Site.7-2FilosofieEnEthiek Aanpassingen

Verberg kleine aanpassingen - Laat HTML wijzigingen zien

06 October 2015 om 06:50 door 86.83.160.63 -
06 October 2015 om 06:50 door 86.83.160.63 -
415-416 aangepaste regels
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
naar:
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]''' centraal.
485 verwijderde regel
04 October 2015 om 11:54 door 86.83.160.63 -
175-176 aangepaste regels
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
naar:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
238 verwijderde regel
10 August 2015 om 08:39 door 86.83.160.63 -
165 aangepaste regel
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
naar:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_%28esotericism%29|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
23 July 2015 om 04:55 door 86.83.160.63 -
336-338 verwijderde regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.

396-397 aangepaste regels
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens. Het 'en-en'/'of-of'- mechanisme
achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
23 July 2015 om 04:49 door 86.83.160.63 -
337-338 aangepaste regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
naar:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide,
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|het in de mens]]''' ingebouwde '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of'-mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
22 July 2015 om 14:12 door 86.83.160.63 -
314 aangepaste regel
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
naar:
'''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
22 July 2015 om 14:08 door 86.83.160.63 -
316-317 nieuwe regels

'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Verbeeldingskracht]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|universeel bewustzijn]]''', '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza6v.html|kosmisch bewustzijn]]''', '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Sam|autopoiese]]''', '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Aio|aion]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ideation_%28idea_generation%29|ideatie]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Active_imagination|actieve imaginatie]]''' van CarlJung), '''[[8-Ethiek2#Lev|de kernkwaliteit]]''' '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|''creativethink'']]''' - Ilya Prigogine heeft het over de ervaring van creativiteit - is het positief tegenovergestelde van '''[[Chaospunt#Cha|chaos]]'''. Middels de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop ('''[[wikipn:Flow_%28mentale_toestand%29|''flow'']]'''),  te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|vlindereffect]]''' de zelfordening positief beïnvloeden. De '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaostheorie]]''' leert dat alles met elkaar verbonden is en de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspieg2#Sam|onderzoeker]]''' niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door '''[[4-6AntropischPrincipe|dat wat is]]''' te accepteren komt de evolutie een stapje verder. 
22 July 2015 om 14:02 door 86.83.160.63 -
314 aangepaste regel
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|Het Omslagpunt]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
naar:
'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|''Het Omslagpunt'']]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
22 July 2015 om 14:02 door 86.83.160.63 -
313-315 nieuwe regels

'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell|Malcolm Gladwell]]''' '''[[https://dkmmc.wordpress.com/2008/12/08/het-omslagpunt-of-tipping-point-van-malcolm-gladwell/|Het Omslagpunt]]''' '''[[http://www.bol.com/nl/p/het-omslagpunt/666877277/|hoe kleine dingen een groot verschil uitmaken]]'''\\
Kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben in het sociale leven. Een persoon kan een trend ten goede of ten kwade teweegbrengen. De auteur, als journalist werkzaam voor The New Yorker, onderzoekt in dit boek hoe trends en modes op gang komen. Het kan hierbij gaan om kledingtrends, maar ook om onverwachte bestsellers of plotseling dalende misdaadcijfers. De auteur spreekt van 'sociale epidemieen' die snel om zich heen grijpen. Zijn stelling is dat hiervoor individuen met uitzonderlijke contactuele eigenschappen en grote persoonlijke netwerken nodig zijn. Zij steken anderen aan. Daarnaast speelt de kwaliteit van de boodschap (het 'product') en de context waarbinnen deze boodschap verspreid wordt, een belangrijke rol. Misschien leidt het consequent verwijderen van graffiti in een stad wel tot minder misdaad en een algemeen gevoel van veiligheid. Een onderhoudend geschreven en tot discussie uitnodigend boek.
10 July 2015 om 03:12 door 86.83.160.63 -
29 aangepaste regel
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
naar:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' %black%([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
10 July 2015 om 03:09 door 86.83.160.63 -
29 aangepaste regel
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' ''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
naar:
->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' %blue%''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
22 May 2015 om 00:47 door 86.83.160.63 -
393-394 aangepaste regels
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
482 verwijderde regel
17 May 2015 om 00:08 door 86.83.160.63 -
354 aangepaste regel
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
naar:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[2-3-1Meta-bewustzijnLeren2#Sam|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
09 May 2015 om 23:42 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011)\\
naar:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011):\\
09 May 2015 om 23:41 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
naar:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ (interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' Volkskrant 16 april 2011)\\
09 May 2015 om 11:30 door 86.83.160.63 -
41 aangepaste regel
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de marionet'' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
naar:
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Int|marionet]]''''' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
482 verwijderde regel
09 May 2015 om 09:46 door 86.83.160.63 -
41-45 nieuwe regels
'''[[http://http://www.bol.com/nl/p/de-ziel-van-de-marionet/9200000036034987/|John Gray]]''' ''De ziel van de marionet'' - een zoektocht naar de vrijheid van de mens\\
'''[[http://www.volkskrant.nl/boeken/koester-je-imperfectie~a4006968/|Imperfectie]]'''\\
De rol van marionettenspeler wordt van oudsher door godsdiensten vervuld en is geleidelijk door de wetenschap overgenomen. Er zijn perioden waarin de mens zich meer of minder schikt in die positie van marionet. Maar - typisch Gray - van een opgaande lijn is geen sprake. 'Hedendaagse darwinisten zullen je vertellen dat de mensheid tot taak heeft de evolutie verder te voeren', schrijft hij. 'Maar 'mensheid' is slechts een naam voor een boefachtig dier dat dit vermogen ten enenmale mist.' Probeer niet te vliegen, wil Gray maar zeggen: goed vallen is al moeilijk genoeg. Een ambitie die nogal haaks staat op de '''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|tijdgeest]]'''.\\
Grimmig\\
Wat wij willen is een paradijselijk leven en toch ook van de '''[[Complementariteit#Lev|boom van goed en kwaad]]''' eten. Die innerlijke verdeeldheid, waaraan we ons nooit kunnen ontworstelen, is onze kern. Erg hoeft dat niet te zijn. Juist die tegenstrijdigheid maakt het ontstaan van zelfbewustzijn mogelijk en biedt zo de kans op wat het hoogst haalbare is: innerlijke vrijheid.
09 May 2015 om 09:37 door 86.83.160.63 -
41-46 aangepaste regels
'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

naar:
64-69 nieuwe regels

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?
05 March 2015 om 22:26 door 86.83.160.63 -
305-306 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Artis|Natura Artis Magistra]]'''  (%blue%''de natuur is de leermeesteres van de kunst en wetenschap''%black%)
19 January 2015 om 03:02 door 86.83.160.63 -
03 December 2014 om 02:13 door 86.83.160.63 -
307 aangepaste regel
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' zich doet gelden.
03 December 2014 om 01:58 door 86.83.160.63 -
307-308 aangepaste regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|levensbeschouwing]]''', het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
474 verwijderde regel
03 December 2014 om 01:43 door 86.83.160.63 -
307-308 aangepaste regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', dat zich zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|professionals & politicals]]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' afspeelt.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', namelijk hoe het '''[[Kompaskwadrant#Inl|moreel kompas]]''' zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|''professionals & politicals'']]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' doet gelden.
474 verwijderde regel
03 December 2014 om 00:46 door 86.83.160.63 -
307-308 aangepaste regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid. Of met andere woorden mijn werkervaring staat symbool voor een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|groter verhaal]]''', dat zich zich tussen '''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|professionals & politicals]]''' in Nederland en Europa, maar ook tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' afspeelt.
474 verwijderde regel
22 July 2014 om 00:51 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|In de woorden van]]''' ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
08 July 2014 om 01:20 door 86.83.160.63 -
29 April 2014 om 11:08 door 86.83.160.63 -
447 aangepaste regel
verandert. Dit is een effect dat wij nauwelijks merken op het niveau waarop we leven, maar dat merkbaar is in de sub-atomaire wereld. In de ijlere dimensies van de realiteit – zoals de emotionele en de mentale – '''zijn de waarnemer en het waargenomene één''', op een manier die veel meer waard is dan in de fysieke dimensie.
naar:
verandert. Dit is een effect dat wij nauwelijks merken op het niveau waarop we leven, maar dat merkbaar is in de sub-atomaire wereld. In de ijlere dimensies van de realiteit – zoals de emotionele en de mentale – zijn de '''[[2-5Creativiteit2#Sam|waarnemer en het waargenomene]]''' één, op een manier die veel meer waard is dan in de fysieke dimensie.
26 April 2014 om 00:02 door 86.83.160.63 -
121 nieuwe regel
||'''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|Neoliberalisme]]''' || ||'''[[http://www.parlement.com/id/virmenbbn2ym/p_g_c_patrick_van_schie|Patrick van Schie]]''' (VVD) en '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|Paul Kalma]]''' (PvdA)
28 February 2014 om 00:25 door 86.83.160.63 -
301 aangepaste regel
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
naar:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''Waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
28 February 2014 om 00:23 door 86.83.160.63 -
301-302 nieuwe regels
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ashtavakra| Ashtavakra:]]''' %blue%''waar is het einde van het denken of het begin van het denken; waar is rechtstreekse kennis of weerspiegelende kennis voor mij, die onpersoonlijk ben?''
27 February 2014 om 23:18 door 86.83.160.63 -
303 aangepaste regel
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
naar:
'''[[1-2Samenvatting#Inl|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
27 February 2014 om 23:14 door 86.83.160.63 -
303 aangepaste regel
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens een traject bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
naar:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens het door Hoogovens aangeboden traject '''Ondernemen met talenten''' bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
27 February 2014 om 22:57 door 86.83.160.63 -
303-304 aangepaste regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
naar:
'''[[1-1ConclusiesEnAanbevelingen#Conc|De basis voor het rapport]]''' ‘E i V’ is in 1993/1994 gelegd tijdens een traject bij het outplacementbureau '''[[http://www.vanede.nl/|Van Ede & Partners]]''' onder leiding van
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Hans  Leeuwens]]'''. Het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' dat '''[[http://www.nnbh.com/titels/Hans-Leeuwens-Oosterse-wijsheid-en-westerse-renaissance/739/9062710131|Hans  Leeuwens]]''' heeft vertaald en van commentaar heeft voorzien reikt de oplossing aan voor het probleem waar ik bij Hoogovens tegen aan ben gelopen
. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
27 February 2014 om 10:40 door 86.83.160.63 -
303 aangepaste regel
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuw, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
27 February 2014 om 10:39 door 86.83.160.63 -
303 aangepaste regel
'''[[HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
naar:
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
27 February 2014 om 10:38 door 86.83.160.63 -
302-303 nieuwe regels

'''[[HarryNijhof#Lev|Hans  Leeuwens]]''' heeft het boek ''Oosterse wijsheid en westerse renaissance'' vertaald en van commentaar voorzien. Hans Leeuwens spreekt in dit boek de verwachting uit dat in de 21ste eeuwse, een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' plaats vindt, namelijk de Westerse Renaissance onderbouwd door Oosterse wijsheid.
23 February 2014 om 22:53 door 86.83.160.63 -
95-98 verwijderde regels
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

313-316 nieuwe regels

Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
23 February 2014 om 22:51 door 86.83.160.63 -
317-320 nieuwe regels

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
23 February 2014 om 22:49 door 86.83.160.63 -
98-99 verwijderde regels

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
23 February 2014 om 22:48 door 86.83.160.63 -
90-91 verwijderde regels

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
21 February 2014 om 08:50 door 86.83.160.63 -
312-313 aangepaste regels
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 91):\\
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
naar:
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 87/88):\\
Bij een (nieuwe) theorie gaat het steeds weer om het herkennen van de '''eenheid''' van een complex van verschijnselen die zich in de directe '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke]]''' waarneming voordoen als geheel '''gescheiden''' dingen. Dit gezichtspunt is ontleend aan Einstein, die ook meende dat ‘het mooiste lot van een natuurkundige theorie gelegen is in de weg te wijzen naar de vestiging van een meer omvattende theorie, waarin ze voortleeft als een grensgeval’.\\
91:
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
21 February 2014 om 05:10 door 86.83.160.63 -
314 aangepaste regel
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voorgang van essentieel belangvoor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
naar:
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voortgang van essentieel belang voor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
21 February 2014 om 04:55 door 86.83.160.63 -
21 February 2014 om 04:53 door 86.83.160.63 -
315 aangepaste regel
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor.\\
naar:
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor. We vonden dat modellen metaforen zijn die functioneren als analogieën en dat niet-propositionele vormen van denken essentieel zijn in wetenschappelijke '''[[2-5Creativiteit2#Sam|creativiteit]]'''.\\
21 February 2014 om 04:35 door 86.83.160.63 -
21 February 2014 om 04:34 door 86.83.160.63 -
310-319 nieuwe regels

'''[[6-1Communicatiecyclus2#Sam|Anton Blok]]''' boek ''De vernieuwers'' de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000\\
Hoofdstuk '''3 Heuristische uitzonderingen''' (p. 91):\\
Het is duidelijk dat het nemen van risico noodzakelijk is voor groot succes – maar het is ook noodzakelijk voor falen.\\
Hier verrijst het beeld van mainstreamwetenschappers, de brede masa die op de stroom meedrijft en gekozen heeft voor zekerheid, veiligheid en voorzichtigheid. Zij zullen zich geen buil vallen. Hun habitas en alles waar ze voor staan sluiten het nemen van risico uit.  Omdat er te veel op het spel staat, kopen ze ‘hoog in’ en beoefenen ''normal science''. Niettemin zijn vernieuwing en voorgang van essentieel belangvoor het wetenschappelijk bedrijf. Maar '''[[Meta-leren#Gre|‘grensverleggend’]]''' onderzoek kan niet gepland worden. Vandaar dat er alleen lippendienst aan bewezen wordt. Vernieuwing kan niet plaatsvinden zonder risico, ''educated'' giswerk en trial en error – het opstellen en toetsen van koene hypothesen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa |‘Geen nieuwe waarheid,’]]''' schrijft '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce|Pierce]]'''  ‘kan van inductie of deductie komen; het kan alleen komen van '''[[wikipn:Charles_Sanders_Peirce#Kennistheorie_en_wetenschapsfilosofie|abductie]]'''; en abductie is tenslotte niets anders dan gissen.\\
Vergelijkend onderzoek en het opmerken van '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analogieën]]''' blijken belangrijke bronnen van inzicht te zijn. '''[[DNA2#Modl|Interdisciplinair]]''' onderzoek sluit aan bij dit standpunt. ‘Zoals in de gewone spreektaal, is de taal van de wetenschap tropologisch, en de meest voorkomende troop is de metafoor.\\
Hoofdstuk '''4 Tegenslag'''\\
163: '''[[wikipn:Arthur_Rimbaud|Arthur Rimbaud:]]''' ’de dichter moet een '''[[Communicatie2#Mys|“ziener” ]]''' worden door een lange, buitengewone en rationele ontregeling van alle zintuigen’.\\
180: %blue%The time shifts, the multiplication of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_mode|narrators]]''' and narrators within narrators, the double plot, the effacement of the auther, and the absence of any trustworthy narrator who clearly speaks for the author  %black%('''[[http://books.google.nl/books?id=W6aycisnuiAC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=The+time+shifts,+the+multiplication+of+narrators+and+narrators+within+narrators,+the+double+plot,+the+effacement+of+the+auther,+and+the+absence+of+any+trustworthy+narrator&source=bl&ots=HOQ8MlaX0I&sig=G1zW_nSq0rc7X9fzrkDCZqB8CQA&hl=nl&sa=X&ei=WLIBU66FNIuY1AWvsYGwAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=The%20time%20shifts%2C%20the%20multiplication%20of%20narrators%20and%20narrators%20within%20narrators%2C%20the%20double%20plot%2C%20the%20effacement%20of%20the%20auther%2C%20and%20the%20absence%20of%20any%20trustworthy%20narrator&f=false|J. Hillis Miller]]'''  boek ''Fiction and Repetition: Seven English Novels'' - p. 46).\\
180/181: Met ''Wurthering Heights'' geeft Emily Brontë blijk van een vertrouwdheid met de gewoonten en gebruiken en de sociale verhoudingen in deze plattelandssamenleving in Yorkshire waarin '''tegenstellingen''' tussen gentry en boeren de toon aangeven in vrijwel alle handelingen en gebeurtenissen die zich afspelen in het raamwerk van '''complementaire''' opposities tussen het gentry landhuis en de bouwvallige boerderij ''Wurthering Heights''  - tussen hun families, locaties, interieurs en bewoners met hun daarbij passende '''contrasterende ambities''' en levensstijlen – ook die tussen Catherine en de geadopteerde outsider Heathcliff.
21 February 2014 om 02:33 door 86.83.160.63 -
258 aangepaste regel
Een mens heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
naar:
Een mens heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
15 February 2014 om 05:32 door 86.83.160.63 -
307-308 aangepaste regels

naar:
====
15 February 2014 om 05:31 door 86.83.160.63 -
308 verwijderde regel
====
310-311 nieuwe regels
->'''[[wikipn: Maurits_Cornelis_Escher|Escher:]]''' %blue%''Vul niet uw leegte, maar leeg uw volte.''
15 February 2014 om 02:12 door 86.83.160.63 -
334 aangepaste regel
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenscappelijke regionen kunnen bereiken.‘
naar:
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenschappelijke regionen kunnen bereiken.‘
15 February 2014 om 01:07 door 86.83.160.63 -
316 verwijderde regel
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.\\
15 February 2014 om 01:06 door 86.83.160.63 -
317-322 aangepaste regels
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.
naar:
'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.\\
'''[[5-2CarlJung#Arc|Barbara Hannah]]''' boek '''[[wikipn:Carl_Gustav_Jung|''Jung zijn leven zijn werk'']]''' (p. 185):\\
'''[[wikipn:Pythagoras|Pythagoras]]''' verklaarde in de zesde eeuw voor Chr. dat vier het getal van de totaliteit was.\\
234: '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra|Zarathustra]]''' zou zeker niet gemakkelijk zijn dan de visioenen, want het was ‘hels verward’ en buitengewoon moeilijk. Jung zei dat hij zich suf gepiekerd had over bepaalde problemen en dat het heel moeilijk zou zijn het boek vanuit psychologische hoek te verklaren. Hij zei ook dat hij dacht dat Nietzsches idee van de '''[[wikipn: Übermensch|Übermensch]]''' de directe voorloper was van het Duitse denkbeeld dat zij Herrenmenschen (‘heersersnaturen’ of ‘superieure mensen’) waren. 
Nietzsches drie belangrijkste denkbeelden van Zarathustra (blz. 44) de conceptie van '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|‘wil tot macht’, Übermensch en eeuwige terugkeer]]'''.\\
328: De middeleeuwse mens had geen moeite met de gedachte dat dezelfde veritas te vinden is in God, de mens en de materie. Het was zijn taak deze veritas, die soms benoemd wordt als een subtiele substantie of de '''[[goo:Psyche|ziel]]''', te bevrijden uit de materie waarin zij gevangen zat
.
15 February 2014 om 00:47 door 86.83.160.63 -
316-317 nieuwe regels

'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|In het rapport ‘E i V’]]''' draait het om de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|drie krachten]]''' '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|'Übermensch, Wil tot macht en Eeuwige wederkeer']]''', die in het boek '''[[wikipn:Also_sprach_Zarathustra_%28boek%29|''Also sprach Zarathustra'']]''' tot uitdrukking worden gebracht.
14 February 2014 om 14:53 door 86.83.160.63 -
14 February 2014 om 14:53 door 86.83.160.63 -
327-328 aangepaste regels
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 249):\\
De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstucturen]]'''.
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 63):\\
Fysicus Sir Roger Penrose: ‚Mijn visie [op bewustzijn] vereist een ingrijpende revolutie in de fysica… Ik ben tot de overtuiging gekomen dat er aan de huidige wetenschap iets van elementair belang ontbreekt… Ons inzicht is op dit moment ontoereikend en we zullen ons zodanig moeten ontwikkelen dat we nieuwe wetenscappelijke regionen kunnen bereiken.
14 February 2014 om 14:33 door 86.83.160.63 -
326-328 nieuwe regels

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis]]''' ''De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit'' (p. 249):\\
De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstucturen]]'''.
14 February 2014 om 14:12 door 86.83.160.63 -
323-326 nieuwe regels
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 

Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

335-345 verwijderde regels
'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.
 
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 

Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

382-385 aangepaste regels
naar:
 
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

398-401 nieuwe regels

'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.
14 February 2014 om 14:07 door 86.83.160.63 -
61 verwijderde regel
322-330 nieuwe regels

'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' boek ''Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn'' (p. 134):\\
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose|Sir Roger Penrose]]''' omschrijft de '''geboorte''' van ons universum als een ‘eenmaligheid’ waarin de wetten van de fysica niet langer geldig zijn.\\
145: De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de '''[[wikipn: Non-lokaal|non-lokaliteit]]''' van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29|coherentie]]''' van levende organismen én hun '''[[wikipn: Coherentie_%28natuurkunde%29|coherentie]]''' met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

'''[[http://www.bruna.nl/auteurs/de-akasha-ervaring-9789020203851|Ervin Laszlo]]''' boek '''''De Akasha-ervaring''''' Wetenschap en het kosmisch geheugenveld (met bijdragen van Jude Currivan, Pim van Lommel, Swami Kriyananda, Alex Gray, Eric Pearl, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dossey, e.a.)\\
246: Net als de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuiglijke]]''' informatie heeft de informatie die het lichaam via kwantumeffecten bereikt haar oorsprong in de '''[[Werkelijkheid|‘echte’ wereld]]''' en is daarom een '''[[Standaardmodel#Spi|afspiegeling]]''' van de gebeurtenissen en omstandigheden in die wereld. Hoewel wij in de moderne wereld van alledag gewoonlijk niet openstaan voor dit soort spontane, buiten zintuiglijke informatie, waren en zijn traditioneel levende stammen – met name hun sjamanen, medicijnmannen, '''[[Communicatie#Inh|profeten]]''' en '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|spirituele leiders]]''' – er vertrouwd mee.\\
248: Het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld|Akasha-veld]]''' is een veld van kwantumhologrammen, een soort supergeleidend medium. In dit veld is niets aanwezig dat de wrijvingsloze verbreiding en verstrengeling van de in het veld ontstane hologrammen kan remmen. De door objecten in tijd en ruimte uitgezonden golven creëren kwantumhologrammen die zich overal in dit veld verstrengelen, dus in tijd en ruimte. Zo ontstaan sequencen van interferentiepatronen, die culmineren in het superkwantumhologram dat de volledige integratie is van alle kwantumhologrammen. Het superkwantumhologram bevat alle informatie over alle dingen die bestaan of ooit bestaan hebben: het is het ‘hologram van het univesum’.\\
249: De fysicus Roger Penrose en de neurofysioloog Stuart Hameroff opperen dat alle bewustzijnsenergie afkomstig is uit de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cytoskeleton|cytoskeletstuctures]]'''.
14 February 2014 om 10:37 door 86.83.160.63 -
315 aangepaste regel
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
naar:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling:]]''' %blue%Er treedt een '''[[NieuwParadigma#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Geest en Lichaam]]''' is ontstaan wordt doorbroken.\\
13 February 2014 om 05:42 door 86.83.160.63 -
312-314 nieuwe regels
'''[[NieuwParadigma#New|Het ‘of-of’]]''' van de '''[[DrieDomeinen#Twe|twee kanten van één medaille]]''', de '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|controverse]]''' tussen wetenschappers hangt met het probleem van de '''[[wikipn:Incommensurabiliteit_%28wetenschapsgeschiedenis%29|incommensurabiliteit]]''' samen. Incommensurabiliteit heeft betrekking op het '''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|reflexief bewustzijn]]''', dus vanuit welk perspectief of '''[[2-5Creativiteit2#Sam|perceptie]]''' naar de '''[[4-Unificatietheorie#Sam|éne werkelijkheid]]''' wordt gekeken. Het ‘en-en’ ontstaat door de invloed van buiten-wetenschappelijke factoren ('''[[5-Psychologie|psychologische]]''', '''[[6-Sociologie|sociale]]'''  en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|esthetische]]''' motieven77) echter niet te ontkennen.
(Dissertatie '''[[http://dare.uva.nl/document/470837|''Geen gemene maat'']]''' Hein van Dongen p. 36).

11 February 2014 om 03:03 door 86.83.160.63 -
314-319 nieuwe regels

'''[[8-Ethiek2#Sam|Om het nieuwe paradigma]]''' te verklaren wordt van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|kwadranten]]''' gebruik gemaakt. Het toont op eenvoudige wijze de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|polariteiten]]''', de tegenstellingen waarop de wereld stoelt. De '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kwintessens]]''', de imaginaire '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Tij|5e dimensie]]''' heeft op de '''levenskunst''' betrekking en ligt in de 4e dimensie besloten. Welke route kiezen we in het leven (vrije wil), dus waar gaan we voor in het leven?\\
De kwintessens van het rapport ‘E i V’ draait echter om '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|''survival of the fittest'']]'''. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|moraal]]''' van dit verhaal tot uitdrukking.\\
Bij de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Der|natuurlijke selectie]]''' gaat het primair om de context '''[[wikipn:Onzevader #Herkomst|'Uw wil geschiede']]'''. '''[[wikipn:Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|5Ddenkraam]]''', de '''[[RobertoAssagioli#DedRobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e dimensie]]''' heeft op de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|levenskunst]]''', de '''[[http://www.zingeving.net|zingeving]]''' van het leven betrekking. Voor de mens is de eigen evolutie geen blind proces zonder enige bedoeling. Door de vergaande individualisering komen de mensen wel steeds losser van de zingeving, het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Goede, Ware en Schone]]''' en de van oudsher stabiele sociale netwerken in de maatschappij te staan.
11 February 2014 om 01:26 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
naar:
->'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' %blue%''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
11 February 2014 om 00:44 door 86.83.160.63 -
242-250 verwijderde regels
312 aangepaste regel
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
naar:
'''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
11 February 2014 om 00:39 door 86.83.160.63 -
312-313 verwijderde regels

322-323 verwijderde regels
 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
11 February 2014 om 00:35 door 86.83.160.63 -
322-323 aangepaste regels
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''' van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
naar:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]])
'''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|Stelling]]''': %blue%Er treedt een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|paradigmawisseling]]''' van '''[[wikipn:Thomas_Kuhn|Thomas Kuhn]]''', een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen is ontstaan wordt doorbroken.\\
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er maar een natuurlijke tijd bestaat en dat is de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Ren|eeuwige duur van Henri Bergson]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.
 
