Site.LevensboomMicrokosmos History

Hide minor edits - Show changes to output

Added line 464:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wikiComplementary_colors|Complementary colors]]'''
Added line 622:
/
Changed line 317 from:
678: Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
to:
678: Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
Changed line 398 from:
P. 35: De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande linker diagram geschetst.\\
to:
P. 35: De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande linker diagram geschetst.\\
Added line 463:
*'''[[https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Farbkontraste|Sieben Farbkontraste]]'''
Changed lines 162-163 from:
''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
In de
''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’\\
to:
'''[[8-3Integratie#Boe|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van
de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘%blue%Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.%black%’\\
Added line 472:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Archeus|Archeus]]''' (Archaeus)
August 28, 2016, at 12:13 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 460-463:
*'''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtbreking|Lichtbreking]]'''
*'''[[wikipn:Permittiviteit|Permittiviteit]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_refraction |Atmospheric refraction]]''' & '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction|Diffraction]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_%28vision%29|Contrast]]''' (vision)
August 14, 2016, at 09:17 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 79-80:

->%blue%''De spiegel van de ziel kan niet tegelijk de aarde en de hemel weerkaatsen; de één verdwijnt van zijn oppervlak wanneer de ander erin wordt weerspiegeld.'' %black%('''[[ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|Edward Bulwer-Lytton]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Zanoni|''Zanoni'']]''' '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/1_3blindeleiders.html|boek 4, hfst. 9]]''')
July 29, 2016, at 09:57 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 91-98:

->'''[[http://www.evenatuur.nl/reflections/|De wereld als een spiegel]]'''\\
%blue%''De mens is de verbinding tussen hemel en aarde\\
volgens het principe\\
dat alles wat zich in jezelf bevindt\\
-de microkosmos-\\
zich ook daarbuiten manifesteert\\
-de macrokosmos-''
March 17, 2016, at 02:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
to:
->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.\\
Added lines 421-422:
*'''[[wikipn:Mahatmabrieven|Mahatmabrieven]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Letters|Engelse versie]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey|Alice Bailey ]]''' '''[[https://docs.google.com/file/d/0B8mO5roJ5mw0MEFGOTdMM1RxcTA/edit?pref=2&pli=1|'' Telepathy and the Etheric Vehicle'']]''' ('''[[http://www.bol.com/nl/p/telepathie-en-het-etherisch-lichaam/666749289/|''Telepathie en het etherisch lichaam'']]''')
Deleted lines 12-13:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het '''[[wikipn:Hooglied|Hooglied, 28]]''')
Deleted lines 18-19:
->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' %blue%''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
Added lines 78-80:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het '''[[wikipn:Hooglied|Hooglied, 28]]''')

->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' %blue%''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
Changed line 21 from:
->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' ''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
to:
->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' %blue%''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
Changed lines 345-349 from:
|| ||
to:

De vier genoemde lichamen worden ook 'wezensdelen' genoemd. Dezelfde geleding vinden we terug in de natuur. Een mineraal heeft alleen een fysieke verschijning; het vertoont geen tekenen van leven, heeft geen gevoelens en kan zichzelf niet besturen. Een plant echter is een levend wezen en bestaat voornamelijk op fysiek en etherisch niveau. Bij een dier zijn drie niveaus vertegenwoordigd: het heeft een fysieke vorm, het leeft en het heeft een wereld van belevingen. Bij de mens tenslotte vinden we ook het vierde niveau, dat van het IK.

Bij een gezond mens zijn de vier wezensdelen in evenwicht. Ziekteverschijnselen kunnen verklaard worden als een verstoring van deze harmonie.
||
||
Added lines 340-345:
De antroposofische arts of therapeut heeft nog een andere invalshoek om naar de mens en naar ziekte en genezing te kijken. De kern hiervan is dat de mens wordt gezien als een wezen dat in twee werelden leeft, een materiële en een geestelijke.\\
- Het deel van de mens dat we fysiek noemen, het ''fysieke lichaam'', maakt deel uit van de materiële wereld, anders gezegd: van het ''element aarde''. We staan met die wereld in contact via de zintuigen en via de andere organen van ons lichaam. Behalve een fysiek lichaam heeft een mens ook nog een 'etherisch' lichaam, een 'astraal' lichaam en een 'ik-organisatie'.\\
- Het etherische lichaam, ook ''levenskrachtenlichaam'' genoemd, doortrekt het fysieke lichaam en verzorgt de levensprocessen die zich hierin afspelen: opname van stof door de voeding, verwerking en assimilatie ervan, uitscheiding van afvalstoffen, groei, voortplanting, regeneratie. Bij al deze processen is het ''element water'' levensnoodzakelijk. De gehele levende natuur (dus ook planten en dieren) is doortrokken van levenskrachten.\\
- Het astrale lichaam of ''zielelichaam'' omgeeft het etherische en het fysieke lichaam en is de bron van ons bewustzijn, onze gevoelens en emoties, onze sympathie en antipathie, onze wilsimpulsen. Deze vermogens krijgen we mee bij onze geboorte en zijn in essentie verbonden met het ''element lucht''. Ook de dieren hebben een astraal lichaam.\\
- Tenslotte is er de eigenlijke wezenskern van de mens, zijn ''IK''. Met zijn IK is de mens in staat zelf sturing te geven aan zijn leven. Het is de bron van zijn idealen en is de zingever in zijn leven. Door deze individuele, persoonlijke ik-kracht kunnen wij spreken, denken en creatief en moreel handelen. Het werkt als 'ik-organisatie' door het astrale, het etherische en het fysieke lichaam heen, via de ''warmte''. Het Ik drukt zich in de eerste plaats uit in de warmteprocessen in ons lichaam.
|| ||
Changed lines 339-340 from:
%lfloat width=400Px% Attach:Aeth.jpg
to:
%lfloat width=300Px% Attach:Aeth.jpg
Changed lines 338-340 from:
%rfloat width=200Px% Attach:Aeth.jpg
to:
'''Antroposofie''' - de vierledige organisatie van de mens:
%lfloat width=400Px% Attach:
Aeth.jpg
Changed line 338 from:
to:
%rfloat width=200Px% Attach:Aeth.jpg
Added line 431:
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2001/4/Telescoop.pdf |Edi D. Bilimoria]]''' Een omgekeerde telescoop – Het samenkomen van wetenschap en occulte wetenschap op lange termijn
Deleted line 436:
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Added line 439:
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Changed line 441 from:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''', '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Etheric_body|Etheric body]])
to:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''', '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Etheric_body|Etheric body]]''')
Added line 438:
*'''[[http://www.anandgholap.net/Man_And_His_Bodies-AB.htm| Annie Besant]]''' Man and His Bodies
Deleted line 438:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
Changed line 440 from:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
to:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''', '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Etheric_body|Etheric body]])
Added line 444:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
Added line 431:
*'''[[wikipn:Venus_voor_de_spiegel_%28Velázquez%29|Venus voor de spiegel]]''' ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez|Velázquez]]''')
August 16, 2015, at 07:45 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 41-45:
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.

Deleted lines 51-55:

->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.

->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
August 13, 2015, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 44 from:
%red%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
to:
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
August 13, 2015, at 05:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 43 from:
%blue%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
to:
%red%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
August 13, 2015, at 05:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 44 from:
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
to:
%red%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
Changed line 48 from:
->%blue%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
to:
->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
August 13, 2015, at 05:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 43-44 from:
''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
to:
%blue%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
Added lines 47-49:

->%blue%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.
August 13, 2015, at 03:44 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 64-65:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
Changed lines 67-68 from:
->'''[[http://www.amazon.com/Creative-Happiness-Journey-J-Krishnamurti/dp/1937902218|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
to:
->'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
Added lines 72-73:

->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
August 13, 2015, at 03:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 69 from:
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
to:
->'''[[http://www.amazon.com/Creative-Happiness-Journey-J-Krishnamurti/dp/1937902218|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
August 13, 2015, at 03:32 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 40-46:

->'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Baruch de Spinoza:]]''' ''Toch kan de natuur niet worden weerstreefd en behoudt ze haar vaste en onveranderlijke orde.''\\
''Toch worden harten niet door wapenen, maar door Liefde en Edelmoedigheid overwonnen.''\\
''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
%blue%''Facies totius Universi, quamvis infinitis modis variet, manet tamen semper eadem'' %black%('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/inleidingdeel2.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II p. 1)\\
('The face of the whole universe, though it varies in infinite modes, yet remains always the same', Correspondence of Spinoza, Letter 64)
August 13, 2015, at 03:26 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 25-26:
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
Added lines 40-43:

->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

->'''[[Communicatie2#Mys|Evelyn Underhill:]]''' %blue%''all creatures in God and God in all creatures. Lucidity of this sort seems to be an enormous enhanced form of the poetic consciousness of otherness; in natural things''.
August 13, 2015, at 03:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 26 from:
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
to:
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
August 09, 2015, at 10:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 260 from:
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
to:
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[Inhoud2#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
July 29, 2015, at 10:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 66 from:
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
to:
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' %blue%''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
July 29, 2015, at 08:38 AM by 86.83.160.63 -
Added line 399:
*'''[[http://wichm.home.xs4all.nl/psygeest.html|Michael Rogge]]''' PSYCHOLOGIE en ''GEESTELIJKE BEWEGINGEN''
July 25, 2015, at 11:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
->%blue%'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
to:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' %blue%''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
July 22, 2015, at 01:26 AM by 86.83.160.63 -
Added line 414:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Harding|Douglas Harding]]''' '''[[http://www.headless.org/Extra/douglas-in-dutch.htm|''Leven zonder hoofd'']]'''
July 22, 2015, at 12:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 331 from:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||Shekinah   || ||(Schechinah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
July 22, 2015, at 12:52 AM by 86.83.160.63 -
July 20, 2015, at 09:58 AM by 86.83.160.63 -
Added line 399:
*'''[[http://www.ciis.edu/Public_Programs/Nondual_Wisdom_Conference_SP15/Presenters/Prendergast_John_SP15.html|John J. Prendergast]]''' '''[[http://www.amazon.com/Sacred-Mirror-Nondual-Wisdom-Psychotherapy/dp/1557788243|''Sacred Mirror'':]]'''  Nondual Wisdom and Psychotherapy
July 04, 2015, at 08:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 129-133 from:
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 


to:
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.\\
%black%
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 
July 04, 2015, at 07:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 124-126 from:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):\\
In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor
''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE
'' (p. 137):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/sleuteltottheosofie/sleuteltheosofie.pdf|H.P. Blavatsky]]''' '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|''De sleutel tot de theosofie'']]''' (p. 137):\\
Added line 126:
162/163: In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
Changed lines 128-133 from:
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.
to:
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.\\
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 


May 25, 2015, at 11:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het Hooglied, 28)
to:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het '''[[wikipn:Hooglied|Hooglied, 28]]''')
May 22, 2015, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Added line 337:
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Spi|Het rechter kwadrant]]''' brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het kwadrant geeft schematisch de viervoudige indeling, de '''Tussennatuur''' van de Kabbalah, het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' weer. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
May 22, 2015, at 03:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 326-327 from:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
to:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.\\

Voor het onderstaande linker kwadrant ''''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/qabbalah.pdf|nӗshāmā, rūah, nefesh en gūf]]'''' zie het boek ''De viervoudige aard van de mens'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]'''.
May 22, 2015, at 03:35 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 413-417:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
Deleted lines 429-433:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
May 22, 2015, at 03:33 AM by 86.83.160.63 -
May 22, 2015, at 02:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 425 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
Deleted line 442:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
May 22, 2015, at 02:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 326-327 from:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
to:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
Deleted line 392:
May 22, 2015, at 02:44 AM by 86.83.160.63 -
May 15, 2015, at 01:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 401 from:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' ''Een benadering van theosofie''
to:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' '''[[http://www.beslist.nl/boeken/d0000052355/Een_benadering_van_theosofie.html|''Een benadering van theosofie'']]'''
Changed line 188 from:
||2. Linga-sarira ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
to:
||2. '''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Linga-sarira]]''' ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
Deleted line 254:
Added line 419:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
Deleted line 436:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
Deleted lines 414-418:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
Added line 416:
*'''[[https://nieuwetijdskinderen.wordpress.com/alles-over-je-7-lichamen/|Alles over je 7 lichamen]]'''
Added line 418:
*'''[[http://www.ascensie.nl/subtiellichamen.htm|Etherisch en astraal lichaam]]'''
Added lines 425-429:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
Deleted lines 414-421:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
Deleted line 419:
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
Added lines 425-433:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''' ('''[[8-Ethiek|Ethiek]]''')  ||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens <----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
Changed line 125 from:
In het bovenstaande rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
to:
In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
Changed line 120 from:
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
to:
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|''' ||'''|''' ||'''|''' ||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. Fysica  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
Changed lines 121-122 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes')  ||
||
'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%('''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''')   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''  ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. Fysica  ||
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]'''  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes')  ||
Changed line 122 from:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier natuurkrachten)||
to:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%('''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''')   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica (vier fundamentele natuurkrachten) ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
Changed lines 121-122 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2.   ||
||
'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]'''  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier natuurkrachten)||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
Changed lines 121-122 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. Levenskunst  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||%blue%2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2.   ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' ||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
Changed line 122 from:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
to:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||%blue%2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
Changed line 122 from:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
to:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
Changed lines 118-119 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier fundamentele natuurkrachten) ||
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica (vier fundamentele natuurkrachten) ||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. Geestkunde (Spiritualiteit)  ||3. Natuurkunde  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier fundamentele natuurkrachten) ||
Changed line 122 from:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. Kunst   ||2. Natuurfilosofie ||
to:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ||3. Fysica  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ||2. Levenskunst  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. Levenskunst  ||
Changed line 119 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  || ||  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ||3. Fysica  ||
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||  ||  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ||2. Levenskunst  ||
Changed line 122 from:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||  || ||
to:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. Kunst   ||2. Natuurfilosofie ||
Changed line 118 from:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||  ||  ||
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. Geestkunde (Spiritualiteit)  ||3. Natuurkunde  ||
Changed lines 116-119 from:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || || 
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || |
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade   ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----     ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
to:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || ||  ||  ||
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || ||   ||  ||
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||  ||  ||
||Monade
  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  || ||  ||
Changed lines 121-122 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||  ||  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||  || ||
Changed line 118 from:
|| ||  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
to:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
Changed lines 121-122 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest %black%(omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
Changed lines 117-119 from:
||'''Pythagoras''' || ||  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
|| ||  ||1e Logos, Monade  || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||%black%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||%blue%3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
to:
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
|| ||  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
Changed line 121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest %black%(omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
Added line 68:
====
Changed lines 117-118 from:
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || ||   
|| ||  || || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
to:
||'''Pythagoras''' || ||  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || |
|| ||  ||1e Logos, Monade  || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||%black%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
Changed lines 117-118 from:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
to:
|| ||  || || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||%blue%3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
Changed lines 120-121 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
Added lines 105-112:

'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|Universeel model]]''', '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|Kringloop:]]'''
||'''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras:]]''' ||'''[[wikipn:Boeddhisme#De_vier_edele_of_nobele_waarheden|Boeddhisme]]''' ('''[[wikipn:Samsara| Samsara]]''' en '''[[wikipn:Nirwana|Nirwana]]'''): ||'''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|Friedrich Nietzsche:]]''' ||'''[[CarlJung|Carl Jung:]]'''  ||'''[[7-4-1SriAurobindo|Sri Aurobindo:]]'''
||1. Monade ||4. '''[[wikipn:Middenweg_%28boeddhisme%29|‘Gulden Middenweg’]]''', beëindigen van ‘lijden’ ||'''[[wikipn:Zarathustra|Zarathustra]]''' ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Archetype|Archetype]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unus_mundus|Unus Mundus]]''')    ||Opperste werkelijkheid
||2. Duade ||3. Beëindiging van ‘lijden’ ||'''[[wikipn: %C3%9Cbermensch|Übermensch]]''' ||Groei ||Passieve Brahman  ||
||3. Triade ||2. Ontstaan van ‘lijden’ ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_to_power|Wil tot macht]]'''  ||'''[[CarlJung#Ind|Persoonlijkheid]]''' '''[[wikipn:Carl_Gustav_Jung#Jeugd|Nr. 1 en Nr. 2]]''' ||Actieve Brahman
||4. Tetrade ||1. Het ‘lijden’ ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]'''  ||'''[[5-2CarlJung#Ena|Enantiodromie]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|Homeostase]]''')  ||‘Ik’, het zelf   
De '''[[wikipn:Natuur_%28kosmos%29|natuur]]''' is de inhoud en werking van het '''[[wikipn:Heelal|heelal]]''' zoals door de '''[[wikipn:Mens|mens]]'''  waargenomen, en die als zodanig bestudeerd wordt door de '''[[wikipn:Natuurwetenschappen|natuurwetenschappen]]'''. Hiertoe behoort de niet-levende en de '''[[wikipn:Leven|levende]]''' natuur. Hoewel de '''[[wikipn:Mens|mens]]''' zelf tot de natuur behoort, wordt de menselijke invloed, het '''[[wikipn:Cultuur|gecultiveerde]]''', het kunstmatige niet tot de natuur gerekend.
Changed lines 411-412 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|Third eye]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy
]]'''
Deleted line 472:
Added line 389:
*'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski]]''' '''[[wikipn:Misdaad_en_straf|''Misdaad en straf'']]''' (''Schuld en boete'')
Deleted line 471:
Changed line 252 from:
Dat is nog eens een optimistisch mensbeeld.\\
to:
Dat is nog eens een optimistisch '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|mensbeeld]]'''.\\
Deleted line 384:
Added lines 249-254:
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Alex Brenninkmeijer]]''', de '''[[wikipn:Nationale_Ombudsman|Nationale Ombudsman:]]''' ''''Als ik jeuk veroorzaak, doe ik mijn werk goed'''' (Volkskrant 21 december 2010).\\
'''Wat zijn uw drijfveren?'''\\
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
Dat is nog eens een optimistisch mensbeeld.\\
Dat put ik ook uit de apenonderzoeken van '''[[5-1DanMillman#Inl|Frans de Waal]]'''. De mens is eigenlijk een mensaap. Volgens de Waal is empatich gedrag het resultaat van de evolutie. Op het moment dat een soort in staat is een '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade|zelfbeeld]]''' te hebben, kunnen ze het verschil maken tussen zichzelf en de ander.

Changed lines 64-65 from:
->'''[[wikipn:Johan_Witteveen|H.J. Witteveen:]]'''  ''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' ('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
to:
->'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|H.J. Witteveen:]]'''  %blue%''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' %black%('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
Deleted line 465:
Changed line 320 from:
||Guf || ||Ruah  || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Guph || ||Ruah  || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Changed line 316 from:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
Changed line 320 from:
||Nephesh || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Guf || ||Ruah || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Deleted line 378:
Added line 402:
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
Added line 421:
*'''[[wikipn:Dubbele_breking|Dubbele breking]]''' ('''[[wikipn:Brekingsindex|Brekingsindex]]''')
Added lines 404-405:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|Third eye]]'''
Added line 401:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
August 23, 2014, at 12:37 AM by 86.83.160.63 -
Added line 401:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
May 19, 2014, at 12:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
->%blue%'''[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]'''. %black%(Uit het Hooglied, 28)
to:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het Hooglied, 28)
May 19, 2014, at 12:50 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 13-15 from:
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
to:
->%blue%'''[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]'''. %black%(Uit het Hooglied, 28)

->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over
de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. %black%(Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
May 15, 2014, at 12:02 AM by 86.83.160.63 -
Added line 409:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection|Astral projection]]'''
May 07, 2014, at 12:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' ''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
to:
->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' %blue%''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
April 30, 2014, at 02:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 56 from:
->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%'''[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]'''
to:
->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]
April 30, 2014, at 02:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 45 from:
->%blue%'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
to:
->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' %blue%''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
Changed lines 48-54 from:
->%blue%'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->%blue%'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->%blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
to:
->'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' %blue% ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]'''  %blue%''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' %blue%''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.

->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%'''[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]'''
March 12, 2014, at 05:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 16 from:
%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
to:
''%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
March 12, 2014, at 05:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 14-17:

->'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Over de komst van het Koninkrijk Gods]]''' (Lucas 17:20-21):\\
%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
21 En men zal niet zeggen:  Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.''
March 08, 2014, at 02:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 17 from:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
to:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
March 08, 2014, at 02:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 17 from:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
to:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
March 08, 2014, at 02:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 17-18 from:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
to:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
%black%'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:30]]''' %blue%''Ik en mijn Vader zijn één.''
Added lines 81-82:

Om het fenomeen van de weerspiegeling te duiden maakt Plato van de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|allegorie van de grot]]''' gebruik en Blavatsky beschrijft de toverlantaarn.
Added line 391:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
Changed line 224 from:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
to:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
Changed line 224 from:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
to:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
Added lines 223-224:

'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
Changed lines 222-223 from:
De '''[[http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!
to:
De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!
Deleted lines 234-253:



















Deleted lines 366-377:











Changed line 114 from:
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''nous''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\ 
to:
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\
Changed line 116 from:
82: De '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
to:
82: De '''nous''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
Added lines 114-115:
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''nous''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\ 
16) Ik bedoel eindig '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|zelfbewustzijn]]'''. Want hoe zou het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|''absolute'']]'''  het anders kunnen bereiken dan eenvoudig als een ''aspect'', waarvan het hoogste dat ons bekend is, het menselijke bewustzijn is?\\
Changed line 114 from:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
to:
82: De '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
Changed line 114 from:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
to:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
Added line 419:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
Added lines 477-479:


Changed line 13 from:
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' ''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
to:
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
Changed line 419 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
Added lines 476-478:


Added line 419:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]'''
Added lines 476-478:


Added line 403:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tell-Tale_Brain|''The Tell-Tale Brain'':]]'''  A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human
Added lines 475-477:


Changed lines 155-156 from:
%rfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%lfloat width=300px%Attach:Zeve.jpg
to:
%lfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%rfloat width=300px%Attach:Zeve.jpg
Added line 252:
Added lines 474-475:

Changed lines 155-156 from:
%mfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%rfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%lfloat width=300px%Attach:Zeve
.jpg
Added line 251:
Added lines 473-474:

August 16, 2013, at 11:32 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 279-280:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’\\
Added line 396:
Added lines 471-472:

August 16, 2013, at 11:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 222-225 from:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’

to:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
Added line 249:
Added lines 468-469:

August 16, 2013, at 11:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 224-225 from:
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de Apocalyps van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle half en volledig ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal zeven en het product zevenmaal zeven of negenenveertig voorkomen. Wanneer (in Pistis Sophia) de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (zijn) Vader’ te openbaren (d.i. van het hogere ZELF, verlicht door inwijding en goddelijke kennis), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van waarheid en goedheid, naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, behalve HET MYSTERIE van de zeven klinkers en hun NEGENENVEERTIG KRACHTEN en de getallen daarvan; en geen naam is hoger dan al deze klinkers.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de negenenveertig zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het LEVEN en LICHT en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’
to:
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’
Added line 250:
Added lines 469-470:

August 16, 2013, at 10:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 222-223 from:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
to:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de Apocalyps van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle half en volledig ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal zeven en het product zevenmaal zeven of negenenveertig voorkomen. Wanneer (in Pistis Sophia) de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (zijn) Vader’ te openbaren (d.i. van het hogere ZELF, verlicht door inwijding en goddelijke kennis), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van waarheid en goedheid, naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, behalve HET MYSTERIE van de zeven klinkers en hun NEGENENVEERTIG KRACHTEN en de getallen daarvan; en geen naam is hoger dan al deze klinkers.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de negenenveertig zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het LEVEN en LICHT en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’

Added line 249:
Added lines 468-469:

August 14, 2013, at 02:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 62 from:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
to:
->%blue%'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
August 12, 2013, at 12:35 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 1:
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
Changed line 80 from:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ''Psychosynthese'', p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
to:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''') worden. …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn (identificatie versus dis-identificatie).
August 12, 2013, at 12:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 166-167 from:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
to:
||3. Prâna ||Astraallichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||2. Linga-sarira ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
Added line 247:
Added lines 466-467:

August 11, 2013, at 05:33 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 411-414:
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Deleted lines 442-445:
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Added lines 465-467:


August 10, 2013, at 08:40 AM by 86.83.160.63 -
Added line 410:
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
Added lines 465-467:


July 29, 2013, at 02:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 409-414:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Astrale_vlak|Astrale vlak]]'''
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
*'''[[http://www.clingendaelhomeopathie.nl/docs/scriptie-homeopathie-antroposofie_hjbarendregt.pdf|H.J.Barendregt-Geist:]]''' Klassieke Homeopathie & Antroposofische geneeskunde?
Deleted line 441:
*'''[[http://www.clingendaelhomeopathie.nl/docs/scriptie-homeopathie-antroposofie_hjbarendregt.pdf|H.J.Barendregt-Geist:]]''' Klassieke Homeopathie & Antroposofische geneeskunde?
Deleted lines 442-445:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
Added lines 464-466:


July 29, 2013, at 01:50 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 441 from:
*'''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]'''
to:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
Added lines 463-465:


July 28, 2013, at 07:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 402 from:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
to:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens p. 20-25)
Added lines 463-465:


July 28, 2013, at 06:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 402 from:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
to:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
Added lines 463-465:


July 28, 2013, at 06:08 AM by 86.83.160.63 -
Added line 402:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
Added lines 463-465:


July 28, 2013, at 05:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 103 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||3. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
July 28, 2013, at 05:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 101 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
Changed line 103 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||3. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
July 21, 2013, at 01:34 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2013, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2013, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2013, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2013, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
July 21, 2013, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 439-440:
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]'''
Added lines 462-464:


June 26, 2013, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
Added line 408:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind|Theory of mind]]'''
Added lines 460-462:


May 09, 2013, at 01:30 AM by 86.83.160.63 -
Added line 394:
*'''[[wikipn:Christiaan_Huygens|Christiaan Huygens]]''' '''[[http://www.gutenberg.org/ebooks/14725|''Treatise on Light'']]''' (''Traité de la Lumičre'' vertaald in het Engels)
Added line 408:
*'''[[wikipn:Principe_van_Huygens-Fresnel|Principe van Huygens-Fresnel]]''' Het is van toepassing op breking, weerkaatsing, echo, buiging (diffractie) en interferentie maar ook op deeltjes die als golf kunnen worden opgevat (zie Dualiteit van golven en deeltjes).
Added lines 459-461:


April 03, 2013, at 01:00 PM by 86.83.160.63 -
Added line 410:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah|Shekhinah]]'''
Added lines 457-459:


April 03, 2013, at 12:49 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 410-411 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly| Jean Sylvain Bailly]]'''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah |Kabbalah]]'''  (Yechidah)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly|
Jean Sylvain Bailly]]'''
Added lines 456-458:


April 01, 2013, at 11:39 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 395 from:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' Een benadering van theosofie
to:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' ''Een benadering van theosofie''
Added lines 455-457:


April 01, 2013, at 11:35 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 395-396 from:
*'''Amit Goswami''', ''De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing''. Op p. 175 van zijn boek maakt Goswami ook van het '''[[http://www.weiqi.nl/data/daoisme/wuxing.php|Yin/Yang-symbool]]''' en de Vijf Fasen gebruik.
to:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' Een benadering van theosofie
*'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Amit Goswami]]
''', ''De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing''. Op p. 175 van zijn boek maakt Goswami ook van het '''[[http://www.weiqi.nl/data/daoisme/wuxing.php|Yin/Yang-symbool]]''' en de Vijf Fasen gebruik.
Added lines 455-457:


March 23, 2013, at 12:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 248 from:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macrokosmos en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
to:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macro- en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
Added line 390:
Added lines 454-455:

March 23, 2013, at 12:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 248 from:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
to:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macrokosmos en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
Added line 389:
Added lines 453-454:

March 23, 2013, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 150-151 from:

!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|Microkosmos]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
Added line 246:
Added lines 452-453:

Added lines 84-88:

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/1/Bespiegeling.pdf| R. Burnier]]''' '''Bespiegeling maakt ons menselijk'''(Theosofia februari 2009 p. 3):\\
In de  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Viveka_Chudamani|''Viveka-chudamani'']]''' (Het Kroonjuweel van Wijsheid) van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankara|Sankaracharya]]''' wordt gezegd dat geboren worden als mens een buitengewoon voorrecht is. Ontelbare incarnaties moeten doorgemaakt worden in verscheidene soorten lichamen op verschillende niveaus van evolutie vóór de menselijke geboorte. Voor ons lijkt het vreselijk dat het zulke eonen van tijd kost, maar tijd is geen probleem voor andere wezens dan mensen. Zij leven en sterven vanzelfsprekend zonder zich druk te maken over de tijd. Maar in de fase als mens is er een nieuw soort energie nodig om innerlijke vooruitgang te boeken.\\
Lijden is één manier van leren. ''' [[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|Karma]]''' reguleert dit proces. Maar dit is geen echt leren; het lijden maakt alleen het bewustzijn vaag bewust van een innerlijke behoefte. Het proces is langzaam en lange tijd duren het lijden en het vage leren voort, tijdens de overgang tussen de onbewuste activiteit van het premenselijke stadium en het bewuste bestaan van de mens. Dus wordt gezegd in de '''''Viveka-chudamani''''' dat het moeilijk is om als mens geboren te
worden en dat een speciaal soort energie nodig is wil het menselijk leven vruchtbaar zijn.
Changed line 61 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuron]], [[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
Added lines 279-280:
697/698: Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een '''weerspiegeling''' van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘'''zeven geheime emanaties'''’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.\\
Added line 383:
Added lines 447-448:

Added line 386:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/index.htm| W.Q. Judge]]''' ''De oceaan van theosofie''
Added lines 444-446:


Added line 398:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
Added lines 443-445:


Changed lines 19-20 from:
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 29 ''Want mijn Vader, die hen aan mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan iets uit de handen van mijn Vader grijpen.''\\
30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
to:
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
Changed line 18 from:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\
to:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
Changed lines 18-19 from:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).
to:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 29 ''Want mijn Vader, die hen aan mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan iets uit de handen van mijn Vader grijpen.''\\
30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
August 22, 2012, at 02:25 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 40-41:
->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.
Changed lines 49-53 from:
->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
to:
->%blue%'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->%blue%
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
August 22, 2012, at 02:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 40-43 from:
->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''
to:
->%blue%'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
%black%'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')

->%blue%'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->%blue%
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''
June 25, 2012, at 04:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 179 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 1 ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
Changed lines 189-192 from:
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?
to:
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' '''[[DrieDomeinen#Twe|SUBSTANTIE]]'''.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
Laat de lezer deze ‘monaden’ van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' eens in gedachten houden – elke monade is een '''levende spiegel''' van het heelal en '''weerspiegelt''' elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (''&#347;loka’s''), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, '''''spiegels van de atomen''''' van de wereld vormde en een '''''weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .'''''’.
June 12, 2012, at 09:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 156 from:
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
to:
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|Geestmens]]''' ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
Added line 236:
Added lines 437-438:

June 02, 2012, at 11:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 125 from:
670 (commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
to:
670 (commentaar bij de paradox van '''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]'''\\
June 01, 2012, at 11:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 59 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
May 18, 2012, at 08:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 36-37 from:
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]'''\\
''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)
to:
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]''' ''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)
May 14, 2012, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 386-388 from:
to:
*'''[[http://www.adventvision.nl/wiki/egwhite.php?cat=Christus+weerspiegelen|Christus weerspiegelen]]'''

Added lines 437-439:


April 29, 2012, at 11:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 17-19:

->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).

April 11, 2012, at 05:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 158 from:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
to:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
Added line 233:
Added lines 432-433:

April 11, 2012, at 05:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 158 from:
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
to:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
Added line 232:
Added lines 431-432:

April 11, 2012, at 05:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 94 from:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
to:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
March 22, 2012, at 01:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
Changed line 113 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 '''[[Unificatietheorie2#Kwin|''Goden, monaden en atomen'']]''' (p. 691):\\
March 22, 2012, at 01:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 111 from:
''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
to:
''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
Changed lines 113-119 from:

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html
Goden, monaden en atomen


691: Voor de occulte wetenschap zijn kracht
en stof slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
  Laat de lezer deze ‘monaden’ van Leibniz eens in gedachten houden – elke monade is een levende spiegel van het heelal en weerspiegelt elke andere –
en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (&#347;loka’s), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, spiegels van de atomen van de wereld vormde en een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .’.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
Voor
de occulte wetenschap zijn ''kracht en stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
Laat de lezer deze ‘'''monaden'''’ van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' eens in gedachten houden – elke '''monade''' is een '''levende spiegel''' van het heelal
en '''weerspiegelt''' elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (''&#347;loka’s''), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, '''''spiegels van de atomen''''' van de wereld vormde en '''''een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp''''' . . .’.
Deleted line 116:
March 22, 2012, at 12:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 112-120 from:
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’
to:
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’\\

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html
Goden, monaden en atomen


691: Voor de occulte wetenschap zijn kracht en stof slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
  Laat de lezer deze ‘monaden’ van Leibniz eens in gedachten houden – elke monade is een levende spiegel van het heelal en weerspiegelt elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (&#347;loka’s), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, spiegels van de atomen van de wereld vormde en een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .’.
March 19, 2012, at 02:50 AM by 86.83.160.63 -
Added line 235:
%rfloat width=380Px%Attach:Mona.jpg
Changed line 237 from:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
to:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de '''[[LevensboomMacrokosmos#Zev|zeven bollen]]''' van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
Added line 367:
Added lines 427-428:

March 14, 2012, at 04:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 57 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
March 14, 2012, at 04:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#Inl|Spiegelneuronen]]
to:
#[[#Inl|Weerspiegeling]]
Added lines 42-43:

->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.
Changed line 121 from:
Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
to:
'''[[Ether-paradigma#Imp|''De Geheime Leer'']]''' Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
Deleted lines 422-444:






















Changed line 290 from:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Added line 363:
Added lines 423-424:

Changed line 290 from:
||Jeshida ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Added line 362:
Added lines 422-423:

Changed line 290 from:
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||Jeshida ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Added line 361:
Added lines 421-422:

Added lines 35-36:

->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' ''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
Changed line 289 from:
||Chaiah || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
Changed line 293 from:
||Ruah || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Nephesh || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Added line 358:
Added lines 418-419:

Changed line 289 from:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Chaiah || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
Changed line 293 from:
||Nephesh ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Ruah || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Added line 357:
Added lines 417-418:

Changed line 293 from:
||Nephesh (Guph) ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Nephesh ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Added line 356:
Added lines 416-417:

Changed line 289 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
Changed line 293 from:
||Guph  ||  ||Ruah || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
to:
||Nephesh (Guph) ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Added line 355:
Added lines 415-416:

Changed line 53 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
July 29, 2011, at 11:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 241 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]'' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]''' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
Added line 354:
Added lines 414-415:

July 29, 2011, at 11:52 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 241-242:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]'' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
‘Bent u op zoek naar deze mysteriën?’, vraagt Jezus in de ''Pistis Sophia''. ‘Geen mysterie kan deze overtreffen (de zeven klinkers): want zij zullen uw zielen dichter bij het licht van de lichten brengen’ – d.w.z. bij de ware wijsheid. ‘Niets overtreft daarom de mysteriën die u zoekt, behalve ''het mysterie van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG''' krachten, en de getallen daarvan.’\\
Added line 353:
Added lines 413-414:

July 25, 2011, at 01:44 PM by 86.83.160.63 -
Added line 364:
*'''[[http://bhagavata.org/bn/hindoe/9.1.html|De tijd]]''' volgens het Hindoeďsme
Added lines 410-412:


June 26, 2011, at 12:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 73 from:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
to:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ''Psychosynthese'', p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
June 21, 2011, at 02:36 PM by 86.83.160.63 -
Added line 363:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy, about 25,765 years)
Added lines 409-411:


May 16, 2011, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voor houdt''. 
to:
->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 
May 16, 2011, at 11:51 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 40-41:

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voor houdt''. 
May 04, 2011, at 10:40 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 2:
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
Added lines 31-32:
->'''[[wikipn: François Rabelais|François Rabelais:]]''' ''Wanneer ge nooit meer een dwaas wilt zien, moet ge beginnen uw spiegel stuk te slaan.''
Deleted lines 405-415:










April 27, 2011, at 07:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 343-344 from:
Een fractal is een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de Mandelbrot-fractal. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.
to:
De iteratie van fractals vertoont een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de '''[[8-3Integratie#Boe|Mandelbrot]]'''-'''[[http://vimeo.com/3943576|fractal]]'''. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.
Deleted lines 347-359:












Added lines 405-406:

April 18, 2011, at 11:12 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 388:
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Added lines 391-392:
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Added lines 418-420:


April 18, 2011, at 11:04 PM by 86.83.160.63 -
Added line 389:
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
Added lines 417-419:


April 06, 2011, at 04:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 21 from:
->'''[[wikipn: Augustinus_van_Hippo|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
to:
->'''[[Meta-leren#Gre|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
April 01, 2011, at 08:20 AM by 86.83.160.63 -
Added line 398:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Punktspiegelung|Spiegelung]]''' (Geometrie)
Added lines 416-418:


March 02, 2011, at 11:10 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
->'''[[[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html||Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
to:
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
March 02, 2011, at 11:10 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-50 from:
->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''

to:
->'''[[[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html||Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
Deleted lines 414-420:






March 01, 2011, at 01:02 PM by 86.83.160.63 -
Added line 222:
Added lines 416-417:

March 01, 2011, at 10:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 243 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
Added line 360:
Added lines 415-416:

March 01, 2011, at 10:34 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 222:
 
Deleted line 223:
Changed line 241 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Stanza 2 Hoofdstuk ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 2 ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
Added lines 243-244:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
De ruimte staat ons niet toe meer te zeggen, en dit gedeelte van de ‘Geheime Leer’ moet worden afgesloten. De '''negenenveertig''' sloka’s en de paar zojuist gegeven fragmenten uit de Toelichtingen zijn alles wat in deze delen kan worden gepubliceerd. Met enkele nog oudere geschriften – waartoe niemand behalve de hoogste ingewijden toegang heeft – en een hele bibliotheek van commentaren, verklarende woordenlijsten en toelichtingen, vormen deze sloka’s en fragmenten de samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van de mens.\\
Added line 359:
Added lines 414-415:

Changed lines 404-405 from:
to:
*'''[[http://www.altamira.nl/|Altamira]]''' Voor verdieping en inzicht
Deleted lines 412-415:



Added lines 134-135:
->'''[[http://www.syntyche.nl/spiegelneuronen.html|Confucius]]''' ''Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.''
Added line 221:
Added lines 412-413:

Changed line 233 from:
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
to:
'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''', de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
Added line 355:
Added lines 409-410:

Added line 369:
*'''[[http://www.jiva-site.com/|Jacqueline Snelder]]'''
Deleted lines 407-409:


Added line 369:
*'''[[http://leonielinssen.web-log.nl/about.html|Leonie Linssen]]'''
Added lines 407-409:


Added line 368:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly| Jean Sylvain Bailly]]'''
Deleted lines 405-407:


Changed lines 364-365 from:
to:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/meditatie-energie-en-bewustzijn/1001004007580639/index.html#product_description|Hetty Draayer]]''' ''Meditatie, energie en bewustzijn'' de innerlijke weg vanuit het kosmisch oog
Added lines 405-407:


Deleted line 364:
Added line 366:
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|Mary Anderson]]''' Meditatie-Diagram van Blavatsky
Deleted lines 403-409:






Changed lines 253-255 from:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevend.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''Het zevental in de exoterische boeken'' (p. 702):\\
De ‘'''zeven keer zeven'''’, '''49''', zijn een doorzichtige allegorie en een toespeling op de '''negenenveertig''' ‘Manu’s’, de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven Ronden]]''' en de '''zeven keer zeven''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|menselijke cyclussen]]''' in elke Ronde op elke bol. De ''Kerkes'' en de ''Onech'' staan voor een rascyclus en de mystieke boom Ababel – de ‘''Vader Boom''’ in de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Vij|koran]]''' – ontwikkelt nieuwe takken en bladeren bij elke herrijzenis van de Kerkes of Feniks; de ‘dag van het oordeel’ betekent een ‘kleine ''pralaya''’ (zie ''Esoteric Buddhism'').\\
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|''De Geheime Leer''
]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Added line 354:
Added lines 404-405:

Added lines 54-55:

->'''[[wikipn:Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de evolutie, die zich van zichzelf bewust is geworden.''
Changed line 266 from:
Volgens de Niewsbrief juni 2007 ziet de vergeestelijkte mens er als volgt uit:
to:
Volgens de'''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|Niewsbrief juni 2007]]''' ziet de vergeestelijkte mens er als volgt uit:
Added line 349:
Added lines 399-400:

Changed lines 387-390 from:
to:
*'''[[http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Hockney-Falco_thesis|Thesis hockney-Falco]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hockney-Falco_thesis|Hockney–Falco thesis]]'''
*'''[[http://www.diatrope.com/stork/FAQs.html|Hockney theory]]''' Computer image analysis in the study of art (David G. Stork)

Added lines 398-400:


Added lines 34-36:

->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')
August 31, 2010, at 01:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 383-384 from:

to:
*'''[[http://home.hccnet.nl/v.kleven/index.html|Bespiegelingen]]''' over de werkelijkheid van de binnenwereld en de buitenwereld.
Deleted lines 391-428:





































August 28, 2010, at 04:07 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 95-97:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
Added lines 105-106:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|Deel II]]''' Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
August 28, 2010, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 96-99 from:
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
to:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
''De
Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
August 23, 2010, at 01:26 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 184-185 from:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920.000
to:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s (72 * 360)  ||25.920.000
Added line 211:
Added lines 390-391:

July 17, 2010, at 05:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 226 from:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
to:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|aether]]''', of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
Added line 342:
Added lines 389-390:

July 17, 2010, at 02:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 226 from:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
to:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
Added line 341:
Added lines 388-389:

July 14, 2010, at 02:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 279-280 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma of de tussennatuur, de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma (4/5) of de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/t.html#11|tussennatuur]]''', de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.
Added line 340:
Added lines 387-388:

July 14, 2010, at 02:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 278-279 from:
Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.
to:
Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma of de tussennatuur, de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.

