Site.SysteemleerEnSpiegelsymmetrie History

Hide minor edits - Show changes to output

July 12, 2016, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Added line 534:
*'''[[https://www.marxists.org/nederlands/grant/1995/redeinopstand/index.htm|Alan Woods & Ted Grant]]''' ''De rede in opstand'' Marxistische filosofie en moderne wetenschappen
Added line 568:
*'''[[http://www.ernestmandel.org/nl/werken/txt/1980/inleidingmarxisme/16.htm|Ernest Mandel]]''' Het dialectisch materialisme
July 12, 2016, at 01:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 27-56:

'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|De eenheid en interpenetratie van tegengestelden]]'''\\
Overal waar we kijken in de natuur zien we tegengestelde tendensen dynamisch samenleven. Het is deze creatieve spanning die leven en beweging veroorzaakt. Dit werd reeds 2.500 jaar geleden begrepen door Heraclitus. Het is zelfs in embryonale vorm aanwezig in sommige oosterse godsdiensten, zoals in het idee van de ''ying'' en de ''yang'' in China en in het boeddhisme. De dialectiek treedt hier op in een mystieke vorm, die niettemin een ''intuïtie'' weerspiegelt van de werking van de natuur. De hindoegodsdienst bevat de kiem van een dialectisch idee, wanneer ze de drie fasen van de schepping (Brahma), het behoud of orde (Vishnu) en vernietiging of wanorde (Shiva) naar voren brengt. In zijn interessante boek over de wiskunde van de chaos ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Stewart_%28mathematician%29|Ian Stewart]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Does_God_Play_Dice%3F_The_New_Mathematics_of_Chaos|''Does God Play Dice?'']]''' The New Mathematics of Chaos) legt Ian Stewart uit dat het verschil tussen de goden Shiva (‘de Ongetemde’) en Vishnu niet de tegenstelling is tussen goed en kwaad, %blue%''maar dat de twee principes van harmonie en disharmonie samen aan de basis liggen van heel het bestaan''.

'''[[http://www.marxist.com/dialectisch-materialisme-dialectiek.htm|Alan Woods & Ted Grant]]''' ''De rede in opstand - 3. Dialectisch materialisme'' (Thursday, 14 October 2004):\\
'''1e Wet''' van de omvorming van kwantiteit en kwaliteit en vice versa\\
'''F. van Raalten''', boek ''Filosofie in hoofdzinnen 2'' (p. 35):\\
Bij de beantwoording van de vraag of  '''[[http://www.hegel.net/nl/n12.htm|Hegels dialectiek]]''' een bruikbare analyse voor de historische ontwikkeling biedt zullen we gebruik maken van de begrippen: kwaliteit en kwantiteit, waarvan de behandeling een groot gedeelte van de ''Logik'' beslaat.\\
36: ''Logik'' I p. 383: ‘Alle geboorte en dood zijn in plaats van een zich voortzettende geleidelijkheid juist een breuk daarmee en de sprong uit kwantitatieve verandering in kwalitatieve’ etc.
Maar zegt Hegel, ‘het kwantum is de opgeheven kwalitatieve grens’. Hoe groter de hoeveelheid des te minder kwalitatief is het produkt. …;ook omgekeerd: hoe kleiner het kwantum des te kwalitatiever.\\
37: Elke vooruitgang kent een omslag in het negatieve waardoor de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit verandert en de maat(staf) onder zo’n spanning komt te staan dat ook deze verandert.

'''2e Wet''' van de interpenetratie van tegengestelden\\
Deze wet toont aan dat evenwicht alleen maar door de aanwezigheid van tegengestelde krachten kan bestaan. De polaire krachten vormen twee delen van eenzelfde geheel. Zoals we in het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Mar|voorbeeld]]''' hebben kunnen zien lopen de belangen van een verkoper en een koper lang niet altijd synchroon.   

Alle dingen maken de ontwikkelingstrappen geboorte, rijpheid, ouderdom en dood, een levenscyclus door.

''Laten we in het leven de kwantitatieve of kwalitatieve as, eigen belang of algemeen belang domineren?''

'''3e Wet''' van de negatie van de negatie\\
De  '''[[http://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1877/anti-duhring/13.htm|negatie van de negatie]]''' ('''[[wikipn:Logische_negatie|negatie]]''').

'''4e Wet''' van de ''Spirale Form der Entwicklung''\\
'''[[http://www.marxists.org/nederlands/politzer/onbekend/filosofie/index.htm|Georges Politzer]]''' boek ''Beginselen van de filosofie'', hoofdstuk '''''Vierde wet: verandering van kwantiteit in kwaliteit of wet van de sprongsgewijze vooruitgang,''''' '''De geschiedenis is het werk van de mensen:'''\\
De mensen maken hun geschiedenis, hoe die ook moge uitvallen, doordat ieder zijn eigen, bewust gewilde doeleinden nastreeft en de resultante van deze veelvoudige, in verschillende richtingen werkende wilsuitingen en hun verschillende uitwerking op de buitenwereld is juist de geschiedenis. Het komt er dus op aan wat de vele afzonderlijke personen willen. De wil wordt bepaald door hartstocht of overleg. Maar de drijfveren, die weer de hartstocht of het overleg rechtstreeks bepalen, zijn van zeer verschillende aard ... Anderzijds vraagt men zich af, welke drijfkrachten er weer achter deze motieven staan, welke historische oorzaken het zijn, die in de hoofden van de handelende personen tot zulke motieven worden. ('''[[wikipn:Friedrich_Engels|Fr. Engels:]]'''
'''[[wikipn:Ludwig_Feuerbach|Feuerbach, blz. 38-39.]]''')

'''George Politzer''' combineert het '''[[wikipn:Idealisme|idealisme]]''' van '''[[wikipn:George_Berkeley|George_Berkeley]]''' met het '''[[wikipn:Dialectisch_materialisme|dialectische materialisme]]''' van Marx en Engels.

Het '''[[wikipn:Idealisme|Marxisme]]''' plaatst tegenover het idealisme het materialisme.
July 12, 2016, at 01:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 21-24 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Zaaien - Oogsten]], [[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade = 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Zaaien - Oogsten]], [[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade = 5e Dimensie]])
'''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Inl|H.P. Blavatsky]]''' '''[[http://www.theosofie.net/literatuur/sleutel2.html|''De SLEUTEL tot de THEOSOFIE'']]''' (p. 213):\\
Th: Plicht is dat wat we aan de mensheid, onze medemensen, buren, familie, verschuldigd zijn en vooral wat wij verschuldigd zijn aan allen die armer en hulpelozer zijn dan wijzelf. Als die schuld in het leven niet wordt betaald, leidt dat in onze volgende incarnatie tot geestelijk onvermogen en een moreel bankroet. %blue%Theosofie is de kwintessens van ''plicht''.

July 12, 2016, at 12:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 534 from:
to:
*'''[[wikipn:Dialectisch_materialisme|Dialectische materialisme]]'''
July 11, 2016, at 04:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 406 from:
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 
to:
Arthur Koestler bedacht de term '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Holon_%28philosophy%29|‘holon’]]''' voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 
March 02, 2016, at 09:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 534-535:

*'''[[http://davidpratt.info/|Exploring Theosophy]]''' The Synthesis of Science, Religion and Philosophy (David Pratt's Homepage)
March 02, 2016, at 09:33 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 534-535:
*'''[[http://davidpratt.info/farce.htm|The Farce of Modern Physics]]''' (David Pratt - spontaneous symmetry-breaking)
*'''[[http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/49600-het-grote-unificatie-tijdperk.html|Het grote unificatie tijdperk]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Spontane symmetriebreking]]''')
Deleted line 536:
*'''[[http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/49600-het-grote-unificatie-tijdperk.html|Het grote unificatie tijdperk]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Spontane symmetriebreking]]''')
March 02, 2016, at 08:55 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 534-540:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/483816/1998/01/10/De-mythe-van-de-gebroken-werkelijkheid.dhtml|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
*'''[[http://wetenschap.infonu.nl/sterrenkunde/49600-het-grote-unificatie-tijdperk.html|Het grote unificatie tijdperk]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Spontane symmetriebreking]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Goldstone_boson|Goldstone boson]]''' (explicitly broken as well as spontaneously broken)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetry|Antisymmetry]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bifurcation_diagram|Bifurcation diagram]]''' (Broken symmetry)
Added lines 229-232:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/derdeoog.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk ''De rassen met het ‘derde oog’'' (p. 331):\\
Opmerkzame schrijvers hebben er vaak op gewezen dat de ‘oorsprong van bijna elke volksmythe en legende onveranderlijk in een natuurfeit is terug te vinden’.\\
In deze fantastische scheppingen van een weelderig subjectivisme is er altijd een element van objectiviteit en werkelijkheid. De verbeelding van de massa, hoe wanordelijk en slecht beheerst deze ook is, kon nooit zoveel monsterlijke figuren, zo’n rijkdom aan buitengewone verhalen ''uit het niets'' hebben verzonnen en voortgebracht, als zij niet als kern daarvan %blue%die zwevende, duistere en vage herinneringen had gehad, die de gebroken schakels van de keten van de tijd verenigen om daarmee de geheimzinnige droomachtige grondslag van ons collectieve bewustzijn te vormen%black%9.\\
9) Zie ‘Mythical Monsters’ van Ch. Gould, het belangwekkende en wetenschappelijke boek waaruit hierna enkele passages worden geciteerd. Zie in de ‘Occult World’ van Sinnett de beschrijving van een grot in de Himalaja, vol overblijfselen van reusachtige menselijke en dierlijke beenderen.\\
Added lines 530-532:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Representativeness_heuristic|Representativeness heuristic]]'''
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Heuristics_in_judgment_and_decision-making| Heuristics in judgment and decision-making]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_heuristic|Affect heuristic]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Affect_%28psychology%29|Affect]]''')
Changed line 530 from:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]'''
to:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]''' ('''[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein|Wallerstein]]''' 'niet-disciplinaire benadering')
Deleted line 693:
Added line 530:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]'''
Deleted line 693:
Changed line 530 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/wetenschap/wiskundigen-vieren-simpele-oplossing-breinbreker~a4188765/|Martijn van Calmthout]]''' Wiskundigen vieren 'simpele'oplossing' breinbreker (Hongaars-Amerikaanse wiskundige '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Babai| László Babai]]'''Volkskrant 18 november 2015)
to:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Population_dynamics|Population dynamics]]''' ('''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_J._Lotka| Alfred Lotka]]''')*'''[[http://www.volkskrant.nl/wetenschap/wiskundigen-vieren-simpele-oplossing-breinbreker~a4188765/|Martijn van Calmthout]]''' Wiskundigen vieren 'simpele'oplossing' breinbreker (Hongaars-Amerikaanse wiskundige '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Babai| László Babai]]'''Volkskrant 18 november 2015)
Added line 527:
*'''[[http://www.betasteunpunt-utrecht.nl/bestanden/documenten/Leerlingenmateriaal%20NLT-modules/Aarde%20in%20Evolutie%20-%20Leerlingenmateriaal%20-%20versie%201.0.pdf| Aarde in Evolutie]]'''
Added line 529:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/wetenschap/wiskundigen-vieren-simpele-oplossing-breinbreker~a4188765/|Martijn van Calmthout]]''' Wiskundigen vieren 'simpele'oplossing' breinbreker (Hongaars-Amerikaanse wiskundige '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Babai| László Babai]]'''Volkskrant 18 november 2015)
Added lines 75-77:

'''[[http://www.volkskrant.nl/tech/op-reis-door-een-virtuele-werkelijkheid~a4145002/|Werkelijk waar Onderdompelen in schijnwerelden]]''' of '''Op reis door een virtuele werkelijkheid''' (Peter van Ammelrooy Volkskrant - katern Sir Edmund 19 september 2015):\\
Ze zijn nu echt aanstaande: de hightech 'duikbrillen' waarmee we ons kunnen onderdompelen in schijnwerelden. Wat virtual reality gaat betekenen voor films, games, sport, therapie en huizen kopen (en porno). Door je smartphone in een 'mobiele bril' te schuiven, kun je alvast een virtuele werkelijkheid ervaren.
Added line 526:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_virtualization_development|Timeline of virtualization development]]'''
Added line 526:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality|Virtual reality]]'''
Deleted line 686:
Added lines 70-75:
'''[[Standaardmodel#Inl|CERN zoomt verder in op het higgsdeeltje]]''' ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Martijn van Calmthout]]''' Volkskrant 21 september 2015 p. 20):\\
Alle metingen samen van Atlas en CMS tot de onderhoudsstop in 2013 kunnen worden samengevat in één simpele grafiek waarin de zogeheten koppeling van de higgs aan allerlei andere deeltjes is ingetekend. Bentvelsen noemt de uitkomst spectaculair: %blue%'Een keurige rechte lijn, waarin je het higgsmechanisme aan het werk ziet: een tien maal zo zwaar deeltje koppelt tien maal zo sterk. %black%Dit is de grafiek die de komende jaren ons leven op het lab gaat bepalen.'\\
Niet alles ligt perfect op de lijn, en die afwijkingen kunnen interessant zijn. Twee subatomaire deeltjes, het '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Top_quark|top quark]]''' en '''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bottom_quark|botton quark]]''', lijken wat te licht voor hun relatie met de higgs. Nog niet significant, waarschuwt Verkerke, maar het zou kunnen, zegt hij, dat daar tekenen zitten voor nieuwe natuurkunde.\\
Verkerke: 'Er zijn veel theorieën die afwijkingen voorspellen. Welke kloppen, kunnen alleen meer metingen uitwijzen.' Fysici speculeren over een hele familie higgsachtige deeltjes. %blue%Een andere optie is zogeheten '''[[4-5Reflexieve2#Sam|supersymmetrie]]''', die een schaduwwereld van nog onbekende deeltjes suggereert.\\
%black%Volgens deeltjesfysicus Ivo van Vulpen van de Universiteit van Amsterdam is het higgsresultaat niet alleen een fysische topprestatie. Dat twee concurrerende detectorteams zo innig hun data delen, noemt hij bijzonder. 'Iedereen probeert altijd als eerste de nieuwe dingen te claimen. %blue%Dat alle politieke en emotionele hordes zijn overwonnen, is een klein sociologisch wonder.'

Deleted line 524:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
Added lines 520-521:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein|Immanuel Wallerstein]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Intersectionality|Category:]]''' Intersectionality
Added lines 523-536:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy| Ludwig von Bertalanffy]]''' (1901 - 1972) '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory#General_systems_research_and_systems_inquiry|General Systems Theory]]''' (GST).
*'''[[http://www.literaryparitantra.com/Ejournal/Systems_4_Malvika%20Gupta.pdf|Malvika Gupta]]''' An Evolution in Intellectual Thought: Systems Theory as a Dynamic and Holistic Method of Studying Literature
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-similarity |Self-similarity]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot |Benoit Mandelbrot]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory|Chaos theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension |Fractal dimension]]''')
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
*'''[[http://en.citizendium.org/wiki/Fractal|Fractal]]'''
*'''[[wikipn:Complex_adaptief_systeem|Complex adaptief systeem]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system|Complex system]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory|Systeemtheorie]]'''
*'''[[http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1356716/1277180/generieke-oplossingen-voor-generieke-problemen.html|J.C.J. (e.a.) Uijlenbroek]]''' Generieke oplossingen voor generieke problemen 'Toekomst Vaste Systeemontwikkeling' benadert maatwerk en standaard
*'''Harry Nijhof''' rapport ''Ontwikkelen van Bestuurlijke informatiesystemen en de Systeemintegratie'' (juli 1992)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems| System of systems]]'''
*'''[[wikipn:Opt-insysteem|Opt-insysteem]]''' & '''[[wikipn:Opt-outsysteem|Opt-outsysteem]]'''
Deleted lines 590-591:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein|Immanuel Wallerstein]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Intersectionality|Category:]]''' Intersectionality
Deleted lines 610-623:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy| Ludwig von Bertalanffy]]''' (1901 - 1972) '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory#General_systems_research_and_systems_inquiry|General Systems Theory]]''' (GST).
*'''[[http://www.literaryparitantra.com/Ejournal/Systems_4_Malvika%20Gupta.pdf|Malvika Gupta]]''' An Evolution in Intellectual Thought: Systems Theory as a Dynamic and Holistic Method of Studying Literature
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-similarity |Self-similarity]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot |Benoit Mandelbrot]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory|Chaos theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension |Fractal dimension]]''')
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
*'''[[http://en.citizendium.org/wiki/Fractal|Fractal]]'''
*'''[[wikipn:Complex_adaptief_systeem|Complex adaptief systeem]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system|Complex system]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory|Systeemtheorie]]'''
*'''[[http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1356716/1277180/generieke-oplossingen-voor-generieke-problemen.html|J.C.J. (e.a.) Uijlenbroek]]''' Generieke oplossingen voor generieke problemen 'Toekomst Vaste Systeemontwikkeling' benadert maatwerk en standaard
*'''Harry Nijhof''' rapport ''Ontwikkelen van Bestuurlijke informatiesystemen en de Systeemintegratie'' (juli 1992)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems| System of systems]]'''
*'''[[wikipn:Opt-insysteem|Opt-insysteem]]''' & '''[[wikipn:Opt-outsysteem|Opt-outsysteem]]'''
Added line 520:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
Deleted line 680:
Deleted line 519:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetry|Antisymmetry]]'''
Added line 533:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetry|Antisymmetry]]'''
Added line 520:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Antisymmetry|Antisymmetry]]'''
August 16, 2015, at 11:14 AM by 86.83.160.63 -
Added line 669:
*'''[[https://en.wikipedia.org/wiki/Network_society|Network society]]'''
August 15, 2015, at 02:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
Snobisme dat zich laat bedotten met de illusie van een derde dimensie, diepte en afstand, gaat gemakkelijk mee met zweverige kwalificaties van het platte vlak als %blue%'het Hollands licht'%black%. Zwagerman haalt %blue%'''Joseph Beuys''' %black%aan als een nieuwe Goethe met een nieuwe Farbenlehre om het verscijnsel te verklaren (V, 11 augustus).\\
to:
Snobisme dat zich laat bedotten met de illusie van een derde dimensie, diepte en afstand, gaat gemakkelijk mee met zweverige kwalificaties van het platte vlak als %blue%'het Hollands licht'%black%. Zwagerman haalt %blue%'''Joseph Beuys''' %black%aan als een nieuwe Goethe met een nieuwe Farbenlehre om het verschijnsel te verklaren (V, 11 augustus).\\
August 14, 2015, at 12:32 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 75-77:
In de Volkskrant van 11 augustus katern V (p. 7) bespreekt Joost Zwagerman de '''[[http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/zero|Tentoonstelling Zero:]]''' %blue%'''Let Us Explore the Stars'''\\
%black%Vuur, licht, beweging, ruimte, demonstraties en performances: een historisch overzicht van de innovatieve, internationale avant-gardistengroep ZERO. Met werk van onder meer herman de vries, Armando, Henk Peeters, Jan Schoonhoven, Jan Henderikse, Piero Manzoni, Lucio Fontana, Yves Klein, Jean Tinguely en Yayoi Kusama, Otto Piene, Heinz Mack, Günther Uecker e.a.

Deleted line 281:
August 14, 2015, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
Snobisme dat zich laat bedotten met de illusie van een derde dimensie, diepte en afstand, gaat gemakkelijk mee met zweverige kwalificaties van het platte vlak als %blue%'het Hollands licht'%black%. Zwagerman haalt Joseph Beuys aan als een nieuwe Goethe met een nieuwe Farbenlehre om het verscijnsel te verklaren (V, 11 augustus).\\
to:
Snobisme dat zich laat bedotten met de illusie van een derde dimensie, diepte en afstand, gaat gemakkelijk mee met zweverige kwalificaties van het platte vlak als %blue%'het Hollands licht'%black%. Zwagerman haalt %blue%'''Joseph Beuys''' %black%aan als een nieuwe Goethe met een nieuwe Farbenlehre om het verscijnsel te verklaren (V, 11 augustus).\\
Added lines 74-78:

'''[[http://www.volkskrant.nl/recensies/iedereen-een-kunstenaar~a786901/|IEDEREEN EEN KUNSTENAAR]]''' (MEREL BEM 13 april 2006):\\
Alles kan in het museum, als het fotografie betreft: het werk van professionals, maar ook de 'mislukte' kiekjes van amateurs....\\
Hoezeer iedereen ook gecharmeerd is van het credo van %blue%'''Joseph Beuys''' - 'Iedereen is een kunstenaar' - %black%, in feite blijven de deuren van de musea voor amateurkunst potdicht. Laat staan voor mislukte amateurkunst. Toen Rudi Fuchs in 2003 de totaal onbekende, en volgens de directeur 'volstrekt miskende', Nieuw-Zeelandse schilder Colin McCahon het Stedelijk Museum binnenhaalde, schreeuwde de kunstwereld al moord en brand. Wat moest die prutser daar? Op kwalitatieve, kunstkritische gronden werd McCahon totaal afgebrand.Toch bestaat er een tak van sport die amateurs binnenhaalt alsof het voedselpakketten in Derde Wereld-landen zijn. Dat is de fotografie.

August 14, 2015, at 12:08 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 70-74:
%blue%[[http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/2-4ZwaartekrachtAantrekking2#Bew|Hollands Licht]] %black%(Piter Yedema Volkskrant 13 augustus 2015 p. 20):
Snobisme dat zich laat bedotten met de illusie van een derde dimensie, diepte en afstand, gaat gemakkelijk mee met zweverige kwalificaties van het platte vlak als %blue%'het Hollands licht'%black%. Zwagerman haalt Joseph Beuys aan als een nieuwe Goethe met een nieuwe Farbenlehre om het verscijnsel te verklaren (V, 11 augustus).\\
Holland kan niet bekend staan om veel en vaak direct zonlicht, en reflectie op water en andere spiegels kan geen krachten 'verdubbelen'. Er zijn andere eigenschappen van licht als breking, (refractie) en absorptie van lichtfrequenties die bepalend zijn voor kleursterkten en - variaties.\\
%blue%Hollands Licht %black%is een alchemistische uitvinding van goudmakende kunstkenners die iets voorgeven te zien wat niemand van bijvoorbeeld  Spaans licht kan onderscheiden.

July 23, 2015, at 01:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 416 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']], [[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|Zelfregulering]])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Wereldbrein en Cybernetica']], [[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|Zelfregulering]])
April 08, 2015, at 06:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 505 from:
*'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' Van Bit tot Atoom en Ecosysteem
to:
*'''[[http://www.oocities.org/evolutionweb/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' Van Bit tot Atoom en Ecosysteem
April 08, 2015, at 05:49 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 476-477:
*'''[[http://cosmicawareness.org/history/biographiespaul/|Paul Shockley]]''' '''[[http://www.universelewetten.nl/nl/|''Universeel bewustzijn'']]''' ('''[[http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/masterfile.htm|The Cosmic Laws of Cosmic Awareness]]''')
*'''[[http://www.hajefa.nl/spirituele-boeken/nieuwe-bakens-voor-een-nieuwe-tijd-monique-leurink|Monique Leurink]]''' ''Nieuwe bakens voor een nieuwe tijd'' Het openen naar kosmisch bewustzijn, van Essentie naar Diamant
Changed lines 655-656 from:

to:
*'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Actor-netwerktheorie|Actor-netwerktheorie]]'''
Deleted line 663:
Changed line 463 from:
Met behulp van de systeemtheorie wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ook|wederkerigheid]]''' in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
to:
Met behulp van de systeemtheorie wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ook|wederkerigheid]]''' in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. '''[[7-1PsychologieEnSociologie2#Sam|Om grote schommelingen]]''' te vermijden is een consequente ''feedforward'' besturing gewenst. Het '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos|Ken uzelve]]''', het '''[[5-2CarlJung#Sam|individuatieproces]]''' van Carl Jung dient daarbij centraal te staan.\\
Deleted line 467:
Added lines 508-509:
*'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn]]'''
*'''[[http://www.moveamountain.nl/2007/downloads/Visie_op_bewustzijn.pdf|Alexander Zöllner]]''' Move a Mountain Bewustzijnsontwikkeling de visie, het doel en de weg
Deleted line 631:
*'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn]]'''
Deleted line 640:
*'''[[http://www.moveamountain.nl/2007/downloads/Visie_op_bewustzijn.pdf|Alexander Zöllner]]''' Move a Mountain Bewustzijnsontwikkeling de visie, het doel en de weg
Changed line 508 from:
*'''[[wikipn:Bewustzijn|Bewustzijn]]''  ('''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|Bewustzijn]]''')
to:
*'''[[wikipn:Bewustzijn|Bewustzijn]]'''  ('''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|Bewustzijn]]''')
Changed line 508 from:
*'''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|Bewustzijn]]'''
to:
*'''[[wikipn:Bewustzijn|Bewustzijn]]''  ('''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|Bewustzijn]]''')
Deleted line 664:
Changed lines 13-14 from:
->'''[[wikipn:Gottfried_de_Purucker|Gottfried de Purucker:]]''' ''Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|universeel bewustzijn]]''', wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode''.
to:
->'''[[wikipn:Gottfried_de_Purucker|Gottfried de Purucker:]]''' ''Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/u.html|universeel bewustzijn]]''', wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode''.
Added line 508:
*'''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|Bewustzijn]]'''
Deleted line 664:
Added line 507:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1987/julaug1987/bewustzijn.html|A. Studley Hart]]''' Naar een '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/u.html|universeel bewustzijn]]'''
Deleted line 663:
Changed line 183 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap16.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 703/704):\\
to:
'''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap16.html|hoofdstuk 16]]''' ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 703/704):\\
Deleted line 268:
Changed lines 186-189 from:
Maar voor de heidenen betekenden de cyclussen iets meer dan alleen maar een opeenvolging van gebeurtenissen, of een periodieke tijdruimte van langere of kortere duur; bij hen, zoals Coleridge het uitdrukt, ‘. . . was tijd, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|cyclische tijd]]''', de abstractie van de godheid . . .’, die ‘godheid’ die zich manifesteerde in samenhang met en alleen door karma en die karma-nemesis zelf was. Want die cyclussen werden in het algemeen gekenmerkt door terugkerende gebeurtenissen van een afwisselender en verstandelijker aard dan die men kan zien in de periodieke terugkeer van de seizoenen of van bepaalde constellaties. De moderne wijsheid stelt zich tevreden met sterrenkundige berekeningen en voorspellingen die zijn gebaseerd op onfeilbare wiskundige wetten. De oude wijsheid voegde aan de koude schil van de astronomie de '''bezielende elementen''' van haar ziel en geest toe – de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ast|ASTROLOGIE]]'''.
to:
Maar voor de heidenen betekenden de cyclussen iets meer dan alleen maar een opeenvolging van gebeurtenissen, of een periodieke tijdruimte van langere of kortere duur; bij hen, zoals Coleridge het uitdrukt, ‘. . . was tijd, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|cyclische tijd]]''', de abstractie van de godheid . . .’, die ‘godheid’ die zich manifesteerde in samenhang met en alleen door karma en die karma-nemesis zelf was. Want die cyclussen werden in het algemeen gekenmerkt door terugkerende gebeurtenissen van een afwisselender en verstandelijker aard dan die men kan zien in de periodieke terugkeer van de seizoenen of van bepaalde constellaties. De moderne wijsheid stelt zich tevreden met sterrenkundige berekeningen en voorspellingen die zijn gebaseerd op onfeilbare wiskundige wetten. De oude wijsheid voegde aan de koude schil van de astronomie de '''bezielende elementen''' van haar ziel en geest toe – de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ast|ASTROLOGIE]]'''.\\
714: Kortom, zolang de gevolgen van de door hem veroorzaakte verstoring van zelfs het kleinste atoom in de oneindige wereld van de harmonie niet volledig zijn vereffend. Want het enige gebod van karma – een eeuwig en onveranderlijk gebod – is volkomen harmonie, zowel in de wereld van de stof als in de wereld van de geest. Het is dus niet karma dat beloont of straft, maar wij belonen of straffen onszelf, al naar gelang wij met de natuur samenwerken en door middel van haar handelen, en ons houden aan de wetten waarop die harmonie berust, of – die wetten overtreden.\\
714/715: We zijn verbijsterd over het mysterie dat we zelf hebben gemaakt en over de raadsels van het leven ''die we maar niet oplossen'', en we beschuldigen dan de grote sfinx dat ze ons verslindt. Maar er is werkelijk geen ongeval in ons leven, geen ongeluksdag en geen tegenspoed, die niet kan worden herleid tot onze eigen daden in dit of in een ander leven. Als men de wetten van harmonie overtreedt of, zoals een theosofische schrijver het uitdrukt, ‘de wetten van het leven’, moet men erop zijn voorbereid tot de chaos te vervallen die men zelf heeft voortgebracht. Want volgens dezelfde schrijver ‘is de enige conclusie waartoe men kan komen, dat deze levenswetten zichzelf wreken, en dus dat elke wrekende engel slechts een symbool van hun reactie is’.\\
Als er dus iemand hulpeloos tegenover deze onveranderlijke wetten staat, dan zijn ''wij'' dat niet, de scheppers van ons lot, maar veeleer die engelen, de bewakers van de harmonie. Karma-Nemesis is niets anders dan het (spirituele) dynamische gevolg van oorzaken die zijn voortgebracht en krachten die tot activiteit zijn gekomen door onze eigen daden. Het is een wet van occulte dynamica dat ‘een gegeven hoeveelheid energie, aangewend op het spirituele of astrale gebied, veel grotere gevolgen teweegbrengt dan dezelfde hoeveelheid, toegepast op het fysieke, objectieve bestaansgebied’
.
Added line 506:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
Deleted line 547:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
Added line 505:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Heideggerian_terminology|Heideggerian terminology]]'''
Deleted line 660:
Changed line 206 from:
''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 475):\\
to:
''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 474):\\
Changed lines 204-206 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 475):\\
to:
'''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 12 ''Het vijfde ras, goddelijke leermeesters'' (p. 466/467):\\
Hij zal zeggen: ‘U allen, die tussen de regels door kunt lezen, bestudeer de oude wijsheid in de oude drama’s – de Indiase en de Griekse; lees zorgvuldig het zojuist genoemde drama, dat 2400 jaar geleden in de theaters van Athene werd opgevoerd, nl. ‘De geketende '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|Prometheus]]'''’.’ De mythe behoort niet aan Hesiodus en ook niet aan Aeschylus; maar, zoals Bunsen zegt, zij ‘is ouder dan de Hellenen zelf’, want zij behoort in werkelijkheid tot de dageraad van het menselijke bewustzijn. De '''''gekruisigde''''' titan is het verpersoonlijkte symbool van de collectieve logos, de ‘menigte’, en van de ‘Heren van Wijsheid’ of de '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|HEMELSE MENS]]''', die in de mensheid incarneerde. Bovendien was, zoals zijn naam ''Pro-me-theus'' – ‘hij die vóór zich ziet’ of in de toekomst ziet – aantoont6, het psychologische inzicht niet de minste van de kunsten die hij uitvond en aan de mensheid onderwees.\\

''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 475):\\
Deleted line 265:
Added line 504:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wave%E2%80%93particle_duality|Wave–particle duality]]''' (Einstein)
Deleted line 658:
Changed line 504 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_searches_for_Lorentz_violation |Modern searches for Lorentz violation]]''' ( '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]''')
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_field_theory|Unified field theory]]'''
Changed line 507 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_field_theory|Unified field theory]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_searches_for_Lorentz_violation |Modern searches for Lorentz violation]]''' ( '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]''')
Deleted line 657:
Changed lines 505-506 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything_%28philosophy%29|Theory of everything]]''' (philosophy)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything|Theory of everything]]''' (physics)
Added lines 508-510:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unity_in_diversity|Unity in diversity]]'''
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Unity|Unity]]''' (Oneness)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
Added lines 511-512:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_energy|Internal energy]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_of_energy|Conservation of energy]]'''
Added lines 504-505:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_searches_for_Lorentz_violation |Modern searches for Lorentz violation]]''' ( '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
Changed line 510 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vertex| Vertex]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vertex|Vertex]]'''
Changed line 517 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscopy| Infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscopy|Infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
Deleted lines 526-527:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
Added line 504:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_field_theory|Unified field theory]]'''
Added lines 504-508:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_in_quantum_mechanics|Symmetry in quantum mechanics]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_diagram|Feynman diagram]]''' (Vertex)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interaction_point|Interaction point]]''' (Vertex)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vertex| Vertex]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_product_space|Inner product space]]'''
Added lines 504-505:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Asymptotic_freedom|Asymptotic freedom]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Wilczek|Frank Wilczek]]''')
*'''[[wikipn:Subatomair_deeltje|Subatomair deeltje]]'''
Added line 524:
*'''[[wikipn:Verstehen|Verstehen]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Weber|Max Weber]]''')
Deleted line 643:
Added line 515:
*'''[[wikipn:Dubbele_breking|Dubbele breking]]''' ('''[[wikipn:Brekingsindex|Brekingsindex]]''')
Added line 504:
*'''[[wikipn:Antizwaartekracht|Antizwaartekracht]]''' ('''[[wikipn:Donkere_energie|Donkere energie]]''')
Added line 513:
*'''[[wikipn:Supernova|Supernova]]'''
Deleted line 640:
Changed line 507 from:
     http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy|Fourier transform infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy|Fourier transform infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
Added line 507:
     http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy|Fourier transform infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
Deleted line 639:
Changed line 120 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum. Het gaat er om alle '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Solids_with_icosahedral_symmetry|kanten]]''' van het spectrum, de '''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Unity|eenheid]]''' te tonen.
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum. Het gaat om alle '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Solids_with_icosahedral_symmetry|kanten]]''' van het spectrum, de '''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Unity|eenheid]]'''.
Changed line 120 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum.
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum. Het gaat er om alle '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Solids_with_icosahedral_symmetry|kanten]]''' van het spectrum, de '''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Unity|eenheid]]''' te tonen.
Changed lines 120-121 from:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum.
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum.
Deleted line 263:
Added lines 119-120:

'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|De ordening in het universum]]''' is op de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|universele zevenvoudigheid]]''', de '''[[DrieDomeinen#Twe|zeven wijsheidssleutels]]''' gebaseerd. Deze zevenvoudigheid kan wel met het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|elektromagnetische spectrum]]''' worden vergeleken, maar is niet '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Wet|analoog]]''' aan de trillingsfrequenties van dit spectrum.
Added line 506:
*'''[[http://wiki.collectiewijzer.nl/index.php/Fourier_Transform_Infrared_Spectrometry|Fourier Transform Infrared Spectrometry]]''' (FTIR)
Deleted line 509:
*'''[[http://wiki.collectiewijzer.nl/index.php/Fourier_Transform_Infrared_Spectrometry|Fourier Transform Infrared Spectrometry]]''' (FTIR)
Deleted line 637:
Changed line 504 from:
*'''[[wikipn:Basislijn|Basislijn]]'''  ''Spiegel van de wereld. Fundamenten van de cartografie''
to:
*'''[[wikipn:Basislijn|Basislijn]]''' ('''[[http://books.google.nl/books/about/Spiegel_van_de_wereld.html?id=pRYtJIIBW7cC&redir_esc=y|''Spiegel van de wereld. Fundamenten van de cartografie'']]''')
Deleted line 637:
Deleted lines 469-474:

Added line 473:
*'''[[http://books.google.nl/books/about/Spiegel_van_de_wereld.html?id=pRYtJIIBW7cC&redir_esc=y| Philippe De Maeyer, Beata Maria De Vliegher, Marijke Brondeel]]''' ''Spiegel van de wereld'' Fundamenten van de cartografie
Added lines 504-505:
*'''[[wikipn:Basislijn|Basislijn]]'''  ''Spiegel van de wereld. Fundamenten van de cartografie''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_spectroscopy| Infrared spectroscopy]]''' (FTIR)
Changed lines 507-508 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier|Joseph Fourier]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform|Fourier transform]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conduction|Thermal conduction]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier|Jean Baptiste
Joseph Fourier]]'''
Added line 510:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier|Joseph Fourier]]'''
Deleted line 639:
Added lines 509-510:
*'''[[wikipn:Infraroodspectroscopie|Infraroodspectroscopie]]''' ('''[[wikipn:Fouriertransformatie|Fouriertransformatie]]''')
*'''[[http://wiki.collectiewijzer.nl/index.php/Fourier_Transform_Infrared_Spectrometry|Fourier Transform Infrared Spectrometry]]''' (FTIR)
Deleted line 638:
Added line 508:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation|Electromagnetic radiation]]'''
Deleted line 636:
Deleted lines 508-509:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
*'''[[wikipn:Interoperabiliteit|Interoperabiliteit]]'''
Added lines 510-515:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
*'''[[wikipn:Informatieasymmetrie|Informatieasymmetrie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bifurcation_diagram|Bifurcation diagram]]''' (Broken symmetry)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Goldstone_boson|Goldstone boson]]''' (explicitly broken as well as spontaneously broken)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/483816/1998/01/10/De-mythe-van-de-gebroken-werkelijkheid.dhtml|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
Added lines 522-523:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
*'''[[wikipn:Interoperabiliteit|Interoperabiliteit]]'''
Deleted lines 555-560:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
*'''[[wikipn:Informatieasymmetrie|Informatieasymmetrie]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bifurcation_diagram|Bifurcation diagram]]''' (Broken symmetry)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Goldstone_boson|Goldstone boson]]''' (explicitly broken as well as spontaneously broken)
*'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/483816/1998/01/10/De-mythe-van-de-gebroken-werkelijkheid.dhtml|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
Added line 508:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Light|Light]]'''
Deleted line 635:
Changed line 109 from:
Gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie, omvat het elektromagnetische spectrum:\\
to:
Gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie, omvat het '''[[wikipn:Elektromagnetische_straling|elektromagnetische spectrum:]]'''\\
Deleted line 261:
Added lines 107-118:

'''[[http://www.pi4fld.nl/index.htm?http://www.pi4fld.nl/techniek/golven2.htm|Elektromagnetische spectrum]]'''\\
Gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie, omvat het elektromagnetische spectrum:\\
• extreem lage frequenties\\
• laagfrequente golven\\
• radiogolven\\
• microgolven\\
• infrarode stralen\\
• zichtbaar licht\\
• ultraviolette stralen\\
• röntgenstralen\\
• gammastralen
Added lines 468-469:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]''' & '''[[http://www.amazon.com/On-Time-Being-Martin-Heidegger/dp/0226323757|''On Time and Being'']]'''
*'''[[http://www.visual-memory.co.uk/b_resources/b_and_t_glossary.html|Glossary of Terms]]'''  in '' Being and Time''
Deleted line 472:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]''' & '''[[http://www.amazon.com/On-Time-Being-Martin-Heidegger/dp/0226323757|''On Time and Being'']]'''
Added line 497:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
Deleted line 531:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
August 21, 2014, at 01:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 426 from:
%blue%'''[[Akasa#Gee|Trekkermechanisme]]''' %black%(%blue%'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''', '''[[wikipn:Neurale_plasticiteit|Neurale plasticiteit]]'''%black%)\\
to:
%blue%'''[[Akasa#Gee|Trekkermechanisme]]''' %black%(%blue%'''[[Kompaskwadrant#Pyt|"nieuwe hersenpaden"]]''', '''[[wikipn:Neurale_plasticiteit|Neurale plasticiteit]]'''%black%)\\
August 18, 2014, at 03:01 AM by 86.83.160.63 -
Added line 496:
*'''[[wikipn:Interoperabiliteit|Interoperabiliteit]]'''
July 03, 2014, at 02:00 AM by 86.83.160.63 -
Added line 496:
*'''[[wikipn:Spontane_symmetriebreking|Spontane symmetriebreking]]''' ('''[[wikipn:Steven_Weinberg|Steven Weinberg]]''')
July 01, 2014, at 02:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 29 from:
Een volgend begrippenpaar dat duidelijkheid kan scheppen is ''''ontisch'''' versus ''''ontologisch'''', zoals dat door Heidegger wordt gebruikt. Dit onderscheid hangt sterk samen met het probleem of tijd er voor ons is als empirisch object ('''ontisch''') of dat het ons waarnemen pas mogelijk maakt ('''ontologisch'''). Als we zeggen dat tijd niet in tijd is uit te drukken, dan ligt het probleem in het feit dat we 'tijd' twee keer op een verschillende wijze gebruiken: de eerste keer '''ontologisch''' en de tweede keer '''ontisch'''. Hierbij moet niet gedacht worden aan twee verschillende incommensurabele gebieden, een '''ontisch''' en een '''ontologisch''', maar meer aan twee manieren waarop we op de zijnden betrokken zijn. Vertaald naar meer alledaagse begrippen is bovenstaande enigszins te vergelijken met een letterlijk vs. metonymisch gebruik van het woord 'tijd'. Het zal duidelijk zijn dat een zin als "De tijd doet zijn werk en alle vreugden en geneugten verliezen door herhaling hun charme" ( Kundera, het Boek van de Lach en de Vergetelheid) een heel ander gebruik van het woord 'tijd' maakt dan in "de tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug." ( uit het Behouden Huis van W.F. Hermans en geciteerd door J.J.A. Mooij die het althier, in een terzijde, over het metonymisch opvatten van tijd heeft, p 194) Deze laatse tijd is metonymisch gebruikt; het gaat niet over de tijd zelve, maar meer om de gebeurtenissen zoals die zich in de tijd kunnen voordoen.
to:
Een volgend begrippenpaar dat duidelijkheid kan scheppen is ''''ontisch'''' versus ''''ontologisch'''', zoals dat door Heidegger wordt gebruikt. Dit onderscheid hangt sterk samen met het probleem of tijd er voor ons is als empirisch object ('''ontisch''') of dat het ons waarnemen pas mogelijk maakt ('''ontologisch'''). Als we zeggen dat tijd niet in tijd is uit te drukken, dan ligt het probleem in het feit dat we 'tijd' twee keer op een verschillende wijze gebruiken: de eerste keer '''ontologisch''' en de tweede keer '''ontisch'''. Hierbij moet niet gedacht worden aan twee verschillende '''[[1-Inleiding#Hom|incommensurabele]]''' gebieden, een '''ontisch''' en een '''ontologisch''', maar meer aan twee manieren waarop we op de zijnden betrokken zijn. Vertaald naar meer alledaagse begrippen is bovenstaande enigszins te vergelijken met een letterlijk vs. metonymisch gebruik van het woord 'tijd'. Het zal duidelijk zijn dat een zin als "De tijd doet zijn werk en alle vreugden en geneugten verliezen door herhaling hun charme" ( Kundera, het Boek van de Lach en de Vergetelheid) een heel ander gebruik van het woord 'tijd' maakt dan in "de tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug." ( uit het Behouden Huis van W.F. Hermans en geciteerd door J.J.A. Mooij die het althier, in een terzijde, over het metonymisch opvatten van tijd heeft, p 194) Deze laatse tijd is metonymisch gebruikt; het gaat niet over de tijd zelve, maar meer om de gebeurtenissen zoals die zich in de tijd kunnen voordoen.
July 01, 2014, at 02:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 25 from:
'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/nietzsche.html|Laurens Verhagen]]'''''Nietzsche en Levinas'''\\
to:
'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/nietzsche.html|Laurens Verhagen]]''' '''Nietzsche en Levinas'''\\
July 01, 2014, at 02:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 24-29:

'''[[http://home.planet.nl/~verh2375/nietzsche.html|Laurens Verhagen]]'''''Nietzsche en Levinas'''\\
Hoofdstuk 2: Een geschiedenis van het heden\\
2.2 Heidegger\\
2.2.1 ontische versus ontologische benadering van de tijd\\
Een volgend begrippenpaar dat duidelijkheid kan scheppen is ''''ontisch'''' versus ''''ontologisch'''', zoals dat door Heidegger wordt gebruikt. Dit onderscheid hangt sterk samen met het probleem of tijd er voor ons is als empirisch object ('''ontisch''') of dat het ons waarnemen pas mogelijk maakt ('''ontologisch'''). Als we zeggen dat tijd niet in tijd is uit te drukken, dan ligt het probleem in het feit dat we 'tijd' twee keer op een verschillende wijze gebruiken: de eerste keer '''ontologisch''' en de tweede keer '''ontisch'''. Hierbij moet niet gedacht worden aan twee verschillende incommensurabele gebieden, een '''ontisch''' en een '''ontologisch''', maar meer aan twee manieren waarop we op de zijnden betrokken zijn. Vertaald naar meer alledaagse begrippen is bovenstaande enigszins te vergelijken met een letterlijk vs. metonymisch gebruik van het woord 'tijd'. Het zal duidelijk zijn dat een zin als "De tijd doet zijn werk en alle vreugden en geneugten verliezen door herhaling hun charme" ( Kundera, het Boek van de Lach en de Vergetelheid) een heel ander gebruik van het woord 'tijd' maakt dan in "de tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug." ( uit het Behouden Huis van W.F. Hermans en geciteerd door J.J.A. Mooij die het althier, in een terzijde, over het metonymisch opvatten van tijd heeft, p 194) Deze laatse tijd is metonymisch gebruikt; het gaat niet over de tijd zelve, maar meer om de gebeurtenissen zoals die zich in de tijd kunnen voordoen.
June 12, 2014, at 02:28 AM by 86.83.160.63 -
Added line 490:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenskraft|Lebenskraft]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Vitalit%C3%A4t|Vitalität]]''')
May 15, 2014, at 01:25 AM by 86.83.160.63 -
Added line 495:
*'''[[http://www.managementsite.nl/43839/persoonlijke-effectiviteit/feedforward-feedback.html|Wim Oolbekkink]]''' Feedforward: feedback maar dan in z’n vooruit. Praat niet over missers! Gebruik de 7 krachten van feedforward.
May 02, 2014, at 12:31 PM by 86.83.160.63 -
Added line 490:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dopaminergic_pathways|Dopaminergic pathways]]'''
April 13, 2014, at 06:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 312 from:
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme '''[[DrieDomeinen#Har|harmonie]]''' creëert. Een '''[[6-Sociologie#Bin|tipje van de sluier]]''' wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
to:
'''[[7-Filosofie#Inl|In de systeemleer]]''' staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme '''[[DrieDomeinen#Har|harmonie]]''' creëert. Een '''[[6-Sociologie#Bin|tipje van de sluier]]''' wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
April 13, 2014, at 12:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 519 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''.
April 07, 2014, at 01:02 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 602-603:
*'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt|Hannah Arendt]]''' („Weltlosigkeit“)
March 21, 2014, at 04:08 AM by 86.83.160.63 -
Added line 490:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_pathway|Neural pathway]]''' ('''brain paths''')
Deleted line 494:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_pathway|Neural pathway]]'''
Changed line 490 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind Quantum_mind]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind|Quantum_mind]]'''
Added lines 490-491:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind Quantum_mind]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_cognition|Quantum cognition]]'''
Changed line 490 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness|Neural correlates of consciousness]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness|Neural correlates of consciousness]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness#Forward_versus_feedback_projections|Forward versus feedback projections]]''')
Added line 490:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness|Neural correlates of consciousness]]'''
Added lines 496-497:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Intersectionality|Category:]]''' Intersectionality
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Activism|Category:]]''' Activism
Added lines 490-493:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_development_in_humans|Neural development in humans]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_pathway|Neural pathway]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Two-streams_hypothesis|Two-streams hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity|Neuroplasticity]]'''
Deleted lines 536-538:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_pathway|Neural pathway]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Two-streams_hypothesis|Two-streams hypothesis]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity|Neuroplasticity]]'''
Changed line 420 from:
'''Trekkermechanisme''' ('''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''', '''[[wikipn:Neurale_plasticiteit|Neurale plasticiteit]]''')\\
to:
%blue%'''[[Akasa#Gee|Trekkermechanisme]]''' %black%(%blue%'''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''', '''[[wikipn:Neurale_plasticiteit|Neurale plasticiteit]]'''%black%)\\
Added line 490:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/International_relations|International relations]]'''
Deleted lines 602-773:Deleted line 36:
Changed line 38 from:
(5.) KUNDALINI SAKTI. Het vermogen of de kracht die zich langs een gebogen pad beweegt. Het is het universele levensbeginsel dat zich overal in de natuur manifesteert. Deze kracht omvat de twee grote krachten van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]'''. '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Elektriciteit en magnetisme]]''' zijn slechts manifestaties ervan. Dit is de kracht die de ‘voortdurende aanpassing van inwendige aan uitwendige relaties’ tot stand brengt, die volgens Herbert Spencer de essentie van het leven is, en ook de %blue%‘voortdurende aanpassing van uitwendige aan inwendige relaties’%black%, die de basis vormt van de '''zielsverhuizing''', punar janman ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|wedergeboorte]]''') in de leringen van de oude hindoefilosofen. Een yogi moet deze kracht volledig meester zijn vóór hij moksham kan bereiken. . . .\\
to:
(5.) KUNDALINI SAKTI. Het vermogen of de kracht die zich langs een gebogen pad beweegt. Het is het universele levensbeginsel dat zich overal in de natuur manifesteert. Deze kracht omvat de twee grote krachten van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]'''. '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Elektriciteit en magnetisme]]''' zijn slechts manifestaties ervan. Dit is de kracht die de %blue%‘voortdurende aanpassing van inwendige aan uitwendige relaties’ %black%tot stand brengt, die volgens Herbert Spencer de essentie van het leven is, en ook de %blue%‘voortdurende aanpassing van uitwendige aan inwendige relaties’%black%, die de basis vormt van de '''zielsverhuizing''', punar janman ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|wedergeboorte]]''') in de leringen van de oude hindoefilosofen. Een yogi moet deze kracht volledig meester zijn vóór hij moksham kan bereiken. . . .\\
Deleted lines 24-26:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/samenvattingdeel1.html|H.P. Blavatsky]]'''  ''De Geheime Leer'' Samenvatting (p. 320):\\
(5.) KUNDALINI SAKTI. Het vermogen of de kracht die zich langs een gebogen pad beweegt. Het is het universele levensbeginsel dat zich overal in de natuur manifesteert. Deze kracht omvat de twee grote krachten van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]'''. '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Elektriciteit en magnetisme]]''' zijn slechts manifestaties ervan. Dit is de kracht die de ‘voortdurende aanpassing van inwendige aan uitwendige relaties’ tot stand brengt, die volgens Herbert Spencer de essentie van het leven is, en ook de %blue%‘voortdurende aanpassing van uitwendige aan inwendige relaties’%black%, die de basis vormt van de '''zielsverhuizing''', punar janman ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|wedergeboorte]]''') in de leringen van de oude hindoefilosofen. Een yogi moet deze kracht volledig meester zijn vóór hij moksham kan bereiken. . . .

Changed lines 37-40 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 14 ''Krachten '''bewegingsvormen''' of intelligenties?'' (p. 668):\\
to:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/samenvattingdeel1.html|H.P. Blavatsky]]'''  ''De Geheime Leer'' Samenvatting (p. 320):\\
(5.) KUNDALINI SAKTI. Het vermogen of de kracht die zich langs een gebogen pad beweegt. Het is het universele levensbeginsel dat zich overal in de natuur manifesteert. Deze kracht omvat de twee grote krachten van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]'''. '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Elektriciteit en magnetisme]]''' zijn slechts manifestaties ervan. Dit is de kracht die de ‘voortdurende aanpassing van inwendige aan uitwendige relaties’ tot stand brengt, die volgens Herbert Spencer de essentie van het leven is, en ook de %blue%‘voortdurende aanpassing van uitwendige aan inwendige relaties’%black%, die de basis vormt van de '''zielsverhuizing''', punar janman ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|wedergeboorte]]''') in de leringen van de oude hindoefilosofen. Een yogi moet deze kracht volledig meester zijn vóór hij moksham kan bereiken. . . .\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|''Geheime Leer'']]'
'' Deel I hoofdstuk 14 ''Krachten '''bewegingsvormen''' of intelligenties?'' (p. 668):\\
Added lines 24-26:

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/samenvattingdeel1.html|H.P. Blavatsky]]'''  ''De Geheime Leer'' Samenvatting (p. 320):\\
(5.) KUNDALINI SAKTI. Het vermogen of de kracht die zich langs een gebogen pad beweegt. Het is het universele levensbeginsel dat zich overal in de natuur manifesteert. Deze kracht omvat de twee grote krachten van '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Aan|aantrekking en afstoting]]'''. '''[[4-6AntropischPrincipe#Dim|Elektriciteit en magnetisme]]''' zijn slechts manifestaties ervan. Dit is de kracht die de ‘voortdurende aanpassing van inwendige aan uitwendige relaties’ tot stand brengt, die volgens Herbert Spencer de essentie van het leven is, en ook de %blue%‘voortdurende aanpassing van uitwendige aan inwendige relaties’%black%, die de basis vormt van de '''zielsverhuizing''', punar janman ('''[[VrijheidEnOnvrijheid#Zel|wedergeboorte]]''') in de leringen van de oude hindoefilosofen. Een yogi moet deze kracht volledig meester zijn vóór hij moksham kan bereiken. . . .
Changed lines 488-489 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Wallerstein|Immanuel Wallerstein]]''')
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_theory|Dependency
theory]]'''
Added line 488:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/World-systems_theory|World-systems theory]]'''
Added line 488:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior-driven_development|Behavior-driven development]]'''
Added lines 599-601:


Added line 489:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Defensive_pessimism |Defensive pessimism]]''' (Nancy Cantor)
Added lines 598-600:


Changed line 135 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/tmisvattingen.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens'' (p. 196):\\
to:
'''[[4-5Reflexieve2#Zoo|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens'' (p. 196):\\
Added line 253:
Added lines 597-598:

Changed line 348 from:
'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Jan Börger:]]''' %blue%''De Basis van alle cultuur is de  '''[[goo:ether|ether]]''', d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.'' %black%is een andere manier om %blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|de twee in één]]''' %black%('''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|‘De eeuwigheid van de pelgrim’]]'''), de '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|'geest-ziel']]''' ('''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|'Logos en Psyche']]''', '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|'zevende - en zesde zintuig']]''') weer te geven. In het leven worden schommelingen door '''[[1-2Samenvatting#Inl|bv-Ego]]''' veroorzaakt. In dit kader kan ook aan de '''[[http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/241/241september_erkelens.pdf|ring ''i'']]''' worden gedacht. De imaginaire eenheid maakt het mogelijk innerlijke '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te overbruggen en
to:
'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Jan Börger:]]''' %blue%''De Basis van alle cultuur is de  '''[[goo:ether|ether]]''', d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.'' %black%is een andere manier om %blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|de twee in één]]''' %black%('''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|‘De eeuwigheid van de pelgrim’]]'''), de '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|'geest-ziel']]''' ('''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Sut|'draad-ziel']]''', '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|'Logos en Psyche']]''', '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|'zevende - en zesde zintuig']]''') weer te geven. In het leven worden schommelingen door '''[[1-2Samenvatting#Inl|bv-Ego]]''' veroorzaakt. In dit kader kan ook aan de '''[[http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/241/241september_erkelens.pdf|ring ''i'']]''' worden gedacht. De imaginaire eenheid maakt het mogelijk innerlijke '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te overbruggen en
Added line 390:
Added lines 596-597:

Changed lines 345-346 from:
%blue%'''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|De twee in één]]''' %black%betekent dat de onwetende persoonlijke ik, het bv-Ego, zich met het goddelijke bewustzijn - het middelpunt van de ziel - de '''[[Site.ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|Christusnatuur]]''' verbindt. 
to:
%blue%'''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|De twee in één]]''' %black%betekent dat het onwetende persoonlijke ik, het bv-Ego, zich met het goddelijke bewustzijn - het middelpunt van de ziel - de '''[[Site.ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|Christusnatuur]]''' verbindt. 
Added line 389:
Added lines 595-596:

Added lines 345-346:
%blue%'''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|De twee in één]]''' %black%betekent dat de onwetende persoonlijke ik, het bv-Ego, zich met het goddelijke bewustzijn - het middelpunt van de ziel - de '''[[Site.ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Der|Christusnatuur]]''' verbindt. 
Deleted line 350:
Added line 388:
Added lines 594-595:

Added lines 345-349:
'''[[1-3-2Paradoxen2#Sam|Klaas van Egmond]]''' heeft het in het '''[[http://www.theconnectors.nl/conversaties/klaasvanegmond/|interview]]''' over ''''dezelfde mechanismen''''. In het rapport ‘E i V’ komen deze mechanismen met het '''[[1-5-1SpiegelEnComMonade#Sam|‘en-en’/’of-of’ mechanisme]]''', de ether van Jan Börger overeen.\\
'''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Jan Börger:]]''' %blue%''De Basis van alle cultuur is de  '''[[goo:ether|ether]]''', d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.'' %black%is een andere manier om %blue%'''[[1-3-3MerkwaardigeLus2#Sam|de twee in één]]''' %black%('''[[7-4-1EenHoofdroute2#Inl|‘De eeuwigheid van de pelgrim’]]'''), de '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|'geest-ziel']]''' ('''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|'Logos en Psyche']]''', '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|'zevende - en zesde zintuig']]''') weer te geven. In het leven worden schommelingen door '''[[1-2Samenvatting#Inl|bv-Ego]]''' veroorzaakt. In dit kader kan ook aan de '''[[http://www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/241/241september_erkelens.pdf|ring ''i'']]''' worden gedacht. De imaginaire eenheid maakt het mogelijk innerlijke '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te overbruggen en
daarmee de heelheid van het verdeelde innerlijk te herstellen.

Added line 386:
Added lines 592-593:

Changed line 478 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback|Positive feedback]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback|Negative feedback]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback|Positive feedback]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback|Negative feedback]]''' (‘Instability & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Stability|Stability’]]''')
Added lines 586-588:


Added line 449:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Schwartz_%28psychologist%29|Barry Schwartz]]'''  '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Paradox_of_Choice:_Why_More_Is_Less|''The Paradox of Choice: Why More Is Less'']]'''
Added lines 586-588:


Added lines 478-480:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_affectivity |Positive affectivity]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_affectivity |Negative affectivity]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Approach-avoidance_conflict|Approach-avoidance conflict]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_bias|Emotional bias]]'''
Added lines 585-587:


Changed line 335 from:
||'''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Viervoudige indeling]]'''  ||  ||  ||
to:
||'''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Viervoudige indeling]]''' ('''[[Ether-paradigma#Pers|Antahkarana]]'''):  ||  ||  ||
Added line 380:
Added lines 582-583:

Changed line 336 from:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Geest]]''' ||Ziel  ||Lichaam ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' (xx) of bewuste zelf
to:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Geest]]''' ||Ziel  ||Lichaam ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' (xx) of bewuste zelf ('''[[1-4AnalyseEnOntwerp2#Sam|zelfreferentie]]''')
Added line 379:
Added lines 581-582:

Added lines 342-344:
'''[[1-2Samenvatting#Inl|De 4e Dimensie]]''' hangt ook samen met de noögenese van '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|Teilhard de Chardin]]''', de '''[[6-2RechtsEnLinks2#Sam|vierde produktiefactor]]''' ondernemerschap en met de '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegel2#Sam|feedback – en feedforward]]''' besturing van 
'''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|bv-Ego of ‘Ik’ of bewuste zelf]]''', het %blue%'''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Twe|ahamkara]]'''%black%. De feedback besturing heeft of op '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback|positieve feedback]]''' of op '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback|negatieve feedback]]''' betrekking.

Added line 378:
Added lines 580-581:

Changed line 339 from:
(xx) '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/a.html#Aha|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
to:
(xx) %blue%'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Sam|Ahamkara]]''' %black%(Sanskriet)\\
Added line 374:
Added lines 576-577:

Added line 470:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback|Positive feedback]]''' & '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback|Negative feedback]]'''
Added lines 575-577:


Added line 469:
*'''[[wikipn:Dubbele_binding_%28communicatie%29|Dubbele binding]]''' (communicatie)
Added lines 574-576:


Changed lines 340-341 from:
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, persoonlijkheid. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of avidya, dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
to:
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|persoonlijkheid]]'''. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of avidya, dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf.
Added line 373:
Added lines 573-574:

Changed line 336 from:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Geest]]''' ||Ziel  ||Lichaam ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' of bewuste zelf
to:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Geest]]''' ||Ziel  ||Lichaam ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' (xx) of bewuste zelf
Changed lines 338-339 from:
De Ik-kant, Het-kant en Wij-kant bij Daniel Ofman komen met de Ik-kant, Het-kant en Wij-kant in het model van Ken Wilber overeen (Ken Wilber, boek ''Een Beknopte Geschiedenis van Alles'', p. 137).
to:
De Ik-kant, Het-kant en Wij-kant bij Daniel Ofman komen met de Ik-kant, Het-kant en Wij-kant in het model van Ken Wilber overeen (Ken Wilber, boek ''Een Beknopte Geschiedenis van Alles'', p. 137).\\
(xx) '''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/a.html#Aha|Ahamkara]]''' (Sanskriet)\\
Een samengesteld woord: ''aham'', ‘ik’, en ''kara '', ‘maker’ of ‘doener’, van de wortel ''kri'', ‘doen’, ‘maken’; ikheid, persoonlijkheid. Het egoïstische en mayavische beginsel in de mens, geboren uit onwetendheid of avidya, dat het begrip ‘ik’ voortbrengt als iets wat verschilt van het universele ene Zelf
.
Added line 372:
Added lines 572-573:

Added line 465:
*'''[[wikipn:Ideaal|Ideaal]]'''
Added lines 569-571:


Changed lines 304-305 from:
->%blue%'''[[4-5Reflexieve2#Zoo|Johannes van het Kruis:]]'''
to:
->%blue%'''[[4-5Reflexieve2#Zoo|Johannes van het Kruis:]]''' [[http://www.karmel.be/Webpages/WP_KM_Figuren/KM_Karmelfiguren_P2.htm#DE_MYSTIEK_VAN_JOHANNES_VAN_HET_KRUIS|''„Het middelpunt van de ziel is God”'']].
Added line 369:
Added lines 568-569:

Added lines 304-305:
->%blue%'''[[4-5Reflexieve2#Zoo|Johannes van het Kruis:]]'''
Added line 368:
Added lines 567-568:

Changed line 333 from:
||'''Viervoudige indeling'''  ||  ||  ||
to:
||'''[[3-DriehoekPythagoras2#Ref|Viervoudige indeling]]'''  ||  ||  ||
Added line 365:
Added lines 564-565:

Added line 332:
|| || || ||
Changed line 334 from:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Lichaam]]'''  ||Ziel  ||Geest ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' of bewuste zelf
to:
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Geest]]''' ||Ziel  ||Lichaam ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' of bewuste zelf
Added line 364:
Added lines 563-564:

Added lines 332-333:
||'''Viervoudige indeling'''  ||  ||  ||
||'''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen#Sam|Lichaam]]'''  ||Ziel  ||Geest  ||'''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|bv-Ego]]''' of '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Bin |‘Ik’]]''' of bewuste zelf
Added line 362:
Added lines 561-562:

August 26, 2013, at 02:39 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 455-457:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_%28esotericism%29|Energy]]''' (esotericism)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Huna_%28New_Age%29|Huna]]''' (New Age) – 3. ''MAKIA'' (mah-kee-ah) - Energy flows where attention goes.
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ho%27oponopono|Hoʻoponopono]]'''
Added lines 558-560:


August 24, 2013, at 12:28 AM by 86.83.160.63 -
Added line 429:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoit Mandelbrot]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fractal_Geometry_of_Nature|''The Fractal Geometry of Nature'']]'''
Deleted line 431:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoit Mandelbrot]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fractal_Geometry_of_Nature|''The Fractal Geometry of Nature'']]'''
Added lines 555-557:


August 24, 2013, at 12:15 AM by 86.83.160.63 -
Added line 455:
*'''[[http://www.fooledbyrandomness.com/|Website]]''' Nassim Nicholas Taleb
Added lines 555-557:


August 24, 2013, at 12:11 AM by 86.83.160.63 -
Added line 428:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Nassim_Nicholas_Taleb|Nassim Nicholas Taleb]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Antifragile:_Things_That_Gain_from_Disorder|''Antifragile: Things That Gain from Disorder'']]'''
Added lines 554-556:


July 16, 2013, at 12:41 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 456 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Nietzsche|Nietzsche]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Will_to_Power_%28manuscript%29|The Will to Power]]''', '''[[Intrinsic_motivation#Intrinsic_motivation|Intrinsic motivation]]''')
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Nietzsche|Nietzsche]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Will_to_Power_%28manuscript%29|The Will to Power]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_motivation#Intrinsic_motivation|Intrinsic motivation]]''')
Added lines 553-555:


July 16, 2013, at 12:40 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 456 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Nietzsche|Nietzsche]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Nietzsche|Nietzsche]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Will_to_Power_%28manuscript%29|The Will to Power]]''', '''[[Intrinsic_motivation#Intrinsic_motivation|Intrinsic motivation]]''')
Added lines 553-555:


July 16, 2013, at 12:32 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 454-456:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Kant|Kant’s]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Idealism#Kant|Transcendental idealism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Schopenhauer| Schopenhauer’s]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Idealism#Schopenhauer|Transcendental idealism]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Will_%28philosophy%29#Nietzsche|Nietzsche]]'''
Added lines 553-555:


June 26, 2013, at 06:38 AM by 86.83.160.63 -
Added line 455:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinarity|Transdisciplinarity]]'''
Added lines 550-552:


June 26, 2013, at 06:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 454:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Transdisciplinarity|Category:]]''' Transdisciplinarity
Added lines 549-551:


June 25, 2013, at 05:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 539-540 from:

to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development_life-cycle|Systems development life-cycle]]'''
Added lines 548-550:


June 24, 2013, at 06:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 428 from:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]''' en '''[[http://www.amazon.com/On-Time-Being-Martin-Heidegger/dp/0226323757|''On Time and Being'']]'''
to:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]''' & '''[[http://www.amazon.com/On-Time-Being-Martin-Heidegger/dp/0226323757|''On Time and Being'']]'''
Added lines 548-550:


June 24, 2013, at 06:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 428 from:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
to:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]''' en '''[[http://www.amazon.com/On-Time-Being-Martin-Heidegger/dp/0226323757|''On Time and Being'']]'''
Added lines 548-550:


June 24, 2013, at 06:40 AM by 86.83.160.63 -
Added line 428:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
Deleted line 434:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
Added line 454:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
Deleted line 468:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
Added lines 548-550:


June 24, 2013, at 01:48 AM by 86.83.160.63 -
Added line 454:
*'''[[goo:Principes|Principes]]''' (fundamentele '''[[goo:Waarden|Waarden]]''')
Added lines 548-550:


June 23, 2013, at 06:23 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 305-306 from:
Een '''[[wikipn:Open_systeem_%28systeemtheorie%29|open systeem]]''' wisselt met de omgeving '''Energie''', '''Materie''' en '''Informatie''' uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de filognosie vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
to:
Een '''[[wikipn:Open_systeem_%28systeemtheorie%29|open systeem]]''' wisselt met de omgeving '''Energie''', '''Materie''' en '''Informatie''' uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de '''[[goo:Filognosie|filognosie]]''' vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
Added line 359:
Added lines 547-548:

June 23, 2013, at 06:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
('''[[goo:Materialisme|Materialisme]]''') en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de filognostische zienswijzen noemen.
to:
('''[[goo:Materialisme|Materialisme]]''') en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de '''[[goo:Filognosie|filognostische]]''' zienswijzen noemen.
June 14, 2013, at 04:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 162 from:
Het '''ene leven''' staat in nauw verband met ''de ene'' wet die de wereld van het Zijn beheerst – '''karma'''. Exoterisch gezien is dit eenvoudig en letterlijk ‘handeling’, of liever een ‘gevolg-teweegbrengende oorzaak’. Esoterisch gezien is het echter met zijn vèrreikende morele gevolgen iets heel anders. Het is de onfeilbare '''[DrieDomeinen#Rec|wet van de vergelding]]'''. Men doet vergeefse moeite als men tegen degenen die niets weten over de werkelijke betekenis, de eigenschappen en het enorme belang van deze '''eeuwige onveranderlijke wet''', zegt dat geen theologische definitie van een persoonlijke godheid een beeld kan geven van dit onpersoonlijke, maar toch altijd aanwezige en actieve beginsel. Men kan het ook geen voorzienigheid noemen. Want de voorzienigheid verheugt zich bij de theïsten (in elk geval bij de protestantse christenen) in het bezit van een persoonlijk mannelijk geslacht, terwijl zij bij de rooms-katholieken een vrouwelijke macht is. ‘De goddelijke voorzienigheid matigt zijn zegeningen om een betere werking daarvan te verzekeren’, zegt Wogan ons. Inderdaad matigt ‘Hij’ ze, wat '''karma''', een geslachtloos beginsel, niet doet.\\
to:
Het '''ene leven''' staat in nauw verband met ''de ene'' wet die de wereld van het Zijn beheerst – '''karma'''. Exoterisch gezien is dit eenvoudig en letterlijk ‘handeling’, of liever een ‘gevolg-teweegbrengende oorzaak’. Esoterisch gezien is het echter met zijn vèrreikende morele gevolgen iets heel anders. Het is de onfeilbare '''[[DrieDomeinen#Rec|wet van de vergelding]]'''. Men doet vergeefse moeite als men tegen degenen die niets weten over de werkelijke betekenis, de eigenschappen en het enorme belang van deze '''eeuwige onveranderlijke wet''', zegt dat geen theologische definitie van een persoonlijke godheid een beeld kan geven van dit onpersoonlijke, maar toch altijd aanwezige en actieve beginsel. Men kan het ook geen voorzienigheid noemen. Want de voorzienigheid verheugt zich bij de theïsten (in elk geval bij de protestantse christenen) in het bezit van een persoonlijk mannelijk geslacht, terwijl zij bij de rooms-katholieken een vrouwelijke macht is. ‘De goddelijke voorzienigheid matigt zijn zegeningen om een betere werking daarvan te verzekeren’, zegt Wogan ons. Inderdaad matigt ‘Hij’ ze, wat '''karma''', een geslachtloos beginsel, niet doet.\\
Added line 252:
Added lines 546-547:

June 14, 2013, at 04:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 161-162 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap16.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 704):\\
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is '''KARMA'''.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap16.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 703/704):\\
Het '''ene leven''' staat in nauw verband met ''de ene'' wet die de wereld van het Zijn beheerst – '''karma'''. Exoterisch gezien is dit eenvoudig en letterlijk ‘handeling’, of liever een ‘gevolg-teweegbrengende oorzaak’. Esoterisch gezien is het echter met zijn vèrreikende morele gevolgen iets heel anders. Het is de onfeilbare '''[DrieDomeinen#Rec|wet van de vergelding]]'''. Men doet vergeefse moeite als men tegen degenen die niets weten over de werkelijke betekenis, de eigenschappen en het enorme belang van deze '''eeuwige onveranderlijke wet''', zegt dat geen theologische definitie van een persoonlijke godheid een beeld kan geven van dit onpersoonlijke, maar toch altijd aanwezige en actieve beginsel. Men kan het ook geen voorzienigheid noemen. Want de voorzienigheid verheugt zich bij de theïsten (in elk geval bij de protestantse christenen) in het bezit van een persoonlijk mannelijk geslacht, terwijl zij bij de rooms-katholieken een vrouwelijke macht is. ‘De goddelijke voorzienigheid matigt zijn zegeningen om een betere werking daarvan te verzekeren’, zegt Wogan ons. Inderdaad matigt ‘Hij’ ze, wat '''karma''', een geslachtloos beginsel, niet doet.\\
704:
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is '''KARMA'''.\\
Added line 251:
Added lines 545-546:

June 01, 2013, at 12:11 AM by 86.83.160.63 -
Added line 424:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Evgeny_Morozov|Evgeny Morozov]]''' ''To Save Everything'', Click Here: The Folly of Technological Solutionism
Added lines 543-545:


June 01, 2013, at 12:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 532-534 from:
to:
*'''[[http://en.wiktionary.org/wiki/solutionism|Solutionism]]'''

Added lines 542-544:


May 24, 2013, at 06:47 AM by 86.83.160.63 -
Added line 426:
*'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nstuurk.htm|Wim van den Dungen]]''' Naar een Stuurkundige Antropologie Genetisch & Eclectisch ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_D._MacLean|Paul D. MacLean]]''')
Added lines 540-542:


May 24, 2013, at 03:23 AM by 86.83.160.63 -
Added line 448:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy| Ludwig von Bertalanffy]]''' (1901 - 1972) '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory#General_systems_research_and_systems_inquiry|General Systems Theory]]''' (GST).
Added lines 539-541:


May 21, 2013, at 07:21 AM by 86.83.160.63 -
Added line 448:
*'''[[http://www.literaryparitantra.com/Ejournal/Systems_4_Malvika%20Gupta.pdf|Malvika Gupta]]''' An Evolution in Intellectual Thought: Systems Theory as a Dynamic and Holistic Method of Studying Literature
Added lines 538-540:


April 13, 2013, at 02:14 AM by 86.83.160.63 -
April 13, 2013, at 02:13 AM by 86.83.160.63 -
Added line 453:
*'''[[wikipn:Informatieasymmetrie|Informatieasymmetrie]]'''
Added lines 537-539:


March 23, 2013, at 02:59 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 453-454:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bifurcation_diagram|Bifurcation diagram]]''' (Broken symmetry)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Goldstone_boson|Goldstone boson]]''' (explicitly broken as well as spontaneously broken)
Added lines 536-538:


March 23, 2013, at 02:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 69 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/483816/1998/01/10/De-mythe-van-de-gebroken-werkelijkheid.dhtml|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid\\
Added line 249:
Added lines 534-535:

March 23, 2013, at 02:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 450-452 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking|Spontaneous symmetry breaking]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry_breaking|Symmetry breaking]]'''
*'''[[http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/483816/1998/01/10/De-mythe-van-de-gebroken-werkelijkheid.dhtml|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
Added lines 533-535:


March 22, 2013, at 02:48 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 424-425:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bohm|David Bohm]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Wholeness_and_the_Implicate_Order|''Wholeness and the Implicate Order'']]''' (''Heelheid en de impliciete orde'')
*'''[[http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/science-order-and-creativity-second-edition/1001004000954428/index.html|David Bohm & F. David Peat]]''' ''Science, Order and Creativity'' ('''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1989/mrtapr1989/chaos.html|recensie]]''')
Added lines 531-533:


March 22, 2013, at 02:24 AM by 86.83.160.63 -
Added line 446:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-similarity |Self-similarity]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot |Benoit Mandelbrot]]''')
Added lines 529-531:


March 22, 2013, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Added line 447:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
Deleted line 457:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
Added lines 528-530:


March 22, 2013, at 02:03 AM by 86.83.160.63 -
March 22, 2013, at 02:03 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 445-446:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory|Chaos theory]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_dimension |Fractal dimension]]''')
Deleted line 449:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
Added lines 528-530:


March 21, 2013, at 10:53 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 445-446:
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
*'''[[http://en.citizendium.org/wiki/Fractal|Fractal]]'''
Deleted lines 496-497:
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
*'''[[http://en.citizendium.org/wiki/Fractal|Fractal]]'''
Added lines 527-529:


March 21, 2013, at 10:52 AM by 86.83.160.63 -
Added line 423:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoit Mandelbrot]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fractal_Geometry_of_Nature|''The Fractal Geometry of Nature'']]'''
Added lines 527-529:


March 06, 2013, at 11:54 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 444 from:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (with the meaning of human "existence" or "presence" '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel|Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]''', fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
Added lines 526-528:


March 06, 2013, at 11:47 PM by 86.83.160.63 -
Added line 444:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein|Dasein]]''' (fundamental concept in the philosophy of life, the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]''' of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''')
Added lines 526-528:


Changed line 451 from:
*'''[[wiipn:Opt-insysteem|Opt-insysteem]]''' & '''[[wiipn:Opt-outsysteem|Opt-outsysteem]]'''
to:
*'''[[wikipn:Opt-insysteem|Opt-insysteem]]''' & '''[[wikipn:Opt-outsysteem|Opt-outsysteem]]'''
Deleted line 452:
Added lines 525-527:


Added lines 444-453:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[wikipn:Complex_adaptief_systeem|Complex adaptief systeem]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system|Complex system]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory|Systeemtheorie]]'''
*'''[[http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1356716/1277180/generieke-oplossingen-voor-generieke-problemen.html|J.C.J. (e.a.) Uijlenbroek]]''' Generieke oplossingen voor generieke problemen 'Toekomst Vaste Systeemontwikkeling' benadert maatwerk en standaard
*'''Harry Nijhof''' rapport ''Ontwikkelen van Bestuurlijke informatiesystemen en de Systeemintegratie'' (juli 1992)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems| System of systems]]'''
*'''[[wiipn:Opt-insysteem|Opt-insysteem]]''' & '''[[wiipn:Opt-outsysteem|Opt-outsysteem]]'''
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''

Changed lines 480-482 from:
*'''[[http://pt.domotica.net/Harold_Morowitz|Harold Morowitz]]''' (2)
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems| System of systems]]'''
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
to:
*''''[[http://pt.domotica.net/Harold_Morowitz|Harold Morowitz]]''' (2)
Deleted lines 495-496:
*'''Harry Nijhof''' rapport ''Ontwikkelen van Bestuurlijke informatiesystemen en de Systeemintegratie'' (juli 1992)
*'''[[wikipn:Complex_adaptief_systeem|Complex adaptief systeem]]'''
Deleted lines 510-513:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system|Complex system]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory|Systeemtheorie]]'''
*'''[[http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1356716/1277180/generieke-oplossingen-voor-generieke-problemen.html|J.C.J. (e.a.) Uijlenbroek]]''' Generieke oplossingen voor generieke problemen 'Toekomst Vaste Systeemontwikkeling' benadert maatwerk en standaard
Added lines 526-528:


Deleted line 1:
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
Added line 508:
*'''[[http://www.computable.nl/artikel/achtergrond/development/1356716/1277180/generieke-oplossingen-voor-generieke-problemen.html|J.C.J. (e.a.) Uijlenbroek]]''' Generieke oplossingen voor generieke problemen 'Toekomst Vaste Systeemontwikkeling' benadert maatwerk en standaard
Changed line 262 from:
'''Cybernetica'''\\
to:
'''[[6-Sociologie#Cyb|Cybernetica]]'''\\
Added line 298:
Added lines 524-525:

Changed line 494 from:
'''[[http://www.google.nl/search?q=cybernetische+model&hl=nl&biw=1280&bih=827&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxoITs_jEc6WOrD4jNUN&ved=0CD0QsAQ |Cybernetische model]]'''
to:
*'''[[http://www.google.nl/search?q=cybernetische+model&hl=nl&biw=1280&bih=827&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxoITs_jEc6WOrD4jNUN&ved=0CD0QsAQ |Cybernetische model]]'''
Added lines 523-525:


Added line 494:
'''[[http://www.google.nl/search?q=cybernetische+model&hl=nl&biw=1280&bih=827&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oxoITs_jEc6WOrD4jNUN&ved=0CD0QsAQ |Cybernetische model]]'''
Added lines 523-525:


Added line 444:
*'''[[wikipn:Metamodel_%28neuro-lingu%C3%AFstisch_programmeren%29|Metamodel]]''' (neuro-linguïstisch programmeren)
Added lines 522-524:


Changed line 16 from:
->'''[[wikipn:Martin Heidegger|Martin Heidegger]]:''' ''De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in?De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.''\\
to:
->'''[[wikipn:Martin Heidegger|Martin Heidegger]]:''' ''De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in? De %blue%cybernetica%black%. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.''\\
Changed line 446 from:
*'''http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity|Neuroplasticity]]'''
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity|Neuroplasticity]]'''
Added lines 521-523:


Added line 446:
*'''http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity|Neuroplasticity]]'''
Added lines 521-523:


Added lines 444-445:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_pathway|Neural pathway]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Two-streams_hypothesis|Two-streams hypothesis]]'''
Added lines 520-522:


Added lines 444-448:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/dissemination/groups-archive/vzw_worldviews/publications/vanbelle-emerg.html|Hubert Van Belle]]''' Emergentie Realiteit of fictie?
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/dissemination/groups-archive/vzw_worldviews/publications/vanbelle-emergentie.html|Hubert Van Belle]]''' Definities van emergentie
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views (Hubert Van Belle)
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-werkelijkheid.html|Hubert Van Belle]]''' Modellen van de gelaagde werkelijkheid
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/kirchhoff.pdf|Hubert Van Belle]]''' Afleiding van de wetten van Kirchhoff uit symmetrieën
Changed line 464 from:
*'''[[http://www.theosofie.net/impuls/2011/prometheus.html| Henry T. Edge]]''' De mythe van Prometheus
to:
*'''[[http://www.theosofie.net/impuls/2011/prometheus.html|Henry T. Edge]]''' De mythe van Prometheus
Deleted lines 466-468:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views (Hubert Van Belle)
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-werkelijkheid.html|Hubert Van Belle]]''' Modellen van de gelaagde werkelijkheid
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/kirchhoff.pdf|Hubert Van Belle]]''' Afleiding van de wetten van Kirchhoff uit symmetrieën
Added lines 518-520:


Changed line 24 from:
'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte|Fichte]]''', de Duitse filosoof, onderscheidde het zijn ('''Sein''') als het ene, dat we alleen kennen door het bestaan ('''Dasein''') als het veelvoudige. Deze opvatting is door en door hermetisch. De ‘ideale vormen’ zijn de '''[[Archetypen|archetypische of vormgevende ideeën van de neoplatonisten; de eeuwige en subjectieve voorstellingen van de dingen die in de goddelijke geest bestaan vóór het ‘worden’’ (blz. 134).
to:
'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte|Fichte]]''', de Duitse filosoof, onderscheidde het zijn ('''Sein''') als het ene, dat we alleen kennen door het bestaan ('''Dasein''') als het veelvoudige. Deze opvatting is door en door hermetisch. De ‘ideale vormen’ zijn de '''[[Archetypen|archetypische]]''' of vormgevende ideeën van de neoplatonisten; de eeuwige en subjectieve voorstellingen van de dingen die in de goddelijke geest bestaan vóór het ‘worden’’ (blz. 134).
Added lines 23-25:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/introductietotgl/introductietotgl.pdf|H.P. Blavatsky]]'''  ''Een introductie tot De Geheime Leer'' (p. 50):\\
'''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte|Fichte]]''', de Duitse filosoof, onderscheidde het zijn ('''Sein''') als het ene, dat we alleen kennen door het bestaan ('''Dasein''') als het veelvoudige. Deze opvatting is door en door hermetisch. De ‘ideale vormen’ zijn de '''[[Archetypen|archetypische of vormgevende ideeën van de neoplatonisten; de eeuwige en subjectieve voorstellingen van de dingen die in de goddelijke geest bestaan vóór het ‘worden’’ (blz. 134).