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat,
van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
11 February 2014 om 00:27 door 86.83.160.63 -
320-322 verwijderde regels


323 nieuwe regel
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|De stelling]]''' lijkt gerechtvaardigd voor wat betreft tijd er van uit te gaan dat er maar een '''[[goo:Tijd|natuurlijke tijd]]''' bestaat, het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]''', het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Pla|durée]]''' van '''[[wikipn:Henri_Bergson|Henri Bergson]]'''.
25 January 2014 om 04:54 door 86.83.160.63 -
108-139 aangepaste regels
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' (ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
naar:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|In het rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder de '''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|controverse tussen wetenschappers]]''' beschreven, die met de '''[[Inhoud2#Sam|levensbeschouwing]]''', ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''' ('''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|dichotomieën]]''', '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Dua|Duade]]''') samenhangen, bijvoorbeeld:
||'''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|Monade + Duade]]''' ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|Pythagoras en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Waarheid]]''' ('''[[2-5Creativiteit2#War|Eeuwig 'Goede - Ware - Schone']]''')|| ||'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|Plato]]''' en '''[[Aristoteles]]'''
||'''[[4-6AntropischPrincipe2#Eco|Ecosystemen]]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen|James Hansen]]''' en '''[[http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/martin.hoerling/|Martin Hoerling]]'''
||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Immateriële – en Materiële wereld]]''' || ||'''[[4-4DrieLogoiThese2#Sam|Laozi en Erik Verlinde]]'''
||'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') || ||'''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''
||'''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' || ||'''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''
||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Sam|Dialectische filosofie]]''' || ||'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]]''' en '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Engels]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') || ||'''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''
||'''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789021551296/je-bent-niet-je-brein-jeffrey-m.-schwartz|''You Are Not Your Brain'']]''' en '''[[wikipn:Wij_zijn_ons_brein|''Wij zijn ons brein'']]''' || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_M._Schwartz|Jeffrey M. Schwartz]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe2#Sam|Dick Swaab]]'''
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' || ||'''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab
||'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Hersenonderzoek]]''' en '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Hersenpolitiek]]''' || ||'''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]''' en Swaab
||'''[[http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674050457|Symbiogenesis]]''' || ||'''[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Kozo-Polianski|Kozo-Polianski]]''' en Swaab
||'''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten || ||'''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''
||'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Psychoanalyse en Psychosynthese]]''' || ||'''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[5-3RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]'''
||'''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' || ||'''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''
|| || ||('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') 
||'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_atheism|Negative and positive atheism]]''')|| ||'''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''
|| || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Polkinghorne |John Polkinghorne]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]'''
|| || ||'''[[VrijheidEnOnvrijheid#Voe|John Eccles en Daniel C. Dennett]]'''
||'''[[8-Ethiek#Inl|Ethiek en Economie]]''' || ||'''[[wikipn:George_M%C3%B6ller|George Möller]]''' en '''[[wikipn:Arnold_Heertje|Arnold Heertje]]'''
||'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' || ||'''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''
||'''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' || ||'''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]'''
|| || ||('''[[wikipn:Alfawetenschappen|Alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|Bètawetenschappen]]''')
||'''[[wikipn:Higgsveld|Higgsveld]]''' ('''[[Ether-paradigma|Ether]]''') en '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|Higgsdeeltje]]'''  || ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs|Peter Higgs]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking|Stephen Hawking]]'''
||'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' || ||'''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''
||'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Oos|Oost en West]]''' ('''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''') || ||Benjamin Barber en Frits Bolkestein
||'''[[8-Ethiek2#Lev|Soevereiniteit]]''' ||  ||'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|Frits Bolkestein]]''' en Pieter Hilhorst
|| ||  ||Marcel van Hamersveld en Pepijn Corduwener
||'''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie ||'''en de controverse tussen''' ||'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''

De dichotomieën worden met behulp van het fenomeen '''[[Complementariteit]]''' tot uitdrukking gebracht. De een bestaat bij gratie van de ander. Uiteindelijk kan er maar één waarheid, '''[[wikipn:Evangelie#Evangelie_en_Bijbel|‘De blijde boodschap’]]''' zijn. Door de interacties ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Com|'these + antithese']]''', dialectische filosofie van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel en Engels]]''') tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De '''[[wikipn:Gammawetenschappen|gammawetenschappen]]''' (sociologie, economie en politicologie) zijn als het ware de schakel tussen de '''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]'''. Zij nemen dus een tussenpositie in tussen alfa- en bèta-wetenschappen.
25 December 2013 om 00:29 door 86.83.160.63 -
294-299 aangepaste regels
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
naar:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]])

'''[[Ether-paradigma#Imp|H.P. Blavastky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 99/100):\\
(''b'') Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in '''actieve''', hetzij in '''passieve''' toestand. In één betekenis is '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|Oeaohoo]]''' de %blue%‘wortelloze wortel van alles’ %black%en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (''sattva'')3, eeuwige (''nitya'') onvoorwaardelijke werkelijkheid of '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|SAT]]''' (''satya''), of we het nu '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Parabrahmam of Mulaprakriti]]''' noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.\\
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is ''sattva'', dat Sankara (acharya) aanduidt als anta''h''kara''n''a. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de ''Katha'', op blz. 148, zegt Sankara dat sattva ''buddhi'' betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|BHAGAVADGITA]]''' with The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Sanatsugatiya|Sanatsugatiya]]''' and The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anugita|Anugita]]'''’, vertaald door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kashinath_Trimbak_Telang|Kashinath Trimbak Telang]]''', M.A.; onder redactie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller|Max Müller]]'''.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, ''sattva'' is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de '''tweevoudige''' monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Parabrahm en Mulaprakriti]]''' op het hogere gebied.

 
413-415 nieuwe regels


05 December 2013 om 08:57 door 86.83.160.63 -
171-172 aangepaste regels
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', %blue%''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
naar:
->'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is %blue%binnenin u, en het is buiten u%black%. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
220 nieuwe regel
408-409 nieuwe regels

05 December 2013 om 08:35 door 86.83.160.63 -
171-172 aangepaste regels
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
naar:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', %blue%''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
219 nieuwe regel
407-408 nieuwe regels

08 July 2013 om 09:18 door 86.83.160.63 -
294-295 aangepaste regels
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat bewustzijn wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
naar:
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen|bewustzijn]]''' wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’
406-408 nieuwe regels


08 July 2013 om 09:02 door 86.83.160.63 -
293-295 nieuwe regels
'''[[http://www.spinoza.tv/articles/535|Henk Barendregt]]''' '''Levenskwaliteit'''\\
'De tragiek van de psychologie is dat die honderd jaar in de greep van het behaviourisme is geweest. En nu verschuift de interesse naar de neuro-psychologie. Die houdt zich bezig met inhouden. Hoe werken cognities? Hoe werkt taal? Maar ik ben ervan overtuigd dat de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|affectieve]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychology|neuropsychologie]]''' meer aandacht moet krijgen. Mind states zijn heel belangrijk. Ze maken het verschil tussen de beslissing om een Taj Mahal te maken, of iets destructiefs te doen. Ik ben geen zendeling van het boeddhisme, maar ik vind dat bewustzijn wetenschappelijke aandacht verdient. Omdat het enorm belangrijk is voor de levenskwaliteit.’

406-408 nieuwe regels


26 June 2013 om 08:56 door 86.83.160.63 -
103 aangepaste regel
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
naar:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]'''), de kwintessens.
26 June 2013 om 08:55 door 86.83.160.63 -
320-321 aangepaste regels
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Alles divergeert en moet ook weer convergeren]]''') achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
403-405 nieuwe regels


01 June 2013 om 23:43 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, kenproces en kenproduct]]
naar:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, Kenproces en Kenproduct]]
02 April 2013 om 10:20 door 86.83.160.63 -
136 aangepaste regel
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
naar:
'''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Sam|Het etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
218 nieuwe regel
403-404 nieuwe regels

08 March 2013 om 06:05 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
08 March 2013 om 06:04 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn:'' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''zelfkennis'']]'''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
08 March 2013 om 06:02 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn:'' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''zelfkennis'']]'''.
08 March 2013 om 06:01 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
08 March 2013 om 06:00 door 86.83.160.63 -
08 March 2013 om 05:59 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: [[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]''.
08 March 2013 om 05:58 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: zelfkennis''.|zelfkennis]]'''''.
naar:
->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|zelfkennis]]'''''.
08 March 2013 om 05:56 door 86.83.160.63 -
36-37 nieuwe regels

->%blue%'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray:]]''' ''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: '''[[''Als de dwang om de wereld te veranderen een manier is geworden om te ontkennen dat er in veel opzichten niets aan te veranderen valt, zal de enige remedie een klassieker zijn: zelfkennis''.|zelfkennis]]'''''.
01 January 2013 om 06:58 door 86.83.160.63 -
354 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
naar:
'''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
400-402 nieuwe regels


02 December 2012 om 09:34 door 86.83.160.63 -
1 verwijderde regel
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
56-59 nieuwe regels

'''[[http://wapenveldonline.nl/artikel/964/een-utopie-ontmanteld/|Welkom in utopia]]'''\\
Een belangrijk kenmerk van de seculiere vooruitgangsreligies, zoals het marxisme en het fascisme, is dat het kwaad buiten de mens wordt geplaatst. Degenen die de vooruitgang tegenhouden zijn de intellectuelen, de bourgeoisie, of zoals binnen het fascisme van '''[[4-5Reflexieve2#Ker|nazi-Duitsland:]]''' de joden. Zij zijn het kwaad. Wanneer de samenleving zich van dit kwaad ontdoet, zal er een prachtige toekomst in het verschiet liggen. Volgens '''John Gray''' ligt de wortel van het verlichte vooruitgangsdenken al bij het apocalyptisch christendom. Er is echter een belangrijk verschil tussen het apocalyptisch christendom en de seculiere vooruitgangsreligies. Binnen het christendom werd de apocalyptische prikkel beteugeld door het inzicht dat de mens onuitwisbaar gebrekkig was. Binnen het christendom was er het sterke besef dat het '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|kwaad]]''' niet buiten de mens staat, maar in iedereen aanwezig is. Een '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|idealistische]]''' werkelijkheid, een utopie op aarde, zal daarom nooit bereikt kunnen worden door mensenhanden. Uit het parlementaire onderzoek van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|commissie-De Wit]]''' en de analyses van vele deskundigen, zoals '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Tett|Gillian Tett]]''', blijkt dat een heilig geloof in de heilzame werking van de markt een belangrijke oorzaak van de crisis was. Alles wat die markt zou verstoren – toezichthouders of overheid – werd als kwaad beschouwd. Niet de hebzuchtige en soms destructieve neiging van het individu zelf, maar de anonieme ander heeft schuld. De vraag die zich hiermee opdringt is of het neoliberale marktdenken een van die seculiere vooruitgangsreligies is. Wordt binnen het neoliberalisme ook niet een hemel op aarde in het vooruitzicht gesteld, een walhalla dat bereikt kan worden door mensenhanden?

05 October 2012 om 01:16 door 86.83.160.63 -
286-291 verwijderde regels
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

308-309 aangepaste regels
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

Het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''
' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
397-399 nieuwe regels


01 September 2012 om 01:59 door 86.83.160.63 -
59 aangepaste regel
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ''De Mythe van Sisyfus'' van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
naar:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Myth_of_Sisyphus|''De Mythe van Sisyfus'']]''' van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
01 July 2012 om 03:40 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en materieel]]
naar:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en Materieel]]
01 July 2012 om 03:06 door 86.83.160.63 -
29-30 nieuwe regels

->'''[[http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8&id18=1&l=nl&set=10|Petrus:]]''' ''U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft'' ([[wikipn: Simon_Magus|Handelingen 8:18-22]]).
23 June 2012 om 07:45 door 86.83.160.63 -
23 June 2012 om 07:44 door 86.83.160.63 -
252-253 aangepaste regels
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het universele ordeningsprincipe '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
282 nieuwe regel
395-396 nieuwe regels

15 June 2012 om 01:22 door 86.83.160.63 -
252-253 aangepaste regels
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.
naar:
De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''' '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|‘Er is niets nieuws onder de zon’]]''' ('''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|Zaaien en Oogsten]]''', '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Tri|Geven en Ontvangen]]'''), de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' om  de  '''[[wikipn:Virtuele_werkelijkheid|virtuele]]''' scheidslijn tussen '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' ('''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Mon|syzygieën]]'''), het aardse en het hemelse, tussen '''[[http://home.wanadoo.nl/a.heer/Boeddhisme.htm|dharma en karma]]''', waarvan '''[[goo:Dharma|Dharma]]''' buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt, de '''[[Inhoud#Wer|Éne werkelijkheid]]''' . Het draait primair om de geestelijke '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|wederhelft]]''' of '''[[wikipn:Mani_%28profeet%29|Syzygos]]'''.
281 nieuwe regel
394-395 nieuwe regels

22 April 2012 om 23:15 door 86.83.160.63 -
36 aangepaste regel
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
naar:
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
23 March 2012 om 03:16 door 86.83.160.63 -
282 aangepaste regel
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
naar:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Paradigmawisseling]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
393-395 nieuwe regels


23 March 2012 om 03:16 door 86.83.160.63 -
9 aangepaste regel
#[[#New|Nieuw paradigma]]
naar:
#[[#New|Paradigmawisseling]]
392-409 verwijderde regels

21 March 2012 om 06:48 door 86.83.160.63 -
334-335 aangepaste regels
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").
naar:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#The|Porphyrius]]''' vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").
393-395 nieuwe regels


15 January 2012 om 07:32 door 86.83.160.63 -
283-288 nieuwe regels
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Sam|Daniel Ofman]]''' beoogt met zijn boek '''Bezieling''' en '''Kwaliteit''' in '''Organisaties''' de zelfkennis van de manager te verrijken.\\
P. 21: Een '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|nieuw paradigma]]''' dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen ('''= paradigma B''').
Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.\\
P. 36: Motivatie is het gevolg van '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Ken|zelfkennis]]'''. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.\\
P. 37: Vaardigheden zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|’nurture’]]''', gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

393-395 nieuwe regels


20 December 2011 om 23:34 door 86.83.160.63 -
282 aangepaste regel
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
naar:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']], [[DNA|Interdisciplinair]]) 
387-389 nieuwe regels


14 December 2011 om 02:28 door 86.83.160.63 -
170 verwijderde regel
172-173 aangepaste regels
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?
naar:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam '''[[wikipn:Ouroboros|Ouroboros]]''' gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?
210 nieuwe regel
387-388 nieuwe regels

07 December 2011 om 23:48 door 86.83.160.63 -
283-284 aangepaste regels
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de wederkerigheid die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
naar:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
387-389 nieuwe regels


21 November 2011 om 02:59 door 86.83.160.63 -
164-165 aangepaste regels
->Jezus zei, ‘Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent.    – Gezegde 3
naar:
->'''[[5-1DanMillman2|Jezus zei]]''', ''Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent''.    – Gezegde 3
210 nieuwe regel
387-388 nieuwe regels

13 November 2011 om 11:36 door 86.83.160.63 -
70-71 aangepaste regels
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
naar:
In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Countervailing_power|tegenwicht]]'''. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.
385-453 verwijderde regels
27 October 2011 om 02:40 door 86.83.160.63 -
16 aangepaste regel
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en unificatietheorie]]
naar:
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en Unificatietheorie]]
12 September 2011 om 03:48 door 86.83.160.63 -
36 aangepaste regel
Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
naar:
%blue%Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
08 September 2011 om 09:27 door 86.83.160.63 -
27-28 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Genesis_%28boek%29|Genesis]]''' 1:26: ''Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt''. 
30 August 2011 om 10:11 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en'' ''vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
naar:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
207 nieuwe regel
384-385 nieuwe regels

30 August 2011 om 10:10 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' Het leven is een offer\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' '''Het leven is een offer'''\\
195-196 aangepaste regels
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen
die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
naar:
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en'' ''vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
206 nieuwe regel
383-384 nieuwe regels

30 August 2011 om 09:43 door 86.83.160.63 -
206 nieuwe regel
383-384 nieuwe regels

30 August 2011 om 09:41 door 86.83.160.63 -
192-198 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2006/Th2006_2_website.pdf|Carin Citroen]]''' Het leven is een offer\\
Wat volgt is een uittreksel van een lezing die Burbank hield, waarin we duidelijk
een weerklank kunnen vinden van de waarnemingen die door mevrouw Blavatsky gedaan zijn en het advies dat door haar gegeven is.\\
''Bij het bestuderen van één van de universele en eeuwige wetten van de natuur, of deze nu betrekking heeft op het leven, de groei, structuur en bewegingen van een enorm grote planeet, het kleinste plantje, of van de psychologische bewegingen van de hersenen van de mens, zijn er enige voorwaarden nodig voordat wij een van de ‘vertolkers’ van de Natuur kunnen worden of enig waardevol werk voor de wereld kunnen scheppen. Vooropgezette ideeën, dogma’s en alle persoonlijke vooroordelen en vooringenomenheid moeten terzijde worden gelegd. Luister geduldig, rustig en eerbiedig naar de lessen
die Moeder Natuur één voor één moet onderwijzen. Zij werpt licht op dat wat daarvóór een mysterie was, opdat ieder die dat wil, zal kunnen zien en weten. Zij deelt haar waarheden alleen mee aan diegenen die passief en ontvankelijk zijn. Wanneer wij deze waarheden aanvaarden zoals zij hen voorstelt, waar deze ons ook naar toe mogen leiden, dan hebben wij het hele universum in harmonie tot onze beschikking. Eindelijk heeft de mens een solide basis voor de wetenschap gevonden, aangezien hij ontdekt heeft dat hij een deel is van het universum, dat in vorm eeuwig veranderlijk en in substantie
eeuwig onveranderlijk is''.

205 nieuwe regel
382-383 nieuwe regels

30 August 2011 om 09:11 door 86.83.160.63 -
188-189 aangepaste regels
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de Ene eenheid of het universele ''Leven''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.
naar:
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de '''Ene eenheid''' of het '''universele''' '''''Leven'''''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.
197 nieuwe regel
374-375 nieuwe regels

30 August 2011 om 06:55 door 86.83.160.63 -
199-211 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

266 nieuwe regel
373-374 nieuwe regels

30 August 2011 om 06:54 door 86.83.160.63 -
102-116 verwijderde regels
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

195-205 aangepaste regels


naar:
'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.
360-361 nieuwe regels

30 August 2011 om 05:35 door 86.83.160.63 -
102 aangepaste regel
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]]([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
220 nieuwe regel
384-385 nieuwe regels

30 August 2011 om 05:31 door 86.83.160.63 -
103 aangepaste regel
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
naar:
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[http://www.youtube.com/watch?v=ofkAIFoywg0|besluitvorming]]''')\\
219 nieuwe regel
383-384 nieuwe regels

30 August 2011 om 05:22 door 86.83.160.63 -
102-104 aangepaste regels
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie -
Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]]([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
218 nieuwe regel
382-383 nieuwe regels

30 August 2011 om 05:22 door 86.83.160.63 -
104 nieuwe regel
219 nieuwe regel
383-384 nieuwe regels

30 August 2011 om 05:20 door 86.83.160.63 -
102-103 aangepaste regels
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie -
Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
217 nieuwe regel
381-382 nieuwe regels

30 August 2011 om 04:36 door 86.83.160.63 -
78 aangepaste regel
Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   
naar:
Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen.   
30 August 2011 om 04:33 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
naar:
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||'''[[wikipn:Schaduwmacht#Zesde_macht_.28externe_adviesbureaus.29|Zesde Macht]]''', Zenders, '''[[wikipn:Media|Media]]'''
76 aangepaste regel
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||Vijfde Macht
naar:
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||'''[[wikipn:Schaduwmacht#Vijfde_macht_.28de_media.29|Vijfde Macht]]''' Lobbyisten
77 verwijderde regel
30 August 2011 om 04:14 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
naar:
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en'''  ||'''de 4e, 5e en 6e macht'''
30 August 2011 om 04:10 door 86.83.160.63 -
6 aangepaste regel
#[[#med|Trias Politica en de Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
naar:
#[[#med|Trias Politica en de 4e, 5e en 6e macht]]
30 August 2011 om 04:10 door 86.83.160.63 -
6 aangepaste regel
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
naar:
#[[#med|Trias Politica en de Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
30 August 2011 om 04:05 door 86.83.160.63 -
241-251 verwijderde regels
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]] ''' vertaalt de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|binnenwereld naar de buitenwereld]]''', de geestelijke wereld naar de materiële wereld en Marx vice versa.\\
Echter elke echte verandering komt nog altijd van '''[[RobertoAssagioli|binnenuit]]'''. Het mysterie van het leven zit in onszelf. 

De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant, het 1e en 3e aanzicht, de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' ('''[[Geest#Inl|Zegel van Salomo]]''') met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het '''[[http://www.ckzlimburg.be/dlc.htm|Dialogue Learning Centre]]''' (voor downloaden van artikelen klik button links boven) verwezen. Bij de lemniscaatmethode staat een transparante wijze van besluitvorming centraal. Het kompaskwadrant belicht de 5e dimensie, de quintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm.

%lfloat width=240Px%Attach:Penr.jpg
%rfloat width=240Px%Attach:Mobi.jpg
'''[[wikipn: Robbert_Dijkgraaf|Robbert Dijkgraaf]]''' (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):\\
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Klimmen en dalen]]''' van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|M.C. Escher]]''' – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.\\
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. 

261-267 nieuwe regels
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Hegel]] ''' vertaalt de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|binnenwereld naar de buitenwereld]]''', de geestelijke wereld naar de materiële wereld en Marx vice versa.\\
Echter elke echte verandering komt nog altijd van '''[[RobertoAssagioli|binnenuit]]'''. Het mysterie van het leven zit in onszelf. 

De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant, het 1e en 3e aanzicht, de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' ('''[[Geest#Inl|Zegel van Salomo]]''') met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het '''[[http://www.ckzlimburg.be/dlc.htm|Dialogue Learning Centre]]''' (voor downloaden van artikelen klik button links boven) verwezen. Bij de lemniscaatmethode staat een transparante wijze van besluitvorming centraal. Het kompaskwadrant belicht de 5e dimensie, de quintessens van het aardse ruimte/tijd-continuüm.


273 nieuwe regel
380-381 nieuwe regels

30 August 2011 om 04:00 door 86.83.160.63 -
255-256 aangepaste regels

naar:
'''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde]]''' vormen de twee zijden van dezelfde medaille, de natuurlijke eenheid. Het is het principe van de wederkerigheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''') die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.

'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.383-384 nieuwe regels

30 August 2011 om 03:59 door 86.83.160.63 -
353-372 verwijderde regels
'''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde]]''' vormen de twee zijden van dezelfde medaille, de natuurlijke eenheid. Het is het principe van de wederkerigheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''') die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De '''[[7-Filosofie#Sam|‘Law of One’]]''' heeft op het verschijnsel '''[[wikipn:Karma|karma]]''', de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|2e grondstelling]]''' betrekking. Het gaat echter in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|kwantumvacuüm]]''' (bewustzijnsveld) om '''[[http://www.scribd.com/doc/857377/1973-2-Practisch-occultisme-840-kB|twee polen]]''' (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om '''[[http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/drievoud.pdf|'karma en dharma']]''', '''[[wikipn: Bhagavad_gita#Karma_en_Akarma|'karma en akarma']]''', het '''Ene'''.

'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

363-365 nieuwe regels


30 August 2011 om 03:57 door 86.83.160.63 -
359 aangepaste regel
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
naar:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||'''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Lemniscaat]]'''
383-385 nieuwe regels


30 August 2011 om 03:51 door 86.83.160.63 -
368-373 nieuwe regels
De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

383-385 nieuwe regels


30 August 2011 om 03:50 door 86.83.160.63 -
174-178 verwijderde regels
De '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking.\\
Het is mogelijk het menselijk bewustzijn in verschillende klassen te verdelen. Maar het is allemaal één bewustzijn. De '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|bron]]''' van ons bewustzijn noemen de boeddhisten het '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|nirwana]]'''. Dit bewustzijnsniveau kan in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|eeuwige nu]]''', waar tijd niet bestaat, worden ervaren. De '''[[IntegraleDenktrant|integrale denktrant]]''' van het '''[[7-Filosofie#Inl|5D-concept]]''' wordt gebruikt om het bewustzijn beter te begrijpen.   

De '''[[6-Sociologie#Sam|lemniscaat]]''' symboliseert het '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|leerproces]]''' tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij '''[[wikipn:Ayurveda|Ayurveda]]''' op de "kennis van het leven", de '''[[Werkelijkheid#Oer|oerbron]]''' betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

216 nieuwe regel
377-378 nieuwe regels

30 August 2011 om 03:45 door 86.83.160.63 -
29 verwijderde regel
====
87-90 nieuwe regels
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken. 

98 verwijderde regel
30 August 2011 om 03:43 door 86.83.160.63 -
133-136 verwijderde regels
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken. 

218 nieuwe regel
379-380 nieuwe regels

30 August 2011 om 03:42 door 86.83.160.63 -
102-118 nieuwe regels
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

De psychologische '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|zienswijze]]''' van '''[[wikipn:Abraham_Maslow|Maslow]]''' brengt met zijn '''[[5-3RobertoAssagioli#Inl|'behoeften-hiërarchie']]''' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen.

181-197 verwijderde regels
'''[[http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-filmpjes/hoe-heb-jij-je-partner-gekozen/#more-2456|Henry Mintzberg]]''' ''Hoe heb jij je partner gekozen?'' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|besluitvorming]]''')\\
De Canadese professor '''[[wikipn:Henry_Mintzberg|Henry Mintzberg]]''' heeft een tijdje gelezen een nieuw boek geschreven. Het heet '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789025404956/mintzberg_over_management_henry_mintzberg|''Mintzberg on Management'']]'''. Sinds het begin van zijn carriere schrijft Mintzberg over management. Hij verbaasd zich over de discrepantie tussen de '''theorie''' en de '''praktijk'''. Toen hij '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9780273663249/managers_not_mbas_henry_mintzberg|''Managers, not MBA’s'']]''' schreef, ging er een zucht van verlichting door managementland. Eindelijk, erkenning! Vele managers maakten zich al jaren ongerust. Wat ze lazen in de MBA managementboekjes kwam niet overeen met hun praktijk van brandjes blussen, improviseren en ‘de zaak draaiende houden’. Mintzberg is lekker eigenwijs en dat vinden wij in Europa wel leuk. In Amerika geniet hij minder populariteit en is hij zelfs een beetje controversieel. Dat maakt hem niet minder interessant. Op YouTube vond ik een klein clipje, waarin hij aangeeft hoe hij denkt over management en besluitvorming. Interessant materiaal!

'''[[http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html|Prof. dr. Godfroij]]''' over de managementwetenschappen De kloof tussen '''theorie en praktijk''', Ik trek vijf '''conclusies''':\\
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.\\
2.De hoofdoorzaak van dit probleem is de dominantie van een denkmodel en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.\\
3.Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.\\
4.Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan '''toegevoegde waarde''' voor de samenleving.\\
5.Het is dringend nodig het '''[[http://www.schoolbieb.nl/uploadedFiles/images/Beroepen%20economie/12980.pdf|afrekensysteem]]''' ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

'''[[http://www.peterlogghe.be/tekos114spenglerevola.htm|Peter Logghe]]'''  ONDERGANG VAN HET AVONDLAND – HET DECADENTIEBEGRIP BIJ SPENGLER EN EVOLA, De doctrine van de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|4 tijdperken:]]'''\\
In het tweede deel van zijn Rivolta stelt Julius Evola een “interpretatie van de geschiedenis op traditionele basis” voor (24). De geschiedenis evolueert niet, maar volgt het proces van regressie, van involutie, in de zin van het zich loskoppelen van de suprawereld, van het verbreken van de banden met het transcendente, van het macht van het “slechts menselijke”, van het materiële en het fysieke. Dit juist is het onderwerp van de doctrine van de vier tijdperken. En de moderne wereld past als gegoten in de vorm van het vierde tijdperk, de '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Kali Yuga]]''', het '''IJzeren''' Tijdperk. Reeds '''[[wikipn: Hesiodus|Hesiodos]]''' beschreef de vier tijdperken als het '''Gouden''' Tijdperk (Sat yuga), het '''Zilveren''' (Tetra yuga), het '''Bronzen''' ('''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/Avatar|Dvâpara yuga]]''') en het '''IJzeren''' Tijdperk. Het zelfde thema vinden wij terug in de Hindoetraditie (satya-yuga – tijdperk van het zijn, de waarheid in transcendente zin, tretâ-yuga – tijdperk van de moeder, dvâpara-yuga – tijdperk van de helden, en kali-yuga of het sombere tijdperk) naast zovele andere mythen over zowat de ganse (traditionele) Wereld. Evola heeft deze cyclustheorie van René Guénon, die ze opnieuw in Europa binnenbracht.

'''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|Freek van Leeuwen]]''' maakt van het begrip '''[[wikipn: Zelfrealisatie|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') gebruik. In zijn boek ''De Levensweg'' (p. 77, 90 en 193) past hij het '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|cybernetische model]]''' toe.

