Site.LevensboomMicrokosmos Aanpassingen

Verberg kleine aanpassingen - Laat HTML wijzigingen zien

16 August 2015 om 07:45 door 86.83.160.63 -
41-45 nieuwe regels
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.

51-55 verwijderde regels

->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.

->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
13 August 2015 om 06:00 door 86.83.160.63 -
44 aangepaste regel
%red%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
naar:
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
13 August 2015 om 05:59 door 86.83.160.63 -
43 aangepaste regel
%blue%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
naar:
%red%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
13 August 2015 om 05:55 door 86.83.160.63 -
44 aangepaste regel
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
naar:
%red%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
48 aangepaste regel
->%blue%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
naar:
->%red%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
13 August 2015 om 05:51 door 86.83.160.63 -
43-44 aangepaste regels
''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
naar:
%blue%''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
%black%''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
47-49 nieuwe regels

->%blue%'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Het taoďsme]]''', dat op vernieuwing en verjonging is gericht, kreeg altijd invloed in de perioden dat de gevestigde orde van een keizerrijk in verval raakte. Als de nood het hoogst is, komt de oplossing sneller.\\
%black%'''[[Geest#Cha|Waar de]]''' '''[[DanMillman#Inl|gulden middenweg]]''' loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw  uit te vinden. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon|Er is niets nieuws onder de zon]]'''.
13 August 2015 om 03:44 door 86.83.160.63 -
64-65 verwijderde regels
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
67-68 aangepaste regels
->'''[[http://www.amazon.com/Creative-Happiness-Journey-J-Krishnamurti/dp/1937902218|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
naar:
->'''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Boh|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
72-73 nieuwe regels

->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
13 August 2015 om 03:39 door 86.83.160.63 -
69 aangepaste regel
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
naar:
->'''[[http://www.amazon.com/Creative-Happiness-Journey-J-Krishnamurti/dp/1937902218|Ingram Smith:]]''' %blue%''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
13 August 2015 om 03:32 door 86.83.160.63 -
40-46 nieuwe regels

->'''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting|Baruch de Spinoza:]]''' ''Toch kan de natuur niet worden weerstreefd en behoudt ze haar vaste en onveranderlijke orde.''\\
''Toch worden harten niet door wapenen, maar door Liefde en Edelmoedigheid overwonnen.''\\
''Ten slotte dat waarzeggers dán de meeste macht hebben uitgeoefend onder het volk en het meest te vrezen waren voor hun koningen, als de moeilijkheden voor de staat het grootst waren.''\\
''God had de dingen niet op een andere manier of in een andere volgorde kunnen maken dan Hij gedaan heeft (...) Er kan dus ook slechts één manier zijn om de natuur van de dingen te begrijpen, namelijk aan de hand van de universele wetten en regels van de natuur.''\\
%blue%''Facies totius Universi, quamvis infinitis modis variet, manet tamen semper eadem'' %black%('''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/inleidingdeel2.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II p. 1)\\
('The face of the whole universe, though it varies in infinite modes, yet remains always the same', Correspondence of Spinoza, Letter 64)
13 August 2015 om 03:26 door 86.83.160.63 -
25-26 verwijderde regels
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
40-43 nieuwe regels

->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

->'''[[Communicatie2#Mys|Evelyn Underhill:]]''' %blue%''all creatures in God and God in all creatures. Lucidity of this sort seems to be an enormous enhanced form of the poetic consciousness of otherness; in natural things''.
13 August 2015 om 03:08 door 86.83.160.63 -
26 aangepaste regel
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
naar:
->'''[[1-3-2Paradoxen#Abs|Eliphas Levi:]]''' %blue%''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
09 August 2015 om 10:43 door 86.83.160.63 -
260 aangepaste regel
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
naar:
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[Inhoud2#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
29 July 2015 om 10:06 door 86.83.160.63 -
66 aangepaste regel
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
naar:
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' %blue%''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
29 July 2015 om 08:38 door 86.83.160.63 -
399 nieuwe regel
*'''[[http://wichm.home.xs4all.nl/psygeest.html|Michael Rogge]]''' PSYCHOLOGIE en ''GEESTELIJKE BEWEGINGEN''
25 July 2015 om 23:29 door 86.83.160.63 -
71 aangepaste regel
->%blue%'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
naar:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' %blue%''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
22 July 2015 om 01:26 door 86.83.160.63 -
414 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Harding|Douglas Harding]]''' '''[[http://www.headless.org/Extra/douglas-in-dutch.htm|''Leven zonder hoofd'']]'''
22 July 2015 om 00:54 door 86.83.160.63 -
331 aangepaste regel
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||Shekinah   || ||(Schechinah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
22 July 2015 om 00:52 door 86.83.160.63 -
20 July 2015 om 09:58 door 86.83.160.63 -
399 nieuwe regel
*'''[[http://www.ciis.edu/Public_Programs/Nondual_Wisdom_Conference_SP15/Presenters/Prendergast_John_SP15.html|John J. Prendergast]]''' '''[[http://www.amazon.com/Sacred-Mirror-Nondual-Wisdom-Psychotherapy/dp/1557788243|''Sacred Mirror'':]]'''  Nondual Wisdom and Psychotherapy
04 July 2015 om 08:06 door 86.83.160.63 -
129-133 aangepaste regels
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 


naar:
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.\\
%black%
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 
04 July 2015 om 07:56 door 86.83.160.63 -
124-126 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):\\
In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor
''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE
'' (p. 137):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/sleuteltottheosofie/sleuteltheosofie.pdf|H.P. Blavatsky]]''' '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|''De sleutel tot de theosofie'']]''' (p. 137):\\
126 nieuwe regel
162/163: In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
128-133 aangepaste regels
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.
naar:
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.\\
251/252: %blue%Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen, altruďsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behandelen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.
342: '''Tetragrammaton:''' De naam van de godheid in vier letters, in ons schrift IHVH. Het is een kabbalistische term die op een meer materieel vlak overeenstemt met de heilige '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|pythagorische]]''' Tetraktys (Deel II, p. 526). 


25 May 2015 om 11:41 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het Hooglied, 28)
naar:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het '''[[wikipn:Hooglied|Hooglied, 28]]''')
22 May 2015 om 04:10 door 86.83.160.63 -
337 nieuwe regel
'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Spi|Het rechter kwadrant]]''' brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het kwadrant geeft schematisch de viervoudige indeling, de '''Tussennatuur''' van de Kabbalah, het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' weer. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|reflexief bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
22 May 2015 om 03:40 door 86.83.160.63 -
326-327 aangepaste regels
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
naar:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.\\

Voor het onderstaande linker kwadrant ''''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/qabbalah.pdf|nӗshāmā, rūah, nefesh en gūf]]'''' zie het boek ''De viervoudige aard van de mens'' van '''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]'''.
22 May 2015 om 03:35 door 86.83.160.63 -
413-417 nieuwe regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
429-433 verwijderde regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
22 May 2015 om 03:33 door 86.83.160.63 -
22 May 2015 om 02:54 door 86.83.160.63 -
425 aangepaste regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens'' (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
442 verwijderde regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
22 May 2015 om 02:46 door 86.83.160.63 -
326-327 aangepaste regels
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
naar:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de '''[[1-3-2Paradoxen#Abs|wederkerigheid]]''' tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht.
392 verwijderde regel
22 May 2015 om 02:44 door 86.83.160.63 -
15 May 2015 om 01:28 door 86.83.160.63 -
401 aangepaste regel
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' ''Een benadering van theosofie''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' '''[[http://www.beslist.nl/boeken/d0000052355/Een_benadering_van_theosofie.html|''Een benadering van theosofie'']]'''
27 February 2015 om 22:55 door 86.83.160.63 -
188 aangepaste regel
||2. Linga-sarira ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
naar:
||2. '''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Linga-sarira]]''' ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
254 verwijderde regel
27 February 2015 om 22:53 door 86.83.160.63 -
419 nieuwe regel
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
436 verwijderde regel
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
27 February 2015 om 22:50 door 86.83.160.63 -
414-418 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
416 nieuwe regel
*'''[[https://nieuwetijdskinderen.wordpress.com/alles-over-je-7-lichamen/|Alles over je 7 lichamen]]'''
418 nieuwe regel
*'''[[http://www.ascensie.nl/subtiellichamen.htm|Etherisch en astraal lichaam]]'''
425-429 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
27 February 2015 om 22:40 door 86.83.160.63 -
414-421 verwijderde regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
419 verwijderde regel
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
425-433 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
22 February 2015 om 23:47 door 86.83.160.63 -
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''' ('''[[8-Ethiek|Ethiek]]''')  ||
22 February 2015 om 02:49 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens <----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ---->    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
22 February 2015 om 02:46 door 86.83.160.63 -
125 aangepaste regel
In het bovenstaande rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
naar:
In het bovenstaande kwadrant staat %blue%het Hogere Zelf %black%voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
22 February 2015 om 02:41 door 86.83.160.63 -
120 aangepaste regel
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
naar:
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|''' ||'''|''' ||'''|''' ||
22 February 2015 om 02:39 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. Fysica  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. '''[[6-Sociologie|Sociologie]]'''  ||
121-122 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes')  ||
||
'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%('''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''')   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes') ----> ||2. '''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]'''  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''  ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
22 February 2015 om 02:32 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ('''[[wikipn:Koninkrijk_van_God|Koninkrijk van God]]''') <----||3. Fysica  ||
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]'''  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]''' ('eigen koninkrijkjes')  ||
22 February 2015 om 02:23 door 86.83.160.63 -
122 aangepaste regel
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier natuurkrachten)||
naar:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%('''[[8-Ethiek2#Lev|Levenskunst]]''')   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' %black%(vier natuurkrachten)||
22 February 2015 om 02:20 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica (vier fundamentele natuurkrachten) ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
121-122 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2.   ||
||
'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. '''[[5-Psychologie|Psychologie]]'''  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier natuurkrachten)||
22 February 2015 om 02:15 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
121-122 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. Levenskunst  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||%blue%2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2.   ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]''' %black%(Levenskunst)   ||%blue%2. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' ||
22 February 2015 om 01:46 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||%blue%3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
122 aangepaste regel
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
naar:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||%blue%2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
22 February 2015 om 01:45 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||%blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
22 February 2015 om 01:44 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||blue%1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' %black%(Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
22 February 2015 om 01:42 door 86.83.160.63 -
122 aangepaste regel
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
naar:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||%blue%4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
22 February 2015 om 01:39 door 86.83.160.63 -
118-119 aangepaste regels
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier fundamentele natuurkrachten) ||
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]'''  ||
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica (vier fundamentele natuurkrachten) ||
22 February 2015 om 01:37 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. Geestkunde (Spiritualiteit)  ||3. Natuurkunde  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. '''[[4-2GeestkundeEnKubus|Geestkunde]]''' (Spiritualiteit)  ||3. '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|Natuurkunde]]''' (vier fundamentele natuurkrachten) ||
122 aangepaste regel
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. Kunst   ||2. Natuurfilosofie ||
naar:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. '''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Kun|Kunst]]'''   ||2. '''[[http://www.cie.ugent.be/1ba/aristoteles.html|Natuurfilosofie]]''' ||
22 February 2015 om 01:28 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ||3. Fysica  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ----||3. Fysica  ||
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ||2. Levenskunst  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ---- ||2. Levenskunst  ||
22 February 2015 om 01:25 door 86.83.160.63 -
119 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  || ||  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||4. Metafysica ||3. Fysica  ||
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||  ||  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||1. Moederaarde ||2. Levenskunst  ||
22 February 2015 om 01:20 door 86.83.160.63 -
122 aangepaste regel
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||  || ||
naar:
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||4. Kunst   ||2. Natuurfilosofie ||
22 February 2015 om 01:18 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||  ||  ||
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||1. Geestkunde (Spiritualiteit)  ||3. Natuurkunde  ||
22 February 2015 om 01:11 door 86.83.160.63 -
116-119 aangepaste regels
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || || 
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || |
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade   ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----     ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
naar:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || ||  ||  ||
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || ||   ||  ||
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')||  ||  ||
||Monade
  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  || ||  ||
121-122 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||  ||  ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||  || ||
22 February 2015 om 01:05 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
|| ||  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
naar:
||'''Vuur''' ||'''Lucht'''  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
121-122 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest %black%(omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
||'''Aarde''' ||'''Water'''  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
22 February 2015 om 00:59 door 86.83.160.63 -
117-119 aangepaste regels
||'''Pythagoras''' || ||  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
|| ||  ||1e Logos, Monade  || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||%black%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||%blue%3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
naar:
||'''Pythagoras''' || ||  || ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
|| ||  ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' %black%(Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
121 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest %black%(omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
22 February 2015 om 00:57 door 86.83.160.63 -
68 nieuwe regel
====
117-118 aangepaste regels
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || ||   
|| ||  || || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
naar:
||'''Pythagoras''' || ||  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || |
|| ||  ||1e Logos, Monade  || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||%black%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
22 February 2015 om 00:53 door 86.83.160.63 -
117-118 aangepaste regels
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
naar:
|| ||  || || ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||%blue%3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
120-121 aangepaste regels
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||%blue%2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
22 February 2015 om 00:51 door 86.83.160.63 -
105-112 nieuwe regels

'''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Tet|Universeel model]]''', '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|Kringloop:]]'''
||'''[[3-DriehoekVanPythagoras|Pythagoras:]]''' ||'''[[wikipn:Boeddhisme#De_vier_edele_of_nobele_waarheden|Boeddhisme]]''' ('''[[wikipn:Samsara| Samsara]]''' en '''[[wikipn:Nirwana|Nirwana]]'''): ||'''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies|Friedrich Nietzsche:]]''' ||'''[[CarlJung|Carl Jung:]]'''  ||'''[[7-4-1SriAurobindo|Sri Aurobindo:]]'''
||1. Monade ||4. '''[[wikipn:Middenweg_%28boeddhisme%29|‘Gulden Middenweg’]]''', beëindigen van ‘lijden’ ||'''[[wikipn:Zarathustra|Zarathustra]]''' ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Archetype|Archetype]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unus_mundus|Unus Mundus]]''')    ||Opperste werkelijkheid
||2. Duade ||3. Beëindiging van ‘lijden’ ||'''[[wikipn: %C3%9Cbermensch|Übermensch]]''' ||Groei ||Passieve Brahman  ||
||3. Triade ||2. Ontstaan van ‘lijden’ ||'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_to_power|Wil tot macht]]'''  ||'''[[CarlJung#Ind|Persoonlijkheid]]''' '''[[wikipn:Carl_Gustav_Jung#Jeugd|Nr. 1 en Nr. 2]]''' ||Actieve Brahman
||4. Tetrade ||1. Het ‘lijden’ ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Eeuwige wederkeer]]'''  ||'''[[5-2CarlJung#Ena|Enantiodromie]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|Homeostase]]''')  ||‘Ik’, het zelf   
De '''[[wikipn:Natuur_%28kosmos%29|natuur]]''' is de inhoud en werking van het '''[[wikipn:Heelal|heelal]]''' zoals door de '''[[wikipn:Mens|mens]]'''  waargenomen, en die als zodanig bestudeerd wordt door de '''[[wikipn:Natuurwetenschappen|natuurwetenschappen]]'''. Hiertoe behoort de niet-levende en de '''[[wikipn:Leven|levende]]''' natuur. Hoewel de '''[[wikipn:Mens|mens]]''' zelf tot de natuur behoort, wordt de menselijke invloed, het '''[[wikipn:Cultuur|gecultiveerde]]''', het kunstmatige niet tot de natuur gerekend.
03 February 2015 om 05:53 door 86.83.160.63 -
411-412 aangepaste regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|Third eye]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapyThird eye]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light_therapy|Light therapy
]]'''
472 verwijderde regel
18 January 2015 om 06:50 door 86.83.160.63 -
389 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski]]''' '''[[wikipn:Misdaad_en_straf|''Misdaad en straf'']]''' (''Schuld en boete'')
471 verwijderde regel
17 December 2014 om 09:52 door 86.83.160.63 -
10 December 2014 om 02:10 door 86.83.160.63 -
252 aangepaste regel
Dat is nog eens een optimistisch mensbeeld.\\
naar:
Dat is nog eens een optimistisch '''[[8-4-2SpinozaEnDeNieuweLevensrichting#Sam|mensbeeld]]'''.\\
384 verwijderde regel
10 December 2014 om 01:56 door 86.83.160.63 -
249-254 nieuwe regels
'''[[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Alex Brenninkmeijer]]''', de '''[[wikipn:Nationale_Ombudsman|Nationale Ombudsman:]]''' ''''Als ik jeuk veroorzaak, doe ik mijn werk goed'''' (Volkskrant 21 december 2010).\\
'''Wat zijn uw drijfveren?'''\\
Macht werkt op mij als een rode lap. Ik heb een gruwelijke hekel aan veel macht, daar ben ik heel alert op. In de verhouding '''overheid-burger''' liggen de verhoudingen scheef. Mijn werk is te bevorderen dat ze '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Sam|gelijkwaardig]]''' met elkaar omgaan.\\
Dat is nog eens een optimistisch mensbeeld.\\
Dat put ik ook uit de apenonderzoeken van '''[[5-1DanMillman#Inl|Frans de Waal]]'''. De mens is eigenlijk een mensaap. Volgens de Waal is empatich gedrag het resultaat van de evolutie. Op het moment dat een soort in staat is een '''[[6-1CommunicatiecyclusEnDeTetrade|zelfbeeld]]''' te hebben, kunnen ze het verschil maken tussen zichzelf en de ander.

29 October 2014 om 10:21 door 86.83.160.63 -
64-65 aangepaste regels
->'''[[wikipn:Johan_Witteveen|H.J. Witteveen:]]'''  ''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' ('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
naar:
->'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|H.J. Witteveen:]]'''  %blue%''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' %black%('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
465 verwijderde regel
20 October 2014 om 10:46 door 86.83.160.63 -
320 aangepaste regel
||Guf || ||Ruah  || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Guph || ||Ruah  || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
20 October 2014 om 10:02 door 86.83.160.63 -
316 aangepaste regel
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
320 aangepaste regel
||Nephesh || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Guf || ||Ruah || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
378 verwijderde regel
20 October 2014 om 09:57 door 86.83.160.63 -
20 October 2014 om 09:57 door 86.83.160.63 -
402 nieuwe regel
*'''[[http://www.khimradjpherai.nl/bhagavadgita-hermetische-tarat-khimradj/|Beginselen]]''' (Vergelijking:tussen diverse religieuze stromingen)
16 September 2014 om 06:05 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Dubbele_breking|Dubbele breking]]''' ('''[[wikipn:Brekingsindex|Brekingsindex]]''')
10 September 2014 om 11:14 door 86.83.160.63 -
404-405 nieuwe regels
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence|Eye of Providence]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye|Third eye]]'''
01 September 2014 om 06:02 door 86.83.160.63 -
401 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Esoteric_anthropogenesis|Category:]]''' Esoteric anthropogenesis ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race|Root race]]''')
23 August 2014 om 00:37 door 86.83.160.63 -
401 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nephesh|Nephesh]]'''
19 May 2014 om 12:51 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
->%blue%'''[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]'''. %black%(Uit het Hooglied, 28)
naar:
->%blue%[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]. %black%(Uit het Hooglied, 28)
19 May 2014 om 12:50 door 86.83.160.63 -
13-15 aangepaste regels
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
naar:
->%blue%'''[[http://www.bijbelarchief.nl/default.asp?id=1277|''Het oog is de spiegel van de ziel'']]'''. %black%(Uit het Hooglied, 28)

->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over
de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. %black%(Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
15 May 2014 om 00:02 door 86.83.160.63 -
409 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Astral_projection|Astral projection]]'''
07 May 2014 om 00:59 door 86.83.160.63 -
41 aangepaste regel
->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' ''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
naar:
->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' %blue%''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
30 April 2014 om 02:13 door 86.83.160.63 -
56 aangepaste regel
->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%'''[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]'''
naar:
->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]
30 April 2014 om 02:12 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
->%blue%'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
naar:
->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' %blue%''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
48-54 aangepaste regels
->%blue%'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->%blue%'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->%blue%'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->%blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
naar:
->'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' %blue% ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]'''  %blue%''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' %blue%''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' %blue%''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.

->'''[[wikipn:Fjodor_Dostojevski|Fjodor Dostojevski:]]''' %blue%'''[[https://www.goodreads.com/author/quotes/3137322.Fyodor_Dostoyevsky?page=2|''I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.'']]'''
12 March 2014 om 05:21 door 86.83.160.63 -
16 aangepaste regel
%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
naar:
''%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
12 March 2014 om 05:16 door 86.83.160.63 -
14-17 nieuwe regels

->'''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Waa|Over de komst van het Koninkrijk Gods]]''' (Lucas 17:20-21):\\
%blue%20 En gevraagd zijnde door de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.\\
21 En men zal niet zeggen:  Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u.''
08 March 2014 om 02:48 door 86.83.160.63 -
17 aangepaste regel
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
naar:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
08 March 2014 om 02:47 door 86.83.160.63 -
17 aangepaste regel
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
naar:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' %Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
08 March 2014 om 02:47 door 86.83.160.63 -
17-18 aangepaste regels
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
naar:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' Blue%''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
%black%'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:30]]''' %blue%''Ik en mijn Vader zijn één.''
19 February 2014 om 23:47 door 86.83.160.63 -
81-82 nieuwe regels

Om het fenomeen van de weerspiegeling te duiden maakt Plato van de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|allegorie van de grot]]''' gebruik en Blavatsky beschrijft de toverlantaarn.
15 February 2014 om 04:43 door 86.83.160.63 -
391 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Specular_reflection|Specular reflection]]'''
23 January 2014 om 07:31 door 86.83.160.63 -
224 aangepaste regel
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
naar:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51/56).
23 January 2014 om 07:22 door 86.83.160.63 -
224 aangepaste regel
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
naar:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_%28astronomy%29#Axial_precession_.28precession_of_the_equinoxes.29|26.000 jaar]]''' (p. 51).
23 January 2014 om 06:43 door 86.83.160.63 -
223-224 nieuwe regels

'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|Johan Oldenkamp]]''' hanteert voor de precessie 25.920 jaar, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''DGL'']]''' 25.868 jaar en '''[[8-2Gelijkheid2#Aut|Avani van Leeuwe]]''' in zijn boek '''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-heilige-pad-van-de-leider/1001004006206450/index.html|''Het heilige pad van de leider'']]''' 26.000 jaar (p. 51).
23 January 2014 om 05:54 door 86.83.160.63 -
222-223 aangepaste regels
De '''[[http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!
naar:
De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!
234-253 verwijderde regels366-377 verwijderde regels09 December 2013 om 01:25 door 86.83.160.63 -
114 aangepaste regel
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''nous''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\ 
naar:
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\
116 aangepaste regel
82: De '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
naar:
82: De '''nous''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
09 December 2013 om 01:22 door 86.83.160.63 -
114-115 nieuwe regels
80: Zij die niets weten van het alomvattende karakter van de occulte leringen en wel vanaf de oorsprong van de menselijke rassen, en vooral die geleerden die zelfs de gedachte aan een ‘oorspronkelijke openbaring’ verwerpen, maken een fout door te leren dat de anima mundi, het ene leven of de ‘universele ziel’, pas werd verkondigd door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anaxagoras |Anaxagoras]]''' of in zijn tijd. Deze filosoof bracht de leer eenvoudig naar voren om deze te stellen tegenover de te materialistische opvattingen over kosmogonie van Democritus, die waren gebaseerd op zijn exoterische theorie van ''blindelings'' gedreven atomen. Anaxagoras van Clazomenae was niet de uitvinder maar de verbreider van deze leer, evenals '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri |Plato]]'''. Wat hij het wereldverstand noemde, '''nous''', het beginsel dat in zijn opvatting absoluut gescheiden en vrij van de stof is en doelgericht16 werkt, werd eeuwen vóór het jaar 500 v.Chr. in India Beweging genoemd, het ENE LEVEN of ''jivatma''. Alleen hebben de Arische filosofen aan het beginsel, dat voor hen oneindig is, nooit de eindige ‘eigenschap’ van ‘denken’ toegekend.\\ 
16) Ik bedoel eindig '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|zelfbewustzijn]]'''. Want hoe zou het '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|''absolute'']]'''  het anders kunnen bereiken dan eenvoudig als een ''aspect'', waarvan het hoogste dat ons bekend is, het menselijke bewustzijn is?\\
08 December 2013 om 21:17 door 86.83.160.63 -
114 aangepaste regel
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
naar:
82: De '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|nous]]''', die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
08 December 2013 om 21:15 door 86.83.160.63 -
114 aangepaste regel
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
naar:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene '''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|geest-ziel]]''' die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
23 November 2013 om 08:44 door 86.83.160.63 -
419 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie|Selfie]]'''
477-479 nieuwe regels


19 November 2013 om 02:21 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' ''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
naar:
->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' %blue%''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
18 October 2013 om 01:28 door 86.83.160.63 -
419 aangepaste regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]'''
naar:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''')
476-478 nieuwe regels


18 October 2013 om 01:28 door 86.83.160.63 -
419 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box|Mirror box]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]'''
476-478 nieuwe regels


