten || ||'''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' || ||'''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''
||'''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' || ||'''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''
|| || ||('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') 
||
'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_atheism|Negative and positive atheism]]''')|| ||'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''
||'''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' || ||'''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]'''
|| || ||(
'''[[wikipn:Alfawetenschappen|Alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|Bètawetenschappen]]''')
||
'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' || ||'''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''
||'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid
en markt]]''' || ||'''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''
||'''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' || ||Benjamin Barber en Frits Bolkestein
||'''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' ||  ||'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|Frits Bolkestein]]''' en Pieter Hilhorst
|| ||  ||Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener
||'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''
Changed lines 28-29 from:
Zowel het artikel ''Arrogantie, irritatie en wetenschap'' van Jim van der Heijden in de '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009ev.htm|GAMMA juni 2011]]''' als het artikel ''De praktische bruikbaarheid van de oude Vier Elementenleer'' van Jaap Huibers in de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|PRANA]]''' juni/juli 2011 laten zien dat '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Dick Swaab]]''' in zijn boek ''Wij zijn ons brein'' in het bijzonder een kant van de medaille belicht.
to:
Added lines 35-36:

Zowel het artikel ''Arrogantie, irritatie en wetenschap'' van Jim van der Heijden in de '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009ev.htm|GAMMA juni 2011]]''' als het artikel ''De praktische bruikbaarheid van de oude Vier Elementenleer'' van Jaap Huibers in de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|PRANA]]''' juni/juli 2011 laten zien dat '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Dick Swaab]]''' in zijn boek ''Wij zijn ons brein'' in het bijzonder een kant van de medaille belicht.
July 20, 2011, at 11:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 75 from:
- '''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' en de controverse tussen Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener
to:
- '''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' en de controverse tussen Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener.
July 20, 2011, at 11:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 74-75 from:
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.
to:
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.\\
- '''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' en de controverse tussen Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener
June 21, 2011, at 08:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
->'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|De volledigheid is als water,]]''' '''[[http://nederlands.rozenkruis.nl/pentagram/artikel_2004_2.pdf|Laozi:]]'''\\
to:
->'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Dev|De volledigheid is als water,]]''' '''[[http://nederlands.rozenkruis.nl/pentagram/artikel_2004_2.pdf|Laozi:]]'''\\
June 18, 2011, at 10:44 PM by 86.83.160.63 -
June 18, 2011, at 10:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 28 from:
Zowel het artikel ''Arrogantie, irritatie en wetenschap'' van Jim van der Heijden in de '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009ev.htm|GAMMA juni 2011]]''' als het artikel ''De praktische bruikbaarheid van de oude Vier Elementenleer'' van Jaap Huibers in de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|PRANA]]''' juni/juli 2011 laten zien dat Dick Swaab in zijn boek ''Wij zijn ons brein'' in het bijzonder een kant van de medaille belicht.
to:
Zowel het artikel ''Arrogantie, irritatie en wetenschap'' van Jim van der Heijden in de '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009ev.htm|GAMMA juni 2011]]''' als het artikel ''De praktische bruikbaarheid van de oude Vier Elementenleer'' van Jaap Huibers in de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|PRANA]]''' juni/juli 2011 laten zien dat '''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Dick Swaab]]''' in zijn boek ''Wij zijn ons brein'' in het bijzonder een kant van de medaille belicht.
June 17, 2011, at 10:30 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 121 from:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|In het rapport]]''' '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
to:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|In het rapport]]''' '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
June 14, 2011, at 05:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 82-83 from:
De '''[[MatImm#Ato|kwintessens]]''' van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een pedagogische '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' is. Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|rapport 'E i V']]''' gaat er vanuit dat de heilige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tetractys|Tetraktys]]''' van '''[[Geestkunde#Pyt|Pythagoras]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|wiskunde]]''' (1 + 2 + 3 + 4 = 10) de kwintessens van de zichzelf '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|herhalende patronen]]''' van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|interferentie]]''' al te pakken had.
to:
De '''[[MatImm#Ato|kwintessens]]''' van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een pedagogische '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' is.
Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|rapport 'E i V']]''' gaat er vanuit dat '''[[Geestkunde#Pyt|Pythagoras]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|wiskunde]]''' (1 + 2 + 3 + 4 = 10) met de heilige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tetractys|Tetraktys]]''', de kwintessens van de zichzelf '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|herhalende patronen]]''' van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|interferentie]]''' al te pakken had.
June 14, 2011, at 03:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 80 from:
Het rapport ‘E i V’ is op de driehoek van Pythagoras gebaseerd. De in het onderstaande linker kwadrant weergegeven getallen corresponderen met de getallen in de kubus van '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Int|Freek van Leeuwen]]'''.\\
to:
Het rapport ‘E i V’ is op de driehoek van Pythagoras gebaseerd. De in het onderstaande linker kwadrant weergegeven getallen corresponderen met de getallen in de kubus van '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Int|Freek van Leeuwen]]'''.
June 14, 2011, at 02:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
p. 232: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
to:
p. 232: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''[[5-Psychologie#Bre|geordende coherente]]''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
June 13, 2011, at 09:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 134 from:
In het rapport '' [[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|Eenheid in Verscheidenheid]]''' worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).
to:
In het rapport '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|'Eenheid in Verscheidenheid']]''' worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).
June 13, 2011, at 09:50 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 81:
Added lines 133-134:

In het rapport '' [[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Sam|Eenheid in Verscheidenheid]]''' worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).
June 13, 2011, at 08:41 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 98:
Changed lines 119-120 from:
'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Het boek]]''' ''Een scheurtje in de rand van de schepping'' van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Marcelo Gleiser]]''' heeft op het fenomeen '''‘Monade + Duade’''' betrekking, het verschijnsel dat '''[[Meta-leren]]''' mogelijk maakt. ‘Monade + Duade’, de twee kanten van een medaille. Het is de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|ziel]]''' (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. In het rapport ‘E i V’ wordt de intermediair tussen de twee kanten met de 5e dimensie weergegeven. Het '''[[6-Sociologie#Cre|ontstaan van leven]]''' zal altijd een mysterie blijven.
to:
'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Het boek]]''' ''Een scheurtje in de rand van de schepping'' van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Marcelo Gleiser]]''' heeft op het fenomeen '''‘Monade + Duade’''' betrekking, het verschijnsel dat '''[[Meta-leren]]''' mogelijk maakt. ‘Monade + Duade’, de twee kanten van een medaille. Het is de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|ziel]]''' (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. In het rapport ‘E i V’ wordt de intermediair tussen de twee kanten met de imaginaire 5e dimensie weergegeven. Het '''[[6-Sociologie#Cre|ontstaan van leven]]''' zal altijd een mysterie blijven.

'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|In het rapport]]''' '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').

Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''' maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk. 

Deleted lines 133-138:

'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|In het rapport]]''' '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').

Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''' maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk. 
June 13, 2011, at 08:24 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 78-81:

'''[[Geestkunde#Gee|Freek van Leeuwen]]''' boek ''Geestkunde'' '''- Hoofdstuk 7.6 De geestelijke vermogens en de getallen''' (p. 354):\\
Het rapport ‘E i V’ is op de driehoek van Pythagoras gebaseerd. De in het onderstaande linker kwadrant weergegeven getallen corresponderen met de getallen in de kubus van '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Int|Freek van Leeuwen]]'''.\\

June 13, 2011, at 06:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 85 from:
Cruciaal is wel: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in jezelf (p. 183).
to:
Wel cruciaal is: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in jezelf (p. 183).
June 13, 2011, at 05:57 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 78-84:
'''[[1-2Samenvatting#Inl|Éne werkelijkheid]]''', '''Ongemanifesteerd''' '''[[Geest|Triade]]''' en '''Gemanifesteerde''' '''[[Tetrade|Tetrade]]''' ('''[[https://www.amorc.nl/index.php?id=196|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''').\\
De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]''', de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|ongemanifesteerde]]''' '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|kosmische verbeeldingskracht]]''' weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade laten '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''gemanifesteerde''' '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''' zien. Op het snijvlak ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]''') van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

Added lines 94-101:


'''[[1-2Samenvatting#Inl|Éne werkelijkheid]]''', '''Ongemanifesteerd''' '''[[Geest|Triade]]''' en '''Gemanifesteerde''' '''[[Tetrade|Tetrade]]''' ('''[[https://www.amorc.nl/index.php?id=196|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''').\\
De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]''', de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|ongemanifesteerde]]''' '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|kosmische verbeeldingskracht]]''' weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade laten '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''gemanifesteerde''' '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''' zien. Op het snijvlak ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]''') van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 
June 13, 2011, at 05:54 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 55-56:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In essentie]]''' behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|‘God en Darwin’]]'''/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence|'Emergence'/]]''''''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence|'Quantum decoherence']]'''), '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|‘Monade’/’Duade’]]'''), de '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van een medaille]]'''. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel '''[[wikipn:Maimonides|Mozes Maimonides]]''' (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. '''[[http://www.bresmagazine.nl/|Mozes Maimonides]]''' (BRES nr. 268) in zijn boek ''Gids der verdoolden'' en Raymond Lull in zijn hoofdwerk '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull#Ars_generalis_ultima_.28Ars_Magna.29|''Ars Generale Ultima'']]'''.
Added lines 101-102:

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In essentie]]''' behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|‘God en Darwin’]]'''/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence|'Emergence'/]]''''''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence|'Quantum decoherence']]'''), '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|‘Monade’/’Duade’]]'''), de '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van een medaille]]'''. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel '''[[wikipn:Maimonides|Mozes Maimonides]]''' (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. '''[[http://www.bresmagazine.nl/|Mozes Maimonides]]''' (BRES nr. 268) in zijn boek ''Gids der verdoolden'' en Raymond Lull in zijn hoofdwerk '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull#Ars_generalis_ultima_.28Ars_Magna.29|''Ars Generale Ultima'']]'''.
June 13, 2011, at 05:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 54 from:
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.\\
to:
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.
June 13, 2011, at 04:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 113 from:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|'Moleculaire biologie]]''' en '''[[wikipn:Genetica|Genetica]]''' ('''neuronen, [[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|genen en genoom]]''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
to:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|'Moleculaire biologie]]''' en '''[[wikipn:Genetica|Genetica']]''' ('''neuronen, [[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|genen en genoom]]''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
June 13, 2011, at 04:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 100 from:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|De éne werkelijkheid]]''' kan worden gezien als een medaille met twee kanten, met de mens als schakel tussen de geesteswetenschappers en natuurwetenschappers. Of - met andere woorden - de gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bètawetenschappen, die de synergie tussen beide in beeld brengt. Het artikel kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de publicatie ''Prigogine en Teilhard de Chardin'' van Rolf Kasper6. In het universum is asymmetrie een gegeven. In de kern draait het om het fragment dat in dit artikel uit het boek ''Orde uit chaos'' van Prigogine wordt geciteerd:
to:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|De éne werkelijkheid]]''' kan worden gezien als een medaille met twee kanten, met de mens als schakel tussen de geesteswetenschappers en natuurwetenschappers. Of - met andere woorden - de gammawetenschap is als het ware de intermediair tussen de alfa- en bètawetenschappen, die de synergie tussen beide in beeld brengt. Het artikel kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de publicatie ''Prigogine en Teilhard de Chardin'' van Rolf Kasper6. In het universum is asymmetrie een gegeven. In de kern draait het om het fragment dat in dit artikel uit het boek ''Orde uit chaos'' van Prigogine wordt geciteerd:
June 13, 2011, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 99-102:

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|De éne werkelijkheid]]''' kan worden gezien als een medaille met twee kanten, met de mens als schakel tussen de geesteswetenschappers en natuurwetenschappers. Of - met andere woorden - de gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bètawetenschappen, die de synergie tussen beide in beeld brengt. Het artikel kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de publicatie ''Prigogine en Teilhard de Chardin'' van Rolf Kasper6. In het universum is asymmetrie een gegeven. In de kern draait het om het fragment dat in dit artikel uit het boek ''Orde uit chaos'' van Prigogine wordt geciteerd:

->''We kunnen ons niet langer aansluiten bij het oude a-priori-onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden. Dit onderscheid was nog mogelijk in de tijd dat de uitwendige wereld en onze innerlijke wereld met elkaar in conflict leken, zelfs haaks op elkaar leken te staan. Tegenwoordig weten we dat de tijd een constructie is en dus een ethische verantwoordelijkheid draagt''.
June 13, 2011, at 03:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
'''[[5-Psychologie#Bre|Maar er is]]''' de neuroloog '''[[http://www.lumc.nl/0000/13390/13560/13774/|Vilayanur Ramachandran]]''' die in zijn boek '''[[http://delachendetheoloog.web-log.nl/delachendetheoloog/2011/04/ramachandran-zo-werkt-ons-brein-echt-the-tell-tale-brain.html|''Zo Werkt Ons Brein Echt'']]''' (verschenen maart 2011) de keerzijde belicht (recensie):\\
to:
'''[[5-Psychologie#Bre|Maar gelukkig]]''' er is de neuroloog '''[[http://www.lumc.nl/0000/13390/13560/13774/|Vilayanur Ramachandran]]''' die in zijn boek '''[[http://delachendetheoloog.web-log.nl/delachendetheoloog/2011/04/ramachandran-zo-werkt-ons-brein-echt-the-tell-tale-brain.html|''Zo Werkt Ons Brein Echt'']]''' (verschenen maart 2011) de keerzijde belicht (recensie):\\
June 13, 2011, at 03:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 94 from:
Cruciaal is wel: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).
to:
Cruciaal is wel: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in jezelf (p. 183).
June 13, 2011, at 03:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-94 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
Maar '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti |U.G. Krishnamurti]]''', die zegt en er is geen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28spiritual%29| "enlightenment"]]''' staat wel haaks op de visie van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Jiddu Krishnamurti]]'''.
Het gaat er nog steeds om: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
Maar '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti |U.G. Krishnamurti]]''', die zegt en er is geen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28spiritual%29| "enlightenment"]]''' staat wel haaks op de visie van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Jiddu Krishnamurti]]'''.\\
Cruciaal is wel:
Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).
June 13, 2011, at 03:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#Inl|Aarde]]
to:
#[[#Inl|Twee kanten van één medaille]]
June 13, 2011, at 03:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-94 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft. Het gaat er nog steeds om: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfdee onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).

De visie van [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Jiddu Krishnamurti]]''' staat haaks op de uitspraak van
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti |U.G. Krishnamurti]]''', die zegt er is geen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28spiritual%29| "enlightenment"]]'''.
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.\\
Maar '''[[http
://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti |U.G. Krishnamurti]]''', die zegt en er is geen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28spiritual%29| "enlightenment"]]''' staat wel haaks op de visie van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Jiddu Krishnamurti]]'''.
Het gaat er nog steeds om: Als je je stoort aan de onvolkomenheden
en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfde onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).
June 13, 2011, at 03:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-94 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft. Het gaat er nog steeds om: Als je je stoort aan de onvolkomenheden en gekte van anderen, kijk dan eerst naar diezelfdee onvolkomenheden in je jezelf (p. 183).

De visie van [[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Jiddu Krishnamurti]]''' staat haaks op de uitspraak van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti |U.G. Krishnamurti]]''', die zegt er is geen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28spiritual%29| "enlightenment"]]'''.
June 13, 2011, at 02:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-94 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]'''.
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]''' of zoals '''[[http://www.inzicht-nu.nl/|Erik van Zuydam]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/de-ontdekking-van-het-nu/1001004010312776/index.html|''De ontdekking van het NU'']]''', hoofdstuk Het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|spel van de tegendelen]]''' (p. 180) beschrijft.

Elke '''medaille''' heeft twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De 'eenheid der tegendelen' is een basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking.
June 13, 2011, at 02:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 92 from:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt?
to:
Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt? Het draait dus wel degelijk om ''De keerzijde'' Leer de andere kant van de medaille te zien van '''[[http://www.ankh-hermes.nl/boeken/adam-j-jackson-de-keerzijde.html|Adam J. Jackson]]'''.
June 13, 2011, at 01:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 96-100:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
'''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|Een vraagstuk]]''' dat met het 'Waarom' van het leerproces nauw samenhangt, heeft betrekking op hoe meet je de kwaliteit?

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|positieve as]]''' van het kernkwadrant, these + antithese = synthese, 1 + 1 = 3 is een belangrijke trigger van het onderzoek geweest. Volledige synthese ('''[[goo:Bevrijding|Bevrijding]]''') drukt volmaaktheid uit. Het '''[[wikipn:Christendom|Christendom]]''' spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het '''[[wikipn:Boeddhisme|Boeddhisme]]''' heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het '''[[wikipn:Taoïsme|Taoïsme]]''' over spirituele volmaaktheid en de '''[[wikipn:Islam|Islam]]'''  spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast met de volmaaktheid van God in de hemel.

Deleted lines 195-199:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
'''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|Een vraagstuk]]''' dat met het 'Waarom' van het leerproces nauw samenhangt, heeft betrekking op hoe meet je de kwaliteit?

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|positieve as]]''' van het kernkwadrant, these + antithese = synthese, 1 + 1 = 3 is een belangrijke trigger van het onderzoek geweest. Volledige synthese ('''[[goo:Bevrijding|Bevrijding]]''') drukt volmaaktheid uit. Het '''[[wikipn:Christendom|Christendom]]''' spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het '''[[wikipn:Boeddhisme|Boeddhisme]]''' heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het '''[[wikipn:Taoïsme|Taoïsme]]''' over spirituele volmaaktheid en de '''[[wikipn:Islam|Islam]]'''  spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast met de volmaaktheid van God in de hemel.
June 13, 2011, at 12:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-'''EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
June 13, 2011, at 12:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 192-213 from:
'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|Stem van de Stilte]]''' (tweede fragment), H.P. Blavatsky\\
De leerling zegt:\\
Leraar, wat moet ik doen om tot '''wijsheid''' te komen?\\
Wijze, wat om '''volmaaktheid''' te verwerven?\\
Zoek naar de paden. Maar, lanoe [leerling], wees rein van hart voordat u aan uw reis begint. Leer, voordat u uw eerste stap zet, het '''werkelijke''' van het '''bedrieglijke''' te onderscheiden, het '''tijdelijke''' van het '''eeuwigdurende'''. Leer vooral verschil te zien tussen '''verstandelijke kennis''' en '''zielenwijsheid''', tussen de ‘'''leer van het oog'''’ en die van het ‘'''hart'''’.\\
Ja, onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse lucht; de ziel een vogel die daarin gevangen zit. Hij zingt niet en kan zich niet verroeren. De zanger zit doodstil en verstijfd en sterft van uitputting.\\
Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis als er geen zielenwijsheid is om haar te verlichten en te leiden.

''De Geheime Leer'' Deel I ''Inleiding'' (p. 25):\\
Wijs is hij die zich aan het '''[[DanMillman#Inl|gulden midden]]''' houdt en die gelooft in de eeuwige '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' van de dingen.\\
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk ''Feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 206).\\
'''[[DrieDomeinen#Ind|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehova en hun verband met het kruis en de cirkel'' (p. 633):\\
‘Het filosofische kruis, de twee lijnen die in tegengestelde richting lopen, de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|horizontale en de verticale]]''', de hoogte en de breedte, die de meetkundig te werk gaande godheid op het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|snijpunt]]''' deelt, en dat zowel het magische als het wetenschappelijke viertal vormt wanneer het wordt beschreven in het '''[[3-DriehoekVanPythagoras|volmaakte vierkant]]''', is de basis voor de occultist. Binnen de mystieke grenzen ervan ligt de '''hoofdsleutel''', die de deur tot elke wetenschap, zowel de fysische als de geestelijke, opent. Het symboliseert ons menselijke bestaan, want de '''levenscirkel''' omschrijft de vier punten van het '''kruis''', die achtereenvolgens '''geboorte''', '''leven''', '''dood''' en '''onsterfelijkheid''' voorstellen.\\
'''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk ''Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd'' (p. 509):\\
Men kan dat ook van niemand verwachten, voordat de ware betekenis van deze woorden, de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|''alfa'' en de ''omega'']]''' van de oosterse esoterie, de woorden ''Sat'' en ''Asat'' – waarvan in de Rig Veda en elders zo’n ruim gebruik wordt gemaakt – grondig wordt begrepen.\\
Blavatsky, ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
'''[[Standaardmodel#Mat|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
724: '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Dat]]''' (Dit), de ongeopenbaarde oorzaak van geest en stof, het Ene Leven de grondslag van alles.

Een '''Dhyani-Boeddha''' is een wezen dat ‘eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil zeggen van de ene Mahakalpa tot de andere – het samenvattende toppunt van deze drie is '''Adi-Boeddha''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|de christos, de logos]]'''), het wijsheidsbeginsel, dat volstrekt is en derhalve buiten ruimte en tijd staat (Deel III, p. 418). 

[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-'''EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-'''EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
June 13, 2011, at 12:50 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 100-101:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|'Moleculaire biologie]]''' en '''[[wikipn:Genetica|Genetica]]''' ('''neuronen, [[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|genen en genoom]]''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
Deleted lines 115-116:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|'Moleculaire biologie]]''' en '''[[wikipn:Genetica|Genetica]]''' ('''neuronen, [[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|genen en genoom]]''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
Added lines 326-336:


'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|geest en stof]]''' is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
In de 19de eeuw was het begrip '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosysteem]]''' nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.\\
De fysicus '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Paul Davies]]''' merkt in zijn ''Other Worlds'' op:
er bestaat geen grens tussen '''levend''' en '''niet levend'''. Kristallen bijvoorbeeld zijn hoog georganiseerde structuren die zich kunnen reproduceren, toch beschouwen we ze niet als levend. Sterren zijn complexe en ingewikkeld georganiseerde systemen, maar worden gewoonlijk niet als levend beschouwd. Het zou kunnen dat we te bekrompen zijn in onze visie op het leven (blz. 147).\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.
June 13, 2011, at 12:36 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 132-141:

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|geest en stof]]''' is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
In de 19de eeuw was het begrip '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosysteem]]''' nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.\\
De fysicus '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Paul Davies]]''' merkt in zijn ''Other Worlds'' op:
er bestaat geen grens tussen '''levend''' en '''niet levend'''. Kristallen bijvoorbeeld zijn hoog georganiseerde structuren die zich kunnen reproduceren, toch beschouwen we ze niet als levend. Sterren zijn complexe en ingewikkeld georganiseerde systemen, maar worden gewoonlijk niet als levend beschouwd. Het zou kunnen dat we te bekrompen zijn in onze visie op het leven (blz. 147).\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.
June 13, 2011, at 12:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging|Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden. Op de achterkant van zijn boek ''Het spiegelende brein'' zegt '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachadron]]''' van de University of California in San Diego: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat '''[[DNA|DNA]]''' voor de biologie deed. 
to:
Het zijn de '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging|Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee kanten van de medaille met elkaar zijn verbonden. Op de achterkant van zijn boek ''Het spiegelende brein'' zegt '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachadron]]''' van de University of California in San Diego: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat '''[[DNA|DNA]]''' voor de biologie deed. 
June 13, 2011, at 12:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-49 from:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging|Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden. Op de achterkant van zijn boek ''Het spiegelende brein'' zegt V.S. Ramachadron van de University of California in San Diego: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat '''[[DNA|DNA]]''' voor de biologie deed. 
to:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging|Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden. Op de achterkant van zijn boek ''Het spiegelende brein'' zegt '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachadron]]''' van de University of California in San Diego: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat '''[[DNA|DNA]]''' voor de biologie deed. 
Deleted line 54:
'''Achterkant''' van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.
June 13, 2011, at 12:10 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 337-338:

Deleted lines 343-400:

June 13, 2011, at 12:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging |Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden.
to:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging|Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden. Op de achterkant van zijn boek ''Het spiegelende brein'' zegt V.S. Ramachadron van de University of California in San Diego: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat '''[[DNA|DNA]]''' voor de biologie deed.
June 13, 2011, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
to:
Het zijn de ''''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|spiegelneuronen]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_neuroimaging |Marco Iacoboni]]''' die laten zien hoe de twee van de medaille met elkaar zijn verbonden.
June 12, 2011, at 11:50 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 95 from:
Het is de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten.
to:
Het is de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten. '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In de verkorte versie]]''' van het thema ''Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin'' gepubliceerd in '''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg18_nr2_p5358.htm |GAMMA juni 2011]]''' laat ik zien dat het primair draait om het ordeningsprincipe, het '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|drievoudige evolutieplan]]''' (geestelijke, psychische en stoffelijke) van de schepping.
June 12, 2011, at 11:35 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 81-83:

Het is de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten.

Added lines 94-95:

Het is de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten.
June 12, 2011, at 11:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 81-96:


Het is de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten.

'''[[1-2Samenvatting#Inl|Éne werkelijkheid]]''', '''Ongemanifesteerd''' '''[[Geest|Triade]]''' en '''Gemanifesteerde''' '''[[Tetrade|Tetrade]]''' ('''[[https://www.amorc.nl/index.php?id=196|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''').\\
De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]]''', de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|ongemanifesteerde]]''' '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|kosmische verbeeldingskracht]]''' weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade laten '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''gemanifesteerde''' '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''' zien. Op het snijvlak ('''[[wikipn:Emanationisme|emanationisme]]''') van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

De '''[[MatImm#Ato|kwintessens]]''' van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een pedagogische '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' is. Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|rapport 'E i V']]''' gaat er vanuit dat de heilige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Tetractys|Tetraktys]]''' van '''[[Geestkunde#Pyt|Pythagoras]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|wiskunde]]''' (1 + 2 + 3 + 4 = 10) de kwintessens van de zichzelf '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|herhalende patronen]]''' van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|interferentie]]''' al te pakken had.

'''[[wikipn:Cultuursociologie|Cultuursociologie]]''' bevindt zich op het snijvlak tussen '''[[wikipn:cultuurwetenschappen|Cultuurwetenschappen]]''' en Sociologie, '''[[wikipn:Culturele_psychologie|Culturele psychologie]]''' tussen Cultuurwetenschappen en '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''', '''[[wikipn:Sociobiologie |Sociobiologie]]''' tussen Sociologie en Biologie, '''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|Evolutiepsychologie]]''' tussen '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie]]''' en Psychologie, '''[[wikipn:Paleontologie|Paleontologie]]''' tussen Geologie en Biologie, '''[[wikipn:Geochemie |Geochemie]]''' tussen Geologie en Scheikunde en '''[[wikipn:Geofysica|Geofysica]]''' tussen Geologie en Fysica.

Ligt het dan niet voor de hand dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|geesteswetenschappen en natuurwetenschappen]]''' ('''Geestkunde en Natuurkunde''') het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt?
June 12, 2011, at 11:27 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 49-56:

'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' verwijst in zijn boek ''' ''Het spiegelende brein'' ''' in het hoofdstuk '''Hersenpolitiek''' (p. 210) naar het onderzoek van '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''. Alan betoogt dat deze vier elementaire relationele structuren en hun varianten de basis vormen voor alle sociale relaties onder alle mensen in alle culturen.\\
p. 127: Filosofische en ideologische posities die met name in onze westerse cultuur gangbaar zijn hebben ons blind gemaakt voor de fundamenteel '''[[IntegraleDenktrant#Inl|intersubjectieve]]''' (''' 'Jurgen Habermas' ''') aard van onze hersenen.\\
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuronen]]''' coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
p. 129: Samen met de theoretische beschouwingen uit het begin van dit hoofdstuk doen al deze gegevens vermoeden dat spiegelneuronen van belang zijn voor mijn analogie van de '''[[DrieDomeinen#Twe|medaille met de twee zijden]]''', waarin de ene zijde het zelf is en de andere zijde … eh… '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|de ander]]'''.\\
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.\\
'''Achterkant''' van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.

Deleted lines 77-83:

'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' verwijst in zijn boek ''' ''Het spiegelende brein'' ''' in het hoofdstuk '''Hersenpolitiek''' (p. 210) naar het onderzoek van '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''. Alan betoogt dat deze vier elementaire relationele structuren en hun varianten de basis vormen voor alle sociale relaties onder alle mensen in alle culturen.\\
p. 127: Filosofische en ideologische posities die met name in onze westerse cultuur gangbaar zijn hebben ons blind gemaakt voor de fundamenteel '''[[IntegraleDenktrant#Inl|intersubjectieve]]''' (''' 'Jurgen Habermas' ''') aard van onze hersenen.\\
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuronen]]''' coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
p. 129: Samen met de theoretische beschouwingen uit het begin van dit hoofdstuk doen al deze gegevens vermoeden dat spiegelneuronen van belang zijn voor mijn analogie van de '''[[DrieDomeinen#Twe|medaille met de twee zijden]]''', waarin de ene zijde het zelf is en de andere zijde … eh… '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|de ander]]'''.\\
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.\\
'''Achterkant''' van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.
June 12, 2011, at 11:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 40 from:
Het is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''', die in zijn boek '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring''' de schakel tussen Geest en Lichaam (hoofdstuk 15) beschrijft:\\
to:
Het is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''', die in zijn boek '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring''' de schakel tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' (hoofdstuk 15) beschrijft:\\
June 12, 2011, at 11:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 40-41 from:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring'''\\
to:
Het is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''', die in zijn boek '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring''' de schakel tussen Geest en Lichaam (hoofdstuk 15) beschrijft:\\
June 12, 2011, at 11:19 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 40-49:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring'''\\
Hoofdstuk '''11. Kwatumfysica en bewustzijn''' - '''Kwantumtheorie, zelforganisatie en bewustzijn'''\\
p. 232: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
'''[[5-Psychologie#Bre|Herbert Fröhlich]]''' proposed a theory which is known as  '''[[http://www.nonlocal.com/hbar/frohlich.html| Fröhlich coherence]]'''.\\
Men kan dit goed vergelijken met de '''stemmen in een koor''' die samenvallen tot en harmonisch geheel, tot één stem. Of een orkest dat als één geheel of als één toon kan klinken.\\
Hoofdstuk '''15 Er is niets nieuws onder de zon''' - '''Niets nieuws'''\\
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.

Deleted lines 86-93:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring'''\\
Hoofdstuk '''11. Kwatumfysica en bewustzijn''' - '''Kwantumtheorie, zelforganisatie en bewustzijn'''\\
p. 232: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
'''[[5-Psychologie#Bre|Herbert Fröhlich]]''' proposed a theory which is known as  '''[[http://www.nonlocal.com/hbar/frohlich.html| Fröhlich coherence]]'''.\\
Men kan dit goed vergelijken met de '''stemmen in een koor''' die samenvallen tot en harmonisch geheel, tot één stem. Of een orkest dat als één geheel of als één toon kan klinken.\\
Hoofdstuk '''15 Er is niets nieuws onder de zon''' - '''Niets nieuws'''\\
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.
June 12, 2011, at 11:17 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 36-38:

'''[[5-Psychologie#Bre|Maar er is]]''' de neuroloog '''[[http://www.lumc.nl/0000/13390/13560/13774/|Vilayanur Ramachandran]]''' die in zijn boek '''[[http://delachendetheoloog.web-log.nl/delachendetheoloog/2011/04/ramachandran-zo-werkt-ons-brein-echt-the-tell-tale-brain.html|''Zo Werkt Ons Brein Echt'']]''' (verschenen maart 2011) de keerzijde belicht (recensie):\\
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|Zo flexibel]]''' is de mens: laat een '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|nuchtere Amsterdammer]]''' sleutelen aan het brein en hij ziet alleen een machine, laat een man uit het verre India sleutelen aan het brein en hij ziet een universum. Beide neurologen kunnen boeiend schrijven over hun vak, dat staat vast. Maar Ramachandran schuwt de filosofische invalshoek niet en dat maakt hem, in mijn ogen, tot meer dan een wetenschapper alleen, ja, hij belichaamt eerder de ideale combinatie van wetenschapper en intellectueel.
June 12, 2011, at 10:55 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 28-29:
Zowel het artikel ''Arrogantie, irritatie en wetenschap'' van Jim van der Heijden in de '''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009ev.htm|GAMMA juni 2011]]''' als het artikel ''De praktische bruikbaarheid van de oude Vier Elementenleer'' van Jaap Huibers in de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|PRANA]]''' juni/juli 2011 laten zien dat Dick Swaab in zijn boek ''Wij zijn ons brein'' in het bijzonder een kant van de medaille belicht.
June 12, 2011, at 10:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 27-28 from:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
to:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
De '''
[[wikipn:Moedergodin|oermoeder]]''', de Aarde ontstond uit de '''[[wikipn:Chaos_%28Griekse_mythologie%29|Chaos]]''' aan het begin van de dingen. De Chaos bevatte alle basisbestanddelen, de vier elementen '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|aarde, water, lucht en vuur]]'''. Daaruit ontstond onder anderen '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Gaea]]'''.
Changed lines 31-32 from:
Yin staat voor de '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''', negatief, passief, donker, vrouwelijk en destructief.\\
Yang staat voor de hemel, positief, actief, licht, mannelijk en constructief.\\
to:
Yin staat voor de '''aarde''', negatief, passief, donker, vrouwelijk en destructief.\\
Yang staat voor de '''hemel''', positief, actief, licht, mannelijk en constructief.\\
Deleted line 33:
June 12, 2011, at 10:26 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 27-34 from:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
to:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])

'''
[[Tetrade#Yin|De Chinese]]''' filosofie stelt dat het universum voortkomt uit en afhangt van de wisselwerking tussen twee '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegengestelde]]''' en '''[[Complementariteit|complementaire]]''' principes, de universele polariteiten yin en yang die uiteindelijk zijn voortgekomen uit dezelfde 'Bron'.\\
Yin staat voor de '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''', negatief, passief, donker, vrouwelijk en destructief.\\
Yang staat voor de hemel, positief, actief, licht, mannelijk en constructief.\\
Door een eeuwige interactie tussen yin en yang bestaan alle dingen en worden zij voortdurend getransformeerd.

June 12, 2011, at 10:21 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
!![[#Inl]][[|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
to:
!![[#Inl]][[DrieDomeinen#Twe|Twee kanten van één medaille]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
June 12, 2011, at 10:14 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
to:
!![[#Inl]][[|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
Changed line 88 from:
Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk. 
to:
Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op '''[[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|aarde]]''' maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk. 
June 12, 2011, at 05:23 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 94-95:
Het idee om op basis van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|complementariteit]]''' fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[7-Filosofie#Inl|Fritjof Capra]]''' , in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[5D-concept]]''' wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
Deleted line 198:
June 12, 2011, at 05:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 212 from:
'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
to:
'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en metafysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
Added lines 320-322:


June 12, 2011, at 05:13 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 212-214:
'''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|Het idee]]''' om op basis van '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|dualiteit]]''' ('''[[Standaardmodel|complementariteit]]''') fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Capra|Fritjof Capra]]''', in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[Ether-paradigma]]''' wil benadrukken dat het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|universele patroon]]''' van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.\\
Het '''[[wikipn:Onzekerheidsprincipe|onzekerheidsprincipe]]''' van Heisenberg geldt ook voor de tijd: wat in de '''toekomst''' verborgen ligt, is niet te meten. Het tijdstip ''' 'nu' ''' is het enige waarvan we ons bewust kunnen zijn, doordat het een ervaring is (terwijl het '''verleden''' om herinnering vraagt om je er weer bewust van te kunnen zijn). Maar dat 'nu' verandert voortdurend.

Added lines 320-322:


June 12, 2011, at 04:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 86-87 from:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|moleculaire biologie]]'''
('''neuronen en genen''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
to:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|'Moleculaire biologie]]''' en '''[[wikipn:Genetica|Genetica]]''' ('''neuronen, [[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|genen en genoom]]''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
June 12, 2011, at 01:11 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 197-202:

[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|De basis]]''' van elk '''[[6-4VijfIndividuele-'''EnCollectieveDimensies#Mor|leerproces]]''' is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat?\\
'''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|Een vraagstuk]]''' dat met het 'Waarom' van het leerproces nauw samenhangt, heeft betrekking op hoe meet je de kwaliteit?

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|positieve as]]''' van het kernkwadrant, these + antithese = synthese, 1 + 1 = 3 is een belangrijke trigger van het onderzoek geweest. Volledige synthese ('''[[goo:Bevrijding|Bevrijding]]''') drukt volmaaktheid uit. Het '''[[wikipn:Christendom|Christendom]]''' spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het '''[[wikipn:Boeddhisme|Boeddhisme]]''' heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het '''[[wikipn:Taoïsme|Taoïsme]]''' over spirituele volmaaktheid en de '''[[wikipn:Islam|Islam]]'''  spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast met de volmaaktheid van God in de hemel.

June 12, 2011, at 01:07 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 202:
Added lines 312-314:


June 11, 2011, at 11:31 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 206-207 from:
Volgens het rapport 'E i V' kan een sluitend model alleen worden verkregen wanneer de fysische verklaring met een metafysische verklaring wordt gecombineerd.\\
to:
Volgens het rapport 'E i V' kan een sluitend model alleen worden verkregen wanneer de fysische verklaring met een metafysische verklaring wordt gecombineerd.
Added lines 313-315:


June 11, 2011, at 11:31 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 204-206 from:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje? Een sluitend model kan alleen worden verkregen wanneer de fysische verklaring met een metafysische verklaring wordt gecombineerd.\\
Ook blijft
de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
Ook blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin
de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?\\
Volgens het rapport 'E i V' kan een sluitend model alleen worden verkregen wanneer de fysische verklaring met een metafysische verklaring wordt gecombineerd.\\

Added lines 313-315:


June 11, 2011, at 02:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 89 from:
Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. 
to:
Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. Wij zijn zelf voor onze '''beeldvorming''' verantwoordelijk
June 11, 2011, at 01:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 68 from:
p. 231: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
to:
p. 232: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
Added line 70:
Men kan dit goed vergelijken met de '''stemmen in een koor''' die samenvallen tot en harmonisch geheel, tot één stem. Of een orkest dat als één geheel of als één toon kan klinken.\\
June 11, 2011, at 01:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 66-68 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' ''Eindeloos Bewustzijn'' – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen, hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302/303).\\
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.\\

'''Kwantumtheorie, zelforganisatie en bewustzijn'''\\
to:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' '''''Eindeloos Bewustzijn''''' – Wetenschappelijke visie op '''bijna-dood ervaring'''\\
Hoofdstuk '''11. Kwatumfysica en bewustzijn
''' - '''Kwantumtheorie, zelforganisatie en bewustzijn'''\\
Changed lines 69-71 from:
'''[[5-Psychologie#Bre|Herbert Fröhlich]]''' proposed a theory which is known as  '''[[http://www.nonlocal.com/hbar/frohlich.html| Fröhlich coherence]]'''.
to:
'''[[5-Psychologie#Bre|Herbert Fröhlich]]''' proposed a theory which is known as  '''[[http://www.nonlocal.com/hbar/frohlich.html| Fröhlich coherence]]'''.\\
Hoofdstuk '''15 Er is niets nieuws onder de zon''' - '''Niets nieuws'''\\
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt
.
June 11, 2011, at 01:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 67-70 from:
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.
to:
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.\\
'''Kwantumtheorie, zelforganisatie en bewustzijn'''\\
p. 231: Ondanks de genoemde bezwaren zijn er toch wetenschappers, onder wie kwantumfysici , die veronderstellen dat er sprake kan zijn van '''kwantumcoherentie''' (ritmisch samengaan) in alle levende systemen, zowel op cellulair als op subcellulair niveau. Dit zou verklaard kunnen worden door het zelforganiserende vermogen van levende materie, waarbij ongestructureerde, trage en chaotische materie uit de directe omgeving wordt opgenomen in een dynamische structuur van '''geordende coherente''' (ritmisch samengaan), zoals is beschreven door de Nobelprijswinnaar '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|Ilya Prigogine]]''' (1917 – 2003) . Dat zulke processen in levende materie ook bij lichaamstemperatuur mogelijk zijn is door  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich|Herbert Fröhlich]]''' (1905 – 1991) aannemelijk gemaakt. Hij beschrijft hoe moleculen en cellen gaan vibreren en zo een samenhangend geheel vormen met identieke frequenties, waardoor zij in een geordende vorm vergeleken kunnen worden met een '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Bose-Einstein-condensaat]]'''.\\
'''[[5-Psychologie#Bre|Herbert Fröhlich]]''' proposed a theory which is known as  '''[[http://www.nonlocal.com/hbar/frohlich.html| Fröhlich coherence]]'''
.
June 11, 2011, at 12:18 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 54-56 from:
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.