De psychologische '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|zienswijze]]''' van '''[[wikipn:Abraham_Maslow|Maslow]]''' brengt met zijn '''[[5-3RobertoAssagioli#Inl|'behoeften-hiërarchie']]''' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen.

221 nieuwe regel
382-383 nieuwe regels

30 August 2011 om 03:33 door 86.83.160.63 -
93-96 nieuwe regels

'''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Sam|De huidige wetenschap]]''' gaat uit van een mensbeeld dat op reductionisme en materialisme is gebaseerd. Door deze eenzijdige benadering worden de problemen eerder groter dan kleiner. Een completer zicht op de werkelijkheid ontstaat door een holistische visie en een spirituele dimensie aan het plaatje toe te voegen. '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mat|Levenskunst]]''' houdt in dat we '''[[DialectischeFilosofie#Ene|bewust]]'''  worden dat we acteurs zijn in ons eigen '''[[wikipn:Komedie|'Blijspel]]''' en/of '''[[wikipn:Tragedie_%28toneel%29|Treurspel']]'''. Het '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|kruis]]''' ('''[[wikipn:X-Factor|''X-Factor'']]''') staat symbool voor de weg omhoog naar de hemel, maar ook naar de hel. Welke '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|route]]''' kiezen we op ons levenspad?\\
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|De slogans]]''' die Geert Wilders hanteert om de politiek voor de "doorsnee Nederlanders" '''[[wikipn:Henk_en_Ingrid|’Henk en Ingrid’]]''' begrijpelijk te maken staan in scherp contrast met de conflicten, die wereldwijd echt spelen. Wordt het geen tijd dat Wilders wordt '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Mask|ontmaskerd?]]''' Uiteindelijk gaat het om de continuϊteit van het eigen leven en die van de samenleving.

30 August 2011 om 02:41 door 86.83.160.63 -
94 aangepaste regel
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
naar:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' (ethische '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
30 August 2011 om 02:39 door 86.83.160.63 -
94 aangepaste regel
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
naar:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' ('''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Dil|dilemma's]]''') beschreven.
30 August 2011 om 02:37 door 86.83.160.63 -
91-94 nieuwe regels

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
30 August 2011 om 02:34 door 86.83.160.63 -
93 aangepaste regel
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] (([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
212 nieuwe regel
373-374 nieuwe regels

30 August 2011 om 02:33 door 86.83.160.63 -
93-96 verwijderde regels
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.

211 nieuwe regel
372-373 nieuwe regels

30 August 2011 om 02:28 door 86.83.160.63 -
93-94 aangepaste regels
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] (([[Geest#Cha|'Iteratie - Zelfgelijkvormigheid - Asymmetrie']], [[Complementariteit#Sub|'Subject en Object']])
214 nieuwe regel
375-376 nieuwe regels

30 August 2011 om 02:19 door 86.83.160.63 -
7 aangepaste regel
#[[#Reg|Kringloop]]
naar:
#[[#Reg|Evolutionaire kringloop]]
93 aangepaste regel
!![[#Reg]][[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|Kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
naar:
!![[#Reg]][[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|Evolutionaire kringloop]] ([[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Inl|Ethiek]], [[Ether-paradigma#Denkr|Ether-paradigma]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|Projectiemechanisme]], [[Complementariteit#Sub|Subject en Object]])
30 August 2011 om 01:38 door 86.83.160.63 -
357-363 aangepaste regels
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||Politiek ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek  ||Religie ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||Natuur
||4. Ether-paradigma ||Holos
naar:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4
.b Natuur ||4. Persoon ||4. Ether-paradigma ||Holos
375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 14:29 door 86.83.160.63 -
213-218 aangepaste regels
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.
naar:
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.
375-376 nieuwe regels

29 August 2011 om 14:26 door 86.83.160.63 -
57-61 nieuwe regels

'''Debat over beschavingsideaal'''\\
'''Straks kunnen we ook supermensen maken''' (Peter Giesen Volkskrant 22 mei 2010):\\
'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]''' zijn twee van de veertien prominente sprekers op de '''[[http://www.nexus-instituut.nl/|Nexus-conferentie]]''', vrijdag 11 juni 2010.\\
Met Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit, maar waarschuwt voor ''hubris'', voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.
29 August 2011 om 14:25 door 86.83.160.63 -
112-116 verwijderde regels
'''Debat over beschavingsideaal'''\\
'''Straks kunnen we ook supermensen maken''' (Peter Giesen Volkskrant 22 mei 2010):\\
'''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]''' zijn twee van de veertien prominente sprekers op de '''[[http://www.nexus-instituut.nl/|Nexus-conferentie]]''', vrijdag 11 juni 2010.\\
Met Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit, maar waarschuwt voor ''hubris'', voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.

213 nieuwe regel
374-375 nieuwe regels

29 August 2011 om 14:23 door 86.83.160.63 -
82-85 nieuwe regels

Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
29 August 2011 om 14:22 door 86.83.160.63 -
89-92 verwijderde regels
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

213 nieuwe regel
374-375 nieuwe regels

29 August 2011 om 14:17 door 86.83.160.63 -
361-365 aangepaste regels
||Religie ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos
naar:
||1. Heelal ||7. Mens en Maatschappij ||Politiek ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||2. Wetenschap ||6. Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||3. Religie ||5. Techniek  ||Religie ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||4.b Natuur ||4. Persoon ||Natuur
||4. Ether-paradigma ||Holos
367 verwijderde regel
377-379 nieuwe regels


29 August 2011 om 14:05 door 86.83.160.63 -
68-69 aangepaste regels
||Religie ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
naar:
||1. Heelal  ||3. Religie ||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||7. Hermeneutische Cirkel ---- ||5. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
71-73 aangepaste regels
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||
naar:
||4. Ether-paradigma ---- ||6. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||4.b Natuur ||2. Wetenschap ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Cultuur  || || ||
29 August 2011 om 12:57 door 86.83.160.63 -
358-368 nieuwe regels
'''[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof#Nat|De categorie]]''' alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

378-380 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:55 door 86.83.160.63 -
75-84 verwijderde regels

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.
29 August 2011 om 12:49 door 86.83.160.63 -
199-206 nieuwe regels

'''[[http://www.egoproject.nl/star/Nieuwsbr%2037.htm|Tom de Booij]]''' Egypte:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?

%lfloat width=320Px% Attach:Slan.jpg
%rfloat width=200Px% Attach:Nals.jpg
''Figuur 3. Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt . In de achtvorm: Zo boven zo beneden''

213-216 nieuwe regels
'''H.P. Blavatsky''' ''Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova'' (p. 627):\\
De geest van leven en onsterfelijkheid werd overal gesymboliseerd door een '''cirkel''': vandaar dat de '''slang die in haar staart''' bijt, de cirkel van wijsheid in oneindigheid voorstelt.\\
'''[[6-Sociologie#Bin|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, ∞, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''[[Kompaskwadrant#Lev|Mercuriusstaf]]'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
220-221 aangepaste regels

naar:
Het onkenbare '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/introductietotgl/index.html|1e beginsel]]''' (kies Inhoud, hoofdstuk Drie grondstellingen uit de proloog), de wisselwerking tussen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|'DAT en DIT']]''', de blauwdruk gaat het menselijke '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begripsvermogen]]''' te boven. Het brengt de relatie tussen hemel en aarde, het ontstaan van de kosmos en van de mens (H.P. Blavatsky, ''De Geheime Leer Deel I en II'') tot uitdrukking.

Paul de Blot geeft in zijn publicatie de samenhang tussen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|’Creatielemniscaat en Systeembenadering’]]''' aan.\\
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.


377-378 nieuwe regels

29 August 2011 om 12:46 door 86.83.160.63 -
248-264 aangepaste regels
'''[[http://www.egoproject.nl/star/Nieuwsbr%2037.htm|Tom de Booij]]''' Egypte:
Een heel oud slangenmotief is de slang die in zijn eigen staart bijt.. Men neemt aan dat dit symbool voor het eerst opduikt in het oude Egypte rond 3600 jaar geleden. Vanuit Egypte werd het overgebracht naar de Foeniciërs en vandaar naar de Griekse filosofen die het de naam Ouroboros gaf, wat betekent slangen verslinder. Het symboliseert de cyclische gang van de natuur  van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. In de vorm van een acht wil het aangeven dat onder en boven met elkaar verbonden zijn (as above, so below). Deze zin is gevonden op de '''Smaragden Tafel''', naar verluidt geschreven door de mythische '''[[wikipn:Hermes_Trismegistus|Hermes Trismegistus]]'''. De tweede zin luidt:"That which is above is from that which is below, and that which is below is from that which is above, working the miracles of one". Op de tafel is een tekst bestemd voor alchemisten. Het is niet bekend wanneer de tekst is geschreven, in de oudheid of in de  middeleeuwen?

%lfloat width=320Px% Attach:Slan.jpg
%rfloat width=200Px% Attach:Nals.jpg
''Figuur 3. Ouroboros, de slang die in zijn eigen staart bijt . In de achtvorm: Zo boven zo beneden''

'''H.P. Blavatsky''' ''Geheime Leer'' Deel II, hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova'',\\
(p. 627): De geest van leven en onsterfelijkheid werd overal gesymboliseerd door een '''cirkel''': vandaar dat de '''slang die in haar staart''' bijt, de cirkel van wijsheid in oneindigheid voorstelt.\\
'''[[6-Sociologie#Bin|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, ∞, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''[[Kompaskwadrant#Lev|Mercuriusstaf]]'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.

Het onkenbare '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/introductietotgl/index.html|1e beginsel]]''' (kies Inhoud, hoofdstuk Drie grondstellingen uit de proloog), de wisselwerking tussen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|'DAT en DIT']]''', de blauwdruk gaat het menselijke '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begripsvermogen]]''' te boven. Het brengt de relatie tussen hemel en aarde, het ontstaan van de kosmos en van de mens (H.P. Blavatsky, ''De Geheime Leer Deel I en II'') tot uitdrukking.

Paul de Blot geeft in zijn publicatie de samenhang tussen '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|’Creatielemniscaat en Systeembenadering’]]''' aan.\\
De '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Eer|lemniscaat]]''' wordt gebruikt om het lemniscaatdenken, het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.

naar:

360-361 nieuwe regels

29 August 2011 om 12:41 door 86.83.160.63 -
307-308 nieuwe regels
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
361-362 verwijderde regels
De '''[[http://www.ods.nl/amigo/amigo11/index.html?wk_vier_onvermogens.html~mainFrame|waarnemer en het waargenomene]]''' zijn uiteindelijk één en hetzelfde. '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Robert Dijkgraaf]]''' duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
374-407 verwijderde regels

29 August 2011 om 12:38 door 86.83.160.63 -
295-296 aangepaste regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''' [[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
naar:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''[[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:37 door 86.83.160.63 -
295-296 aangepaste regels
'''[[1-Inleiding#Hom|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
naar:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef '''' [[1-Inleiding#Hom|Bommerez]]''' cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:29 door 86.83.160.63 -
295-296 aangepaste regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
naar:
'''[[1-Inleiding#Hom|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' Volkdkrant 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:25 door 86.83.160.63 -
270 verwijderde regel
288-289 nieuwe regels
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:24 door 86.83.160.63 -
99-100 verwijderde regels
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
209 nieuwe regel
374-375 nieuwe regels

29 August 2011 om 12:23 door 86.83.160.63 -
273-289 aangepaste regels
naar:
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld''\\
Hoofdstuk 1 Hoe ver reikt onze kennis?, ''Theorieën van alles – en niets?'' (p. 16):\\
De fysici zouden echter nog ontdekken dat kwantisatie, '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|golf/deeltje-dualiteit]]''' en de intieme relatie tussen de '''waarnemer en het waargenomene''' slechts het topje van de ijsberg vormden die de kwantumwereld is.\\
23/24: Opmerkelijk genoeg werd de rol van bewustzijn in de relatie tussen enerzijds de '''waarnemer''' en anderzijds het gedrag van kwantums en de relatieve aard van de ruimtetijd in het gunstigste geval genegeerd of in het ergste geval zelfs buitenspel gezet. In de hoofdstroom van de moderne wetenschap duurt deze situatie nog altijd voort.\\
46: In 2004 zette de fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Shahriat Afshar]]''' een experiment op dat bedoeld was om de juistheid van de kwantumtheorie te toetsen. De uitslag daarvan ondergroef Bohrs stelling en veroorzaakte grote beroering onder de fysici.\\
60: Afshars ontdekking is – als zij eenmaal door andere onderzoekers wordt bevestigd – een uiterst belangrijke aanwijzing aangaande de manier waarop de integrale werkelijkheid wordt geconcretiseerd. De kwantumgolfvormen van mogelijkheden (‘golf waarschijnlijkheden’) ''storten niet ineen'' als gevolg van de daad van waarneming: ''ze worden'' '''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|''coherent'']]'''.\\
118: Daarentegen biedt het thans doorbrekende inzicht in een integrale werkelijkheid een alomvattend wereldbeeld en wijst het de weg naar het vinden van antwoorden op zowel de ‘gemakkelijkste’ als de ‘moeilijke’ vraag van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers|David Chalmers]]'''. In plaats van '''[[DanMillman#Dem|onstoffelijk]]''' te zien als gescheiden van stoffelijkheid of de geest als gescheiden van het de stof, erkent dit nieuwe werelbeeld dat wat wij ''werkelijkheid'' noemen een integraal weefsel van gezamenlijk evoluerende, co-creatieve processen is.\\
119: De menselijke hersenen zijn het meest verbazingwekkende systeem voor dataverwerking dat we tot nu toe hebben ontdekt. Zelfs de krachtigste computers die tot op heden zijn gebouwd, zijn in vergelijking daarmee nog eenvoudiger dan het eenvoudigste eencellige organisme.\\
Door middel van een proces dat '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis|''neurogenese'']]''' wordt genoemd, blijven we ons leven lang nieuwe neuronen creëren, vooral als gevolg van ervaringen die hevige '''[[5-1DanMillman#Inl|''emoties'']]''' in ons oproepen.

Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Een '''[[wikipn:Zenuwcel#De_synaps|synaps]]''' is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

'''[[Standaardmodel#Mat|Ervin Laszlo]]''' boek ''KWANTUMSHIFT in het wereldbrein'' (p. 13):\\
We hebben '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Sam |de keus:]]''' met de veranderende wereld mee veranderen – en dat kúnnen we, als we het vereiste inzicht verwerven en de nodige bereidheid daatoe opbrengen – óf steeds grotere crises riskeren, leidende tot een uiteindelijke ineenstorting.\\
97: Het veel geroemde ‘'''complementaire''' beginsel’ van '''[[Standaardmodel#Inl|Niels Bohr]]''' – dat zegt dat een deeltje zich kan gedragen als een deeltje óf als een golf, maar nooit allebei tegelijk is – geeft aan dat de alternatieve eigenschappen van het deeltje ''complementair'' zijn: hoewel ze zich niet tegelijkertijd manifesteren, beschrijven ze alleen tezamen de volledige toestand van het elementaire deeltje. Echter, in het experiment van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Afshar]]''' is het golfaspect wel degelijk aanwezig wanneer het deeltjesaspect wordt geobserveerd, terwijl het deeltjesaspect niet aanwezig is als het golfaspect wordt onderzocht. 

345-361 verwijderde regels
'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld''\\
Hoofdstuk 1 Hoe ver reikt onze kennis?, ''Theorieën van alles – en niets?'' (p. 16):\\
De fysici zouden echter nog ontdekken dat kwantisatie, '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|golf/deeltje-dualiteit]]''' en de intieme relatie tussen de '''waarnemer en het waargenomene''' slechts het topje van de ijsberg vormden die de kwantumwereld is.\\
23/24: Opmerkelijk genoeg werd de rol van bewustzijn in de relatie tussen enerzijds de '''waarnemer''' en anderzijds het gedrag van kwantums en de relatieve aard van de ruimtetijd in het gunstigste geval genegeerd of in het ergste geval zelfs buitenspel gezet. In de hoofdstroom van de moderne wetenschap duurt deze situatie nog altijd voort.\\
46: In 2004 zette de fysicus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Shahriat Afshar]]''' een experiment op dat bedoeld was om de juistheid van de kwantumtheorie te toetsen. De uitslag daarvan ondergroef Bohrs stelling en veroorzaakte grote beroering onder de fysici.\\
60: Afshars ontdekking is – als zij eenmaal door andere onderzoekers wordt bevestigd – een uiterst belangrijke aanwijzing aangaande de manier waarop de integrale werkelijkheid wordt geconcretiseerd. De kwantumgolfvormen van mogelijkheden (‘golf waarschijnlijkheden’) ''storten niet ineen'' als gevolg van de daad van waarneming: ''ze worden'' '''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|''coherent'']]'''.\\
118: Daarentegen biedt het thans doorbrekende inzicht in een integrale werkelijkheid een alomvattend wereldbeeld en wijst het de weg naar het vinden van antwoorden op zowel de ‘gemakkelijkste’ als de ‘moeilijke’ vraag van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers|David Chalmers]]'''. In plaats van '''[[DanMillman#Dem|onstoffelijk]]''' te zien als gescheiden van stoffelijkheid of de geest als gescheiden van het de stof, erkent dit nieuwe werelbeeld dat wat wij ''werkelijkheid'' noemen een integraal weefsel van gezamenlijk evoluerende, co-creatieve processen is.\\
119: De menselijke hersenen zijn het meest verbazingwekkende systeem voor dataverwerking dat we tot nu toe hebben ontdekt. Zelfs de krachtigste computers die tot op heden zijn gebouwd, zijn in vergelijking daarmee nog eenvoudiger dan het eenvoudigste eencellige organisme.\\
Door middel van een proces dat '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurogenesis|''neurogenese'']]''' wordt genoemd, blijven we ons leven lang nieuwe neuronen creëren, vooral als gevolg van ervaringen die hevige '''[[5-1DanMillman#Inl|''emoties'']]''' in ons oproepen.

Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
Een '''[[wikipn:Zenuwcel#De_synaps|synaps]]''' is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

'''[[Standaardmodel#Mat|Ervin Laszlo]]''' boek ''KWANTUMSHIFT in het wereldbrein'' (p. 13):\\
We hebben '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Sam |de keus:]]''' met de veranderende wereld mee veranderen – en dat kúnnen we, als we het vereiste inzicht verwerven en de nodige bereidheid daatoe opbrengen – óf steeds grotere crises riskeren, leidende tot een uiteindelijke ineenstorting.\\
97: Het veel geroemde ‘'''complementaire''' beginsel’ van '''[[Standaardmodel#Inl|Niels Bohr]]''' – dat zegt dat een deeltje zich kan gedragen als een deeltje óf als een golf, maar nooit allebei tegelijk is – geeft aan dat de alternatieve eigenschappen van het deeltje ''complementair'' zijn: hoewel ze zich niet tegelijkertijd manifesteren, beschrijven ze alleen tezamen de volledige toestand van het elementaire deeltje. Echter, in het experiment van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shahriar_Afshar|Afshar]]''' is het golfaspect wel degelijk aanwezig wanneer het deeltjesaspect wordt geobserveerd, terwijl het deeltjesaspect niet aanwezig is als het golfaspect wordt onderzocht. 

375-377 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:21 door 86.83.160.63 -
270-273 nieuwe regels
Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.


376-378 nieuwe regels


29 August 2011 om 12:20 door 86.83.160.63 -
265-267 verwijderde regels
Het cruciale '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|‘chaospunt’]]''', het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

372-373 nieuwe regels

29 August 2011 om 12:16 door 86.83.160.63 -
31-32 aangepaste regels
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
naar:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]] ([[Chaospunt|'Creativethink]] en [[HetNieuweLeren#Nie|Groupthink']])
34-35 nieuwe regels

Aan '''[[1-6CreerenOfNabootsen2#Mar|elke crisis]]''' liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Politicals en Professionals']]''', ten grondslag. Door de nauwe '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|'verstrengeling']]''' tussen de '''[[ReflexiefBewustzijn#Vier|'eerste, tweede en derde macht']]''' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Sam|zelfreinigend]]''' vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware '''[[wikipn:Karl_Friedrich_Hieronymus_von_M%C3%BCnchhausen|Baron von Munchhausen]]''' aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Met de door de overheid geïntroduceerde marktwerking dreigt de '''[[wikipn:BCG-matrix|cash cow]]''' Nederland volledig te worden uitgemolken. 
29 August 2011 om 12:07 door 86.83.160.63 -
31 aangepaste regel
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])
naar:
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica]] en de [[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde, Vijfde en Zesde macht]]
29 August 2011 om 12:01 door 86.83.160.63 -
46-51 nieuwe regels

'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' boek ''Strohonden, gedachten over mensen en andere dieren'', (Volkskrant 26 april 2003):\\
De westerse mens waant zich het middelpunt van de aarde, de meester van het universum dat hij kan beheersen, zowel in politieke als in het persoonlijke leven. Maar op een kwade dag zal hij de bittere waarheid ervaren. Het leven is niet maakbaar, het individu kan zo maar vermalen worden door de krachten van de geschiedenis.\\
Het boek ''Strohonden'' is een frontale aanval op de overmoed van de westerse mens. 
Eerst beloofde het Christendom ons Verlossing, daarna nam het humanisme de fakkel over. Wetenschappelijke kennis zou de mens vooruitgang en geluk brengen. Maar de mens is slechts een dier als alle andere. Een beetje slimmer misschien, maar uiteindelijk net zo machteloos. Gray ziet politiek als een serie oplossingen voor praktische problemen. Hij heeft zich fel verzet tegen iedere vorm van utopisme.\\
Het '''[[wikipn: Neoliberalisme|neoliberalisme]]''' ontwikkelde zich tot een utopische ideologie, die de vrije markt als universele heilsleer verkondigde. De Amerikaanse neoconservatieven zijn de nieuwe utopisten. Zij geloven dat je van elk land een liberale democratie kunt maken, ongeacht de plaatselijke cultuur en geschiedenis. Etc.
29 August 2011 om 12:00 door 86.83.160.63 -
260-265 aangepaste regels
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' boek ''Strohonden, gedachten over mensen en andere dieren'', (Volkskrant 26 april 2003):\\
De westerse mens waant zich het middelpunt van de aarde, de meester van het universum dat hij kan beheersen, zowel in politieke als in het persoonlijke leven. Maar op een kwade dag zal hij de bittere waarheid ervaren. Het leven is niet maakbaar, het individu kan zo maar vermalen worden door de krachten van de geschiedenis.\\
Het boek ''Strohonden'' is een frontale aanval op de overmoed van de westerse mens. 
Eerst beloofde het Christendom ons Verlossing, daarna nam het humanisme de fakkel over. Wetenschappelijke kennis zou de mens vooruitgang en geluk brengen. Maar de mens is slechts een dier als alle andere. Een beetje slimmer misschien, maar uiteindelijk net zo machteloos. Gray ziet politiek als een serie oplossingen voor praktische problemen. Hij heeft zich fel verzet tegen iedere vorm van utopisme.\\
Het '''[[wikipn: Neoliberalisme|neoliberalisme]]''' ontwikkelde zich tot een utopische ideologie, die de vrije markt als universele heilsleer verkondigde. De Amerikaanse neoconservatieven zijn de nieuwe utopisten. Zij geloven dat je van elk land een liberale democratie kunt maken, ongeacht de plaatselijke cultuur en geschiedenis. Etc.

naar:
367-368 nieuwe regels

29 August 2011 om 11:55 door 86.83.160.63 -
54-55 aangepaste regels
Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.
naar:
Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de '''[[wikipn:Europese_staatsschuldencrisis|eurocrisis]]''' en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.
84 nieuwe regel
372-373 nieuwe regels

29 August 2011 om 07:38 door 86.83.160.63 -
190-193 aangepaste regels
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).\\
naar:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd
.\\
197-198 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd.\\
201-209 verwijderde regels
371-372 nieuwe regels

29 August 2011 om 07:35 door 86.83.160.63 -
162-167 verwijderde regels
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).

'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 680/681):\\
De monade – slechts de uitstraling en '''weerspiegeling''' van het punt ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''') in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
Deze transcendentale toepassing van de meetkunde op de kosmische en goddelijke theogonie – de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|alfa en omega]]''' van de mystieke gedachte – kreeg na Pythagoras door toedoen van Aristoteles veel minder betekenis.

190-200 aangepaste regels


naar:
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|Plutarchus]]''' onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', die het aardse met het hemelse verbindt. Een toelichting op de ene werkelijkheid, de hogere Tetraktis geeft Blavatsky in ''De Geheime Leer'' Deel I, ''Proloog'' (p. 46).\\
'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 680/681):\\
De monade – slechts de uitstraling en '''weerspiegeling''' van het punt ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''') in de wereld van de verschijnselen – wordt, als de ''top'' van de gemanifesteerde gelijkzijdige driehoek, de ‘vader’. De linkerzijde of lijn is de ''duade'', de ‘moeder’, die wordt beschouwd als het kwade, tegenwerkende beginsel (Plutarchus, ''De Placitis Placitorum''); de rechterzijde stelt de zoon voor (in ''iedere'' kosmogonie ‘de echtgenoot van zijn moeder’, omdat hij één is met de ''top''); de basislijn geeft het universele gebied van de voortbrengende Natuur weer, die op het gebied van de verschijnselen vadermoeder-zoon verenigt, zoals deze in de bovenzinnelijke wereld waren verenigd in de ''top''. Door mystieke vervorming werden ze het viertal – de driehoek werd de TETRAKTIS.\\
Deze transcendentale toepassing van de meetkunde op de kosmische en goddelijke theogonie – de '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|alfa en omega]]''' van de mystieke gedachte – kreeg na Pythagoras door toedoen van Aristoteles veel minder betekenis.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' Vanuit het standpunt van de wetenschap en van het occultisme (p. 632):\\
In het noordelijke boeddhistische stelsel, of de exoterische volksreligie, wordt geleerd dat elke Boeddha, terwijl hij op aarde de goede wet predikt, zich gelijktijdig in '''drie werelden'''  manifesteert: in de vormloze als Dhyāni-Boeddha, in de wereld van de vormen als een bodhisattva en in de wereld van de begeerte, de laagste ('''of onze wereld''') als een mens. De esoterische leer is anders: de goddelijke, zuiver ādi-buddhische ''monade'' manifesteert zich als het universele buddhi (de ''mahā-buddhi'' of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|mahat]]''' in de hindoefilosofieën), de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van goddelijke intelligentie, de hoogste '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' of de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]'''. ''Deze'' daalt neer ‘als een vlam die zich vanuit het eeuwige vuur verspreidt, onbeweeglijk en zonder toe of af te nemen, steeds dezelfde tot het einde’ van de cyclus van het bestaan en wordt op het gebied van de wereld het '''universele leven'''. Uit dit gebied van ''bewust'' leven schieten, als zeven vurige tongen, de zonen van het licht (de ''logoi'' van het leven). Daarna komen de Dhyāni-Boeddha’s van de contemplatie: de concrete vormen van hun vormloze vaders – de zeven zonen van het licht, ''die nog zichzelf zijn''. Op hen kan het brahmaanse mystieke gezegde ‘'''U bent ‘DAT'''’ – ''Brahman’ '' worden toegepast. Deze Dhyāni-Boeddha’s stralen hun ''chhāyā’s'' (schaduwen) uit, de bodhisattva’s van de hemelse rijken, de oervormen van de ''boven''aardse bodhisattva’s en van de aardse Boeddha’s en tenslotte van de mensen. De ‘zeven zonen van het licht’ worden ook ‘sterren’ genoemd.\\
'''[[Homepage#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk ''De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt'' (p. 764/765):\\
Nu zijn de occultisten – die elk '''[[MatImm#Ato|atoom]]''' in het heelal, of het nu samengesteld of enkelvoudig is, terugvoeren tot de Ene eenheid of het universele ''Leven''; die niet erkennen dat er in de Natuur ook maar iets '''''anorganisch''''' kan zijn; die niet zoiets als ''dode'' stof kennen – consequent in hun leer van geest en ziel, als zij spreken over een ''geheugen'', een ''wil en gewaarwording'' in elk atoom. Maar wat kan een materialist met die kwalificatie bedoelen? De wet van de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biogenesis|''biogenese'']]''', in de betekenis die de volgelingen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel|Haeckel]]''' eraan geven, ‘is het gevolg van de onwetendheid van die wetenschapper over '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Sam|''occulte'' fysica]]'''’. Wij kennen en spreken over '''[[MatImm#Ato|'levensatomen’]]''' – en over ‘slapende atomen’ – omdat we van mening zijn dat deze twee vormen van energie – de kinetische en de potentiële – worden voortgebracht door een en dezelfde kracht of het ene leven, en omdat we dit laatstgenoemde als de bron en beweger van alles beschouwen. Maar wat ''is het'' dat aan de ‘plastidulaire zielen’ van Haeckel energie en vooral een ''geheugen'' verschafte? De ‘golfbeweging van levende deeltjes’ wordt begrijpelijk door de theorie van het geestelijke ene leven, van een universeel '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap14.html#leven|levensbeginsel]]''', onafhankelijk van ''onze'' stof en dat zich alleen op ''ons'' bewustzijnsgebied manifesteert als ''atomaire'' energie. Dat is het wat, in de menselijke cyclus '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|geïndividualiseerd]]''', van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|vader op zoon]]''' wordt overgebracht.379-380 nieuwe regels

26 August 2011 om 23:33 door 86.83.160.63 -
11 nieuwe regel
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Tet|De Tetractys van Pythagoras]]
26 August 2011 om 23:19 door 86.83.160.63 -
11 nieuwe regel
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Gel|Geloof en secularisme]]
26 August 2011 om 22:59 door 86.83.160.63 -
11-15 nieuwe regels
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Imm|Immaterieel en materieel]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ken|Kenner, kenproces en kenproduct]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Cyb|Cybernetica]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sna|Snaartheorie en unificatietheorie]]
##[[7-2FilosofieEnEthiek2#Kwi|Kwintessens]]
26 August 2011 om 10:37 door 86.83.160.63 -
10 nieuwe regel
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ant|Antropologie]]
26 August 2011 om 10:14 door 86.83.160.63 -
10-12 aangepaste regels
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
naar:
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Sam|Samenvatting]]
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Ook|Zie ook]]
#[[7-2FilosofieEnEthiek2#Links|Externe Links]]
26 August 2011 om 10:12 door 86.83.160.63 -
359-457 verwijderde regels


====
!![[#Sam]]Samenvatting
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.

Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.

De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.

Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[5-Psychologie#int|3. Neurofeedback]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygieën]]'''). '''[[Complementariteit|Asymmetrie]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid voor wat betreft de klimaatproblematiek en de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen zelf het voortouw te nemen.

De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' ogenschijnlijk van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.

De '''[[wikipn:Tijdgeest|tijdgeest]]''' wordt door het individuele consumentengedrag en het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|collectieve stemgedrag]]''' tot uitdrukking gebracht.

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie]]''' heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.

'''[[NieuwParadigma#New|De definitie]]''' van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.

De Europese middeleeuwen waren door de invloed van het christendom in hoofdzaak '''[[wikipn:Theocentrisme|theocentrisch]]''' gericht. Vanaf de renaissance en vooral in de periode van de Verlichting met de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw won het '''[[wikipn:Antropocentrisch|antropocentrische]]''' wereldbeeld opnieuw terrein.

Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Culturele procesen zijn dynamisch en situationeel. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
====
!![[#Ook]]Zie ook:
!!!Boeken:
*'''[[http://www.vn.nl/boeken/non-fictie/het-onsterfelijkheidscomite-john-gray/|John Gray]]''' ''Het onsterfelijkheidscomité'' (recensie)
*'''[[http://www.bruna.nl/boeken/het-paradigma-voorbij-9789025958220|Frans Erwich:]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg16_nr2_p5960.htm|''Het paradigma voorbij'']]''' Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur (recensie Gerrit Teule)
*'''[[wikipn:Jacob_Klapwijk|Jacob Klapwijk]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/klapwijk.htm|''Heeft de evolutie een doel?'']]'''
*'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Klaus Held]]''' ''Trefpunt Plato'' (Plotinus)
*'''[[http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=178369|Stanislav Grof en Anita Bachman]]''' '''[[http://autobiografie.giedi.nl/grof1.htm|''Op de Drempel van het Leven'']]''': Herbeleving van de geboorte als weg naar geestelijke groei
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/what-the-bleep-do-we-know/1001004002810934/index.html#product_description| W. Arntz]]''' ''What the bleep do we (k)now!?''
*'''Gerhard Wehr''' ''Carl Gustav Jung zijn leven en werk''
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?Ontwikkelen%20of%20ingewikkeld%20blijven&productid=25575|Robert W. Portielje]]''' Ontwikkelen of ingewikkeld blijven - Een paradigmashift in bewustzijn voor werk en leven
*'''[[http://uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=375:vandaag-groot-interview-in-de-volkskrant-met-auteurs-diplomademocratie&catid=4:nieuws&Itemid=44| Mark Bovens en Anchrit Wille]]''' ''Diplomademocratie''

!![[#Links]]Externe Links
*'''[[wikipn:Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29|Paradigma (wetenschapsfilosofie)]]'''
*'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn
*'''[[http://www.wouterbeek.com/images/2/21/7-8.pdf|Wouter Beek]]'''
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''', een '''[[wikipn:Sociaal_netwerk|Sociaal netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
*'''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme| Theïstisch evolutionisme]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theistic_evolution|Engelse versie]]'''
*'''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_brain|Engelse versie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Politics_and_the_Life_Sciences|Association]]''' for Politics and the Life Sciences
*'''[[wikipn:Neuraal_netwerk#Hersenen_en_neurale_netwerken|Hersenen]]''' en neurale netwerken (connectiviteit)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network|Neural network]]'''
*'''[[wikipn:Coherentie_%28natuurkunde%29|Coherentie]]''' (natuurkunde) '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29|Coherence (physics)]]'''
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
18 August 2011 om 23:50 door 86.83.160.63 -
79-80 aangepaste regels
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
naar:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiek2#Inl|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
198 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

03 July 2011 om 12:31 door 86.83.160.63 -
268-269 aangepaste regels
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de '''disciplinaire matrix'''. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.
naar:
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de '''[[6-Sociologie#Int|‘disciplinaire matrix’]]'''. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.
360 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

03 July 2011 om 12:29 door 86.83.160.63 -
267-269 nieuwe regels
'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn&oldid=3705#Gestalt_.26_familiegelijkenis|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn\\
Het is belangrijk om nog even extra aandacht te vestigen op datgene wat een gemeenschap van onderzoekers nu precies samenbindt in een zogenaamd paradigma. Deze overeenkomst bestaat uit een verzameling van eigenschappen die samen worden aanduiden als de ‘'''disciplinaire matrix'''’. Deze bestaat (onder andere) uit de formules die binnen de gemeenschap van onderzoekers algemeen aanvaard worden, uit de metafysische assumpties die bepalen welke objecten bestaan en welke fenomenen waargenomen kunnen worden. Daarnaast bestaat de disciplinaire matrix uit de waarderingen die bepalen welke problemen van belang zijn en wat het betekent voor een theorie om accuraat, consistent, plausibel en elegant te zijn. Maar de component van deze binnen een gemeenschap van onderzoekers gedeelde kennis die, aldus Kuhn, het meest kenmerkend is voor wat hij met een paradigma aanduid, is het bestaan van zogenaamde ‘'''exemplarische oplossingen'''’, oftewel 'schoolvoorbeelden'. Het zijn oplossingen voor problemen uit het verleden die succesvol zijn gebleken en die de werking van het paradigma hebben aangetoond.

359 nieuwe regel
465-466 nieuwe regels

23 June 2011 om 09:49 door 86.83.160.63 -
442-443 nieuwe regels
*'''[[http://home.medewerker.uva.nl/w.g.j.beek/|Wouter Beek]]''' '''[[http://www.wouterbeek.com/index.php?title=Wetenschapsfilosofie_volgens_Kuhn|Wetenschapsfilosofie]]''' volgens Kuhn
*'''[[http://www.wouterbeek.com/images/2/21/7-8.pdf|Wouter Beek]]'''
23 June 2011 om 09:32 door 86.83.160.63 -
441 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Paradigma_%28wetenschapsfilosofie%29|Paradigma (wetenschapsfilosofie)]]'''
458-462 verwijderde regels
17 June 2011 om 22:54 door 86.83.160.63 -
81-82 aangepaste regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
naar:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
197 nieuwe regel
458-459 nieuwe regels

07 June 2011 om 03:37 door 86.83.160.63 -
79-92 aangepaste regels
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|dichotomieën]]''' beschreven, bijvoorbeeld:\\
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H
.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
-  '''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
- '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Geest en Lichaam]]''' ('''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen| Bewustzijn en Materie]]''') en de controverse tussen '''[[Inhoud|Poortman en Swaab]]'''\\
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
- '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Theïst en Atheïst]]''' en de controverse tussen '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Seg|Willem Ouweneel en Herman Philipse]]'''\\
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
- '''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en Deeltjes]]''', het '''[[Standaardmodel]]''' en de controverse tussen '''[[Standaardmodel#Inl|Veltman en van ’t Hoofd]]'''\\
- '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|Overheid en markt]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn: John_Maynard_Keynes|John Maynard Keynes]]''' en '''[[wikipn: Milton_Friedman|Milton Friedman]]'''.\\
- '''[[SriAurobindo#Oos|Derde weg]]''' en '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|Derde domein]]''' en de controverse tussen Benjamin Barber en Frits Bolkestein.\\
- '''[[5-Psychologie#Sam|Psychologische]]''' gezichtspunten en de controverse tussen '''[[5-2CarlJung#Ena|Jung en Freud]]'''.\\
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.

naar:
In het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|rapport ‘E i V’]]''' worden in het bijzonder '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|dichotomieën]]''' beschreven.
196 nieuwe regel
457-458 nieuwe regels

05 June 2011 om 03:35 door 86.83.160.63 -
450 verwijderde regel
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
05 June 2011 om 03:34 door 86.83.160.63 -
83 nieuwe regel
- '''Hersenonderoek''' en controverse tussen '''[[5-Psychologie#Bre|Ramachandran]]''' en Swaab\\
207 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

03 June 2011 om 02:22 door 86.83.160.63 -
434-437 verwijderde regels436 verwijderde regel
03 June 2011 om 02:22 door 86.83.160.63 -
471-476 verwijderde regels

03 June 2011 om 02:21 door 86.83.160.63 -
92-93 aangepaste regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
naar:
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
205 nieuwe regel
472-473 nieuwe regels

03 June 2011 om 01:41 door 86.83.160.63 -
89-91 aangepaste regels
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|'Rechtvaardigheid']]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.
naar:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''.\\
- '''[[8-1Rechtvaardigheid#Inl|Rechtvaardigheid]]''' en Genetische manipulatie en de controverse tussen '''[[wikipn:Michael_Sandel|Michael Sandel]]''' en '''[[wikipn:Nick_Bostrom|Nick Bostrom]]'''.
204 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

03 June 2011 om 01:39 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
naar:
-  '''[[IntelligentDesign|Intelligent design en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
89 aangepaste regel
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
naar:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design]]''' en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
203 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

03 June 2011 om 01:38 door 86.83.160.63 -
454 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Elektrisch_netwerk|Elektrisch netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_network|Engelse versie]]'''
03 June 2011 om 01:38 door 86.83.160.63 -
469-476 verwijderde regels03 June 2011 om 01:37 door 86.83.160.63 -
89 aangepaste regel
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
naar:
- '''[[RobertoAssagioli#Inl|Psychosynthese]]''' en '''[[RobertoAssagioli#Ded|Singulariteit]]''' ('''[[IntelligentDesign|Intelligent design en '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Artificial intelligence]]''') en de controverse tussen '''[[wikipn:Roberto_Assagioli|Roberto Assagioli]]''' en '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil|Raymond Kurzweil]]'''\\
202 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

28 May 2011 om 23:08 door 86.83.160.63 -
3 aangepaste regel
![-7.2 Filosofie en Ethiek, 2e Aanzicht-]
naar:
![-7.2 Filosofie en Ethiek, 3e Aanzicht-]
23 May 2011 om 02:32 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
naar:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|H.P. Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
201 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

23 May 2011 om 02:31 door 86.83.160.63 -
81 nieuwe regel
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
89 verwijderde regel
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
200 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

23 May 2011 om 02:29 door 86.83.160.63 -
79 verwijderde regel
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
83 nieuwe regel
- '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Goed en Kwaad]]''' en de controverse tussen '''[[Meta-leren#Hfd|Plato en Plasterk]]''' ('''[[wikipn:Alfawetenschappen|alfa-]]''' en '''[[wikipn:B%C3%A8tawetenschappen|bètawetenschappen]]''')\\
199 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

23 May 2011 om 02:27 door 86.83.160.63 -
451 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
465-466 verwijderde regels

23 May 2011 om 02:27 door 86.83.160.63 -
81 aangepaste regel
- '''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
naar:
- '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid0#Kwi|God en Darwin]]''' ('''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''') en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
198-201 verwijderde regels467-468 nieuwe regels

24 April 2011 om 22:25 door 86.83.160.63 -
470-473 verwijderde regels24 April 2011 om 22:25 door 86.83.160.63 -
363-372 aangepaste regels
naar:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.

411-412 verwijderde regels
Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.
416-423 verwijderde regels
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

435 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

22 April 2011 om 01:26 door 86.83.160.63 -
397-398 aangepaste regels
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.
naar:
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[5-Psychologie#int|3. Neurofeedback]]'''.
435 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

20 April 2011 om 03:25 door 86.83.160.63 -
469-474 verwijderde regels

20 April 2011 om 03:24 door 86.83.160.63 -
149-150 aangepaste regels
||'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html|Filognosie]]''' ||'''[[http://swabhawat.com/Swabhawat_1.htm|Swabhawat:]]''' ||'''het veranderlijke van het onveranderlijke''' ||'''[[goo:VedischeFilosofie|Vedische filosofie]]''' ||'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|1.5 De blauwdruk van het]]''' ||'''leerproces:'''
||'''[[goo:Zelf|Zelf]]''' ||Swa: ||het Zelf ||'''[[goo: Dharma|Dharma]]''' ||2. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Collectief leerproces]]''' ||A. Ongeopenb. Logos
naar:
||'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html|Filognosie]]''' ||'''[[http://swabhawat.com/Swabhawat_1.htm|Swabhawat:]]''' ||'''het veranderlijke van het onveranderlijke''' ||'''[[goo:VedischeFilosofie|Vedische filosofie]]''' ||'''[[1-5ZevenWijsheidssleutels|1.5 De blauwdruk van het]]''' ||'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|leerproces:]]'''
||'''[[goo:Ego|Ego]]''' ('''[[goo:Psyche|ziel]]''') ||Swa: ||het Zelf ||'''[[goo: Dharma|Dharma]]''' ||2. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|Collectief leerproces]]''' ||A. Ongeopenb. Logos
152-153 aangepaste regels
||'''[[goo:Ego|Ego]]'''  ||Bhawa: ||Wezen of toestand van het Zijn ||'''[[goo:Karma|Karma]]''' ||4. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Ker|Individueel leerproces]]''' ||C. Algemene ideatie
naar:
||'''[[goo:Zelf|Zelf]]''' ||Bhawa: ||Wezen of toestand van het Zijn ||'''[[goo:Karma|Karma]]''' ||4. '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Ker|Individueel leerproces]]''' ||C. Algemene ideatie
202 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

18 April 2011 om 01:02 door 86.83.160.63 -
368-373 verwijderde regels
Bij de snaartheorie doet zich een analoog probleem voor als bij economie, namelijk dat men meent de éne werkelijkheid aan de hand van wiskundige modellen te kunnen duiden.\\

De causale snaartheorie komt een stapje verder wanneer wetenschappers bereid zijn met de acausale, de geestelijke  keerzijde van de medaille rekening te houden.\\
%blue%''De '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|oplossing]]''' van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het''
%blue%'''[[wikipn:Elementair_deeltje|''elementaire deeltje'']]''' ''maar in de ruimte die de'' '''[[wikipn:Subatomair_deeltje#Elementaire_deeltjes |''elementaire deeltjes'']]''' ''van elkaar scheidt.''

434 verwijderde regel
469-470 verwijderde regels

18 April 2011 om 01:01 door 86.83.160.63 -
369-374 nieuwe regels
Bij de snaartheorie doet zich een analoog probleem voor als bij economie, namelijk dat men meent de éne werkelijkheid aan de hand van wiskundige modellen te kunnen duiden.\\

De causale snaartheorie komt een stapje verder wanneer wetenschappers bereid zijn met de acausale, de geestelijke  keerzijde van de medaille rekening te houden.\\
%blue%''De '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|oplossing]]''' van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het''
%blue%'''[[wikipn:Elementair_deeltje|''elementaire deeltje'']]''' ''maar in de ruimte die de'' '''[[wikipn:Subatomair_deeltje#Elementaire_deeltjes |''elementaire deeltjes'']]''' ''van elkaar scheidt.''

441 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

17 April 2011 om 05:41 door 86.83.160.63 -
390-391 nieuwe regels
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.
421-423 verwijderde regels
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.

434 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

17 April 2011 om 05:39 door 86.83.160.63 -
390-391 nieuwe regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
394-396 nieuwe regels
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

422-424 aangepaste regels
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

naar:
430-431 verwijderde regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
434 verwijderde regel
470-471 nieuwe regels

17 April 2011 om 05:26 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
naar:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol '''toeval''' en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit '''lot''' verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
17 April 2011 om 05:22 door 86.83.160.63 -
445 verwijderde regel
*'''[[http://www.elektromagnetischekracht.nl/|Gerrit Teule]]''' ''Wat Darwin niet kon weten''
17 April 2011 om 05:21 door 86.83.160.63 -
454 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Computernetwerk|Computernetwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network|Engelse versie]]'''
17 April 2011 om 05:20 door 86.83.160.63 -
471-476 verwijderde regels

17 April 2011 om 05:20 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen.
naar:
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen. Wetenschap lost problemen op, maar creëert op haar beurt problemen die niet meer oplosbaar zijn. De wetenschap heeft ons massavernietigingswapens gegeven die steeds breder verspreid worden.
17 April 2011 om 05:16 door 86.83.160.63 -
36-37 aangepaste regels
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.
naar:
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.\\
De moraal van deze twee verhalen (Engelse spiritisten en Sovjet-Russische ‘Godenbouwers’) is karakteristiek voor Gray. De mens heeft een overspannen vertrouwen in zijn mogelijkheden de wereld aan zich te onderwerpen. Het leven zal altijd pijnlijk zijn, vol toeval en onverwachte ellende. Ook de wetenschap zal de mens niet van dit lot verlossen
.
17 April 2011 om 01:14 door 86.83.160.63 -
389-392 nieuwe regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

418-421 verwijderde regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.

De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

433 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

17 April 2011 om 01:12 door 86.83.160.63 -
362-388 nieuwe regels

Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

432-458 verwijderde regels
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.

Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.

'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

'''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|Paul Krugman]]''' neo- '''[[wikipn:Keynesiaanse_theorie|keynesiaans econoom]]''' ('''[[http://www.nu.nl/algemeen/1787109/nobelprijs-voor-de-economie-voor-paul-krugman-video.html|Nobelprijs voor de Economie]]'''): '''Plunderaars in [[wikipn: Gucci |Gucci]]-instappers''' (Volkskrant 20 april 2010):\\
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

470-471 nieuwe regels

17 April 2011 om 00:03 door 86.83.160.63 -
35-36 aangepaste regels
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.
naar:
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.\\
Gray vindt zichzelf slechts een realist in een wereld vol slecht nadenkende optimisten. Ik geloof wel degelijk in vooruitgang. Alleen vooruitgang in beschaving is wel degelijk '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|omkeerbaar]]'''.
16 April 2011 om 23:51 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview John Gray (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
naar:
‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
37 aangepaste regel
De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
naar:
De politiek filosoof John Gray bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
16 April 2011 om 23:49 door 86.83.160.63 -
32-35 nieuwe regels

‘'''Het is irreëel te geloven in eeuwige vrede'''’ interview John Gray (Volkskrant John Gray (16 april 2011)\\
De mens waant zich een ''master of the universe'', maar zal ooit ondervinden dat hij helemaal niets voorstelt in de kosmos.\\
Ook in zijn nieuwe boek Het onsterfelijkheidscomité voorspelt Gray weer dat de aarde ooit haar natuurlijke evenwicht zal herstellen, zonder enige consideratie met de mens.
16 April 2011 om 23:29 door 86.83.160.63 -
427-430 aangepaste regels
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.

naar:
465-466 nieuwe regels

16 April 2011 om 23:28 door 86.83.160.63 -
427-428 aangepaste regels

naar:
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.


467-468 verwijderde regels

16 April 2011 om 23:19 door 86.83.160.63 -
427-430 aangepaste regels
Tussen de '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|verkoper en de koper]]''', de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het '''[[wikipn:Geweten |geweten]]'''. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|chaos]]''' creëren. Welke leraar laten we prevaleren? Regeert een '''[[TriadeEnTetrade#Sam|politicus]]''' als '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|goddeloze dwaas]]''' of als '''rechtvaardige wijze''' ''that's the question''.\\
Maatschappelijke vraagstukken worden niet met direct betrokkenen besproken maar ondergebracht in commissies, overlegorganen en '''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article982792.ece/Bezuinigen_op_extern_advies_kan_slimmer|externe adviesbureaus]]''' waarop burgers geen zicht hebben. In plaats van dat politici met een visie komen wordt de verantwoordelijkheid uitbesteed. De onverbeterlijkheid van de mens waar '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Hegel]]''' naar verwijst is niet nieuw.


naar:

466-467 nieuwe regels

16 April 2011 om 23:18 door 86.83.160.63 -
2 verwijderde regel
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
467-475 verwijderde regels
16 April 2011 om 23:17 door 86.83.160.63 -
436 nieuwe regel
*'''[[http://www.vn.nl/boeken/non-fictie/het-onsterfelijkheidscomite-john-gray/|John Gray]]''' ''Het onsterfelijkheidscomité'' (recensie)
469-471 nieuwe regels


14 March 2011 om 12:51 door 86.83.160.63 -
358-359 aangepaste regels
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
naar:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Syzygy|syzygieën]]'''). '''[[Complementariteit|Asymmetrie]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
431 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

13 March 2011 om 01:07 door 86.83.160.63 -
358-359 aangepaste regels
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
naar:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', rationaliteit en '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam |‘logische afhankelijkheid’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
430 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

12 March 2011 om 13:09 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|Spontane generatie]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
naar:
- '''[[Inhoud#Com|Evolutieplan]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
197 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

08 February 2011 om 07:22 door 86.83.160.63 -
428-431 verwijderde regels

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[Complementariteit]]'''/'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|Dichotomieën]]'''), de kwintessens.

464-465 verwijderde regels

08 February 2011 om 07:21 door 86.83.160.63 -
359-360 nieuwe regels
Het is mogelijk de éne '''[[goo:Realiteit|werkelijkheid]]''' vanuit een nieuw paradigma te belichten. Het mysterie van het leven wordt al in de '''[[http://bhagavata.org/gita/editie2/download.html|Bhagavad Gîtâ]]''' beschreven. Het '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid|integratievraagstuk]]''' is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' van het patroon echter gelijk blijft.
432 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

02 February 2011 om 07:01 door 86.83.160.63 -
35-36 aangepaste regels
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
naar:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[wikipn:Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
465-478 verwijderde regels

02 February 2011 om 07:00 door 86.83.160.63 -
35 aangepaste regel
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
naar:
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘''De Mythe van Sisyfus''’ van '''[[Albert_Camus#Romans|Albert Camus]]''') terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.
02 February 2011 om 00:42 door 86.83.160.63 -
136-137 aangepaste regels
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
naar:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|op en - neergaande boog]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
196 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

23 January 2011 om 03:48 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|‘spontane generatie’]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
naar:
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|Spontane generatie]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
195 nieuwe regel
465-466 nieuwe regels

23 January 2011 om 03:48 door 86.83.160.63 -
76 nieuwe regel
- '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_generation|‘spontane generatie’]]''' en de controverse tussen '''[[Homepage#Inl|H.P. Blavatsky en Marcelo Gleiser]]'''\\
464-465 nieuwe regels

28 December 2010 om 11:53 door 86.83.160.63 -
354-355 aangepaste regels
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
naar:
De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
426-432 verwijderde regels


463-464 nieuwe regels

28 December 2010 om 07:55 door 86.83.160.63 -
354-355 nieuwe regels
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]''' (syzygieën). De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
421-422 verwijderde regels
De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.
433 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

17 December 2010 om 07:52 door 86.83.160.63 -
357-358 aangepaste regels
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
naar:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' ogenschijnlijk van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
432 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

11 December 2010 om 04:08 door 86.83.160.63 -
369-370 aangepaste regels

naar:
De '''[[wikipn:Tijdgeest|tijdgeest]]''' wordt door het individuele consumentengedrag en het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|collectieve stemgedrag]]''' tot uitdrukking gebracht.
383-384 verwijderde regels
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
431 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

11 December 2010 om 04:04 door 86.83.160.63 -
468-475 verwijderde regels11 December 2010 om 04:04 door 86.83.160.63 -
361-364 aangepaste regels
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''
[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen
dat de wal het schip keert is een '''paradigmawisseling''' noodzakelijk.

Hoe
'''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)?\\
Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
432 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

11 December 2010 om 03:59 door 86.83.160.63 -
359-360 aangepaste regels
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
naar:
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt:\\
''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
429 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

11 December 2010 om 03:55 door 86.83.160.63 -
354-355 aangepaste regels
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
naar:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid voor wat betreft de klimaatproblematiek en de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen zelf het voortouw te nemen. 
427 nieuwe regel
464-465 nieuwe regels

10 December 2010 om 23:22 door 86.83.160.63 -
354-355 aangepaste regels
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dient de politiek, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
naar:
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dienen politici, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.
426 nieuwe regel
463-464 nieuwe regels

10 December 2010 om 21:00 door 86.83.160.63 -
7 nieuwe regel
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
9 verwijderde regel
#[[#med|Trias Politica en de Massamedia]]
23-71 nieuwe regels
====
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])

->'''[[wikipn: Marcus_Porcius_Cato_Censorius_maior|Cato de Oudere:]]''' ''Een wijze kan meer leren van een gek dan de gek van de wijze.''

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.

Door het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|sprookje]]''' '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|De nieuwe kleren van de keizer]]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen |Hans Christian Andersen]]''' is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.

Het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|potverteren]]''' in de collectieve sector heeft een ongelijkmatige verdeling '''[[http://www.feb.ugent.be/soceco/sherppa/SHERPPA-IPAd.pdf |ten nadele van de zwaksten]]''' in de samenleving opgeleverd.

Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.

In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.

||'''Cultuur (Gechiedenis)''' ||'''Wikipedia''' '''[[wikipn:Categorie:Alles|categorieën]]'''  ||  ||
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
||Religie  ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
||'''|''' ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek  ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[wikipn:Trias politica|Trias politica]]''' van '''[[wikipn: Charles Montesquieu|Charles Montesquieu]]''' brengt tot uitdrukking dat wanneer iedereen zich netjes aan de wet houdt er op aarde net als in de hemel een volmaakte werkelijkheid ontstaat. Dit wordt ook door de weegschaal van '''[[wikipn: Justitia|Vrouwe Justitia]]''' , de godin der gerechtigheid, uitgebeeld. Er is bij volledige balans van de weegschaal geen zwaard, geen straf nodig. De mens is dan een reflectie van de harmonieuze natuur.