18 October 2013 om 01:23 door 86.83.160.63 -
403 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vilayanur_S._Ramachandran|Vilayanur S. Ramachandran]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tell-Tale_Brain|''The Tell-Tale Brain'':]]'''  A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human
475-477 nieuwe regels


14 September 2013 om 00:30 door 86.83.160.63 -
155-156 aangepaste regels
%rfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%lfloat width=300px%Attach:Zeve.jpg
naar:
%lfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%rfloat width=300px%Attach:Zeve.jpg
252 nieuwe regel
474-475 nieuwe regels

14 September 2013 om 00:29 door 86.83.160.63 -
155-156 aangepaste regels
%mfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%rfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
%lfloat width=300px%Attach:Zeve
.jpg
251 nieuwe regel
473-474 nieuwe regels

16 August 2013 om 11:32 door 86.83.160.63 -
279-280 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’\\
396 nieuwe regel
471-472 nieuwe regels

16 August 2013 om 11:31 door 86.83.160.63 -
222-225 aangepaste regels
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’

naar:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
249 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

16 August 2013 om 11:28 door 86.83.160.63 -
224-225 aangepaste regels
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de Apocalyps van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle half en volledig ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal zeven en het product zevenmaal zeven of negenenveertig voorkomen. Wanneer (in Pistis Sophia) de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (zijn) Vader’ te openbaren (d.i. van het hogere ZELF, verlicht door inwijding en goddelijke kennis), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van waarheid en goedheid, naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, behalve HET MYSTERIE van de zeven klinkers en hun NEGENENVEERTIG KRACHTEN en de getallen daarvan; en geen naam is hoger dan al deze klinkers.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de negenenveertig zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het LEVEN en LICHT en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’
naar:
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de ''Apocalyps'' van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de '''hemel''' die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle ''half'' en ''volledig'' ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal '''zeven''' en het product zevenmaal zeven of '''negenenveertig''' voorkomen. Wanneer (in '''[[5-1DanMillman#Con|''Pistis Sophia'']]''') de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (''zijn'') Vader’ te openbaren (d.i. van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|hogere ZELF]]''', verlicht door inwijding en '''goddelijke kennis'''), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van '''[[2-5Creativiteit2#War|waarheid en goedheid]]''', naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, ''behalve'' HET MYSTERIE ''van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG KRACHTEN''' en de getallen daarvan; en geen naam is hoger ''dan al deze klinkers''.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de '''negenenveertig''' zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het '''LEVEN en LICHT''' en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’
250 nieuwe regel
469-470 nieuwe regels

16 August 2013 om 10:47 door 86.83.160.63 -
222-223 aangepaste regels
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
naar:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/23upanishads.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II hoofdstuk 23 ''De Upanishads in de gnostische literatuur'' (p. 641/642):\\
Wie bekend is met de gnostische literatuur, zal zonder twijfel in de Apocalyps van Johannes een boek van dezelfde school zien. Want Johannes zegt daarin (hfst. x, 3, 4): ‘Zeven donderslagen lieten hun stemmen horen . . . en ik zou hebben geschreven . . . (maar) ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei: ‘Verzegel wat de zeven donderslagen hebben gesproken, en schrijf dat niet’.’ Hetzelfde bevel wordt aan Marcus gegeven en aan alle half en volledig ingewijden. Maar de overeenstemming van de gebruikte gelijkwaardige uitdrukkingen en van de eraan ten grondslag liggende ideeën, verraadt altijd een deel van de mysteriën. We moeten in elk mysterie dat allegorisch is geopenbaard, altijd naar meer dan één betekenis zoeken; vooral in die waarin het getal zeven en het product zevenmaal zeven of negenenveertig voorkomen. Wanneer (in Pistis Sophia) de rabbi Jezus door zijn discipelen wordt gevraagd hun ‘de mysteriën van het licht van uw (zijn) Vader’ te openbaren (d.i. van het hogere ZELF, verlicht door inwijding en goddelijke kennis), antwoordt Jezus: ‘Zoekt gij naar deze mysteriën? Geen mysterie is hoger dan de geheimen die uw zielen naar het licht van de lichten zullen brengen, naar de plaats van waarheid en goedheid, naar de plaats waar mannelijk noch vrouwelijk is, noch vorm, maar alleen licht, eeuwigdurend en onuitsprekelijk. Niets is dus hoger dan de mysteriën die gij zoekt, behalve HET MYSTERIE van de zeven klinkers en hun NEGENENVEERTIG KRACHTEN en de getallen daarvan; en geen naam is hoger dan al deze klinkers.’ De toelichting, sprekend over de ‘vuren’, zegt: ‘De zeven vaders en de negenenveertig zonen vlammen in de DUISTERNIS, maar ze zijn het LEVEN en LICHT en de voortzetting daarvan tijdens de grote eeuw.’

249 nieuwe regel
468-469 nieuwe regels

14 August 2013 om 02:13 door 86.83.160.63 -
62 aangepaste regel
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
naar:
->%blue%'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
12 August 2013 om 12:35 door 86.83.160.63 -
1 verwijderde regel
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
80 aangepaste regel
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ''Psychosynthese'', p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
naar:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''') worden. …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn (identificatie versus dis-identificatie).
12 August 2013 om 00:25 door 86.83.160.63 -
166-167 aangepaste regels
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
naar:
||3. Prâna ||Astraallichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||2. Linga-sarira ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
247 nieuwe regel
466-467 nieuwe regels

11 August 2013 om 05:33 door 86.83.160.63 -
411-414 nieuwe regels
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
442-445 verwijderde regels
*'''[[http://www.christofoor.nl/srsv/v527filo.pdf|Pim Blomaard]]''' ‘De filosofie van de vrijheid’ ‘Hoofdlijnen van een moderne visie op mens en wereld’ ‘Observaties in de ziel volgens de methode van de natuurwetenschap’
*'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|A.J.J. Vis:]]''' Hoe holistisch is fysiotherapie in energetisch (-etherisch) perspectief?
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
465-467 nieuwe regels


10 August 2013 om 08:40 door 86.83.160.63 -
410 nieuwe regel
*'''[[http://www.ankh-homeopathie.nl/pagina.php?id=16|Het vierledig mensbeeld]]''' in de antroposofische geneeskunde
465-467 nieuwe regels


29 July 2013 om 02:21 door 86.83.160.63 -
409-414 nieuwe regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Astrale_vlak|Astrale vlak]]'''
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
*'''[[http://www.clingendaelhomeopathie.nl/docs/scriptie-homeopathie-antroposofie_hjbarendregt.pdf|H.J.Barendregt-Geist:]]''' Klassieke Homeopathie & Antroposofische geneeskunde?
441 verwijderde regel
*'''[[http://www.clingendaelhomeopathie.nl/docs/scriptie-homeopathie-antroposofie_hjbarendregt.pdf|H.J.Barendregt-Geist:]]''' Klassieke Homeopathie & Antroposofische geneeskunde?
442-445 verwijderde regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
464-466 nieuwe regels


29 July 2013 om 01:50 door 86.83.160.63 -
441 aangepaste regel
*'''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]'''
naar:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therleib|Ätherkörper]]''' ('''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]''')
463-465 nieuwe regels


28 July 2013 om 07:13 door 86.83.160.63 -
402 aangepaste regel
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
naar:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens p. 20-25)
463-465 nieuwe regels


28 July 2013 om 06:09 door 86.83.160.63 -
402 aangepaste regel
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
naar:
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking (Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
463-465 nieuwe regels


28 July 2013 om 06:08 door 86.83.160.63 -
402 nieuwe regel
*'''[[http://books.google.nl/books?id=-1nPQw8-eEMC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=etherlichaam+astraallichaam+antroposofie&source=bl&ots=EueKRKqWTQ&sig=CwrmuFKn6Sj73soPW8d-htG-HhU&hl=nl&sa=X&ei=vAD1UdDgJ4n6sgaX5IDwBw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=etherlichaam%20astraallichaam%20antroposofie&f=false|Henk van Oort]]''' ''Antroposofie'' Een kennismaking Hoofdstuk 2 De vierledige mens)
463-465 nieuwe regels


28 July 2013 om 05:44 door 86.83.160.63 -
103 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||3. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||2. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
28 July 2013 om 05:43 door 86.83.160.63 -
101 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----  ||Geest ||4. Geestmens ----    ||3. Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
103 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||1. Fysiek lichaam ----    ||3. Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
21 July 2013 om 13:34 door 86.83.160.63 -
21 July 2013 om 13:33 door 86.83.160.63 -
21 July 2013 om 13:33 door 86.83.160.63 -
21 July 2013 om 13:33 door 86.83.160.63 -
21 July 2013 om 13:33 door 86.83.160.63 -
21 July 2013 om 13:33 door 86.83.160.63 -
439-440 nieuwe regels
*'''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]'''
*'''[[wikipn:Etherisch_dubbel|Etherisch dubbel]]'''
462-464 nieuwe regels


26 June 2013 om 06:30 door 86.83.160.63 -
408 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind|Theory of mind]]'''
460-462 nieuwe regels


09 May 2013 om 01:30 door 86.83.160.63 -
394 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Christiaan_Huygens|Christiaan Huygens]]''' '''[[http://www.gutenberg.org/ebooks/14725|''Treatise on Light'']]''' (''Traité de la Lumičre'' vertaald in het Engels)
408 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Principe_van_Huygens-Fresnel|Principe van Huygens-Fresnel]]''' Het is van toepassing op breking, weerkaatsing, echo, buiging (diffractie) en interferentie maar ook op deeltjes die als golf kunnen worden opgevat (zie Dualiteit van golven en deeltjes).
459-461 nieuwe regels


03 April 2013 om 13:00 door 86.83.160.63 -
410 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Shekhinah|Shekhinah]]'''
457-459 nieuwe regels


03 April 2013 om 12:49 door 86.83.160.63 -
410-411 aangepaste regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly| Jean Sylvain Bailly]]'''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Yehidah, Ruah - overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah |Kabbalah]]'''  (Yechidah)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly|
Jean Sylvain Bailly]]'''
456-458 nieuwe regels


01 April 2013 om 23:39 door 86.83.160.63 -
395 aangepaste regel
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' Een benadering van theosofie
naar:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' ''Een benadering van theosofie''
455-457 nieuwe regels


01 April 2013 om 23:35 door 86.83.160.63 -
395-396 aangepaste regels
*'''Amit Goswami''', ''De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing''. Op p. 175 van zijn boek maakt Goswami ook van het '''[[http://www.weiqi.nl/data/daoisme/wuxing.php|Yin/Yang-symbool]]''' en de Vijf Fasen gebruik.
naar:
*'''[[http://www.theosofie.nl/audoin/|Danielle  Audoin]]''' Een benadering van theosofie
*'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Amit Goswami]]
''', ''De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing''. Op p. 175 van zijn boek maakt Goswami ook van het '''[[http://www.weiqi.nl/data/daoisme/wuxing.php|Yin/Yang-symbool]]''' en de Vijf Fasen gebruik.
455-457 nieuwe regels


23 March 2013 om 00:14 door 86.83.160.63 -
248 aangepaste regel
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macrokosmos en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
naar:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macro- en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
390 nieuwe regel
454-455 nieuwe regels

23 March 2013 om 00:13 door 86.83.160.63 -
248 aangepaste regel
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
naar:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|'Macrokosmos en Microkosmos']], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
389 nieuwe regel
453-454 nieuwe regels

23 March 2013 om 00:08 door 86.83.160.63 -
150-151 aangepaste regels

!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie|Microkosmos]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
246 nieuwe regel
452-453 nieuwe regels

15 November 2012 om 03:18 door 86.83.160.63 -
84-88 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/1/Bespiegeling.pdf| R. Burnier]]''' '''Bespiegeling maakt ons menselijk'''(Theosofia februari 2009 p. 3):\\
In de  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Viveka_Chudamani|''Viveka-chudamani'']]''' (Het Kroonjuweel van Wijsheid) van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankara|Sankaracharya]]''' wordt gezegd dat geboren worden als mens een buitengewoon voorrecht is. Ontelbare incarnaties moeten doorgemaakt worden in verscheidene soorten lichamen op verschillende niveaus van evolutie vóór de menselijke geboorte. Voor ons lijkt het vreselijk dat het zulke eonen van tijd kost, maar tijd is geen probleem voor andere wezens dan mensen. Zij leven en sterven vanzelfsprekend zonder zich druk te maken over de tijd. Maar in de fase als mens is er een nieuw soort energie nodig om innerlijke vooruitgang te boeken.\\
Lijden is één manier van leren. ''' [[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|Karma]]''' reguleert dit proces. Maar dit is geen echt leren; het lijden maakt alleen het bewustzijn vaag bewust van een innerlijke behoefte. Het proces is langzaam en lange tijd duren het lijden en het vage leren voort, tijdens de overgang tussen de onbewuste activiteit van het premenselijke stadium en het bewuste bestaan van de mens. Dus wordt gezegd in de '''''Viveka-chudamani''''' dat het moeilijk is om als mens geboren te
worden en dat een speciaal soort energie nodig is wil het menselijk leven vruchtbaar zijn.
10 November 2012 om 23:21 door 86.83.160.63 -
61 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuron]], [[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
09 November 2012 om 02:40 door 86.83.160.63 -
279-280 nieuwe regels
697/698: Zo is het getal van de zeven scheppingen, zeven rishi’s, zones, continenten, beginselen, enz. in de Arische geschriften, achtereenvolgens overgegaan in het Indiase, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse, en tenslotte in het christelijke mystieke denken, tot het terecht kwam in en onuitwisbaar afgedrukt bleef op elke exoterische theologie. De zeven oude boeken die Cham uit de ark van Noach stal en aan zijn zoon Kush gaf, en de zeven koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een '''weerspiegeling''' van en een herinnering aan de zeven oorspronkelijke mysteriën, ingesteld overeenkomstig de ‘'''zeven geheime emanaties'''’, de ‘zeven klanken’, en de zeven stralen – de geestelijke en siderische modellen van de zevenduizend keer zeven kopieën daarvan in latere tijdperken.\\
383 nieuwe regel
447-448 nieuwe regels

12 September 2012 om 12:08 door 86.83.160.63 -
386 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/index.htm| W.Q. Judge]]''' ''De oceaan van theosofie''
444-446 nieuwe regels


12 September 2012 om 12:04 door 86.83.160.63 -
398 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' De viervoudige aard van de mens (Overgenomen uit '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/qabbalah.html|''Theosofie in de Qabbalah'']]''', hoofdstuk 10)
443-445 nieuwe regels


10 September 2012 om 23:51 door 86.83.160.63 -
19-20 aangepaste regels
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 29 ''Want mijn Vader, die hen aan mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan iets uit de handen van mijn Vader grijpen.''\\
30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
naar:
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
10 September 2012 om 23:50 door 86.83.160.63 -
18 aangepaste regel
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\
naar:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\\
10 September 2012 om 23:49 door 86.83.160.63 -
18-19 aangepaste regels
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).
naar:
->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).\
'''[[http://www.peshitta.nl/book.aspx?booked=8&ch=1029|Johannes 10:]]''' 29 ''Want mijn Vader, die hen aan mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan iets uit de handen van mijn Vader grijpen.''\\
30 ''Ik en mijn Vader zijn één.''
22 August 2012 om 02:25 door 86.83.160.63 -
40-41 nieuwe regels
->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.
49-53 aangepaste regels
->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
naar:
->%blue%'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 

->%blue%
'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
22 August 2012 om 02:22 door 86.83.160.63 -
40-43 aangepaste regels
->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''
naar:
->%blue%'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
%black%'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')

->%blue%'''[[Meta-leren#Hfd|Gaetano Mosca:]]''' ''De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse'' %black%(''The Ruling Class'')

->%blue%
'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''
25 June 2012 om 04:19 door 86.83.160.63 -
179 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 1 ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
189-192 aangepaste regels
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?
naar:
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
Voor de occulte wetenschap zijn ''kracht'' en ''stof slechts de twee kanten van dezelfde'' '''[[DrieDomeinen#Twe|SUBSTANTIE]]'''.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
Laat de lezer deze ‘monaden’ van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' eens in gedachten houden – elke monade is een '''levende spiegel''' van het heelal en '''weerspiegelt''' elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (''&#347;loka’s''), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, '''''spiegels van de atomen''''' van de wereld vormde en een '''''weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .'''''’.
12 June 2012 om 09:42 door 86.83.160.63 -
156 aangepaste regel
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
naar:
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|Geestmens]]''' ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
236 nieuwe regel
437-438 nieuwe regels

02 June 2012 om 23:44 door 86.83.160.63 -
125 aangepaste regel
670 (commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
naar:
670 (commentaar bij de paradox van '''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]'''\\
01 June 2012 om 11:20 door 86.83.160.63 -
59 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Spiegelsymmetrie]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
18 May 2012 om 08:03 door 86.83.160.63 -
36-37 aangepaste regels
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]'''\\
''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)
naar:
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]''' ''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)
14 May 2012 om 12:55 door 86.83.160.63 -
386-388 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.adventvision.nl/wiki/egwhite.php?cat=Christus+weerspiegelen|Christus weerspiegelen]]'''

437-439 nieuwe regels


29 April 2012 om 11:16 door 86.83.160.63 -
17-19 nieuwe regels

->'''[[http://www.biblestudytools.com/svv/johannes/passage.aspx?q=johannes+14:20-30|Johannes:]]''' ''Gij in Mij en Ik in u'' (14:20).

11 April 2012 om 05:29 door 86.83.160.63 -
158 aangepaste regel
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
naar:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
233 nieuwe regel
432-433 nieuwe regels

11 April 2012 om 05:28 door 86.83.160.63 -
158 aangepaste regel
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
naar:
||3. Prâna ||'''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]''' ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
232 nieuwe regel
431-432 nieuwe regels

11 April 2012 om 05:27 door 86.83.160.63 -
94 aangepaste regel
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
naar:
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd '''[[http://www.antroweb.nl/html/appendix_esoterische.HTM|Etherlichaam]]''') ||
22 March 2012 om 01:58 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
113 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 '''[[Unificatietheorie2#Kwin|''Goden, monaden en atomen'']]''' (p. 691):\\
22 March 2012 om 01:03 door 86.83.160.63 -
111 aangepaste regel
''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
naar:
''De Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
113-119 aangepaste regels

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html
Goden, monaden en atomen


691: Voor de occulte wetenschap zijn kracht
en stof slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
  Laat de lezer deze ‘monaden’ van Leibniz eens in gedachten houden – elke monade is een levende spiegel van het heelal en weerspiegelt elke andere –
en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (&#347;loka’s), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, spiegels van de atomen van de wereld vormde en een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .’.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 691):\\
Voor
de occulte wetenschap zijn ''kracht en stof slechts de twee kanten van dezelfde'' SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).\\
Laat de lezer deze ‘'''monaden'''’ van '''[[5-1DanMillman#Inl|Leibniz]]''' eens in gedachten houden – elke '''monade''' is een '''levende spiegel''' van het heelal
en '''weerspiegelt''' elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (''&#347;loka’s''), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, '''''spiegels van de atomen''''' van de wereld vormde en '''''een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp''''' . . .’.
116 verwijderde regel
22 March 2012 om 00:55 door 86.83.160.63 -
112-120 aangepaste regels
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’
naar:
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’\\

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html
Goden, monaden en atomen


691: Voor de occulte wetenschap zijn kracht en stof slechts de twee kanten van dezelfde SUBSTANTIE.’ (Path, no. 10, blz. 297).
  Laat de lezer deze ‘monaden’ van Leibniz eens in gedachten houden – elke monade is een levende spiegel van het heelal en weerspiegelt elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (&#347;loka’s), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, spiegels van de atomen van de wereld vormde en een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .’.
19 March 2012 om 02:50 door 86.83.160.63 -
235 nieuwe regel
%rfloat width=380Px%Attach:Mona.jpg
237 aangepaste regel
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
naar:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de '''[[LevensboomMacrokosmos#Zev|zeven bollen]]''' van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
367 nieuwe regel
427-428 nieuwe regels

14 March 2012 om 04:36 door 86.83.160.63 -
57 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Weerspiegeling]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
14 March 2012 om 04:33 door 86.83.160.63 -
6 aangepaste regel
#[[#Inl|Spiegelneuronen]]
naar:
#[[#Inl|Weerspiegeling]]
03 December 2011 om 03:49 door 86.83.160.63 -
42-43 nieuwe regels

->'''[[http://home.kpn.nl/johannesvanasseldonk/PDFs/Landbouw/Publicaties_1984-91_WEB.pdf|Alfred North Whitehead]]''' ''stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept''.
11 November 2011 om 12:49 door 86.83.160.63 -
121 aangepaste regel
Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
naar:
'''[[Ether-paradigma#Imp|''De Geheime Leer'']]''' Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
422-444 verwijderde regels


28 October 2011 om 03:10 door 86.83.160.63 -
290 aangepaste regel
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
363 nieuwe regel
423-424 nieuwe regels

28 October 2011 om 03:08 door 86.83.160.63 -
290 aangepaste regel
||Jeshida ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||Jeshida || ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
362 nieuwe regel
422-423 nieuwe regels

28 October 2011 om 03:07 door 86.83.160.63 -
290 aangepaste regel
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||Jeshida ||(Yehidah) || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
361 nieuwe regel
421-422 nieuwe regels

22 October 2011 om 06:59 door 86.83.160.63 -
35-36 nieuwe regels

->'''[[http://home.hccnet.nl/fam.keijzers/Gezegden/Wijsheden2.html|Teilhard De Chardin:]]''' ''We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben''.
14 October 2011 om 09:24 door 86.83.160.63 -
289 aangepaste regel
||Chaiah || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
293 aangepaste regel
||Ruah || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Nephesh || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
358 nieuwe regel
418-419 nieuwe regels

11 October 2011 om 09:02 door 86.83.160.63 -
289 aangepaste regel
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Chaiah || ||Nephesh ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
293 aangepaste regel
||Nephesh ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Ruah || ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
357 nieuwe regel
417-418 nieuwe regels

26 September 2011 om 14:01 door 86.83.160.63 -
293 aangepaste regel
||Nephesh (Guph) ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Nephesh ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
356 nieuwe regel
416-417 nieuwe regels

26 September 2011 om 14:00 door 86.83.160.63 -
289 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Chaiah || ||Ruah ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
293 aangepaste regel
||Guph  ||  ||Ruah || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
naar:
||Nephesh (Guph) ||  ||Neshama || || ||'''|''' ||  ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
355 nieuwe regel
415-416 nieuwe regels

18 September 2011 om 00:06 door 86.83.160.63 -
53 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]], [[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|Gelijkvormigheid]])
29 July 2011 om 11:53 door 86.83.160.63 -
241 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]'' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]''' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
354 nieuwe regel
414-415 nieuwe regels

29 July 2011 om 11:52 door 86.83.160.63 -
241-242 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/10slangverering.html|Deel I]]'' hoofdstuk 10 ''Boom-, slang- en krokodilverering'' (p. 450):\\
‘Bent u op zoek naar deze mysteriën?’, vraagt Jezus in de ''Pistis Sophia''. ‘Geen mysterie kan deze overtreffen (de zeven klinkers): want zij zullen uw zielen dichter bij het licht van de lichten brengen’ – d.w.z. bij de ware wijsheid. ‘Niets overtreft daarom de mysteriën die u zoekt, behalve ''het mysterie van de zeven klinkers en hun'' '''NEGENENVEERTIG''' krachten, en de getallen daarvan.’\\
353 nieuwe regel
413-414 nieuwe regels

25 July 2011 om 13:44 door 86.83.160.63 -
364 nieuwe regel
*'''[[http://bhagavata.org/bn/hindoe/9.1.html|De tijd]]''' volgens het Hindoeďsme
410-412 nieuwe regels


26 June 2011 om 00:17 door 86.83.160.63 -
73 aangepaste regel
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
naar:
'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ''Psychosynthese'', p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').
21 June 2011 om 14:36 door 86.83.160.63 -
363 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Year|Great Year]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_of_the_equinoxes|Axial precession]]''' (astronomy, about 25,765 years)
409-411 nieuwe regels


16 May 2011 om 23:54 door 86.83.160.63 -
41 aangepaste regel
->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voor houdt''. 
naar:
->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt''. 
16 May 2011 om 23:51 door 86.83.160.63 -
40-41 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Thomas_Berry|Thomas Berry:]]''' ''Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voor houdt''. 
04 May 2011 om 22:40 door 86.83.160.63 -
2 verwijderde regel
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
31-32 nieuwe regels
->'''[[wikipn: François Rabelais|François Rabelais:]]''' ''Wanneer ge nooit meer een dwaas wilt zien, moet ge beginnen uw spiegel stuk te slaan.''
405-415 verwijderde regels


27 April 2011 om 07:29 door 86.83.160.63 -
343-344 aangepaste regels
Een fractal is een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de Mandelbrot-fractal. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.
naar:
De iteratie van fractals vertoont een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de '''[[8-3Integratie#Boe|Mandelbrot]]'''-'''[[http://vimeo.com/3943576|fractal]]'''. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.
347-359 verwijderde regels
405-406 nieuwe regels