Achterkant van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.
to:
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.\\
'''
Achterkant''' van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.
June 11, 2011, at 12:17 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 66-68:

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Pim van Lommel]]''' ''Eindeloos Bewustzijn'' – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen, hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302/303).\\
303: Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.
June 11, 2011, at 12:07 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 60-65:

'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 151):\\
Ook de '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|chaostheorie]]''' lijkt de '''[[5-Psychologie#int|Intelligent]]''' Design theorie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Behe|Michael Behe]]''' te ondersteunen. De fractal-attractoren van de chaostheorie stellen ons voor de filosofische vraag of er doelgerichtheid bestaat in het universum. Worden we misschien voortgetrokken naar een einddoel? Trekt de evolutie ons naar een definitief einddoel ergens in de toekomst of duwen de willekeurige darwinistische
mutaties ons dan toch doelloos voort? Chaostheorie lijkt de voorkeur te geven aan de eerste optie.

'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Het boek]]''' ''Een scheurtje in de rand van de schepping'' van '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Marcelo Gleiser]]''' heeft op het fenomeen '''‘Monade + Duade’''' betrekking, het verschijnsel dat '''[[Meta-leren]]''' mogelijk maakt. ‘Monade + Duade’, de twee kanten van een medaille. Het is de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|ziel]]''' (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. In het rapport ‘E i V’ wordt de intermediair tussen de twee kanten met de 5e dimensie weergegeven. Het '''[[6-Sociologie#Cre|ontstaan van leven]]''' zal altijd een mysterie blijven.
June 11, 2011, at 09:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 52 from:
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat spiegelneuronen coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
to:
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuronen]]''' coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
June 11, 2011, at 09:40 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 55-56:

Achterkant van het boek: Spiegelneuronen zullen voor de psychologie doen wat DNA voor de biologie deed, zei '''[[http://www.bbc.co.uk/radio4/reith2003/|V.S. Ramachandran]]''' van de University of California in San Diego.
June 11, 2011, at 09:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 54 from:
P. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.
to:
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.
June 11, 2011, at 09:27 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 49-54:

'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' verwijst in zijn boek ''' ''Het spiegelende brein'' ''' in het hoofdstuk '''Hersenpolitiek''' (p. 210) naar het onderzoek van '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''. Alan betoogt dat deze vier elementaire relationele structuren en hun varianten de basis vormen voor alle sociale relaties onder alle mensen in alle culturen.\\
p. 127: Filosofische en ideologische posities die met name in onze westerse cultuur gangbaar zijn hebben ons blind gemaakt voor de fundamenteel '''[[IntegraleDenktrant#Inl|intersubjectieve]]''' (''' 'Jurgen Habermas' ''') aard van onze hersenen.\\
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat spiegelneuronen coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
p. 129: Samen met de theoretische beschouwingen uit het begin van dit hoofdstuk doen al deze gegevens vermoeden dat spiegelneuronen van belang zijn voor mijn analogie van de '''[[DrieDomeinen#Twe|medaille met de twee zijden]]''', waarin de ene zijde het zelf is en de andere zijde … eh… '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|de ander]]'''.\\
P. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn '''twee zijden van dezelfde medaille'''. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.
June 11, 2011, at 08:48 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 52-54:

'''[[http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=5411&read=1|Een multidimensionaal bewustzijn]]'''\\
Tijd bestaat helemaal niet en is dus een menselijke illusie. Enkel het NU bestaat. Het Nu is niet iets vaag of ver weg, maar een diepe beleving van eenheid waar we zelf gestalte aan kunnen geven. Het is niet vandaag of heden, maar is het tijdloze bewustzijn, waar een diep geluk in verborgen zit. Zodra je in je bewustzijn het begrip toekomst laat leven, en bij deze vrijwel automatisch een beeld van morgen, of volgende week schept, leef je de illusie.
June 11, 2011, at 04:38 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 27:
Added lines 30-31:
Muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. '''[[Standaardmodel#Mat|Emergentie]]''' verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen.
Deleted lines 70-71:

Muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. '''[[Standaardmodel#Mat|Emergentie]]''' verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen.
June 11, 2011, at 04:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 70-71:

Muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. '''[[Standaardmodel#Mat|Emergentie]]''' verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen.
June 11, 2011, at 04:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 179 from:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje? Een sluitend model kan alleen worden verkregen wanneer de fysische verklaring met een metafysische verklaring wordt gecombineerd.\\
Added lines 287-289:


June 11, 2011, at 04:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 182 from:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
to:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]'''\\
Added lines 287-289:


June 11, 2011, at 04:06 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 63-65:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
Ook blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?

Deleted lines 67-81:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\
'''Wat is leven?'''\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch gesloten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.

Deleted line 151:
Added lines 177-195:


Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
Ook blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?

'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\
'''Wat is leven?'''\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch gesloten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en '''[[wikipn:Symbiose|symbiose]]''';\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.
June 11, 2011, at 04:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\ 
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
June 11, 2011, at 03:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Een blauwdruk, '''[[wikipn:Genetica|erfelijke eigenschappen]]''' komen bij het bestuderen van de '''[[wikipn:Gen|genen]]''' naar voren. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\ 
June 11, 2011, at 03:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een mens worden verklaard. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een kind worden verklaard. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
June 11, 2011, at 03:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 64-67 from:
Al blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden? Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. 
to:
Als een gevolg van het versmelten van '''[[DNA#Inho|een eicel en een zaadcel]]''' kan het ontstaan van een mens worden verklaard. Al blijft de vraag intrigeren, waar zit precies de architect die verantwoordelijk is voor de blauwdruk van het nieuwe mensje?\\
Ook blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?

Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. 
June 10, 2011, at 11:48 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 49 from:
Controverses tussen mensen is een gegeven, maar gelukkig ligt in de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' een ordeningsprincipe besloten.\\
to:
Controverses tussen mensen zijn een gegeven, maar gelukkig ligt in de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' een ordeningsprincipe besloten.\\
June 10, 2011, at 11:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
Om '''harmonie en eenheid''' te creëren zijn de [[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|creatieve deugden]] van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Friedrich_Krause| Karl Christian Friedrich Krause]]''' vermeldingswaard: de creatie van persoonlijke autonomie (een aansporing tot zelfverlichting); de creatie van autonomie voor anderen (een aansporing tot politieke rechtvaardigheid); de creatie van interacties met de totaliteit (een positieve aanvaarding van een universeel humanisme); de creatie van schoonheid (het bevorderen van kunst en cultuur); en ten slotte de creatie van een eenheidsperspectief waarin alle genoemde creaties samen worden gebracht (een pleidooi voor '''[[wikipn:Panenthe%C3%AFsme|panentheïsme]]'''). Zijn einddoel is een humanisme: een 'mensheidsbond', de maatschappij van de 'Humanitas' - een sociaal kunstwerk dat op alle fronten en alle niveaus uitdrukking geeft aan '''harmonie en eenheid'''.
to:
Om '''harmonie en eenheid''' te creëren zijn de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|creatieve deugden]]''' van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Friedrich_Krause| Karl Christian Friedrich Krause]]''' vermeldingswaard: de creatie van persoonlijke autonomie (een aansporing tot zelfverlichting); de creatie van autonomie voor anderen (een aansporing tot politieke rechtvaardigheid); de creatie van interacties met de totaliteit (een positieve aanvaarding van een universeel humanisme); de creatie van schoonheid (het bevorderen van kunst en cultuur); en ten slotte de creatie van een eenheidsperspectief waarin alle genoemde creaties samen worden gebracht (een pleidooi voor '''[[wikipn:Panenthe%C3%AFsme|panentheïsme]]'''). Zijn einddoel is een humanisme: een 'mensheidsbond', de maatschappij van de 'Humanitas' - een sociaal kunstwerk dat op alle fronten en alle niveaus uitdrukking geeft aan '''harmonie en eenheid'''.
June 10, 2011, at 11:43 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 49-50 from:
Controverses tussen mensen is een gegeven, maar gelukkig ligt in de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' een ordeningsprincipe besloten.
to:
Controverses tussen mensen is een gegeven, maar gelukkig ligt in de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' een ordeningsprincipe besloten.\\
Om '''harmonie en eenheid''' te creëren zijn de [[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Eth|creatieve deugden]] van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Friedrich_Krause| Karl Christian Friedrich Krause]]''' vermeldingswaard: de creatie van persoonlijke autonomie (een aansporing tot zelfverlichting); de creatie van autonomie voor anderen (een aansporing tot politieke rechtvaardigheid); de creatie van interacties met de totaliteit (een positieve aanvaarding van een universeel humanisme); de creatie van schoonheid (het bevorderen van kunst en cultuur); en ten slotte de creatie van een eenheidsperspectief waarin alle genoemde creaties samen worden gebracht (een pleidooi voor '''[[wikipn:Panenthe%C3%AFsme|panentheïsme]]'''). Zijn einddoel is een humanisme: een 'mensheidsbond', de maatschappij van de 'Humanitas' - een sociaal kunstwerk dat op alle fronten en alle niveaus uitdrukking geeft aan '''harmonie en eenheid'''
.
June 10, 2011, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 48-49:

Controverses tussen mensen is een gegeven, maar gelukkig ligt in de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|chaostheorie]]''' een ordeningsprincipe besloten.
June 10, 2011, at 04:43 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 38 from:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]'''\\
to:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''\\
June 10, 2011, at 04:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 38 from:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' 
to:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]'''\\
June 10, 2011, at 04:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 37-38 from:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderoek]]''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
to:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' en de controverse tussen Swaab en '''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]'''
June 10, 2011, at 04:33 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
- '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' en de controverse tussen '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''
to:
- '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' en de controverse tussen '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''\\
June 10, 2011, at 04:32 PM by 86.83.160.63 -
Added line 33:
- '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' en de controverse tussen '''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''
June 10, 2011, at 04:21 PM by 86.83.160.63 -
Added line 32:
- '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Monade + Duade]]''' en de controverse tussen '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Pythagoras en Marcelo Gleiser]]'''\\
June 10, 2011, at 07:52 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 58:
June 10, 2011, at 07:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 56 from:
('''neuronen en genen''') in de betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
to:
('''neuronen en genen''') in betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
June 10, 2011, at 07:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 55-56 from:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is de betekenis van de '''[[DNA#Mate|Moleculaire biologie]]'''
('''neuronen en genen''') in de belanstelling komen te staan. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
to:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is het belang van de '''[[DNA#Mate|moleculaire biologie]]'''
('''neuronen en genen''') in de betekenis toegenomen. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
June 10, 2011, at 07:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 55-56 from:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
to:
De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. In de tijd van Blavatsky was het atoom het kleinste deeltje. In het atoommodel van '''[[Standaardmodel#Tij|Ernest Rutherfords]]''' en '''[[Standaardmodel|Niels Bohr]]''' speelt het elektron een centrale rol. Later is de betekenis van de '''[[DNA#Mate|Moleculaire biologie]]'''
('''neuronen en genen''') in de belanstelling komen te staan
. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.
June 10, 2011, at 12:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 35 from:
- '''Hersenonderoek''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
to:
- '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderoek]]''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
June 09, 2011, at 11:57 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 29 from:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In essentie]]''' behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|‘God en Darwin’]]'''/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence|'Emergence'/]]''''''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence|'Quantum decoherence']]'''), ‘Monade’/’Duade’), de twee kanten van een medaille. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel '''[[wikipn:Maimonides|Mozes Maimonides]]''' (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. '''[[http://www.bresmagazine.nl/|Mozes Maimonides]]''' (BRES nr. 268) in zijn boek ''Gids der verdoolden'' en Raymond Lull in zijn hoofdwerk '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull#Ars_generalis_ultima_.28Ars_Magna.29|''Ars Generale Ultima'']]'''.
to:
'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In essentie]]''' behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|‘God en Darwin’]]'''/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence|'Emergence'/]]''''''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence|'Quantum decoherence']]'''), '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|‘Monade’/’Duade’]]'''), de '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van een medaille]]'''. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel '''[[wikipn:Maimonides|Mozes Maimonides]]''' (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. '''[[http://www.bresmagazine.nl/|Mozes Maimonides]]''' (BRES nr. 268) in zijn boek ''Gids der verdoolden'' en Raymond Lull in zijn hoofdwerk '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull#Ars_generalis_ultima_.28Ars_Magna.29|''Ars Generale Ultima'']]'''.
June 09, 2011, at 09:47 AM by 86.83.160.63 -
Added line 246:
278/279 De vermogens, of wat misschien de meest geschikte uitdrukking is, de kenmerkende eigenschappen van de stof, moeten natuurlijk altijd een rechtstreeks verband hebben met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' van de mens. Stof heeft '''uitgebreidheid''', kleur, beweging (moleculaire beweging), smaak en geur, overeenkomstig de bestaande zintuigen van de mens, en tegen de tijd dat zij de volgende eigenschap volledig ontwikkelt – laten wij deze hier DOORDRINGBAARHEID noemen – zal deze corresponderen met het volgende zintuig van de mens – zeg '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|‘NORMALE HELDERZIENDHEID’]]'''. Als dus sommige moedige denkers hebben verlangd naar een '''vierde dimensie''' om de doorgang van stof door stof te verklaren, en het leggen van knopen in een koord zonder einde, dan hadden zij in werkelijkheid behoefte aan een ''zesde kenmerkende eigenschap van de stof''. De drie dimensies horen eigenlijk maar tot één kenmerk of eigenschap van de stof – '''uitgebreidheid'''; en het gewone gezonde verstand verzet zich terecht tegen het denkbeeld dat er onder welke omstandigheden ook, meer dan '''drie dimensies''' zoals '''lengte''', '''breedte''' en '''dikte''' kunnen zijn.\\
Added lines 278-280:


June 08, 2011, at 01:06 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 54-58:

De oorspronkelijke versie van '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' is in 1888 gepubliceerd. Het zijn in het bijzonder de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|boeken]]''' van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' die de wetenschappelijke inzichten in ''DGL'' aanvullen. De diverse puzzelstukjes nog beter op elkaar laten aansluiten.

Al blijft de vraag van Ervin Laszlo actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden? Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het '''[[Standaardmodel|standaardmodel]]''' en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de '''[[4-2GeestkundeEnKubus|geestkunde]]''' verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal. 

June 08, 2011, at 11:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 252 from:
684/685: Want indien ‘'''''de mogelijke eenheid alleen een mogelijkheid is als een natuurfeit, als een individu van een bepaalde soort'''''’, en zich evenals elk individueel natuurlijk object kan delen, en door deze deling zijn eenheid verliest ''of ophoudt een eenheid te'' zijn11, dan geldt dit alleen voor het gebied van de exacte wetenschappen in een wereld die even bedrieglijk als denkbeeldig is. In het domein van de esoterische wetenschappen nadert de tot in het oneindige verdeelde eenheid met elke verdeling steeds meer de gebieden van de '''enige eeuwige WERKELIJKHEID''', in plaats van haar eenheid te verliezen. Het oog van de '''ZIENER''' kan haar volgen en in al haar aan de wereldvorming voorafgaande glorie aanschouwen. Ditzelfde denkbeeld van de werkelijkheid van de '''subjectieve''' en de onwerkelijkheid van de '''objectieve''' heelallen vindt men als grondslag van de leringen van Pythagoras en Plato – die alleen waren bestemd voor de ''uitverkorenen''; want '''[[wikipn:Porphyrius]]''' zegt over de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|''monade'' en de ''duade'']]''', dat alleen de eerstgenoemde als substantieel en werkelijk werd beschouwd, ‘''dat allereenvoudigste wezen, de oorzaak van alle eenheid en de maat van alle dingen''’.\\
to:
684/685: Want indien ‘'''''de mogelijke eenheid alleen een mogelijkheid is als een natuurfeit, als een individu van een bepaalde soort'''''’, en zich evenals elk individueel natuurlijk object kan delen, en door deze deling zijn eenheid verliest ''of ophoudt een eenheid te'' zijn11, dan geldt dit alleen voor het gebied van de exacte wetenschappen in een wereld die even bedrieglijk als denkbeeldig is. In het domein van de esoterische wetenschappen nadert de tot in het oneindige verdeelde eenheid met elke verdeling steeds meer de gebieden van de '''enige eeuwige WERKELIJKHEID''', in plaats van haar eenheid te verliezen. Het oog van de '''ZIENER''' kan haar volgen en in al haar aan de wereldvorming voorafgaande glorie aanschouwen. Ditzelfde denkbeeld van de werkelijkheid van de '''subjectieve''' en de onwerkelijkheid van de '''objectieve''' heelallen vindt men als grondslag van de leringen van Pythagoras en Plato – die alleen waren bestemd voor de ''uitverkorenen''; want '''[[wikipn:Porphyrius|Porphyrius]]''' zegt over de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|''monade'' en de ''duade'']]''', dat alleen de eerstgenoemde als substantieel en werkelijk werd beschouwd, ‘''dat allereenvoudigste wezen, de oorzaak van alle eenheid en de maat van alle dingen''’.\\
Added lines 272-274:


June 08, 2011, at 11:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 253 from:
Maar de duade, hoewel de oorsprong van het '''kwaad''' of van de stof – en daardoor volgens de filosofie ''onwerkelijk'' – is tijdens het manvantara toch substantie en wordt in het occultisme vaak de ''derde'' monade genoemd en de '''verbindingslijn''' tussen twee punten . . . of getallen, die voortkwamen uit '''[[Porphyrius|DAT]]''', ‘dat vóór alle getallen bestond’, zoals rabbi Barahiel het uitdrukt.\\
to:
Maar de duade, hoewel de oorsprong van het '''kwaad''' of van de stof – en daardoor volgens de filosofie ''onwerkelijk'' – is tijdens het manvantara toch substantie en wordt in het occultisme vaak de ''derde'' monade genoemd en de '''verbindingslijn''' tussen twee punten . . . of getallen, die voortkwamen uit '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', ‘dat vóór alle getallen bestond’, zoals rabbi Barahiel het uitdrukt.\\
Added lines 272-274:


June 08, 2011, at 11:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 256-263 from:
702: Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall|Tyndall]]''' niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de ''atmosferische trillingen'' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de ''gewaarwording van geluid''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een '''paranormaal''' begaafde het niet zien, een '''ziener''' van de '''spirituele wereld''', van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de '''oneindigheid''' van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die '''BEWEGING''', die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de '''oorsprong''' van elk van die ‘krachten’ staat het ''bewuste'' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\


703/704: Want atomen en monaden, verenigd of gescheiden, enkelvoudig of samengesteld, zijn vanaf het moment van de eerste differentiatie slechts de lichamelijke, psychische en spirituele beginselen van de ‘goden’ – die zelf
de uitstralingen zijn van de oorspronkelijke natuur. Zo verschijnen de hogere planetaire machten voor het oog van de ziener onder twee aspecten: als invloeden (het subjectieve aspect), en als mystieke VORMEN (het objectieve aspect), die onder de karmische wet een Tegenwoordigheid worden omdat, zoals herhaaldelijk is gezegd, geest en stof één zijn. Geest is stof op het zevende gebied; stof is geest – op het laagste punt van zijn cyclische werkzaamheid; en beide zijn M&#256;Y&#256;.
  Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van
het monadische zijn, het hele verloop van de atmosferische trillingen na – en dit vormt het objectieve deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de subjectieve kant van het proces of de gewaarwording van geluid. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen van binnenuit tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling zijn ze die BEWEGING, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het bewuste leidende noumenon ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.
703/704:  Volgens beschrijvingen van zieners – die de beweging van de interstellaire menigten kunnen zien en ze door helderziendheid in hun evolutie kunnen volgen – zijn ze verblindend, als maagdelijke sneeuwvlokjes in stralend zonlicht. Ze gaan sneller dan gedachten, sneller dan het fysieke oog van een sterveling kan volgen, en zover men dat kan beoordelen bij de enorme snelheid in hun baan, is de beweging cirkelvormig . . . Als men op een open vlakte of op een bergtop staat, het onmetelijke gewelf boven zich ziet en in de oneindigheid van de ruimte om zich heen kijkt, schijnt de hele atmosfeer erdoor te gloeien, en lijkt de lucht doordrenkt met deze verblindende schittering. Soms veroorzaakt de intensiteit van hun beweging flikkeringen, zoals het noorderlicht. De aanblik is zo wonderbaarlijk dat de ziener, terwijl hij in deze innerlijke werelden staart en de flikkerende punten langs zich heen voelt schieten, vervuld raakt van ontzag bij de gedachte aan andere, nog grotere mysteries, die achter en binnen deze stralende oceaan liggen . . .


to:
702: Want atomen en monaden, verenigd of gescheiden, enkelvoudig of samengesteld, zijn vanaf het moment van de eerste differentiatie slechts de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|lichamelijke, psychische en spirituele]]''' ''beginselen'' van de ‘goden’ – die zelf de uitstralingen zijn van de oorspronkelijke natuur. Zo verschijnen de hogere planetaire machten voor het oog van de '''ziener''' onder twee aspecten: als ''invloeden'' (het '''subjectieve''' aspect), en als mystieke VORMEN (het '''objectieve''' aspect), die onder de '''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|karmische wet]]''' een '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''Tegenwoordigheid'']]''' worden omdat, zoals herhaaldelijk is gezegd, '''geest en stof één''' zijn. Geest is stof ''op het zevende gebied''; stof is geest – op het laagste punt van zijn cyclische werkzaamheid; en beide zijn M&#256;Y&#256;.\\
Atomen worden in
het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall|Tyndall]]''' niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de ''atmosferische trillingen'' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de ''gewaarwording van geluid''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een '''paranormaal''' begaafde het niet zien, een '''ziener''' van de '''spirituele wereld''', van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de '''oneindigheid''' van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die '''BEWEGING''', die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de '''oorsprong''' van elk van die ‘krachten’ staat het ''bewuste'' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
703/704: Volgens beschrijvingen van '''zieners''' – die de beweging van de interstellaire menigten kunnen zien en ze door '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|helderziendheid]]''' in hun evolutie kunnen volgen – zijn ze verblindend, als maagdelijke sneeuwvlokjes in stralend zonlicht. Ze gaan sneller dan gedachten, sneller dan
het fysieke oog van een sterveling kan volgen, en zover men dat kan beoordelen bij de enorme snelheid in hun baan, is de beweging cirkelvormig . . . Als men op een open vlakte of op een bergtop staat, het onmetelijke gewelf boven zich ziet en in de oneindigheid van de ruimte om zich heen kijkt, schijnt de hele atmosfeer erdoor te gloeien, en lijkt de lucht doordrenkt met deze verblindende schittering. Soms veroorzaakt de intensiteit van hun beweging flikkeringen, zoals het noorderlicht. De aanblik is zo wonderbaarlijk dat de ziener, terwijl hij in deze innerlijke werelden staart en de flikkerende punten langs zich heen voelt schieten, vervuld raakt van ontzag bij de gedachte aan andere, nog grotere mysteries, die achter en binnen deze stralende oceaan liggen . . .
Deleted lines 271-296:

June 08, 2011, at 10:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 249-251 from:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
to:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, monaden en atomen'']]''' (p. 683):\\
Men beweert dat ‘het menselijke verstand zich geen beeld kan vormen van een '''ondeelbare eenheid''', zonder dat dit denkbeeld tegelijk met zijn onderwerp wordt vernietigd’. Dit is onjuist, zoals de aanhangers van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' en vóór hen een aantal zieners hebben bewezen, hoewel een speciale oefening hiervoor bestaat en hoewel de niet-ingewijde dit moeilijk kan begrijpen. Maar er bestaat zoiets als '''''meta-wiskunde''''' en '''''meta-geometrie'''''.\\
684/685: Want indien ‘'''''de mogelijke eenheid alleen een mogelijkheid is als een natuurfeit, als een individu van een bepaalde soort'''''’, en zich evenals elk individueel natuurlijk object kan delen, en door deze deling zijn eenheid verliest ''of ophoudt een eenheid te'' zijn11, dan geldt dit alleen voor het gebied van de exacte wetenschappen in een wereld die even bedrieglijk als denkbeeldig is. In het domein van de esoterische wetenschappen nadert de tot in het oneindige verdeelde eenheid met elke verdeling steeds meer de gebieden van de '''enige eeuwige WERKELIJKHEID''', in plaats van haar eenheid te verliezen. Het oog van de '''ZIENER''' kan haar volgen en in al haar aan de wereldvorming voorafgaande glorie aanschouwen. Ditzelfde denkbeeld van de werkelijkheid van de '''subjectieve''' en de onwerkelijkheid van de '''objectieve''' heelallen vindt men als grondslag van de leringen van Pythagoras en Plato – die alleen waren bestemd voor de ''uitverkorenen''; want '''[[wikipn:Porphyrius]]''' zegt over de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|''monade'' en de ''duade'']]''', dat alleen de eerstgenoemde als substantieel en werkelijk werd beschouwd, ‘''dat allereenvoudigste wezen, de oorzaak van alle eenheid en de maat van alle dingen''’.\\
Maar de duade, hoewel de oorsprong van het '''kwaad''' of van de stof – en daardoor volgens de filosofie ''onwerkelijk'' – is tijdens het manvantara toch substantie en wordt in het occultisme vaak de ''derde'' monade genoemd en de '''verbindingslijn''' tussen twee punten . . . of getallen, die voortkwamen uit '''[[Porphyrius|DAT]]''', ‘dat vóór alle getallen bestond’, zoals rabbi Barahiel het uitdrukt.\\
698/699: De ''werkelijkheid'' in de gemanifesteerde wereld is dus samengesteld uit een '''''eenheid van eenheden''''', om zo te zeggen, onstoffelijk (vanuit ons standpunt) en '''oneindig'''. Deze noemt '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' ‘'''monaden'''’, de oosterse filosofie ‘''j&#299;va’s''’ – en het occultisme geeft er met de kabbalisten en alle christenen een verscheidenheid van namen aan. Ze geven voor ons, evenals voor Leibniz, ‘uitdrukking aan het heelal’23, en elk stoffelijk punt is slechts de uitdrukking als verschijnsel van het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenale]]''', metafysische punt. Zijn onderscheid tussen ''waarneming'' en ''bewuste waarneming'' brengt de esoterische leringen filosofisch maar vaag tot uitdrukking. Zijn ‘herleide heelallen’, waarvan ‘er evenveel zijn als er monaden zijn’, is de '''chaotische''' voorstelling van ons zevenvoudige stelsel met zijn verdelingen en onderverdelingen.\\
Over de relatie tussen zijn monaden en onze Dhy&#257;ni-Chohans, kosmische geesten, deva’s en elementalen, geven we in het kort de mening weer van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Anker_Bjerregaard|H.A. Bjerregaard]]''', een geleerde en bedachtzame theosoof. In een uitstekende voordracht ‘Over de elementalen, de elementaire geesten en het verband tussen deze en mensen’, door hem gehouden voor de ‘Aryan Theosophical Society of New York’ (Zie PATH, nos. 10 en 11, van januari en februari 1887), formuleert Bjerregaard duidelijk zijn opvatting . . . ‘Voor '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' is de substantie dood en inactief, maar voor het scherpzinnige denkvermogen van Leibniz is alles levende activiteit en actieve energie. Met deze opvatting ''komt hij oneindig veel dichter bij het oosten dan iedere andere denker van zijn tijd of na hem''. Zijn ontdekking dat ''een actieve energie de essentie van de substantie vormt'', is een beginsel dat ''hem in directe relatie brengt met de zieners van het oosten''.’\\
702: Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall|Tyndall]]''' niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de ''atmosferische trillingen'' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de ''gewaarwording van geluid''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een '''paranormaal''' begaafde het niet zien, een '''ziener''' van de '''spirituele wereld''', van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de '''oneindigheid''' van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die '''BEWEGING''', die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de '''oorsprong''' van elk van die ‘krachten’ staat het ''bewuste'' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\


703/704: Want atomen en monaden, verenigd of gescheiden, enkelvoudig of samengesteld, zijn vanaf het moment van de eerste differentiatie slechts de lichamelijke, psychische en spirituele beginselen van de ‘goden’ – die zelf de uitstralingen zijn van de oorspronkelijke natuur. Zo verschijnen de hogere planetaire machten voor het oog van de ziener onder twee aspecten: als invloeden (het subjectieve aspect), en als mystieke VORMEN (het objectieve aspect), die onder de karmische wet een Tegenwoordigheid worden omdat, zoals herhaaldelijk is gezegd, geest en stof één zijn. Geest is stof op het zevende gebied; stof is geest – op het laagste punt van zijn cyclische werkzaamheid; en beide zijn M&#256;Y&#256;.
  Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de atmosferische trillingen na – en dit vormt het objectieve deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de subjectieve kant van het proces of de gewaarwording van geluid. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen van binnenuit tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling zijn ze die BEWEGING, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het bewuste leidende noumenon ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.
703/704:  Volgens beschrijvingen van zieners – die de beweging van de interstellaire menigten kunnen zien en ze door helderziendheid in hun evolutie kunnen volgen – zijn ze verblindend, als maagdelijke sneeuwvlokjes in stralend zonlicht. Ze gaan sneller dan gedachten, sneller dan het fysieke oog van een sterveling kan volgen, en zover men dat kan beoordelen bij de enorme snelheid in hun baan, is de beweging cirkelvormig . . . Als men op een open vlakte of op een bergtop staat, het onmetelijke gewelf boven zich ziet en in de oneindigheid van de ruimte om zich heen kijkt, schijnt de hele atmosfeer erdoor te gloeien, en lijkt de lucht doordrenkt met deze verblindende schittering. Soms veroorzaakt de intensiteit van hun beweging flikkeringen, zoals het noorderlicht. De aanblik is zo wonderbaarlijk dat de ziener, terwijl hij in deze innerlijke werelden staart en de flikkerende punten langs zich heen voelt schieten, vervuld raakt van ontzag bij de gedachte aan andere, nog grotere mysteries, die achter en binnen deze stralende oceaan liggen . . .


'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II
, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
Added lines 276-278:


June 07, 2011, at 11:12 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 15:
Added lines 155-176:


'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|Stem van de Stilte]]''' (tweede fragment), H.P. Blavatsky\\
De leerling zegt:\\
Leraar, wat moet ik doen om tot '''wijsheid''' te komen?\\
Wijze, wat om '''volmaaktheid''' te verwerven?\\
Zoek naar de paden. Maar, lanoe [leerling], wees rein van hart voordat u aan uw reis begint. Leer, voordat u uw eerste stap zet, het '''werkelijke''' van het '''bedrieglijke''' te onderscheiden, het '''tijdelijke''' van het '''eeuwigdurende'''. Leer vooral verschil te zien tussen '''verstandelijke kennis''' en '''zielenwijsheid''', tussen de ‘'''leer van het oog'''’ en die van het ‘'''hart'''’.\\
Ja, onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse lucht; de ziel een vogel die daarin gevangen zit. Hij zingt niet en kan zich niet verroeren. De zanger zit doodstil en verstijfd en sterft van uitputting.\\
Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis als er geen zielenwijsheid is om haar te verlichten en te leiden.

''De Geheime Leer'' Deel I ''Inleiding'' (p. 25):\\
Wijs is hij die zich aan het '''[[DanMillman#Inl|gulden midden]]''' houdt en die gelooft in de eeuwige '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' van de dingen.\\
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk ''Feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 206).\\
'''[[DrieDomeinen#Ind|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehova en hun verband met het kruis en de cirkel'' (p. 633):\\
‘Het filosofische kruis, de twee lijnen die in tegengestelde richting lopen, de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|horizontale en de verticale]]''', de hoogte en de breedte, die de meetkundig te werk gaande godheid op het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|snijpunt]]''' deelt, en dat zowel het magische als het wetenschappelijke viertal vormt wanneer het wordt beschreven in het '''[[3-DriehoekVanPythagoras|volmaakte vierkant]]''', is de basis voor de occultist. Binnen de mystieke grenzen ervan ligt de '''hoofdsleutel''', die de deur tot elke wetenschap, zowel de fysische als de geestelijke, opent. Het symboliseert ons menselijke bestaan, want de '''levenscirkel''' omschrijft de vier punten van het '''kruis''', die achtereenvolgens '''geboorte''', '''leven''', '''dood''' en '''onsterfelijkheid''' voorstellen.\\
'''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk ''Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd'' (p. 509):\\
Men kan dat ook van niemand verwachten, voordat de ware betekenis van deze woorden, de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|''alfa'' en de ''omega'']]''' van de oosterse esoterie, de woorden ''Sat'' en ''Asat'' – waarvan in de Rig Veda en elders zo’n ruim gebruik wordt gemaakt – grondig wordt begrepen.\\
Blavatsky, ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
'''[[Standaardmodel#Mat|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
724: '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Dat]]''' (Dit), de ongeopenbaarde oorzaak van geest en stof, het Ene Leven de grondslag van alles.

Een '''Dhyani-Boeddha''' is een wezen dat ‘eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil zeggen van de ene Mahakalpa tot de andere – het samenvattende toppunt van deze drie is '''Adi-Boeddha''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|de christos, de logos]]'''), het wijsheidsbeginsel, dat volstrekt is en derhalve buiten ruimte en tijd staat (Deel III, p. 418). 
June 07, 2011, at 01:29 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 13-16:
->'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|De volledigheid is als water,]]''' '''[[http://nederlands.rozenkruis.nl/pentagram/artikel_2004_2.pdf|Laozi:]]'''\\
''Wanneer iemand zou willen regeren en iets tot stand zou willen brengen door handeling, besef ik dat hij niet slagen kan. Het koninkrijk is een geestelijk ding en kan niet door handelen worden verworven. Hij, die het op die wijze zou willen winnen, vernietigt het. Hij, die het in zijn greep zou willen vasthouden, verliest het. Een geestelijk koninkrijk wordt alleen werkelijk veroverd door vrij te zijn van doelstelling en activiteit. De wijze is niet menslievend of goed, de volledigheid is als water. Water doet goed aan alle wezens en strijdt niet. Het woont op plaatsen door alle mensen veracht. Daarin komt de wijze Tao nabij. Hij leeft graag op lage plaats. Zijn hart mint de diepte. In weldoen mint hij de liefde. In spreken de waarheid, in bestuur de orde, in werken bekwaamheid, in handelen de geschikte tijd. Hij strijdt niet, daardoor treft hem geen blaam.''

June 07, 2011, at 12:59 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 43 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Het is de]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|vertikale as]]''', de 3e dimensie, die de wisselwerking tussen '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'symmetrie en gebroken symmetrie']]''', '''[[Kompaskwadrant#Inl|'kwantitatieve - en de kwalitatieve as']]''', '''[[8-Ethiek#Arc|'goed en kwaad']]''' en 'positief en negatief' symboliseert.\\
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Het is de]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|vertikale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis mundi]]'''), de 3e dimensie, die de wisselwerking tussen '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'symmetrie en gebroken symmetrie']]''', '''[[Kompaskwadrant#Inl|'kwantitatieve - en de kwalitatieve as']]''', '''[[8-Ethiek#Arc|'goed en kwaad']]''' en 'positief en negatief' symboliseert.\\
June 07, 2011, at 12:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
to:
- '''Hersenonderoek''' en de controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
June 07, 2011, at 12:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 74 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
to:
'''[[MatImm#Ato|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
June 07, 2011, at 12:50 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 74-75 from:
'''[[Unificatietheorie2#Kwin|H.P. Blavatsky:]]'''
Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
De hedendaagse natuurkunde heeft, toen zij aan de Ouden haar '''[[wikipn:Atoom|atoomtheorie]]''' ontleende, één punt, het belangrijkste van de leer, vergeten; daarom kreeg zij alleen de '''schil''' en zal nooit tot de kern kunnen doordringen. Zij liet, toen zij de fysieke atomen overnam, het veelbetekenende feit buiten beschouwing dat van Anaxagoras tot Epicurus, de Romein Lucretius en tenslotte zelfs tot Galileo, al die filosofen min of meer in '''BEZIELDE''' atomen geloofden, niet in onzichtbare deeltjes van zogenaamde ‘redeloze’ stof. Volgens hen werd een draaiende beweging opgewekt door grotere (lees meer goddelijke en zuivere) atomen die andere atomen naar beneden trokken, terwijl de lichtere gelijktijdig omhoog werden gestuwd. De esoterische betekenis hiervan is de '''eeuwig cyclische [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|neergaande en opstijgende]] curve''' van gedifferentieerde elementen door '''intercyclische''' fasen van bestaan, totdat elk opnieuw zijn uitgangspunt of geboorteplaats bereikt.\\
'''[[Unificatietheorie2#Kwin|''De Geheime Leer'']]'''
Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
June 07, 2011, at 10:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 79 from:
Eenvoudig omdat 3 gelijkwaardig is met de Griekse ''gamma'' of &#915;, de letter die het symbool is van ''gaia'' (de aarde); terwijl het cijfer 6 het symbool is van het bezielende of leven schenkende ''beginsel'', en de 5 de universele '''quintessens''' is, die zich in elke richting verspreidt en alle stof vormt. (Handschrift van St. Germain.)
to:
Eenvoudig omdat 3 gelijkwaardig is met de Griekse ''gamma'' of &#915;, de letter die het symbool is van '''''gaia''''' (de aarde); terwijl het cijfer 6 het symbool is van het bezielende of leven schenkende ''beginsel'', en de 5 de universele '''quintessens''' is, die zich in elke richting verspreidt en alle stof vormt. (Handschrift van St. Germain.)
June 07, 2011, at 10:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 73-79:

'''[[Unificatietheorie2#Kwin|H.P. Blavatsky:]]'''
Deel II, hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 664):\\
Men hoeft echter de drie cijfers 365, of het aantal dagen in een zonnejaar, slechts te lezen met behulp van de pythagorische sleutel, om daarin een hoog filosofische en morele betekenis aan te treffen. Eén voorbeeld is voldoende. Het kan als volgt worden gelezen:
||''de aarde'' --- ||''bezield door'' --– ||''de geest van het leven''
||3 ||6 ||5
Eenvoudig omdat 3 gelijkwaardig is met de Griekse ''gamma'' of &#915;, de letter die het symbool is van ''gaia'' (de aarde); terwijl het cijfer 6 het symbool is van het bezielende of leven schenkende ''beginsel'', en de 5 de universele '''quintessens''' is, die zich in elke richting verspreidt en alle stof vormt. (Handschrift van St. Germain.)
June 07, 2011, at 09:19 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 25-27:

'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|In essentie]]''' behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|‘God en Darwin’]]'''/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence|'Emergence'/]]''''''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence|'Quantum decoherence']]'''), ‘Monade’/’Duade’), de twee kanten van een medaille. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel '''[[wikipn:Maimonides|Mozes Maimonides]]''' (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. '''[[http://www.bresmagazine.nl/|Mozes Maimonides]]''' (BRES nr. 268) in zijn boek ''Gids der verdoolden'' en Raymond Lull in zijn hoofdwerk '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull#Ars_generalis_ultima_.28Ars_Magna.29|''Ars Generale Ultima'']]'''.