'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/983/De_mythe_van_de_linkse_pers|Thomas von der Dunk]]''' (9-7-2008): Goede journalisten zouden eerder links dan rechts zijn, en simpele zielen eerder rechts dan links. Ik zal het niet tegenspreken.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.
====
250 verwijderde regel
255-310 verwijderde regels

====
!![[#med]][[ReflexiefBewustzijn#Tri|Trias Politica en de Massamedia]] ([[ReflexiefBewustzijn#Vier|Vierde macht]])

->'''[[wikipn: Marcus_Porcius_Cato_Censorius_maior|Cato de Oudere:]]''' ''Een wijze kan meer leren van een gek dan de gek van de wijze.''

'''[[wikipn:Alexander_Pechtold|Alexander Pechtold]]''' '''Nee tegen vuilnisbaknieuws''' (Volkskrant 17 mei 2010):\\
Ik kies een andere weg. Ik verzet me tegen overheidstoezicht op de journalistiek. Ik verzet me tegen een medialandschap waarin de rechter beoordeelt of iets wel of niet binnen de grenzen van het betamelijke is.\\
Wat wil ik dan wel?\\
Ik wil een land waarin niet de overheid of de rechterlijke macht de grenzen van de journalistieke vrijheid bepaalt, maar de journalistiek zelf. Niet alles wat verboden is moet per definitie kunnen. Respect voor ieders privacy. Verantwoordelijkheid. Zelfbeheersing.\\
Willen wij een maatschappij waarin alles wat in in nodeloze inbreuken op de privacy getolereerd worden? Willen wij een land waarin verantwoordelijkheden afgeworpen worden ten faveure van amusement en sensatiezucht?

De politiek filosoof '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_N._Gray|John Gray]]''' bekritiseert zowel '''[[6-2RechtsEnLinks|links als rechts]]''' vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.\\
'''[[http://renier.web-log.nl/renier/2007/03/sisyfus.html|John Gray]]''', politiek filosoof, ziet ''Sisyfus'' (essay ‘De Mythe van Sisyfus’ van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.

Door het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|sprookje]]''' '''[[http://www.beleven.org/verhaal/de_nieuwe_kleren_van_de_keizer|De nieuwe kleren van de keizer]]''' van '''[[wikipn: Hans Christian Andersen |Hans Christian Andersen]]''' is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.

Het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|potverteren]]''' in de collectieve sector heeft een ongelijkmatige verdeling '''[[http://www.feb.ugent.be/soceco/sherppa/SHERPPA-IPAd.pdf |ten nadele van de zwaksten]]''' in de samenleving opgeleverd.

Marktwerking geen panacee voor kabinet (Volkskrant 16 februari 2008): Door het ministerie van Economische Zaken is een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van marktwerking in de afgelopen vijftien jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de marktwerking in de regel meer keuzevrijheid heeft opgeleverd, de doelmatigheid is gestegen en de toegankelijk gelijk is gebleven. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk voor een belangrijk deel koffiedik kijken. Je weet namelijk nooit wanneer je andere maatregelingen zou hebben genomen of de situatie uiteindelijk niet beter was uitgepakt. Welk antwoord is politiek wenselijk? De terugtredende overheid meent door het bevorderen van marktwerking de complexe werkelijkheid beter te kunnen beheersen. Wanneer we kijken naar het onderwijs, de gezondheidszorg, de kredietcrisis en de AWBZ dan lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. In hoeverre is er van opportunistische korte termijn politiek sprake? De in de afgelopen decennia door de overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers.

In de woorden van ex-premier '''[[wikipn: Wim Kok|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder '''[[wikipn: Ad Melkert|Ad Melkert]]''' sprake van een communistische kadaverdiscipline.

||'''Cultuur (Gechiedenis)''' ||'''Wikipedia''' '''[[wikipn:Categorie:Alles|categorieën]]'''  ||  ||
||'''Unificatietheorie''' ||'''Definities'''  ||'''Trias Politica en de'''  ||'''Massamedia'''
||Religie  ||Heelal (Mens en Maatschappij)||4.b Vierde hogere Macht ||Zesde Macht, Zenders
||4. Hermeneutische Cirkel ---- ||2. Reflexief Bewustzijn ||4.a Vierde lagere Macht ---- ||2. Uitvoerende macht
||'''|''' ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''
||1. Ether-paradigma ---- ||3. Meta-leren  ||1. Wetgevende macht ---- ||3. Rechtsprekende macht
||Natuur (Persoon) ||Techniek  ||Ontvangers ||Vijfde Macht
||Snijpunt diagonalen: Wetenschap  || || ||

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het '''[[Tetrade|basisprincipe]]''', de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, de complexe werkelijkheid het geheel te herkennen. De diagonaal 1./2. staat ook voor 'Het Persoonlijke versus De Politiek', 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' en de verticale as door het centrum voor 'De Analyse en Spiritualiteit' ('''[[Kompaskwadrant]]''').   

De categorie alles van Wikipedia heeft vijf categorieën. De definitie Unificatietheorie sluit op deze Wikipedia categorieën aan:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
||Religie  ||Techniek ||Religie ||7. Hermeneutische Cirkel ||Mythos 
||Wetenschap ||Wikipedia ||Wetenschap ||6. Meta-leren ||Logos
||Natuur ||Persoon  ||Natuur ||5. Reflexief Bewustzijn ||Theos
||Heelal ||Mens en Maatschappij ||Politiek ||4. Ether-paradigma ||Holos

De 'Categorie: Alles' onderscheidt ''''Wat en Hoe'''', in de linker kolom het ''''Wat'''' en in de rechter kolom het ''''Hoe''''. De geschiedenis leert dat het Kompaskwadrant een ''proven technology'' laat zien.

De '''[[wikipn:Trias politica|Trias politica]]''' van '''[[wikipn: Charles Montesquieu|Charles Montesquieu]]''' brengt tot uitdrukking dat wanneer iedereen zich netjes aan de wet houdt er op aarde net als in de hemel een volmaakte werkelijkheid ontstaat. Dit wordt ook door de weegschaal van '''[[wikipn: Justitia|Vrouwe Justitia]]''' , de godin der gerechtigheid, uitgebeeld. Er is bij volledige balans van de weegschaal geen zwaard, geen straf nodig. De mens is dan een reflectie van de harmonieuze natuur.

'''[[http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/983/De_mythe_van_de_linkse_pers|Thomas von der Dunk]]''' (9-7-2008): Goede journalisten zouden eerder links dan rechts zijn, en simpele zielen eerder rechts dan links. Ik zal het niet tegenspreken.

'''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|Heilige boeken]]''' als de Bijbel, de Koran of de Talmoet zijn het probleem niet. Het zijn de onbenullen die de boeken als stok gebruiken om de hond te slaan. '''[[wikipn:Geert_Wilders|Geert Wilders]]''' en '''[[wikipn:Martin_Bosma|Martin Bosma]]''' stellen in hun column ''Islam is het probleem, niet de moslims'' (Volkskrant 22 maart 2008): Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar politiek-corecte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid verhindert hen het beestje bij de naam te noemen. Tot slot: Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen.


10 December 2010 om 20:53 door 86.83.160.63 -
431-432 verwijderde regels
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan het denken in oude patronen, aan de botsing der culturen ten grondslag.
447 verwijderde regel
469-470 verwijderde regels

10 December 2010 om 20:52 door 86.83.160.63 -
362-375 nieuwe regels
In plaats van de '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|4e, 5e en 6e macht]]''' te faciliteren dient de politiek, lees de overheid zelf het voortouw te nemen.

De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.


435-445 verwijderde regels
De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.

Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.

473-474 nieuwe regels

10 December 2010 om 07:57 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
naar:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Blavatsky]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
10 December 2010 om 07:55 door 86.83.160.63 -
469-471 verwijderde regels


10 December 2010 om 07:55 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
-  '''[['Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
naar:
-  '''[[IntelligentDesign|'Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
10 December 2010 om 07:54 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
- 'Intelligent design' en Evolutieleer en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
naar:
'''[['Intelligent design' en Evolutieleer]]''' en de controverse tussen '''[[7-Filosofie#Inl|Goswami]]''' en '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Darwin]]'''\\
07 December 2010 om 13:15 door 86.83.160.63 -
429-430 verwijderde regels
Het is nuttig meer bewust te worden van de achtergronden van noodzakelijke lange termijn veranderingen en niet alleen ad hoc korte termijn vraagstukken op te lossen. De begripsverwarring ontstaat hoofdzakelijk doordat we ons met halve waarheden bezig houden. Binnen de traditionele hiërarchische structuren zijn de huidige complexe vraagstukken niet meer op te lossen. In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher|E.F. Schumacher:]]''' in zijn boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Small_is_Beautiful|Small Is Beautiful]]''', het spreiden van risico's is aangegeven.
432 verwijderde regel
469-470 verwijderde regels

07 December 2010 om 13:14 door 86.83.160.63 -
37-38 nieuwe regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
433-435 nieuwe regels


450 nieuwe regel
473-477 nieuwe regels
07 December 2010 om 13:14 door 86.83.160.63 -
35-36 verwijderde regels

In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de wederkerigheid ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''', de kwintessens.
07 December 2010 om 13:13 door 86.83.160.63 -
432-434 verwijderde regels


446 verwijderde regel
468-472 verwijderde regels
07 December 2010 om 13:13 door 86.83.160.63 -
430-431 nieuwe regels
Het is nuttig meer bewust te worden van de achtergronden van noodzakelijke lange termijn veranderingen en niet alleen ad hoc korte termijn vraagstukken op te lossen. De begripsverwarring ontstaat hoofdzakelijk doordat we ons met halve waarheden bezig houden. Binnen de traditionele hiërarchische structuren zijn de huidige complexe vraagstukken niet meer op te lossen. In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher|E.F. Schumacher:]]''' in zijn boek '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Small_is_Beautiful|Small Is Beautiful]]''', het spreiden van risico's is aangegeven.
435 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

07 December 2010 om 12:23 door 86.83.160.63 -
449 aangepaste regel
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
naar:
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
470-472 nieuwe regels


07 December 2010 om 12:23 door 86.83.160.63 -
469-483 verwijderde regels


07 December 2010 om 12:22 door 86.83.160.63 -
445-447 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=375:vandaag-groot-interview-in-de-volkskrant-met-auteurs-diplomademocratie&catid=4:nieuws&Itemid=44| Mark Bovens en Anchrit Wille]]''' ''Diplomademocratie''

449 nieuwe regel
*'''[[http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/1039/Diplomademocratie| Hans Wansink]''' Diploma democratie (Mark Bovens)
470-472 nieuwe regels


05 December 2010 om 05:22 door 86.83.160.63 -
423-424 aangepaste regels
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
naar:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''', de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
432-434 verwijderde regels


467-468 nieuwe regels

05 December 2010 om 05:20 door 86.83.160.63 -
423-424 aangepaste regels
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, is recent doorbroken.
naar:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Door de kredietcrisis is recent het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, doorbroken.
435 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

05 December 2010 om 05:18 door 86.83.160.63 -
423-424 aangepaste regels
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake.
naar:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake. Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Non-interventionism|non-interventieprincipe]]''' de politiek bemoeit zich niet met centrale bankiers en andersom gebeurt dat evenmin, is recent doorbroken.
434 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

05 December 2010 om 04:14 door 86.83.160.63 -
423-424 aangepaste regels
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
van de euro
naar:
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect. Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' van de euro sprake.
433 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

05 December 2010 om 04:13 door 86.83.160.63 -
424 aangepaste regel
naar:
van de euro
432 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

02 December 2010 om 08:05 door 86.83.160.63 -
386-387 verwijderde regels
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen op deze wereld mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
431 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

02 December 2010 om 08:03 door 86.83.160.63 -
387-388 verwijderde regels

Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld primair om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren en niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]'''.
02 December 2010 om 08:01 door 86.83.160.63 -
434-436 verwijderde regels


468-471 verwijderde regels02 December 2010 om 08:01 door 86.83.160.63 -
426-427 aangepaste regels
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
naar:
De overheid heeft haar collectieve taken voor een belangrijk deel aan de markt overgedragen. 
Anticyclische begrotingspolitiek ('''[[wikipn:Keynesianisme|Keynesianisme]]''') heeft daardoor beduidend minder effect.
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
437 nieuwe regel
472-473 nieuwe regels

02 December 2010 om 07:44 door 86.83.160.63 -
431-432 aangepaste regels
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde ongebreidelde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
435 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

02 December 2010 om 02:19 door 86.83.160.63 -
406-408 verwijderde regels

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' (communicatie tussen fotonen), de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.
02 December 2010 om 02:18 door 86.83.160.63 -
471-484 verwijderde regels

02 December 2010 om 02:17 door 86.83.160.63 -
436-437 aangepaste regels
naar:
In de woorden van ex-premier '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Ene|Wim Kok:]]''' De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Dit geldt ook de passieve houding van de overheid voor wat betreft de toekomst. Voor een doeltreffende aanpak van maatschappelijke vraagstukken is een actievere, van het private domein onafhankelijker opstelling van de overheid gewenst. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de overheid zich minder door politieke machtspelletjes moet laten beïnvloeden.
472-473 nieuwe regels

02 December 2010 om 02:09 door 86.83.160.63 -
434-435 aangepaste regels
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

471-472 nieuwe regels

02 December 2010 om 02:08 door 86.83.160.63 -
434-435 aangepaste regels
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent dat het door de overheid gestimuleerde '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
470-471 nieuwe regels

30 November 2010 om 08:44 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]'''.
naar:
Was voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''', nu is er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]''' sprake.
435-436 verwijderde regels

470-471 nieuwe regels

30 November 2010 om 08:42 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
naar:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|'win-win' situatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|'lose-lose' situatie]]'''.
437 nieuwe regel
472-473 nieuwe regels

30 November 2010 om 03:21 door 86.83.160.63 -
432-434 aangepaste regels
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen
dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]'''
is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

471-472 nieuwe regels

30 November 2010 om 03:11 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Voor de kredietcrisis was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
naar:
Voor de '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|kredietcrisis]]''' was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.
434 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

30 November 2010 om 03:09 door 86.83.160.63 -
420-421 verwijderde regels

Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het '''[[5-2CarlJung#Ren|projectiemechanisme]]''' van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
30 November 2010 om 03:09 door 86.83.160.63 -
359-364 verwijderde regels

360 verwijderde regel
30 November 2010 om 03:08 door 86.83.160.63 -
30 November 2010 om 03:08 door 86.83.160.63 -
413-414 verwijderde regels

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.
30 November 2010 om 03:07 door 86.83.160.63 -
444-446 verwijderde regels


30 November 2010 om 03:06 door 86.83.160.63 -
481-484 verwijderde regels30 November 2010 om 03:06 door 86.83.160.63 -
438-441 nieuwe regels
In het rapport '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Sam|‘E i V’]]''' staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, '''[[Aristoteles|'Aristoteles]]''' of '''[[wikipn:Ren%C3%A9_Descartes|Descartes']]''', ''what’ s in a name'' centraal, maar de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''' ('''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|reciprociteit]]''') tussen beide, het '''[[Geestkunde#Gee|'en-en'/'of-of']]''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|mechanisme]]''' ('''[[Complementariteit]]'''/'''[[7-2FilosofieEnEthiek#Reg|Dichotomieën]]'''), de kwintessens.

Voor de kredietcrisis was er van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Win-win_game|win-winsituatie]]''' sprake, nu van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/No-win_situation|lose-losesituatie]]'''.

447 nieuwe regel
482-483 nieuwe regels

29 November 2010 om 13:01 door 86.83.160.63 -
439-441 aangepaste regels
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Het betekent ook dat het
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
naar:
Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Om te voorkomen dat
de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

477-478 nieuwe regels

29 November 2010 om 12:58 door 86.83.160.63 -
475-480 verwijderde regels

29 November 2010 om 12:58 door 86.83.160.63 -
439-441 aangepaste regels
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?

naar:
Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?\\
Het betekent ook dat het
'''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.
476-477 nieuwe regels

29 November 2010 om 00:02 door 86.83.160.63 -
436-437 aangepaste regels
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, aan het denken in oude patronen ten grondslag.
naar:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan het denken in oude patronen, aan de botsing der culturen ten grondslag.
441 nieuwe regel
476-477 nieuwe regels

28 November 2010 om 23:55 door 86.83.160.63 -
436-437 aangepaste regels
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''', aan het denken in oude patronen ten grondslag.
naar:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, aan het denken in oude patronen ten grondslag.
440 verwijderde regel
475-476 nieuwe regels

28 November 2010 om 23:51 door 86.83.160.63 -
466 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Categorie:Alles| Wikipedia Categorie: Alles]]'''
475-476 verwijderde regels

28 November 2010 om 23:50 door 86.83.160.63 -
436-437 aangepaste regels
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' ten grondslag.
naar:
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''', aan het denken in oude patronen ten grondslag.
441 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

28 November 2010 om 23:29 door 86.83.160.63 -
475-478 verwijderde regels28 November 2010 om 23:29 door 86.83.160.63 -
436-437 nieuwe regels
'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Sociaal-economische]]''' vraagstukken rond '''[[HetNieuweLeren#Nie|'Welvaart en Welzijn']]''' liggen aan de botsing der culturen, het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Sam|gesignaleerde onbehagen]]''' ten grondslag.
476-477 nieuwe regels

28 November 2010 om 23:17 door 86.83.160.63 -
431-432 verwijderde regels

Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
28 November 2010 om 23:17 door 86.83.160.63 -
439-440 aangepaste regels
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
naar:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Hoe '''[[8-2Gelijkheid#Sam|discutabel]]''' is de door de politiek aangestuurde overheid(shuishouding)? Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|toe - of afnemen]]'''?
476-477 nieuwe regels

28 November 2010 om 10:59 door 86.83.160.63 -
475-480 verwijderde regels

28 November 2010 om 10:58 door 86.83.160.63 -
439-441 aangepaste regels
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?

naar:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Om te voorkomen dat de wal het schip keert is een paradigmawisseling noodzakelijk. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
476-477 nieuwe regels

28 November 2010 om 09:08 door 86.83.160.63 -
439-440 aangepaste regels
Het betekent dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
naar:
Het betekent ook dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?

477-478 nieuwe regels

28 November 2010 om 09:04 door 86.83.160.63 -
439-442 aangepaste regels
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?


naar:
Het betekent dat het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|marktdenken]]''', de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?
476-477 nieuwe regels

28 November 2010 om 08:51 door 86.83.160.63 -
459 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Dualiteit_van_golven_en_deeltjes|Golven en deeltjes]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wave%E2%80%93particle_duality|Engels versie]]'''
28 November 2010 om 08:50 door 86.83.160.63 -
14 verwijderde regel
28 November 2010 om 08:50 door 86.83.160.63 -
479-486 verwijderde regels28 November 2010 om 08:49 door 86.83.160.63 -
440-442 aangepaste regels
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden.

naar:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. Is het wenselijk dat de spanningen in de wereld toe - of afnemen?


480-481 nieuwe regels

28 November 2010 om 08:45 door 86.83.160.63 -
440-441 aangepaste regels
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van de multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 
naar:
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 

479-480 nieuwe regels

28 November 2010 om 08:43 door 86.83.160.63 -
439-441 nieuwe regels
Om een begin te maken met het oplossen van de kredietcrisis is een paradigmawisseling in het denken noodzakelijk. Of zoals '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein|Albert Einstein]]''' stelt: ''Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.''\\
Het betekent dat de distributie van de schaarse natuurlijke grondstoffen op basis van de macht van de multinationals uiteindelijk tot een catastrofe zal leiden. 

478-479 nieuwe regels

06 November 2010 om 23:18 door 86.83.160.63 -
437-441 verwijderde regels

Het  pedagogische '''[[Kompaskwadrant|denkmodel]]''' geeft niet een compleet plaatje van de éne werkelijkheid, de absolute waarheid maar beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Kwintessens|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Een kaart is, zoals zo mooi gezegd is door '''[[wikipn:Alfred_Korzybski|Alfred Korzybski]]''', niet het terrein. ''What's in a name?'' De '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]''' verandert niet door er andere etiketten op te plakken.\\
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Lev|Synthese]]''' ontstaat door these + antithese. Net als de '''[[Geest#Tri|drie-eenheid]]''' ('''[[4-6AntropischPrincipe#Sam|Trimurti]]''') kunnen '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|tijd, ruimte en materie]]''' wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden.\\
Om de werkelijkheid te duiden biedt de '''[[Geest#Cha|chaostheorie]]''' een interessant perspectief. Ook '''[[Geest#Cha|fractals]]''' vertonen drie eigenschappen tegelijkertijd: iteratie, '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken dimensie]]''' en zelfgelijkvormigheid.

06 November 2010 om 23:17 door 86.83.160.63 -
370-371 nieuwe regels
De lus van '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Robbert Dijkgraaf]]''' kan met de '''merkwaardige lus''' van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''', de oneindige kringloop (Blavatsky: de ''absolute eeuwige'' '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|universele beweging]]''' of trilling, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’) gebruikt. Het '''[[Communicatie#Inh|mysterie]]''' blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft slechts een oplossingsrichting aan.
443 nieuwe regel
480-481 nieuwe regels

31 August 2010 om 23:01 door 86.83.160.63 -
476-478 verwijderde regels


31 August 2010 om 23:00 door 86.83.160.63 -
267 aangepaste regel
!![[#New]][[7-Filosofie#Inl|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
naar:
!![[#New]][[NieuwParadigma|Nieuw paradigma]] ([[8-1Rechtvaardigheid#Inl| Rechtvaardigheid]], [[DNA|DNA en RNA]], [[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid|'Unificatietheorie en Snaartheorie']]) 
366 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

27 August 2010 om 23:42 door 86.83.160.63 -
439-445 verwijderde regels


475-476 verwijderde regels

27 August 2010 om 23:41 door 86.83.160.63 -
268-269 aangepaste regels
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
naar:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de '''[[wikipn: Rij_van_Fibonacci|rij]]''' van '''[[5D-concept#Kwi|Leonardo Fibonacci]]''' terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de wederkerigheid die Ervin Laszlo in zijn boek '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|''WorldShift2012'']]''' aanhaalt. 
365 nieuwe regel
483-484 nieuwe regels

05 August 2010 om 13:49 door 86.83.160.63 -
473-474 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
481-504 verwijderde regels05 August 2010 om 13:36 door 86.83.160.63 -
368-370 nieuwe regels
Met '''[[http://www.superbrein.nl/pageID_5231369.html|Quantumbewustzijn]]''' wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:\\
'''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Sam|1.Inzicht in Bewustzijn]]''', '''[[http://www.heartmathbenelux.com/index.php?id=12&sec=0&lang=nl|2. Heartmath]]''' en '''[[wikipn:Neurofeedback|3. Neurofeedback]]'''.

382-383 verwijderde regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
445 verwijderde regel
480-481 verwijderde regels

05 August 2010 om 13:33 door 86.83.160.63 -
368-369 nieuwe regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
445 nieuwe regel
481-482 nieuwe regels

24 July 2010 om 04:34 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Culturele procesen zijn dynamisch en situationeel. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
442 nieuwe regel
478-479 nieuwe regels

19 July 2010 om 22:44 door 86.83.160.63 -
300-311 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
Enkele jaren geleden bracht '''[[Chaospunt#Cha|Rupert Sheldrake]]''', een Britse plantkundige, een theorie naar voren van wat hij noemt: formatieve veroorzaking. Hij postuleert een verzameling complexe, onzichtbare velden, of ruimtelijke structuren, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke vorm en organisatie
van systemen op alle niveaus van complexiteit. “Deze velden ordenen de systemen waarmee ze verbonden zijn door gebeurtenissen te beïnvloeden die uit energetisch oogpunt indeterministisch
of probabilistisch lijken te zijn; ze leggen gestructureerde beperkingen op aan de energetisch mogelijke resultaten van fysische processen.” Sheldrake’s hypothese gaat echter niet over het ontstaan van vormen, alleen over hun ontwikkeling als ze eenmaal verschenen zijn. Hij stelt
een tweevoudig proces voor, waarbij de betreffende morfogenetische velden opgebouwd worden door wat er in tijd en ruimte gebeurt; ze zijn behulpzaam bij het vormen en bepalen van levende systemen in de wereld en, omgekeerd, oefenen deze een invloed uit op de velden.\\
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
Hoofdstuk 10. De '''[[http://www.dewegwijzer.net/irscopie.html|psi-vermogens]]''': de relatie tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|binnen en buiten]]'''\\
223: Het denkvermogen/hersenen-vraagstuk heeft direct te maken met het onderwerp van de psi-vermogens.\\
226: Zonder twijfel is het de nieuwe fysica die de parapsychologie in een respectabeler licht heeft gesteld. Het idee van het ruimte/tijd-continuüm helpt ons om de tijd te zien als een ondeelbare heelheid die nu voor ons aanwezig is, met inbegrip van dat wat we beschouwen als verleden en toekomst. Etc.\\
227: Je kunt zelfs volhouden dat de '''psi-verschijnselen''' helemaal niet fantastischer zijn dan de verschijnselen van de quantumfysica of de relativiteit van ruimte en tijd.\\
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.