Added line 339:
Added lines 386-387:

July 02, 2010, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 14-15:

->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' ''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
July 01, 2010, at 09:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 79 from:
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
to:
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
July 01, 2010, at 09:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 262 from:
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
to:
||5. Geestzelf als omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''' ||3. AstraalLichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
Added line 335:
Added lines 382-383:

June 30, 2010, at 11:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 182-183 from:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920
to:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920.000
Added line 208:
Added lines 381-382:

June 30, 2010, at 11:43 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 188 from:
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg\\
to:
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg
Added line 207:
Added lines 380-381:

June 30, 2010, at 11:42 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 188-190 from:
%rfloat width=250px%Attach:Prec.jpg
to:
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg\\
De '''[[http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!

Added line 206:
Added lines 379-380:

June 30, 2010, at 11:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 188 from:
%rfloat width=450px%Attach:Prec.jpg
to:
%rfloat width=250px%Attach:Prec.jpg
Added line 203:
Added lines 376-377:

June 30, 2010, at 11:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 188 from:
%rfloat width=450px%Attach:Presc.jpg
to:
%rfloat width=450px%Attach:Prec.jpg
Added line 202:
Added lines 375-376:

June 30, 2010, at 11:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 182-183 from:
to:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920
Added line 188:
%rfloat width=450px%Attach:Presc.jpg
Added line 201:
Added lines 374-375:

June 20, 2010, at 07:49 AM by 86.83.160.63 -
Added line 338:
*'''[[wikipn:Stoa|Levensfilosofie]]''' (Stoa)
Added lines 371-373:


June 20, 2010, at 07:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 116 from:
Een manier om belangentegenstellingen te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
to:
Een manier om belangen'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
June 14, 2010, at 12:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 166 from:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
to:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het '''geestelijke''', het '''verstandelijke''' en het '''psychische'''. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
Added line 198:
Added lines 370-371:

April 17, 2010, at 03:16 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 203 from:
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een levensdraad, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
to:
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een '''levensdraad''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
Changed line 207 from:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde levensdraad.\\
to:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
Added line 323:
Added lines 369-370:

April 17, 2010, at 03:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 200-201 from:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl| Zelfbewustzijn]])
to:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
Added line 322:
Added lines 368-369:

April 17, 2010, at 03:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 202-203 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 250):\\
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een levensdraad, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
254:
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
Added line 321:
Added lines 367-368:

April 17, 2010, at 02:58 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 205-206:
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 265):\\
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde levensdraad.\\
Added line 319:
Added lines 365-366:

April 15, 2010, at 08:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 75 from:
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
to:
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Theosofie]]''':
April 03, 2010, at 01:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 40-41:

->'''[[wikipn:Johan_Witteveen|H.J. Witteveen:]]'''  ''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' ('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
March 24, 2010, at 05:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de projectie van de zoeker.''
to:
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
March 24, 2010, at 05:07 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 15-16:
->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' ''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
Added lines 36-37:

->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de projectie van de zoeker.''
March 21, 2010, at 11:06 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 43-48:

->'''[[wikipn:Wis%C5%82awa_Szymborska|Wislawa Szymborska:]]'''\\
''Uit het raam heb je een mooi uitzicht op het meer,''\\
''maar dat uitzicht ziet niet zichzelf.''\\
''Kleurloos en vormloos, stemloos, geurloos''\\
''en pijnloos bestaat het op deze wereld.''
March 21, 2010, at 11:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
to:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
March 21, 2010, at 11:00 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
to:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
March 21, 2010, at 10:59 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 14-15:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
Added lines 41-43:

->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.

March 21, 2010, at 10:58 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 43-48:
%rfloat width=150Px% Attach:Picc.jpg
'''[[http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/mirror_picass_girlbefore_lg.jpg|Picasso:]]'''\\
'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' ''Het spiegelende brein'' (p. 221): In Vrees en beven stelde Kierkegaard dat ons bestaan alleen betekenis krijgt door onze authentieke engagement bij het eindige en tijdelijke, en dat dit engagement ons definieert. De neurale resonantie tussen het zelf en de ander die door spiegelneuronen mogelijk wordt gemaakt, is volgens mij de belichaming van zulk engagement. Onze neurobiologie, met andere woorden onze spiegelneuronen, verbindt ons met anderen. Spiegelneuronen belichamen de diepste manier waarop we met elkaar in relatie staan en elkaar begrijpen: ze tonen aan dat we gemaakt zijn voor empathie, en dat zou ons moeten inspireren invloed uit te oefenen op onze samenleving en onze wereld te verbeteren.

Het boek '''[[http://theorderoftime.com/ned/persoonlijk/despiegelvandetijd/inhoud.html|''De Spiegel van de Tijd'']]''', het ''alternatief tijdbewustzijn'' brengt de '''[[RobertoAssagioli#Vert|verticale dimensie]]''', de route die we in het leven kunnen bewandelen tot uitdrukking.

March 21, 2010, at 10:50 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 14-15:

->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
March 12, 2010, at 02:40 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 69-70 from:
  
to:
Added lines 141-142:
Deel I, ''Fohat: kind van '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zevenvoudige hiërarchieën]]''' '' (p. 150):\\
(b) Het ‘leger’ bij elke hoek is de menigte van engelen (Dhyan-Chohans), die elk zijn aangewezen om van het '''begin''' tot het '''einde''' van het manvantara zijn eigen gebied te leiden en erover te waken. Ze zijn de ‘mystieke wachters’ van de christelijke kabbalisten en alchemisten, en staan zowel symbolisch als op het gebied van de kosmogonie in verband met het '''[[8-3Integratie#Boe|getallenstelsel]]''' van het Heelal. De getallen waarmee deze hemelse wezens in verband staan, zijn buitengewoon moeilijk te verklaren, omdat elk getal betrekking heeft op een aantal groepen van duidelijk verschillende denkbeelden, afhankelijk van juist die groep ‘engelen’ die erdoor moet worden weergegeven. Hierin ligt de knoop bij het bestuderen van de symboliek, die door zoveel geleerden, niet in staat deze te ontwarren, liever wordt doorgehakt, zoals Alexander deed met de Gordiaanse knoop, met als rechtstreeks gevolg foutieve opvattingen en leringen.\\
March 12, 2010, at 12:05 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 257 from:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en macro van Pryse.
to:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en het macromodel van Pryse.
March 12, 2010, at 12:01 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 257 from:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
to:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en macro van Pryse.
March 12, 2010, at 11:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 211-212 from:
 
to:
Deleted lines 249-250:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
Added lines 256-257:

Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
March 12, 2010, at 11:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 251-252 from:
Twee modellen om de tienvoudige samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
to:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
Deleted lines 340-783:



























































































































































































































































































































































































































































March 12, 2010, at 11:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 251-252 from:
to:
Twee modellen om de tienvoudige samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
Deleted lines 295-298:



March 06, 2010, at 04:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 158 from:
||eenenzeventig van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
to:
||'''eenenzeventig''' van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
Changed line 163 from:
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
to:
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt '''eenenzeventig''' ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
March 06, 2010, at 04:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 141 from:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
to:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De '''weerspiegeling''' van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat ('''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]'''), voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
March 06, 2010, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 166 from:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
to:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
March 06, 2010, at 04:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 163-164 from:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
to:
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
Changed line 166 from:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
to:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
March 06, 2010, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 163-164 from:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
to:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
Deleted line 166:
March 06, 2010, at 04:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 163-165 from:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De zes hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

to:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\


Deleted lines 196-197:
Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''zes'' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
March 06, 2010, at 04:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 160-164:

'''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum\\
O brahmaan, vertel alstublieft ons, die er zo graag over horen, alles over de, door de geleerden verheerlijkte en beschreven, verschijningen en handelingen van de Allerhoogste Heer gedurende de wisselingen van de manvantara's [de perioden van de Manu's * , zie ook '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk1.html#Text 36|2.1: 36]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk3.html#Text 9|2.3: 9]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk7.html#Text 2|2.7: 2]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk10.html#Text 4|2.10: 4]]''']. ('''[[http://vedabase.net/sb/8/1/2/en|Vedabase]]''')\\
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De zes hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

March 06, 2010, at 03:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 149-150 from:
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\ 
Niets; ''absoluut niets''.\\ 
to:
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\
Niets; ''absoluut niets''.\\
March 06, 2010, at 03:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 137 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
Added lines 148-150:
Deel II, hoofdstuk ''De chronologie van de brahmanen'' (p. 71/75):\\
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\
Niets; ''absoluut niets''.\\
Deleted lines 159-160:

March 06, 2010, at 03:24 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 140:
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
Added lines 147-153:
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
Dit alles zijn verwijzingen naar het late tweede en het vroege derde Wortelras.\\
De volgende cijfers zijn ontleend aan de zojuist genoemde tijdrekening; een voetnoot geeft de punten van verschil aan met de cijfers van de Arya Samaj school:

||100 van zulke jaren vormen het hele tijdperk van een eeuw van Brahma, d.w.z. één mahakalpa ||311.040.000.000.000
||360 van zulke dagen en nachten vormen één jaar van Brahma||3.110.400.000.000
||omdat een nacht van Brahma van gelijke duur is, omvatten één dag en nacht van Brahma||8.640.000.000
Added lines 155-156:
||eenenzeventig van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
||het totaal van de genoemde vier yuga’s vormt een mahayuga||4.320.000
March 06, 2010, at 03:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 148-155 from:
to:
||het totaal van deze regeringen en interregnums van 14 Manu’s is 1000 mahayuga’s, die samen een kalpa vormen, d.i. één dag van Brahma ||4.320.000.000



Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.

Deleted lines 158-161:

Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
March 06, 2010, at 02:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 317 from:
*'''[[[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
to:
*'''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
March 06, 2010, at 02:47 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 317-318:
*'''[[[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
March 06, 2010, at 12:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde 5e Ras’]])
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
March 06, 2010, at 12:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 104 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde 5e Ras’]])
March 06, 2010, at 12:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 141 from:
%rfloat width=600px%Attach:Brah.jpg
to:
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
March 06, 2010, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 141 from:
%mfloat width=400px%Attach:Brah.jpg
to:
%rfloat width=600px%Attach:Brah.jpg
March 06, 2010, at 12:03 AM by 86.83.160.63 -
Added line 141:
%mfloat width=400px%Attach:Brah.jpg
March 05, 2010, at 12:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
->'''Fred Matser:''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
to:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
March 05, 2010, at 12:49 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 30-33:

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->'''Fred Matser:''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
March 05, 2010, at 11:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 234-235 from:
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.
|| ||
to:
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.\\
Een ander punt is dit: Juist omdat âtman zevenvoudig is, kan hij zich in de zevenvoudige constitutie van de mens ontplooien. Âtman, die buddhi in zich heeft, werpt een '''weerspiegeling''' van zijn buddhi omlaag en die wordt de voornaamste buddhi. Van âtman en buddhi werpt buddhi, die manas in zich heeft, een '''weerspiegeling''' van zijn manas omlaag, overstraald door âtman en die wordt het eigenlijke manas. Manas dat een kâma-manas of liever manas-kâma in zich heeft, werpt op zijn beurt een '''weerspiegeling''' omlaag, overstraald door de âtman van buddhi erboven en dan krijgen we de eigenlijke kâma. Op dezelfde manier komt prâna voort uit kâma. Prâna is ook zevenvoudig. Zoals zich in het lichaam van de mens het leven van elke cel bevindt, de '''[[DNA#Mate
|cellen]]''' van zijn '''[[Tetrade#Rech|hersenen]]''' en de cellen van zijn beenderen en van zijn bloed, die alle één leven opbouwen dat het hele lichaam doordringt, zo is er het leven dat de hele constitutie van de mens doordringt. Er is in hem het leven dat liefde stimuleert. Er is in hem het leven dat toewijding, de begeerte of het hevige verlangen om te helpen opwekt. Er is in hem het leven dat het kâmabeginsel of begeertebeginsel naar lagere zaken bezit, het laagste deel van kâma. Die zijn alle in de mens en doordringen elkaar.
March 05, 2010, at 09:26 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 185-187:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen.\\
Deleted lines 219-222:

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
March 05, 2010, at 09:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 155-156 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I,
Hoofdstuk
5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
to:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
Deel I,
Hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
Changed lines 174-175 from:
Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
to:
''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
678:
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
Changed lines 218-231 from:
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘
''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd. 

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
713:
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
to:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor
christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
March 05, 2010, at 08:49 AM by 86.83.160.63 -
Added line 219:
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
March 03, 2010, at 07:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 41-46 from:
'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord. Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart. '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III.
to:
'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord.

'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III:\\
Concentreer de blik van uw ziel op het ene zuivere licht, het licht dat vrij is van emotie, en gebruik uw gouden sleutel
.

Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart.
March 03, 2010, at 07:43 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 38-41:

'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').

'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord. Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart. '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III.
March 03, 2010, at 07:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 38-39:

'''[[http://www.psychosynthese.nl/ips.html|Roberto Assagioli]]''' De '''[[http://www.psychosynthese.nl/pdf/p12guldenmiddenweg.pdf|Gulden middenweg]]''' (kies Infotheek, Publicaties lezen).
March 03, 2010, at 04:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 28-30 from:
to:
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]'''\\
''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)

Deleted lines 31-32:

March 03, 2010, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 49 from:
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
to:
In het bovenstaande rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
March 03, 2010, at 02:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 49-54 from:
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz. 
to:
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 137):\\
Tijdens iedere '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachanische]]''' periode bekleedt de ego, alwetend als die ''per se'' is, zich als het ware met de ''' ''reflectie'' ''' van de voormalige '''[[Ether-paradigma#Pers|“persoonlijkheid”]]'''. Ik heb zojuist verteld dat de ''ideële'' bloesem van alle abstractie en dus niet-sterfelijk en eeuwige kwaliteiten of eigenschappen, zoals de liefde en barmhartigheid, de liefde voor '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|het goede, het ware en het schone]]''', die ooit in het hart van de levende “persoonlijkheid” opwelden, zich na de dood aan de ego hechten en deze dus naar devachan volgen. De ego wordt dus tijdelijk de ideële reflectie van het menselijk wezen dat hij de laatste keer op aarde was, en ''die'' is niet alwetend.\\
175/176: Zoals al eerder gezegd (zie ''Isis Ontsluierd''), kan de '''middelpuntzoekende''' kracht zich niet zonder de '''middelpuntvliedende''' kracht openbaren in de harmonische omwentelingen van de hemellichamen, en alle vormen en hun ontwikkeling zijn het produkt van deze '''tweevoudige''' kracht in de natuur. Nu is de geest (of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''buddhi'']]''') de '''middelpuntvliedende''' kracht en de ziel ('''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''') de '''middelpuntzoekende''' geestelijke energie; en om één resultaat voort te brengen, moeten zij in volmaakte eenheid en harmonie zijn.\\
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.