June 07, 2011, at 08:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 140 from:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De politieke]]''' agenda wordt nu sterk beïnvloed door machtige '''[[http://brancheorganisaties.startpagina.nl|brancheorganisaties]]''' die in Brussel en Den Haag voor de belangen van hun achterban lobbyen. Het gebrek aan een langere termijn visie bij de overheid wordt nu door machtige brancheorganisaties opgevuld. Door het roer uit handen te geven los je geen problemen op. De centrale overheid opereert in een vacuüm en plaatst zich daardoor buiten de werkelijk.
to:
'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De politieke]]''' agenda wordt nu sterk beïnvloed door machtige '''[[http://brancheorganisaties.startpagina.nl|brancheorganisaties]]''' die in Brussel en Den Haag voor de belangen van hun achterban '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|lobbyen]]'''. Het gebrek aan een langere termijn visie bij de overheid wordt nu door machtige brancheorganisaties opgevuld. Door het roer uit handen te geven los je geen problemen op. De centrale overheid opereert in een vacuüm en plaatst zich daardoor buiten de werkelijk.
June 07, 2011, at 08:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 132 from:
%rfloat width=300Px% Attach:.jpg 
to:
%rfloat width=300Px% Attach:Zesn.jpg 
June 07, 2011, at 08:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 121-127 from:
Is de grens van grote, complexe, bureaucratische organisaties bereikt?\\
De '''[[HetNieuweLeren#Cul|bottleneck]]''' op de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' hangt vaak samen met '''[[HetNieuweLeren#Nie|hokjesgeest]]'''. Wanneer je bereid bent het belangenspel mee te spelen krijg je een beloning.\\
Het principe van belonen en bestraffen staat centraal.\\
Opportunistische managers hanteren het foefje van de '' 'kool en de geit sparen' '', '''grijze muizen''' bekennen geen kleur. Door hun standpunten abstract te formuleren is het niet mogelijk dat ze daarover later verantwoordelijkheid behoeven af te leggen. Volgens grote ego’s ligt de oorzaak van problemen altijd aan de omgeving en nooit aan henzelf. Managers met een sterk ego kunnen tegen kritiek en nemen wanneer dat wenselijk is effectieve beslissingen.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De politieke]]''' agenda wordt nu sterk beïnvloed door machtige '''[[http://brancheorganisaties.startpagina.nl|brancheorganisaties]]''' die in Brussel en Den Haag voor de belangen van hun achterban lobbyen. Het gebrek aan een langere termijn visie bij de overheid wordt nu door machtige brancheorganisaties opgevuld. Door het roer uit handen te geven los je geen problemen op. De centrale overheid opereert in een vacuüm en plaatst zich daardoor buiten de werkelijk.

to:
Added line 132:
%rfloat width=300Px% Attach:.jpg 
Added lines 134-141:

Is de grens van grote, complexe, bureaucratische organisaties bereikt?\\
De '''[[HetNieuweLeren#Cul|bottleneck]]''' op de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' hangt vaak samen met '''[[HetNieuweLeren#Nie|hokjesgeest]]'''. Wanneer je bereid bent het belangenspel mee te spelen krijg je een beloning.\\
Het principe van belonen en bestraffen staat centraal.\\
Opportunistische managers hanteren het foefje van de '' 'kool en de geit sparen' '', '''grijze muizen''' bekennen geen kleur. Door hun standpunten abstract te formuleren is het niet mogelijk dat ze daarover later verantwoordelijkheid behoeven af te leggen. Volgens grote ego’s ligt de oorzaak van problemen altijd aan de omgeving en nooit aan henzelf. Managers met een sterk ego kunnen tegen kritiek en nemen wanneer dat wenselijk is effectieve beslissingen.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De politieke]]''' agenda wordt nu sterk beïnvloed door machtige '''[[http://brancheorganisaties.startpagina.nl|brancheorganisaties]]''' die in Brussel en Den Haag voor de belangen van hun achterban lobbyen. Het gebrek aan een langere termijn visie bij de overheid wordt nu door machtige brancheorganisaties opgevuld. Door het roer uit handen te geven los je geen problemen op. De centrale overheid opereert in een vacuüm en plaatst zich daardoor buiten de werkelijk.

June 07, 2011, at 08:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 140 from:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']], [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Relatief en Absoluut]])
to:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']], [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|'Relatief en Absoluut']], [[5-Psychologie#Bre|Brein]])
Added lines 224-226:


June 07, 2011, at 08:30 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 151-158:
%rfloat width=300Px%Attach:Soci.jpg
De '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Sam|netwerkconnecties]]''' ('''[[Communicatie|Communicatie]]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|Trekkermechanisme]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|NLP]]''') in de microwereld van het '''[[Tetrade#Rech|brein]]''' functioneren '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan een '''[[6-Sociologie#Sam|sociaal netwerk]]''' ('''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade#Links|'complementaire schismogenesis']]''') in de macrowereld. Een '''[[wikipn: Sociaal_netwerk|sociaal netwerk]]''', dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een '''[[wikipn: Netwerk_%28algemeen%29|netwerk]]''' van mensen of groepen mensen.

Wederkerig '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|altruïsme]]''', het verschijnsel waarbij men elkaar wederzijds helpt of een gunst verleent, is een veelvuldig onderzocht onderwerp binnen de '''[[wikipn:Evolutionaire_psychologie|evolutionaire psychologie.]]''' De reciprociteit van "voor wat hoort wat" is "heb uw naaste lief". '''[[http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2004/Nieuwsbrief/week45/36_02|Rita Smaniotto:]]''' Op basis van experimenten, simulatie-onderzoek en een heranalyse van een aantal antropologische studies naar het delen van voedsel in jagers-en verzamelaarsvolkeren concludeert '''Rita Smaniotto''' in haar proefschrift dat het "voor wat hoort wat" mechanisme niet zo wijdverspreid is als doorgaans wordt aangenomen. Volgens haar is er in veel gevallen sprake van een alternatief mechanisme, het "heb uw naaste lief" mechanisme. Dit mechanisme is vooral gericht op het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|welzijn]]''' van personen in iemands directe omgeving.\\
Promotie onderzoek '''[[http://www.evolutiepsychologie.nl/index.html| Patrice van de Vorst:]]'''  mijn te onderzoeken stelling is: Er is een biologische of anatomische grondslag voor het ontstaan van het menselijk bewustzijn en de menselijke moraal. Deze komt voort uit de evolutionaire veranderingen in de geslachtsorganen van de soort Homo.

Ilya Prigogine stelt: De ervaring van de '''pijl van de tijd''' en van de creativiteit is waar het in het leven om draait en we zijn zeker nog lang niet toe aan een kwantitatieve theorie van spontane zelforganisatie.

Added lines 224-226:


June 07, 2011, at 08:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 132-138:
De samenstelling van de evolutionaire '''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' of de matrixstructuur ('''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') van het thema ''Eenheid in Verscheidenheid'': 
||<BR>'''[[5D-concept#Pyt|Pythagoras]]''' ||'''[[Kompaskwadrant|Kompas-]]'''<BR>'''kwadrant''' ||'''Fysica''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|Unificatietheorie]]''' ||'''[[Ether-paradigma]]''' ||<BR>'''[[Reflexief bewustzijn]]''' ||'''[[Meta-leren]]  ''' || || ||'''Metafysica,<BR>[[Hermeneutische cirkel]]'''
||Monade<BR>(1 +7)||'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|1e Dimensie]]''' ||'''[[wikipn:Leegte|Leegte]]''', Energie ||Ether-paradigma||Persoonlijkheid ||Trias politica  ||Grenzen doorbreken  || ||Spreken ||Mythos
||Duade<BR>(2 + 6)||'''[[Kompaskwadrant#Twe|2e Dimensie]]''' ||Ruimte ||Reflexief bewustzijn ||Communicatie ||De Ander als spiegel ||De Ander centraal  || ||Luisteren ||Logos 
||Triade<BR>(3 + 5)||'''[[Kompaskwadrant#Dik|3e Dimensie]]''' ||Materie ||Meta-leren ||Cultuuroverdracht ||Cultuuroverdracht ||Vier edele waarheden  || ||Schrijven ||Theos (Zenders)
||Tetrade ||'''[[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]]'''  ||Tijd ||Hermeneutische cirkel||'''[[Kompaskwadrant#Dim|5Ddenkraam]]''' ||Vierde macht  ||Hoofdroute  || ||Lezen ||Holos (Ontvangers)||
De '''[[LevensboomMicrokosmos#Wer|éne werkelijkheid]]''', het universeel patroon is opgebouwd uit een netwerk. Via de 'bewustzijnsschil', het netwerk met vijf tussenschakels en '''[[wikipn:Zes_niveaus_van_scheiding|zes niveaus]]''' is een ieder op onze planeet met elkaar verbonden.
June 07, 2011, at 08:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 122 from:
De '''[[HetNieuweLeren#Cul|bottleneck]]''' op de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' hangt vaak samen met hokjesgeest. Wanneer je bereid bent het belangenspel mee te spelen krijg je een beloning.\\
to:
De '''[[HetNieuweLeren#Cul|bottleneck]]''' op de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' hangt vaak samen met '''[[HetNieuweLeren#Nie|hokjesgeest]]'''. Wanneer je bereid bent het belangenspel mee te spelen krijg je een beloning.\\
June 07, 2011, at 08:17 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 121-126:
Is de grens van grote, complexe, bureaucratische organisaties bereikt?\\
De '''[[HetNieuweLeren#Cul|bottleneck]]''' op de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' hangt vaak samen met hokjesgeest. Wanneer je bereid bent het belangenspel mee te spelen krijg je een beloning.\\
Het principe van belonen en bestraffen staat centraal.\\
Opportunistische managers hanteren het foefje van de '' 'kool en de geit sparen' '', '''grijze muizen''' bekennen geen kleur. Door hun standpunten abstract te formuleren is het niet mogelijk dat ze daarover later verantwoordelijkheid behoeven af te leggen. Volgens grote ego’s ligt de oorzaak van problemen altijd aan de omgeving en nooit aan henzelf. Managers met een sterk ego kunnen tegen kritiek en nemen wanneer dat wenselijk is effectieve beslissingen.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|De politieke]]''' agenda wordt nu sterk beïnvloed door machtige '''[[http://brancheorganisaties.startpagina.nl|brancheorganisaties]]''' die in Brussel en Den Haag voor de belangen van hun achterban lobbyen. Het gebrek aan een langere termijn visie bij de overheid wordt nu door machtige brancheorganisaties opgevuld. Door het roer uit handen te geven los je geen problemen op. De centrale overheid opereert in een vacuüm en plaatst zich daardoor buiten de werkelijk.
June 07, 2011, at 08:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 124 from:
Zijn nieuwe boek gaat over de ‘tien gouden dilemma’s’. Iedere organisatie heeft vijf belanghebbenden: de Werknemers, de effectiviteit van de Processen, de Klanten, de Aandeelhouders en de Samenleving. Als je die vijf met elkaar verbindt, zie je tien spanningsvelden. Hoe er met die tien dilemma’s wordt omgegaan is cultureel bepaald. De truc van het boek is dat we de waarde van de organisaties denken te kunnen voorspellen door de posities op de tien dilemma’s te bepalen ('''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1038410.ece/Applaus_went_nooit|Volkskrant 28 juni 2008]]'''). 
to:
Zijn nieuwe boek gaat over de '''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/901362/2008/06/24/lsquo-Applaus-went-nooit-rsquo.dhtml|‘tien gouden dilemma’s’]]'''. Iedere organisatie heeft vijf belanghebbenden: de Werknemers, de effectiviteit van de Processen, de Klanten, de Aandeelhouders en de Samenleving. Als je die vijf met elkaar verbindt, zie je tien spanningsvelden. Hoe er met die tien dilemma’s wordt omgegaan is cultureel bepaald. De truc van het boek is dat we de waarde van de organisaties denken te kunnen voorspellen door de posities op de tien dilemma’s te bepalen ('''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1038410.ece/Applaus_went_nooit|Volkskrant 28 juni 2008]]'''). 
June 07, 2011, at 08:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 125-126 from:

to:
|| ||
June 07, 2011, at 08:09 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 94:
Added lines 122-124:
%lfloat width=300Px% Attach:Mcik.jpg 
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Man|Fons Trompenaars]]''', die niet alleen één van Nederlands bekendste managementautoriteiten is, maar tevens een van de beste sprekers, de vertaalslag naar het creëren van de juiste cultuur binnen uw organisatie.\\
Zijn nieuwe boek gaat over de ‘tien gouden dilemma’s’. Iedere organisatie heeft vijf belanghebbenden: de Werknemers, de effectiviteit van de Processen, de Klanten, de Aandeelhouders en de Samenleving. Als je die vijf met elkaar verbindt, zie je tien spanningsvelden. Hoe er met die tien dilemma’s wordt omgegaan is cultureel bepaald. De truc van het boek is dat we de waarde van de organisaties denken te kunnen voorspellen door de posities op de tien dilemma’s te bepalen ('''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1038410.ece/Applaus_went_nooit|Volkskrant 28 juni 2008]]'''). 
June 07, 2011, at 08:04 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 127-129:
->'''[[Geest#New|Nicholas Roerich]]''' ''Where there is peace, there is culture''\\
''Where there is culture, there is peace''.

Added lines 202-204:


June 07, 2011, at 06:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 22 from:
->'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|George Soros]]''' gelooft meer in een situatie van vele mogelijke evenwichten, waarbij de '''[[Geest|perceptie]]''' uiteindelijk de '''[[goo:Realiteit|realiteit]]''' even sterk zal bepalen als de realiteit de perceptie.
to:
->'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|George Soros]]''' ''gelooft meer in een situatie van vele mogelijke evenwichten, waarbij de '''[[Geest|perceptie]]''' uiteindelijk de '''[[goo:Realiteit|realiteit]]''' even sterk zal bepalen als de realiteit de perceptie''.
June 07, 2011, at 06:54 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 21-22:

->'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|George Soros]]''' gelooft meer in een situatie van vele mogelijke evenwichten, waarbij de '''[[Geest|perceptie]]''' uiteindelijk de '''[[goo:Realiteit|realiteit]]''' even sterk zal bepalen als de realiteit de perceptie.
June 07, 2011, at 05:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 38 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Het is de]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|vertikale as]]''', de 3e dimensie, die de wisselwerking tussen 'symmetrie en gebroken symmetrie' ,'kwantitatieve - en de kwalitatieve as', '''[[8-Ethiek#Arc|'goed en kwaad']]''' en 'positief en negatief' symboliseert.\\
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Het is de]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|vertikale as]]''', de 3e dimensie, die de wisselwerking tussen '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'symmetrie en gebroken symmetrie']]''', '''[[Kompaskwadrant#Inl|'kwantitatieve - en de kwalitatieve as']]''', '''[[8-Ethiek#Arc|'goed en kwaad']]''' en 'positief en negatief' symboliseert.\\
Deleted lines 41-42:

June 07, 2011, at 05:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
Het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|eigenlijke denken]]''' vindt plaats op het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|snijvlak]]''', de schakel tussen verleden en toekomst in het nu, tussen de binnenwereld en de buitenwereld, tussen het individuele en het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', '''[[wikipn:Dialectiek|dialectische]]''' bewustzijn, in de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' (het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''') de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''.
to:
Het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|eigenlijke denken]]''' vindt plaats op het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|snijvlak]]''', de schakel tussen verleden en toekomst in het nu, tussen de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|binnenwereld en buitenwereld]]''', tussen het individuele en het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', '''[[wikipn:Dialectiek|dialectische]]''' bewustzijn, in de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' (het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''') de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''.
June 07, 2011, at 05:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 37-43:

'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Het is de]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|vertikale as]]''', de 3e dimensie, die de wisselwerking tussen 'symmetrie en gebroken symmetrie' ,'kwantitatieve - en de kwalitatieve as', '''[[8-Ethiek#Arc|'goed en kwaad']]''' en 'positief en negatief' symboliseert.\\
Het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|eigenlijke denken]]''' vindt plaats op het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|snijvlak]]''', de schakel tussen verleden en toekomst in het nu, tussen de binnenwereld en de buitenwereld, tussen het individuele en het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universele]]''', '''[[wikipn:Dialectiek|dialectische]]''' bewustzijn, in de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' (het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''') de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''.

De geschiedenis leert dat de oplossing van de '''[[unificatietheorie]]''' al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Op het snijvlak van de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen ligt het gemeenschappelijke raamwerk, de Unifcatietheorie.

June 07, 2011, at 03:59 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 28-30:
- '''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''.\\
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
Deleted lines 35-37:
- '''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en [[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''.\\
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
June 07, 2011, at 03:56 AM by 86.83.160.63 -
Added line 34:
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en [[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''.\\
June 07, 2011, at 03:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 22 from:
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]], [[7-2FilosofieEnEthiek#New|Nieuw paradigma]])
June 07, 2011, at 03:41 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 36-39:

'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|In het rapport]]''' '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''').
June 07, 2011, at 03:38 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 23-36:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|dichotomieën]]''' beschreven, bijvoorbeeld:\\
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
-  '''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') en de controverse tussen '''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''\\
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
- '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' en de controverse tussen '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''\\
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
- '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' en de controverse tussen '''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''\\
- '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''.\\
- '''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' en de controverse tussen Benjamin Barber en Frits Bolkestein.\\
- '''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.

June 06, 2011, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 139-141:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 140):\\
(''c'') Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos, Gaea, Eros]]''' – die overeenkomt met het kabbalistische '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|En-Soph]]''' (want Chaos is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen.\\
141: Fohat staat in nauw verband met het ‘'''ENE LEVEN'''’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is4. De '''[[LevensboomMicrokosmos|weerspiegeling]]''' van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende '''energiecentra''', stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
Added lines 173-175:


June 06, 2011, at 08:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 162-168 from:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/11deus.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 11 ''Demon est deus inversus'' (p. 456):\\
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absolute]]'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘'''opdat beide kunnen leven'''’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.

to:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)
Added lines 176-178:


June 03, 2011, at 11:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 167-168 from:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absolute]]'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
to:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absolute]]'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘'''opdat beide kunnen leven'''’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
Added lines 181-183:


June 03, 2011, at 11:33 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 167-168 from:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''Absolute'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
to:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absolute]]'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
Added lines 181-183:


June 03, 2011, at 11:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 167-168 from:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade;;; alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''Absolute'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
to:
In de menselijke natuur wijst het '''kwade''' alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''Absolute'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.
Added lines 181-183:


June 03, 2011, at 11:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 165-166 from:
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.
to:
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/11deus.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 11 ''Demon est deus inversus'' (p. 456):\\
In de menselijke natuur wijst het '''kwade;;;  alleen op de polariteit van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|stof en geest]]''', een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in '''Ruimte en tijd'''; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het '''Absolute'''. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|middelpuntzoekende en middelpuntvliedende]]''' krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.

Added lines 181-183:


June 02, 2011, at 01:14 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 143-144 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza6v.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 6. ''Vervolg'' (p. 236):\\
Hij is, zoals gezegd, de ‘naamloze’ die zoveel namen heeft en van wie toch de namen en zelfs de aard onbekend zijn. Hij is ''de'' ‘Inwijder’ en wordt het ‘GROTE OFFER’ genoemd. Want, zittend op de drempel van het LICHT, kijkt hij vanuit de kring van de duisternis, die hij niet zal overschrijden, in dat licht en hij zal zijn post ook niet verlaten vóór de laatste dag van deze '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levenscyclus]]'''. Waarom blijft de eenzame Wachter op zijn zelfgekozen post? Waarom zit hij aan de bron van de '''[[UniverseleKennis|oorspronkelijke wijsheid]]''' waaruit hij niet langer drinkt, omdat hij niets heeft te leren wat hij nog niet weet – inderdaad, '''noch op deze aarde, noch in haar hemel?''' Omdat de eenzame pijnlijk voortstrompelende pelgrims op hun weg terug ''naar huis'' tot het laatste ogenblik er nooit zeker van zijn dat zij niet zullen verdwalen in deze onmetelijke woestijn van illusie en materie die men het aardse leven noemt. Omdat hij graag aan iedere gevangene die erin is geslaagd zich te bevrijden van de boeien van het vlees en de illusie, de weg zou wijzen naar dat gebied van vrijheid en licht, waaruit hij zich vrijwillig heeft verbannen. Kortom, omdat hij zich heeft opgeofferd ter wille van de mensheid, al kunnen slechts enkele uitverkorenen van het GROTE OFFER profiteren.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza6v.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 6. ''Vervolg'' (p. 226):\\
In Deel II van ''Isis'' (blz. 183 e.v., Engelse uitgave) worden de filosofische stelsels van de gnostici en de oorspronkelijke joodse christenen, de Nazareners en de Ebionieten, uitvoerig beschouwd. Er blijkt uit, welke opvattingen in die dagen buiten de kring van de mozaïsche joden over Jehova werden gehuldigd. Hij werd door alle gnostici eerder met het kwade dan met het goede beginsel vereenzelvigd. Voor hen was hij ''Ilda-Baoth'', ‘de zoon van de duisternis’, en zijn moeder, Sophia Achamoth, was de dochter van Sophia, de '''[[UniverseleKennis|goddelijke wijsheid]]''' (de vrouwelijke heilige geest van de vroege christenen) – '''akasa'''15; terwijl Sophia Achamoth het lagere astrale licht of de ''ether'' verpersoonlijkt. Ilda-Baoth16 of Jehova is eenvoudig een van de Elohim, de zeven scheppende geesten, en een van de lagere sephiroth. Hij brengt uit zichzelf zeven andere goden voort, '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|‘sterrengeesten’]]''' (of de maan-voorouders17), want ze zijn allen hetzelfde18. Ze zijn allen ''naar zijn eigen beeld'' gevormd (de ‘geesten van het gezicht’) en elkaars '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerkaatsing]]''', en werden duisterder en stoffelijker naarmate ze zich de een na de ander van hun voortbrenger verwijderden. En ook zij bewonen zeven gebieden die zijn gerangschikt als een ladder, want de sporten gaan omhoog en omlaag, naar '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|de geest of naar de stof]]'''19.\\
15) Het astrale licht staat in dezelfde betrekking tot akasa en ''anima mundi'', als satan tot de godheid. Ze zijn een en hetzelfde, ''gezien vanuit twee standpunten'': het geestelijke en het psychische – de bovenetherische of verbindende schakel tussen stof en zuivere geest – en het stoffelijke. Zie voor het verschil tussen ''nous'', de hogere goddelijke wijsheid, en '''[[Unificatietheorie#prob|''psyche'']]''', de lagere en aardse (''Jacobus'', iii, v. 15-17). Zie ook ‘Demon est Deus inversus’, in Afd. II van dit deel.\\
16) Ilda-Baoth is een samengestelde naam, gevormd uit ''Ilda'', &#1497;&#1500;&#1491;, ‘een kind’, en Baoth; het laatste komt zowel van &#1489;&#1497;&#1510;&#1492; het ei, als van &#1489;&#1492;&#1493;&#1495; ''Baoth'', ‘'''chaos'''’, leegheid, '''leegte''' of verlatenheid; dus het kind, geboren in het ei van de Chaos, evenals Brahma.\\
17) Het verband tussen Jehova en de maan in de Kabbala is de onderzoekers bekend.\\
18) Over de Nazareners zie ''Isis, Deel II, blz''. 131 en 132, Engelse uitgave; de ware volgelingen van de ware Christos waren allen Nazareners en christenen; zij waren de tegenstanders van de latere christenen.\\
19) Zie het diagram van de maanketen van zeven werelden, waar, zoals bij onze en elke andere keten, de hogere werelden geestelijk zijn, terwijl de laagste, hetzij maan, aarde, of een andere planeet, door de stof is verduisterd.\\
236:
Hij is, zoals gezegd, de ‘naamloze’ die zoveel namen heeft en van wie toch de namen en zelfs de aard onbekend zijn. Hij is ''de'' ‘Inwijder’ en wordt het ‘GROTE OFFER’ genoemd. Want, zittend op de drempel van het LICHT, kijkt hij vanuit de kring van de duisternis, die hij niet zal overschrijden, in dat licht en hij zal zijn post ook niet verlaten vóór de laatste dag van deze '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levenscyclus]]'''. Waarom blijft de eenzame Wachter op zijn zelfgekozen post? Waarom zit hij aan de bron van de '''[[UniverseleKennis|oorspronkelijke wijsheid]]''' waaruit hij niet langer drinkt, omdat hij niets heeft te leren wat hij nog niet weet – inderdaad, '''noch op deze aarde, noch in haar hemel?''' Omdat de eenzame pijnlijk voortstrompelende pelgrims op hun weg terug ''naar huis'' tot het laatste ogenblik er nooit zeker van zijn dat zij niet zullen verdwalen in deze onmetelijke woestijn van illusie en materie die men het aardse leven noemt. Omdat hij graag aan iedere gevangene die erin is geslaagd zich te bevrijden van de boeien van het vlees en de illusie, de weg zou wijzen naar dat gebied van vrijheid en licht, waaruit hij zich vrijwillig heeft verbannen. Kortom, omdat hij zich heeft opgeofferd ter wille van de mensheid, al kunnen slechts enkele uitverkorenen van het GROTE OFFER profiteren.\\
Added lines 179-181:


June 02, 2011, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 140-142:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Zij brengen fohat voort'' (p. 140):\\
(''c'') Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos, Gaea, Eros]]''' – die overeenkomt met het kabbalistische '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|En-Soph]]''' (want Chaos is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen.\\
141: Fohat staat in nauw verband met het ‘'''ENE LEVEN'''’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is4. De '''[[LevensboomMicrokosmos|weerspiegeling]]''' van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende '''energiecentra''', stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
Added lines 173-175:


June 02, 2011, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 145-146:
291/292: 6. VANAF DE EERSTGEBORENE (''de oorspronkelijke of eerste mens'') WORDT '''DE DRAAD''' TUSSEN DE STILLE WACHTER EN ZIJN SCHADUW STERKER EN STRALENDER BIJ IEDERE VERANDERING ('''[[DrieDomeinen#Rec|''reïncarnatie'']]''') (''a''). HET ZONLICHT VAN DE OCHTEND IS VERANDERD IN DE GLORIE VAN DE MIDDAG. . . . .\\
(''a'') Deze zin: ‘De draad tussen de ''stille wachter'' en zijn ''schaduw'' (de mens) wordt sterker’ – bij elke reïncarnatie – is weer een psychologisch mysterie, dat in Deel II zal worden verklaard. Het is hier voldoende te zeggen, dat de ‘Wachter’ en zijn ‘schaduwen’ – van de laatste zijn er evenveel als er voor de monade reïncarnaties zijn – één zijn. De Wachter, of de goddelijke oervorm, staat op de bovenste sport van de ladder van het zijn; de schaduw op de onderste. Daarbij ''is'' de ''monade'' van elk levend wezen – tenzij haar morele verdorvenheid de band verbreekt en teugelloos ‘afdwaalt naar het maanpad’, om de occulte uitdrukking te gebruiken – ''een individuele Dhyan-Chohan, verschillend van andere'', tijdens één manvantara ''een soort geestelijke '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''' op zichzelf''.\\
Added lines 170-172:


June 02, 2011, at 11:32 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 140-141:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza6v.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 6. ''Vervolg'' (p. 236):\\
Hij is, zoals gezegd, de ‘naamloze’ die zoveel namen heeft en van wie toch de namen en zelfs de aard onbekend zijn. Hij is ''de'' ‘Inwijder’ en wordt het ‘GROTE OFFER’ genoemd. Want, zittend op de drempel van het LICHT, kijkt hij vanuit de kring van de duisternis, die hij niet zal overschrijden, in dat licht en hij zal zijn post ook niet verlaten vóór de laatste dag van deze '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|levenscyclus]]'''. Waarom blijft de eenzame Wachter op zijn zelfgekozen post? Waarom zit hij aan de bron van de '''[[UniverseleKennis|oorspronkelijke wijsheid]]''' waaruit hij niet langer drinkt, omdat hij niets heeft te leren wat hij nog niet weet – inderdaad, '''noch op deze aarde, noch in haar hemel?''' Omdat de eenzame pijnlijk voortstrompelende pelgrims op hun weg terug ''naar huis'' tot het laatste ogenblik er nooit zeker van zijn dat zij niet zullen verdwalen in deze onmetelijke woestijn van illusie en materie die men het aardse leven noemt. Omdat hij graag aan iedere gevangene die erin is geslaagd zich te bevrijden van de boeien van het vlees en de illusie, de weg zou wijzen naar dat gebied van vrijheid en licht, waaruit hij zich vrijwillig heeft verbannen. Kortom, omdat hij zich heeft opgeofferd ter wille van de mensheid, al kunnen slechts enkele uitverkorenen van het GROTE OFFER profiteren.\\
Added lines 168-170:


June 02, 2011, at 05:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 100 from:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]])
to:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']], [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Relatief en Absoluut]])
Added lines 166-168:


June 02, 2011, at 04:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 143 from:
'''[[Ether-paradigma#Denkr|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 323/324):\\
to:
'''[[Ether-paradigma#Denkr|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 323):\\
Added lines 166-168:


June 02, 2011, at 04:55 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 143-147:
'''[[Ether-paradigma#Denkr|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 323/324):\\
Want het astrale licht van de bespotte kabbalisten heeft inderdaad vreemde en griezelige geheimen voor wie er in kan zien; en de mysteries die '''verborgen''' liggen in zijn altijd woelige golven ''bestaan'', ondanks alle materialisten en spotters29.\\
29) Het astrale licht van de kabbalisten wordt door sommigen heel onjuist vertaald met '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|‘aether’]]'''; dit laatste wordt verward met de hypothetische ether van de wetenschap en beide termen worden door sommige theosofen gegeven als synoniem van ''akasa''. Dit is een grote fout.\\
‘Aan de hand van een kenmerk van akasa laten wij zien hoe ontoereikend het is akasa weer te geven door ether’, schrijft de auteur van ‘Rational Refutations’, die zo onbewust het occultisme helpt. ‘Het is oneindig van afmeting; het bestaat niet uit delen, en kleur, smaak, geur en tastbaarheid zijn er niet op van toepassing. In zoverre komt het precies overeen met tijd, ruimte, ''Isvara'' (‘De Heer’, maar meer nog scheppend vermogen en ziel – '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]'''). Vergelijken we het daarmee, dan is het bijzondere ervan, dat het de ''materiële oorzaak van het geluid'' is. Afgezien daarvan zou men het als één met de '''leegte''' kunnen opvatten’ (blz. 120).\\
Het is ongetwijfeld '''''leegte''''', vooral voor de rationalisten. In ieder geval zal akasa beslist een ''leegte'' in het '''[[Tetrade#Rech|brein]]''' van een materialist teweegbrengen. Hoewel akasa niet die ether van de wetenschap is, zelfs niet de ether van de occultist, die deze omschrijft als slechts een van de beginselen van akasa, is het samen met zijn oorsprong niettemin stellig de oorzaak van geluid, en dan slechts een psychische en geestelijke en in geen geval een stoffelijke oorzaak. De relaties tussen '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|ether en akasa]]''' kan men beschrijven door zowel op akasa als op ether de woorden toe te passen die in de Veda’s over de god worden gezegd, ‘Zo was hij inderdaad (zijn eigen) zoon’, de een de nakomeling van de ander en toch zichzelf. Dit is misschien een moeilijk raadsel voor de oningewijden, maar heel gemakkelijk te begrijpen voor iedere hindoe – zelfs al is deze geen mysticus.\\
Deleted lines 165-187:


June 02, 2011, at 03:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 150 from:
Dat is de naam die in het occulte spraakgebruik aan de mens wordt gegeven. Deze betekent, zoals elders is aangetoond, een plant met zeven bladeren, en de naam heeft een grote betekenis in de boeddhistische legenden. Dat was ook het geval in de Griekse ‘mythen’, waarin hij onder vermomming voorkomt. De T, of  (''tau''), gevormd uit het cijfer 7 en de Griekse letter &#915; (''gamma''), was ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''zie de § ‘Kruis en cirkel’]]''') het symbool van het leven en van het eeuwige leven: van het aardse leven, omdat &#915; (''gamma'') het symbool van de aarde (''gaia'')1 is; en van het ‘eeuwige leven’, omdat het cijfer 7 het symbool is van hetzelfde leven, ''verbonden met het goddelijke leven''; het dubbele teken, uitgedrukt in meetkundige figuren, is:\\
to:
Dat is de naam die in het occulte spraakgebruik aan de mens wordt gegeven. Deze betekent, zoals elders is aangetoond, een plant met zeven bladeren, en de naam heeft een grote betekenis in de boeddhistische legenden. Dat was ook het geval in de Griekse ‘mythen’, waarin hij onder vermomming voorkomt. De T, of  (''tau''), gevormd uit het cijfer 7 en de Griekse letter &#915; (''gamma''), was ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''zie de § ‘Kruis en cirkel’ '']]''') het symbool van het leven en van het eeuwige leven: van het aardse leven, omdat &#915; (''gamma'') het symbool van de aarde (''gaia'')1 is; en van het ‘eeuwige leven’, omdat het cijfer 7 het symbool is van hetzelfde leven, ''verbonden met het goddelijke leven''; het dubbele teken, uitgedrukt in meetkundige figuren, is:\\
Added lines 161-163:


June 02, 2011, at 03:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 149 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
Added lines 161-163:


June 02, 2011, at 03:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 149-154 from:
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''De mysteriën van het zevental'' '''Saptaparna''' (672/673):\\
Dat is de naam die in het occulte spraakgebruik aan de mens wordt gegeven. Deze betekent, zoals elders is aangetoond, een plant met zeven bladeren, en de naam heeft een grote betekenis in de boeddhistische legenden. Dat was ook het geval in de Griekse ‘mythen’, waarin hij onder vermomming voorkomt. De T, of  (''tau''), gevormd uit het cijfer 7 en de Griekse letter &#915; (''gamma''), was ('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''zie de § ‘Kruis en cirkel’]]''') het symbool van het leven en van het eeuwige leven: van het aardse leven, omdat &#915; (''gamma'') het symbool van de aarde (''gaia'')1 is; en van het ‘eeuwige leven’, omdat het cijfer 7 het symbool is van hetzelfde leven, ''verbonden met het goddelijke leven''; het dubbele teken, uitgedrukt in meetkundige figuren, is:\\
een driehoek en een vierkant, het symbool van de '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''zevenvoudige'' mens]]'''.


Added lines 161-163:


June 02, 2011, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 140-142:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza7.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7. ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 258):\\
3. WANNEER DE ENE TWEE WORDT, VERSCHIJNT HET ‘DRIEVOUD’ (''a''). DE DRIE ZIJN (''verbonden tot'') ÉÉN, EN HET IS ONZE DRAAD, O LANOO, HET HART VAN DE MENS-PLANT DIE SAPTAPARNA WORDT GENOEMD (''b'').\\
(''a'') ‘Wanneer de ENE twee wordt, verschijnt het drievoud’: namelijk, wanneer het Ene Eeuwige zijn '''[[LevensboomMicrokosmos|weerspiegeling]]''' laat vallen in het gebied van de manifestatie, dan wordt het ‘water van de Ruimte’ door die weerspiegeling, ‘de straal’, gedifferentieerd; of, in de bewoordingen van het ‘Dodenboek’: ‘De Chaos eindigt door de glans van de straal van het oorspronkelijke licht, dat met behulp van de grote magische kracht van het WOORD van de (centrale) zon alle duisternis verdrijft.’ De Chaos wordt '''mannelijk-vrouwelijk''', het water wordt voortgebracht door het licht, en het ‘drievoudige wezen komt als zijn eerstgeborene tevoorschijn’.\\
Added lines 156-158:


June 02, 2011, at 12:06 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 100-103:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Added lines 108-111:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Added lines 153-155:


June 02, 2011, at 12:05 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 68-96:


De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld wordt verbonden.

De gemanifesteerde werkelijkheid staat tegenover de ongemanifesteerde werkelijkheid, de macrokomos tegenover de microkosmos, '''[[goo:Materie|ruimte tegenover materie]]'''. Het gaat om de vraag hoe met behulp van de schakel tussen ruimte en materie, de tijd ('''[[Ether-paradigma|'energie']]''') de transformatie plaatsvindt. De griekse filosoof '''[[wikipn: Heraclitus|Herakleitos]]''' zei: ''panta rhei'', alles is in '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|beweging]]'''. Het gaat om '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|'Flux en Transformatie']]'''.

'''[[6-Sociologie#Sam|Ken Wilber]]''' boek ''Een beknopte geschiedenis van alles'' (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: '''[[wikipn:Mahayana#Verlichte_wijsheid|Prajna]]''' (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna ('''[[wikipn:Mahayana#Compassie|Mededogen]]''', Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|Goden-Monaden-Atomen]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).

De kosmos heeft vier dimensies: drie ruimte, één tijd. We leven in een vierdimensionaal ruimte/tijd-continuüm, het eeuwige NU.\\
Het '''[[kompaskwadrant]]''' wordt gebruikt om de 5e dimensie, de kwintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm te belichten.\\
Middelste kwadrant: Het 5e element de Monaden met als voertuig Theos. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
||Rapport ‘E i V’, ||Inhoud ||'''Theosofie:''' '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit'']]''' ||''in de evolutie''  ||  ||'''Natuurlijke kringloop''' (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||Deel VII              || Deel V    ||1. Goden  ||3. Kosmos  ||Macrokosmos ||Tijd-as              ||
||1. Vuur ----  || 3. Lucht  ||7. Âtma ||5. Manas ||1. Ruimte, Wat ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||4. Aarde ---- || 2. Water  ||4.b Kama ||6. Buddhi  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. Materie, Hoe  ||
||Deel IV ||Deel VI  ||4.a Chaos ||2. Atomen  ||Tijd-as  ||Microkosmos      ||

|| || || || ||Rapport ‘E i V’, de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||'''Macrokosmos''' || ||'''Microkosmos''' ||  ||'''Macrokosmos'''  ||Tijd-as              ||
||Leegte ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <<<< ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
|| ||'''Microkosmos''' || ||  ||Tijd-as  ||'''Microkosmos'''      ||
||  || || || ||5e element Ether
|| || || || ||(snijpunt van de ||diagonalen 1./2. en 3./4)

June 02, 2011, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 82-108:
De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld wordt verbonden.

De gemanifesteerde werkelijkheid staat tegenover de ongemanifesteerde werkelijkheid, de macrokomos tegenover de microkosmos, '''[[goo:Materie|ruimte tegenover materie]]'''. Het gaat om de vraag hoe met behulp van de schakel tussen ruimte en materie, de tijd ('''[[Ether-paradigma|'energie']]''') de transformatie plaatsvindt. De griekse filosoof '''[[wikipn: Heraclitus|Herakleitos]]''' zei: ''panta rhei'', alles is in '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|beweging]]'''. Het gaat om '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|'Flux en Transformatie']]'''.