Added lines 23-25:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dasein |Dasein]]'''
is a fundamental concept in the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Existential_philosophy|existential philosophy]]'''  of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]'''  particularly in his magnum opus '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Being_and_Time|''Being and Time'']]'''. Heidegger uses the expression ''dasein'' to refer to the experience of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Being|''being'']]''' that is peculiar to human beings.

Changed line 418 from:
*'''[[wikpn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikpn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
to:
*'''[[wikipn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikipn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
Added lines 510-512:


Added line 418:
*'''[[wikpn:Martin_Heidegger|Martin Heidegger]]''' '''[[wikpn:Zijn_en_Tijd|''Zijn en Tijd'']]'''
Added lines 510-512:


Added line 443:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Crossover|Crossover]]'''
Added lines 509-511:


Added line 440:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectedness|Oneness]]'''
Added line 442:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Interconnectivity|Interconnectivity]]'''
Added lines 508-510:


Added lines 152-153:
Terwijl de christenen wordt geleerd dat de menselijke ziel een ademtocht van God is – door hem geschapen om eeuwig voort te bestaan, d.w.z. met een begin, '''''maar zonder einde''''' (en daarom mag de ziel nooit eeuwig worden genoemd) – zegt de occulte leer: ‘'''''Niets wordt geschapen, maar het wordt slechts omgevormd'''''. Niets kan zich in dit heelal manifesteren – van een hemellichaam tot een vage snelle gedachte – wat niet al in het heelal aanwezig was. Alles op het subjectieve gebied is een eeuwig ZIJN, zoals alles op het objectieve gebied een ''steeds worden'' is, want het is vergankelijk.’\\
De monade – inderdaad een ‘ondeelbaar ding’, zoals deze door Good werd omschreven, die het woord niet de huidige betekenis gaf – wordt hier weergegeven als de ''ātman'' in vereniging met de ''buddhi'' en het hogere manas. Deze drie-eenheid is één en eeuwig, want de laatstgenoemde worden na de beëindiging van al het voorwaardelijke en ''bedrieglijke'' leven in het eerstgenoemde opgenomen.\\
Added line 243:
Added lines 506-507:

July 20, 2012, at 01:41 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 348-349:
'''[[5-1DanMillman#Inl|Het idee van]]''' '''[[wikipn:Geprestabiliseerde_harmonie|geprestabiliseerde harmonie]]''' (in het Duits ''prästabilierte Harmonie'') is bedacht door de Duitse filosoof '''[[5-1DanMillman#Inl|Gottfried Wilhelm Leibniz]]'''. Het biedt een verklaring voor het lichaam-geestprobleem.
Added line 410:
Added lines 503-504:

July 20, 2012, at 01:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 347 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']], [[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfregulering2#Zel|Zelfregulering]])
Added line 407:
Added lines 500-501:

July 20, 2012, at 04:53 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 411-415:
*'''[[http://books.google.nl/books/about/Die_%C3%9Cberwindung_des_Materialismus.html?id=FpL0cgWzU2MC&redir_esc=y|Hans Driesch]]''' ''Die Überwindung des Materialismus''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Polkinghorne |John Polkinghorne]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Questions_of_Truth|''Questions of Truth'']]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins|Richard Dawkins]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Delusion|''The God Delusion'']]'''
*'''[[http://richarddawkins.net/|Richard Dawkins]]''' ''God als misvatting''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Duane_Elgin|Duane Elgin]]''' '''[[http://www.ankh-hermes.nl/duane-elgin-het-levende-universum.html|''Het levende universum'']]'''
Added lines 499-501:


July 20, 2012, at 04:36 AM by 86.83.160.63 -
Added line 426:
*'''[[wikipn:Historisch_materialisme|Historisch materialisme]]'''
Added lines 494-496:


July 16, 2012, at 03:44 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 425 from:
*'''[[wikipn:Duits_idealisme|Duits idealisme]]'''
to:
*'''[[wikipn:Duits_idealisme|Duits idealisme]]''' (Hegel, Immanuel Kant, Fichte, Schelling, Jacobi, Reinhold en Schleiermacher)
Added lines 493-495:


July 16, 2012, at 03:41 AM by 86.83.160.63 -
Added line 425:
*'''[[wikipn:Duits_idealisme|Duits idealisme]]'''
Added lines 493-495:


July 16, 2012, at 02:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel, '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]'''. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' ('''[[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]]''', '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|tijd-as]]''') in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
to:
%blue%Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel, '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]'''. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' ('''[[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]]''', '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|tijd-as]]''') in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
July 15, 2012, at 04:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' ('''[[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]]''', '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|tijd-as]]''') in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel, '''[[Werkelijkheid|éne werkelijkheid]]'''. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' ('''[[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]]''', '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|tijd-as]]''') in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
July 15, 2012, at 03:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' ('''[[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]]''', '''[[4-7StandaardmodelEnDeWerkelijkheid#Com|tijd-as]]''') in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
July 10, 2012, at 12:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 349-350 from:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics|Second-order cybernetics]]''', also known as the cybernetics of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics|cybernetics]]''', investigates the construction of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_model|models]]'''  of cybernetic '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|systems]]'''. It investigates cybernetics with awareness that the investigators are part of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|system, and of the importance of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-reference|self-referentiality]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization|self-organizing]]''', the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Subject%E2%80%93object_problem|subject–object problem]]''', etc. Investigators of a system can never see how it works by standing outside it because the investigators are always engaged cybernetically with the system being observed; that is, when investigators observe a system, they affect and are affected by it.
to:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics|Second-order cybernetics]]''', also known as the cybernetics of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics|cybernetics]]''', investigates the construction of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_model|models]]'''  of cybernetic '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|systems]]'''. It investigates cybernetics with awareness that the investigators are part of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|system]]''', and of the importance of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-reference|self-referentiality]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization|self-organizing]]''', the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Subject%E2%80%93object_problem|subject–object problem]]''', etc. Investigators of a system can never see how it works by standing outside it because the investigators are always engaged cybernetically with the system being observed; that is, when investigators observe a system, they affect and are affected by it.
Added line 406:
Added lines 492-493:

July 10, 2012, at 12:31 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 349-350:
'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics|Second-order cybernetics]]''', also known as the cybernetics of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics|cybernetics]]''', investigates the construction of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_model|models]]'''  of cybernetic '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|systems]]'''. It investigates cybernetics with awareness that the investigators are part of the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System|system, and of the importance of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-reference|self-referentiality]]''', '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Self-organization|self-organizing]]''', the '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Subject%E2%80%93object_problem|subject–object problem]]''', etc. Investigators of a system can never see how it works by standing outside it because the investigators are always engaged cybernetically with the system being observed; that is, when investigators observe a system, they affect and are affected by it.
Added line 405:
Added lines 491-492:

July 10, 2012, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 348-350:
%rfloat width=200px%Attach:Sosy.jpg
The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologist |anthropologists]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson |Gregory Bateson]]''' and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead |Margaret Mead]]''' contrasted first and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics |Second-order cybernetics]]''' with this diagram in an interview in 1973.
|| ||
Added line 402:
Added lines 488-489:

July 10, 2012, at 12:22 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 283-285 from:
%rfloat width=200px%Attach:Sosy.jpg
The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologist |anthropologists]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson |Gregory Bateson]]''' and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead |Margaret Mead]]''' contrasted first and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics |Second-order cybernetics]]''' with this diagram in an interview in 1973.

to:
Added line 288:
Added lines 484-485:

July 10, 2012, at 12:19 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 284-285:
The '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropologist |anthropologists]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson |Gregory Bateson]]''' and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead |Margaret Mead]]''' contrasted first and '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Second-order_cybernetics |Second-order cybernetics]]''' with this diagram in an interview in 1973.
Deleted lines 289-294:


|| ||


Added lines 485-486:

July 10, 2012, at 12:10 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 283 from:
%rfloat width=500px%Attach:Sosy.jpg
to:
%rfloat width=200px%Attach:Sosy.jpg
Changed lines 290-292 from:


to:
|| ||


Added lines 489-490:

July 10, 2012, at 12:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 283 from:
%rfloat width=500px%Attach:Syso.jpg
to:
%rfloat width=500px%Attach:Sosy.jpg
Added line 292:
Added lines 488-489:

July 10, 2012, at 12:08 PM by 86.83.160.63 -
Added line 283:
%rfloat width=500px%Attach:Syso.jpg
Added line 291:
Added lines 487-488:

June 26, 2012, at 11:58 PM by 86.83.160.63 -
Added line 418:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory|Informatietheorie]]''' ('''[[wikipn:Entropie_%28informatietheorie%29|Entropie]]''' )
Added lines 485-487:


June 21, 2012, at 11:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 295-296 from:
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme stabiliteit creëert. Een '''[[6-Sociologie#Bin|tipje van de sluier]]''' wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
to:
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme '''[[DrieDomeinen#Har|harmonie]]''' creëert. Een '''[[6-Sociologie#Bin|tipje van de sluier]]''' wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
Added line 346:
Added lines 484-485:

June 09, 2012, at 11:01 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 420-423:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound| Ultrasound]]'''
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/zomer2007/golven.html|Ad J. van Dijk]]''' Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën
*'''[[wikipn:Neurofeedback|Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback|Engelse versie]]'''
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' (startpagina)
Deleted lines 439-443:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound| Ultrasound]]'''
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/zomer2007/golven.html|Ad J. van Dijk]]''' Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën
*'''[[wikipn:Neurofeedback|Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback|Engelse versie]]'''
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback| Biofeedback]]'''
Added lines 483-485:


June 09, 2012, at 10:58 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 420-421:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback|Biofeedback]]'''
*'''[[wikipn:Bioresonantie|Bioresonantie]]'''
Added lines 484-486:


May 16, 2012, at 11:13 PM by 86.83.160.63 -
Added line 417:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_theory|Complexity theory]]'''
Added lines 482-484:


April 09, 2012, at 07:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 99 from:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), ['''Vuur''']             
to:
*'''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Inl|Plasma]]''' (p), ['''Vuur''']             
Added line 240:
Added lines 481-482:

April 07, 2012, at 02:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 153 from:
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
to:
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de '''wisselwerking van krachten'''  ('''[[Aions-Aeonen-Eonen|Wederkerigheid]]''') wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Added line 239:
Added lines 480-481:

April 03, 2012, at 11:58 PM by 86.83.160.63 -
Added line 415:
*'''[[wikipn:Systeemtherapie|Relatietherapie]]'''
Added lines 479-481:


April 03, 2012, at 07:37 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 363 from:
'''Trekkermechanisme''' ('''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''')\\
to:
'''Trekkermechanisme''' ('''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''', '''[[wikipn:Neurale_plasticiteit|Neurale plasticiteit]]''')\\
Added line 396:
Added lines 478-479:

Changed line 295 from:
Volgens een in de systeemleer bekende regel '''[[wikipn:Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’.\\
to:
Volgens een in de systeemleer bekende regel '''[[wikipn:Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Zaa|‘Zaaien en Oogsten’]]''', is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’.\\
Added line 343:
Added lines 477-478:

Changed line 295 from:
Volgens een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’.\\
to:
Volgens een in de systeemleer bekende regel '''[[wikipn:Garbage_in,_garbage_out|‘Garbage in - garbage out’]]''', voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’.\\
Added line 342:
Added lines 476-477:

Changed line 240 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[Ether-paradigma]], [[5D-concept#Com|Complementariteit]])
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Seculier en Regulier]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[Ether-paradigma]], [[5D-concept#Com|Complementariteit]])
Added line 287:
Added lines 475-476:

Changed lines 465-466 from:
to:
*'''[[http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/nl/Well-formed_formula|WFF]]''' (uitgesproken „wiff“ of „wuff“) Goed gevormde formule
Deleted lines 473-530:

Changed lines 69-70 from:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 65):\\
to:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').\\
'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' boek ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 65):\\
Added line 238:
Added lines 473-474:

Added line 69:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Inl|Gulden snede]]''' en getallen van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci|Fibonacci]]''' ('''[[wikipn:Spiraal|Spiraal]]''').
Changed lines 73-74 from:
Ze voldoet aan d = ½ * 'wortel van 5' (2,236) + ½ = 1,618
to:
Ze voldoet aan d = ½ * 'wortel van 5' (2,236) + ½ = 1,618\\
66: Een variant van de Gulden snede spiraal is de Fibonacci-spiraal.

Added line 237:
Added lines 472-473:

Deleted lines 22-25:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|ziel]]''' (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. Tegenover het idealisme van Hegel staat het realisme ('''[[goo:Materialisme|materialisme]]''') van Marx. 

De tegenstelling '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29#Materialisme-idealisme|'Materialisme-Idealisme']]''' is een fundamentele scheiding der geesten. In zijn meest principiële vorm wil het zeggen, dat de Materialistische wetenschap alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) accepteert en de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie beschouwt, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat, dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.

Changed line 24 from:
Ook Nietzsche, goedevoornemensfilosoof bij uitstek, zou vermoedelijk de vloer aanvegen met iedereen die zich voorneemt zijn denkgroef dood te botoxen, want waarom neemt iemand zich zoiets voor? Omdat je met een gerimpeld hoofd een mislukkeling bent? Welnee: omdat de norm nu eenmaal glad en mooi is en omdat niemand graag van de norm afwijkt. Maar wie zich volgzaam aan de massa aanpast, is een sukkel, want hij is niet langer de '''‘stuurman van zijn bestaan’''', iets waar je volgens
to:
Ook '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme#Nie|Nietzsche]]''', goedevoornemensfilosoof bij uitstek, zou vermoedelijk de vloer aanvegen met iedereen die zich voorneemt zijn denkgroef dood te botoxen, want waarom neemt iemand zich zoiets voor? Omdat je met een gerimpeld hoofd een mislukkeling bent? Welnee: omdat de norm nu eenmaal glad en mooi is en omdat niemand graag van de norm afwijkt. Maar wie zich volgzaam aan de massa aanpast, is een sukkel, want hij is niet langer de '''‘stuurman van zijn bestaan’''', iets waar je volgens
Added lines 27-30:

De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|ziel]]''' (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. Tegenover het idealisme van Hegel staat het realisme ('''[[goo:Materialisme|materialisme]]''') van Marx. 

De tegenstelling '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29#Materialisme-idealisme|'Materialisme-Idealisme']]''' is een fundamentele scheiding der geesten. In zijn meest principiële vorm wil het zeggen, dat de Materialistische wetenschap alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) accepteert en de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie beschouwt, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat, dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.
Added lines 26-30:

'''Beter is mijn ideaal''' ('''[[http://www.volkskrant.nl/vk-online/VK/20120103___/VKN02_004/vkn_20120103_sectionVKN02_page004.pdf|Wilma de Rek]]''' Volkskrant 3 januari 2012)\\
Ook Nietzsche, goedevoornemensfilosoof bij uitstek, zou vermoedelijk de vloer aanvegen met iedereen die zich voorneemt zijn denkgroef dood te botoxen, want waarom neemt iemand zich zoiets voor? Omdat je met een gerimpeld hoofd een mislukkeling bent? Welnee: omdat de norm nu eenmaal glad en mooi is en omdat niemand graag van de norm afwijkt. Maar wie zich volgzaam aan de massa aanpast, is een sukkel, want hij is niet langer de '''‘stuurman van zijn bestaan’''', iets waar je volgens
Nietzsche altijd naar moet streven.\\
‘Er is in de natuur geen saaier en weerzinwekkender schepsel dan de mens die voor zijn genie uit de weg is gegaan en nu naar rechts en naar links, naar achteren en naar alle kanten gluurt. Men mag zo iemand ten slotte niet eens meer bekritiseren, want hij is alleen maar een buitenkant zonder kern, een halfvergaan, opgeverfd, wijduitstaand gewaad, een uitgedost spook, dat geen angst, laat staan medelijden kan opwekken.’
Changed line 279 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]], [[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Akasha-veld]])
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]], [[Meta-leren]], [[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Akasha-veld]])
Added line 331:
Added lines 464-465:

Changed line 231 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Ether-paradigma]], [[5D-concept#Com|Complementariteit]])
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[Ether-paradigma]], [[5D-concept#Com|Complementariteit]])
Added line 277:
Added lines 463-464:

Changed line 331 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
Added line 381:
Added lines 462-463:

Changed line 331 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
Added line 380:
Added lines 461-462:

Changed line 231 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Ether-paradigma]])
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Ether-paradigma]], [[5D-concept#Com|Complementariteit]])
Added line 276:
Added lines 460-461:

Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten van een '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Get|Kubus]]''' ('''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Inl|Ruimte]]''') brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten brengen de kwantitatieve as, kwalitatieve as en de verticale as in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten brengen de '''kwantitatieve as''', '''kwalitatieve as''' en de '''verticale as''' in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
Changed line 20 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen. De drie aanzichten brengen de kwantitatieve as, kwalitatieve as en de verticale as in het '''[[Kompaskwadrant#Inl|Kompaskwadrant]]''' tot uitdrukking.
Changed line 22 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Zaaien en Oogsten']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|Zaaien - Oogsten]], [[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade = 5e Dimensie]]) 
Changed line 22 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten|'Zaaien en Oogsten']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
Changed lines 274-281 from:to:
Het '''[[2-2TijdEnSymmetrie2#Sam|complementariteitsprincipe]]''' komt in de wisselwerking, tussen de '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Tri|’Invoer en Uitvoer’]]''' en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren.
Added lines 459-460:

Changed line 376 from:
Met behulp van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|systeembenadering]]''' wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ook|wederkerigheid]]''' in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
to:
Met behulp van de systeemtheorie wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ook|wederkerigheid]]''' in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
Added line 384:
Added lines 465-466:

Changed lines 350-351 from:
De systeembenadering is evenzeer relevant voor het onderzoek en de daaruit volgende probleemstelling als voor het ontwerpen van een nieuwe visie, die een kader biedt voor het nemen van de gewenste beslissingen.
to:
De '''[[wikipn:Systeemtheorie|systeemtheorie]]''' is evenzeer relevant voor het onderzoek en de daaruit volgende probleemstelling als voor het ontwerpen van een nieuwe visie, die een kader biedt voor het nemen van de gewenste beslissingen.
Added line 383:
Added lines 464-465:

Changed line 13 from:
![-Systeembenadering en Spiegelsymmetrie-]
to:
![-Systeemtheorie en Spiegelsymmetrie-]
Changed lines 454-455 from:
to:
*'''[[http://theorderoftime.com/ned/kunst/valse_vereniging-democratie2.0.html|Democratie]]'''
Added lines 463-465:


Changed line 23 from:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|ziel]]''' (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. Tegenover het idealisme van Hegel staat het realisme (materialisme) van Marx. 
to:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|ziel]]''' (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. Tegenover het idealisme van Hegel staat het realisme ('''[[goo:Materialisme|materialisme]]''') van Marx. 
Added line 401:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_symmetry|Gebroken symmetrie]]'''
Added lines 462-464:


Added line 401:
*'''[[http://www.theosofie.net/impuls/2011/prometheus.html| Henry T. Edge]]''' De mythe van Prometheus
Added lines 461-463:


Changed lines 60-64 from:
Volgens '''[[wikipn: Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Mandelbrot]]''' hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek '''[[http://www.cst.cmich.edu/users/piate1kl/MTH_553_F07/Fractals.pdf|''The Fractal Geometry of Nature'']]''' uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.

De '''[[wikipn:Koch-kromme|kromme van Koch]]''' (1904), die naarmate ze uitbreidt steeds fijner wordt is geschikt voor het onderzoek van kustlijnen (recursieve fractal).
to:
Volgens '''[[wikipn: Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Mandelbrot]]''' hangt de lengte van een '''kustlijn''' af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de '''kustlijn''' weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer. Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een '''kustlijn''' niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek '''[[http://www.cst.cmich.edu/users/piate1kl/MTH_553_F07/Fractals.pdf|''The Fractal Geometry of Nature'']]''' uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.

De '''[[wikipn:Koch-kromme|kromme van Koch]]''' (1904), die naarmate ze uitbreidt steeds fijner wordt is geschikt voor het onderzoek van '''kustlijnen''' (recursieve fractal).
Added line 229:
Added lines 460-461:

Added lines 63-64:
De '''[[wikipn:Koch-kromme|kromme van Koch]]''' (1904), die naarmate ze uitbreidt steeds fijner wordt is geschikt voor het onderzoek van kustlijnen (recursieve fractal).
Added line 229:
Added lines 460-461:

July 17, 2011, at 10:31 PM by 86.83.160.63 -
Added line 383:
*'''[[http://brasil.indymedia.org/media/2011/03//487932.pdf|Prometheus]]''' ''Burgerlijke'' en ''vrijheden'' gaan helaas niet samen.
Added lines 457-459:


June 27, 2011, at 09:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 284-285 from:
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme stabiliteit creëert. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
to:
In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme stabiliteit creëert. Een '''[[6-Sociologie#Bin|tipje van de sluier]]''' wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel.
Added line 331:
Added lines 456-457:

June 27, 2011, at 08:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 312 from:
%rfloat width=240px%Attach:Ipo.jpg
to:
%rfloat width=220px%Attach:Ipo.jpg
Added line 330:
Added lines 455-456:

June 27, 2011, at 07:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 312 from:
%rfloat width=200px%Attach:Ipo.jpg
to:
%rfloat width=240px%Attach:Ipo.jpg
Added line 329:
Added lines 454-455:

June 27, 2011, at 07:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 312 from:
%rfloat width=300px%Attach:Ipo.jpg
to:
%rfloat width=200px%Attach:Ipo.jpg
Added line 328:
Added lines 453-454:

June 27, 2011, at 07:58 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 280-281:
Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]''' geeft een beeld hoe de informatie opslag in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld |Akasha-veld]]''' plaats heeft.
Added lines 312-314:
%rfloat width=300px%Attach:Ipo.jpg
Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]''' geeft een beeld hoe de informatie opslag in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld |Akasha-veld]]''' plaats heeft.

Deleted line 324:
Deleted lines 327-336:

Added lines 452-453:

June 27, 2011, at 07:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 281-282 from:
Het '''[[wikipn:IPO_Model|IPO model]]''' geeft een beeld hoe de informatie opslag in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld |Akasha-veld]]''' plaats heeft.
to:
Het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]''' geeft een beeld hoe de informatie opslag in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld |Akasha-veld]]''' plaats heeft.
Added line 337:
Added lines 462-463:

June 27, 2011, at 07:49 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 281-282 from:
to:
Het '''[[wikipn:IPO_Model|IPO model]]''' geeft een beeld hoe de informatie opslag in het '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld |Akasha-veld]]''' plaats heeft.
Added line 336:
Added lines 461-462:

June 27, 2011, at 03:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 39 from:
In het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]''' wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
to:
In het TOTE-model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
June 27, 2011, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model ('''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').\\
to:
'''[[6-Sociologie#Bin|Voor het bereiden]]''' van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Kom|''Essenties van NLP'']]''' (p. 88, 92) het TOTE-model ('''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').\\
June 27, 2011, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 34-35 from:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model ('''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]'''). 
to:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model ('''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').\\
June 26, 2011, at 11:14 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 244-245 from:
'''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) gebruiken voor het bereiden van een maaltijd het TOTE-model ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]'''). De systeembenadering gaat wel uit van de vraagstelling welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
to:

Het basismodel van de '''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|cybernetica]]''' past de vraagstelling toe welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
Added line 279:
Added lines 460-461:

June 26, 2011, at 11:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model {'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').
to:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model ('''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').
June 26, 2011, at 11:09 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het ('''[[TOTE-modelhttp://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO Model]]''').
to:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model {'''[[http://nl.wikipedia.org/wiki/Cybernetica|Cybernetica]]''').
June 26, 2011, at 10:57 PM by 86.83.160.63 -
June 26, 2011, at 10:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 36 from:
Voor het bereiden van een maaltijd wordt in dit geval van het principe van de Triade gebruik gemaakt. De maatijd het 'Wat' staat tegenover het gebruik van de kookpan het 'Hoe'. de schakel tussen wat en hoe is het recept.\\
to:
Voor het bereiden van een maaltijd wordt in dit geval van het principe van de '''Triade''' gebruik gemaakt. De maatijd het 'Wat' staat tegenover het gebruik van de kookpan het 'Hoe'. de schakel tussen wat en hoe is het recept.\\
June 26, 2011, at 10:52 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 244-245 from:
'''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) gebruiken voor het bereiden van een maaltijd het TOTE-model (http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model). De systeembenadering gaat wel uit van de vraagstelling welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
to:
'''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) gebruiken voor het bereiden van een maaltijd het TOTE-model ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]'''). De systeembenadering gaat wel uit van de vraagstelling welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
Added line 277:
Added lines 458-459:

June 26, 2011, at 10:50 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 34-35:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het ('''[[TOTE-modelhttp://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO Model]]''').
Changed lines 40-42 from:
In het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO-model]]''' wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken.  

Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model.
 
to:
In het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO model]]''' wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
June 26, 2011, at 10:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 244-245 from:
'''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) gebruiken voor het bereiden van een maaltijd het TOTE-model. De systeembenadering gaat wel uit van de vraagstelling welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
to:
'''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) gebruiken voor het bereiden van een maaltijd het TOTE-model (http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model). De systeembenadering gaat wel uit van de vraagstelling welke middelen, Hoe (Invoer), Wanneer (Verwerking), Wat (Uitvoer) en  Waarom (Besturing) hiertoe ter beschikking moeten worden gesteld. Het gedrag van een systeem kan aan de hand van deze vier soorten variabelen en relaties daartussen worden beschreven. De besturingsvariabelen zorgen voor het beheersen van het systeem. Er vindt op basis van de aan de uitvoer gestelde eisen een regelmatige terugkoppeling plaats.
Added line 276:
Added lines 457-458:

June 26, 2011, at 10:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 38 from:
In het TOTE-model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
to:
In het '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/IPO_Model|IPO-model]]''' wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
May 28, 2011, at 10:35 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 224-225 from:
'''[[wikipn:http://theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Eng/Vyâsadeva|Vyâsadeva]]''' stelde de '''[[wikipn: Veda%27s|Veda's]]''' samen, die ook wel bekend staan als de '''[[wikipn:Sruti|''S'ruti'']]'''.
to:
'''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Eng/Vyasadeva|Vyâsadeva]]''' stelde de '''[[wikipn: Veda%27s|Veda's]]''' samen, die ook wel bekend staan als de '''[[wikipn:Sruti|''S'ruti'']]'''.
Deleted line 227:
Added lines 456-457:

May 27, 2011, at 07:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 448-449 from:
to:
*'''[[wikipn:Convergente_evolutie|Convergente evolutie]]'''
Deleted lines 456-467:May 20, 2011, at 02:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 335-339:
%rfloat width=550Px%Attach:Sam.jpg
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|3. FLUXMAXIMALISATIE]]''' EN ATTRACTOREN IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE\\
De hiërarchische opbouw van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
''Transities in de evolutie leiden tot een hiërarchie van evolutieniveau’s'':
|| ||
Added line 380:
Added lines 456-457:

May 20, 2011, at 02:35 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 230-234:
%rfloat width=550Px%Attach:Sam.jpg
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|3. FLUXMAXIMALISATIE]]''' EN ATTRACTOREN IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE\\
De hiërarchische opbouw van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
''Transities in de evolutie leiden tot een hiërarchie van evolutieniveau’s'':
|| ||
Added line 276:
Added lines 450-451:

May 20, 2011, at 02:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 232-233 from:
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
to:
'''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|3. FLUXMAXIMALISATIE]]''' EN ATTRACTOREN IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE\\
De hiërarchische opbouw
van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
Added line 280:
Added lines 454-455:

May 20, 2011, at 02:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 231-234 from:
to:
%rfloat width=550Px%Attach:Sam.jpg
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
''Transities in de evolutie leiden tot een hiërarchie van evolutieniveau’s'':
|| ||
Deleted line 235:
Added line 278:
Added lines 452-453:

May 20, 2011, at 02:28 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 352-355:
%rfloat width=550Px%Attach:Sam.jpg
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
''Transities in de evolutie leiden tot een hiërarchie van evolutieniveau’s'':
|| ||
Deleted lines 373-374:

Added lines 449-450:

May 19, 2011, at 10:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 22 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis_mundi]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis mundi]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
May 19, 2011, at 10:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 22-23 from:

!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[Kompaskwadrant#Inl|Axis_mundi]], [[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
May 18, 2011, at 12:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 355 from:
De '''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/samenvatting.htm|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
to:
De '''[[2-2-1SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Spi|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
Deleted line 356:
Deleted line 357:
May 10, 2011, at 07:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 237 from:
Het cyclisch gedrag van deze processen leidt niet enkel tot de ontwikkeling van een hiërarchie in de processen, doch draagt ook bij tot de complexiteit en stabiliteit. Bovendien worden vele van deze cycli zelfversnellend of autokatalytisch. Een verklaring voor dit autokatalytisch cyclisch gedrag is in veel gevallen het volgende : één van de reactieproducten van het proces, wordt ook de "voeding" van een andere stap in het proces. Als gevolg hiervan wordt de voeding als het ware in het proces "gezogen", komt er een hogere toevoer van voeding in het proces en wordt het proces verneld.
to:
Het cyclisch gedrag van deze processen leidt niet enkel tot de ontwikkeling van een hiërarchie in de processen, doch draagt ook bij tot de complexiteit en stabiliteit. Bovendien worden vele van deze cycli zelfversnellend of autokatalytisch. Een verklaring voor dit '''[[VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Top|autokatalytisch]]''' cyclisch gedrag is in veel gevallen het volgende : één van de reactieproducten van het proces, wordt ook de "voeding" van een andere stap in het proces. Als gevolg hiervan wordt de voeding als het ware in het proces "gezogen", komt er een hogere toevoer van voeding in het proces en wordt het proces verneld.
Added line 276:
Added lines 458-459:

May 10, 2011, at 07:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 399-400 from:
*'''[[http://www.eoht.info/page/Harold+Morowitz|Harold Morowitz]]''' 
to:
*'''[[http://www.eoht.info/page/Harold+Morowitz|Harold Morowitz]]''' (1) 
*'''[[http://pt.domotica.net/Harold_Morowitz|Harold Morowitz]]''' (2)
Deleted lines 456-466:


May 10, 2011, at 07:11 AM by 86.83.160.63 -
Added line 236:
'''[[http://www.eoht.info/page/Harold+Morowitz|Morowitz]]''' heeft reeds in 1968 aangetoond dat als een stroom van energie door een systeem leidt, dit uiteindelijk zal resulteren in een cyclische stroom : dit is bekend als het '''Theorema van Morowitz'''.\\
Added line 275:
Added lines 456-457:

May 10, 2011, at 07:09 AM by 86.83.160.63 -
Added line 397:
*'''[[http://www.eoht.info/page/Harold+Morowitz|Harold Morowitz]]''' 
Added lines 454-456:


May 10, 2011, at 07:05 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 236-237:
Het cyclisch gedrag van deze processen leidt niet enkel tot de ontwikkeling van een hiërarchie in de processen, doch draagt ook bij tot de complexiteit en stabiliteit. Bovendien worden vele van deze cycli zelfversnellend of autokatalytisch. Een verklaring voor dit autokatalytisch cyclisch gedrag is in veel gevallen het volgende : één van de reactieproducten van het proces, wordt ook de "voeding" van een andere stap in het proces. Als gevolg hiervan wordt de voeding als het ware in het proces "gezogen", komt er een hogere toevoer van voeding in het proces en wordt het proces verneld.
De vorming van cycli is daarom een zeer belangrijke stap in de toename van complexiteit en de vorming van '''emergente''' eigenschappen in Beta-processen.\\
Changed lines 239-240 from:
Het is duidelijk dat het toenemend aantal terugkoppelingen in de evolutiestroom tot een zelfversnellend of autokatalisch proces leidt : het is een vicieuze cirkel die steeds sneller draait en bovendien leidt tot additionele emergente niveau’s in de evolutie.
to:
Het is duidelijk dat het toenemend aantal terugkoppelingen in de evolutiestroom tot een zelfversnellend of autokatalisch proces leidt : het is een vicieuze cirkel die steeds sneller draait en bovendien leidt tot additionele '''emergente''' niveau’s in de evolutie.
Deleted lines 273-276:Added lines 453-454:

May 06, 2011, at 12:24 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 67 from:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Gulden snede]]''' is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, '''[[wikipn:Phi|Phi]]''' genaamd (spreek uit als fi).\\
to:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Gulden snede]]''' is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Phi|Phi]]''' genaamd (spreek uit als fi).\\
Added line 229:
Added lines 455-456:

May 06, 2011, at 12:21 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 67 from:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Gulden snede]]''' is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
to:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Gulden snede]]''' is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, '''[[wikipn:Phi|Phi]]''' genaamd (spreek uit als fi).\\
Deleted lines 228-235:Added lines 454-455:

May 02, 2011, at 01:55 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 392-393:
*'''[[http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033470783/nieuwheid+denken.+de+wetenschappen+en+het+creatieve+aspect+van+de+werkelijkheid|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' ''Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid''
*'''[[http://www.fractal.org/Bio-Nano-Robotics/Nieuwheid-denken.pdf|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' ''Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid'' (2)
Deleted line 394:
*'''[[http://www.fractal.org/Bio-Nano-Robotics/Nieuwheid-denken.pdf|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' ''Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid''
Deleted lines 461-487:


May 02, 2011, at 01:47 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 392-393 from:
*'''[[http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=3982|Het hiërarchisch brein]]'''
*'''[[http://www.fractal.org/Bio-Nano-Robotics/Nieuwheid-denken.pdf|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid
to:
*'''[[http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=3982|A. Kok]]''' ''Het hiërarchisch brein''
*'''
[[http://www.fractal.org/Bio-Nano-Robotics/Nieuwheid-denken.pdf|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' ''Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid''
Added lines 461-463:


May 02, 2011, at 01:46 PM by 86.83.160.63 -
Added line 393:
*'''[[http://www.fractal.org/Bio-Nano-Robotics/Nieuwheid-denken.pdf|Hubert van Bell en Jan van der Veken]]''' Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid
Added lines 461-463:


May 02, 2011, at 02:01 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 2:
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
Deleted lines 31-40:
''Geheime Leer'' Deel II Stanza 11 ''De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras'' (p. 378):\\
Want het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrijpen]]''' van de occulte leer is gebaseerd op dat van de zeven wetenschappen, en deze vinden hun uitdrukking in de zeven verschillende toepassingen van de geheime verslagen op de exoterische teksten. We hebben dus te maken met denkwijzen op zeven heel verschillende gebieden van het ideële. Elke tekst heeft betrekking op en moet worden vertaald vanuit een van de volgende standpunten:\\
1. het realistische gebied van het denken;\\
2. het idealistische;\\
3. het zuiver goddelijke of geestelijke.\\
De andere gebieden gaan het gemiddelde bewustzijn, vooral dat van de materialistische denker, zover te boven dat men ze in gewone taal zelfs niet symbolisch kan weergeven. In geen enkele van de oude religieuze teksten is een zuiver ''mythisch'' element aanwezig; maar de denkwijze waaruit zij oorspronkelijk zijn voortgevloeid, moet bij het interpretatieproces worden ontdekt en men moet zich er nauwkeurig aan houden.

Twee van de grote '''[[wikipn: Filosofie_van_de_geest|denkstromingen]]''' die pogen het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|mind-body probleem]]''' op te lossen zijn het '''[[wikipn: Dualisme|dualisme]]''' en het '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|monisme]]'''.\\
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[http://theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html#materialisme|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 

Added lines 43-51:
''Geheime Leer'' Deel II Stanza 11 ''De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras'' (p. 378):\\
Want het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrijpen]]''' van de occulte leer is gebaseerd op dat van de zeven wetenschappen, en deze vinden hun uitdrukking in de zeven verschillende toepassingen van de geheime verslagen op de exoterische teksten. We hebben dus te maken met denkwijzen op zeven heel verschillende gebieden van het ideële. Elke tekst heeft betrekking op en moet worden vertaald vanuit een van de volgende standpunten:\\
1. het realistische gebied van het denken;\\
2. het idealistische;\\
3. het zuiver goddelijke of geestelijke.\\
De andere gebieden gaan het gemiddelde bewustzijn, vooral dat van de materialistische denker, zover te boven dat men ze in gewone taal zelfs niet symbolisch kan weergeven. In geen enkele van de oude religieuze teksten is een zuiver ''mythisch'' element aanwezig; maar de denkwijze waaruit zij oorspronkelijk zijn voortgevloeid, moet bij het interpretatieproces worden ontdekt en men moet zich er nauwkeurig aan houden.