18 April 2011 om 23:12 door 86.83.160.63 -
388 verwijderde regel
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
391-392 nieuwe regels
*'''[[http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=327:vegetarisme-a-levensbeschouwing-rudolf-steiner-en-de-antroposofie&catid=115:vegetarisme-a-levensbeschouwing|Rudolf Steiner]]''' Mens als een wezen bestaat uit vier belangrijke lagen
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
418-420 nieuwe regels


18 April 2011 om 23:04 door 86.83.160.63 -
389 nieuwe regel
*'''[[http://www.eostresworld.be/spiritualiteit/auralichamen.htm|De zeven (Licht)Lichamen]]'''
417-419 nieuwe regels


06 April 2011 om 04:56 door 86.83.160.63 -
21 aangepaste regel
->'''[[wikipn: Augustinus_van_Hippo|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
naar:
->'''[[Meta-leren#Gre|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
01 April 2011 om 08:20 door 86.83.160.63 -
398 nieuwe regel
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Punktspiegelung|Spiegelung]]''' (Geometrie)
416-418 nieuwe regels


02 March 2011 om 23:10 door 86.83.160.63 -
48 aangepaste regel
->'''[[[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html||Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
naar:
->'''[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html|Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
02 March 2011 om 23:10 door 86.83.160.63 -
48-50 aangepaste regels
->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''

naar:
->'''[[[[http://antwerpfvg.org:8086/fvg/vmp/articles/Start/ST-20070731-9-56-19.html||Christian Vandekerkhove:]]''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
414-420 verwijderde regels


01 March 2011 om 13:02 door 86.83.160.63 -
222 nieuwe regel
416-417 nieuwe regels

01 March 2011 om 10:38 door 86.83.160.63 -
243 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
360 nieuwe regel
415-416 nieuwe regels

01 March 2011 om 10:34 door 86.83.160.63 -
222 verwijderde regel
 
223 verwijderde regel
241 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Stanza 2 Hoofdstuk ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 2 ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
243-244 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/conclusiedeel2.html''De Geheime Leer'']]''' Deel II, ''Conclusie'' (p. 494):\\
De ruimte staat ons niet toe meer te zeggen, en dit gedeelte van de ‘Geheime Leer’ moet worden afgesloten. De '''negenenveertig''' sloka’s en de paar zojuist gegeven fragmenten uit de Toelichtingen zijn alles wat in deze delen kan worden gepubliceerd. Met enkele nog oudere geschriften – waartoe niemand behalve de hoogste ingewijden toegang heeft – en een hele bibliotheek van commentaren, verklarende woordenlijsten en toelichtingen, vormen deze sloka’s en fragmenten de samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van de mens.\\
359 nieuwe regel
414-415 nieuwe regels

09 February 2011 om 05:47 door 86.83.160.63 -
404-405 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.altamira.nl/|Altamira]]''' Voor verdieping en inzicht
412-415 verwijderde regels05 February 2011 om 05:48 door 86.83.160.63 -
134-135 nieuwe regels
->'''[[http://www.syntyche.nl/spiegelneuronen.html|Confucius]]''' ''Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.''
221 nieuwe regel
412-413 nieuwe regels

02 February 2011 om 02:33 door 86.83.160.63 -
233 aangepaste regel
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
naar:
'''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Cha|Chaos-Theos-Kosmos]]''', de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
355 nieuwe regel
409-410 nieuwe regels

01 February 2011 om 04:51 door 86.83.160.63 -
369 nieuwe regel
*'''[[http://www.jiva-site.com/|Jacqueline Snelder]]'''
407-409 verwijderde regels


01 February 2011 om 04:48 door 86.83.160.63 -
369 nieuwe regel
*'''[[http://leonielinssen.web-log.nl/about.html|Leonie Linssen]]'''
407-409 nieuwe regels


01 February 2011 om 03:35 door 86.83.160.63 -
368 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly| Jean Sylvain Bailly]]'''
405-407 verwijderde regels


30 January 2011 om 07:53 door 86.83.160.63 -
364-365 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/meditatie-energie-en-bewustzijn/1001004007580639/index.html#product_description|Hetty Draayer]]''' ''Meditatie, energie en bewustzijn'' de innerlijke weg vanuit het kosmisch oog
405-407 nieuwe regels


30 January 2011 om 05:39 door 86.83.160.63 -
364 verwijderde regel
366 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|Mary Anderson]]''' Meditatie-Diagram van Blavatsky
403-409 verwijderde regels


02 January 2011 om 01:32 door 86.83.160.63 -
253-255 aangepaste regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevend.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''Het zevental in de exoterische boeken'' (p. 702):\\
De ‘'''zeven keer zeven'''’, '''49''', zijn een doorzichtige allegorie en een toespeling op de '''negenenveertig''' ‘Manu’s’, de '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven Ronden]]''' en de '''zeven keer zeven''' '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Sam|menselijke cyclussen]]''' in elke Ronde op elke bol. De ''Kerkes'' en de ''Onech'' staan voor een rascyclus en de mystieke boom Ababel – de ‘''Vader Boom''’ in de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden#Vij|koran]]''' – ontwikkelt nieuwe takken en bladeren bij elke herrijzenis van de Kerkes of Feniks; de ‘dag van het oordeel’ betekent een ‘kleine ''pralaya''’ (zie ''Esoteric Buddhism'').\\
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|''De Geheime Leer''
]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
354 nieuwe regel
404-405 nieuwe regels

17 November 2010 om 09:42 door 86.83.160.63 -
54-55 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Julian_Huxley|Julian Huxley:]]''' ''De mens is de evolutie, die zich van zichzelf bewust is geworden.''
17 October 2010 om 08:15 door 86.83.160.63 -
266 aangepaste regel
Volgens de Niewsbrief juni 2007 ziet de vergeestelijkte mens er als volgt uit:
naar:
Volgens de'''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|Niewsbrief juni 2007]]''' ziet de vergeestelijkte mens er als volgt uit:
349 nieuwe regel
399-400 nieuwe regels

27 September 2010 om 23:44 door 86.83.160.63 -
387-390 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Hockney-Falco_thesis|Thesis hockney-Falco]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Hockney-Falco_thesis|Hockney–Falco thesis]]'''
*'''[[http://www.diatrope.com/stork/FAQs.html|Hockney theory]]''' Computer image analysis in the study of art (David G. Stork)

398-400 nieuwe regels


27 September 2010 om 11:32 door 86.83.160.63 -
34-36 nieuwe regels

->'''[[RobertoAssagioli#Inl|Wolfgang Pauli]]''' ''vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.''\\
'''([[RobertoAssagioli#Ded|Engelien Scholtes]]''' boek ''De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli'')
31 August 2010 om 01:23 door 86.83.160.63 -
383-384 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://home.hccnet.nl/v.kleven/index.html|Bespiegelingen]]''' over de werkelijkheid van de binnenwereld en de buitenwereld.
391-428 verwijderde regels

28 August 2010 om 04:07 door 86.83.160.63 -
95-97 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
105-106 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|Deel II]]''' Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
28 August 2010 om 04:04 door 86.83.160.63 -
96-99 aangepaste regels
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
naar:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza4.html|''De Geheime Leer'' Deel I Stanza 4 ''Schepping van de eerste rassen'' (p. 106):\\
(''b'') Deze ‘schaduwen’ werden geboren ‘elke van haar eigen kleur en soort’ en elke ook ‘de mindere van haar schepper’, omdat deze laatste een volledig wezen van zijn soort was. Volgens de Toelichtingen heeft de eerste zin betrekking op de kleur of gelaatskleur van elk zo geëvolueerd mensenras. In '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Reg|''Pymander'']]''' hebben de zeven oorspronkelijke mensen, geschapen door de Natuur uit de ‘hemelse mens’, allen deel aan de eigenschappen van de ‘''zeven bestuurders''’ of heersers, die de mens – hun eigen '''weerspiegeling''' en '''synthese''' – liefhadden.\\
''De
Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
23 August 2010 om 13:26 door 86.83.160.63 -
184-185 aangepaste regels
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920.000
naar:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s (72 * 360)  ||25.920.000
211 nieuwe regel
390-391 nieuwe regels

17 July 2010 om 05:02 door 86.83.160.63 -
226 aangepaste regel
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
naar:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door '''[[ZevenWijsheidssleutels#Kwi|aether]]''', of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
342 nieuwe regel
389-390 nieuwe regels

17 July 2010 om 02:33 door 86.83.160.63 -
226 aangepaste regel
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
naar:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer '''[[wikipn:Dmitri_Mendelejev|zeventig]]''' aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
341 nieuwe regel
388-389 nieuwe regels

14 July 2010 om 02:14 door 86.83.160.63 -
279-280 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma of de tussennatuur, de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma (4/5) of de '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/t.html#11|tussennatuur]]''', de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.
340 nieuwe regel
387-388 nieuwe regels

14 July 2010 om 02:10 door 86.83.160.63 -
278-279 aangepaste regels
Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.
naar:
Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/r.html#6|Reďncarnerende Ego.]]''' In de verdeling van de menselijke beginselen in drieën (een trichotomie) te weten een hoger tweetal (6/7), een tussenliggend tweetal (4/5) en een lagere triade (1/2/3) - of respectievelijk 'geest', 'ziel' en 'lichaam', is het tweede of tussenliggende tweetal, manas-kâma of de tussennatuur, de gewone zetel van het menselijk bewustzijn en bestaat zelf uit twee kwalitatieve delen: een hoger of aspirerend deel, dat gewoonlijk de Reďncarnerende Ego of de hogere manas wordt genoemd, en een lager deel dat wordt aangetrokken tot materiële dingen en het brandpunt is van wat zich in de doorsnee mens doet kennen als de menselijke ego, de gewone alledaagse zetel van zijn bewustzijn.

339 nieuwe regel
386-387 nieuwe regels

02 July 2010 om 06:00 door 86.83.160.63 -
14-15 nieuwe regels

->'''[[http://www.broedersinchristus.nl/blad/blad_fundamenten_15.htm|En God zei:]]''' ''Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen''. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
01 July 2010 om 09:43 door 86.83.160.63 -
79 aangepaste regel
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
naar:
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''')  ||
01 July 2010 om 09:42 door 86.83.160.63 -
262 aangepaste regel
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
naar:
||5. Geestzelf als omgevormd '''[[wikipn:Astraallichaam|Astraallichaam]]''' ||3. AstraalLichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
335 nieuwe regel
382-383 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:44 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920
naar:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920.000
208 nieuwe regel
381-382 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:43 door 86.83.160.63 -
188 aangepaste regel
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg\\
naar:
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg
207 nieuwe regel
380-381 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:42 door 86.83.160.63 -
188-190 aangepaste regels
%rfloat width=250px%Attach:Prec.jpg
naar:
%rfloat width=350px%Attach:Prec.jpg\\
De '''[[http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/|precessie-beweging]]''' van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!

206 nieuwe regel
379-380 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:38 door 86.83.160.63 -
188 aangepaste regel
%rfloat width=450px%Attach:Prec.jpg
naar:
%rfloat width=250px%Attach:Prec.jpg
203 nieuwe regel
376-377 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:37 door 86.83.160.63 -
188 aangepaste regel
%rfloat width=450px%Attach:Presc.jpg
naar:
%rfloat width=450px%Attach:Prec.jpg
202 nieuwe regel
375-376 nieuwe regels

30 June 2010 om 23:37 door 86.83.160.63 -
182-183 aangepaste regels
naar:
||De intervallen tussen de regering van elke Manu staat gelijk aan zes mahayuga’s  ||25.920
188 nieuwe regel
%rfloat width=450px%Attach:Presc.jpg
201 nieuwe regel
374-375 nieuwe regels

20 June 2010 om 07:49 door 86.83.160.63 -
338 nieuwe regel
*'''[[wikipn:Stoa|Levensfilosofie]]''' (Stoa)
371-373 nieuwe regels


20 June 2010 om 07:46 door 86.83.160.63 -
116 aangepaste regel
Een manier om belangentegenstellingen te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
naar:
Een manier om belangen'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
14 June 2010 om 00:59 door 86.83.160.63 -
166 aangepaste regel
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
naar:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het '''geestelijke''', het '''verstandelijke''' en het '''psychische'''. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
198 nieuwe regel
370-371 nieuwe regels

17 April 2010 om 15:16 door 86.83.160.63 -
203 aangepaste regel
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een levensdraad, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
naar:
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een '''levensdraad''', '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
207 aangepaste regel
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde levensdraad.\\
naar:
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde '''levensdraad'''.\\
323 nieuwe regel
369-370 nieuwe regels

17 April 2010 om 15:15 door 86.83.160.63 -
200-201 aangepaste regels
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl| Zelfbewustzijn]])
naar:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[Geest#Log|Sutratman]], [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|Zelfbewustzijn]])
322 nieuwe regel
368-369 nieuwe regels

17 April 2010 om 15:02 door 86.83.160.63 -
202-203 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 250):\\
(a) Deze sloka geeft uitdrukking aan het begrip – zoals elders is verklaard, rechtstreeks afkomstig uit de Vedanta – van een levensdraad, '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|sutratma]]''', die door opeenvolgende generaties loopt.\\
254:
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
321 nieuwe regel
367-368 nieuwe regels

17 April 2010 om 14:58 door 86.83.160.63 -
205-206 nieuwe regels
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 265):\\
(a) De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft hier betrekking op de zeven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of de '''49 fasen''' van actief bestaan, die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ of manvantara. De ‘draad van fohat’ is de eerder genoemde levensdraad.\\
319 nieuwe regel
365-366 nieuwe regels

15 April 2010 om 08:38 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
naar:
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Theosofie]]''':
03 April 2010 om 01:29 door 86.83.160.63 -
40-41 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Johan_Witteveen|H.J. Witteveen:]]'''  ''Het gaat er dus om de spiegel van ons bewustzijn om te draaien: van buiten naar binnen, zodat wij bewust kunnen worden van ons ware wezen dat een uitstraling is van het Goddelijke licht dat door de hele schepping schijnt'' ('''[[wikipn: Prana_%28tijdschrift%29|Prana]]''' december 2008/januari 2009).
24 March 2010 om 05:09 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de projectie van de zoeker.''
naar:
->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de '''projectie''' van de zoeker.''
24 March 2010 om 05:07 door 86.83.160.63 -
15-16 nieuwe regels
->'''[[wikipn:Aristoteles|Aristoteles:]]''' ''Alles wat in de '''[[goo:ziel|ziel]]''' zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.''
36-37 nieuwe regels

->'''Ingram Smith:''' ''De zoeker het gezochte ''is'', want wat je zoekt is de projectie van de zoeker.''
21 March 2010 om 23:06 door 86.83.160.63 -
43-48 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Wis%C5%82awa_Szymborska|Wislawa Szymborska:]]'''\\
''Uit het raam heb je een mooi uitzicht op het meer,''\\
''maar dat uitzicht ziet niet zichzelf.''\\
''Kleurloos en vormloos, stemloos, geurloos''\\
''en pijnloos bestaat het op deze wereld.''
21 March 2010 om 23:02 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
naar:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|chaos]]''' in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
21 March 2010 om 23:00 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
naar:
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi:]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
21 March 2010 om 22:59 door 86.83.160.63 -
14-15 verwijderde regels
->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
41-43 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.

21 March 2010 om 22:58 door 86.83.160.63 -
43-48 nieuwe regels
%rfloat width=150Px% Attach:Picc.jpg
'''[[http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/mirror_picass_girlbefore_lg.jpg|Picasso:]]'''\\
'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' ''Het spiegelende brein'' (p. 221): In Vrees en beven stelde Kierkegaard dat ons bestaan alleen betekenis krijgt door onze authentieke engagement bij het eindige en tijdelijke, en dat dit engagement ons definieert. De neurale resonantie tussen het zelf en de ander die door spiegelneuronen mogelijk wordt gemaakt, is volgens mij de belichaming van zulk engagement. Onze neurobiologie, met andere woorden onze spiegelneuronen, verbindt ons met anderen. Spiegelneuronen belichamen de diepste manier waarop we met elkaar in relatie staan en elkaar begrijpen: ze tonen aan dat we gemaakt zijn voor empathie, en dat zou ons moeten inspireren invloed uit te oefenen op onze samenleving en onze wereld te verbeteren.

Het boek '''[[http://theorderoftime.com/ned/persoonlijk/despiegelvandetijd/inhoud.html|''De Spiegel van de Tijd'']]''', het ''alternatief tijdbewustzijn'' brengt de '''[[RobertoAssagioli#Vert|verticale dimensie]]''', de route die we in het leven kunnen bewandelen tot uitdrukking.

21 March 2010 om 22:50 door 86.83.160.63 -
14-15 nieuwe regels

->'''[[wikipn:Jalal_ad-Din_Rumi|Rumi]]''' ''Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien''.
12 March 2010 om 14:40 door 86.83.160.63 -
69-70 aangepaste regels
  
naar:
141-142 nieuwe regels
Deel I, ''Fohat: kind van '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zevenvoudige hiërarchieën]]''' '' (p. 150):\\
(b) Het ‘leger’ bij elke hoek is de menigte van engelen (Dhyan-Chohans), die elk zijn aangewezen om van het '''begin''' tot het '''einde''' van het manvantara zijn eigen gebied te leiden en erover te waken. Ze zijn de ‘mystieke wachters’ van de christelijke kabbalisten en alchemisten, en staan zowel symbolisch als op het gebied van de kosmogonie in verband met het '''[[8-3Integratie#Boe|getallenstelsel]]''' van het Heelal. De getallen waarmee deze hemelse wezens in verband staan, zijn buitengewoon moeilijk te verklaren, omdat elk getal betrekking heeft op een aantal groepen van duidelijk verschillende denkbeelden, afhankelijk van juist die groep ‘engelen’ die erdoor moet worden weergegeven. Hierin ligt de knoop bij het bestuderen van de symboliek, die door zoveel geleerden, niet in staat deze te ontwarren, liever wordt doorgehakt, zoals Alexander deed met de Gordiaanse knoop, met als rechtstreeks gevolg foutieve opvattingen en leringen.\\
12 March 2010 om 12:05 door 86.83.160.63 -
257 aangepaste regel
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en macro van Pryse.
naar:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en het macromodel van Pryse.
12 March 2010 om 12:01 door 86.83.160.63 -
257 aangepaste regel
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
naar:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling van de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en macrokosmos]]''' weer te geven, het micromodel van de Purucker en macro van Pryse.
12 March 2010 om 11:55 door 86.83.160.63 -
211-212 aangepaste regels
 
naar:
249-250 verwijderde regels
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
256-257 nieuwe regels

Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
12 March 2010 om 11:54 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
Twee modellen om de tienvoudige samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
naar:
Twee modellen om de '''[[8-3Integratie#Sam|tienvoudige]]''' samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
340-783 verwijderde regels12 March 2010 om 11:52 door 86.83.160.63 -
251-252 aangepaste regels
naar:
Twee modellen om de tienvoudige samenstelling weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse.
295-298 verwijderde regels06 March 2010 om 04:36 door 86.83.160.63 -
158 aangepaste regel
||eenenzeventig van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
naar:
||'''eenenzeventig''' van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
163 aangepaste regel
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
naar:
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt '''eenenzeventig''' ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
06 March 2010 om 04:33 door 86.83.160.63 -
141 aangepaste regel
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
naar:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]''' dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De '''weerspiegeling''' van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat ('''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|universele denkvermogen]]'''), voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
06 March 2010 om 04:14 door 86.83.160.63 -
166 aangepaste regel
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
naar:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.
06 March 2010 om 04:12 door 86.83.160.63 -
163-164 aangepaste regels
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
naar:
*: Er zijn '''veertien''' Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
166 aangepaste regel
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
naar:
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of '''veertien''' ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
06 March 2010 om 04:10 door 86.83.160.63 -
163-164 aangepaste regels
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
naar:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie bovenstaande afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.
166 verwijderde regel
06 March 2010 om 04:08 door 86.83.160.63 -
163-165 aangepaste regels
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De zes hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

naar:
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De '''zes''' hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''' ''zes'' ''' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\


196-197 verwijderde regels
Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''zes'' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
06 March 2010 om 04:02 door 86.83.160.63 -
160-164 nieuwe regels

'''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum\\
O brahmaan, vertel alstublieft ons, die er zo graag over horen, alles over de, door de geleerden verheerlijkte en beschreven, verschijningen en handelingen van de Allerhoogste Heer gedurende de wisselingen van de manvantara's [de perioden van de Manu's * , zie ook '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk1.html#Text 36|2.1: 36]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk3.html#Text 9|2.3: 9]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk7.html#Text 2|2.7: 2]]''', '''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto2/hoofdstuk10.html#Text 4|2.10: 4]]''']. ('''[[http://vedabase.net/sb/8/1/2/en|Vedabase]]''')\\
*: Er zijn veertien Manu's gedurende een dag van Brahmâ, en het tijdperk van iedere Manu duurt eenenzeventig ''yuga's'' lang. (zie afbeelding) Aldus zijn er duizenden Manu's tijdens het leven van Brahmâ. De zes hier vermeld zijn: Svâyambhuva, Svârocisha, Uttama, Tâmasa, Raivata en Câkshusha. Een ''manvantara'' is een periode in de grootorde van één omwenteling van onze zon rondom de kern van ons sterrenselsel '''[[http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/galactisch.html|(zie de Galactische Orde)]]'''.

06 March 2010 om 03:32 door 86.83.160.63 -
149-150 aangepaste regels
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\ 
Niets; ''absoluut niets''.\\ 
naar:
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\
Niets; ''absoluut niets''.\\
06 March 2010 om 03:31 door 86.83.160.63 -
137 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
148-150 nieuwe regels
Deel II, hoofdstuk ''De chronologie van de brahmanen'' (p. 71/75):\\
Er bestaat geen groter raadsel in de wetenschap, geen vraagstuk is meer hopeloos onoplosbaar, dan de vraag: hoe oud – zelfs maar bij benadering – zijn de zon en de maan, de aarde en de mens? Wat weet de moderne wetenschap over de duur van de wereldtijdperken, of zelfs over de lengte van geologische perioden?\\
Niets; ''absoluut niets''.\\
159-160 verwijderde regels

06 March 2010 om 03:24 door 86.83.160.63 -
140 verwijderde regel
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
147-153 nieuwe regels
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
Dit alles zijn verwijzingen naar het late tweede en het vroege derde Wortelras.\\
De volgende cijfers zijn ontleend aan de zojuist genoemde tijdrekening; een voetnoot geeft de punten van verschil aan met de cijfers van de Arya Samaj school:

||100 van zulke jaren vormen het hele tijdperk van een eeuw van Brahma, d.w.z. één mahakalpa ||311.040.000.000.000
||360 van zulke dagen en nachten vormen één jaar van Brahma||3.110.400.000.000
||omdat een nacht van Brahma van gelijke duur is, omvatten één dag en nacht van Brahma||8.640.000.000
155-156 nieuwe regels
||eenenzeventig van dergelijke mahayuga’s vormen het tijdperk van de regering van één Manu||306.720.000
||het totaal van de genoemde vier yuga’s vormt een mahayuga||4.320.000
06 March 2010 om 03:07 door 86.83.160.63 -
148-155 aangepaste regels
naar:
||het totaal van deze regeringen en interregnums van 14 Manu’s is 1000 mahayuga’s, die samen een kalpa vormen, d.i. één dag van Brahma ||4.320.000.000Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.

158-161 verwijderde regels

Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
06 March 2010 om 02:47 door 86.83.160.63 -
317 aangepaste regel
*'''[[[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
naar:
*'''[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
06 March 2010 om 02:47 door 86.83.160.63 -
317-318 nieuwe regels
*'''[[[[http://bhagavata.org/nederlands/canto8/hoofdstuk1.html|De Manu's]]''', de Bestuurders van het Universum
06 March 2010 om 00:09 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde 5e Ras’]])
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde en 5e Ras’]])
06 March 2010 om 00:08 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]], [[LevensboomMacrokosmos#Eth|’4e Ronde 5e Ras’]])
06 March 2010 om 00:05 door 86.83.160.63 -
141 aangepaste regel
%rfloat width=600px%Attach:Brah.jpg
naar:
%rfloat width=650px%Attach:Brah.jpg
06 March 2010 om 00:04 door 86.83.160.63 -
141 aangepaste regel
%mfloat width=400px%Attach:Brah.jpg
naar:
%rfloat width=600px%Attach:Brah.jpg
06 March 2010 om 00:03 door 86.83.160.63 -
141 nieuwe regel
%mfloat width=400px%Attach:Brah.jpg
05 March 2010 om 12:52 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
->'''Fred Matser:''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
naar:
->'''[[1-3-3MerkwaardigeLusEnVerstrengeldeHierarchie#Inl|Fred Matser:]]''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
05 March 2010 om 12:49 door 86.83.160.63 -
30-33 nieuwe regels

->'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2009/2/Verkenningen.pdf|P. Krishna:]]''' ''De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.''

