Site.7-2FilosofieEnEthiek History

Hide minor edits - Show changes to output

August 03, 2016, at 07:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 421-422 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''', en de gebroeders Erik en Herman Verlinde zijn Nederlanders die bij het uitwerken van de wiskundige modellen van de '''[[wikipn: Snaartheorie|snaartheorie]]''' baanbrekend werk hebben verricht. Het is de architectuur van ons '''[[Tetrade#Rech |brein]]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|bewustzijn]]''' dat de wetenschap bepaalt en beperkt. Door de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla |hemel en aarde]]''' wordt het bewustzijn van de mens mogelijk gemaakt.
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robbert Dijkgraaf]]''', en de gebroeders Erik en Herman Verlinde zijn Nederlanders die bij het uitwerken van de wiskundige modellen van de '''[[wikipn: Snaartheorie|snaartheorie]]''' baanbrekend werk hebben verricht. Het is de architectuur van ons '''[[Tetrade#Rech |brein]]''', het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|bewustzijn]]''' dat de wetenschap bepaalt en beperkt. Door de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla |hemel en aarde]]''' wordt het bewustzijn van de mens mogelijk gemaakt.
Changed line 429 from:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]''' centraal.
to:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robbert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]''' centraal.
March 17, 2016, at 11:33 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 434-435 from:
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
to:
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' %blue%'''Levenskwaliteit'''\\
%black%'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
Changed line 82 from:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|In de woorden van]]''' ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|In de woorden van]]''' ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2|evenwicht]]'''. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
Changed line 244 from:
De mens leeft zo als burger van twee werelden. Naar zijn lichamelijke staat is hij gebonden aan deze materiële wereld van vergankelijkheid en dood, naar zijn geestelijke kern behoort hij tot de goddelijke wereld. De natuurlijke mens is zich zijn hoge afkomst echter niet meer bewust: hij denkt dat dit aardse leven het werkelijke leven is.\\ 
to:
De mens leeft zo als burger van twee werelden. Naar zijn lichamelijke staat is hij gebonden aan deze materiële wereld van vergankelijkheid en dood, naar zijn geestelijke kern behoort hij tot de goddelijke wereld. De natuurlijke mens is zich zijn hoge afkomst echter niet meer bewust: hij denkt dat dit aardse leven het werkelijke leven is.\\
Changed line 243 from:
Ga op onderzoek uit en probeer te ontdekken |wie-je-werkelijk-bent|, want ''de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring''!\\
to:
Ga op onderzoek uit en probeer te ontdekken %blue%|wie-je-werkelijk-bent| %black%('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Ken uzelve]]'''), want ''de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring''!\\
Added lines 242-246:
'''[[8-2Gelijkheid#Vri|Verlichting]]''' of '''[[wikipn:Nirwana|Nirwana]]''' \\
Ga op onderzoek uit en probeer te ontdekken |wie-je-werkelijk-bent|, want ''de tegenpool van verlichting is onwetendheid en verwarring''!\\
De mens leeft zo als burger van twee werelden. Naar zijn lichamelijke staat is hij gebonden aan deze materiële wereld van vergankelijkheid en dood, naar zijn geestelijke kern behoort hij tot de goddelijke wereld. De natuurlijke mens is zich zijn hoge afkomst echter niet meer bewust: hij denkt dat dit aardse leven het werkelijke leven is.\\
Om hem te wekken uit die '''staat van onwetendheid''' komt vanuit de goddelijke wereld een gestalte die de mens '''[[5-1DanMillman|gnosis]]''' ofwel goddelijk inzicht brengt. Alleen wie door gnosis weet vanwaar hij komt, wie hij naar zijn goddelijke kern werkelijk is, en waar hij heengaat, is verlost. Goddelijk inzicht en verlossing zijn in wezen identiek: '''''verlossing is bevrijdend inzicht''''  en alleen de verlichtende gnosis bevrijdt! [Prof. J.van Oort - 'Het Evangelie van Thomas].

Changed line 244 from:
'''[[|In de kern hangt]]''' '''[[http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492|'Vrijheid en Ongelijkheid']]''' met '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' samen en heeft op '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' betrekking, die al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa)]]''', auteur van de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|''Bhagavad Gita'']]''' zijn onderkend.
to:
'''[[8-2Gelijkheid#Vri|In de kern hangt]]''' '''[[http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492|'Vrijheid en Ongelijkheid']]''' met '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' samen en heeft op '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' betrekking, die al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa)]]''', auteur van de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|''Bhagavad Gita'']]''' zijn onderkend.
Added lines 243-244:

'''[[|In de kern hangt]]''' '''[[http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492|'Vrijheid en Ongelijkheid']]''' met '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' samen en heeft op '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' betrekking, die al door '''[[7-Filosofie#Inl|Vyâsadeva (Vyasa)]]''', auteur van de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|''Bhagavad Gita'']]''' zijn onderkend.
Added lines 242-243:
'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|De hamvraag is in hoeverre]]''' de stille diplomatie van Jaap de Hoop Scheffer cs. echt voorkomt dat de %blue%'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tibet|Tibetaanse cultuur]]''' wordt vernietigd. %black%Of met andere woorden de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Sam|koopmansgeest]]''' regeert. %blue%'''[[Inhoud2#Sam|De alles-voor-de-winst-mentaliteit]]'''%black%, de hollandse koopmansgeest, die door de VVD wordt benadrukt staat haaks op het '''[[http://www.hetnieuweinzicht.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=100091|verlichtingsdenken]]''', het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]''' in het Oosten.
Deleted line 309:
Changed line 243 from:
Religie en '''[[-Ethiek2|zingeving]]''' hangen samen met elkaar en ook met leven na de dood. Zingeving voor en na de dood zijn eveneens verweven. Zingeving hoeft niet per se in religieus verband te staan en is ook mogelijk zonder religie en zonder perspectief op leven na de dood. De zingeving geschiedt dan in een op de aarde gerichte levensvisie of een soort seculiere, wereldse religie, zoals het humanisme en socialisme. Deze diverse aspecten van religie en zingeving voor en na de dood, met of zonder perspectief op leven na de dood, hangen dus nauw samen. Daarom worden deze verschillende maar samenhangende perspectieven in dit artikel in een breder (godsdienst)sociologisch kader toegelicht.\\
to:
Religie en '''[[8-Ethiek2|zingeving]]''' hangen samen met elkaar en ook met leven na de dood. Zingeving voor en na de dood zijn eveneens verweven. Zingeving hoeft niet per se in religieus verband te staan en is ook mogelijk zonder religie en zonder perspectief op leven na de dood. De zingeving geschiedt dan in een op de aarde gerichte levensvisie of een soort seculiere, wereldse religie, zoals het humanisme en socialisme. Deze diverse aspecten van religie en zingeving voor en na de dood, met of zonder perspectief op leven na de dood, hangen dus nauw samen. Daarom worden deze verschillende maar samenhangende perspectieven in dit artikel in een breder (godsdienst)sociologisch kader toegelicht.\\
Added lines 242-247:
'''[[http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2701&|Piet Ransijn]]''' ''Zingeving van [[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Lev|leven en dood]] in sociaalwetenschappelijk perspectief'', deel 1 (Civis Mundi 4 oktober 2015):\\
Religie en '''[[-Ethiek2|zingeving]]''' hangen samen met elkaar en ook met leven na de dood. Zingeving voor en na de dood zijn eveneens verweven. Zingeving hoeft niet per se in religieus verband te staan en is ook mogelijk zonder religie en zonder perspectief op leven na de dood. De zingeving geschiedt dan in een op de aarde gerichte levensvisie of een soort seculiere, wereldse religie, zoals het humanisme en socialisme. Deze diverse aspecten van religie en zingeving voor en na de dood, met of zonder perspectief op leven na de dood, hangen dus nauw samen. Daarom worden deze verschillende maar samenhangende perspectieven in dit artikel in een breder (godsdienst)sociologisch kader toegelicht.\\
De leer van Jezus volgens Nietzsche is samengevat door Karl Jaspers, ''Nietzsche und das Christentum'', vertaald in ''Leonardo en Nietzsche''. Nietzsche schrijft dat Jezus in een andere bewustzijnstoestand leefde, ‘alsof hij in de hemel was’. Een soort eenheidsbewustzijn, in het Oosten '''verlichting''' genoemd. De genoemde interpretaties stemmen met elkaar overeen.\\
“Geen enkel idee lijkt te bizar voor mensen om er met overgave in te geloven als het hun maar '''verlichting''' biedt van het besef dat ze eens doodgaan, en enige hoop op voortzetting van hun bestaan in een of andere vorm van eeuwigheid… De hartstochtelijke intensiteit waarmee mensen redding uit nood en dood in een geloof zochten, is in de meer ontwikkelde samenlevingen wat verminderd en voor een deel overgegaan op ideologieën, op wereldlijke geloofssystemen,” schrijft Elias (p 10). Uit onderzoek zou blijken dat dit samenhangt met grotere bestaanszekerheid, zoals in dit artikel verderop naar voren komt.\\
Het christendom en andere religies beoogden oorspronkelijk religieuze waarden en doelen als bevrijding, '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Ver|verlossing]]''' en '''verlichting''', niet in het ‘hiernamaals’, maar in dit aardse leven te realiseren, of in het volgende leven in het geval van '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|reïncarnatie]]'''. %blue%De ‘binnen-wereldse’ ascese en mystiek was volgens Max Weber [5], in onderscheid van de ‘buiten-wereldse’ of ‘wereld-verzakende’ varianten, gericht op dit aardse leven, dat sterk verbonden werd beschouwd met het voorbestaan na de dood.

Changed lines 415-416 from:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
to:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]''' centraal.
Deleted line 485:
Changed lines 175-176 from:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
to:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
Deleted line 238:
August 10, 2015, at 08:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 165 from:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
to:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_%28esotericism%29|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
July 23, 2015, at 04:55 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 336-338:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.

Changed lines 396-397 from:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens. Het 'en-en'/'of-of'- mechanisme
achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
July 23, 2015, at 04:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 337-338 from:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
to:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
July 22, 2015, at 02:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 314 from:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
to:
'''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
July 22, 2015, at 02:08 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 316-317:

'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Verbeeldingskracht]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''', '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza6v.html|kosmisch bewustzijn]]''', '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|autopoiese]]''', '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|aion]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ideation_%28idea_generation%29|ideatie]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Active_imagination|actieve imaginatie]]''' van CarlJung), '''[[8-Ethiek2#Lev|de kernkwaliteit]]''' '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|''creativethink'']]''' - Ilya Prigogine heeft het over de ervaring van creativiteit - is het positief tegenovergestelde van '''[[Chaospunt#Cha|chaos]]'''. Middels de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop ('''[[wikipn:Flow_%28mentale_toestand%29|''flow'']]'''),  te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|vlindereffect]]''' de zelfordening positief beïnvloeden. De '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaostheorie]]''' leert dat alles met elkaar verbonden is en de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|onderzoeker]]''' niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door '''[[4-6AntropischPrincipe|dat wat is]]''' te accepteren komt de evolutie een stapje verder. 
July 22, 2015, at 02:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 314 from:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|Het Omslagpunt]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
to:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
July 22, 2015, at 02:02 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 313-315:

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|Het Omslagpunt]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
Kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben in het sociale leven. Een persoon kan een trend ten goede of ten kwade teweegbrengen. De auteur, als journalist werkzaam voor The New Yorker, onderzoekt in dit boek hoe trends en modes op gang komen. Het kan hierbij gaan om kledingtrends, maar ook om onverwachte bestsellers of plotseling dalende misdaadcijfers. De auteur spreekt van 'sociale epidemieen' die snel om zich heen grijpen. Zijn stelling is dat hiervoor individuen met uitzonderlijke contactuele eigenschappen en grote persoonlijke netwerken nodig zijn. Zij steken anderen aan. Daarnaast speelt de kwaliteit van de boodschap (het 'product') en de context waarbinnen deze boodschap verspreid wordt, een belangrijke rol. Misschien leidt het consequent verwijderen van graffiti in een stad wel tot minder misdaad en een algemeen gevoel van veiligheid. Een onderhoudend geschreven en tot discussie uitnodigend boek.
July 10, 2015, at 03:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 29 from:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
to:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' %black%([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
July 10, 2015, at 03:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 29 from:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' ''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
to:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
May 22, 2015, at 12:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 393-394 from:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
Deleted line 482:
May 17, 2015, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 354 from:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
to:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Sam|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
May 09, 2015, at 11:42 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011)\\
to:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011):\\
May 09, 2015, at 11:41 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
to:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011)\\
May 09, 2015, at 11:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de marionet'' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
to:
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|marionet]]''''' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
Deleted line 482:
May 09, 2015, at 09:46 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 41-45:
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de marionet'' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/koester-je-imperfectie~a4006968/|Imperfectie]]'''\\
De rol van marionettenspeler wordt van oudsher door godsdiensten vervuld en is geleidelijk door de wetenschap overgenomen. Er zijn perioden waarin de mens zich meer of minder schikt in die positie van marionet. Maar - typisch Gray - van een opgaande lijn is geen sprake. 'Hedendaagse darwinisten zullen je vertellen dat de mensheid tot taak heeft de evolutie verder te voeren', schrijft hij. 'Maar 'mensheid' is slechts een naam voor een boefachtig dier dat dit vermogen ten enenmale mist.' Probeer niet te vliegen, wil Gray maar zeggen: goed vallen is al moeilijk genoeg. Een ambitie die nogal haaks staat op de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|tijdgeest]]'''.\\
Grimmig\\
Wat wij willen is een paradijselijk leven en toch ook van de '''[[Complementariteit#Lev|boom van goed en kwaad]]''' eten. Die innerlijke verdeeldheid, waaraan we ons nooit kunnen ontworstelen, is onze kern. Erg hoeft dat niet te zijn. Juist die tegenstrijdigheid maakt het ontstaan van zelfbewustzijn mogelijk en biedt zo de kans op wat het hoogst haalbare is: innerlijke vrijheid.
May 09, 2015, at 09:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 41-46 from:
'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

to:
Added lines 64-69:

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?
March 05, 2015, at 10:26 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 305-306:

->'''[[wikipn:Artis|Natura Artis Magistra]]'''  (%blue%''de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap''%black%)
Changed line 307 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' zich doet gelden.
Changed lines 307-308 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
Deleted line 474:
Changed lines 307-308 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', dat zich zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|professionals & politicals]]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' afspeelt.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
Deleted line 474:
Changed lines 307-308 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', dat zich zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|professionals & politicals]]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' afspeelt.
Deleted line 474:
July 22, 2014, at 12:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 76 from:
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|In de woorden van]]''' ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
July 08, 2014, at 01:20 AM by 86.83.160.63 -
April 29, 2014, at 11:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 447 from:
verandert. Dit is een effect dat wij nauwelijks merken op het niveau waarop we leven, maar dat merkbaar is in de sub-atomaire wereld. In de ijlere dimensies van de realiteit – zoals de emotionele en de mentale – '''zijn de waarnemer en het waargenomene één''', op een manier die veel meer waard is dan in de fysieke dimensie.
to:
verandert. Dit is een effect dat wij nauwelijks merken op het niveau waarop we leven, maar dat merkbaar is in de sub-atomaire wereld. In de ijlere dimensies van de realiteit – zoals de emotionele en de mentale – zijn de '''[[2-5Creativiteit2#Sam|waarnemer en het waargenomene]]''' één, op een manier die veel meer waard is dan in de fysieke dimensie.
April 26, 2014, at 12:02 AM by 86.83.160.63 -
Added line 121:
||'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Neoliberalisme]]''' || ||'''[[http://www.parlement.com/id/virmenbbn2ym/p_g_c_patrick_van_schie|Patrick van Schie]]''' (VVD) en '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|Paul Kalma]]''' (PvdA)
Changed line 301 from:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
to:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''Waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
Added lines 301-302:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
Changed line 303 from:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
to:
'''[[1-2Samenvatting#Inl|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
Changed line 303 from:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens een traject bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
to:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
Changed lines 303-304 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
to:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens een traject bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen
. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
Changed line 303 from:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
Changed line 303 from:
'''[[HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
to:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
Added lines 302-303:

'''[[HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
Deleted lines 95-98:
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

Added lines 313-316:

Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
Added lines 317-320:

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
Deleted lines 98-99:

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
Deleted lines 90-91:

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
Changed lines 312-313 from:
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 91):\\
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
to:
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 87/88):\\
Bij een (nieuwe) theorie gaat het steeds weer om het herkennen van de '''eenheid''' van een complex van verschijnselen die zich in de directe '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke]]''' waarneming voordoen als geheel '''gescheiden''' dingen. Dit gezichtspunt is ontleend aan Einstein, die ook meende dat ‘het mooiste lot van een natuurkundige theorie gelegen is in de weg te wijzen naar de vestiging van een meer omvattende theorie, waarin ze voortleeft als een grensgeval’.\\
91:
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
Changed line 314 from:
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voorgang van essentieel belangvoor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
to:
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voortgang van essentieel belang voor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
Changed line 315 from:
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor.\\
to:
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor. We vonden dat modellen metaforen zijn die functioneren als analogieën en dat niet-propositionele vormen van denken essentieel zijn in wetenschappelijke '''[[2-5Creativiteit2#Sam|creativiteit]]'''.\\
Added lines 310-319:

'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Anton Blok]]''' boek ''De vernieuwers'' de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000\\
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 91):\\
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voorgang van essentieel belangvoor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor.\\
Hoofdstuk '''4 Tegenslag'''\\
163: '''[[wikipn:Arthur_Rimbaud|Arthur Rimbaud:]]''' ’de dichter moet een '''[[Communicatie2#Mys|“ziener” ]]''' worden door een lange, buitengewone en rationele ontregeling van alle zintuigen’.\\
180: %blue%The time shifts, the multiplication of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_mode|narrators]]''' and narrators within narrators, the double plot, the effacement of the auther, and the absence of any trustworthy narrator who clearly speaks for the author  %black%('''[[http://books.google.nl/books?id=W6aycisnuiAC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=The+time+shifts,+the+multiplication+of+narrators+and+narrators+within+narrators,+the+double+plot,+the+effacement+of+the+auther,+and+the+absence+of+any+trustworthy+narrator&source=bl&ots=HOQ8MlaX0I&sig=G1zW_nSq0rc7X9fzrkDCZqB8CQA&hl=nl&sa=X&ei=WLIBU66FNIuY1AWvsYGwAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=The%20time%20shifts%2C%20the%20multiplication%20of%20narrators%20and%20narrators%20within%20narrators%2C%20the%20double%20plot%2C%20the%20effacement%20of%20the%20auther%2C%20and%20the%20absence%20of%20any%20trustworthy%20narrator&f=false|J. Hillis Miller]]'''  boek ''Fiction and Repetition: Seven English Novels'' - p. 46).\\
180/181: Met ''Wurthering Heights'' geeft Emily Brontë blijk van een vertrouwdheid met de gewoonten en gebruiken en de sociale verhoudingen in deze plattelandssamenleving in Yorkshire waarin '''tegenstellingen''' tussen gentry en boeren de toon aangeven in vrijwel alle handelingen en gebeurtenissen die zich afspelen in het raamwerk van '''complementaire''' opposities tussen het gentry landhuis en de bouwvallige boerderij ''Wurthering Heights''  - tussen hun families, locaties, interieurs en bewoners met hun daarbij passende '''contrasterende ambities''' en levensstijlen – ook die tussen Catherine en de geadopteerde outsider Heathcliff.
Changed line 258 from:
Een mens heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
to:
Een mens heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
Changed lines 307-308 from:

to:
====
Deleted line 308:
====
Added lines 310-311:
->'''[[wikipn: Maurits_Cornelis_Escher|Escher:]]''' %blue%''Vul niet uw leegte, maar leeg uw volte.''
Changed line 334 from:
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenscappelijke regionen kunnen bereiken.‘
to:
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenschappelijke regionen kunnen bereiken.‘
Deleted line 316:
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.\\
Changed lines 317-322 from:
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.
to:
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.\\
'''[[5-2CarlJung#Arc|Barbara Hannah]]''' boek '''[[wikipn:Carl_Gustav_Jung|''Jung zijn leven zijn werk'']]''' (p. 185):\\
'''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' verklaarde in de zesde eeuw voor Chr. dat vier het getal van de totaliteit was.\\
234: '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra|Zarathustra]]''' zou zeker niet gemakkelijk zijn dan de visioenen, want het was ‘hels verward’ en buitengewoon moeilijk. Jung zei dat hij zich suf gepiekerd had over bepaalde problemen en dat het heel moeilijk zou zijn het boek vanuit psychologische hoek te verklaren. Hij zei ook dat hij dacht dat Nietzsches idee van de '''[[wikipn: Übermensch|Übermensch]]''' de directe voorloper was van het Duitse denkbeeld dat zij Herrenmenschen (‘heersersnaturen’ of ‘superieure mensen’) waren. 
Nietzsches drie belangrijkste denkbeelden van Zarathustra (blz. 44) de conceptie van '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|‘wil tot macht’, Übermensch en eeuwige terugkeer]]'''.\\
328: De middeleeuwse mens had geen moeite met de gedachte dat dezelfde veritas te vinden is in God, de mens en de materie. Het was zijn taak deze veritas, die soms benoemd wordt als een subtiele substantie of de '''[[goo:Psyche|ziel]]''', te bevrijden uit de materie waarin zij gevangen zat
.
Added lines 316-317:

'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.
Changed lines 327-328 from:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 249):\\
De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstucturen]]'''.
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 63):\\
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenscappelijke regionen kunnen bereiken.
Added lines 326-328:

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 249):\\
De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstucturen]]'''.
Added lines 323-326:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 

Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

Deleted lines 335-345:
'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.
 
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 

Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

Changed lines 382-385 from:
to:
 
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

Added lines 398-401:

'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.
Deleted line 61:
Added lines 322-330:

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' boek ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn'' (p. 134):\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose|Sir Roger Penrose]]''' omschrijft de '''geboorte''' van ons universum als een ‘eenmaligheid’ waarin de wetten van de fysica niet langer geldig zijn.\\
145: De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de '''[[wikipn: Non-lokaal|non-lokaliteit]]''' van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29|coherentie]]''' van levende organismen én hun '''[[wikipn: Coherentie_%28natuurkunde%29|coherentie]]''' met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/de-akasha-ervaring-9789020203851|Ervin Laszlo]]''' boek '''''De Akasha-ervaring''''' Wetenschap en het kosmisch geheugenveld (met bijdragen van Jude Currivan, Pim van Lommel, Swami Kriyananda, Alex Gray, Eric Pearl, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dossey, e.a.)\\
246: Net als de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuiglijke]]''' informatie heeft de informatie die het lichaam via kwantumeffecten bereikt haar oorsprong in de '''[[Werkelijkheid|‘echte’ wereld]]''' en is daarom een '''[[Standaardmodel#Spi|afspiegeling]]''' van de gebeurtenissen en omstandigheden in die wereld. Hoewel wij in de moderne wereld van alledag gewoonlijk niet openstaan voor dit soort spontane, buiten zintuiglijke informatie, waren en zijn traditioneel levende stammen – met name hun sjamanen, medicijnmannen, '''[[Communicatie#Inh|profeten]]''' en '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|spirituele leiders]]''' – er vertrouwd mee.\\
248: Het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]''' is een veld van kwantumhologrammen, een soort supergeleidend medium. In dit veld is niets aanwezig dat de wrijvingsloze verbreiding en verstrengeling van de in het veld ontstane hologrammen kan remmen. De door objecten in tijd en ruimte uitgezonden golven creëren kwantumhologrammen die zich overal in dit veld verstrengelen, dus in tijd en ruimte. Zo ontstaan sequencen van interferentiepatronen, die culmineren in het superkwantumhologram dat de volledige integratie is van alle kwantumhologrammen. Het superkwantumhologram bevat alle informatie over alle dingen die bestaan of ooit bestaan hebben: het is het ‘hologram van het univesum’.\\
249: De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstuctures]]'''.
Changed line 315 from:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
to:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Er treedt een '''[[NieuwParadigma#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' is ontstaan wordt doorbroken.\\
Added lines 312-314:
'''[[NieuwParadigma#New|Het ‘of-of’]]''' van de '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van één medaille]]''', de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|controverse]]''' tussen wetenschappers hangt met het probleem van de '''[[wikipn:Incommensurabiliteit_%28wetenschapsgeschiedenis%29|incommensurabiliteit]]''' samen. Incommensurabiliteit heeft betrekking op het '''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|reflexief bewustzijn]]''', dus vanuit welk perspectief of '''[[2-5Creativiteit2#Sam|perceptie]]''' naar de '''[[4-Unificatietheorie#Sam|éne werkelijkheid]]''' wordt gekeken. Het ‘en-en’ ontstaat door de invloed van buiten-wetenschappelijke factoren ('''[[5-Psychologie|psychologische]]''', '''[[6-Sociologie|sociale]]'''  en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|esthetische]]''' motieven77) echter niet te ontkennen.
(Dissertatie '''[[http://dare.uva.nl/document/470837|''Geen gemene maat'']]''' Hein van Dongen p. 36).

Added lines 314-319:

'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het nieuwe paradigma]]''' te verklaren wordt van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|kwadranten]]''' gebruik gemaakt. Het toont op eenvoudige wijze de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|polariteiten]]''', de tegenstellingen waarop de wereld stoelt. De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kwintessens]]''', de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' heeft op de '''levenskunst''' betrekking en ligt in de 4e dimensie besloten. Welke route kiezen we in het leven (vrije wil), dus waar gaan we voor in het leven?\\
De kwintessens van het rapport ‘E i V’ draait echter om '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|''survival of the fittest'']]'''. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal]]''' van dit verhaal tot uitdrukking.\\
Bij de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Der|natuurlijke selectie]]''' gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader #Herkomst|'Uw wil geschiede']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|5Ddenkraam]]''', de '''[[RobertoAssagioli#DedRobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e dimensie]]''' heeft op de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|levenskunst]]''', de '''[[http://www.zingeving.net|zingeving]]''' van het leven betrekking. Voor de mens is de eigen evolutie geen blind proces zonder enige bedoeling. Door de vergaande individualisering komen de mensen wel steeds losser van de zingeving, het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Goede, Ware en Schone]]''' en de van oudsher stabiele sociale netwerken in de maatschappij te staan.
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
to:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' %blue%''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
Deleted lines 242-250:
Changed line 312 from:
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
to:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
Deleted lines 312-313:

Deleted lines 322-323:
 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
Changed lines 322-323 from:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''' van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
to:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]])
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er maar een natuurlijke tijd bestaat en dat is de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|eeuwige duur van Henri Bergson]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat,
van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
Deleted lines 320-322:


Added line 323:
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''' van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
Changed lines 108-139 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' (ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
to:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|In het rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder de '''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|controverse tussen wetenschappers]]''' beschreven, die met de '''[[Inhoud2#Sam|levensbeschouwing]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''' ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''', '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''') samenhangen, bijvoorbeeld:
||'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Monade + Duade]]''' ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Pythagoras en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Waarheid]]''' ('''[[2-5Creativiteit2#War|Eeuwig 'Goede - Ware - Schone']]''')|| ||'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[Aristoteles]]'''
||'''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|Ecosystemen]]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen|James Hansen]]''' en '''[[http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/martin.hoerling/|Martin Hoerling]]'''
||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' || ||'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''
||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') || ||'''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' || ||'''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''
||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|Dialectische filosofie]]''' || ||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]]''' en '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Engels]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') || ||'''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''
||'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789021551296/je-bent-niet-je-brein-jeffrey-m.-schwartz|''You Are Not Your Brain'']]''' en '''[[wikipn:Wij_zijn_ons_brein|''Wij zijn ons brein'']]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_M._Schwartz|Jeffrey M. Schwartz]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Dick Swaab]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' || ||'''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' || ||'''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]''' en Swaab
||'''[[http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674050457|Symbiogenesis]]''' || ||'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Kozo-Polianski|Kozo-Polianski]]''' en Swaab
||'''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten || ||'''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' || ||'''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''
||'''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' || ||'''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''
|| || ||('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') 
||'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_atheism|Negative and positive atheism]]''')|| ||'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''
|| || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Polkinghorne |John Polkinghorne]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]'''
|| || ||'''[[VrijheidEnOnvrijheid#Voe|John Eccles en Daniel C. Dennett]]'''
||'''[[8-Ethiek#Inl|Ethiek en Economie]]''' || ||'''[[wikipn:George_M%C3%B6ller|George Möller]]''' en '''[[wikipn:Arnold_Heertje|Arnold Heertje]]'''
||'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' || ||'''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''
||'''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' || ||'''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]'''
|| || ||('''[[wikipn:Alfawetenschappen|Alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|Bètawetenschappen]]''')
||'''[[wikipn:Higgsveld|Higgsveld]]''' ('''[[Ether-paradigma|Ether]]''') en '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Higgsdeeltje]]'''  || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs|Peter Higgs]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking|Stephen Hawking]]'''
||'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' || ||'''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''
||'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' ('''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''') || ||Benjamin Barber en Frits Bolkestein
||'''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' ||  ||'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|Frits Bolkestein]]''' en Pieter Hilhorst
|| ||  ||Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener
||'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''

De dichotomieën worden met behulp van het fenomeen '''[[Complementariteit]]''' tot uitdrukking gebracht. De een bestaat bij gratie van de ander. Uiteindelijk kan er maar één waarheid, '''[[wikipn:Evangelie#Evangelie_en_Bijbel|‘De blijde boodschap’]]''' zijn. Door de interacties ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|'these + antithese']]''', dialectische filosofie van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel en Engels]]''') tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De '''[[wikipn:Gammawetenschappen|gammawetenschappen]]''' (sociologie, economie en politicologie) zijn als het ware de schakel tussen de '''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]'''. Zij nemen dus een tussenpositie in tussen alfa- en bèta-wetenschappen.
Changed lines 294-299 from:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
to:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]])

'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.

 
Added lines 413-415:


Changed lines 171-172 from:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', %blue%''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
to:
->'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is %blue%binnenin u, en het is buiten u%black%. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
Added line 220:
Added lines 408-409:

Changed lines 171-172 from:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
to:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', %blue%''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
Added line 219:
Added lines 407-408:

July 08, 2013, at 09:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 294-295 from:
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat bewustzijn wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
to:
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
Added lines 406-408:


July 08, 2013, at 09:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 293-295:
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat bewustzijn wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

Added lines 406-408:


June 26, 2013, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 103 from:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
to:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
June 26, 2013, at 08:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 320-321 from:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
Added lines 403-405:


June 01, 2013, at 11:43 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, kenproces en kenproduct]]
to:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, Kenproces en Kenproduct]]
April 02, 2013, at 10:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 136 from:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
to:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
Added line 218:
Added lines 403-404:

March 08, 2013, at 06:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
March 08, 2013, at 06:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn:'' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''zelfkennis'']]'''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
March 08, 2013, at 06:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn:'' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''zelfkennis'']]'''.
March 08, 2013, at 06:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
March 08, 2013, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
March 08, 2013, at 05:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
March 08, 2013, at 05:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: zelfkennis''.|zelfkennis]]'''''.
to:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
March 08, 2013, at 05:56 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 36-37:

->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: zelfkennis''.|zelfkennis]]'''''.
Changed line 354 from:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
to:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
Added lines 400-402:


Deleted line 1:
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
Added lines 56-59:

'''[[http://wapenveldonline.nl/artikel/964/een-utopie-ontmanteld/|Welkom in utopia]]'''\\
Een belangrijk kenmerk van de seculiere vooruitgangsreligies, zoals het marxisme en het fascisme, is dat het kwaad buiten de mens wordt geplaatst. Degenen die de vooruitgang tegenhouden zijn de intellectuelen, de bourgeoisie, of zoals binnen het fascisme van '''[[4-5Reflexieve2#Ker|nazi-Duitsland:]]''' de joden. Zij zijn het kwaad. Wanneer de samenleving zich van dit kwaad ontdoet, zal er een prachtige toekomst in het verschiet liggen. Volgens '''John Gray''' ligt de wortel van het verlichte vooruitgangsdenken al bij het apocalyptisch christendom. Er is echter een belangrijk verschil tussen het apocalyptisch christendom en de seculiere vooruitgangsreligies. Binnen het christendom werd de apocalyptische prikkel beteugeld door het inzicht dat de mens onuitwisbaar gebrekkig was. Binnen het christendom was er het sterke besef dat het '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]]''' niet buiten de mens staat, maar in iedereen aanwezig is. Een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|idealistische]]''' werkelijkheid, een utopie op aarde, zal daarom nooit bereikt kunnen worden door mensenhanden. Uit het parlementaire onderzoek van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|commissie-De Wit]]''' en de analyses van vele deskundigen, zoals '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Tett|Gillian Tett]]''', blijkt dat een heilig geloof in de heilzame werking van de markt een belangrijke oorzaak van de crisis was. Alles wat die markt zou verstoren – toezichthouders of overheid – werd als kwaad beschouwd. Niet de hebzuchtige en soms destructieve neiging van het individu zelf, maar de anonieme ander heeft schuld. De vraag die zich hiermee opdringt is of het neoliberale marktdenken een van die seculiere vooruitgangsreligies is. Wordt binnen het neoliberalisme ook niet een hemel op aarde in het vooruitzicht gesteld, een walhalla dat bereikt kan worden door mensenhanden?