 
March 03, 2010, at 01:57 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 56-57:
317: (xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
March 03, 2010, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 55-56:
317: (xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
March 03, 2010, at 01:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 52 from:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
to:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een '''weerspiegeling''', en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
Changed lines 74-75 from:
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
to:
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een '''weerspiegeling''', en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
Changed lines 257-422 from:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.




































































































































































to:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een '''weerspiegeling''' van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.
March 03, 2010, at 01:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 55 from:
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de weerkaatsingen ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
to:
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de '''weerkaatsingen''' ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
Changed line 134 from:
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens weerkaatst en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de tetraktys uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof weerkaatst zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
to:
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
March 03, 2010, at 01:09 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 135-157:






















Added lines 150-151:
Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''zes'' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
March 03, 2010, at 12:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-49 from:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):
to:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):\\
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz. 
March 03, 2010, at 12:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-49 from:
to:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):
Added line 450:
*'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE''
March 03, 2010, at 12:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
to:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
Changed lines 46-47 from:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]'''  ||
to:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
March 01, 2010, at 10:46 AM by 86.83.160.63 -
Added line 13:
->'''[[wikipn:Xenophanes|Xenophanes:]]''' ''De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij... ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.''
March 01, 2010, at 10:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 18 from:
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
to:
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de '''[[wikipn:Nag_Hammadigeschriften|Nag Hammadi-kruik]]'''):\\
March 01, 2010, at 10:04 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 13-14:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
Changed lines 30-31 from:
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
to:

Added lines 33-36:


!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
March 01, 2010, at 10:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 20 from:
In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
to:
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
Changed line 30 from:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
to:
->'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
Changed line 98 from:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
to:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, in respectievelijk nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
Changed line 48 from:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
to:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
Changed line 48 from:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een relatieve en geen absolute werkelijkheid, omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
to:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
Changed line 98 from:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
to:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
Deleted line 456:
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
Added line 451:
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
Changed line 98 from:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
to:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en||'''Antroposofie''' || || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en|| ||'''Antroposofie''' || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' ||en '''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en||'''Antroposofie''' || || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' ||en '''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Antroposofie''' || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed line 197 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Antroposofie''' || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed lines 197-198 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah''' ('''Antroposofie''')  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
||(Ik als kern) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Changed line 204 from:
||(Lichaam) || ||(Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
to:
||  || || || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
Changed line 198 from:
||(Bewustzijn) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||(Ik als kern) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Changed line 198 from:
||(Bewustzijn of 'Ik') || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||(Bewustzijn) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Changed line 204 from:
||(Fysiek lichaam) || ||((Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
to:
||(Lichaam) || ||(Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
Changed lines 197-198 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah''' ('''Antroposofie''')  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
||(Bewustzijn of 'Ik') || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Changed line 204 from:
|| || || || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
to:
||(Fysiek lichaam) || ||((Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
Changed line 224 from:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
to:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter '''[[wikipn: Homerus|Homerus]]''' en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
Changed line 88 from:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
to:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
Changed line 88 from:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
to:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
August 31, 2009, at 08:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 454 from:
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschrift)
to:
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschriften)
August 31, 2009, at 08:23 AM by 86.83.160.63 -
Added line 454:
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschrift)
August 21, 2009, at 06:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 162 from:
388: De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
to:
388: Met de woorden van de Zohar: ‘Het ondeelbare punt, dat geen grens heeft en tengevolge van zijn zuiverheid en glans niet kan worden begrepen, zette zich van ''buitenaf'' uit en vormde een schittering die het ondeelbare punt tot sluier diende’: maar ook deze laatste ‘''was niet te zien'' als gevolg van zijn onmetelijke licht. Ook deze ''zette zich van buitenaf uit'' en deze uitzetting was zijn kleed. Zo kwam door een voortdurende ''opheffende'' (beweging) tenslotte de wereld tot bestaan’ (''Zohar I, ''20''a''). De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
August 21, 2009, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 162-163:
388: De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
6) In het Indiase pantheon is de tweeslachtige logos Brahm&#257;, de schepper; zijn zeven ‘uit het denkvermogen geboren’ zonen zijn de oorspronkelijke rishi’s – de ‘bouwers’.\\
August 20, 2009, at 02:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 193 from:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk balans en harmonie te creëren.
to:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht. 
August 20, 2009, at 01:59 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 197 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
August 20, 2009, at 05:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 67-69 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2: De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2:\\
We zien dus hoe zinnig, nuttig en toepasselijk de theosofische leringen zijn, zozeer dat deze leringen uit onheuglijke tijden tot ons zijn gekomen – overgeleverd door de ene leraar aan de andere – en dat ze oorspronkelijk door wezens uit een hogere sfeer, wezens die zelf van goddelijke oorsprong waren, werden meegedeeld aan de wordende mensheid, toen die eenmaal '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewust]]''' was geworden; en verder dat deze '''overdracht''' of de '''emanatie''' van hun geestelijke en hoger intellectuele zelf in ons, ons onze eigen hogere beginselen schonk. Want de leraren hebben ons gezegd dat deze leringen eeuw na eeuw, generatie na generatie, door ontelbare geestelijke zieners zijn getoetst of geverifieerd – om H.P. Blavatsky’s eigen woorden te gebruiken – in elk opzicht zijn geverifieerd, zowel wat hun juistheid en oorsprong, als hun uitwerking op het denken van de mens betreft.\\

De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
August 18, 2009, at 11:30 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 197 from:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Lagere viertal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
to:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Fysiek drietal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
August 16, 2009, at 01:36 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 472 from:
to:
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2005/6/Verenigingsnieuws.pdf|Zegel van Salomo]]'''
August 16, 2009, at 07:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 196 from:
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||  ||5./3.
to:
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||- ||5./3.
August 16, 2009, at 06:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 195 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''') || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
August 16, 2009, at 06:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 195 from:
||Neshama || ||Nephesh  || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh   ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
August 16, 2009, at 06:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 194-195 from:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
||Neshama || ||Nephesh  || || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
||Neshama || ||Nephesh  || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'': ''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
August 16, 2009, at 06:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 195 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''': || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  || || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
August 16, 2009, at 06:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 194 from:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'' ''':  || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
August 16, 2009, at 06:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 194 from:
|| || || ||''' ''Hogere viertal'' '''|| || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'' ''': || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
August 16, 2009, at 06:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 194 from:
|| || ||'''''' ''Hogere viertal'' ''':  || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
|| || || ||''' ''Hogere viertal'' ''':  || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
August 16, 2009, at 06:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 194 from:
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
to:
|| || ||'''''' ''Hogere viertal'' ''': || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
Changed line 197 from:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|''''''''Lagere viertal''''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
to:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Lagere viertal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
August 03, 2009, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 231-232 from:

We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
to:
We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de '''weerspiegeling''' op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
August 03, 2009, at 12:36 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 227-228 from:
%rlloat width=330px%Attach:Mana.jpg
to:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen
Changed lines 230-231 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
to:
%lfloat width=330px%Attach:Mana.jpg
August 03, 2009, at 12:32 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 226-227:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
Changed lines 228-230 from:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpgWe herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
to:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We
herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
August 03, 2009, at 12:30 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 236 from:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg\\
to:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
August 03, 2009, at 12:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 234 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':
Changed line 236 from:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
to:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg\\
August 03, 2009, at 12:28 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 227-228:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
Changed lines 230-233 from:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
|| ||
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We
herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
to:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpgWe herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
August 03, 2009, at 12:26 PM by 86.83.160.63 -
Added line 227:
%rlloat width=330px%Attach:Mana.jpg
Added line 229:
|| ||
August 03, 2009, at 12:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 53 from:
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
to:
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
August 03, 2009, at 12:02 PM by 86.83.160.63 -
Added line 53:
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
August 01, 2009, at 03:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 190 from:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
to:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk balans en harmonie te creëren.
July 28, 2009, at 09:23 AM by 86.83.160.63 -
Added line 84:
'''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkara.na's]]''' vormen de schakels van vibrerende '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|bewustzijnssubstantie]]''' die deze verschillende centra met elkaar verbinden.\\
July 28, 2009, at 08:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 83 from:
Deze doorsnede sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
to:
De zes '''[[wikipn:Zes_niveaus_van_scheiding|niveaus]]''' van dit ei sluiten op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
July 04, 2009, at 11:59 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 61-62 from:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’\\
to:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
May 23, 2009, at 12:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 87 from:
||5. Manas  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
to:
||5. '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/m.html#5|Manas]]'''  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
May 19, 2009, at 03:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 230 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
May 19, 2009, at 03:05 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 230 from:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
May 19, 2009, at 02:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''': || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
May 19, 2009, at 02:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas:'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
May 19, 2009, at 02:26 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''': ||'''Manas'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas:'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
May 19, 2009, at 02:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Hogere triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-Manas]]''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''': ||'''Manas'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
May 19, 2009, at 02:20 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 192 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal''''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Hogere triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-Manas]]''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
May 13, 2009, at 02:18 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 463 from:
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|Begrippen]]''' Theosofie
May 03, 2009, at 10:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 201-203 from:
to:
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
April 28, 2009, at 09:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 222 from:
%rfloat width=300px%Attach:Puur.jpg
to:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
April 28, 2009, at 09:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 222 from:
%rfloat width=350px%Attach:Puur.jpg
to:
%rfloat width=300px%Attach:Puur.jpg
April 28, 2009, at 09:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 222 from:
%rfloat width=250px%Attach:Puur.jpg
to:
%rfloat width=350px%Attach:Puur.jpg
April 28, 2009, at 09:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 222 from:
%rfloat width=550px%Attach:Puur.jpg
to:
%rfloat width=250px%Attach:Puur.jpg
Changed line 226 from:
to:
|| ||
April 28, 2009, at 09:10 AM by 86.83.160.63 -
April 28, 2009, at 09:10 AM by 86.83.160.63 -
April 28, 2009, at 09:09 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 222-227:
%rfloat width=550px%Attach:Puur.jpg
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.

April 28, 2009, at 12:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 156-158 from:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
to:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
Deel I, Hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 629):\\
De monade – inderdaad een ‘ondeelbaar ding’, zoals deze door Good werd omschreven, die het woord niet de huidige betekenis gaf – wordt hier weergegeven als de ''&#257;tman'' in vereniging met de ''buddhi'' en het hogere manas. Deze drie-eenheid is één en eeuwig, want de laatstgenoemde worden na de beëindiging van al het voorwaardelijke en ''bedrieglijke'' leven in het eerstgenoemde opgenomen. De monade kan dus alleen vanaf het beginstadium van het gemanifesteerde Heelal worden gevolgd op haar pelgrimstocht en bij de wisselingen van haar tijdelijke voertuigen. In de pralaya of de periode tussen twee manvantara’s verliest zij haar naam, evenals zij deze verliest als het '''werkelijke ENE''' zelf van de mens opgaat ''in Brahman'', in gevallen van hoge sam&#257;dhi (de ''tur&#299;ya''toestand) of een uiteindelijk nirv&#257;na; ‘als de leerling’ in de woorden van &#346;ankara ‘dat oer-bewustzijn, die absolute gelukzaligheid heeft bereikt, waarvan de aard de waarheid is, die zonder vorm en actie is, en zijn bedrieglijke lichaam achterlaat dat door de ''&#257;tman'' was aangenomen, zoals een speler een (gebruikt) kledingstuk aflegt’. Want buddhi (het ''&#257;nandamaya omhulsel'') is alleen maar een spiegel die absolute gelukzaligheid '''''weerkaatst'''''; en bovendien is '''''die weerkaatsing''''' zelf nog niet vrij van onwetendheid, en zij is ''niet'' de opperste geest, omdat zij afhankelijk is van voorwaarden, want zij is een geestelijke modificatie van prakriti en een gevolg; alleen ''&#257;tman'' is de enige echte en eeuwige grondslag van alles – de essentie en absolute kennis – de ''kshetrajńa''. Deze wordt in de esoterische filosofie ‘de ene getuige’ genoemd en wanneer hij in devachan rust, wordt naar hem verwezen als ‘de drie getuigen van karma’.
April 27, 2009, at 08:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
April 23, 2009, at 09:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 199-204 from:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
to:

''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd. 