364 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

19 July 2010 om 22:42 door 86.83.160.63 -
85-96 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):\\
Enkele jaren geleden bracht '''[[Chaospunt#Cha|Rupert Sheldrake]]''', een Britse plantkundige, een theorie naar voren van wat hij noemt: formatieve veroorzaking. Hij postuleert een verzameling complexe, onzichtbare velden, of ruimtelijke structuren, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke vorm en organisatie
van systemen op alle niveaus van complexiteit. “Deze velden ordenen de systemen waarmee ze verbonden zijn door gebeurtenissen te beïnvloeden die uit energetisch oogpunt indeterministisch
of probabilistisch lijken te zijn; ze leggen gestructureerde beperkingen op aan de energetisch mogelijke resultaten van fysische processen.” Sheldrake’s hypothese gaat echter niet over het ontstaan van vormen, alleen over hun ontwikkeling als ze eenmaal verschenen zijn. Hij stelt
een tweevoudig proces voor, waarbij de betreffende morfogenetische velden opgebouwd worden door wat er in tijd en ruimte gebeurt; ze zijn behulpzaam bij het vormen en bepalen van levende systemen in de wereld en, omgekeerd, oefenen deze een invloed uit op de velden.\\
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
Hoofdstuk 10. De '''[[http://www.dewegwijzer.net/irscopie.html|psi-vermogens]]''': de relatie tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|binnen en buiten]]'''\\
223: Het denkvermogen/hersenen-vraagstuk heeft direct te maken met het onderwerp van de psi-vermogens.\\
226: Zonder twijfel is het de nieuwe fysica die de parapsychologie in een respectabeler licht heeft gesteld. Het idee van het ruimte/tijd-continuüm helpt ons om de tijd te zien als een ondeelbare heelheid die nu voor ons aanwezig is, met inbegrip van dat wat we beschouwen als verleden en toekomst. Etc.\\
227: Je kunt zelfs volhouden dat de '''psi-verschijnselen''' helemaal niet fantastischer zijn dan de verschijnselen van de quantumfysica of de relativiteit van ruimte en tijd.\\
228, Phoebe D. Bendit: Zintuigelijke vormen van waarneming trekken een grenslijn tussen subjectief en objectief, binnen en buiten… Een gelijksoortig onderscheid moet te zijner tijd ontwikkeld worden in het psychische organisme, zodat het individu het verschil kent tussen het produkt van zijn eigen denken en datgene wat buiten de sfeer van zijn persoonlijk denkvermogen bestaat.
19 July 2010 om 22:40 door 86.83.160.63 -
92 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle schijnbare tweedelingen, zoals denkvermogen en materie, de waarnemer en het waargenomene, wetenschap en kunst, wetenschap en de eeuwige wijsheid, innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Lemkow/inhoud.html|Anna Lemkow:]]''' boek ''Het Heelheid Principe''. Hoofdstuk 9. Over tijd en causaliteit, p. 220:  ..mystieke toestand van bewustzijn is een toestand van bewustzijn die uitstijgt boven ruimte en tijd en toch ruimte en tijd omvat. Het lijkt zeker dat de vraagstukken van tijd en causaliteit alle vormen van denken omvatten en alle '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|schijnbare tweedelingen]]''', zoals ''''denkvermogen en materie'''', de '''[[7-2FilosofieEnEthiek#New|waarnemer en het waargenomene]]''', ''''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|wetenschap en kunst]]'''', '''[[UniverseleKennis|wetenschap en de eeuwige wijsheid]]''', '''[[Kompaskwadrant#Pyt|innerlijke waarden en uiterlijke omstandigheden]]'''. Deze zullen ongetwijfeld onopgelost blijven tot het moment dat ze beschouwd worden in termen van een hoger verband, een diepere eenheid.\\
05 July 2010 om 04:18 door 86.83.160.63 -
333 aangepaste regel
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
naar:
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' ('''[[wikipn:Neurogenese|neurogenese]]''') geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
363 nieuwe regel
476-477 nieuwe regels

01 July 2010 om 22:20 door 86.83.160.63 -
444 nieuwe regel
*'''[[http://www.bruna.nl/boeken/het-paradigma-voorbij-9789025958220|Frans Erwich:]]''' '''[[http://www.teilharddechardin.nl/jrg16_nr2_p5960.htm|''Het paradigma voorbij'']]''' Een andere kijk op wetenschap, mens en natuur (recensie Gerrit Teule)
475-477 nieuwe regels


21 June 2010 om 09:44 door 86.83.160.63 -
450-451 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/product.html?Ontwikkelen%20of%20ingewikkeld%20blijven&productid=25575|Robert W. Portielje]]''' Ontwikkelen of ingewikkeld blijven - Een paradigmashift in bewustzijn voor werk en leven
474-476 nieuwe regels


17 June 2010 om 05:55 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|Evolutie]]''' heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
439 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

17 June 2010 om 05:48 door 86.83.160.63 -
395-396 nieuwe regels
Om een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' te realiseren gaat het uiteindelijk om een '''[[1-Inleiding#Bed|integrale denktrant]]''' (de samenhang tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|parochiale denken]]''', de '''[[wikipn:Excuusneger#Symboolpolitiek_en_omgekeerde_discriminatie|symboolpolitiek]]''' van het ’eigen koninkrijkje’ overstijgt.
438 nieuwe regel
472-473 nieuwe regels

09 June 2010 om 14:27 door 86.83.160.63 -
372-373 aangepaste regels
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''', de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]'''), de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
435 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

09 June 2010 om 14:25 door 86.83.160.63 -
372-373 aangepaste regels
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''', de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie|verstrengelde hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
434 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:37 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels

naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
433 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:36 door 86.83.160.63 -
456 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
458-459 aangepaste regels
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
naar:
465-742 verwijderde regels

09 June 2010 om 05:35 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
naar:

432 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:34 door 86.83.160.63 -
431-432 verwijderde regels

465-466 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:34 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels

naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|'Materiële en Immateriële wereld']]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
433 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:33 door 86.83.160.63 -
455 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Natuur|Natuur]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_%28disambiguation%29|Engels versie]]'''
466-468 nieuwe regels


09 June 2010 om 05:32 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
naar:

432 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:32 door 86.83.160.63 -
431 verwijderde regel
466-467 nieuwe regels

09 June 2010 om 05:32 door 86.83.160.63 -
368-369 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|'Evolutietheorie]]''' en '''[[4-Unificatietheorie#Sam|Bewustzijnsevolutie']]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
432 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

07 June 2010 om 03:19 door 86.83.160.63 -
431-433 verwijderde regels


466-467 nieuwe regels

07 June 2010 om 03:19 door 86.83.160.63 -
384-385 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
434 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

07 June 2010 om 03:16 door 86.83.160.63 -
453 verwijderde regel
*'''[[wikipn:Johanniter_Orde_in_Nederland|Johanniter Orde in Nederland]]'''
468-470 nieuwe regels


07 June 2010 om 03:15 door 86.83.160.63 -
364 nieuwe regel
384-385 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
433 nieuwe regel
468-473 verwijderde regels

07 June 2010 om 03:14 door 86.83.160.63 -
363 verwijderde regel
431 nieuwe regel
467-468 nieuwe regels

07 June 2010 om 03:14 door 86.83.160.63 -
431-433 verwijderde regels


467-468 nieuwe regels

07 June 2010 om 03:13 door 86.83.160.63 -
384-385 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'', het '''[[Unificatietheorie#prob|‘u vraagt, wij draaien’]]''' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
434 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

07 June 2010 om 00:01 door 86.83.160.63 -
360-364 aangepaste regels
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.naar:
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door zelfreflectie maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

469-470 nieuwe regels

06 June 2010 om 14:21 door 86.83.160.63 -
370-371 aangepaste regels
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
435 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

06 June 2010 om 14:15 door 86.83.160.63 -
270-271 verwijderde regels
De '''[[wikipn:Vierde macht|Vierde]]''' , de '''[[wikipn:Lobby|Vijfde]]''' en de '''[[wikipn:Zesde macht|Zesde macht]]''' ('''[[wikipn:Media|Media]]''') kunnen enerzijds aan de balans bijdragen anderzijds de balans verstoren.
277 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

06 June 2010 om 14:12 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
naar:
434 nieuwe regel
470-471 nieuwe regels

06 June 2010 om 14:12 door 86.83.160.63 -
434-437 verwijderde regels470-471 nieuwe regels

06 June 2010 om 14:12 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. De term '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|''sutratman'']]''' brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking.
438 nieuwe regel
474-475 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:53 door 86.83.160.63 -
402 aangepaste regel
Tegenover het [[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]], de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
naar:
Tegenover het '''[[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]]''', de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
437 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:51 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels

naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
436 nieuwe regel
472-473 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:49 door 86.83.160.63 -
456-457 verwijderde regels
*'''[[http://www.alchimia.nl/|Alchimia.nl]]''' ('''[[wikipn:Studio_Alchimia|Studio Alchimia]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Muktananda|Swami Muktananda]]'''
471-473 nieuwe regels


06 June 2010 om 08:48 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
naar:

435 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:48 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[5D-concept#Pyt|zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
472-473 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:47 door 86.83.160.63 -
434-437 verwijderde regels472-473 nieuwe regels

06 June 2010 om 08:46 door 86.83.160.63 -
400 aangepaste regel
Coherentie hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
naar:
'''[[Tetrade#Rech|Coherentie]]''' hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
438 nieuwe regel
476-477 nieuwe regels

06 June 2010 om 06:13 door 86.83.160.63 -
400-401 aangepaste regels
Coherentie hangt met de [[Geest|Triade]] en
[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]] met de [[Tetrade]] samen.\\
naar:
Coherentie hangt met de '''[[Geest|Triade]]''' en
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]]''' met de '''[[Tetrade#Rech|Tetrade]]''' samen.\\
437 nieuwe regel
475-476 nieuwe regels

06 June 2010 om 04:17 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
430-431 verwijderde regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|Politici]]''' zijn in hun '''[[wikipn:Gedrag|gedrag]]''' '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' aan andere mannen en vrouwen. Universele menselijke eigenschappen als '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Top|op zichzelf gericht]]''' (narcisme) en overmoedig (arrogantie) zijn ook politici niet vreemd.
436 nieuwe regel
474-475 nieuwe regels

06 June 2010 om 04:15 door 86.83.160.63 -
371-372 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
naar:
436 nieuwe regel
474-475 nieuwe regels

06 June 2010 om 04:15 door 86.83.160.63 -
436-438 verwijderde regels


474-475 nieuwe regels

06 June 2010 om 04:14 door 86.83.160.63 -
432-433 verwijderde regels
Het is een utopie te verwachten dat in de toekomst het menselijk tekort met een pilletje of '''[[http://retro.nrc.nl/W2/Lab/GM/|genetische manipulatie]]''' kan worden opgelost. In de topsport is  het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_performance-enhancing_drugs_in_sport| stimulerende effect]]''' van '''[[wikipn:Drug|drugs]]''' een bekend fenomeen. Om de sponsoren niet te bruuskeren moet voor de buitenwereld de schijn worden hooggehouden. Door de steeds hogere eisen aan de sporters wordt de duur van hun houdbaarheid steeds korter.
439 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

06 June 2010 om 04:14 door 86.83.160.63 -
400-405 nieuwe regels
Coherentie hangt met de [[Geest|Triade]] en
[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling]] met de [[Tetrade]] samen.\\
Tegenover het [[TriadeEnTetrade#Sam|gemanifesteerde universum]], de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.\\
De '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'Zevenvoudige samenstelling van de mens']]''', '''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Comp|‘Het getal zeven’]]''' is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|'Ruimte en Tijd']]''', het '''[[wikipn:Ruimte-tijd|ruimte-tijd]]''' '''[[http://www.nentjes.info/Tijd/tijd-b.htm|continuüm]]'''
van het '''[[Werkelijkheid#Oer|scheppingsverhaal]]''', de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|Logos]]''', de Triade weer. Op het snijvlak van de '''[[TriadeEnTetrade|Triade en de Tetrade]]''' bevindt zich de '''[[Kompaskwadrant#Dim|kwintessens]]''', de 5e dimensie. In het rapport ‘E i V’ draait het om de getallen '''[[UniverseleKennis#Tri|’Triade]]''' + '''[[UniverseleKennis#Tet|Tetrade’]]''' = '''[[UniverseleKennis#Kwi|kwintessens]]'''.

440 nieuwe regel
478-479 nieuwe regels

06 June 2010 om 03:58 door 86.83.160.63 -
433-435 aangepaste regels
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 

naar:
471-472 nieuwe regels

05 June 2010 om 02:24 door 86.83.160.63 -
396-397 aangepaste regels
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent kan een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' nodig zijn.
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
435 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

05 June 2010 om 02:10 door 86.83.160.63 -
396-397 aangepaste regels
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' kan nodig zijn om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent.  
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent kan een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' nodig zijn.
472-473 nieuwe regels

05 June 2010 om 02:07 door 86.83.160.63 -
434-449 verwijderde regels472-473 nieuwe regels

05 June 2010 om 02:07 door 86.83.160.63 -
396-397 aangepaste regels
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn. Een '''[[5-2CarlJung#Ren|catharsis]]''' kan nodig zijn om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent. 
450 nieuwe regel
488-489 nieuwe regels

04 June 2010 om 13:01 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
naar:
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen op deze wereld mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
449 nieuwe regel
487-488 nieuwe regels

04 June 2010 om 11:17 door 86.83.160.63 -
396-397 aangepaste regels
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''. Een organisatie kan ook gezond of ziek zijn.
448 nieuwe regel
486-487 nieuwe regels

04 June 2010 om 10:51 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[KenWilber#Uit|Wilber-Combs-rooster]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
447 nieuwe regel
485-486 nieuwe regels

04 June 2010 om 10:30 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''') zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
446 nieuwe regel
484-485 nieuwe regels

04 June 2010 om 10:25 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', ('''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
naar:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', '''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
445 nieuwe regel
483-484 nieuwe regels

04 June 2010 om 10:24 door 86.83.160.63 -
375-376 nieuwe regels
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''', ('''[[5D-concept#Pyt |zevenvoudige hiërarchie]]''' van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus) zijn de schakel tussen '''[[Tetrade#Gee|lichaam en geest]]'''. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de '''[[Tetrade#Rech|linker – en de rechterhersenhelft]]''', is voor het creëren van balans verantwoordelijk. 
444 nieuwe regel
482-483 nieuwe regels

04 June 2010 om 06:16 door 86.83.160.63 -
402 aangepaste regel
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
naar:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' (communicatie tussen fotonen), de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
441 nieuwe regel
479-480 nieuwe regels

04 June 2010 om 06:07 door 86.83.160.63 -
383-384 nieuwe regels
De Europese middeleeuwen waren door de invloed van het christendom in hoofdzaak '''[[wikipn:Theocentrisme|theocentrisch]]''' gericht. Vanaf de renaissance en vooral in de periode van de Verlichting met de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw won het '''[[wikipn:Antropocentrisch|antropocentrische]]''' wereldbeeld opnieuw terrein.
440 nieuwe regel
478-479 nieuwe regels

04 June 2010 om 04:41 door 86.83.160.63 -
394-395 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
405-406 aangepaste regels
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn verstrengeld. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.
naar:
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn '''verstrengeld'''. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.
437 nieuwe regel
475-476 nieuwe regels

04 June 2010 om 04:38 door 86.83.160.63 -
394-395 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat. In het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo en Jude Currivan]]''' komen de begrippen coherentie en verstrengeling aan de orde.
436 nieuwe regel
474-475 nieuwe regels

04 June 2010 om 04:29 door 86.83.160.63 -
356-357 verwijderde regels
De '''[[goo:psyche|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') van de mens werkt als een spiegel. Het is deze spiegel die zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' (gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend. 
365-366 verwijderde regels

473-474 nieuwe regels

04 June 2010 om 02:22 door 86.83.160.63 -
418-419 nieuwe regels
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het '''[[5-2CarlJung#Ren|projectiemechanisme]]''' van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
428-429 verwijderde regels
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
439 nieuwe regel
477-478 nieuwe regels

04 June 2010 om 02:20 door 86.83.160.63 -
410-411 verwijderde regels
Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
414-419 nieuwe regels
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.

432-435 verwijderde regels
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.

De éne werkelijkheid bestaat uit '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|paren van tegenstellingen]]'''. De '''[[complementariteit]]''' bestaat op aarde, maar niet bij God ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Ain-Soph]]''') in de hemel. '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|‘Begrip en onbegrip’]]''', ‘orde en wanorde’, '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|‘negentropie en entropie’]]''', '''[[wikipn:Analoog|‘analoog en digitaal']]''', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, '''[[5-2CarlJung#Sam|‘collectieve en persoonlijke onbewuste’]]''', '''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|'evolutie en involutie']]''', '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'microkosmos en macrokosmos']]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|'individueel en collectief']]''', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Mat|'Idealisme en Materialisme']]''', '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|‘hemel en aarde’]]''' kunnen niet los van elkaar worden gezien.

438-442 verwijderde regels
476-477 nieuwe regels

04 June 2010 om 02:08 door 86.83.160.63 -
375-376 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.

399-401 verwijderde regels
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

404-405 aangepaste regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
naar:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.
410-411 verwijderde regels
De '''[[Geest#Tri|Heilige Geest]]''' wordt binnen het '''[[wikipn:Christendom|christendom]]''' beschouwd als de '''[[wikipn: Geest|Geest]]''' van '''[[wikipn:God_%28christendom%29|God]]'''. Samen met '''[[wikipn: God_de_Vader|God de Vader]]''' en de '''[[wikipn: Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29|Zoon van God]]''' vormt de Heilige Geest de Heilige '''[[wikipn: Drie-eenheid|Drie-eenheid]]'''. '''[[wikipn:Concilie_van_Chalcedon|Jezus]]''' was, als tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk.
443 nieuwe regel
481-482 nieuwe regels

04 June 2010 om 02:02 door 86.83.160.63 -
51-52 verwijderde regels

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
04 June 2010 om 01:57 door 86.83.160.63 -
394-395 aangepaste regels
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Een organisatie is net als de mens een levend organisme dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
444 nieuwe regel
482-483 nieuwe regels

04 June 2010 om 01:49 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.
naar:
Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld primair om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren en niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]'''.
443 nieuwe regel
481-482 nieuwe regels

04 June 2010 om 01:46 door 86.83.160.63 -
387-390 nieuwe regels
De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?

Wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem, maar botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

393-396 verwijderde regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?

442 nieuwe regel
480-481 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:31 door 86.83.160.63 -
381-382 aangepaste regels
De definitie van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
naar:
'''[[NieuwParadigma#New|De definitie]]''' van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
441 nieuwe regel
479-480 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:28 door 86.83.160.63 -
377-378 aangepaste regels
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
440 nieuwe regel
478-479 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:27 door 86.83.160.63 -
23 aangepaste regel
naar:
|| ||
04 June 2010 om 00:26 door 86.83.160.63 -
22-27 verwijderde regels

->'''[[wikipn:Wis%C5%82awa_Szymborska|Wislawa Szymborska:]]'''\\
''Uit het raam heb je een mooi uitzicht op het meer,''\\
''maar dat uitzicht ziet niet zichzelf.''\\
''Kleurloos en vormloos, stemloos, geurloos''\\
''en pijnloos bestaat het op deze wereld.''
04 June 2010 om 00:24 door 86.83.160.63 -
383-384 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
naar:
444 nieuwe regel
482-483 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:23 door 86.83.160.63 -
387-388 nieuwe regels
De definitie van het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' biedt, net als de '''[[wikipn:Allegorie_van_de_grot|Allegorie van de grot]]''' van Plato of het '''[[http://www.indrasurya.nl/index.php?rubriek=38&artikel=707|Hologram-paradigma]]''' ('''[[http://www.hanskokhuis.nl/cultHolografischGesp.html|Cultuur holografisch gespiegeld,]]''' '''[[http://www.hanskokhuis.nl/HolografischParadigma.html|Het holografische paradigma]]''') een model om de spiegelwerking van de [[goo:Psyche|psyche,]] het '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|bewustwordingsproces]]''' te verklaren.
444 nieuwe regel
482-483 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:14 door 86.83.160.63 -
253-254 verwijderde regels
Bij een eenmanszaak is er van echt ondernemersrisico sprake. In het door de overheid met gemeenschapsgeld gefinancierde publieke domein kan er vaak nauwelijks van ondernemersrisico worden gesproken. Hoe groter en bureaucratischer een organisatie wordt des te groter is de kans dat mismanagement met de mantel der liefde wordt bedekt. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Dit geldt zowel in het private als het publieke domein. Met marktwerking wordt het probleem van groupthink niet opgelost.
286 nieuwe regel
479-480 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:08 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
naar:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de wederkerigheid tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
442 nieuwe regel
480-481 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:07 door 86.83.160.63 -
441-459 verwijderde regels


479-480 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:07 door 86.83.160.63 -
384-385 aangepaste regels
naar:
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
460 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:06 door 86.83.160.63 -
481 verwijderde regel
*'''[[http://www.cjmartes.com/cjmartes_akashicrecords.asp|C. J. Martes]]''' What are the Akashic Records or "Book of Life"
496-498 nieuwe regels


04 June 2010 om 00:04 door 86.83.160.63 -
384-385 aangepaste regels
Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking. 
naar:
458 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:04 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
naar:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|navel (Epithumia) en hart (Thumos)]]''', tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
458 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

04 June 2010 om 00:02 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
naar:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen '''[[LevensboomMacrokosmos#Sat|Alpha en Omega]]'''.
457 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

03 June 2010 om 23:56 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
naar:
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Ero|'Chaos, Gaia en Eros']]''' en het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|'Goede, Ware en Schone']]''', tussen '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|'Chaos-Theos-Kosmos']]''' en '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|'Goden-Monaden-Atomen']]''', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
456 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

03 June 2010 om 23:50 door 86.83.160.63 -
386-387 nieuwe regels
Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''' bestaat uit de uitwisseling tussen het '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|vrouwelijk en het mannelijk]]''', tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
455 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

03 June 2010 om 15:25 door 86.83.160.63 -
401-403 nieuwe regels
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

452 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 15:23 door 86.83.160.63 -
76-79 verwijderde regels

Het uitgangspunt van 5D is dat elke medaille twee kanten heeft, die niet los van elkaar staan maar innig met elkaar zijn verbonden, elkaar completeren. Zo bestaat er subjectieve kennis en objectieve kennis, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, Intelligent Design en Evolutietheorie, Kerk en Staat, metafysica en fysica, cultuur en natuur, nurture en nature, psychosociale en biologische processen, elitecultuur en massacultuur (sentiment van de massa), geest en lichaam, hart en ziel, gevoel en begrip, actie en reactie, orde en chaos, schepping en vernietiging, hemel en aarde, '''[[wikipn: Apollon|Apollo]]''' en '''[[wikipn: Dionysus|Dionysus]]''', binnenwereld en buitenwereld, innerlijke universum en universum, microkosmos en macrokosmos, verstrooiingsindustrie en oorlogsindustrie, eigenlijkheid en oneigenlijkheid (Heidegger), verleden en toekomst, zaaien en oogsten.\\
'''Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn'''. Het leven bestaat uit allebei.
Alle dingen op aarde maken de ontwikkelingstrappen geboorte, rijpheid, ouderdom en dood, een levenscyclus door. In de natuur komt het door de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|vier seizoenen]]''' Lente, Zomer, Herfst en Winter tot uitdrukking.
03 June 2010 om 15:19 door 86.83.160.63 -
404-406 verwijderde regels
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

452 verwijderde regel
490-491 verwijderde regels

03 June 2010 om 15:19 door 86.83.160.63 -
405-407 nieuwe regels
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''', de '''[[wikipn:Atoomopbouw| elektronenconfiguratie]]''' komt in het artikel ''Dualiteit in de evolutie'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1998/janfeb1998/evolutie.html|Thijs Prent]]''' en in hoofdstuk 4 Chaos-Theos-Kosmos (p. 374) en hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 676) in ''De Geheime Leer'' Deel I aan de orde. '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/sepokt2004/oneindigheelal.html|H.R. Opdenberg]]''' werkt het thema 'verstrengeling' in zijn artikel ''Het oneindig gevarieerde heelal''
uit.

456 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

03 June 2010 om 08:59 door 86.83.160.63 -
314 verwijderde regel
347 aangepaste regel
Voor '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
naar:
Voor ('''[[Standaardmodel#Inl|bio]]''')'''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|fotonen]]''' geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, '''[[4-Unificatietheorie#Sam|synapsen]]''', '''[[5-1DanMillman#Inl|gedachten en gevoelens]]''' ze '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|verschijnen en verdwijnen]]'''.\\
382 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 07:58 door 86.83.160.63 -
403-404 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|'Coherentie]]''' en de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Verstrengeling']]''' ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|eenheid der tegendelen]]''' en tegenstellingen) die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
452 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 07:52 door 86.83.160.63 -
403-404 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
451 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

03 June 2010 om 07:50 door 86.83.160.63 -
386-387 aangepaste regels
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
naar:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.

Evolutie heeft op de '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Mat|Materiële en Immateriële wereld]]''', de '''[[NieuwParadigma#New|Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie]]''' betrekking.

450 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

03 June 2010 om 07:37 door 86.83.160.63 -
291-296 aangepaste regels
In naam van de '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|vrijheid]]''' wordt in Amerika de democratie afgebroken. Blijft '''[[http://www.elsevier.nl/biografie/biografieartikel/asp/biografie/541/hoofdstuk/11/artikel/145785/index.html|Warren Harding]]''' de slechtste president ooit of zal '''[[wikipn:George_W._Bush|George W. Bush]]''', met zijn ééndimensionale denken het stokje overnemen?
naar:
486-487 nieuwe regels

03 June 2010 om 07:01 door 86.83.160.63 -
406-407 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|verstrengeling]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
452 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 06:33 door 86.83.160.63 -
406-407 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen de micro- en macrokosmos bestaat.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen organismen en het universum of met andere woorden de micro- en macrokosmos bestaat.
451 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

03 June 2010 om 06:18 door 86.83.160.63 -
406-407 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens. In essentie gaat het gaat om de '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|coherentie]]''' die er tussen de micro- en macrokosmos bestaat.
450 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

03 June 2010 om 05:01 door 86.83.160.63 -
395-396 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]'''.
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]''' ('''[[http://www.managementboek.nl/recensie/9789043016995/386|recensie]]''').
449 nieuwe regel
488-489 nieuwe regels

03 June 2010 om 04:52 door 86.83.160.63 -
395-396 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden.
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden. '''[[http://www.managementboek.nl/boek/9789043016995/vooruitzien_is_regeren_guus_berkhout|Regeren is nog steeds vooruitzien]]'''.
448 nieuwe regel
487-488 nieuwe regels

03 June 2010 om 04:50 door 86.83.160.63 -
467-468 verwijderde regels
*'''[[http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/4088/8600_cb440f549412c9357c1f3738c68cd8b9.pdf|Emma Bruggeling]]''' Verschillen in prestatie en hemisferische connectiviteit tussen mannen en vrouwen bij de mentale rotatie
*'''[[http://www.krauthammer.com/Docs/Content/File/VRB19/zakelijke-prestaties.pdf|Krauthammer]]''' Innerlijke connectiviteit en zakelijke prestaties De mens terugbrengen op de werkplek
486-488 nieuwe regels


03 June 2010 om 04:45 door 86.83.160.63 -
391-392 aangepaste regels
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel die zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
naar:
De '''[[5-2CarlJung#Sam|psyche]]''' ('''[[reflexief bewustzijn]]''') werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het '''[[Standaardmodel#Spi|spiegelneuron]]''' dat zorgt voor de golfbewegingen in de '''[[TriadeEnTetrade|geschiedenis.]]''' Welke kant van de medaille, de aardse '''[[Tetrade]]''' ('''[[Standaardmodel]]''', de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse '''[[Geest|Triade]]''' (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij '''[[http://victorian.fortunecity.com/canterbury/694/muziek.htm|Pythagoras]]''' ('''[[http://www.amorc.nl/artik17.html|De Gulden Verzen van Pythagoras]]''') bekend.
447 nieuwe regel
488-489 nieuwe regels

03 June 2010 om 04:06 door 86.83.160.63 -
393-394 aangepaste regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
naar:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen decennia is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
446 nieuwe regel
487-488 nieuwe regels

03 June 2010 om 04:04 door 86.83.160.63 -
393-394 aangepaste regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
naar:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg van het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
445 nieuwe regel
486-487 nieuwe regels

03 June 2010 om 03:10 door 86.83.160.63 -
406-407 nieuwe regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
411-412 verwijderde regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
444 nieuwe regel
485-486 nieuwe regels

03 June 2010 om 03:08 door 86.83.160.63 -
442-446 aangepaste regels
naar:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
484-485 nieuwe regels

03 June 2010 om 03:02 door 86.83.160.63 -
168-172 verwijderde regels

AEX afgelopen 10 jaar gehalveerd (Volkskrant 23 december 2009): Ondanks de eindejaarsrally op de Amsterdamse beurs is de Nederlandse aandelenmarkt deze eeuw met afstand de slechtst presterende van Europa. De AEX is sinds 31 december 1999 meer dan gehalveerd, van 677 tot 332 punten (Volkskrant 23 december 2009). '''[[wikipn:AEX#Koersontwikkeling_per_jaar_.28exclusief_dividend.29|AEX]]''' was op 31 december 1996 294 en op 31 december 2007 516.\\
Wat is de '''[[wikipn:Toegevoegde_waarde_%28economie%29|toegevoegde waarde]]''' voor de samenleving het ballonnetje eerst, voorbij de reële '''[[wikipn:Economie |economie]]''', op te blazen en later weer te laten leeglopen? Bij het opblazen verdienen weinig mensen relatief veel en bij het leeglopen verliezen veel mensen relatief weinig. 