Twee van de grote '''[[wikipn: Filosofie_van_de_geest|denkstromingen]]''' die pogen het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|mind-body probleem]]''' op te lossen zijn het '''[[wikipn: Dualisme|dualisme]]''' en het '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|monisme]]'''.\\
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[http://theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html#materialisme|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
May 02, 2011, at 01:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 406 from:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views
to:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views (Hubert Van Belle)
Added lines 462-464:


May 01, 2011, at 11:04 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 408-409 from:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/kirchhoff.pdf|Hubert Van Belle]]'''
Afleiding van de wetten van Kirchhoff uit symmetrieën
to:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/kirchhoff.pdf|Hubert Van Belle]]''' Afleiding van de wetten van Kirchhoff uit symmetrieën
Added lines 462-464:


May 01, 2011, at 11:03 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 408-409:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/kirchhoff.pdf|Hubert Van Belle]]'''
Afleiding van de wetten van Kirchhoff uit symmetrieën
Added lines 463-465:


May 01, 2011, at 10:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 56-57 from:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]'''\\
Symmetrie
en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
to:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
Leo Apostel was gefascineerd door de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstelling]]''' tussen symmetrieën en symmetriebrekingen. In zijn bijdrage tot "Cirkelen om de wereld" (Pelckmans, Kapellen 1994) met als titel "Symmetrie en symmetriebreking: ontologie in wetenschap (Schets voor een geheel)" ziet hij deze polariteit als een sleutel om de natuur van de globale werkelijkheid te begrijpen.
\\
Added line 238:
Added lines 461-462:

May 01, 2011, at 10:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 56-57 from:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
to:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]'''\\
Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
Added line 237:
Added lines 460-461:

May 01, 2011, at 10:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 403 from:
*'''http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views
to:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views
Added lines 458-460:


May 01, 2011, at 10:45 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 403-404:
*'''http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/index.html|WORLDVIEWS]]''' Research Community Integrating World Views
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-werkelijkheid.html|Hubert Van Belle]]''' Modellen van de gelaagde werkelijkheid
Added lines 458-460:


May 01, 2011, at 10:36 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 69-70 from:
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618
to:
Ze voldoet aan d = ½ * 'wortel van 5' (2,236) + ½ = 1,618
Added line 235:
Added lines 456-457:

May 01, 2011, at 10:31 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 69-70 from:
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618 (of = 0,5*2.236 (wortel van 5) + 0,5
to:
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618
Deleted line 234:
Deleted lines 454-455:

May 01, 2011, at 10:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 69-70 from:
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618
to:
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618 (of = 0,5*2.236 (wortel van 5) + 0,5
Added line 235:
Added lines 456-457:

April 29, 2011, at 10:38 PM by 86.83.160.63 -
Added line 402:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_systems| System of systems]]'''
Deleted lines 454-469:April 20, 2011, at 12:36 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 85:
Changed line 99 from:
'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter\\
to:
'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Golden ratio]]''' discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter\\
Added line 234:
Added lines 454-455:

April 20, 2011, at 12:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 68 from:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
to:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio|Gulden snede]]''' is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
Added line 234:
Added lines 454-455:

April 15, 2011, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia en thumos]]'''.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|nous]]''' legt de verbinding tussen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thumos|epithumia en thumos]]'''.
Added line 279:
Added lines 453-454:

April 14, 2011, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thumos|epithumia en thumos]]'''.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|epithumia en thumos]]'''.
Added line 278:
Added lines 452-453:

April 14, 2011, at 11:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thumos||epithumia en thumos]]'''.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thumos|epithumia en thumos]]'''.
Added line 277:
Added lines 451-452:

April 14, 2011, at 11:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 252-253 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen '''[[[[http://en.wikipedia.org/wiki/Thumos||epithumia en thumos]]'''.
Deleted lines 273-274:

Deleted line 276:
Added lines 450-451:

April 02, 2011, at 09:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 91 from:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' zeven '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Materie#Erscheinungsformen|verschijningsvormen]]''') '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
to:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' zeven '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Materie#Erscheinungsformen|verschijningsvormen]]''', '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
Added line 233:
Added lines 453-454:

April 02, 2011, at 09:46 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 91 from:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
to:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' zeven '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Materie#Erscheinungsformen|verschijningsvormen]]''') '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
Added line 232:
Added lines 452-453:

March 17, 2011, at 12:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 21 from:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional|drie diemensionale ruimte]]''') in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.
Added line 399:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
Added line 399:
*'''[[wikipn:Baryogenese| Baryogenese]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Baryogenesis|Engelse versie]]'''
Deleted lines 449-455:


Changed line 88 from:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''' ('''[[wikipn:Faseovergang|faseovergang]]'''), als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
to:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''' als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]''' ('''[[wikipn:Faseovergang|faseovergang]]'''). Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
Added line 231:
Added lines 449-450:

Changed line 88 from:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
to:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''' ('''[[wikipn:Faseovergang|faseovergang]]'''), als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
Deleted lines 230-235:

Added lines 448-449:

Changed lines 57-58 from:
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door asymmetrische relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld '''ijk'''symmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van '''ijk'''symmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen '''ijk'''symmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.
to:
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetry|asymmetrische]]''' relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld '''ijk'''symmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van '''ijk'''symmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen '''ijk'''symmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.
Added line 236:
Added lines 454-455:

Changed lines 71-73 from:
De Gulden snede is de uiterlijk vorm van de '''[[DrieDomeinen#Har|orde en harmonie]]''' in het universum die aan de achterliggende dynamiek ten grondslag ligt. De ‘Gulden middenweg’ (Gulden snede), is een bewustwordingsproces, dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
De '''[[Kompaskwadrant#Twe|‘Gulden middenweg’]]''' ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Gulden snede]]'''), is een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''', dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
to:
De Gulden snede is de uiterlijk vorm van de '''[[DrieDomeinen#Har|orde en harmonie]]''' in het universum die aan de achterliggende dynamiek ten grondslag ligt. De '''[[Kompaskwadrant#Twe|‘Gulden middenweg’]]''' ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Gulden snede]]'''), is een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''', dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
Added line 235:
Added lines 453-454:

Added line 71:
De Gulden snede is de uiterlijk vorm van de '''[[DrieDomeinen#Har|orde en harmonie]]''' in het universum die aan de achterliggende dynamiek ten grondslag ligt. De ‘Gulden middenweg’ (Gulden snede), is een bewustwordingsproces, dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
Deleted lines 452-454:


Changed lines 71-72 from:
De gebroken dimensie ergens tussen een 1 (een lijn) en 2 (een vlak) van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
to:
De '''[[Kompaskwadrant#Twe|‘Gulden middenweg’]]''' ('''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|Gulden snede]]'''), is een '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|bewustwordingsproces]]''', dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
Added line 234:
Added lines 452-453:

Added line 424:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-tel.html| Hubert Van Belle]]''' De stelling van Tellegen Een energetische visie op de werkelijkheid
Deleted line 442:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-tel.html| Hubert Van Belle]]''' De stelling van Tellegen Een energetische visie op de werkelijkheid
Changed lines 442-443 from:

to:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-tel.html| Hubert Van Belle]]''' De stelling van Tellegen Een energetische visie op de werkelijkheid
Deleted lines 450-461:Changed lines 182-183 from:
'''[[wikipn:Jacob_Moleschott|Moleschott]]''' wordt beschouwd als een van Nederlands meest oorspronkelijke denkers in de 19e eeuw. Zijn denken kan worden gekarakteriseerd met '''[[wikipn:Athe%C3%AFsme|'atheïstisch]]''' '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme']]'''. Hoewel hij uit zichzelf het lidmaatschap van de '''[[wikipn:Vrijdenkerij|vrijdenkers]]''' vereniging '''[[wikipn:De_Dageraad_%28vrijdenkersvereniging%29|De Dageraad]]''' nooit heeft gezocht aanvaardde hij in 1892 het erelidmaatschap van die vereniging.
to:
'''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|Moleschott]]''' wordt beschouwd als een van Nederlands meest oorspronkelijke denkers in de 19e eeuw. Zijn denken kan worden gekarakteriseerd met '''[[wikipn:Athe%C3%AFsme|'atheïstisch]]''' '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme']]'''. Hoewel hij uit zichzelf het lidmaatschap van de '''[[wikipn:Vrijdenkerij|vrijdenkers]]''' vereniging '''[[wikipn:De_Dageraad_%28vrijdenkersvereniging%29|De Dageraad]]''' nooit heeft gezocht aanvaardde hij in 1892 het erelidmaatschap van die vereniging.
Added line 233:
Added lines 451-452:

Added lines 182-183:
'''[[wikipn:Jacob_Moleschott|Moleschott]]''' wordt beschouwd als een van Nederlands meest oorspronkelijke denkers in de 19e eeuw. Zijn denken kan worden gekarakteriseerd met '''[[wikipn:Athe%C3%AFsme|'atheïstisch]]''' '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme']]'''. Hoewel hij uit zichzelf het lidmaatschap van de '''[[wikipn:Vrijdenkerij|vrijdenkers]]''' vereniging '''[[wikipn:De_Dageraad_%28vrijdenkersvereniging%29|De Dageraad]]''' nooit heeft gezocht aanvaardde hij in 1892 het erelidmaatschap van die vereniging.
Added line 232:
Added lines 450-451:

Deleted line 153:
Changed line 167 from:
Vandaar de allegorie van '''Prometheus''', die het goddelijke vuur steelt om de mensen in staat te stellen bewust voort te gaan op het pad van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|geestelijke evolutie]]''', en zo het meest volmaakte ''dier'' op aarde verandert in een potentiële god, en hem vrij maakt om ‘het koninkrijk van de hemel met geweld te nemen’. Vandaar ook de ''vloek'' die door Zeus wordt uitgesproken over Prometheus, en door Jehova-Il-da-Baoth over zijn ‘opstandige zoon’, satan. De koude, zuivere sneeuw van het Kaukasusgebergte en het nooit stervende, verzengende vuur en de vlammen van een onblusbare hel. '''Twee polen''', maar toch dezelfde gedachte; het '''tweevoudige aspect''' van een verfijnde marteling: een ''vuurverwekker'' – het verpersoonlijkte embleem van Φωσϕόροϛ van het astrale vuur en licht in de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' – (dat element waarvan de Duitse22 materialistische filosoof '''[[wiki:Jacob_Moleschott|Moleschott]]''' zei: ‘'''Ohne ''Phosphor'' keine Gedanken'''’, d.w.z. zonder fosfor geen gedachten), brandend in de laaiende vlammen van zijn aardse hartstochten; de brand die wordt aangewakkerd door zijn ''denken'', dat nu '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|goed van kwaad]]''' kan onderscheiden, en toch is hij een slaaf van de hartstochten van de aardse Adam en voelt de gier van de twijfel en het volledige bewustzijn aan zijn hart knagen – ''inderdaad'' een ''Prometheus, omdat'' hij een '''[[DialectischeFilosofie#Ene|''bewust'']]''' en daarom een ''verantwoordelijk'' wezen is23.\\
to:
Vandaar de allegorie van '''Prometheus''', die het goddelijke vuur steelt om de mensen in staat te stellen bewust voort te gaan op het pad van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|geestelijke evolutie]]''', en zo het meest volmaakte ''dier'' op aarde verandert in een potentiële god, en hem vrij maakt om ‘het koninkrijk van de hemel met geweld te nemen’. Vandaar ook de ''vloek'' die door Zeus wordt uitgesproken over '''[[wikipn:Prometheus_%28mythologie%29|Prometheus]]''', en door Jehova-Il-da-Baoth over zijn ‘opstandige zoon’, satan. De koude, zuivere sneeuw van het Kaukasusgebergte en het nooit stervende, verzengende vuur en de vlammen van een onblusbare hel. '''Twee polen''', maar toch dezelfde gedachte; het '''tweevoudige aspect''' van een verfijnde marteling: een ''vuurverwekker'' – het verpersoonlijkte embleem van Φωσϕόροϛ van het astrale vuur en licht in de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' – (dat element waarvan de Duitse22 materialistische filosoof '''[[wikipn:Jacob_Moleschott|Moleschott]]''' zei: ‘'''Ohne ''Phosphor'' keine Gedanken'''’, d.w.z. zonder fosfor geen gedachten), brandend in de laaiende vlammen van zijn aardse hartstochten; de brand die wordt aangewakkerd door zijn ''denken'', dat nu '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|goed van kwaad]]''' kan onderscheiden, en toch is hij een slaaf van de hartstochten van de aardse Adam en voelt de gier van de twijfel en het volledige bewustzijn aan zijn hart knagen – ''inderdaad'' een ''Prometheus, omdat'' hij een '''[[DialectischeFilosofie#Ene|''bewust'']]''' en daarom een ''verantwoordelijk'' wezen is23.\\
Added line 229:
Added lines 447-448:

Added lines 167-170:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza10.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II Stanza 10 ''DE GESCHIEDENIS VAN HET VIERDE RAS'' (p. 275/276):\\
Vandaar de allegorie van '''Prometheus''', die het goddelijke vuur steelt om de mensen in staat te stellen bewust voort te gaan op het pad van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Evo|geestelijke evolutie]]''', en zo het meest volmaakte ''dier'' op aarde verandert in een potentiële god, en hem vrij maakt om ‘het koninkrijk van de hemel met geweld te nemen’. Vandaar ook de ''vloek'' die door Zeus wordt uitgesproken over Prometheus, en door Jehova-Il-da-Baoth over zijn ‘opstandige zoon’, satan. De koude, zuivere sneeuw van het Kaukasusgebergte en het nooit stervende, verzengende vuur en de vlammen van een onblusbare hel. '''Twee polen''', maar toch dezelfde gedachte; het '''tweevoudige aspect''' van een verfijnde marteling: een ''vuurverwekker'' – het verpersoonlijkte embleem van Φωσϕόροϛ van het astrale vuur en licht in de '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|''anima mundi'']]''' – (dat element waarvan de Duitse22 materialistische filosoof '''[[wiki:Jacob_Moleschott|Moleschott]]''' zei: ‘'''Ohne ''Phosphor'' keine Gedanken'''’, d.w.z. zonder fosfor geen gedachten), brandend in de laaiende vlammen van zijn aardse hartstochten; de brand die wordt aangewakkerd door zijn ''denken'', dat nu '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Goe|goed van kwaad]]''' kan onderscheiden, en toch is hij een slaaf van de hartstochten van de aardse Adam en voelt de gier van de twijfel en het volledige bewustzijn aan zijn hart knagen – ''inderdaad'' een ''Prometheus, omdat'' hij een '''[[DialectischeFilosofie#Ene|''bewust'']]''' en daarom een ''verantwoordelijk'' wezen is23.\\
22) Noot vert. Nederlandse!\\
23)De geschiedenis van Prometheus, karma en het menselijke bewustzijn vindt men hierna in dit boek.\\
Deleted lines 229-236:
%rfloat width=250Px%Attach:Standaard.jpg
Door de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' in het universum is het niet mogelijk een volledig sluitend plaatje van de éne werkelijkheid, een werkelijkheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''') achter de werkelijkheid, de '''[[Werkelijkheid#Wer|absolute waarheid]]''' te geven. Het denkmodel beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat er uiteindelijk om je eigen ruimer wordende inzichten in een universeel kader te plaatsen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Het rapport]]''' ‘E i V’ sluit aan bij de opinie die '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Pim van Lommel]]''' in zijn boek ''Eindeloos Bewustzijn'', in hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302) weergeeft. '''[[http://www.muntzvandewint.com/site/transcriptie_gbn_1.html|Dick Swaab]]''' ziet de geest als het produkt van de honderd miljard hersencellen ('''[[wikipn:Neuron|neuronen]]''') die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden, ieder hersencel heeft contact met zo’n duizend tot honderdduizend andere hersencellen. En die hele machine, die functioneert en geeft als product de geest.
Het rapport ‘E i V’ gaat net als '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonius_Saccas|Ammonius]]''' en '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Poortman]]''' er  vanuit dat de mens een immateriële ziel heeft. De hersencellen zijn een product van de geest. De fundamentele eenheid van alle bestaan is wat '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Teilhard de Chardin]]''' met '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Pal|Weltstoff]]''' aanduidt. Bij de éne werkelijkheid draait het om convergentie, om en-en, de win-winsituatie. Voor het vormgevende principe wordt de term '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|swabhava]]''', '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|attractor]]''' of '''[[http://home.wanadoo.nl/reqochae.max/biogeometrie.htm|'biogeometrie']]''' gebruikt. De innerlijke stuwkracht in de natuur die orde schept uit chaos. '''[[http://www.simonvinkenoog.nl/pages/credo/utopischleven.htm|Simon Vinkenoog]]'''
durft niet te zeggen “volgens een goddelijk plan”, want er is ook nog een '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaostheorie]]''' die alles lekker door elkaar gooit, een einde maakt aan al onze vastgeroeste zekerheden. Met die zekerheden zal deze maatschappij, deze samenleving, deze evolutie, zich niet kunnen voltrekken tot in een staat waarin je opgelucht kunt zeggen: “Zo, er is geen werk meer aan de winkel. Ik kan op mijn lauweren rusten”. Want dat is er voor niemand bij (zei de oude pensionado)!\\
In de uitspraak van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|Simon Vinkenoog:]]''' ''De eenheid in oneindige verscheidenheid. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macro- en de microkosmos]]''', en wij mensen precies in het midden daarvan aanwezig'' staat de mens voor de ziel, '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|de schakel]]''' tussen het aardse lichaam en de hemelse geest, tussen natuur en God. Synthese ontstaat door these + antithese. Net als de '''[[Geest#Tri|Drie-eenheid]]''' kunnen materie, ziel en geest wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden.\\
De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. In het rapport ‘E i V’ wordt de stelling onderbouwd dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt. Het '''[[Standaardmodel#Zwa|recursiefproces]]''', de oerbron van leven is een groot '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting|mysterie]]'''.

Added lines 447-448:

Added line 401:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_expectation_value| Vacuum expectation value]]'''
Deleted lines 450-549:Added lines 73-113:
Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf '''[[http://www.mathworld.wolfram.com/Cube.html|Platonische lichamen]]''' door de cijfersymboliek tot uitdrukking wordt gebracht.

De theosofie spreekt over tien natuurrijken: drie rijken van elementalen, het ''minerale'' -, het ''planten'' -, het ''dieren'' - en het ''mensen''rijk (7 gemanifesteerd), alsmede ''drie godenrijken'' of rijken van ''Dhyân Choans'' (3 ongemanifesteerd).
Vier Goddelijke vonken ('''[[wikipn: Fossiele_overgangsvormen|''missing links'']]''') zijn voor het ontstaan van de vaste materie, het minerale rijk, het ruimte-continuüm verantwoordelijk en drie Goddelijke vonken voor de overgang van het mineralenrijk via het plantenrijk en dierenrijk naar het mensenrijk. 

Het rechter '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|kwadrant]]''' is samengesteld op basis van (kies) '''[[http://www.homeopathie-info.com/|Natuurrijk karakteristieken.]]'''

||'''Vuur'''  - ||'''Lucht''' ||Vuur      - ||Lucht ||Aziluth     ||Yetzirah
||1. Oerknal  - ||3. Gasvorming ||1./7. - ||3./5.  ||7. Mensenrijk    -  ||5. Plantenrijk
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||4. Aarde  - ||2. Vloeibare stoffen ||4. -  ||2./6. ||4. Delfstoffenrijk -  ||6. Dierenrijk
||'''Aarde'''    - ||'''Water''' ||Aarde -  ||Water   ||Assiah    ||Briah
||Snijpunt 1./2.-as en 3./4.-as ||representeert '''Ether'''  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Voor een toelichting op de vijf aggregatieniveaus en het thema gebroken symmetrie wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
Er bestaat een bijzonder belangrijke vorm van symmetriebreking die resulteert in verschijnselen die elkaar in wezen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|weerspiegelen]]''', terwijl hun relativiteit ertoe leidt dat ze als '''[[Standaardmodel#Inl|tegenpolen]]''' van elkaar worden beschreven. Licht is hiervan een voorbeeld.

Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), [''' Aarde''']
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l), ['''Water''']
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g), ['''Lucht''']                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), ['''Vuur''']             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''), ['''Ether''']             
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]'''
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).

'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter\\
Researchers from the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol Universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, UK, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture. The research team is publishing these findings in ''Science'' on the 8. January 2010.\\
On the atomic scale particles do not behave as we know it in the macro-atomic world. New properties emerge which are the result of an effect known as the Heisenberg's Uncertainty Principle. In order to study these nanoscale quantum effects the researchers have focused on the magnetic material cobalt niobate. It consists of linked magnetic atoms, which form chains just like a very thin bar magnet, but only one atom wide and are a useful model for describing ferromagnetism on the nanoscale in solid state matter.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er echter van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_model_%28basic_details%29#Symmetry_breaking|gebroken symmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_symmetry|Broken_symmetry]]''') sprake zijn. '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|Volledig (vol en ledig/leeg)]]''' gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://plato.stanford.edu/entries/symmetry-breaking/|Symmetry and Symmetry Breaking]]'''
('''First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008'').

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'',  hoofdstuk Relativiteit, '''Verborgen symmetrieën''' (p. 45):
De oud-Griekse meetkundigen onderzochten al pakweg 2500 jaar geleden zulke '''[[Standaardmodel#Inl|dualiteiten]]''' die elkaar weerspiegelen in de zogeheten '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|platonische veelhoeken]]''' (''polyeders''), vijf regelmatige veelvlakken waarvan zij geloofden dat het de archetypische bouwstenen van materie waren – de vijf klassieke elementen aarde, water, lucht, vuur en ether.

Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' ('''[[wikipn:IJktheorie|ijktheorie]]''', '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Eichtheorie|Eichtheorie]]''').\\
In de '''[[wikipn:Deeltjesfysica|deeltjesfysica]]''' is een '''[[wikipn:IJkboson|ijkboson]]''' een '''[[wikipn: Boson|boson]]''' dat fungeert als drager van één van de '''[[wikipn:Fundamentele_natuurkracht|fundamentele natuurkrachten]]'''.

Deleted lines 184-224:
Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf '''[[http://www.mathworld.wolfram.com/Cube.html|Platonische lichamen]]''' door de cijfersymboliek tot uitdrukking wordt gebracht.

De theosofie spreekt over tien natuurrijken: drie rijken van elementalen, het ''minerale'' -, het ''planten'' -, het ''dieren'' - en het ''mensen''rijk (7 gemanifesteerd), alsmede ''drie godenrijken'' of rijken van ''Dhyân Choans'' (3 ongemanifesteerd).
Vier Goddelijke vonken ('''[[wikipn: Fossiele_overgangsvormen|''missing links'']]''') zijn voor het ontstaan van de vaste materie, het minerale rijk, het ruimte-continuüm verantwoordelijk en drie Goddelijke vonken voor de overgang van het mineralenrijk via het plantenrijk en dierenrijk naar het mensenrijk. 

Het rechter '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|kwadrant]]''' is samengesteld op basis van (kies) '''[[http://www.homeopathie-info.com/|Natuurrijk karakteristieken.]]'''

||'''Vuur'''  - ||'''Lucht''' ||Vuur      - ||Lucht ||Aziluth     ||Yetzirah
||1. Oerknal  - ||3. Gasvorming ||1./7. - ||3./5.  ||7. Mensenrijk    -  ||5. Plantenrijk
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||4. Aarde  - ||2. Vloeibare stoffen ||4. -  ||2./6. ||4. Delfstoffenrijk -  ||6. Dierenrijk
||'''Aarde'''    - ||'''Water''' ||Aarde -  ||Water   ||Assiah    ||Briah
||Snijpunt 1./2.-as en 3./4.-as ||representeert '''Ether'''  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Voor een toelichting op de vijf aggregatieniveaus en het thema gebroken symmetrie wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
Er bestaat een bijzonder belangrijke vorm van symmetriebreking die resulteert in verschijnselen die elkaar in wezen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|weerspiegelen]]''', terwijl hun relativiteit ertoe leidt dat ze als '''[[Standaardmodel#Inl|tegenpolen]]''' van elkaar worden beschreven. Licht is hiervan een voorbeeld.

Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), [''' Aarde''']
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l), ['''Water''']
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g), ['''Lucht''']                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), ['''Vuur''']             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''), ['''Ether''']             
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]'''
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).

'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter\\
Researchers from the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol Universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, UK, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture. The research team is publishing these findings in ''Science'' on the 8. January 2010.\\
On the atomic scale particles do not behave as we know it in the macro-atomic world. New properties emerge which are the result of an effect known as the Heisenberg's Uncertainty Principle. In order to study these nanoscale quantum effects the researchers have focused on the magnetic material cobalt niobate. It consists of linked magnetic atoms, which form chains just like a very thin bar magnet, but only one atom wide and are a useful model for describing ferromagnetism on the nanoscale in solid state matter.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er echter van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_model_%28basic_details%29#Symmetry_breaking|gebroken symmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_symmetry|Broken_symmetry]]''') sprake zijn. '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|Volledig (vol en ledig/leeg)]]''' gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://plato.stanford.edu/entries/symmetry-breaking/|Symmetry and Symmetry Breaking]]'''
('''First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008'').

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'',  hoofdstuk Relativiteit, '''Verborgen symmetrieën''' (p. 45):
De oud-Griekse meetkundigen onderzochten al pakweg 2500 jaar geleden zulke '''[[Standaardmodel#Inl|dualiteiten]]''' die elkaar weerspiegelen in de zogeheten '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|platonische veelhoeken]]''' (''polyeders''), vijf regelmatige veelvlakken waarvan zij geloofden dat het de archetypische bouwstenen van materie waren – de vijf klassieke elementen aarde, water, lucht, vuur en ether.

Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' ('''[[wikipn:IJktheorie|ijktheorie]]''', '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Eichtheorie|Eichtheorie]]''').\\
In de '''[[wikipn:Deeltjesfysica|deeltjesfysica]]''' is een '''[[wikipn:IJkboson|ijkboson]]''' een '''[[wikipn: Boson|boson]]''' dat fungeert als drager van één van de '''[[wikipn:Fundamentele_natuurkracht|fundamentele natuurkrachten]]'''.

Added line 233:
Added lines 450-451:

Added line 400:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand29|Plasma]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28physics%29|Plasma (physics)]]'''
Added lines 449-451:


Changed line 227 from:
Door de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' in het universum is het niet mogelijk een volledig sluitend plaatje van de éne werkelijkheid, een werkelijkheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''') achter de werkelijkheid, de absolute waarheid te geven. Het denkmodel beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat er uiteindelijk om je eigen ruimer wordende inzichten in een universeel kader te plaatsen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Het rapport]]''' ‘E i V’ sluit aan bij de opinie die '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Pim van Lommel]]''' in zijn boek ''Eindeloos Bewustzijn'', in hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302) weergeeft. '''[[http://www.muntzvandewint.com/site/transcriptie_gbn_1.html|Dick Swaab]]''' ziet de geest als het produkt van de honderd miljard hersencellen ('''[[wikipn:Neuron|neuronen]]''') die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden, ieder hersencel heeft contact met zo’n duizend tot honderdduizend andere hersencellen. En die hele machine, die functioneert en geeft als product de geest.
to:
Door de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' in het universum is het niet mogelijk een volledig sluitend plaatje van de éne werkelijkheid, een werkelijkheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''') achter de werkelijkheid, de '''[[Werkelijkheid#Wer|absolute waarheid]]''' te geven. Het denkmodel beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat er uiteindelijk om je eigen ruimer wordende inzichten in een universeel kader te plaatsen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Het rapport]]''' ‘E i V’ sluit aan bij de opinie die '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Pim van Lommel]]''' in zijn boek ''Eindeloos Bewustzijn'', in hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302) weergeeft. '''[[http://www.muntzvandewint.com/site/transcriptie_gbn_1.html|Dick Swaab]]''' ziet de geest als het produkt van de honderd miljard hersencellen ('''[[wikipn:Neuron|neuronen]]''') die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden, ieder hersencel heeft contact met zo’n duizend tot honderdduizend andere hersencellen. En die hele machine, die functioneert en geeft als product de geest.
Deleted lines 232-256:
Added lines 448-449:

Added lines 430-431:
*'''[[wikipn:Neurofeedback|Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback|Engelse versie]]'''
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]'''
Deleted line 432:
*'''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]'''
Deleted line 439:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
Added lines 473-475:


Changed line 361 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Tetrade#Rech|Brein]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
Added line 409:
Added lines 473-474:

Changed lines 379-380 from:
Over deze transmutatie wordt gesproken in het boek ‘''The Inner Life of Krishnamurti''”, geschreven door Aryel Sanat. In dit boek wordt gesteld dat Krishnamurti vanaf het begin gesproken heeft over de noodzaak van een radicale transformatie of mutatie en dat zonder zo’n mutatie de mens- heid geen toekomst van spirituele betekenis zou hebben of misschien wel helemaal geen toekomst. Slechts in de laatste jaren van zijn leven schijnt Krishnamurti verduidelijkt te hebben dat deze mutatie niet alleen psycho-spiritueel van aard was zoals zijn gehoor het altijd begrepen had, maar dat dit ook een biologische mutatie betreft, dat wil zeggen een mutatie van de breincellen.
to:
Over deze transmutatie wordt gesproken in het boek ‘''The Inner Life of Krishnamurti''”, geschreven door Aryel Sanat. In dit boek wordt gesteld dat Krishnamurti vanaf het begin gesproken heeft over de noodzaak van een radicale transformatie of mutatie en dat zonder zo’n mutatie de mens- heid geen toekomst van spirituele betekenis zou hebben of misschien wel helemaal geen toekomst. Slechts in de laatste jaren van zijn leven schijnt Krishnamurti verduidelijkt te hebben dat deze mutatie niet alleen psycho-spiritueel van aard was zoals zijn gehoor het altijd begrepen had, maar dat dit ook een biologische mutatie betreft, dat wil zeggen een mutatie van de '''[[wikipn:Menselijke_hersenen|breincellen]]'''.
Added line 408:
Added lines 472-473:

Changed lines 376-377 from:
Op de duur ontstaan nieuwe netwerken, die de neerslag van regelsystemen zijn. Deze hebben alle een bepaald betekenis binnen een al bestaande ‘plattegrond’, een regelsysteem dat ons gedrag al beheerst, zoals traditie, opvoeding, erkende waarden. Het regelsysteem in ons hoofd is aangesloten op, ja, onderdeel van onze cultuurpatronen, zoals mythe, ethische normen,wetenschappelijke kennis. Wanneer een heel regelsysteem verandert, dan kan dit gebeuren doordat slechts een klein onderdeeltje van plaats wisselt. De mens schijnt, in de loop van de geschiedenis over talloze, telkens nieuwe, strategieën te beschikken. Deze wijzigingen in strategie zijn het opvallendste kenmerk van het menselijke leerproces dat wij ‘cultuur’ noemen en dus ook van de herstructurering van de menselijke samenleving. Een verandering in de strategie van de cultuur houdt in dat de mens een nieuwe betekenis, een andere zin aan alles gaat geven.
to:
Op de duur ontstaan nieuwe netwerken, die de neerslag van regelsystemen zijn. Deze hebben alle een bepaald betekenis binnen een al bestaande ‘plattegrond’, een regelsysteem dat ons gedrag al beheerst, zoals traditie, opvoeding, erkende waarden. Het regelsysteem in ons hoofd is aangesloten op, ja, onderdeel van onze cultuurpatronen, zoals mythe, ethische normen,wetenschappelijke kennis. Wanneer een heel regelsysteem verandert, dan kan dit gebeuren doordat slechts een klein onderdeeltje van plaats wisselt. De mens schijnt, in de loop van de geschiedenis over talloze, telkens nieuwe, strategieën te beschikken. Deze wijzigingen in strategie zijn het opvallendste kenmerk van het menselijke leerproces dat wij ‘cultuur’ noemen en dus ook van de herstructurering van de menselijke samenleving. Een verandering in de strategie van de cultuur houdt in dat de mens een nieuwe betekenis, een andere zin aan alles gaat geven.

'''[[http://www.theosofie.nl/tijdschrift/edities/2002/6/Dynamiek.pdf|Ali Ritsema]]''' ''De dynamiek van heelheid'' (Theosofia 103/6 • december 2002, blz. 216 – 221)\\
Over deze transmutatie wordt gesproken in het boek ‘''The Inner Life of Krishnamurti''”, geschreven door Aryel Sanat. In dit boek wordt gesteld dat Krishnamurti vanaf het begin gesproken heeft over de noodzaak van een radicale transformatie of mutatie en dat zonder zo’n mutatie de mens- heid geen toekomst van spirituele betekenis zou hebben of misschien wel helemaal geen toekomst. Slechts in de laatste jaren van zijn leven schijnt Krishnamurti verduidelijkt te hebben dat deze mutatie niet alleen psycho-spiritueel van aard was zoals zijn gehoor het altijd begrepen had, maar dat dit ook een biologische mutatie betreft, dat wil zeggen een mutatie van de breincellen
.
Deleted lines 407-412:

Added lines 471-472:

Changed line 55 from:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[wikipn:Spontane_symmetriebreking| Spontane symmetriebreking]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Bifurcatie]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
to:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[wikipn:Spontane_symmetriebreking| Spontane symmetriebreking]], [[http://en.wikipedia.org/wiki/Dichotomy| Dichotomy]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Bifurcatie]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
Added line 257:
Added lines 474-475:

Changed line 55 from:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[wikipn:Spontane_symmetriebreking| Spontane symmetriebreking]], [[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
to:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[wikipn:Spontane_symmetriebreking| Spontane symmetriebreking]], [[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|Bifurcatie]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
Added line 256:
Added lines 473-474:

Changed line 29 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 14 ''Krachten bewegingsvormen of intelligenties?'' (p. 668):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 14 ''Krachten '''bewegingsvormen''' of intelligenties?'' (p. 668):\\
Changed lines 101-102 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
De hedendaagse natuurkunde heeft, toen zij aan de Ouden haar atoomtheorie ontleende, één punt, het belangrijkste van de leer, vergeten; daarom kreeg zij alleen de schil en zal nooit tot de kern kunnen doordringen. Zij liet, toen zij de fysieke atomen overnam, het veelbetekenende feit buiten beschouwing dat van Anaxagoras tot Epicurus, de Romein Lucretius en tenslotte zelfs tot Galileo, al die filosofen min of meer in '''BEZIELDE''' atomen geloofden, niet in onzichtbare deeltjes van zogenaamde ‘redeloze’ stof. Volgens hen werd een draaiende beweging ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|torsiegolven]]''') opgewekt door grotere (lees meer goddelijke en zuivere) atomen die andere atomen naar '''beneden''' trokken, terwijl de lichtere gelijktijdig '''omhoog''' werden gestuwd. De esoterische betekenis hiervan is de '''eeuwig cyclische neergaande en opstijgende curve''' van gedifferentieerde elementen door intercyclische fasen van bestaan, totdat elk opnieuw zijn uitgangspunt of geboorteplaats bereikt.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 626):\\
Als we zeggen ‘de elementaire mens’, bedoelen we òf de voorlopige eerste schets van de mens in zijn onvoltooide en onontwikkelde toestand, dus in die vorm die nu tijdens zijn leven in de fysieke mens latent is, en slechts nu en dan en onder bepaalde omstandigheden vorm aanneemt; òf die vorm die het stoffelijke lichaam een tijdlang overleeft en die beter bekendstaat als een ‘'''elementaar'''’2. Als het woord ‘element’ in metafysische zin wordt gebruikt, betekent het, in tegenstelling tot de ''sterfelijke'', de wordende ''goddelijke'' mens; en in fysieke zin, de ongeordende stof in haar eerste ongedifferentieerde toestand, of in de ''laya''toestand, die de eeuwige en ''normale'' toestand van de substantie is. Deze substantie differentieert zich slechts periodiek en verkeert tijdens die differentiatie in een ''abnormale'' toestand – met andere woorden, een voorbijgaande '''illusie''' van de zintuigen.\\
2) Als Plato het heeft over de irrationele, roerige elementen ‘die zijn samengesteld uit '''vuur, lucht, water en aarde'''’, bedoelt hij elementaire demonen. (Zie de ''Timaeus''.)\\
627: De hedendaagse natuurkunde heeft, toen zij aan de Ouden haar atoomtheorie ontleende, één punt, het belangrijkste van de leer, vergeten; daarom kreeg zij alleen de schil en zal nooit tot de kern kunnen doordringen. Zij liet, toen zij de fysieke atomen overnam, het veelbetekenende feit buiten beschouwing dat van Anaxagoras tot Epicurus, de Romein Lucretius en tenslotte zelfs tot Galileo, al die filosofen min of meer in '''BEZIELDE''' atomen geloofden, niet in onzichtbare deeltjes van zogenaamde ‘redeloze’ stof. Volgens hen werd een draaiende beweging ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|torsiegolven]]''') opgewekt door grotere (lees meer goddelijke en zuivere) atomen die andere atomen naar '''beneden''' trokken, terwijl de lichtere gelijktijdig '''omhoog''' werden gestuwd. De esoterische betekenis hiervan is de '''eeuwig cyclische neergaande en opstijgende curve''' van gedifferentieerde elementen door intercyclische fasen van bestaan, totdat elk opnieuw zijn uitgangspunt of geboorteplaats bereikt. Het denkbeeld was zowel '''metafysisch''' als '''fysisch'''; de '''verborgen''' interpretatie omvat ‘goden’ of zielen, in de vorm van '''atomen''', als de ''oorzaken'' van alle gevolgen die op aarde worden teweeggebracht door de ''uitscheidingen'' van de goddelijke lichamen3. Niet één filosoof uit de oudheid, zelfs niet de joodse kabbalisten, scheidden ooit de geest van de stof of omgekeerd. Alles vond zijn oorsprong in het ene, komt voort uit het ene en moet tenslotte terugkeren tot het Ene.\\
3) Plato gebruikt het woord ‘uitscheidingen’ van roerige elementen (Timaeus)
.\\
Added line 255:
Added lines 472-473:

Added line 103:
629: De hedendaagse exacte wetenschap ontdekte zodra haar jeugd voorbij was, het grote en voor haar tot dan toe ''esoterische'' axioma, dat niets – of het nu op het '''[[GoedEnKwaad#Hom|spirituele, het psychische of het fysieke]]''' bestaansgebied ligt – uit niets kon ontstaan. Er is in het gemanifesteerde heelal geen oorzaak zonder de daarbij behorende gevolgen, zowel '''in de ruimte als in de tijd'''; ook kan er geen gevolg zijn zonder zijn voorafgaande oorzaak, die zelf haar bestaan heeft te danken aan een nog hogere – terwijl de laatste en absolute oorzaak voor de mens altijd een onbegrijpelijke oorzaakloze oorzaak moet blijven. Maar zelfs dit is geen oplossing en als men de zaak nader wil beschouwen, moet dit vanuit het hoogste filosofische en metafysische standpunt gebeuren, anders kan men het probleem beter laten rusten.\\
Added line 251:
Added lines 468-469:

Added lines 101-102:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap11.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 11 ''Over elementen en atomen'' (p. 627):\\
De hedendaagse natuurkunde heeft, toen zij aan de Ouden haar atoomtheorie ontleende, één punt, het belangrijkste van de leer, vergeten; daarom kreeg zij alleen de schil en zal nooit tot de kern kunnen doordringen. Zij liet, toen zij de fysieke atomen overnam, het veelbetekenende feit buiten beschouwing dat van Anaxagoras tot Epicurus, de Romein Lucretius en tenslotte zelfs tot Galileo, al die filosofen min of meer in '''BEZIELDE''' atomen geloofden, niet in onzichtbare deeltjes van zogenaamde ‘redeloze’ stof. Volgens hen werd een draaiende beweging ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|torsiegolven]]''') opgewekt door grotere (lees meer goddelijke en zuivere) atomen die andere atomen naar '''beneden''' trokken, terwijl de lichtere gelijktijdig '''omhoog''' werden gestuwd. De esoterische betekenis hiervan is de '''eeuwig cyclische neergaande en opstijgende curve''' van gedifferentieerde elementen door intercyclische fasen van bestaan, totdat elk opnieuw zijn uitgangspunt of geboorteplaats bereikt.\\
Added line 249:
Added lines 466-467:

Added lines 101-102:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 702):\\
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Deleted lines 128-129:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 702):\\
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Added line 246:
Added lines 463-464:

Deleted lines 100-101:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 702):\\
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Changed lines 102-104 from:
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is '''KARMA'''.

to:
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is '''KARMA'''.\\
Maar voor de heidenen betekenden de cyclussen iets meer dan alleen maar een opeenvolging van gebeurtenissen, of een periodieke tijdruimte van langere of kortere duur; bij hen, zoals Coleridge het uitdrukt, ‘. . . was tijd, '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|cyclische tijd]]''', de abstractie van de godheid . . .’, die ‘godheid’ die zich manifesteerde in samenhang met en alleen door karma en die karma-nemesis zelf was. Want die cyclussen werden in het algemeen gekenmerkt door terugkerende gebeurtenissen van een afwisselender en verstandelijker aard dan die men kan zien in de periodieke terugkeer van de seizoenen of van bepaalde constellaties. De moderne wijsheid stelt zich tevreden met sterrenkundige berekeningen en voorspellingen die zijn gebaseerd op onfeilbare wiskundige wetten. De oude wijsheid voegde aan de koude schil van de astronomie de '''bezielende elementen''' van haar ziel en geest toe – de '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ast|ASTROLOGIE]]
'''.