->'''Fred Matser:''' ''De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’)''.
05 March 2010 om 11:10 door 86.83.160.63 -
234-235 aangepaste regels
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.
|| ||
naar:
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.\\
Een ander punt is dit: Juist omdat âtman zevenvoudig is, kan hij zich in de zevenvoudige constitutie van de mens ontplooien. Âtman, die buddhi in zich heeft, werpt een '''weerspiegeling''' van zijn buddhi omlaag en die wordt de voornaamste buddhi. Van âtman en buddhi werpt buddhi, die manas in zich heeft, een '''weerspiegeling''' van zijn manas omlaag, overstraald door âtman en die wordt het eigenlijke manas. Manas dat een kâma-manas of liever manas-kâma in zich heeft, werpt op zijn beurt een '''weerspiegeling''' omlaag, overstraald door de âtman van buddhi erboven en dan krijgen we de eigenlijke kâma. Op dezelfde manier komt prâna voort uit kâma. Prâna is ook zevenvoudig. Zoals zich in het lichaam van de mens het leven van elke cel bevindt, de '''[[DNA#Mate
|cellen]]''' van zijn '''[[Tetrade#Rech|hersenen]]''' en de cellen van zijn beenderen en van zijn bloed, die alle één leven opbouwen dat het hele lichaam doordringt, zo is er het leven dat de hele constitutie van de mens doordringt. Er is in hem het leven dat liefde stimuleert. Er is in hem het leven dat toewijding, de begeerte of het hevige verlangen om te helpen opwekt. Er is in hem het leven dat het kâmabeginsel of begeertebeginsel naar lagere zaken bezit, het laagste deel van kâma. Die zijn alle in de mens en doordringen elkaar.
05 March 2010 om 09:26 door 86.83.160.63 -
185-187 nieuwe regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen.\\
219-222 verwijderde regels

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
05 March 2010 om 09:02 door 86.83.160.63 -
155-156 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I,
Hoofdstuk
5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
naar:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
Deel I,
Hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
174-175 aangepaste regels
Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
naar:
''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
678:
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
218-231 aangepaste regels
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘
''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd. 

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
713:
Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
naar:
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 713):\\
Voor
christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
05 March 2010 om 08:49 door 86.83.160.63 -
219 nieuwe regel
696: De getallen zeven en negenenveertig ('''7''' x '''7''') spelen, verspreid in duizenden Sanskrietteksten – sommige nog ongeopend, andere nog onbekend – en ook in alle Pur&#257;na’s een heel belangrijke rol, zelfs in even grote, zo niet nog grotere mate dan in de joodse bijbel. Men vindt ze vanaf de zeven scheppingen in Hoofdstuk I tot de zeven stralen van de zon bij de eindpralaya, die zich tot zeven zonnen uitzetten en het materiaal van het gehele Heelal opnemen.\\
03 March 2010 om 07:53 door 86.83.160.63 -
41-46 aangepaste regels
'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord. Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart. '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III.
naar:
'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord.

'''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III:\\
Concentreer de blik van uw ziel op het ene zuivere licht, het licht dat vrij is van emotie, en gebruik uw gouden sleutel
.

Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart.
03 March 2010 om 07:43 door 86.83.160.63 -
38-41 nieuwe regels

'''[[RobertoAssagioli#Inl|Roberto Assagioli]]''', boek ‘Psychosynthese’, p. 29: Het bewuste zelf of ‘Ik’ (centrum, centraal punt in het ‘ei’ van Assagioli): Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit verschil vergelijken met het verschil dat  er bestaat tussen het '''witte, verlichte scherm''' ('''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|Weerkaatsing]]''', '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|Toverlantaarn]]''', '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Tetragrammaton]]'''), čn de verschillende beelden die erop '''geprojecteerd''' worden.  …zij vereenzelvigen zichzelf met die opeenvolgende golvingen, met de steeds veranderende inhouden van hun bewustzijn ('''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|identificatie en dis-identificatie]]''').

'''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|Roberto Assagioli]]''' laat met '''[[5-3RobertoAssagioli#Ide|disidentificatie]]''', net als Blavatsky met het '''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2004/2004_3/Anderson_500_top.htm|meditatie-diagram]]''', zien dat gedachten en gevoelens '''verschijnen en verdwijnen''', maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord. Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''' is de '''[[CarlJung#Ind|sleutel]]''' tot ons hart. '''[[ZevenWijsheidssleutels#Ste|H.P. Blavatsky]]''' ''De stem van de stilte'', De '''Zeven Poorten''' Fragment III.
03 March 2010 om 07:37 door 86.83.160.63 -
38-39 nieuwe regels

'''[[http://www.psychosynthese.nl/ips.html|Roberto Assagioli]]''' De '''[[http://www.psychosynthese.nl/pdf/p12guldenmiddenweg.pdf|Gulden middenweg]]''' (kies Infotheek, Publicaties lezen).
03 March 2010 om 04:01 door 86.83.160.63 -
28-30 aangepaste regels
naar:
->'''[[wikipn:Blavatsky|Helena Blavatsky:]]'''\\
''Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.'' (Geheime Leer, Deel I, p. 301)

31-32 verwijderde regels

03 March 2010 om 02:05 door 86.83.160.63 -
49 aangepaste regel
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
naar:
In het bovenstaande rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
03 March 2010 om 02:03 door 86.83.160.63 -
49-54 aangepaste regels
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz. 
naar:
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz.\\
'''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Mid|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 137):\\
Tijdens iedere '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Devachan|devachanische]]''' periode bekleedt de ego, alwetend als die ''per se'' is, zich als het ware met de ''' ''reflectie'' ''' van de voormalige '''[[Ether-paradigma#Pers|“persoonlijkheid”]]'''. Ik heb zojuist verteld dat de ''ideële'' bloesem van alle abstractie en dus niet-sterfelijk en eeuwige kwaliteiten of eigenschappen, zoals de liefde en barmhartigheid, de liefde voor '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|het goede, het ware en het schone]]''', die ooit in het hart van de levende “persoonlijkheid” opwelden, zich na de dood aan de ego hechten en deze dus naar devachan volgen. De ego wordt dus tijdelijk de ideële reflectie van het menselijk wezen dat hij de laatste keer op aarde was, en ''die'' is niet alwetend.\\
175/176: Zoals al eerder gezegd (zie ''Isis Ontsluierd''), kan de '''middelpuntzoekende''' kracht zich niet zonder de '''middelpuntvliedende''' kracht openbaren in de harmonische omwentelingen van de hemellichamen, en alle vormen en hun ontwikkeling zijn het produkt van deze '''tweevoudige''' kracht in de natuur. Nu is de geest (of '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''buddhi'']]''') de '''middelpuntvliedende''' kracht en de ziel ('''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|''manas'']]''') de '''middelpuntzoekende''' geestelijke energie; en om één resultaat voort te brengen, moeten zij in volmaakte eenheid en harmonie zijn.\\
Het '''persoonlijke leven''', of misschien liever de ideële '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegeling]]''' ervan, kan alleen worden voortgezet als het in elke wedergeboorte of elk persoonlijk leven wordt geschraagd door de '''tweevoudige''' kracht, d.w.z. door de nauwe vereniging van ''buddhi'' en ''manas''.

 
03 March 2010 om 01:57 door 86.83.160.63 -
56-57 nieuwe regels
317: (xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
03 March 2010 om 01:54 door 86.83.160.63 -
55-56 verwijderde regels
317: (xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
03 March 2010 om 01:46 door 86.83.160.63 -
52 aangepaste regel
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
naar:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een '''weerspiegeling''', en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
74-75 aangepaste regels
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
naar:
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een '''weerspiegeling''', en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
257-422 aangepaste regels
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.
naar:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een '''weerspiegeling''' van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.
03 March 2010 om 01:42 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de weerkaatsingen ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
naar:
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de '''weerkaatsingen''' ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
134 aangepaste regel
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens weerkaatst en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de tetraktys uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof weerkaatst zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
naar:
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens '''weerkaatst''' en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Inl|tetraktys]]''' uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof '''weerkaatst''' zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.
03 March 2010 om 01:09 door 86.83.160.63 -
135-157 verwijderde regels


150-151 nieuwe regels
Deel II, Hoofdstuk ''De oorspronkelijke manu's van de mensheid'' (p. 347):\\
Zij die weten dat er '''[[LevensboomMacrokosmos#Eth|zeven ronden]]''' zijn, waarvan wij er drie hebben doorgemaakt en nu in de vierde zijn; en die hebben geleerd dat er zeven dageraden en zeven schemeringen of veertien ''manvantara’s'' zijn; dat er bij het begin en aan het eind van elke Ronde, op en tussen de planeten een zich bewust worden is van het ''illusoire'' leven en van het ''werkelijke'' leven; en bovendien dat er wortel-Manu’s zijn, en wat we onhandig moeten vertalen met de zaad-Manu’s – ''de zaden voor de mensenrassen van de volgende'' Ronde (of de ''sishta’s'' – de overlevende geschiktsten; een geheim dat alleen aan diegenen wordt onthuld die de derde graad van inwijding hebben verkregen) – zij die dat alles hebben geleerd, zullen beter zijn voorbereid om de betekenis van het volgende te begrijpen. Er wordt in de heilige hindoegeschriften gezegd dat de eerste Manu ''zes'' andere Manu’s (''zeven'' oorspronkelijke Manu’s in totaal) voortbracht, en deze brachten op hun beurt ieder zeven andere Manu’s (Bhrigu I, 61-63) voort – het voortbrengen van deze laatsten wordt in de occulte geschriften aangegeven met '''7 x 7'''.\\
03 March 2010 om 00:39 door 86.83.160.63 -
48-49 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):\\
In het rechter kwadrant staat het Hogere Zelf voor ''atma'', de onscheidbare straal van het Universele en Ene Zelf. Het fysieke lichaam, de stoffelijke mens staat in verband met zijn ''lager'' zelf, d.w.z. dierlijke instincten, hartstochten, begeerten, verlangens, enz. 
03 March 2010 om 00:29 door 86.83.160.63 -
48-49 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' boek ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'' (p. 162/163):
450 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE''
03 March 2010 om 00:24 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
naar:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' (Hogere "ego", ''manas'')|| 
46-47 aangepaste regels
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]'''  ||
naar:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]''' (Geestelijke ziel, ''buddhi'')  ||
01 March 2010 om 10:46 door 86.83.160.63 -
13 nieuwe regel
->'''[[wikipn:Xenophanes|Xenophanes:]]''' ''De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij... ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.''
01 March 2010 om 10:07 door 86.83.160.63 -
18 aangepaste regel
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
naar:
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de '''[[wikipn:Nag_Hammadigeschriften|Nag Hammadi-kruik]]'''):\\
01 March 2010 om 10:04 door 86.83.160.63 -
13-14 verwijderde regels
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
30-31 aangepaste regels
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
naar:

33-36 nieuwe regels


!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
01 March 2010 om 10:03 door 86.83.160.63 -
20 aangepaste regel
In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
naar:
->In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
30 aangepaste regel
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
naar:
->'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
17 February 2010 om 23:03 door 86.83.160.63 -
98 aangepaste regel
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
naar:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, in respectievelijk nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
29 January 2010 om 13:06 door 86.83.160.63 -
48 aangepaste regel
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
naar:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Psy|noumenon]]''' voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
29 January 2010 om 12:21 door 86.83.160.63 -
48 aangepaste regel
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een relatieve en geen absolute werkelijkheid, omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
naar:
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een '''[[5-3RobertoAssagioli#Abs|relatieve en geen absolute werkelijkheid]]''', omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\
14 December 2009 om 06:30 door 86.83.160.63 -
98 aangepaste regel
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
naar:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200705.pdf|mei 2007]]''' en '''[[http://home.scarlet.be/~janson01/PDF/Theosofie/Nieuwsbrief200706.pdf|juni 2007]]'''. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
18 November 2009 om 03:23 door 86.83.160.63 -
456 verwijderde regel
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
18 November 2009 om 03:22 door 86.83.160.63 -
451 nieuwe regel
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
15 November 2009 om 09:21 door 86.83.160.63 -
98 aangepaste regel
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
naar:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
13 November 2009 om 12:42 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en||'''Antroposofie''' || || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en|| ||'''Antroposofie''' || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 12:41 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' ||en '''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en||'''Antroposofie''' || || ||||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 12:40 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' ||en '''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 12:39 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 12:38 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Antroposofie''' || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Theosofie''' en ||'''Antroposofie''' || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 08:02 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  ||'''Antroposofie''' || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
13 November 2009 om 07:59 door 86.83.160.63 -
197-198 aangepaste regels
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah''' ('''Antroposofie''')  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
||(Ik als kern) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
204 aangepaste regel
||(Lichaam) || ||(Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
naar:
||  || || || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
13 November 2009 om 07:55 door 86.83.160.63 -
198 aangepaste regel
||(Bewustzijn) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||(Ik als kern) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
13 November 2009 om 07:49 door 86.83.160.63 -
198 aangepaste regel
||(Bewustzijn of 'Ik') || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||(Bewustzijn) || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
204 aangepaste regel
||(Fysiek lichaam) || ||((Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
naar:
||(Lichaam) || ||(Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
13 November 2009 om 07:47 door 86.83.160.63 -
197-198 aangepaste regels
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah''' ('''Antroposofie''')  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
||(Bewustzijn of 'Ik') || ||(Levenslichaam) || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
204 aangepaste regel
|| || || || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
naar:
||(Fysiek lichaam) || ||((Begeertelichaam) || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
13 November 2009 om 01:43 door 86.83.160.63 -
224 aangepaste regel
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
naar:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter '''[[wikipn: Homerus|Homerus]]''' en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
27 September 2009 om 13:00 door 86.83.160.63 -
88 aangepaste regel
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
naar:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
27 September 2009 om 12:59 door 86.83.160.63 -
88 aangepaste regel
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
naar:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#God|tussennatuur]]'''), de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
31 August 2009 om 08:24 door 86.83.160.63 -
454 aangepaste regel
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschrift)
naar:
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschriften)
31 August 2009 om 08:23 door 86.83.160.63 -
454 nieuwe regel
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/Tijdschriften.html|Spiegelbeeld]]''' (tijdschrift)
21 August 2009 om 06:41 door 86.83.160.63 -
162 aangepaste regel
388: De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
naar:
388: Met de woorden van de Zohar: ‘Het ondeelbare punt, dat geen grens heeft en tengevolge van zijn zuiverheid en glans niet kan worden begrepen, zette zich van ''buitenaf'' uit en vormde een schittering die het ondeelbare punt tot sluier diende’: maar ook deze laatste ‘''was niet te zien'' als gevolg van zijn onmetelijke licht. Ook deze ''zette zich van buitenaf uit'' en deze uitzetting was zijn kleed. Zo kwam door een voortdurende ''opheffende'' (beweging) tenslotte de wereld tot bestaan’ (''Zohar I, ''20''a''). De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
21 August 2009 om 06:30 door 86.83.160.63 -
162-163 nieuwe regels
388: De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de ''eerste'' '''sephira''' of ''' ''shekinah '' ''': ''exoterisch'' omvat Sephira alle andere negen sephiroth. ''Esoterisch'' omvat zij er maar twee6, ''chochmah'' of ''wijsheid'', ‘een '''mannelijk''', ''actief'' vermogen, waarvan de goddelijke naam ''jah'' (&#1497;&#1492;) is’, en BINAH, een '''vrouwelijk''' , passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (&#1497;&#1492;&#1493;&#1492;); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, '''KETHER'''. Deze twee sephiroth, vader, ''abba'' en moeder, ''amona'' genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige ''logos'' waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de ''Zohar''.)\\
6) In het Indiase pantheon is de tweeslachtige logos Brahm&#257;, de schepper; zijn zeven ‘uit het denkvermogen geboren’ zonen zijn de oorspronkelijke rishi’s – de ‘bouwers’.\\
20 August 2009 om 14:12 door 86.83.160.63 -
193 aangepaste regel
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk balans en harmonie te creëren.
naar:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De '''[[6-Sociologie#Sam|éne werkelijkheid]]''' heeft betrekking op de wederkerigheid tussen '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Zo binnen, zo buiten]]''' en '''[[HermeneutischeCirkel#Def|Zo boven, zo beneden]]''', die op basis van het '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewustzijn]]''', het '''[[ReflexiefBewustzijn|Reflexief Bewustzijn]]''' met behulp van de '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' tot uitdrukking kan worden gebracht. 
20 August 2009 om 13:59 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Tussenliggende'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
20 August 2009 om 05:41 door 86.83.160.63 -
67-69 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2: De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2:\\
We zien dus hoe zinnig, nuttig en toepasselijk de theosofische leringen zijn, zozeer dat deze leringen uit onheuglijke tijden tot ons zijn gekomen – overgeleverd door de ene leraar aan de andere – en dat ze oorspronkelijk door wezens uit een hogere sfeer, wezens die zelf van goddelijke oorsprong waren, werden meegedeeld aan de wordende mensheid, toen die eenmaal '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl|zelfbewust]]''' was geworden; en verder dat deze '''overdracht''' of de '''emanatie''' van hun geestelijke en hoger intellectuele zelf in ons, ons onze eigen hogere beginselen schonk. Want de leraren hebben ons gezegd dat deze leringen eeuw na eeuw, generatie na generatie, door ontelbare geestelijke zieners zijn getoetst of geverifieerd – om H.P. Blavatsky’s eigen woorden te gebruiken – in elk opzicht zijn geverifieerd, zowel wat hun juistheid en oorsprong, als hun uitwerking op het denken van de mens betreft.\\

De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
18 August 2009 om 23:30 door 86.83.160.63 -
197 aangepaste regel
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Lagere viertal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
naar:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Fysiek drietal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
16 August 2009 om 13:36 door 86.83.160.63 -
472 aangepaste regel
naar:
*'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2005/6/Verenigingsnieuws.pdf|Zegel van Salomo]]'''
16 August 2009 om 07:01 door 86.83.160.63 -
196 aangepaste regel
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||  ||5./3.
naar:
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||- ||5./3.
16 August 2009 om 06:55 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''') || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': ''' || || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
16 August 2009 om 06:54 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh   ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
16 August 2009 om 06:53 door 86.83.160.63 -
194-195 aangepaste regels
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
||Neshama || ||Nephesh  || || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
||Neshama || ||Nephesh  || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'': ''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
16 August 2009 om 06:51 door 86.83.160.63 -
195 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''': || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  || || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
16 August 2009 om 06:47 door 86.83.160.63 -
194 aangepaste regel
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'' ''':  || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' || ||''' ''viertal'': '''  || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
16 August 2009 om 06:46 door 86.83.160.63 -
194 aangepaste regel
|| || || ||''' ''Hogere viertal'' '''|| || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
|| || || ||''' ''Hogere'' ''' ||''' ''viertal'' ''': || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
16 August 2009 om 06:44 door 86.83.160.63 -
194 aangepaste regel
|| || ||'''''' ''Hogere viertal'' ''':  || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
|| || || ||''' ''Hogere viertal'' ''':  || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
16 August 2009 om 06:43 door 86.83.160.63 -
194 aangepaste regel
|| || || || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
naar:
|| || ||'''''' ''Hogere viertal'' ''': || || || || || ||Mensenrijk || ||Plantenrijk
197 aangepaste regel
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|''''''''Lagere viertal''''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
naar:
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|'''''' ''Lagere viertal'' ''': || ||    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
03 August 2009 om 12:38 door 86.83.160.63 -
231-232 aangepaste regels

We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
naar:
We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de '''weerspiegeling''' op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
03 August 2009 om 12:36 door 86.83.160.63 -
227-228 aangepaste regels
%rlloat width=330px%Attach:Mana.jpg
naar:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen
230-231 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
naar:
%lfloat width=330px%Attach:Mana.jpg
03 August 2009 om 12:32 door 86.83.160.63 -
226-227 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
228-230 aangepaste regels
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpgWe herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
naar:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We
herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
03 August 2009 om 12:30 door 86.83.160.63 -
236 aangepaste regel
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg\\
naar:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
03 August 2009 om 12:29 door 86.83.160.63 -
234 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':
236 aangepaste regel
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
naar:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg\\
03 August 2009 om 12:28 door 86.83.160.63 -
227-228 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
230-233 aangepaste regels
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
|| ||
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We
herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
naar:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpgWe herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
03 August 2009 om 12:26 door 86.83.160.63 -
227 nieuwe regel
%rlloat width=330px%Attach:Mana.jpg
229 nieuwe regel
|| ||
03 August 2009 om 12:07 door 86.83.160.63 -
53 aangepaste regel
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
naar:
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de '''weerspiegeling''' van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
03 August 2009 om 12:02 door 86.83.160.63 -
53 nieuwe regel
318: ''(d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is'' '''BUDDHI'''  ''(ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het'' '''DENKVERMOGEN''' [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], ''dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt''.\\
01 August 2009 om 03:08 door 86.83.160.63 -
190 aangepaste regel
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
naar:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk balans en harmonie te creëren.
28 July 2009 om 09:23 door 86.83.160.63 -
84 nieuwe regel
'''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkara.na's]]''' vormen de schakels van vibrerende '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|bewustzijnssubstantie]]''' die deze verschillende centra met elkaar verbinden.\\
28 July 2009 om 08:32 door 86.83.160.63 -
83 aangepaste regel
Deze doorsnede sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
naar:
De zes '''[[wikipn:Zes_niveaus_van_scheiding|niveaus]]''' van dit ei sluiten op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
04 July 2009 om 23:59 door 86.83.160.63 -
61-62 aangepaste regels
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’\\
naar:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
23 May 2009 om 12:55 door 86.83.160.63 -
87 aangepaste regel
||5. Manas  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
naar:
||5. '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/m.html#5|Manas]]'''  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
19 May 2009 om 15:07 door 86.83.160.63 -
230 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
19 May 2009 om 15:05 door 86.83.160.63 -
230 aangepaste regel
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel II Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
19 May 2009 om 14:29 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''': || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
19 May 2009 om 14:28 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas:'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|(Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas''')  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
19 May 2009 om 14:26 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''': ||'''Manas'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''' ||'''Manas:'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
19 May 2009 om 14:25 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Hogere triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-Manas]]''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-]]''': ||'''Manas'''  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
19 May 2009 om 14:20 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal''''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''Hogere triade''' || ||'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Atma-Buddhi-Manas]]''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
13 May 2009 om 14:18 door 86.83.160.63 -
463 aangepaste regel
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/inhoud.html|Begrippen]]''' Theosofie
03 May 2009 om 10:20 door 86.83.160.63 -
201-203 aangepaste regels
naar:
''De Geheime Leer'' Deel I, ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ‘''Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' ''vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .''’\\
318: (d) ''De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar'' '''NEGENENVEERTIG''' VUREN. ''Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’''.\\
28 April 2009 om 09:14 door 86.83.160.63 -
222 aangepaste regel
%rfloat width=300px%Attach:Puur.jpg
naar:
%rfloat width=330px%Attach:Puur.jpg
28 April 2009 om 09:13 door 86.83.160.63 -
222 aangepaste regel
%rfloat width=350px%Attach:Puur.jpg
naar:
%rfloat width=300px%Attach:Puur.jpg
28 April 2009 om 09:12 door 86.83.160.63 -
222 aangepaste regel
%rfloat width=250px%Attach:Puur.jpg
naar:
%rfloat width=350px%Attach:Puur.jpg
28 April 2009 om 09:11 door 86.83.160.63 -
222 aangepaste regel
%rfloat width=550px%Attach:Puur.jpg
naar:
%rfloat width=250px%Attach:Puur.jpg
226 aangepaste regel
naar:
|| ||
28 April 2009 om 09:10 door 86.83.160.63 -
28 April 2009 om 09:10 door 86.83.160.63 -
28 April 2009 om 09:09 door 86.83.160.63 -
222-227 nieuwe regels
%rfloat width=550px%Attach:Puur.jpg
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/aspecten/index.htm|G. de Purucker]]''' hoofdstuk De zevenvoudige zeven beginselen\\
We herhalen: uit âtman wordt zijn kind buddhi geboren. Uit âtman en buddhi wordt hun kind manas geboren: Vader, Heilige Geest, Zoon. Uit âtman, buddhi en manas tezamen, vaak de reďncarnerende monade genoemd, ontstaat uit hun wisselwerking in de gemanifesteerde wereld het begeertebeginsel, de drang om te zijn, te handelen en te worden. Uit deze vier komt van binnenuit de levenskracht. Daaruit ontstaat weer het astrale modellichaam en uit al deze ontstaat het laatste kind, de weerspiegeling op aarde van de godheid, van âtman; dit is de stoffelijke monade die een belichaamde god zou moeten en zou kunnen zijn; want ze heeft het in zich.
Het volgende diagram laat dit zien, en is van nut om dit en andere aspecten van de menselijke natuur duidelijk te maken. Maar als u het een poosje heeft bestudeerd, vorm dan in uw geest geen beeld van wat u heeft gezien, denk niet dat de beginselen van de mens boven elkaar liggen, als een trap of een stapel boeken. In feite doordringen ze elkaar volkomen, zodat sthűlasarîra, zoals in het christelijke Nieuwe Testament staat, inderdaad de tempel is van de levende God of zou moeten zijn. De christenen hebben een prachtig verhaal over de avatâra Jezus, die de tempel ingaat en de geldwisselaars er met een zweep uit verdrijft omdat ze het gebruik van de tempel onteerden. De geldwisselaars zijn onze slechte gedachten en emoties en onze lage hartstochten; de aanwezigheid van de Christus, de buddhi, verdrijft ze.