Deleted lines 286-291:
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

Changed lines 308-309 from:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''
' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
Added lines 397-399:


Changed line 59 from:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ''De Mythe van Sisyfus'' van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
to:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Myth_of_Sisyphus|''De Mythe van Sisyfus'']]''' van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
July 01, 2012, at 03:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en materieel]]
to:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en Materieel]]
July 01, 2012, at 03:06 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 29-30:

->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' ''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
June 23, 2012, at 07:45 AM by 86.83.160.63 -
June 23, 2012, at 07:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
to:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het universele ordeningsprincipe '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
Added line 282:
Added lines 395-396:

June 15, 2012, at 01:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.
to:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
Added line 281:
Added lines 394-395:

April 22, 2012, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 36 from:
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
to:
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
March 23, 2012, at 03:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 282 from:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
to:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
Added lines 393-395:


March 23, 2012, at 03:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 9 from:
#[[#New|Nieuw paradigma]]
to:
#[[#New|Paradigmawisseling]]
Deleted lines 392-409:

March 21, 2012, at 06:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 334-335 from:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").
to:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|Porphyrius]]''' vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").
Added lines 393-395:


Added lines 283-288:
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

Added lines 393-395:


Changed line 282 from:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
to:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
Added lines 387-389:


Deleted line 170:
Changed lines 172-173 from:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?
to:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam '''[[wikipn:Ouroboros|Ouroboros]]''' gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?
Added line 210:
Added lines 387-388:

Changed lines 283-284 from:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de wederkerigheid die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
to:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
Added lines 387-389:


Changed lines 164-165 from:
->Jezus zei, ‘Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent.    – Gezegde 3
to:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
Added line 210:
Added lines 387-388:

Changed lines 70-71 from:
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
to:
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
Deleted lines 385-453:
Changed line 16 from:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en unificatietheorie]]
to:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en Unificatietheorie]]
Changed line 36 from:
Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
to:
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
Added lines 27-28:

->'''[[wikipn:Genesis_%28boek%29|Genesis]]''' 1:26: ''Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt''. 
August 30, 2011, at 10:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 195 from:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en'' ''vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
to:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
Added line 207:
Added lines 384-385:

August 30, 2011, at 10:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' Het leven is een offer\\
to:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' '''Het leven is een offer'''\\
Changed lines 195-196 from:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen
die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
to:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en'' ''vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
Added line 206:
Added lines 383-384:

August 30, 2011, at 09:43 AM by 86.83.160.63 -
Added line 206:
Added lines 383-384:

August 30, 2011, at 09:41 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 192-198:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' Het leven is een offer\\
Wat volgt is een uittreksel van een lezing die Burbank hield, waarin we duidelijk
een weerklank kunnen vinden van de waarnemingen die door mevrouw Blavatsky gedaan zijn en het advies dat door haar gegeven is.\\
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen
die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
eeuwig onveranderlijk is''.

Added line 205:
Added lines 382-383:

August 30, 2011, at 09:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 188-189 from:
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de Ene eenheid of het universele ''Leven''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.
to:
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de '''Ene eenheid''' of het '''universele''' '''''Leven'''''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.
Added line 197:
Added lines 374-375:

August 30, 2011, at 06:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 199-211 from:
to:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

Added line 266:
Added lines 373-374:

August 30, 2011, at 06:54 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 102-116:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

Changed lines 195-205 from:


to:
'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.
Added lines 360-361:

August 30, 2011, at 05:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 102 from:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]]([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
Added line 220:
Added lines 384-385:

August 30, 2011, at 05:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 103 from:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
to:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
Added line 219:
Added lines 383-384:

August 30, 2011, at 05:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 102-104 from:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie -
Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]]([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
Added line 218:
Added lines 382-383:

August 30, 2011, at 05:22 AM by 86.83.160.63 -
Added line 104:
Added line 219:
Added lines 383-384:

August 30, 2011, at 05:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 102-103 from:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie -
Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
Added line 217:
Added lines 381-382:

August 30, 2011, at 04:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 78 from:
Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   
to:
Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen.   
August 30, 2011, at 04:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 72 from:
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
to:
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||'''[[wikipn:Schaduwmacht#Zesde_macht_.28externe_adviesbureaus.29|Zesde Macht]]''', Zenders, '''[[wikipn:Media|Media]]'''
Changed line 76 from:
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||Vijfde Macht
to:
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||'''[[wikipn:Schaduwmacht#Vijfde_macht_.28de_media.29|Vijfde Macht]]''' Lobbyisten
Deleted line 77:
August 30, 2011, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
to:
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en'''  ||'''de 4e, 5e en 6e macht'''
August 30, 2011, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#med|Trias Politica en de Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
to:
#[[#med|Trias Politica en de 4e, 5e en 6e macht]]
August 30, 2011, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
to:
#[[#med|Trias Politica en de Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
August 30, 2011, at 04:05 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 241-251:
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]] ''' vertaalt de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|binnenwereld naar de buitenwereld]]''', de geestelijke wereld naar de materiële wereld en Marx vice versa.\\
Echter elke echte verandering komt nog altijd van '''[[RobertoAssagioli|binnenuit]]'''. Het mysterie van het leven zit in onszelf. 

De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant, het 1e en 3e aanzicht, de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' ('''[[Geest#Inl|Zegel van Salomo]]''') met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het '''[[http://www.ckzlimburg.be/dlc.htm|Dialogue Learning Centre]]''' (voor downloaden van artikelen klik button links boven) verwezen. Bij de lemniscaatmethode staat een transparante wijze van besluitvorming centraal. Het kompaskwadrant belicht de 5e dimensie, de quintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm.

%lfloat width=240Px%Attach:Penr.jpg
%rfloat width=240Px%Attach:Mobi.jpg
'''[[wikipn: Robbert_Dijkgraaf|Robbert Dijkgraaf]]''' (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):\\
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Klimmen en dalen]]''' van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|M.C. Escher]]''' – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.\\
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. 

Added lines 261-267:
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]] ''' vertaalt de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|binnenwereld naar de buitenwereld]]''', de geestelijke wereld naar de materiële wereld en Marx vice versa.\\
Echter elke echte verandering komt nog altijd van '''[[RobertoAssagioli|binnenuit]]'''. Het mysterie van het leven zit in onszelf. 

De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant, het 1e en 3e aanzicht, de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' ('''[[Geest#Inl|Zegel van Salomo]]''') met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het '''[[http://www.ckzlimburg.be/dlc.htm|Dialogue Learning Centre]]''' (voor downloaden van artikelen klik button links boven) verwezen. Bij de lemniscaatmethode staat een transparante wijze van besluitvorming centraal. Het kompaskwadrant belicht de 5e dimensie, de quintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm.


Added line 273:
Added lines 380-381:

August 30, 2011, at 04:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 255-256 from:

to:
'''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde]]''' vormen de twee zijden van dezelfde medaille, de natuurlijke eenheid. Het is het principe van de wederkerigheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''') die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.

'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.Added lines 383-384:

August 30, 2011, at 03:59 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 353-372:
'''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde]]''' vormen de twee zijden van dezelfde medaille, de natuurlijke eenheid. Het is het principe van de wederkerigheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''') die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.

'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

Added lines 363-365:


August 30, 2011, at 03:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 359 from:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
to:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
Added lines 383-385:


August 30, 2011, at 03:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 368-373:
De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

Added lines 383-385:


August 30, 2011, at 03:50 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 174-178:
De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

Added line 216:
Added lines 377-378:

August 30, 2011, at 03:45 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 29:
====
Added lines 87-90:
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken. 

Deleted line 98:
August 30, 2011, at 03:43 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 133-136:
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken. 

Added line 218:
Added lines 379-380:

August 30, 2011, at 03:42 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 102-118:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

De psychologische '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|zienswijze]]''' van '''[[wikipn:Abraham_Maslow|Maslow]]''' brengt met zijn '''[[5-3RobertoAssagioli#Inl|'behoeften-hiërarchie']]''' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen.

Deleted lines 181-197:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

De psychologische '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|zienswijze]]''' van '''[[wikipn:Abraham_Maslow|Maslow]]''' brengt met zijn '''[[5-3RobertoAssagioli#Inl|'behoeften-hiërarchie']]''' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen.

Added line 221:
Added lines 382-383:

August 30, 2011, at 03:33 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 93-96:

'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|De huidige wetenschap]]''' gaat uit van een mensbeeld dat op reductionisme en materialisme is gebaseerd. Door deze eenzijdige benadering worden de problemen eerder groter dan kleiner. Een completer zicht op de werkelijkheid ontstaat door een holistische visie en een spirituele dimensie aan het plaatje toe te voegen. '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|Levenskunst]]''' houdt in dat we '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust]]'''  worden dat we acteurs zijn in ons eigen '''[[wikipn:Komedie|'Blijspel]]''' en/of '''[[wikipn:Tragedie_%28toneel%29|Treurspel']]'''. Het '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|kruis]]''' ('''[[wikipn:X-Factor|''X-Factor'']]''') staat symbool voor de weg omhoog naar de hemel, maar ook naar de hel. Welke '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' kiezen we op ons levenspad?\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|De slogans]]''' die Geert Wilders hanteert om de politiek voor de "doorsnee Nederlanders" '''[[wikipn:Henk_en_Ingrid|’Henk en Ingrid’]]''' begrijpelijk te maken staan in scherp contrast met de conflicten, die wereldwijd echt spelen. Wordt het geen tijd dat Wilders wordt '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Mask|ontmaskerd?]]''' Uiteindelijk gaat het om de continuϊteit van het eigen leven en die van de samenleving.

August 30, 2011, at 02:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 94 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' (ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
August 30, 2011, at 02:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 94 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
August 30, 2011, at 02:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 91-94:

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
August 30, 2011, at 02:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 93 from:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] (([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
Added line 212:
Added lines 373-374:

August 30, 2011, at 02:33 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 93-96:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

Added line 211:
Added lines 372-373:

August 30, 2011, at 02:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 93-94 from:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] (([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
Added line 214:
Added lines 375-376:

August 30, 2011, at 02:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 7 from:
#[[#Reg|Kringloop]]
to:
#[[#Reg|Evolutionaire kringloop]]
Changed line 93 from:
!![[#Reg]][[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|Kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
to:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
August 30, 2011, at 01:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 357-363 from:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||Politiek ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek  ||Religie ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||Natuur
||4. Ether-paradigma ||Holos
to:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4
.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos
Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 02:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 213-218 from:
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.
to:
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.
Added lines 375-376:

August 29, 2011, at 02:26 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-61:

'''Debat over beschavingsideaal'''\\
'''Straks kunnen we ook supermensen maken''' (Peter Giesen Volkskrant 22 mei 2010):\\
'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]''' zijn twee van de veertien prominente sprekers op de '''[[http://www.nexus-instituut.nl/|Nexus-conferentie]]''', vrijdag 11 juni 2010.\\
Met Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit, maar waarschuwt voor ''hubris'', voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.
August 29, 2011, at 02:25 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 112-116:
'''Debat over beschavingsideaal'''\\
'''Straks kunnen we ook supermensen maken''' (Peter Giesen Volkskrant 22 mei 2010):\\
'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]''' zijn twee van de veertien prominente sprekers op de '''[[http://www.nexus-instituut.nl/|Nexus-conferentie]]''', vrijdag 11 juni 2010.\\
Met Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit, maar waarschuwt voor ''hubris'', voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.

Added line 213:
Added lines 374-375:

August 29, 2011, at 02:23 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 82-85:

Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
August 29, 2011, at 02:22 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 89-92:
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

Added line 213:
Added lines 374-375:

August 29, 2011, at 02:17 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 361-365 from:
||Religie ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos
to:
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||Politiek ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek  ||Religie ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||Natuur
||4. Ether-paradigma ||Holos
Deleted line 367:
Added lines 377-379:


August 29, 2011, at 02:05 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 68-69 from:
||Religie ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
to:
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||7. Hermeneutische Cirkel ---- ||5. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
Changed lines 71-73 from:
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||
to:
||4. Ether-paradigma ---- ||6. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Cultuur  || || ||
August 29, 2011, at 12:57 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 358-368:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

Added lines 378-380:


August 29, 2011, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 75-84:

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.
August 29, 2011, at 12:49 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 199-206:

'''[[http://www.egoproject.nl/star/Nieuwsbr%2037.htm|Tom de Booij]]''' Egypte:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?

%lfloat width=320Px% Attach:Slan.jpg
%rfloat width=200Px% Attach:Nals.jpg
''Figuur 3. Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt . In de achtvorm: Zo boven zo beneden''

Added lines 213-216:
'''H.P. Blavatsky''' ''Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova'' (p. 627):\\
De geest van leven en onsterfelijkheid werd overal gesymboliseerd door een '''cirkel''': vandaar dat de '''slang die in haar staart''' bijt, de cirkel van wijsheid in oneindigheid voorstelt.\\
'''[[6-Sociologie#Bin|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, ∞, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''[[Kompaskwadrant#Lev|Mercuriusstaf]]'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
Changed lines 220-221 from:

to:
Het onkenbare '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/introductietotgl/index.html|1e beginsel]]''' (kies Inhoud, hoofdstuk Drie grondstellingen uit de proloog), de wisselwerking tussen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|'DAT en DIT']]''', de blauwdruk gaat het menselijke '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begripsvermogen]]''' te boven. Het brengt de relatie tussen hemel en aarde, het ontstaan van de kosmos en van de mens (H.P. Blavatsky, ''De Geheime Leer Deel I en II'') tot uitdrukking.

Paul de Blot geeft in zijn publicatie de samenhang tussen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|’Creatielemniscaat en Systeembenadering’]]''' aan.\\
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.


Added lines 377-378:

August 29, 2011, at 12:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 248-264 from:
'''[[http://www.egoproject.nl/star/Nieuwsbr%2037.htm|Tom de Booij]]''' Egypte:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?

%lfloat width=320Px% Attach:Slan.jpg
%rfloat width=200Px% Attach:Nals.jpg
''Figuur 3. Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt . In de achtvorm: Zo boven zo beneden''

'''H.P. Blavatsky''' ''Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova'',\\
(p. 627): De geest van leven en onsterfelijkheid werd overal gesymboliseerd door een '''cirkel''': vandaar dat de '''slang die in haar staart''' bijt, de cirkel van wijsheid in oneindigheid voorstelt.\\
'''[[6-Sociologie#Bin|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, ∞, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''[[Kompaskwadrant#Lev|Mercuriusstaf]]'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.

Het onkenbare '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/introductietotgl/index.html|1e beginsel]]''' (kies Inhoud, hoofdstuk Drie grondstellingen uit de proloog), de wisselwerking tussen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|'DAT en DIT']]''', de blauwdruk gaat het menselijke '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begripsvermogen]]''' te boven. Het brengt de relatie tussen hemel en aarde, het ontstaan van de kosmos en van de mens (H.P. Blavatsky, ''De Geheime Leer Deel I en II'') tot uitdrukking.

Paul de Blot geeft in zijn publicatie de samenhang tussen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|’Creatielemniscaat en Systeembenadering’]]''' aan.\\
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.

to:

Added lines 360-361:

August 29, 2011, at 12:41 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 307-308:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
Deleted lines 361-362:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
Deleted lines 374-407:

August 29, 2011, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 295-296 from:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''' [[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
to:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''[[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 12:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 295-296 from:
'''[[1-Inleiding#Hom|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
to:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''' [[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 12:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 295-296 from:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
to:
'''[[1-Inleiding#Hom|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 270:
Added lines 288-289:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 12:24 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 99-100:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
Added line 209:
Added lines 374-375:

August 29, 2011, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 273-289 from:
to:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld''\\
Hoofdstuk 1 Hoe ver reikt onze kennis?, ''Theorieën van alles – en niets?'' (p. 16):\\
De fysici zouden echter nog ontdekken dat kwantisatie, '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|golf/deeltje-dualiteit]]''' en de intieme relatie tussen de '''waarnemer en het waargenomene''' slechts het topje van de ijsberg vormden die de kwantumwereld is.\\
23/24: Opmerkelijk genoeg werd de rol van bewustzijn in de relatie tussen enerzijds de '''waarnemer''' en anderzijds het gedrag van kwantums en de relatieve aard van de ruimtetijd in het gunstigste geval genegeerd of in het ergste geval zelfs buitenspel gezet. In de hoofdstroom van de moderne wetenschap duurt deze situatie nog altijd voort.\\
46: In 2004 zette de fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Shahriat Afshar]]''' een experiment op dat bedoeld was om de juistheid van de kwantumtheorie te toetsen. De uitslag daarvan ondergroef Bohrs stelling en veroorzaakte grote beroering onder de fysici.\\
60: Afshars ontdekking is – als zij eenmaal door andere onderzoekers wordt bevestigd – een uiterst belangrijke aanwijzing aangaande de manier waarop de integrale werkelijkheid wordt geconcretiseerd. De kwantumgolfvormen van mogelijkheden (‘golf waarschijnlijkheden’) ''storten niet ineen'' als gevolg van de daad van waarneming: ''ze worden'' '''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|''coherent'']]'''.\\
118: Daarentegen biedt het thans doorbrekende inzicht in een integrale werkelijkheid een alomvattend wereldbeeld en wijst het de weg naar het vinden van antwoorden op zowel de ‘gemakkelijkste’ als de ‘moeilijke’ vraag van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers|David Chalmers]]'''. In plaats van '''[[DanMillman#Dem|onstoffelijk]]''' te zien als gescheiden van stoffelijkheid of de geest als gescheiden van het de stof, erkent dit nieuwe werelbeeld dat wat wij ''werkelijkheid'' noemen een integraal weefsel van gezamenlijk evoluerende, co-creatieve processen is.\\
119: De menselijke hersenen zijn het meest verbazingwekkende systeem voor dataverwerking dat we tot nu toe hebben ontdekt. Zelfs de krachtigste computers die tot op heden zijn gebouwd, zijn in vergelijking daarmee nog eenvoudiger dan het eenvoudigste eencellige organisme.\\
Door middel van een proces dat '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis|''neurogenese'']]''' wordt genoemd, blijven we ons leven lang nieuwe neuronen creëren, vooral als gevolg van ervaringen die hevige '''[[5-1DanMillman#Inl|''emoties'']]''' in ons oproepen.

Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Een '''[[wikipn:Zenuwcel#De_synaps|synaps]]''' is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

'''[[Standaardmodel#Mat|Ervin Laszlo]]''' boek ''KWANTUMSHIFT in het wereldbrein'' (p. 13):\\
We hebben '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Sam |de keus:]]''' met de veranderende wereld mee veranderen – en dat kúnnen we, als we het vereiste inzicht verwerven en de nodige bereidheid daatoe opbrengen – óf steeds grotere crises riskeren, leidende tot een uiteindelijke ineenstorting.\\
97: Het veel geroemde ‘'''complementaire''' beginsel’ van '''[[Standaardmodel#Inl|Niels Bohr]]''' – dat zegt dat een deeltje zich kan gedragen als een deeltje óf als een golf, maar nooit allebei tegelijk is – geeft aan dat de alternatieve eigenschappen van het deeltje ''complementair'' zijn: hoewel ze zich niet tegelijkertijd manifesteren, beschrijven ze alleen tezamen de volledige toestand van het elementaire deeltje. Echter, in het experiment van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Afshar]]''' is het golfaspect wel degelijk aanwezig wanneer het deeltjesaspect wordt geobserveerd, terwijl het deeltjesaspect niet aanwezig is als het golfaspect wordt onderzocht. 

Deleted lines 345-361:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld''\\
Hoofdstuk 1 Hoe ver reikt onze kennis?, ''Theorieën van alles – en niets?'' (p. 16):\\
De fysici zouden echter nog ontdekken dat kwantisatie, '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|golf/deeltje-dualiteit]]''' en de intieme relatie tussen de '''waarnemer en het waargenomene''' slechts het topje van de ijsberg vormden die de kwantumwereld is.\\
23/24: Opmerkelijk genoeg werd de rol van bewustzijn in de relatie tussen enerzijds de '''waarnemer''' en anderzijds het gedrag van kwantums en de relatieve aard van de ruimtetijd in het gunstigste geval genegeerd of in het ergste geval zelfs buitenspel gezet. In de hoofdstroom van de moderne wetenschap duurt deze situatie nog altijd voort.\\
46: In 2004 zette de fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Shahriat Afshar]]''' een experiment op dat bedoeld was om de juistheid van de kwantumtheorie te toetsen. De uitslag daarvan ondergroef Bohrs stelling en veroorzaakte grote beroering onder de fysici.\\
60: Afshars ontdekking is – als zij eenmaal door andere onderzoekers wordt bevestigd – een uiterst belangrijke aanwijzing aangaande de manier waarop de integrale werkelijkheid wordt geconcretiseerd. De kwantumgolfvormen van mogelijkheden (‘golf waarschijnlijkheden’) ''storten niet ineen'' als gevolg van de daad van waarneming: ''ze worden'' '''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|''coherent'']]'''.\\
118: Daarentegen biedt het thans doorbrekende inzicht in een integrale werkelijkheid een alomvattend wereldbeeld en wijst het de weg naar het vinden van antwoorden op zowel de ‘gemakkelijkste’ als de ‘moeilijke’ vraag van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers|David Chalmers]]'''. In plaats van '''[[DanMillman#Dem|onstoffelijk]]''' te zien als gescheiden van stoffelijkheid of de geest als gescheiden van het de stof, erkent dit nieuwe werelbeeld dat wat wij ''werkelijkheid'' noemen een integraal weefsel van gezamenlijk evoluerende, co-creatieve processen is.\\
119: De menselijke hersenen zijn het meest verbazingwekkende systeem voor dataverwerking dat we tot nu toe hebben ontdekt. Zelfs de krachtigste computers die tot op heden zijn gebouwd, zijn in vergelijking daarmee nog eenvoudiger dan het eenvoudigste eencellige organisme.\\
Door middel van een proces dat '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis|''neurogenese'']]''' wordt genoemd, blijven we ons leven lang nieuwe neuronen creëren, vooral als gevolg van ervaringen die hevige '''[[5-1DanMillman#Inl|''emoties'']]''' in ons oproepen.

Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Een '''[[wikipn:Zenuwcel#De_synaps|synaps]]''' is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

'''[[Standaardmodel#Mat|Ervin Laszlo]]''' boek ''KWANTUMSHIFT in het wereldbrein'' (p. 13):\\
We hebben '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Sam |de keus:]]''' met de veranderende wereld mee veranderen – en dat kúnnen we, als we het vereiste inzicht verwerven en de nodige bereidheid daatoe opbrengen – óf steeds grotere crises riskeren, leidende tot een uiteindelijke ineenstorting.\\
97: Het veel geroemde ‘'''complementaire''' beginsel’ van '''[[Standaardmodel#Inl|Niels Bohr]]''' – dat zegt dat een deeltje zich kan gedragen als een deeltje óf als een golf, maar nooit allebei tegelijk is – geeft aan dat de alternatieve eigenschappen van het deeltje ''complementair'' zijn: hoewel ze zich niet tegelijkertijd manifesteren, beschrijven ze alleen tezamen de volledige toestand van het elementaire deeltje. Echter, in het experiment van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Afshar]]''' is het golfaspect wel degelijk aanwezig wanneer het deeltjesaspect wordt geobserveerd, terwijl het deeltjesaspect niet aanwezig is als het golfaspect wordt onderzocht. 

Added lines 375-377:


August 29, 2011, at 12:21 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 270-273:
Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.


Added lines 376-378:


August 29, 2011, at 12:20 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 265-267:
Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

Added lines 372-373:

August 29, 2011, at 12:16 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 31-32 from:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
to:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]] ([[Chaospunt|'Creativethink]] en [[HetNieuweLeren#Nie|Groupthink']])
Added lines 34-35:

Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
August 29, 2011, at 12:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 31 from:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])
to:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
August 29, 2011, at 12:01 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 46-51:

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' boek ''Strohonden, gedachten over mensen en andere dieren'', (Volkskrant 26 april 2003):\\
De westerse mens waant zich het middelpunt van de aarde, de meester van het universum dat hij kan beheersen, zowel in politieke als in het persoonlijke leven. Maar op een kwade dag zal hij de bittere waarheid ervaren. Het leven is niet maakbaar, het individu kan zo maar vermalen worden door de krachten van de geschiedenis.\\
Het boek ''Strohonden'' is een frontale aanval op de overmoed van de westerse mens. 
Eerst beloofde het Christendom ons Verlossing, daarna nam het humanisme de fakkel over. Wetenschappelijke kennis zou de mens vooruitgang en geluk brengen. Maar de mens is slechts een dier als alle andere. Een beetje slimmer misschien, maar uiteindelijk net zo machteloos. Gray ziet politiek als een serie oplossingen voor praktische problemen. Hij heeft zich fel verzet tegen iedere vorm van utopisme.\\
Het '''[[wikipn: Neoliberalisme|neoliberalisme]]''' ontwikkelde zich tot een utopische ideologie, die de vrije markt als universele heilsleer verkondigde. De Amerikaanse neoconservatieven zijn de nieuwe utopisten. Zij geloven dat je van elk land een liberale democratie kunt maken, ongeacht de plaatselijke cultuur en geschiedenis. Etc.
August 29, 2011, at 12:00 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 260-265 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' boek ''Strohonden, gedachten over mensen en andere dieren'', (Volkskrant 26 april 2003):\\
De westerse mens waant zich het middelpunt van de aarde, de meester van het universum dat hij kan beheersen, zowel in politieke als in het persoonlijke leven. Maar op een kwade dag zal hij de bittere waarheid ervaren. Het leven is niet maakbaar, het individu kan zo maar vermalen worden door de krachten van de geschiedenis.\\
Het boek ''Strohonden'' is een frontale aanval op de overmoed van de westerse mens. 
Eerst beloofde het Christendom ons Verlossing, daarna nam het humanisme de fakkel over. Wetenschappelijke kennis zou de mens vooruitgang en geluk brengen. Maar de mens is slechts een dier als alle andere. Een beetje slimmer misschien, maar uiteindelijk net zo machteloos. Gray ziet politiek als een serie oplossingen voor praktische problemen. Hij heeft zich fel verzet tegen iedere vorm van utopisme.\\
Het '''[[wikipn: Neoliberalisme|neoliberalisme]]''' ontwikkelde zich tot een utopische ideologie, die de vrije markt als universele heilsleer verkondigde. De Amerikaanse neoconservatieven zijn de nieuwe utopisten. Zij geloven dat je van elk land een liberale democratie kunt maken, ongeacht de plaatselijke cultuur en geschiedenis. Etc.

to:
Added lines 367-368:

August 29, 2011, at 11:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 54-55 from:
Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.
to:
Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de '''[[wikipn:Europese_staatsschuldencrisis|eurocrisis]]''' en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.
Added line 84:
Added lines 372-373:

August 29, 2011, at 07:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 190-193 from:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).\\
to:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd
.\\
Deleted lines 197-198:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd.\\
Deleted lines 201-209:
Added lines 371-372:

August 29, 2011, at 07:35 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 162-167:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).

'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 680/681):\\
De monade – slechts de uitstraling en '''weerspiegeling''' van het punt ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''') in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
Deze transcendentale toepassing van de meetkunde op de kosmische en goddelijke theogonie – de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|alfa en omega]]''' van de mystieke gedachte – kreeg na Pythagoras door toedoen van Aristoteles veel minder betekenis.

Changed lines 190-200 from:


to:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).\\
'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 680/681):\\
De monade – slechts de uitstraling en '''weerspiegeling''' van het punt ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''') in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
Deze transcendentale toepassing van de meetkunde op de kosmische en goddelijke theogonie – de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|alfa en omega]]''' van de mystieke gedachte – kreeg na Pythagoras door toedoen van Aristoteles veel minder betekenis.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd.\\
'''[[Homepage#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk ''De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt'' (p. 764/765):\\
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de Ene eenheid of het universele ''Leven''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.Added lines 379-380:

August 26, 2011, at 11:33 PM by 86.83.160.63 -
Added line 11:
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Tet|De Tetractys van Pythagoras]]
August 26, 2011, at 11:19 PM by 86.83.160.63 -
Added line 11:
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Gel|Geloof en secularisme]]
August 26, 2011, at 10:59 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 11-15:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en materieel]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, kenproces en kenproduct]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Cyb|Cybernetica]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en unificatietheorie]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Kwi|Kwintessens]]
August 26, 2011, at 10:37 AM by 86.83.160.63 -
Added line 10:
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|Antropologie]]
August 26, 2011, at 10:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 10-12 from:
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
to:
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sam|Samenvatting]]
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ook|Zie ook]]
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Links|Externe Links]]
August 26, 2011, at 10:12 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 359-457:


====
!![[#Sam]]Samenvatting
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.

Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.

De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[5-Psychologie#int|3. Neurofeedback]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygieën]]'''). '''[[Complementariteit|Asymmetrie]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid voor wat betreft de klimaatproblematiek en de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen zelf het voortouw te nemen.

De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' ogenschijnlijk van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.

De '''[[wikipn:Tijdgeest|tijdgeest]]''' wordt door het individuele consumentengedrag en het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|collectieve stemgedrag]]''' tot uitdrukking gebracht.

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie]]''' heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.

'''[[NieuwParadigma#New|De definitie]]''' van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.

De Europese middeleeuwen waren door de invloed van het christendom in hoofdzaak '''[[wikipn:Theocentrisme|theocentrisch]]''' gericht. Vanaf de renaissance en vooral in de periode van de Verlichting met de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw won het '''[[wikipn:Antropocentrisch|antropocentrische]]''' wereldbeeld opnieuw terrein.

Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Culturele procesen zijn dynamisch en situationeel. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
====
!![[#Ook]]Zie ook:
!!!Boeken:
*'''[[http://www.vn.nl/boeken/non-fictie/het-onsterfelijkheidscomite-john-gray/|John Gray]]''' ''Het onsterfelijkheidscomité'' (recensie)
*'''[[http://www.bruna.nl/boeken/het-paradigma-voorbij-9789025958220|Frans Erwich:]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg16_nr2_p5960.htm|''Het paradigma voorbij'']]''' Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur (recensie Gerrit Teule)
*'''[[wikipn:Jacob_Klapwijk|Jacob Klapwijk]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/klapwijk.htm|''Heeft de evolutie een doel?'']]'''
*'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Klaus Held]]''' ''Trefpunt Plato'' (Plotinus)
*'''[[http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=178369|Stanislav Grof en Anita Bachman]]''' '''[[http://autobiografie.giedi.nl/grof1.htm|''Op de Drempel van het Leven'']]''': Herbeleving van de geboorte als weg naar geestelijke groei
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/what-the-bleep-do-we-know/1001004002810934/index.html#product_description| W. Arntz]]''' ''What the bleep do we (k)now!?''
*'''Gerhard Wehr''' ''Carl Gustav Jung zijn leven en werk''
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?Ontwikkelen%20of%20ingewikkeld%20blijven&productid=25575|Robert W. Portielje]]''' Ontwikkelen of ingewikkeld blijven - Een paradigmashift in bewustzijn voor werk en leven
*'''[[http://uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=375:vandaag-groot-interview-in-de-volkskrant-met-auteurs-diplomademocratie&catid=4:nieuws&Itemid=44| Mark Bovens en Anchrit Wille]]''' ''Diplomademocratie''

!![[#Links]]Externe Links
*'''[[wikipn:Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29|Paradigma (wetenschapsfilosofie)]]'''
*'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn
*'''[[http://www.wouterbeek.com/images/2/21/7-8.pdf|Wouter Beek]]'''
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''', een '''[[wikipn:Sociaal_netwerk|Sociaal netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
*'''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme| Theïstisch evolutionisme]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution|Engelse versie]]'''
*'''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_brain|Engelse versie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Politics_and_the_Life_Sciences|Association]]''' for Politics and the Life Sciences
*'''[[wikipn:Neuraal_netwerk#Hersenen_en_neurale_netwerken|Hersenen]]''' en neurale netwerken (connectiviteit)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network|Neural network]]'''
*'''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|Coherentie]]''' (natuurkunde) '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29|Coherence (physics)]]'''
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
August 18, 2011, at 11:50 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 79-80 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
Added line 198:
Added lines 467-468:

July 03, 2011, at 12:31 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 268-269 from:
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de '''disciplinaire matrix'''. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.
to:
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de '''[[6-Sociologie#Int|‘disciplinaire matrix’]]'''. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.
Added line 360:
Added lines 466-467:

July 03, 2011, at 12:29 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 267-269:
'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn&oldid=3705#Gestalt_.26_familiegelijkenis|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn\\
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de ‘'''disciplinaire matrix'''’. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.

Added line 359:
Added lines 465-466:

June 23, 2011, at 09:49 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 442-443:
*'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn
*'''[[http://www.wouterbeek.com/images/2/21/7-8.pdf|Wouter Beek]]'''
June 23, 2011, at 09:32 AM by 86.83.160.63 -
Added line 441:
*'''[[wikipn:Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29|Paradigma (wetenschapsfilosofie)]]'''
Deleted lines 458-462:
June 17, 2011, at 10:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 81-82 from:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
to:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
Added line 197:
Added lines 458-459:

June 07, 2011, at 03:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 79-92 from:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|dichotomieën]]''' beschreven, bijvoorbeeld:\\
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H
.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
-  '''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') en de controverse tussen '''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''\\
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
- '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' en de controverse tussen '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''\\
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
- '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' en de controverse tussen '''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''\\
- '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''.\\
- '''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' en de controverse tussen Benjamin Barber en Frits Bolkestein.\\
- '''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.

to:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
Added line 196:
Added lines 457-458:

June 05, 2011, at 03:35 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 450:
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
June 05, 2011, at 03:34 AM by 86.83.160.63 -
Added line 83:
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
Added line 207:
Added lines 469-470:

June 03, 2011, at 02:22 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 434-437:Deleted line 436:
June 03, 2011, at 02:22 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 471-476:

June 03, 2011, at 02:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-93 from:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
to:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
Added line 205:
Added lines 472-473:

June 03, 2011, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 89-91 from:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|'Rechtvaardigheid']]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.
to:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.
Added line 204:
Added lines 471-472:

June 03, 2011, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 81 from:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
to:
-  '''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Changed line 89 from:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
to:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
Added line 203:
Added lines 470-471:

June 03, 2011, at 01:38 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 454:
*'''[[wikipn:Elektrisch_netwerk|Elektrisch netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_network|Engelse versie]]'''
June 03, 2011, at 01:38 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 469-476:June 03, 2011, at 01:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 89 from:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
to:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
Added line 202:
Added lines 470-471:

May 28, 2011, at 11:08 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 3 from:
![-7.2 Filosofie en Ethiek, 2e Aanzicht-]
to:
![-7.2 Filosofie en Ethiek, 3e Aanzicht-]
May 23, 2011, at 02:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 81 from:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
to:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Added line 201:
Added lines 469-470:

May 23, 2011, at 02:31 AM by 86.83.160.63 -
Added line 81:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Deleted line 89:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Added line 200:
Added lines 468-469:

May 23, 2011, at 02:29 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 79:
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
Added line 83:
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
Added line 199:
Added lines 467-468:

May 23, 2011, at 02:27 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 451:
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
Deleted lines 465-466:

May 23, 2011, at 02:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 81 from:
- '''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
to:
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
Deleted lines 198-201:Added lines 467-468:

April 24, 2011, at 10:25 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 470-473:April 24, 2011, at 10:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 363-372 from:
to:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.