'''[[6-Sociologie#Sam|Ken Wilber]]''' boek ''Een beknopte geschiedenis van alles'' (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: '''[[wikipn:Mahayana#Verlichte_wijsheid|Prajna]]''' (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna ('''[[wikipn:Mahayana#Compassie|Mededogen]]''', Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|Goden-Monaden-Atomen]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).

De kosmos heeft vier dimensies: drie ruimte, één tijd. We leven in een vierdimensionaal ruimte/tijd-continuüm, het eeuwige NU.\\
Het '''[[kompaskwadrant]]''' wordt gebruikt om de 5e dimensie, de kwintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm te belichten.\\
Middelste kwadrant: Het 5e element de Monaden met als voertuig Theos. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
||Rapport ‘E i V’, ||Inhoud ||'''Theosofie:''' '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit'']]''' ||''in de evolutie''  ||  ||'''Natuurlijke kringloop''' (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||Deel VII              || Deel V    ||1. Goden  ||3. Kosmos  ||Macrokosmos ||Tijd-as              ||
||1. Vuur ----  || 3. Lucht  ||7. Âtma ||5. Manas ||1. Ruimte, Wat ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||4. Aarde ---- || 2. Water  ||4.b Kama ||6. Buddhi  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. Materie, Hoe  ||
||Deel IV ||Deel VI  ||4.a Chaos ||2. Atomen  ||Tijd-as  ||Microkosmos      ||

|| || || || ||Rapport ‘E i V’, de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||'''Macrokosmos''' || ||'''Microkosmos''' ||  ||'''Macrokosmos'''  ||Tijd-as              ||
||Leegte ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <<<< ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
|| ||'''Microkosmos''' || ||  ||Tijd-as  ||'''Microkosmos'''      ||
||  || || || ||5e element Ether
|| || || || ||(snijpunt van de ||diagonalen 1./2. en 3./4)

Added lines 124-126:


June 02, 2011, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Added line 6:
#[[#Inl|Aarde]]
Deleted line 7:
#[[#Inl|Aarde]]
Changed lines 22-70 from:
to:
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_time|Philosophy of space and time:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism_%28philosophy_of_time%29|Eternalism (philosophy of time)]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu|Dharmadhatu]]''').

'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\
'''Wat is leven?'''\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch gesloten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.

'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing\\
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.

Het idee om op basis van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|complementariteit]]''' fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[7-Filosofie#Inl|Fritjof Capra]]''' , in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[5D-concept]]''' wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

%rfloat width=200Px%Attach:Gaia.jpg
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology#Cosmogony_and_cosmology|Cosmogony and cosmology]]''' ''See also:'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_primordial_gods|Greek primordial gods]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Nature|Mother Earth]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_%28mythology%29|Gaia]]''', modern sculpture:

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|geest en stof]]''' is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
In de 19de eeuw was het begrip '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosysteem]]''' nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.\\
De fysicus '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Paul Davies]]''' merkt in zijn ''Other Worlds'' op:
er bestaat geen grens tussen '''levend''' en '''niet levend'''. Kristallen bijvoorbeeld zijn hoog georganiseerde structuren die zich kunnen reproduceren, toch beschouwen we ze niet als levend. Sterren zijn complexe en ingewikkeld georganiseerde systemen, maar worden gewoonlijk niet als levend beschouwd. Het zou kunnen dat we te bekrompen zijn in onze visie op het leven (blz. 147).\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.

'''[[wikipn:Leibniz#Binair_getalstelsel|Binair getalstelsel]]''' van '''[[8-3Integratie#Boe|Gottfried Wilhelm Leibniz]]'''.

Het '''[[http://wetenschap.infonu.nl/diversen/14569-zenuwstelsel-organisatie-van-het-centrale-zenuwstelsel.html|zenuwstelsel]]''' bestaat zowel uit een sensorische (input) als motorische (output) systemen. Beide systemen zijn met elkaar verbonden middels complexe intergratieve systemen. De kleinste fundamentele eenheid van het zenuwstelsel is het '''[[Standaardmodel#Spi|neuron]]'''.

De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Het geheim van het leven zit in eros verborgen. Echte liefde is onvoorwaardelijk, is niet voor een ''breezer'' te koop.\\
Het mysterie van het leven zit, net als de groei van een '''[[wikipn: Foetus|foetus]]''' bij de moeder, in onszelf.\\
Het mysterie van het leven kan in '''[[Unificatietheorie2#Akas|poëzie]]''' wel voelbaar worden gemaakt.

'''[[Tetrade#Yin|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.


====
Deleted lines 142-190:


====
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_time|Philosophy of space and time:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism_%28philosophy_of_time%29|Eternalism (philosophy of time)]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu|Dharmadhatu]]''').

'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\
'''Wat is leven?'''\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch gesloten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.

'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing\\
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.

Het idee om op basis van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|complementariteit]]''' fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[7-Filosofie#Inl|Fritjof Capra]]''' , in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[5D-concept]]''' wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

%rfloat width=200Px%Attach:Gaia.jpg
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology#Cosmogony_and_cosmology|Cosmogony and cosmology]]''' ''See also:'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_primordial_gods|Greek primordial gods]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Nature|Mother Earth]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_%28mythology%29|Gaia]]''', modern sculpture:

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|geest en stof]]''' is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
In de 19de eeuw was het begrip '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosysteem]]''' nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.\\
De fysicus '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Paul Davies]]''' merkt in zijn ''Other Worlds'' op:
er bestaat geen grens tussen '''levend''' en '''niet levend'''. Kristallen bijvoorbeeld zijn hoog georganiseerde structuren die zich kunnen reproduceren, toch beschouwen we ze niet als levend. Sterren zijn complexe en ingewikkeld georganiseerde systemen, maar worden gewoonlijk niet als levend beschouwd. Het zou kunnen dat we te bekrompen zijn in onze visie op het leven (blz. 147).\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.

'''[[wikipn:Leibniz#Binair_getalstelsel|Binair getalstelsel]]''' van '''[[8-3Integratie#Boe|Gottfried Wilhelm Leibniz]]'''.

Het '''[[http://wetenschap.infonu.nl/diversen/14569-zenuwstelsel-organisatie-van-het-centrale-zenuwstelsel.html|zenuwstelsel]]''' bestaat zowel uit een sensorische (input) als motorische (output) systemen. Beide systemen zijn met elkaar verbonden middels complexe intergratieve systemen. De kleinste fundamentele eenheid van het zenuwstelsel is het '''[[Standaardmodel#Spi|neuron]]'''.

De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Het geheim van het leven zit in eros verborgen. Echte liefde is onvoorwaardelijk, is niet voor een ''breezer'' te koop.\\
Het mysterie van het leven zit, net als de groei van een '''[[wikipn: Foetus|foetus]]''' bij de moeder, in onszelf.\\
Het mysterie van het leven kan in '''[[Unificatietheorie2#Akas|poëzie]]''' wel voelbaar worden gemaakt.

'''[[Tetrade#Yin|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.
June 01, 2011, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 81-82 from:
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de ziel van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar Mulaprakriti en zeggen dat zij de '''oersubstantie''' is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' waarvan '''akasa''' uitstraalt.
''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 2. ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 86):\\
to:
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de ziel van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar Mulaprakriti en zeggen dat zij de '''oersubstantie''' is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' waarvan '''akasa''' uitstraalt.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2. ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 86):\\
June 01, 2011, at 11:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 79-89 from:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 1. ''De nacht van het heelal'' (p. 65):\\
De ‘'''Moeder-Ruimte'''’ is de eeuwige, altijd aanwezige oorzaak van alles – de onbegrijpelijke '''GODHEID'''; haar ‘onzichtbare gewaden’ zijn de mystieke wortel van alle materie en van het Heelal. Ruimte
is het ''enige eeuwige'' dat wij ons heel gemakkelijk kunnen voorstellen, onbeweeglijk in haar abstractie en niet beïnvloed door de aanwezigheid of de afwezigheid daarin van een objectief Heelal. Zij heeft geen afmetingen, hoe men die ook opvat, en bestaat op zichzelf. Geest is de eerste differentiatie van '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', de oorzaakloze oorzaak van zowel '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest als stof]]'''. Zoals de esoterische catechismus leert, is zij noch '''grenzeloze leegte''', noch '''voorwaardelijke volheid''', maar beide. Zij was en zal altijd zijn. (Zie de Proloog.)\\
De ‘gewaden’ staan dus voor het '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|noumenon]]''' van ongedifferentieerde kosmische stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in haar abstracte betekenis, waarmee ze zelfs één is. De wortelnatuur is ook de bron van de subtiele onzichtbare eigenschappen in de zichtbare stof. Zij is als het ware de ziel van de ENE oneindige geest. De hindoes noemen haar Mulaprakriti en zeggen dat zij de '''oersubstantie''' is, die de basis vormt van de upadhi of het voertuig van ieder verschijnsel, stoffelijk, verstandelijk of psychisch. Zij is de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' waarvan '''akasa''' uitstraalt.
''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 2. ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 86):\\
(''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza3.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 3. ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 95):\\
Ook over de '''monade''' van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' wordt gezegd dat zij evenals de ‘kiem’ in eenzaamheid en duisternis woont. De gedachte van de ‘adem’ van de duisternis, die beweegt boven ‘de sluimerende wateren van het leven’, dat is de '''[[wikipn:Oerstof|oerstof]]''' met daarin de latente geest, herinnert aan het eerste hoofdstuk van Genesis. De oorsprong ervan is de brahmaanse '''[[Archetypen#Arc|Narayana]]''' (hij die zich over de wateren beweegt), die de personificatie is van de eeuwige adem van het onbewuste Al (of Parabrahm) van de oosterse occultisten. De wateren van het leven, of '''[[Chaospunt#Cha|Chaos]]''' – het '''vrouwelijke''' beginsel in de symboliek – zijn (voor ons geestesoog) de '''leegte''', waarin de latente '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en stof]]''' zich bevinden. Op grond hiervan beweerde '''[[5D-concept#Kwi|Democritus]]''', in navolging van zijn leraar Leucippus, dat de oorspronkelijke beginselen van alle dingen atomen en een '''leegte''' waren, in de zin van ruimte, maar niet van lege ruimte, omdat volgens de peripatetici en iedere filosoof uit de oudheid ‘de Natuur een leegte verafschuwt’.\\
In alle '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|kosmogonieën]]''' speelt ‘water’ dezelfde belangrijke rol. Het is de basis en de bron van het stoffelijke bestaan. Beoefenaars van de wetenschap, die het woord met de zaak verwarden, verstonden onder water een bepaalde chemische verbinding van zuurstof en waterstof en gaven zo een speciale betekenis aan een term, die de occultisten als aanduiding van de soort gebruiken en die in de kosmogonie een metafysische en mystieke betekenis heeft. IJs is geen water, en stoom ook niet, hoewel ze alle drie precies dezelfde chemische samenstelling hebben.\\
105/106: ''Mahat'' wordt in de ''eerste'' schepping de Heer genoemd en is in die zin het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele kenvermogen]]''' of het ''goddelijke denken''; maar ‘het mahat dat het eerst werd voortgebracht, wordt (later) ''ego-isme'' genoemd, wanneer het als ‘ik’ wordt geboren, en dat wordt de ''tweede'' schepping genoemd’ (''Anugita'', Hfst. XXVI). En de vertaler (een bekwame en geleerde brahmaan, geen Europese oriëntalist) verklaart in een voetnoot (6), ‘dat wil zeggen, wanneer mahat zich ontwikkelt tot het gevoel van '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''' – het ik – dan neemt het de naam '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|Egoïsme]]''' aan’. Esoterisch geformuleerd betekent dit: wanneer ''mahat'' wordt veranderd in het menselijke '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''' (of zelfs in dat van de eindige goden) en ''aham''-schap wordt. Waarom dit het ''mahat'' van de ''tweede'' schepping (of de ''negende'', die van de ''kumara'' in het ''Vishnu Purana'') wordt genoemd, zal in Deel II worden verklaard. De ‘zee van vuur’ is dan het boven-astrale (d.i. noumenale) licht, de eerste uitstraling van de ''wortel'', Mulaprakriti, de ongedifferentieerde kosmische substantie, die ''astrale'' stof wordt. Het wordt ook de ‘vurige slang’ genoemd, zoals hierboven werd beschreven. De eerste en voornaamste moeilijkheid zal echter voor de lezer verdwijnen en hij zal de occulte kosmologie kunnen beheersen16, als hij maar in gedachten houdt, dat er slechts één universeel Element bestaat, dat oneindig, ongeboren en onsterfelijk is, en dat al het overige – dat behoort tot de wereld van de verschijnselen – even zoveel verschillende gedifferentieerde aspecten en transformaties (correlaties worden ze nu genoemd) zijn van dat ene Element, van kosmische tot microkosmische gevolgen, van bovenmenselijke tot menselijke en nog lagere wezens, kortom het hele objectieve bestaan.\\
16) Zowel in de Egyptische als in de Indiase theogonie was er een '''''verborgen''''' godheid, de '''ENE''', en de scheppende androgyne god. Zo is ''Shoo'' de god van de schepping en Osiris is in zijn oorspronkelijke vorm de ‘god van wie de naam onbekend is’. (Zie Mariette’s Abydos II, blz. 63 en Deel III, de blzn. 413 en 414, No. 1122.)\\
106/107: Alle kabbalisten en occultisten, van het oosten en van het westen, erkennen (''a'') de identiteit van ‘vader-moeder’ met de oorspronkelijke '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|''aether'']]'''17 of ''akasa'' (het astrale licht)18; (''b'') de homogeniteit ervan vóór de evolutie van de ‘zoon’, kosmisch fohat, want hij is de kosmische elektriciteit. ‘'''[[4-Unificatietheorie#Ene|''Fohat'']]''' verhardt en verspreidt de zeven broeders’ (Deel III, Dzyan); dit betekent dat de oorspronkelijke elektrische entiteit – want de occultisten van het oosten zeggen met nadruk dat elektriciteit een entiteit is – tot leven wordt gewekt en de oorspronkelijke of voor-wereldlijke stof scheidt in atomen, die zelf weer de bron zijn van alle leven en bewustzijn. ‘Er bestaat een universeel ''agent unique'' van alle vormen en van het leven, dat Od19, Ob en Aour wordt genoemd, '''actief en passief''', '''positief en negatief''', zoals dag en nacht: het is het eerste licht in de schepping’ (de Kabbala van Eliphas Lévi): – het eerste licht van de oorspronkelijke Elohim – de Adam '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|‘mannelijk en vrouwelijk’]]''' – of (wetenschappelijk uitgedrukt) '''ELEKTRICITEIT EN LEVEN'''
.\\
Deleted lines 144-148:
====

====

====
June 01, 2011, at 10:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 69 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 38):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Proloog'' (p. 38):\\
June 01, 2011, at 10:54 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 69-75:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/proloogdeel1.html|''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 38):\\
Het ene AL is als de Ruimte – die er op deze aarde of op ons bestaansgebied de enige verstandelijke en fysieke voorstelling van is noch een object noch een subject van waarneming. Als men kon veronderstellen dat het eeuwige oneindige Al, de '''alomtegenwoordige eenheid''', in plaats van in eeuwigheid te zijn, door periodieke manifestatie een veelvoudig Heelal of een meervoudige persoonlijkheid werd, zou die eenheid ophouden er een te zijn. '''[[wikipn:John_Locke_%28filosoof%29|Locke’s]]''' opvatting dat ‘'''zuivere Ruimte noch in staat is tot weerstand, noch tot beweging'''’ is onjuist. Ruimte is noch een ‘'''onbegrensde leegte'''’, noch een ‘'''voorwaardelijke volheid'''’, maar beide: zij is immers op het gebied van de absolute abstractie de '''altijd-onkenbare godheid''', die alleen voor het eindige verstand8 '''leegte''' is en op het gebied van ''mayavische'' waarneming het plenum, de absolute bevatter van al wat is, gemanifesteerd of niet: zij is dus dat '''ABSOLUTE AL'''.\\
39/40: ‘Wat is het dat was, is en zal zijn, of er een Heelal is of niet, of er goden zijn of niet?’ vraagt de esoterische Senzar catechismus. En het gegeven antwoord is: '''RUIMTE'''.\\
De ene onbekende altijd-tegenwoordige god in de Natuur, of de Natuur ''in abscondito'' verwerpen wij niet, maar wel de God van het menselijke dogma en zijn ''vermenselijkte'' ‘woord’. In zijn oneindige verwaandheid en aangeboren trots en ijdelheid schiep de mens deze zelf met zijn heiligschennende hand uit de elementen die hij vond in zijn eigen kleine hersenweefsel en drong deze aan de mensheid op als een rechtstreekse openbaring uit de ene ongeopenbaarde RUIMTE10. De occultist aanvaardt dat openbaring komt van goddelijke maar toch nog eindige wezens, de gemanifesteerde levens, nooit van het '''ENE LEVEN''', dat zich niet kan openbaren; van die wezens die men de oorspronkelijke mens, Dhyani-Boeddha’s of Dhyan-Chohans noemt, de ‘Rishi-Prajapati’s’ van de hindoes, de Elohim of ‘zonen van God’, de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Inl|planeetgeesten]]''' van alle volkeren, die voor de mensen goden zijn geworden. Hij beschouwt ook de Adi-Sakti – de directe uitstraling van Mulaprakriti, de eeuwige wortel van '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''' en het '''vrouwelijke aspect''' van de scheppende oorzaak, Brahma, in haar '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|akasische]]''' vorm van de universele ziel – in filosofische zin als een maya en de oorzaak van de menselijke maya. Maar deze opvatting weerhoudt hem niet te geloven in zijn bestaan zolang dit duurt, nl. één maha-manvantara; en evenmin om '''akasa''', de uitstraling van Mulaprakriti11, voor praktische doeleinden aan te wenden, omdat de wereldziel verbonden is met alle natuurverschijnselen die al of niet aan de wetenschap bekend zijn.\\
10) Het occultisme zit inderdaad in de lucht aan het einde van onze eeuw. Van de vele andere onlangs uitgegeven boeken zouden wij er één in het bijzonder willen aanbevelen aan onderzoekers van het theoretische occultisme, die zich niet buiten ons speciaal menselijke gebied zouden durven begeven. Het heet ‘New Aspects of Life and Religion’, door '''[[wikipn:John_Henry_Pratt|Henry Pratt]]''', M.D. Het staat vol esoterische dogma’s en filosofie, de laatste in de slothoofdstukken nogal beperkt door wat een geest van voorwaardelijk positivisme schijnt te zijn. Niettemin verdient te worden aangehaald wat wordt gezegd over de Ruimte als ‘de onbekende eerste oorzaak’. ‘Dit onbekende iets, dat zo wordt erkend en gelijkgesteld met de eerste belichaming van de eenvoudige Eenheid, is onzichtbaar en ontastbaar’ (als ''abstracte'' ruimte, toegegeven); ‘en omdat het onzichtbaar en ontastbaar is, is het ook onkenbaar. En deze onkenbaarheid heeft geleid tot de foute veronderstelling dat zij een eenvoudige ''leegte'' is, alleen een vermogen om iets op te nemen. Maar zelfs als men ruimte opvat als een '''absolute leegte''', moet men toegeven dat de ruimte òf op zichzelf bestaand, oneindig en eeuwig is, òf een eerste oorzaak heeft gehad buiten, achter en boven zich.’\\
‘En toch, als zo’n oorzaak kon worden gevonden en gedefinieerd, zou dit er alleen toe leiden dat daaraan de eigenschappen zouden worden overgedragen die anders aan de ruimte worden toegekend en dat het probleem van de oorsprong een stap terug wordt geschoven zonder dat er meer inzicht wordt verkregen in de eerste oorzakelijkheid.’ (blz. 5.)\\
Dit is precies wat werd gedaan door degenen die geloven in een antropomorfe Schepper, een buitenkosmische, in plaats van een binnenkosmische God. Veel van Pratts onderwerpen – de meeste, mogen wij wel zeggen – zijn oude kabbalistische denkbeelden en theorieën die hij in een heel nieuw kleed aanbiedt: inderdaad ‘nieuwe aspecten’ van het occulte in de Natuur. Maar de Ruimte, gezien als een ‘'''werkelijk bestaande eenheid'''’ – de ‘'''levende levensbron'''’ –, als de ‘'''onbekende oorzaakloze oorzaak'''’, is het oudste dogma van het occultisme, duizenden jaren ouder dan de Pater-Aether van de Grieken en de Latijnse volkeren. Zo zijn ook ‘'''kracht en stof''' als vermogens van de Ruimte onscheidbaar, en de onbekende openbaarders van het onbekende’. Men kan ze alle vinden in de Arische filosofie, in de personen van Visvakarman, Indra, Vishnu, enz. Toch worden zij in het aangehaalde boek heel filosofisch en vanuit veel ongebruikelijke gezichtspunten omschreven.\\
June 01, 2011, at 10:18 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 34-43:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 360/361):\\
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.

Added lines 68-77:

''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 360/361):\\
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.
June 01, 2011, at 10:17 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 8 from:
#[[#Rui|Ruimte en Tijd]]
to:
#[[4-4DrieLogoiThese2#Rui|Ruimte en Tijd]]
June 01, 2011, at 10:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 129-249 from:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Tijd]] ([[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
'''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|5D]]''' maakt van de ruimte-tijd spiegelsymmetrie gebruik. Het '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|Ether-paradigma]]''' gaat echter niet alleen van de '''[[goo:Materie|materie,]]''' maar ook van de keerzijde, de ruimte ('''[[wikipn: Bio-energetica_%28therapie%29|'energie']]'''), de leegte ('''[[Kompaskwadrant#Dim|tzimtzum]]''') uit. De schakel tussen materie en ruimte, de tijd staat in het Ether-paradigma centraal. In de snaartheorie zijn energie en tijd twee complementaire grootheden.\\
Akasha (Ether) is een plaats tussen tijd en ruimte, die '''[[Ether-paradigma#Denkr|vele namen]]''' (nulpuntveld, prana, levenskracht, '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]''', anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie) heeft. 

'''[[wikipn:Albert_Einstein|Albert Einstein,]]''' Relativiteitstheorie, de eenheid van Energie,
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|Beweging]]''' (Tijd) en Massa ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|Ruimte - Tijd - Materie]]''' en het '''[[Standaardmodel|Standaardmodel]]''').
||'''[[wikipn:Theorie_van_alles|Theorie van alles]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' (x) ||'''[[Inhoud|Rapport ''Eenheid in Verscheidenheid'']]''' || ||
||Ruimte (Energie) ||'''[[wikipn:Beweging_%28natuurkunde%29|Sterke beweging]]''' (Tijd-as)  ||1.'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting|Zwaartekracht]]''' (M/V) ||3. Spiegelsymmetrie ||
||Relativiteitstheorie  ||Kompaskwadrant  ||7.  '''[[HermeneutischeCirkel|Hermeneutische cirkel]]''' ---- ||5. '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief bewustzijn]]''' ||
||'''|'''   ||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''   ||
||'''[[wikipn:Snaartheorie|Snaartheorie]]''' ||Quantummechanica (Microkosmos)||4.b '''[[Ether-paradigma|Ether-paradigma]]'''  ----  ||6. '''[[Meta-leren|Meta-leren]]'''
||'''[[wikipn:Dynamiek_%28beweging%29|Zwakke beweging]]''' ||Materie, Massa  ||4.a Materiesymmetrie ||2. Tijdsymmetrie ||
x) Het 'Hoe en Wat', 'Ether-paradigma en Reflexief bewustzijn' staat tegenover 'Wat en Hoe', 'Hermeneutische cirkel en Meta-leren'.\\
Een inhoud, een beeld (het '''wat''') wordt in een bepaalde tijdsperiode door het '''hoe''' vormgegeven. 

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' '''[[1-2Samenvatting|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''Proloog'' (p. 41):\\
‘''Wat is het dat altijd is?’ ‘Ruimte, de eeuwige anupadaka''.’\\
‘''Wat is het dat altijd was?’ ‘De kiem in de wortel''.’\\
‘''Wat is het dat altijd komt en gaat?’ ‘De grote adem''.’\\
‘''Het '''Ene''' is een ongebroken cirkel (ring) zonder omtrek, want het is nergens en overal; het Ene is het grenzeloze vlak van de cirkel, die alleen gedurende de tijdperken van een manvantara een middellijn manifesteert; het Ene is de ondeelbare punt die tijdens die perioden nergens wordt gevonden en overal wordt waargenomen; het is het '''verticale''' en het '''horizontale''', de '''vader''' en de '''moeder''', de '''top''' en de '''basis''' van de vader, de '''twee uitersten''' van de moeder, dat in werkelijkheid nergens heen reikt, want het Ene is de ring en evenzo de ringen die binnen die ring zijn''.\\
''De Geheime Leer'', Deel I, Stanza 1 ''De nacht van het heelal'' (p. 72:)\\
(a) De zeven verheven heren zijn de zeven scheppende geesten, de Dhyan-Chohans, die overeenkomen met de Hebreeuwse Elohim. Het is dezelfde hiërarchie van Aartsengelen waartoe in de christelijke theogonie Michaël, Gabriël en anderen behoren. Maar terwijl in de dogmatische Latijnse theologie bijvoorbeeld Michaël mag waken over alle voorgebergten en kloven, waken in het esoterische stelsel de Dhyani’s achtereenvolgens over een van de Ronden en de grote Wortelrassen van onze planeetketen. Van hen wordt bovendien gezegd dat zij hun bodhisattva’s, degenen die op menselijk gebied overeenkomen met de '''Dhyani-Boeddha’s''' (zie hieronder), tijdens iedere Ronde en Ras uitzenden. Van de zeven waarheden en openbaringen, of liever onthulde geheimen, zijn er ons slechts vier gegeven, omdat wij nog in de vierde Ronde zijn en de wereld tot dusver ook nog maar vier Boeddha’s heeft gehad. Dit is een heel ingewikkeld vraagstuk en zal later uitvoeriger worden behandeld.\\
Tot dusver ‘zijn er maar vier waarheden en vier Veda’s’ – zeggen de hindoes en de boeddhisten. Om een soortgelijke reden drong Irenaeus aan op de noodzaak van vier evangeliën. Maar omdat ieder nieuw Wortelras aan het begin van een Ronde zijn openbaring en zijn openbaarders moet hebben, zal de volgende Ronde de vijfde brengen, de daaropvolgende de zesde, en zo verder.\\
73: Het '''verschijnen''' en '''verdwijnen''' van het Heelal wordt voorgesteld als een uitademing en inademing van ‘de grote adem’, die eeuwig is en die, omdat hij '''beweging''' is, een van de drie aspecten van het Absolute is; de andere twee zijn abstracte '''Ruimte en Duur'''. Als de ‘grote adem’ wordt '''geprojecteerd''', wordt hij de goddelijke adem genoemd en wordt hij beschouwd als het ademen van de onkenbare godheid – het ene Bestaan – die als het ware een gedachte uitademt die de Kosmos wordt. (Zie Isis Ontsluierd.) Zo verdwijnt ook, als de goddelijke adem weer wordt ingeademd, het Heelal in de schoot van ‘de grote moeder’, die dan slaapt ‘gewikkeld in haar onzichtbare gewaden’.\\
77: Het lijkt inderdaad merkwaardig, grote geleerden te horen speculeren over de mogelijkheid dat de Vedanta en in het bijzonder de Uttara-Mimansa ‘tevoorschijn zouden zijn geroepen door de leringen van de boeddhisten’, terwijl integendeel juist het boeddhisme ('''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|van Gautama de Boeddha]]''') ‘tevoorschijn werd geroepen’ door en geheel is gebouwd op de Geheime Leer, waarvan we hier proberen een gedeeltelijke schets te geven en waarop ook de Upanishads worden gebaseerd. Het bovenstaande is volgens de leringen van Sri Sankaracharya12 niet te ontkennen.\\
12) Er wordt zelfs beweerd dat alle zes '''[[goo:Visies|darsana’s]]''' (filosofische scholen) sporen van Boeddha’s invloed vertonen en hetzij zijn ontleend aan het boeddhisme, of een gevolg zijn van Griekse leringen! (Zie Weber, Müller, e.a.) Wij verkeren onder de indruk dat Colebrooke, ‘de hoogste autoriteit’ in zulke zaken, de vraag al lang geleden heeft opgelost door aan te tonen dat ‘in dit geval de hindoes de leraren waren en niet de leerlingen’.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 4 ''De zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 134):\\
De leer van een gemeenschappelijke oorsprong van alle hemellichamen en planeten werd, zoals wij zien, door de archaïsche astronomen onderwezen vóór '''Kepler''', '''Newton''', '''Leibnitz''', '''Kant''', '''Herschel''' en '''Laplace'''. Warmte (de adem), '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]''' – de drie grote factoren van '''beweging''' – zijn de omstandigheden waaronder alle leden van dit hele oorspronkelijke gezin worden geboren, zich ontwikkelen en sterven, om opnieuw te worden geboren na een ‘nacht van Brahma’, waarin de eeuwige stof periodiek terugkeert tot haar aanvankelijke ongedifferentieerde toestand.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 243):\\
(''b'') Evenals in het Japanse stelsel worden in de Egyptische en in elke oude kosmogonie aan deze goddelijke VLAM, de ''' ‘Ene’ ''', de drie afdalende groepen ontstoken. Omdat zij hun potentiële bestaan in de hogere groep hebben, worden zij nu afzonderlijke en gescheiden entiteiten. Deze worden de ‘maagden van het leven’, de ‘grote illusie’, enz. en gezamenlijk de '''[[Geest#Inl|‘zespuntige ster’]]''' genoemd. De laatstgenoemde is in bijna alle religies het symbool van de ''logos'' als de eerste uitstraling. Het is het teken van Vishnu in India (de '''[[Ether-paradigma#Denkr|''chakra'']]''' of het wiel), en het symbool van het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|tetragrammaton]]''', de ‘Hij van de vier letters’ of – figuurlijk opgevat – ‘de ledematen van microprosopos’ in de Kabbala, waarvan er respectievelijk tien en zes zijn.\\
278: De natuurlijke ontwikkelingsprocessen die we nu beschouwen, zullen de manier van speculeren over de eigenschappen van de ''twee''-, ''drie''- en ''vier''- of meer-‘'''dimensionale Ruimte'''’ zowel verduidelijken als in diskrediet brengen; maar het is de moeite waard om in het voorbijgaan op de werkelijke betekenis te wijzen van de gegronde maar onvolledige intuïtie die – bij spiritisten en theosofen, en trouwens ook bij verschillende grote geleerden – heeft geleid tot het gebruik van de moderne uitdrukking ‘'''de vierde dimensie van de Ruimte'''’. Om te beginnen is natuurlijk de oppervlakkige absurditeit van de veronderstelling dat de Ruimte zelf in welke richting dan ook meetbaar is, van weinig belang. De vertrouwde uitdrukking kan alleen maar een afkorting zijn van de meer volledige vorm – de ‘''vierde dimensie van de'' STOF ''in de Ruimte''38. Maar zelfs na deze uitbreiding is het een ongelukkige uitdrukking, want hoewel het volkomen waar is dat de vooruitgang van de evolutie ons misschien zal bekendmaken met nieuwe eigenschappen van de stof, zijn de eigenschappen waarmee wij al vertrouwd zijn, in werkelijkheid talrijker dan de drie dimensies. De vermogens, of wat misschien de meest geschikte uitdrukking is, de kenmerkende eigenschappen van de stof, moeten natuurlijk altijd een rechtstreeks verband hebben met de zintuigen van de mens. Stof heeft uitgebreidheid, kleur, '''beweging''' (moleculaire '''beweging'''), smaak en geur, overeenkomstig de bestaande zintuigen van de mens, en tegen de tijd dat zij de volgende eigenschap volledig ontwikkelt – laten wij deze hier DOORDRINGBAARHEID noemen – zal deze corresponderen met het volgende zintuig van de mens – zeg ‘NORMALE HELDERZIENDHEID’. Als dus sommige moedige denkers hebben verlangd naar een '''vierde dimensie''' om de doorgang van stof door stof te verklaren, en het leggen van knopen in een koord zonder einde, dan hadden zij in werkelijkheid behoefte aan een ''zesde kenmerkende eigenschap van de stof''. De drie dimensies horen eigenlijk maar tot één kenmerk of eigenschap van de stof – uitgebreidheid; en het gewone gezonde verstand verzet zich terecht tegen het denkbeeld dat er onder welke omstandigheden ook, meer dan drie dimensies zoals lengte, breedte en dikte kunnen zijn. Deze termen en de term ‘dimensie’ zelf behoren alle tot één gebied van denken, tot één evolutiestadium, tot één kenmerkende eigenschap van de stof. Zolang er tot de hulpmiddelen van de Kosmos duimstokken behoren die kunnen worden gebruikt voor de stof, zolang zullen zij deze in drie richtingen kunnen meten en niet meer; en vanaf de tijd dat het denkbeeld om te meten voor het eerst een plaats innam in het menselijke verstand, is het mogelijk geweest in drie richtingen te meten en niet meer. Maar deze overwegingen pleiten in het geheel niet tegen de zekerheid dat, naarmate de tijd voortgaat – en het aantal menselijke vermogens groter wordt – ook het aantal eigenschappen van de stof zal toenemen. Daarbij is de zegswijze veel minder juist dan zelfs de vertrouwde uitdrukking ‘zonsopgang of -ondergang’.\\
38) ‘Het toekennen van werkelijkheidswaarde aan abstracties is de fout van het realisme. Ruimte en tijd worden vaak los gezien van alle concrete bewustzijnservaringen, in plaats van als generalisaties van bepaalde aspecten daarvan.’ (Bain, ''Logic'', Deel II, blz. 389.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 304):\\
De hele orde van de natuur toont een voortgaande '''beweging''' naar ''een hoger leven''. Aan de werking van de schijnbaar meest blinde krachten ligt een plan ten grondslag. Het hele '''evolutieproces''' met zijn eindeloze aanpassingen is een bewijs daarvan. De onveranderlijke wetten die de zwakke en krachteloze soorten uitroeien om plaats te maken voor de sterke, en die zorgen voor het ‘overleven van de geschiktsten’, werken alle naar het grootse doel toe, al zijn ze nog zo wreed in hun directe werking. Juist het ''feit'' dat er aanpassingen ''voorkomen'', dat de geschiktsten ''inderdaad'' overleven in de strijd om het bestaan, toont aan dat wat ‘onbewuste Natuur’3 wordt genoemd, in werkelijkheid een samenstel van krachten is, die worden gehanteerd door half-intelligente wezens (elementalen), die worden geleid door hoge planeetgeesten (Dhyan-Chohans). Deze laatsten gezamenlijk vormen het gemanifesteerde woord van de ongemanifesteerde LOGOS en vormen tegelijkertijd het DENKVERMOGEN van het Heelal en zijn onveranderlijke WET.\\
3)De Natuur in abstracte zin genomen ''kan niet'' ‘onbewust’ zijn, want ze is de uitstraling van en dus (op het gemanifesteerde gebied) een aspect van het ABSOLUTE bewustzijn. Wie heeft de moed om aan planten en zelfs aan mineralen een ''eigen bewustzijn'' te ontzeggen? Hij kan slechts zeggen dat dit bewustzijn buiten zijn bevattingsvermogen ligt.\\
Deel I, ''Samenvatting'' (p. 316):\\
(xx.) ‘''Materie of substantie is zowel in onze wereld als daarbuiten zevenvoudig. Bovendien is elk van haar toestanden of beginselen in zeven graden van dichtheid verdeeld''. '''SURYA''' ''(de zon) toont in zijn zichtbare weerspiegeling de eerste of laagste toestand van de zevende of hoogste staat van de'' ALOMTEGENWOORDIGHEID, ''de allerzuiverste, de eerste gemanifesteerde adem van het steeds ongemanifesteerde SAT (het Zijn). Alle centrale stoffelijke of objectieve zonnen zijn naar hun substantie de laagste toestand van het eerste beginsel van de'' ADEM. ''Geen enkele van deze is meer dan de'' '''WEERSPIEGELING''' ''van zijn'' BEGINSELEN, ''die voor ieders blik zijn verborgen, behalve voor die van de Dhyan-Chohans, van wie de lichaamssubstantie behoort tot de vijfde afdeling van het zevende beginsel van de moedersubstantie en daarom vier graden hoger ligt dan de weerspiegelde zonnesubstantie. Evenals er zeven dhatu (hoofdsubstanties in het menselijke lichaam) zijn, zijn er ook zeven krachten in de mens en in de hele Natuur''.’\\
317: (xxv.) ‘''De zeven wezens in de zon zijn de zeven heiligen, zelfgeboren uit de inwonende kracht in de voedingsbodem van de moedersubstantie. Zij zenden de zeven hoofdkrachten of stralen uit, die zich aan het begin van pralaya zullen concentreren tot zeven nieuwe zonnen voor het volgende manvantara. De energie waaruit zij plotseling tot een bewust bestaan in iedere zon komen, wordt door sommigen Vishnu genoemd (zie de voetnoot hieronder), die de adem van het'' '''ABSOLUTE''' ''is''.\\
''Wij noemen dit het ene gemanifesteerde leven – zelf een '''weerspiegeling''' van het '''Absolute''' . . . . ''’\\
326: De zogenaamde ''krachten'', allereerst licht en '''elektriciteit''', en de samenstelling van de zonnebol moeten zorgvuldig worden onderzocht; en dit geldt ook voor de zwaartekracht en de '''nevelvlek'''theorieën. De aard van de '''ether''' en van de andere elementen moet worden besproken en zo moeten wetenschappelijke en occulte leringen tegenover elkaar worden geplaatst, waarbij een aantal tot nu toe geheime leerstukken van laatstgenoemde zullen worden onthuld. (Zie het Aanhangsel.)\\
Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 369):\\
Deze ‘oorspronkelijke substantie’ wordt door sommigen ''Chaos'' genoemd: '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|Plato]]''' en de '''[[3-DriehoekVanPythagoras|pythagoreeërs]]''' noemden deze '''[[Ether-paradigma#Denkr|''de wereldziel'']]''', nadat zij was bevrucht door de geest van ''dat'' wat op de oorspronkelijke wateren of de ''Chaos'' zweeft. De kabbalisten zeggen dat het zwevende beginsel de reeks droombeelden van een zichtbaar, gemanifesteerd Heelal ''schiep'' door zich daarin te '''weerspiegelen'''. ''Chaos'' vóór – ''ether'' na de ‘'''weerspiegeling'''’; het is steeds de godheid die alle Ruimte en dingen doordringt. Het is de onzichtbare, onweegbare geest van de dingen en het onzichtbare, maar goed voelbare fluïdum dat uitstraalt van de vingers van een gezonde magnetiseur, want het is vitale '''elektriciteit''' – het LEVEN zelf.\\
367: In het ‘begin’ – het Hebreeuws heeft geen woord om het begrip ‘eeuwigheid’ uit te drukken11 – vormt ‘God’ de ''hemel'' en de ''aarde''; en laatstgenoemde is ‘zonder vorm en leeg’, terwijl de eerste in werkelijkheid niet de hemel is, maar de ‘diepte’, de ''Chaos'', met duisternis op haar aangezicht12.\\
11) Het woord ‘eeuwigheid’, dat de christelijke theologen gebruiken in de betekenis van ‘voor altijd en altijd’, bestaat niet in de Hebreeuwse taal – noch als woord, noch als begrip. Le Clerc zegt dat ''oulom'' alleen een tijd betekent waarvan het begin of het einde onbekend is. Het betekent niet ‘'''oneindige duur'''’, en in het Oude Testament betekent ''voor altijd'' alleen maar een ‘lange tijd’. Ook in de Pur&#257;na’s wordt de term ‘eeuwigheid’ niet in de christelijke betekenis gebruikt. Want in het Vishnu Pur&#257;na staat duidelijk dat met eeuwigheid en onsterfelijkheid slechts wordt bedoeld ‘een bestaan tot aan het eind van de kalpa’ (Deel II, hoofdstuk viii).\\
12) De orfische theogonie is zuiver oosters en Indiaas van geest. De opeenvolgende transformaties die zij heeft ondergaan, hebben haar nu ver verwijderd van de geest van de oude kosmogonie, zoals men kan zien als men haar zelfs maar met de theogonie van Hesiodus vergelijkt. Toch breekt de ware Arische hindoegeest overal door, zowel in de orfische theogonie als in die van Hesiodus. (Zie het opmerkelijke boek van James Darmesteter, ''Cosmogonies Aryennes'', in zijn ''Essais Orientaux''.) Zo is de oorspronkelijke Griekse opvatting van de Chaos dezelfde als die van de Geheime Wijsheid-religie. Bij Hesiodus is daarom de Chaos oneindig, grenzeloos, zonder einde en zonder begin van duur, een abstractie en tegelijk een zichtbare aanwezigheid: RUIMTE, gevuld met duisternis, die oerstof is in haar ''vóór-kosmische'' toestand.Want in etymologische zin is Chaos volgens '''[[Aristoteles]]''' Ruimte, en Ruimte is in onze filosofie ''de'' altijd ongeziene en onkenbare godheid.\\
Deel I, hoofdstuk 9 ''De maan, deus lunus, phoebe'' (p. 425):\\
‘Een van de eerste en werkelijk noodzakelijke bezigheden van de mensen is het waarnemen van tijdperken2 die zich aftekenen op de gewelfde hemelboog, die zich verheft en die verrijst boven het niveau van de horizon of de vlakte van het stille water. Deze zouden worden aangeduid als de tijden van dag en nacht, van de fasen van de maan, van haar siderische of synodische omloopstijden, en als het tijdperk van het zonnejaar met zijn geregeld terugkerende jaargetijden; op dergelijke perioden zou de natuurlijke maat van dag en nacht – of van de dag die in licht en donker wordt verdeeld – worden toegepast.\\
2) De mythologie van de oudheid omvat zowel de oude sterrenkunde als de astrologie. De planeten waren de wijzers die op de wijzerplaat van ons zonnestelsel de uren van bepaalde periodieke gebeurtenissen aanwezen. Zo was '''[[Kompaskwadrant#Lev|Mercurius]]''' ''de boodschapper'' die was aangesteld om de tijd aan te geven van de dagelijkse verschijnselen van zon en maan, en hij was ook op andere manieren verbonden met de god en de godin van het licht.\\
429: Bij andere volkeren typeerde het getal zeven de theogonische evolutie, cyclussen, kosmische gebieden en de zeven krachten en occulte vermogens in de Kosmos – een grenzeloos geheel, waarvan de eerste, bovenste driehoek voor het eindige verstand van de mens onbereikbaar was. Terwijl andere volkeren zich dus, tengevolge van hun gedwongen beperking van de Kosmos tot '''Ruimte en Tijd''', alleen bezighielden met het zevenvoudige gemanifesteerde gebied ervan, brachten de joden dit getal uitsluitend met de maan in verband en baseerden al hun heilige berekeningen erop.\\
Deel I hoofdstuk 9 ''De zonnetheorie'' (p. 601):\\
‘De stof is eeuwig’, zegt de esoterische leer. Maar de stof die de occultisten zich in haar ''laya''- of '''''nul'''''toestand'' voorstellen, is niet de stof van de hedendaagse wetenschap; zelfs niet in haar meest ijle gasvormige toestand. De ‘stralende stof’ van Crookes zou stof van de grofste soort schijnen in het gebied van het begin, omdat stof zuivere geest wordt, voordat zij zelfs tot haar eerste punt van differentiatie is teruggekeerd. Als dus de adept of de alchemist eraan toevoegt dat, hoewel de stof eeuwig is, want zij is pradh&#257;na, er toch atomen ''worden geboren in elk nieuw manvantara'' of wederopbouw van het heelal, is dit niet zo’n tegenstrijdigheid als een materialist, die in niets buiten het atoom gelooft, zou kunnen denken. Er is een verschil tussen ''gemanifesteerde'' en ''niet-gemanifesteerde'' stof, tussen ''pradh&#257;na'', de beginloze en eindeloze oorzaak, en ''prakriti'' of het gemanifesteerde gevolg. De &#347;loka zegt:\\
‘Wat de niet-geëvolueerde oorzaak is, wordt door de meest eminente wijzen nadrukkelijk ''pradh&#257;na'' genoemd, ''oorspronkelijke grondslag'', die zeer fijn ''prakriti is'', nl. wat eeuwig is en wat tegelijk wel en niet is, ''niet anders dan een proces''.’\\
Wat in het hedendaagse spraakgebruik respectievelijk geest en stof wordt genoemd, is in eeuwigheid EEN als de eeuwigdurende oorzaak, en het is noch geest noch stof, maar HET – in het Sanskriet TAD (‘dat’) – alles wat is, was of zal zijn, alles wat de verbeelding van een mens zich kan voorstellen. Zelfs het exoterische pantheïsme van het hindoeïsme geeft het weer zoals geen enkele monotheïstische filosofie ooit heeft gedaan, want in verheven bewoordingen begint de kosmogonie ervan op de welbekende manier:\\
‘Er was geen dag en geen nacht, geen hemel en geen aarde, geen duisternis en geen licht. En er was niets anders dat door de zintuigen of door de verstandelijke vermogens kon worden waargenomen. Er was toen één Brahm&#257;, in wezen ''prakriti'' (Natuur) en geest. Want de ''twee aspecten'' van Vishnu, die verschillen van zijn hoogste essentiële aspect, zijn prakriti en geest, en Brahman. ''Als deze twee andere'' ASPECTEN ''van hem niet langer voortbestaan maar worden opgelost'', dan wordt dat aspect waaruit vorm en de rest – d.w.z. ''de schepping'' – opnieuw voortkomen, tijd genoemd, o tweemaal geborene.’\\
608: Een '''[[6-Sociologie#Cre|achtvorm]]''' (8) of dubbele lus kan men tot een zigzaglijn verkorten en ook tot een spiraal, en deze voldoet aan alle eisen van het probleem.\\
Een ''dubbele lus'' voor de neerwaartse evolutie, van geest naar stof; een andere ''spiraal''vorm misschien op het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|''weer-involuerende'']]''' pad naar boven, van stof naar geest, en het noodzakelijke geleidelijke en uiteindelijke weer opgaan in de ''laya''toestand, wat de wetenschap op haar eigen manier noemt ‘het wat elektriciteit betreft neutrale punt’, enz., ofwel het ''nul''punt ('''[[http://www.zeropoint.ca/table_GSSD.html|Z.P.F.]]''').\\
Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, monaden en atomen'']]''' (p. 676):\\
Op dit punt is de materialistische wetenschap onverbiddelijk. Om haar standpunt te ondersteunen, gooit zij haar eigen axiomatische wet van uniformiteit in de natuurwetten, die van de continuïteit en de hele logische volgorde van analogieën in de evolutie van het zijn, omver. Men laat de massa’s niet-ingewijden geloven dat het hele bijeengebrachte getuigenis van de geschiedenis, dat aantoont dat zelfs de atheïsten van de oudheid, zoals Epicurus en Democritus, in ''goden'' geloofden, onwaar was; en dat filosofen als Socrates en Plato, die het bestaan ervan verkondigden, enthousiasten en dwazen waren die zich vergisten. Als we onze opvattingen alleen op historische gronden baseren, op gezag van talloze eminente wijzen, neoplatonisten, mystici van alle eeuwen, vanaf Pythagoras tot de grote wetenschappers en professoren van deze eeuw die, als zij ‘goden’ verwerpen, toch in ‘geesten’ geloven, moeten we dan zulke autoriteiten als even zwakzinnig en dwaas beschouwen als de een of andere rooms-katholieke boer, die gelooft in zijn eens menselijke heilige of de aartsengel Michaël, en tot deze bidt?