Added lines 127-128:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 702):\\
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
Added line 245:
Added lines 462-463:

Added lines 126-127:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/22iaojehova.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 22 ''De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehova en hun verband met het kruis en de cirkel'' (p. 627):\\
De Geheime Leer zegt ons dat alles in het heelal, en ook het heelal zelf, tijdens zijn periodieke manifestaties wordt gevormd (geschapen) door versnelde '''BEWEGING''', in werking gesteld door de ADEM van de altijd onbekend blijvende kracht ('''in elk geval onbekend aan de tegenwoordige mensheid''') binnen de wereld van de verschijnselen. De geest van leven en onsterfelijkheid werd overal gesymboliseerd door een cirkel: vandaar dat de '''[[HermeneutischeCirkel#Cir|slang die in haar staart bijt]]''', de cirkel van wijsheid in oneindigheid voorstelt.\\
Added line 243:
Added lines 460-461:

Added line 411:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_field|Torsion field]]''' (Anatoly Akimov)
Added lines 457-459:


Added line 410:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger| Viktor Schauberger]]'''
Added lines 456-458:


Changed lines 97-98 from:
614: Om de werking van zijn motor uit te leggen, zegt Keely: ‘Bij het ontwerpen van de tot dusver gebouwde machines is nooit een middel gevonden om een '''neutraal centrum''' teweeg te brengen. Als het wel zo was, zou er een eind zijn gekomen aan de moeilijkheden van de zoekers naar een '''perpetuum mobile''', en dit probleem zou een voldongen en werkend feit zijn geworden. Er zou voor zo’n instrument alleen maar een eerste impuls van een paar ponden nodig zijn om het eeuwen te laten lopen. In het ontwerp van mijn '''trillingsmachine''' deed ik geen poging een perpetuum mobile te bereiken, maar wordt een circuit gevormd dat inderdaad '''''een neutraal centrum''''' heeft, dat zich in een zodanige toestand bevindt dat het door mijn '''trillende ether''' tot leven kan worden gebracht. Onder de invloed van genoemde substantie is het werkelijk een machine die praktisch onafhankelijk is van de massa (of de globe); dit wordt veroorzaakt door de wonderbaarlijke snelheid van het trillingscircuit. Toch moet deze machine, met al haar perfectie, worden gevoed met de trillingsether om haar tot een onafhankelijke motor te maken . . .’\\
623: Wat Keely over ''geluid en kleur'' zegt, is ook vanuit occult standpunt juist. Hoor hem spreken alsof hij het troetelkind van de ‘goden-onthullers’ was en zijn hele leven in de diepten van '''Vader-Moeder Aether''' heeft geschouwd.\\
to:
614: Om de werking van zijn motor uit te leggen, zegt '''[[http://logos_endless_summer.tripod.com/id208.html|Keely:]]''' ‘Bij het ontwerpen van de tot dusver gebouwde machines is nooit een middel gevonden om een '''neutraal centrum''' teweeg te brengen. Als het wel zo was, zou er een eind zijn gekomen aan de moeilijkheden van de zoekers naar een '''perpetuum mobile''', en dit probleem zou een voldongen en werkend feit zijn geworden. Er zou voor zo’n instrument alleen maar een eerste impuls van een paar ponden nodig zijn om het eeuwen te laten lopen. In het ontwerp van mijn '''trillingsmachine''' deed ik geen poging een perpetuum mobile te bereiken, maar wordt een circuit gevormd dat inderdaad '''''een neutraal centrum''''' heeft, dat zich in een zodanige toestand bevindt dat het door mijn '''trillende ether''' tot leven kan worden gebracht. Onder de invloed van genoemde substantie is het werkelijk een machine die praktisch onafhankelijk is van de massa (of de globe); dit wordt veroorzaakt door de wonderbaarlijke snelheid van het trillingscircuit. Toch moet deze machine, met al haar perfectie, worden gevoed met de trillingsether om haar tot een onafhankelijke motor te maken . . .’\\
623: Wat '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ernst_Worrell_Keely|Keely]]''' over ''geluid en kleur'' zegt, is ook vanuit occult standpunt juist. Hoor hem spreken alsof hij het troetelkind van de ‘goden-onthullers’ was en zijn hele leven in de diepten van '''Vader-Moeder Aether''' heeft geschouwd.\\
Added line 240:
Added lines 455-456:

Added lines 408-409:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_focused_ultrasound|High-intensity focused ultrasound]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasound| Ultrasound]]'''
Added lines 454-456:


Added lines 88-89:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/12theogonie.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 12 ''De theogonie van de scheppende goden'' (p. 473/474):\\
Zo zijn Vāch, Shekinah of de ‘'''muziek van de sferen'''’ van Pythagoras één, als we onze voorbeelden ontlenen aan de drie (schijnbaar) meest uiteenlopende religieuze filosofieën van de wereld – die van de ''' Hindoes''', de '''Griekse''' en de '''Chaldeeuws-Hebreeuwse'''. Deze personificaties en allegorieën kunnen, evenals in de esoterie, worden beschouwd onder ''vier'' (hoofd-) en drie (sub-) aspecten, of samen ''zeven''. De ''para''-vorm is het altijd subjectieve en latente licht en geluid, die eeuwig in de schoot van het '''onkenbare''' bestaan; wanneer het wordt overgebracht in de '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|verbeeldingskracht]]''' van de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' of zijn latente ''licht'', wordt het ''pasyanti'' genoemd; en als het de ''uitdrukkings''vorm van dat licht is geworden, is het ''madhyama''.\\
Added line 239:
Added lines 452-453:

Added lines 75-77:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 1 ''HET BEGIN VAN BEWUST LEVEN'' (p. 45):\\
Dit is filosofie. Het is iets anders wanneer de rabbi in ''Al-Chazari'' zegt: ‘Onder s’ph-r moet worden verstaan het ''berekenen'' en ''wegen'' van geschapen lichamen. Want de ''berekening'', door middel waarvan een lichaam in '''harmonie''' of '''symmetrie''' moet worden geconstrueerd, en met behulp waarvan de constructie op de juiste manier moet worden uitgevoerd en in overeenstemming gebracht met het ontwerp, bestaat tenslotte uit ''getal'', ''uitgebreidheid'', ''massa'', ''gewicht''; het gecoördineerde verband van bewegingen, en ook de '''harmonie van de muziek''', moeten bestaan uit getallen, dat wil zeggen (S’ph-r) . . . Onder sippor (s’phor) moet worden verstaan de woorden van Alhim, waarbij het ontwerp van de bouw of de vorm van de constructie zich aanpast; zo werd er bijvoorbeeld gezegd: ‘Laat er licht zijn.’ Het ''werk ontstond naarmate de'' '''WOORDEN''' ''werden uitgesproken'', d.w.z. naarmate de getallen van het werk te voorschijn kwamen.\\
Dit is een zonder scrupules ''verstoffelijken'' van het ''geestelijke''.\\
Added line 236:
Added lines 449-450:

Changed line 86 from:
De mysteriën van de Perzische Mithras worden verklaard en ‘'''muzikale redenen worden eraan toegevoegd'''’ . . . En hieraan probeert hij ‘een tweede verklaring toe te voegen, die ook met de muziek in verband staat’1\\
to:
De mysteriën van de Perzische Mithras worden verklaard en ‘'''muzikale redenen worden eraan toegevoegd'''’ . . . En hieraan probeert hij ‘een tweede verklaring toe te voegen, die ook met de muziek in verband staat’1 – d.w.z. met de '''zeven noten van de toonladder''', de zeven geesten van de sterren, enz.\\
Added line 232:
Added lines 445-446:

Changed lines 85-86 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/13scheppingen.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 13 ''De zeven scheppingen'' (p. 499):\\
In deze periode van de evolutie differentieert de ''absolute eeuwige'' universele beweging of '''trilling''', dat wat in esoterische taal ‘'''de GROTE ADEM'''’ wordt genoemd, zich tot het oorspronkelijke, eerst gemanifesteerde ATOOM. Naarmate de scheikunde en de natuurkunde vorderen, vindt dit occulte axioma meer en meer bevestiging bij de geleerden: de wetenschappelijke hypothese, dat zelfs de eenvoudigste elementen van de stof dezelfde aard hebben en alleen van elkaar verschillen tengevolge van de verscheidenheid van de verdeling van de '''''atomen''''' in de molecule of het stofdeeltje, of door de manier van '''''atoomtrilling''''', wint elke dag meer terrein.\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/13scheppingen.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 13 ''De zeven scheppingen'' (p. 488):\\
De mysteriën van de Perzische Mithras worden verklaard en ‘'''muzikale redenen worden eraan toegevoegd'''’ . . . En hieraan probeert hij ‘een tweede verklaring toe te voegen, die ook met de muziek in verband staat’1\\
1) [[1-3-2Paradoxen#Abs|Origenes]], ''Contra'' Celsum, dl. vi, hfst. xxii.\\
499:
In deze periode van de evolutie differentieert de ''absolute eeuwige'' universele beweging of '''trilling''', dat wat in esoterische taal ‘'''de GROTE ADEM'''’ wordt genoemd, zich tot het oorspronkelijke, eerst gemanifesteerde ATOOM. Naarmate de scheikunde en de natuurkunde vorderen, vindt dit occulte axioma meer en meer bevestiging bij de geleerden: de wetenschappelijke hypothese, dat zelfs de eenvoudigste elementen van de stof dezelfde aard hebben en alleen van elkaar verschillen tengevolge van de verscheidenheid van de verdeling van de '''''atomen''''' in de molecule of het stofdeeltje, of door de manier van '''''atoomtrilling''''', wint elke dag meer terrein.\\
Added line 231:
Added lines 444-445:

Changed line 84 from:
‘''Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het ‘'''universele bewustzijn'''’; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die trillen van eeuwigheid tot eeuwigheid; wanneer u ''''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|''de muziek van de sferen'']]'''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is. Maar wees intussen voorzichtig. Geef niet de grote waarheden, die het erfdeel zijn van de toekomstige rassen, aan onze tegenwoordige generatie''.\\
to:
‘''Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het ‘'''universele bewustzijn'''’; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die trillen van eeuwigheid tot eeuwigheid; wanneer u '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|'de muziek van de sferen']]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is. Maar wees intussen voorzichtig. Geef niet de grote waarheden, die het erfdeel zijn van de toekomstige rassen, aan onze tegenwoordige generatie''.\\
Added line 228:
Added lines 441-442:

Changed line 84 from:
‘''Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het ‘'''universele bewustzijn'''’; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die trillen van eeuwigheid tot eeuwigheid; wanneer u '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|''de muziek van de sferen'']]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is. Maar wees intussen voorzichtig. Geef niet de grote waarheden, die het erfdeel zijn van de toekomstige rassen, aan onze tegenwoordige generatie''.\\
to:
‘''Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het ‘'''universele bewustzijn'''’; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die trillen van eeuwigheid tot eeuwigheid; wanneer u ''''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|''de muziek van de sferen'']]'''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is. Maar wees intussen voorzichtig. Geef niet de grote waarheden, die het erfdeel zijn van de toekomstige rassen, aan onze tegenwoordige generatie''.\\
Added line 227:
Added lines 440-441:

Added lines 82-84:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/tmisvattingen.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk ''Enkele vroegere theosofische misvattingen over planeten, ronden en de mens'' (p. 196):\\
En ze zeggen ons duidelijk:\\
‘''Leid het leven dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van die kennis en vermogens, en wijsheid zal vanzelf tot u komen. Steeds wanneer u in staat bent om uw bewustzijn af te stemmen op een van de zeven snaren van het ‘'''universele bewustzijn'''’; die snaren die zijn gespannen op het klankbord van de Kosmos en die trillen van eeuwigheid tot eeuwigheid; wanneer u '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#Inl|‘''de muziek van de sferen''’]]''' grondig hebt bestudeerd, pas dan zult u geheel vrij zijn om uw kennis te delen met hen met wie dit veilig is. Maar wees intussen voorzichtig. Geef niet de grote waarheden, die het erfdeel zijn van de toekomstige rassen, aan onze tegenwoordige generatie''.\\
Added line 226:
Added lines 439-440:

Changed lines 92-93 from:
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.
to:
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap16.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 16 ''Cyclische evolutie en karma'' (p. 704):\\
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|svabhavat]]''', ‘'''de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid'''’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is '''KARMA'''.


Added line 222:
Added lines 435-436:

Added lines 82-83:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/13scheppingen.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 13 ''De zeven scheppingen'' (p. 499):\\
In deze periode van de evolutie differentieert de ''absolute eeuwige'' universele beweging of '''trilling''', dat wat in esoterische taal ‘'''de GROTE ADEM'''’ wordt genoemd, zich tot het oorspronkelijke, eerst gemanifesteerde ATOOM. Naarmate de scheikunde en de natuurkunde vorderen, vindt dit occulte axioma meer en meer bevestiging bij de geleerden: de wetenschappelijke hypothese, dat zelfs de eenvoudigste elementen van de stof dezelfde aard hebben en alleen van elkaar verschillen tengevolge van de verscheidenheid van de verdeling van de '''''atomen''''' in de molecule of het stofdeeltje, of door de manier van '''''atoomtrilling''''', wint elke dag meer terrein.\\
Added line 218:
Added lines 431-432:

Added line 85:
614: Om de werking van zijn motor uit te leggen, zegt Keely: ‘Bij het ontwerpen van de tot dusver gebouwde machines is nooit een middel gevonden om een '''neutraal centrum''' teweeg te brengen. Als het wel zo was, zou er een eind zijn gekomen aan de moeilijkheden van de zoekers naar een '''perpetuum mobile''', en dit probleem zou een voldongen en werkend feit zijn geworden. Er zou voor zo’n instrument alleen maar een eerste impuls van een paar ponden nodig zijn om het eeuwen te laten lopen. In het ontwerp van mijn '''trillingsmachine''' deed ik geen poging een perpetuum mobile te bereiken, maar wordt een circuit gevormd dat inderdaad '''''een neutraal centrum''''' heeft, dat zich in een zodanige toestand bevindt dat het door mijn '''trillende ether''' tot leven kan worden gebracht. Onder de invloed van genoemde substantie is het werkelijk een machine die praktisch onafhankelijk is van de massa (of de globe); dit wordt veroorzaakt door de wonderbaarlijke snelheid van het trillingscircuit. Toch moet deze machine, met al haar perfectie, worden gevoed met de trillingsether om haar tot een onafhankelijke motor te maken . . .’\\
Added line 215:
Added lines 428-429:

Added lines 85-87:
623: Wat Keely over ''geluid en kleur'' zegt, is ook vanuit occult standpunt juist. Hoor hem spreken alsof hij het troetelkind van de ‘goden-onthullers’ was en zijn hele leven in de diepten van '''Vader-Moeder Aether''' heeft geschouwd.\\
Als hij de ijlheid van de dampkring vergelijkt met die van de etherische stromen, die hij verkrijgt door middel van zijn uitvinding, waarmee hij de moleculen van de lucht door trilling laat uiteenvallen, zegt Keely:\\
‘Zij is als platina vergeleken met waterstofgas. De moleculaire ontbinding van lucht brengt ons alleen maar tot de eerste onderverdeling; de intermoleculaire tot de tweede; de atomaire tot de derde; de interatomaire tot de vierde; de etherische tot de vijfde, en de interetherische tot de zesde onderverdeling of positieve associatie met de lichtgevende ether. In mijn inleidende betoog heb ik beweerd dat dit het '''trillende omhulsel''' van alle atomen is.\\
Added line 213:
Added lines 426-427:

Added line 79:
102: (''a'') ‘Heldere Ruimte, zoon van donkere Ruimte’ heeft betrekking op de straal, die bij de eerste '''trilling''' van de nieuwe ‘dageraad’ in de grote kosmische diepten valt, vanwaar hij gedifferentieerd weer bovenkomt als Oeaohoo de jongere (het ‘'''nieuwe LEVEN'''’), om tot aan het eind van de levenscyclus de kiem van alle dingen te worden. Hij is ‘'''de onlichamelijke mens die in zich de goddelijke Idee bevat'''’, – de voortbrenger van licht en leven, om een uitdrukking van Philo Judaeus te gebruiken. Hij wordt de ‘'''vlammende draak van de wijsheid'''’ genoemd, in de eerste plaats omdat hij is wat de Griekse filosofen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' noemden, het '''Woord''' van de goddelijke gedachte, en in de tweede plaats omdat in de esoterische filosofie deze eerste manifestatie – de '''synthese''' of het '''aggregaat''' van de '''[[UniverseleKennis|universele wijsheid]]''', Oeaohoo, ‘'''de zoon van de zoon'''’– de zeven scheppende menigten ('''[[Kompaskwadrant|de sephiroth]]''') in zich besloten houdt, en dus de essentie is van de gemanifesteerde wijsheid. ‘Wie zich baadt in het licht van Oeaohoo zal nooit door de sluier van maya worden misleid.’\\
Added line 209:
Added lines 422-423:

Changed line 79 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza5.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 148):\\
to:
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 148):\\
Added line 207:
Added lines 420-421:

Added lines 79-80:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/toelichtingstanza5.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën'' (p. 148):\\
De vraag, hoe mensen van de laatste paar eeuwen tot dezelfde denkbeelden en conclusies zijn gekomen, die '''tienduizenden''' jaren geleden in het verborgene van de adyta als grondwaarheden werden onderwezen, wordt afzonderlijk behandeld. Sommigen kwamen ertoe door de vooruitgang in de natuurwetenschap en door onafhankelijke waarneming; anderen – zoals '''Copernicus''', '''Swedenborg''' en nog enkelen – hadden, ondanks hun grote geleerdheid, hun kennis veel meer te danken aan intuïtieve dan aan verkregen denkbeelden, die zij op de gebruikelijke manier in de loop van de studie hadden ontwikkeld13. (Zie ‘A Mystery about Buddha’.)\\
Added line 206:
Added lines 419-420:

Changed line 76 from:
1. . . . DE LAATSTE '''TRILLING''' VAN DE ZEVENDE EEUWIGHEID DOORDRINGT DE ONEINDIGHEID (''a''). DE MOEDER ZWELT, ZET ZICH VAN BINNEN NAAR BUITEN UIT, ZOALS DE KNOP VAN DE LOTUS (''b'').\\
to:
1. . . . DE LAATSTE TRILLING VAN DE ZEVENDE EEUWIGHEID DOORDRINGT DE ONEINDIGHEID (''a''). DE MOEDER ZWELT, ZET ZICH VAN BINNEN NAAR BUITEN UIT, ZOALS DE KNOP VAN DE LOTUS (''b'').\\
Deleted lines 78-79:
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërachieën'' (p. 148):\\
De vraag, hoe mensen van de laatste paar eeuwen tot dezelfde denkbeelden en conclusies zijn gekomen, die tienduizenden jaren geleden in het verborgene van de adyta als grondwaarheden werden onderwezen, wordt afzonderlijk behandeld. Sommigen kwamen ertoe door de vooruitgang in de natuurwetenschap en door onafhankelijke waarneming; anderen – zoals '''Copernicus''', '''[[Swedenborg''' en nog enkelen – hadden, ondanks hun grote geleerdheid, hun kennis veel meer te danken aan intuïtieve dan aan verkregen denkbeelden, die zij op de gebruikelijke manier in de loop van de studie hadden ontwikkeld13. (Zie ‘A Mystery about Buddha’.)\\
Deleted line 203:
Deleted lines 415-416:

Changed line 76 from:
1. . . . DE LAATSTE TRILLING VAN DE ZEVENDE EEUWIGHEID DOORDRINGT DE ONEINDIGHEID (''a''). DE MOEDER ZWELT, ZET ZICH VAN BINNEN NAAR BUITEN UIT, ZOALS DE KNOP VAN DE LOTUS (''b'').\\
to:
1. . . . DE LAATSTE '''TRILLING''' VAN DE ZEVENDE EEUWIGHEID DOORDRINGT DE ONEINDIGHEID (''a''). DE MOEDER ZWELT, ZET ZICH VAN BINNEN NAAR BUITEN UIT, ZOALS DE KNOP VAN DE LOTUS (''b'').\\
Added lines 79-80:
'''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie#War|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 5 ''Fohat: kind van zevenvoudige hiërachieën'' (p. 148):\\
De vraag, hoe mensen van de laatste paar eeuwen tot dezelfde denkbeelden en conclusies zijn gekomen, die tienduizenden jaren geleden in het verborgene van de adyta als grondwaarheden werden onderwezen, wordt afzonderlijk behandeld. Sommigen kwamen ertoe door de vooruitgang in de natuurwetenschap en door onafhankelijke waarneming; anderen – zoals '''Copernicus''', '''[[Swedenborg''' en nog enkelen – hadden, ondanks hun grote geleerdheid, hun kennis veel meer te danken aan intuïtieve dan aan verkregen denkbeelden, die zij op de gebruikelijke manier in de loop van de studie hadden ontwikkeld13. (Zie ‘A Mystery about Buddha’.)\\
Added line 206:
Added lines 419-420:

Changed lines 81-82 from:
Deze vraag wordt gesteld met het oog op die stanza die over '''[[4-Unificatietheorie#Ene|fohat]]''' en zijn ‘zeven broers of ''zonen''’ gaat, met andere woorden over de ''oorzaak'' en de ''gevolgen'' van de kosmische '''elektriciteit'''; deze laatste wordt in het occulte spraakgebruik de ''zeven oorspronkelijke'' krachten van de elektriciteit genoemd, waarvan alleen de zuiver waarneembare en daarom ''grofste'' gevolgen op het kosmische en vooral op het aardse gebied voor natuurkundigen kenbaar zijn. Hiertoe behoren onder andere geluid, licht, kleur, enz. Wat heeft de natuurwetenschap ons nu over deze ‘krachten’ te zeggen? Geluid, zegt zij, is een '''[[MatImm#Ato|''gewaarwording'']]''' die wordt veroorzaakt door de botsing van atmosferische moleculen tegen het ''trommelvlies'', die fijne '''trillingen''' in het gehoororgaan veroorzaakt en zich zo meedeelt aan de hersenen. Licht is de ''gewaarwording'' die wordt veroorzaakt door de botsing van onmerkbaar kleine trillingen van de '''ether''' tegen het netvlies van het oog.
to:
Deze vraag wordt gesteld met het oog op die stanza die over '''[[4-Unificatietheorie#Ene|fohat]]''' en zijn ‘zeven broers of ''zonen''’ gaat, met andere woorden over de ''oorzaak'' en de ''gevolgen'' van de kosmische '''elektriciteit'''; deze laatste wordt in het occulte spraakgebruik de ''zeven oorspronkelijke'' krachten van de elektriciteit genoemd, waarvan alleen de zuiver waarneembare en daarom ''grofste'' gevolgen op het kosmische en vooral op het aardse gebied voor natuurkundigen kenbaar zijn. Hiertoe behoren onder andere geluid, licht, kleur, enz. Wat heeft de natuurwetenschap ons nu over deze ‘krachten’ te zeggen? Geluid, zegt zij, is een '''[[MatImm#Ato|''gewaarwording'']]''' die wordt veroorzaakt door de botsing van atmosferische moleculen tegen het ''trommelvlies'', die fijne '''trillingen''' in het gehoororgaan veroorzaakt en zich zo meedeelt aan de hersenen. Licht is de ''gewaarwording'' die wordt veroorzaakt door de botsing van onmerkbaar kleine trillingen van de '''ether''' tegen het netvlies van het oog.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap15.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 15 ''Goden, monaden en atomen'' (p. 702):\\
'''[[MatImm#Ato|Atomen]]''' worden in het occultisme ‘'''trillingen'''’ genoemd, en '''collectief''' ook ‘geluid’. Dit tast de wetenschappelijke ontdekking van Tyndall niet aan. Hij ging op de onderste sport van de ladder van het monadische zijn, het hele verloop van de '''''atmosferische trillingen''''' na – en dit vormt het '''''objectieve''''' deel van het natuurproces. Hij heeft de snelheid van hun beweging en overbrenging gevolgd en vastgelegd; de kracht van hun botsing; hoe ze trillingen veroorzaken in het trommelvlies en hoe ze deze overbrengen op de gehoorsteentjes, enz., totdat de trilling van de gehoorzenuw begint – en dan vindt er een nieuw verschijnsel plaats: de '''''subjectieve kant''''' van het proces of de '''''gewaarwording van geluid'''''. Neemt hij die waar of ziet hij die? Nee, want zijn specialiteit is om het gedrag van de stof te ontdekken. Maar waarom zou een paranormaal begaafde het niet zien, een ziener van de spirituele wereld, van wie het innerlijke oog is geopend en die door de sluier van de stof heen kan zien? De golven en trillingen van de wetenschap worden alle door atomen voortgebracht, die hun moleculen ''van binnenuit'' tot activiteit brengen. Atomen vullen de oneindigheid van de Ruimte, en door hun voortdurende trilling ''zijn'' ze die beweging, die de wielen van het leven eeuwig laat ronddraaien. Die innerlijke werkzaamheid brengt het natuurverschijnsel teweeg dat de wisselwerking van krachten wordt genoemd. Maar aan de oorsprong van elk van die ‘krachten’ staat het '''''bewuste''''' leidende '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Inl|noumenon]]''' ervan – engel of god, geest of demon – heersende machten, die toch hetzelfde zijn.

Added line 203:
Added lines 416-417:

Added line 369:
*'''[[http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2007/zomer2007/golven.html|Ad J. van Dijk]]''' Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën
Added lines 413-415:


Changed line 75 from:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
to:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
Changed lines 78-79 from:
Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of '''[[5-1DanMillman|''gnosis'']]'''), kennis, wijsheid of de logos is dan voor de occultisten een '''weerspiegelde''' schim van het '''[[5-1DanMillman|absolute]]''' NIRGUNA (Parabrahm, de '''[[Werkelijkheid|ene werkelijkheid]]''', ‘zonder kenmerken en eigenschappen’: zie de Upanishads). Voor sommige aanhangers van de Vedanta daarentegen is mahat een manifestatie van prakriti of stof.
to:
Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of '''[[5-1DanMillman|''gnosis'']]'''), kennis, wijsheid of de logos is dan voor de occultisten een '''weerspiegelde''' schim van het '''[[5-1DanMillman|absolute]]''' NIRGUNA (Parabrahm, de '''[[Werkelijkheid|ene werkelijkheid]]''', ‘zonder kenmerken en eigenschappen’: zie de Upanishads). Voor sommige aanhangers van de Vedanta daarentegen is mahat een manifestatie van prakriti of stof.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel1/wetenschap10.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel I, hoofdstuk 10 ''De kracht van de toekomst Haar mogelijkheden en onmogelijkheden'' (p. 611/612):\\
Moeten wij zeggen dat kracht ‘'''bewegende stof'''’ of ‘'''stof in beweging'''’ en een manifestatie van energie is, of dat stof en kracht de gedifferentieerde aspecten van de verschijnselen zijn van de ene oorspronkelijke, ongedifferentieerde kosmische substantie?\\
Deze vraag wordt gesteld met het oog op die stanza die over '''[[4-Unificatietheorie#Ene|fohat]]''' en zijn ‘zeven broers of ''zonen''’ gaat, met andere woorden over de ''oorzaak'' en de ''gevolgen'' van de kosmische '''elektriciteit'''; deze laatste wordt in het occulte spraakgebruik de ''zeven oorspronkelijke'' krachten van de elektriciteit genoemd, waarvan alleen de zuiver waarneembare en daarom ''grofste'' gevolgen op het kosmische en vooral op het aardse gebied voor natuurkundigen kenbaar zijn. Hiertoe behoren onder andere geluid, licht, kleur, enz. Wat heeft de natuurwetenschap ons nu over deze ‘krachten’ te zeggen? Geluid, zegt zij, is een '''[[MatImm#Ato|''gewaarwording'']]''' die wordt veroorzaakt door de botsing van atmosferische moleculen tegen het ''trommelvlies'', die fijne '''trillingen''' in het gehoororgaan veroorzaakt en zich zo meedeelt aan de hersenen. Licht is de ''gewaarwording'' die wordt veroorzaakt door de botsing van onmerkbaar kleine trillingen van de '''ether''' tegen het netvlies van het oog.

Deleted lines 200-238:


Added lines 412-413:

Added lines 102-104:
''De Geheime Leer'' Deel III, p. 651: '''[[Ether-paradigma#Pers|Skandha’s]]''' zijn de kiemen van het leven op alle zeven gebieden van het bestaan en vormen de samenheid van de subjectieve en de objectieve mens. Elke '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Inl|trilling]]''' die wij hebben doen ontstaan is een '''skandha'''.\\
De exoterische skandha’s hebben met de stoffelijke atomen en trillingen of de objectieve mens te maken, de esoterische met de innerlijke en subjectieve mens.

Added line 236:
Added lines 448-449:

Changed lines 100-101 from:
‘Er is aangetoond dat van het standpunt van de '''fenomenale wet''', waarop al onze kennis berust, de '''[[Complementariteit#Gol|trillingen]]''' van geluid en licht regelmatig toenemen, dat zij zich in ''zeven'' kolommen verdelen, en dat de opeenvolgende elementen in elke kolom nauw met elkaar verwant zijn; d.w.z. zij vertonen een nauwe relatie die niet alleen in de getallen zelf wordt uitgedrukt, maar in de scheikunde en in de muziek ook praktisch wordt bevestigd; bij de laatste bevestigt het oor de uitspraak van de getallen. . . . Het feit dat deze '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' en '' verscheidenheid''' worden beheerst door het getal '''zeven''', is onmiskenbaar; dit overschrijdt ruimschoots de grenzen van het toeval, en men moet aannemen dat er een passende oorzaak voor bestaat, die moet worden ontdekt.’
to:
‘Er is aangetoond dat van het standpunt van de '''fenomenale wet''', waarop al onze kennis berust, de '''[[Complementariteit#Gol|trillingen]]''' van geluid en licht regelmatig toenemen, dat zij zich in ''zeven'' kolommen verdelen, en dat de opeenvolgende elementen in elke kolom nauw met elkaar verwant zijn; d.w.z. zij vertonen een nauwe relatie die niet alleen in de getallen zelf wordt uitgedrukt, maar in de scheikunde en in de muziek ook praktisch wordt bevestigd; bij de laatste bevestigt het oor de uitspraak van de getallen. . . . Het feit dat deze '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' en '''verscheidenheid''' worden beheerst door het getal '''zeven''', is onmiskenbaar; dit overschrijdt ruimschoots de grenzen van het toeval, en men moet aannemen dat er een passende oorzaak voor bestaat, die moet worden ontdekt.’
Added line 232:
Added lines 444-445:

Changed lines 98-99 from:
De moderne Prometheus is nu ''Epi-metheus'' geworden, ‘hij die alleen na de gebeurtenis ziet’; omdat de universele mensenliefde van de eerstgenoemde al lang in zelfzucht en zelfaanbidding is ontaard. De mens zal weer de ''vrije'' titan van vroeger worden, maar niet vóór de cyclische evolutie de '''verbroken harmonie''' tussen de twee naturen – de aardse en de goddelijke – heeft hersteld; waarna hij ontoegankelijk wordt voor de lagere titanische krachten, onkwetsbaar in zijn persoonlijkheid en onsterfelijk in zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''', wat niet kan plaatsvinden vóór ieder dierlijk element uit zijn natuur is verwijderd. Wanneer de mens begrijpt dat ‘''Deus non fecit mortem''’ (''Sap. I'', 13), maar dat de mens die zelf heeft geschapen, zal hij weer de Prometheus worden van voor zijn val.
to:
De moderne Prometheus is nu ''Epi-metheus'' geworden, ‘hij die alleen na de gebeurtenis ziet’; omdat de universele mensenliefde van de eerstgenoemde al lang in zelfzucht en zelfaanbidding is ontaard. De mens zal weer de ''vrije'' titan van vroeger worden, maar niet vóór de cyclische evolutie de '''verbroken harmonie''' tussen de twee naturen – de aardse en de goddelijke – heeft hersteld; waarna hij ontoegankelijk wordt voor de lagere titanische krachten, onkwetsbaar in zijn persoonlijkheid en onsterfelijk in zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''', wat niet kan plaatsvinden vóór ieder dierlijk element uit zijn natuur is verwijderd. Wanneer de mens begrijpt dat ‘''Deus non fecit mortem''’ (''Sap. I'', 13), maar dat de mens die zelf heeft geschapen, zal hij weer de Prometheus worden van voor zijn val.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/25mysterienzevene.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, hoofdstuk 25 ''De mysteriën van het zevental'' (p. 714/715):\\
‘Er is aangetoond dat van het standpunt van de '''fenomenale wet''', waarop al onze kennis berust, de '''[[Complementariteit#Gol|trillingen]]''' van geluid en licht regelmatig toenemen, dat zij zich in ''zeven'' kolommen verdelen, en dat de opeenvolgende elementen in elke kolom nauw met elkaar verwant zijn; d.w.z. zij vertonen een nauwe relatie die niet alleen in de getallen zelf wordt uitgedrukt, maar in de scheikunde en in de muziek ook praktisch wordt bevestigd; bij de laatste bevestigt het oor de uitspraak van de getallen. . . . Het feit dat deze '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|periodiciteit]]''' en '' verscheidenheid''' worden beheerst door het getal '''zeven''', is onmiskenbaar; dit overschrijdt ruimschoots de grenzen van het toeval, en men moet aannemen dat er een passende oorzaak voor bestaat, die moet worden ontdekt.’

Added line 231:
Added lines 443-444:

Added line 404:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lipton|Bruce Lipton]]'''
Added lines 440-442:


Changed lines 71-72 from:
De gebroken dimensie van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
to:
De gebroken dimensie ergens tussen een 1 (een lijn) en 2 (een vlak) van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
Added line 228:
Added lines 439-440:

Added lines 75-79:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
1. . . . DE LAATSTE TRILLING VAN DE ZEVENDE EEUWIGHEID DOORDRINGT DE ONEINDIGHEID (''a''). DE MOEDER ZWELT, ZET ZICH VAN BINNEN NAAR BUITEN UIT, ZOALS DE KNOP VAN DE LOTUS (''b'').\\
(''a'') Het schijnbaar paradoxale gebruik van de uitdrukking ‘zevende eeuwigheid’, die zo het ondeelbare verdeelt, is in de esoterische filosofie toegestaan. Deze verdeelt '''grenzeloze duur''' in onvoorwaardelijke eeuwige en '''universele''' tijd en een '''voorwaardelijke''' tijd (''khandakala'', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]'''). De ene is de abstractie of het noumenon van eindeloze tijd (kala); de andere het periodiek hierdoor optredende verschijnsel, als het gevolg van ''mahat'' (de universele intelligentie, beperkt door de duur van het manvantara).\\
Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of '''[[5-1DanMillman|''gnosis'']]'''), kennis, wijsheid of de logos is dan voor de occultisten een '''weerspiegelde''' schim van het '''[[5-1DanMillman|absolute]]''' NIRGUNA (Parabrahm, de '''[[Werkelijkheid|ene werkelijkheid]]''', ‘zonder kenmerken en eigenschappen’: zie de Upanishads). Voor sommige aanhangers van de Vedanta daarentegen is mahat een manifestatie van prakriti of stof.

Deleted lines 91-94:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
(a) Het schijnbaar paradoxale gebruik van de uitdrukking ‘zevende eeuwigheid’, die zo het ondeelbare verdeelt, is in de esoterische filosofie toegestaan. Deze verdeelt '''grenzeloze duur''' in onvoorwaardelijke eeuwige en '''universele''' tijd en een '''voorwaardelijke''' tijd (''khandakala'', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]'''). De ene is de abstractie of het noumenon van eindeloze tijd (kala); de andere het periodiek hierdoor optredende verschijnsel, als het gevolg van ''mahat'' (de universele intelligentie, beperkt door de duur van het manvantara).\\
Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of '''[[5-1DanMillman|''gnosis'']]'''), kennis, wijsheid of de logos is dan voor de occultisten een '''weerspiegelde''' schim van het '''[[5-1DanMillman|absolute]]''' NIRGUNA (Parabrahm, de '''[[Werkelijkheid|ene werkelijkheid]]''', ‘zonder kenmerken en eigenschappen’: zie de Upanishads). Voor sommige aanhangers van de Vedanta daarentegen is mahat een manifestatie van prakriti of stof.\\

Added line 227:
Added lines 438-439:

Changed line 87 from:
'''[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
to:
'''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
Added line 225:
Added lines 436-437:

Changed lines 99-101 from:
Gottfried de Purucker: Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat gebroken tijd betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn. 
to:
'''[[2-2TijdEnSymmetrie#Sam|Gottfried de Purucker:]]''' Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot '''[[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|‘het eeuwige nu’]]'''.\\
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]''' betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn.
Added line 224:
Added lines 435-436:

Added lines 87-90:
'''[NUHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer#Inl|''De Geheime Leer'']]''' Deel I Stanza 3 ''Het ontwaken van de kosmos'' (p. 93):\\
(a) Het schijnbaar paradoxale gebruik van de uitdrukking ‘zevende eeuwigheid’, die zo het ondeelbare verdeelt, is in de esoterische filosofie toegestaan. Deze verdeelt '''grenzeloze duur''' in onvoorwaardelijke eeuwige en '''universele''' tijd en een '''voorwaardelijke''' tijd (''khandakala'', '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken tijd]]'''). De ene is de abstractie of het noumenon van eindeloze tijd (kala); de andere het periodiek hierdoor optredende verschijnsel, als het gevolg van ''mahat'' (de universele intelligentie, beperkt door de duur van het manvantara).\\
Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of '''[[5-1DanMillman|''gnosis'']]'''), kennis, wijsheid of de logos is dan voor de occultisten een '''weerspiegelde''' schim van het '''[[5-1DanMillman|absolute]]''' NIRGUNA (Parabrahm, de '''[[Werkelijkheid|ene werkelijkheid]]''', ‘zonder kenmerken en eigenschappen’: zie de Upanishads). Voor sommige aanhangers van de Vedanta daarentegen is mahat een manifestatie van prakriti of stof.\\

Added lines 99-101:
Gottfried de Purucker: Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat gebroken tijd betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn.

Added line 223:
Added lines 434-435:

Changed lines 87-88 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 476/477):\\
Een god, die zelfs is beroofd van die hoogste vertroosting van Prometheus, die in zelfopoffering leed\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 475):\\
Er is in de natuur één eeuwige wet, die er altijd naar streeft '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Teg|tegenstellingen]]''' te vereffenen en een uiteindelijke harmonie teweeg te brengen. Dankzij deze wet, waardoor de geestelijke ontwikkeling de stoffelijke en zuiver intellectuele verdringt, zal de mensheid worden bevrijd van haar valse goden en zal zij tenslotte '''[[5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Inl|DOOR ZICHZELF ZIJN VERLOST]]'''.\\
In haar uiteindelijke openbaring staat de oude mythe van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Prometheus]]''' – van wie de ''proto''- en ''anti''typen in elke oude theogonie worden gevonden – in elk van deze aan de oorsprong van het stoffelijke kwaad, want zij staat aan de drempel van het stoffelijke menselijke leven. '''KRONOS''' is de ‘tijd’, en het is zijn eerste wet dat de volgorde van de successieve en harmonische fasen van het evolutieproces tijdens de cyclische ontwikkeling strikt in acht zal worden genomen – op straffe van abnormale groei met al zijn gevolgen. Het was niet de bedoeling van de '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Lee|natuurlijke ontwikkeling]]''' dat de mens – ook al is hij een hoger dier – onmiddellijk in intellectueel, geestelijk en psychisch opzicht de halfgod zou worden die hij op aarde is, terwijl zijn stoffelijke lichaam zwakker, hulpelozer en vergankelijker blijft dan dat van bijna alle grote zoogdieren. De tegenstelling is te grotesk en te scherp; het tabernakel is zijn inwonende god veel te onwaardig.\\
476/477:
Een god, die zelfs is beroofd van die hoogste vertroosting van Prometheus, die in zelfopoffering leed\\
Added line 215:
Added lines 426-427:

Changed line 87 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 476/477):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'']]''' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 476/477):\\
Added line 212:
Added lines 423-424:

Changed lines 86-87 from:
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van '''[[Ether-paradigma#Imp|''Christos'']]'''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.
to:
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van '''[[Ether-paradigma#Imp|''Christos'']]'''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.\\
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/vloek.html|''De Geheime Leer'' Deel II, Stanza 12 ''De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt'' (p. 476/477):\\
Een god, die zelfs is beroofd van die hoogste vertroosting van Prometheus, die in zelfopoffering leed\\
‘Omdat hij de mensen een te warm hart toedroeg . . .’\\
want de goddelijke titan wordt bewogen door '''[[8-3-1WaardenEnNormen#Rec|altruïsme]]''', maar de sterfelijke mens telkens weer door zelfzucht en egoïsme.\\
De moderne Prometheus is nu ''Epi-metheus'' geworden, ‘hij die alleen na de gebeurtenis ziet’; omdat de universele mensenliefde van de eerstgenoemde al lang in zelfzucht en zelfaanbidding is ontaard. De mens zal weer de ''vrije'' titan van vroeger worden, maar niet vóór de cyclische evolutie de '''verbroken harmonie''' tussen de twee naturen – de aardse en de goddelijke – heeft hersteld; waarna hij ontoegankelijk wordt voor de lagere titanische krachten, onkwetsbaar in zijn persoonlijkheid en onsterfelijk in zijn '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Inl|individualiteit]]''', wat niet kan plaatsvinden vóór ieder dierlijk element uit zijn natuur is verwijderd. Wanneer de mens begrijpt dat ‘''Deus non fecit mortem''’ (''Sap. I'', 13), maar dat de mens die zelf heeft geschapen, zal hij weer de Prometheus worden van voor zijn val.

Added line 211:
Added lines 422-423:

Changed lines 406-408 from:
to:
*'''[[wikipn:Kwantumcomputer|Kwantumcomputer]]'''

Deleted lines 415-473:


Changed line 309 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[EnneagramEnDeMicrokosmos#Glo|'Globale brein en Cybernetica']])
Added line 358:
Added lines 414-415:

Changed lines 253-254 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]], [[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Inl|Akasha-veld]])
Added line 307:
Added lines 413-414:

Changed lines 207-208 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]])
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]], [[Ether-paradigma]])
Added line 251:
Added lines 412-413:

Added line 84:
%rfloat width=300Px% Attach:Aap.jpg
Added line 205:
Added lines 411-412:

Changed lines 85-86 from:
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van ''Christos''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.
to:
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van '''[[Ether-paradigma#Imp|''Christos'']]'''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.
Added line 203:
Added lines 409-410:

Changed lines 83-84 from:
(3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is.\\
Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
to:
(3) licht in het ''abstracte''.\\
‘Dit
abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is. Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
Added line 202:
Added lines 408-409:

Changed lines 76-84 from:
Er zijn drie soorten licht, zowel in het occultisme als in de Kabbala: (1) het abstracte en absolute licht, dat duisternis is; (2) het licht van de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|gemanifesteerde-ongemanifesteerde]]''', door sommigen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' genoemd, en (3) het laatstgenoemde licht, weerspiegeld in de Dhyan-Chohans, de lagere '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|''logoi'']]''' (collectief de Elohim), die het op hun beurt uitstorten over het objectieve Heelal. Maar in de Kabbala – door de kabbalisten van de XIIIde eeuw opnieuw uitgegeven en zorgvuldig aangepast aan de christelijke leerstellingen – worden de drie lichten beschreven als: (1) het heldere en doordringende, dat van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Jehova]]'''; (2) '''weerspiegeld''' licht; en (3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is. Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
to:
Er zijn drie soorten licht, zowel in het occultisme als in de Kabbala:\\
(1) het abstracte en absolute licht, dat duisternis is;\\
(2) het licht van de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|gemanifesteerde-ongemanifesteerde]]''', door sommigen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' genoemd, en\\
(3) het laatstgenoemde licht, weerspiegeld in de Dhyan-Chohans, de lagere '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|''logoi'']]''' (collectief de Elohim), die het op hun beurt uitstorten over het objectieve Heelal.\\
Maar
in de Kabbala – door de kabbalisten van de XIIIde eeuw opnieuw uitgegeven en zorgvuldig aangepast aan de christelijke leerstellingen – worden de drie lichten beschreven als:\\
(1) het heldere en doordringende, dat van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Jehova]]''';\\
(2) '''weerspiegeld''' licht; en\\
(3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is.\\
Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
Added line 201:
Added lines 407-408:

Changed line 367 from:
*'''http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
to:
*'''[[http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
Added lines 398-400:


Changed lines 366-368 from:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
to:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
*'''http://en.wikiquote.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Benoît Mandelbrot]]''' ("father of '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal|fractal]]''' geometry").
*'''[[http://en.citizendium.org/wiki/Fractal|Fractal]]'''
Added lines 398-400:


Changed lines 64-65 from:
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek The Fractal Geometry of Nature uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.
to:
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek '''[[http://www.cst.cmich.edu/users/piate1kl/MTH_553_F07/Fractals.pdf|''The Fractal Geometry of Nature'']]''' uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.
Added line 192:
Added lines 396-397:

Added lines 56-80:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door asymmetrische relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld '''ijk'''symmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van '''ijk'''symmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen '''ijk'''symmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.