Deleted lines 411-412:
Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.
Deleted lines 416-423:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Added line 435:
Added lines 471-472:

April 22, 2011, at 01:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 397-398 from:
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.
to:
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[5-Psychologie#int|3. Neurofeedback]]'''.
Added line 435:
Added lines 471-472:

April 20, 2011, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 469-474:

April 20, 2011, at 03:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 149-150 from:
||'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html|Filognosie]]''' ||'''[[http://swabhawat.com/Swabhawat_1.htm|Swabhawat:]]''' ||'''het veranderlijke van het onveranderlijke''' ||'''[[goo:VedischeFilosofie|Vedische filosofie]]''' ||'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|1.5 De blauwdruk van het]]''' ||'''leerproces:'''
||'''[[goo:Zelf|Zelf]]''' ||Swa: ||het Zelf ||'''[[goo: Dharma|Dharma]]''' ||2. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Collectief leerproces]]''' ||A. Ongeopenb. Logos
to:
||'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html|Filognosie]]''' ||'''[[http://swabhawat.com/Swabhawat_1.htm|Swabhawat:]]''' ||'''het veranderlijke van het onveranderlijke''' ||'''[[goo:VedischeFilosofie|Vedische filosofie]]''' ||'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|1.5 De blauwdruk van het]]''' ||'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|leerproces:]]'''
||'''[[goo:Ego|Ego]]''' ('''[[goo:Psyche|ziel]]''') ||Swa: ||het Zelf ||'''[[goo: Dharma|Dharma]]''' ||2. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Collectief leerproces]]''' ||A. Ongeopenb. Logos
Changed lines 152-153 from:
||'''[[goo:Ego|Ego]]'''  ||Bhawa: ||Wezen of toestand van het Zijn ||'''[[goo:Karma|Karma]]''' ||4. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Ker|Individueel leerproces]]''' ||C. Algemene ideatie
to:
||'''[[goo:Zelf|Zelf]]''' ||Bhawa: ||Wezen of toestand van het Zijn ||'''[[goo:Karma|Karma]]''' ||4. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Ker|Individueel leerproces]]''' ||C. Algemene ideatie
Added line 202:
Added lines 470-471:

April 18, 2011, at 01:02 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 368-373:
Bij de snaartheorie doet zich een analoog probleem voor als bij economie, namelijk dat men meent de éne werkelijkheid aan de hand van wiskundige modellen te kunnen duiden.\\

De causale snaartheorie komt een stapje verder wanneer wetenschappers bereid zijn met de acausale, de geestelijke  keerzijde van de medaille rekening te houden.\\
%blue%''De '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|oplossing]]''' van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het''
%blue%'''[[wikipn:Elementair_deeltje|''elementaire deeltje'']]''' ''maar in de ruimte die de'' '''[[wikipn:Subatomair_deeltje#Elementaire_deeltjes |''elementaire deeltjes'']]''' ''van elkaar scheidt.''

Deleted line 434:
Deleted lines 469-470:

April 18, 2011, at 01:01 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 369-374:
Bij de snaartheorie doet zich een analoog probleem voor als bij economie, namelijk dat men meent de éne werkelijkheid aan de hand van wiskundige modellen te kunnen duiden.\\

De causale snaartheorie komt een stapje verder wanneer wetenschappers bereid zijn met de acausale, de geestelijke  keerzijde van de medaille rekening te houden.\\
%blue%''De '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|oplossing]]''' van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het''
%blue%'''[[wikipn:Elementair_deeltje|''elementaire deeltje'']]''' ''maar in de ruimte die de'' '''[[wikipn:Subatomair_deeltje#Elementaire_deeltjes |''elementaire deeltjes'']]''' ''van elkaar scheidt.''

Added line 441:
Added lines 477-478:

April 17, 2011, at 05:41 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 390-391:
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.
Deleted lines 421-423:
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.

Added line 434:
Added lines 470-471:

April 17, 2011, at 05:39 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 390-391:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
Added lines 394-396:
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

Changed lines 422-424 from:
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

to:
Deleted lines 430-431:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
Deleted line 434:
Added lines 470-471:

April 17, 2011, at 05:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
to:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol '''toeval''' en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit '''lot''' verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
April 17, 2011, at 05:22 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 445:
*'''[[http://www.elektromagnetischekracht.nl/|Gerrit Teule]]''' ''Wat Darwin niet kon weten''
April 17, 2011, at 05:21 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 454:
*'''[[wikipn:Computernetwerk|Computernetwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network|Engelse versie]]'''
April 17, 2011, at 05:20 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 471-476:

April 17, 2011, at 05:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen.
to:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
April 17, 2011, at 05:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 36-37 from:
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.
to:
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.\\
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen
.
April 17, 2011, at 01:14 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 389-392:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

Deleted lines 418-421:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

Added line 433:
Added lines 471-472:

April 17, 2011, at 01:12 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 362-388:

Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

Deleted lines 432-458:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

Added lines 470-471:

April 17, 2011, at 12:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 35-36 from:
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.
to:
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.\\
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.
April 16, 2011, at 11:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview John Gray (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
to:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
Changed line 37 from:
De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
to:
De politiek filosoof John Gray bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
April 16, 2011, at 11:49 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 32-35:

‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview John Gray (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
De mens waant zich een ''master of the universe'', maar zal ooit ondervinden dat hij helemaal niets voorstelt in de kosmos.\\
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.
April 16, 2011, at 11:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 427-430 from:
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.

to:
Added lines 465-466:

April 16, 2011, at 11:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 427-428 from:

to:
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.


Deleted lines 467-468:

April 16, 2011, at 11:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 427-430 from:
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.


to:

Added lines 466-467:

April 16, 2011, at 11:18 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 2:
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
Deleted lines 467-475:
April 16, 2011, at 11:17 PM by 86.83.160.63 -
Added line 436:
*'''[[http://www.vn.nl/boeken/non-fictie/het-onsterfelijkheidscomite-john-gray/|John Gray]]''' ''Het onsterfelijkheidscomité'' (recensie)
Added lines 469-471:


March 14, 2011, at 12:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 358-359 from:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
to:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygieën]]'''). '''[[Complementariteit|Asymmetrie]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Added line 431:
Added lines 468-469:

March 13, 2011, at 01:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 358-359 from:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
to:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Added line 430:
Added lines 467-468:

March 12, 2011, at 01:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 76 from:
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|Spontane generatie]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
to:
- '''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
Added line 197:
Added lines 466-467:

Deleted lines 428-431:

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[Complementariteit]]'''/'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|Dichotomieën]]'''), de kwintessens.

Deleted lines 464-465:

Added lines 359-360:
Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.
Added line 432:
Added lines 469-470:

Changed lines 35-36 from:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
to:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
Deleted lines 465-478:

Changed line 35 from:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
to:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
Changed lines 136-137 from:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
to:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
Added line 196:
Added lines 466-467:

Changed line 76 from:
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|‘spontane generatie’]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
to:
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|Spontane generatie]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
Added line 195:
Added lines 465-466:

Added line 76:
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|‘spontane generatie’]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
Added lines 464-465:

Changed lines 354-355 from:
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
to:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Deleted lines 426-432:


Added lines 463-464:

Added lines 354-355:
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Deleted lines 421-422:
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Added line 433:
Added lines 470-471:

Changed lines 357-358 from:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
to:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' ogenschijnlijk van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
Added line 432:
Added lines 469-470:

Changed lines 369-370 from:

to:
De '''[[wikipn:Tijdgeest|tijdgeest]]''' wordt door het individuele consumentengedrag en het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|collectieve stemgedrag]]''' tot uitdrukking gebracht.
Deleted lines 383-384:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 431:
Added lines 468-469:

Deleted lines 468-475:Changed lines 361-364 from:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''
[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen
dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe
'''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
Added line 432:
Added lines 469-470:

Changed lines 359-360 from:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
to:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Added line 429:
Added lines 466-467:

Changed lines 354-355 from:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
to:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid voor wat betreft de klimaatproblematiek en de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen zelf het voortouw te nemen. 
Added line 427:
Added lines 464-465:

Changed lines 354-355 from:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dient de politiek, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
to:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
Added line 426:
Added lines 463-464:

Added line 7:
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
Deleted line 9:
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
Added lines 23-71:
====
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])

->'''[[wikipn: Marcus_Porcius_Cato_Censorius_maior|Cato de Oudere:]]''' ''Een wijze kan meer leren van een gek dan de gek van de wijze.''

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.

Door het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|sprookje]]''' '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|De nieuwe kleren van de keizer]]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen |Hans Christian Andersen]]''' is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.

Het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|potverteren]]''' in de collectieve sector heeft een ongelijkmatige verdeling '''[[http://www.feb.ugent.be/soceco/sherppa/SHERPPA-IPAd.pdf |ten nadele van de zwaksten]]''' in de samenleving opgeleverd.

Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.

In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.

||'''Cultuur (Gechiedenis)''' ||'''Wikipedia''' '''[[wikipn:Categorie:Alles|categorieën]]'''  ||  ||
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
||Religie  ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
||'''|''' ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek  ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[wikipn:Trias politica|Trias politica]]''' van '''[[wikipn: Charles Montesquieu|Charles Montesquieu]]''' brengt tot uitdrukking dat wanneer iedereen zich netjes aan de wet houdt er op aarde net als in de hemel een volmaakte werkelijkheid ontstaat. Dit wordt ook door de weegschaal van '''[[wikipn: Justitia|Vrouwe Justitia]]''' , de godin der gerechtigheid, uitgebeeld. Er is bij volledige balans van de weegschaal geen zwaard, geen straf nodig. De mens is dan een reflectie van de harmonieuze natuur.

'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/983/De_mythe_van_de_linkse_pers|Thomas von der Dunk]]''' (9-7-2008): Goede journalisten zouden eerder links dan rechts zijn, en simpele zielen eerder rechts dan links. Ik zal het niet tegenspreken.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
====
Deleted line 250:
Deleted lines 255-310:

====
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])

->'''[[wikipn: Marcus_Porcius_Cato_Censorius_maior|Cato de Oudere:]]''' ''Een wijze kan meer leren van een gek dan de gek van de wijze.''

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.

Door het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|sprookje]]''' '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|De nieuwe kleren van de keizer]]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen |Hans Christian Andersen]]''' is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.

Het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|potverteren]]''' in de collectieve sector heeft een ongelijkmatige verdeling '''[[http://www.feb.ugent.be/soceco/sherppa/SHERPPA-IPAd.pdf |ten nadele van de zwaksten]]''' in de samenleving opgeleverd.

Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.

In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.

||'''Cultuur (Gechiedenis)''' ||'''Wikipedia''' '''[[wikipn:Categorie:Alles|categorieën]]'''  ||  ||
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
||Religie  ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
||'''|''' ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek  ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[wikipn:Trias politica|Trias politica]]''' van '''[[wikipn: Charles Montesquieu|Charles Montesquieu]]''' brengt tot uitdrukking dat wanneer iedereen zich netjes aan de wet houdt er op aarde net als in de hemel een volmaakte werkelijkheid ontstaat. Dit wordt ook door de weegschaal van '''[[wikipn: Justitia|Vrouwe Justitia]]''' , de godin der gerechtigheid, uitgebeeld. Er is bij volledige balans van de weegschaal geen zwaard, geen straf nodig. De mens is dan een reflectie van de harmonieuze natuur.

'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/983/De_mythe_van_de_linkse_pers|Thomas von der Dunk]]''' (9-7-2008): Goede journalisten zouden eerder links dan rechts zijn, en simpele zielen eerder rechts dan links. Ik zal het niet tegenspreken.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.


Deleted lines 431-432:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan het denken in oude patronen, aan de botsing der culturen ten grondslag.
Deleted line 447:
Deleted lines 469-470:

Added lines 362-375:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dient de politiek, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.

De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.


Deleted lines 435-445:
De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.

Added lines 473-474:

Changed line 34 from:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
to:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Deleted lines 469-471:


Changed line 34 from:
-  '''[['Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
to:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Changed line 34 from:
- 'Intelligent design' en Evolutieleer en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
to:
'''[['Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
Deleted lines 429-430:
Het is nuttig meer bewust te worden van de achtergronden van noodzakelijke lange termijn veranderingen en niet alleen ad hoc korte termijn vraagstukken op te lossen. De begripsverwarring ontstaat hoofdzakelijk doordat we ons met halve waarheden bezig houden. Binnen de traditionele hiërarchische structuren zijn de huidige complexe vraagstukken niet meer op te lossen. In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher|E.F. Schumacher:]]''' in zijn boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Small_is_Beautiful|Small Is Beautiful]]''', het spreiden van risico's is aangegeven.
Deleted line 432:
Deleted lines 469-470:

Added lines 37-38:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
Added lines 433-435:


Added line 450:
Added lines 473-477:
Deleted lines 35-36:

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
Deleted lines 432-434:


Deleted line 446:
Deleted lines 468-472:
Added lines 430-431:
Het is nuttig meer bewust te worden van de achtergronden van noodzakelijke lange termijn veranderingen en niet alleen ad hoc korte termijn vraagstukken op te lossen. De begripsverwarring ontstaat hoofdzakelijk doordat we ons met halve waarheden bezig houden. Binnen de traditionele hiërarchische structuren zijn de huidige complexe vraagstukken niet meer op te lossen. In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher|E.F. Schumacher:]]''' in zijn boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Small_is_Beautiful|Small Is Beautiful]]''', het spreiden van risico's is aangegeven.
Added line 435:
Added lines 473-474:

Changed line 449 from:
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
to:
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
Added lines 470-472:


Deleted lines 469-483:


Changed lines 445-447 from:
to:
*'''[[http://uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=375:vandaag-groot-interview-in-de-volkskrant-met-auteurs-diplomademocratie&catid=4:nieuws&Itemid=44| Mark Bovens en Anchrit Wille]]''' ''Diplomademocratie''

Added line 449:
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
Added lines 470-472:


Changed lines 423-424 from:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
to:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
Deleted lines 432-434:


Added lines 467-468:

Changed lines 423-424 from:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, is recent doorbroken.
to:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
Added line 435:
Added lines 470-471:

Changed lines 423-424 from:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake.
to:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, is recent doorbroken.
Added line 434:
Added lines 469-470:

Changed lines 423-424 from:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
van de euro
to:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake.
Added line 433:
Added lines 468-469:

Changed line 424 from:
to:
van de euro
Added line 432:
Added lines 467-468:

Deleted lines 386-387:
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen op deze wereld mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 431:
Added lines 466-467:

Deleted lines 387-388:

Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld primair om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren en niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]'''.
Deleted lines 434-436:


Deleted lines 468-471:Changed lines 426-427 from:
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
to:
De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect.
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
Added line 437:
Added lines 472-473:

Changed lines 431-432 from:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
Added line 435:
Added lines 470-471:

Deleted lines 406-408:

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' (communicatie tussen fotonen), de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.
Deleted lines 471-484:

Changed lines 436-437 from:
to:
In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.
Added lines 472-473:

Changed lines 434-435 from:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Added lines 471-472:

Changed lines 434-435 from:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
Added lines 470-471:

Changed lines 429-430 from:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]'''.
to:
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
Deleted lines 435-436:

Added lines 470-471:

Changed lines 429-430 from:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
to:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]'''.
Added line 437:
Added lines 472-473:

Changed lines 432-434 from:
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen
dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]'''
is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Added lines 471-472:

Changed lines 429-430 from:
Voor de kredietcrisis was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
to:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
Added line 434:
Added lines 469-470:

Deleted lines 420-421:

Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het '''[[5-2CarlJung#Ren|projectiemechanisme]]''' van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
Deleted lines 359-364:

Deleted line 360:
Deleted lines 413-414:

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.
Deleted lines 444-446:


Deleted lines 481-484:Added lines 438-441:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[Complementariteit]]'''/'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|Dichotomieën]]'''), de kwintessens.

Voor de kredietcrisis was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.

Added line 447:
Added lines 482-483:

Changed lines 439-441 from:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Het betekent ook dat het
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
to:
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat
de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Added lines 477-478:

Deleted lines 475-480:

Changed lines 439-441 from:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

to:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Het betekent ook dat het
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
Added lines 476-477:

Changed lines 436-437 from:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, aan het denken in oude patronen ten grondslag.
to:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan het denken in oude patronen, aan de botsing der culturen ten grondslag.
Added line 441:
Added lines 476-477:

Changed lines 436-437 from:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''', aan het denken in oude patronen ten grondslag.
to:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, aan het denken in oude patronen ten grondslag.
Deleted line 440:
Added lines 475-476:

Deleted line 466:
*'''[[wikipn:Categorie:Alles| Wikipedia Categorie: Alles]]'''
Deleted lines 475-476:

Changed lines 436-437 from:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' ten grondslag.
to:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''', aan het denken in oude patronen ten grondslag.
Added line 441:
Added lines 477-478:

Deleted lines 475-478:Added lines 436-437:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' ten grondslag.
Added lines 476-477:

Deleted lines 431-432:

Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
Changed lines 439-440 from:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
to:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?
Added lines 476-477:

Deleted lines 475-480:

Changed lines 439-441 from:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?

to:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
Added lines 476-477:

Changed lines 439-440 from:
Het betekent dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
to:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?