H.P. Blavatsky boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (P. 342):\\
'''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 

Deel II, stanza 6 ''De evolutie van de zweetgeborenen'' (p. 177):\\
Een godheid die zich manifesteert in '''''Ruimte en Tijd''''' – deze twee zijn eenvoudig de vormen van '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''' wat het Absolute AL is – kan slechts een onderdeel van het geheel zijn. En omdat dit ‘al’ in zijn absoluutheid niet kan worden verdeeld, kan die ''gevoelde'' schepper (wij zeggen ''scheppers'') op zijn hoogst alleen maar het ''aspect'' daarvan zijn.\\
Deel II, stanza 10 ''De geschiedenis van het vierde ras'' (p. 276):\\
276: ‘Satan of Lucifer vertegenwoordigt de ''actieve'' of, zoals Jules Baissac het noemt, de ‘middelpuntvliedende energie van het Heelal’ in kosmische zin. Hij is vuur, licht, leven, strijd, inspanning, gedachte, bewustzijn, vooruitgang, beschaving, vrijheid, onafhankelijkheid. Tegelijkertijd is hij pijn, de reactie op de ''vreugde'' van de daad, en ''dood'' – de omwenteling van het ''leven'' – satan, die brandt in zijn eigen hel, voortgebracht door de heftigheid van zijn eigen stuwkracht – de expansieve ontbinding van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|nevelvlek]]''', die zich moet verdichten tot nieuwe werelden. En terecht wordt hij telkens opnieuw weerhouden door de eeuwige ''inertie'' van de ''passieve'' energie van de Kosmos – het onverbiddelijke ‘IK BEN’ – de vuursteen waaruit de vonken worden geslagen. Terecht worden hij . . . en zijn aanhangers . . . prijsgegeven aan de ‘zee van vuur’, want in de ''zon'' (in de kosmische allegorie in slechts één betekenis), de levensbron in ons ''stelsel'', worden zij gezuiverd (ontbonden) en gekarnd om ze voor een nieuw leven (de opstanding) geschikt te maken; die ''zon'' die, als de oorsprong van het actieve beginsel van onze aarde, tegelijk het ''thuis'' en de ''oorsprong'' van de wereldlijke satan is.’\\
Deel II, hoofdstuk 17 ''Het 'Heilige der heilige'. Zijn ontaarding'' (p. 526):\\
Nu verklaart Eustathius dat (&#921;&#937;) IO in het dialect van de ''Argiërs'' de ''maan'' betekent, en in Egypte was het een van de namen van de maan. Jablonski zegt: ‘&#921;&#937;, Ioh, ''Aegyptiis'' LUNAM ''significat neque habent illi in communi sermonis usu, aliud nomen quo Lunam, designent praeter'' IO.’ De kolom en de cirkel (IO), die nu het eerste decimale getal vormen dat bij Pythagoras het volmaakte getal was in de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|''Tetraktis'']]'''4, werden later een ''bij uitstek fallisch getal'' – in de eerste plaats bij de joden, bij wie het de mannelijke en vrouwelijke Jehova is.\\
4) Omdat het bestaat uit tien punten die in de vorm van een driehoek in vier rijen zijn gerangschikt. Het is het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|''tetragrammaton'']]''' van de westerse kabbalisten.\\
Deel II, hoofdstuk 18 ''Over de mythe van de gevallen engel'' (p. 553):\\
De eerste les van de esoterische filosofie leert dat de onkenbare Oorzaak geen '''evolutie''' teweegbrengt, hetzij bewust of onbewust, maar dat zij slechts periodiek ''verschillende aspecten van zichzelf'' laat zien, die door ''eindige'' denkvermogens kunnen worden waargenomen. Het '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|collectieve denkvermogen]]''' – het universele – dat is samengesteld uit verschillende en talloze menigten van scheppende machten, hoe oneindig ook in de gemanifesteerde tijd, is toch eindig, wanneer het wordt gesteld tegenover de ongeboren en onvergankelijke Ruimte in haar hoogste essentiële aspect. Wat eindig is, kan niet volmaakt zijn. Daarom zijn er lagere wezens onder deze menigten, maar er waren nooit ''duivels'' of ‘ongehoorzame engelen’, eenvoudig omdat zij allen door de wet worden beheerst.\\
Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 689):\\
Indien we onze beste bewijzen voor de verkondigde feiten willen aanvoeren, zullen we moeten teruggaan tot de eigenlijke bron van de geschiedenis. Want al zijn de lofzangen van de Rig Veda geheel allegorisch, ze zijn toch suggestief. De zeven stralen van '''SURYA''' (de zon) lopen daarin parallel met de zeven werelden (van elke planeetketen), met de zeven rivieren van hemel en aarde, waarbij de eerstgenoemde de zeven scheppende menigten zijn, en de laatstgenoemde de zeven mensen of oorspronkelijke mensengroepen. De zeven rishi’s uit de oudheid – de voorvaderen van al wat op aarde leeft en ademt – zijn de zeven vrienden van Agni, zijn zeven ‘paarden’ of zeven ‘hoofden’.\\
697: Voeg hierbij het volgende vers uit de esoterische boeken:\\
‘'''Ruimte en tijd''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''DAT''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een weerspiegeling van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘zeven geheime emanaties’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.\\
Als we bedenken dat de Pur&#257;na’s er de nadruk op leggen dat '''Vishnu''' identiek is met Tijd en Ruimte2, en dat zelfs het rabbijnse symbool voor God maqom, ‘Ruimte’ is, wordt het duidelijk waarom ter wille van een zich manifesterende godheid – ruimte, stof en geest – het ene centrale punt de driehoek en het viertal (de volmaakte kubus) werd, dus zeven. Zelfs de pravaha-wind (de mystieke en occulte kracht die de impuls geeft aan en de loop regelt van de sterren en planeten) is zevenvoudig. Het Kurma Pur&#257;na en het Linga Pur&#257;na noemen zeven hoofdwinden met die naam; deze winden zijn de beginselen van de kosmische Ruimte. Ze zijn nauw verbonden met Dhruva3 (nu Alpha), de poolster, die op haar beurt in verband staat met het voortbrengen van verschillende verschijnselen door middel van kosmische krachten.\\
2) '''Vishnu''' is ''alles'' – de werelden, de sterren, de zeeën, enz. ‘Vishnu is alles wat is, alles wat niet is . . . maar geen ''vastubh&#363;ta''’, ‘een substantie’ (Vishnu Pur&#257;na, Deel II, hfst. xii). ‘Dat wat de mensen de hoogste god noemen, is geen substantie ''maar de oorzaak ervan''; niet iets dat hier, daar of elders is, ''niet wat we zien'', maar dat waarin alles is – ruimte.’\\
Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een '''weerspiegeling''' van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘zeven geheime '''emanaties'''’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.

'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''' ''Levensboom (Sepher Yetzirah)'':\\
Indien we 'sepher' met '''ruimte'''  en 'sephar' met '''tijd''' vergelijken, dan betreft 'sippur' (of '''[[Communicatie|'communicatie']]''') de 'quintessense' of 'vijfde dimensie'. Aan de vierdimensionale 'kubus' van het Aardse bestaan wordt een vijfde 'hyper'-dimensie toegevoegd.\\
Verder behandelt Abraham de fundamenten van de qabalistische cosmologie. Daarin wordt de Kosmos 'meetbaar' d.m.v. 5 dimensies : 4 'nominale' of 'fysieke' dimensies (waardoor de 'elementale' werkelijkheid gestalte krijgt) en één 'meta-nominale' of 'metafysisch-spirituele' dimensie (die de quintessens eigen aan het 'zuiver levend kennen' -Daath optimaal- 'subtiel' waarneembaar maakt).\\
Op deze wijze vinden we dus een Daath-cyclus (of 'morele cyclus') die een quaternio in het leven roept:
->- Boom des Doods : het niet-zijn & de schaduw;\\
%spsp%a) passief goed (zwart/+): de mens ketent het goed;\\
%spsp%b) actief kwaad (wit/-): ontken dit & aanschouw leed;
->- Malkuth : kies voor het leven & wijs de dood af ;
->- Boom van het Leven : de vreugde van het zijn;\\
%spsp%c) passief kwaad (zwart/-): heel het leed & groei;\\
%spsp%d) actief goed (wit/+): voltooi de groei & verlicht.
Enkel wanneer de gehele Daath-cyclus ''bewust'' kan doorlopen worden is het mogelijk voorbij goed & kwaad te gaan en door te stoten tot de essentie van Kether (Zijn Licht). Enkel dan is het mystiek visioen mogelijk. De Daath-cyclus toont aan dat de gevorderde qabalist ''zichzelf rechtop plaatst'' & wel zo dat zijn hoofd boven de hemel (goed) reikt & zijn voeten onder de hel (kwaad) op een bodemloze bodem staan. Enkel dan is een 'zuivere', 'quintessentiële' levende kennis mogelijk. Dan kan de 'verlichte' mens de 'verlichtende taak' uitvoeren & 't convenant tussen God & mens in Malkuth realiseren (zodat de 'gevallen dochter' op de Troon van 't Begrip plaats neemt & de Edenische toestand hersteld wordt).\\
Door de groei van de levende kennis komt Malkuth op de plaats van de hogere Afgrond te liggen, en ontstaat de Edenische Boom van het Leven. De uiteindelijke bedoeling is dus al een anticipatie op het Jubileum van de huidige Kosmos. Zij die de nodige levende kennis hebben opgedaan worden opgenomen terwijl het achtergelaten chaotisch 'débris' de taak van de Demiurg van de volgende Kosmos bemoeilijkt. Daarom is er ook een verwantschap tussen Daath & de 'Ruach Hakodesh' (profetisch inzicht, inspiratie, 'heilige' geest). Immers, naarmate dat de Daath-cyclus steeds beter & beter begrepen & intuïtief doorleefd wordt, fungeert de qabalist als 'mediator' tussen de 'Edenische staat' en de 'gevallen staat'. Door gebruik te maken van de qabalah (het feit dat zij de neerslag is van de 'Heilige Geest' van verleden spirituele activiteit) kan de qabalist zijn niet-wetende kennis aanbieden waar hij de levensvatbaarheid sterk genoeg acht. Op deze wijze kan het 'qabalistisch inzicht' praktisch georganiseerd worden in ritualistische actie en maatschappelijke dienstbaarheid (waarbij dient te worden opgemerkt dat het de qabalist verboden is zijn qabalistisch inzicht als "qabalist" 'aan de man te brengen' of er 'zijn brood mee te verdienen' ; wat betekent -in het Westen- dat hij over een 'maatschappelijke positie' dient te beschikken die zijn praktische qabalah niet aantast -rabbi, psycholoog of filosoof-).\\
De '''hoofdsleutel''' van de qabalistische magie (of 'praktische qabalah' der creativiteit) valt uiteen in twee delen. Het eerste deel betreft de uitzuivering (purificatio) van alle onderdelen van het Grote Werk (zowel 'fysiek' als 'meta-nominaal'). Het tweede deel impliceert de 'heiliging' van de 'vrucht' van het Werk (illuminatio). In de alchemie worden deze twee fasen 'albedo' en 'rubedo' genoemd. De eerste brengt een labiel Levens-Elixir voort (het David-effect / Adeptus Minor), terwijl in de 'rubedo'-fase de 'Steen der Filosofen' wordt gevonden (d.w.z. een stabiele Zelf-gerealiseerde bewustzijnsstaat ; het Salomon-effect / 'YHVH eloa'v Daath').\\

'''[[http://www.faq-online.nl|Boek van de schepping]]''' (zoeken: Titel 'Sefer Yetsirah' en  Auteur: 'Kirsten van Dijkhuizen'):\\
'''5:2 They extend continually until eternity of eternities'''\\
'''Constant breiden zij uit van eeuwig tot in der eeuwigheid.''' In het Hebreeuws is van eeuwig tot in der eeuwigheid '''Adey Ad'''. Dit gaat tijd en ruimte te boven, wat we in 1:5 hebben besproken. In Sefer Jetiràh 4:4 bespraken we de 6 primaire richtingen. Hier werd niet over grenslijnen gesproken. In dit hoofdstuk is het wel het geval, omdat het eigenlijk gaat om meditatiemethode die gericht is op de grenslijnen van ruimte. Door de meditatie te richten op de 12 grenslijnen en op de 12 uitspraken van de Tetragrammaton, hoopt men de stadium eeuwig tot in der eeuwigheid te bereiken, het uitstijgen van '''tijd en ruimte'''.

'''[[http://www.arienskonvikt.nl/arienskonvikt/nws_show.php?id=386|De engelachtige]]''' doctor over de taal der engelen ('''[[wikipn: Angelologie|angelologie]]'''), Tijd en Ruimte\\
Engelen zijn volgens de geloofsleer zuiver geestelijke schepselen; ze staan tussen God en mensen in. Die plaats bepaalt ook hun dubbele functie in de middeleeuwse theologie. Ten eerste vervult de angelologie een belangrijke rol in het menselijk spreken over God. Het bestaan van wezens die zuiver geestelijk zijn maar toch schepsel en niet God, dwingt de theoloog om scherper na te denken over het unieke onderscheid van Schepper en schepsel dat anders is dan alle onderscheidingen die tussen schepselen gelden. U voelt hem wellicht al aankomen, onze Utrechtse specialiteit, the Christian distinction. Heel globaal gezegd: in het antieke denken loopt het onderscheid tussen goddelijk en niet-goddelijk parallel aan het onderscheid tussen geest en materie: goddelijk is identiek met geestelijk en niet-goddelijk is identiek met materieel. Dit wordt – om het modieus te zeggen – “gedeconstrueerd” in de engelenleer. Als engelen zuiver geestelijk zijn en toch niet god maar schepsel, moet het onderscheid tussen god en niet-god anders gedacht worden dan in termen van de tegenstelling tussen geest en materie. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de manier waarop we moeten denken dat de categorieën van tijd en ruimte niet op God van toepassing zijn. In de klassieke opvatting van Aristoteles zijn tijd en ruimte gebonden aan lichamelijkheid, materie, en aan '''beweging'''. Engelen echter zijn onlichamelijk en dus niet onderworpen aan tijd en ruimte, maar anderzijds zijn ze ook niet boven tijd en ruimte zoals God is. Immers, eeuwigheid en alomtegenwoordigheid zijn exclusief eigen aan God. Wat eeuwigheid en alomtegenwoordigheid dan betekenen kan preciezer worden doordacht door de tijd- en ruimteloosheid van engelen beschouwen. Zo wordt de christelijke theoloog door de engelenleer gedwongen het onderscheid tussen God en schepsel opnieuw en meer verfijnd te articuleren.

Wat betreft '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' zijn met name beschouwingen van Antonie Börger en Jan Nentjes bijzonder interessant.

'''[[http://www.nikhef.nl/~a17/boeken/boek.html|Antonie Börger]]''' kies: Vademecum Wijsgerige Ideeën, Ruimte en Tijd: Onder de indruk van de ontdekkingen van Isaac Newton, hield '''[[wikipn: Immanuel_Kant|Kant]]''' zich vooral met kosmologische problemen bezig (zie '''[[wikipn: Kosmologie|kosmologie]]'''). Hij stelde een theorie op ter verklaring van het ontstaan van ons zonnestelsel: dit zou op louter mechanische wijze zijn ontstaan uit een oernevel door middel van aantrekkende en afstotende krachten, gehoorzamend aan de gravitatie.
Deze theorie is later door '''[[wikipn:Pierre-Simon_Laplace|Pierre Simon de Laplace]]''', die Kants geschrift niet kende, opnieuw naar voren gebracht.
Men spreekt daarom van de '''[[wikipn: Kant-Laplacesche_Theorie|Kant-Laplace-theorie.]]'''
Naast dit rationalistische standpunt werd Kant onder invloed van het Engelse empirisme, vooral van '''[[wikipn: David_Hume|David Hume]]''', gebracht tot een sceptischer houding, met als gevolg een nadere bezinning op de mogelijkheden en de grenzen van de metafysische kennis. Hij deed een felle aanval op de Zweedse ‘ziener’ '''[[wikipn: Emanuel_Swedenborg|Emanuel Swedenborg]]''' wegens diens zgn. kennis van hogere werelden en betwijfelt daarmee tegelijk de waarde van veel metafysische kennis (1766).
Steeds meer kwam hij ertoe een duidelijk onderscheid te gaan maken tussen de door het verstand gekende en de door de zintuigen waargenomen wereld. Dit leidde o.a. tot het inzicht dat ruimte en tijd subjectieve kenvormen zijn, in tegenstelling tot zijn eerdere opvatting, dat de ruimte een absolute realiteit bezit en los van het menselijk kennen bestaat (zie bijv. tijd, '''[[wikipn: Natuurfilosofie|natuurfilosofie]]'''). Zo kan men in de oratie van 1770 al de voorafschaduwing zien van het latere kritische standpunt.

De '''[[http://www.nentjes.info/NL/|website]]''' (kies deel '''I''' en '''II''') van '''Jan Nentjes''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|Ruimte en tijd]]''',  belicht de microkosmos van de quantummechanica en de macrokosmos van de relativiteitstheorie. Jan Nentjes bekijkt eerst een uitdijend heelal dat zo ijl is, dat de zwaartekracht geen invloed meer heeft op de evolutie. Dan volgen drie heelalmodellen met zwaartekracht voor een subkritisch, kritisch en superkritische materie dichtheid.
De snaartheorie integreert de macrowereld van de relativiteitstheorie met de microwereld van de quantummechanica.

'''[[http://www.physics.science.ru.nl/natdoc2000/RuimteEnTijd/index.shtml|C. Dullemond:]]''' Het leuke is dat je in twee dimensies ruimte en tijd kunt verwisselen. Voor een platte ruimte krijg je dan de volgende figuur: 
%rfloat width=300Px%Attach:Ruimte.jpg
De meetkunde zoals die op middelbare scholen onderwezen wordt suggereert een starre structuur van de ruimte. Ons wordt geleerd dat meetkundige stellingen bewezen kunnen worden uitgaande van axioma's die weliswaar niet zelf kunnen worden bewezen maar die zo vanzelfsprekend zijn dat je aan de juistheid hiervan niet hoeft te twijfelen. Uitgaande hiervan kun je je energie geheel wijden aan de opbouw van het meetkundige systeem. Je kunt als het ware achterover in je stoel gaan zitten en door zuiver nadenken nieuwe waarheden ontdekken. In die zin is meetkunde niet proefondervindelijk en het is dus geen empirische wetenschap. Kant beweerde dat er materiële en geestelijke waarheden waren en dat de wiskunde, in het bijzonder de meetkunde, tot die laatste categorie behoorde. Het lijkt erop dat als je de moeite zou nemen om meetkundige stellingen te verifiëren ze ook tot op grote nauwkeurigheid uitkomen. Zo zou men proefondervindelijk kunnen nagaan of de som van de hoeken van een driehoek inderdaad 180o is. Dat is in de landmeetkunde inderdaad gedaan door uit te gaan van denkbeeldige driehoeken met torenspitsen als hoekpunten, maar de procedure diende eerder om de nauwkeurigheid van de gebruikte theodolieten te testen dan om de stelling zelf te onderzoeken.

Toch is die vanzelfsprekendheid niet terecht. Er wordt gesproken over punten, rechte lijnen, platte vlakken, cirkels, bollen en andere meetkundige figuren zonder er diepgaand op in te gaan hoe we aan deze ideeën komen. Euclides definieerde bijvoorbeeld een rechte lijn als datgene wat "gedragen wordt" door twee van zijn punten. Wat voor zin heeft zo'n definitie? Ik zal trachten duidelijk te maken dat de begrippen rechte lijn, plat vlak, cirkel en bol niet alleen iets zeggen over de meetkundige structuur van de ruimte maar ook over de eigenschappen van materie (en straling). Wanneer een klein kind met blokken speelt, ontwikkelt het een ruimtelijk inzicht dat de basis vormt voor bovengenoemde begrippen.


to:
Added lines 140-141:

June 01, 2011, at 10:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 23 from:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']])
to:
!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']], [[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]])
June 01, 2011, at 10:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 129 from:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Tijd]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]], [[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
to:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Tijd]] ([[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
Added line 249:
Added lines 260-261:

June 01, 2011, at 10:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 24-80 from:
to:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Al snel zag '''[[http://wiki.kuunders.info/index.php?title=Gerard_'t_Hooft/|’t Hooft]]''' in dat het handig was om de '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte en de tijd]]''' in stukjes te snijden. “Die zijn normaal gesproken continu en als je in ieder punt wat laat gebeuren, krijg je een oneindig aantal variabelen. In mijn aanpak verspringen deeltjes van punt naar punt. Dat verlost je van de oneindigheden en achteraf neem je zoveel punten dat je praktisch weer een continuüm hebt.” Er volgde een bijzondere, lang niet soepele maar uiteindelijk zeer succesrijke samenwerking tussen ’t Hooft en zijn promotor Veltman.\\
Het knelpunt bleek te liggen in het zogeheten Higgsdeeltje, dat moest er beslist bij. “Na vele verhitte discussies waren we uitgekomen op een theorie die met de oneindigheden afrekende”, zegt ’t Hooft. “Maar daarmee waren we er nog niet. Het bepalen van de exacte fysische uitdrukking was nog een taaie opgave.\\
Uiteindelijk bleek dat als we niet met de gewone vier dimensies rekenden, maar '''3,999''' invulde, de formules zich veel beter lieten hanteren. Eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet, logisch gezien is een dimensie van '''3,999''' onzin. Maar het werkte.”\\
“Veltman en ik waren enthousiast over dit nieuwe inzicht: leuk, pragmatisch, als het werkt is het goed genoeg, en wat kan het ons schelen wat die 3,999 betekent.

''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 360/361):\\
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.

De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld wordt verbonden.

De gemanifesteerde werkelijkheid staat tegenover de ongemanifesteerde werkelijkheid, de macrokomos tegenover de microkosmos, '''[[goo:Materie|ruimte tegenover materie]]'''. Het gaat om de vraag hoe met behulp van de schakel tussen ruimte en materie, de tijd ('''[[Ether-paradigma|'energie']]''') de transformatie plaatsvindt. De griekse filosoof '''[[wikipn: Heraclitus|Herakleitos]]''' zei: ''panta rhei'', alles is in '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|beweging]]'''. Het gaat om '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|'Flux en Transformatie']]'''.

'''[[6-Sociologie#Sam|Ken Wilber]]''' boek ''Een beknopte geschiedenis van alles'' (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: '''[[wikipn:Mahayana#Verlichte_wijsheid|Prajna]]''' (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna ('''[[wikipn:Mahayana#Compassie|Mededogen]]''', Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|Goden-Monaden-Atomen]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).

De kosmos heeft vier dimensies: drie ruimte, één tijd. We leven in een vierdimensionaal ruimte/tijd-continuüm, het eeuwige NU.\\
Het '''[[kompaskwadrant]]''' wordt gebruikt om de 5e dimensie, de kwintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm te belichten.\\
Middelste kwadrant: Het 5e element de Monaden met als voertuig Theos. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
||Rapport ‘E i V’, ||Inhoud ||'''Theosofie:''' '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit'']]''' ||''in de evolutie''  ||  ||'''Natuurlijke kringloop''' (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||Deel VII              || Deel V    ||1. Goden  ||3. Kosmos  ||Macrokosmos ||Tijd-as              ||
||1. Vuur ----  || 3. Lucht  ||7. Âtma ||5. Manas ||1. Ruimte, Wat ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||4. Aarde ---- || 2. Water  ||4.b Kama ||6. Buddhi  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. Materie, Hoe  ||
||Deel IV ||Deel VI  ||4.a Chaos ||2. Atomen  ||Tijd-as  ||Microkosmos      ||

|| || || || ||Rapport ‘E i V’, de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||'''Macrokosmos''' || ||'''Microkosmos''' ||  ||'''Macrokosmos'''  ||Tijd-as              ||
||Leegte ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <<<< ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
|| ||'''Microkosmos''' || ||  ||Tijd-as  ||'''Microkosmos'''      ||
||  || || || ||5e element Ether
|| || || || ||(snijpunt van de ||diagonalen 1./2. en 3./4)

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur'':\\
Als we deze gedachtelijn volgen, beseffen we ook dat abstract denkvermogen of bewustzijn, of wat soms geest of het goddelijke wordt genoemd, tijd of duur moet hebben om te kunnen voortbestaan, en ruimte moet hebben om in te bestaan. Omdat we geen drie oneindigheden kunnen hebben – namelijk kosmisch denkvermogen, kosmische ruimte en oneindige duur – wat logisch gesproken een onmogelijkheid zou zijn, zijn ze in essentie niet drie verschillende, afzonderlijke dingen, maar slechts drie aspecten van de ene fundamentele en altijddurende Werkelijkheid.\\
We zien dus dat denkvermogen of bewustzijn, duur of abstracte tijd, en ruimte fundamenteel één zijn.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk ''De zevenvoudige zeven beginselen'':\\
De '''[[ZevenWijsheidssleutels#Der|derde sleutel]]''' is de leer van de elkaar doordringende wezens of levens, ook de leer van de hiërarchieën genoemd, die tevens onscheidbare en elkaar overal doordringende gebieden of sferen zijn. Alles bestaat in al het andere . Er zijn in feite nergens absolute scheidslijnen, hoog noch laag, innerlijk noch uiterlijk, goed noch verkeerd, boven noch beneden. '''Er is in wezen niets dan een eeuwig ZIJN en een eeuwig NU'''. Zoals de oude stoïcijnen het zo prachtig hebben gezegd: ‘Alles doordringt al het andere.’ Zelfs de lucht bijvoorbeeld die we inademen, trilt van de ontelbare levens; de monadische essenties of levens zijn in de lucht die we inademen, in onze beenderen, in ons bloed, in ons vlees, in alles. Denk erover na; laat uw gedachten de vrije loop, maak u innerlijk vrij. Laat uw verbeelding u meevoeren naar de wonderen die deze sleutels voor ons toegankelijk maken. Een nauwgezette studie van de oude wijsheid en een zuiver en onzelfzuchtig leven zullen uw onfeilbare gids zijn.


====
June 01, 2011, at 10:11 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 73-128:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Al snel zag '''[[http://wiki.kuunders.info/index.php?title=Gerard_'t_Hooft/|’t Hooft]]''' in dat het handig was om de '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte en de tijd]]''' in stukjes te snijden. “Die zijn normaal gesproken continu en als je in ieder punt wat laat gebeuren, krijg je een oneindig aantal variabelen. In mijn aanpak verspringen deeltjes van punt naar punt. Dat verlost je van de oneindigheden en achteraf neem je zoveel punten dat je praktisch weer een continuüm hebt.” Er volgde een bijzondere, lang niet soepele maar uiteindelijk zeer succesrijke samenwerking tussen ’t Hooft en zijn promotor Veltman.\\
Het knelpunt bleek te liggen in het zogeheten Higgsdeeltje, dat moest er beslist bij. “Na vele verhitte discussies waren we uitgekomen op een theorie die met de oneindigheden afrekende”, zegt ’t Hooft. “Maar daarmee waren we er nog niet. Het bepalen van de exacte fysische uitdrukking was nog een taaie opgave.\\
Uiteindelijk bleek dat als we niet met de gewone vier dimensies rekenden, maar '''3,999''' invulde, de formules zich veel beter lieten hanteren. Eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet, logisch gezien is een dimensie van '''3,999''' onzin. Maar het werkte.”\\
“Veltman en ik waren enthousiast over dit nieuwe inzicht: leuk, pragmatisch, als het werkt is het goed genoeg, en wat kan het ons schelen wat die 3,999 betekent.

''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 360/361):\\
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.

De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld wordt verbonden.

De gemanifesteerde werkelijkheid staat tegenover de ongemanifesteerde werkelijkheid, de macrokomos tegenover de microkosmos, '''[[goo:Materie|ruimte tegenover materie]]'''. Het gaat om de vraag hoe met behulp van de schakel tussen ruimte en materie, de tijd ('''[[Ether-paradigma|'energie']]''') de transformatie plaatsvindt. De griekse filosoof '''[[wikipn: Heraclitus|Herakleitos]]''' zei: ''panta rhei'', alles is in '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|beweging]]'''. Het gaat om '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|'Flux en Transformatie']]'''.

'''[[6-Sociologie#Sam|Ken Wilber]]''' boek ''Een beknopte geschiedenis van alles'' (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: '''[[wikipn:Mahayana#Verlichte_wijsheid|Prajna]]''' (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna ('''[[wikipn:Mahayana#Compassie|Mededogen]]''', Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|Goden-Monaden-Atomen]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).

De kosmos heeft vier dimensies: drie ruimte, één tijd. We leven in een vierdimensionaal ruimte/tijd-continuüm, het eeuwige NU.\\
Het '''[[kompaskwadrant]]''' wordt gebruikt om de 5e dimensie, de kwintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm te belichten.\\
Middelste kwadrant: Het 5e element de Monaden met als voertuig Theos. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
||Rapport ‘E i V’, ||Inhoud ||'''Theosofie:''' '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit'']]''' ||''in de evolutie''  ||  ||'''Natuurlijke kringloop''' (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||Deel VII              || Deel V    ||1. Goden  ||3. Kosmos  ||Macrokosmos ||Tijd-as              ||
||1. Vuur ----  || 3. Lucht  ||7. Âtma ||5. Manas ||1. Ruimte, Wat ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||4. Aarde ---- || 2. Water  ||4.b Kama ||6. Buddhi  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. Materie, Hoe  ||
||Deel IV ||Deel VI  ||4.a Chaos ||2. Atomen  ||Tijd-as  ||Microkosmos      ||

|| || || || ||Rapport ‘E i V’, de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4): ||||
||'''Macrokosmos''' || ||'''Microkosmos''' ||  ||'''Macrokosmos'''  ||Tijd-as              ||
||Leegte ---- ||Inhoudloos ||Inhoud >>>> ||Inhoudloos, leegte   ||1. '''[[wikipn:Ruimte_%28astronomie%29|Ruimte, Wat]]''' ----  ||3. Oneindigheid, Ruimteloosheid ||
||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|'''    ||
||Vormloos  ---- ||Inhoud ||Vormloos <<<< ||Vorm, Vormbaar  ||4. Eeuwige NU ----  ||2. '''[[wikipn:Ruimte_%28natuurkunde%29|Materie, Hoe]]'''  ||
|| ||'''Microkosmos''' || ||  ||Tijd-as  ||'''Microkosmos'''      ||
||  || || || ||5e element Ether
|| || || || ||(snijpunt van de ||diagonalen 1./2. en 3./4)

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur'':\\
Als we deze gedachtelijn volgen, beseffen we ook dat abstract denkvermogen of bewustzijn, of wat soms geest of het goddelijke wordt genoemd, tijd of duur moet hebben om te kunnen voortbestaan, en ruimte moet hebben om in te bestaan. Omdat we geen drie oneindigheden kunnen hebben – namelijk kosmisch denkvermogen, kosmische ruimte en oneindige duur – wat logisch gesproken een onmogelijkheid zou zijn, zijn ze in essentie niet drie verschillende, afzonderlijke dingen, maar slechts drie aspecten van de ene fundamentele en altijddurende Werkelijkheid.\\
We zien dus dat denkvermogen of bewustzijn, duur of abstracte tijd, en ruimte fundamenteel één zijn.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk ''De zevenvoudige zeven beginselen'':\\
De '''[[ZevenWijsheidssleutels#Der|derde sleutel]]''' is de leer van de elkaar doordringende wezens of levens, ook de leer van de hiërarchieën genoemd, die tevens onscheidbare en elkaar overal doordringende gebieden of sferen zijn. Alles bestaat in al het andere . Er zijn in feite nergens absolute scheidslijnen, hoog noch laag, innerlijk noch uiterlijk, goed noch verkeerd, boven noch beneden. '''Er is in wezen niets dan een eeuwig ZIJN en een eeuwig NU'''. Zoals de oude stoïcijnen het zo prachtig hebben gezegd: ‘Alles doordringt al het andere.’ Zelfs de lucht bijvoorbeeld die we inademen, trilt van de ontelbare levens; de monadische essenties of levens zijn in de lucht die we inademen, in onze beenderen, in ons bloed, in ons vlees, in alles. Denk erover na; laat uw gedachten de vrije loop, maak u innerlijk vrij. Laat uw verbeelding u meevoeren naar de wonderen die deze sleutels voor ons toegankelijk maken. Een nauwgezette studie van de oude wijsheid en een zuiver en onzelfzuchtig leven zullen uw onfeilbare gids zijn.