03 June 2010 om 02:58 door 86.83.160.63 -
447-450 aangepaste regels
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 


naar:
492-493 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:58 door 86.83.160.63 -
415-416 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om het zelfreinigend vermogen van '''[[4-6AntropischPrincipe#Eco|ecosystemen]]''', maar in het bijzonder om het '''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|zelfhelend]]''' vermogen van de mens.
450 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:46 door 86.83.160.63 -
415-416 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''', een bewustzijnsomslag maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
449 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:44 door 86.83.160.63 -
447-448 aangepaste regels
naar:
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
489-490 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:43 door 86.83.160.63 -
467-468 verwijderde regels
*'''[[http://home.versatel.nl/aron1975/Bezielde%20Kosmos.htm| Ervin Lazlo]]''' Bezielde Kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
*'''[[http://members.chello.nl/p.goedede/Interview%20Dr.Ervin%20Laszlo.html|Ervin Laszlo]]''' interview Trouw, 11 november 2004 (auteur Cokky van Limpt)
488-490 nieuwe regels


03 June 2010 om 02:42 door 86.83.160.63 -
447-448 aangepaste regels
Het rapport 'E i V' tracht door een tipje van de sluier, van de éne, onveranderlijke '''[[Werkelijkheid|werkelijkheid]]''', op te lichten aan het creëren van een '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzame samenleving]]''' en zonniger toekomst bij te dragen. De scheppingskracht zit in onszelf. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Door je met de juiste dingen bezig te houden, die goed bij je kwaliteiten aansluiten is het wel degelijk mogelijk het lot enigszins in eigen hand te nemen. 
naar:
490-491 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:40 door 86.83.160.63 -
448 verwijderde regel
491-492 nieuwe regels

03 June 2010 om 02:40 door 86.83.160.63 -
415-416 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|cultuuromslag]]''' maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
449 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

02 June 2010 om 05:31 door 86.83.160.63 -
448-463 verwijderde regels491-492 nieuwe regels

02 June 2010 om 05:30 door 86.83.160.63 -
400-401 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen.
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. In plaats van met ''feedback'' dienen politici zich in het bijzonder met ''feedforward'' besturing bezig te houden.
464 nieuwe regel
507-508 nieuwe regels

02 June 2010 om 02:05 door 86.83.160.63 -
400-401 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. Het gaat er dus nu om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen.
463 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

02 June 2010 om 01:17 door 86.83.160.63 -
92 aangepaste regel
De '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|'intersubjectieve']]''' relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''', wordt aan de hand van het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'5D-concept en Ether-paradigma']]''' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk op de gewenste veranderingen grip te krijgen, dus de levenscycli op aarde beter te beheersen.
naar:
De '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|'intersubjectieve']]''' relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''', wordt aan de hand van het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Eth|'5D-concept en Ether-paradigma']]''' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk op de gewenste '''[[Inhoud#Sam|veranderingsprocessen]]''' grip te krijgen, dus de levenscycli op aarde beter te beheersen.
01 June 2010 om 13:01 door 86.83.160.63 -
83 aangepaste regel
'''[[Akasa|Akasha]]''' is een plaats tussen tijd en ruimte, die vele namen heeft: '''[[wikipn:Swabhawat|Swabhavat]]''', '''[[http://www.burnoutherstel.nl/nulpuntveld.htm|nulpuntveld,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Prana|prana,]]''' '''[[wikipn:Levenskracht|levenskracht,]]''' '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anima_mundi_%28spirit%29|anima mundi,]]''' '''[[http://www.saint-pierre-les-bregines.org/brochures/114%20De%20wereldziel%20@%20-%20162%20kB.pdf|wereldziel,]]''' '''[[http://www.globalmind.info/index_nederlands.html|wereldgeest,]]'''
naar:
'''[[Akasa|Akasha]]''' is een plaats tussen tijd en ruimte, die vele verwante begrippen (manifestaties) kent: '''[[wikipn:Swabhawat|Swabhavat]]''', '''[[http://www.burnoutherstel.nl/nulpuntveld.htm|nulpuntveld,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Prana|prana,]]''' '''[[wikipn:Levenskracht|levenskracht,]]''' '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton|Tetragrammaton,]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anima_mundi_%28spirit%29|anima mundi,]]''' '''[[http://www.saint-pierre-les-bregines.org/brochures/114%20De%20wereldziel%20@%20-%20162%20kB.pdf|wereldziel,]]''' '''[[http://www.globalmind.info/index_nederlands.html|wereldgeest,]]'''
01 June 2010 om 12:20 door 86.83.160.63 -
58-59 nieuwe regels

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
01 June 2010 om 12:19 door 86.83.160.63 -
416-417 verwijderde regels
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
460 nieuwe regel
503-504 nieuwe regels

01 June 2010 om 12:15 door 86.83.160.63 -
56-57 aangepaste regels
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]'''
naar:
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]''':\\
'''In dit subjectieve gewaarzijn onthult zich het mysterie in zijn totaliteit, niet als denken of als voelen. Denken, voelen en lichaam zijn manifestaties van dit subjectieve gewaarzijn. Zij kunnen als zodanig nooit het mysterie van het geheel omvatten. Dit ontdekken van het subjectieve gewaarzijn is geen einde in zichzelf, maar het gloren van een nieuw begin''.
'
01 June 2010 om 12:12 door 86.83.160.63 -
55-56 aangepaste regels
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.
naar:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.\\
'''[[wikipn:Alexander_Smit_%28spiritueel_leraar%29| Alexander Smit]]''' '''[[http://www.yoga-actueel.nl/boeken/subjectiefgewaarz/subjectief.htm|''Subjectief gewaarzijn'']]'''
01 June 2010 om 12:02 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel.
naar:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. De '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel, het gaat uiteindelijk om de schijnbare weg terug.
01 June 2010 om 12:00 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
naar:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]''' slaat een brug tussen aarde en hemel.
01 June 2010 om 11:55 door 86.83.160.63 -
55-61 aangepaste regels
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
naar:
Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.

Het snijpunt van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|drie assen]]''' van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.
01 June 2010 om 11:54 door 86.83.160.63 -
267 verwijderde regel
277-282 verwijderde regels
Het snijpunt van de '''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|drie assen]]''' van het '''[[Kompaskwadrant#Lev|kompaskwadrant]]''' toont het punt waar de synthese tussen '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Bla|hemel en aarde]]''' plaatsvindt, de '''[[Unificatietheorie2#Kwin|psyche]]''' de relatie tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]'''. Dit snijpunt symboliseert het '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|eeuwige nu]]'''.\\
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door '''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing5|E = Materie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mass–energy_equivalence|Mass energy equivalence]]''', c² = '''[[wikipn:Natuurkundige_constante|constant]]''') tot uitdrukking.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing2|Lading]]''' ('''[[Aions-Aeonen-Eonen#Tij|wederkerigheid]]''') is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|ruimte-tijd]]''' die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.\\
'''[[http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm#beschouwing18|18. Kracht, impuls en energie]]'''\\
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.

291 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

01 June 2010 om 02:08 door 86.83.160.63 -
79 aangepaste regel
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
naar:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' ('''[[NieuwParadigma#Oud|levensatoom]]''') die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
01 June 2010 om 02:01 door 86.83.160.63 -
79 aangepaste regel
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''levensenergie''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
naar:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''[[Werkelijkheid#Wer|levensenergie]]''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
31 May 2010 om 12:25 door 86.83.160.63 -
79 aangepaste regel
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de levensenergie die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
naar:
Het '''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|etherische dubbel]]''' is de verdeler van de '''levensenergie''' die door de zon wordt voortgebracht en die het ''prana''
31 May 2010 om 09:16 door 86.83.160.63 -
423-424 aangepaste regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' onderscheidt vier leiderschapstypen de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
naar:
Net als het '''[[Unificatietheorie2#Kwin|Oude Testament]]''' onderscheidt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Carl Jung]]''' vier leiderschapstypen namelijk de '''Wijze''', de '''Goddeloze''', de '''Rechtvaardige''' en de '''Dwaas'''. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de '''goddeloze dwaas''' (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.
459 nieuwe regel
502-503 nieuwe regels

31 May 2010 om 03:08 door 86.83.160.63 -
319-321 aangepaste regels
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus)]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

naar:
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

388 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

31 May 2010 om 01:06 door 86.83.160.63 -
319-321 nieuwe regels
De in '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|essentie devotionele]]''' aard van '''[[wikipn:Plotinus#Uitstroming_.28emanatie.29_uit_het_.27Ene.27|Plotinus]]''' zijn filosofie kan verder worden geïllustreerd aan de hand van zijn concept van het bereiken van een extatische vereniging met het 'Ene' (de henose zie '''[[wikipn:Iamblichus_%28filosoof%29|Iamblichus)]]'''). Porphyrius vertelt dat Plotinus een dergelijke vereniging vier keer heeft bereikt in de jaren dat Porphyrius hem kende. Deze henose kan worden gerelateerd aan '''[[wikipn:Verlichting_%28boeddhisme%29|verlichting]]''', '''[[wikipn:Bevrijding|bevrijding]]''' en andere concepten van '''[[wikipn:Mystiek|mystieke vereniging]]''' in veel Oosterse en Westerse tradities. Sommigen hebben Plotinus zijn leer vergeleken met de '''[[wikipn:Hindoe|hindoe]]'''-school van '''[[wikipn:Advaita_Vedanta|Advaita Vedanta]]''' (''advaita'' "niet twee" of het "niet-duale").

387 nieuwe regel
500-501 nieuwe regels

31 May 2010 om 01:02 door 86.83.160.63 -
319-320 nieuwe regels
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
383 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

31 May 2010 om 00:57 door 86.83.160.63 -
373-376 verwijderde regels
Om de '''[[wikipn:Snaartheorie|snaartheorie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/M-theory|M-theorie]]''')  te beschrijven maakt '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Witten|Edward Witten]]''' van zowel '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_symmetry|spiegelsymmetrie]]''' als van '''[[wikipn:Supersymmetrie|supersymmetrie]]''' gebruik. Om de '''[[unificatietheorie]]''' te belichten past het rapport ‘E i V’ ook '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|beide principes]]''' toe, maar belicht '''[[LevensboomMicrokosmos|spiegelsymmetrie]]''' en supersymmetrie ('''[[complementariteit]]''') vanuit een ander gezichtspunt. Dit ''' [[Standaardmodel#Inl|gezichtspunt]]''' is gebaseerd op het
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|Standaardmodel]]''', de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_physics#C.2C_P.2C_and_T_symmetries|C-, P- en T-symmetry]]'''. De '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|T-symmetry]]''' wordt door de eeuwige duur, het eeuwige nu, de '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|absolute tijd]]''' tot uitdrukking gebracht.\\
De M van de M-theorie staat voor '''[[wikipn: Magie|Magic]]''', '''[[wikipn:Mysterie|Mystery]]''' of '''[[wikipn: The_Matrix|Matrix]]'''. Het rapport ‘E i V’ heeft het liever over '''[[http://www.bruna.nl/boeken/9789062716685|White Magic]]''', '''[[wikipn:Occultisme|Occultisme]]''', het contrast van '''[[wikipn:Zwarte_magie|Black Magic]]'''. Om de spiegelsymmetrie en de supersymmetrie in het universum te symboliseren maakt het rapport ‘E i V’ gebruik van een pedagogisch denkmodel, het zogenaamde '''[[Kompaskwadrant]]'''. Het Kompaskwadrant is net als de '''[[wikipn:M-theorie|M-theorie]]''' van '''[[wikipn:Edward_Witten|Edward Witten]]''' een multidimensionaal verklaringsmodel. De '''[[Kompaskwadrant#Tien|10 Dimensies]]''' van het kompaskwadrant worden mede aan de hand van het '''[[8-3Integratie#Boe|Boek van de getallen]]''' verklaard. De '''[[1-2Samenvatting#Inl|tweede grondstelling]]''' brengt de integratie van polariteiten tot uitdrukking.

380-382 verwijderde regels


493-494 nieuwe regels

31 May 2010 om 00:56 door 86.83.160.63 -
318-319 verwijderde regels
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
387 nieuwe regel
500-501 nieuwe regels

31 May 2010 om 00:55 door 86.83.160.63 -
319-320 nieuwe regels
'''[[http://www.geestkunde.net/uittreksels/kh-plotinos.html|Plotinus]]''' spreekt van het schouwen van het Ene. In dat schouwen echter is het onderscheid tussen mij, de '''schouwende''', en het '''aanschouwende''' Ene opgeheven. Schouwen en aanschouwde zijn niet meer te scheiden.
388 nieuwe regel
501-502 nieuwe regels

30 May 2010 om 06:08 door 86.83.160.63 -
391-392 aangepaste regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
naar:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. De economische groei van de afgelopen tien jaar is vooral een gevolg het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|''live now pay later'']]'''. De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd.
455 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

30 May 2010 om 05:52 door 86.83.160.63 -
391-393 aangepaste regels
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
'''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
naar:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van: '''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.
454 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

30 May 2010 om 05:51 door 86.83.160.63 -
391 aangepaste regel
De uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
naar:
De getallensymboliek van Pythagoras (1 + 2 + 3 + 4 = 10) sluit aan bij de uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf en kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
454 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

30 May 2010 om 05:36 door 86.83.160.63 -
391-393 nieuwe regels
De uitspraak ‘Er is geen wiskunde zonder de mens’ van Robbert Dijkgraaf kan worden geïllustreerd aan de hand van:\\
'''[[8-3Integratie#Inl|De basis]]''' van de '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|economische ordening]]''' is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen.

453 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

30 May 2010 om 05:26 door 86.83.160.63 -
381-382 verwijderde regels
Door de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Sam|werkelijkheid]]''' verkeert te interpreteren kom je niet tot goede oplossingen. Omdat de snaartheorie slechts de materiële kant behandelt mag niet worden verwacht dat deze theorie over de éne werkelijkheid uitsluitsel geeft. Door alleen beide '''[[Complementariteit|complementaire kanten]]''', '''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|'Ruimte en Duur']]''', 'Fysica en Metafysica', van de werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie, de '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Toe|relatie]]''' tussen de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en macrokosmos]]''', tussen '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Inl|Natuur en God]]''' een stapje verder.
385 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

30 May 2010 om 01:13 door 86.83.160.63 -
394 aangepaste regel
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
naar:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Eigenwijsheid, '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
450 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

30 May 2010 om 00:46 door 86.83.160.63 -
392-393 aangepaste regels
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Westen en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
449 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

30 May 2010 om 00:45 door 86.83.160.63 -
392-393 aangepaste regels
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
Om de veranderingen in het huidige tijdsgewricht te duiden kunnen deze met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
448 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

30 May 2010 om 00:43 door 86.83.160.63 -
392-393 aangepaste regels
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''' in Europa, het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
447 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

30 May 2010 om 00:41 door 86.83.160.63 -
392-393 aangepaste regels
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders in het Weseten en de behoudzucht van de geestelijkheid in het Oosten, die er een potje van hebben gemaakt. 
446 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:57 door 86.83.160.63 -
397-398 aangepaste regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
naar:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren.

De verbreiding van de '''[[wikipn:Boekdrukkunst|boekdrukkunst]]''' speelde bij de reformatie een belangrijke rol nu maakt internet het voor iedereen mogelijk zich
goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
445 nieuwe regel
488-489 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:54 door 86.83.160.63 -
189-190 verwijderde regels
'''[[KernkwadrantEnKompaskwadrant#Clie|Diegenen]]''' die hulp vragen mag je niet aan hun lot overlaten, maar ze evenmin de wet voorschrijven. Het is uiteindelijk de persoon zelf die bepaalt of en zo ja, hoe en in welke mate van de adviezen gebruik zal worden gemaakt. Mensen moeten weer gaan geloven in hun eigen kracht. We moeten anderen respecteren, zodat ze hun zelfrespect kunnen herwinnen. Hulpverleners moeten mensen helpen om zichzelf te helpen. Dat is een simpele formule maar een uitermate ingewikkelde opdracht. Professionals die die kunst verstaan moeten worden gekoesterd. Het is een permanente balanceeract.
232 nieuwe regel
485-486 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:44 door 86.83.160.63 -
393-394 nieuwe regels
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
443 nieuwe regel
486-487 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:42 door 86.83.160.63 -
451-454 aangepaste regels
*'''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/SrimadBhagavatam#Oorsprong.2FAuteur|Vyâsadeva]]''' '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/BhagavadGita|Bhagavad Gita]]'''
*'''[[http://www.theorderoftime.com/ned/persoonlijk/lied/|Vyâsadeva]]''' Bhagavad Gita
*'''[[http://bhagavata.org/inhoud.html|Vyâsadeva]]''' boek ''S'rîmad Bhâgavatam''

naar:
483-485 nieuwe regels


29 May 2010 om 23:40 door 86.83.160.63 -
392-393 verwijderde regels
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
440 nieuwe regel
486-487 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:39 door 86.83.160.63 -
441-448 verwijderde regels487-488 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:39 door 86.83.160.63 -
393-394 aangepaste regels
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
naar:
De veranderingen die nu plaats vinden kunnen met de politieke tegenstellingen tijdens de '''[[TriadeEnTetrade#Log|reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie |geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
449 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:33 door 86.83.160.63 -
393-394 nieuwe regels
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
448 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:32 door 86.83.160.63 -
393 aangepaste regel
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
naar:
Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.\\
445 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:27 door 86.83.160.63 -
471-474 verwijderde regels
*'''[[http://www.ctac.nl/downloads/pdf/Contactueel%2005%2006.pdf|Eenheid in verscheidenheid]]''', verenigd in een krachtig beeldmerk!
*'''[[http://www.integralworld.net/nl/kwdpinl.html|Ken Wilber:]]''' de mens en zijn werk
*'''[[http://www.ohmnet.nl/ayurveda|Ayurveda:]]''' 5000 jaar oude holistische geneeskunst
*'''[[http://www.evangelie-hindoes.nl/artikelen.php?aid=17&cat=2|A.S. van der Lugt]]''' 3. Het gaat om de ziel - een Christen leest de Bhagavad Gita 3
29 May 2010 om 23:26 door 86.83.160.63 -
101 aangepaste regel
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek Mens tussen hemel en aarde van Willem Schulte Nordholt laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
naar:
De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. '''[[wikipn: Biosfeer#Biogeochemische_cyclus|biogeochemische cyclus]]''', '''[[wikipn:Conjunctuur|Conjunctuurgolf]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kondratiev|Kondratiev-cyclus]]'''). De geschiedschrijving legt de macro evolutie vast. Het boek ''Mens tussen hemel en aarde'' van '''[[wikipn:Willem_Schulte_Nordholt|Willem Schulte Nordholt]]''' laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
29 May 2010 om 23:18 door 86.83.160.63 -
393-395 nieuwe regels
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

444 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:17 door 86.83.160.63 -
285-286 verwijderde regels

291-293 verwijderde regels
Willem Schulte Nordholt heeft het boek Mens tussen hemel en aarde geschreven. Dit boek laat zien dat de mens niet zo gemakkelijk geneigd is van de geschiedenis te leren. Domheid prevaleert nog steeds boven wijsheid.\\
De centrale vraag luidt waarom het volk voor het ''management by trial and error'', voor schijnoplossingen kiest en niet voor een optimistische, positieve en constructieve geestelijke gesteldheid?

298 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

29 May 2010 om 23:16 door 86.83.160.63 -
398-399 verwijderde regels
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
444 verwijderde regel
493-494 verwijderde regels

29 May 2010 om 23:15 door 86.83.160.63 -
399-400 nieuwe regels
De veranderingen die nu plaats vinden kan met de '''[[TriadeEnTetrade#Log|Reformatie]]''' worden vergeleken. Waren het eerder de uitwassen van de '''[[wikipn:Reformatie | geestelijkheid]]''', het zijn nu in het bijzonder de toezichthouders die er een potje van hebben gemaakt. 
447 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

29 May 2010 om 05:45 door 86.83.160.63 -
397-398 nieuwe regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
430-431 verwijderde regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
444 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

29 May 2010 om 05:41 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
naar:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Wel is het voor iedereen mogelijk zich met behulp van internet goed te laten informeren. De computer biedt een optie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
443 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

29 May 2010 om 04:53 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
naar:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet primair om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
442 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

29 May 2010 om 03:41 door 86.83.160.63 -
441-445 aangepaste regels
De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry|symmetrie]]''' die in de matrices (‘Persoonlijk en Onpersoonlijk’, etc. zie filognostische definities) van René Meijer naar voren komt, brengt het rapport ‘E i V’ met behulp van een tekentechniek, het '''[[wikipn: Kwadrant_van_Ofman|kwadrant]]''' tot uitdrukking. De '''[[wikipn: Supersymmetrie|supersymmetrie]]''' in het universum blijft echter verborgen.naar:
491-492 nieuwe regels

29 May 2010 om 03:40 door 86.83.160.63 -
429-430 aangepaste regels
Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
naar:
Botsende belangen kunnen een crisis veroorzaken, maar wanneer belangen synchroon lopen is er geen probleem. Het draait in deze wereld niet om '''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren?
445 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

29 May 2010 om 03:07 door 86.83.160.63 -
464 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Computernetwerk|Computernetwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network|Engelse versie]]'''
494-496 nieuwe regels


29 May 2010 om 03:03 door 86.83.160.63 -
464 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Elektrisch_netwerk|Elektrisch netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_network|Engelse versie]]'''
493-495 nieuwe regels


29 May 2010 om 02:56 door 86.83.160.63 -
460 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''', een '''[[wikipn:Sociaal_netwerk|Sociaal netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
492-494 nieuwe regels


29 May 2010 om 02:54 door 86.83.160.63 -
460 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|Maatschappelijk netwerk]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network|Engelse versie]]'''
492-494 nieuwe regels


29 May 2010 om 02:49 door 86.83.160.63 -
427-429 aangepaste regels
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen? Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de
maatschappij laten we
prevaleren?
naar:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?

Het draait in deze wereld niet om
'''[[wikipn:Computernetwerk|computernetwerken]]''', maar om hoe '''[[wikipn:Maatschappelijk_netwerk|maatschappelijke netwerken]]''' zich organiseren. Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de maatschappij laten we prevaleren? 
444 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

29 May 2010 om 02:10 door 86.83.160.63 -
427-428 aangepaste regels
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?
naar:
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen? Of met andere woorden welke '''[[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier#Ker|netwerken]]''' in de
maatschappij laten we prevaleren
?
442 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

29 May 2010 om 01:54 door 86.83.160.63 -
433-434 aangepaste regels
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''.
naar:
Door het '''[[6-2RechtsEnLinks#Win|‘u vraagt, wij draaien’]]''' van het '''[[wikipn:Cli%C3%ABntelisme|cliëntelisme]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks#Sam|twee handen]]''' op een buik politieke machtsspelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de '''[[wikipn: Tweede_wet_van_de_thermodynamica|tweede wet van de thermo dynamica]]''' geldt en waarop dus de '''[[wikipn:Entropie|entropie]]''' van toepassing is. Of met andere woorden in een gesloten systeem blijft de '''kwantiteit''', de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de '''kwaliteit''' van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Maar gelukkig bestaat er ook '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]'''. Het is de negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos.
440 nieuwe regel
487-488 nieuwe regels

28 May 2010 om 03:51 door 86.83.160.63 -
46 aangepaste regel
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' ('''[[ftp://ftp.cs.kun.nl/pub/CompMath.Found/roes.pdf|ceta stroom]]''') tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
28 May 2010 om 03:28 door 86.83.160.63 -
59 aangepaste regel
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het creatieve beginsel verbinden.
naar:
De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|creatieve beginsel]]''' verbinden.
28 May 2010 om 03:26 door 86.83.160.63 -
439-441 verwijderde regels


485-613 verwijderde regels
28 May 2010 om 03:25 door 86.83.160.63 -
57-60 nieuwe regels
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Sam|Door Plato]]''' zijn er al voorzetten gedaan, een uitverkoren klasse tot beroepsbestuurders op te leiden. In een rechtvaardige maatschappij zouden dan mensen uit de heersende klasse bij de verstandigen en wijzen in de leer moeten om in de kunst van het regeren onderricht te krijgen. Het Meta-leren heeft op ''survival of the fittest'', de  waarden en normen betrekking.

De focus van vernieuwingen ligt te veel op de kwantiteit in plaats van op de kwaliteit. Wantrouwen en angst leiden er toe dat mensen zich terugtrekken in de eigen groep, met '''[[6-Sociologie#Gre|uitsluiting van anderen]]'''. Bij het [[Meta-leren]] ([[Het Nieuwe Leren]]) gaat het meer om afleren dan om aanleren. Door ingesleten conditioneringen, gehechtheid, dogma's te laten oplossen is het mogelijk dat we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken, we ons meer met het creatieve beginsel verbinden.

66 verwijderde regel
28 May 2010 om 02:23 door 86.83.160.63 -
57 aangepaste regel
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel bereikt. 
naar:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel van wat men graag had willen bereiken
28 May 2010 om 02:03 door 86.83.160.63 -
57 aangepaste regel
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
naar:
Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed. Door de Nederland-breed doorgevoerde marktwerking heeft de overheid niet een betere regulering, maar juist het tegendeel bereikt. 
28 May 2010 om 01:42 door 86.83.160.63 -
51-53 nieuwe regels

In het '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Oude Testament]]''' is de hemel de verblijfplaats van God. Volgens recente inzichten zit het scheppingsmechanisme in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kosmisch plenum]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' verborgen. De conclusies in het rapport ‘E i V’ zijn juist tegengesteld aan de opinie van Jan Koster. Het is eerder de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia]]''', dan de wijsheid van thumos die de wereld regeert. Een oplossing ligt in het verschiet wanneer de nauwe verstrengeling tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|'Wetenschap en Politiek']]''' wordt doorbroken. De '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|essentie van het rapport]]''' is dat we moeten leren ons met de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|natuurlijke kringlopen]]''' te verbinden.\\
Net als de scheiding tussen '''[[wikipn:Scheiding_van_kerk_en_staat|'Kerk en Staat']]''' dienen ook 'Politiek en Wetenschap' duidelijk van elkaar te worden gescheiden.
28 May 2010 om 01:41 door 86.83.160.63 -
408-410 verwijderde regels
In het '''[[TriadeEnTetrade#Klas|Oude Testament]]''' is de hemel de verblijfplaats van God. Volgens recente inzichten zit het scheppingsmechanisme in het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|kosmisch plenum]]''', de '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|kwantumverstrengeling]]''' verborgen. De conclusies in het rapport ‘E i V’ zijn juist tegengesteld aan de opinie van Jan Koster. Het is eerder de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Sli|dwaasheid]]''' van '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia]]''', dan de wijsheid van thumos die de wereld regeert. Een oplossing ligt in het verschiet wanneer de nauwe verstrengeling tussen '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Sam|'Wetenschap en Politiek']]''' wordt doorbroken. De '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|essentie van het rapport]]''' is dat we moeten leren ons met de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|natuurlijke kringlopen]]''' te verbinden.\\
Net als de scheiding tussen '''[[wikipn:Scheiding_van_kerk_en_staat|'Kerk en Staat']]''' dienen ook 'Politiek en Wetenschap' duidelijk van elkaar te worden gescheiden.