Added lines 477-478:

Changed lines 439-442 from:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?


to:
Het betekent dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
Added lines 476-477:

Deleted line 459:
*'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en deeltjes]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wave%E2%80%93particle_duality|Engels versie]]'''
Deleted line 14:
Deleted lines 479-486:Changed lines 440-442 from:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

to:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?


Added lines 480-481:

Changed lines 440-441 from:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van de multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 
to:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 

Added lines 479-480:

Added lines 439-441:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van de multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 

Added lines 478-479:

Deleted lines 437-441:

Het  pedagogische '''[[Kompaskwadrant|denkmodel]]''' geeft niet een compleet plaatje van de éne werkelijkheid, de absolute waarheid maar beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Kwintessens|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Een kaart is, zoals zo mooi gezegd is door '''[[wikipn:Alfred_Korzybski|Alfred Korzybski]]''', niet het terrein. ''What's in a name?'' De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' verandert niet door er andere etiketten op te plakken.\\
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|Synthese]]''' ontstaat door these + antithese. Net als de '''[[Geest#Tri|drie-eenheid]]''' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Trimurti]]''') kunnen '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|tijd, ruimte en materie]]''' wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden.\\
Om de werkelijkheid te duiden biedt de '''[[Geest#Cha|chaostheorie]]''' een interessant perspectief. Ook '''[[Geest#Cha|fractals]]''' vertonen drie eigenschappen tegelijkertijd: iteratie, '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken dimensie]]''' en zelfgelijkvormigheid.

Added lines 370-371:
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.
Added line 443:
Added lines 480-481:

August 31, 2010, at 11:01 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 476-478:


August 31, 2010, at 11:00 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 267 from:
!![[#New]][[7-Filosofie#Inl|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
to:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
Added line 366:
Added lines 477-478:

August 27, 2010, at 11:42 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 439-445:


Deleted lines 475-476:

August 27, 2010, at 11:41 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 268-269 from:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
to:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de wederkerigheid die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
Added line 365:
Added lines 483-484:

August 05, 2010, at 01:49 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 473-474 from:
to:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
Deleted lines 481-504:August 05, 2010, at 01:36 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 368-370:
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

Deleted lines 382-383:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
Deleted line 445:
Deleted lines 480-481:

August 05, 2010, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 368-369:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
Added line 445:
Added lines 481-482:

July 24, 2010, at 04:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Culturele procesen zijn dynamisch en situationeel. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
Added line 442:
Added lines 478-479:

July 19, 2010, at 10:44 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 300-311:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
Enkele jaren geleden bracht '''[[Chaospunt#Cha|Rupert Sheldrake]]''', een Britse plantkundige, een theorie naar voren van wat hij noemt: formatieve veroorzaking. Hij postuleert een verzameling complexe, onzichtbare velden, of ruimtelijke structuren, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke vorm en organisatie
van systemen op alle niveaus van complexiteit. “Deze velden ordenen de systemen waarmee ze verbonden zijn door gebeurtenissen te beïnvloeden die uit energetisch oogpunt indeterministisch
of probabilistisch lijken te zijn; ze leggen gestructureerde beperkingen op aan de energetisch mogelijke resultaten van fysische processen.” Sheldrake’s hypothese gaat echter niet over het ontstaan van vormen, alleen over hun ontwikkeling als ze eenmaal verschenen zijn. Hij stelt
een tweevoudig proces voor, waarbij de betreffende morfogenetische velden opgebouwd worden door wat er in tijd en ruimte gebeurt; ze zijn behulpzaam bij het vormen en bepalen van levende systemen in de wereld en, omgekeerd, oefenen deze een invloed uit op de velden.\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
Hoofdstuk 10. De '''[[http://www.dewegwijzer.net/irscopie.html|psi-vermogens]]''': de relatie tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|binnen en buiten]]'''\\
223: Het denkvermogen/hersenen-vraagstuk heeft direct te maken met het onderwerp van de psi-vermogens.\\
226: Zonder twijfel is het de nieuwe fysica die de parapsychologie in een respectabeler licht heeft gesteld. Het idee van het ruimte/tijd-continuüm helpt ons om de tijd te zien als een ondeelbare heelheid die nu voor ons aanwezig is, met inbegrip van dat wat we beschouwen als verleden en toekomst. Etc.\\
227: Je kunt zelfs volhouden dat de '''psi-verschijnselen''' helemaal niet fantastischer zijn dan de verschijnselen van de quantumfysica of de relativiteit van ruimte en tijd.\\
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.

Added line 364:
Added lines 477-478:

July 19, 2010, at 10:42 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 85-96:

'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
Enkele jaren geleden bracht '''[[Chaospunt#Cha|Rupert Sheldrake]]''', een Britse plantkundige, een theorie naar voren van wat hij noemt: formatieve veroorzaking. Hij postuleert een verzameling complexe, onzichtbare velden, of ruimtelijke structuren, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke vorm en organisatie
van systemen op alle niveaus van complexiteit. “Deze velden ordenen de systemen waarmee ze verbonden zijn door gebeurtenissen te beïnvloeden die uit energetisch oogpunt indeterministisch
of probabilistisch lijken te zijn; ze leggen gestructureerde beperkingen op aan de energetisch mogelijke resultaten van fysische processen.” Sheldrake’s hypothese gaat echter niet over het ontstaan van vormen, alleen over hun ontwikkeling als ze eenmaal verschenen zijn. Hij stelt
een tweevoudig proces voor, waarbij de betreffende morfogenetische velden opgebouwd worden door wat er in tijd en ruimte gebeurt; ze zijn behulpzaam bij het vormen en bepalen van levende systemen in de wereld en, omgekeerd, oefenen deze een invloed uit op de velden.\\
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
Hoofdstuk 10. De '''[[http://www.dewegwijzer.net/irscopie.html|psi-vermogens]]''': de relatie tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|binnen en buiten]]'''\\
223: Het denkvermogen/hersenen-vraagstuk heeft direct te maken met het onderwerp van de psi-vermogens.\\
226: Zonder twijfel is het de nieuwe fysica die de parapsychologie in een respectabeler licht heeft gesteld. Het idee van het ruimte/tijd-continuüm helpt ons om de tijd te zien als een ondeelbare heelheid die nu voor ons aanwezig is, met inbegrip van dat wat we beschouwen als verleden en toekomst. Etc.\\
227: Je kunt zelfs volhouden dat de '''psi-verschijnselen''' helemaal niet fantastischer zijn dan de verschijnselen van de quantumfysica of de relativiteit van ruimte en tijd.\\
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.
July 19, 2010, at 10:40 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 92 from:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle schijnbare tweedelingen, zoals denkvermogen en materie, de waarnemer en het waargenomene, wetenschap en kunst, wetenschap en de eeuwige wijsheid, innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
July 05, 2010, at 04:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 333 from:
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
to:
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Added line 363:
Added lines 476-477:

July 01, 2010, at 10:20 PM by 86.83.160.63 -
Added line 444:
*'''[[http://www.bruna.nl/boeken/het-paradigma-voorbij-9789025958220|Frans Erwich:]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg16_nr2_p5960.htm|''Het paradigma voorbij'']]''' Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur (recensie Gerrit Teule)
Added lines 475-477:


June 21, 2010, at 09:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 450-451 from:
to:
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?Ontwikkelen%20of%20ingewikkeld%20blijven&productid=25575|Robert W. Portielje]]''' Ontwikkelen of ingewikkeld blijven - Een paradigmashift in bewustzijn voor werk en leven
Added lines 474-476:


June 17, 2010, at 05:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie]]''' heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 439:
Added lines 473-474:

June 17, 2010, at 05:48 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 395-396:
Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.
Added line 438:
Added lines 472-473:

June 09, 2010, at 02:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 372-373 from:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''', de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 435:
Added lines 469-470:

June 09, 2010, at 02:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 372-373 from:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''', de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 434:
Added lines 468-469:

June 09, 2010, at 05:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:

to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 433:
Added lines 467-468:

June 09, 2010, at 05:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 456:
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
Changed lines 458-459 from:
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
to:
Deleted lines 465-742:

June 09, 2010, at 05:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
to:

Added line 432:
Added lines 466-467:

June 09, 2010, at 05:34 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 431-432:

Added lines 465-466:

June 09, 2010, at 05:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:

to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 433:
Added lines 467-468:

June 09, 2010, at 05:33 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 455:
*'''[[wikipn:Natuur|Natuur]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_%28disambiguation%29|Engels versie]]'''
Added lines 466-468:


June 09, 2010, at 05:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
to:

Added line 432:
Added lines 467-468:

June 09, 2010, at 05:32 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 431:
Added lines 466-467:

June 09, 2010, at 05:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 368-369 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 432:
Added lines 467-468:

June 07, 2010, at 03:19 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 431-433:


Added lines 466-467:

June 07, 2010, at 03:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 384-385 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
Added line 434:
Added lines 469-470:

June 07, 2010, at 03:16 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 453:
*'''[[wikipn:Johanniter_Orde_in_Nederland|Johanniter Orde in Nederland]]'''
Added lines 468-470:


June 07, 2010, at 03:15 AM by 86.83.160.63 -
Added line 364:
Changed lines 384-385 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
Added line 433:
Deleted lines 468-473:

June 07, 2010, at 03:14 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 363:
Added line 431:
Added lines 467-468:

June 07, 2010, at 03:14 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 431-433:


Added lines 467-468:

June 07, 2010, at 03:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 384-385 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
Added line 434:
Added lines 470-471:

June 07, 2010, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 360-364 from:
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.to:
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door zelfreflectie maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

Added lines 469-470:

June 06, 2010, at 02:21 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 370-371 from:
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 435:
Added lines 471-472:

June 06, 2010, at 02:15 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 270-271:
De '''[[wikipn:Vierde macht|Vierde]]''' , de '''[[wikipn:Lobby|Vijfde]]''' en de '''[[wikipn:Zesde macht|Zesde macht]]''' ('''[[wikipn:Media|Media]]''') kunnen enerzijds aan de balans bijdragen anderzijds de balans verstoren.
Added line 277:
Added lines 469-470:

June 06, 2010, at 02:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
to:
Added line 434:
Added lines 470-471:

June 06, 2010, at 02:12 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 434-437:Added lines 470-471:

June 06, 2010, at 02:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
Added line 438:
Added lines 474-475:

June 06, 2010, at 08:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 402 from:
Tegenover het [[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]], de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
to:
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
Added line 437:
Added lines 473-474:

June 06, 2010, at 08:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:

to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
Added line 436:
Added lines 472-473:

June 06, 2010, at 08:49 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 456-457:
*'''[[http://www.alchimia.nl/|Alchimia.nl]]''' ('''[[wikipn:Studio_Alchimia|Studio Alchimia]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Muktananda|Swami Muktananda]]'''
Added lines 471-473:


June 06, 2010, at 08:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
to:

Added line 435:
Added lines 473-474:

June 06, 2010, at 08:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 375-376 from:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added lines 472-473:

June 06, 2010, at 08:47 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 434-437:Added lines 472-473:

June 06, 2010, at 08:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 400 from:
Coherentie hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
to:
'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
Added line 438:
Added lines 476-477:

June 06, 2010, at 06:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 400-401 from:
Coherentie hangt met de [[Geest|Triade]] en
[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]] met de [[Tetrade]] samen.\\
to:
Coherentie hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Added line 437:
Added lines 475-476:

June 06, 2010, at 04:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
Deleted lines 430-431:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|Politici]]''' zijn in hun '''[[wikipn:Gedrag|gedrag]]''' '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' aan andere mannen en vrouwen. Universele menselijke eigenschappen als '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Top|op zichzelf gericht]]''' (narcisme) en overmoedig (arrogantie) zijn ook politici niet vreemd.
Added line 436:
Added lines 474-475:

June 06, 2010, at 04:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 371-372 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
to:
Added line 436:
Added lines 474-475:

June 06, 2010, at 04:15 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 436-438:


Added lines 474-475:

June 06, 2010, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 432-433:
Het is een utopie te verwachten dat in de toekomst het menselijk tekort met een pilletje of '''[[http://retro.nrc.nl/W2/Lab/GM/|genetische manipulatie]]''' kan worden opgelost. In de topsport is  het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_performance-enhancing_drugs_in_sport| stimulerende effect]]''' van '''[[wikipn:Drug|drugs]]''' een bekend fenomeen. Om de sponsoren niet te bruuskeren moet voor de buitenwereld de schijn worden hooggehouden. Door de steeds hogere eisen aan de sporters wordt de duur van hun houdbaarheid steeds korter.
Added line 439:
Added lines 477-478:

June 06, 2010, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 400-405:
Coherentie hangt met de [[Geest|Triade]] en
[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]] met de [[Tetrade]] samen.\\
Tegenover het [[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]], de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

Added line 440:
Added lines 478-479:

June 06, 2010, at 03:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 433-435 from:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 

to:
Added lines 471-472:

June 05, 2010, at 02:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 396-397 from:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent kan een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' nodig zijn.
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
Added line 435:
Added lines 473-474:

June 05, 2010, at 02:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 396-397 from:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' kan nodig zijn om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent.  
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent kan een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' nodig zijn.
Added lines 472-473:

June 05, 2010, at 02:07 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 434-449:Added lines 472-473:

June 05, 2010, at 02:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 396-397 from:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' kan nodig zijn om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent. 
Added line 450:
Added lines 488-489:

June 04, 2010, at 01:01 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
to:
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen op deze wereld mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 449:
Added lines 487-488:

June 04, 2010, at 11:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 396-397 from:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
Added line 448:
Added lines 486-487:

June 04, 2010, at 10:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 375-376 from:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 447:
Added lines 485-486:

June 04, 2010, at 10:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 375-376 from:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 446:
Added lines 484-485:

June 04, 2010, at 10:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 375-376 from:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', ('''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
to:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 445:
Added lines 483-484:

June 04, 2010, at 10:24 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 375-376:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', ('''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
Added line 444:
Added lines 482-483:

June 04, 2010, at 06:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 402 from:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
to:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' (communicatie tussen fotonen), de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
Added line 441:
Added lines 479-480:

June 04, 2010, at 06:07 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 383-384:
De Europese middeleeuwen waren door de invloed van het christendom in hoofdzaak '''[[wikipn:Theocentrisme|theocentrisch]]''' gericht. Vanaf de renaissance en vooral in de periode van de Verlichting met de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw won het '''[[wikipn:Antropocentrisch|antropocentrische]]''' wereldbeeld opnieuw terrein.
Added line 440:
Added lines 478-479:

June 04, 2010, at 04:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 394-395 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
Changed lines 405-406 from:
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn verstrengeld. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.
to:
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.
Added line 437:
Added lines 475-476:

June 04, 2010, at 04:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 394-395 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
Added line 436:
Added lines 474-475:

June 04, 2010, at 04:29 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 356-357:
De '''[[goo:psyche|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') van de mens werkt als een spiegel. Het is deze spiegel die zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' (gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend. 
Deleted lines 365-366:

Added lines 473-474:

June 04, 2010, at 02:22 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 418-419:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het '''[[5-2CarlJung#Ren|projectiemechanisme]]''' van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
Deleted lines 428-429:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
Added line 439:
Added lines 477-478:

June 04, 2010, at 02:20 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 410-411:
Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
Added lines 414-419:
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.

Deleted lines 432-435:
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Deleted lines 438-442:
Added lines 476-477:

June 04, 2010, at 02:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 375-376 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.

Deleted lines 399-401:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

Changed lines 404-405 from:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
to:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.
Deleted lines 410-411:
De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.
Added line 443:
Added lines 481-482:

June 04, 2010, at 02:02 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 51-52:

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
June 04, 2010, at 01:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 394-395 from:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
Added line 444:
Added lines 482-483:

June 04, 2010, at 01:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.
to:
Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld primair om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren en niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]'''.
Added line 443:
Added lines 481-482:

June 04, 2010, at 01:46 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 387-390:
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?

Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

Deleted lines 393-396:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?