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer''
Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
April 21, 2009, at 11:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
April 21, 2009, at 04:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 175 from:
 Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
to:
Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
April 21, 2009, at 04:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 175-178:
 Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg

Deleted lines 197-199:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
April 20, 2009, at 02:59 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 194-196:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
April 20, 2009, at 02:57 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 44-45:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
April 20, 2009, at 02:46 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 44-45:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
Changed lines 48-49 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
to:

''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
April 20, 2009, at 02:41 PM by 86.83.160.63 -
Added line 44:
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
April 19, 2009, at 02:09 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 54-55:
Deel II, Stanza 3 ''Pogingen tot het scheppen van de mens'' (p. 93):\\
Niettemin, en hoe dit ook mag zijn, het feit dat al deze Hebreeuwse Elohim, vonken en cherubijnen identiek zijn met de deva’s, rishi’s en de vuren en vlammen, de rudra’s en de '''negenenveertig''' agni’s van de oude Arya’s, wordt door en in de Kabbala voldoende bewezen.\\
March 31, 2009, at 09:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 178-179 from:

De lagere gebieden kunnen samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant
schematisch worden weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
to:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
March 31, 2009, at 09:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 179 from:
De lagere gebieden kunnen we samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant schematisch weergeven.
to:
De lagere gebieden kunnen samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant schematisch worden weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
March 28, 2009, at 12:42 PM by 86.83.160.63 -
Added line 433:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nmysthe.htm| Wim van den Dungen]]''' ''De Mystieke Theologie''
March 12, 2009, at 08:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 181 from:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah]]'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Changed lines 183-188 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||  ||   ||7. Âtma    ||<  ||5. Manas   ||7./1.  ||  ||5./3.
||'''|''' || ||'''|''' ||'''''Lagere viertal:'''''  || ||'''|''||    ||'''|'''    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
||1. Voertuig ||-  ||3. Ziel  ||4. Kama  ||> ||2. Linga-sarira   ||>  ||6. Buddhi ||4. ||- ||6./2.
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''   || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Astrale wereld       ||  ||     
||  || || ||1. Sthűla-sarira ||||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal''''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||  ||5./3.
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|''''''''Lagere viertal''''': || ||     ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
||1. Voertuig ||-  ||3. Ziel   ||6. Buddhi ||> ||4. Kama  ||> ||2. Linga-sarira ||4. ||- ||6./2.
||Guph  ||  ||Ruah || || ||'''|''' ||   ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld         ||  ||       
||  || || || || ||1. Sthűla-sarira ||||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
March 12, 2009, at 12:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
to:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
Changed line 43 from:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
to:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]'''  ||
March 12, 2009, at 12:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 43 from:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
to:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
March 12, 2009, at 12:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
to:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
Changed line 43 from:
|| || ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2.  Lagere denken]]'''  ||
to:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
March 12, 2009, at 12:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
to:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
Changed line 43 from:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
to:
|| || ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2.  Lagere denken]]'''  ||
March 12, 2009, at 12:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
to:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || || 
Changed line 39 from:
|| ||  || || || || || 
to:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
Changed line 43 from:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
to:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
March 12, 2009, at 12:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
to:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
Added line 39:
|| ||  || || || || || 
March 12, 2009, at 12:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 37-38 from:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||
'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
to:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || ||
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
March 12, 2009, at 12:20 AM by 86.83.160.63 -
Added line 421:
*'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ''Een benadering van Theosofie''
March 01, 2009, at 11:18 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 161 from:
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de zeven verschillende toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’
to:
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven verschillende]]''' toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’
March 01, 2009, at 11:16 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 160-162 from:
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.
to:
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.\\
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de zeven verschillende toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’

 
Changed line 147 from:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
to:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl| Zelfbewustzijn]])
Changed line 72 from:
De zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)
to:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)
Changed lines 71-72 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
Changed lines 71-74 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
De zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)

Changed lines 99-100 from:
||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
to:
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
Deleted lines 93-97:
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
Changed lines 95-100 from:
to:
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
||Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
Changed line 93 from:
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
to:
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||'''[[wikipn: Zes_zintuigen|Boeddhisme Zes zintuigen:]]'''
Changed lines 93-94 from:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
to:
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
Changed lines 93-99 from:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]'''
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*
Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*
Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme
(er bestaat enkel geest)
to:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het
alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||
Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||
Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
||Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest) ||Geest

Changed line 54 from:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
to:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – '''[[wikipn: Atman|atma]]''' en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Changed line 78 from:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
to:
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
Changed line 192 from:
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
to:
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
Changed line 192 from:
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''periodiciteit''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
to:
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
Changed lines 190-192 from:
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten. 
to:
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
713: Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''periodiciteit''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen.
 
Changed lines 47-48 from:
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
to:
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de weerkaatsingen ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
317:
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
Changed lines 48-50 from:
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .
to:
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’
Added line 430:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron|Mirror neuron]]'''
Added line 430:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelneuronen|Spiegelneuronen]]'''
Changed lines 46-48 from:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.
to:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’
Added lines 46-47:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.
Changed line 70 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
Changed lines 181-183 from:
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.
to:
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.
Changed line 145 from:
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de negenenveertig vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\
to:
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de '''negenenveertig''' vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\
Changed lines 144-146 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Stanza 2 Hoofdstuk  ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de negenenveertig vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\

Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
Changed lines 197-198 from:
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, negenenveertig.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal negenenveertig en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
to:
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, '''negenenveertig'''.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal '''negenenveertig''' en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
Added lines 17-18:

->'''[[wikipn: Augustinus_van_Hippo|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
Deleted lines 17-18:
->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
Added lines 31-32:

->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
Changed line 42 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I. Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
Changed line 42 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I. Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
Deleted lines 32-40:

De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||

Added lines 33-41:

De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||

Deleted line 9:
#[[#Wer|Éne werkelijkheid]]
Deleted lines 223-239:


!![[#Wer]][[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Éne werkelijkheid]]
'''Blavatsky''', Deel III, (p. 228): de Volstrekte Godheid is die het vorm geeft; dit geschiedt door de eerste Stralen, de engelen of Dhyân Choans, die uit het Ene Element voortkomen, dat periodiek licht en duisternis wordt en in zijn wortelbeginsel eeuwig de éne onbekende en toch bestaande Werkelijkheid blijft.\\
235: Derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind van het manwantara, en wanneer zij op het gebied van de Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht van de “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten van de ene eeuwige geest etc.\\
566: Paramâtmâ – de Algemene Geest, die de grenzeloze Kosmos het zij in of buiten ruimte en tijd bezielt. Buddhi dient als voertuig voor deze Paramâtmische schaduw.\\
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand van het lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
568: Als dat zo is, spreekt het vanzelf dat leven en dood, goed en kwaad, verleden en toekomst, zonder onderscheid zinledige woorden of op zijn hoogst wijzen van spreken zijn. Als het objectief heelal zelf op grond van zijn begin en zijn eindigheid slechts een voorbijgaande begoocheling is, moeten leven en dood beide ook aanzichten en begoochelingen zijn.
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, ''in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof''; en de ware dood is de beperkte waarneming van het leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.\\
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Âtmâ); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   


'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 
Changed line 50 from:
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
to:
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
Changed line 50 from:
te worden.   
to:
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
Changed line 45 from:
Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
to:
Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Changed line 48 from:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’ 
to:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’\\
Added lines 49-50:
Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
te worden.   
Deleted lines 49-50:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
Added lines 56-57:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
 
Deleted lines 51-52:
Theosofie verklaart zowel het ''''Wat'''' (Religie), het ''''Waarom'''' (Filosofie), als het ''''Hoe'''' (Wetenschap) van het leven. Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het naast Wat, Waarom en Hoe om de vraag ''''Wanneer''''? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De ziel, het ''''Wie'''' de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld.
Added lines 57-58:

Theosofie verklaart zowel het ''''Wat'''' (Religie), het ''''Waarom'''' (Filosofie), als het ''''Hoe'''' (Wetenschap) van het leven. Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het naast Wat, Waarom en Hoe om de vraag ''''Wanneer''''? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De ziel, het ''''Wie'''' de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld.
Changed lines 43-45 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een relatieve en geen absolute werkelijkheid, omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\

Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Changed line 15 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Weerspiegeling]])
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
Changed line 15 from:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]]
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Weerspiegeling]])
Changed lines 52-53 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2: De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.

Een manier om belangentegenstellingen te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
De Stoďcijn streeft naar een goede verstandhouding met de evenmens, in wie ook de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Logos]]''', de oerkracht van het universum, leeft, hij verwerpt alle geweld, tegen zowel mens, als dier, als natuur. Hij voelt zich, als wereldburger (kosmo-politčs), verheven boven alle grenzen van ras, geslacht, nationaliteit, stand, geaardheid, enzovoort. 
Changed line 56 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
Changed line 56 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
Changed line 56 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] (''Zoo omhoog, zoo omlaag'')
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
Changed line 52 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''kleurloos scherm''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
Changed line 52 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een toverlantaarn op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''kleurloos scherm''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
Added lines 51-52:

'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een toverlantaarn op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
Changed line 33 from:
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
to:
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
Added lines 16-18:

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

Deleted lines 19-20:

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
Added lines 18-19:
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
Deleted line 28:
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
Deleted lines 28-30:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 670), commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’

Changed lines 42-44 from:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.
to:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
670 (commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
Added lines 26-30:

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 670), commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
Changed line 29 from:
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
to:
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
Changed line 18 from:
In het Evangelie volgens [[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]] (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
to:
In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
Changed line 27 from:
'''Byron Katie:''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
to:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
Added lines 17-29:

In het Evangelie volgens [[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]] (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
''God schiep de mens\\
en de mensen schiepen zich een god.\\
Zo gaat het in de wereld:\\
de mensen scheppen zich goden\\
en vereren hun scheppingen.\\
Waarlijk! (Zo) zouden de goden\\
de mensen moeten vereren!''

'''Byron Katie:''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.

Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
Changed line 29 from:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
to:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
Changed lines 26-30 from:



De
'''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Added lines 28-29:

De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
Added line 31:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.
Changed line 29 from:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
to:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
Changed line 7 from:
#[[#Inl|Eenheid in Verscheidenheid]]
to:
#[[#Inl|Spiegelneuronen]]
Changed line 15 from:
!![[#Inl]][[8-4EenheidInVerscheidenheid|Eenheid in Verscheidenheid]]
to:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]]
Deleted lines 146-147:

Added lines 149-151:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.
Changed lines 409-410 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van
theosofische termen
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van theosofische termen
Added lines 409-411:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van
theosofische termen

Changed line 70 from:
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
to:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
Changed lines 66-69 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
Deel I, p. 66: Deze ‘eeuwigheden’ behoren tot de meest geheime berekeningen, waarin, om tot het ware
totaal te komen, elk getal '''7'''x (7 tot de macht x) moet zijn, waarbij x verschilt naar gelang van de aard van de cyclus in de subjectieve of werkelijke wereld. Ieder cijfer of getal dat betrekking heeft op de verschillende cyclussen, van de grootste tot de kleinste – in de objectieve of onwerkelijke wereld – of dat deze cyclussen weergeeft, moet noodzakelijk een veelvoud van zeven zijn. De sleutel hiertoe kan niet worden gegeven, want hierin ligt het geheim van de esoterische berekeningen, en voor het maken van gewone berekeningen is hij van geen betekenis. ‘Het getal zeven’, zegt de Kabbala, ‘is het grote getal van de goddelijke Mysteriën’; het getal tien is dat van alle menselijke kennis (de decade van Pythagoras); 1000 is het getal tien tot de derde macht en daarom is het getal 7000 ook symbolisch. In de Geheime Leer zijn het cijfer en het getal 4 alleen op het hoogste gebied van abstractie het mannelijke symbool; op stoffelijk gebied is 3 het mannelijke en 4 het vrouwelijke: de verticale en de horizontale lijn in het vierde stadium van de symboliek, toen de symbolen de tekens werden van de voortbrengende krachten op stoffelijk gebied.\\

Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Changed line 67 from:
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
to:
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
Changed lines 66-67 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat
staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept. 
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
Changed lines 66-68 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.

Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
Changed line 115 from:
b) Het tetragrammaton of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
to:
b) Het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|tetragrammaton]]''' of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
Changed lines 111-118 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
Het bovenstaande doet niet rechtstreeks ter zake, hoewel het nodig is het in gedachten te houden om gemakkelijker te begrijpen wat er volgt. De vraag die aan de orde is, is te bewijzen dat Jah-Noach, of de Jehova van de Hebreeuwse bijbel, de veronderstelde schepper van onze aarde, van de mens en van alles op aarde, is:\\
a) Het laagste zevental, de scheppende Elohim – in zijn kosmische aspect.\\
b) Het tetragrammaton of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.

''De Geheime Leer
'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
Changed lines 55-56 from:
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een Tetrade (+ 4).
to:
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een
'''[[Geest|
Triade]]''' en een '''[[Tetrade|Tetrade]]''' (+ 4).
Changed line 55 from:
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
to:
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een Tetrade (+ 4).
Changed line 55 from:
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
to:
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
Changed lines 54-55 from:
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)
to:
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)\\
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
Changed lines 53-54 from:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
to:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]''' (Onsterfelijke bestanddelen)\\
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)
Changed line 53 from:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
to:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
Changed line 53 from:
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
to:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
Changed lines 66-68 from:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
to:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?

Changed line 18 from:
De drie verenigende Logoi van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
to:
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
Changed line 70 from:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
to:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.
Added lines 53-55:
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira

Changed lines 64-65 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
(d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.

Deleted lines 70-72:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
Deleted lines 49-58:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.


'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira

Added lines 60-68:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.

'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
Added line 52:
Changed lines 55-57 from:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.

to:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
Changed line 136 from:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
to:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
Changed line 104 from:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
to:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
Changed lines 50-51 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Hoofdstuk 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
Deleted line 54:
Added line 50:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Hoofdstuk 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
Changed line 104 from:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
to:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
Changed lines 103-104 from:
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID. 
 
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
to:
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
Op
haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
Changed line 104 from:
   Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element (het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
to:
   Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
Added lines 101-105:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I,
Hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.
  Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element (het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.