'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bomen.html|Hubert Van Belle]]''' Een gelaagd beeld van de werkelijkheid\\
Indien men er niet in slaagt het gedrag van de hogere lagen van de werkelijkheid tot de eigenschappen van de lagere lagen te herleiden is men verplicht bijkomende, '''emergente''' eigenschappen in te voeren. Zoals reeds opgemerkt werd verklaart men '''emergentie''' door te stellen dat het geheel groter of meer is dan de som van zijn delen. Eigenlijk zou men beter stellen dat het geheel anders is dan de som van de delen. Dit anders zijn kan dan toegeschreven worden aan de opgedoken '''emergente''' eigenschappen. "Echt" '''emergente''' eigenschappen zijn niet reductionistisch verklaarbaar. Een reductionistische verklaring is dan wezenlijk uitgesloten. Emergentie wordt dan in verband gebracht met het onverwachte, niet gepredetermineerde, echt nieuwe en creatieve in de werkelijkheid. Emergentie kan ook het gevolg zijn van de complexiteit van de problematiek die een herleiding tot elementaire wetten praktisch onmogelijk maakt.

'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid\\
Volgens '''[[wikipn: Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Mandelbrot]]''' hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek The Fractal Geometry of Nature uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.

'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 65):\\
Misschien wel het meest belangrijke onderwerp in de Heilige Geometrie is de
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618

De gebroken dimensie van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.

De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, Stanza 1 ''Het begin van bewust leven'' (p. 40/41):\\
Er zijn drie soorten licht, zowel in het occultisme als in de Kabbala: (1) het abstracte en absolute licht, dat duisternis is; (2) het licht van de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|gemanifesteerde-ongemanifesteerde]]''', door sommigen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' genoemd, en (3) het laatstgenoemde licht, weerspiegeld in de Dhyan-Chohans, de lagere '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|''logoi'']]''' (collectief de Elohim), die het op hun beurt uitstorten over het objectieve Heelal. Maar in de Kabbala – door de kabbalisten van de XIIIde eeuw opnieuw uitgegeven en zorgvuldig aangepast aan de christelijke leerstellingen – worden de drie lichten beschreven als: (1) het heldere en doordringende, dat van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Jehova]]'''; (2) '''weerspiegeld''' licht; en (3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is. Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van ''Christos''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.

Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf '''[[http://www.mathworld.wolfram.com/Cube.html|Platonische lichamen]]''' door de cijfersymboliek tot uitdrukking wordt gebracht.

Deleted lines 122-146:
'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door asymmetrische relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld '''ijk'''symmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van '''ijk'''symmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen '''ijk'''symmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.

'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bomen.html|Hubert Van Belle]]''' Een gelaagd beeld van de werkelijkheid\\
Indien men er niet in slaagt het gedrag van de hogere lagen van de werkelijkheid tot de eigenschappen van de lagere lagen te herleiden is men verplicht bijkomende, '''emergente''' eigenschappen in te voeren. Zoals reeds opgemerkt werd verklaart men '''emergentie''' door te stellen dat het geheel groter of meer is dan de som van zijn delen. Eigenlijk zou men beter stellen dat het geheel anders is dan de som van de delen. Dit anders zijn kan dan toegeschreven worden aan de opgedoken '''emergente''' eigenschappen. "Echt" '''emergente''' eigenschappen zijn niet reductionistisch verklaarbaar. Een reductionistische verklaring is dan wezenlijk uitgesloten. Emergentie wordt dan in verband gebracht met het onverwachte, niet gepredetermineerde, echt nieuwe en creatieve in de werkelijkheid. Emergentie kan ook het gevolg zijn van de complexiteit van de problematiek die een herleiding tot elementaire wetten praktisch onmogelijk maakt.

'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid\\
Volgens '''[[wikipn: Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Mandelbrot]]''' hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek The Fractal Geometry of Nature uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.

'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 65):\\
Misschien wel het meest belangrijke onderwerp in de Heilige Geometrie is de
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618

De gebroken dimensie van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.

De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, Stanza 1 ''Het begin van bewust leven'' (p. 40/41):\\
Er zijn drie soorten licht, zowel in het occultisme als in de Kabbala: (1) het abstracte en absolute licht, dat duisternis is; (2) het licht van de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|gemanifesteerde-ongemanifesteerde]]''', door sommigen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' genoemd, en (3) het laatstgenoemde licht, weerspiegeld in de Dhyan-Chohans, de lagere '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|''logoi'']]''' (collectief de Elohim), die het op hun beurt uitstorten over het objectieve Heelal. Maar in de Kabbala – door de kabbalisten van de XIIIde eeuw opnieuw uitgegeven en zorgvuldig aangepast aan de christelijke leerstellingen – worden de drie lichten beschreven als: (1) het heldere en doordringende, dat van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Jehova]]'''; (2) '''weerspiegeld''' licht; en (3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is. Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van ''Christos''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.

Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf '''[[http://www.mathworld.wolfram.com/Cube.html|Platonische lichamen]]''' door de cijfersymboliek tot uitdrukking wordt gebracht.

Added line 191:
Added lines 395-396:

Changed line 117 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|??]]''' (p. 40/41):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|H.P. Blavatsky]]''' ''De Geheime Leer'' Deel II, Stanza 1 ''Het begin van bewust leven'' (p. 40/41):\\
Added line 190:
Added lines 394-395:

Changed lines 115-116 from:
De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.
to:
De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.

'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/deel2/toelichtingstanza1.html|??]]''' (p. 40/41):\\
Er zijn drie soorten licht, zowel in het occultisme als in de Kabbala: (1) het abstracte en absolute licht, dat duisternis is; (2) het licht van de '''[[3-DriehoekVanPythagoras#Ref|gemanifesteerde-ongemanifesteerde]]''', door sommigen de '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Log|logos]]''' genoemd, en (3) het laatstgenoemde licht, weerspiegeld in de Dhyan-Chohans, de lagere '''[[4-3DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Logl|''logoi'']]''' (collectief de Elohim), die het op hun beurt uitstorten over het objectieve Heelal. Maar in de Kabbala – door de kabbalisten van de XIIIde eeuw opnieuw uitgegeven en zorgvuldig aangepast aan de christelijke leerstellingen – worden de drie lichten beschreven als: (1) het heldere en doordringende, dat van '''[[DrieLogoiEnDeWeerspiegeling#Inl|Jehova]]'''; (2) '''weerspiegeld''' licht; en (3) licht in het ''abstracte''. ‘Dit abstract opgevatte licht (in metafysische of symbolische zin) is Alhim (Elohim God), terwijl het heldere doordringende licht Jehova is. Het licht van Alhim behoort aan de wereld in het algemeen, in haar geheel en haar algemene volheid, maar het licht van Jehova behoort tot het voornaamste voortbrengsel, de mens, in wie dit licht doordrong en die door dit licht werd gemaakt.’ De schrijver van de ‘''Source of Measures''’ verwijst de lezer met klem naar Inman, ‘''Ancient Faiths embodied in Ancient Names''’, Deel ii, blz. 648. Daarin komt een afbeelding voor van ‘de '''[[DrieLogoiTheseAntitheseSyntheseTetragrammaton#Kwi|''vesica piscis'']]''', Maria en het vrouwelijke embleem, gekopieerd van een rozenkrans van de gezegende Maagd . . . gedrukt in Venetië in 1542’, en daarom, zoals Inman opmerkt, ‘met vergunning van de Inquisitie en dus orthodox’. Deze afbeelding zal de lezer duidelijk maken wat de latijnse kerk verstond onder deze ‘''doordringende kracht van licht en zijn gevolgen''’. De edelste, de grootste en de meest verheven denkbeelden van de oosterse filosofie over de godheid zijn door de christelijke interpretaties toch wel droevig verminkt, doordat ze werden toegepast op de grofste antropomorfistische begrippen!\\
De occultisten in het oosten noemen dit licht ''daiviprakriti'' en in het westen het licht van ''Christos''. Het is het licht van de '''LOGOS''', de rechtstreekse '''weerspiegeling''' van het altijd onkenbare op het gebied van de universele manifestatie. Maar hier is de interpretatie die de moderne christenen ervan geven met behulp van de Kabbala.

Deleted lines 131-132:
De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.
Added line 189:
Added lines 393-394:

Added line 358:
*'''[[http://valerievhunt.com/ValerieVHunt.com/Valerie_Hunt_Bio.html| Valerie Hunt]]'''
Added lines 390-392:


Added lines 352-353:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Biofeedback| Biofeedback]]'''
*'''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]'''
Added lines 389-391:


Added line 353:
*'''[[http://tonyb.freeyellow.com/id189.html|Prof. Alan Tennant]]''' The Dawn of Space and Time in a Selfconscious Quantum Universe Quantum Fibonacci, Borromean Rings and Quantum Chromodynamics
Added lines 387-389:


Added line 354:
*'''[[http://www.physorg.com/news182095224.html|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world
Added lines 386-388:


Changed line 82 from:
Researchers from the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol Universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, UK, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture. The research team is publishing these findings in ''Science'' on the 8. January.\\
to:
Researchers from the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol Universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, UK, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture. The research team is publishing these findings in ''Science'' on the 8. January 2010.\\
Added line 186:
Added lines 385-386:

Added line 352:
*'''[[http://www.helmholtz-berlin.de/forschung/magma/magnetismus/forschung/quanten-phaenomene/quanten-magnetismus_en.html|Prof. Alan Tennant]]''' Quantum magnetism
Added lines 384-386:


Changed lines 79-80 from:
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).  
to:
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).

'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter\\
Researchers from the Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), in cooperation with colleagues from Oxford and Bristol Universities, as well as the Rutherford Appleton Laboratory, UK, have for the first time observed a nanoscale symmetry hidden in solid state matter. They have measured the signatures of a symmetry showing the same attributes as the golden ratio famous from art and architecture. The research team is publishing these findings in ''Science'' on the 8. January.\\
On the atomic scale particles do not behave as we know it in the macro-atomic world. New properties emerge which are the result of an effect known as the Heisenberg's Uncertainty Principle. In order to study these nanoscale quantum effects the researchers have focused on the magnetic material cobalt niobate. It consists of linked magnetic atoms, which form chains just like a very thin bar magnet, but only one atom wide and are a useful model for describing ferromagnetism on the nanoscale in solid state matter.

Added line 185:
Added lines 383-384:

Added line 346:
*'''[[http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/haog-grd010510.php|Prof. Alan Tennant]]''' Golden ratio discovered in a quantum world - Hidden symmetry observed for the first time in solid state matter
Added lines 378-380:


Changed line 55 from:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
to:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[wikipn:Spontane_symmetriebreking| Spontane symmetriebreking]], [[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
Added line 180:
Added lines 377-378:

Changed line 73 from:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), ['''' Aarde''']
to:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), [''' Aarde''']
Changed lines 367-368 from:
to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimatum_game| Ultimatum game]]'''
Added lines 376-378:


Changed lines 366-367 from:

to:
*'''[[http://introspectie.come2me.nl/1036246/39-De-fractal-inhoud|Leo van den Haak]]''' Introspectie en verantwoording
Added lines 375-377:


Added lines 362-363:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamical_systems_theory|Dynamical systems theory]]'''
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system|Complex system]]'''
Deleted lines 374-444:


Changed line 24 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade en de 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Heg|'Hegel en Engels']], [[TriadeEnTetrade|'Triade + Tetrade' = 5e Dimensie]]) 
Changed line 72 from:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, :
to:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen:
Added line 179:
Added lines 373-374:

Changed line 72 from:
'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
to:
Afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''' kan '''[[wikipn: Materie|materie]]''' diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, :
Added line 178:
Added lines 372-373:

Changed lines 68-69 from:

Voor een toelichting op het thema gebroken symmetrie wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
to:
Voor een toelichting op de vijf aggregatieniveaus en het thema gebroken symmetrie wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
Added line 177:
Added lines 371-372:

Changed lines 74-78 from:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), [Aarde]
*
'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l), [Water]
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g), [Lucht]                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), [Vuur]             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''), [Ether]             
to:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), ['''' Aarde''']
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l), ['''Water''']
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g), ['''Lucht''']                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), ['''Vuur''']             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''), ['''Ether''']             
Added line 177:
Added lines 371-372:

Changed line 61 from:
||Vuur           - ||Lucht ||Vuur      - ||Lucht ||Aziluth     ||Yetzirah
to:
||'''Vuur'''  - ||'''Lucht''' ||Vuur      - ||Lucht ||Aziluth     ||Yetzirah
Changed lines 65-68 from:
||Aarde    - ||Water ||Aarde -  ||Water   ||Assiah    ||Briah
||Snijpunt 1./2.-as en 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

to:
||'''Aarde'''    - ||'''Water''' ||Aarde -  ||Water   ||Assiah    ||Briah
||Snijpunt 1./2.-as en 3./4.-as ||representeert '''Ether'''  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Added line 176:
Added lines 370-371:

Changed lines 66-68 from:
||Snijpunt 1./2. en 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

to:
||Snijpunt 1./2.-as en 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Added line 175:
Added lines 369-370:

Changed lines 66-68 from:
||Snijpunt 1./2.-as en de 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

to:
||Snijpunt 1./2. en 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Added line 174:
Added lines 368-369:

Changed lines 66-67 from:
||  ||  ||  ||  ||5. Universele rijk ||(snijpunt 1./2. en 3./4.)
to:
||Snijpunt 1./2.-as en de 3./4.-as ||representeert Ether  ||  ||  ||5. Universele rijk ||

Added line 173:
Added lines 367-368:

Changed lines 59-60 from:
Het rechter kompaskwadrant is samengesteld op basis van (kies) '''[[http://www.homeopathie-info.com/|Natuurrijk karakteristieken.]]'''
to:
Het rechter '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Ker|kwadrant]]''' is samengesteld op basis van (kies) '''[[http://www.homeopathie-info.com/|Natuurrijk karakteristieken.]]'''
Added line 171:
Added lines 365-366:

Changed lines 73-77 from:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s),
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l),
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g),                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),             
to:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s), [Aarde]
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l), [Water]
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g), [Lucht]                                   
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p), [Vuur]               
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''), [Ether]             
Added line 170:
Added lines 364-365:

Changed lines 76-79 from:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),                [Etherlichaam?]
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),              [Astrale lichaam?]
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' [Mentale lichaam?] en
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).  [Causaal lichaam?]
to:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),             
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),             
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' 
*'''
[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).  
August 30, 2010, at 06:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 21 from:
De drie aanzichten in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.
to:
Het 1e, 2e en 3e aanzicht vormen één geheel. Deze drie aanzichten in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.
August 29, 2010, at 06:12 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 20-22:

De drie aanzichten in deze bijlage komen met de drie aanzichten in '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|hoofdstuk 1.4]]''' en de drie aanzichten in '''[[7-4ZoBinnenZoBuitenZoBuitenZoBinnen|hoofdstuk 7.4]]''' overeen.

August 06, 2010, at 01:49 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 268-269:

Added line 270:
'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn:]]'''\\
Added line 316:
Added lines 360-361:

August 06, 2010, at 01:49 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 215:
'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn:]]'''\\
Added line 266:
Added lines 360-361:

August 06, 2010, at 01:48 PM by 86.83.160.63 -
Added line 214:
Added line 216:
'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn:]]'''\\
Added line 266:
Added lines 360-361:

August 06, 2010, at 01:42 PM by 86.83.160.63 -
Added line 329:
*'''[[http://mikegeubel.blogspot.com/2010/05/universeel-bewustzijn.html|Universeel bewustzijn]]'''
Added lines 357-359:


July 29, 2010, at 07:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 85 from:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' ('''[[wikipn:IJktheorie|ijktheorie]]''').\\
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' ('''[[wikipn:IJktheorie|ijktheorie]]''', '''[[http://de.wikipedia.org/wiki/Eichtheorie|Eichtheorie]]''').\\
Added line 166:
Added lines 356-357:

July 29, 2010, at 06:59 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 85 from:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' (ijktheorie).\\
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' ('''[[wikipn:IJktheorie|ijktheorie]]''').\\
Added line 165:
Added lines 355-356:

July 23, 2010, at 04:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 302 from:
Met behulp van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|systeembenadering]]''' wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse werkelijkheid in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
to:
Met behulp van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|systeembenadering]]''' wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse '''[[Aions-Aeonen-Eonen#Ook|wederkerigheid]]''' in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
Added line 311:
Added lines 354-355:

June 19, 2010, at 05:34 AM by 86.83.160.63 -
Added line 326:
*'''[[http://biofeedback.startpagina.nl/|Biofeedback]]''' '''[[wikipn:Neurofeedback| Neurofeedback]]''' '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Neurofeedback |Engelse versie]]'''
Added lines 353-355:


June 18, 2010, at 01:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 26-30 from:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II Stanza 11 ''De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras'' (p. 378):\\
to:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel I hoofdstuk 14 ''Krachten bewegingsvormen of intelligenties?'' (p. 668):\\
Met '''[[Standaardmodel#Tij|‘moleculaire verbindingen’]]''' bedoelt men natuurlijk die van de stof van onze tegenwoordige bedrieglijke waarnemingen; deze stof is alleen op ons gebied werkzaam. En dit is het belangrijkste punt dat aan de orde is5.
5) ‘Is de '''[[Werkelijkheid#Sch|''jiva'']]''' een mythe, zoals de wetenschap zegt, of niet?’, vragen sommige theosofen, die aarzelen tussen de '''materialistische''' en de '''idealistische''' wetenschap. De moeilijkheid bij het werkelijk begrijpen van esoterische problemen over de ‘uiteindelijke toestand van de stof’ is weer de oude kwestie van het '''[[Complementariteit#Sub|''objectieve'' en het ''subjectieve'']]'''. Wat is stof? Is de stof van ons huidige objectieve bewustzijn iets anders dan onze '''GEWAARWORDINGEN'''? Inderdaad, onze gewaarwordingen komen ''van buitenaf'', maar kunnen we werkelijk (behalve als het om verschijnselen gaat) spreken over de ‘grove stof’ van dit gebied als over een entiteit, die los van ons staat en onafhankelijk van ons is? Op al dergelijke opmerkingen antwoordt het occultisme: inderdaad, ''in werkelijkheid'' is de stof niet onafhankelijk van onze gewaarwordingen en bestaat niet daarbuiten. De mens is een ''illusie'': toegegeven. Maar het werkelijke bestaan van andere, nog meer denkbeeldige, maar niet minder ''reële'' entiteiten dan wij, is geen bewering die wordt verzwakt door het idealisme van de '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Spi|Vedānta]]''' en zelfs dat van '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Kan|Kant]]''', maar er eerder door wordt versterkt.

''Geheime Leer'' Deel II Stanza 11 ''De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras'' (p. 378):\\
June 10, 2010, at 11:15 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 259-261 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]])

to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]], [[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie|Chaostheorie]])

Added line 306:
Added lines 348-349:

June 03, 2010, at 02:48 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 143-145:
Het boek '''[[http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/SrimadBhagavatam|''S'rîmad Bhâgavatam'']]''' vormt de basis voor een eeuwenoude vaishnava-traditie van geestelijke erfopvolging waarin de boodschap wordt uitgedragen van de bhakti yoga van het zich verenigen in het bewustzijn in toewijding voor Krishna als zijnde de belangrijkste avatar van Vishnu, de bovenzinnelijke gedaante van de God van het behoud die alle andere goden omvat. Vishnu treedt in dit verhaal naar voren als de bron van Brahmâ, S'iva en de overige halfgoden, wijzen en godbewusten. Het boek wijst een eenzijdig monistische visie op de ziel af uitgaande van het eigen en eeuwige karakter (de svarûpa) van iedere individuele ziel. Ook wijst het het eenzijdig idee af van een God die enkel onpersoonlijk en vormloos is. Het onpersoonlijk aspect van God in de zin van de individuele aspecten van de Tijd, de ether en de geest van het Absolute is in dit boek steeds onlosmakelijk verbonden met het persoonlijke aspect van de integriteit van het volkomen geheel van Vishnu in Zijn vele verschijningsvormen, zo goed als het manifeste en niet-manifeste van God ook niet van elkaar te scheiden zijn.\\
'''[[wikipn:http://theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Eng/Vyâsadeva|Vyâsadeva]]''' stelde de '''[[wikipn: Veda%27s|Veda's]]''' samen, die ook wel bekend staan als de '''[[wikipn:Sruti|''S'ruti'']]'''.

Added line 160:
Added lines 347-348:

May 01, 2010, at 12:27 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 22-23:
De '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Sam|ziel]]''' (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. Tegenover het idealisme van Hegel staat het realisme (materialisme) van Marx. 
April 26, 2010, at 01:45 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 217-218 from:
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 
to:
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|negentropie]]''' binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 
Added line 251:
Added lines 341-342:

April 23, 2010, at 03:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 279-280 from:
'''[[wikipn:Algemene_systeemtheorie#Een_theorie_van_systemen_en_een_algemene_theorie
|De systeemhierarchie van Boulding]]'''\\
to:
'''[[wikipn:Algemene_systeemtheorie#Een_theorie_van_systemen_en_een_algemene_theorie|De systeemhierarchie van Boulding]]'''\\
Added line 298:
Added lines 340-341:

April 23, 2010, at 03:31 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 13:
Changed lines 279-280 from:
[[|De systeemhierarchie van Boulding]]
to:
'''[[wikipn:Algemene_systeemtheorie#Een_theorie_van_systemen_en_een_algemene_theorie
|De systeemhierarchie van
Boulding]]'''\\
April 23, 2010, at 03:29 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 280-291:
[[|De systeemhierarchie van Boulding]]
In het kader van het ontwikkelen van zo'n theorie van systemen Boulding in 1956 een hiërarchie gepresenteerd van mogelijke te onderkennen systemen:\\
- Niveau 1, het raamwerk : dit is het niveau van de statische structuur, het raamwerk. Bijvoorbeeld: Landkaart: de elementen papier en inkt vormen samen een geheel die ons in staat stellen het doel "bepalen van positie" te bereiken.\\
- Niveau 2, het uurwerk : die is het niveau van het eenvoudige dynamische systeem. Bijvoorbeeld: Klok (ook wel: planetaire stelsel): De radertjes van de klok bewegen de wijzers in een vastgesteld patroon die ons helpt het doel: "het bepalen van de tijd" te bereiken.\\
- Niveau 3, het regelsysteem : dit is het niveau van de cybernetische of regelsystemen. Bijvoorbeeld: de thermostaat, die de temperatuur waarop hij is ingesteld, probeert te handhaven.\\
- Niveau 4, de cel : is het niveau van het zelfhandhavende systeem. Bijvoorbeeld: Cel: De celwand houdt de cel bij elkaar. Binnen de cel spelen er een of meer processen van chemische aard in interactie met de omgeving af.\\
- Niveau 5, het levend organisme : wordt getypeerd door de Plant: Bestaat uit cellen van verschillende aard. Wortelstelsel, de stam, de bladeren en de vruchten vormen tezamen een systeem van grotere complexiteit. Het aantal functies dat systemen van het complexiteitsniveau "plant" kunnen vervullen is al nauwelijks meer te beschrijven.\\
- Niveau 6, het dier : is het niveau van de Dier: Aan het complexiteitsniveau plant wordt de ruimtelijke beweging (verplaatsing) toegevoegd.\\
- Niveau 7, de mens : dit is het niveau van de Mens: Aan de beweging wordt de intelligentie toegevoegd.\\
- Niveau 8, het sociaal systeem : is het niveau van de sociale systemen, bijvoorbeeld: bedrijf, school, samenleving.\\
- Niveau 9, het transcendentale systeem : dit is het alles overstijgende en samenvattende niveau. Hieronder vallen alle systemen die in de voorgaande indeling geen plaats hebben gekregen.

Added line 298:
Added lines 340-341:

April 23, 2010, at 03:24 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 14:
Added line 317:
*'''[[wikipn:Ludwig_von_Bertalanffy|Ludwig von Bertalanffy]]'''
April 23, 2010, at 03:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 317-319 from:


to:
*'''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory|Systeemtheorie]]'''

Added lines 327-329:


April 12, 2010, at 04:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 203 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Bottom up & Top down]])
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
Deleted line 252:
Deleted lines 326-327:

April 12, 2010, at 04:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 203 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Bottom up & Top down]])
Added line 253:
Added lines 328-329:

April 03, 2010, at 04:21 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 280-285:

Met behulp van de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|systeembenadering]]''' wordt de verbinding tussen de aardse en de hemelse werkelijkheid in beeld gebracht. De cybernetica toont een sluitstuk van de puzzel. Het laat zien hoe integratie cq. desintegratie daadwerkelijk kan worden bereikt. Karma is niet het onontkoombare lot, het zijn nog altijd mensen die besluiten om de ‘trekker’ ('''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|trekkermechanisme]]''') over te halen. Door gerichte feedforward besturing kunnen grote schommelingen worden vermeden.\\
Om onze waarneming, leergedrag, opmerkzaamheid, logisch redeneren, herinneren, dromen te verklaren vergelijkt Prof. van Peursen in zijn boek Cultuur in stroomversnelling uit 1975 de werking van de hersenprocessen met het zogenaamde ‘trekkermechanisme’.\\
De ongrijpbare patronen, schakelnetwerken van '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Der|Prof. van Peursen]]''' correleren met de spiegelneuronen van '''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]'''.

In een ecosysteem is alles met elkaar verbonden. De mensheid staat niet los, maar maakt deel uit van het totale ecologische systeem. De mensheid moet voorkomen dat ecosystemen '''[[8-4-3DuurzameOntwikkeling#Sam|duurzaam ontregeld]]''' raken. Om duurzame ecosystemen te behouden is een omslag in het denken, een cultuuromslag gewenst en het verleggen, het laten oplossen van grenzen een eerste voorwaarde. In plaats van dat elke discipline met zijn eigen ding bezig is dienen we beter naar elkaar te luisteren. Duurzame innovatie vraagt om het creëren van en-en oplossingen.
March 26, 2010, at 01:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' '''Van Bit tot Atoom en Ecosysteem'''\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' ''' ''Van Bit tot Atoom en Ecosysteem'' '''\\
Added line 156:
Added lines 321-322:

March 26, 2010, at 01:54 PM by 86.83.160.63 -
Added line 126:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' '''Van Bit tot Atoom en Ecosysteem'''\\
Added line 155:
Added lines 320-321:

March 26, 2010, at 01:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 290-291 from:
to:
*'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek.htm|De Gemiddelde Evolutie]]''' Van Bit tot Atoom en Ecosysteem
Added lines 318-320:


March 26, 2010, at 01:51 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H3.htm#toevallige|Hoofdstuk 2.1]]''' '''Toevallige selectie in de evolutie'''\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H3.htm#toevallige|Hoofdstuk 3 - 2.1]]''' '''Toevallige selectie in de evolutie'''\\
Changed lines 132-134 from:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Hoofdstuk 3.4]]''' '''Symmetrie en symmetriebreking in de evolutie'''\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym2|Hoofdstuk 10 - 3.1]]''' '''Symmetrie en Alfa-informatie Een historische terugblik''' (gebroken symmetrie).

'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Hoofdstuk 10 -
3.4]]''' '''Symmetrie en symmetriebreking in de evolutie'''\\
Deleted lines 141-142:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym2|Hoofdstuk 3.1]]''' '''Symmetrie en Alfa-informatie Een historische terugblik''' (gebroken symmetrie).
Added line 153:
Added lines 317-318:

March 26, 2010, at 01:45 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H3.htm#toevallige|Hoofdstuk 2.1:]]''' '''Toevallige selectie in de evolutie'''\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H3.htm#toevallige|Hoofdstuk 2.1]]''' '''Toevallige selectie in de evolutie'''\\
Changed lines 132-134 from:


'''3.4. [[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Symmetrie en symmetriebreking]] in de evolutie'''\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Hoofdstuk 3.4]]''' '''Symmetrie en symmetriebreking in de evolutie'''\\
Changed lines 140-141 from:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym2|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym2|Hoofdstuk 3.1]]''' '''Symmetrie en Alfa-informatie Een historische terugblik''' (gebroken symmetrie).
Added line 152:
Added lines 316-317:

March 26, 2010, at 01:39 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]'''  DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking:\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H3.htm#toevallige|Hoofdstuk 2.1:]]''' '''Toevallige selectie in de evolutie'''\\
Added line 153:
Added lines 317-318:

March 26, 2010, at 01:32 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 132-133 from:
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
to:

Added lines 141-142:

'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym2|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
March 26, 2010, at 01:24 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 156 from:
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H6_1.htm| 4. TERUGKOPPELING]]''' EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer\\
to:
'''[[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H6_1.htm#terugkoppeling| 4. TERUGKOPPELING]]''' EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer\\
Added line 195:
Added lines 314-315:

March 26, 2010, at 12:14 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 116-124:
'''3.4. [[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Symmetrie en symmetriebreking]] in de evolutie'''\\
De voorgaande paragrafen kunnen we als volgt samenvatten: Aanvankelijk was er in ons heelal weinig verspreiding, en dus een hoge symmetrie.\\
Door de toenemende verspreiding is echter ook de symmetriebreuk steeds toegenomen.\\
Conform met het principe van de fluxmaximalisatie, wordt ook de symmetriebreuk of "verspreiding van symmetrieën" enigszins beperkt. Dit is onder twee vormen zichtbaar.\\
Enerzijds is het zo dat, bij een symmetriebreuk vanuit een interactor met een hoge symmetrie, de nieuwe symmetrie nog steeds bepaalde kenmerken van de oorspronkelijke symmetrie zal vertonen. De symmetriebreuk verloopt dus veelal in sequenties die tot dezelfde symmetriegroep behoren.\\
Ten tweede zorgt het principe van de zelforganisatie en selectie voor de evolutie naar meer optimale vormen, en dus ook optimale symmetrieën voor bepaalde evolutionaire problemen. Daardoor is er een convergentie van symmetrieën waar te nemen. Door deze convergentie evolueren van oorsprong verschillende interactoren, op analoge symmetrische wijze.\\
Ook op het vlak van symmetrie balanceert de gemiddelde evolutie dus op een lijn tussen symmetrie en assymetrie.

Added lines 133-140:

'''3.4. [[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Symmetrie en symmetriebreking]] in de evolutie'''\\
De voorgaande paragrafen kunnen we als volgt samenvatten: Aanvankelijk was er in ons heelal weinig verspreiding, en dus een hoge symmetrie.\\
Door de toenemende verspreiding is echter ook de symmetriebreuk steeds toegenomen.\\
Conform met het principe van de fluxmaximalisatie, wordt ook de symmetriebreuk of "verspreiding van symmetrieën" enigszins beperkt. Dit is onder twee vormen zichtbaar.\\
Enerzijds is het zo dat, bij een symmetriebreuk vanuit een interactor met een hoge symmetrie, de nieuwe symmetrie nog steeds bepaalde kenmerken van de oorspronkelijke symmetrie zal vertonen. De symmetriebreuk verloopt dus veelal in sequenties die tot dezelfde symmetriegroep behoren.\\
Ten tweede zorgt het principe van de zelforganisatie en selectie voor de evolutie naar meer optimale vormen, en dus ook optimale symmetrieën voor bepaalde evolutionaire problemen. Daardoor is er een convergentie van symmetrieën waar te nemen. Door deze convergentie evolueren van oorsprong verschillende interactoren, op analoge symmetrische wijze.\\
Ook op het vlak van symmetrie balanceert de gemiddelde evolutie dus op een lijn tussen symmetrie en assymetrie.
March 26, 2010, at 11:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
to:
====
Added lines 116-124:

'''3.4. [[http://reocities.com/hotsprings/chalet/6391/boek/H10_1.htm#sym5|Symmetrie en symmetriebreking]] in de evolutie'''\\
De voorgaande paragrafen kunnen we als volgt samenvatten: Aanvankelijk was er in ons heelal weinig verspreiding, en dus een hoge symmetrie.\\
Door de toenemende verspreiding is echter ook de symmetriebreuk steeds toegenomen.\\
Conform met het principe van de fluxmaximalisatie, wordt ook de symmetriebreuk of "verspreiding van symmetrieën" enigszins beperkt. Dit is onder twee vormen zichtbaar.\\
Enerzijds is het zo dat, bij een symmetriebreuk vanuit een interactor met een hoge symmetrie, de nieuwe symmetrie nog steeds bepaalde kenmerken van de oorspronkelijke symmetrie zal vertonen. De symmetriebreuk verloopt dus veelal in sequenties die tot dezelfde symmetriegroep behoren.\\
Ten tweede zorgt het principe van de zelforganisatie en selectie voor de evolutie naar meer optimale vormen, en dus ook optimale symmetrieën voor bepaalde evolutionaire problemen. Daardoor is er een convergentie van symmetrieën waar te nemen. Door deze convergentie evolueren van oorsprong verschillende interactoren, op analoge symmetrische wijze.\\
Ook op het vlak van symmetrie balanceert de gemiddelde evolutie dus op een lijn tussen symmetrie en assymetrie.

March 25, 2010, at 05:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 206-207 from:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
to:
Het principe van '''[[6-2RechtsEnLinks#Inl|‘Zaaien en Oogsten’]]''' brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
Added line 237:
Added lines 305-306:

March 25, 2010, at 01:39 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 197 from:
'''[[CarlJung#Ind|Anthony Stevens]]''', boek ''Over Jung - leven en werk'' (p. 276, fig. 12), de '''huwelijksquaterniteit''':\\
to:
'''[[CarlJung#Ind|Anthony Stevens]]''', boek ''Over Jung - leven en werk'' (p. 276, fig. 12), de '''[[6-4VijfIndividuele-EnCollectieveDimensies#Mor|‘huwelijksquaterniteit’]]''':\\
Added line 236:
Added lines 304-305:

March 25, 2010, at 01:37 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 197-201:
'''[[CarlJung#Ind|Anthony Stevens]]''', boek ''Over Jung - leven en werk'' (p. 276, fig. 12), de ‘'''huwelijksquaterniteit'''’:\\
P. 51: Zoals de structuur van de psyche wordt bepaald door de in wezen biologische idee van het archetype, zo voltrekt zich psychisch functioneren in overeenstemming met de biologische principes van aanpassing, '''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|homeostase en groei]]'''.\\
P. 58: De wetten die in de kosmos gelden, gelden evenzeer in de psyche, omdat de psyche ‘puur natuur’ is. Met andere woorden, de psyche is een microkosmisch onderdeel van de macrokosmos. Om deze reden duidde Jung het '''collectieve onbewuste''' aan als de objectieve psyche.\\
P. 59: '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis|Homeostase]]''' is het principe van de zelfregulering (regulateur stoommachine, thermostaat). Het is het middel waardoor biologische systemen ter wille van hun voortbestaan een toestand van evenwicht in zichzelf bewaren.

Added line 235:
Added lines 303-304:

March 25, 2010, at 01:00 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 188-191:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]''', '''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos:\\
Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het systeem naar een hoger '''homeostatisch''' niveau.\\
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 

Added lines 197-200:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]''', '''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' '''[[EnneagramEnDeMicrokosmos#Met|Chaos]]''':\\
Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het systeem naar een hoger '''homeostatisch''' niveau.\\
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 

Added line 229:
Added lines 297-298:

March 25, 2010, at 12:57 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 143 from:
to:
====
Changed lines 145-148 from:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]''', '''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos:\\
Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het systeem naar een hoger '''homeostatisch''' niveau.\\
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 

to:
Changed line 187 from:
to:
====
Added lines 189-192:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]''', '''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos:\\
Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het systeem naar een hoger '''homeostatisch''' niveau.\\
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase''' tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 

March 15, 2010, at 09:38 AM by 86.83.160.63 -
Added line 270:
*'''Harry Nijhof''' rapport ''Ontwikkelen van Bestuurlijke informatiesystemen en de Systeemintegratie'' (juli 1992)
March 13, 2010, at 03:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 172 from:
||'''Ruimte'''      ||'''Feedforward''' (Eeuwigheid) ||'''Materie''' ||'''Feedback''' (NU)
to:
||'''Ruimte'''      ||'''[[wikipn:Feed_forward|Feedforward]]''' (Eeuwigheid) ||'''Materie''' ||'''[[wikipn:Terugkoppeling|Feedback]]''' (NU)
March 08, 2010, at 03:16 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 255-285:


Deleted lines 257-258:

Added line 261:
*'''[[http://theorderoftime.com/ned/persoonlijk/despiegelvandetijd/index.html|René Meijer]]''' De Spiegel van de Tijd
March 08, 2010, at 03:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 314-315 from:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid|Colloïde]]''')*'''[[http://users.pandora.be/luc.bongaerts/doc/005-nlsv.pdf|Luc Bongaerts]]''' Heterarchische besturingen
to:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid|Colloïde]]''')
*'''[[http://users.pandora.be/luc.bongaerts/doc/005-nlsv.pdf|Luc Bongaerts]]''' Heterarchische besturingen
Deleted lines 325-451:


March 08, 2010, at 03:12 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 314 from:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid|Colloïde]]''')
to:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid|Colloïde]]''')*'''[[http://users.pandora.be/luc.bongaerts/doc/005-nlsv.pdf|Luc Bongaerts]]''' Heterarchische besturingen
Changed line 17 from:
->'''[[wikipn:Gottfried_de_Purucker|Gottfried de Purucker:]]''' ''Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot universeel bewustzijn, wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode''.
to:
->'''[[wikipn:Gottfried_de_Purucker|Gottfried de Purucker:]]''' ''Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot '''[[http://nl.wikiquote.org/wiki/Bewustzijn|universeel bewustzijn]]''', wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode''.
Added lines 14-15:

Added line 302:
*'''[[wikipn:Complex_adaptief_systeem|Complex adaptief systeem]]'''
Changed line 235 from:
De lemniscaat die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid.
to:
De '''[[6-Sociologie#Cre|lemniscaat]]''' die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid.
Added lines 16-19:

->'''[[wikipn:Martin Heidegger|Martin Heidegger]]:''' ''De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in?De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.''\\
''Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether. Ether staat hier voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.''\\
'''Wij zijn gasten van het leven', want we kunnen niet kiezen waar we worden geboren, we weten niet waarom we in het leven zijn geworpen.'' 
Changed line 237 from:
'''Trekkermechanisme'''\\
to:
'''Trekkermechanisme''' ('''[[http://www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/bowen.htm|"nieuwe hersenpaden"]]''')\\
Changed line 307 from:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]'''
to:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid|Colloïde]]''')
Changed line 307 from:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Collïde]]'''
to:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Colloïde]]'''
Changed line 307 from:
to:
*'''[[wikipn:Collo%C3%AFde|Collïde]]'''
Deleted lines 42-45:

'''[[http://introspectie.come2me.nl/1078661/47-Begrijp-dat-je-leeft|Leo van den Haak]]''' Begrijp dat je leeft!\\
Wenst u enige notie van God? Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie ''spuit'' door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah. De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. 

Added lines 77-79:

'''[[http://introspectie.come2me.nl/1078661/47-Begrijp-dat-je-leeft|Leo van den Haak]]''' Begrijp dat je leeft!\\
Wenst u enige notie van God? Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie ''spuit'' door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah. De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. 
Added lines 43-46:

'''[[http://introspectie.come2me.nl/1078661/47-Begrijp-dat-je-leeft|Leo van den Haak]]''' Begrijp dat je leeft!\\
Wenst u enige notie van God? Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie ''spuit'' door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah. De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah. 

Changed lines 63-66 from:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),                (Etherlichaam?)
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),              (Astrale lichaam?)
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' (Mentale lichaam?) en
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).  (Causaal lichaam?)
to:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),                [Etherlichaam?]
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),              [Astrale lichaam?]
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' [Mentale lichaam?] en
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).  [Causaal lichaam?]
Changed line 65 from:
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' en                                    (Mentale lichaam?)
to:
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' (Mentale lichaam?) en
Changed lines 62-66 from:
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g),
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' en
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP)
(vermoedelijk).
to:
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g),                                  
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]'''
(p),                (Etherlichaam?)
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),              (Astrale lichaam?)
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' en                                    (Mentale lichaam?)
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk)
.   (Causaal lichaam?)
August 12, 2009, at 08:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 179-180 from:
Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|rapport ‘E i V’]]''' maakt, net als Jurgen Habermas, echter van drie domeinen van de werkelijkheid gebruik. Het derde domein heeft op de relatie 'Intersubjectief' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''' betrekking. Deze relatie, de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' ('''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]'''), wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen.
to:
Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|rapport ‘E i V’]]''' maakt, net als Jurgen Habermas, van drie domeinen van de werkelijkheid gebruik. Het derde domein heeft op de relatie 'Intersubjectief' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''' betrekking. Deze relatie, de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' ('''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]'''), wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit 2e aanzicht maakt het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen.
August 12, 2009, at 08:40 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 156-158:


 
Added lines 177-181:


Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|rapport ‘E i V’]]''' maakt, net als Jurgen Habermas, echter van drie domeinen van de werkelijkheid gebruik. Het derde domein heeft op de relatie 'Intersubjectief' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''' betrekking. Deze relatie, de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' ('''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]'''), wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen.

!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
Deleted lines 182-186:


Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|rapport ‘E i V’]]''' maakt, net als Jurgen Habermas, echter van drie domeinen van de werkelijkheid gebruik. Het derde domein heeft op de relatie 'Intersubjectief' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''' betrekking. Deze relatie, de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' ('''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]'''), wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen.