Added line 442:
Added lines 480-481:

June 04, 2010, at 12:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-382 from:
De definitie van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
to:
'''[[NieuwParadigma#New|De definitie]]''' van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
Added line 441:
Added lines 479-480:

June 04, 2010, at 12:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 377-378 from:
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
Added line 440:
Added lines 478-479:

June 04, 2010, at 12:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 23 from:
to:
|| ||
June 04, 2010, at 12:26 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 22-27:

->'''[[wikipn:Wis%C5%82awa_Szymborska|Wislawa Szymborska:]]'''\\
''Uit het raam heb je een mooi uitzicht op het meer,''\\
''maar dat uitzicht ziet niet zichzelf.''\\
''Kleurloos en vormloos, stemloos, geurloos''\\
''en pijnloos bestaat het op deze wereld.''
June 04, 2010, at 12:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 383-384 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
to:
Added line 444:
Added lines 482-483:

June 04, 2010, at 12:23 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 387-388:
De definitie van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
Added line 444:
Added lines 482-483:

June 04, 2010, at 12:14 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 253-254:
Bij een eenmanszaak is er van echt ondernemersrisico sprake. In het door de overheid met gemeenschapsgeld gefinancierde publieke domein kan er vaak nauwelijks van ondernemersrisico worden gesproken. Hoe groter en bureaucratischer een organisatie wordt des te groter is de kans dat mismanagement met de mantel der liefde wordt bedekt. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Dit geldt zowel in het private als het publieke domein. Met marktwerking wordt het probleem van groupthink niet opgelost.
Added line 286:
Added lines 479-480:

June 04, 2010, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
to:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
Added line 442:
Added lines 480-481:

June 04, 2010, at 12:07 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 441-459:


Added lines 479-480:

June 04, 2010, at 12:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 384-385 from:
to:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
Added line 460:
Added lines 498-499:

June 04, 2010, at 12:06 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 481:
*'''[[http://www.cjmartes.com/cjmartes_akashicrecords.asp|C. J. Martes]]''' What are the Akashic Records or "Book of Life"
Added lines 496-498:


June 04, 2010, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 384-385 from:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
to:
Added line 458:
Added lines 497-498:

June 04, 2010, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
to:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
Added line 458:
Added lines 497-498:

June 04, 2010, at 12:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
to:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
Added line 457:
Added lines 496-497:

June 03, 2010, at 11:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
to:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
Added line 456:
Added lines 495-496:

June 03, 2010, at 11:50 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 386-387:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
Added line 455:
Added lines 494-495:

June 03, 2010, at 03:25 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 401-403:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

Added line 452:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 03:23 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 76-79:

Het uitgangspunt van 5D is dat elke medaille twee kanten heeft, die niet los van elkaar staan maar innig met elkaar zijn verbonden, elkaar completeren. Zo bestaat er subjectieve kennis en objectieve kennis, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, Intelligent Design en Evolutietheorie, Kerk en Staat, metafysica en fysica, cultuur en natuur, nurture en nature, psychosociale en biologische processen, elitecultuur en massacultuur (sentiment van de massa), geest en lichaam, hart en ziel, gevoel en begrip, actie en reactie, orde en chaos, schepping en vernietiging, hemel en aarde, '''[[wikipn: Apollon|Apollo]]''' en '''[[wikipn: Dionysus|Dionysus]]''', binnenwereld en buitenwereld, innerlijke universum en universum, microkosmos en macrokosmos, verstrooiingsindustrie en oorlogsindustrie, eigenlijkheid en oneigenlijkheid (Heidegger), verleden en toekomst, zaaien en oogsten.\\
'''Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn'''. Het leven bestaat uit allebei.
Alle dingen op aarde maken de ontwikkelingstrappen geboorte, rijpheid, ouderdom en dood, een levenscyclus door. In de natuur komt het door de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|vier seizoenen]]''' Lente, Zomer, Herfst en Winter tot uitdrukking.
June 03, 2010, at 03:19 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 404-406:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

Deleted line 452:
Deleted lines 490-491:

June 03, 2010, at 03:19 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 405-407:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

Added line 456:
Added lines 495-496:

June 03, 2010, at 08:59 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 314:
Changed line 347 from:
Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
to:
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Added line 382:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 07:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 403-404 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
Added line 452:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 07:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 403-404 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
Added line 451:
Added lines 490-491:

June 03, 2010, at 07:50 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-387 from:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
to:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.

Added line 450:
Added lines 489-490:

June 03, 2010, at 07:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 291-296 from:
In naam van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|vrijheid]]''' wordt in Amerika de democratie afgebroken. Blijft '''[[http://www.elsevier.nl/biografie/biografieartikel/asp/biografie/541/hoofdstuk/11/artikel/145785/index.html|Warren Harding]]''' de slechtste president ooit of zal '''[[wikipn:George_W._Bush|George W. Bush]]''', met zijn ééndimensionale denken het stokje overnemen?
to:
Added lines 486-487:

June 03, 2010, at 07:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 406-407 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
Added line 452:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 06:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 406-407 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen de micro- en macrokosmos bestaat.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
Added line 451:
Added lines 490-491:

June 03, 2010, at 06:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 406-407 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen de micro- en macrokosmos bestaat.
Added line 450:
Added lines 489-490:

June 03, 2010, at 05:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 395-396 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]'''.
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
Added line 449:
Added lines 488-489:

June 03, 2010, at 04:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 395-396 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden.
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]'''.
Added line 448:
Added lines 487-488:

June 03, 2010, at 04:50 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 467-468:
*'''[[http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/4088/8600_cb440f549412c9357c1f3738c68cd8b9.pdf|Emma Bruggeling]]''' Verschillen in prestatie en hemisferische connectiviteit tussen mannen en vrouwen bij de mentale rotatie
*'''[[http://www.krauthammer.com/Docs/Content/File/VRB19/zakelijke-prestaties.pdf|Krauthammer]]''' Innerlijke connectiviteit en zakelijke prestaties De mens terugbrengen op de werkplek
Added lines 486-488:


June 03, 2010, at 04:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 391-392 from:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel die zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
to:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
Added line 447:
Added lines 488-489:

June 03, 2010, at 04:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 393-394 from:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
to:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
Added line 446:
Added lines 487-488:

June 03, 2010, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 393-394 from:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
to:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
Added line 445:
Added lines 486-487:

June 03, 2010, at 03:10 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 406-407:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
Deleted lines 411-412:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
Added line 444:
Added lines 485-486:

June 03, 2010, at 03:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 442-446 from:
to:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
Added lines 484-485:

June 03, 2010, at 03:02 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 168-172:

AEX afgelopen 10 jaar gehalveerd (Volkskrant 23 december 2009): Ondanks de eindejaarsrally op de Amsterdamse beurs is de Nederlandse aandelenmarkt deze eeuw met afstand de slechtst presterende van Europa. De AEX is sinds 31 december 1999 meer dan gehalveerd, van 677 tot 332 punten (Volkskrant 23 december 2009). '''[[wikipn:AEX#Koersontwikkeling_per_jaar_.28exclusief_dividend.29|AEX]]''' was op 31 december 1996 294 en op 31 december 2007 516.\\
Wat is de '''[[wikipn:Toegevoegde_waarde_%28economie%29|toegevoegde waarde]]''' voor de samenleving het ballonnetje eerst, voorbij de reële '''[[wikipn:Economie |economie]]''', op te blazen en later weer te laten leeglopen? Bij het opblazen verdienen weinig mensen relatief veel en bij het leeglopen verliezen veel mensen relatief weinig. 

June 03, 2010, at 02:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 447-450 from:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 


to:
Added lines 492-493:

June 03, 2010, at 02:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 415-416 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
Added line 450:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 02:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 415-416 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
Added line 449:
Added lines 490-491:

June 03, 2010, at 02:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 447-448 from:
to:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
Added lines 489-490:

June 03, 2010, at 02:43 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 467-468:
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
*'''[[http://members.chello.nl/p.goedede/Interview%20Dr.Ervin%20Laszlo.html|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
Added lines 488-490:


June 03, 2010, at 02:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 447-448 from:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
to:
Added lines 490-491:

June 03, 2010, at 02:40 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 448:
Added lines 491-492:

June 03, 2010, at 02:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 415-416 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
Added line 449:
Added lines 492-493:

June 02, 2010, at 05:31 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 448-463:Added lines 491-492:

June 02, 2010, at 05:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 400-401 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen.
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden.
Added line 464:
Added lines 507-508:

June 02, 2010, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 400-401 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen.
Added line 463:
Added lines 506-507:

June 02, 2010, at 01:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 92 from:
De '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|'intersubjectieve']]''' relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''', wordt aan de hand van het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'5D-concept en Ether-paradigma']]''' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk op de gewenste veranderingen grip te krijgen, dus de levenscycli op aarde beter te beheersen.
to:
De '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|'intersubjectieve']]''' relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''', wordt aan de hand van het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'5D-concept en Ether-paradigma']]''' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk op de gewenste '''[[Inhoud#Sam|veranderingsprocessen]]''' grip te krijgen, dus de levenscycli op aarde beter te beheersen.
June 01, 2010, at 01:01 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 83 from:
'''[[Akasa|Akasha]]''' is een plaats tussen tijd en ruimte, die vele namen heeft: '''[[wikipn:Swabhawat|Swabhavat]]''', '''[[http://www.burnoutherstel.nl/nulpuntveld.htm|nulpuntveld,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Prana|prana,]]''' '''[[wikipn:Levenskracht|levenskracht,]]''' '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anima_mundi_%28spirit%29|anima mundi,]]''' '''[[http://www.saint-pierre-les-bregines.org/brochures/114%20De%20wereldziel%20@%20-%20162%20kB.pdf|wereldziel,]]''' '''[[http://www.globalmind.info/index_nederlands.html|wereldgeest,]]'''
to:
'''[[Akasa|Akasha]]''' is een plaats tussen tijd en ruimte, die vele verwante begrippen (manifestaties) kent: '''[[wikipn:Swabhawat|Swabhavat]]''', '''[[http://www.burnoutherstel.nl/nulpuntveld.htm|nulpuntveld,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Prana|prana,]]''' '''[[wikipn:Levenskracht|levenskracht,]]''' '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anima_mundi_%28spirit%29|anima mundi,]]''' '''[[http://www.saint-pierre-les-bregines.org/brochures/114%20De%20wereldziel%20@%20-%20162%20kB.pdf|wereldziel,]]''' '''[[http://www.globalmind.info/index_nederlands.html|wereldgeest,]]'''
June 01, 2010, at 12:20 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 58-59:

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
June 01, 2010, at 12:19 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 416-417:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 460:
Added lines 503-504:

June 01, 2010, at 12:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 56-57 from:
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]'''
to:
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]''':\\
'''In dit subjectieve gewaarzijn onthult zich het mysterie in zijn totaliteit, niet als denken of als voelen. Denken, voelen en lichaam zijn manifestaties van dit subjectieve gewaarzijn. Zij kunnen als zodanig nooit het mysterie van het geheel omvatten. Dit ontdekken van het subjectieve gewaarzijn is geen einde in zichzelf, maar het gloren van een nieuw begin''.
'
June 01, 2010, at 12:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 55-56 from:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.
to:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.\\
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]'''
June 01, 2010, at 12:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 55 from:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel.
to:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.
June 01, 2010, at 12:00 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 55 from:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
to:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel.
June 01, 2010, at 11:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 55-61 from:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
to:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.

Het snijpunt van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|drie assen]]''' van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.
June 01, 2010, at 11:54 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 267:
Deleted lines 277-282:
Het snijpunt van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|drie assen]]''' van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.

Added line 291:
Added lines 496-497:

June 01, 2010, at 02:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 79 from:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
to:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
June 01, 2010, at 02:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 79 from:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''levensenergie''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
to:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
May 31, 2010, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 79 from:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de levensenergie die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
to:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''levensenergie''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
May 31, 2010, at 09:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 423-424 from:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' onderscheidt vier leiderschapstypen de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
to:
Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
Added line 459:
Added lines 502-503:

May 31, 2010, at 03:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 319-321 from:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus)]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

to:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

Added line 388:
Added lines 501-502:

May 31, 2010, at 01:06 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 319-321:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus)]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

Added line 387:
Added lines 500-501:

May 31, 2010, at 01:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 319-320:
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
Added line 383:
Added lines 496-497:

May 31, 2010, at 12:57 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 373-376:
Om de '''[[wikipn:Snaartheorie|snaartheorie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory|M-theorie]]''')  te beschrijven maakt '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Witten|Edward Witten]]''' van zowel '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_symmetry|spiegelsymmetrie]]''' als van '''[[wikipn:Supersymmetrie|supersymmetrie]]''' gebruik. Om de '''[[unificatietheorie]]''' te belichten past het rapport ‘E i V’ ook '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|beide principes]]''' toe, maar belicht '''[[LevensboomMicrokosmos|spiegelsymmetrie]]''' en supersymmetrie ('''[[complementariteit]]''') vanuit een ander gezichtspunt. Dit ''' [[Standaardmodel#Inl|gezichtspunt]]''' is gebaseerd op het
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|Standaardmodel]]''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]'''. De '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|T-symmetry]]''' wordt door de eeuwige duur, het eeuwige nu, de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd]]''' tot uitdrukking gebracht.\\
De M van de M-theorie staat voor '''[[wikipn: Magie|Magic]]''', '''[[wikipn:Mysterie|Mystery]]''' of '''[[wikipn: The_Matrix|Matrix]]'''. Het rapport ‘E i V’ heeft het liever over '''[[http://www.bruna.nl/boeken/9789062716685|White Magic]]''', '''[[wikipn:Occultisme|Occultisme]]''', het contrast van '''[[wikipn:Zwarte_magie|Black Magic]]'''. Om de spiegelsymmetrie en de supersymmetrie in het universum te symboliseren maakt het rapport ‘E i V’ gebruik van een pedagogisch denkmodel, het zogenaamde '''[[Kompaskwadrant]]'''. Het Kompaskwadrant is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel. De '''[[Kompaskwadrant#Tien|10 Dimensies]]''' van het kompaskwadrant worden mede aan de hand van het '''[[8-3Integratie#Boe|Boek van de getallen]]''' verklaard. De '''[[1-2Samenvatting#Inl|tweede grondstelling]]''' brengt de integratie van polariteiten tot uitdrukking.

Deleted lines 380-382:


Added lines 493-494:

May 31, 2010, at 12:56 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 318-319:
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
Added line 387:
Added lines 500-501:

May 31, 2010, at 12:55 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 319-320:
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
Added line 388:
Added lines 501-502:

May 30, 2010, at 06:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 391-392 from:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
to:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
Added line 455:
Added lines 498-499:

May 30, 2010, at 05:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 391-393 from:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
'''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
to:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
Added line 454:
Added lines 497-498:

May 30, 2010, at 05:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 391 from:
De uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
to:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
Added line 454:
Added lines 497-498:

May 30, 2010, at 05:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 391-393:
De uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
'''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.

Added line 453:
Added lines 496-497:

May 30, 2010, at 05:26 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 381-382:
Door de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|werkelijkheid]]''' verkeert te interpreteren kom je niet tot goede oplossingen. Omdat de snaartheorie slechts de materiële kant behandelt mag niet worden verwacht dat deze theorie over de éne werkelijkheid uitsluitsel geeft. Door alleen beide '''[[Complementariteit|complementaire kanten]]''', '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Duur']]''', 'Fysica en Metafysica', van de werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie, de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Toe|relatie]]''' tussen de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Inl|Natuur en God]]''' een stapje verder.
Added line 385:
Added lines 492-493:

May 30, 2010, at 01:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 394 from:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
to:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
Added line 450:
Added lines 493-494:

May 30, 2010, at 12:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 449:
Added lines 492-493:

May 30, 2010, at 12:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 448:
Added lines 491-492:

May 30, 2010, at 12:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 447:
Added lines 490-491:

May 30, 2010, at 12:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 446:
Added lines 489-490:

May 29, 2010, at 11:57 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 397-398 from:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
to:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich
goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 445:
Added lines 488-489:

May 29, 2010, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 189-190:
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Clie|Diegenen]]''' die hulp vragen mag je niet aan hun lot overlaten, maar ze evenmin de wet voorschrijven. Het is uiteindelijk de persoon zelf die bepaalt of en zo ja, hoe en in welke mate van de adviezen gebruik zal worden gemaakt. Mensen moeten weer gaan geloven in hun eigen kracht. We moeten anderen respecteren, zodat ze hun zelfrespect kunnen herwinnen. Hulpverleners moeten mensen helpen om zichzelf te helpen. Dat is een simpele formule maar een uitermate ingewikkelde opdracht. Professionals die die kunst verstaan moeten worden gekoesterd. Het is een permanente balanceeract.
Added line 232:
Added lines 485-486:

May 29, 2010, at 11:44 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 393-394:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 443:
Added lines 486-487:

May 29, 2010, at 11:42 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 451-454 from:
*'''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/SrimadBhagavatam#Oorsprong.2FAuteur|Vyâsadeva]]''' '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/BhagavadGita|Bhagavad Gita]]'''
*'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/persoonlijk/lied/|Vyâsadeva]]''' Bhagavad Gita
*'''[[http://bhagavata.org/inhoud.html|Vyâsadeva]]''' boek ''S'rîmad Bhâgavatam''

to:
Added lines 483-485:


May 29, 2010, at 11:40 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 392-393:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 440:
Added lines 486-487:

May 29, 2010, at 11:39 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 441-448:Added lines 487-488:

May 29, 2010, at 11:39 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 393-394 from:
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
to:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 449:
Added lines 495-496:

May 29, 2010, at 11:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 393-394:
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 448:
Added lines 494-495:

May 29, 2010, at 11:32 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 393 from:
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
to:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
Added line 445:
Added lines 491-492:

May 29, 2010, at 11:27 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 471-474:
*'''[[http://www.ctac.nl/downloads/pdf/Contactueel%2005%2006.pdf|Eenheid in verscheidenheid]]''', verenigd in een krachtig beeldmerk!
*'''[[http://www.integralworld.net/nl/kwdpinl.html|Ken Wilber:]]''' de mens en zijn werk
*'''[[http://www.ohmnet.nl/ayurveda|Ayurveda:]]''' 5000 jaar oude holistische geneeskunst
*'''[[http://www.evangelie-hindoes.nl/artikelen.php?aid=17&cat=2|A.S. van der Lugt]]''' 3. Het gaat om de ziel - een Christen leest de Bhagavad Gita 3
May 29, 2010, at 11:26 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 101 from:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek Mens tussen hemel en aarde van Willem Schulte Nordholt laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
to:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
May 29, 2010, at 11:18 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 393-395:
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Added line 444:
Added lines 494-495:

May 29, 2010, at 11:17 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 285-286:

Deleted lines 291-293:
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Added line 298:
Added lines 490-491:

May 29, 2010, at 11:16 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 398-399:
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Deleted line 444:
Deleted lines 493-494:

May 29, 2010, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 399-400:
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
Added line 447:
Added lines 497-498:

May 29, 2010, at 05:45 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 397-398:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Deleted lines 430-431:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 444:
Added lines 494-495:

May 29, 2010, at 05:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 429-430 from:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
to:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 443:
Added lines 493-494:

May 29, 2010, at 04:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 429-430 from:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
to:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 442:
Added lines 492-493:

May 29, 2010, at 03:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 441-445 from:
De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry|symmetrie]]''' die in de matrices (‘Persoonlijk en Onpersoonlijk’, etc. zie filognostische definities) van René Meijer naar voren komt, brengt het rapport ‘E i V’ met behulp van een tekentechniek, het '''[[wikipn: Kwadrant_van_Ofman|kwadrant]]''' tot uitdrukking. De '''[[wikipn: Supersymmetrie|supersymmetrie]]''' in het universum blijft echter verborgen.to:
Added lines 491-492:

May 29, 2010, at 03:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 429-430 from:
Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
to:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
Added line 445:
Added lines 495-496:

May 29, 2010, at 03:07 AM by 86.83.160.63 -
Added line 464:
*'''[[wikipn:Computernetwerk|Computernetwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network|Engelse versie]]'''
Added lines 494-496:


May 29, 2010, at 03:03 AM by 86.83.160.63 -
Added line 464:
*'''[[wikipn:Elektrisch_netwerk|Elektrisch netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_network|Engelse versie]]'''
Added lines 493-495:


May 29, 2010, at 02:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 460 from:
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
to:
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''', een '''[[wikipn:Sociaal_netwerk|Sociaal netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
Added lines 492-494:


May 29, 2010, at 02:54 AM by 86.83.160.63 -
Added line 460:
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
Added lines 492-494:


May 29, 2010, at 02:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 427-429 from:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen? Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de
maatschappij laten we
prevaleren?
to:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?