Deleted line 385:
Added lines 385-386:
*'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/hpb3.htm|H.P.Blavatsky]]''' Inwijding
Added lines 366-367:
*'''[[http://www.tarotmagazine.nl/b_ouspen_symb.html|P.D. Ouspensky]]''' ''De symboliek van de Tarot'' (recensie Susan Gorel)
Added line 372:
*'''[[http://users.skynet.be/religie_info_site/symbolen/elementen.html|Symbolen en woordenboek]]'''
Changed line 371 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunris2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
Changed line 371 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunris2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
Added line 371:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
Changed line 165 from:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Soiraal]]''').
to:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
Changed line 165 from:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci.
to:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Soiraal]]''').
Added lines 164-165:

'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci.
Added line 97:
Added lines 388-389:

Deleted line 367:
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
Changed lines 378-379 from:
to:
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
Added lines 387-389:


Added line 371:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos (Antwerp, 1996 - 2008)
Added lines 387-389:


Changed lines 108-113 from:
||7. Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam ||1. Stoffelijk of Fysiek Lichaam  ||Hogere werelden ||4. Geestelijke wereld 
||6. Levensgeest als omgevormd Levenslichaam ||2. Ether- of Levenslichaam ||Etherische wereld ||3. Mentale wereld
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||2. Astrale wereld
||4. Ik als kern van de ziel ||  ||Stoffelijke wereld ||1. Fysieke wereld

to:
||7. Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam ||1. Stoffelijk of Fysiek Lichaam  ||Hogere werelden ||Geestelijke wereld 
||6. Levensgeest als omgevormd Levenslichaam ||2. Ether- of Levenslichaam ||Etherische wereld ||Mentale wereld
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
||4. Ik als kern van de ziel ||  ||Stoffelijke wereld ||Fysieke wereld

Added line 356:
Added lines 386-387:

Changed line 118 from:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
to:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
Changed line 122 from:
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
to:
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
Added line 355:
Added lines 385-386:

Added line 363:
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
Added lines 384-386:


August 30, 2008, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 374-375 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
Added lines 383-385:


August 30, 2008, at 02:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 374-376 from:


to:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam
Added lines 383-385:


August 30, 2008, at 01:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 63 from:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
to:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]'''
Added line 96:
Added lines 384-385:

August 30, 2008, at 01:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 63 from:
'''[['''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
to:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
Added line 95:
Added lines 383-384:

August 30, 2008, at 01:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 63 from:
'''[[Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
to:
'''[['''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
Added line 94:
Added lines 382-383:

August 30, 2008, at 01:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 63 from:
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
to:
'''[[Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
Added line 93:
Added lines 381-382:

August 30, 2008, at 01:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 64 from:
->*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
to:
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
Added line 92:
Added lines 380-381:

August 30, 2008, at 01:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 64-70 from:
**Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
**Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
**Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
**Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
**Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
**Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
to:
->*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
Added line 91:
Added lines 379-380:

August 30, 2008, at 01:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 63-70 from:
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:\\
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
to:
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
**Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
**Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
**Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
**Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
**Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
**Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
Added line 90:
Added lines 378-379:

August 30, 2008, at 01:42 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 63-70:
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:\\
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)

Added line 89:
Added lines 377-378:

August 30, 2008, at 01:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 61-62 from:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
to:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
Added line 80:
Added lines 368-369:

August 26, 2008, at 02:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 127 from:
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29|#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
to:
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
Added line 337:
Added lines 367-368:

August 26, 2008, at 02:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 127 from:
P. 13:Van elk van deze negenenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
to:
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29|#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
Added line 336:
Added lines 366-367:

August 20, 2008, at 05:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 148-149 from:
Volgens de kwantumzwaartekrachttheorie zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.
to:
Volgens de '''[[Standaardmodel#Zwa|kwantumzwaartekrachttheorie]]''' zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.
Added line 335:
Added lines 365-366:

August 20, 2008, at 05:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 147-151:
%rfloat width=500Px%Attach:Vlieg.jpg
Volgens de kwantumzwaartekrachttheorie zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.

Een fractal is een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de Mandelbrot-fractal. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.

Added line 334:
Added lines 364-365:

August 11, 2008, at 07:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 140 from:
%rfloat width=390Px%Attach:Fibonnaci.jpg
to:
%rfloat width=380Px%Attach:Fibonnaci.jpg
Added line 328:
Added lines 358-359:

August 11, 2008, at 07:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 140 from:
%rfloat width=400Px%Attach:Fibonnaci.jpg
to:
%rfloat width=390Px%Attach:Fibonnaci.jpg
Added line 327:
Added lines 357-358:

August 11, 2008, at 07:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 140 from:
%rfloat width=400Px%Attach:.jpg
to:
%rfloat width=400Px%Attach:Fibonnaci.jpg
Added line 326:
Added lines 356-357:

August 11, 2008, at 07:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 138-139 from:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.      
to:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”. 

%rfloat width=400Px%Attach:.jpg
'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|SisyPhus]]'''
''De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.''\\
In het kort: de "Eeuwige A-Symmetrische Alpha-impuls" (in de religie/esotherie "SpiritGod") volgt d.m.v. de "beste zelf-organisatie-selectie" een spiraalvormige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number|Fibonnaci structuur]]''' (via de Gulden Snede Proporties), dat in meerdere 2 dimensionale (cirkel) en dus meerdere 3 dimensionale (sfeer) fenomenen wordt "omgezet" (kunnen we zien als het "spontane" generatieve [&#8730;2], formatieve [&#8730;3], re-generatieve principe [&#8730;5]). Dat is de "divergentie" en de /2)=1. Het pad is NIET terug via &#8730;5, &#8730;3 en &#8730;2,&#61520;"convergentie" daarvan is SIN( want vanuit de &#8730;2, &#8730;3 en &#8730;5 divergentie is de "ongemanifesteerde" de SIN(PI/2)=1 al de totaliteit, als spiegel! Dat is het "Alpha 3+ punt".
Kijk een naar de vorming van het "Vlinder-Effect", via de "Lorenz-Attractor", in spiralen.
Dit is de essentie van de natuurlijke '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|"zelf-organisatie"]]''', door de "zelf-selectie".

Added line 325:
Added lines 355-356:

August 09, 2008, at 12:25 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Ziel]]'''
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
Added line 79:
Added lines 347-348:

August 09, 2008, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 46 from:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Ik]]'''
to:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|'Ik']]'''
Added line 78:
Added lines 346-347:

August 09, 2008, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 46 from:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer
to:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Ik]]'''
Added line 77:
Added lines 345-346:

August 09, 2008, at 11:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 51-52 from:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
to:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Added line 76:
Added lines 344-345:

August 09, 2008, at 11:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 51 from:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder):\\
to:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Added line 74:
Added lines 342-343:

August 09, 2008, at 11:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 51 from:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36):\\
to:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder):\\
Added line 73:
Added lines 341-342:

August 09, 2008, at 10:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 52-55 from:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.


to:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.


Added line 72:
Added lines 340-341:

August 09, 2008, at 10:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''Ziel'''
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Ziel]]'''
Added line 71:
Added lines 339-340:

August 09, 2008, at 10:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 51-55 from:
to:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.


Added line 70:
Added lines 338-339:

August 09, 2008, at 10:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''Ziel'''
Added line 65:
Added lines 333-334:

August 09, 2008, at 10:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 42-45 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer
||6. Buddhi  ||Levensgeest      ||Buddhi, Derde oog  ||Geestelijke sfeer
||5. Manas  ||Geestzelf ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||
||
7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
||
6. Buddhi  ||Levensgeest      ||Buddhi, Derde oog  ||Geestelijke sfeer ||Ware
||5. Manas  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
Changed lines 47-51 from:
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer
||2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer
||1. Sthűla-sarira ||Fysiek lichaam ||Levend lichaam in prâna of dierlijk leven ||Zuiver stoffelijke sfeer

to:
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||
2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
||
1. Sthűla-sarira ||Fysiek lichaam ||Levend lichaam in prâna of dierlijk leven ||Zuiver stoffelijke sfeer ||Eros

Added line 64:
Added lines 332-333:

July 30, 2008, at 05:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 43 from:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||Noumenale sfeer
to:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer
Added line 63:
Added lines 331-332:

July 30, 2008, at 05:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: Deel II, p. 707: ||
to:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:
Added line 62:
Added lines 330-331:

July 28, 2008, at 12:02 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 109 from:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
to:
P. 13:Van elk van deze negenenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
Added line 299:
Added lines 329-330:

July 25, 2008, at 03:50 AM by 86.83.160.63 -
Added line 298:
Added lines 328-329:

July 14, 2008, at 03:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 109 from:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Admon Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
to:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
Added line 297:
Added lines 327-328:

July 14, 2008, at 02:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 109 from:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Adam Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
to:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Admon Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
Added line 296:
Added lines 326-327:

July 13, 2008, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 109-111:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Adam Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, negenenveertig.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal negenenveertig en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
Added line 295:
Added lines 325-326:

July 11, 2008, at 05:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 117-118 from:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' (|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
to:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
Added line 291:
Added lines 321-322:

July 11, 2008, at 05:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 117-118 from:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
to:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' (|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
Added line 290:
Added lines 320-321:

July 11, 2008, at 05:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 116-117 from:
wordt uitgeworpen:
to:
wordt uitgeworpen:\\
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     

Added line 289:
Added lines 319-320:

July 10, 2008, at 12:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 112 from:
%rfloat width=500Px%Attach:Matrix.jpg
to:
%rfloat width=380Px%Attach:Matrix.jpg
Added line 287:
Added lines 317-318:

July 10, 2008, at 12:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 112 from:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
to:
%rfloat width=500Px%Attach:Matrix.jpg
Added line 286:
Added lines 316-317:

July 10, 2008, at 12:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 112 from:
%rfloat width=300Px%Attach:Matrix.jpg
to:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
Added line 285:
Added lines 315-316:

July 10, 2008, at 12:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 112-116 from:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in
een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het
zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en
twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
to:
%rfloat width=300Px%Attach:Matrix.jpg
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
Added line 284:
Added lines 314-315:

July 10, 2008, at 12:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 111 from:
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.
to:
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.\\
Added line 286:
Added lines 316-317:

July 10, 2008, at 12:08 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 113-120 from:
to:
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in
een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het
zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en
twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
ontstaat de riet gelijk een staf, waarmede “de adytum van de Godheid, het altaar en hen die
daarbinnen aanbidden” gemeten worden, maar de hof die buiten de adytum is - de lagere triade -
wordt uitgeworpen:

Added line 285:
Added lines 315-316:

July 10, 2008, at 12:05 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 112-113 from:

to:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
Changed lines 116-117 from:
%lfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
to:

Added line 277:
Added lines 307-308:

July 10, 2008, at 12:04 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 116-117 from:
to:
%lfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
Added line 276:
Added lines 306-307:

July 09, 2008, at 12:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 105-106 from:
P. 35: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 36: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
to:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
Changed lines 108-109 from:
De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
to:
P. 35: De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande linker diagram geschetst.\\
P. 36 Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
Added line 274:
Added lines 304-305:

July 09, 2008, at 12:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 105-106 from:
P. 36: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 38: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
to:
P. 35: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 36: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
Added line 273:
Added lines 303-304:

July 09, 2008, at 12:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 105-106 from:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
to:
P. 36: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 38: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
Added line 272:
Added lines 302-303:

July 09, 2008, at 12:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 108 from:
De “dramatis personae” en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
to:
De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
Added line 271:
Added lines 301-302:

July 09, 2008, at 12:06 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 276-277 from:

to:
*'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''
Added lines 300-302:


July 09, 2008, at 12:03 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 108-113:
De “dramatis personae” en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.

Added line 270:
Added lines 300-301:

July 09, 2008, at 11:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 105-106 from:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in diagram hiernaast. Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
to:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
Added line 263:
Added lines 293-294:

July 09, 2008, at 11:53 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 104:
|| || 
Added line 261:
Added lines 291-292:

July 09, 2008, at 11:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 62-63 from:
====
to:
====
 
Changed line 104 from:
%rfloat width=350Px%Attach:Pryse.jpg
to:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
Added line 261:
Added lines 291-292:

July 09, 2008, at 11:51 AM by 86.83.160.63 -
Added line 62:
====
July 09, 2008, at 11:49 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 102-103:
%rfloat width=350Px%Attach:Pryse.jpg
|| || 
July 09, 2008, at 08:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 18 from:
De drie verenigende beginselen van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
to:
De drie verenigende Logoi van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
July 09, 2008, at 07:20 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 286-288:


July 09, 2008, at 07:03 AM by 86.83.160.63 -
Added line 265:
*'''[[http://www.kamer13.nl/metaforen-samenvatting.htm|Wat de ziel is]]''', waar ze is en waar ze vandaan komt, daarover is men het niet eens. Cicero, Tusculaanse Gesprekken
Added lines 286-288:


Added lines 1-2:
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
June 20, 2008, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 13 from:
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Eenheid in Verscheidenheid]]
to:
!![[#Inl]][[8-4EenheidInVerscheidenheid|Eenheid in Verscheidenheid]]
Changed line 27 from:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels weerspiegelen zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
to:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
June 20, 2008, at 06:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 5 from:
#[[#Inl|Inleiding]]
to:
#[[#Inl|Eenheid in Verscheidenheid]]
Changed line 13 from:
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Inleiding]]
to:
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Eenheid in Verscheidenheid]]
June 20, 2008, at 06:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] (''Zoo omhoog, zoo omlaag'')
June 20, 2008, at 06:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 57-59 from:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

to:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens weerkaatst en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de tetraktys uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof weerkaatst zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.