Added line 192:
Added lines 203-204:

June 01, 2011, at 10:06 PM by 86.83.160.63 -
Added line 6:
#[[#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]]
Deleted line 8:
#[[4-4DrieLogoiThese2#Rti|Ruimtetijd]]
June 01, 2011, at 10:04 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 21-23:


!![[#Mat]][[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële- en Immateriële wereld]] ([[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos|'Macro en  Micro']])
June 01, 2011, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
Added line 8:
#[[4-4DrieLogoiThese2#Rti|Ruimtetijd]]
June 01, 2011, at 12:20 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 8-10 from:
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
to:
#[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Samenvatting]]
#[[4-4DrieLogoiThese2#Ook|Zie ook]]
#[[4-4DrieLogoiThese2#Links|Externe Links]]
June 01, 2011, at 12:18 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 247-295 from:
!![[#Ook]]Zie ook:
!!!Boeken:
*'''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|René Meijer]]''' ''De Ether Bestaat!''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur''
*'''Paul van Oyen''', ''Het Enneagram NU''
*'''[[wikipn:Lee_Smolin|Lee Smolin]]''' ''TROUBLE with PHYSICS''
*'''[[http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/20961063/|Fysica]]''' Een wetenschap in verwarring

!![[#Links]]Externe Links
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology|Cosmology]]'''
*'''[[wikipn:Plasmafysica|Plasmatheorie]]'''
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma (aggregatietoestand)]]'''
*'''[[wikipn:Kosmologie#Ontstaan_van_de_verschillende_elementen|Ontstaan van de verschillende elementen]]'''
*'''[[wikipn:Scheikundig_element|Chemisch element]]'''
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Geschiedenis van de Aarde]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]'''
*'''[[wikipn:Barry_Setterfield|Barry Setterfield]]''' '''[[wikipn:Jongeaardecreationisme|Jongeaardecreationisme]]'''
*'''[[wikipn:Tijdreizen|Tijdreizen]]'''
*'''[[wikipn:Energetica_%28natuurwetenschap%29|Energetica]]'''
*'''[[http://artikelen.foobie.nl/natuur/essay-god-vs-darwin/|God versus Darwin]]'''
*'''[[http://www.collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http%3A%2F%2Fwww.collegenet.nl%2Fstudiemateriaal%2Fverslagen.php%3Fverslag_id%3D5364| Het ontstaan]]''' van leven op Aarde, de evolutie
*'''[[wikipn:Stromatoliet|Stromatoliet]]'''
*'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Theory_of_Cognition|Santiago-theorie]]'''
*'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven| De eenheid van leven]]''' (Santiago-theorie)
*'''[[wikipn:Metrische_ruimte|Metrische ruimte]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space|Engelse versie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime|Spacetime]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime_symmetries| Spacetime symmetries]]'''
*'''[[wikipn:Psi_wheel|Psi wheel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psi_wheel|Engelse versie]]''')
*'''[[wikipn:Scheidingsaxioma|Scheidingsaxioma]]'''
*'''[[http://wetenschap.infonu.nl/diversen/14569-zenuwstelsel-organisatie-van-het-centrale-zenuwstelsel.html|Zenuwstelsel:]]''' organisatie van het centrale zenuwstelsel
*'''[[http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=5411&read=1|Een multidimensionaal bewustzijn]]'''
*'''[[http://www.nieuwetijd.net/emftech/kryon7.html|DEMF Hoofdstuk]]''' uit het 7e Kryon boek
*'''[[http://hermes7.katinkahesselink.net/2004/mei.html|Hermes7]]''' Leraar, wat moet ik doen om tot wijsheid te komen? Stem van de Stilte (tweede fragment), H.P. Blavatsky
*'''[[http://karlmarxbarksbarth.web-log.nl/karlmarxbarksbarth/2006/07/index.html|Peter van der Linden]]''' Tibetaans boeddhisme
*'''[[http://www.theosofie.net/impuls/1999/dzyan.html|David Pratt]]''' Het Boek van Dzyan (Tibetaans boeddhisme)
*'''[[http://www.physics.science.ru.nl/natdoc2000/RuimteEnTijd/index.shtml|C. Dullemond]]''' Ruimte en Tijd
*'''[[http://www.nikhef.nl/~a17/boeken/boek.html|Antonie Börger]]''' kies: Vademecum Wijsgerige Ideeën, Ruimte en Tijd
*'''[[http://www.nentjes.info/NL/|Jan Nentjes]]''' kies '''Ruimte en tijd''', deel '''I''' en '''II''' 
*'''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|Jan Nentjes ]]''' Ruimte-Tijd continuum
*'''[[http://www.lorentz.leidenuniv.nl/vanbaal/SRT/tompkins|Mr. Tompkins]]''' in Wonderland door George Gamov
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''' ''Levensboom (Sepher Yetzirah)''
*'''[[http://www.faq-online.nl|Boek van de schepping]]''' (zoeken: Titel 'Sefer Yetsirah' en  Auteur: 'Kirsten van Dijkhuizen')
*'''[[http://www.tandartsvandongen.nl/Bewustzijn.pdf|Drs FC van Dongen]]''' Het Bewustzijn als Quantum-verschijnsel Een kritiek op de tijdsbeleving
*'''[[http://www.omgaanmetverandering.nl/scriptie.htm|Linda Hulshof]]''' D r o o m b e w u s t z i j n
*'''[[http://www.zigzagzine.nl/13str4n.html|Rini Sips]]''' Kennis van ruimte en tijd
*'''[[http://www.schoolofsynnervation.nl/nl/index.php|School of Synnervation]]'''
*'''[[wikipn:Willem_de_Sitter_%28wetenschapper%29|Willem de Sitter (wetenschapper)]]'''

to:
Added lines 254-256:


June 01, 2011, at 12:17 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 245-345 from:
!![[#Sam]]Samenvatting
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.

'''[[4-Unificatietheorie#Ene|Materie]]''' of stof is de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd.\\
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology|plasma kosmologie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ambiplasma|Ambiplasma]]''') gebaseerde SED 
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief  hoe het energieniveau van atomen kan worden verhoogd ('''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]''').

Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens '''[[wikipn:Lee_Smolin|Lee Smolin]]''' een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Smolin]]''' ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.

't Hooft en Veltman maakten in de materiële wereld van de '3,999 dimensie' gebruik. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze met de '''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|Heilige Tetraktis]]''' in de immateriële wereld correspondeert.   

'''De tijd zal het leren'''\\
Beslissingen worden in een ''split second'' genomen. De toekomst leert of op grond van de ervaring uit het verleden de juiste beslissingen zijn genomen.\\
Tijd is een stroom die alle gebeurtenissen die er geweest zijn verbindt met alle gebeurtenissen die er nog zullen komen.

'''[[WatIsTijd?#Hom|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64), ''' ''Wat is tijd?'' ''':\\
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|‘pijl’]]''' die zich vanuit het '''verleden''' via het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|heden]]''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|grote probleem]]''' is het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|verschijnen respectievelijk verdwijnen]]''' van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde.

'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|Ouspensky]]''' schrijft in zijn essay 'De vierde dimensie' (1908-1929): "Zelfs een oppervlakkige bekendheid met het probleem van de vierde dimensie doet reeds de noodzakelijkheid inzien het langs psychologische en natuurkundige weg te bestuderen. De vierde dimensie is onkenbaar.

Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5Ddimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos| gemanifesteerd en ongemanifesteerd]]'''). Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).

In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

'''[[http://users.skynet.be/fa072899/nl/glossarium.htm#Roos%20des%20Harten|Roos of Roos des Harten:]]''' Mystieke aanduiding van de Geestvonkatoom, ook nog Oeratoom genoemd, of de Graankorrel Jesu. Het is het laatste spoor van de Oorspronkelijke mens die zich in de kern van de '''microkosmos''' bevindt. Deze wordt gesitueerd bij de rechter bovenkant van het hart van de persoonlijkheid, en is de kiem voor de vernieuwing van de microkosmos.\\
Hart : Centrum van de menselijke microkosmos, drager van het Geestvonkatoom - de Roos -, de basis voor het ontwaken en de heropbouw van de Ziel. Daarom begint de bevrijdingsweg - die eindigt op de top van Golgotha in het hoofdheiligdom - steeds in Bethlehem, de grot van het Hart, waar het Godskind - de goddelijke kundalini - geboren wordt. Elk ander proces dat berust op mentale of occulte vermogens (van het hoofd of van het sacrum) van de persoonlijkheid lopen uit op een nog grotere gevangenschap (zie Aurisch wezen).

'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk ''Feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 206).

Roger Rundqvist ''De ultieme inwijding'' (PRANA van okt/nov 2009):\\
Het artikel van Roger Rundqvist beschrijft het thema '''Het allergrootste in het allerkleinste'''. Tot slot schrijft hij: In dit perspectief werden '''Atman''' en '''Brahman''' – het allerkleinste en het allergrootste – als onscheidbaar en één ervaren.

De ruimte heeft 3 dimensies, absolute tijd is de 4e dimensie, maar ‘Ruimte en Tijd’ is de 5e dimensie.

De in de bijlage '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|‘Nu, Verleden en Toekomst’]]''' en met name de in het rapport '''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|''De beleving van tijd'']]''' van J.F. Coeterier gerubriceerde definities laten zien
dat het definiëren van het verschijnsel tijd nog niet zo eenvoudig ligt. Waandenkbeelden blijven ontstaan zolang de geesteswetenschappers en de natuurwetenschappers los van elkaar blijven functioneren. Voor wat betreft ruimte en tijd kan er maar een waarheid zijn, die voor beide domeinen geldt. Het is wenselijk dat de discrepantie die er over de begrippen ruimte en tijd is ontstaan wordt opgeheven. Een paradigmawisseling van '''[[wikipn: Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken treedt op, wanneer de grens die tussen de domeinen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen is ontstaan wordt doorbroken.
Het dilemma waar de wereld voor staat is al eerder verwoord door Jan Willem Schulte Nordholt: ‘Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren’.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van ''Eenheid in Verscheidenheid'' al is uitgevonden. In principe draait het om één medaille met twee kanten. De mystieke weg (Krishna, Laozi, Pythagoras, Plato, Jezus, Boeddha, Mohammed, Ramon Lull, Blaise Pascal, Bahá'u'lláh, Hazrat Inayat Khan, Blavatsky, Sri Aurobindo, Carl Jung, Teilhard de Chardin, Maslow) berust op ervaringen uit het verleden. Voor acceptatie van de nieuwe unificatietheorie dient aan één voorwaarde te worden voldaan namelijk dat de wetenschappelijke wereld akkoord gaat dat er maar een natuurlijke tijd bestaat, de '''eeuwige duur''', het nu. De theorie kan dan een houvast bieden voor de toekomst. 

'''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|Bergson]]'''
(p. 100), '''Duur''' en '''Tijd''' ('''[[Tetrade#Rech|Rechter - en Linker hersenhelft]]''')
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.

Met behulp van het '''[[kompaskwadrant]]''' worden de contouren van het Ether-paradigma uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|'Ruimte en Tijd']]''' of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan?

De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

'''[[wikipn:Aslan_%28Narnia%29|C.S. Lewis]]''' gebruikte de figuur van Aslan om het concept van de goddelijke '''[[wikipn: Logos|Logos]]''' voor kinderen wat beeldender te maken.

In het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos|enneagram]]''' staat de '''[[Geestkunde#Sch|scheppingsdriehoek]]''' 9 - 3 - 6, de '''[[Standaardmodel#Inl|Triade]]''' en bij de levensboom de '''[[Tetrade]]''' centraal. Bij de Wet van Zeven gaat het echter om de dynamiek van de gemanifesteerde werkelijkheid, het hexagram, dat zowel de Triade als de Tetrade omvat. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Creativethink]]''' biedt een handvat om de '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaos]]''' in ons leven te helpen beheersen. De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|'Triade en Tetrade']]''' toont een historisch kader. Het raamwerk dient als achtergrond om de gebeurtenissen in de huidige tijd te kunnen duiden.   

'''Ervin Laszlo:''' 'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiërarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal]]''' verbonden coherente systemen'.\\
'''Aarde''', in het centrum: 5e Zintuig, Mond (proeven).

Volgens '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' is het kwantumvacuüm de oerbron van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en materie]]'''. Het concept ‘in-formatie’ van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''' wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn'' (p. 67) toe. '''[[SriAurobindo|Sri Aurobindo:]]''' ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.

Het eindige, gemanifesteerde universum is volledig gevuld met '''[[Standaardmodel#Mat|atomen]]'''. Elk atoom (organisme, mens) in het fractale ‘nu’ neemt in deze ruimte een unieke positie in. Deze atomen staan door het eeuwige nu ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|absolute tijd]]''') met elkaar in verbinding. De '''[[4-Unificatietheorie#Ene|theorie van Einstein]]''' ('''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''') leert dat er tussen de atomen onderling wel degelijk tijdsverschillen (relatieve tijd) bestaan.

Blavatsky, ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
'''[[Standaardmodel#Mat|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
724: '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Dat]]''' (Dit), de ongeopenbaarde oorzaak van geest en stof, het Ene Leven de grondslag van alles.

Een '''Dhyani-Boeddha''' is een wezen dat ‘eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil zeggen van de ene Mahakalpa tot de andere – het samenvattende toppunt van deze drie is '''Adi-Boeddha''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|de christos, de logos]]'''), het wijsheidsbeginsel, dat volstrekt is en derhalve buiten ruimte en tijd staat (Deel III, p. 418). 

Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

'''[[http://www.smeetsadvies.nl/word/5._Bewustzijn.doc|Eckhart Tolle]]''' bespreekt het trieste lot van mensen die alles al hebben bereikt en vergaard wat ze ooit hebben verlangd. Dit is het gevoel van ‘niet meer te wensen en toch niet gelukkig’. Volgens Tolle is het volstrekt logisch dat de schijnwereld van vorm, ruimte en tijd ons nooit blijvend geluk zal kunnen schenken. Wat alle spirituele tradities leren, is dat blijvend geluk en behoeftenbevrediging niet samen gaan. Blijvend geluk kan alleen worden verkregen door de identificatie met vorm juist los te laten. Dus door te beseffen: ik ben ten diepste een tijdelijke vorm, een vergankelijke manifestatie van de Ene, tijdloze Vormloze en Ongemanifesteerde werkelijkheid. En het is volgens Tolle altijd mogelijk om contact te maken met het Ongemanifesteerde. De belangrijkste toegangspoort is, volgens Tolle, het ‘NU’, het huidige moment.\\
In termen van Hermans zou je kunnen zeggen dat er dominantiewisseling van ik-posities plaatsvindt waarbij het egoïsche zelf steeds meer van de troon van de metapositie wordt gestoten ten gunste van een ik-positie die zich manifesteert met het vormloze. Of in termen van '''[[RobertoAssagioli|Assagioli]]''': dat het Hoger Zelf het zelf steeds meer gaat bepalen. Of in termen van mensen als Stolp, Douven, Steiner en Blavatsky dat onze hogere bewustzijnslagen, die overeenstemmen met de hogere lichtwerelden, het steeds meer voor het zeggen gaan krijgen.

'''[[http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=5411&read=1|Een multidimensionaal bewustzijn]]'''\\
Tijd bestaat helemaal niet en is dus een menselijke illusie. Enkel het NU bestaat. Het Nu is niet iets vaag of ver weg, maar een diepe beleving van eenheid waar we zelf gestalte aan kunnen geven. Het is niet vandaag of heden, maar is het tijdloze bewustzijn, waar een diep geluk in verborgen zit. Zodra je in je bewustzijn het begrip toekomst laat leven, en bij deze vrijwel automatisch een beeld van morgen, of volgende week schept, leef je de illusie.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/stem/frag2.html|Stem van de Stilte]]''' (tweede fragment), H.P. Blavatsky\\
De leerling zegt:\\
Leraar, wat moet ik doen om tot '''wijsheid''' te komen?\\
Wijze, wat om '''volmaaktheid''' te verwerven?\\
Zoek naar de paden. Maar, lanoe [leerling], wees rein van hart voordat u aan uw reis begint. Leer, voordat u uw eerste stap zet, het '''werkelijke''' van het '''bedrieglijke''' te onderscheiden, het '''tijdelijke''' van het '''eeuwigdurende'''. Leer vooral verschil te zien tussen '''verstandelijke kennis''' en '''zielenwijsheid''', tussen de ‘'''leer van het oog'''’ en die van het ‘'''hart'''’.\\
Ja, onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse lucht; de ziel een vogel die daarin gevangen zit. Hij zingt niet en kan zich niet verroeren. De zanger zit doodstil en verstijfd en sterft van uitputting.\\
Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis als er geen zielenwijsheid is om haar te verlichten en te leiden.

''De Geheime Leer'' Deel I ''Inleiding'' (p. 25):\\
Wijs is hij die zich aan het '''[[DanMillman#Inl|gulden midden]]''' houdt en die gelooft in de eeuwige '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|rechtvaardigheid]]''' van de dingen.

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel ('''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Epithumia]]''') en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
to:
Added lines 302-303:

May 12, 2011, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 345-347:


May 12, 2011, at 12:00 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 404-405:

May 12, 2011, at 12:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 326-327 from:
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het om '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 
to:
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 
Added line 348:
Added lines 405-406:

May 08, 2011, at 06:06 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 403-404:

May 08, 2011, at 06:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 269-270 from:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos| gemanifesteerd en ongemanifesteerd]]'''). Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
to:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5Ddimensie]]''', de relatie met het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos| gemanifesteerd en ongemanifesteerd]]'''). Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
Added line 347:
Added lines 404-405:

May 03, 2011, at 11:45 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 402-405:May 03, 2011, at 11:45 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 70-73:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|hier-en-nu]]''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Added line 243:
Added lines 403-404:

May 03, 2011, at 11:43 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 339-342:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/ierland.html|Fay van Ierlant:]]''' Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de Verenigde Naties als ontwikkelingseconoom. Ze zegt daarover: “De Verenigde Naties vormen een '''weerspiegeling''' van de wereldgemeenschap en kunnen slechts effectief zijn in die mate dat wij, mensen, het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt worden door kortzichtige ambities van lidstaten ten nadele van het geheel.”\\
Bij de huidige toestand van het menselijk bewustzijn is het moeilijk voor de Verenigde Naties de ware bovennationale roeping waar te maken waarin de loyaliteit aan iedere staat in evenwicht wordt gehouden door loyaliteit aan het Grote Geheel. De zoektocht naar vrede en solidariteit moet geworteld kunnen zijn in begrip en respect voor '''Eenheid in verscheidenheid'''. Daarom ligt de voortgaande evolutionaire ontwikkeling van de mens vooral in de sfeer van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Zelfkennis]]''', het groeiend vermogen om zichzelf in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|ruimte en tijd]]''' te kunnen plaatsen tot het punt waarop hij bewust wordt van zijn plaats en verantwoordelijkheid in relatie tot het universum. Anna Lemkow schrijft:\\
"Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is deze impuls altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we het nog sterker zouden tegenkomen. Er ontstaat ondanks alles een nieuw type bewustzijn dat een universalisme zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en sekse overstijgt. Nu nog de visie van een minderheid, maar verspreid over de hele wereld. Die visie is van binnen uit gestuurd en doordrongen van een gevoel van verbondenheid met het '''hier-en-nu''', een gevoel van betrokkenheid, mededogen, verantwoordelijkheid en creatieve doelgerichtheid.”

Added lines 398-399:

April 28, 2011, at 10:11 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 392:
*'''[[http://www.denieuweroep.nl/oi_goddelijke_romance.htm|De Goddelijke]]''' Romance Tussen Ying en Yang
April 28, 2011, at 10:10 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 402-403:

April 28, 2011, at 10:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 245-246 from:
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief  hoe het energieniveau van atomen kan worden verhoogd.
to:
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief  hoe het energieniveau van atomen kan worden verhoogd ('''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]''').
Added lines 403-404:

April 28, 2011, at 06:20 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 393:
*'''[[http://www.gotquestions.org/Nederlands/systematische-theologie.html|Wat is systematische theologie?]]'''
Deleted lines 402-403:

April 28, 2011, at 06:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 245-246 from:
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief.
to:
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief  hoe het energieniveau van atomen kan worden verhoogd.
Deleted line 345:
Added lines 404-405:

April 28, 2011, at 06:11 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 404-406:


April 28, 2011, at 06:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 244 from:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology|plasma kosmologie]]''' gebaseerde SED 
to:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology|plasma kosmologie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ambiplasma|Ambiplasma]]''') gebaseerde SED 
Added line 346:
Added lines 405-406:

April 28, 2011, at 04:57 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 356-357:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology|Cosmology]]'''
*'''[[wikipn:Plasmafysica|Plasmatheorie]]'''
Deleted lines 403-406:April 28, 2011, at 04:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 244 from:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[wikipn:Plasmafysica|plasmatheorie]]''' gebaseerde '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology|kosmologische]]''' SED 
to:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology|plasma kosmologie]]''' gebaseerde SED 
Deleted lines 345-346:

Added lines 402-403:

April 28, 2011, at 04:53 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 358:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology| Plasma cosmology]]'''
Added lines 404-406:


April 28, 2011, at 04:51 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 404-411:April 28, 2011, at 04:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 244 from:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[wikipn:Plasmafysica|plasmatheorie]]''' gebaseerde kosmologische SED 
to:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[wikipn:Plasmafysica|plasmatheorie]]''' gebaseerde '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmology|kosmologische]]''' SED 
Added line 347:
Added lines 405-406:

April 28, 2011, at 04:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 244-245 from:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer.
to:
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer. Het op de '''[[wikipn:Plasmafysica|plasmatheorie]]''' gebaseerde kosmologische SED 
('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_electrodynamics|Stochastic electrodynamics]]''') model biedt een nieuw perspectief
.
Added line 346:
Added lines 404-405:

April 28, 2011, at 04:32 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 355:
*'''[[wikipn:Plasmafysica |Plasmafysica]]'''
Added lines 402-404:


April 28, 2011, at 04:22 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 343-344:

De '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|essentie]]''' van de natuurlijke '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|"zelf-organisatie"]]''', door de "zelf-selectie" komt zowel met de spiraalvormige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number|Fibonnaci structuur]]''' als met de '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|'meet-lat']]''' (p. 37) van de vier gemanifesteerde gebieden overeen. 
April 28, 2011, at 04:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 357-359:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma (aggregatietoestand)]]'''
*'''[[wikipn:Plasmafysica |Plasmafysica]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_cosmology| Plasma cosmology]]'''
Added line 405:
April 28, 2011, at 04:05 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 389:
*'''[[http://www.oliviernijs.nl/time-off/62-tesseract/148-de-onwaarschijnlijke-belofte-van-het-zero-point-field|Tijn Touber]]''' ''De onwaarschijnlijke belofte van het Zero Point Field''
April 28, 2011, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 344-345:
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Sam|Plato]]''' brengt met de '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|dodecaëder]]''', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kwintessens]]''', de zin van het leven, de '''[[7-Filosofie#Inl|levenskunst]]''' (Friedrich Nietzsche) tot uitdrukking.
Deleted lines 402-404:


April 28, 2011, at 04:03 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 240:
Added lines 243-245:
'''[[4-Unificatietheorie#Ene|Materie]]''' of stof is de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd.\\
In de '''[[wikipn:Relativiteitstheorie#Algemene_relativiteitstheorie|relativiteitstheorie]]''' worden '''[[wikipn:Massa_%28natuurkunde%29|massa]]''' en '''[[wikipn:Energie|energie]]''' aan elkaar gelijkgesteld, aangezien massa in energie kan worden omgezet ('''[[wikipn: Annihilatie|annihilatie]]''') en energie in massa kan worden omgezet. Het zijn dus uitwisselbare eenheden, de '''[[wikipn:Massa-energierelatie|massa-energierelatie]]''' geeft deze weer.

Added lines 405-406:

April 27, 2011, at 01:30 PM by 86.83.160.63 -
Added line 357:
*'''[[wikipn:Kosmologie#Ontstaan_van_de_verschillende_elementen|Ontstaan van de verschillende elementen]]'''
Deleted lines 402-404:


April 27, 2011, at 01:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 357 from:
*'''[[[[Scheikundig_element|Chemisch element]]'''
to:
*'''[[wikipn:Scheikundig_element|Chemisch element]]'''
Added lines 402-404:


April 27, 2011, at 01:26 PM by 86.83.160.63 -
Added line 357:
*'''[[[[Scheikundig_element|Chemisch element]]'''
Deleted lines 401-403:


April 27, 2011, at 10:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 359 from:
*'''[[wikipn:Barry_Setterfield|Barry Setterfield]]'''
to:
*'''[[wikipn:Barry_Setterfield|Barry Setterfield]]''' '''[[wikipn:Jongeaardecreationisme|Jongeaardecreationisme]]'''
Added lines 401-403:


April 27, 2011, at 10:19 AM by 86.83.160.63 -
Added line 359:
*'''[[wikipn:Barry_Setterfield|Barry Setterfield]]'''
Deleted lines 400-401:

April 27, 2011, at 02:19 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 241-251:

In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.

Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens '''[[wikipn:Lee_Smolin|Lee Smolin]]''' een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Smolin]]''' ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.

't Hooft en Veltman maakten in de materiële wereld van de '3,999 dimensie' gebruik. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze met de '''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|Heilige Tetraktis]]''' in de immateriële wereld correspondeert.   

'''De tijd zal het leren'''\\
Beslissingen worden in een ''split second'' genomen. De toekomst leert of op grond van de ervaring uit het verleden de juiste beslissingen zijn genomen.\\
Tijd is een stroom die alle gebeurtenissen die er geweest zijn verbindt met alle gebeurtenissen die er nog zullen komen.

Deleted lines 296-305:
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.

Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens '''[[wikipn:Lee_Smolin|Lee Smolin]]''' een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Smolin]]''' ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.

't Hooft en Veltman maakten in de materiële wereld van de '3,999 dimensie' gebruik. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze met de '''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|Heilige Tetraktis]]''' in de immateriële wereld correspondeert.   

'''De tijd zal het leren'''\\
Beslissingen worden in een ''split second'' genomen. De toekomst leert of op grond van de ervaring uit het verleden de juiste beslissingen zijn genomen.\\
Tijd is een stroom die alle gebeurtenissen die er geweest zijn verbindt met alle gebeurtenissen die er nog zullen komen.

Added line 346:
Added lines 400-401:

April 27, 2011, at 02:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 3 from:
![-4.4 Ruimte en Tijd-]
to:
![-4.4 Ruimte en Tijd, Materiesymmetrie-]
April 24, 2011, at 04:17 AM by 86.83.160.63 -
Added line 357:
*'''[[wikipn:Tijdreizen|Tijdreizen]]'''
April 05, 2011, at 11:23 PM by 86.83.160.63 -
Added line 355:
*'''[[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Geschiedenis van de Aarde]]'''
Deleted lines 396-404:
April 05, 2011, at 11:20 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 21 from:
!![[#Inl]][[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:
!![[#Inl]][[wikipn:Gaia_%28mythologie%29|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
April 01, 2011, at 11:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 355:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_space_and_time|Philosophy of space and time]]'''
Added lines 396-398:


March 07, 2011, at 03:38 AM by 86.83.160.63 -
Added line 355:
*'''[[wikipn:Energetica_%28natuurwetenschap%29|Energetica]]'''
Added lines 395-397:


March 07, 2011, at 03:09 AM by 86.83.160.63 -
Added line 355:
*'''[[http://artikelen.foobie.nl/natuur/essay-god-vs-darwin/|God versus Darwin]]'''
Added lines 394-396:


March 07, 2011, at 03:05 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 342-343:

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|meta-leren]]''' mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het '''[[wikipn:Pentagram|pentagram]]''' staat symbool voor zelfgelijkvormigheid, '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|recursie]]'''.
March 07, 2011, at 03:04 AM by 86.83.160.63 -
Added line 357:
*'''[[http://www.collegenet.nl/index_mainframe.php?mainframe=http%3A%2F%2Fwww.collegenet.nl%2Fstudiemateriaal%2Fverslagen.php%3Fverslag_id%3D5364| Het ontstaan]]''' van leven op Aarde, de evolutie
March 07, 2011, at 01:55 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 19-20:

->'''Rekenkamer:''' ''Al deze partijen hebben een ‘natuurlijke neiging om te denken in grote oplossingen voor grote problemen’ en houden elkaar zo gevangen ‘in een '''spiraal''' van toenemende complexiteit’.''
March 07, 2011, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
March 07, 2011, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Added line 359:
*'''[[wikipn:Stromatoliet|Stromatoliet]]'''
Added line 396:
March 07, 2011, at 01:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 128-129 from:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|Beweging]]''' (Tijd) en Massa ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|Ruimte, Materie en Tijd]]''' en het '''[[Standaardmodel|Standaardmodel]]''').
to:
'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|Beweging]]''' (Tijd) en Massa ('''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|Ruimte - Tijd - Materie]]''' en het '''[[Standaardmodel|Standaardmodel]]''').
Deleted line 181:
Deleted line 240:
March 07, 2011, at 01:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 23 from:
!![[#Inl]][[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:
!![[#Inl]][[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[7-Filosofie#Inl|Gaia-hypothese]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
March 07, 2011, at 01:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#Inl|Gaia]]
to:
#[[#Inl|Aarde]]
March 07, 2011, at 01:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 23 from:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:
!![[#Inl]][[wikipn:Geschiedenis_van_de_Aarde|Aarde]] ([[Tetrade#Yin|Gaia]], [[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
Deleted line 396:
March 04, 2011, at 10:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 12-13 from:
->'''[[wikipn:Claude_L%C3%A9vi-Strauss|Claude Lévi-Strauss]]''' ''De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen'' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu|Dharmadhatu]]''').
to:
->'''[[wikipn:Claude_L%C3%A9vi-Strauss|Claude Lévi-Strauss]]''' ''De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen.''
Changed line 24 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_time|Philosophy of space and time:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism_%28philosophy_of_time%29|Eternalism (philosophy of time)]]'''
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_time|Philosophy of space and time:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism_%28philosophy_of_time%29|Eternalism (philosophy of time)]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu|Dharmadhatu]]''').
March 04, 2011, at 10:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 12 from:
->'''[[wikipn:Claude_L%C3%A9vi-Strauss|Claude Lévi-Strauss]]''' ''De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen''.
to:
->'''[[wikipn:Claude_L%C3%A9vi-Strauss|Claude Lévi-Strauss]]''' ''De wereld is zonder de mens begonnen en zal zonder hem eindigen'' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dharmadhatu|Dharmadhatu]]''').
March 04, 2011, at 10:23 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 350-351:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
Deleted lines 351-352:

Deleted line 360:
Deleted lines 398-401:March 04, 2011, at 10:21 PM by 86.83.160.63 -
Added line 24:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_time|Philosophy of space and time:]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eternalism_%28philosophy_of_time%29|Eternalism (philosophy of time)]]'''
March 01, 2011, at 09:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 3 from:
![-4.4 Ruimte en Tijd en de Drie Logoi-]
to:
![-4.4 Ruimte en Tijd-]
Added lines 256-257:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
Deleted lines 267-268:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
Added line 354:
Added lines 403-404:

Deleted lines 255-259:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Added lines 263-267:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Deleted lines 353-355:


Added lines 402-403:

Added line 242:
Changed lines 256-261 from:
'''[[7-Filosofie#Inl|Charon]]''' laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
to:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Charon
laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Changed lines 267-284 from:
|Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).
|Charon]]''' laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).

In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

to:
Added lines 353-356:Added line 366:
Added lines 394-396:
*'''[[http://www.gotquestions.org/Nederlands/systematische-theologie.html|Wat is systematische theologie?]]'''
*'''[[http://www.schoolofsynnervation.nl/nl/index.php|School of Synnervation]]'''
*'''[[wikipn:Willem_de_Sitter_%28wetenschapper%29|Willem de Sitter (wetenschapper)]]'''
Deleted line 399:
*'''[[http://www.schoolofsynnervation.nl/nl/index.php|School of Synnervation]]'''
Deleted line 241:
Deleted line 401:
*'''[[wikipn:Willem_de_Sitter_%28wetenschapper%29|Willem de Sitter (wetenschapper)]]'''
Deleted line 364:
Deleted line 372:
Deleted line 402:
*'''[[http://www.gotquestions.org/Nederlands/systematische-theologie.html|Wat is systematische theologie?]]'''
Deleted lines 413-414:

Changed lines 256-261 from:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Charon
laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
to:
'''[[7-Filosofie#Inl|Charon]]''' laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Changed lines 262-279 from:
to:
|Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).
|Charon]]''' laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).

In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Deleted lines 365-367:


Added lines 414-415:

Deleted lines 404-411:Changed lines 254-255 from:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]'''. Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
to:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]''' ('''[[LevensboomMacrokosmos| gemanifesteerd en ongemanifesteerd]]'''). Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
Added line 356:
Added lines 405-406:

Changed lines 254-255 from:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
to:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]''' het '''[[DanMillman#Dem|zichtbare en onzichtbare]]'''. Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
Added line 355:
Added lines 404-405:

Added lines 256-258:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

Deleted lines 275-277:
In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

Added line 354:
Added lines 403-404:

Changed lines 254-255 from:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
to:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''', van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de '''[[Homepage#Lev|hemel]]''' ervaren.
Deleted lines 328-329:
Dankzij het '''[[Standaardmodel#Inl|dualisme]]''', de '''[[complementariteit]]''' op aarde kunnen wij de eenheid in de hemel ervaren.
Deleted line 353:
Added lines 402-403:

Deleted lines 2-3:

||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
Deleted lines 11-12:

Deleted lines 404-417:

Deleted lines 248-249:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|Ouspensky]]''' schrijft in zijn essay 'De vierde dimensie' (1908-1929): "Zelfs een oppervlakkige bekendheid met het probleem van de vierde dimensie doet reeds de noodzakelijkheid inzien het langs psychologische en natuurkundige weg te bestuderen. De vierde dimensie is onkenbaar.
 
Changed lines 256-257 from:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
to:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|Ouspensky]]''' schrijft in zijn essay 'De vierde dimensie' (1908-1929): "Zelfs een oppervlakkige bekendheid met het probleem van de vierde dimensie doet reeds de noodzakelijkheid inzien het langs psychologische en natuurkundige weg te bestuderen. De vierde dimensie is onkenbaar.

Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''. De taal van de huidige wetenschap toont slecht '''[[DrieDomeinen#Twe|een kant van de medaille]]''',
van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
Added line 360:
Added lines 409-410:

Changed lines 296-297 from:
Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens Lee Smolin een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.
to:
Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens '''[[wikipn:Lee_Smolin|Lee Smolin]]''' een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Smolin|Smolin]]''' ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.
Changed lines 307-308 from:
'''[[wikipn: Aslan_%28Narnia%29|C.S. Lewis]]''' gebruikte de figuur van Aslan om het concept van de goddelijke '''[[wikipn: Logos|Logos]]''' voor kinderen wat beeldender te maken.
to:
'''[[wikipn:Aslan_%28Narnia%29|C.S. Lewis]]''' gebruikte de figuur van Aslan om het concept van de goddelijke '''[[wikipn: Logos|Logos]]''' voor kinderen wat beeldender te maken.
Deleted lines 359-361:


Added lines 408-409:

Changed line 252 from:
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het '''verleden''' via het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|heden]]''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
to:
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|‘pijl’]]''' die zich vanuit het '''verleden''' via het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|heden]]''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Added line 362:
Added lines 411-412:

Added lines 249-250:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|Ouspensky]]''' schrijft in zijn essay 'De vierde dimensie' (1908-1929): "Zelfs een oppervlakkige bekendheid met het probleem van de vierde dimensie doet reeds de noodzakelijkheid inzien het langs psychologische en natuurkundige weg te bestuderen. De vierde dimensie is onkenbaar.
 
Changed lines 256-257 from:
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde.  
to:
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde.
Added line 361:
Added lines 410-411:

Changed lines 139-140 from:
x) Het 'Hoe en Wat', 'Ether-paradigma en Reflexief bewustzijn' staat tegenover 'Wat en Hoe', 'Hermeneutische cirkel en Meta-leren'.
to:
x) Het 'Hoe en Wat', 'Ether-paradigma en Reflexief bewustzijn' staat tegenover 'Wat en Hoe', 'Hermeneutische cirkel en Meta-leren'.\\
Een inhoud, een beeld (het '''wat''') wordt in een bepaalde tijdsperiode door het '''hoe''' vormgegeven. 