!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
August 12, 2009, at 08:38 AM by 86.83.160.63 -
Added line 183:
Het '''[[1-1-1KwintessensZaaienEnOogsten#Min|rapport ‘E i V’]]''' maakt, net als Jurgen Habermas, echter van drie domeinen van de werkelijkheid gebruik. Het derde domein heeft op de relatie 'Intersubjectief' tussen de '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Mac|microkosmos en de macrokosmos]]''' betrekking. Deze relatie, de '''[[goo:Psyche|psyche]]''' ('''[[5-2CarlJung#Sam|'psychoanalyse en psychosynthese']]'''), wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen.
August 12, 2009, at 08:32 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 182-184:


!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
Deleted lines 205-206:

!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
August 09, 2009, at 06:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 93 from:
De gebroken dimensie van fractals is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
to:
De gebroken dimensie van '''[[Geest#Cha|fractals]]''' is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
August 09, 2009, at 05:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 93 from:
De dimensie van fractals is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
to:
De gebroken dimensie van fractals is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
August 09, 2009, at 05:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 93 from:
De dimensie van fractals is een rationaal getal. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een irrationaal getal.
to:
De dimensie van fractals is een '''[[wikipn:Rationaal_getal|rationaal getal]]'''. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een '''[[wikipn:Irrationaal_getal|irrationaal getal]]'''.
August 09, 2009, at 05:26 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 92-93:

De dimensie van fractals is een rationaal getal. In de ongemanifesteerde werkelijkheid van '''[[Unificatietheorie2#Akas|Pythagoras]]''' is er sprake van een irrationaal getal.
August 09, 2009, at 05:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 85 from:
Volgens Mandelbrot hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
to:
Volgens '''[[wikipn: Beno%C3%AEt_Mandelbrot|Mandelbrot]]''' hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
August 08, 2009, at 11:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 90-91 from:
Gulden snede. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid
met
de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
to:
'''[[wikipn:Gulden_snede|Gulden snede]]'''. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
July 29, 2009, at 09:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 302 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
July 29, 2009, at 08:58 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' Gebroken dimensie\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid\\
Changed line 302 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' Gebroken dimensie
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' De mythe van de gebroken werkelijkheid
July 29, 2009, at 08:53 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 84 from:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' Gebroken dimensie\\
to:
'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Martijn van Calmthout]]''' Gebroken dimensie\\
July 29, 2009, at 08:50 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 83-92:

'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' Gebroken dimensie\\
Volgens Mandelbrot hangt de lengte van een kustlijn af van de lengte van de gebruikte meetlat. Vanuit een satelliet lijkt de kust een gladde curve waarvan de lengte snel is vastgesteld. Maar eenmaal op de grond blijken er opeens inhammen en landtongen, die de kustlijn wat langer maken. In de inhammen liggen bovendien rotsen, tussen de rotsen kiezels, de kiezels hebben uitstulpingen, waarop weer zandkorrels zitten, enzovoorts. En steeds valt de schatting hoger uit omdat bij elke vergroting de kustlijn weer even grillig blijkt als bij de vorige. En langer.
Alleen bij een keurige gladde cirkel of een vierkant, objecten met twee dimensies, zou de schatting precies op één waarde uitkomen. Dat dat kennelijk bij een kustlijn niet gebeurt, kon volgens Mandelbrot maar één ding betekenen: de kustlijn heeft een gebroken dimensie, ergens tussen 1 en 2 in. In zijn boek The Fractal Geometry of Nature uit 1982 (Uitgeverij W.H. Freeman) beschreef Mandelbrot voor het eerst samenhangend hoe die dimensie wiskundig moet worden berekend.

'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken'' (p. 65):\\
Misschien wel het meest belangrijke onderwerp in de Heilige Geometrie is de
Gulden snede. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid
met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).\\
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618
July 29, 2009, at 08:42 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 279-280 from:
to:
*'''[[http://www.soulsofdistortion.nl/download/ozo.pdf|Jan Wicherink]]''' ''Ontheemde Zielen Ontwaken''
Changed line 292 from:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|MARTIJN VAN CALMTHOUT]]''' Gebroken dimensie
July 28, 2009, at 10:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 291 from:
to:
*'''[[http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article747067.ece/De_mythe_van_de_gebroken_werkelijkheid|Gebroken dimensie]]'''
July 27, 2009, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 125-126 from:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]'''\\
'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos: Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de homeostase tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 
to:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]''', '''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos:\\
Is
de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het systeem naar een hoger '''homeostatisch''' niveau.\\
Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de '''homeostase'''
tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich. 
July 18, 2009, at 02:50 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 115-121:

%rfloat width=250Px%Attach:Standaard.jpg
Door de '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie#Geb|gebroken symmetrie]]''' in het universum is het niet mogelijk een volledig sluitend plaatje van de éne werkelijkheid, een werkelijkheid ('''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Bla|oerbron]]''') achter de werkelijkheid, de absolute waarheid te geven. Het denkmodel beoogt wel, door de '''[[7-4-1EenHoofdrouteMaarEenVerscheidenheidAanDoorsneden|hoofdroute]]''' aan te geven en de '''[[RobertoAssagioli#Ded|verborgen]]''' 5e Dimensie, de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]''' te belichten, een tipje van de sluier op te lichten. Het gaat er uiteindelijk om je eigen ruimer wordende inzichten in een universeel kader te plaatsen. '''[[8-3-2ErIsNietsNieuwsOnderDeZon#Sam|Het rapport]]''' ‘E i V’ sluit aan bij de opinie die '''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Mid|Pim van Lommel]]''' in zijn boek ''Eindeloos Bewustzijn'', in hoofdstuk 15 ''Er is niets nieuws onder de zon'' (p. 302) weergeeft. '''[[http://www.muntzvandewint.com/site/transcriptie_gbn_1.html|Dick Swaab]]''' ziet de geest als het produkt van de honderd miljard hersencellen ('''[[wikipn:Neuron|neuronen]]''') die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden, ieder hersencel heeft contact met zo’n duizend tot honderdduizend andere hersencellen. En die hele machine, die functioneert en geeft als product de geest.
Het rapport ‘E i V’ gaat net als '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonius_Saccas|Ammonius]]''' en '''[[wikipn:Hylisch_pluralisme|Poortman]]''' er  vanuit dat de mens een immateriële ziel heeft. De hersencellen zijn een product van de geest. De fundamentele eenheid van alle bestaan is wat '''[[2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen|Teilhard de Chardin]]''' met '''[[NumenMemenMindStuffEnNomen#Pal|Weltstoff]]''' aanduidt. Bij de éne werkelijkheid draait het om convergentie, om en-en, de win-winsituatie. Voor het vormgevende principe wordt de term '''[[RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos#Aka|swabhava]]''', '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|attractor]]''' of '''[[http://home.wanadoo.nl/reqochae.max/biogeometrie.htm|'biogeometrie']]''' gebruikt. De innerlijke stuwkracht in de natuur die orde schept uit chaos. '''[[http://www.simonvinkenoog.nl/pages/credo/utopischleven.htm|Simon Vinkenoog]]'''
durft niet te zeggen “volgens een goddelijk plan”, want er is ook nog een '''[[1-3-1ChaospuntHokjesgeestZelfreguleringEnChaostheorie#Inl|chaostheorie]]''' die alles lekker door elkaar gooit, een einde maakt aan al onze vastgeroeste zekerheden. Met die zekerheden zal deze maatschappij, deze samenleving, deze evolutie, zich niet kunnen voltrekken tot in een staat waarin je opgelucht kunt zeggen: “Zo, er is geen werk meer aan de winkel. Ik kan op mijn lauweren rusten”. Want dat is er voor niemand bij (zei de oude pensionado)!\\
In de uitspraak van '''[[2-5CreativiteitEnCultureleInnovatie|Simon Vinkenoog:]]''' ''De eenheid in oneindige verscheidenheid. De '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Macrocosm_and_microcosm|macro- en de microkosmos]]''', en wij mensen precies in het midden daarvan aanwezig'' staat de mens voor de ziel, '''[[LevensboomMicrokosmos#Inl|de schakel]]''' tussen het aardse lichaam en de hemelse geest, tussen natuur en God. Synthese ontstaat door these + antithese. Net als de '''[[Geest#Tri|Drie-eenheid]]''' kunnen materie, ziel en geest wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden.\\
De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. In het rapport ‘E i V’ wordt de stelling onderbouwd dat op het '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Sam|snijvlak]]''' van de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen het gemeenschappelijke raamwerk van de Unifcatietheorie ligt. Het '''[[Standaardmodel#Zwa|recursiefproces]]''', de oerbron van leven is een groot '''[[2-4ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting|mysterie]]'''.
July 13, 2009, at 02:31 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 43-55 from:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
to:
De theosofie spreekt over tien natuurrijken: drie rijken van elementalen, het ''minerale'' -, het ''planten'' -, het ''dieren'' - en het ''mensen''rijk (7 gemanifesteerd), alsmede ''drie godenrijken'' of rijken van ''Dhyân Choans'' (3 ongemanifesteerd).
Vier Goddelijke vonken ('''[[wikipn: Fossiele_overgangsvormen|''missing links'']]''') zijn voor het ontstaan van de vaste materie, het minerale rijk, het ruimte-continuüm verantwoordelijk en drie Goddelijke vonken voor de overgang van het mineralenrijk via het plantenrijk en dierenrijk naar het mensenrijk. 

Het rechter kompaskwadrant is samengesteld op basis van (kies) '''[[http://www.homeopathie-info.com/|Natuurrijk karakteristieken.]]'''

||Vuur            - ||Lucht ||Vuur      - ||Lucht ||Aziluth     ||Yetzirah
||1. Oerknal  - ||3. Gasvorming ||1./7. - ||3./5.  ||7. Mensenrijk    -  ||5. Plantenrijk
||'''|''' ||'''|''' ||'''|'''  ||'''|'''  ||'''|''' ||'''|'''  ||
||4. Aarde  - ||2. Vloeibare stoffen ||4. -  ||2./6. ||4. Delfstoffenrijk -  ||6. Dierenrijk
||Aarde    - ||Water ||Aarde -  ||Water   ||Assiah    ||Briah
||  ||  ||  ||  ||5. Universele rijk ||(snijpunt 1./2. en 3./4.)

Voor een toelichting op het thema gebroken symmetrie
wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
July 13, 2009, at 02:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]] ([[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
to:
!![[#Geb]][[LevensboomMacrokosmos#Gem|Gebroken symmetrie]] ([[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
July 13, 2009, at 02:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 53-54 from:
*'''[[wikipn: Tripelpunt|tripelpunt]]''' en
*'''[[wikipn: Quark-gluonplasma| Quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).
to:
*'''[[wikipn:Tripelpunt|tripelpunt]]''' en
*'''[[wikipn:Quark-gluonplasma|quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).
July 13, 2009, at 02:15 AM by 86.83.160.63 -
Added line 51:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),
Deleted line 52:
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),
July 13, 2009, at 02:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-52 from:
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Non-lokaal bewustzijn]]''')
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]'''
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]'''
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' 
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|plasma]]'''
to:
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]''' (s),
*
'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]''' (l),
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]''' (g),
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|BEC]]'''),
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|Plasma]]''' (p),
*'''[[wikipn: Tripelpunt|tripelpunt]]''' en
*'''[[wikipn: Quark-gluonplasma| Quark-gluonplasma]]''' (QGP) (vermoedelijk).
July 13, 2009, at 02:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestandaggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
to:
'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestand|aggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
July 13, 2009, at 02:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 47 from:
'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn: Fase_%28stof%29| aggregatietoestanden]]''' aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
to:
'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn:Aggregatietoestandaggregatietoestanden]]''' ('''[[wikipn:Fase_%28stof%29|fasen]]''') aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
July 08, 2009, at 04:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 81 from:
De '''[[wikipn: Cultuurfilosofie|cultuurfilosoof]]''' '''[[wikipn:Peter_Sloterdijk|Peter Sloterdijk]]''' hanteert in zijn boek ''Sferen'' voortdurend het oxymoron. Een '''[[wikipn: Oxymoron_%28stijlfiguur%29|oxymoron]]''' is een speciaal geval van de '''[[wikipn:Paradox_%28stijlfiguur%29|paradox:]]''' daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.
to:
De '''[[wikipn: Cultuurfilosofie|cultuurfilosoof]]''' '''[[wikipn:Peter_Sloterdijk|Peter Sloterdijk]]''' hanteert in zijn boek '''[[http://www.teilharddechardin.nl/sferen.htm|''Sferen'']]''' voortdurend het oxymoron. Een '''[[wikipn: Oxymoron_%28stijlfiguur%29|oxymoron]]''' is een speciaal geval van de '''[[wikipn:Paradox_%28stijlfiguur%29|paradox:]]''' daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.
July 07, 2009, at 03:38 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 87-88:

De '''[[wikipn: Cultuurfilosofie|cultuurfilosoof]]''' '''[[wikipn:Peter_Sloterdijk|Peter Sloterdijk]]''' hanteert in zijn boek ''Sferen'' voortdurend het oxymoron. Een '''[[wikipn: Oxymoron_%28stijlfiguur%29|oxymoron]]''' is een speciaal geval van de '''[[wikipn:Paradox_%28stijlfiguur%29|paradox:]]''' daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.
July 07, 2009, at 03:36 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 82-100:

De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er echter van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_model_%28basic_details%29#Symmetry_breaking|gebroken symmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_symmetry|Broken_symmetry]]''') sprake zijn. '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|Volledig (vol en ledig/leeg)]]''' gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://plato.stanford.edu/entries/symmetry-breaking/|Symmetry and Symmetry Breaking]]'''
('''First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008'').

De '''[[wikipn: Cultuurfilosofie|cultuurfilosoof]]''' '''[[wikipn:Peter_Sloterdijk|Peter Sloterdijk]]''' hanteert in zijn boek ''Sferen'' voortdurend het oxymoron. Een '''[[wikipn: Oxymoron_%28stijlfiguur%29|oxymoron]]''' is een speciaal geval van de '''[[wikipn:Paradox_%28stijlfiguur%29|paradox:]]''' daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.

%rfloat width=350Px%Attach:Kana.jpg
Er kan gesproken worden van een gebroken symmetrische '''[[wikipn:Schilderij_De_bruiloft_van_Kana_door_Veronese|compositie]]'''. Hierin verkrijgen we langs de ene kant een symmetrie van de personages, de zuilengalerijen, de armleuning en de tafel. Deze symmetrie wordt doorbroken door de kerktoren, die niet gecentreerd werd.

'''[[http://us.geocities.com/evolutionweb/boek/H3.htm|Hoofdstuk 3:]]'''  DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking:\\
Verspreiding was inderdaad het eerste kenmerk van de gemiddelde evolutie. Bij elke beslissing moet de stier de linkerkant of de rechterkant kiezen. De selectie van één van beide kanten, is onlosmakelijk verbonden met de verspreiding.\\
Vooraleer de stier zijn keuze heeft gemaakt, bevond hij zich in een symmetrische situatie. Na de keuze van één van de twee zijden was deze symmetrie niet meer aanwezig was na de keuze : ''"de symmetrie wordt verbroken"'' door elke keuze. Doordat de stier onwetend is over welke keuze hij zal maken, en de keuze toevallig is, kunnen we ook niet voorspellen in welke stal hij zal terechtkomen.
De symmetriebreking kan hierbij aanzien worden als een maat voor de verspreiding. Aanvankelijk was de symmetrie hoog, doch door de verspreiding, is er bij elk beslissingspunt een symmetriebreking gebeurd.
Dit kan ook waargenomen worden wanneer we de evolutie van het heelal beschouwen vanaf de oerknal. Op het moment van de oerknal was de verspreiding van materie, energie en informatie nihil : alles was gebundeld in 1 geheel. Sinds de oerknal heeft een reeks opeenvolgende symmetriebrekingen voor toenemende diversiteit van materie, energie en informatie gezorgd. Deze gebroken symmetrie is zichtbaar in alle verschijningsvormen die we kunnen waarnemen.

'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H10_1.htm|3.1. Symmetrie]]''' en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).
July 04, 2009, at 12:14 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 45 from:
Er bestaat een bijzonder belangrijke vorm van symmetriebreking die resulteert in verschijnselen die elkaar in wezen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|eerspiegelen]]''', terwijl hun relativiteit ertoe leidt dat ze als '''[[Standaardmodel#Inl|tegenpolen]]''' van elkaar worden beschreven. Licht is hiervan een voorbeeld.
to:
Er bestaat een bijzonder belangrijke vorm van symmetriebreking die resulteert in verschijnselen die elkaar in wezen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|weerspiegelen]]''', terwijl hun relativiteit ertoe leidt dat ze als '''[[Standaardmodel#Inl|tegenpolen]]''' van elkaar worden beschreven. Licht is hiervan een voorbeeld.
July 04, 2009, at 12:13 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 43-45 from:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan. 

'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.
to:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan.\\
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.\\
Er bestaat een bijzonder belangrijke vorm van symmetriebreking die resulteert in verschijnselen die elkaar in wezen '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|eerspiegelen]]''', terwijl hun relativiteit ertoe leidt dat ze als '''[[Standaardmodel#Inl|tegenpolen]]''' van elkaar worden beschreven. Licht is hiervan een voorbeeld
.
July 04, 2009, at 12:03 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 57-59:

'''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'',  hoofdstuk Relativiteit, '''Verborgen symmetrieën''' (p. 45):
De oud-Griekse meetkundigen onderzochten al pakweg 2500 jaar geleden zulke '''[[Standaardmodel#Inl|dualiteiten]]''' die elkaar weerspiegelen in de zogeheten '''[[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen|platonische veelhoeken]]''' (''polyeders''), vijf regelmatige veelvlakken waarvan zij geloofden dat het de archetypische bouwstenen van materie waren – de vijf klassieke elementen aarde, water, lucht, vuur en ether.
July 04, 2009, at 11:51 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 43-44:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan. 
Deleted line 81:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan. 
July 03, 2009, at 11:29 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 46 from:
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]'''
to:
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]''' ('''[[2-3ReflexiefBewustzijnEnBinnenwereldEnBuitenwereld#Non|Non-lokaal bewustzijn]]''')
July 03, 2009, at 11:25 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 44-50:

'''[[wikipn: Materie|Materie]]''' kan diverse '''[[wikipn: Fase_%28stof%29| aggregatietoestanden]]''' aannemen, afhankelijk van '''[[wikipn:Temperatuur|temperatuur]]''' en '''[[wikipn:Druk|druk]]''':
*'''[[wikipn:Bose-Einstein_condensaat|Bose-Einstein condensaat]]'''
*'''[[wikipn:Vaste_stof|vast]]'''
*'''[[wikipn:Vloeistof |vloeibaar]]'''
*'''[[wikipn:Gasvormig|gasvormig]]'''
*'''[[wikipn:Plasma_%28aggregatietoestand%29|plasma]]'''
June 21, 2009, at 09:16 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 54-56:

'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bomen.html|Hubert Van Belle]]''' Een gelaagd beeld van de werkelijkheid\\
Indien men er niet in slaagt het gedrag van de hogere lagen van de werkelijkheid tot de eigenschappen van de lagere lagen te herleiden is men verplicht bijkomende, '''emergente''' eigenschappen in te voeren. Zoals reeds opgemerkt werd verklaart men '''emergentie''' door te stellen dat het geheel groter of meer is dan de som van zijn delen. Eigenlijk zou men beter stellen dat het geheel anders is dan de som van de delen. Dit anders zijn kan dan toegeschreven worden aan de opgedoken '''emergente''' eigenschappen. "Echt" '''emergente''' eigenschappen zijn niet reductionistisch verklaarbaar. Een reductionistische verklaring is dan wezenlijk uitgesloten. Emergentie wordt dan in verband gebracht met het onverwachte, niet gepredetermineerde, echt nieuwe en creatieve in de werkelijkheid. Emergentie kan ook het gevolg zijn van de complexiteit van de problematiek die een herleiding tot elementaire wetten praktisch onmogelijk maakt.
June 21, 2009, at 09:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 50-52 from:
In de '''[[wikipn:Deeltjesfysica|deeltjesfysica]]''' is een '''[[wikipn:IJkboson|ijkboson]]''' een '''[[wikipn: Boson|boson]]''' dat fungeert als drager van één van de '''[[wikipn:Fundamentele_natuurkracht|fundamentele natuurkrachten]]'''.\\

to:
In de '''[[wikipn:Deeltjesfysica|deeltjesfysica]]''' is een '''[[wikipn:IJkboson|ijkboson]]''' een '''[[wikipn: Boson|boson]]''' dat fungeert als drager van één van de '''[[wikipn:Fundamentele_natuurkracht|fundamentele natuurkrachten]]'''.

'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''\\
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door asymmetrische relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld '''ijk'''symmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van '''ijk'''symmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen '''ijk'''symmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.

Added lines 228-229:
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-sym.html|Hubert Van Belle]]''' Symmetrie en symmetriebreking in het denken van '''[[wikipn: Leo_Apostel|Leo Apostel]]'''
*'''[[http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bomen.html|Hubert Van Belle]]''' Een gelaagd beeld van de werkelijkheid
June 20, 2009, at 02:28 PM by 86.83.160.63 -
Added line 41:
Changed line 116 from:
Een open systeem wisselt met de omgeving '''Energie''', '''Materie''' en '''Informatie''' uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de filognosie vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
to:
Een '''[[wikipn:Open_systeem_%28systeemtheorie%29|open systeem]]''' wisselt met de omgeving '''Energie''', '''Materie''' en '''Informatie''' uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de filognosie vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
June 20, 2009, at 02:08 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]] ([[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
to:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]] ([[Standaardmodel#Inl|Complementariteit]], [[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
June 20, 2009, at 02:05 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' (ijktheorieën).\\
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' (ijktheorie).\\
June 20, 2009, at 02:04 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.\\
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]''' (ijktheorieën).\\
June 20, 2009, at 01:56 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 48-50 from:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie en complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie]]''' en '''[[Standaardmodel#Inl|complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.\\
In de '''[[wikipn:Deeltjesfysica|deeltjesfysica]]''' is een '''[[wikipn:IJkboson|ijkboson]]''' een '''[[wikipn: Boson|boson]]''' dat fungeert als drager van één van de '''[[wikipn:Fundamentele_natuurkracht|fundamentele natuurkrachten]]'''.\\

 
June 20, 2009, at 10:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 65 from:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van Ervin Laszlo en Jude Currivan. 
to:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van '''[[1-3EvolutieOfDevolutie#Inl|Ervin Laszlo]]''' en Jude Currivan. 
June 20, 2009, at 10:18 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 65-66:
Voor een toelichting op dit thema wordt verwezen naar het boek ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' (p. 44) van Ervin Laszlo en Jude Currivan. 
Added line 220:
*'''Ervin Laszlo''' en '''Jude Currivan''' ''KOSMOS een integrale visie op de wereld'' 
June 20, 2009, at 10:12 AM by 86.83.160.63 -
Added line 63:
Een '''[[8-4EenheidInVerscheidenheid#Omm|ommekeer]]''' in het denken is nodig. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden. In het 5D-concept zijn '''[[wikipn:Metafysica|metafysica]]''', het '''[[wikipn:Bovennatuurlijk|bovennatuurlijke]]''' en fysica, net als ‘Idealisme en Materialisme’ de twee complementaire kanten van één '''medaille'''. Voor eenwording moeten we ons weer met de kern, de geest verbinden. Dus met de bron waaruit alles uit voortkomt. 
June 20, 2009, at 10:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 54-59 from:
De beide kanten van een medaille weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|volledige (vol en ledig/leeg)]]''', maar van een gebroken symmetrie sprake.
to:
'''[[Standaardmodel#Spi|Marco Iacoboni]]''' verwijst in zijn boek ''Het spiegelende brein'' in het hoofdstuk '''Hersenpolitiek''' (p. 210) naar het onderzoek van '''[[http://www.amazon.com/Structures-Social-Life-Alan-Fiske/dp/0029066875|Alan Fiske]]'''. Alan betoogt dat deze vier elementaire relationele structuren en hun varianten de basis vormen voor alle sociale relaties onder alle mensen in alle culturen.\\
p. 127: Filosofische en ideologische posities die met name in onze westerse cultuur gangbaar zijn hebben ons blind gemaakt voor de fundamenteel '''[[IntegraleDenktrant#Inl|intersubjectieve]]''' (Jurgen Habermas) aard van onze hersenen.\\
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat spiegelneuronen coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij '''[[4-5ReflexieveBewustzijn#Zoo|zelfherkenning]]''' (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).\\
p. 129: Samen met de theoretische beschouwingen uit het begin van dit hoofdstuk doen al deze gegevens vermoeden dat spiegelneuronen van belang zijn voor mijn analogie van de '''medaille''' met de twee zijden, waarin de ene zijde het zelf is en de andere zijde … eh… '''[[ReflexiefBewustzijn#Spi|de ander]]'''.

De beide kanten van een '''medaille'''
weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|volledige (vol en ledig/leeg)]]''', maar van een gebroken symmetrie sprake.
June 20, 2009, at 10:04 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 53-54:

De beide kanten van een medaille weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|volledige (vol en ledig/leeg)]]''', maar van een gebroken symmetrie sprake.
June 20, 2009, at 09:51 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]]
to:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]] ([[GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen#Dod| Dodecaëder]])
Added lines 51-52:

Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf '''[[http://www.mathworld.wolfram.com/Cube.html|Platonische lichamen]]''' door de cijfersymboliek tot uitdrukking wordt gebracht.
June 20, 2009, at 09:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 41 from:
!![[#Geb]]Gebroken symmetrie
to:
!![[#Geb]][[Standaardmodel|Gebroken symmetrie]]
June 20, 2009, at 09:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het verschijnsel symmetriebreking (spiegelsymmetrie en complementariteit) wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.
to:
Het verschijnsel symmetriebreking ('''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe|spiegelsymmetrie en complementariteit]]''') wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.
June 20, 2009, at 09:38 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 51-53:

De '''[[wikipn: Cultuurfilosofie|cultuurfilosoof]]''' '''[[wikipn:Peter_Sloterdijk|Peter Sloterdijk]]''' hanteert in zijn boek ''Sferen'' voortdurend het oxymoron. Een '''[[wikipn: Oxymoron_%28stijlfiguur%29|oxymoron]]''' is een speciaal geval van de '''[[wikipn:Paradox_%28stijlfiguur%29|paradox:]]''' daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.

June 20, 2009, at 09:36 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
to:
De symmetrische bouw van de natuur wordt door '''[[LevensboomMicrokosmos#Zev|Blavatsky]]''' in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model '''[[2-1LevensboomEnDeMacrokosmos#Zev|“Macrokosmos = Microkosmos”]]''' van de esoterie weergegeven.
June 20, 2009, at 09:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 42-43 from:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water.
to:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. De fundamentele symmetrie van de drie vormen van hetzelfde molecule water wordt bij verschillende temperaturen en drukwaarden verbroken.
Added lines 47-49:

Het verschijnsel symmetriebreking (spiegelsymmetrie en complementariteit) wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_theory|''gauge theory'']]'''.

June 20, 2009, at 08:58 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 42 from:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gas|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water.
to:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gasvormig|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde_%28planeet%29|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water.
June 20, 2009, at 08:55 AM by 86.83.160.63 -
Added line 42:
'''[[wikipn:Water|Water]]''' (H2O) is de '''[[wikipn: Chemische_verbinding|chemische verbinding]]''' van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende '''[[wikipn:Fase_%28stof%29|hoofdfasen]]''', als '''[[wikipn:Vloeistof|vloeistof]]''', als '''[[wikipn:Vaste_stof|vaste stof]]''' en als '''[[wikipn:Gas|gas]]'''. Bij kamertemperatuur is water een vloeistof zonder duidelijke kleur en geur. Al het '''[[wikipn:Leven|leven]]''' op '''[[wikipn:Aarde|aarde]]''' bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water.
June 20, 2009, at 08:39 AM by 86.83.160.63 -
Added line 7:
#[[#Geb|Gebroken symmetrie]]
Added lines 40-46:

!![[#Geb]]Gebroken symmetrie

In een open, '''[[wikipn: Dynamisch_systeem|dynamisch systeem]]''' moet er echter van een '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_model_%28basic_details%29#Symmetry_breaking|gebroken symmetrie]]''' ('''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_symmetry|Broken_symmetry]]''') sprake zijn. '''[[wikipn:Oxymoron_%28stijlfiguur%29#Vergelijkbare_figuren|Volledig (vol en ledig/leeg)]]''' gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.\\
'''[[http://plato.stanford.edu/entries/symmetry-breaking/|Symmetry and Symmetry Breaking]]'''
('''First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008'').

June 14, 2009, at 06:06 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
to:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[http://theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html#materialisme|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
June 14, 2009, at 06:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 17 from:
De tegenstelling '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme-idealisme]]''' is een fundamentele scheiding der geesten. In zijn meest principiële vorm wil het zeggen, dat de Materialistische wetenschap alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) accepteert en de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie beschouwt, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat, dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.
to:
De tegenstelling '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29#Materialisme-idealisme|'Materialisme-Idealisme']]''' is een fundamentele scheiding der geesten. In zijn meest principiële vorm wil het zeggen, dat de Materialistische wetenschap alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) accepteert en de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie beschouwt, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat, dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.
June 14, 2009, at 06:03 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 17-18:
De tegenstelling '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme-idealisme]]''' is een fundamentele scheiding der geesten. In zijn meest principiële vorm wil het zeggen, dat de Materialistische wetenschap alleen de materie (objecten en energieën) als werkelijk (enige oorzaak) accepteert en de subjectieve verschijnselen als niet-objectieve bijverschijnselen van de materie beschouwt, terwijl de idealistische wereldbeschouwing van het standpunt uitgaat, dat de verschijnselen in de materiële wereld veranderlijk, tijdelijk en afhankelijk van interpretatie zijn, en dus niet werkelijk, maar een gevolg van onze waarneming.
May 20, 2009, at 12:29 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 139-144:

%rfloat width=550Px%Attach:Sam.jpg
De '''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/samenvatting.htm|hiërarchische opbouw]]''' van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.\\
''Transities in de evolutie leiden tot een hiërarchie van evolutieniveau’s'':

|| ||
April 21, 2009, at 11:40 PM by 86.83.160.63 -
Added line 17:
'''[[http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html|H.P. Blavatsky]]''' ''Geheime Leer'' Deel II Stanza 11 ''De beschaving en vernietiging van het vierde en vijfde ras'' (p. 378):\\
April 21, 2009, at 11:36 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 17 from:
Want het begrijpen van de occulte leer is gebaseerd op dat van de zeven wetenschappen, en deze vinden hun uitdrukking in de zeven verschillende toepassingen van de geheime verslagen op de exoterische teksten. We hebben dus te maken met denkwijzen op zeven heel verschillende gebieden van het ideële. Elke tekst heeft betrekking op en moet worden vertaald vanuit een van de volgende standpunten:\\
to:
Want het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Beg|begrijpen]]''' van de occulte leer is gebaseerd op dat van de zeven wetenschappen, en deze vinden hun uitdrukking in de zeven verschillende toepassingen van de geheime verslagen op de exoterische teksten. We hebben dus te maken met denkwijzen op zeven heel verschillende gebieden van het ideële. Elke tekst heeft betrekking op en moet worden vertaald vanuit een van de volgende standpunten:\\
April 21, 2009, at 11:35 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 17-22:
Want het begrijpen van de occulte leer is gebaseerd op dat van de zeven wetenschappen, en deze vinden hun uitdrukking in de zeven verschillende toepassingen van de geheime verslagen op de exoterische teksten. We hebben dus te maken met denkwijzen op zeven heel verschillende gebieden van het ideële. Elke tekst heeft betrekking op en moet worden vertaald vanuit een van de volgende standpunten:\\
1. het realistische gebied van het denken;\\
2. het idealistische;\\
3. het zuiver goddelijke of geestelijke.\\
De andere gebieden gaan het gemiddelde bewustzijn, vooral dat van de materialistische denker, zover te boven dat men ze in gewone taal zelfs niet symbolisch kan weergeven. In geen enkele van de oude religieuze teksten is een zuiver ''mythisch'' element aanwezig; maar de denkwijze waaruit zij oorspronkelijk zijn voortgevloeid, moet bij het interpretatieproces worden ontdekt en men moet zich er nauwkeurig aan houden.

April 05, 2009, at 01:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
to:
In het TOTE-model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken. 
March 15, 2009, at 09:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#Mat|Idealisme versus Materialisme]]
to:
#[[#Mat|Idealisme en Materialisme]]
Changed line 16 from:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme versus Materialisme]] ([[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade en de 5e Dimensie]]) 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme en Materialisme]] ([[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade en de 5e Dimensie]]) 
Changed line 16 from:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme versus Materialisme]]''' 
to:
!![[#Mat]][[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme versus Materialisme]] ([[TriadeEnTetrade|Triade + Tetrade en de 5e Dimensie]]) 
Changed line 29 from:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) het TOTE-model. 
to:
Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''' in hun boek ''Essenties van NLP'' (p. 88, 92) het TOTE-model. 
Changed lines 27-29 from:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken.   
to:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken.   

Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken '''Lucas Derks & Jaap Hollander''', boek ''Essenties van NLP'', (p. 88, 92) het TOTE-model.
 
Changed line 113 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]] ([[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]], [[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]])
Changed line 113 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]] ([[Aristoteles#Zon|Triade]])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]] ([[Aristoteles#Zon|Triade]], [[Werkelijkheid#Oer|Scheppingsleer]])
Changed line 132 from:
Welnu, hoe leg ik nu een verbinding tussen de organische en de anorganische wereld? “Intelligent Design” (“Intelligent Ontwerp”) is evident wanneer we een mechanische machine aan een nader onderzoek onderwerpen. Het concept en het ontwerp die inherent zijn aan een machine, of deze nou eenvoudig is of complex, zijn duidelijk. Of een machine nu van lage of hoge kwaliteit is, zijn ontwerper is zowel noodzakelijk als evident. '''[[wikipn: Informatietheorie|Informatietheorie]]''' stelt dat concept en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een brein. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht ontworpen machine kan de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper niet verdoezelen.
to:
Welnu, hoe leg ik nu een verbinding tussen de organische en de anorganische wereld? “Intelligent Design” ('''[[4-6AntropischPrincipe|“Intelligent Ontwerp”]]''') is evident wanneer we een mechanische machine aan een nader onderzoek onderwerpen. Het concept en het ontwerp die inherent zijn aan een machine, of deze nou eenvoudig is of complex, zijn duidelijk. Of een machine nu van lage of hoge kwaliteit is, zijn ontwerper is zowel noodzakelijk als evident. '''[[wikipn: Informatietheorie|Informatietheorie]]''' stelt dat concept en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een brein. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht ontworpen machine kan de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper niet verdoezelen.
Changed line 98 from:
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.
to:
De '''[[KenWilber#Int|vier kwadranten]]''' van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.
Deleted line 97:
'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
Deleted line 115:
'''[++Zo Beneden zo Boven; Zo Boven zo Beneden++]'''\\
Deleted line 97:
Changed line 114 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-3WetenschapEnPolitiekAnalyseEnOntwerp|Analyse en Ontwerp]] ([[Aristoteles#Zon|Triade]])
Changed lines 115-116 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]]
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
Changed line 97 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]]
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]] ([[7-2FilosofieEnEthiek|Top down & Bottom up]])
Changed line 29 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]]
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]] ([[7-1PsychologieEnSociologieSegulierEnRegulier|Segulier en Regulier]])
Changed line 29 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|1e Aanzicht]]
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Seg|1e Aanzicht]]
Added lines 14-15:
->'''[[wikipn:Gottfried_de_Purucker|Gottfried de Purucker:]]''' ''Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot universeel bewustzijn, wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode''.
Added line 170:
*'''[[http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=3982|Het hiërarchisch brein]]'''
Changed line 25 from:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten bsproken.   
to:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten besproken.   
Changed lines 25-26 from:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd.  
to:
In het volgende model wordt een vierde dimensie, namelijk het terugkoppelingsmechanisme toegevoegd. Het besturingsparadigma wordt aan de hand van drie aanzichten bsproken.   
Changed lines 29-30 from:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase:]]'''
to:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase]]'''\\
'''[[http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nchaos.htm|Wim van den Dungen]]''' Chaos: Over de systemen die negentropie vertonen (alle systemen behalve 1), vraagt Prigogine zich in La Nouvelle Alliance af : "Comment échappent-ils au chaos permanent ?"75 Deze vraag beantwoorden, is aantonen dat naarmate een systeem complexer & ordelijker wordt, of m.a.w. de homeostase tussen materie, informatie & bewustzijn een hoger relatief rustpunt bereikt, ''de kans op fluctuaties toeneemt'', alsook de ''overlevingsnood'' van het systeem. Deze overlevingsnood laat zich dan vertalen als een toename van autostructurering, meetbaar als een toename van negentropie binnen het systeem & een meer coherent bewustzijnsveld. Deze cyclus herhaalt zich.
Added lines 29-30:
'''[[wikipn:Homeostase_%28fysiologie%29|Homeostase:]]'''
Changed line 31 from:
[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H6_1.htm| 4. TERUGKOPPELING]] EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer\\
to:
'''[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H6_1.htm| 4. TERUGKOPPELING]]''' EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer\\
Changed line 175 from:
*'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/cogrev.htm - 22k|Jos de Mul]]''' HOMO SAPIENS CYBERNETICUS De computer in evolutionair perspectief
to:
*'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/cogrev.htm|Jos de Mul]]''' HOMO SAPIENS CYBERNETICUS De computer in evolutionair perspectief
Added line 175:
*'''[[http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/cogrev.htm - 22k|Jos de Mul]]''' HOMO SAPIENS CYBERNETICUS De computer in evolutionair perspectief
August 20, 2008, at 02:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 15 from:
Twee van de grote '''[[wikipn: Filosofie_van_de_geest|denkstromingen]]''' die pogen het mind-body probleem op te lossen zijn het '''[[wikipn: Dualisme|dualisme]]''' en het '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|monisme]]'''.\\
to:
Twee van de grote '''[[wikipn: Filosofie_van_de_geest|denkstromingen]]''' die pogen het '''[[1-5-1SpiegelsymmetrieEnComplementariteitsprincipe#Sam|mind-body probleem]]''' op te lossen zijn het '''[[wikipn: Dualisme|dualisme]]''' en het '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|monisme]]'''.\\
August 20, 2008, at 02:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 16 from:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn:Materialisme|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
to:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn:Materialisme_%28filosofie%29|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
August 20, 2008, at 02:13 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 16 from:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
to:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn:Materialisme|materialisme]]''' (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
August 20, 2008, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
August 20, 2008, at 02:11 AM by 86.83.160.63 -
August 20, 2008, at 02:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 16-17 from:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn: Functionalisme_%28psychologie%29| functionalisme]]'''. 
to:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn:Functionalisme_%28psychologie%29|functionalisme]]'''. 
August 20, 2008, at 02:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 16 from:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme]]''' idealisten stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn: Functionalisme_%28psychologie%29| functionalisme]]'''. 
to:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme|idealisten]]''' stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn: Functionalisme_%28psychologie%29| functionalisme]]'''. 
August 20, 2008, at 02:07 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 16-17:
'''[[wikipn: Fysicalisme|Fysicalisten]]''' verdedigen dat enkel de hersenen feitelijk bestaan, '''[[wikipn: Idealisme]]''' idealisten stellen dat enkel de geest feitelijk bestaat en '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|neutrale monisten]]''' hangen de positie aan dat er een andere, neutrale substantie is en dat zowel geest als materie eigenschappen zijn van deze onbekende substantie. De meest voorkomende vormen van monisme in de 20e en de 21e eeuw zijn allen variaties van het '''[[wikipn: materialisme (of fysicalisme), inclusief het '''[[wikipn:Behaviourisme|behaviourisme]]''', de '''[[wikipn:Identiteitstheorie_%28Filosofie_van_de_geest%29|identiteitstheorie]]''' en het '''[[wikipn: Functionalisme_%28psychologie%29| functionalisme]]'''. 
August 20, 2008, at 01:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 15-18 from:
'''[[http://theorderoftime.com/ned/politiek/dualisme.html|Het materialisme]]''' ('''[[goo:Materialisme|Materialisme]]''') en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de filognostische zienswijzen noemen.
to:
Twee van de grote '''[[wikipn: Filosofie_van_de_geest|denkstromingen]]''' die pogen het mind-body probleem op te lossen zijn het '''[[wikipn: Dualisme|dualisme]]''' en het '''[[wikipn: Monisme_%28filosofie%29|monisme]]'''.\\

'''[[http://theorderoftime.com/ned/politiek/dualisme.html|Het materialisme]]'''

('''[[goo:Materialisme|Materialisme]]''') en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de filognostische zienswijzen noemen.
August 18, 2008, at 03:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 126-157 from:
Welnu, hoe leg ik nu een verbinding tussen de organische en de anorganische wereld? “Intelligent Design” (“Intelligent Ontwerp”) is evident wanneer we een mechanische machine aan een nader onderzoek onderwerpen. Het concept en het ontwerp die inherent zijn aan een machine, of deze nou eenvoudig is of complex, zijn duidelijk. Of een machine nu van lage of hoge kwaliteit is, zijn ontwerper is zowel noodzakelijk als evident. Informatietheorie stelt dat concept en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een brein. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht ontworpen machine kan de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper niet verdoezelen.


to:
Welnu, hoe leg ik nu een verbinding tussen de organische en de anorganische wereld? “Intelligent Design” (“Intelligent Ontwerp”) is evident wanneer we een mechanische machine aan een nader onderzoek onderwerpen. Het concept en het ontwerp die inherent zijn aan een machine, of deze nou eenvoudig is of complex, zijn duidelijk. Of een machine nu van lage of hoge kwaliteit is, zijn ontwerper is zowel noodzakelijk als evident. '''[[wikipn: Informatietheorie|Informatietheorie]]''' stelt dat concept en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een brein. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht ontworpen machine kan de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper niet verdoezelen.Added lines 190-191:

August 18, 2008, at 03:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 125-152 from:to:
'''[[http://www.allaboutthejourney.org/dutch/bewijs-voor-intelligent-design.htm|Bewijs Voor Intelligent Design]]'''\\
Welnu, hoe leg ik nu een verbinding tussen de organische en de anorganische wereld? “Intelligent Design” (“Intelligent Ontwerp”) is evident wanneer we een mechanische machine aan een nader onderzoek onderwerpen. Het concept en het ontwerp die inherent zijn aan een machine, of deze nou eenvoudig is of complex, zijn duidelijk. Of een machine nu van lage of hoge kwaliteit is, zijn ontwerper is zowel noodzakelijk als evident. Informatietheorie stelt dat concept en ontwerp alleen het resultaat kunnen zijn van een brein. Zelfs de lagere kwaliteit van een slecht ontworpen machine kan de noodzakelijkheid van een intelligent ontwerper niet verdoezelen.