Het draait in deze wereld niet om
'''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren? 
Added line 444:
Added lines 491-492:

May 29, 2010, at 02:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 427-428 from:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
to:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen? Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de
maatschappij laten we prevaleren
?
Added line 442:
Added lines 489-490:

May 29, 2010, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 433-434 from:
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.
to:
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.
Added line 440:
Added lines 487-488:

May 28, 2010, at 03:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 46 from:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
May 28, 2010, at 03:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 59 from:
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het creatieve beginsel verbinden.
to:
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.
May 28, 2010, at 03:26 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 439-441:


Deleted lines 485-613:
May 28, 2010, at 03:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-60:
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Door Plato]]''' zijn er al voorzetten gedaan, een uitverkoren klasse tot beroepsbestuurders op te leiden. In een rechtvaardige maatschappij zouden dan mensen uit de heersende klasse bij de verstandigen en wijzen in de leer moeten om in de kunst van het regeren onderricht te krijgen. Het Meta-leren heeft op ''survival of the fittest'', de  waarden en normen betrekking.

De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het creatieve beginsel verbinden.

Deleted line 66:
May 28, 2010, at 02:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 57 from:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel bereikt. 
to:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken
May 28, 2010, at 02:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 57 from:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
to:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel bereikt. 
May 28, 2010, at 01:42 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 51-53:

In het '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Oude Testament]]''' is de hemel de verblijfplaats van God. Volgens recente inzichten zit het scheppingsmechanisme in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kosmisch plenum]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' verborgen. De conclusies in het rapport ‘E i V’ zijn juist tegengesteld aan de opinie van Jan Koster. Het is eerder de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia]]''', dan de wijsheid van thumos die de wereld regeert. Een oplossing ligt in het verschiet wanneer de nauwe verstrengeling tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|'Wetenschap en Politiek']]''' wordt doorbroken. De '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|essentie van het rapport]]''' is dat we moeten leren ons met de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|natuurlijke kringlopen]]''' te verbinden.\\
Net als de scheiding tussen '''[[wikipn:Scheiding_van_kerk_en_staat|'Kerk en Staat']]''' dienen ook 'Politiek en Wetenschap' duidelijk van elkaar te worden gescheiden.
May 28, 2010, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 408-410:
In het '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Oude Testament]]''' is de hemel de verblijfplaats van God. Volgens recente inzichten zit het scheppingsmechanisme in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kosmisch plenum]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' verborgen. De conclusies in het rapport ‘E i V’ zijn juist tegengesteld aan de opinie van Jan Koster. Het is eerder de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia]]''', dan de wijsheid van thumos die de wereld regeert. Een oplossing ligt in het verschiet wanneer de nauwe verstrengeling tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|'Wetenschap en Politiek']]''' wordt doorbroken. De '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|essentie van het rapport]]''' is dat we moeten leren ons met de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|natuurlijke kringlopen]]''' te verbinden.\\
Net als de scheiding tussen '''[[wikipn:Scheiding_van_kerk_en_staat|'Kerk en Staat']]''' dienen ook 'Politiek en Wetenschap' duidelijk van elkaar te worden gescheiden.

Added line 436:
Added lines 483-484:

May 28, 2010, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 51-52:

Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
May 28, 2010, at 01:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 51-52:

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
May 28, 2010, at 01:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het [[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]] in de maatschappij is het gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
to:
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
May 28, 2010, at 01:23 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 47-50:

Het [[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]] in de maatschappij is het gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
May 28, 2010, at 01:20 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 100-107:

'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 714):\\
De voortdurende aanwezigheid in ons midden van alle elementen van strijd en '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstelling]]''' en de verdeling van rassen, volkeren, stammen, gemeenschappen en individuen in '''Kaïns en Abels''', '''wolven en lammeren''', zijn de voornaamste oorzaken van de ‘wegen van de voorzienigheid’. We vormen deze talrijke kronkelwegen van ons lot dagelijks met eigen handen, terwijl we ons verbeelden dat we een spoor volgen op de koninklijke hoofdweg van fatsoen en plicht, en klagen dan dat die wegen zo ingewikkeld en duister zijn. We zijn verbijsterd over het mysterie dat we zelf hebben gemaakt en over de raadsels van het leven ''die we maar niet oplossen'', en we beschuldigen dan de grote sfinx dat ze ons verslindt. Maar er is werkelijk geen ongeval in ons leven, geen ongeluksdag en geen tegenspoed, die niet kan worden herleid tot onze eigen daden in dit of in een ander leven. Als men de wetten van harmonie overtreedt of, zoals een theosofische schrijver het uitdrukt, ‘de wetten van het leven’, moet men erop zijn voorbereid tot de chaos te vervallen die men zelf heeft voortgebracht. Want volgens dezelfde schrijver ‘is de enige conclusie waartoe men kan komen, dat deze levenswetten zichzelf wreken, en dus dat elke wrekende engel slechts een symbool van hun reactie is’.\\
'''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 715):\\
Kennis van karma geeft de overtuiging dat als\\
‘. . . de deugd wordt gekweld en de ondeugd zegeviert\\
De mensheid tot atheïsten wordt gemaakt’,\\
dat alleen zo is doordat die mensheid altijd haar ogen heeft gesloten voor de grote waarheid dat de mens zelf zijn eigen verlosser en zijn eigen vernietiger is; dat hij de hemel en de goden, de schikgodinnen en de voorzienigheid niet hoeft te beschuldigen van de schijnbare onrechtvaardigheid die te midden van de mensheid heerst.
May 28, 2010, at 01:11 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 380-382:
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

Added line 385:
Added lines 485-486:

May 27, 2010, at 09:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 440-441 from:
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen. Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   
to:
Added lines 487-488:

May 27, 2010, at 09:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 440-445 from:
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen.
Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   to:
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen. Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   
Added lines 488-489:

May 27, 2010, at 09:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 399-400 from:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de ommekeer. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
to:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
Added line 445:
Added lines 492-493:

May 27, 2010, at 09:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 397-398 from:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. Door de schijnbare weg terug, de ommekeer, is het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
to:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de ommekeer. Het maakt
het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
Added line 444:
Added lines 491-492:

May 27, 2010, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 441-443 from:
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd. Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.

to:
Added lines 488-489:

May 27, 2010, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 397-398 from:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.
to:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. Door de schijnbare weg terug, de ommekeer, is het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
Added line 443:
Added lines 490-491:

May 27, 2010, at 07:50 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 303-304:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Deleted lines 387-392:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Added lines 489-490:

May 27, 2010, at 07:47 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 301-302:
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
Added line 391:
Added lines 493-494:

May 27, 2010, at 07:47 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 441-442:
Het paradigma van de ‘menselijke veiligheid’ van '''[[http://www.worldconnectors.nl|Ruud Lubbers]]''' (Volkskrant 1 november 2007) sluit op 5D aan. Dit paradigma legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van ieder mens om te streven naar binding tussen mensen, culturen, volkeren, zelfs economieën en ideeën.
Deleted line 443:
Added lines 490-491:

May 27, 2010, at 07:45 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 300-301:
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
Added line 388:
Added lines 493-494:

May 27, 2010, at 07:45 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 301-302:
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
Added line 389:
Added lines 494-495:

May 27, 2010, at 07:36 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 441-442:
Het is beter om de integratiecyclus van de geschiedenis van Paul Scheffer om te keren en bij de interpretatie in plaats van eerst bij ontkenning door vervreemding te beginnen.
Added line 444:
Added lines 491-492:

May 27, 2010, at 07:35 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 445:
Added lines 492-493:

May 27, 2010, at 07:35 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 398-399:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
Deleted lines 401-402:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
Added line 446:
Added lines 493-494:

May 27, 2010, at 07:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 444-451 from:
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd.

Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.
to:
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd. Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.
Added lines 492-493:

May 27, 2010, at 07:33 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 393-396:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

Added lines 398-401:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Added line 451:
Added lines 498-499:

May 27, 2010, at 07:31 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 394-397:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

Deleted lines 401-404:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Added lines 449-450:

Deleted lines 496-501:

May 27, 2010, at 07:31 AM by 86.83.160.63 -
Added line 448:
Added lines 495-496:

May 27, 2010, at 07:29 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 447-450:Added lines 494-495:

May 27, 2010, at 07:28 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 393-396:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

Added lines 398-401:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Added line 451:
Added lines 498-499:

May 27, 2010, at 07:26 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 398-401:
De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. 

Deleted lines 434-437:
De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de weg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. 

Added line 450:
Added lines 497-498:

May 27, 2010, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
Een '''' [[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
to:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
Added line 449:
Added lines 496-497:

May 27, 2010, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 392-393:
Een '''' [[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
Added line 448:
Added lines 495-496:

May 27, 2010, at 05:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 265-266 from:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[1-2Samenvatting|Unificatietheorie]]'''  ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Kompaskwadrant]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
to:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
Added line 296:
Added lines 492-493:

May 27, 2010, at 05:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 383-385 from:
to:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.

Added lines 491-492:

May 27, 2010, at 05:42 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 440-444:
Het '''[[http://www.integralworld.net//nl/wenden.html|verslag]]''' van Frank Visser van de manifestatie “Klaar om te wenden?” bij het afscheid van ex-SER voorzitter Herman Wijffels laat zien dat er wel degelijk een verband ligt. Om met het veranderen van de structuur een begin te maken is de strategie “Klaar om te wenden?” een goed initiatief.\\
Spiral Dynamics is kort gezegd een theorie over de ontwikkeling van waardepatronen in de mens en de samenleving, die door de Amerikaanse psycholoog Clare Graves – een tijdgenoot en geestverwant van Maslow -- is ontwikkeld.\\
Don Beck is net terug van een bezoek aan het Midden-Oosten, waarvan hij op de hem eigen wijze verslag deed. Hij poneerde de uitdagende stelling dat het in het huidige Midden-Oosten niet om religie gaat, zoals het in het toenmalige Zuid-Afrika niet om ras ging, wat betreft de kern van het conflict. Veeleer zijn er botsende '''[[8-3-1WaardenEnNormen|waardepatronen]]''', die aan het licht gebracht moeten worden voordat aan een oplossing kan worden gedacht.\\
Op basis van '''[[http://users.skynet.be/academie.levenskunst/integrale%20visie.htm|Spiral dynamics]]''' is het mogelijk integrale, gemeenschappelijke visies te ontwikkelen.

Added lines 489-490:

May 27, 2010, at 05:40 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 493-496:May 27, 2010, at 05:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 383-384 from:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
to:
Added lines 494-495:

May 27, 2010, at 05:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 383-384 from:
to:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
Added lines 495-496:

May 27, 2010, at 05:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-383 from:
Het onderzoeksrapport ‘E i V’ draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

to:
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

Added lines 494-495:

May 27, 2010, at 05:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-385 from:
to:
Het onderzoeksrapport ‘E i V’ draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

Added lines 494-495:

May 27, 2010, at 02:50 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 46 from:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een beweging tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
to:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
May 27, 2010, at 02:39 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 447-450:
'''[[http://www.integralworld.net/nl/vanlommel.html|Frank Visser]]''' NIEUW LICHT OP DE BIJNA-DOOD ERVARING? Uniek onderzoek van cardioloog '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Van Lommel]]''' trekt wereldwijd de aandacht\\
Pogingen om het menselijk bewustzijn in verband te brengen met (of zelfs te verklaren uit) subatomaire deeltjes of een universeel quantumveld hebben mij persoonlijk nooit echt kunnen overtuigen. Als ''dat'' ons voorland is, dan ga ik nog liever gewoon dood... God woont niet tussen de fotonen, maar Hij heeft (als Hij al bestaat) de wereld waartoe die '''fotonen''' behoren geschapen, naast een groot aantal andere, psychische en geestelijke werelden. Het is ''dat'' of het materialisme denk ik.\\
'''Van Lommel''' grijpt in zijn poging de BDE te verklaren – of liever gezegd: het menselijk bewustzijn in het algemeen – eveneens naar de moderne fysica, die het verschijnsel van de zgn. non-lokaliteit heeft ontdekt. In zijn visie is het menselijk bewustzijn iets wat uitstijgt boven het fysieke lichaam (en de hersenen), het behoort tot de zgn. non-lokale of niet-plaatselijke werkelijkheid.

Deleted lines 448-464:
May 27, 2010, at 02:38 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 45-46:

Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een beweging tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
May 26, 2010, at 11:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 391-392 from:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 468:
Added lines 515-516:

May 26, 2010, at 12:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 296-297 from:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een |Geestkunde]]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
to:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
Added line 383:
Added lines 514-515:

May 26, 2010, at 12:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 296-297 from:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
to:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een |Geestkunde]]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
Added line 382:
Added lines 513-514:

May 26, 2010, at 10:57 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 404-405:

Changed lines 426-427 from:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. 
to:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen
Added line 465:
Added lines 512-513:

May 26, 2010, at 10:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 53 from:
Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn. Het leven bestaat uit allebei.
to:
'''Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn'''. Het leven bestaat uit allebei.
May 26, 2010, at 08:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 466:
Added lines 513-514:

May 26, 2010, at 05:10 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 391-394:
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn verstrengeld. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

Added line 465:
Added lines 512-513:

May 26, 2010, at 05:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 479 from:
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]] [[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
to:
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
Added lines 507-509:


May 26, 2010, at 04:57 AM by 86.83.160.63 -
Added line 479:
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]] [[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
Added lines 507-509:


May 26, 2010, at 03:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 460:
Added lines 506-507:

May 26, 2010, at 03:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 144 from:
'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
to:
'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
May 26, 2010, at 02:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 459:
Added lines 505-506:

May 26, 2010, at 12:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 389-390 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 458:
Added lines 504-505:

May 26, 2010, at 12:49 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 143-150:

'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
''Lucas'' heeft misschien de dubbelzinnigheid op die manier bewust gebruikt om beide betekenissen tot uitdrukking te brengen, die in de vergelijkbare ‘verborgen’ uitspraak van Jezus in ''Thomas'' openlijk worden verkondigd:

->Jezus zei, ‘Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent.    – Gezegde 3

->Een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|soortgelijke]]''' maar duidelijk meer verticale relatie wordt in de '''[[wikipn:Bhagavad_gita|''Bhagavad Gîtâ'']]''' tot uitdrukking gebracht, waar Krishna Arjuna adviseert dat\\
een wijs persoon het zelf door het Zelf zou moeten verheffen; laat hij het Zelf niet verlagen; want het Zelf is de vriend van het zelf, en alleen het zelf is de vijand van het Zelf. Het Zelf is de vriend van de mens die zichzelf heeft overwonnen; . . . door het Zelf met het zelf te aanschouwen, is hij tevreden.    – 6:5-6, 20
May 25, 2010, at 11:48 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-382 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 449:
Added lines 495-496:

May 25, 2010, at 11:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-382 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
to:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 448:
Added lines 494-495:

May 25, 2010, at 11:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 381-382 from:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren.
to:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
Added line 447:
Added lines 493-494:

May 25, 2010, at 11:45 PM by 86.83.160.63 -