Added lines 407-408:

Added lines 248-254:
'''[[WatIsTijd?#Hom|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64), ''' ''Wat is tijd?'' ''':\\
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het '''verleden''' via het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Ous|heden]]''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|grote probleem]]''' is het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|verschijnen respectievelijk verdwijnen]]''' van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 

Deleted lines 312-318:
'''[[WatIsTijd?#Hom|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64), ''' ''Wat is tijd?'' ''':\\
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het '''verleden''' via het '''heden''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|grote probleem]]''' is het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|verschijnen respectievelijk verdwijnen]]''' van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 

Added line 357:
Added lines 406-407:

Changed line 232 from:
Deze theorie is later door Pierre Simon de Laplace, die Kants geschrift niet kende, opnieuw naar voren gebracht.
to:
Deze theorie is later door '''[[wikipn:Pierre-Simon_Laplace|Pierre Simon de Laplace]]''', die Kants geschrift niet kende, opnieuw naar voren gebracht.
Deleted lines 245-251:


Deleted lines 404-439:August 05, 2010, at 04:41 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 74:
Added line 252:
Added lines 412-413:

August 05, 2010, at 04:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 76-77 from:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
to:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]'''. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
Added line 252:
Added lines 412-413:

August 05, 2010, at 04:20 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 75-77:

Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Harold Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|tijd en ruimte]]''' niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Added line 251:
Added lines 411-412:

August 05, 2010, at 04:20 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 287-288:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
Deleted lines 358-363:

Added lines 407-408:

August 03, 2010, at 11:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van Jean Charon) als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
to:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van '''[[7-Filosofie#Inl|Jean Charon]]''') als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

Deleted lines 316-318:
Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

Added line 366:
Added lines 415-416:

August 03, 2010, at 11:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
to:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel de bewustzijnsevolutie (optie de hypothese Zelf-eon van Jean Charon) als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
Added line 365:
Added lines 414-415:

July 21, 2010, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 250-251 from:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
to:
Het rapport '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|‘E i V’]]''' bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
Added line 364:
Added lines 413-414:

July 20, 2010, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 250-251 from:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de drie aspecten van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
to:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de '''[[Geest|drie aspecten]]''' van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
Added line 363:
Added lines 412-413:

July 20, 2010, at 11:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 250-251 from:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
to:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]'''). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de drie aspecten van de '''[[Werkelijkheid |éne werkelijkheid]]'''.
Added line 362:
Added lines 411-412:

July 20, 2010, at 11:37 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 250-251:
Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire '''[[7-Filosofie#Inl|5Ddimensie]]''' ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
Changed lines 357-358 from:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
to:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
Deleted lines 361-371:


Added lines 410-411:

July 20, 2010, at 11:32 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 355-356 from:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’ ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
to:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’, het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
Added line 370:
Added lines 419-420:

July 20, 2010, at 11:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 355-356 from:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’ ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]).
to:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’ ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]''').
Added line 369:
Added lines 418-419:

July 20, 2010, at 11:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 355-356 from:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’.
to:
Voor de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Spi|occulte wetenschap]]''' zijn '''kracht''' en '''stof''' slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297). Het rapport ‘E i V’ draait om de kwintessens, de imaginaire 5Ddimensie ‘Ruimte en Duur’ ('''[[Unificatietheorie2#Kwin|''universele quintessens'']]).
Added line 368:
Added lines 417-418:

July 20, 2010, at 11:20 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 407-408 from:
to:
*'''[[wikipn:Willem_de_Sitter_%28wetenschapper%29|Willem de Sitter (wetenschapper)]]'''
Added lines 416-418:


July 20, 2010, at 10:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 372 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/34logoi.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/12tijdenduur.html|Gottfried de Purucker]]''' ''Bron van het Occultisme'', hoofdstuk ''Ruimte, tijd en duur''
Added lines 415-417:


July 20, 2010, at 10:47 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 278-279:
Duur geeft de spiegelsymmetrie en tijd de complementariteit weer.
Added line 367:
Added lines 415-416:

June 21, 2010, at 01:57 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 381-382:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Theory_of_Cognition|Santiago-theorie]]'''
*'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven| De eenheid van leven]]''' (Santiago-theorie)
Added lines 416-418:


June 19, 2010, at 03:29 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 406:
Deleted lines 413-624:June 19, 2010, at 03:28 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 43-45:

'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing\\
Voor de beschouwing van vandaag zijn vooral Fritjof Capra en David Bohm van belang. Fritjof Capra is natuurkundige en ook mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen in de wereld van de kleinste deeltjes en in de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting over maatschappelijke verandering van belang. Deze heeft hij beschreven in het boek Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van de begrippen jin en yang uit de Chinese filosofie. Deze worden toegepast op de ontwikkeling van de aarde als totaal systeem van de natuurelementen aarde, water, lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de levensvormen, waaronder ook het menselijk leven. Dat systeem geeft hij de naam van de “'''GAIA'''”, de Griekse godin van de aarde.
June 19, 2010, at 03:27 AM by 86.83.160.63 -
Added line 377:
*'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/vincent.htm|Hans Vincent]]''' Een integraal wereldbeeld als basis voor maatschappelijke vernieuwing
Added lines 412-414:


June 19, 2010, at 03:18 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 44-45:
Het idee om op basis van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|complementariteit]]''' fysica en meta-fysica met elkaar te verbinden is eerder door '''[[wikipn:Werner_Heisenberg|Werner Heisenberg]]''' en door '''[[7-Filosofie#Inl|Fritjof Capra]]''' , in zijn boek ''The tao of physics'', naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het '''[[5D-concept]]''' wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.
Deleted lines 61-65:

'''[[Communicatie#Kwi|Wim van den Dungen]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|''Sepher Yetzirah'']]''':\\
We merken op dat Zijn Wil & Woord (Ain) Zijn Licht tot lichtfontein maken (Kether) die -geordend door Zijn geschapen Naam (Chockmah)- een begrip (Binah) van Zijn Onbegrensde Ruimte van mogelijkheden (Ain Soph) toelaat. De scheppende wijze weet '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|YHVH]]''' te begrijpen & ervaart de Schepper ''van aangezicht tot aangezicht''. Dit is de hoogste vorm van 'communicatie' ('sippur') gegeven aan de mens.\\
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|De Unio Mystica]]'''\\
De mystieke ervaring ('unio mystica'), waarbij het bewustzijn ''in Kether opgaat'' -de zaadloze samadhi der yogi's- laat geen onderscheid meer toe (waardoor er van 'communicatie' niet meer gesproken kan worden). Zoals uit de Enoch-mythe blijkt, verandert de Kether-ervaring de mens zo dat hij een Goddelijk lichtwezen wordt, en ''transhumaniseert''.
June 18, 2010, at 12:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 250-251 from:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
to:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustzijnsevolutie]]''' of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.
Added line 368:
Added lines 414-415:

June 18, 2010, at 12:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 250-266:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).

'''[[http://users.skynet.be/fa072899/nl/glossarium.htm#Roos%20des%20Harten|Roos of Roos des Harten:]]''' Mystieke aanduiding van de Geestvonkatoom, ook nog Oeratoom genoemd, of de Graankorrel Jesu. Het is het laatste spoor van de Oorspronkelijke mens die zich in de kern van de '''microkosmos''' bevindt. Deze wordt gesitueerd bij de rechter bovenkant van het hart van de persoonlijkheid, en is de kiem voor de vernieuwing van de microkosmos.\\
Hart : Centrum van de menselijke microkosmos, drager van het Geestvonkatoom - de Roos -, de basis voor het ontwaken en de heropbouw van de Ziel. Daarom begint de bevrijdingsweg - die eindigt op de top van Golgotha in het hoofdheiligdom - steeds in Bethlehem, de grot van het Hart, waar het Godskind - de goddelijke kundalini - geboren wordt. Elk ander proces dat berust op mentale of occulte vermogens (van het hoofd of van het sacrum) van de persoonlijkheid lopen uit op een nog grotere gevangenschap (zie Aurisch wezen).

'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk ''Feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 206).

Roger Rundqvist ''De ultieme inwijding'' (PRANA van okt/nov 2009):\\
Het artikel van Roger Rundqvist beschrijft het thema '''Het allergrootste in het allerkleinste'''. Tot slot schrijft hij: In dit perspectief werden '''Atman''' en '''Brahman''' – het allerkleinste en het allergrootste – als onscheidbaar en één ervaren.

In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

Deleted lines 335-351:
De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|oplossing van het vraagstuk]]''' waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’ ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|macrokosmos]]''') betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de '''relatieve''' ‘Ruimte en Tijd’ (microkosmos). De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. Het is de bindende factor tussen individu en collectiviteit, tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Het is met name de religie die de leemte van het morele kader beoogt op te vullen. Al betekent dit niet dat religieuze dogma’s niet ter discussie kunnen worden gesteld.

In de '''macrokosmos''' draait het om de torus en in de '''microkosmos''' om de uitgevouwen kubus, die de mens symboliseert. Het '''''zero'''''point illustreert de '''absolute''' ‘Ruimte en Tijd’.\\
'''[[wikipn:Osiris_%28Egyptische_mythologie%29|Osiris]]''' wordt in het ''Dodenboek ‘Osiris'', de dubbele krokodil’ genoemd. (''Zie het hoofdstuk ‘Over de namen van Osiris’, cxlii.'') ‘Hij is het goede en het slechte beginsel; de dag- en de nachtzon, de god en de sterfelijke mens.’ En in zoverre de '''macrokosmos''' en de '''microkosmos'''\\
(''De Geheime Leer'' Deel I, p. 659).

'''[[http://users.skynet.be/fa072899/nl/glossarium.htm#Roos%20des%20Harten|Roos of Roos des Harten:]]''' Mystieke aanduiding van de Geestvonkatoom, ook nog Oeratoom genoemd, of de Graankorrel Jesu. Het is het laatste spoor van de Oorspronkelijke mens die zich in de kern van de '''microkosmos''' bevindt. Deze wordt gesitueerd bij de rechter bovenkant van het hart van de persoonlijkheid, en is de kiem voor de vernieuwing van de microkosmos.\\
Hart : Centrum van de menselijke microkosmos, drager van het Geestvonkatoom - de Roos -, de basis voor het ontwaken en de heropbouw van de Ziel. Daarom begint de bevrijdingsweg - die eindigt op de top van Golgotha in het hoofdheiligdom - steeds in Bethlehem, de grot van het Hart, waar het Godskind - de goddelijke kundalini - geboren wordt. Elk ander proces dat berust op mentale of occulte vermogens (van het hoofd of van het sacrum) van de persoonlijkheid lopen uit op een nog grotere gevangenschap (zie Aurisch wezen).

'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk ''Feiten en verklaringen over de bollen en de monaden'' (p. 206).

Roger Rundqvist ''De ultieme inwijding'' (PRANA van okt/nov 2009):\\
Het artikel van Roger Rundqvist beschrijft het thema '''Het allergrootste in het allerkleinste'''. Tot slot schrijft hij: In dit perspectief werden '''Atman''' en '''Brahman''' – het allerkleinste en het allergrootste – als onscheidbaar en één ervaren.

In het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|scheppende principe]]''', het allergrootste (de schepper '''[[wikipn:God|God]]''' of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|Brahman]]''') ligt het allerkleinste ('''[[wikipn:Atman|Atman]]''') besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte bezit in zijn diepste wezen een brandpunt ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Psychomaterie]]''' van Teilhard de Chardin, '''[[5-2CarlJung|Unus Mundus]]''' van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.\\
Voor '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung]]''' betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen. Of met andere woorden mannen zijn fysiek zo geschapen dat ze achter hun … aanlopen, maar ze hebben ook een hoofd gekregen waarmee ze tot in de hemel kunnen reiken.

Added line 367:
Added lines 413-414:

June 18, 2010, at 12:29 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 250-251:
De ruimte heeft 3 dimensies, absolute tijd is de 4e dimensie, maar ‘Ruimte en Tijd’ is de 5e dimensie.
Added line 366:
Added lines 412-413:

June 12, 2010, at 01:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]], [[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
June 08, 2010, at 03:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 85-86 from:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''''Chaos, Theos, Kosmos'''''’.)
to:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|''Chaos, Theos, Kosmos'']]'''’.)\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Chaos, Theos, Kosmos'' (p. 374/375):\\
De ‘Chaos’ wordt door de Ouden '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|‘''zonder zintuigen''’]]''' genoemd, omdat (Chaos en Ruimte zijn synoniem) deze alle elementen in hun rudimentaire, ongedifferentieerde toestand vertegenwoordigde en in zich bevatte. Zij maakten ether, het vijfde element, tot de synthese van de vier andere; want de aether van de Griekse filosofen is niet het bezinksel ervan – waarover zij inderdaad meer wisten dan de wetenschap nu – waarvan men terecht veronderstelt dat het voor veel krachten die zich op aarde manifesteren als agens optreedt. Hun aether was het ak&#257;sa van de hindoes; de ether die in de natuurkunde wordt aanvaard, is maar een van de onderafdelingen ervan op ons gebied – het ''astrale licht'' van de kabbalisten met al zijn ''kwade'' zowel als goede gevolgen.\\
Omdat de essentie van de aether of de ongeziene Ruimte – de veronderstelde sluier van de godheid – voor goddelijk werd gehouden, beschouwde men deze als de '''verbinding''' tussen dit leven en het volgende. '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|De Ouden]]''' dachten dat, wanneer de leidende actieve ‘intelligenties’ (de goden) zich terugtrokken uit een bepaald gedeelte van de ether ''in onze Ruimte'' – de vier gebieden waarop zij toezicht houden – dit gebied in de macht van het kwade werd gelaten, dat zo werd genoemd omdat het ''goede'' daarin ontbrak.

Added line 247:
Added lines 409-410:

June 08, 2010, at 03:00 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 92-94:
'''[[http://www.sathyasai.nl/Toe20000304.htm|Sathya Sai Baba,]]''' '''[[Ether-paradigma#Imp|antahkarana]]''': Als men eenmaal zuiverheid van gedachten heeft dan kan men alles in het leven bereiken. Om de gedachten te zuiveren moet men liefde in praktijk brengen. Het licht van liefde kan nooit worden gedoofd. Als je het principe van liefde hebt ontwikkeld, zul je de drie toestanden van viswa, taijasa en prajna overstijgen en de uiteindelijke gelukzaligheid bereiken. De individuele ziel in wakende toestand wordt viswa genoemd, daar deze wordt geassocieerd met karmendriyas en jnanendriyas. In de droomtoestand wordt het taijasa (de stralende, de schitterende) genoemd vanwege de associatie met het schitterende principe van antahkarana (innerlijk instrument). In de diepe slaaptoestand heet het prajna en wordt het geassocieerd met het niveau van gelukzaligheid (de gelukzaligheids-laag).

Added line 243:
Added lines 405-406:

May 21, 2010, at 01:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 299 from:
'''Ruimte en tijd''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
to:
'''[[Standaardmodel#Mat|'Ruimte en Tijd']]''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
Added line 361:
Added lines 407-408:

May 10, 2010, at 11:18 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 73-74 from:

to:
====
Changed line 77 from:
Uiteindelijk bleek dat als we niet met de gewone vier dimensies rekenden, maar 3,999 invulde, de formules zich veel beter lieten hanteren. Eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet, logisch gezien is een dimensie van 3,999 onzin. Maar het werkte.”\\
to:
Uiteindelijk bleek dat als we niet met de gewone vier dimensies rekenden, maar '''3,999''' invulde, de formules zich veel beter lieten hanteren. Eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet, logisch gezien is een dimensie van '''3,999''' onzin. Maar het werkte.”\\
May 07, 2010, at 02:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 376 from:
*'''[[Psi_wheel|Psi wheel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psi_wheel|Engelse versie]]''')
to:
*'''[[wikipn:Psi_wheel|Psi wheel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psi_wheel|Engelse versie]]''')
Added lines 407-409:


May 07, 2010, at 02:44 AM by 86.83.160.63 -
Added line 376:
*'''[[Psi_wheel|Psi wheel]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Psi_wheel|Engelse versie]]''')
Added lines 407-409:


May 06, 2010, at 11:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 376 from:
*'''[[wikipn:Scheidingsaxioma|Scheidingsaxioma]]
to:
*'''[[wikipn:Scheidingsaxioma|Scheidingsaxioma]]'''
Added lines 406-408:


May 06, 2010, at 11:22 PM by 86.83.160.63 -
Added line 376:
*'''[[wikipn:Scheidingsaxioma|Scheidingsaxioma]]
Added lines 406-408:


May 06, 2010, at 11:16 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 373 from:
*'''[[Metrische_ruimte|Metrische ruimte]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space|Engelse versie]]'''
to:
*'''[[wikipn:Metrische_ruimte|Metrische ruimte]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space|Engelse versie]]'''
Added lines 405-407:


May 06, 2010, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 373-375:
*'''[[Metrische_ruimte|Metrische ruimte]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Metric_space|Engelse versie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime|Spacetime]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime_symmetries| Spacetime symmetries]]'''
Added lines 405-407:


May 04, 2010, at 01:18 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 248-249:
De wederkerigheid in de relatie komt door E = m (c² = constant) tot uitdrukking.
Added line 361:
Added lines 402-403:

May 04, 2010, at 01:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 249-250 from:
to:
De wederkerigheid in de relatie komt door E = m (c² = constant) tot uitdrukking.
Added line 362:
Added lines 403-404:

April 22, 2010, at 07:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 266-267 from:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
to:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn:Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
Added line 360:
Added lines 401-402:

April 22, 2010, at 07:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 359-360 from:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
==
to:

==
==
April 22, 2010, at 07:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 359-413 from:


====
to:
Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' en '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Rel|Milo Wolff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.
==
Deleted lines 361-362:
*
March 17, 2010, at 02:19 AM by 86.83.160.63 -
Added line 44:
%rfloat width=200Px%Attach:Gaia.jpg
March 17, 2010, at 02:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 43-44:

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology#Cosmogony_and_cosmology|Cosmogony and cosmology]]''' ''See also:'' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_primordial_gods|Greek primordial gods]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Nature|Mother Earth]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_%28mythology%29|Gaia]]''', modern sculpture:
March 10, 2010, at 02:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 130 from:
||Ruimte (Energie) ||'''[[wikipn:Beweging_%28natuurkunde%29|Sterke beweging]]''' (Tijd-as)  ||1.'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting|Zwaartekracht]]''' (M/V) ||3. Materiesymmetrie ||
to:
||Ruimte (Energie) ||'''[[wikipn:Beweging_%28natuurkunde%29|Sterke beweging]]''' (Tijd-as)  ||1.'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting|Zwaartekracht]]''' (M/V) ||3. Spiegelsymmetrie ||
Changed line 134 from:
||'''[[wikipn:Dynamiek_%28beweging%29|Zwakke beweging]]''' ||Materie, Massa  ||4.a Tijdsymmetrie ||2. Spiegelsymmetrie ||
to:
||'''[[wikipn:Dynamiek_%28beweging%29|Zwakke beweging]]''' ||Materie, Massa  ||4.a Materiesymmetrie ||2. Tijdsymmetrie ||
Changed lines 259-260 from:
In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de eindeloze dimensie van ''''Ruimte en Tijd'''' tot uitdrukking.
to:
Met behulp van het '''[[kompaskwadrant]]''' worden de contouren van het Ether-paradigma uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|'Ruimte en Tijd']]''' of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan?

In het
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de '''[[Standaardmodel#Mat|materiesymmetrie]]''' tot uitdrukking.
Deleted lines 263-264:

Met behulp van het '''[[kompaskwadrant]]''' worden de contouren van het Ether-paradigma uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|Ruimte en Tijd]]''' of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan?
Changed line 9 from:
#[[#Rui|Ruimte en Duur]]
to:
#[[#Rui|Ruimte en Tijd]]
Changed line 72 from:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Duur]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]], [[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
to:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Tijd]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]], [[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
Changed line 5 from:
![-4.4 Drie Logoi, Ruimte en Duur-]
to:
![-4.4 Ruimte en Tijd en de Drie Logoi-]
Changed line 191 from:
4) Omdat het bestaat uit tien punten die in de vorm van een driehoek in vier rijen zijn gerangschikt. Het is het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|''tetragrammaton'']]''' van de westerse kabbalisten.\\
to:
4) Omdat het bestaat uit tien punten die in de vorm van een driehoek in vier rijen zijn gerangschikt. Het is het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|''tetragrammaton'']]''' van de westerse kabbalisten.\\
Changed line 151 from:
(''b'') Evenals in het Japanse stelsel worden in de Egyptische en in elke oude kosmogonie aan deze goddelijke VLAM, de ''' ‘Ene’ ''', de drie afdalende groepen ontstoken. Omdat zij hun potentiële bestaan in de hogere groep hebben, worden zij nu afzonderlijke en gescheiden entiteiten. Deze worden de ‘maagden van het leven’, de ‘grote illusie’, enz. en gezamenlijk de '''[[Geest#Inl|‘zespuntige ster’]]''' genoemd. De laatstgenoemde is in bijna alle religies het symbool van de ''logos'' als de eerste uitstraling. Het is het teken van Vishnu in India (de '''[[Ether-paradigma#Denkr|''chakra'']]''' of het wiel), en het symbool van het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|tetragrammaton]]''', de ‘Hij van de vier letters’ of – figuurlijk opgevat – ‘de ledematen van microprosopos’ in de Kabbala, waarvan er respectievelijk tien en zes zijn.\\
to:
(''b'') Evenals in het Japanse stelsel worden in de Egyptische en in elke oude kosmogonie aan deze goddelijke VLAM, de ''' ‘Ene’ ''', de drie afdalende groepen ontstoken. Omdat zij hun potentiële bestaan in de hogere groep hebben, worden zij nu afzonderlijke en gescheiden entiteiten. Deze worden de ‘maagden van het leven’, de ‘grote illusie’, enz. en gezamenlijk de '''[[Geest#Inl|‘zespuntige ster’]]''' genoemd. De laatstgenoemde is in bijna alle religies het symbool van de ''logos'' als de eerste uitstraling. Het is het teken van Vishnu in India (de '''[[Ether-paradigma#Denkr|''chakra'']]''' of het wiel), en het symbool van het '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|tetragrammaton]]''', de ‘Hij van de vier letters’ of – figuurlijk opgevat – ‘de ledematen van microprosopos’ in de Kabbala, waarvan er respectievelijk tien en zes zijn.\\
Changed line 124 from:
Akasha (Ether) is een plaats tussen tijd en ruimte, die '''[[Ether-paradigma#Denkr|vele namen]]''' (nulpuntveld, prana, levenskracht, '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton]]''', anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie) heeft. 
to:
Akasha (Ether) is een plaats tussen tijd en ruimte, die '''[[Ether-paradigma#Denkr|vele namen]]''' (nulpuntveld, prana, levenskracht, '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]''', anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie) heeft. 
Changed line 83 from:
Zij wordt ‘Chaos’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''''Chaos, Theos, Kosmos'''''’.)
to:
Zij wordt ‘'''Chaos'''’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''''Chaos, Theos, Kosmos'''''’.)
Changed lines 81-83 from:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).
to:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
''De Geheime Leer'' Deel I, hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 360/361):\\
Zij wordt ‘Chaos’ genoemd, en het aangezicht van de wateren, voortgebracht door de Geest die uit het Onbekende voortkomt, onder welke naam dan ook. (''Zie'' ‘'''''Chaos, Theos, Kosmos'''''’.)
Changed line 81 from:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).
to:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘eeuwigdurende beweging’]]''': de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).
Added lines 78-82:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).

Deleted lines 145-148:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
Changed line 144 from:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''Ruimte'', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''duur'', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
to:
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''' ''Ruimte'' ''', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''' ''duur'' ''', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
Changed lines 142-143 from:
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''ABSOLUUT''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
to:
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.\\
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|ABSOLUUT]]''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
Added lines 141-144:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''ABSOLUUT''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
86: (''b'') De term ‘adem’ van het ene Bestaan wordt door de archaïsche esoterie alleen toegepast op het geestelijke aspect van de kosmogonie; in andere gevallen wordt deze vervangen door de overeenkomstige term op het stoffelijke gebied: beweging. Het ene eeuwige Element, of elementbevattende voertuig, is ''Ruimte'', in elke betekenis zonder dimensie; tegelijk daarmee bestaan eindeloze ''duur'', oer- (en dus onvernietigbare) ''stof'', en ''beweging'' – absolute ‘eeuwigdurende beweging’: de ‘adem’ van het ‘ene’ Element. Zoals wij hebben gezien, kan deze adem nooit ophouden, zelfs niet tijdens de eeuwigheden van pralaya (zie '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|‘''Chaos, Theos, Kosmos''’]]''' in Afdeling II).\\
Deleted lines 163-170:
Deel I, hoofdstuk 6 ''De maskers van de wetenschap'' (p. 567):\\
De wetenschap vergist zich alleen als ze gelooft dat zij, omdat ze in trillingsgolven de ''onmiddellijke'' oorzaak van deze verschijnselen heeft ontdekt, daarom ALLES heeft onthuld dat over de drempel van de zintuiglijke waarneming ligt. Zij gaat alleen maar de opeenvolging van de verschijnselen na op een gebied van gevolgen, bedrieglijke projecties uit het gebied waarin het occultisme langgeleden is doorgedrongen. En het laatste beweert dat die etherische trillingen niet, zoals de wetenschap verkondigt, worden veroorzaakt door de trillingen van moleculen van ''bekende'' lichamen – de stof van ons aardse objectieve bewustzijn – maar dat we de uiteindelijke oorzaken van licht, warmte, enz. moeten zoeken in STOF, die in ''bovenzinnelijke'' toestanden verkeert – toestanden die echter voor het spirituele oog van de mens volkomen objectief zijn, evenals een paard of een boom voor de gewone sterveling. Licht en warmte zijn de schim of schaduw van de stof in beweging. Zulke toestanden kunnen door de ZIENER of de adept worden waargenomen in de uren van trance, onder de ''sushumna straal'' – de eerste van de zeven ''mystieke'' stralen van de zon12.\\
We brengen dus de occulte lering naar voren, die het werkelijke bestaan verdedigt van een bovenstoffelijke en bovenzinnelijke essentie van dat ''&#257;k&#257;&#347;a'' (niet van de ether, die slechts een aspect van laatstgenoemde is), waarvan men de aard niet kan afleiden uit zijn verder liggende manifestaties – ''zijn zuiver fenomenale samenstel van gevolgen'' – op dit aardse gebied. De wetenschap daarentegen zegt ons dat men warmte nooit als stof in een of andere denkbare toestand kan beschouwen. Men zegt ons ook dat de twee grote hinderpalen voor de fluïdum(?)theorie van warmte ongetwijfeld zijn:\\
(1.) Het voortbrengen van warmte door wrijving – het opwekken van moleculaire bewegingen.\\
(2.) Het omzetten van warmte in mechanische beweging.\\
12) De namen van de zeven stralen, nl. sushumna, harike&#347;a, vi&#347;vakarman, vi&#347;vatryarchas, samnaddha, sarv&#257;vasu en svar&#257;j, zijn alle mystiek en elk heeft voor occulte doeleinden zijn eigen toepassing in een bepaalde bewustzijnstoestand. De ''sushumna'' die, zoals in het ''Nirukta'' (II, 6) wordt gezegd, alleen dient om de maan te verlichten, is de straal die niettemin door de ingewijde yogi’s wordt geëerd. De zeven stralen, die door het zonnestelsel zijn verspreid, vormen samen als het ware de fysieke ''up&#257;dhi'' (basis) van de '''''ether van de wetenschap'''''. In deze up&#257;dhi werken licht, warmte, elektriciteit, enz. – de krachten van de orthodoxe wetenschap – op elkaar in om hun aardse gevolgen voort te brengen. Als psychische en spirituele gevolgen komen zij voort uit en hebben hun oorsprong in de supra-solaire up&#257;dhi, in de '''ether''' van de occultist – of '''&#257;k&#257;&#347;a'''.\\
'''[[Werkelijkheid#Wer|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 6 ''De maskers van de wetenschap'' (p. 575):\\
De oude ingewijden kenden geen ‘wonderbaarlijke schepping’, maar leerden de evolutie van atomen (op ons fysieke gebied) en hun eerste differentiatie uit ''laya'' tot de ''protyle'', zoals Crookes de stof of de oersubstantie ''aan de andere zijde'' van de '''nullijn''' veelbetekenend heeft genoemd: daar waar wij de M&#363;laprakriti plaatsen, het ‘''wortel''-beginsel’ van de '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Pal|wereldstof]]''' en van alles in de wereld.\\
Changed line 47 from:
In de 19de eeuw was het begrip ecosysteem nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
to:
In de 19de eeuw was het begrip '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosysteem]]''' nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
Changed line 46 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes ('''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]'''), maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Changed line 72 from:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Duur]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Absoluut en Relatief]], [[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
to:
!![[#Rui]][[5D-concept#Rui|Ruimte en Duur]] ([[5-3RobertoAssagioli#Abs|Relatief en Absoluut]], [[Kompaskwadrant#Dil|4e Dimensie]] en [[Kompaskwadrant#Dim|5e Dimensie]], [[Werkelijkheid#Sch|Bewustzijnsevolutie]])
Added line 443:
*'''[[http://www.schoolofsynnervation.nl/nl/index.php|School of Synnervation]]'''
Changed line 34 from:
- organisatorisch geslorten stofwisselingsnetwerk;\\
to:
- organisatorisch gesloten stofwisselingsnetwerk;\\
Changed line 31 from:
Wat is leven?\\
to:
'''Wat is leven?'''\\
Changed lines 29-31 from:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', Wat is leven?\\
to:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', '''[[8-Ethiek#Arc|Bellenblazen]]'''\\
Begin een groep dan ook met een lichte culturele grens zodat er duidelijkheid is over binnen en buiten. Maak het blaasje halfdoorlatend. Iedereen kan zien wat er zich binnen afspeelt en toetreding en uittreding worden geregeld door het omarmen van bepaalde beginselen en beloftes. Meer en meer leden omarmen de beginselen en treden toe tot de groep. Ook leden die die culturele grens, het membraan, vergroten en verstevigen.\\

Wat is leven?\\
Added lines 29-40:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', Wat is leven?\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch geslorten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.
Deleted lines 126-128:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 2 ''Het denkbeeld van differentiatie'' (p. 85):\\
Om zich te bevrijden van het persoonlijke bestaan, op te gaan in en één te worden met het Absolute2 en in het volle bezit van paramartha te blijven, moet men beschikken over ‘een helder en door de persoonlijkheid niet verduisterd verstand’ en moet men ‘de verdiensten van verscheidene levens, gewijd aan het Zijn als geheel (het hele levende en bezielde Heelal) in zich hebben opgenomen’.
2) Daarom is ''Niet-zijn'' in de esoterische filosofie ‘'''ABSOLUUT''' Zijn’. Volgens haar leer is zelfs '''Adi-Boeddha''' (de eerste of oorspronkelijke wijsheid), wanneer deze is gemanifesteerd, in zekere zin een illusie, maya, want alle goden, met inbegrip van Brahma, moeten aan het eind van de ‘eeuw van Brahma’ sterven; alleen de abstractie die men Parabrahm noemt – of we die nu Ensoph of ‘het Onkenbare’ van Herbert Spencer noemen – is ‘de ene '''absolute'''’ '''Werkelijkheid'''. Het ene Enig Bestaande is ADVAITA, ‘zonder een tweede’, en al het andere is ''maya'', leert de Advaita-filosofie.\\
Changed lines 28-39 from:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', Wat is leven?\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch geslorten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.
to:
Changed lines 28-39 from:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]'''
to:
'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]''', Wat is leven?\\
De bepalende kenmerken van levende systemen zijn:\\
- zichzelf genererend;\\
- organisatorisch geslorten stofwisselingsnetwerk;\\
- omsloten door een membraan;\\
- energetisch en materieel open;\\
- gebruik makend van een constant vloeiende stroom van energie en materie om zichzelf te - reproduceren, repareren en in stand te houden;\\
- functioneert ver van haar chemisch evenwicht;\\
- genereert spontaan nieuwe structuren en vormen hetgeen leidt tot evolutie en ontwikkeling;\\
- pre-biotisch leven ontstaat in bellen van minimaal leven;\\
- drie evolutionaire hoofdroutes: mutatie, genenuitwisseling en symbiose;\\
- uitermate complex web van verschillende soorten netwerken.
Changed lines 14-15 from:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
to:

Changed line 27 from:
to:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
Added lines 27-28:

'''[[http://wiki.aardrock.com/De_eenheid_van_leven|De eenheid van leven]]'''
Deleted lines 37-39:


Added lines 39-40:

Het '''[[http://wetenschap.infonu.nl/diversen/14569-zenuwstelsel-organisatie-van-het-centrale-zenuwstelsel.html|zenuwstelsel]]''' bestaat zowel uit een sensorische (input) als motorische (output) systemen. Beide systemen zijn met elkaar verbonden middels complexe intergratieve systemen. De kleinste fundamentele eenheid van het zenuwstelsel is het '''[[Standaardmodel#Spi|neuron]]'''.
Added line 412:
*'''[[http://wetenschap.infonu.nl/diversen/14569-zenuwstelsel-organisatie-van-het-centrale-zenuwstelsel.html|Zenuwstelsel:]]''' organisatie van het centrale zenuwstelsel
Changed line 36 from:
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|Brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.
to:
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.
Changed lines 35-38 from:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
to:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De '''[[5-1DanMillman#Inl|gnostici]]''' en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]]''' of '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]]''' de nadruk op de '''[[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]]''' die alle werelden omvat, zowel onze '''zichtbare''' als de talrijke '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]'''. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu '''[[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]]''' worden genoemd, of '''[[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]]''', of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]]''' van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van '''zichtbare''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|onzichtbare werelden]]''' vormen, de veelheid van '''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|Brane cosmology]]''') waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden.

Deleted lines 163-167:
Deel I, hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 632):\\
De goddelijke, zuiver &#257;di-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mah&#257;-buddhi'' of mahat in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste ''anima mundi'' of de logos. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het universele leven. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de '''Dhy&#257;ni-Boeddha’s''' van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘U bent ‘'''DAT'''’ – ''Brahman''’ worden toegepast. Deze '''Dhy&#257;ni-Boeddha’s''' stralen hun ''chh&#257;y&#257;’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd.\\
Deel I, hoofdstuk 13 ''De moderne nevelvlektheorie'' (p. 661):\\
‘Op zijn hoogst’, merkt C. Wolf8 op, ‘zou de nevelvlekhypothese, met W. Herschel ter ondersteuning van haar stellingen, kunnen wijzen op het bestaan van planetaire nevelvlekken in verschillende graden van verdichting, en van spiraalvormige nevelvlekken met verdichtingskernen in de uitlopers en in het centrum9. Maar de kennis over wat de nevelvlekken met de sterren verbindt, is ons nog ontzegd; en omdat we niet beschikken over rechtstreekse waarnemingen, wordt ons zelfs belet deze vast te stellen, al is het maar op grond van analogie in de scheikundige samenstelling.’\\
8) Lid van het Instituut, sterrenkundige van het observatorium, Parijs, Cosmogonical Hypotheses.\\
Changed lines 35-36 from:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De gnostici en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]] of [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]] de nadruk op de [[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]] die alle werelden omvat, zowel onze zichtbare als de talrijke onzichtbare werelden. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu [[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]] worden genoemd, of [[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]], of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]] van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van zichtbare en onzichtbare werelden vormen, de veelheid van [[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|Brane cosmology]]) waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden
.
to:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Changed lines 35-36 from:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
to:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.\\
De gnostici en andere denkers uit het Middellandse-Zeegebied legden met hun [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|plenum]] of [[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|pleroma]] de nadruk op de [[Kompaskwadrant#Lev|‘volheid’]] die alle werelden omvat, zowel onze zichtbare als de talrijke onzichtbare werelden. Deze werelden kunnen worden gesymboliseerd als de sporten van de eindeloze ‘ladder van het zijn’. Of de bewoners van gebieden hoger dan de onze nu [[Aions-Aeonen-Eonen|aionen]] worden genoemd, of [[1-Inleiding#Hom|orden van engelen]], of dhyani-boeddha’s, maakt geen verschil. De wereld is de wisselwerking van een verscheidenheid van monaden, maar niet alle monaden uiten zich noodzakelijkerwijs op het fysieke niveau. Hoewel het diepste wezen van elke monade een aspect is van de uiteindelijke bestaansgrond, zijn ze in hun uitingsvormen oneindig verscheiden. In hun totaliteit vormen ze de natuur, de [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|jakobsladder]] van evoluerende wezens die gezamenlijk het weefsel van zichtbare en onzichtbare werelden vormen, de veelheid van [[4-6AntropischPrincipe#Sam|‘parallelle universa’]] ([[http://en.wikipedia.org/wiki/Brane_cosmology|Brane cosmology]]) waarvan denkers in deze tijd het bestaan beginnen te vermoeden
.
Added lines 49-51:

'''[[Tetrade#Yin|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.