Added lines 189-190:

August 11, 2008, at 08:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 31-32 from:
'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|SisyPhus]]''' ''De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah''.\\
De
'''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|MultiVersele]]''' Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
to:
De '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|MultiVersele]]''' Creatie door '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]]''' in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
August 11, 2008, at 08:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 31-32 from:
De MultiVersele Creatie door '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]]''' in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
to:
'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|SisyPhus]]''' ''De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah''.\\
De '''[[2-RuimteMaterieEnTijd-MacrokosmosEnMicrokosmos|MultiVersele]]''' Creatie door Negentropie
in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
August 11, 2008, at 12:29 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 171-172 from:
*'''De MultiVersele Creatie door [[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]] in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
to:
*'''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|De MultiVersele]]''' Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
Added lines 184-186:


August 11, 2008, at 12:27 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 30-31:

De MultiVersele Creatie door '''[[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]]''' in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
August 11, 2008, at 12:25 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 169-170 from:
to:
*'''De MultiVersele Creatie door [[http://www.thebiggestsecret.org/forum/viewtopic.php?t=603&highlight=lorentzattractor|Negentropie]] in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
Added lines 182-184:


August 11, 2008, at 12:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 28 from:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in het linker veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.\\
to:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in het linker veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal '''[[ZwaartekrachtAantrekkingEnAfstoting#Toe|attractoren]]''' doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.\\
August 11, 2008, at 12:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 28-29 from:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in het linker veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.
to:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in het linker veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.\\
Het is duidelijk dat het toenemend aantal terugkoppelingen in de evolutiestroom tot een zelfversnellend of autokatalisch proces leidt : het is een vicieuze cirkel die steeds sneller draait en bovendien leidt tot additionele emergente niveau’s in de evolutie
.
August 11, 2008, at 12:03 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 28 from:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in onderstaande veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.
to:
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in het linker veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.
August 11, 2008, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 25 from:
%rfloat width=400px%Attach:Feed.jpg
to:
%rfloat width=350px%Attach:Feed.jpg
August 11, 2008, at 12:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 25-26 from:
%rfloat width=500px%Attach:Feed.jpg
to:
%rfloat width=400px%Attach:Feed.jpg
Changed line 29 from:
to:
|| ||
August 11, 2008, at 12:00 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 25-26:
%rfloat width=500px%Attach:Feed.jpg
Deleted line 28:
%mfloat width=300px%Attach:Feed.jpg
August 10, 2008, at 11:58 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 27 from:
%mfloat width=400px%Attach:.jpg
to:
%mfloat width=300px%Attach:Feed.jpg
August 10, 2008, at 11:56 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 25-27:
[[http://www.geocities.com/evolutionweb/boek/H6_1.htm| 4. TERUGKOPPELING]] EN VORMING VAN CYCLI De opwaartse stroom wordt complexer\\
De complicerende en stabiliserende invloed van de terugkoppeling op de evolutiestroom is voorgesteld in onderstaande veralgemenende figuur. Natuurlijk is het zo dat terugkoppeling niet in alle situaties zowel de complexiteit, als het aantal attractoren doet toenemen, en daarbij ook de situatie stabiliseert. Wel is het zo dat het invloed kan hebben op de verschillende kenmerken, en dat het dus een belangrijke invloed heeft op de stroom van materie, energie en informatie.
%mfloat width=400px%Attach:.jpg
July 17, 2008, at 10:59 PM by 86.83.160.63 -
Added lines 82-98:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]]

'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Na het lezen van het artikel ''Autisme wereldreligies moet doorbroken'' in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt.

'''[[Communicatie|Autisme:]]'''
Vandenbroucke ontdekte tijdens haar onderzoek dat er iets mis is met het zogeheten ''feedforward-feedback-mechanisme'' in het autistische brein. ''Feedforward''-verbindingen lopen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ''feedback''-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel. Ze zorgen ervoor dat we, bijvoorbeeld, gelijktijdig iemands  gezicht als geheel zien, én het moedervlekje op zijn wang.


Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De psychologie van '''[[5-2CarlJung#Ena|Carl Jung]]''' laat zien hoe het mogelijk is tegenstellingen te verkleinen.

Changed lines 100-101 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|2e Aanzicht]]
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]]
Deleted lines 128-144:

!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|3e Aanzicht]]

'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Na het lezen van het artikel ''Autisme wereldreligies moet doorbroken'' in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt.

'''[[Communicatie|Autisme:]]'''
Vandenbroucke ontdekte tijdens haar onderzoek dat er iets mis is met het zogeheten ''feedforward-feedback-mechanisme'' in het autistische brein. ''Feedforward''-verbindingen lopen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ''feedback''-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel. Ze zorgen ervoor dat we, bijvoorbeeld, gelijktijdig iemands  gezicht als geheel zien, én het moedervlekje op zijn wang.


Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De psychologie van '''[[5-2CarlJung#Ena|Carl Jung]]''' laat zien hoe het mogelijk is tegenstellingen te verkleinen.
July 17, 2008, at 10:56 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 81-97:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]]

'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Na het lezen van het artikel ''Autisme wereldreligies moet doorbroken'' in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt.

'''[[Communicatie|Autisme:]]'''
Vandenbroucke ontdekte tijdens haar onderzoek dat er iets mis is met het zogeheten ''feedforward-feedback-mechanisme'' in het autistische brein. ''Feedforward''-verbindingen lopen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ''feedback''-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel. Ze zorgen ervoor dat we, bijvoorbeeld, gelijktijdig iemands  gezicht als geheel zien, én het moedervlekje op zijn wang.


Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De psychologie van '''[[5-2CarlJung#Ena|Carl Jung]]''' laat zien hoe het mogelijk is tegenstellingen te verkleinen.

Changed lines 83-84 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]]
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|2e Aanzicht]]
Added lines 112-128:

!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|3e Aanzicht]]

'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Na het lezen van het artikel ''Autisme wereldreligies moet doorbroken'' in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt.

'''[[Communicatie|Autisme:]]'''
Vandenbroucke ontdekte tijdens haar onderzoek dat er iets mis is met het zogeheten ''feedforward-feedback-mechanisme'' in het autistische brein. ''Feedforward''-verbindingen lopen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ''feedback''-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel. Ze zorgen ervoor dat we, bijvoorbeeld, gelijktijdig iemands  gezicht als geheel zien, én het moedervlekje op zijn wang.


Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De psychologie van '''[[5-2CarlJung#Ena|Carl Jung]]''' laat zien hoe het mogelijk is tegenstellingen te verkleinen.
Added lines 1-2:
||border=0 cell padding=10 width= 90% align=center style='background-color:lightyellow;'
|| %center%%green%''[+Deze filognostische presentatie is in aanbouw+]''%% ||
July 05, 2008, at 01:40 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
||Werknemers ||Bedrijfsprocessen ||Klanten  ||Aandeelhouders
to:
||''Werknemers'' ||''Bedrijfsprocessen'' ||''Klanten''  ||''Aandeelhouders''
July 04, 2008, at 02:41 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
||Werknemers ||Bedrijfsprocessen ||Klant  ||Aandeelhouders
to:
||Werknemers ||Bedrijfsprocessen ||Klanten  ||Aandeelhouders
July 04, 2008, at 08:48 AM by 86.83.160.63 -
Added line 48:
||Werknemers ||Bedrijfsprocessen ||Klant  ||Aandeelhouders
June 15, 2008, at 12:44 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 5-7 from:
#[[#Eer|Regulier en Segulier]]
#[[#Twe|Top down & Bottom up]]
#[[#Der|Analyse en Ontwerp]]
to:
#[[#Eer|1e Aanzicht]]
#[[#Twe|2e Aanzicht]]
#[[#Der|3e Aanzicht]]
Changed lines 22-23 from:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|Regulier en Segulier]]
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|1e Aanzicht]]
Changed lines 79-80 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up]]
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|2e Aanzicht]]
Changed line 97 from:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|Analyse en Ontwerp]]
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|3e Aanzicht]]
June 14, 2008, at 11:37 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 94-95 from:
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De
to:
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De psychologie van '''[[5-2CarlJung#Ena|Carl Jung]]''' laat zien hoe het mogelijk is tegenstellingen te verkleinen.
June 14, 2008, at 11:30 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 86-87:
Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
Added lines 93-94:
Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
In het centrum draait het om de '''[[Unificatietheorie2#Qui|kwintessens]]'''. De
June 14, 2008, at 11:22 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 23:
'''[++Kwintessens++]'''\\
May 28, 2008, at 05:21 AM by 86.83.160.63 -
Added line 150:
*'''[[http://theorderoftime.org/ned/inhoudlineair.html|René Meijer]]''' ''De Ether Bestaat''
Added lines 175-177:


May 28, 2008, at 01:55 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 52-54 from:
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord)  ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
to:
||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water''' ||'''Aarde'''
||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid)  ||Herfst (West) ||Winter (Noord)
||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong) ||Reuk (ruiken, Neus)
May 28, 2008, at 12:32 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 50-51 from:
||Blavatsky Deel III, p. 514:  || || ||
to:
|| || || ||
||'''Blavatsky'''
Deel III, p. 514:  || || ||
May 28, 2008, at 12:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
Blavatsky Deel III, p. 514:  || || ||
to:
||Blavatsky Deel III, p. 514:  || || || 
May 28, 2008, at 12:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 39-44 from:
Blavatsky Deel III, p. 514:
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord) ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
||Kindsheid  ||Aankomende leeftijd ||Volwassenheid  ||Ouderdom
|| || || ||
to:
Added lines 50-54:
Blavatsky Deel III, p. 514:  || || ||
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord) ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
||Kindsheid  ||Aankomende leeftijd ||Volwassenheid  ||Ouderdom
May 28, 2008, at 12:27 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 35-38:

 
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden.\\
Het aardse '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke bewustzijn]]''' is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
Changed lines 44-46 from:
  
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden.\\
Het aardse '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke bewustzijn]]''' is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
to:
|| || || ||
May 28, 2008, at 12:26 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 33-39:


Blavatsky Deel III, p. 514:
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord) ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
||Kindsheid  ||Aankomende leeftijd ||Volwassenheid  ||Ouderdom
May 28, 2008, at 12:25 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 102-108:

Blavatsky Deel III, p. 514:
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord) ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
||Kindsheid  ||Aankomende leeftijd ||Volwassenheid  ||Ouderdom

Added line 134:
Added lines 164-165:

May 28, 2008, at 12:24 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 103-109:

Blavatsky Deel III, p. 514:
||'''Aarde'''  ||'''Vuur'''  ||'''Lucht'''  ||'''Water'''
||Winter (Noord) ||Lente (Oost) ||Zomer (Zuid) ||Herfst (West)
||Reuk (ruiken, Neus) ||Tastzin (voelen, Huid) ||Gezicht (zien, Ogen) ||Smaak (proeven, Tong)
||Kindsheid  ||Aankomende leeftijd ||Volwassenheid  ||Ouderdom

Added line 140:
Added lines 170-171:

May 26, 2008, at 11:24 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
||''MACROKOSMOS'' ('''Wat''') ||  ||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''') ||
to:
||'''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Mac|''MACROKOSMOS'']]''' ('''Wat''') ||  ||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''') ||
May 26, 2008, at 11:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 102 from:
|| ||
to:
Added line 132:
Added lines 162-163:

May 26, 2008, at 01:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 34-35 from:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. Het aardse '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke bewustzijn]]''' is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
to:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden.\\
Het aardse '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke bewustzijn]]''' is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
May 26, 2008, at 01:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. Het aardse zintuigelijke bewustzijn is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
to:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. Het aardse '''[[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn#Zes|zintuigelijke bewustzijn]]''' is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn. 
May 26, 2008, at 01:24 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. Het aardse zintuigelijke bewustzijn is slechts een imitatie van het geestelijke, hemelse bewustzijn
May 26, 2008, at 12:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 95-96 from:
De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus,]]''' het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces. De lemniscaat die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid.
to:
De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus,]]''' het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.\\
De lemniscaat die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid.
Added line 130:
Added lines 160-161:

May 26, 2008, at 12:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 93-94 from:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus,]]''' het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
to:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]'''

De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus,]]''' het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces. De lemniscaat die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid.
Added line 128:
Added lines 158-159:

May 26, 2008, at 12:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 35 from:
||'''Hemelse kringloop:''' || || ||
to:
||'''Hemelse non-lokale kringloop:''' || || ||
Changed line 40 from:
||'''Aardse kringloop:''' || || ||
to:
||'''Aardse lokale kringloop:''' || || ||
May 26, 2008, at 12:16 PM by 86.83.160.63 -
Added line 21:
Changed lines 31-34 from:


'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|
???]]'''
to:
Plato: Het lichaam is een gevangenis voor de menselijke geest? 
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de
'''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
May 26, 2008, at 12:14 PM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 95-97:
Plato: Het lichaam is een gevangenis voor de menselijke geest?
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.

Added line 126:
Added lines 156-157:

May 26, 2008, at 12:12 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 30-32 from:
Plato: Het lichaam is een gevangenis voor de menselijke geest?
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.

to:

Added lines 95-97:

Plato: Het lichaam is een gevangenis voor de menselijke geest?
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
May 26, 2008, at 12:11 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 31 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|meta-bewustzijn]]''' (5. Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|meta-bewustzijn]]''' (Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
May 26, 2008, at 11:59 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 32-34:

'''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|???]]'''

Changed line 36 from:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[LevensboomMicrokosmos#Spi|innerlijke, reflexieve bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
May 26, 2008, at 11:43 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 95-96:

Door het kompaskwadrant, dit multidimensionale verklaringsmodel toe te passen '''[[1-5ZevenWijsheidssleutels#Eeu|leren]]''' we de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen.
Added line 123:
Added lines 153-154:

May 26, 2008, at 11:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-93 from:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
to:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus,]]''' het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
Added line 120:
Added lines 150-151:

May 26, 2008, at 11:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 92-93 from:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
to:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
Added line 119:
Added lines 149-150:

May 26, 2008, at 11:17 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelf-bewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelfbewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
May 26, 2008, at 11:08 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver zelf-bewustzijn (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver '''[[RobertoAssagioli|zelf-bewustzijn]]''' (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
May 26, 2008, at 11:02 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke universum]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver zelf-bewustzijn (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke bewustzijn]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver zelf-bewustzijn (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
May 26, 2008, at 10:46 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 33 from:
Bij het innerlijke universum kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver zelf-bewustzijn (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
to:
Bij het '''[[2-1-1LevensboomMicrokosmosEnSpiegelsymmetrie#Non|innerlijke universum]]''' kan de wisselwerking, de reflectie tussen het ‘Ik’, d.w.z. het punt van zuiver zelf-bewustzijn (het witte verlichte scherm) en de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn worden onderscheiden. 
May 26, 2008, at 10:27 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 43 from:
||Buitenwereld ---- ||Binnenwereld ---- ||Buitenwereld ---- ||Binnenwereld
to:
||1. Buitenwereld ---- ||3. Binnenwereld ---- ||2. Buitenwereld ---- ||4. Binnenwereld
May 26, 2008, at 10:24 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
||Hemelse kringloop: || || ||
to:
||'''Hemelse kringloop:''' || || ||
Changed line 39 from:
||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''')||  ||''MACROKOSMOS'' ('''Wat''')||
to:
||'''Aardse kringloop:''' || || || 
May 26, 2008, at 10:22 AM by 86.83.160.63 -
Added line 34:
||Hemelse kringloop: || || ||
May 26, 2008, at 10:14 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 45 from:
Een open systeem wisselt met de omgeving energie, materie en informatie uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de filognosie vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
to:
Een open systeem wisselt met de omgeving '''Energie''', '''Materie''' en '''Informatie''' uit. Een mens kan als een zeer complex open systeem worden opgevat. Onze binnenwereld staat in wisselwerking, in dialoog met de buitenwereld. 5D gaat er net als Anna Lemkow in haar boek ‘Het Heelheid Principe’ (hoofdstuk 15) en de filognosie vanuit dat ook na de secularisatie nog steeds het ‘Zaaien en Oogsten’, de universele wet van karma, de wet van evenwicht en harmonie geldt.
May 26, 2008, at 10:11 AM by 86.83.160.63 -
Added line 37:
|| || || ||
May 26, 2008, at 10:10 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 37 from:
||''MICROKOSMOS'' ||  ||''MACROKOSMOS'' ||
to:
||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''')||  ||''MACROKOSMOS'' ('''Wat''')||
May 26, 2008, at 10:07 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
||''MACROKOSMOS'' (''''Wat''') ||  ||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''') ||
to:
||''MACROKOSMOS'' ('''Wat''') ||  ||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''') ||
Changed line 40 from:
||'''Hoe''' (kookpan) ---- ||Recept (Wanneer) - ||'''Wat''', maaltijd ---- ||Test (Waarom, proeven)
to:
||'''Hoe''' (Kookpan) ---- ||Recept (Wanneer) - ||'''Wat''' (Maaltijd) ---- ||Test (Waarom, proeven)
May 26, 2008, at 10:05 AM by 86.83.160.63 -
Added line 34:
||''MACROKOSMOS'' (''''Wat''') ||  ||''MICROKOSMOS'' ('''Hoe''') ||
Changed line 37 from:
||''MACROKOSMOS'' ||  ||''MICROKOSMOS'' ||
to:
||''MICROKOSMOS'' ||  ||''MACROKOSMOS'' ||
Changed lines 39-40 from:
||Plan ||Do ||Check ||Act
||Hoe (kookpan) ---- ||Recept (Wanneer) - ||Wat, maaltijd ---- ||Test (Waarom, proeven)
to:
||1. Plan ||2. Do ||3. Check ||4. Act
||'''Hoe''' (kookpan) ---- ||Recept (Wanneer) - ||'''Wat''', maaltijd ---- ||Test (Waarom, proeven)
May 26, 2008, at 10:00 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 34-35 from:
||'''Ruimte''' ||'''Feedforward''' (eeuwigheid)  ||'''Materie''' ||'''Feedback''' (NU)
to:
||Monade ---- ||Triade ---- ||Duade ---- ||Tetrade
||'''Ruimte'''      ||'''Feedforward''' (Eeuwigheid)
||'''Materie''' ||'''Feedback''' (NU)
Deleted line 39:
||Monade ---- ||Triade ---- ||Duade ---- ||Tetrade
May 26, 2008, at 09:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
||'''Ruimte''' ||'''Feedforward'''  ||'''Materie''' ||'''Feedback'''
to:
||'''Ruimte''' ||'''Feedforward''' (eeuwigheid)  ||'''Materie''' ||'''Feedback''' (NU)
May 26, 2008, at 09:45 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 34-35 from:
||'''Feedback'''  ||'''Ruimte''' ||'''Feedforward'''  ||'''Materie''' 
||  ||''MACROKOSMOS'' ||  ||''MICROKOSMOS''
to:
||'''Ruimte''' ||'''Feedforward'''  ||'''Materie''' ||'''Feedback'''
||''MACROKOSMOS'' ||  ||''MICROKOSMOS'' ||
May 26, 2008, at 09:40 AM by 86.83.160.63 -
Added line 34:
||'''Feedback'''  ||'''Ruimte''' ||'''Feedforward'''  ||'''Materie'''
May 26, 2008, at 09:38 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
||  ||''MICROKOSMOS'' ||  ||''MACROKOSMOS''
to:
||  ||''MACROKOSMOS'' ||  ||''MICROKOSMOS''
May 26, 2008, at 09:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
||  ||''BINNENWERELD'' ||  ||''BUITENWERELD''
to:
||  ||''MICROKOSMOS'' ||  ||''MACROKOSMOS''
May 23, 2008, at 03:28 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 13-14 from:
'''[[goo:Materialisme]]'''\\
'''[[http://theorderoftime.com/ned/politiek/dualisme.html|Het materialisme]]''' en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de filognostische zienswijzen noemen.
to:
'''[[http://theorderoftime.com/ned/politiek/dualisme.html|Het materialisme]]''' ('''[[goo:Materialisme|Materialisme]]''') en de ideële tegenhanger ervan: Een goede integratie noemen we een integratie van evenwicht en bewustzijn, want onevenwichtigheid is per definitie een eigenschap van een slechte of onbewuste integratie. Evenwicht wat betreft doel en middel kan je zo dan definiëren als een geslaagd bewust samennemen en dan ook praktisch samengaan van een bepaald middel met een bepaald doel, waarbij de ''a priori'' integriteit van een ideëel werkplan scheefgroei of wangebruik daarin moet voorkomen. Als ik wil gaan koken met schrijfgerei ben ik fout bezig, dat behoeft geen uitleg. Maar toch is er schrijfgerei nodig zowel als gekookt voedsel. Schrijfgerei heeft een ander doel: geschreven tekst. Gekookt voedsel heeft een ander middel: potten pannen en ingrediënten. Niets van dat alles is verkeerd en past in de integriteit van het grotere werkplan, maar er is wel een verkeerd samengaan mogelijk. Als ik een goede combinatie van die twee zaken heb, zoals een maaltijd en een kookpan, is er een dualistische middenpositie van bewustzijn die beiden evenzeer nodig heeft en dus ook moet waarderen, er is dan sprake van een evenwicht in de functionele verbinding van het doel, de maaltijd, met het middel, de kookpan. Dat midden, die verbinding is het evenwicht dat we dan goed en gerecht of terecht noemen, er is geen verlangen of vastzitten in het ene bij gebrek aan het andere. Toegepast op de tijd, de ruimte en de samenhang der materie, als zijnde de axiomatisch aangenomen fundamentele basiskenmerken van de werkelijkheid, zijn er zo drie basismiddelen en drie basisdoelen of drie basisvisies van het goed omgaan met de materie. De basiskenmerken zijn de ruimte als het canvas waarop geschilderd is; de planeten, sterren en sterrenstelsels en nevels zijn als de verfklodders die de composities vormen, en de tijd is dan het leven, het bewegen, van dat schilderij van God die dan de enige echte uitvinder, de bron en de integriteit is van dat ''perpetuum mobile''. De drie middelen kunnen manifest of niet manifest zijn, en ook de drie doelen kunnen manifest of slechts in potentie aanwezig zijn. Zo krijgen we dan zes basismiddelen die we de vormen van fortuin of de volheden noemen, zeg maar de kookpannen, die we in het evenwicht eenduidig koppelen met zes '''[[goo:visies|basisvisies]]''', zeg maar de maaltijden, die we de filognostische zienswijzen noemen.
May 23, 2008, at 03:27 AM by 86.83.160.63 -
Added line 13:
'''[[goo:Materialisme]]'''\\
May 23, 2008, at 02:30 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 6 from:
#[[#Twe|Top down & Bottom up design]]
to:
#[[#Twe|Top down & Bottom up]]
Changed line 64 from:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up design]]
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up]]
May 23, 2008, at 02:28 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 75-78:

'''[[Communicatie|Autisme:]]'''
Vandenbroucke ontdekte tijdens haar onderzoek dat er iets mis is met het zogeheten ''feedforward-feedback-mechanisme'' in het autistische brein. ''Feedforward''-verbindingen lopen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; ''feedback''-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel. Ze zorgen ervoor dat we, bijvoorbeeld, gelijktijdig iemands  gezicht als geheel zien, én het moedervlekje op zijn wang.

May 23, 2008, at 02:20 AM by 86.83.160.63 -
Added line 34:
||  ||''BINNENWERELD'' ||  ||''BUITENWERELD''
May 23, 2008, at 02:18 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 75-76 from:
'''[[Communicatie|Autisten]]''' zijn niet asociaal. Ze leven in een andere werkelijkheid. En dat komt doordat hun informatieverwerkingssysteem is verstoord.
'''[[Communicatie#Aut|??]]'''
to:

May 23, 2008, at 02:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 71 from:
Het probleem van het |ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
to:
Het probleem van het '''[[5-Psychologie|ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.
May 23, 2008, at 02:15 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 71-75 from:
to:
Het probleem van het |ego]]''' is bij de definitie Unificatietheorie toegelicht.

Na het lezen van het artikel ''Autisme wereldreligies moet doorbroken'' in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt.

'''[[Communicatie|Autisten]]''' zijn niet asociaal. Ze leven in een andere werkelijkheid. En dat komt doordat hun informatieverwerkingssysteem is verstoord.
May 23, 2008, at 02:12 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 71-72:

'''[[Communicatie#Aut|??]]'''
May 22, 2008, at 11:28 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 77-78 from:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' '''[[De Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
to:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De '''[[Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
Added line 103:
Added lines 133-134:

May 22, 2008, at 11:27 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 77-78 from:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' De modelcyclus vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
to:
Kroonenberg zet het onderzoeksproces en het ontwerpproces tegenover elkaar om uit deze vergelijking het wezenlijke van het ontwerpen duidelijk naar voren te laten springen. De onderzoeker legt al analyserend achtereenvolgens structuur, functies en doel van het onderzochte systeem vast. De ontwerper daarentegen gaat synthetiserend, samenstellend, te werk.  De ontwerper legt als het ware het onderzoeksproces in omgekeerde richting af. Bij het ontwerpen gaat het om de informatie '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|synthese.]]''' '''[[De Kompaskwadrant|modelcyclus]]''' vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
Added line 102:
Added lines 132-133:

May 22, 2008, at 11:23 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 65 from:
'''[++Binnenwereld en Buitenwereld++]'''\\
to:
'''[++Innerlijke wereld en Uiterlijke wereld++]'''\\
May 22, 2008, at 11:21 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 6-7 from:
#[[#Twe|
#[[#Der|3e Aanzicht
]]
to:
#[[#Twe|Top down & Bottom up design]]
#[[#Der|Analyse en Ontwerp
]]
Changed lines 63-64 from:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up design]]'''\\
to:
!![[#Twe]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up design]]
Changed lines 72-73 from:
!![[#Der]]3e Aanzicht
'''
[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|Analyse en Ontwerp]]'''\\
to:
!![[#Der]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|Analyse en Ontwerp]]
May 22, 2008, at 11:19 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 5-6 from:
#[[#Eer|1e en 2e Aanzicht]]
to:
#[[#Eer|Regulier en Segulier]]
#[[#Twe|
Changed lines 21-22 from:
!![[#Eer]]1e en 2e Aanzicht
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|Regulier en
Segulier]]'''
to:
!![[#Eer]][[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|Regulier en Segulier]]
May 22, 2008, at 11:14 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 48 from:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6CreërenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
to:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6CreerenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
May 03, 2008, at 12:07 PM by 86.83.160.63 -
Changed line 56 from:
||'''Ken Wilber''', aardse kringloop: || || ||
to:
||'''[[KenWilber|Ken Wilber]]''', aardse kringloop: || || ||
May 03, 2008, at 11:09 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 63-64 from:
'''Top down & Bottom up design'''\\
to:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Top|Top down & Bottom up design]]'''\\
Changed line 73 from:
'''Analyse en Ontwerp'''\\
to:
'''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign#Ana|Analyse en Ontwerp]]'''\\
May 03, 2008, at 11:05 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 16 from:
'''Tetrade:''' Voor het bereiden van een smakelijke maaltijd is het beoordelen van de ingrediënten en eventueel extra toe te voegen kruiden van belang.\\
to:
'''[[Tetrade:]]''' Voor het bereiden van een smakelijke maaltijd is het beoordelen van de ingrediënten en eventueel extra toe te voegen kruiden van belang.\\
May 03, 2008, at 11:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 5-6 from:
#[[#Eer|1e Aanzicht]]
#[[#Twe|
2e Aanzicht]]
to:
#[[#Eer|1e en 2e Aanzicht]]
Changed line 20 from:
!![[#Eer]]1e Aanzicht
to:
!![[#Eer]]1e en 2e Aanzicht
Changed lines 62-63 from:
====
!![[#Twe]]2e Aanzicht
to:
Changed line 71 from:
to:
====
May 02, 2008, at 01:34 PM by 86.83.160.63 -
Changed lines 73-74 from:
|| ||
to:
Changed line 83 from:
to:
|| ||
Added line 104:
Added lines 134-135:

May 02, 2008, at 01:33 PM by 86.83.160.63 -
Deleted line 67:
%rfloat width=400px%Attach:systeembinnen.jpg
Added line 79:
%rfloat width=400px%Attach:systeembinnen.jpg
Added line 104:
Added lines 134-135:

May 02, 2008, at 12:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 12 from:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#7|Idealisme versus Materialisme]]''' 
to:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#3|Idealisme versus Materialisme]]''' 
April 30, 2008, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 4 from:
#[[#Mat|Idealisme en Materialisme]]
to:
#[[#Mat|Idealisme versus Materialisme]]
Changed line 12 from:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#7|Idealisme en Materialisme]]''' 
to:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#7|Idealisme versus Materialisme]]''' 
April 30, 2008, at 08:56 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 10:
Changed line 12 from:
!![[#Mat]]Idealisme en Materialisme 
to:
!![[#Mat]]'''[[http://www.vonk.org/content/view/1296/46/#7|Idealisme en Materialisme]]''' 
April 30, 2008, at 03:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 4 from:
#[[#Mat|Materialisme en Idealisme]]
to:
#[[#Mat|Idealisme en Materialisme]]
Changed line 13 from:
!![[#Mat]]Materialisme en Idealisme
to:
!![[#Mat]]Idealisme en Materialisme 
April 23, 2008, at 07:22 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 127 from:
%right%<< [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|vorige]]  ||  [[|volgende]] >>
to:
%right%<< [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|vorige]]  ||  [[BinnenwereldEnBuitenwereldDualistischeDialectischeBewustzijn|volgende]] >>
Added lines 134-136:


April 23, 2008, at 07:21 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 127 from:
%right%<< [[|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
to:
%right%<< [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|vorige]]  ||  [[|volgende]] >>
Added lines 134-136:


April 23, 2008, at 07:20 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 127 from:
%right%<< [[HetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
to:
%right%<< [[|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
Added lines 134-136:


April 23, 2008, at 07:19 AM by 86.83.160.63 -
Added line 104:
Added lines 134-135:

April 23, 2008, at 07:19 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
%right%<< [[UHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
to:
%right%<< [[HetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
Added lines 133-135:


April 23, 2008, at 07:16 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 126 from:
%right%<< [[Levensboom, Microkosmos|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
to:
%right%<< [[UHetEeuwigeVeranderingsprocesEnDeEeuwigeWederkeer|vorige]]  ||  [[NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer|volgende]] >>
Added lines 133-135:


April 22, 2008, at 04:13 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 22:
'''[++Kwintessens++]'''\\
Added line 25:
'''[++Kwintessens++]'''\\
Added lines 66-67:
'''Top down & Bottom up design'''\\
Deleted lines 69-70:

'''Top down & Bottom up design'''\\
Added lines 78-79:
'''Analyse en Ontwerp'''\\
Deleted lines 80-82:


'''Analyse en Ontwerp'''\\
April 22, 2008, at 04:08 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 75-79:====

April 22, 2008, at 04:07 AM by 86.83.160.63 -
Added line 64:
====
Changed line 70 from:
De vier kwadranten van Ken Wilber zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.
to:
De vier kwadranten van '''[[KenWilber|Ken Wilber]]''' zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.
April 22, 2008, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 74 from:
to:
|| ||
April 22, 2008, at 04:04 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 66-67:
%rfloat width=400px%Attach:systeembinnen.jpg
Deleted line 74:
%rfloat width=400px%Attach:systeembinnen.jpg
April 22, 2008, at 04:02 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 22-31:
'''[++Binnenwereld en Buitenwereld++]'''\\
'''Top down & Bottom up design'''\\
De vier kwadranten van Ken Wilber zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. !![[#Twe]]2e Aanzicht
Added lines 63-72:

!![[#Twe]]2e Aanzicht
'''[++Binnenwereld en Buitenwereld++]'''\\
'''Top down & Bottom up design'''\\
De vier kwadranten van Ken Wilber zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Added line 74:
April 22, 2008, at 03:53 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 29-33:!![[#Twe]]2e Aanzicht
'''[++Kwintessens++]'''\\
Deleted lines 34-37:


!![[#Twe]]2e Aanzicht
'''[++Kwintessens++]'''\\
April 22, 2008, at 03:47 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 23-24 from:
'''[++Kwintessens++]'''\\
to:
'''[++Binnenwereld en Buitenwereld++]'''\\
'''Top down & Bottom up design'''\\
De vier kwadranten van Ken Wilber zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 
Added lines 31-34:

!![[#Twe]]2e Aanzicht
'''[++Kwintessens++]'''\\

Changed lines 76-82 from:
!![[#Twe]]2e Aanzicht
'''[++Binnenwereld en Buitenwereld++]'''\\
'''Top down & Bottom up design'''\\
De vier kwadranten van Ken Wilber zijn een handig model om de binnenkant en de buitenkant van het individu en het collectief te illustreren. ‘Ontwikkeling is evolutie, evolutie is transcendentie’, net zoals Ken Wilber aangeeft, de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’, de wisselwerking tussen het materiële en het spirituele, tussen materie en geest.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 
to:
April 20, 2008, at 10:41 AM by 86.83.160.63 -
Added line 38:
||Plan ||Do ||Check ||Act
April 19, 2008, at 05:35 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 111-112 from:
to:
*'''Ken Wilber''' ''Het Atmanproject: een transpersoonlijke visie op menselijke ontwikkeling'' (Servire Uitgevers)
Added lines 132-134:


April 19, 2008, at 05:34 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 118-119 from:
*'''[[http://www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0058.htmlWaar liggen de grenzen]]''' van de menselijke ontwikkeling? Trans-persoonlijk psycholoog Wilber's Atmanproject over ontwikkeling van de mens
to:
*'''[[http://www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0058.html|Waar liggen de grenzen]]''' van de menselijke ontwikkeling? Trans-persoonlijk psycholoog Wilber's Atmanproject over ontwikkeling van de mens
Added lines 131-133:


April 19, 2008, at 05:33 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 118-119 from:
to:
*'''[[http://www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0058.htmlWaar liggen de grenzen]]''' van de menselijke ontwikkeling? Trans-persoonlijk psycholoog Wilber's Atmanproject over ontwikkeling van de mens
Added lines 131-133:


April 19, 2008, at 04:41 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 117-118 from:
to:
*'''[[http://www.moveamountain.nl/2007/downloads/Visie_op_bewustzijn.pdf|Alexander Zöllner]]''' Move a Mountain Bewustzijnsontwikkeling de visie, het doel en de weg
Added lines 130-132:


April 19, 2008, at 04:30 AM by 86.83.160.63 -
Added line 115:
*'''[[http://www.advaitacentrum.nl/04_Studiecentrum/Psychotherapie/Pt_A_Scheepers2.htm|Norbert Scheepers]]''' ''Het spectrummodel van Wilber in de psychotherapeutische praktijk''
Added lines 129-131:


April 19, 2008, at 04:27 AM by 86.83.160.63 -
Deleted line 114:
Added lines 128-130:


April 19, 2008, at 04:27 AM by 86.83.160.63 -
Added lines 114-115:
*'''[[http://www.integralworld.net/nl/hanegraaf-hn.html|Wouter Hanegraaff]]''' ''Iedereen heeft gelijk'' Frank Visser's analyse van Ken Wilber
Added lines 129-131:


April 19, 2008, at 04:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 114-116 from:
*'''[[http://home.hetnet.nl/~c.elzinga/art/art064_wilber_stim.html|Chris Elzinga]]'''
Door de bril van Ken Wilber
to:
*'''[[http://home.hetnet.nl/~c.elzinga/art/art064_wilber_stim.html|Chris Elzinga]]''' ''Door de bril van Ken Wilber''
Added lines 127-129:


April 19, 2008, at 04:01 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 114-116 from:
to:
*'''[[http://home.hetnet.nl/~c.elzinga/art/art064_wilber_stim.html|Chris Elzinga]]'''
Door de bril van Ken Wilber

Added lines 128-130:


April 14, 2008, at 10:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 55-56 from:
||1. Ik-kant (x) - ||3. Het-kant - ||2. Wij-kant      - ||4. Zij-kant
||Beeldkracht - ||Vormkracht
- ||Samenwerkingskracht - ||Voedingskracht 
to:
||1. Ik-kant (x) - ||3. Het-kant - ||2. Wij-kant - ||4. Zij-kant
||Beeldkracht
- ||Vormkracht - ||Samenwerkingskracht - ||Voedingskracht 
Changed line 59 from:
||Innerlijk/Individueel  - ||Uiterlijk/Individueel - ||Innerlijk/Collectief    - ||Uiterlijk/Collectief
to:
||Innerlijk/Individueel - ||Uiterlijk/Individueel - ||Innerlijk/Collectief - ||Uiterlijk/Collectief
April 13, 2008, at 09:54 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6Cre%erenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
to:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6CreërenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
April 13, 2008, at 09:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6Cre%ebrenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
to:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6Cre%erenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
April 13, 2008, at 09:51 AM by 86.83.160.63 -
April 13, 2008, at 09:48 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 50 from:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het zondebokmechanisme (bijlage 46). E i V, 26
to:
Het principe van ‘Zaaien en Oogsten’ brengt de moraliteit tot uitdrukking. De oorzaak van een probleem ligt niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld. Een reflectie is om de schuld bij de ander te leggen, het bekende nabootsend gedrag, het '''[[1-6Cre%ebrenOfNabootsenEnHetZondebokmechanisme|zondebokmechanisme.]]'''
April 13, 2008, at 09:42 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 47-48 from:
Volgens een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’. Voor het creëren van een spiritueel ecosysteem is het verleggen, het laten oplossen van grenzen een eerste voorwaarde.
to:
Volgens een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen. Het leven bestaat niet alleen uit consumeren, de Stof, maar zoals de wijsheidsboeken ons eerder hebben laten zien ook uit de Geest. Het boek ‘Corpus Hermeticum’ p.203: Het is de weg van kennis die tot zelfkennis, ja tenslotte tot Gnosis leidt, een fundamentele kracht tot levensvernieuwing. ‘Het denken met het hart en het voelen met het hoofd’.\\
Voor het creëren van een spiritueel ecosysteem is het verleggen, het laten oplossen van grenzen een eerste voorwaarde.
April 12, 2008, at 06:43 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 112-113 from:

to:
*'''[[http://www.psychologieenbeleggen.nl/2007/06/speelt-de-risico-homeostase-theorie-ook-een-rol-bij-beleggen|Speelt de risico homeostase]]''' theorie ook een rol bij beleggen?
Added lines 125-127:


April 12, 2008, at 05:11 AM by 86.83.160.63 -
Changed lines 5-7 from:
#[[#Eer|1e Dimensie]]
#[[#Twe|2e Dimensie]]
#[[#Der|3e Dimensie]]
to:
#[[#Eer|1e Aanzicht]]
#[[#Twe|2e Aanzicht]]
#[[#Der|3e Aanzicht]]
Changed line 22 from:
!![[#Eer]]1e Dimensie
to:
!![[#Eer]]1e Aanzicht
Changed line 66 from:
!![[#Twe]]2e Dimensie
to:
!![[#Twe]]2e Aanzicht
Changed line 74 from:
!![[#Der]]3e Dimensie
to:
!![[#Der]]3e Aanzicht
April 12, 2008, at 05:04 AM by 86.83.160.63 -
Deleted lines 68-69:

 
Added lines 71-73:
Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van '''[[http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler|Arthur Koestler]]''' toe.
Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel. 

Added line 101:
Added lines 125-126:

April 12, 2008, at 04:52 AM by 86.83.160.63 -
Changed line 34 from:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[SysteemleerEnSpiegelsymmetrie|meta-bewustzijn]]''' (3. Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.
to:
Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de '''[[wikipn:Ziel|ziel.]]''' Het '''[[1-4AnalyseEnOntwerpTopDownAmpBottomUpDesign|meta-bewustzijn]]''' (5. Analyse en Ontwerp), nous legt de verbinding tussen epithumia en thumos.