28 April 2009 om 00:06 door 86.83.160.63 -
156-158 aangepaste regels
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
naar:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.\\
Deel I, Hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 629):\\
De monade – inderdaad een ‘ondeelbaar ding’, zoals deze door Good werd omschreven, die het woord niet de huidige betekenis gaf – wordt hier weergegeven als de ''&#257;tman'' in vereniging met de ''buddhi'' en het hogere manas. Deze drie-eenheid is één en eeuwig, want de laatstgenoemde worden na de beëindiging van al het voorwaardelijke en ''bedrieglijke'' leven in het eerstgenoemde opgenomen. De monade kan dus alleen vanaf het beginstadium van het gemanifesteerde Heelal worden gevolgd op haar pelgrimstocht en bij de wisselingen van haar tijdelijke voertuigen. In de pralaya of de periode tussen twee manvantara’s verliest zij haar naam, evenals zij deze verliest als het '''werkelijke ENE''' zelf van de mens opgaat ''in Brahman'', in gevallen van hoge sam&#257;dhi (de ''tur&#299;ya''toestand) of een uiteindelijk nirv&#257;na; ‘als de leerling’ in de woorden van &#346;ankara ‘dat oer-bewustzijn, die absolute gelukzaligheid heeft bereikt, waarvan de aard de waarheid is, die zonder vorm en actie is, en zijn bedrieglijke lichaam achterlaat dat door de ''&#257;tman'' was aangenomen, zoals een speler een (gebruikt) kledingstuk aflegt’. Want buddhi (het ''&#257;nandamaya omhulsel'') is alleen maar een spiegel die absolute gelukzaligheid '''''weerkaatst'''''; en bovendien is '''''die weerkaatsing''''' zelf nog niet vrij van onwetendheid, en zij is ''niet'' de opperste geest, omdat zij afhankelijk is van voorwaarden, want zij is een geestelijke modificatie van prakriti en een gevolg; alleen ''&#257;tman'' is de enige echte en eeuwige grondslag van alles – de essentie en absolute kennis – de ''kshetrajńa''. Deze wordt in de esoterische filosofie ‘de ene getuige’ genoemd en wanneer hij in devachan rust, wordt naar hem verwezen als ‘de drie getuigen van karma’.
27 April 2009 om 08:25 door 86.83.160.63 -
84 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Rui|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
23 April 2009 om 09:03 door 86.83.160.63 -
199-204 aangepaste regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
naar:

''De Geheime Leer'' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 254):\\
De ''schaduw'', de astrale vorm, wordt vernietigd, ‘verslonden door de uraeus’ (cxlix, 51), de ''manes'' zullen worden vernietigd; de beide tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen worden uiteengedreven; maar de zielevogel, ‘de goddelijke zwaluw – en de uraeus van de vlam’ (manas en atma-buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want ze zijn de echtgenoten van hun moeder18.\\
18) Alweer een suggestieve analogie tussen de Arische of Brahmaanse en de Egyptische esoterie. De eerstgenoemde noemt de pitri’s ‘de maan-voorouders’ van de mens; en de Egyptenaren maakten van de maangod, Taht-Esmun, de eerste menselijke voorvader. Deze ‘maangod’ ‘gaf uitdrukking aan de zeven natuurkrachten die aan hem voorafgingen, en in hem waren samengevat als zijn zeven zielen, die hij als de achtste manifesteerde (vandaar de achtste sfeer). De zeven stralen van de Chaldeeuwse Heptakis of '''IAO''' op de gnostische stenen duiden op hetzelfde zevenvoud van zielen.’ . . . ‘De eerste vorm van de mystieke ZEVEN zag men aan de hemel afgebeeld door de zeven grote sterren van de Grote Beer, het sterrenbeeld dat door de Egyptenaren werd toegewezen aan de moeder van de tijd en van de zeven natuurkrachten.’ (Zie ''De zeven zielen'', enz.) Zoals aan elke hindoe bekend is, vertegenwoordigt dit sterrenbeeld in India de zeven rishi’s, en wordt als zodanig ''riksha'' en ''chitra-sikhandinas'' genoemd. 

'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' ''De Geheime Leer''
Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
21 April 2009 om 23:28 door 86.83.160.63 -
47 aangepaste regel
''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
21 April 2009 om 04:02 door 86.83.160.63 -
175 aangepaste regel
 Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
naar:
Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
21 April 2009 om 04:00 door 86.83.160.63 -
175-178 nieuwe regels
 Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg

197-199 verwijderde regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
20 April 2009 om 14:59 door 86.83.160.63 -
194-196 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
20 April 2009 om 14:57 door 86.83.160.63 -
44-45 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
20 April 2009 om 14:46 door 86.83.160.63 -
44-45 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 269):\\
48-49 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
naar:

''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
20 April 2009 om 14:41 door 86.83.160.63 -
44 nieuwe regel
%mfloat width=550px%Attach:Levi.jpg
19 April 2009 om 14:09 door 86.83.160.63 -
54-55 nieuwe regels
Deel II, Stanza 3 ''Pogingen tot het scheppen van de mens'' (p. 93):\\
Niettemin, en hoe dit ook mag zijn, het feit dat al deze Hebreeuwse Elohim, vonken en cherubijnen identiek zijn met de deva’s, rishi’s en de vuren en vlammen, de rudra’s en de '''negenenveertig''' agni’s van de oude Arya’s, wordt door en in de Kabbala voldoende bewezen.\\
31 March 2009 om 09:51 door 86.83.160.63 -
178-179 aangepaste regels

De lagere gebieden kunnen samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant
schematisch worden weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
naar:
In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
31 March 2009 om 09:46 door 86.83.160.63 -
179 aangepaste regel
De lagere gebieden kunnen we samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant schematisch weergeven.
naar:
De lagere gebieden kunnen samen met het hogere als volgt in het rechter kwadrant schematisch worden weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.
28 March 2009 om 12:42 door 86.83.160.63 -
433 nieuwe regel
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nmysthe.htm| Wim van den Dungen]]''' ''De Mystieke Theologie''
12 March 2009 om 08:45 door 86.83.160.63 -
181 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah]]'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
183-188 aangepaste regels
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||  ||   ||7. Âtma    ||<  ||5. Manas   ||7./1.  ||  ||5./3.
||'''|''' || ||'''|''' ||'''''Lagere viertal:'''''  || ||'''|''||    ||'''|'''    ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
||1. Voertuig ||-  ||3. Ziel  ||4. Kama  ||> ||2. Linga-sarira   ||>  ||6. Buddhi ||4. ||- ||6./2.
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''   || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Astrale wereld       ||  ||     
||  || || ||1. Sthűla-sarira ||||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal''''': ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
||4. Geest  ||- ||2. Dierlijk-astrale Ziel ||5. Manas  ||<  ||7. Âtma ||  ||  ||7./1.  ||  ||5./3.
||'''|''' || ||'''|''' ||'''|'''  || ||'''|''''''''Lagere viertal''''': || ||     ||'''|'''  ||    ||'''|'''  || 
||1. Voertuig ||-  ||3. Ziel   ||6. Buddhi ||> ||4. Kama  ||> ||2. Linga-sarira ||4. ||- ||6./2.
||Guph  ||  ||Ruah || || ||'''|''' ||   ||'''|'''  ||1. Fysieke wereld || ||3. Astrale wereld         ||  ||       
||  || || || || ||1. Sthűla-sarira ||||3. Prâna  ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
12 March 2009 om 00:49 door 86.83.160.63 -
39 aangepaste regel
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
naar:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
43 aangepaste regel
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
naar:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. Lagere denken]]'''  ||
12 March 2009 om 00:47 door 86.83.160.63 -
43 aangepaste regel
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
naar:
|| ||  ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
12 March 2009 om 00:45 door 86.83.160.63 -
39 aangepaste regel
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
naar:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
43 aangepaste regel
|| || ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2.  Lagere denken]]'''  ||
naar:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
12 March 2009 om 00:45 door 86.83.160.63 -
39 aangepaste regel
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
naar:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. Hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. Astrale lichaam]]''' || 
43 aangepaste regel
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
naar:
|| || ||Tetrade ||2e Logos, Duade  ||['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. Fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2.  Lagere denken]]'''  ||
12 March 2009 om 00:41 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
naar:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''' (1 - 2 - 3 - 4): || || 
39 aangepaste regel
|| ||  || || || || || 
naar:
|| ||  || || ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/Benadering%20van%20theosofie%20-%206.pdf|1. hogere Zelf]]''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%204.pdf|3. astrale lichaam]]''' || 
43 aangepaste regel
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
naar:
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||[['''[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%203.pdf|4. fysieke lichaam]]'''  ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie%20-%205.pdf|2. lagere denken]]'''  ||
12 March 2009 om 00:27 door 86.83.160.63 -
37 aangepaste regel
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
naar:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || ||||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || || 
39 nieuwe regel
|| ||  || || || || || 
12 March 2009 om 00:25 door 86.83.160.63 -
37-38 aangepaste regels
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||
'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
naar:
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' ||'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ||'''Theosofie''': || ||
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''': || || 
12 March 2009 om 00:20 door 86.83.160.63 -
421 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.nl/online_literatuur/Audoin/benadering%20van%20theosofie.htm|Danielle Audoin]]''' ''Een benadering van Theosofie''
01 March 2009 om 23:18 door 86.83.160.63 -
161 aangepaste regel
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de zeven verschillende toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’
naar:
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zeven verschillende]]''' toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’
01 March 2009 om 23:16 door 86.83.160.63 -
160-162 aangepaste regels
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.
naar:
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.\\
723: Zij is in feite nauwer verwant aan de brahmaanse logos dan aan de boeddhistische logos. Om mijn bedoeling duidelijk te maken, kan ik er hier op wijzen dat de logos zeven vormen heeft. Met andere woorden, er zijn zeven soorten logoi in de kosmos. Elk van deze is de centrale figuur van een van de zeven hoofdvertakkingen van de oude wijsheid-religie geworden. Deze classificatie is niet de zevenvoudige classificatie die wij hebben aangenomen. Ik doe deze bewering zonder enige vrees voor tegenspraak. De ware classificatie voldoet aan alle eisen van een wetenschappelijke classificatie. Zij heeft zeven verschillende beginselen, die overeenkomen met de zeven verschillende toestanden van prajń&#257; of bewustzijn. Zij overbrugt de kloof tussen het objectieve en het subjectieve, en geeft de geheimzinnige kringloop aan die de ideatie volgt. De zeven beginselen zijn verbonden met zeven toestanden van de stof en met zeven vormen van kracht. Deze beginselen zijn harmonisch gerangschikt tussen twee polen, die de grenzen van het ''menselijke'' bewustzijn bepalen.’

 
27 February 2009 om 23:08 door 86.83.160.63 -
147 aangepaste regel
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
naar:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]] ([[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Inl| Zelfbewustzijn]])
17 February 2009 om 20:10 door 86.83.160.63 -
72 aangepaste regel
De zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)
naar:
De '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigen]]''' zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)
17 February 2009 om 20:06 door 86.83.160.63 -
71-72 aangepaste regels
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
17 February 2009 om 20:06 door 86.83.160.63 -
71-74 aangepaste regels
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
De zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje '''[[http://www.initiativefortbildung.de/pdf/2007/Meinke_Wahrnehmung%20und%20Kommunikation.pdf|„Der Körper als Spiegel der Seele“]]''' (tot slot)

17 February 2009 om 14:01 door 86.83.160.63 -
99-100 aangepaste regels
||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
naar:
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
17 February 2009 om 13:58 door 86.83.160.63 -
93-97 verwijderde regels
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
95-100 aangepaste regels
naar:
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
||Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
17 February 2009 om 13:56 door 86.83.160.63 -
93 aangepaste regel
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
naar:
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||'''[[wikipn: Zes_zintuigen|Boeddhisme Zes zintuigen:]]'''
17 February 2009 om 13:51 door 86.83.160.63 -
93-94 aangepaste regels
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
naar:
||'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) ||Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
17 February 2009 om 13:50 door 86.83.160.63 -
93-99 aangepaste regels
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]'''
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*
Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*
Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme
(er bestaat enkel geest)
naar:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]''' ||
||Het
alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie) Fysiek lichaam (zie ook tastzin)
||
Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme ||Ogen
||Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel ||Tong (zie ook Smaak)
||
Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel ||Neus (zie ook Reukzin)
||Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme ||Oren
||Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest) ||Geest

15 February 2009 om 11:51 door 86.83.160.63 -
54 aangepaste regel
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
naar:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – '''[[wikipn: Atman|atma]]''' en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
15 February 2009 om 11:49 door 86.83.160.63 -
78 aangepaste regel
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
naar:
||7. '''[[wikipn: Atman|Âtma]]'''  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
09 February 2009 om 08:56 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
naar:
Om het voorkomen van de '''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|zeven in de Natuur]]''' nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor ''sine qua non'' bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
09 February 2009 om 08:52 door 86.83.160.63 -
192 aangepaste regel
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''periodiciteit''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
naar:
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen. 
09 February 2009 om 08:50 door 86.83.160.63 -
190-192 aangepaste regels
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten. 
naar:
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.\\
713: Voor christenen en gelovigen zou deze verwijzing naar Zacharia en vooral naar de brief van Petrus (1 P. ii, 2-5) voldoende moeten zijn. In de oude symboliek wordt de mens, in het bijzonder de ''innerlijke'' spirituele mens, ‘een steen’ genoemd. Christus is de hoeksteen, en Petrus noemt alle mensen ‘levendige’ (levende) stenen. Daarom kan een ‘steen met zeven ogen’ slechts betekenen wat we zeggen, d.i. een mens van wie de samenstelling (of ‘beginselen’) zevenvoudig is.\\
Om het voorkomen van de zeven in de Natuur nog duidelijker aan te tonen, voegen we hieraan toe dat het getal zeven niet alleen de '''periodiciteit''' van de levensverschijnselen beheerst, maar dat het ook een sterke invloed heeft op de reeks scheikundige elementen en even oppermachtig is in de wereld van het geluid en in die van de kleur, zoals deze ons door de spectroscoop wordt geopenbaard. Dit getal is de factor sine qua non bij het voortbrengen van occulte astrale verschijnselen.
 
25 January 2009 om 11:23 door 86.83.160.63 -
47-48 aangepaste regels
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
naar:
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 305):\\
Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de '''toverlantaarn''' de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de weerkaatsingen ''op'' het witte doek van de werkelijkheden ''achter'' de valstrikken van ''mahamaya'', of de grote illusie.\\
317:
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
25 January 2009 om 09:51 door 86.83.160.63 -
48-50 aangepaste regels
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .
naar:
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’\\
''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 3 ''Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte'' (p. 368):\\
In de ''Sepher Jezireh'', het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, ''water'' (de moeder), voort uit de lucht; ''ether'' of ''vuur'' voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, ''dat de wereld is''.’
21 January 2009 om 23:35 door 86.83.160.63 -
430 nieuwe regel
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron|Mirror neuron]]'''
21 January 2009 om 23:24 door 86.83.160.63 -
430 nieuwe regel
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelneuronen|Spiegelneuronen]]'''
04 January 2009 om 09:55 door 86.83.160.63 -
46-48 aangepaste regels
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.
naar:
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.\\
''Geheime Leer'' Deel I ''Samenvatting'' (p. 317):\\
(xxvii.) ''‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het'' ENE LEVEN ''kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een'' VLIES ''voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de'' '''NEGENENVEERTIG''' vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .’
04 January 2009 om 09:44 door 86.83.160.63 -
46-47 nieuwe regels
82: De nous, die de stof beweegt, de levenwekkende ziel, die in ieder atoom zetelt en die in de mens is gemanifesteerd en latent is in de steen, heeft vermogens van verschillende graad. Dit pantheďstische denkbeeld van een algemene geest-ziel die de hele Natuur doordringt, is het oudste van alle filosofische begrippen.
30 December 2008 om 06:47 door 86.83.160.63 -
70 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||'''[[4-6AntropischPrincipe#Inl|Deel II, p. 707:]]'''  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
30 December 2008 om 02:09 door 86.83.160.63 -
181-183 aangepaste regels
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.
naar:
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.\\
''Geheime Leer'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 673):\\
Ragon geeft in zijn ''Maçonnerie Occulte'' een heel goede illustratie van het ‘hiëroglifische zestal’, zoals hij onze dubbele gelijkzijdige driehoek, , noemt. Hij toont het als het symbool van de vermenging van de ‘''filosofische drie'' vuren en de ''drie'' wateren’ waaruit de voortbrenging van de elementen van alle dingen resulteert. Hetzelfde denkbeeld vindt men in de Indiase gelijkzijdige dubbele driehoek. Want hoewel deze in dat land het teken van Vishnu wordt genoemd, is hij in feite het symbool van de triade (of de trimurti). Want zelfs in de exoterische weergave is de lagere driehoek  met de top naar beneden, het symbool van Vishnu, de god van het vochtige beginsel en het water (‘''nârâ''-yana’; of het bewegende beginsel in ''nârâ'', water); terwijl de driehoek met de top naar boven  Siva is, het beginsel van het vuur, dat wordt gesymboliseerd door de drievoudige vlam in zijn hand. (Zie het bronzen standbeeld van Tripurantika Siva, ‘Mahadeva die Tripurasura vernietigt’, in het museum van het India House.) Deze twee in elkaar gevlochten driehoeken – die ten onrechte het ‘zegel van Salomo’ worden genoemd, en die ook het embleem van onze Theosophical Society vormen – brengen tegelijkertijd het zevental en de triade voort en zijn het ''tiental'', hoe dit teken ook wordt beschouwd, omdat alle tien getallen daarin zijn besloten.
21 December 2008 om 09:30 door 86.83.160.63 -
145 aangepaste regel
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de negenenveertig vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\
naar:
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de '''negenenveertig''' vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\
21 December 2008 om 09:30 door 86.83.160.63 -
144-146 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Stanza 2 Hoofdstuk  ''Zonder hulp vaalt de natuur'' (p. 61):\\
‘''De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om één te worden op aarde, en hij heeft de essentie van de negenenveertig vuren nodig om volmaakt te zijn''.\\

Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
21 December 2008 om 09:21 door 86.83.160.63 -
197-198 aangepaste regels
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, negenenveertig.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal negenenveertig en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
naar:
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, '''negenenveertig'''.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal '''negenenveertig''' en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
20 December 2008 om 11:54 door 86.83.160.63 -
17-18 nieuwe regels

->'''[[wikipn: Augustinus_van_Hippo|Aurelius Augustinus:]]''' ''In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.''
16 December 2008 om 01:50 door 86.83.160.63 -
17-18 verwijderde regels
->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
31-32 nieuwe regels

->'''Christian Vandekerkhove:''' ''Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.''
10 December 2008 om 09:39 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I. Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I Stanza 1. ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
10 December 2008 om 09:38 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I. Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
10 December 2008 om 02:15 door 86.83.160.63 -
32-40 verwijderde regels

De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||

10 December 2008 om 02:14 door 86.83.160.63 -
33-41 nieuwe regels

De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
||'''Eenheid in''' ||'''Verscheidenheid''' || || || || 
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade  ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||Tetrade  ||Duade  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||

09 December 2008 om 08:04 door 86.83.160.63 -
9 verwijderde regel
#[[#Wer|Éne werkelijkheid]]
09 December 2008 om 08:01 door 86.83.160.63 -
223-239 verwijderde regels


!![[#Wer]][[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Éne werkelijkheid]]
'''Blavatsky''', Deel III, (p. 228): de Volstrekte Godheid is die het vorm geeft; dit geschiedt door de eerste Stralen, de engelen of Dhyân Choans, die uit het Ene Element voortkomen, dat periodiek licht en duisternis wordt en in zijn wortelbeginsel eeuwig de éne onbekende en toch bestaande Werkelijkheid blijft.\\
235: Derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind van het manwantara, en wanneer zij op het gebied van de Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht van de “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten van de ene eeuwige geest etc.\\
566: Paramâtmâ – de Algemene Geest, die de grenzeloze Kosmos het zij in of buiten ruimte en tijd bezielt. Buddhi dient als voertuig voor deze Paramâtmische schaduw.\\
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand van het lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
568: Als dat zo is, spreekt het vanzelf dat leven en dood, goed en kwaad, verleden en toekomst, zonder onderscheid zinledige woorden of op zijn hoogst wijzen van spreken zijn. Als het objectief heelal zelf op grond van zijn begin en zijn eindigheid slechts een voorbijgaande begoocheling is, moeten leven en dood beide ook aanzichten en begoochelingen zijn.
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, ''in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof''; en de ware dood is de beperkte waarneming van het leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.\\
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Âtmâ); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   


'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 
02 December 2008 om 08:30 door 86.83.160.63 -
50 aangepaste regel
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
naar:
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[4-1GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Tri|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
02 December 2008 om 07:18 door 86.83.160.63 -
50 aangepaste regel
te worden.   
naar:
te worden. Blavatsky beschrijft vervolgens een metafoor die met de '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|grot van Plato]]''' kan worden vergeleken.     
02 December 2008 om 06:20 door 86.83.160.63 -
45 aangepaste regel
Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
naar:
Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
02 December 2008 om 06:19 door 86.83.160.63 -
48 aangepaste regel
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’ 
naar:
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’\\
02 December 2008 om 06:18 door 86.83.160.63 -
49-50 nieuwe regels
Deel III (p. 576): '''[[Ether-paradigma#Imp|Antahkarana]]''' is de naam van de denkbeeldige brug, het ''pad'' tussen het goddelijke en het menselijke Ego, want beide zijn bij ’s mensen leven ''Ego’s'' om in Devachan of Nirwâna wederom ''één'' Ego
te worden.   
02 December 2008 om 06:10 door 86.83.160.63 -
49-50 verwijderde regels
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
56-57 nieuwe regels
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
 
02 December 2008 om 06:08 door 86.83.160.63 -
51-52 verwijderde regels
Theosofie verklaart zowel het ''''Wat'''' (Religie), het ''''Waarom'''' (Filosofie), als het ''''Hoe'''' (Wetenschap) van het leven. Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het naast Wat, Waarom en Hoe om de vraag ''''Wanneer''''? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De ziel, het ''''Wie'''' de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld.
57-58 nieuwe regels

Theosofie verklaart zowel het ''''Wat'''' (Religie), het ''''Waarom'''' (Filosofie), als het ''''Hoe'''' (Wetenschap) van het leven. Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het naast Wat, Waarom en Hoe om de vraag ''''Wanneer''''? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De ziel, het ''''Wie'''' de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld.
02 December 2008 om 06:06 door 86.83.160.63 -
43-45 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' ''Geheime Leer'' Deel I, Hoofdstuk Stanza 1 ''De nacht van heelal'' (p. 71):\\
Maya of illusie is een element dat bij alle eindige dingen optreedt, want alles wat bestaat heeft alleen maar een relatieve en geen absolute werkelijkheid, omdat de vorm waarin het verborgen noumenon voor een waarnemer verschijnt, afhangt van zijn waarnemingsvermogen. Voor het ongeoefende oog van een barbaar is een schilderij eerst een zinloze wirwar van gekleurde strepen en klodders, terwijl een geoefend oog er onmiddellijk een gezicht of een landschap in ziet. Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.\\

Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
02 December 2008 om 05:40 door 86.83.160.63 -
15 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Weerspiegeling]])
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|Logos]])
02 December 2008 om 05:36 door 86.83.160.63 -
15 aangepaste regel
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]]
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]] ([[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Weerspiegeling]])
02 December 2008 om 04:05 door 86.83.160.63 -
52-53 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 2: De stoďcijnen onderwezen dat de ether dichter is dan de meest dichte materie, compacter dan de meest compacte materie, en we gebruiken dan natuurlijk gewone menselijke termen. Voor ons mensen, met onze ogen die alleen zijn geoefend om voorwerpen te zien die een illusie zijn, lijkt het de meest doorzichtige, de ijlste, de meest etherische stof. Wat was de werkelijkheid, het ware, achter dit Al? Het wezenlijke? Ze zeiden dat het God was, het leven van het leven, de waarheid van de waarheid, de wortel van de stof, de wortel van de ziel, de wortel van de geest. Wanneer een stoďcijn werd gevraagd: Wat is God? antwoordde hij waardig: Wat is God niet?\\
Hoofdstuk 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.