Changed line 165 from:
8) Lid van het Instituut, sterrenkundige van het observatorium, Parijs, Cosmogonical Hypotheses.
to:
8) Lid van het Instituut, sterrenkundige van het observatorium, Parijs, Cosmogonical Hypotheses.\\
Changed lines 189-191 from:
Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een '''weerspiegeling''' van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘zeven geheime '''emanaties'''’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.\\
707: Dat aan de Ouden zoveel geheimen van de natuur werden onthuld, kwam door de kennis van de natuurwetten, die van de zeven om zo te zeggen het '''wortel-getal''' van de natuur in de gemanifesteerde wereld maken – in elk geval in onze huidige aardse levenscyclus – en door het wonderbaarlijke inzicht in de werking ervan. Verder stelden deze wetten en hun werkingen op het siderische, het aardse en het morele gebied de oude sterrenkundigen in staat de duur van de cyclussen en hun respectievelijke gevolgen op de loop van de gebeurtenissen precies te berekenen; om vooraf de invloed vast te stellen (profetie wordt het genoemd) die zij zullen hebben op de loop en de ontwikkeling van de mensenrassen. Omdat de zon, de maan en de planeten de nooit falende tijdmaten waren, waarvan het vermogen en de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' goed bekend waren, werden zij zo de grote heerser en heersers van ons kleine stelsel in al zijn ''zeven gebieden'' of ‘sferen van werkzaamheid’1.\\
1) De '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|werkingssferen]]''' van de gecombineerde krachten van evolutie en karma zijn: (1) de boven-geestelijke of ''noumenale''; (2) de spirituele; (3) de psychische; (4) de astro-etherische; (5) de sub-astrale; (6) de vitale en (7) de zuiver ''fysieke'' sferen. 
to:
Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een '''weerspiegeling''' van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘zeven geheime '''emanaties'''’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.
Deleted lines 48-49:

'''[[Tetrade#Yin|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.
Changed lines 32-33 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.\\
De fysicus '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Paul Davies]]''' merkt in zijn ''Other Worlds'' op:
er bestaat geen grens tussen '''levend''' en '''niet levend'''. Kristallen bijvoorbeeld zijn hoog georganiseerde structuren die zich kunnen reproduceren, toch beschouwen we ze niet als levend. Sterren zijn complexe en ingewikkeld georganiseerde systemen, maar worden gewoonlijk niet als levend beschouwd. Het zou kunnen dat we te bekrompen zijn in onze visie op het leven (blz. 147).\\
Changed line 14 from:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]]
to:
!![[#Inl]][[Tetrade#Yin|Gaia]] ([[7-Filosofie#Inl|5D-concept]])
Added lines 32-33:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Szent-Gy%C3%B6rgyi|Albert Szent-Györgyi]]''', biochemicus en ontdekker van vitamine C, vergeleek het denkbeeld dat willekeurige mutaties de doeltreffendheid van de levende cel zouden kunnen verklaren met het idee dat je een precisieuurwerk zou kunnen verbeteren door het te laten vallen: ‘Om een beter horloge te krijgen, moet je alle radertjes tegelijk veranderen om opnieuw een passend geheel te vormen.’ De '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|elektronenmicroscoop]]''' heeft een veelheid van subcellulaire organen onthuld, organellen genaamd, die ingewikkelde chemische handelingen uitvoeren op precies het juiste moment op precies de juiste manier, waarbij elk organel functioneert dankzij het functioneren van alle andere.
Added line 31:
In de 19de eeuw was het begrip ecosysteem nog onbekend; hoe sterk de verschillende organismen binnen een levend geheel van elkaar afhankelijk en in elkaars leven verweven zijn, was nog niet ontdekt. Niemand droomde over een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis|‘Gaia-hypothese’]]''' die stelt dat de aarde zich gedraagt als een levend en zich aanpassend organisme ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Margulis |Lynn Margulis]]''' en '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock |J.E. Lovelock]]''', 1977). Relaties, patronen van wisselwerking, bepalen de identiteit van elk deel.\\
Changed line 41 from:
De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte tussen twee mensen ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
to:
De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte, de '''[[http://www.hoofdstadweesp.nl/eCache/HSW/1/01/723.asp|chemie tussen twee mensen]]''' ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes ('''[[wikipn:Atoomopbouw| Elektronenconfiguratie]]'''), maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes ('''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]'''), maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes ('''[[wikipn:Atoomopbouw| Elektronenconfiguratie]]'''), maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke '''[[wikipn:Stof_%28chemie%29|stoffelijke]]''' deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Added lines 40-44:

De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte tussen twee mensen ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Het geheim van het leven zit in eros verborgen. Echte liefde is onvoorwaardelijk, is niet voor een ''breezer'' te koop.\\
Het mysterie van het leven zit, net als de groei van een '''[[wikipn: Foetus|foetus]]''' bij de moeder, in onszelf.\\
Het mysterie van het leven kan in '''[[Unificatietheorie2#Akas|poëzie]]''' wel voelbaar worden gemaakt.
Deleted lines 134-135:
Deel I, hoofdstuk 5 ''Over de verborgen Godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 382, 383):\\
Hetzelfde stelsel als dat van de '''[[5-1DanMillman|gnostici]]''' is overheersend in de sephiroth-aspecten van Ain-Soph, maar omdat ''deze aspecten in ruimte en tijd'' zijn, wordt er een bepaalde orde aangehouden in hun opeenvolgende verschijningen.Daarom wordt het onmogelijk de grote veranderingen, die de ''Zohar'' tengevolge van de behandeling door generaties van christen-mystici heeft ondergaan, niet op te merken. Want zelfs in de metafysica van de talmoed kon het ‘lagere gezicht’ (of het ‘kleinere gelaat’), de microprosopus, in feite nooit op hetzelfde niveau van abstracte idealen worden geplaatst als het hogere of ‘grotere gelaat’, macroprosopus. Het laatste is in de Chaldeeuwse Kabbala een zuivere abstractie; het Woord of de logos of dabar (in het Hebreeuws). Hoewel dit Woord feitelijk een meervoud wordt, of ‘woorden’ – d(a)b(a)rim – wanneer dit het aspect aanneemt van een menigte (engelen of sephiroth, ‘getallen’) of zich daarin weerspiegelt, is het toch collectief een en op het ideële gebied een nul, 0, een ‘niet-iets’. Het is zonder vorm of wezen, ‘zonder enige gelijkenis met iets anders’. (''Franck, Die Kabbala, blz.'' 126.) En zelfs Philo noemt de schepper, de ''logos'' die het dichtst bij God staat, ‘de tweede god’ en ‘de tweede God, die zijn (van de hoogste God) wijsheid is’ (''Philo, Quaest. et Solut.''). Godheid is niet God. Het is niets en duisternis. Het is naamloos en wordt daarom ''Ain-Soph'' genoemd – ‘het woord ''ayin'' betekent ''niets''’. ''Zie Franck, Die Kabbala, blz.'' 153. ''Zie ook'' § ''XII, ‘Theogonie van de scheppende goden’''. De ‘hoogste God’ (de ongemanifesteerde logos) is de zoon ervan.\\
Deleted lines 39-43:

De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte tussen twee mensen ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Het geheim van het leven zit in eros verborgen. Echte liefde is onvoorwaardelijk, is niet voor een ''breezer'' te koop.\\
Het mysterie van het leven zit, net als de groei van een '''[[wikipn: Foetus|foetus]]''' bij de moeder, in onszelf.\\
Het mysterie van het leven kan in '''[[Unificatietheorie2#Akas|poëzie]]''' wel voelbaar worden gemaakt. 
Deleted lines 430-432:
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Heelheid.pdf|Fay van Ierlant]]''' Over Heelheid
*'''[[http://www.reconnectivehealingamsterdam.nl/elegant-empowerment.htm|Peggy Phoenix]]''' Dubro en David Lapière: ‘Elegant Empowerment’  an evolution of consciousness; het Kosmische Energieveld.
*'''[[http://www.deblauwelotus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=86|Multidimensionaal genezen]]'''
Changed lines 434-435 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vedas#The_Four_Vedas|Vedas]]'''
*'''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/SrimadBhagavatam|Srimad Bhagavatam]]'''
to:
Added lines 40-44:

De '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Sam|kwintessens]]''', het mysterie van het leven zit in de ruimte tussen twee mensen ('''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|De ander als spiegel]]'''; '''[[Meta-leren#Dea|De ander centraal]]'''). Wat daar precies gebeurt, daar begrijpen we heel weinig van, dat zijn louter vermoedens. Wat werkelijk belangrijk is, kan niet in woorden worden uitgedrukt.\\
Het geheim van het leven zit in eros verborgen. Echte liefde is onvoorwaardelijk, is niet voor een ''breezer'' te koop.\\
Het mysterie van het leven zit, net als de groei van een '''[[wikipn: Foetus|foetus]]''' bij de moeder, in onszelf.\\
Het mysterie van het leven kan in '''[[Unificatietheorie2#Akas|poëzie]]''' wel voelbaar worden gemaakt. 
Changed line 37 from:
We merken op dat Zijn Wil & Woord (Ain) Zijn Licht tot lichtfontein maken (Kether) die -geordend door Zijn geschapen Naam (Chockmah)- een begrip (Binah) van Zijn Onbegrensde Ruimte van mogelijkheden (Ain Soph) toelaat. De scheppende wijze weet YHVH te begrijpen & ervaart de Schepper ''van aangezicht tot aangezicht''. Dit is de hoogste vorm van 'communicatie' ('sippur') gegeven aan de mens.\\
to:
We merken op dat Zijn Wil & Woord (Ain) Zijn Licht tot lichtfontein maken (Kether) die -geordend door Zijn geschapen Naam (Chockmah)- een begrip (Binah) van Zijn Onbegrensde Ruimte van mogelijkheden (Ain Soph) toelaat. De scheppende wijze weet '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|YHVH]]''' te begrijpen & ervaart de Schepper ''van aangezicht tot aangezicht''. Dit is de hoogste vorm van 'communicatie' ('sippur') gegeven aan de mens.\\
Changed line 36 from:
'''[[Communicatie#Kwi|Wim van den Dungen]]''' ''Sepher Yetzirah'':\\
to:
'''[[Communicatie#Kwi|Wim van den Dungen]]''' '''[[Kompaskwadrant#Lev|''Sepher Yetzirah'']]''':\\
Added lines 35-39:

'''[[Communicatie#Kwi|Wim van den Dungen]]''' ''Sepher Yetzirah'':\\
We merken op dat Zijn Wil & Woord (Ain) Zijn Licht tot lichtfontein maken (Kether) die -geordend door Zijn geschapen Naam (Chockmah)- een begrip (Binah) van Zijn Onbegrensde Ruimte van mogelijkheden (Ain Soph) toelaat. De scheppende wijze weet YHVH te begrijpen & ervaart de Schepper ''van aangezicht tot aangezicht''. Dit is de hoogste vorm van 'communicatie' ('sippur') gegeven aan de mens.\\
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|De Unio Mystica]]'''\\
De mystieke ervaring ('unio mystica'), waarbij het bewustzijn ''in Kether opgaat'' -de zaadloze samadhi der yogi's- laat geen onderscheid meer toe (waardoor er van 'communicatie' niet meer gesproken kan worden). Zoals uit de Enoch-mythe blijkt, verandert de Kether-ervaring de mens zo dat hij een Goddelijk lichtwezen wordt, en ''transhumaniseert''.
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|mystici]]''' uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[wikipn:Mystiek|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de mystici uit alle tijden.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|mystici]]''' uit alle tijden.\\
Changed line 30 from:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’.\\
to:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’. Wisselwerking is de sleutel. De eigenschappen en structuren van alle verschijnselen worden niet bepaald door eeuwig onveranderlijke stoffelijke deeltjes, maar door complexe wisselwerking in het weefsel van gebeurtenissen dat we natuur noemen. Reeds in de eerste decennia van de twintigste eeuw komen we uitspraken tegen die vooruitlopen op de komende trend. In zijn boek The Nature of the Physical World (1927) geeft de Engelse fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington|A.S. Eddington]]''' aan hoe materie blijkt op te lossen in energiepunten en het best getypeerd wordt door de term '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|‘mind-stuff’]]'''. De wiskundige, fysicus en astronoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hopwood_Jeans |J.H. Jeans]]''', en '''[[wikipn:Max_Planck|Max Planck]]''', opsteller van de kwantumtheorie, beschouwen beiden bewustzijn als fundamenteel en materie als afgeleide van bewustzijn. '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''' vat het als volgt samen: ‘De moderne fysica is er niet langer zeker van of wat ze in handen heeft zuiver energie is, of zuiver gedachte.’ Veel onderzoekers komen tegenwoordig tot dezelfde slotsom als de mystici uit alle tijden.\\
Added line 30:
Zoals '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Heisenberg]]''' heeft opgemerkt, ‘het universum is een universum van deelgenootschap’.\\
Changed line 29 from:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
to:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|geest en stof]]''' is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Changed line 29 from:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een hologram het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
to:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|hologram]]''' het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Changed line 29 from:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de weerspiegeling is van al het overige, zoals een stukje van een hologram het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
to:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' is van al het overige, zoals een stukje van een hologram het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Added line 29:
De ene wetenschappelijke theorie beschrijft het heelal als toevallige rangschikkingen van blindelings voortbewegende deeltjes. Een andere, eveneens wetenschappelijk, noemt het universum een samenhangend organisme waarin elk deel de weerspiegeling is van al het overige, zoals een stukje van een hologram het hele beeld bevat. Het hologram: de beeldspraak is nieuw maar de gedachte is oud. De filosoof en wiskundige Leibniz zag, net als Pythagoras en Plato vóór hem, het heelal als voortbrengsel van talloze monaden, kernen van bewuste energie. Leibniz noemde ze ‘meetkundige punten’, om de nadruk erop te leggen dat het geen fysieke dingen zijn, maar centra van bedrijvigheid waar zelfs de indeling in geest en stof is verdwenen. Ieder van zijn monaden wordt gezien als een levende spiegel van de andere, zodat in elk de mogelijkheden van het universum verborgen liggen.\\
Added lines 30-32:


'''[[wikipn:Leibniz#Binair_getalstelsel|Binair getalstelsel]]''' van '''[[8-3Integratie#Boe|Gottfried Wilhelm Leibniz]]'''.
Changed line 29 from:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
to:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[wikipn:Leibniz|Leibniz]]''' daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de '''[[wikipn:Monadologie|monadenleer]]''' en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Changed line 49 from:
Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''Goden-Monaden-Atomen''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''Chaos-Theos-Kosmos''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).
to:
Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|Goden-Monaden-Atomen]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).
Changed line 49 from:
Het artikel ''Dualiteit in de evolutie'': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''Goden-Monaden-Atomen''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''Chaos-Theos-Kosmos''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).
to:
Het artikel '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|''Dualiteit in de evolutie'']]''': Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het '''licht''' bestaat uit '''Goden-Monaden-Atomen''' (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de '''voertuiglijke''' triade betaat uit '''Chaos-Theos-Kosmos''' (De Geheime Leer deel I, p. 373).
Changed line 151 from:
Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 676):\\
to:
Deel I, hoofdstuk 15 '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|''Goden, monaden en atomen'']]''' (p. 676):\\
Changed line 29 from:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''zelfexpressie'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
to:
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Deu|zelfexpressie]]'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Added lines 27-29:

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''zelfexpressie'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Changed lines 149-153 from:
Op dit punt is de materialistische wetenschap onverbiddelijk. Om haar standpunt te ondersteunen, gooit zij haar eigen axiomatische wet van uniformiteit in de natuurwetten, die van de continuïteit en de hele logische volgorde van analogieën in de evolutie van het zijn, omver. Men laat de massa’s niet-ingewijden geloven dat het hele bijeengebrachte getuigenis van de geschiedenis, dat aantoont dat zelfs de atheïsten van de oudheid, zoals Epicurus en Democritus, in ''goden'' geloofden, onwaar was; en dat filosofen als Socrates en Plato, die het bestaan ervan verkondigden, enthousiasten en dwazen waren die zich vergisten. Als we onze opvattingen alleen op historische gronden baseren, op gezag van talloze eminente wijzen, neoplatonisten, mystici van alle eeuwen, vanaf Pythagoras tot de grote wetenschappers en professoren van deze eeuw die, als zij ‘goden’ verwerpen, toch in ‘geesten’ geloven, moeten we dan zulke autoriteiten als even zwakzinnig en dwaas beschouwen als de een of andere rooms-katholieke boer, die gelooft in zijn eens menselijke heilige of de aartsengel Michaël, en tot deze bidt?\\
678: De sleutels daartoe zijn van de ene generatie van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|‘wijze mannen’]]''' op de volgende overgegaan. Enkele van de symbolen die zo van het oosten naar het westen kwamen, werden meegebracht door Pythagoras, die niet de uitvinder van zijn bekende ‘driehoek’ was. Laatstgenoemde figuur, samen met het vlak, de kubus en de cirkel vormen een welsprekender en wetenschappelijker beschrijving van de orde van de '''evolutie''' in het Heelal, zowel spiritueel en psychisch als fysiek, dan boekdelen vol beschrijvende kosmogonieën en geopenbaarde ''Geneses''. De ''tien punten'', beschreven binnen die ‘''driehoek'' van Pythagoras’, zijn van evenveel waarde als alle leringen over de afstamming van de goden en engelen die ooit uit een theologisch brein zijn voortgekomen. Want wie ze interpreteert – zoals ze daar staan in de gegeven volgorde – zal in die zeventien punten (de zeven wiskundige punten zijn verborgen) de ononderbroken reeks van genealogieën vinden van de eerste ''hemelse'' tot de ''aardse'' mens. En terwijl ze de volgorde van de wezens aangeven, onthullen ze ook de volgorde waarin de Kosmos, onze aarde en de oorspronkelijke elementen die de aarde voortbrachten, zijn ontwikkeld. Omdat de aarde werd verwekt in de onzichtbare ''diepten'' en in de schoot van dezelfde ‘moeder’ als haar mede-planeten, zal degene die de geheimen van onze aarde doorgrondt, die van alle andere planeten ook doorgronden.\\
688: Deze woorden zullen door elke oosterse occultist worden herhaald en goedgekeurd. Veel uit de lezingen van prof. Crookes is al in par. XII van deze Aanhangsels aangehaald. Daarna heeft hij weer een lezing gehouden, over het ‘ontstaan van de elementen’, die even opmerkelijk is als de eerste, en nog een derde. Hier vinden wij bijna een bevestiging van de leringen van de esoterische filosofie over het verloop van de oorspronkelijke '''evolutie'''. Deze vormt inderdaad ''de beste benadering'' tot de Geheime Leer door een groot geleerde en specialist in de scheikunde ''die mogelijk was'', afgezien van toepassing van monaden en atomen op de dogma’s van de zuivere transcendentale metafysica en hun verbinding en wisselwerking met ‘goden en intelligente bewuste monaden’. Maar de scheikunde volgt nu een opgaande lijn, dankzij een van haar grootste Europese vertegenwoordigers. Zij kan onmogelijk terugkeren naar de tijd waarop het materialisme haar ''sub''-elementen als volstrekt enkelvoudige en homogene stoffen beschouwde, die het in zijn blindheid tot de rang van elementen had verheven. Het masker is er te handig afgerukt om enige angst voor een nieuwe vermomming te laten bestaan. En na jaren van pseudologie, van bastaardmoleculen die pronkten met de naam van elementen, waarachter en waarbuiten er niets dan een leegte kon zijn, vraagt een bekende professor in de scheikunde nog eens: ‘Wat zijn deze elementen, waar komen zij vandaan, wat is hun betekenis? . . . Deze elementen verwarren ons bij ons onderzoek, verbijsteren ons bij onze speculaties en achtervolgen ons zelfs in onze dromen. Zij strekken zich als een onbekende zee voor ons uit – die ons bespot en misleidt en die mompelt over vreemde onthullingen en mogelijkheden.’ (''Gen. of Elem''., blz. 1.)\\
De erfgenamen van de oorspronkelijke openbaringen hebben deze ‘mogelijkheden’ in elke eeuw onderwezen, maar hebben nooit een eerlijk gehoor gevonden. De waarheden die aan '''Kepler''', '''Leibniz''', '''Gassendi''', '''Swedenborg''', e.a. door inspiratie zijn ingegeven, waren altijd in de een of andere vooraf bepaalde richting vermengd met hun eigen speculaties – en daardoor verminkt. Maar nu is een van de grote waarheden doorgedrongen tot een eminente professor van de moderne exacte wetenschap, en hij verkondigt onbevreesd als een fundamenteel axioma, dat de wetenschap tot dusver geen kennis draagt van de ''werkelijke'' enkelvoudige elementen. Want prof. Crookes deelt zijn gehoor mee:\\
‘Als ik durf te zeggen ''dat onze algemeen aanvaarde elementen'' NIET ''enkelvoudig en oorspronkelijk zijn'', dat zij niet door toeval zijn ontstaan en ''niet'' op een willekeurige en mechanische manier zijn geschapen, maar zijn ontwikkeld uit eenvoudiger stoffen – of misschien wel uit één enkele soort stof – dan geef ik slechts formele uiting aan een opvatting die al enige tijd om zo te zeggen ‘in de lucht’ van de wetenschap heeft gehangen.
to:
Op dit punt is de materialistische wetenschap onverbiddelijk. Om haar standpunt te ondersteunen, gooit zij haar eigen axiomatische wet van uniformiteit in de natuurwetten, die van de continuïteit en de hele logische volgorde van analogieën in de evolutie van het zijn, omver. Men laat de massa’s niet-ingewijden geloven dat het hele bijeengebrachte getuigenis van de geschiedenis, dat aantoont dat zelfs de atheïsten van de oudheid, zoals Epicurus en Democritus, in ''goden'' geloofden, onwaar was; en dat filosofen als Socrates en Plato, die het bestaan ervan verkondigden, enthousiasten en dwazen waren die zich vergisten. Als we onze opvattingen alleen op historische gronden baseren, op gezag van talloze eminente wijzen, neoplatonisten, mystici van alle eeuwen, vanaf Pythagoras tot de grote wetenschappers en professoren van deze eeuw die, als zij ‘goden’ verwerpen, toch in ‘geesten’ geloven, moeten we dan zulke autoriteiten als even zwakzinnig en dwaas beschouwen als de een of andere rooms-katholieke boer, die gelooft in zijn eens menselijke heilige of de aartsengel Michaël, en tot deze bidt?
Deleted lines 26-27:
'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''zelfexpressie'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Added lines 26-28:

'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html| H.R. Opdenberg]]''' '''Het oneindig gevarieerde heelal'''\\
We zien dat '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Spinoza]]''' nadruk legt op de essentiële eenheid en continuïteit van al het bestaande, terwijl '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''', '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en Leibniz daarin ontelbare monaden onderscheiden, kernen van activiteit in alle denkbare graden van '''zelfexpressie'''. Brengen we de monadenleer en de filosofie van Spinoza tezamen, dan ontstaat er een wereldbeeld dat opmerkelijk overeenstemt met gedachten uit de ''Upanishads'', de Vedanta, het boeddhisme, en die van vele denkers uit het oude Griekenland. Overeenkomstige gedachten vinden we bij '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''', die ook dacht dat het onderscheid tussen levende en levenloze natuur kunstmatig is – in een bepaalde context nuttig, maar uiteindelijk onjuist. Hij kwam tot de slotsom dat de ruimte helemaal niet leeg is, maar een immense oceaan van energie, en dat materie niet meer is dan een oppervlakkige rimpeling op die oceaan. Alles ligt besloten in een ‘impliciete orde’ en komt daaruit tevoorschijn.
Changed lines 277-281 from:

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Sam|Plato]]''' brengt met de '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|dodecaëder]]''', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kwintessens]]''', de zin van het leven, de '''[[7-Filosofie#Inl|levenskunst]]''' (Friedrich Nietzsche) tot uitdrukking.

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|meta-leren]]''' mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het '''[[wikipn:Pentagram|pentagram]]''' staat symbool voor zelfgelijkvormigheid, '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|recursie]]'''.
to:
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade,
de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het om '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat.
Added lines 322-325:
'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Sam|Plato]]''' brengt met de '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|dodecaëder]]''', de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kwintessens]]''', de zin van het leven, de '''[[7-Filosofie#Inl|levenskunst]]''' (Friedrich Nietzsche) tot uitdrukking.

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|meta-leren]]''' mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het '''[[wikipn:Pentagram|pentagram]]''' staat symbool voor zelfgelijkvormigheid, '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|recursie]]'''.

Changed lines 330-333 from:
Aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen ('''[[wikipn: Aldous_Huxley|Aldous Huxley:]]''' ''perennial'', '''[[wikipn:Friedrich_Nietzsche|Friedrich Nietzsche:]]''' ''ewige Wiederkehr''), ligt een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk ('''[[LevensboomMicrokosmos|zevenvoudige samenstelling]]''' van de mens, het '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl |factorelement]]''', de Wet van Zeven, de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''') ten grondslag.
De Triade, de triniteit vormt de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Sam|natuurlijke eenheid]]''' 'Ruimte, Materie en Tijd' en de '''[[Tetrade]]''' vormt de '''[[wikipn: Natuurlijke_selectie|natuurlijke selectie.]]''' Bij de natuurlijke selectie gaat het om '''[[wikipn:Onzevader|''Uw wil geschiede'']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. 

 
to:
Added lines 220-277:

De in de bijlage '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|‘Nu, Verleden en Toekomst’]]''' en met name de in het rapport '''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|''De beleving van tijd'']]''' van J.F. Coeterier gerubriceerde definities laten zien
dat het definiëren van het verschijnsel tijd nog niet zo eenvoudig ligt. Waandenkbeelden blijven ontstaan zolang de geesteswetenschappers en de natuurwetenschappers los van elkaar blijven functioneren. Voor wat betreft ruimte en tijd kan er maar een waarheid zijn, die voor beide domeinen geldt. Het is wenselijk dat de discrepantie die er over de begrippen ruimte en tijd is ontstaan wordt opgeheven. Een paradigmawisseling van '''[[wikipn: Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken treedt op, wanneer de grens die tussen de domeinen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen is ontstaan wordt doorbroken.
Het dilemma waar de wereld voor staat is al eerder verwoord door Jan Willem Schulte Nordholt: ‘Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren’.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van ''Eenheid in Verscheidenheid'' al is uitgevonden. In principe draait het om één medaille met twee kanten. De mystieke weg (Krishna, Laozi, Pythagoras, Plato, Jezus, Boeddha, Mohammed, Ramon Lull, Blaise Pascal, Bahá'u'lláh, Hazrat Inayat Khan, Blavatsky, Sri Aurobindo, Carl Jung, Teilhard de Chardin, Maslow) berust op ervaringen uit het verleden. Voor acceptatie van de nieuwe unificatietheorie dient aan één voorwaarde te worden voldaan namelijk dat de wetenschappelijke wereld akkoord gaat dat er maar een natuurlijke tijd bestaat, de '''eeuwige duur''', het nu. De theorie kan dan een houvast bieden voor de toekomst. 

'''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|Bergson]]'''
(p. 100), '''Duur''' en '''Tijd''' ('''[[Tetrade#Rech|Rechter - en Linker hersenhelft]]''')
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.

Duur geeft de spiegelsymmetrie en tijd de complementariteit weer.

In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de eindeloze dimensie van ''''Ruimte en Tijd'''' tot uitdrukking.

Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Met behulp van het '''[[kompaskwadrant]]''' worden de contouren van het Ether-paradigma uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|Ruimte en Tijd]]''' of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan?

Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens Lee Smolin een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.

't Hooft en Veltman maakten in de materiële wereld van de '3,999 dimensie' gebruik. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze met de '''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|Heilige Tetraktis]]''' in de immateriële wereld correspondeert.   

'''De tijd zal het leren'''\\
Beslissingen worden in een ''split second'' genomen. De toekomst leert of op grond van de ervaring uit het verleden de juiste beslissingen zijn genomen.\\
Tijd is een stroom die alle gebeurtenissen die er geweest zijn verbindt met alle gebeurtenissen die er nog zullen komen.

De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

'''[[wikipn: Aslan_%28Narnia%29|C.S. Lewis]]''' gebruikte de figuur van Aslan om het concept van de goddelijke '''[[wikipn: Logos|Logos]]''' voor kinderen wat beeldender te maken.

In het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos|enneagram]]''' staat de '''[[Geestkunde#Sch|scheppingsdriehoek]]''' 9 - 3 - 6, de '''[[Standaardmodel#Inl|Triade]]''' en bij de levensboom de '''[[Tetrade]]''' centraal. Bij de Wet van Zeven gaat het echter om de dynamiek van de gemanifesteerde werkelijkheid, het hexagram, dat zowel de Triade als de Tetrade omvat. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Creativethink]]''' biedt een handvat om de '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaos]]''' in ons leven te helpen beheersen. De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|'Triade en Tetrade']]''' toont een historisch kader. Het raamwerk dient als achtergrond om de gebeurtenissen in de huidige tijd te kunnen duiden.   

'''Ervin Laszlo:''' 'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiërarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal]]''' verbonden coherente systemen'.\\
'''Aarde''', in het centrum: 5e Zintuig, Mond (proeven).

Volgens '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' is het kwantumvacuüm de oerbron van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en materie]]'''. Het concept ‘in-formatie’ van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''' wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn'' (p. 67) toe. '''[[SriAurobindo|Sri Aurobindo:]]''' ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.

'''[[WatIsTijd?#Hom|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64), ''' ''Wat is tijd?'' ''':\\
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het '''verleden''' via het '''heden''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|grote probleem]]''' is het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|verschijnen respectievelijk verdwijnen]]''' van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 

Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

Het eindige, gemanifesteerde universum is volledig gevuld met '''[[Standaardmodel#Mat|atomen]]'''. Elk atoom (organisme, mens) in het fractale ‘nu’ neemt in deze ruimte een unieke positie in. Deze atomen staan door het eeuwige nu ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|absolute tijd]]''') met elkaar in verbinding. De '''[[4-Unificatietheorie#Ene|theorie van Einstein]]''' ('''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''') leert dat er tussen de atomen onderling wel degelijk tijdsverschillen (relatieve tijd) bestaan.

Blavatsky, ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
‘'''Ruimte en tijd''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
724: '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Dat]]''' (Dit), de ongeopenbaarde oorzaak van geest en stof, het Ene Leven de grondslag van alles.

Een '''Dhyani-Boeddha''' is een wezen dat ‘eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil zeggen van de ene Mahakalpa tot de andere – het samenvattende toppunt van deze drie is '''Adi-Boeddha''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|de christos, de logos]]'''), het wijsheidsbeginsel, dat volstrekt is en derhalve buiten ruimte en tijd staat (Deel III, p. 418). 

Changed lines 331-391 from:
'''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Het ontstaan]]''' van het nieuwe '''[[wikipn:Leven|leven]]''' berust enerzijds op puur toeval (het lot), anderzijds op een bewuste daad. Tijdens de geboorte vindt de scheiding van twee lichamen plaats. Bij de geboorte wordt het Dharma verstoord en ontwaakt het aardse bewustzijn, de psyche. De dualiteit neemt bezit van het kind. Het bewustzijn uit zich eerst in een primitieve, dierlijke vorm, het oerbewustzijn. Bewustwording is een cyclisch proces, een oneindige spiraal die geen begin en geen eind kent; er is alleen het nu. Het nu bevat het verleden en draagt het zaad van de toekomst in zich.   

Blavatsky, ''De Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 697):\\
‘'''Ruimte en tijd''' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|DAT]]''', wat ''alleen'' kan worden gevoeld ''door middel van zijn zeven stralen'' – die de ''zeven scheppingen'', de ''zeven werelden'', de ''zeven wetten'' zijn’, enz. . . .\\
724: '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Dat]]''' (Dit), de ongeopenbaarde oorzaak van geest en stof, het Ene Leven de grondslag van alles.

Een '''Dhyani-Boeddha''' is een wezen dat ‘eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil zeggen van de ene Mahakalpa tot de andere – het samenvattende toppunt van deze drie is '''Adi-Boeddha''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|de christos, de logos]]'''), het wijsheidsbeginsel, dat volstrekt is en derhalve buiten ruimte en tijd staat (Deel III, p. 418).   

De in de bijlage '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|‘Nu, Verleden en Toekomst’]]''' en met name de in het rapport '''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|''De beleving van tijd'']]''' van J.F. Coeterier gerubriceerde definities laten zien
dat het definiëren van het verschijnsel tijd nog niet zo eenvoudig ligt. Waandenkbeelden blijven ontstaan zolang de geesteswetenschappers en de natuurwetenschappers los van elkaar blijven functioneren. Voor wat betreft ruimte en tijd kan er maar een waarheid zijn, die voor beide domeinen geldt. Het is wenselijk dat de discrepantie die er over de begrippen ruimte en tijd is ontstaan wordt opgeheven. Een paradigmawisseling van '''[[wikipn: Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken treedt op, wanneer de grens die tussen de domeinen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen is ontstaan wordt doorbroken.
Het dilemma waar de wereld voor staat is al eerder verwoord door Jan Willem Schulte Nordholt: ‘Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren’.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van ''Eenheid in Verscheidenheid'' al is uitgevonden. In principe draait het om één medaille met twee kanten. De mystieke weg (Krishna, Laozi, Pythagoras, Plato, Jezus, Boeddha, Mohammed, Ramon Lull, Blaise Pascal, Bahá'u'lláh, Hazrat Inayat Khan, Blavatsky, Sri Aurobindo, Carl Jung, Teilhard de Chardin, Maslow) berust op ervaringen uit het verleden. Voor acceptatie van de nieuwe unificatietheorie dient aan één voorwaarde te worden voldaan namelijk dat de wetenschappelijke wereld akkoord gaat dat er maar een natuurlijke tijd bestaat, de '''eeuwige duur''', het nu. De theorie kan dan een houvast bieden voor de toekomst. 

'''[[http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport347.pdf|Bergson]]'''
(p. 100), '''Duur''' en '''Tijd''' ('''[[Tetrade#Rech|Rechter - en Linker hersenhelft]]''')
Het eigenlijke denkproces in de hersenen, bijvoorbeeld het verwerken van indrukken die door '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' aangeleverd worden, is een elektrochemisch proces. Aan het einde van de zenuwcellen registreren de '''[[wikipn:Synaps|synapsen]]''' (te vergelijken met een zend- en ontvangststation) elektronische spanning in de cellen zelf en de cellen ernaast. Als deze spanning verandert, doordat er een impuls door een zintuig wordt aangeleverd, sturen de neurotransmitters via de '''[[wikipn:Neuron#De_synaps|synapsen]]''' chemische stoffen. Deze stoffen zorgen ervoor dat bij de onderling verbonden cellen van het hersennetwerk andere chemische stoffen in kunnen stromen, die de elektrische spanning veranderen. Op deze manier vindt er gedachtenoverdracht plaats. De synapsen zorgen voor de contacten, de communicatie tussen '''[[wikipn:Spiegelneuron|neuronen]]'''.

Duur geeft de spiegelsymmetrie en tijd de complementariteit weer.

In het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|A-veld]]''' zijn '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Tijd']]''' ('Eindeloos bewustzijn en '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Eeuwige duur']]''') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde '''[[wikipn:Ruimte-tijd|Ruimte en Tijd]]''' continuüm, de eindeloze dimensie van ''''Ruimte en Tijd'''' tot uitdrukking.

Volgens '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E._Puthoff|Puthoff]]''' bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het '''[[wikipn: Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg|onzekerheidsprincipe]]'''  geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Met behulp van het '''[[kompaskwadrant]]''' worden de contouren van het Ether-paradigma uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|Ruimte en Tijd]]''' of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan?

Martijn van Calmthout zegt in zijn recensie van het boek ''TROUBLE with PHYSICS'' dat snaartheoretici volgens Lee Smolin een principieel punt vergeten: dat tijd en ruimte moeten zelf ook uit zo’n theorie van alles naar voren komen. De snaartheoretici nemen volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens aan.

't Hooft en Veltman maakten in de materiële wereld van de '3,999 dimensie' gebruik. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat deze met de '''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|Heilige Tetraktis]]''' in de immateriële wereld correspondeert.   

'''De tijd zal het leren'''\\
Beslissingen worden in een ''split second'' genomen. De toekomst leert of op grond van de ervaring uit het verleden de juiste beslissingen zijn genomen.\\
Tijd is een stroom die alle gebeurtenissen die er geweest zijn verbindt met alle gebeurtenissen die er nog zullen komen.

De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]'''.

'''[[wikipn: Aslan_%28Narnia%29|C.S. Lewis]]''' gebruikte de figuur van Aslan om het concept van de goddelijke '''[[wikipn: Logos|Logos]]''' voor kinderen wat beeldender te maken.

In het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos|enneagram]]''' staat de '''[[Geestkunde#Sch|scheppingsdriehoek]]''' 9 - 3 - 6, de '''[[Standaardmodel#Inl|Triade]]''' en bij de levensboom de '''[[Tetrade]]''' centraal. Bij de Wet van Zeven gaat het echter om de dynamiek van de gemanifesteerde werkelijkheid, het hexagram, dat zowel de Triade als de Tetrade omvat. '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Gro|Creativethink]]''' biedt een handvat om de '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaos]]''' in ons leven te helpen beheersen. De bijlage '''[[TriadeEnTetrade|'Triade en Tetrade']]''' toont een historisch kader. Het raamwerk dient als achtergrond om de gebeurtenissen in de huidige tijd te kunnen duiden.   

'''Ervin Laszlo:''' 'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiërarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|non-lokaal]]''' verbonden coherente systemen'.\\
'''Aarde''', in het centrum: 5e Zintuig, Mond (proeven).

Volgens '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' is het kwantumvacuüm de oerbron van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|geest en materie]]'''. Het concept ‘in-formatie’ van '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|David Bohm]]''' wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn'' (p. 67) toe. '''[[SriAurobindo|Sri Aurobindo:]]''' ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.

'''[[WatIsTijd?#Hom|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 64), ''' ''Wat is tijd?'' ''':\\
Niets in de relativiteitstheorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een ‘pijl’ die zich vanuit het '''verleden''' via het '''heden''' naar de '''toekomst''' verplaatst.\\
Het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|grote probleem]]''' is het '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Spi|verschijnen respectievelijk verdwijnen]]''' van het heden. De fysici hebben, zonder dat van de daken te schreeuwen, de factor tijd op zijn minst sinds de dagen van Galileo in feite geëlimineerd.\\
De onvermijdelijke toename van entropie veroorzaakte de vlucht van de tijdpijl.
65: Die '''[[Standaardmodel#Tij|universele symmetrie]]''' betekent dat de werkelijkheid alle ‘nu’s’ vanaf het eerste begin van het universum tot aan zijn uiteindelijke einde moet omvatten, zonder enig onderscheid tussen verleden, heden en toekomst. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ‘nu’ van de
'''[[wikipn:Plancktijd|Planck-tijd]]''', gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 tot de macht -44 seconde. 

Charon laat zien, dat het aannemen van de mogelijkheid van eonische tijdruimten, samen met de zwaartekrachtruimte functionerend in een vijfdimensionaal universum, cruciaal is voor het begrip van geest en bewustzijn ('''[[http://www.teilharddechardin.nl/inhg2009.htm|Gamma, september 2009]]''', p. 62).\\
Het rapport ‘E i V’ maakt net als Gerrit Teule van twee tijdruimten gebruik. Tegenover de gemanifesteerde zwaartekracht tijdruimte (de tijdruimte van de relativiteitstheorie, waarin wij leven) staat de '''[[7-Filosofie#Inl|ongemanifesteerde]]''' eonische  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|Aions - Aeonen - Eonen]]''') tijdruimten.

Het eindige, gemanifesteerde universum is volledig gevuld met '''[[Standaardmodel#Mat|atomen]]'''. Elk atoom (organisme, mens) in het fractale ‘nu’ neemt in deze ruimte een unieke positie in. Deze atomen staan door het eeuwige nu ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|absolute tijd]]''') met elkaar in verbinding. De '''[[4-Unificatietheorie#Ene|theorie van Einstein]]''' ('''[[wikipn: E%3Dmc%C2%B2|Einstein e=m.c²]]''') leert dat er tussen de atomen onderling wel degelijk tijdsverschillen (relatieve tijd) bestaan. 
to:
 
Changed line 27 from:
'''[[http://www.denieuweroep.nl/oi_goddelijke_romance.htm|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.
to:
'''[[Tetrade#Yin|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.
Changed lines 27-28 from:
'''[[http://www.denieuweroep.nl/oi_goddelijke_romance.htm|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.\\
In overeenstemming met de oude profetieën, benadert Vader Geest nu Moeder '''[[wikipn:Gaea|Gaia]]''' om Haar opnieuw te bevruchten en zodoende het leven te schenken aan het Nieuwe Wereld Bewustzijn (Christusbewustzijn) op Aarde. Altijd weer opnieuw benadert de Vader de Moeder van het universum in Haar Kosmische Fysieke-Vlak lichaam om zich te verenigen en op die wijze de volgende ontwikkeling van hun Eeuwige Romance geboren te laten worden. Hun goddelijke Vrucht kan een menselijke persoonlijkheid zijn (zoals in het geval van de baby Jezus bijvoorbeeld), of een heel ras van wezens, een planeet, een '''[[wikipn:Zonnestelsel|zonnestelsel]]''', een '''[[wikipn:Sterrenstelsel|sterrenstelsel]]''' of een heel veld van manifestatie, een hele octaaf of universum van uitdrukking. De goddelijke formule is altijd hetzelfde en allebei yin en yang zijn vereist om deel te nemen in het spel.\\
to:
'''[[http://www.denieuweroep.nl/oi_goddelijke_romance.htm|De Goddelijke]]''' ''Romance Tussen Ying en Yang'': Voornamelijk door onwetendheid over de juiste relatievorm tussen de seksen en daarom door de verstoringen, misbruik en perversie van de goddelijke Romance heerst er tegenwoordig veel ziekte in de wereld: psychologisch, emotioneel en fysiek. Alle ziektes kunnen ogenblikkelijk worden geheeld door goddelijke Liefde, wat ervaren kan worden als Extase wanneer '''[[Tetrade#Yin|yin en yang]]''' in de juiste relatie verkeren. '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Extase]]''' kan volledig worden gerealiseerd en gemanifesteerd op het fysieke vlak door goddelijke eenwording tussen man en vrouw of tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is de Universele Wet: de goddelijke patroon dat aan de hele schepping ten grondslag ligt en dat door al het natuurlijke leven wordt gedemonstreerd, vanaf het atoom en zijn elektronen tot aan de zon met de om hem heen wentelende planeten, enzovoort.
Added lines 221-222:

'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[goo:Psyche|ziel]]'''. Het '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''', ''nous'' legt de imaginaire verbinding tussen '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Eer|''epithumia'' en ''thumos'']]'''. Het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|zelfbewustzijn]]''', dat '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Def|meta-leren]]''' mogelijk maakt, kan als een '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|recursiefproces]]''' worden opgevat. Het '''[[wikipn:Pentagram|pentagram]]''' staat symbool voor zelfgelijkvormigheid, '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod|recursie]]'''.