436 nieuwe regel
483-484 nieuwe regels

28 May 2010 om 01:39 door 86.83.160.63 -
51-52 nieuwe regels

Met name religies maken het mogelijk de '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Geb|gebroken symmetrie]]''' tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren. Het gaat om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''.
28 May 2010 om 01:29 door 86.83.160.63 -
51-52 nieuwe regels

Het '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Sam|korte termijn denken]]''' prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|niets nieuws onder de zon]]'''. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.
28 May 2010 om 01:24 door 86.83.160.63 -
48 aangepaste regel
Het [[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]] in de maatschappij is het gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
naar:
Het '''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]]''' in de maatschappij is een gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
28 May 2010 om 01:23 door 86.83.160.63 -
47-50 nieuwe regels

Het [[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp#Ana|onbehagen]] in de maatschappij is het gevolg van verkeerde keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het is en blijft allemaal mensenwerk.\\
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.
28 May 2010 om 01:20 door 86.83.160.63 -
100-107 verwijderde regels

'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 714):\\
De voortdurende aanwezigheid in ons midden van alle elementen van strijd en '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstelling]]''' en de verdeling van rassen, volkeren, stammen, gemeenschappen en individuen in '''Kaïns en Abels''', '''wolven en lammeren''', zijn de voornaamste oorzaken van de ‘wegen van de voorzienigheid’. We vormen deze talrijke kronkelwegen van ons lot dagelijks met eigen handen, terwijl we ons verbeelden dat we een spoor volgen op de koninklijke hoofdweg van fatsoen en plicht, en klagen dan dat die wegen zo ingewikkeld en duister zijn. We zijn verbijsterd over het mysterie dat we zelf hebben gemaakt en over de raadsels van het leven ''die we maar niet oplossen'', en we beschuldigen dan de grote sfinx dat ze ons verslindt. Maar er is werkelijk geen ongeval in ons leven, geen ongeluksdag en geen tegenspoed, die niet kan worden herleid tot onze eigen daden in dit of in een ander leven. Als men de wetten van harmonie overtreedt of, zoals een theosofische schrijver het uitdrukt, ‘de wetten van het leven’, moet men erop zijn voorbereid tot de chaos te vervallen die men zelf heeft voortgebracht. Want volgens dezelfde schrijver ‘is de enige conclusie waartoe men kan komen, dat deze levenswetten zichzelf wreken, en dus dat elke wrekende engel slechts een symbool van hun reactie is’.\\
'''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 715):\\
Kennis van karma geeft de overtuiging dat als\\
‘. . . de deugd wordt gekweld en de ondeugd zegeviert\\
De mensheid tot atheïsten wordt gemaakt’,\\
dat alleen zo is doordat die mensheid altijd haar ogen heeft gesloten voor de grote waarheid dat de mens zelf zijn eigen verlosser en zijn eigen vernietiger is; dat hij de hemel en de goden, de schikgodinnen en de voorzienigheid niet hoeft te beschuldigen van de schijnbare onrechtvaardigheid die te midden van de mensheid heerst.
28 May 2010 om 01:11 door 86.83.160.63 -
380-382 verwijderde regels
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

385 nieuwe regel
485-486 nieuwe regels

27 May 2010 om 09:08 door 86.83.160.63 -
440-441 aangepaste regels
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen. Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   
naar:
487-488 nieuwe regels

27 May 2010 om 09:08 door 86.83.160.63 -
440-445 aangepaste regels
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen.
Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   naar:
De conclusie van Ruud Lubbers is juist om de participatie van de allochtonen te vergroten, maar liefde kun je niet afdwingen. Om de kloof te overbruggen is een strikter integratiebeleid nodig, maar ook de vraag wat kunnen we van elkaar leren?   
488-489 nieuwe regels

27 May 2010 om 09:07 door 86.83.160.63 -
399-400 aangepaste regels
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de ommekeer. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
naar:
In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de '''[[1-3-2Paradoxen#Omm|ommekeer]]'''. Het maakt het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
445 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

27 May 2010 om 09:05 door 86.83.160.63 -
397-398 aangepaste regels
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. Door de schijnbare weg terug, de ommekeer, is het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
naar:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.

In met name de religies gaat het om de schijnbare weg terug, de ommekeer. Het maakt
het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
444 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

27 May 2010 om 08:56 door 86.83.160.63 -
441-443 aangepaste regels
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd. Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.

naar:
488-489 nieuwe regels

27 May 2010 om 08:56 door 86.83.160.63 -
397-398 aangepaste regels
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen.
naar:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. Door de schijnbare weg terug, de ommekeer, is het mogelijk de gebroken symmetrie tussen hemel en aarde te herstellen en het eenheidsbewustzijn te ervaren.
443 nieuwe regel
490-491 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:50 door 86.83.160.63 -
303-304 nieuwe regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
387-392 verwijderde regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
489-490 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:47 door 86.83.160.63 -
301-302 nieuwe regels
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
391 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:47 door 86.83.160.63 -
441-442 verwijderde regels
Het paradigma van de ‘menselijke veiligheid’ van '''[[http://www.worldconnectors.nl|Ruud Lubbers]]''' (Volkskrant 1 november 2007) sluit op 5D aan. Dit paradigma legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van ieder mens om te streven naar binding tussen mensen, culturen, volkeren, zelfs economieën en ideeën.
443 verwijderde regel
490-491 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:45 door 86.83.160.63 -
300-301 verwijderde regels
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
388 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:45 door 86.83.160.63 -
301-302 nieuwe regels
In hun '''[[5D-concept#Rui|baanbrekende boek]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_Dynamics|''Spiral Dynamics'']]''' beschrijven Don Beck en Christopher Cowan een model van de '''bewustzijnsevolutie''' van complete culturen.
389 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:36 door 86.83.160.63 -
441-442 verwijderde regels
Het is beter om de integratiecyclus van de geschiedenis van Paul Scheffer om te keren en bij de interpretatie in plaats van eerst bij ontkenning door vervreemding te beginnen.
444 nieuwe regel
491-492 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:35 door 86.83.160.63 -
445 verwijderde regel
492-493 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:35 door 86.83.160.63 -
398-399 nieuwe regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
401-402 verwijderde regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
446 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:33 door 86.83.160.63 -
444-451 aangepaste regels
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd.

Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.
naar:
Het Westen moet zich er van bewust worden dat het te sterk op de materiële kant van de werkelijkheid is gefixeerd. Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie.
492-493 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:33 door 86.83.160.63 -
393-396 verwijderde regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

398-401 nieuwe regels
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

451 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:31 door 86.83.160.63 -
394-397 nieuwe regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

401-404 verwijderde regels
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

449-450 nieuwe regels

496-501 verwijderde regels

27 May 2010 om 07:31 door 86.83.160.63 -
448 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:29 door 86.83.160.63 -
447-450 verwijderde regels494-495 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:28 door 86.83.160.63 -
393-396 verwijderde regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

398-401 nieuwe regels
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.

De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.

451 nieuwe regel
498-499 nieuwe regels

27 May 2010 om 07:26 door 86.83.160.63 -
398-401 nieuwe regels
De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de middenweg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. 

434-437 verwijderde regels
De '''[[Kompaskwadrant#Lev|verticale as]]''' ('''[[wikipn:Axis_mundi|Axis_mundi]]''', '''[[http://www.agatentafelen.nl/tafelen/hermes.html|de Staf van Hermes]]''', de staf van '''[[wikipn:Mercurius_%28mythologie%29|Mercurius]]''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn|Sutratman]]''', De Caduceus, '''[[wikipn:Esculaap|Esculaap]]''', de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen 5e Dimensie]]''') toont ook de middenzuil van de levensboom. De '''[[HermeneutischeCirkel|Staf van Hermes]]''' wordt beschouwd als de sleutel en '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|de weg]]''' van '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijke]]''' (spirituele) ontwikkeling.

In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen. 

450 nieuwe regel
497-498 nieuwe regels

27 May 2010 om 06:00 door 86.83.160.63 -
392-393 aangepaste regels
Een '''' [[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
naar:
Een '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
449 nieuwe regel
496-497 nieuwe regels

27 May 2010 om 06:00 door 86.83.160.63 -
392-393 nieuwe regels
Een '''' [[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|mens]]''' heeft een '''[[goo:persoonlijkheid|persoonlijkheid]]''', bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend wezen dat vreselijk kan '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Zon|blunderen]]'''.
448 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:54 door 86.83.160.63 -
265-266 aangepaste regels
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[1-2Samenvatting|Unificatietheorie]]'''  ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Kompaskwadrant]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
naar:
||'''[[wikipn:Categorie:Alles|Categorie: Alles]]''' ||'''[[wikipn:Categorie_%28filosofie%29|Categorie:]]''' || ||'''[[Unificatietheorie2#Gem|'Bewustzijnsschil']]''' ||
||'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|Culturele evolutie]]''' ('''[[wikipn:Cultuurfilosofie|filosofie]]''') ||'''Gechiedenis''' ||'''[[goo:Visies|Filognosie]]''' ||'''[[Unificatietheorie]]''' ||'''[[TriadeEnTetrade|Triade en Tetrade]]'''
296 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:45 door 86.83.160.63 -
383-385 aangepaste regels
naar:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.

491-492 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:42 door 86.83.160.63 -
440-444 verwijderde regels
Het '''[[http://www.integralworld.net//nl/wenden.html|verslag]]''' van Frank Visser van de manifestatie “Klaar om te wenden?” bij het afscheid van ex-SER voorzitter Herman Wijffels laat zien dat er wel degelijk een verband ligt. Om met het veranderen van de structuur een begin te maken is de strategie “Klaar om te wenden?” een goed initiatief.\\
Spiral Dynamics is kort gezegd een theorie over de ontwikkeling van waardepatronen in de mens en de samenleving, die door de Amerikaanse psycholoog Clare Graves – een tijdgenoot en geestverwant van Maslow -- is ontwikkeld.\\
Don Beck is net terug van een bezoek aan het Midden-Oosten, waarvan hij op de hem eigen wijze verslag deed. Hij poneerde de uitdagende stelling dat het in het huidige Midden-Oosten niet om religie gaat, zoals het in het toenmalige Zuid-Afrika niet om ras ging, wat betreft de kern van het conflict. Veeleer zijn er botsende '''[[8-3-1WaardenEnNormen|waardepatronen]]''', die aan het licht gebracht moeten worden voordat aan een oplossing kan worden gedacht.\\
Op basis van '''[[http://users.skynet.be/academie.levenskunst/integrale%20visie.htm|Spiral dynamics]]''' is het mogelijk integrale, gemeenschappelijke visies te ontwikkelen.

489-490 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:40 door 86.83.160.63 -
493-496 verwijderde regels27 May 2010 om 05:40 door 86.83.160.63 -
383-384 aangepaste regels
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
naar:
494-495 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:39 door 86.83.160.63 -
383-384 aangepaste regels
naar:
'''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Sam|Jan Bommerez]]''' ('''Cultuur is veel sterker dan strategie''' 9 april 2010) legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.
495-496 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:18 door 86.83.160.63 -
381-383 aangepaste regels
Het onderzoeksrapport ‘E i V’ draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

naar:
Het '''[[8-3Integratie#Inl|onderzoeksrapport ‘E i V’]]''' draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

494-495 nieuwe regels

27 May 2010 om 05:16 door 86.83.160.63 -
381-385 aangepaste regels
naar:
Het onderzoeksrapport ‘E i V’ draagt een '''[[wikipn:Methodologie|methodologisch]]''' karakter. Het biedt een universeel '''referentiekader''', namelijk de '''[[Unificatietheorie2#Gem|‘bewustzijnsschil’]]''' om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de '' 'Kwantumshift in het wereldbrein' '' geleidelijk plaatsvindt. Door het zelfbewustzijn maken we deel uit van onze eigen evolutie. Waar kiezen we voor '''[[1-3EvolutieOfDevolutie|evolutie of devolutie]]'''? Het is net als met '''[[Kompaskwadrant#Twe|Geest en Lichaam]]''', hemel en aarde, '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Zo boven, Zo beneden]]''', ''top down'' en ''bottom up'', deductief en inductief. Het zijn de twee '''[[Complementariteit|complementaire]]''' kanten van een medaille, het is de '''[[goo:Psyche|psyche]]''', de schakel tussen geest en lichaam waar het in de ''Kwantumshift'', de Unificatietheorie echt om draait.

494-495 nieuwe regels

27 May 2010 om 02:50 door 86.83.160.63 -
46 aangepaste regel
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een beweging tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
naar:
Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een '''[[8-3Integratie#Inl|golfbeweging]]''' tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
27 May 2010 om 02:39 door 86.83.160.63 -
447-450 verwijderde regels
'''[[http://www.integralworld.net/nl/vanlommel.html|Frank Visser]]''' NIEUW LICHT OP DE BIJNA-DOOD ERVARING? Uniek onderzoek van cardioloog '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Van Lommel]]''' trekt wereldwijd de aandacht\\
Pogingen om het menselijk bewustzijn in verband te brengen met (of zelfs te verklaren uit) subatomaire deeltjes of een universeel quantumveld hebben mij persoonlijk nooit echt kunnen overtuigen. Als ''dat'' ons voorland is, dan ga ik nog liever gewoon dood... God woont niet tussen de fotonen, maar Hij heeft (als Hij al bestaat) de wereld waartoe die '''fotonen''' behoren geschapen, naast een groot aantal andere, psychische en geestelijke werelden. Het is ''dat'' of het materialisme denk ik.\\
'''Van Lommel''' grijpt in zijn poging de BDE te verklaren – of liever gezegd: het menselijk bewustzijn in het algemeen – eveneens naar de moderne fysica, die het verschijnsel van de zgn. non-lokaliteit heeft ontdekt. In zijn visie is het menselijk bewustzijn iets wat uitstijgt boven het fysieke lichaam (en de hersenen), het behoort tot de zgn. non-lokale of niet-plaatselijke werkelijkheid.

448-464 verwijderde regels
27 May 2010 om 02:38 door 86.83.160.63 -
45-46 nieuwe regels

Het 'en-en'/'of-of' '''[[7-Filosofie#Inl|mechanisme]]''' achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van '''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras]]''' tot uitdrukking gebracht. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een beweging tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|cyberneticus]]'''. De '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|mens]]''' maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen ('''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]'''). 
26 May 2010 om 23:19 door 86.83.160.63 -
391-392 aangepaste regels
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de '''[[7-Filosofie#Inl |eonenhypothese]]''' Jean Charon. De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
468 nieuwe regel
515-516 nieuwe regels

26 May 2010 om 12:19 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een |Geestkunde]]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
naar:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een|''Geestkunde'']]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
383 nieuwe regel
514-515 nieuwe regels

26 May 2010 om 12:19 door 86.83.160.63 -
296-297 aangepaste regels
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
naar:
Met name de boeken van '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Ervin Laszlo]]''' en het  boek '''[[4-2GeestkundeEnKubus#Een |Geestkunde]]''' van '''[[http://www.geestkunde.net/deel7.shtml |Freek van Leeuwen]]''' geven een '''[[NieuwParadigma#New|nieuw perspectief]]''' op een '''[[NieuwParadigma#Oud|oud paradigma]]'''. Of met ander woorden voor het '''[[NieuwParadigma#New|nieuwe paradigma]]''' geldt '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Goe|er is niets nieuws onder de zon]]'''.
382 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

26 May 2010 om 10:57 door 86.83.160.63 -
404-405 verwijderde regels

426-427 aangepaste regels
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. 
naar:
In het rapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e Dimensie, om de begrippen '''[[Complementariteit#Per|'Persoonlijkheid en Individualiteit']]'''. Het biedt een kader om ‘Zo boven, zo beneden’, ‘top down en bottom up’ met elkaar te verbinden. Het symbool van de verticale as komt met de '''[[NieuwParadigma#Oud|draad van Ariadne]]''', met '''[[http://www.stichtingtijd.nl/publicaties_prigogine.html|'De pijl van de tijd bestaat echt']]''' overeen
465 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

26 May 2010 om 10:36 door 86.83.160.63 -
53 aangepaste regel
Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn. Het leven bestaat uit allebei.
naar:
'''Elke levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn'''. Het leven bestaat uit allebei.
26 May 2010 om 08:12 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro, ziel en '''[[Ether-paradigma#Denkr|wereldziel]]''' ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
466 nieuwe regel
513-514 nieuwe regels

26 May 2010 om 05:10 door 86.83.160.63 -
391-394 nieuwe regels
'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|Opvoeding en omgeving]]''' '''kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn''' ('''[[http://www.kloone.anjeroosjen.com/nederlands/wetenschappers/frankgrosveld.htm|Frank Grosveld]]''' en '''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/home.html|Jos de Mul]]''' Volkskrant 3 april 2010):\\
In de loop van de tijd ging de slinger in dit '''[[wikipn:Nature-nurture-debat|''Nature-nurture''-debat]]''' regelmatig heen en weer tussen die beide polen. Zo werd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw alle nadruk gelegd op opvoeding en omgeving. Een criminoloog als '''[[wikipn:Wouter_Buikhuisen|Buikhuisen]]''', die toen onderzoek wilde doen naar biologische factoren van crimineel gedrag, werd slachtoffer van een ware hetze. Mede door de grote vlucht die het '''[[5-2CarlJung#Sam|genetisch]]''' onderzoek heeft genomen, is de slinger weer teruggegaan richting '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|natuurlijke aanleg]]'''. Men hoopt voor iedere individuele eigenaardigheid een genetische aanleg te vinden.\\
De '''[[wikipn: Jean-Baptiste_de_Lamarck|lamarckiaanse]]''' wending in de moleculaire biologie naar de '''[[wikipn:Epigenetica|epigenetisch]]''' gedreven overerving is tegen deze achtergrond bijzonder relevant. Wat het onderzoek immers laat zien is dat natuur en opvoeding zeer nauw zijn verstrengeld. Niet in de zin dat ontwikkeling ‘van allebei een beetje’ is, maar omdat de effecten van opvoeding en omgeving zelf '''[[wikipn: Genetica |overerfbaar]]''' kunnen zijn.

465 nieuwe regel
512-513 nieuwe regels

26 May 2010 om 05:00 door 86.83.160.63 -
479 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]] [[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
507-509 nieuwe regels


26 May 2010 om 04:57 door 86.83.160.63 -
479 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Epigenetica|Epigenetica]] [[http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics|Engels versie]]'''
507-509 nieuwe regels


26 May 2010 om 03:55 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
De mens is door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') de fakkeldrager van de bewustzijnsevolutie. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
460 nieuwe regel
506-507 nieuwe regels

26 May 2010 om 03:32 door 86.83.160.63 -
144 aangepaste regel
'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
naar:
'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
26 May 2010 om 02:58 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''')  heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de '''[[Communicatie#Inh|mystici]]''' geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
459 nieuwe regel
505-506 nieuwe regels

26 May 2010 om 00:57 door 86.83.160.63 -
389-390 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''', de '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|zelfverwerkelijking]]''' ('''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|zelf-ontplooiing]]''') heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
458 nieuwe regel
504-505 nieuwe regels

26 May 2010 om 00:49 door 86.83.160.63 -
143-150 nieuwe regels

'''[[5-Psychologie#Zes|W.T.S. Thackara]]''' '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|''Ken uzelf:'']]''' ''De mens die evolueert'':\\
''Lucas'' heeft misschien de dubbelzinnigheid op die manier bewust gebruikt om beide betekenissen tot uitdrukking te brengen, die in de vergelijkbare ‘verborgen’ uitspraak van Jezus in ''Thomas'' openlijk worden verkondigd:

->Jezus zei, ‘Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent.    – Gezegde 3

->Een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|soortgelijke]]''' maar duidelijk meer verticale relatie wordt in de '''[[wikipn:Bhagavad_gita|''Bhagavad Gîtâ'']]''' tot uitdrukking gebracht, waar Krishna Arjuna adviseert dat\\
een wijs persoon het zelf door het Zelf zou moeten verheffen; laat hij het Zelf niet verlagen; want het Zelf is de vriend van het zelf, en alleen het zelf is de vijand van het Zelf. Het Zelf is de vriend van de mens die zichzelf heeft overwonnen; . . . door het Zelf met het zelf te aanschouwen, is hij tevreden.    – 6:5-6, 20
25 May 2010 om 23:48 door 86.83.160.63 -
381-382 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschappen, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
449 nieuwe regel
495-496 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:46 door 86.83.160.63 -
381-382 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is het '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
448 nieuwe regel
494-495 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:46 door 86.83.160.63 -
381-382 aangepaste regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren.
naar:
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren. Of met andere woorden het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
447 nieuwe regel
493-494 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:45 door 86.83.160.63 -
381-382 nieuwe regels
Door de interacties van het '''[[4-6AntropischPrincipe#Ene|Zelf-eon (de ziel)]]''' heeft de mens op de bewustzijnsevolutie indirect invloed. Eerder zijn het de mystici geweest die de via de macrokosmos ('''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''') ontvangen boodschap, de wederkerigheid tussen micro en macro ïllustreren.
446 nieuwe regel
492-493 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:35 door 86.83.160.63 -
379-380 aangepaste regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
443 nieuwe regel
489-490 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:25 door 86.83.160.63 -
459 aangepaste regel
*'''[[Globaal_brein|Globaal brein]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_brain|Engelse versie]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Globaal_brein|Globaal brein]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_brain|Engelse versie]]'''
488-490 nieuwe regels


25 May 2010 om 23:24 door 86.83.160.63 -
459 nieuwe regel
*'''[[Globaal_brein|Globaal brein]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Global_brain|Engelse versie]]'''
488-490 nieuwe regels


25 May 2010 om 23:18 door 86.83.160.63 -
379-380 aangepaste regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de Oerbron van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
naar:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de '''[[wikipn:Oerstof|Oerbron]]''' van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
442 nieuwe regel
487-488 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:15 door 86.83.160.63 -
379-380 aangepaste regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de Oerbron van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen.
naar:
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de Oerbron van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt voor de tegengestelde bewegingen tussen '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|‘Geest en Lichaam’]]''', '''[[4-2GeestkundeEnKubus|’Geestkunde]]''' en '''[[wikipn:Natuurkunde|Natuurkunde’]]''', '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|’Materie en Bewustzijn’]]''', '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|‘Involutie en Evolutie’]]'''. Van deze oerbron is echter nog niets bekend. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Het is '''[[wikipn:The%C3%AFstisch_evolutionisme|theïstisch evolutionisme]]''' dat de synthese tussen religie en wetenschap tot stand kan brengen.
441 nieuwe regel
486-487 nieuwe regels

25 May 2010 om 23:04 door 86.83.160.63 -
476-477 aangepaste regels
naar:
*'''[[wikipn:Enterprise_resource_planning|Enterprise resource planning]]'''
485-487 nieuwe regels


25 May 2010 om 22:48 door 86.83.160.63 -
475-476 aangepaste regels
*'''[[wikipn:Categorie:Alles| Wikipedia Categorie:Alles]]'''
naar:
*'''[[wikipn:Categorie:Alles| Wikipedia Categorie: Alles]]'''
484-486 nieuwe regels


25 May 2010 om 22:47 door 86.83.160.63 -
475-476 aangepaste regels

naar:
*'''[[wikipn:Categorie:Alles| Wikipedia Categorie:Alles]]'''
484-486 nieuwe regels


25 May 2010 om 22:36 door 86.83.160.63 -
366-368 nieuwe regels
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

373 nieuwe regel
484-485 nieuwe regels

25 May 2010 om 22:33 door 86.83.160.63 -
365-377 verwijderde regels
In het '''[[wikipn:Nieuwe_Testament|Nieuwe Testament]]''' van de '''[[wikipn:Bijbel|Bijbel]]''', staat de '''[[wikipn:Gelijkenis_van_de_talenten|gelijkenis van de talenten]]'''.\\
Om de kwaliteit van besluiten te verbeteren is het niet nodig embryo’s te manipuleren. We moeten er wel moeite voor willen doen om de talenten die we hebben ontvangen tot '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vie|ontplooiing]]''' te brengen.

'''[[http://www.holyhome.nl/gel-16.html|Verhaal (Matteüs 25: 14 - 30)]]'''\\
"Het is als met iemand die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich en vertrouwde hun zijn eigendommen toe. Aan de ene gaf hij vijfduizend goudstukken, aan een andere tweeduizend en aan een derde duizend; ieder kreeg wat hij aankon. Toen vertrok hij. Onmiddellijk ging de dienaar die vijfduizend goudstukken had gekregen, er zaken mee doen en hij verdiende er vijfduizend bij. Zo deed ook de tweede en hij verdiende er tweeduizend bij. Maar de dienaar die duizend goudstukken had gekregen, ging een gat graven en verstopte het geld van zijn heer daarin.\\
Een hele tijd later keerde de heer van die dienaars terug en hij riep hen ter verantwoording. De dienaar die vijfduizend goudstukken had gekregen, kwam naar hem toe en overhandigde hem er nog vijfduizend: Heer, u hebt mij er vijfduizend gegeven, kijk, ik heb er nog vijfduizend bijverdiend. Uitstekend, zei zijn heer. Je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij. Toen kwam de dienaar die er tweeduizend had gekregen: Heer, u hebt mij er tweeduizend gegeven, kijk, ik heb er tweeduizend bijverdiend. Uitstekend, zei zijn heer. Je bent een goed en trouw dienaar. Iets kleins heb je goed beheerd, nu zal ik je over iets groots aanstellen. Kom binnen en vier feest met mij. Toen kwam ook de man die er duizend had gekregen: Heer, ik weet dat u streng bent; u maait waar u niet gezaaid hebt, en u oogst waar u niet hebt uitgezet. Ik was bang en ben daarom uw geld in de grond gaan verstoppen. Hier hebt u het weer terug. Jij slechte, luie dienaar! Antwoordde zijn heer hem. Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en oogst waar ik niet heb uitgezet. Waarom heb je mijn geld dan niet op de bank gezet? Dan had ik het bij mijn thuiskomst met rente kunnen opvragen. Neem hem die duizend goudstukken af en geef ze aan hem die er al tienduizend heeft! Want iedereen die iets heeft, krijgt nog meer en heeft overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal wat hij heeft nog worden afgenomen. En gooi die nutteloze dienaar eruit, de duisternis in! Daar zal hij huilen en knarsetanden!"

Het draait primair om hoe kunnen we de '''kwaliteit''' van de besluiten verbeteren. Er dient wel degelijk met de keerzijde van de evolutietheorie rekening te worden gehouden dat er van doelgerichtheid in de natuur sprake is. Het gaat er dus om, net zoals eerder '''[[Unificatietheorie#zon|Jared Diamond]]''' heeft betoogd, een manier te vinden om mensenmassa’s in bedwang te houden. Volgens Jared Diamond zijn daarvoor de religies uitgevonden.

Jared Diamond, '''Wees zuinig op de polder''' (Volkskrant 12 juni 2004):\\
Er zijn twee scenario’s voor de komde vijftig jaar: een prachtig scenario dat we kiezen of een minder prettig (doemscenario) dat we niet kiezen. Of de Haïti’s, Rwanda’s, Iraks en Afghanistans vermeerderen zich, we kappen de laatste bossen, pompen de laatste olie op en gaan ten onder in oorlog en terrorisme, of we erkennen de problemen en doen er wat aan. De Eerste Wereld moet zijn ecologische impact matigen. Dat kan op twee manieren: minder bevolkingsgroei, en dat lukt al aardig. En minder consumptie. Er is vis en hout genoeg, als we het beter managen. Onmogelijk? Misschien. Maar doorgaan is geen optie. Daarom zeg ik: de toekomst wordt bepaald door de keuzes die we maken.\\
De '''[[OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap|''balanceerdraad'']]''' zien als een verbinding een brug, naar een betere toekomst op korte en langere termijn. Er is innerlijke moed voor nodig om over de draad te lopen. Het gevoel zegt dat we ons evenwicht kunnen verliezen, dat we kunnen vallen en ons gezicht kunnen verliezen. We worden angstig. De gedachte dat we kunnen vallen krijgt de overhand, gaat overheersen. De hindernis vermijden is kiezen voor de gemakkelijkste weg, '''niets doen'''. Alleen door onze '''[[5-1DanMillman#Inl|denkgewoonten door ons voelen]]''' te laten beïnvloeden kunnen we een hoopvollere toekomst creëren, we hebben het zelf in handen. Door te ontspannen en rustig na te denken over wat ons aan de overkant wacht is het wel mogelijk de hindernis van de '''balanceerdraad''' te nemen. Voor het nemen van een innerlijke hindernis moeten we vaak eerst door een muur breken. Het spontane, argeloze kind in ons wakker schudden.

369-372 verwijderde regels480-481 nieuwe regels

25 May 2010 om 06:54 door 86.83.160.63 -
392-393 nieuwe regels
De beide zijden van de medaille kunnen echter niet gelijk zijn anders is er sprake van een evenwichtssituatie. Het is de Oerbron van universeel leven ('''[[wikipn:Vladimir_Solovjov|Solovjov]]'''), de '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''' die zorgt v