Een manier om belangentegenstellingen te verkleinen is in de '''[[wikipn: Stoa|Stoa]]''', de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoďzijn '''[[wikipn: Zeno_van_Citium|Zeno van Citium]]''' ontstaan.\\
De Stoďcijn streeft naar een goede verstandhouding met de evenmens, in wie ook de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Logos]]''', de oerkracht van het universum, leeft, hij verwerpt alle geweld, tegen zowel mens, als dier, als natuur. Hij voelt zich, als wereldburger (kosmo-politčs), verheven boven alle grenzen van ras, geslacht, nationaliteit, stand, geaardheid, enzovoort. 
02 December 2008 om 03:51 door 86.83.160.63 -
56 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]])
02 December 2008 om 03:51 door 86.83.160.63 -
56 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[HermeneutischeCirkel#Def|Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
02 December 2008 om 03:50 door 86.83.160.63 -
56 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] (''Zoo omhoog, zoo omlaag'')
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] ([[Zoo omhoog, zoo omlaag]]'')
02 December 2008 om 03:47 door 86.83.160.63 -
52 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''kleurloos scherm''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''[[RobertoAssagioli#Inl|kleurloos scherm]]''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
02 December 2008 om 03:45 door 86.83.160.63 -
52 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een toverlantaarn op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een '''toverlantaarn''' op een '''kleurloos scherm''' worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
02 December 2008 om 03:44 door 86.83.160.63 -
51-52 nieuwe regels

'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 3: Niets is blijvend, behalve het ene verborgen absolute bestaan dat in zichzelf de noumena van alle werkelijkheden bevat. De bestaansvormen die tot ieder gebied van het zijn behoren, tot de hoogste Dhyan-Chohan toe, hebben tot op zekere hoogte iets van schaduwen, die door een toverlantaarn op een kleurloos scherm worden geworpen; toch zijn alle dingen betrekkelijk reëel, want ook de waarnemer is een weerspiegeling, en de waargenomen dingen zijn daarom voor hem even werkelijk als hijzelf.
02 December 2008 om 03:26 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
naar:
'''[[http://www.thework.com/pdf/DutchLittleBook.pdf|Byron Katie]]''' laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
02 December 2008 om 03:23 door 86.83.160.63 -
16-18 nieuwe regels

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

19-20 verwijderde regels

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
02 December 2008 om 03:22 door 86.83.160.63 -
18-19 nieuwe regels
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
28 verwijderde regel
->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.
02 December 2008 om 03:22 door 86.83.160.63 -
28-30 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 670), commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’

42-44 aangepaste regels
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.
naar:
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
670 (commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
02 December 2008 om 03:19 door 86.83.160.63 -
26-30 nieuwe regels

->'''[[wikipn: Eliphas_Levi|Eliphas Levi:]]''' ''De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God''.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 670), commentaar bij de paradox van Eliphas Levi:\\
Hierop zou de oosterse occultist antwoorden: ‘Op deze voorwaarde echter, dat de mens zich niet uitlaat over de OORZAAK die zowel God als zijn logos voortbracht. Anders wordt hij onveranderlijk de ''beschimper'', niet de ‘openbaarder’ van de onkenbare godheid.’
02 December 2008 om 03:04 door 86.83.160.63 -
29 aangepaste regel
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
naar:
Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het '''[[kompaskwadrant]]''', dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
02 December 2008 om 02:56 door 86.83.160.63 -
18 aangepaste regel
In het Evangelie volgens [[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]] (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
naar:
In het Evangelie volgens '''[[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]]''' (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
27 aangepaste regel
'''Byron Katie:''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
naar:
'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|Byron Katie:]]''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.
02 December 2008 om 02:54 door 86.83.160.63 -
17-29 nieuwe regels

In het Evangelie volgens [[http://www.jacobslavenburg.nl/htm/gnosis.htm|Filippus]] (een tekst uit de Nag Hammadi-kruik):\\
''God schiep de mens\\
en de mensen schiepen zich een god.\\
Zo gaat het in de wereld:\\
de mensen scheppen zich goden\\
en vereren hun scheppingen.\\
Waarlijk! (Zo) zouden de goden\\
de mensen moeten vereren!''

'''Byron Katie:''' Met de ''The Work'', zie je wie je zelf bent door te kijken naar wat jij van andere mensen denkt. Uiteindelijk kom je te zien dat alles buiten jezelf een reflectie is van jouw eigen denken. Jouw geest is de verhalenverteller, '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|de projector]]''' van alle verhalen, en de wereld is het geprojecteerde beeld van de gedachten waarin jij gelooft.

Byron Katie laat net als '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|Boeddha]]''', '''[[ReflexiefBewustzijn#Ref|Pythagoras]]''', '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#All|Plato]]''', '''[[RobertoAssagioli|Roberto Assagioli]]''', '''[[5-2CarlJung|Carl Jung]]''' en '''[[ZevenWijsheidssleutels#Vij|H.P. Blavatsky]]''' zien dat '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|'binnen en buiten']]''' elkaars reflecties zijn. Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
02 December 2008 om 02:13 door 86.83.160.63 -
29 aangepaste regel
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
naar:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|microkosmos en de macrokosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
02 December 2008 om 01:50 door 86.83.160.63 -
26-30 aangepaste regelsDe
'''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
28-29 nieuwe regels

De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
02 December 2008 om 01:47 door 86.83.160.63 -
31 nieuwe regel
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.
02 December 2008 om 01:44 door 86.83.160.63 -
29 aangepaste regel
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
naar:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macrokosmos en de microkosmos]]''' met elkaar worden verbonden.
02 December 2008 om 01:40 door 86.83.160.63 -
7 aangepaste regel
#[[#Inl|Eenheid in Verscheidenheid]]
naar:
#[[#Inl|Spiegelneuronen]]
15 aangepaste regel
!![[#Inl]][[8-4EenheidInVerscheidenheid|Eenheid in Verscheidenheid]]
naar:
!![[#Inl]][[Standaardmodel#Spi|Spiegelneuronen]]
29 November 2008 om 07:10 door 86.83.160.63 -
146-147 verwijderde regels

149-151 nieuwe regels
'''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|H.P. Blavatsky:]]''' Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 ''Het kruis en het pythagorische tiental'' (p. 660):\\
Het is gemakkelijk om in de twee ‘geesten’ – de Griekse accenten of tekens (‘,) waarover Ragon spreekt (zie boven) – atma en buddhi, of ‘de goddelijke geest en zijn voertuig’ (geestelijke ziel) te herkennen.\\
Het ''achttal'' of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, &#8734;, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de '''Mercuriusstaf'''. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.
10 November 2008 om 01:40 door 86.83.160.63 -
409-410 aangepaste regels
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van
theosofische termen
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van theosofische termen
10 November 2008 om 01:39 door 86.83.160.63 -
409-411 nieuwe regels
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/qabbalah/twoordenlijst.pdf|Verklarende woordenlijst]]''' van
theosofische termen

06 November 2008 om 06:35 door 86.83.160.63 -
70 aangepaste regel
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
naar:
'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/fohat.html|Fohat]]''' staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
05 November 2008 om 11:37 door 86.83.160.63 -
66-69 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''De nacht van het heelal'' (p. 66):\\
Deel I, p. 66: Deze ‘eeuwigheden’ behoren tot de meest geheime berekeningen, waarin, om tot het ware
totaal te komen, elk getal '''7'''x (7 tot de macht x) moet zijn, waarbij x verschilt naar gelang van de aard van de cyclus in de subjectieve of werkelijke wereld. Ieder cijfer of getal dat betrekking heeft op de verschillende cyclussen, van de grootste tot de kleinste – in de objectieve of onwerkelijke wereld – of dat deze cyclussen weergeeft, moet noodzakelijk een veelvoud van zeven zijn. De sleutel hiertoe kan niet worden gegeven, want hierin ligt het geheim van de esoterische berekeningen, en voor het maken van gewone berekeningen is hij van geen betekenis. ‘Het getal zeven’, zegt de Kabbala, ‘is het grote getal van de goddelijke Mysteriën’; het getal tien is dat van alle menselijke kennis (de decade van Pythagoras); 1000 is het getal tien tot de derde macht en daarom is het getal 7000 ook symbolisch. In de Geheime Leer zijn het cijfer en het getal 4 alleen op het hoogste gebied van abstractie het mannelijke symbool; op stoffelijk gebied is 3 het mannelijke en 4 het vrouwelijke: de verticale en de horizontale lijn in het vierde stadium van de symboliek, toen de symbolen de tekens werden van de voortbrengende krachten op stoffelijk gebied.\\

Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
05 November 2008 om 06:11 door 86.83.160.63 -
67 aangepaste regel
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
naar:
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|akasa]]''' doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
05 November 2008 om 05:56 door 86.83.160.63 -
66-67 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat
staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept. 
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.\\
05 November 2008 om 05:54 door 86.83.160.63 -
66-68 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, ''Zij brengen fohat voort'' (p. 141):\\
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.

Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
01 November 2008 om 13:41 door 86.83.160.63 -
115 aangepaste regel
b) Het tetragrammaton of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
naar:
b) Het '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Inl|tetragrammaton]]''' of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
01 November 2008 om 13:39 door 86.83.160.63 -
111-118 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 678):\\
Wanneer de lezer de zevenvoudige samenstelling van goddelijke hiërarchieën en van kosmische en menselijke constituties in gedachten houdt, zal hij gemakkelijk begrijpen dat Jah-Noach aan het hoofd staat en de synthese is van het lagere kosmische Viertal. De bovenste sephiroth-triade  – waarvan Jehova-binah (intelligentie) de linker, vrouwelijke, hoek is – emaneert het  Viertal. Het laatstgenoemde, dat op zichzelf de ‘hemelse mens’ symboliseert, de geslachtloze Adam Kadmon, gezien als de Natuur in het abstracte, wordt weer een zevental door uit zichzelf de overige drie beginselen te emaneren, de lagere aardse, gemanifesteerde stoffelijke Natuur, de stof en onze aarde (de zevende is Malkuth, de ‘bruid van de hemelse mens’), en vormt zo met de hogere triade, of kether, de kroon, het volledige getal van de sephiroth-boom – de 10, het totaal in eenheid of het Heelal. Naast de hogere triade zijn er zeven lagere scheppende sephiroth.\\
Het bovenstaande doet niet rechtstreeks ter zake, hoewel het nodig is het in gedachten te houden om gemakkelijker te begrijpen wat er volgt. De vraag die aan de orde is, is te bewijzen dat Jah-Noach, of de Jehova van de Hebreeuwse bijbel, de veronderstelde schepper van onze aarde, van de mens en van alles op aarde, is:\\
a) Het laagste zevental, de scheppende Elohim – in zijn kosmische aspect.\\
b) Het tetragrammaton of de Adam Kadmon, ‘de hemelse mens’ van de vier letters – in zijn theogonische en kabbalistische aspecten.\\
c) Noach – identiek met de sishta van de hindoes, het menselijke zaad, dat uit een eerdere schepping of manvantara is overgebleven voor het bevolken van de aarde, zoals het in de Pur&#257;na’s wordt uitgedrukt, of het voordiluviaanse tijdperk, zoals het allegorisch in de bijbel wordt voorgesteld – in zijn kosmische karakter.

''De Geheime Leer
'' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
01 November 2008 om 11:02 door 86.83.160.63 -
55-56 aangepaste regels
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een Tetrade (+ 4).
naar:
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een
'''[[Geest|
Triade]]''' en een '''[[Tetrade|Tetrade]]''' (+ 4).
01 November 2008 om 10:59 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
naar:
De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een Tetrade (+ 4).
01 November 2008 om 10:59 door 86.83.160.63 -
55 aangepaste regel
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
naar:
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
01 November 2008 om 10:58 door 86.83.160.63 -
54-55 aangepaste regels
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)
naar:
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)\\
Tetraktis, De driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van '''[[|Pythagoras]]''' bevat een Triade en een tetrade (+ 4).
01 November 2008 om 10:53 door 86.83.160.63 -
53-54 aangepaste regels
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
naar:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]''' (Onsterfelijke bestanddelen)\\
'''Gemanifesteerde Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira (Sterfelijke bestanddelen)
01 November 2008 om 10:50 door 86.83.160.63 -
53 aangepaste regel
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
naar:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[Geest#Inl|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
01 November 2008 om 10:46 door 86.83.160.63 -
53 aangepaste regel
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
naar:
'''Hogere ongemanifesteerde Triade''': '''[[|Âtma-Buddhi-Manas]]'''\\
01 November 2008 om 08:30 door 86.83.160.63 -
66-68 aangepaste regels
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
naar:
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.\\
276: ALLES IS LEVEN, en elk atoom, zelfs van mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dit boven ons bevattingsvermogen ligt en voor ons niet waarneembaar is, omdat het valt buiten het gebied van de wetten die bekend zijn aan degenen die het occultisme afwijzen. ‘De atomen zelf’, zegt Tyndall, ‘schijnen vol verlangen te zijn naar het leven’. Waar komt dan de neiging vandaan ‘om in organische vormen over te gaan’, willen wij vragen. Kan men dit op een andere manier verklaren dan volgens de leringen van de occulte wetenschap?

01 November 2008 om 04:56 door 86.83.160.63 -
18 aangepaste regel
De drie verenigende Logoi van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
naar:
De '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|drie verenigende Logoi]]''' van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
01 November 2008 om 04:51 door 86.83.160.63 -
70 aangepaste regel
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
naar:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.
01 November 2008 om 04:49 door 86.83.160.63 -
53-55 nieuwe regels
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira

64-65 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245):\\
(d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.

70-72 verwijderde regels
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
01 November 2008 om 04:45 door 86.83.160.63 -
49-58 verwijderde regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.


'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira

60-68 nieuwe regels

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.

'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
'''Hogere Triade''': '''Âtma-Buddhi-Manas'''\\
'''Tetrade''', Lagere viertal: Kama, Prâna, Linga-sarira en Sthűla-sarira
01 November 2008 om 04:44 door 86.83.160.63 -
52 nieuwe regel
55-57 aangepaste regels
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.

naar:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.\\
(e) De vierde bestaat uit substantiële wezens. Dit is de hoogste groep van de rupa’s (atomaire vormen). Het is de kinderkamer van de menselijke, bewuste, geestelijke zielen. Zij worden ‘onvergankelijke jiva’s’ genoemd en vormen, door bemiddeling van de orde onder hen, de eerste groep van de eerste zevenvoudige menigte – het grote mysterie van het menselijke bewuste en verstandelijke Zijn. Want deze laatste vormen het terrein waarin de kiem, ''die zich zal gaan voortplanten, in afzondering'' ligt verborgen. De kiem zal in de stoffelijke cel de geestelijke kracht worden die de ontwikkeling van het embryo leidt, en de oorzaak is van de overerving van vermogens en van al de inherente eigenschappen van de mens. De theorie van Darwin over de overdracht van verkregen eigenschappen wordt echter in het occultisme niet onderwezen en niet aanvaard. Het occultisme zegt dat de evolutie volgens een heel ander patroon plaatsheeft; het stoffelijke ontwikkelt zich volgens de esoterische leer geleidelijk uit het geestelijke, het verstandelijke en het psychische. Deze innerlijke ziel van de stoffelijke cel – dit ‘geestelijke plasma’, dat het kiemplasma beheerst – is de sleutel die eens de poorten moet openen van de terra incognita van de bioloog, die nu het duistere mysterie van de embryologie wordt genoemd.
01 November 2008 om 03:50 door 86.83.160.63 -
136 aangepaste regel
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
naar:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|elektrische]]''' straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
01 November 2008 om 03:22 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
naar:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
01 November 2008 om 00:32 door 86.83.160.63 -
50-51 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Hoofdstuk 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Stanza 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
54 verwijderde regel
01 November 2008 om 00:30 door 86.83.160.63 -
50 nieuwe regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I, Hoofdstuk 7 ''De voorvaderen van de mens op aarde'' (p. 245): (d) De ''derde'' orde correspondeert met ''atma-buddhi-manas'': geest, ziel en verstand; zij wordt de ‘triaden’ genoemd.
31 October 2008 om 15:54 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
naar:
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
31 October 2008 om 15:52 door 86.83.160.63 -
103-104 aangepaste regels
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID. 
 
Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
naar:
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.\\
Op
haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
31 October 2008 om 15:51 door 86.83.160.63 -
104 aangepaste regel
   Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element (het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
naar:
   Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.
31 October 2008 om 15:49 door 86.83.160.63 -
101-105 nieuwe regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel I,
Hoofdstuk 5 ''Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens'' (p. 379):\\
 Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is ''alles in alles''. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de ''onnaspeurlijke godheid''. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als ''stof-kracht'' en ''levende geest'', de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.
  Op haar beurt is deze drievoudige eenheid de voortbrengster van de vier oorspronkelijke ‘elementen’9, die in onze zichtbare aardse natuur bekend zijn als de zeven (tot dusver ''vijf'') elementen, die elk deelbaar zijn in '''negenenveertig''' (of zeven maal zeven) sub-elementen; er zijn er ongeveer zeventig aan de scheikunde bekend. Elk kosmisch element, zoals vuur, lucht, water, aarde, die deel hebben aan de eigenschappen en gebreken van hun beginselen, is van nature goed en kwaad, kracht (of geest) en stof, enz.; en elk is daarom tegelijk leven en dood, gezondheid en ziekte, actie en reactie. (''Zie § xiv, ‘De vier elementen’.'') Zij vormen altijd en voortdurend stof onder invloed van de nooit ophoudende impuls van het ENE Element (het '''[[|''onkenbare'']]'''), dat in de wereld van de verschijnselen wordt voorgesteld door aether, of door ‘de onsterfelijke goden, die aan alles geboorte en leven schenken’.

31 October 2008 om 10:19 door 86.83.160.63 -
385 verwijderde regel
31 October 2008 om 10:18 door 86.83.160.63 -
385-386 nieuwe regels
*'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/hpb3.htm|H.P.Blavatsky]]''' Inwijding
30 October 2008 om 07:55 door 86.83.160.63 -
366-367 nieuwe regels
*'''[[http://www.tarotmagazine.nl/b_ouspen_symb.html|P.D. Ouspensky]]''' ''De symboliek van de Tarot'' (recensie Susan Gorel)
29 October 2008 om 07:14 door 86.83.160.63 -
372 nieuwe regel
*'''[[http://users.skynet.be/religie_info_site/symbolen/elementen.html|Symbolen en woordenboek]]'''
28 October 2008 om 10:53 door 86.83.160.63 -
371 aangepaste regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunris2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
28 October 2008 om 10:12 door 86.83.160.63 -
371 aangepaste regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunris2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
28 October 2008 om 10:10 door 86.83.160.63 -
371 nieuwe regel
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise2006/sepokt2006/kabbala.html|Levensboom]]'''
15 October 2008 om 06:45 door 86.83.160.63 -
165 aangepaste regel
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Soiraal]]''').
naar:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
15 October 2008 om 06:44 door 86.83.160.63 -
165 aangepaste regel
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci.
naar:
'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci ('''[[wikipn:Spiraal|Soiraal]]''').
15 October 2008 om 06:41 door 86.83.160.63 -
164-165 nieuwe regels

'''[[http://www.pandd.demon.nl/sectioaurea.htm|Gulden snede]]''' en getallen van Fibonacci.
10 September 2008 om 06:39 door 86.83.160.63 -
97 nieuwe regel
388-389 nieuwe regels

08 September 2008 om 23:56 door 86.83.160.63 -
367 verwijderde regel
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
378-379 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.tonh.net/theosofie/occulte_az.html|Begrippen]]''' Theosofie
387-389 nieuwe regels


08 September 2008 om 23:54 door 86.83.160.63 -
371 nieuwe regel
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos (Antwerp, 1996 - 2008)
387-389 nieuwe regels


02 September 2008 om 02:25 door 86.83.160.63 -
108-113 aangepaste regels
||7. Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam ||1. Stoffelijk of Fysiek Lichaam  ||Hogere werelden ||4. Geestelijke wereld 
||6. Levensgeest als omgevormd Levenslichaam ||2. Ether- of Levenslichaam ||Etherische wereld ||3. Mentale wereld
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||2. Astrale wereld
||4. Ik als kern van de ziel ||  ||Stoffelijke wereld ||1. Fysieke wereld

naar:
||7. Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam ||1. Stoffelijk of Fysiek Lichaam  ||Hogere werelden ||Geestelijke wereld 
||6. Levensgeest als omgevormd Levenslichaam ||2. Ether- of Levenslichaam ||Etherische wereld ||Mentale wereld
||5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam ||3. Astraal Lichaam  ||Astrale wereld ||Astrale wereld
||4. Ik als kern van de ziel ||  ||Stoffelijke wereld ||Fysieke wereld

356 nieuwe regel
386-387 nieuwe regels

02 September 2008 om 02:22 door 86.83.160.63 -
118 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Etherische wereld
122 aangepaste regel
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
naar:
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Astrale wereld        ||  ||     
355 nieuwe regel
385-386 nieuwe regels

02 September 2008 om 00:32 door 86.83.160.63 -
363 nieuwe regel
*'''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.pdf|Christian Vandekerkhove]]''' Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit
384-386 nieuwe regels


30 August 2008 om 02:05 door 86.83.160.63 -
374-375 aangepaste regels
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam (etherisch lichaam)
383-385 nieuwe regels


30 August 2008 om 02:04 door 86.83.160.63 -
374-376 aangepaste regels


naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/oceaan/5lichaam.htm|Het lichaam]]''' en het astrale lichaam
383-385 nieuwe regels


30 August 2008 om 01:51 door 86.83.160.63 -
63 aangepaste regel
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
naar:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|zes standpunten:]]'''
96 nieuwe regel
384-385 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:49 door 86.83.160.63 -
63 aangepaste regel
'''[['''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
naar:
'''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
95 nieuwe regel
383-384 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:48 door 86.83.160.63 -
63 aangepaste regel
'''[[Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
naar:
'''[['''[[wikipn:Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
94 nieuwe regel
382-383 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:47 door 86.83.160.63 -
63 aangepaste regel
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
naar:
'''[[Johannes_Jacobus_Poortman|Poortman]]''' deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
93 nieuwe regel
381-382 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:46 door 86.83.160.63 -
64 aangepaste regel
->*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
naar:
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
92 nieuwe regel
380-381 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:44 door 86.83.160.63 -
64-70 aangepaste regels
**Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
**Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
**Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
**Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
**Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
**Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
naar:
->*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
91 nieuwe regel
379-380 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:43 door 86.83.160.63 -
63-70 aangepaste regels
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:\\
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
naar:
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:
**Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
**Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
**Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
**Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
**Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
**Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)
90 nieuwe regel
378-379 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:42 door 86.83.160.63 -
63-70 nieuwe regels
Poortman deelt de verschillende visies op, in zes standpunten:\\
*Het alfa-standpunt: Monistisch Materialisme of Materialistisch Monisme (er bestaat enkel materie)
*Het bčta-standpunt: Dualistisch Materialisme
*Het gamma-standpunt: Enkel God is immaterieel
*Het delta-standpunt: Ook de ziel is immaterieel
*Het epsilon-standpunt: Antropologisch Dualisme
*Het zčta-standpunt: Psychisch Monisme (er bestaat enkel geest)

89 nieuwe regel
377-378 nieuwe regels

30 August 2008 om 01:37 door 86.83.160.63 -
61-62 aangepaste regels
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
naar:
b) In het '''[[http://wittelotusbelgium.spaces.live.com|Het Witte Lotusblad]]''' (Belgische Theosofische Vereniging, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen, kies categorie: Nieuwsbrief en vervolgens nr. mei 2007 en juni 2007. De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn verhaal aansluit. '''[[http://www.ethesis.net/poortman/poortman.htm|Christian Vandekerkhove,]]''' proefschrift ''Johannes Jacobus Poortman, het '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Hylisch Pluralisme]]''' en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling'', promotor: '''[[wikipn:Hans_Gerding|Hans Gerding.]]''' 
80 nieuwe regel
368-369 nieuwe regels

26 August 2008 om 02:48 door 86.83.160.63 -
127 aangepaste regel
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29|#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
naar:
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
337 nieuwe regel
367-368 nieuwe regels

26 August 2008 om 02:47 door 86.83.160.63 -
127 aangepaste regel
P. 13:Van elk van deze negenenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
naar:
P. 13:Van elk van deze '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/49_%28number%29|#In_astronomy|negenenveertig]]''' constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
336 nieuwe regel
366-367 nieuwe regels

20 August 2008 om 05:18 door 86.83.160.63 -
148-149 aangepaste regels
Volgens de kwantumzwaartekrachttheorie zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.
naar:
Volgens de '''[[Standaardmodel#Zwa|kwantumzwaartekrachttheorie]]''' zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.
335 nieuwe regel
365-366 nieuwe regels

20 August 2008 om 05:16 door 86.83.160.63 -
147-151 nieuwe regels
%rfloat width=500Px%Attach:Vlieg.jpg
Volgens de kwantumzwaartekrachttheorie zou de ruimte op heel kleine schaal (kleiner dan 10^-34 m) opgebouwd zijn uit fractals. Fractals zijn wiskundige patronen die zich tot in het oneindige blijven herhalen. Op heel kleine schaal krijgen we dus geen snaren, of superkleine deeltjes, of kwantumschuim te zien, maar gewoon een saaie, eeuwigdurende herhaling. Het is pas op grotere schaal dat die fractals samen de driedimensionale ruimte vormen zoals we die kennen (doordrengt met tijd). U kan dit een beetje vergelijken met sneeuwvlokjes. Op heel kleine schaal bestaat sneeuw uit prachtige kristallen die een beetje lijken op fractals, en op grotere schaal (bv een sneeuwlandschap) vormen die fractals een egaal sneeuwdeken.

Een fractal is een '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|recursief]]''' geometrisch patroon dat oneindig herhaald wordt op verschillende schaalgroottes. De meest bekende fractal is de Mandelbrot-fractal. Fractals worden vaak gebruikt in screensaversofware van computers. Ze blijven het scherm eeuwig overschrijven met in toenemende mate complexere geometrische patronen.

334 nieuwe regel
364-365 nieuwe regels

11 August 2008 om 07:09 door 86.83.160.63 -
140 aangepaste regel
%rfloat width=390Px%Attach:Fibonnaci.jpg
naar:
%rfloat width=380Px%Attach:Fibonnaci.jpg
328 nieuwe regel
358-359 nieuwe regels

11 August 2008 om 07:08 door 86.83.160.63 -
140 aangepaste regel
%rfloat width=400Px%Attach:Fibonnaci.jpg
naar:
%rfloat width=390Px%Attach:Fibonnaci.jpg
327 nieuwe regel
357-358 nieuwe regels

11 August 2008 om 07:07 door 86.83.160.63 -
140 aangepaste regel
%rfloat width=400Px%Attach:.jpg
naar:
%rfloat width=400Px%Attach:Fibonnaci.jpg
326 nieuwe regel
356-357 nieuwe regels

11 August 2008 om 07:00 door 86.83.160.63 -
138-139 aangepaste regels
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.      
naar:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”. 

%rfloat width=400Px%Attach:.jpg
'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|SisyPhus]]'''
''De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.''\\
In het kort: de "Eeuwige A-Symmetrische Alpha-impuls" (in de religie/esotherie "SpiritGod") volgt d.m.v. de "beste zelf-organisatie-selectie" een spiraalvormige '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_number|Fibonnaci structuur]]''' (via de Gulden Snede Proporties), dat in meerdere 2 dimensionale (cirkel) en dus meerdere 3 dimensionale (sfeer) fenomenen wordt "omgezet" (kunnen we zien als het "spontane" generatieve [&#8730;2], formatieve [&#8730;3], re-generatieve principe [&#8730;5]). Dat is de "divergentie" en de /2)=1. Het pad is NIET terug via &#8730;5, &#8730;3 en &#8730;2,&#61520;"convergentie" daarvan is SIN( want vanuit de &#8730;2, &#8730;3 en &#8730;5 divergentie is de "ongemanifesteerde" de SIN(PI/2)=1 al de totaliteit, als spiegel! Dat is het "Alpha 3+ punt".
Kijk een naar de vorming van het "Vlinder-Effect", via de "Lorenz-Attractor", in spiralen.
Dit is de essentie van de natuurlijke '''[[6-3OrganisatiecultuurEnBalancerendLeiderschap#Cha|"zelf-organisatie"]]''', door de "zelf-selectie".

325 nieuwe regel
355-356 nieuwe regels

09 August 2008 om 12:25 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Ziel]]'''
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Mens]]'''
79 nieuwe regel
347-348 nieuwe regels

09 August 2008 om 12:23 door 86.83.160.63 -
46 aangepaste regel
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Ik]]'''
naar:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|'Ik']]'''
78 nieuwe regel
346-347 nieuwe regels

09 August 2008 om 12:23 door 86.83.160.63 -
46 aangepaste regel
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer
naar:
||4. Kama (a) ||Ik als kern van de ziel ||Kâma-Manas; Kritsche toestand van stof ||Astro-etherische sfeer ||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin|Ik]]'''
77 nieuwe regel
345-346 nieuwe regels

09 August 2008 om 11:11 door 86.83.160.63 -
51-52 aangepaste regels
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
naar:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''\\
(p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
76 nieuwe regel
344-345 nieuwe regels

09 August 2008 om 11:09 door 86.83.160.63 -
51 aangepaste regel
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder):\\
naar:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder, de “dramatis personae”):\\
74 nieuwe regel
342-343 nieuwe regels

09 August 2008 om 11:05 door 86.83.160.63 -
51 aangepaste regel
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36):\\
naar:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36, zie ook diagram links onder):\\
73 nieuwe regel
341-342 nieuwe regels

09 August 2008 om 10:42 door 86.83.160.63 -
52-55 aangepaste regels
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.


naar:
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische '''[[Kompaskwadrant|plęrôma]]''', of de goddelijke sythese.


72 nieuwe regel
340-341 nieuwe regels

09 August 2008 om 10:40 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''Ziel'''
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|Ziel]]'''
71 nieuwe regel
339-340 nieuwe regels

09 August 2008 om 10:38 door 86.83.160.63 -
51-55 aangepaste regels
naar:
'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes'' (p. 36):\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens, zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke '''ziel''' afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.


70 nieuwe regel
338-339 nieuwe regels

09 August 2008 om 10:29 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||'''Ziel'''
65 nieuwe regel
333-334 nieuwe regels

09 August 2008 om 10:26 door 86.83.160.63 -
42-45 aangepaste regels
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer
||6. Buddhi  ||Levensgeest      ||Buddhi, Derde oog  ||Geestelijke sfeer
||5. Manas  ||Geestzelf ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:  ||
||
7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer ||Schone
||
6. Buddhi  ||Levensgeest      ||Buddhi, Derde oog  ||Geestelijke sfeer ||Ware
||5. Manas  ||Geestzelf  ||Manas. Ego; Ruimte-ether of derde differentiatie van Akasha ||Psychische sfeer ||Goede
47-51 aangepaste regels
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer
||2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer
||1. Sthűla-sarira ||Fysiek lichaam ||Levend lichaam in prâna of dierlijk leven ||Zuiver stoffelijke sfeer

naar:
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer ||Chaos
||
2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer  ||Gaia
||
1. Sthűla-sarira ||Fysiek lichaam ||Levend lichaam in prâna of dierlijk leven ||Zuiver stoffelijke sfeer ||Eros

64 nieuwe regel
332-333 nieuwe regels

30 July 2008 om 05:19 door 86.83.160.63 -
43 aangepaste regel
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||Noumenale sfeer
naar:
||7. Âtma  ||Geestmens  ||Aurisch ei; Akasha, grondslag van de geest van de ether ||''Noumenale'' sfeer
63 nieuwe regel
331-332 nieuwe regels

30 July 2008 om 05:18 door 86.83.160.63 -
42 aangepaste regel
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: Deel II, p. 707: ||
naar:
||    ||'''Antroposofie''' (b):  ||'''Blavatsky''' Deel III, p. 555, tabel der tattwa’s: ||Deel II, p. 707:
62 nieuwe regel
330-331 nieuwe regels

28 July 2008 om 12:02 door 86.83.160.63 -
109 aangepaste regel
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
naar:
P. 13:Van elk van deze negenenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
299 nieuwe regel
329-330 nieuwe regels

25 July 2008 om 03:50 door 86.83.160.63 -
298 nieuwe regel
328-329 nieuwe regels

14 July 2008 om 03:15 door 86.83.160.63 -
109 aangepaste regel
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Admon Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
naar:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens ('''[[4-4DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Sam|Adem Kadmon]]''' of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
297 nieuwe regel
327-328 nieuwe regels

14 July 2008 om 02:39 door 86.83.160.63 -
109 aangepaste regel
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Adam Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
naar:
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Admon Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
296 nieuwe regel
326-327 nieuwe regels

13 July 2008 om 23:15 door 86.83.160.63 -
109-111 nieuwe regels
P. 13:Van elk van deze negenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Adam Kadmon), uitgebeeld op de sterrenhemel.\\
P. 35: De Twaalf Krachten, waarvan vijf noetisch (solair) zijn en zeven substantief (lunair), gesymboliseerd door de Twaalf Zodiacale Constellaties. De twaalf krachten, die achtereenvolgens op de vier gebieden van bestaan geëmaneerd worden, geven achtenveertig cosmische krachten; en, tezamen met de Archę-Logos, negenenveertig.\\
Deze achtenveertig constellaties, twaalf in de Zodiac en drie groepen van twaalf er buiten, tezamen met de Zon beschouwd als het middelpunt geven samen het getal negenenveertig en maken het stellaire schema van de zodiac voltallig, waaraan de Apocalypse zich getrouw gehouden heeft.\\
295 nieuwe regel
325-326 nieuwe regels

11 July 2008 om 05:32 door 86.83.160.63 -
117-118 aangepaste regels
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' (|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
naar:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' ('''[[1-Inleiding|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
291 nieuwe regel
321-322 nieuwe regels

11 July 2008 om 05:31 door 86.83.160.63 -
117-118 aangepaste regels
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
naar:
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de '''[[wikipn: Axis_mundi|caduceus]]''' (|11e dimensie]]''') van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     
290 nieuwe regel
320-321 nieuwe regels

11 July 2008 om 05:27 door 86.83.160.63 -
116-117 aangepaste regels
wordt uitgeworpen:
naar:
wordt uitgeworpen:\\
P. 96: De “staf” waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus van Hermęs, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.     

289 nieuwe regel
319-320 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:13 door 86.83.160.63 -
112 aangepaste regel
%rfloat width=500Px%Attach:Matrix.jpg
naar:
%rfloat width=380Px%Attach:Matrix.jpg
287 nieuwe regel
317-318 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:12 door 86.83.160.63 -
112 aangepaste regel
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
naar:
%rfloat width=500Px%Attach:Matrix.jpg
286 nieuwe regel
316-317 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:12 door 86.83.160.63 -
112 aangepaste regel
%rfloat width=300Px%Attach:Matrix.jpg
naar:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
285 nieuwe regel
315-316 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:11 door 86.83.160.63 -
112-116 aangepaste regels
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in
een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het
zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en
twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
naar:
%rfloat width=300Px%Attach:Matrix.jpg
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
284 nieuwe regel
314-315 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:09 door 86.83.160.63 -
111 aangepaste regel
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.
naar:
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.\\
286 nieuwe regel
316-317 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:08 door 86.83.160.63 -
113-120 aangepaste regels
naar:
P. 37: De twaalf krachten die aan elk van de vier gemanifesteerde gebieden hun energie geven, worden in
een vijftal en een zevental verdeeld, het vijftal wordt onderverdeeld in één en een viertal; en het
zevental is onderverdeeld in een drietal en een viertal, de drie wordt weer onderverdeeld in één en
twee. Wanneer men deze indelingen in de vorm van een diagram gelijkend op een maatlat schrijft,
ontstaat de riet gelijk een staf, waarmede “de adytum van de Godheid, het altaar en hen die
daarbinnen aanbidden” gemeten worden, maar de hof die buiten de adytum is - de lagere triade -
wordt uitgeworpen:

285 nieuwe regel
315-316 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:05 door 86.83.160.63 -
112-113 aangepaste regels

naar:
%rfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
116-117 aangepaste regels
%lfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
naar:

277 nieuwe regel
307-308 nieuwe regels

10 July 2008 om 12:04 door 86.83.160.63 -
116-117 aangepaste regels
naar:
%lfloat width=400Px%Attach:Matrix.jpg
276 nieuwe regel
306-307 nieuwe regels

09 July 2008 om 12:15 door 86.83.160.63 -
105-106 aangepaste regels
P. 35: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 36: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
naar:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
108-109 aangepaste regels
De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
naar:
P. 35: De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande linker diagram geschetst.\\
P. 36 Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
274 nieuwe regel
304-305 nieuwe regels

09 July 2008 om 12:12 door 86.83.160.63 -
105-106 aangepaste regels
P. 36: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 38: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
naar:
P. 35: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 36: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
273 nieuwe regel
303-304 nieuwe regels

09 July 2008 om 12:11 door 86.83.160.63 -
105-106 aangepaste regels
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
naar:
P. 36: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
P. 38: Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
272 nieuwe regel
302-303 nieuwe regels

09 July 2008 om 12:07 door 86.83.160.63 -
108 aangepaste regel
De “dramatis personae” en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
naar:
De '''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|“dramatis personae”]]''' en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
271 nieuwe regel
301-302 nieuwe regels

09 July 2008 om 12:06 door 86.83.160.63 -
276-277 aangepaste regels

naar:
*'''[[http://www.heiligeteksten.nl/APOCALYPSE%20ONTZEGELD%20PRYSE.pdf|James M. Pryse]]''' ''Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes''
300-302 nieuwe regels


09 July 2008 om 12:03 door 86.83.160.63 -
108-113 nieuwe regels
De “dramatis personae” en de rangschikking van de scčnes zijn in het bovenstaande diagram geschetst.\\
Men dient echter wel te bedenken dat deze de werelden en krachten van de microcosmos, de mens,
zijn; zoals uitgebeeld is in het zodiacale schema; en daar de twee driehoeken het conflict tussen de
geestelijke- en dierlijke principes uitbeelden, wat zich in de menselijke ziel afspeelt, moet men het zo zien, dat ze voor het geval van de mens dooreengestrengeld zijn, het “volmaakte vierkant”, en aldus ingesloten binnen in het aurische plęrôma, of de goddelijke sythese.

270 nieuwe regel
300-301 nieuwe regels

09 July 2008 om 11:57 door 86.83.160.63 -
105-106 aangepaste regels
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in diagram hiernaast. Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
naar:
Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijke, het zuiver stoffelijke en het tussenliggende viertal. Maar om praktische redenen kunnen de tien beginselen van de mens, denk ik, het best worden verdeeld zoals in het diagram hierboven.\\
Eerst komt natuurlijk de hoogste of goddelijke driehoek, een figuur die voor zichzelf spreekt. Vervolgens verdelen we het tussenliggende viertal in twee duaden. Bedenk alstublieft dat deze samengestelde tekening een symbolisch diagram is, dat uitsluitend wordt gebruikt om de zaak aanschouwelijk te maken. We hebben hier dus evenals eerst, bovenaan de goddelijke triade; dan de duade van de monade, ofwel âtma-buddhi. Dan de tweede of persoonlijke of astrale duade, manas en kâma. Vervolgens daaronder de omgekeerde driehoek, die slechts het voertuig, het lichaam, voorstelt – dat wil zeggen het sthűla-sarîra en het linga-sarîra en de prâna’s.
263 nieuwe regel
293-294 nieuwe regels

09 July 2008 om 11:53 door 86.83.160.63 -
104 verwijderde regel
|| || 
261 nieuwe regel
291-292 nieuwe regels

09 July 2008 om 11:52 door 86.83.160.63 -
62-63 aangepaste regels
====
naar:
====
 
104 aangepaste regel
%rfloat width=350Px%Attach:Pryse.jpg
naar:
%lfloat width=400Px%Attach:Pryse.jpg
261 nieuwe regel
291-292 nieuwe regels

09 July 2008 om 11:51 door 86.83.160.63 -
62 nieuwe regel
====
09 July 2008 om 11:49 door 86.83.160.63 -
102-103 nieuwe regels
%rfloat width=350Px%Attach:Pryse.jpg
|| || 
09 July 2008 om 08:59 door 86.83.160.63 -
18 aangepaste regel
De drie verenigende beginselen van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
naar:
De drie verenigende Logoi van de '''[[wikipn:Esoterie|Esoterie]]''':
09 July 2008 om 07:20 door 86.83.160.63 -
286-288 nieuwe regels


09 July 2008 om 07:03 door 86.83.160.63 -
265 nieuwe regel
*'''[[http://www.kamer13.nl/metaforen-samenvatting.htm|Wat de ziel is]]''', waar ze is en waar ze vandaan komt, daarover is men het niet eens. Cicero, Tusculaanse Gesprekken
286-288 nieuwe regels


08 July 2008 om 02:22 door Aadhar -
1-2 nieuwe regels
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
20 June 2008 om 06:30 door 86.83.160.63 -
13 aangepaste regel
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Eenheid in Verscheidenheid]]
naar:
!![[#Inl]][[8-4EenheidInVerscheidenheid|Eenheid in Verscheidenheid]]
27 aangepaste regel
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels weerspiegelen zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
naar:
De '''[[Zeven wijsheidssleutels|wijsheidssleutels]]''' 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de '''[[goo:psyche|ziel]]''' brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|weerspiegelen]]''' zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.
20 June 2008 om 06:20 door 86.83.160.63 -
5 aangepaste regel
#[[#Inl|Inleiding]]
naar:
#[[#Inl|Eenheid in Verscheidenheid]]
13 aangepaste regel
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Inleiding]]
naar:
!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Eenheid in Verscheidenheid]]
20 June 2008 om 06:06 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]] (''Zoo omhoog, zoo omlaag'')
20 June 2008 om 06:05 door 86.83.160.63 -
57-59 aangepaste regels
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

naar:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.\\
P. 591: De “oorspronkelijke driehoek” is de 2e Logos, die zich als een driehoek in de 3e Logos of hemelse mens weerkaatst en daarna verdwijnt. De 3e Logos, die het “vormende scheppingsvermogen” bevat, ontwikkelt de tetraktys uit de driehoek, en wordt zoodoende zeven, de scheppende kracht, die met de oorspronkelijke driehoek, die haar voortgebracht heeft, ene tienheid vormt. Als deze hemelse driehoek en tetraktys in het heelal van stof weerkaatst zijn in den vorm van de astralen, paradigmatische mens, zijn zij omgekeerd, en wordt de driehoek of de vormende kracht onder de vierheid geworpen, met zijn spits naar omlaag gekeerd; de Monade van deze astrale paradigmatische mens is zelf een driehoek die tot de vierheid en de driehoek in dezelfde verhouding staat als de oorspronkelijke driehoek tot de Hemelse Mens. Vandaar de zinsnede: “de bovenste driehoek …..is in de mens van stof onder ''de zeven'' geplaatst”. Ook hier vormen het punt dat de driehoek beschrijft, de Monade die den drieheid wordt, met de vierheid en de lagere scheppende driehoek, de tienheid of het volmaakte getal. “Zoo omhoog, zoo omlaag”.

254 nieuwe regel
283-284 nieuwe regels

16 June 2008 om 07:58 door 86.83.160.63 -
12-13 nieuwe regels

!![[#Inl]][[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling|Inleiding]]
16 June 2008 om 03:21 door 86.83.160.63 -
16-17 aangepaste regels
||Leven, Prana ||Periodiciteit ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||1e Beginsel  ||2e Beginsel  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
naar:
||'''Pythagoras''' || ||1e Logos, Monade  ||3e Logos, Triade  ||'''[[wikipn:Antroposofie|Antroposofie]]''' ||'''[[wikipn:Rudolf Steiner|Rudolf Steiner]]''' || || 
||Monade ||Triade  ||God ----            ||Geest ||Geestmens ----    ||Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)  ||
19-20 aangepaste regels
||Dood  ||3e Beginsel  ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||Hiërarchieën    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
naar:
||Tetrade  ||Duade ||4. Lichaam ----     ||Zoon ||Fysiek lichaam ----    ||Levensgeest (omgevormd Etherlichaam) ||
|| ||    ||Tetrade     ||2e Logos, Duade  ||  ||  ||
15 June 2008 om 12:38 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah]]'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
251 nieuwe regel
280-281 nieuwe regels

15 June 2008 om 12:36 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
250 verwijderde regel
278-279 verwijderde regels

15 June 2008 om 12:35 door 86.83.160.63 -
75 aangepaste regel
||'''Joodse''' || ||'''Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
naar:
||'''Joodse''' || ||'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Kabbalah'''  || || || || || ||'''Antroposofie''' (b) || ||'''[[http://www.meridiaantherapie.nl/holisme.htm|Holistische fysiotherapie]]''' 
251 nieuwe regel
280-281 nieuwe regels

15 June 2008 om 12:33 door 86.83.160.63 -
268-269 aangepaste regels
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|
Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
naar:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''
279-281 nieuwe regels


15 June 2008 om 12:32 door 86.83.160.63 -
267-270 aangepaste regels
*'''[[http://www.acupunctuur.com/scripties/vanderley.html|A.J.R. van der Ley:]]''' Paralellen in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Anthroposofische Geneeskunde
naar:
*'''[[http://www.acupunctuur.com/scripties/vanderley.html|A.J.R. van der Ley:]]''' Paralellen in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Anthroposofische Geneeskunde
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/winter2007/10qabbalah.html|
Grace F. Knoche]]''' ''De viervoudige aard van de mens''

280-282 nieuwe regels


01 June 2008 om 06:09 door 86.83.160.63 -
66 aangepaste regel
||  ||  ||'''Antroposofie'''   ||'''Theosofie'''
naar:
||'''Antroposofie''' || ||   ||'''Theosofie'''
250 nieuwe regel
277-278 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:42 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%mfloat width=450px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%mfloat width=480px%Attach:EiPuruc.jpg
249 nieuwe regel
276-277 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:41 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%mfloat width=500px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%mfloat width=450px%Attach:EiPuruc.jpg
01 June 2008 om 01:41 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%mfloat width=400px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%mfloat width=500px%Attach:EiPuruc.jpg
248 nieuwe regel
275-276 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:41 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%mfloat width=600px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%mfloat width=400px%Attach:EiPuruc.jpg
247 nieuwe regel
274-275 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:40 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%rfloat width=740px%Attach:EiPuruc.jpg
naar:
%mfloat width=600px%Attach:EiPuruc.jpg
246 nieuwe regel
273-274 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:39 door 86.83.160.63 -
34 aangepaste regel
%rfloat width=740px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=740px%Attach:EiPuruc.jpg
245 nieuwe regel
272-273 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:34 door 86.83.160.63 -
59-60 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 681):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 721):\\
244 nieuwe regel
271-272 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:30 door 86.83.160.63 -
59-60 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysterië van de zevenvoudige natuur, De tetraktis in verband met de zevenhoek'' (p. 681):\\
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen'' (p. 681):\\
63-64 aangepaste regels
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij k&#257;ma-r&#363;pa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
naar:
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ''ruach'' (geest) wat wij ''kama''-rupa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, ''buddhi'', zou zijn en ''nephesh'' het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
243 nieuwe regel
270-271 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:24 door 86.83.160.63 -
61 aangepaste regel
%mfloat width=700px%Attach:Kabbala.jpg
naar:
%mfloat width=550px%Attach:Kabbala.jpg
241 nieuwe regel
268-269 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:23 door 86.83.160.63 -
61 aangepaste regel
%mfloat width=400px%Attach:Kabbala.jpg
naar:
%mfloat width=700px%Attach:Kabbala.jpg
63 nieuwe regel
1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij k&#257;ma-r&#363;pa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
240 nieuwe regel
267-268 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:20 door 86.83.160.63 -
59-60 aangepaste regels
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Gottfried de Purucker]]''' boek ''Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte'', Deel II, Hoofdstuk 25
naar:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|De Geheime Leer]]''' Deel II, Hoofdstuk 25 ''De mysterië van de zevenvoudige natuur, De tetraktis in verband met de zevenhoek'' (p. 681):\\
238 nieuwe regel
265-266 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:18 door 86.83.160.63 -
59 nieuwe regel
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Gottfried de Purucker]]''' boek ''Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte'', Deel II, Hoofdstuk 25
236 nieuwe regel
263-264 nieuwe regels

01 June 2008 om 01:14 door 86.83.160.63 -
59-60 nieuwe regels
%mfloat width=400px%Attach:Kabbala.jpg
|| ||
30 May 2008 om 04:16 door 86.83.160.63 -
87 aangepaste regel
%rfloat width=200Px%Attach:Diagram195.jpg
naar:
%rfloat width=250Px%Attach:Diagram195.jpg
232 nieuwe regel
259-260 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:15 door 86.83.160.63 -
87 aangepaste regel
%rfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
naar:
%rfloat width=200Px%Attach:Diagram195.jpg
231 nieuwe regel
258-259 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:14 door 86.83.160.63 -
87 aangepaste regel
%mfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
naar:
%rfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
230 nieuwe regel
257-258 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:14 door 86.83.160.63 -
87-88 aangepaste regels
%mfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
naar:
%mfloat width=300Px%Attach:Diagram195.jpg
U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
89-90 verwijderde regels
U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
|| ||
229 nieuwe regel
256-257 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:12 door 86.83.160.63 -
87-88 aangepaste regels
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
naar:
%mfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
|| ||
229 nieuwe regel
256-257 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:11 door 86.83.160.63 -
87 aangepaste regel
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
naar:
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram195.jpg
227 nieuwe regel
254-255 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:10 door 86.83.160.63 -
87 nieuwe regel
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
89 aangepaste regel
naar:
|| ||
226 nieuwe regel
253-254 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:03 door 86.83.160.63 -
89 aangepaste regel
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
naar:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het bovenste, middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
224 nieuwe regel
251-252 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:02 door 86.83.160.63 -
92 aangepaste regel
naar:
|| ||
223 nieuwe regel
250-251 nieuwe regels

30 May 2008 om 04:00 door 86.83.160.63 -
90 nieuwe regel
%rfloat width=350Px%Attach:Diagram.jpg
222 nieuwe regel
249-250 nieuwe regels

30 May 2008 om 03:56 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
!![[#Zev]]Zevenvoudige samenstelling van de mens
naar:
!![[#Zev]][[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
30 May 2008 om 03:53 door 86.83.160.63 -
89 aangepaste regel
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar diagram:\\
naar:
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|diagram]]''':\\
220 nieuwe regel
247-248 nieuwe regels

30 May 2008 om 00:01 door 86.83.160.63 -
82 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbare doorsnede:\\
95-100 verwijderde regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

104-110 nieuwe regels


'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

29 May 2008 om 23:57 door 86.83.160.63 -
81-84 nieuwe regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.

90-92 verwijderde regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
29 May 2008 om 23:54 door 86.83.160.63 -
80-83 verwijderde regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.

87-89 nieuwe regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
29 May 2008 om 23:53 door 86.83.160.63 -
95 aangepaste regel
!![[#Wer]][[Kompaskwadrant|Éne werkelijkheid]]
naar:
!![[#Wer]][[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|Éne werkelijkheid]]
28 May 2008 om 08:26 door 86.83.160.63 -
95 aangepaste regel
!![[#Wer]]Éne werkelijkheid
naar:
!![[#Wer]][[Kompaskwadrant|Éne werkelijkheid]]
28 May 2008 om 08:24 door 86.83.160.63 -
58 aangepaste regel
!![[#Spi]][[reflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]'''
naar:
!![[#Spi]][[ReflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
218 nieuwe regel
245-246 nieuwe regels

28 May 2008 om 08:23 door 86.83.160.63 -
58 aangepaste regel
!![[#Spi]]Innerlijke, reflexieve bewustzijn
naar:
!![[#Spi]][[reflexiefBewustzijn|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]'''
26 May 2008 om 11:55 door 86.83.160.63 -
7 aangepaste regel
#[[#Spi|Reflexief bewustzijn]]
naar:
#[[#Spi|Innerlijke, reflexieve bewustzijn]]
58 aangepaste regel
!![[#Spi]]Reflexief bewustzijn
naar:
!![[#Spi]]Innerlijke, reflexieve bewustzijn
15 May 2008 om 02:44 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Schema
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Diagram
217 nieuwe regel
244-245 nieuwe regels

25 April 2008 om 10:59 door 86.83.160.63 -
7 aangepaste regel
#[[#Spi|Spiegelsymmetrie]]
naar:
#[[#Spi|Reflexief bewustzijn]]
58 aangepaste regel
!![[#Spi]]Spiegelsymmetrie
naar:
!![[#Spi]]Reflexief bewustzijn
25 April 2008 om 05:35 door 86.83.160.63 -
227 aangepaste regel
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''') ''Levensboom (Sepher Yetzirah)''
naar:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm|Wim van den Dungen]]''' ''Levensboom (Sepher Yetzirah)''
243-245 nieuwe regels


23 April 2008 om 07:13 door 86.83.160.63 -
236 aangepaste regel
%right%<< [[Levensboom, Macrokosmos|vorige]]  ||  [[Systeemleer en Spiegelsymmetrie|volgende]] >>
naar:
%right%<< [[Levensboom, Macrokosmos|vorige]]  ||[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|volgende]] >>
243-245 nieuwe regels


21 April 2008 om 08:37 door 86.83.160.63 -
7 nieuwe regel
#[[#Spi|Spiegelsymmetrie]]
58 aangepaste regel
'''[++Spiegelsymmetrie++]'''\\
naar:
!![[#Spi]]Spiegelsymmetrie
18 April 2008 om 07:11 door 86.83.160.63 -
84 aangepaste regel
'''[+Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade+]'''\\
naar:
'''Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade'''\\
215 nieuwe regel
242-243 nieuwe regels

18 April 2008 om 07:09 door 86.83.160.63 -
84 aangepaste regel
'''[++Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade++]'''\\
naar:
'''[+Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade+]'''\\
214 nieuwe regel
241-242 nieuwe regels

18 April 2008 om 07:09 door 86.83.160.63 -
84 aangepaste regel
naar:
'''[++Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas, Hogere - en Lagere duade++]'''\\
87 verwijderde regel
'''Spirituele - en Persoonlijke ego, Âtma-Buddhi en Kama-Manas'''\\
18 April 2008 om 06:44 door 86.83.160.63 -
35 aangepaste regel
Deze doorsnde sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan. 
naar:
Deze doorsnede sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.\\
214 nieuwe regel
241-242 nieuwe regels

18 April 2008 om 06:44 door 86.83.160.63 -
35 nieuwe regel
Deze doorsnde sluit op het '''[[RobertoAssagioli|Ei van Roberto Assagioli]]''' aan.
213 nieuwe regel
240-241 nieuwe regels

18 April 2008 om 06:35 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema: 
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstukken 18 en 19, Schema: 
211 nieuwe regel
238-239 nieuwe regels

18 April 2008 om 06:33 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema:\\ 
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema: 
210 nieuwe regel
237-238 nieuwe regels

18 April 2008 om 06:33 door 86.83.160.63 -
32-33 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 14. 
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
naar:
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 18, Schema:\\ 
35 aangepaste regel
naar:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is ook gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
209 nieuwe regel
236-237 nieuwe regels

18 April 2008 om 06:30 door 86.83.160.63 -
32 nieuwe regel
'''Gottfried de Purucker''' boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 14. 
36 nieuwe regel
17 April 2008 om 23:56 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=770px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=740px%Attach:ei-2.jpg
207 nieuwe regel
234-235 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:55 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=770px%Attach:ei-2.jpg
206 nieuwe regel
233-234 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:54 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
205 nieuwe regel
232-233 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:52 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
204 nieuwe regel
231-232 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:52 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
203 nieuwe regel
230-231 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:52 door 86.83.160.63 -
33 aangepaste regel
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=750px%Attach:ei-2.jpg
202 nieuwe regel
229-230 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:50 door 86.83.160.63 -
32 nieuwe regel
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
34-36 aangepaste regels
|| ||
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
naar:
|| ||  ||
201 nieuwe regel
228-229 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:49 door 86.83.160.63 -
33 nieuwe regel
|| ||
201 nieuwe regel
228-229 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:49 door 86.83.160.63 -
33-34 aangepaste regels
Voor zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
naar:
Voor de zevenvoudige samenstelling van de mens is gebruik gemaakt van het boekje ''Mens en kosmos'' uit de serie theosofische fragmenten van '''D.J.P. Kok'''. De schakel, de ziel, de wisselwerking tussen geest en substantie, kracht en stof wordt aan de hand van het onderstaande schema toegelicht:
199 nieuwe regel
226-227 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:48 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
%rfloat width=900px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=800px%Attach:ei-2.jpg
198 nieuwe regel
225-226 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:47 door 86.83.160.63 -
32 aangepaste regel
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
naar:
%rfloat width=900px%Attach:ei-2.jpg
197 nieuwe regel
224-225 nieuwe regels

17 April 2008 om 23:47 door 86.83.160.63 -
17 April 2008 om 23:47 door 86.83.160.63 -
32 nieuwe regel
%rfloat width=600px%Attach:ei-2.jpg
196 nieuwe regel
223-224 nieuwe regels

13 April 2008 om 10:37 door 86.83.160.63 -
196-197 verwijderde regels
*
221-223 nieuwe regels


13 April 2008 om 10:36 door 86.83.160.63 -
205 nieuwe regel
*'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?
13 April 2008 om 10:34 door 86.83.160.63 -
90-91 aangepaste regels
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.
naar:
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen.
13 April 2008 om 10:33 door 86.83.160.63 -
54-57 verwijderde regels
'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

88-91 nieuwe regels

'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

13 April 2008 om 10:29 door 86.83.160.63 -
55-58 nieuwe regels
'''[[http://argusoog.punt.nl/?id=385539&r=1&tbl_archief=&|Spiegeltje, spiegeltje]]''' aan de wand, wie is het machtigst in dit land?\\
Er is echter een belangrijk aspect aan dit oorlogenverhaal dat misschien nog niet voldoende wordt (h)erkend. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van onze innerlijke werkelijkheid, want wij hebben tenslotte allemaal bijgedragen aan het scheppen van deze realiteit. Wij kunnen deze door velen niet-gewilde werkelijkheid, door het laten ontstaan van een werkelijk inzicht in onszelf en in onze gezamenlijke individuele kracht, ook veranderen. Waar draait het in essentie om bij het laten ontstaan van een oorlog? In mijn beleving komen oorlogen voort uit het niet ervaren van de eigen grenzen van een staat en het niet respecteren van de grenzen van andere staten. Op zich natuurlijk logisch. Iets dat je niet in jezelf ervaart kun je bij de ander ook niet waarnemen. In die zin is de totale morele en fysieke grenzenloosheid van de pauselijke Illuminati de spiegel waarin wij de eigen grensproblematiek in de relaties in ons eigen leven kunnen herkennen.

12 April 2008 om 23:55 door 86.83.160.63 -
51-54 aangepaste regels
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ 
   
Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

naar:
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’ Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.

191 nieuwe regel
219-220 nieuwe regels

12 April 2008 om 23:55 door 86.83.160.63 -
50-51 aangepaste regels
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.
naar:
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.\\
Deel I, p. 127: Neem bijvoorbeeld de twist tussen de zintuigen, welk van hen het hoogste staat en hun keuze van Brahman, de heer van alle schepselen, als scheidsrechter. ‘U bent alle het grootst en niet het grootst’, of zoals A. Misra zegt, verheven boven de objecten, en geen van alle onafhankelijk van de ander. ‘U bezit alle elkaars eigenschappen. Elk is het grootst op zijn eigen gebied en alle ondersteunen elkaar. Er is er een, die niet beweegt (levenswind of adem, de zogenaamde ''‘yoga inademing’'', die de adem is van het ''Ene'' of hogere ZELF). Dat is het (of mijn) eigen Zelf, verzameld in talrijke (vormen).’
      Deze adem, stem, zelf of ‘wind’ (''pneuma?'') is de synthese van de zeven zintuigen, ''noumenaal'' alle lagere godheden en esoterisch – het ''zevental'' en het ‘leger van de STEM’.


191 nieuwe regel
219-220 nieuwe regels

12 April 2008 om 23:47 door 86.83.160.63 -
50-52 aangepaste regels
'''Spiegelsymmetrie'''\\
naar:
Blavatsky, Deel III, p. 552: De Tattwa’s staan in dezelfde volgorde als de zeven macrokosmische en microkosmische krachten en zijn volgens de leer van de esoteriek als volgt: etc. Deze alle komen met onze beginselen en met de zeven zintuigen en krachten van de mens overeen.

'''[++Spiegelsymmetrie++]'''\\
187 nieuwe regel
215-216 nieuwe regels

12 April 2008 om 13:27 door 86.83.160.63 -
191-193 aangepaste regels
naar:
*'''[[http://www.vubpress.be/vubpress_shop/book_info.php?cPath=8&books_id=173&language=nl&osCsid=664bf272fab6845dfecf040ede899e1d|Paul GEERLINGS]]''' ''Spiegelsymmetrie in de natuur''

212-214 nieuwe regels


11 April 2008 om 07:03 door 86.83.160.63 -
74-81 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
86-91 nieuwe regels

'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 

184 nieuwe regel
210-211 nieuwe regels

11 April 2008 om 07:00 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
naar:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
184 nieuwe regel
210-211 nieuwe regels

11 April 2008 om 06:58 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
naar:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''Brahman_%28filosofisch_concept%29|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
183 nieuwe regel
209-210 nieuwe regels

11 April 2008 om 06:57 door 86.83.160.63 -
76 aangepaste regel
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of brahman (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
naar:
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of '''[[wikipn:Brahman|brahman]]''' (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
182 nieuwe regel
208-209 nieuwe regels

11 April 2008 om 06:49 door 86.83.160.63 -
75-76 aangepaste regels
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')
naar:
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')\\
Voor we verder gaan is het nodig even stil te staan bij wat we met de woorden '''''manvantara''''' en pralaya bedoelen. Laten we eerst het woord manvantara nemen. Dit is een samengesteld Sanskrietwoord dat niets anders betekent dan tussen twee manu’s; letterlijk ‘manu-tussen’. Manu, of dhyâni-chohan, omvat in het esoterische stelsel de gezamenlijke entiteiten die aan het begin van de manifestatie het eerst verschijnen en waaruit, als uit een kosmische boom, alles voortkomt of wordt geboren. Manu is in werkelijkheid de (geestelijke) levensboom van een planeetketen, van het gemanifesteerde zijn. Manu is daarom in zekere zin de derde logos; zoals de tweede de vader-moeder is, de Brahmâ en de prakriti; en de eerste is wat we de ongemanifesteerde logos noemen, of brahman (onzijdig) en zijn kosmische sluier pradhâna.\\
'''''Pralaya''''': dit is ook een samengesteld Sanskrietwoord, gevormd uit ''laya'', van een Sanskrietwortel ''lî'', en het voorvoegsel ''pra''. Wat betekent ''lî''? Het betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals wanneer men water op een klontje zout of suiker giet. Het klontje zout of suiker verdwijnt in het water; het lost op en verandert van vorm; en dit kan als een symbool worden beschouwd van wat pralaya is: een wegbrokkelen, een verdwijnen van stof in iets anders dat er al in aanwezig is, het omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als de toestand van latentie, de toestand van rust, tussen twee manvantara’s of levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de geest staat, zal ons denken een andere richting, een nieuwe gedachtegang, volgen; we krijgen nieuwe ideeën en dringen door tot het geheim van wat er plaatsvindt. 


181 nieuwe regel
207-208 nieuwe regels

11 April 2008 om 06:19 door 86.83.160.63 -
7 verwijderde regel
#[[#Sam|Samenvatting]]
96-107 verwijderde regels


!![[#Sam]]Samenvatting
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.

Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

De diagonaal 6./7. laat het hogere tweetal, de hogere duade, de geestelijke monade, de individualiteit zien.

'''[[http://www.ankh-hermes.nl/shop/prana.html|Prana]]''' nr. 165 bevat het boeiende artikel ''Divineren – Akasha’s toevalstaal lezen'' van '''[[http://www.hortus-spiritualis.nl|Rob Docters van Leeuwen:]]''' In het artikel refereert Doctors van Leeuwen aan het boek ''The Self-Aware Universe'' van '''Amit Goswami'''. Volgens Amit Goswami heeft een mens een EGO (Redeneren, Continu, Gedetermineerd, Lineair, Lokaal, Persoonlijk en Klassiek-logisch) en een KWANTUMZELF (Creatief, Discontinu, Synchronistisch, Holistisch, Non-lokaal, Transpersoonlijk en Kwantumlogica). '''Carl Jung''' noemt deze respectievelijk het ego en het Zelf.

11 April 2008 om 06:17 door 86.83.160.63 -
24-28 aangepaste regels
Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.


naar:
101-104 nieuwe regels
Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid, het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.

Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren. In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

11 April 2008 om 06:14 door 86.83.160.63 -
3-11 nieuwe regels
>>rfloat frame font-size:normal<<
''' Inhoud'''
#[[#Inl|Inleiding]]
#[[#Zev|Zevenvoudige samenstelling van de mens]]
#[[#Wer|Éne werkelijkheid]]
#[[#Sam|Samenvatting]]
#[[#Ook|Zie ook]]
#[[#Links|Externe Links]]
>><<
35-36 aangepaste regels
!!Zevenvoudige samenstelling van de mens
naar:

!![[#Zev]]Zevenvoudige samenstelling van de mens
93 aangepaste regel
!!Éne werkelijkheid
naar:
!![[#Wer]]Éne werkelijkheid
104 aangepaste regel
!!Samenvatting
naar:
!![[#Sam]]Samenvatting
11 April 2008 om 05:46 door 86.83.160.63 -
83 nieuwe regel
!!Éne werkelijkheid
179 nieuwe regel
205-206 nieuwe regels

11 April 2008 om 05:33 door 86.83.160.63 -
84-85 aangepaste regels
235: derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind vh manwantara, en wanneer zij op het gebied vd Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht vd “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten vd ene eeuwige geest etc.\\
naar:
235: Derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind van het manwantara, en wanneer zij op het gebied van de Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht van de “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten van de ene eeuwige geest etc.\\
87 aangepaste regel
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand vh lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
naar:
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand van het lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
89-92 aangepaste regels
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof; en de ware dood is de beperkte waarneming vh leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.  
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode
stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Atma); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   

naar:
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, ''in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof''; en de ware dood is de beperkte waarneming van het leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof.\\
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode
stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Âtmâ); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   

177 nieuwe regel
203-204 nieuwe regels

11 April 2008 om 05:17 door 86.83.160.63 -
93 aangepaste regel
naar:
!!Samenvatting
11 April 2008 om 05:16 door 86.83.160.63 -
83-93 nieuwe regels
'''Blavatsky''', Deel III, (p. 228): de Volstrekte Godheid is die het vorm geeft; dit geschiedt door de eerste Stralen, de engelen of Dhyân Choans, die uit het Ene Element voortkomen, dat periodiek licht en duisternis wordt en in zijn wortelbeginsel eeuwig de éne onbekende en toch bestaande Werkelijkheid blijft.\\
235: derhalve is het niet het Ene en Onbeperkte “Beginsel”, noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de “de zeven Goden” zijn het, die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt.\\
412: De “zeven beginselen” zijn natuurlijk de openbaring van één ondeelbare geest, doch eerst aan het eind vh manwantara, en wanneer zij op het gebied vd Ene Werkelijkheid weder verenigd worden treedt de eenheid aan de dag; gedurende de tocht vd “pelgrim” heeft elke weerkaatsing van die ondeelbare Ene Vlam, de aanzichten vd ene eeuwige geest etc.\\
566: Paramâtmâ – de Algemene Geest, die de grenzeloze Kosmos het zij in of buiten ruimte en tijd bezielt. Buddhi dient als voertuig voor deze Paramâtmische schaduw.\\
567: Antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand vh lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.\\
568: Als dat zo is, spreekt het vanzelf dat leven en dood, goed en kwaad, verleden en toekomst, zonder onderscheid zinledige woorden of op zijn hoogst wijzen van spreken zijn. Als het objectief heelal zelf op grond van zijn begin en zijn eindigheid slechts een voorbijgaande begoocheling is, moeten leven en dood beide ook aanzichten en begoochelingen zijn.
Zij zijn inderdaad veranderingen van toestand, meer niet. Het werkelijke leven bestaat in het geestelijke bewustzijn van dat leven, in een bewust bestaan in den geest, niet in de stof; en de ware dood is de beperkte waarneming vh leven, de onmogelijkheid om bewust of zelfs individueel bestaan gewaar te worden buiten den vorm of ten minste buiten een vorm van stof. 
Paulus: Persoonlijk zijt gij dode stof, onbewust van haar eigen geestelijk inwezen, en uw ware leven is in uw Goddelijke Ego (Christos) verborgen of samengevloeid met God (Atma); thans is het van u geweken, o gij ziellozen.   


176 nieuwe regel
202-203 nieuwe regels

11 April 2008 om 04:59 door 86.83.160.63 -
69-70 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS.
HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS. HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
164 nieuwe regel
190-191 nieuwe regels

11 April 2008 om 04:58 door 86.83.160.63 -
69-71 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS.
HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686): De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''', Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS.
HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686):\\
De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')
164 nieuwe regel
190-191 nieuwe regels

11 April 2008 om 04:55 door 86.83.160.63 -
69-72 aangepaste regels
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 4 ''VAN OORSPRONKELIJK PUNT TOT HEELAL EN MENS.
HOE BEGINT DE MANIFESTATIE? MANVANTARA EN PRALAYA.'' (Blavatsky, Geheimen Leer, Deel I p.(686): De ''vonken'' zijn de ‘zielen’ en deze zielen verschijnen volgens onze leer in de drievoudige vorm van monaden (eenheden), atomen en goden. ‘Ieder atoom wordt een zichtbare samengestelde eenheid (een molecule), en als de monadische essentie eenmaal tot het gebied van de aardse activiteit is aangetrokken, gaat deze door het delfstoffen-, planten- en dierenrijk en wordt een mens.’ (Esot. Catechism.) Verder ‘corresponderen god, monade en atoom met geest, denkvermogen en lichaam (''atma, manas en sthula-sarira'') in de mens’. In hun zevenvoudige samenstelling vormen ze de ‘hemelse mens’ (zie voor deze laatste term de ''Kabbala''); zo is de aardse mens een voorlopige weerspiegeling van de hemelse mens . . . ‘De monaden (''jiva’s'') zijn de zielen van de atomen en beide zijn het weefsel waarmee de Chohans (Dhyani’s, ''goden'') zich bekleden wanneer ze een vorm nodig hebben.’ (''Esot. Cat.'')

Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
162 nieuwe regel
188-189 nieuwe regels

07 April 2008 om 11:18 door 86.83.160.63 -
34-35 aangepaste regels
||3. Prâna ||Astraal lichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer
||2. Linga-sarira ||Etherlichaam ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer
naar:
||3. Prâna ||Etherlichaam ||Kâma (Rűpa); Essence van grove stof; komt overeen met ijs ||Sub-astrale sfeer
||2. Linga-sarira ||Astraallichaam  ||Linga-sarira; Grove ether of vloeibare lucht ||Vitale sfeer
158 nieuwe regel
184-185 nieuwe regels

06 April 2008 om 00:54 door 86.83.160.63 -
62-63 aangepaste regels
||  ||  || ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
||Guph  ||Ruah || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
naar:
||Guph  ||  ||Ruah ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
||  || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||
06 April 2008 om 00:53 door 86.83.160.63 -
58 aangepaste regel
||Neshama || ||Nephesh || ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh  ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
06 April 2008 om 00:53 door 86.83.160.63 -
58 aangepaste regel
||Neshama ||Nephesh || ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
naar:
||Neshama || ||Nephesh || ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
06 April 2008 om 00:52 door 86.83.160.63 -
62-65 aangepaste regels
||Guph   ||Ruah  || ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
|| || || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||

naar:
||  ||  || ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
||Guph  ||Ruah || ||1. Sthűla-sarira ||<  ||3. Prâna || || ||Mineralenrijk || ||Dierenrijk ||

157 nieuwe regel
183-184 nieuwe regels

06 April 2008 om 00:50 door 86.83.160.63 -
58 aangepaste regel
|| || || ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
naar:
||Neshama ||Nephesh || ||'''''Tussenliggende''''' || ||'''''viertal:''''' ||  || ||4. Hogere wereld  || ||2. Astrale wereld
62 aangepaste regel
||  ||  || ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
naar:
||Guph  ||Ruah  || ||'''|'''  || ||'''|''' || || ||1. Stoffelijke wereld || ||3. Etherische wereld        ||  ||     
156 nieuwe regel
182-183 nieuwe regels

06 April 2008 om 00:46 door 86.83.160.63 -
70 aangepaste regel
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het lin.gaßarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
naar:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het linga-sarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
06 April 2008 om 00:11 door 86.83.160.63 -
69 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 10 een met het rechter kwadrant vergelijkbaar schema:\\
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 10 een met het linker kwadrant vergelijkbaar schema:\\
06 April 2008 om 00:10 door 86.83.160.63 -
70 aangepaste regel
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen psychologisch hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het lin.gaßarîra en scheidt het stoffelijk lichaam van de mens af) – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam overschaduwt. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en hogere hiërarchie is verbonden.
naar:
Volgens deze opvatting hadden die vier sferen ''psychologisch'' hun afschaduwing of weerspiegeling of locus (plaats) in het menselijk lichaam; en om in overeenstemming te zijn met de vier grondbeginselen waarin de joodse kabbalistische filosofen de mens verdeelden, werd verondersteld dat neshâmâh (of de geest) zijn locus had in het hoofd, of beter, erboven zweefde; dat het tweede, rűahh (of de ziel) zijn locus of centrum had in de borst; en het derde, het laagste van de werkzame beginselen, nephesh (of de dierlijk-astrale ziel) zijn locus of centrum in de buik had. Het vierde voertuig was gűph of het omhullende stoffelijke lichaam. Men moet neshâmâh, het hoogste van alle, waaruit de andere geleidelijk emaneerden – rűahh uit neshâmâh, nephesh uit rűahh en gűph uit nephesh (gűph is esoterisch in feite het lin.gaßarîra en ''scheidt'' het stoffelijk lichaam van de mens ''af'') – niet zozeer zien als een beginsel dat in het hoofd zetelt, maar dat als het ware het hoofd en het lichaam ''overschaduwt''. Het kan worden vergeleken met een zonnestraal of met een elektrische straal, of ook wel met de zogenaamde gouden keten van de grote Griekse dichter Homerus en de veel latere neoplatonische filosofen, die Zeus met alle lagere entiteiten verbindt; of met de keten van wezens in een hiërarchie die via haar hyparxis met het laagste gebied van de volgende en ''hogere'' hiërarchie is verbonden.
06 April 2008 om 00:03 door 86.83.160.63 -
69 aangepaste regel
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 10 een met het rechter kwadrant vergelijkbaar schema: 
naar:
'''Gottfried de Purucker''' geeft in zijn boek '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/begin/Beginselen.htm|Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte]]''',Deel I, Hoofdstuk 10 een met het rechter kwadrant vergelijkbaar schema:\\
73-74 aangepaste regels
Deel I, Hoofdstuk 16 een met het middelste kwadrant vergelijkbaar schema: U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
naar:
Deel I, Hoofdstuk 16 een met het middelste kwadrant vergelijkbaar schema:\\
U ziet dat de zeven beginselen en elementen van de mens in drie afzonderlijke groepen zijn verdeeld: een lagere triade, zuiver stoffelijk en vergankelijk, een tussenliggende duade, psychisch, samengesteld en grotendeels sterfelijk, Kâma-Manas, de eigenlijke ‘mens’ of ‘menselijke natuur’; en een hogere duade, Âtma-Buddhi, onsterfelijk, onvergankelijk, de monade. Bij de dood van de mens voert deze hogere duade al wat tot de geestelijke essentie behoort, het aroma van de lagere of tussenliggende duade met zich mee; en dan is de hogere duade het hogere zelf, de reďncarnerende individualiteit of egoďsche monade. In dit stadium van evolutie bevindt het gewone levensbewustzijn van de mens zich bijna geheel in de lagere of tussenliggende duade; wanneer hij zijn bewustzijn verheft om één te worden met de hogere duade, wordt hij een mahâtma, een meester.
77-78 aangepaste regels
Hoofdstuk 46 bevat een andere met het middelste kwadrant vergelijkbaar diagram: Dit is een heel algemeen diagram, maar het toont wel hoe de tien element-beginselen functioneren: het goddelijk