Added line 254:
Added lines 283-284:

June 16, 2008, at 07:58 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 12-13:

!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Inleiding]]
June 16, 2008, at 03:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 16-17 from:
||Leven, Prana ||Periodiciteit ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||1e Beginsel  ||2e Beginsel  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
to:
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
Changed lines 19-20 from:
||Dood  ||3e Beginsel  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||Hiërarchieën    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
to:
||Tetrade  ||Duade ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
June 15, 2008, at 12:38 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 75 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah]]'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Added line 251:
Added lines 280-281:

June 15, 2008, at 12:36 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 75 from:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Deleted line 250:
Deleted lines 278-279:

June 15, 2008, at 12:35 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 75 from:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
to:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
Added line 251:
Added lines 280-281:

June 15, 2008, at 12:33 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 268-269 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|
Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
Added lines 279-281:


June 15, 2008, at 12:32 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 267-270 from:
*'''[[http://www.acupunctuur.com/scripties/vanderley.html|A.J.R. van der Ley:]]''' Paralellen in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Anthroposofische Geneeskunde
to:
*'''[[http://www.acupunctuur.com/scripties/vanderley.html|A.J.R. van der Ley:]]''' Paralellen in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Anthroposofische Geneeskunde
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|
Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''

Added lines 280-282:


June 01, 2008, at 06:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 66 from:
||  ||  ||'''Antroposofie'''   ||'''Theosofie'''
to:
||'''Antroposofie''' || ||   ||'''Theosofie'''
Added line 250:
Added lines 277-278:

June 01, 2008, at 01:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%mfloat width=450px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%mfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
Added line 249:
Added lines 276-277:

June 01, 2008, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%mfloat width=500px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%mfloat width=450px%Attach:EiPuruc.jpg
June 01, 2008, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%mfloat width=400px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%mfloat width=500px%Attach:EiPuruc.jpg
Added line 248:
Added lines 275-276:

June 01, 2008, at 01:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%mfloat width=600px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%mfloat width=400px%Attach:EiPuruc.jpg
Added line 247:
Added lines 274-275:

June 01, 2008, at 01:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%rfloat width=740px%Attach:EiPuruc.jpg
to:
%mfloat width=600px%Attach:EiPuruc.jpg
Added line 246:
Added lines 273-274:

June 01, 2008, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
%rfloat width=740px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=740px%Attach:EiPuruc.jpg
Added line 245:
Added lines 272-273:

June 01, 2008, at 01:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 59-60 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 681):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
Added line 244:
Added lines 271-272:

June 01, 2008, at 01:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 59-60 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysterië van de zevenvoudige natuur, De tetraktis in verband met de zevenhoek'' (p. 681):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 681):\\
Changed lines 63-64 from:
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij k&#257;ma-r&#363;pa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
to:
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ''ruach'' (geest) wat wij ''kama''-rupa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, ''buddhi'', zou zijn en ''nephesh'' het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
Added line 243:
Added lines 270-271:

June 01, 2008, at 01:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 61 from:
%mfloat width=700px%Attach:Kabbala.jpg
to:
%mfloat width=550px%Attach:Kabbala.jpg
Added line 241:
Added lines 268-269:

June 01, 2008, at 01:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 61 from:
%mfloat width=400px%Attach:Kabbala.jpg
to:
%mfloat width=700px%Attach:Kabbala.jpg
Added line 63:
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij k&#257;ma-r&#363;pa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
Added line 240:
Added lines 267-268:

June 01, 2008, at 01:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 59-60 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Gottfried de Purucker]]''' boek ''Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte'', Deel II, Hoofdstuk 25
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysterië van de zevenvoudige natuur, De tetraktis in verband met de zevenhoek'' (p. 681):\\
Added line 238:
Added lines 265-266:

June 01, 2008, at 01:18 AM by 86.83.160.63 -
Added line 59:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Gottfried de Purucker]]''' boek ''Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte'', Deel II, Hoofdstuk 25
Added line 236:
Added lines 263-264:

June 01, 2008, at 01:14 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 59-60:
%mfloat width=400px%Attach:Kabbala.jpg
|| ||
May 30, 2008, at 04:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 87 from:
%rfloat width=200Px%Attach:Diagram195.jpg
to:
%rfloat width=250Px%Attach:Diagram195.jpg
Added line 232:
Added lines 259-260:

May 30, 2008, at 04:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 87 from:
%rfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
to:
%rfloat width=200Px%Attach:Diagram195.jpg
Added line 231:
Added lines 258-259:

May 30, 2008, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 87 from:
%mfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
to:
%rfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
Added line 230:
Added lines 257-258:

May 30, 2008, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 87-88 from:
%mfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
to:
%mfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
Deleted lines 89-90:
U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
|| ||
Added line 229:
Added lines 256-257:

May 30, 2008, at 04:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 87-88 from:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
to:
%mfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
|| ||
Added line 229:
Added lines 256-257:

May 30, 2008, at 04:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 87 from:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
to:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
Added line 227:
Added lines 254-255:

May 30, 2008, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Added line 87:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
Changed line 89 from:
to:
|| ||
Added line 226:
Added lines 253-254:

May 30, 2008, at 04:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 89 from:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
to:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
Added line 224:
Added lines 251-252:

May 30, 2008, at 04:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 92 from:
to:
|| ||
Added line 223:
Added lines 250-251:

May 30, 2008, at 04:00 AM by 86.83.160.63 -
Added line 90:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
Added line 222:
Added lines 249-250:

May 30, 2008, at 03:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
!![[#Zev]]Zevenvoudige samenstelling van de mens
to:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
May 30, 2008, at 03:53 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 89 from:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar diagram:\\
to:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
Added line 220:
Added lines 247-248:

May 30, 2008, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 82 from:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
to:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbare doorsnede:\\
Deleted lines 95-100:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

Added lines 104-110:


'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

May 29, 2008, at 11:57 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 81-84:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.

Deleted lines 90-92:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
May 29, 2008, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 80-83:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.

Added lines 87-89:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
May 29, 2008, at 11:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 95 from:
!![[#Wer]][[Kompaskwadrant|Éne werkelijkheid]]
to:
!![[#Wer]][[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Éne werkelijkheid]]
May 28, 2008, at 08:26 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 95 from:
!![[#Wer]]Éne werkelijkheid
to:
!![[#Wer]][[Kompaskwadrant|Éne werkelijkheid]]
May 28, 2008, at 08:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 58 from:
!![[#Spi]][[reflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]'''
to:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
Added line 218:
Added lines 245-246:

May 28, 2008, at 08:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 58 from:
!![[#Spi]]Innerlijke, reflexieve bewustzijn
to:
!![[#Spi]][[reflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]'''
May 26, 2008, at 11:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 7 from:
#[[#Spi|Reflexief bewustzijn]]
to:
#[[#Spi|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
Changed line 58 from:
!![[#Spi]]Reflexief bewustzijn
to:
!![[#Spi]]Innerlijke, reflexieve bewustzijn
May 15, 2008, at 02:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Schema
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Diagram
Added line 217:
Added lines 244-245:

April 25, 2008, at 10:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 7 from:
#[[#Spi|Spiegelsymmetrie]]
to:
#[[#Spi|Reflexief bewustzijn]]
Changed line 58 from:
!![[#Spi]]Spiegelsymmetrie
to:
!![[#Spi]]Reflexief bewustzijn
April 25, 2008, at 05:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 227 from:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''') ''Levensboom (Sepher Yetzirah)''
to:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''' ''Levensboom (Sepher Yetzirah)''
Added lines 243-245:


April 23, 2008, at 07:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 236 from:
%right%<< [[Levensboom, Macrokosmos|vorige]]  ||  [[Systeemleer en Spiegelsymmetrie|volgende]] >>
to:
%right%<< [[Levensboom, Macrokosmos|vorige]]  ||[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|volgende]] >>
Added lines 243-245:


April 21, 2008, at 08:37 AM by 86.83.160.63 -
Added line 7:
#[[#Spi|Spiegelsymmetrie]]
Changed line 58 from:
'''[++Spiegelsymmetrie++]'''\\
to:
!![[#Spi]]Spiegelsymmetrie
April 18, 2008, at 07:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
'''[+Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade+]'''\\
to:
'''Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade'''\\
Added line 215:
Added lines 242-243:

April 18, 2008, at 07:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
'''[++Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade++]'''\\
to:
'''[+Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade+]'''\\
Added line 214:
Added lines 241-242:

April 18, 2008, at 07:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
to:
'''[++Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade++]'''\\
Deleted line 87:
'''Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas'''\\
April 18, 2008, at 06:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 35 from:
Deze doorsnde sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan. 
to:
Deze doorsnede sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
Added line 214:
Added lines 241-242:

April 18, 2008, at 06:44 AM by 86.83.160.63 -
Added line 35:
Deze doorsnde sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.
Added line 213:
Added lines 240-241:

April 18, 2008, at 06:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema: 
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Schema: 
Added line 211:
Added lines 238-239:

April 18, 2008, at 06:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema:\\ 
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema: 
Added line 210:
Added lines 237-238:

April 18, 2008, at 06:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 32-33 from:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 14. 
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
to:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema:\\ 
Changed line 35 from:
to:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
Added line 209:
Added lines 236-237:

April 18, 2008, at 06:30 AM by 86.83.160.63 -
Added line 32:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 14. 
Added line 36:
April 17, 2008, at 11:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=770px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=740px%Attach:ei-2.jpg
Added line 207:
Added lines 234-235:

April 17, 2008, at 11:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=770px%Attach:ei-2.jpg
Added line 206:
Added lines 233-234:

April 17, 2008, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
Added line 205:
Added lines 232-233:

April 17, 2008, at 11:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
Added line 204:
Added lines 231-232:

April 17, 2008, at 11:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
Added line 203:
Added lines 230-231:

April 17, 2008, at 11:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
Added line 202:
Added lines 229-230:

April 17, 2008, at 11:50 PM by 86.83.160.63 -
Added line 32:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
Changed lines 34-36 from:
|| ||
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
to:
|| ||  ||
Added line 201:
Added lines 228-229:

April 17, 2008, at 11:49 PM by 86.83.160.63 -
Added line 33:
|| ||
Added line 201:
Added lines 228-229:

April 17, 2008, at 11:49 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 33-34 from:
Voor zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
to:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
Added line 199:
Added lines 226-227:

April 17, 2008, at 11:48 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
%rfloat width=900px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
Added line 198:
Added lines 225-226:

April 17, 2008, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 32 from:
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
to:
%rfloat width=900px%Attach:ei-2.jpg
Added line 197:
Added lines 224-225:

April 17, 2008, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
April 17, 2008, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
Added line 32:
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
Added line 196:
Added lines 223-224:

April 13, 2008, at 10:37 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 196-197:
*
Added lines 221-223:


April 13, 2008, at 10:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 205:
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?
April 13, 2008, at 10:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 90-91 from:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.
to:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.
April 13, 2008, at 10:33 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 54-57:
'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

Added lines 88-91:

'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

April 13, 2008, at 10:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 55-58:
'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

April 12, 2008, at 11:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 51-54 from:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ 
   
Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

to:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

Added line 191:
Added lines 219-220:

April 12, 2008, at 11:55 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 50-51 from:
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.
to:
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’
      Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.


Added line 191:
Added lines 219-220:

April 12, 2008, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 50-52 from:
'''Spiegelsymmetrie'''\\
to:
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.

'''[++Spiegelsymmetrie++]'''\\
Added line 187:
Added lines 215-216:

April 12, 2008, at 01:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 191-193 from:
to:
*'''[[http://www.vubpress.be/vubpress_shop/book_info.php?cPath=8&books_id=173&language=nl&osCsid=664bf272fab6845dfecf040ede899e1d|Paul GEERLINGS]]''' ''Spiegelsymmetrie in de natuur''

Added lines 212-214:


April 11, 2008, at 07:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 74-81 from:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 



Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
to:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Added lines 86-91:

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

Added line 184:
Added lines 210-211:

April 11, 2008, at 07:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 76 from:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
to:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
Added line 184:
Added lines 210-211:

April 11, 2008, at 06:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 76 from:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
to:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
Added line 183:
Added lines 209-210:

April 11, 2008, at 06:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 76 from:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of brahman (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
to:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
Added line 182:
Added lines 208-209:

April 11, 2008, at 06:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 75-76 from:
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')
to:
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of brahman (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 


Added line 181:
Added lines 207-208:

April 11, 2008, at 06:19 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 7:
#[[#Sam|Samenvatting]]
Deleted lines 96-107:


!![[#Sam]]Samenvatting
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.

Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

De diagonaal 6./7. laat het hogere tweetal, de hogere duade, de geestelijke monade, de individualiteit zien.

'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/prana.html|Prana]]''' nr. 165 bevat het boeiende artikel ''Divineren – Akasha’s toevalstaal lezen'' van '''[[http://www.hortus-spiritualis.nl|Rob Docters van Leeuwen:]]''' In het artikel refereert Doctors van Leeuwen aan het boek ''The Self-Aware Universe'' van '''Amit Goswami'''. Volgens Amit Goswami heeft een mens een EGO (Redeneren, Continu, Gedetermineerd, Lineair, Lokaal, Persoonlijk en Klassiek-logisch) en een KWANTUMZELF (Creatief, Discontinu, Synchronistisch, Holistisch, Non-lokaal, Transpersoonlijk en Kwantumlogica). '''Carl Jung''' noemt deze respectievelijk het ego en het Zelf.

April 11, 2008, at 06:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 24-28 from:
Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.


to:
Added lines 101-104:
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.

Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

April 11, 2008, at 06:14 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 3-11:
>>rfloat frame font-size:normal<<
''' Inhoud'''
#[[#Inl|Inleiding]]
#[[#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
#[[#Wer|Éne werkelijkheid]]
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
>><<
Changed lines 35-36 from:
!!Zevenvoudige samenstelling van de mens
to:

!![[#Zev]]Zevenvoudige samenstelling van de mens
Changed line 93 from:
!!Éne werkelijkheid
to:
!![[#Wer]]Éne werkelijkheid
Changed line 104 from:
!!Samenvatting
to:
!![[#Sam]]Samenvatting
April 11, 2008, at 05:46 AM by 86.83.160.63 -
Added line 83:
!!Éne werkelijkheid
Added line 179:
Added lines 205-206:

April 11, 2008, at 05:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 84-85 from:
235: derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind vh manwantara, en wanneer zij op het gebied vd Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht vd “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten vd ene eeuwige geest etc.\\
to:
235: Derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind van het manwantara, en wanneer zij op het gebied van de Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht van de “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten van de ene eeuwige geest etc.\\
Changed line 87 from:
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand vh lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
to:
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand van het lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
Changed lines 89-92 from:
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof; en de ware dood is de beperkte waarneming vh leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.  
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode
stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Atma); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   

to:
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, ''in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof''; en de ware dood is de beperkte waarneming van het leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.\\
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode
stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Âtmâ); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   

Added line 177:
Added lines 203-204:

April 11, 2008, at 05:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 93 from:
to:
!!Samenvatting
April 11, 2008, at 05:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 83-93:
'''Blavatsky''', Deel III, (p. 228): de Volstrekte Godheid is die het vorm geeft; dit geschiedt door de eerste Stralen, de engelen of Dhyân Choans, die uit het Ene Element voortkomen, dat periodiek licht en duisternis wordt en in zijn wortelbeginsel eeuwig de éne onbekende en toch bestaande Werkelijkheid blijft.\\
235: derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind vh manwantara, en wanneer zij op het gebied vd Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht vd “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten vd ene eeuwige geest etc.\\
566: Paramâtmâ – de Algemene Geest, die de grenzeloze Kosmos het zij in of buiten ruimte en tijd bezielt. Buddhi dient als voertuig voor deze Paramâtmische schaduw.\\
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand vh lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
568: Als dat zo is, spreekt het vanzelf dat leven en dood, goed en kwaad, verleden en toekomst, zonder onderscheid zinledige woorden of op zijn hoogst wijzen van spreken zijn. Als het objectief heelal zelf op grond van zijn begin en zijn eindigheid slechts een voorbijgaande begoocheling is, moeten leven en dood beide ook aanzichten en begoochelingen zijn.
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof; en de ware dood is de beperkte waarneming vh leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof. 
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Atma); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   


Added line 176:
Added lines 202-203: