6. Sociologie

J.A.A. van Doorn: Intellectuelen hebben zich te veel opgeworpen als ideologen, vertegenwoordigers van de wetgevende rede die de ervaringswijsheid van de gemiddelde burger bij voorbaat afdoen als een manifestatie van vooroordelen, onbegrip en onwetendheid. Democratie is de politiek van het menselijk tekort en in die politiek dient commen sense het uitgangspunt te vormen.
P. Krishna: De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.
Herbert V. Günther: What we call 'body' and 'mind' are mere abstractions from an identity experience that cannot be reduced to the one or the other abstraction, nor can it be hypostatized into some sort of thing without falsifying its very being.
Piet Hein Donner: Wie tegen polarisatie en buitensluiten wil vechten, moet vooral niet zelf polariseren en buitensluiten. (Volkskrant 8 januari 2011)
Arnon Grunberg: De problemen beginnen als men zijn tegenpolen niet meer speels tegemoet treedt. Bittere ernst is de doodsteek van de democratie. (n.a.v. uitspraak Piet Hein Donner 8 januari 2011 in de Volkskrant)
Fred Matser: De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’).
Hofnar: In de grap ligt de wijsheid verborgen

Creatielemniscaat, Lemniscaat (Middelpuntvliedend en Middelpuntzoekend, Scheppingsdriehoek 9 - 6 - 3)

Daniel Ofman toont de in het kernkwadrant verborgen 5e dimensie niet expliciet. De verborgen 5e dimensie zorgt voor de verbinding tussen binnen en buiten en vice versa. Elk kernkwadrant toont een cyclische beweging. Zelfs in elk kernkwadrant zit een lemniscaat verscholen.

De lemniscaat symboliseert het leerproces tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen. Het creërend vermogen berust op dynamische, universele krachten. Universele krachten zorgen voor balans. De lemniscaat, de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop (Schizoîdie cq. Schizofrenie) zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk.

In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van Eenheid in Verscheidenheid al is uitgevonden. In essentie draait het nog steeds om de metafysica van Plato en de fysica, de oorzakenleer van Aristoteles. Voor een adequate kennis van de werkelijkheid moeten de begrippen in hun samenhang met de werkelijkheid overeenkomen. In de leefwereld van de mens staat het concrete tegenover het abstracte, het rationele tegenover het irrationele, het ideale tegenover het reële, het universele tegenover het bijzondere. Door de juiste verbindingen te leggen komen we dichter bij de éne werkelijkheid, de eeuwige wisselwerking tussen binnen en buiten. Met zijn deductieve methode heeft Plato zich gericht op de binnenwereld, Aristoteles daarentegen met zijn inductieve methode op de buitenwereld. Het eindpunt voor Aristoteles was echter dat de eendracht in de Staat op innerlijke gezindheid berust.

Richard A. Schwartz The Lonely American Drifting Apart in the Twenty-first Century
In today's world, it is more acceptable to be depressed than to be lonely-yet loneliness appears to be the inevitable byproduct of our frenetic contemporary lifestyle. According to the 2004 General Social Survey, one out of four Americans talked to no one about something of importance to them during the last six months. Another remarkable fact emerged from the 2000 U.S. Census: more people are living alone today than at any point in the country's history—fully 25 percent of households consist of one person only. In this crucial look at one of America's few remaining taboo subjects—loneliness—Drs. Jacqueline Olds and Richard S. Schwartz set out to understand the cultural imperatives, psychological dynamics, and physical mechanisms underlying social isolation.

Richard A. Schwartz Psychiatry's drift away from medicine
The author discusses a number of trends in current psychiatric theory and practice that he believes have tended to separate psychiatry from its traditional medical orientation. These include an overly broad concept of psychiatric illness, overinvolvement by psychiatrists in nonmedical service programs, delegation of diagnosis and treatment to nonmedical personnel, and physically separate facilities for psychiatric and general medical services. Believing that these trends are having adverse consequences, he makes some specific suggestions that will enable psychiatry to resume closer ties with the rest of medicine.

Dankzij systeemtherapie kan het gezin weer psychologisch en emotioneel veilig worden. (Kirsten Webb NRC mei 2011):
Wie is toch die man?
Systeemtherapie brengt familieleden ook in contact met hun innerlijke gezin.
Internal Family Systems (IFS) weerspiegelt de gedachte van Virginia Satir dat we allemaal uit meerdere gedeelten zijn opgebouwd – op sommige zijn we trots, andere maken ons doodsbang – en dat we een kern bezitten die van nature speels en vol compassie is. Volgens de IFS zijn psychologische en emotionele problemen het gevolg van niet-uitgewerkte conflicten tussen onze verschillende onderdelen. ‘Als je de relaties binnen het systeem verandert, verander je het systeem zelf’, zegt Leslie Petruk. Zij is psychotherapeute van beroep en directeur van Stepping Stones Counseling in Charlotte, North Carolina. IFS wil mensen helpen ‘een relatie te leggen met hun samenstellende delen, naar hun verhalen te luisteren, naar hun emoties en meningen’. Petruk kreeg haar opleiding bij de bedenker van het IFS-model, Richard Schwartz. Hij is gezinstherapeut en heeft de leiding over het Center for Self Leadership in Oak Parks, Illinois. Tijdens een sessie met een gezin liet Petruk een jongen van acht van een plank een speelgoedfiguurtje kiezen dat zijn ideeën en gevoelens over zijn vader weergaf. Hij koos een draak.

'Als het pijn doet, voel je tenminste iets' (Margot C. Pol interviewt Lize Spit Volkskrant Magazine 24 december 2016 p. 48-54):
Met Het smelt schreef Lize Spit een literaire sensatie. Fijn? Mwah. 'Soms lijkt het wel alsof ik voor de gek ben gehouden.'
Je bedoelt: toen je nog zeventien uur per dag schreef, overdag in een kantoortje in een buitenwijk, 's nachts thuis? 'Misschien ben ik ook te gecontroleerd. Het voelde lang als mijn plicht overal ja op te zeggen: evenzeer als ik hard heb geschreven, moest ik nu net zo'n goede ambassadeur zijn voor dat boek. Ik accepteerde elke lezing, omdat ik dacht: wie weet overtuig ik toch weer twee mensen.' Lacht. 'Ja, je kunt eigenlijk niet zo leven. Ik heb een hele sterke geest, mijn hoofd regeert, maar soms kan mijn lichaam de overhand nemen en dan kantelt mijn geest. Dan kan ik op een avond ineens heel angstig worden. 'Of het wordt een flop', had ik van tevoren tegen de uitgeverij gezegd, 'en dan zal ik kapot zijn, of het wordt een groot succes, en dan zal ik óók kapot zijn.'
Helpt er iets om al die stemmen te stoppen?
'Goh...' Dan, gedecideerd: 'Nee. Ik ben nogal een piekeraar. Ik kan me niet inbeelden hoe het leven is als je niet de hele tijd zit na te denken over wat je... denkt. Dat moet heel rustig zijn. Maar in mijn hoofd ben ik altijd aan het analyseren.
Je hebt een jeugd gehad waarin je voelsprieten hebt moeten ontwikkelen, vertelde Marcha. 'Ik vind het moeilijk te zeggen of ik nu een gelukkige of een ongelukkige jeugd heb gehad. Beide, denk ik. Maar ik wil er eigenlijk niet zoveel over vertellen.'
'''Ben je terugkijkend ook blij me je jeugd?
'Zonder die jeugd had dit boek er niet gelegen. Lastig. Mocht ik het over moeten doen, dan zou ik niets veranderen, maar dat is ook omdat ik een beetje lijden wel prettig vind. Als het pijn doet, voel je tenminste iets. Geluk is eerder een verdovend gevoel, waarvan je vooral achteraf weet dat het er was. Ik heb liever het moeizame, het streven. Daarom voel ik me het laatste jaar voornamelijk overbodig, omdat ik eigenlijk heel gelukkig ben met alles wat er gebeurd is. Dat ik denk: wat moet ik hiermee?'

Als vooraanstaand socioloog ontwikkelde Sorokin tijdens zijn Harvardse periode de spraakmakende theorie van de “sociale cyclus” (social cycle theory): sociale ontwikkelingen en -veranderingen bewegen zich niet in een bepaalde vaste richting (als bij de evolutietheorie: social evolutionism), maar vormen volgens Sorokin steeds terugkerende cyclische patronen.

Jan Wicherink, toont op p. 179 in zijn boek Ontheemde Zielen Ontwaken de met de lemniscaat vergelijkbare torus.

De voornaamste sleutel tot groei is de integratie van je Hogere met je lagere Wezen.
Je ziet onderaan een halve cirkel, die een kelk voorstelt met de opening naar boven gericht. Die afbeelding vertegenwoordigt jullie, die in fysieke incarnatie zijn. En er is een vorm bovenaan, een kelk met de opening naar beneden en die afbeelding vertegenwoordigt ons, de Opgevaren Schare. We staan klaar om het licht en de leiding en de leringen in jullie kelk hier beneden te gieten, zodat deze conferentie, zoals elke conferentie die we geven en ooit hebben gegeven, haar hoogste potentie kan vervullen door een achtvorm-stroom tot stand te brengen tussen jullie hier beneden en wij, Boven. En zo, wanneer die achtvorm-stroom tot stand is gebracht, kunnen wij de maximale mogelijkheden voor elke conferentie realiseren.
De valkuil van egocentrisme
Dus, lieve vrienden, zoals gezegd, het wezenlijke probleem dat de achtvorm-stroom tussen je Hogere en lagere wezen doorbreekt is de zelfgerichtheid van het hart. De behoefte zich beter dan anderen te voelen is een van de centrale aspecten van die zelfgerichtheid en we weten dat jullie allemaal het vermogen hebben jezelf erboven te verheffen. En dus verlang ik ernaar jullie te zien opstijgen en ieder van jullie tot een grotere eenheid met je eigen Hogere Wezen te zien komen, maar ook allen die hier zijn en diegenen die nog zullen komen en een eenheid met elkaar zullen gaan vormen. Want dit is de hoogste mogelijkheid voor deze spirituele conferentie. De mate waarin elke conferentie een succes zal worden staat in rechtstreeks verband met de mate van eenheid die jullie in deze drie korte dagen onder elkaar tot stand kunnen brengen.
De stroom van energie
De Meesters hebben ons (nog) niet verteld hoeveel verschillende God Vlammen er zijn. Mogelijk kunnen er een oneindig aantal zijn, speciaal wanneer je bedenkt dat je eigen God Vlam twee componenten heeft. Je vlam heeft een mannelijke of Alfa polariteit en een vrouwelijke of Omega polariteit.
• De Alfa polariteit is de kern van je Wezen. Het is de God kwaliteit waaruit je IK BEN Aanwezigheid kwam. Dus de kern van je Wezen belichaamt de belangrijkste kwaliteiten van deze God Vlam. Bijvoorbeeld, je Alfa component kan Liefde zijn.
• Je Omega polariteit is de specifieke kwaliteit die je naar de Aarde moest brengen. Het is jouw geschenk aan de wereld, de inbreng die je hogere wezen wilde geven voor het algehele doel van het uitbreiden van het geestelijke licht in de stoffelijke wereld om zo geleidelijk deze wereld tot nog een deel van het geestelijke rijk te maken. Wanneer dit gebeurt zal het voor mensen niet langer mogelijk zijn voor de illusie te vallen dat ze gescheiden zijn van hun hogere wezen – wat de illusie is waaruit al het menselijke lijden voortkomt. Dus zouden we kunnen zeggen dat we allemaal hier kwamen om te helpen een einde aan het lijden te maken.
Het cijfer 8 dat de bovenste en de onderste figuur (rechts boven) omgeeft, vertegenwoordigt de energiestroom van je IK BEN Aanwezigheid naar je lagere wezen. Wanneer je in het dualiteitbewustzijn verloren bent, zul je de geestelijke energieën misbruiken en kunnen ze niet naar de geestelijke wereld terug opstijgen. Deze energieën worden je karma en de misbruikte energie verzamelt zich in je vier lagere lichamen.
Deze misbruikte energie vormt een blokkade voor je intuïtieve verbinding met je IK BEN Aanwezigheid en het vermindert de energie die vanuit je IK BEN Aanwezigheid kan stromen en beperkt op deze wijze je creatieve mogelijkheden.
Moeder Maria legt uit dat alles in de vormwereld ontstaan is als gevolg van de interactie van twee polariteiten, namelijk de uitbreidende kracht van de vader en de samentrekkende kracht van de moeder. Om elke vorm duurzaam te laten zijn, moeten deze twee polariteiten in een dynamisch evenwicht gehouden worden. Op kosmische schaal is de Christusgeest de factor die bedoeld is deze balans te creëren en te onderhouden.
Moeder Maria legt uit dat alles in de vormwereld ontstaan is als gevolg van de interactie van twee polariteiten, namelijk de uitbreidende kracht van de vader en de samentrekkende kracht van de moeder. Om elke vorm duurzaam te laten zijn, moeten deze twee polariteiten in een dynamisch evenwicht gehouden worden. Op kosmische schaal is de Christusgeest de factor die bedoeld is deze balans te creëren en te onderhouden.

De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 24 Het kruis en het pythagorische tiental (p. 660/661):
Dan komt het getal negen of het drievoudige drietal. Het is het getal dat zichzelf onder alle vormen en cijfers bij elke vermenigvuldiging onophoudelijk voortbrengt. Het is het teken van elke omtrek, omdat zijn waarde in graden gelijk is aan 9, nl. 3 + 6 + 0. Het is onder bepaalde omstandigheden een slecht getal, en brengt ongeluk. Terwijl het getal 6 het symbool was van onze bol, gereed om door een goddelijke geest te worden bezield, symboliseerde de 9 onze aarde, bezield door een slechte of boze geest.
Tien of de decade brengt al deze getallen terug tot eenheid, en daarmee eindigt de tabel van Pythagoras. Daarom was deze figuur – , eenheid binnen de nulhet symbool van de godheid, van het Heelal en van de mens. Dit is de geheime betekenis van ‘de sterke greep van de leeuwenklauw, van de stam van Juda’ tussen twee handen (de ‘meestergreep van de vrijmetselaars’), waarvan het gezamenlijke aantal vingers tien is.

De lemniscaat van Daniel Ofman toont het creatieproces, het laat zien hoe de Tetrade met de Triade, de ‘natuurlijke selectie’ wordt verbonden. Het heelal bestaat omdat we het kunnen waarnemen. Er moet tegenstelling zijn tussen subject en object, anders kan niet van sociale bewustwording worden gesproken.

De creatielemniscaat van Daniel Ofman toont het vijfde perspectief, de wederzijdse wisselwerking tussen vier perspectieven. De lemniscaat symboliseert net als Ayurveda de éne werkelijkheid, de reciprociteit tussen het geestelijke en het lichamelijke. De éne werkelijkheid, deze eeuwige cyclus kan niet gemeten worden. Het rapport ‘E i V’ gaat er vanuit dat de discipline filosofie zich op het snijvlak van de pschychologie en de sociologie bevindt. Het gaat uiteindelijk om de ethiek, de waarden en normen, de burgerdeugden (E i V. p. 38, 103; deugden). Het ethisch dilemma biedt boeiend discussiemateriaal.

Eenheid inVerscheidenheidDrie Logoi Spiegelsymmetrie
Deel VIIDeel V1e Logos, Monade3e Logos, TriadeAntroposofieRudolf Steiner 
EthiekSociologieGod ----GeestGeestmens ----Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)
||||||
PsychologieFilosofie4. Lichaam ----ZoonFysiek lichaam ----Levensgeest (omgevormd Etherlichaam)
Deel IVDeel VITetrade2e Logos, Duade  

Het Ether-paradigma laat zien dat we leven in het eeuwige nu (lemniscaat). De ether bestaat echt. 5D biedt een context voor zowel de theïstische als de atheïstische wereld. Voor de theïst staat ether, het centrum symbool voor goddelijke energie. Voor de atheïst kan het centrum voor het mysterie van het leven, het ontstaan van leven uit dode materie, symbool staan. Het rapport E i V gaat er vanuit dat het ontstaan van het leven, de perpetuum mobile bewustzijn, op aarde niet zal worden uitgevonden. Het leven zal een mysterie blijven.

De katholieke theoloog en filosoof Karl Rahner heeft het geloof met de filosofie van Hegel verbonden. Eerder heeft Jan van Ruusbroec de triniteit aan de orde gesteld. Zowel bij Karl Rahner als bij Jan van Ruusbroec komt een immanente triniteit , een meer pantheïstische opvatting naar voren.

De Rooms-katholieke Kerk kent het dogma van de Drie-eenheid. De Theosofie kent daarentegen geen dogma’s, wel drie grondbeginselen.

Het transformatieproces, het 5D-concept wordt door de lemniscaat gesymboliseerd. Het creërend vermogen berust op dynamische, universele krachten. Universele krachten zorgen voor balans. De lemniscaat, de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop (Schizofrenie) zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het Dialogue Learning Centre (voor downloaden van artikelen klik button links boven) verwezen.

Ervin Laszlo, boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 73):
In het Sanskriet (en diverse Indiase culturen) is Akasha het alomvattende medium dat ten grondslag ligt aan alle dingen en alle dingen wordt. Het is reëel, maar zo subtiel dat we het niet kunnen waarnemen voordat het de vele dingen wordt die de manifeste wereld stofferen.
99: Volgens de Indiaanse wijsbegeerte zal de stoffelijke wereld uiteindelijk terugkeren naar Akasha, haar oorspronkelijke moederschoot van subtiele energie.

Volgens de Hindoe-filosofie is een van de vormen van de Universele Energie Akasha, het continuüm waarin alles bestaat als archetypen. Sir John Woodroffe definieert in zijn boek The World as Power - Power as Consciousness akasha als de trillende oersubstantie die de bemiddelaar is voor het doorgeven van licht. Materie is trillingen binnen het akasha en daarom elektrische ladingen van licht gevangen in het weefsel van ruimte-tijd. Meer recent verklaarde ook Jack Sarfatti, directeur van de NatuurkundeBewustzijn Onderzoeks Groep in Esalen in Noord-Californië, dat materie niets anders is dan licht gevangen in zwaartekracht.
John Consemulder BLAUWDRUK de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie (p. 173):
De fysicus beschrijft ‘lussen van bewustzijn’ die eveneens bewegingen van het getal 8 vormen, net zoals de möbiusspoel. In zijn model zijn geest en materie in een interactief tweerichtingsproces betrokken via het principe van back-action, een actieve feedbacklus die geest en materie aan elkaar koppelt.

Drunvalo Melchizedek WERELDWIJDE OPWARMING – DROOG OF IJS?
Mr. Marshall zette uiteen dat de smeltende Noord- en Zuidpool en de gletsjers rondom de wereld, zijn samengesteld uit zoetwater en in dit feit ligt de basis voor de ophanden zijnde wereldwijde ramp. De Golfstroom is een warme stroom van water en komt van het zuiden van de evenaar en vloeit over het oppervlak van de oceaan naar het noorden. Daar houdt het water Noord-Amerika en Noord en West Europa betrekkelijk warm. Het regelt ook de meeste wereldwijde weerpatronen waar wij zo aan gewend zijn. Zodra het water van de Golfstroom in het noorden afkoelt, zakt het naar de bodem van de oceaan en keert als een brede rivier door de oceaan terug naar het zuiden, waar het vervolgens weer wordt opgewarmd, naar de oppervlakte stroomt en weer naar het noorden vloeit, in een continue convectiestroom. Het is een gigantische driedimensionale 8 figuur.

Het antroposofische gezondheidscentrum de Lemniscaat (klik ‘lemniscaat’) laat zien dat de lemniscaat ‘denken, willen en voelen’ verbindt.

H.J.Barendregt-Geist: trekt in haar scriptie Is er Synergie tussen Klassieke Homeopathie en Antroposofische Geneeskunde? de conclusie: Het bloed maakt als het ware de beweging van een lemniscaat.

Voor het downloaden van artikelen over het lemniscaatmodel, de lemniscaatmethode en het lemniscatisch denken wordt naar het '''Dialogue Learning Centre’’ verwezen.

====

Sociale psychologie (Zelforganisatie, Individueel en Collectief, Moraal van het verhaal)

Joseph Dietzgen: De vrijheid van het individu kan niet zuiver individueel, maar slechts in sociale kameraadschap worden bereikt.
Jan Willem Schulte Nordholt: Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.
Robert D. Putnam: Bonding en Bridging zijn positief aan elkaar gecorreleerd. Bonding (bindend) sociaal kapitaal omzetten naar bridging (overbruggend) sociaal kapitaal, dus in relaties met mensen met een andere achtergrond.

Sociologie individualisme (Margriet Oostveen de Volkskrant 20 mei 2023', Boeken & Wetenschap, p.2-5):
Kunnen we in tijden van polarisatie nog samenwerken tegen
klimaatverandering en oorlog? Wie denkt na decennia ik-tijdperk nog in termen van algemeen belang? De Volkskrant onderzoekt de Wij/Zij-maatschappij. Deel 1: hoe individualistisch zijn we nu echt geworden?

De crisis van onze eeuw volgens Sorokin (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #97 1 mei 2020):
Deel 1: Inleidend overzicht en cultuurkritiek
Verval van gemeenschapleven, familiale en contractuele sociale relaties
Op het gebied van sociale relaties is ook van alles aan de hand. Sorokin onderscheidt ‘familialistische’ gemeenschapsrelaties, contractuele en gedwongen relaties. In onze tijd domineren contractuele relaties, die men aangaat tot wederzijds voordeel. Dit gaat samen met individualisme en individuele belangenbehartiging van individuen die hun eigen belangen nastreven. Deze contractuele relaties worden in deze crisistijd massaal opgezegd, voor zover er al contracten waren. Bij zzp’ers is dat nauwelijks het geval. Zij worden niet beschermd door arbeidsovereenkomsten. In de VS worden mensen met miljoenen massaal ontslagen, mede vanwege het soepele ontslagrecht. In India en andere ontwikkelingslanden leven miljoenen mensen zonder vaste baan als dagloners en straatventers zonder enige bescherming en inkomensgarantie. Deze mensen komen nu met lege handen en een lege maag te staan en worden teruggeworpen op hun armlastige families, als ze die kunnen bereiken.
Kritiek op de moderne kunst
Over de kunstkritiek van Sorokin het volgende, ontleend aan nr 56; “Sorokin noemt de tendens van moderne kunst werelds, oppervlakkig en vulgair, omdat zij tegemoet komt aan de smaak van de massa.
Zij verwordt meer en meer tot koopwaar, gericht op vermaak en prikkeling van de zinnen en seksuele opwinding. Als amusementswaar raakt zij steeds verder af van cultuurwaarden en wordt zij beheerst door de mode van het ogenblik en de marktwerking. Grote kunstwerken sieren vaak verpakkingen en etiketten van koopwaar.

De crisis van onze eeuw volgens Sorokin (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #97 1 mei 2020):
Deel 2: Bewustwording, solidariteit en altruïsme
Slot: de actualiteit van solidariteit en atlruïsme
Wat Sorokin schrijft komt soms wat gedateerd over, maar heeft in het algemeen weinig aan actualiteit ingeboet en kan zonder wezenlijke aanpassingen op onze tijd en de coronacrisis worden toegepast. Tegenwoordig zijn er veel meer mensen die menen dat een soort cultuuromslag met meer fundamentele oplossingen noodzakelijk is dan de geldkraan openzetten of een nieuw vaccin als deeloplossingen, zie het nieuwsoverzicht in nr 96. Het gaat volgens velen om een andere wijze van omgaan met medemensen en met de natuur, een omgang die zich kenmerkt door meer solidariteit en altruïsme t.o.v. medemensen en medeschepselen, zoals Sorokin al eerder aangaf en vele wijzen al veel eerder hebben benadrukt. Volgens Woei-Lien Chong en Han de Wit gaat het erom een oefenweg (pelgrimstocht) in het leven te integreren (zie nr 95 en 96).
We hoeven het wiel niet meer uit te vinden, maar dienen wel de banden op te pompen en het wiel opnieuw te monteren. Het wiel dat we nu nodig hebben om onze samenleving en cultuur meer op rolletjes te laten lopen, zou kunnen bestaan uit een moderne versie van de inzichten en methoden van de wijzen van de Spiltijd, die draaiden om bewustwording en solidariteit.
De roep om solidariteit en samenwerking om onze problemen op te lossen en tegenstellingen op te heffen wordt overal gehoord. Dat daarvoor ook bewustzijnsverandering nodig is, dringt ook steeds meer door. Substantiële sociale verandering gaat volgens Sorokin e.a. samen met bewustzijnsverandering. Het overstijgen van individuele en groepsbelangen vraagt enige voeling met een bovenpersoonlijk bewustzijn, hoewel de geleerden het er niet over eens zijn dat er zoiets bestaat. Het gaat om de realisatie van wat we gemeen hebben met alle mensen: ons bewustzijn en ons mens-zijn. Bewustzijn heeft volgens Sorokin e.a. een individueel, collectief en universeel of kosmisch aspect, waarvan mensen zich bewust kunnen worden. Voor een meer geïntegreerde samenleving en beschaving is een meer geïntegreerd bewustzijn nodig, waartoe ieder mens kan bijdragen, begiftigd als hij is met bewustzijn.

Ingrijpende sociale veranderingen (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #97 1 mei 2020):
Deel 1: Verklaringen voor sociale verandering
5. Integrale benaderingen
Sociologen als Weber en Sorokin neigen ertoe aan levensbeschouwing, ideeën, zingeving en waarden een belangrijke betekenis toe te kennen, hoewel zij ook veel aandacht geven aan meer tastbare sociaal-structurele factoren en sociale relaties. Bij benaderingen gaan veranderingen in het bewustzijn, de samenleving en de cultuur hand in hand. In Society, Culture and Personality: Their Structure and Dynamics licht Sorokin toe hoe de structuur en dynamiek van sociale processen verklaard dienen te worden uit deze drie samenhangende componenten. Als leidende figuren de nadruk krijgen is het uitgangspunt de persoonlijkheid. Bij Marx krijgen sociaal-structurele en economische factoren de nadruk, bij Hegel en Comte de ideële cultuur. In The Reconstruction of Humanity probeert Sorokin na de oorlog de wederopbouw toe te lichten en te stimuleren vanuit een herstel van sociale relaties, culturele waarden, persoonlijke ontplooiing en bewustwording.
Wat betreft de
wisselwerking tussen economie en waarden benadrukt Daniela Hooghiemstra “het harde besef dat humane waarden aan economische logica onderhevig zijn... Solidariteit met ouderen en zieken zou niet langer realistisch zijn [dwz rendabel], of het kille, liberale verdienmodel juist de bron van alle kwaad. Maar zonder economie is solidariteit een wassen neus, en zonder solidariteit schaadt de economie de mens” ( Volkskrant 14 april'). We worden nu geconfronteerd met belangrijkere waarden dan economisch voordeel, zoals gezondheid en solidariteit, maar daar hangt een prijskaartje aan. Wie dat zal betalen is een vraag die ook schering en inslag is in de media. Het lijkt meer een vraag voor economen dan voor sociologen.

Ingrijpende sociale veranderingen (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #97 1 mei 2020):
Deel 2: Mogelijke veranderingen bij de coronacrisis
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Het besef dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de natuur begint bij velen steeds meer door te dringen als richtinggevend principe. “Mankind will either now have to get along with mankind or else all will lose… Since people have entered the new world of increased contact and knowledge about each other, norms of life are becoming universalized.”\\ Zonder samenwerking verliezen we allemaal. De onderlinge afhankelijkheid is toegenomen. Dit vraagt verbinding in verscheidenheid, naast nationale saamhorigheid ook internationale samenwerking met gemeenschappelijke maatstaven en verantwoordelijkheden. “In these new sovereignities [dwz samenwerkingsverbanden] will be the need for certain common responsibilities shared equally by all citizens”, schrijft Carle Zimmerman in Sociocultural Theory, Values and Sociocultural Change: Essays in honor of Pitirim A. Sorokin (p 250, 258). Bijv. de verantwoordelijkheid om belasting te betalen en niet te ontduiken en geen misbruik te maken van publieke middelen.

Vanaf nu wordt alles beter (Jurre van den Berg Volkskrant 30 november 2019 Opinie p. 24-25):
Robert Putnam, een prominente Amerikaanse intellectueel, toonde zich in zijn eerdere werk vaak somber over zijn land. Maar behalve een dieptepunt is Trump ook een keerpunt, voorziet hij of beter: hóópt hij. ‘Dit is niet de tijd voor cynisme.’
Koorddans
De kwestie illustreert de koorddans van de wetenschapper in het publieke domein. ‘Ik wil niet dat mensen naar mij luisteren omdat ik mooie verhalen vertel of omdat ik hen om ideologische redenen beval. Ik wil dat mensen naar mij luisteren omdat ik mijn verhaal op feiten baseer en serieus wordt genomen door collega-wetenschappers.
‘Maar mijn land staat er slecht voor. En zoals het citaat van Karl Marx luidt, dat op zijn graf op Highgate Cemetery in Londen staat: Filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt erop aan haar te veranderen.’

‘Gemengde wijk maakt eenzaam’ (Y. Zonderop interviewt Robert Putnam Volkskrant 28 juni 2008):
Immigratie bevordert de creativiteit, zegt Robert Putnam, maar versterkt ook het isolement van sociale groepen ten opzichte van elkaar....
Bij het Haagse ministerie van Financiën stond afgelopen donderdagochtend de beroemde socioloog Robert Putnam op de stoep. Niet om te praten over fiscaal-economisch beleid, maar om Wouter Bos bij te lichten over de invloed van immigratie op sociale cohesie. Zei Bos in zijn rol als partijleider niet onlangs: ‘Integratie is de grote nieuwe sociale kwestie van de komende decennia. Ik moet daar zelf leiding aan geven’? Aldus kwam Putnam hem op z’n wenken bedienen.
De Amerikaanse hoogleraar is on tour door Europa. Overal wordt hij met egards ontvangen, want alle landen in Europa worstelen met de gevolgen van immigratie. Putnam helpt positivo’s over de multiculturele samenleving hardhandig uit de droom. Immigratie van nieuwe etnische groepen maakt dat mensen zich terugtrekken uit de samenleving. Hun vertrouwen neemt af, ze kruipen in hun schulp. Putnam stelde het onomstotelijk wetenschappelijk vast.
De Amerikaanse socioloog is een autoriteit op het terrein van sociale samenhang. Eerder schreef hij Bowling alone, een beroemd geworden verslag van de gestage afbrokkeling van de gemeenschapsbanden in de Verenigde Staten. Ofschoon bowlen steeds populairder is geworden, trok de competitie steeds minder belangstellenden. Mensen bowlen vaker in hun eentje, zo stelde Putnam vast. Deze ontwikkeling werd een metafoor voor afnemende sociale cohesie.
Op de vraag hoe Robert Putnam de kansen van Nederland inschat antwoordt hij:
'Waarschijnlijk zou ik zeggen: dat hangt van welke politieke krachten in Nederland de boventoon krijgen. En ik wil niet de indruk wekken dat ik de ene partij boven de andere prefereer. Dus laat ik mij beperken tot de uitspaak dat ik zowel
een bemoedigende als een ontmoedigende politieke toekomst voor Nederland zie als het om integratie gaat.'

Daarom is filosofie belangrijk (Marjan Slob Volkskrant 7 april 2016 p. 24):
Onlangs werd ik bevangen door wat, geloof ik, een 'historische duizeling' heet. In een necrologie van de vorige maand overleden Amerikaanse filosoof Hilary Putnam las ik dat Putnam in zijn jonge jaren heeft samengewerkt met Albert Einstein. In mijn eigen jonge jaren heb ik Putnam geïnterviewd voor Filosofie Magazine.
Ik besloot dat interview van destijds eens op te snorren. En dat bracht een ander soort duizeling teweeg. Putnam is heel invloedrijk geweest op de 'harde' terreinen van de taalfilosofie, het wiskundig grondslagen-onderzoek en de filosofie van de natuurwetenschappen (vandaar zijn connectie met Einstein). Ergens in de jaren tachtig veranderde hij echter van perspectief. Hij geloofde niet langer dat alle waardevolle kennis te herformuleren is in (natuur)wetenschappelijke termen, werd praktiserend jood en stond steeds meer open voor de religieuze dimensie van het bestaan.
Als ongelovige word ik snel wee bij de frase 'religieuze dimensie'. Maar ja, als je een beroemd filosoof aan het interviewen bent, luister je toch maar even. 'Er zijn twee soorten begrijpen', zei Putnam destijds. 'Eén manier van begrijpen is: in staat zijn om een zin te vertalen in een andere zin met dezelfde betekenis.'
Als jij in jouw eigen woorden kunt weergeven wat de leraar zojuist vertelde, heb je de stof begrepen. De andere manier van begrijpen: snappen waarom iets juist op geen enkele andere manier uitgedrukt kan worden dan zó. Putnam: 'Dit is de manier waarop je een gedicht begrijpt of een muziekstuk. Dit is ook de manier van begrijpen van religie.' En hij voegde er aan toe: 'Geloof is een toestand waartoe je steeds opnieuw toegang moet krijgen.'
'Democratie en religie zijn onderhevig aan dezelfde spanning', zei Putnam ook tijdens dat gesprek. 'De spanning tussen de erkenning van de noodzakelijke onvolmaaktheden in onze leefwereld, en de wil daar toch niet aan toe te geven.' Zodra het over democratie gaat, voel ik vastere grond onder mijn voeten. Want ja, dat vind ik nou ook! Niets is gemakkelijker dan zeggen dat 'de democratie' faalt, en daar dan boos en verongelijkt over te doen. De democratie heeft als idee veel te veel te tillen.

Steven Pinker onderkent tussen 'Remslaap en Non-remslaap' het waakbewustzijn (Volkskrant 12 november 2011 katern Wetenschap).
Hij staat bekend als voorstander van evolutionaire psychologie en de computationele theorie van de geest.
In de filosofie van de geest is het computationalisme of de computatietheorie van de geest een visie die stelt dat de menselijke geest voorgesteld moet worden als een informatieverwerkingssysteem en dat het denken een vorm is van computatie of computerachtige berekeningswijze. De theorie werd in zijn hedendaagse vorm naar voren gebracht door Hilary Putnam in 1961 en ontwikkeld door Jerry Fodor in de jaren 1960 en 1970. Deze visie is gemeengoed in de moderne cognitieve psychologie en wordt aangenomen door theoretici van de evolutionaire psychologie.

Tweedeling is terug van weggeweest (Martin Sommer - Volkskrant 18 april 2015 bijlage Sir Edmund p. 34-35):
Robert Putnam schetst een somber toekomstbeeld van Amerika. De kloof tussen arm of rijk, kansloos of succesvol, alleenstaand of getrouwd, zal het land verder verscheuren.
Robert Putnam (74) werd beroemd met Bowling alone (2000), een sociologische blockbuster over het verkruimelen van het Amerikaanse gemeenschapsleven. Our Kids - The American dream in crisis is daarop het vervolg. Putnam vergelijkt de jaren vijftig, waarin hij opgroeide, met de toestand hier en nu, samen te vatten in één korte zin: 'De ineenstorting van het onderklasse-gezin'.
Dit drama stijgt op uit een afwisseling van levensverhalen en harde cijfers. De grafische lijnen van arm en rijk lopen ruwweg net zo uiteen als bij Piketty. Maar dit gaat niet over beleggen en overerven, maar over wijken die vijftig jaar geleden nog gemengd waren, waar hoog en laag volgens hetzelfde ritme leefden. Zowel de lopende bandwerker als de directie-secretaris vertrok 's ochtends met zijn brood en moeder bleef thuis; dagelijks werd met het gezin aan tafel gegeten; de kansen om op de universiteit te komen waren grosso modo gelijk verdeeld. In die tijd maakte de arbeidersklasse, voor zover blank, een ongelooflijke sociale stijging door.
Wondermiddel
Het is een wereld die ik niet kende, schrijft Putnam in een tamelijk mismoedig nawoord, waar hij op een rij zet wat we kunnen doen. Dat het zo'n lang nawoord is geworden, geeft te denken. Net als de ellenlange lijst met wenken, van vogelaarwijken tot werken aan een goed huwelijk. Zijn meest concrete voorstel:
'Economische verbetering voor laagbetaalde werknemers lijkt nog het meest op het wondermiddel dat ik zou willen bedenken, niet in de laatste plaats omdat daarmee ook het krijgen van kinderen wordt uitgesteld en misschien zelfs het huwelijk weer wat meer in zwang komt bij armere mannen en vrouwen.'
Geen vrolijk boek, temeer omdat de tendens in Europa niet veel anders is. Hoogleraar en CBS-demograaf Jan Latten hield zijn oratie Zwanger van segregatie al tien jaar geleden. Er zijn natuurlijk belangrijke verschillen, bijvoorbeeld dat tienerzwangerschap in Nederland nauwelijks een probleem is. Maar ook hier rukt de flexibele arbeid op, begeleid door ideologische kreten als 'van baanzekerheid naar werkzekerheid'. Dit boek leert een belangrijk ding: een vaste baan is in allerlei opzichten beter, bovenal voor de onderkant.

Dit thema sluit naadloos aan op de dissertatie Sociale banden zijn niet overal even gunstig voor gezondheid van Tim Huijts (Volkskrant 9 april 2011, Wetenschap p. 6).
Robert Putnam, bekend van zijn studie Bowling Alone, heeft ongelijk.
Ja. Goede sociale banden zijn niet zonder meer goed voor de gezondheid van iedereen. In zijn algemeenheid profiteert een bevolking ervan. Maar onderscheid je verschillende bevolkingsgroepen, dan zie je dat de netwerkdichtheid en de sociale openheid van een maatschappij gunstig zijn voor de gezondheid van lagere sociaal-economische klassen, maar de gezondheid van hogere klassen negatief beïnvloeden.
Hoe kan dat?
Ik denk omdat hogere klassen dan in contact komen met de leefgewoonten van lagere klassen en die deels overnemen. Aangezien lagere klassen ongezonder leven dan hogere klassen, gaan hogere iets ongezonder leven.

Mijn coming out, Eliteverlaging (Pieter Hilhorst - Volkskrant 12 april 2011)
Vroeger bestond er nog een ideaal van volksverheffing, nu lijkt er eerder sprake van eliteverlaging. Het is ongepast om anderen te willen beschaven, maar het geldt als cool om te spelen met elementen uit de straatcultuur. Je ongeremd uiten, vinden velen stoer. Ik niet.'

Lang leve de vereniging (Pieter Hilhorst - Volkskrant 30 november 2002)
Een democratie kan niet zonder een bloeiend verenigingsleven, meent de politicoloog Robert Putnam. In sportclub en belangengroep leert men luisteren en argumenteren....
Ruim één miljoen mensen in Nederland zeggen geen vrienden te hebben, bleek uit een recent onderzoek van het NIPO, in opdracht van het Leger des Heils. Een op de tien mensen voelt zich regelmatig buitengesloten van de samenleving. Het zijn cijfers die de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam bekend voorkomen. Hij doet al jaren onderzoek naar de maatschappelijke participatie van burgers. Eerder deze maand was hij in Nederland voor een lezing bij het Instituut voor Migratie en Etnische Studies.
Uit onderzoek dat hij deed naar de effectiviteit van het bestuur in Italië, bleek dat een levendig maatschappelijk middenveld een goede voorspeller is van het succes van een overheid. Het heeft volgens hem alles te maken met vertrouwen. Mensen zijn bereid om belasting te betalen als ze het idee hebben dat anderen dat ook doen. Ontbreekt dat vertrouwen dan verdampt de bereidheid om mee te werken.
Putnam is er dan ook van overtuigd dat door de teloorgang van het sociale leven de mentaliteit van mensen is veranderd. In verenigingen leren mensen om samen te werken met mensen die niet zijn als zij. Ze moeten luisteren. Die bereidheid om je in anderen te verplaatsen staat door de maatschappelijke verschraling onder druk en dat gaat ten koste van de solidariteit. Het is typerend dat in het hierboven genoemde onderzoek van het NIPO niet alleen bleek hoeveel Nederlanders zich buitengesloten voelen, maar ook dat het mededogen met zwakken in de samenleving afneemt.

John Algeo Theosophy and The Zeitgeist
It is not surprising that evolution plays a major role in theosophical thinking and is a governing concept in H. P. Blavatsky’s Secret Doctrine. Any movement sensitive to the currents of intellectual development and coming into existence three-quarters of the way through the last century would necessarily have been oriented towards evolution.
Theosophical evolution, however, has some distinctive characteristics. It plays a central role in the genesis of the cosmos and of humanity; the birth and history of the universe are evolutionary processes. Ancient concepts of evolution are wedded to the modern passion for it, so it is regarded as an exceedingly old rather than as a spanking new concept. Theosophical evolution involves not merely causes but also purposes; it is teleological, or goal-oriented, guided by an intelligent principle within the evolving universe rather than by unconscious responses to external pressures.

In social psychology, similarity refers to how closely attitudes, values, interests and personality match between people. Research has consistently shown that similarity leads to interpersonal attraction.

'Vrijwel onmogelijk het vignet 'racist' níet opgespeld te krijgen' (Sebastien Valkenberg Volkskrant 29 januari 2017):
De laatste jaren heeft het vak nogal wat te verstouwen gekregen. Eerst 'Diederik Stapel', toen de ontnuchterende uitkomst van een onderzoek in Science eind 2015. Slechts bij 25 procent van de sociaal-psychologische onderzoeken bleken de belangrijkste resultaten reproduceerbaar. Een flinke knauw voor het vakgebied, zou je zeggen, maar nee. De populariteit blijft groot.
De sociaal-psycholoog als kenner van het onbewuste. Hij of zij weet wat we zelf niet beseffen: hardnekkige biases - een lievelingswoord uit het vakgebied - sturen ons gedrag. Daardoor discrimineren we, zonder daar erg in te hebben, dat het een aard heeft. Soms heten die processen onbewust, dan weer institutioneel. Ook populair: alledaags en subtiel. Of, als de sociale psychologie een alliantie aangaat met het marxisme: structureel.

Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek Mens tussen hemel en aarde zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Dit rapport wil aantonen dat het wiel al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren. Mentaliteitsverandering kan alleen wat worden als we fouten durven maken, ze ruiterlijk toegeven en ervan leren.

Of zoals Paul Revis het in zijn boek De evolutie van brein en bewustzijn - Het pionierswerk van Jung en Teilhard de Chardin verwoordt: “Ethiek is de overlevingsstrategie, het contract social, van de mensheid die tot steeds complexere samenlevingsvormen evolueert. Ethiek betreft niet alleen de vormgeving van grote sociale (uiteindelijk mondiale) verbanden, maar berust bovenal op de relatie van individu tot individu, lees De Ander als spiegel” (p. 97).

Verleden en Toekomst, de eeuwige wederkeer verbonden door het NU. Gebroken symmetrie heeft betrekking op dat God niet schiep, maar scheidde (Ellen van Wolde). Het 5Ddenkraam (Kwintessens) biedt een kader om Jodendom, Christendom en Islam met elkaar te verbinden. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk (oerbron) hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen 'en-en' meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

Theosophical Society - Ram Dass, Journey of Awakening:
Er zijn vele soorten humor, zegt Ram Dass. Er is humor
als overlevingsstrategie, humor met betrekking tot de
seksualiteit, humor verbonden met macht.
Maar buitendien bestaat er een humor die verband houdt
met het zich bewust zijn van de universele ellende van
het bestaan en die vervuld is van mededogen.
Zij wordt weerspiegeld in de flauw glimlachende mond
van de Boeddha.
Wanneer men de talloze problemen ziet die het menselijk-
leven omringen, komt er een punt ‘waarop de absurditeit
van dat alles je overweldigt en je niets anders kunt
doen dan erom lachen.’
Het is het inzicht van iemand die inziet dat ‘alle wezens
verdwaald zijn in een wereld van illusie, maar toch weet
dat ze zullen ontwaken uit die droomwereld, want zij
zijn, in wezen, al verlicht.’ Op dat moment ‘zie je de
kosmische grap in je eigen lijden.’

De overlevingsstrategie, survival of the fittest heeft op de supersymmetrie - de menselijke natuur - dat wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben, 'goed en kwaad', de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking. Het eindige universum staat tegenover de oneindige bewustzijnsevolutie ('individueel en collectief') van En-soph. Het zijn de ééndimensionale denkers die menen dat zij de wijsheid in pacht hebben. Er is sprake van een oud patroon, dat steeds weer terugkeert, alleen veranderen de acteurs in de loop van de tijd.

De huidige wetenschap gaat uit van een mensbeeld dat op reductionisme en materialisme is gebaseerd. Door deze eenzijdige benadering worden de problemen eerder groter dan kleiner. Een completer zicht op de werkelijkheid ontstaat door een holistische visie en een spirituele dimensie aan het plaatje toe te voegen. Levenskunst houdt in dat we bewust worden dat we acteurs zijn in ons eigen 'Blijspel en/of Treurspel'. Het kruis (X-Factor) staat symbool voor de weg omhoog naar de hemel, maar ook naar de hel. Welke route kiezen we op ons levenspad?
De slogans die Geert Wilders hanteert om de politiek voor de "doorsnee Nederlanders" ’Henk en Ingrid’ begrijpelijk te maken staan in scherp contrast met de conflicten, die wereldwijd echt spelen. Wordt het geen tijd dat Wilders wordt ontmaskerd? Uiteindelijk gaat het om de continuϊteit van het eigen leven en die van de samenleving.

In het leven gaat het er om ons op tegenstellingen gefundeerde oordeel, het ‘of-of’ denken te overstijgen en ons met het eenheidsbewustzijn (Unio Mystica) te verbinden. Om het ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme van de bewustzijnstransformatie te duiden wordt in het rapport ‘E i V’ van de begrippen dualiteit, dichotomie en complementariteit gebruik gemaakt. Dichotomieën representeren paren van tegenstellingen (syzygieën). Het thema Egospelletjes en Unificatietheorie komt in de De Bhagavad Gita uitgebreid aan de orde. Er is niets nieuws onder de zon.

De kernkwaliteit Creativethink (verbeeldingskracht, ideatie), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, geestelijke gezondheid (zelfgenezend vermogen, lees zelfreinigend vermogen) stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, groupthink en conditioneringen voortgeborduurd. Creatieve evolutie brengt de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop tot uitdrukking. Het darwinistisch evolutionisme is met deze kringloop verbonden. Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen.

NS, geheel volgens dienstregeling (Teun van de Keuken Volkskrant 8 mei 2017 p. 21):
Het mooiste goednieuwsbericht bracht de NS toen topman Roger van Boxtel aantrad. De bescheiden man zou afzien van bonussen! Prachtgebaar. Dat hij met zijn jaarsalaris van 430 duizend euro ruim boven de balkenendenorm zat en zelfs 20 duizend euro meer ging verdienen dan bij de zorgverzekeraar waar hij daarvoor werkte, werd er niet bij verteld. Het moet wel positief blijven.

De huidige tijdgeest vraagt om een nieuwe invulling van de getallenleer van Pythagoras. Er is behoefte aan een nieuw paradigma in de wetenschap in de geest van The Advancement of Learning van Francis Bacon.

Herman van Gunsteren boek Vertrouwen in democratie
Van Gunsteren ziet democratie als een vorm van zelforganisatie, en dat is een opmerkelijk goed functionerende manier om zaken te organiseren.
Hij komt met fraaie voorbeelden. Als aan een groep mensen gevraagd wordt te gokken hoe zwaar een rund is, stemt het gemiddelde resultaat opvallend overeen met de werkelijkheid. Een zwerm vogels weet zonder leider de weg te vinden tussen verschillende continenten, en roofvogels te ontwijken. Op de beurs komt een realistische prijs tot stand. Etc. Het zijn volgens allemaal voorbeelden van zelforganisatie, waar zonder hierarchie een goede uitkomst als het ware gegarandeerd is. Een kniesoor zou dan vragen het kan dat er van tijd de beurs instort.
Volgens Van Gunsteren leidt juist een niet goed functionerende democratie tot domme besluiten. Met behulp van allerlei publicaties over zelforganisatie komt hij tot een opsomming van de noodzakelijke principes voor een democratie. Dat zijn diversiteit, ‘multiple mapping’, selectie en indirecte controle. Het belang van diversiteit is vrij vanzelfsprekend, hoewel niet onbedreigd. Multiple mapping betekent zoiets als de interne gerichtheid van een politiek systeem, en is feite de verwerking van de diversiteit. Selectie is het maken van een keuze, gebaseerd op waarden. Indirecte controle houdt in dat er niet moet worden geprobeerd alles te beheersen, zoals in een Sovjet-economie.
De goede werking van deze principes leidt tot een goed functionerende democratie. Verstoring leidt tot ‘cascade’s’, hypes en ‘groepspolarisatie’. De kunst is om ook bij bedreigingen aan deze voorwaarden vast te houden. Het inperken van de vrijheid van meningsuiting (diversiteit) leidt volgens Van Gunsteren dan ook niet tot een verzachting, maar juist tot een verharding van de verschillen.
Hier zit een belangrijk deel van de actuele boodschap van dit boek. De nieuwe nadruk op burgerschap, de identiteitspolitiek, vermindert of belemmert de diversiteit en betekent ‘een ernstig verlies van zelforganiserend vermogen van de democratie.’ Zo verzet hij zich tegen verplichte burgerschapscursussen die eerder braafheid opleggen. Maar het ironische is natuurlijk dat al deze zaken tot stand zijn gekomen als gevolg van democratische besluiten. Toch niet zo wijs?

De relatie tussen 'Zo binnen, zo buiten' en 'Zo boven, zo beneden', psychologie en sociologie verdient meer aandacht. Op het snijvlak van beide disciplines gaat het niet primair om individu versus collectief, maar eerder om de samenhang en wisselwerking daartussen. Psychologie en sociologie kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Door beide disciplines (Bio-psycho-sociale model en Sociale psychologie) als complementair te beschouwen ontstaat een completer zicht op de complexe werkelijkheid.

Het Bio-Psycho-Sociaal model (BPS):
Er wordt gewerkt met het model hier rechts, waarbij de persoon als een Eenheid gezien wordt.
De Bio-Psycho-Sociaal kinesioloog ziet de mens als een geheel; gezond van lichaam en geest. Om dat te bereiken dient er een eenheid te bestaan tussen de volgende drie aspecten:
1) De lichamelijke processen (bio)
2) Het gevoelsleven en de emoties (psycho)
3) Onze manier van denken (structureel)
Deze drie zijden werken continue samen,staan voortdurend met elkaar in verbinding en samen vormen ze ons handelen in wisselwerking met onze omgeving (sociaal-ecologisch). Dus een storing aan de éne zijde heeft invloed op de andere.

Het is de rede, het denkvermogen dat een mens van een dier onderscheidt. Computers, notebooks, smartphones en iPads spelen in de informatiemaatschappij een cruciale rol. Het is mogelijk met behulp van computers virtual reality, een rollenspel te creëren. De virtuele wereld van een computer kan wel het denken, maar niet het voelen simuleren. Aan de hand van de op het beeldscherm getoonde beelden, de grafische vormgeving kunnen wel sensaties en emoties bij een cliënt worden opgeroepen. Omgekeerd is het wel mogelijk met behulp van scanners beelden, de intensiteit van emoties binair vast te leggen. De zuurstof in het bloed is gevoelig voor elektromagnetische velden en daardoor kan de scanner de moleculen traceren. De elektrische stroompjes tussen zenuwcellen in de hersenen zijn met behulp van een Electro Encefalogram (EEG) zichtbaar te maken. Een deskundige virtual reality techniek kan met een catharsis (reinigen van emoties) worden vergeleken.

Nieuwe Testament: De Drie-eenheid die in 325 op het Concilie van Nicaea officieel is vastgesteld laat het absolute zien (Triniteit). Zo zien we in de H. Schrift de drieëenheid in samenhang met de tetrade van de dualistische strijdvraag tussen het goed en kwaad van de kennis en de traagheid (zie geaardheden). De klassieke triade van het Christendom geeft als tegenstelling Satan te zien.
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 19 Is pleroma de legerstede van Satan? (p. 581):
Hierin staat niets
onwaars, alleen een overvloed aan verkeerd toegepaste beeldspraak, zoals het noemen van Adam – een mythe – om de astrale gevolgen te illustreren. Åkåßa, het astrale licht,2 kan in een paar woorden worden omschreven; het is de universele ziel, de moederschoot van het heelal, het ‘mysterium magnum’ waaruit alles wat bestaat wordt geboren door scheiding of differentiatie. Het is de oorzaak van het bestaan; het vult de hele oneindige ruimte; het is in zekere zin de ruimte zelf, of zowel haar zesde als zevende beginsel.3
3) De
geest van de natuur [het astrale licht] is een eenheid die alles schept en vormgeeft, en als hij door middel van de mens handelt, kan hij wonderbaarlijke dingen voortbrengen. Zulke processen vinden plaats overeenkomstig de wet. U zult de wet waardoor deze dingen tot stand komen leren kennen, wanneer u uzelf leert kennen. U zult haar kennen door de kracht van de geest die in uzelf is, en dit bereiken door uw geest te laten versmelten met de essentie die uit uzelf komt. Als u hierin wilt slagen, moet u weten hoe u geest en leven in de natuur moet scheiden, en bovendien hoe u de astrale ziel in uzelf scheidt en tastbaar maakt, en dan zal de substantie van de ziel zichtbaar en tastbaar verschijnen, objectief gemaakt door de kracht van de geest.’ (Geciteerd in dr. Franz Hartmann, The Life of Paracelsus, 1887, blz. 164-5vn.)

Hermeneutische Cirkel Oude Testament: Nieuwe Testament:
IntuïtieDenkenGoedheid  Geest
1. Holos, Anagogisch ----3. Logos, LetterlijkWijze >>>>GoddelozeGod ----Heilige geest
||||||
4. Mythos, Allegorisch ----2. Theos, Moreel (Ethos)Dwaas <<<<RechtvaardigeSatan ----Zoon
VoelenGewaarwordenJaloezie Lichaam

Met behulp van een kwadrant (rechter) is het mogelijk de relatie, de weerspiegeling, de transformatie tussen de diagonaal ‘God - Geest - Zoon’ en de diagonaal ‘Geest - Ziel - Lichaam’ uit te beelden.

Tegenover de asymmetrieën, de sociale ongelijkheid van Jaap Dronkers op aarde, de microkosmos staan de asymmetrieën van Marcel Gleiser in de kosmos. Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme, de weerspiegeling tussen de mens en het universum.

Unificatietheorie:Kwintessens:Akasha-veld, Tao, God:
1. Zwaartekracht, Asymmetrieën4. LemniscaatEenheid in Ruimte en Tijd
2. Tijdsymmetrie, Complementariteit (Zelfgelijkvomigheid )3. Verticale as“Zo boven, Zo beneden”; “Zo beneden, Zo boven.”
3. Spiegelsymmetrie, Symmetrie principe2. Kwalitatieve asBinnen en Buiten en Individueel en Collectief
4. Materiesymmetrie, Asymmetrieën1. Kwantitatieve asBoven en Onder of Macht en Onmacht

De assymmetrieën (1./4.) zijn de keerzijde van het complementariteitsprincipe en symmetrieprincipe. Voor de grenslijn tussen hemel en aarde geldt een gebroken symmetrie en is er van asymmetrie sprake. Met een positieve betekenis noemen we “Zo boven, Zo beneden” complementair, met een negatieve betekenis asymmetrisch. Het symmetrieprincipe coöperatief gedrag is complementair.

De 4e dimensie, de relatieve tijd scheidt verleden en toekomst, de 'Ruimte-tijd - Spiegelsymmetrie'. Of met andere woorden de relatieve tijd verbindt de Ruimte-tijd, Zeitraum met het spiegelneuron en op een hoger aggregatieniveau met het superspiegelneuron. In de snaartheorie zijn energie en tijd twee complementaire grootheden. De complementariteit brengt de verbinding tussen verleden en toekomst tot uitdrukking. De verborgen 5e dimensie, de wederkerigheid tussen de micro- en de macrokosmos is kandidaat voor de verborgen complementariteit (evolutionaire kringloop), die een ommekeer in het denken, een paradigmawisseling mogelijk maakt.

ZwaartekrachtHermeneutische Cirkel (1 + 7)Non-lokaal bewustzijnVerbeeldingskracht'Globale brein en Cybernetica'
TijdsymmetrieRuimte en Tijd (4)Gebroken symmetrieEther-paradigmaÉne werkelijkheid (1)
SpiegelsymmetrieEnergie en Tijd (3 + 5)5e Dimensie5D-conceptWet van harmonie (2)
MateriesymmetrieEnergie en Materie (2 + 6)4e Dimensie5DdenkraamWet van analogie (3)
 Materie-bewustzijnZeven zintuigen Gelijkvormigheid

Het is de ziel (tussennatuur), de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die 'Bewust of Onbewust' voor 'Balans of Onbalans', 'Evolutie en Involutie' ('Evolutie of degeneratie) zorgdraagt.

Om de waarheid te achterhalen is er volgens Pythagoras - in verband met de supersymmetrie in de schepping - geen complexe wiskunde nodig. Om de 10 dimensies weer te geven is de gebruikte wiskunde van het metrieke stelsel eenvoudiger dan bij de snaartheorie.
Microkosmos (ommekeer):

sleutel zeven7e DimensieHoofdstuk 5 Hermeneutische cirkelCategorie van alles
sleutel zes6e DimensieHoofdstuk 56e MachtMeta-leren’Energie en Materie’
sleutel vijf5e DimensieHoofdstuk 2, 5, 4.4 Bijlage5e MachtReflexief bewustzijn’Energie en Tijd’
sleutel vier4e DimensieHoofdstuk 2, 5, 8.3 Bijlage4e MachtEther-paradigma’Ruimte en Tijd’
7. 7*7; Esoterie; Bewustzijnsevolutie;7S-model (Non-lokaal)Hermeneutische CirkelTriade + Tetrade = Zeven zintuigen
6. Zes standpunten; DavidsterWeltstoff'Meta-lerenAardse ’Iron triangle en hemelse drie Logoi’
5. Kwintessens; Ethica; CommunicatieZeitgeist (tijdgeest)Reflexief bewustzijn'Triade + Tetrade' = Kwintessens
4. Tetrade; ZelforganisatieArrow of time (Zeitpfeil)Ether-paradigmaVier oorzaken-leer; Kwadranten

Afhankelijk van het gezichtspunt kun je spreken over numen, memen, mind stuff, Weltstoff of nomen. De vraag is of dit punt voor de éne werkelijheid echt relevant is. De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De éne werkelijkheid, de de ware spiegels van de eeuwige wijsheid’ vormen een samenhangend symmetrisch geheel. De mens als middelpunt tussen microkosmos en macrokosmos, binnenwereld en buitenwereld, op het snijpunt tussen verleden en toekomst. De éne werkelijkheid maakt het mogelijk het verschijnsel mens te verklaren.

De twee soorten ervaringen waar Prigogine naar verwijst hangen samen met de kloktijd en de psychologische tijd van Claudia Hammond, de kloktijd en innerlijke tijd van Joke Hermsen, met Chronos en Kronos van H.P. Blavatsky, chronologische en psychologische tijd van Krisnamurti, de standaardtijd en psychologische tijd van René Meijer en met de relatieve en absolute tijd in het rapport ‘E i V’.

De relatieve tijd (kloktijd), de subjectieve ervaring staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie met de atoomklok. De kloktijd ervaren we op aarde, de innerlijke tijd, de arrow of time (Zeitpfeil, déjà vu) verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de 'wereldlijn' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een 'ruimtetijd' (Zeitraum).

Gloria Wekker (Volkskrant 30 oktober 2010) Het verschil tussen man en vrouw is niet louter biologisch maar ook sociaal geconstrueerd.
Een laatste belangrijke verandering is de intrede van het begrip intersectionaliteit: gender wordt steeds meer gezien als gelijktijdig werkzaam met en onverbrekelijk onderdeel van andere grammatica’s van verschil. Andere maatschappelijke factoren zoals klasse, ‘ras’/etniciteit en seksualiteit spelen evenzeer een fundamentele rol in de structurering van de persoonlijke, symbolische en institutionele werkelijkheid.

Trudy Dehue boek De depressie-epidemie - over de plicht het lot in eigen hand te nemen.
Het ideaal van de maakbare samenleving is verruild voor het ideaal van de maakbare mens: het knappe, actieve, succesvolle individu dat alles uit het leven haalt. Helaas blijft de werkelijkheid vaak achter bij dit stralende vergezicht. Hoe competitiever een samenleving, hoe sterker de verliezers het gevoel hebben dat zij nietswaardige sukkels zijn.

Kinderen zijn vooral een last geworden - wolsny (19 oktober 2010 10:43 uur)
N.a.v. een bezoekje aan een kliniek waar schrijfster in feite alleen complimenten krijgt over haar moeder zijn, wordt conclusie getrokken dat het gezin in diepe crisis zou verkeren en kinderen een last zouden vormen. Waarschijnlijker lijkt het me dat het probleem niet bij ouders of de kinderen ligt maar de gezamenlijke levenstijl (cultuur) waarin voldoende tijd voor (pro-)recreatie en werk een chronisch gebrek is geworden. Voor alle activiteiten te weinig tijd behalve de economische. In de beperking toont zich ook hier de meester en dat lijken wij met ons allen verleerd te zijn Alles moet kunnen. We doen het allemaal want dit is de tijd van maakbare mogelijkheden. Waar men m.i. te weinig oog voor heeft is dat in één leven maar een aantal beperkte doelen verwezenlijkt kunnen worden. Wij hebben maar één leven al zouden wij in deze uitdagende, prikkelende tijd met veel aanbod van activiteiten en mogelijkheden aan 2 levens nauwelijks genoeg hebben. Je mag van ouders verwachten dat één van die weinige doelen, het samen met hun kinderen optrekken zal zijn. Als het stellen van een beperkt aantal doelen en het zich beperken daartoe achterwege blijft zal zich in het leven van volwassen een chaos in tijdmanagement voordoen. En als ouders/maatschappij falen in goed tijdmanagement zal dat neerslaan op alle deelnemers in die samenleving inclusief de kinderen. Deze zijn schuldloos de dupe. Het lijkt mij dat hierin deels een verklaring ligt van de vloed van 'aandachtstoornissen' waarvan kinderen blijk geven. Het gboek 'Leer ons stil te zitten' van Tim Parker biedt een aardig inkijkje over een genezing van een leven dat door tijdgebrek vastloopt.

Om de relatie tussen ‘geheel’ en ‘deel’, het (‘en-en’/‘of-of’-mechanisme) te verklaren gebruikt Arthur Koestler het concept van holons. Een holarchie is een hiërarchie van holons. De gebroken symmetrie zorgt voor het onderscheidingsvermogen van onze ziel en risicobeheersing om de crises van menselijke makelij te bezweren. Het ordeningsprincipe 'Chaos en Harmonie' ('chaos in tijdmanagement') dat in het universum zit verscholen heeft op de chaostheorie betrekking.

Hans Schnitzler Wilders reduceert het woord tot frase - Vrije woord (Volkskrant 18 juni 2011)
Aan parlementariërs de taak om, gewapend met de socratische les dat één juiste vraag meer inzicht verschaft dan het herhalen van duizend antwoorden, vraag na vraag op de verdediger van het vrije woord af te vuren.
Slechts daarmee kan men de vanzelfsprekendheid van verstarde referentiekaders doorbreken en het vooroordeel boven tafel krijgen. En zodra de waardigheid van het woord hersteld is, zal blijken dat de taal opgeofferd werd aan het vereren van een leugen die Wilders vrijheid noemde. Een vrijheid losgezongen van de menselijke waardigheid waar een van de grondleggers van onze beschaving zijn hele leven naar zocht.

Claude Lévi-Strauss heeft het structuralisme in de sociale wetenschappen grotendeels vormgegeven. Zoals er in de aardbodem, onzichtbaar voor het oog, geologische lagen bestaan die zich logisch laten ordenen, zo is er ook in de cultuur een onbewuste orde die slechts door streng en systematisch onderzoek kan worden blootgelegd. De structuur of wetmatigheid van de taal en het denken bestaan eenvoudig gezegd uit binaire opposities.
In Vlaanderen worden sociale wetenschappen beschouwd als onderdeel van de gedragswetenschappen.

Na de oorlog was Kurt Baschwitz werkzaam als buitengewoon hoogleraar aan de nieuwe Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen van de UvA (1948), om op 1 augustus 1952 tenslotte benoemd te worden tot gewoon hoogleraar in perswetenschap en massapsychologie aan deze faculteit. In 1957 ging hij met emeritaat.
Abram de Swaan: "[...] deze Duitse denker heeft met Denkend mensch en menigte uit 1938 een prachtige verhandeling geschreven over de massapsychologie. Daarin beschrijft hij hoe mensen ten prooi kunnen vallen aan een "verlammend idee" en zich dan door een kleine groep laten meeslepen. Baschwitz was een Duitse essayist die in Amsterdam hoogleraar sociale psychologie werd. Er bestond een Baschwitz-Instituut, maar dat is plotseling verdwenen. Nu heet het anders. Dat gebrek aan liefde heeft onder andere iets te maken met het feit dat wij een cultureel gekoloniseerde samenleving zijn. Net zoals mensen die leven in een koloniale samenleving denken we dat onze baas alles veel beter weet. En onze baas, dat zal ik bij deze gelegenheid eens verklappen, is Amerika."

Benjamin Barber, ‘Volkskrant 27 december 2003’:
Benjamin Barber laat in interviews en artikelen er geen misverstand over bestaan dat zijn oppermachtige vaderland en dus de wereld aan de rand van de afgrond staan. Oorlogen in Irak en Afghanistan werken averechts. Terreur neemt niet af maar toe. Representeert Barber de typische Bush-haat van links, zo instinctief en diepgeworteld dat hij het beeld van de werkelijkheid vertroebelt? De haat die rechts voor Bill Clinton voelde – in spiegelbeedd? Het Democracy Collaborative, ‘dat jonge mensen van vandaag tot de burgers van morgen; wil maken, heeft tot doel om ’democratie te globaliseren en globalisering te democratiseren’. De rest van de wereld ziet dat Amerika machtig is en tegelijk niet veel snapt van de wereld waarover die macht wordt uitgeoefend. Een centraal leerstuk in zijn nieuwe boek ‘Het rijk van de angst’ gaat over ‘preventieve democratie’ in plaats van ‘preventieve oorlog’ van Bush.
Frits Bolkestein geeft in de Volkskrant van 17 januari 2004 een reactie op het boek ‘Jihad vs McWorld’ van Benjamin Barber. Het zijn twee krachten die aan de basis liggen van de belangrijkste gebeurtenis sinds de val van de Berlijnse muur. Bolkestein spreekt liever over de tegenstelling cultureel particularisme en consumentisme.
Hij is het niet eens met Barber die een soort Derde Weg probeert te vinden die noch jihad noch McWorld is. Maar die derde weg is er niet volgens Bolkestein: McWorld is namelijk onlosmakelijk met de democratie verweven.
Dit is in tegenspraak met het rapport 'E i V' dat betoogt dat er per definitie altijd een derde weg is tussen twee extremen. Het wil nog niet altijd zeggen dat de meerderheid de wijsheid in pacht heeft. De besturende elite die ‘de wil van het volk’ tot leidraad van het politieke handelen maakt trouwens ook niet. Wellicht is er een democratische meerderheid, de helft + 1, die zegt dat iedereen in een pick-up truck mag rijden. Het is juist wanneer Bolkestein zegt dat in het Oosten er ook een sterke behoeften is aan koelkasten en auto’s. Bolkestein besluit zijn polemiek met: dat we zullen moeten toegeven dat als historische kracht tegen terreur en dictatuur het consumentisme onze sterkste bondgenoot is. Is het niet effectiever om het welzijn van de mensheid centraal te stellen? Respect voor het leven, solidariteit, medeleven en ontwikkelingssamenwerking in plaats van de vrije markt doctrine ‘live now pay later’.
De psychologische zienswijze van Maslow brengt met zijn 'behoeften-hiërarchie' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar zelfverwerkelijking en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Het consumentisme vormt zeker een verbindende schakel. Maar we kennen ook de dictatuur van de markt, consumentisme is zeker niet alles zalig makend. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen. De sterke nadruk op consumentisme is uit Amerika overgewaaid. Het is al zo ver dat de financieel analisten meeliften op de sentimenten in Amerika en de AEX de Dow Jones index weerspiegelt. Als het in Amerika goed gaat dan gaat het bij ons ook goed. Een aantal jaren voor de eeuwwisseling werden de koersen eerder bepaald door sentimenten, de wet van vraag en aanbod, dan door een reële waardestijging van bedrijven en andere economische factoren. De euforie was zelfs zo groot dat er een luchtbel van 50% van de AEX-index was ontstaan. Om weer naar het oude niveau te stijgen is nu een groei van 100% vereist.

De gedragswetenschappen psychologie en sociologie zijn twee verschillende, maar complementaire domeinen.

Het creëren van een duurzame samenleving vraagt om een top down en bottom up visie. De relatie tussen binnenwereld en buitenwereld, psychologie en sociologie verdient meer aandacht. Op het snijvlak van beide disciplines gaat het niet primair om individu versus collectief, maar eerder om de samenhang en wisselwerking daartussen. Psychologie en sociologie kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Door beide disciplines als complementair te beschouwen ontstaat een completer zicht op de complexe werkelijkheid.

Het 5D-mechanisme is net als de hermeneutische cirkel een eenvoudig model om de complexe werkelijkheid te helpen verklaren. Het mechanisme draagt er toe bij om beter door de bomen het bos te kunnen zien.

In het kader van welvaart zegt een realist dat de schoorsteen moet blijven roken. Een idealist vindt dat het voor ons welzijn van belang is dat we de rook zoveel mogelijk beperken. Een spirituele benadering is dat we in harmonie met de natuurlijke orde handelen. Of met andere woorden de schade die we aan de natuur toebrengen weer herstellen.

De oude wijsheid was gestoeld op twee disciplines: astrologie en magie. Om de complexe werkelijkheid te kunnen duiden gaat het niet om één type van onderzoek. De nieuwe wijsheid gaat van geïntegreerd wetenschappelijk onderzoek uit, waarbij de afzonderlijke disciplines samen één groot geheel vormen. De grenzen tussen de verschillende disciplines gaan verdwijnen.

5D biedt een kader voor een pluriforme samenleving, waarbinnen een verscheidenheid aan geloofsovertuigingen kunnen bestaan. Het biedt een basis voor het creëren van eenheid in verscheidenheid.

Het culturele aspect en dan met name de interactie tussen het individuele - en het collectieve onderbewustzijn verdient meer wetenschappelijke aandacht.

Voor alsof het een wiel was in het midden van een wiel (Deel I, p. 157) of als het ware een wiel in het midden van een wiel was (Deel II p. 629) kan ook gelezen worden een kleine kringloop binnen een grote kringloop of de levenscyclus van een mens (menselijke natuur) binnen de levenscyclus van een universum (Het wiel van dharma). Op aarde vinden analoge energetische processen plaats (Wet van analogie: ‘Zo Boven zo Beneden’). Een elektronenschil (SCHILLEN) kan met de baan die een planeet beschrijft worden vergeleken. De Éne werkelijkheid maakt het mogelijk de in de kosmos verborgen repeterende patronen, van heel klein (atoom) tot heel groot (meta-universum) te duiden en de huidige tijdgeest te leren begrijpen.

Alles wat we geven mogen we ook weer ontvangen. De Wet van Eén (‘Law of One’, wet van periodiciteit, Zaaien en Oogsten) heeft op het verschijnsel karma, de 2e grondstelling betrekking. Het gaat in het kwantumvacuüm (bewustzijnsveld) om twee polen (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om karma en dharma, waarvan Dharma, het Ene buiten de bestaanssfeer van de wereld der tegenstellingen ligt. Door een cultuur van verdieping en verinnerlijking (innerlijk leiderschap) te creëren kan het verstoorde energetische evenwicht worden hersteld. Welke leraar inspireert je het meest of met andere woorden waar steken wij onze energie in?

De 'Law of One' impliceeert dat er maar één hoofdroute is. De fundamentele waarheid is dat er maar één oneindige Schepper, een oerbron is. De geschiedenis leert dat het morele kompas een proven technology laat zien.
Dit in tegenstelling tot de 5e Dimensie, die door Lode Stevens wordt onderkend: Elementaire deeltjes zijn in feite golfachtige vibraties van uiterst dunne zogenaamde strings. Driedimensionale membranen (het ruimtelijk equivalent van een string) drijven hierin in de vijfde dimensie (tijd is de vierde dimensie). Parallele branen botsen (dit geeft een big bang) en drijven terug uit elkaar. Dit proces kan zich herhalen in een voortdurende cyclus van creatie en destructie. Maar laat ons wel wezen, alhoewel de superstringtheorie successen kent, die dan wel (nog) steeds louter theoretisch zijn, ontbreekt elk experimenteel bewijs.

De Kwintessens brengt de ‘Eeuwige wederkeer’ (Perennial philosophy, Sanātana Dharma) tot uitdrukking. Het volgen van dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin. Het Boeddhisme maakt in plaats van het Akasha-veld (ruimte) van het begrip Dharma (beweging) gebruik. De cybernetica biedt een perspectief om de chaos te beheersen. Het is mogelijk 4D met 3D te verbinden. Omgekeerd 3D (Dharma) bepaalt 4D.

In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme harmonie creëert. Dit terugkoppelingsmechanisme heeft op de levenskunst, de zin van het leven betrekking. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel. Het principe van het ultieme beheersingsmechanisme, de negentropie is al millennia bekend.

Het is de vertikale as, de 3e dimensie (imaginaire 5e dimensie), die de wisselwerking tussen 'goed en kwaad', 'positief en negatief', 'symmetrie en gebroken symmetrie' ,'kwantitatieve - en de kwalitatieve as' symboliseert.
Het eigenlijke denken vindt plaats op het snijvlak, de schakel tussen verleden en toekomst in het nu, tussen de binnenwereld en de buitenwereld, tussen het individuele en het universele, dialectische bewustzijn, in de psyche de schakel tussen lichaam en geest.

De toekomst ligt in het verleden besloten (Zaaien en Oogsten). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen, bijvoorbeeld Biogeochemische cyclus (Antropoceen, Geologisch tijdperk), Epigenetica, Conjunctuurgolf, Kondratiev-cyclus. Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving (Akasha-kronieken) legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek Mens tussen hemel en aarde van Willem Schulte Nordholt laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld.
De opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek brengt de eeuwige terugkeer van Friedrich Nietzsche tot uitdrukking.
Voor Alpha en Omega, die door een punt worden gesymboliseerd, is er maar een route.
Het is mogelijk de éne werkelijkheid vanuit een nieuw gezichtspunt te belichten. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het verhaal echter gelijk blijft. De structuur van de eeuwige wederkeer impliceert een Droste-effect. Dit proces van zelfverwijzing heet recursie (chaostheorie).
Om de spiraalwerking te verklaren biedt, net als het boek Het spiegelende brein van Marco Iacoboni, de fractale zelfgelijkvormigheid een handvat.
Het is het zelfbewustzijn, het reflexieve bewustzijn dat mensen kenmerkt.
Reactie van Jules Ruis naar aanleiding van mijn vraag Is zelfgelijkvormigheid een eigenschap die zelfbewustzijn mogelijk maakt?
Jules Ruis veronderstelt dat het ontstaan van elementen in de natuur (net zo als dat pixeltje op het scherm) door bepaalde informatie wordt aangestuurd. De opgeslagen informatie heeft naar zijn mening iets met genen, memen en zelfbewustzijn te maken. Het samenspel van genen en memen noemt hij het speelveld van de ziel. Er zouden dan bijvoorbeeld ook gemen kunnen bestaan.

Uit het onderzoek naar het verschijnsel organisatiecultuur is als belangrijkste conclusie naar voren gekomen dat het nuttig is om management by trial and error aan te vullen met management by learning. Om het zelfregulerende vermogen van markten te herstellen dient de overheid zich meer op het gelijkheids- en gemeenschapsmodel van A.P. Fiske toe te leggen. De eenzijdige nadruk op het marktmodel, het marktdenken veroorzaakt de problemen.
Of met andere woorden het loopt in het leven spaak wanneer we niet gaan voor het heelheidsstreven van Teilhard de Chardin.
Ook kunnen we hierbij denken aan de route, de verschillende stadia, om tot een harmonische innerlijke eenheid te komen van Roberto Assagioli.

====

Samenvatting (Perceptie, Inhoud en Vorm, Eeuwig 'Goede - Ware - Schone', Catharsis)

Heidegger: Zodra een mens tot leven komt, is hij terstond oud genoeg om te sterven. (p. 36)
Annie Besant Bewustzijn en leven zijn identiek, twee namen voor het zelfde, beschouwd van het innerlijke en uiterlijke standpunt. Er is geen leven zonder bewustzijn; er is geen bewustzijn zonder leven ...
Hazrat Inayat Khan: Vreugde en verdriet zijn het licht en schaduw van het leven. Zonder licht en schaduw is geen enkel beeld duidelijk.
Dag Hammarskjöld Wij sterven als ons leven niet meer wordt verlicht door het constante licht van de dagelijks hernieuwde verwondering waarvan de bron voorbij alle rede ligt.
J.J. van der Leeuw: Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat moet worden ervaren.
Edward Snowden: Ik wil de maatschappij de kans bieden te bepalen of ze zichzelf wil veranderen (Sheila Sitalsing Volkskrant 30 december 2013).
Peter Thiel: De weldenkenden nemen Trump „letterlijk maar niet serieus”, zijn aanhangers nemen hem „serieus maar niet letterlijk”. (Eelco Runia NRC 17 december 2016)
Klimmen en dalen van M.C. Escher:
dan zetten beide heren
de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende
eenmaal aan elkaar voorbij
hun hoge hoeden weer op het hoofd
men versta mij wel
elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd
dat is hun recht
dat is het recht van deze beide heren
In mij leven al die dode vrienden (Remco Campert Volkskrant 24 december 2016 bijlage Sir Edmund p. 25)
Sander van Walsum: Het corps als karakterologische leerschool werpt pas later in het leven z'n vruchten af. Als het goed is. (Sander van Walsum Volkskrant 24 december 2016 katern Vonk p. 14-15)
Zygment Bauman: In plaats van verbonden burger was de mens ongebonden consument geworden. (Jenne Jan Holtland Volkskrant 10 januari 2017 p. 10)
Sylvana Simons: Iedereen is een stukje van het probleem en iedereen is een stukje van de oplossing. (Nadia Ezzeroilli Volkskrant 23 december 2016 p. 8-9)
Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Astrochemie tussen Astronomie en Chemie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. De homo sapiens, de relatie tussen lichaam en geest, tussen Micro-economie en Macro-economie (Ondernemerschap en Rentmeesterschap). Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.

Het morele kompas is een denkkader dat is ontstaan door aan het 4D-denkraam van Daniel Ofman en Ken Wilber, respectievelijk de 1e en 2e dimensie, een 3e dimensie, de verticale as (Axis mundi), de middenzuil van de levensboom toe te voegen.
Ken Wilber maakt echter in zijn boek
Integrale visie van het IBS (integraal besturingssysteem), ook van een 5Ddenkraam gebruik. In het IBS vormen in je eigen bewustzijn de vijf elementen kwadranten, niveaus, toestanden, lijnen en typen een geïntegreerd geheel. Het "Wilber-Combs-rooster" kan als een sterk vereenvoudigde weergave van het pedagogische denkmodel worden opgevat. De bewustzijnsniveaus (helicopterview) worden in een psychogram (Integrale visie p. 42 figuur 3 of p. 112 figuur 14) door de 3e dimensie, de verticale dimensie weergegeven.
Om de
éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van IBS gebruik.

J.H. van Splunter: Smaragden tafel:
Waar, zonder dwaling, zeker en waarachtig waar;
dat wat boven is, gelijk aan dat wat onder is,
en dat wat onder is, gelijk aan dat wat boven is,
om de wonderen van het Ene te doordringen;
en zoals alle dingen geworden zijn uit Een,
door de overwinning van Een
zo ontstonden alle dingen door dit Ene door aanpassing.

De éne werkelijkheid heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid tussen 'Geest en Lichaam', Zo binnen, zo buiten en Zo boven, zo beneden, van 'alles met alles'. De schakel tussen 'Geest en Lichaam', het zelfbewustzijn (reflexief bewustzijn) kan met behulp van de lemniscaat tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het "Wilber-Combs-rooster" gebruik.

Het factorgetal (factorelement, heptagoon, ‘telesphoros) zeven correspondeert met de bewustzijnsniveaus, de scheppingskrachten en de atoommassa in groepen van zeven, maar ook met de zeven (hoofd)elektronenschillen (Periodiek systeem/Elektronenconfiguratie). Om zeven bewustzijnstoestanden te duiden maakt Ken Wilber van het "Wilber-Combs-rooster" gebruik. In de Theosofie staat het factorelement 7 symbool voor een natuurconstante.

Bij de geboorte gaan we van insider naar outsider, van ‘innerlijke naar uiterlijke mens’. In de theosofie gaat het om de ommekeer, de zogenaamde 2e geboorte* van ‘uiterlijke mens naar innerlijke mens’, de hoofdroute, een nieuw gezichtspunt (paradigma), met de opzet om weer met de oerbron in verbinding te komen. Gedurende ons leven op aarde ligt het bewustzijn op de grens tussen ‘innerlijke en uiterlijke mens’.
*) De tweemaalgeborene (dvija) komt uitgebreid in de Anugita (p. 117 noot 20 definitie) van Kashinath Trimbak Telang ter sprake.

Gijs Scholten van Ascat (Volle zalen 18 oktober 2022, NPO2):
Cornald Maas treft de gelouterd acteur
Gijs Scholten van Aschat in Tiel, de plaats waar hij opgroeide en de kiem werd gelegd voor zijn acteurschap.
Shakespeare en Ajax
Van Aschat koestert een grote liefde voor Shakespeare en klassiek toneel. Hij vertelt waarom hij zich nu - na vele jaren op de planken - 'vrij in acteren' voelt. Scholten van Aschat heeft naast acteren overigens nóg een grote liefde: die voor Ajax, zo blijkt uit het programma.

Henk Procee boek Intellectuele passies - Academische vorming voor kenners
Hoofdstuk 2. Waarnemen (p. 48):
Wat
Francis Bacon duidelijk maakt is wat iedere toneelspeler ook heeft ervaren: acteren vraagt net als waarnemen doen en laten”, “activiteit en passiviteit” en dat is een goed evenwicht. Daarbij vraagt passiviteit veel meer dan op het eerste gezicht lijkt. Het kost namelijk veel oefening om op het toneel naturel te kunnen zwijgen. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is de actieve: hoe er al handelend een performance neergezet wordt.

Het ultieme punt van de vrijheid van meningsuiting staat diametraal tegenover de vrijheid van godsdienst. Fundamentalisten denken zwart/wit, 'of-of'. Alleen het 'en-en' denken biedt voor dit dilemma een uitweg. De crux is dat het voor het oplossen van een dilemma loont om samen te werken (Prisoner's dilemma).

Treuzelende politici vertragen de trein Rens van Tilburg de Volkskrant 11 februari 2015 p. 26):
De eerste paarse coalities tilde
marktwerking en deregulering naar ongekende hoogten. Nederland liep voorop met marktwerking in het openbaar vervoer, de energie-, telecom- en financiële sector. In 1995 werd, tegen het advies van de commissie Verzelfstandiging Spoorwegen in, spoorvervoerder NS afgescheiden van spoorbeheerder ProRail. Zo'n scheiding zou binnenkort verplicht worden in heel Europa, zo was de verwachting. De NS moest naar de beurs en de concurrentie aangaan met buitenlandse vervoerders.
Het vertrouwen dat
'de markt' alles beter en goedkoper zou maken, was eindeloos. Ten grondslag aan dit geloof ligt de notie van de 'survival of the fittest', de samenvatting die de Brit Herbert Spencer muntte van Darwins evolutietheorie. De vrije markt is volgens hem het strijdperk waarop de evolutionaire vooruitgang het hardst gaat, waar soortgenoten elkaar vrijelijk de maat nemen en de zwakke broeders elimineren.
Dit geloof in de zegeningen van de markt is inmiddels flink aangetast door een weerbarstige praktijk. De grootse beloftes uit de paarse jaren zijn veelal niet waargemaakt. De financiële crisis had de laatste twijfelaars moeten overtuigen.
In veel sectoren moet de wissel weer om. Niet omdat concurrentie slecht is, wel omdat je erin kunt doorslaan.
Het is zoeken naar de juiste balans tussen concurrentie en samenwerking. Beide hebben zo hun merites, elk tijdvak vereist een eigen mix.
Tegenover Spencers interpretatie van Darwin zette de Russische '
wetenschapper-prins-activist' Peter Kropotkin de notie dat soorten juist succesvol zijn doordat soortgenoten elkaar helpen (Social Darwinism). Niet de meest egoïstische, maar de meest effectief samenwerkende soorten overleven. Kropotkin kreeg dit idee toen hij in 1882 in het aquarium van Brighton zag hoe verschillende krabben uren bezig waren een ongelukkig op zijn rug terechtgekomen soortgenoot overeind te helpen. Wederzijdse hulp verklaarde volgens Kropotkin het succes van veel soorten: krabben, mieren, bijen, papegaaien, wolven, apen en mensen.
Als uw trein straks weer vertraagd is en u een boze tweet wilt plaatsen over de NS, bedenk dan dat u er wellicht beter aan doet de
treuzelende politici te adresseren.

Tweedeling groeiend bij toegankelijkheid mbo of Schoolkosten voor steeds meer mbo-leerlingen niet te betalen (Charlotte Huisman Volkskrant 12 april 2016 p. 2):
Een groeiende groep mbo-leerlingen kan de schoolkosten niet betalen, nu hun ouders hiervoor sinds dit schooljaar minder geld krijgen van het Rijk. Zij zijn er maximaal ruim 550 euro op achteruit gegaan.
Volgens de minister kunnen de scholen zelf bijdragen door de kosten te beheersen, met bijvoorbeeld een betalingsregeling of door zelf 'desnoods tweedehands' lesmateriaal in te kopen. 'Op Marktplaats worden koksmessen en kappersscharen tweedehands aangeboden. Ook boeken kunnen vaak tweedehands worden aangeschaft', aldus Bussemaker.
Bestuursvoorzitter Schuur van Noorderpoort zegt dat zijn school er al veel aan doet om de kosten binnen de perken te houden. Hij merkt dat gemeenten krapper bij kas zitten en daardoor minder vaak verzoeken van ouders honoreren om bijvoorbeeld mee te betalen aan een laptop. Dat komt doordat de gemeenten vanaf vorig jaar meer zorgtaken moeten vervullen met minder geld.

Hoe de mens zijn driften wist te beteugelen (Olaf Tempelman de Volkskrant 21 januari 2012):
De conflicten die de '
onbeschaafde' mens met de bedreigende buitenwereld uitvocht, vecht de beschaafde mens uit met zichzelf. Na 75 jaar heeft Het civilisatieproces van Norbert Elias nog niets van zijn zeggingskracht verloren. Norbert Elias laat zien dat Het civilisatieproces met vallen en opstaan gepaard gaat.

Norbert Elias boek Het civilisatieproces (Engelse versie). Menno ter Braak las het boek en wijdde er lovende beschouwingen aan. Die werden begin jaren vijftig gelezen door de sociologie-student Joop Goudsblom. Hij haalde Elias later naar Nederland.
Willem Mastenbroek wil weten wat er kenmerkend is voor het denken van Norbert Elias.
Het belangrijkste is dat hij mensen ziet als
relationele wezens. Ze staan niet los van elkaar maar zijn van elkaar afhankelijk. Elias laat zien dat we in de loop van de tijd van steeds meer mensen steeds afhankelijker zijn geworden. Die afhankelijkheid vereist dat je steeds beter je emoties en impulsen moet leren beheersen. Dat kan generaties duren en dat gaat nog steeds door. Wat in de tijd van Erasmus nog heel moeilijk was voor volwassenen – zonder voordurend geknoei eten en niet schreeuwen, tieren en razen – leren onze kleuters al in hun jongste jaren. Dat is het beschavingsproces: leren in afhankelijkheden met je emoties om te gaan. Beschaving is een sociaal leerproces.’
Verhuftering
Ik kan het niet laten om de verhuftering van onze samenleving te berde te brengen. Elias mag dan wel gezegd hebben dat er in het westen een toename van impulsbeheersing gaande is, de graaizucht in de top van het bedrijfsleven en de korte lontjes op straat wijzen toch op het tegendeel. Is er geen terugval in het beschavingsproces?
Civilisatieprocessen zijn geen wetten van Meden en Perzen. Een terugval blijft mogelijk, ook stagnatie of versnelling. Je weet niet hoe het verder gaat.
De ‘animal spirits’ zijn af en toe nog krachtig en de zakken worden hier en daar stevig gevuld, maar als je het historisch bekijkt is het een heel ander verhaal dan vroeger.’
Wanneer zijn organisatiestructuren nu goed?
Wanneer er een goede balans tussen de sturing van boven en
zelfsturing is. De ontwikkeling van die balans en ook ons inzicht daarin is een evolutie geweest van eeuwen: een proces van vallen en opstaan. Een proces dat nog steeds doorgaat. Een belangrijk moment in die ontwikkeling was prins Maurits, die in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden streed én ze versloeg. In heel Europa kwamen bevelhebbers naar Nederland om van hem de kunst af te kijken. Hij wist zijn leger op een nieuwe manier te organiseren. Hij introduceerde een uniforme commandotaal en een stipte soldij betaling.
Het idee dat managers morgen de deur uit kunnen is kletskoek. Er is sturing nodig om de zelfsturing te laten werken. Ook het nieuwe werken vraagt om een hoog-laagsturing. Mensen hebben een kader nodig waarbinnen zij zelf hun zaken mogen en dus kunnen regelen.’
Maar hoe krijg je die balans dan voor elkaar als leidinggevende? Ik leg het Mastenbroek gewoon voor.
In mijn termen gezegd: die
balans bereik je als je als manager op de verantwoordelijkheden van je mensen stuurt.
Let wel, ook in organisaties die hier al generaties mee bezig zijn is het organisatie-ontwerp nooit af. De spanning tusen centraal en decentraal blijf altijd bestaan. Hoe gek het ook klinkt, dat heb je nodig! Het houdt de dynamiek naar een betere en slimmere profilering van de balans sturing – zelforganisatie aan de gang.’

Ethische aspecten bij wetenschapsbeoefening aan de hand van enkele voorbeelden De rol van ‘het individualisme en de intellectuelen’ bij Emile Durkheim in zijn gelijknamige artikel (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #31 juni 2015)
Onderwijs en wetenschap zijn volgens Nussbaum en vele anderen meer gediend met democratische structuren die zelfstandigheid bevorderen dan met autoritaire structuren. Deze voorbeelden tonen hoezeer wetenschap onder invloed staat van kerk en staat, van religie, politiek en economie, zoals mijn eerdere artikelen laten zien. Dit vraagt van wetenschappers kritische distantie en sociale betrokkenheid, in termen van de sociologie van Elias en Goudsblom, zoals de voorbeelden Couwenberg, Sorokin, Wright Mills en Durkheim in het vervolg laten zien.

Frank Visser verbindt in zijn boek Zeven Sferen, Theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing, Mensbeeld en Wereldbeeld, de mens als zevenvoudig wezen met de leer van de zeven sferen.

Naar het gezegde “Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven” kunnen wij ons enig idee vormen van deze grote wetten die het functioneren van het gehele universum regelen.Een weerspiegeling van het kosmische ritme op het fysieke gebied kan volgens Taimni worden waargenomen in de beweging van de slinger. Iedereen kent de beweging van een slinger. Iedereen weet dat hoe meer de slinger zich van zijn loodlijn naar de rechterkant beweegt, des te meer zij zich naar de linkerkant zal bewegen om het evenwicht te herstellen, en dat de uitslaande beweging van de slinger met dezelfde intensiteit af of toe zal nemen. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we proberen ons de wet van evenwicht en compensatie voor te stellen als een wet die op alle gebieden van de gemanifesteerde wereld regeert.
De wijze is degene die erin geslaagd is om het centrum van het bewustzijn te plaatsen op het aanhechtingspunt van de slinger en het daar te houden.
En toch moeten wij vaststellen dat het een paar van tegenstellingen is dat inherent is aan het verschijnsel manifestatie, dat wil zeggen dat de een niet zonder de ander kan, de een de ander in evenwicht houdt, en dat de een de ander in potentiele vorm inhoudt. Op het gebied van de persoonlijkheid zullen er altijd kwaliteiten en gebreken, deugden en ondeugden zijn.

De Axis mundi ; het centrum van de wereld wordt in MANTRA Rituelen voor nu Lente 2022 nummer 30 toegelicht. Voor de verborgen 5e Dimensie, Axis mundi van het bewustzijn, het eenheidsbewustzijn gebruikt Ken Wilber het concept van het transpersoonlijk bewustzijn, de transpersoonlijke psychologie.

Volgens Émile Durkheim hangt de oplossing van onze problemen met sociale cohesie en zinsbegoocheling samen. De oplossing ligt eerder in de omgeving waar we deel van uitmaken dan in ons brein. Omgekeerd door onszelf te begrijpen, het Ken uzelve leren we onze wereld, het universum beter te begrijpen.

Een manier om naar het door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstuk te kijken is op basis van het fenomeen Groupthink van Irving Janis. Het privatiseren van de publieke sector door de politiek heeft de chaos eerder doen toe dan afnemen. Een sector waar de problemen eerder groter dan kleiner zijn geworden is het onderwijs. Er is voor de gemakkelijkste weg gekozen. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers. Wanneer je bereid bent het spel mee te spelen krijg je een beloning. Het heeft het probleem ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ alleen maar versterkt. Marktwerking is een eenzijdig door geld gestuurd mechanisme. Het mechanisme werkt ten koste van de geestelijke gezondheid.

Door socialisten werd er vroeger op gewezen dat de directeur het volk arm en de pastoor ze dom hield. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk aan het ontstaan. De kredietcrisis laat zien dat de bestuurders te veel met het bemachtigen van bonussen in de weer zijn geweest en dat ze daardoor onvoldoende tijd hebben overgehouden om echt op het winkeltje te passen. Nu zorgen het onderwijs en de teloorgang van de media (Volkskrant 13 december 2008) er voor om de domheid van het volk te bevorderen en de toezichthouders, die zich met gebakken lucht bezig houden voor het eerste. Het Stockholmsyndroom is een bekend verschijnsel dat zich bij een toezichthouder kan voordoen, namelijk men wordt een soort van belangenbehartiger van de ondertoezichtgestelde.

Een klassieke tegenstelling is dat de liberalen vinden dat de overheid het probleem is en de markt de oplossing en de socialisten vice versa. Door de kredietcrisis is deze controverse opnieuw aangezwendeld. Of zoals de discussie over dit thema tussen Jan Peter Balkenende en Wouter Bos laat zien ligt de oorzaak van de graaicultuur voor de een bij de menselijke hebzucht en voor de ander dat de financiële systemen niet deugen. De een denkt vanuit de markt, het individu, de ander vanuit de overheid het collectief. De waarheid ligt in het midden en heeft op het complementaire 'en-en' denken betrekking.

‘Ongelijkheid en Sociale uitsluiting’, 'Tweedeling in de maatschappij en Xenofobe' krachten, afbraak van de solidariteit dragen voor een belangrijk deel aan de actuele vraagstukken bij.

De afgelopen decennia wordt het steeds duidelijker dat de door de politiek breed geïntroduceerde marktwerking bij de overheid wel het individualisme, maar niet de solidariteit bevordert. De mentaliteit ‘U vraagt wij draaien’ is eendimensionaal en stimuleert vaak slechts het behalen van kortzichtige, opportunistische revenuen. 4D laat al zien dat het bij veranderingsprocessen om vier dimensies gaat. 5D voegt daar de integratiedimensie van het ascensieproces aan toe.

Meta-leren maakt het mogelijk de klimaatverandering beter te begrijpen. Het Meta-leren is gericht op kennissystemen, divinatiemethoden die leren het leven beter te begrijpen. Het multidimensionale morele -, innerlijke kompas integreert de alfa-, béta- en gammawetenschappen en de zes Darshana's. Het biedt een kader voor de driehoek van Pythagoras, het enneagram, de vier kwadranten van Ken Wilber, het hexagram van de I Ching, het kernkwadrant van Ofman, het Tetragrammaton, het Circumplex, de Hermeneutische Cirkel, en de systeembenadering. Het morele kompas laat zien hoe het innerlijke universum en het universum, de éne werkelijkheid met elkaar zijn verbonden.

Ronald Plasterk, maar ook Dick Swaab en Victor Lamme hebben een obsessieve focus op één kant van de medaille, terwijl Cees Dekker, Wim Couwenberg en Ken Wilber kiezen voor een integrale, holistische, interdisciplinaire aanpak. De controverse tussen Frans Timmerman en Vladimir Poetin (Buitenhof 27 februari 2022) laat zich door ‘geen woorden maar daden’ verklaren.

In zijn boek Een beknopte geschiedenis van alles, Deel 3 Platland vergelijkt Ken Wilber in hoofdstuk 14 Klimmen en Dalen in Figuur 14-1 (p. 293) De Grote Holarchie van Plotinus en Aurobindo.

Richard Sennett, Geert Hofstede en Abram de Swaan bieden een oplossing voor het collectief. Roberto Assagioli, Carl Jung en Abraham Maslow bieden een oplossing voor het individu.

De socioloog Abraham de Swaan wijst op het mechanisme identificatie en ‘desidentificatie’. Als mensen zich als groep aaneensluiten, sluiten ze anderen uit. Dat zijn twee kanten van eenzelfde proces (medaille). Volgens het identificatie mechanisme van de gesloten lus in de sociologie leidt insluiting automatisch tot uitsluiting en maakt daarmee een wereldsamenleving onmogelijk.

In het rapport 'E i V' ligt het accent op het Ken uzelve, daarentegen beoogt de overheid het moreel kompas met behulp van nudging op te krikken of te manipuleren. In de kern gaat het om een cultuuromslag, die het evenwicht, de harmonie herstelt.

In het onderzoeksrapport ‘E i V' komt duidelijk naar voren, dat de structuur, de kwintessens van de universele esoterie op de negatieve dialectiek is gebaseerd. De grondslag van de esoterie: ‘Er is niets nieuws onder de zon.’

In het rapport ‘E i V’ wordt de stelling onderbouwd dat de politiek niet aan de marktwerking maar aan een cultuuromslag in de collectieve sector de hoogste prioriteit had moeten geven. Verlichtingsfundamentalisme (c.q. ’marktfundamentalisten’) en moslimfundamentalisme zijn de twee kanten van één medaille, het binaire 'of-of'-denken. Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken meer centraal komt te staan. De lemniscaat symboliseert dit transformatieproces. Het monopolie van de ’marktfundamentalisten’ dient te worden doorbroken. Er is behoefte aan de wijsheid van een Salomonsoordeel.

Voor het leiden en besturen van bedrijven en overheidsinstellingen gaat het veelal om ondernemers, leiders en managers, die het gezichtspunt van de Natuurkunde als vertrekpunt gebruiken. De theosofie daarentegen heeft, om het functioneren van de ziel te verklaren, als vertrekpunt de alfawetenschappen, de Geestkunde en is op de kennis van profeten, mystici en zieners (rishi’s, Ascended masters) gebaseerd.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline.

De PvdA plaatst in het beginselprogramma vrijheid boven gelijkheid en solidariteit. Een typisch liberaal beginsel is de vrijheid van het individu. Daarentegen verklaart links zich van oorsprong solidair met de zwakkere groepen in de samenleving. Gelijkheid, emancipatie vaak via spreiding van ’Geld, Kennis en Macht’ brengt de relatie, het spanningsveld tussen het individuele en het collectieve tot uitdrukking. Door vrijheid boven gelijkheid en solidariteit te stellen positioneert de PvdA zich als centrum rechtse middenpartij.

Het gaat mis wanneer we de verborgen 5e dimensie, de verticale dimensie miskennen.
Op elk moment kunnen we echter voor integratie of desintegratie kiezen en grote schommelingen vermijden. Desintegratie leidt uiteindelijk altijd tot een crisis en houdt de mogelijkheid van een keerpunt in.

Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen.

Kim Putters, Inge Mutsaers en Stan van Pelt volgen het inzicht in het onderzoeksrapport 'E i V', namelijk de wederkerigheid tussen micro en macro, dat we in onze eigen bubbel, lees referentiekader leven. Door grip te krijgen op onze eigen bubbel, kunnen we meehelpen een ongezonde bubbel in de financiële sector te laten verdwijnen. Of met andere woorden datgene waartegen we vechten definieert ons even duidelijk als datgene waarvoor we ons inzetten. Platland ontstaat wanneer politici de verborgen 5e Dimensie buiten hun referentiekader plaatsen, we door marionetten van het systeem worden geregeerd.

Het bestaan van een Derde weg, het morele kompas van spirituele leraren, wordt door Frits Bolkestein ontkend. Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het moreel kompas (5Ddenkraam) worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een schakel om de zienswijzen van Lao Zi, Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Immanuel Kant, Hegel, Spinoza, Blavatsky, Wittgenstein, Nietzsche, Teilhard de Chardin, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Oliver Sacks te verbinden, een nieuwe visie, een paradigmawisseling op de werkelijkheid te scheppen.

Ken Wilber and Sri Aurobindo:
There is no doubt that Ken Wilber appreciates and has been influenced and inspired by Sri Aurobindo. As I see it, Wilber is (like Jung before him) making a bridge between the exoteric and esoteric. The Wilber-Aurobindo connection is especially interesting, Wilber seems to be an important channel for the expression of the Aurobindo thought-form in America at the moment. Sri Aurobindo is too obscure for many people, because he uses too many words and it puts people off; to say nothing of the subtlety of his concepts, which fall outside the pop-guru paradigm. But Wilber has a knack of simplifying, and this then means that - through Wilbers own very widely printed works - Sri Aurobindo becomes better known and respected. Unfortunately, for all Ken's good intentions, he often misinterprets those teachings he writes about. Hence the current essay.

Ronald Plasterk zit niet in de evolutionaire kringloop flow, maar in de loop van het Pontius Pilatus-syndroom gevangen. Het zal duidelijk zijn dat Ronald Plasterk van Thermodynamica weinig heeft begrepen.

Het rapport ‘E i V’ is door mijn belangstelling voor het fenomeen organisatiecultuur ontstaan. De gewenste cultuurveranderingen in een organisatie worden in een 5Ddenkraam geplaatst. Het is een spin-off (serendipiteit) van de zoektocht.

Bij een eenmanszaak is er van echt ondernemersrisico sprake. In het door de overheid met gemeenschapsgeld gefinancierde publieke domein kan er vaak nauwelijks van ondernemersrisico worden gesproken. Hoe groter en bureaucratischer een organisatie wordt des te groter is de kans dat mismanagement met de mantel der liefde wordt bedekt. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Dit geldt zowel in het private als het publieke domein. Met marktwerking wordt het probleem van groupthink niet opgelost.

De kredietcrisis is net als eerder de problematiek in het Nederlandse onderwijs mede een gevolg van groupthink.
Groupthink (hokjesgeest, bewustzijnsvernauwing, in de greep van waanidee), een tunnelvisie, houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden waar ze mee willen triomferen en dat alle overige betrokkenen in de samenleving in zielloze mechanische ledepoppen neigen te veranderen. Het individualisme en de algehele hekel aan een idee van buitenaf opgelegde orde is het resultaat.

Om de relatie tussen ‘geheel’ en ‘deel’, het (‘en-en’/‘of-of’-mechanisme) te verklaren gebruikt Arthur Koestler het concept van holons. Een holarchie is een hiërarchie van holons. De gebroken symmetrie zorgt voor het onderscheidingsvermogen van onze ziel en risicobeheersing om de crises van menselijke makelij te bezweren. Het ordeningsprincipe 'Chaos en Harmonie' ('chaos in tijdmanagement') dat in het universum zit verscholen heeft op de chaostheorie betrekking.

Op de vraag hoe Putnam (Y. Zonderop interviewt Robert Putnam Volkskrant 28 juni 2008) de kansen van Nederland inschat antwoordt hij:
'Waarschijnlijk zou ik zeggen: dat hangt van welke politieke krachten in Nederland de boventoon krijgen. En ik wil niet de indruk wekken dat ik de ene partij boven de andere prefereer. Dus laat ik mij beperken tot de uitspaak dat ik zowel een bemoedigende als een ontmoedigende politieke toekomst voor Nederland zie als het om integratie gaat.' Koorddans Vanaf nu wordt alles beter (Jurre van den Berg Volkskrant 30 november 2019 Opinie p. 24-25):
De kwestie illustreert de koorddans van de wetenschapper in het publieke domein. ‘Ik wil niet dat mensen naar mij luisteren omdat ik mooie verhalen vertel of omdat ik hen om ideologische redenen beval. Ik wil dat mensen naar mij luisteren omdat ik mijn verhaal op feiten baseer en serieus wordt genomen door collega-wetenschappers.
‘Maar mijn land staat er slecht voor. En zoals het citaat van Karl Marx luidt, dat op zijn graf op Highgate Cemetery in Londen staat: Filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt erop aan haar te veranderen.’

Een andere belangrijke term bij Putnam is gegeneraliseerde reciprociteit. Niet: ‘als ik iets voor jou doe, doe jij misschien een keer iets voor mij’, maar: ‘als ik iets voor jou doe, doet iemand anders misschien wel eens iets voor mij’. Gegeneraliseerde reciprociteit staat tot persoonsgebonden reciprociteit zoals een geldeconomie staat tot ruilhandel. Aan de basis van beide ligt vertrouwen, ook in mensen en instituties die je niet persoonlijk kent.

De bridging van Putnam kan met de tegenbinding van Kees Schuyt worden vergeleken. Bij Kees Schuyt staat veiligheid tegenover onveiligheid. De vierde steunbeer gaat over niet-geweldadige conflictbeslechting. Het is een tegenbinding die in deze tijd extra aandacht verdient.

De derde discipline creëert synthese, die ongetwijfeld op de verbijzondering van de twee oorspronkelijke vakgebieden zijn weerslag zal hebben.

Daniel Ofman boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties
Jaap Voigt stipt in zijn nawoord (p. 207) de kern van het vraagstuk aan waar het in het rapport 'E i V' om draait.
Toch is het noodzakelijk om in dit nawoord stil te staan bij een aspect dat in dit boek niet aan de orde is gekomen, namelijk het 'alleen zijn' en het lijden dat daarmee gepaard gaat. Met dit onderwerp wordt het hart geraakt van de relatie tussen de weg van de individuele mens en de weg van een collectiviteit als een organisatie.
Onze samenleving, en daarmee vrijwel iedere organisatie, is nog steeds gebouwd op het principe dat het individu ondergeschikt is aan de groep. etc.
Het luisteren naar die stem van het geweten leidt ertoe dat hij minder vatbaar wordt voor de conditionering van de groepscultuur.
Tijdens het individuatieproces wordt de balans van het verleden opgemaakt. Materiële en immateriële schulden worden vereffend en door een hernieuwd inzicht in eigen functioneren ontstaat een nieuw soort zelfvertrouwen.

Alles is performance (Anne van Driel interviewt kunstenares Marina Abramovic Volkskrant 24 december 2016 bijlage Sir Edmund p. 25):
Het werk van Marina Abramovic is bestempeld als masochistisch, exhibitionistisch, gestoord. Over dat werk, en haar leven, schreef ze een boek, met een boodschap: dat je door muren heen kan breken, zelfs als alles op slot lijkt te zitten.
Spiritual Marina
'Ik ben gaan geloven in het idee van parallelle realiteiten', schrijft Marina Abramovic in Walk Through Walls. Er is een realiteit die we allemaal waarnemen, omdat we op dezelfde frequentie zitten. Maar het is ook mogelijk van frequentie te wisselen en een andere realiteit in te gaan. 's Werelds beroemdste performancekunstenares is altijd geïnteresseerd geweest in spiritualiteit, en de relatie tot kunst. Ze bezocht regelmatig helderzienden, onderwierp zich aan boeddhistische en sjamanistische rituelen, ging op bezoek bij abori-ginals en de dalai lama. In de vorige week uitgebrachte film The Space in Between reist Abramovic door Brazilië, op zoek naar 'places of power' in de natuur en naar personen die een onverklaarbare energie bezitten.

Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat wanneer je 'Iemand kunt raken in het hoofd, in het hart' (Hoofd, Hart en Onderbuik) het voor mensen op aarde wel degelijk iets uitmaakt.
Hoofd, Hart en Onderbuik: Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen wat van het hoofd is (ratio, cultuur), wat van het hart is (gevoelens, intuïtie) en wat van de buik is (begeerten, verlangens, het primitieve beest). Theu Boermans is in zijn
valkuil, het te veel van het goede terechtgekomen. Hij hanteert de stelregel wie zonder zonde is werpen de eerste steen. We zijn echter allemaal acteurs en spelen bewust of onbewust onze rollen op aarde. Het levenstoneel op aarde ligt vast (behoud van energie), maar desondanks heeft de mens de vrijheid om naar eigen individuele wensen en verlangens aan het wereldtoneel deel te nemen. De manier waarop we onze rol in het rollenspel invullen wordt vooral beïnvloed door het script dat aan onze rol ten grondslag ligt. Of met andere woorden de cultuur waardoor ons gedrag wordt bepaald.

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ is de absolute - en relatieve ruimtetijd (Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd) - de absolute ruimtetijd (wormgat) van de hemel en relatieve ruimtetijd op aarde - analoog aan het vijfdimensionale binnenste van de ruimte en de vierdimensionale grens. Of anders gezegd 'absolute - en relatieve ruimtetijd' (5D-concept en Lemniscaat) illustreren het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme (dualiteit van 'Golven en Deeltjes', Demon est deus inversus), het ‘Veilig en Verdoemd’ (p. 324,326, 337, 425) van Amanda Gefter.

Binnen de sociologie regeert de dwaasheid wanneer met de verborgen 5e Dimensie, de Kwintessens geen rekening wordt gehouden. De PvdA sociologen Cees Schuyt en Erik Jurgens missen de essentie, wanneer zij met de moraal van het verhaal, het mechanisme de intuïtie van het hart, geen rekening houden. Dit geldt ook voor de hersenwetenschappers Dick Swaab en Victor Lamme. De wetenschappers Cees Schuyt, Erik Jurgens, Dick Swaab en Victor Lamme belichten slechts een kant van de medaille. Martin Sommer: wie Wilders wil bestrijden, zal zijn succes moeten begrijpen (Volkskrant 24 december 2016 p. 21). Wetenschappers komen dichter bij de waarheid wanneer zij de nieuwe theorie van Erik Verlinde , de kwantumveldentheorie in hun referentiekader betrekken. Het gaat om het mechanisme in de hersenen en het mechanisme in het hart. De levenskunst, de intuïtie van het hart zal nooit door een quantumcomputer worden gekraakt.

Het geheel van controlemechanismen, de ingebouwde ‘checks and balances’ in een organisatie, provincie, Nederland dienen ter waarborging van het machtsevenwicht. Het sprookje van Hans Christian Andersen laat zien dat zijn hovelingen juist hielpen om de keizer van nieuwe kleren te voorzien. Is het, om de continuïteit van een organisatie, de BV Nederland te waarborgen, niet beter dat de hofhouding de ministers voor de valkuil van de nieuwe kleren van de keizer tracht te behoeden? De controverse tussen Bas Heijne en Frans Timmermans spreekt boekdelen. Bas Heijne: er is wél publiek dat snakt naar diepte en betekenis.

Vergrijzing (Pim Fortuyn 27 november 2001):
Op dat congres werd door een aantal hoogleraren het woord gevoerd. De socioloog Cees Schuyt vervulde de rol van doemdenker met verve. Hij is dan ook een van de auteurs van het doemscenario van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In vroeger jaren een spraakmakende nationale denktank, thans een wat ingedut gezelschap. Cees Schuyt woont daar zo ongeveer en dat nu al sedert jaren, terwijl het de bedoeling is de denktank zeer regelmatig op te frissen met nieuw interessant wetenschappelijk talent. Het is echter een typisch polderorgaan geworden, waar de partijpolitieke achtergrond van de raadsleden nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat in een instelling die in oorsprong bedoeld was om juist de vernieuwing een kans te geven en de polder een beetje open te trekken. Enfin, Cees voorziet vervreemding, jongeren die zich niet meer om ouderen bekommeren, ouderen die niet op de kinderen willen passen van de jongere generaties, jongeren die in onvoldoende mate in de professionele zorg willen werken voor ouderen, een onveiliger samenleving, etc. Vroeger was Cees een leuke man en een origineel criminoloog en later een socioloog van faam. Nu in zijn nadagen heeft hij meer weg van een azijnzeiker dan van een wetenschapper die nieuwe wegen ontdekt en ons voorhoudt om bijvoorbeeld de vergrijzing te tackelen.

De intuïtie van het hart, het innerlijke weten (Gnostiek) heeft niets te maken met onderbuikgevoelens of met emoties, die vaak ook egocentrisch zijn. In de esoterie staat intuïtie van het hart tegenover onderbuikgevoelens.
Esoterie beoogt door de intuïtie van het hart de
weldenkendheid te bevorderen. De oplossing van de ontevreden grondstroom die Erik Jurgens signaleert hangt met de ‘Grondtoon van de waarheid’ in het onderzoeksrapport 'E i V' samen. Met het gaat om de negatieve effecten van ons huidige waardensysteem heeft Erik Jurgens ongelijk. Het gaat er eerder om het huidige waardensysteem beter toe te passen. De negatieve, angstige rebellie wordt met een kernkwadrant, de vier bij vier matrixstructuur, het 4Ddenkraam van Daniel Ofman verklaard.

Het korte termijn denken prevaleert bij politici en bedrijven. Met klantgericht denken is niets mis, wel met het marktdenken waarbij knollen voor citroenen worden verkocht. Bij marktdenken gaat het vaak niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het eenzijdige korte termijn marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is niets nieuws onder de zon. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het is vaak de onschuldige die van menselijk falen de prijs betaalt.

De vraag kan worden opgeworpen hoe hoog moet het water stijgen voordat politici er echt van doordrongen raken dat aan het algemeen welzijn van het goede, ware en schone eenzelfde belang dient te worden toegekend als aan welvaart. Net als in het boek Integrale visie van Ken Wilber is het ‘goede, ware en schone’ een kant van de medaille. We maken, net als Ken Wilber, gebruik van de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’.

In plaats van een terugtredende overheid op gebieden als gezondheidszorg, milieu, energievoorziening en onderwijs is er juist een actief betrokken overheid nodig. De politiek zal juist meer aandacht dienen te geven aan hoe we gezamenlijk de continuïteit van het leven hier op aarde kunnen bevorderen in plaats van deelbelangen ‘Wat wil het volk’ te behartigen.

De gezondheidszorg in Nederland beoogt zowel ons geestelijk als ons lichamelijk welzijn, lees gezondheid te bevorderen. Door de marktwerking in de zorg heeft men het paard achter de wagen gespannen. Arnon Grunberg heeft het in zijn column over 'weldenkendheid en revolutie'. Volgens het onderzoeksrapport 'E i V' draait het om 'weldenkendheid en transformatieproces', een paradigmawisseling. Weldenkendheid bevordert Geluk en Onweldenkendheid Ongeluk.

De grote collectieve ziekmaker van deze tijd is werkstress, psycho sociale arbeidsbelasting. Bij het toenemen van spanningen (stress en angst) in de wereld wordt aan risicobeheersing (stress management) en de mate van maakbaarheid van een wereldwijde samenleving meer aandacht besteed. Maar om spanningen te verminderen heeft de evolutie de mens gelukkig ook van de eigenschappen geweten, zelfbeheersing (innerlijke harmonie leidt tot uiterlijke harmonie), mededogen en empathie voorzien.

Zowel de identiteitspolitiek van de EU als de organisatiecultuur van de EU organisatie houdt zich met disidentificatie en identificatieprocessen bezig. De Disidentificatie (Meditatie-Diagram van Blavatsky), die Roberto Assagioli toepast, sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken.

Quasideeltjes zijn een nieuwe categorie deeltjes, die het mogelijk maken de hypothese van het bestaan van Aions - Aeonen - Eonen, holons te duiden, om dus op langere termijn het inzicht in Akasa te verdiepen. Maar het terrein van de verborgen 5e dimensie ('Waarnemer = Waargenomene'), de Kwintessens blijft een complex vraagstuk, waarvoor de hypothese ‘Geest = Licht = Creativiteit’ geldt. Het meditatie-diagram van Blavatsky maakt het mogelijk 'Waarnemer = Waargenomene', de dualiteit op te heffen. De disidentificatie oefening van Roberto Assagioli is op het meditatie-diagram van Blavatsky gebaseerd. Meditatie is geen middel tot een doel. Zij is beide, ‘Middel en Doel’, ’Vorm en Inhoud’, het ‘Hoe en Wat’ (reciprociteit).
Wat betreft ‘Geest = Licht = Creativiteit’ verwijs ik graag naar het boek Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan? (p. 43 en hoofdstuk 16 p. 291) van Gerrit Teule.

De lemniscaat symboliseert het leerproces tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen.

Zo epigenetica 'nature en nurture' verbindt zo legt Weltstoff (Memetica) een relatie tussen de genen van het DNA en de hersencellen (neuronen), tussen genetica en celbiologie. Een "succesvolle" meme past zich steeds en gemakkelijk aan, aan de veranderende tijden en omstandigheden. Sommigen zien de secularisatie van bepaalde richtingen in de christelijke godsdienst als een teken van een succesvolle meme. Een "starre" en moeilijk veranderende godsdienst zal volgens deze memetheorie versplinteren in een "succesvol" geseculariseerd deel en (talloze) kleine afsplitsingen.

Het zelfbewustzijn, het Reflexief Bewustzijn brengt als ware verschillende aggregatieniveaus van Ether (communicatie) tot uitdrukking.

Het schema Zo binnen, Zo buiten en Zo boven, Zo beneden van Blavatsky kan in de kwadranten van Ken Wilber met Innerlijk en Uiterlijk respectievelijk Individueel en Collectief worden vergeleken.
In het kwadrantenmodel van Ken Wilber worden Innerlijk en Uiterlijk, de psychologische (Deel IV) en Individueel en Collectief, de sociale (Deel V) discipline met elkaar verbonden. De samenhang tussen beide disciplines wordt door het vakgebied filosofie (Delen VI en VII) tot uitdrukking gebracht.

Het boek Integrale Visie van Ken Wilber heeft zeven hoofdstukken. Ook de unificatietheorie heeft net als het rapport 'E i V' een indeling die de éne werkelijkheid met behulp van zeven abstracties (de levensbron) belicht.

Om de verbindende patronen van de Kosmos te verklaren past Ken Wilber de filosofie van Arthur Koestler toe. Arthur Koestler bedacht de term ‘holon’ voor een entiteit die een geheel is en tegelijkertijd een deel van een ander geheel.

Net als Blavatsky, laat het rapport ‘E i V’ mede aan de hand van de Griekse mythologie zien dat er niets nieuws onder de zon is. Ken Wilber gaat er ook vanuit dat er een universeel patroon (hoofdstuk 7.4.1) in de schepping zit verborgen.
De vraag komt daarom naar voren in hoeverre het commentaar van Frank Visser op de The Integral Vision op de Geheime leer van toepassing is?
Of met andere woorden in hoeverre geldt de kritiek van Frank Visser op de "Wilber-Combs matrix" ook voor bijvoorbeeld de "Cecil-Messer matrix"?
Het oude perspectief, de matrix van Cecil Messer over Skandha’s en bewustzijnsniveaus sluit namelijk wonderwel op de integrale visie, het nieuwe perspectief van Ken Wilber aan.

Verleden en Toekomst, de eeuwige wederkeer verbonden door het NU. Gebroken symmetrie heeft betrekking op dat God niet schiep, maar scheidde (Ellen van Wolde). Het 5Ddenkraam (Kwintessens) biedt een kader om Jodendom, Christendom en Islam met elkaar te verbinden. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk (oerbron) hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen 'en-en' meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

In de 18e eeuw wordt de overgang van de alchemie naar de chemie onder andere gemarkeerd door het verschuiven van de aandacht voor het kwalitatieve naar het kwantitatieve. Het lijkt raadzaam het accent weer te verleggen van kwantitatief naar kwalitatief, dus aan de kwaliteit van het recept weer aandacht te besteden.

De vraag komt naar voren in hoeverre de materiële wereld, de 'natheid van water' die Erik Verlinde onderzoekt de kloof tussen de immateriële wereld ‘De volledigheid is als water’ van Laozi zal overbruggen? Het rapport ‘E i V’ geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Primair gaat het om de kwaliteit van het recept, de oplossingsrichting, of met andere woorden de Nieuwe levensrichting van Spinoza, het AOS-concept van Benedict Broere, het Vierde Model van Hans Vincent, Het Nieuwe Denken van Eric Fienig, de visie die Beter Onderwijs Nederland en het ‘Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen’ van het Taoïsme uitdraagt. Het onderzoeksrapport ‘E i V’ beoogt net als deze 'probleemgestuurde' modellen probleem en oplossing (Problem solving) dichter bij elkaar te brengen. We zitten in ons eigen wereldbeeld gevangen. Het outside the box-denken dient meer centraal te staan. We moeten niet steeds opnieuw de wal het schip laten keren, maar aan feedforward besturing meer aandacht besteden. Regeren is nog steeds vooruitzien.

Zoals E. F. Schumacher stelt: ‘We hebben grote behoefte aan een betrouwbare kaart van de werkelijkheid’. De mens maakt deel uit van de triade Kenner, Kenproces en Kenproduct (Knower, Knowing, and Known). Het betekent dat we deel uitmaken van het leerproces en de waarheid is dat we op aarde met de éne werkelijkheid, het ruimtetijd-continuüm dat we onderzoeken in contact staan.

De oplossing van onze problemen ligt eerder in de omgeving waar we deel van uitmaken dan in ons brein. Omgekeerd door onszelf te begrijpen, het Ken uzelve leren we onze wereld, het universum beter te begrijpen.

In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger - Too big to fail - maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom E.F. Schumacher: in zijn boek Small Is Beautiful, het spreiden van risico's is aangegeven.

Het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman over kernkwaliteiten is door Frank Visser geredigeerd. In het kader van personal development zijn de kernkwaliteiten van Daniel Ofman een veelgebruikt model. Het maakt het mogelijk de zelfkennis van een persoon te beschrijven en sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan.

Robotisering van auto's voorkomt ongelukken (Lambèr Royakkers & Rinie van Est Volkskrant 15 juli 2015):
De auto wordt langzaam maar zeker autonoom. In dat geval zit de computer achter het stuur en niet langer de mens. Nu al wordt de automobilist bij tal van rijtaken ondersteund. En sommige rijtaken, zoals inparkeren, kunnen al worden overgenomen. De zelfsturende auto van Google heeft al miljoenen kilometers afgelegd. Dat leidde tot elf ongelukken, maar allemaal de schuld van menselijke bestuurders. Een van hen was met zijn trompet aan het oefenen tijdens het rijden. Etc.
Discussie
Gelet op de te verwachten positieve effecten van antibumperkleeftechnologie en snelheidsbegrenzers, heeft de Europese Commissie en de Nederlandse regering de morele plicht om deze systemen zo snel mogelijk verplicht te stellen.

De politiek dient zeker de discussie daarover te gaan voeren. Zo'n debat verheldert de maatschappelijke steun voor de robotauto. Verplichten van deze twee rijtaakondersteunende systemen versnelt de robotisering van de auto. Als Nederland op dat gebied vooruitloopt, wordt het misschien wel echt internationaal koploper op het gebied van de robotauto.

De oplossing van het probleem, de complementariteit hangt met de Eeuwige wederkeer van Nietzsche, er is niets nieuws onder de zon samen. Het hangt met de tijdgeest samen dat Melanie Schultz van Haegen van Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan haar kiezers over de zelfrijdende auto's sprookjes vertelt.

Hoofdstuk XIII van de Bhagavad Gita heeft op de relatie tussen ‘Kshetra en Kshetrajna’, ’Kenner en Kenproduct’ (Kenproduct: Kennis, Wijsheid en Waarheid van het hogere Zelf) het leerproces (internalisering) betrekking. Het feedforward-feedback-mechanisme, de 4e Dimensie van onze psyche verandert deze Triade in een Tetrade. Door de verborgen 5e Dimensie, aan de Tetrade toe te voegen ontstaat een 5Ddenkraam, die de Kwintessens tot uitdrukking brengt.

De crux van 'Welzijn en Welvaart' (Kwaliteit en Kwantiteit) is hoe richten wij onze levensenergie of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrièrepolitici gebakken lucht verkopen, met hun taal luchtkastelen bouwen?

Diederik Stapel, de frauderende, voormalige Tilburgse hoogleraar in de sociale psychologie illustreert dat we ons gemakkeljk door de wetenschap laten misleiden. De ‘oplossing’ van de leugenaarsparadox was bij Mozes, Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, Jezus, Boeddha, Mohammed en Bahá'u'lláh bekend. Friedrich Nietzsche, Douglas Hofstadter, Peter Sloterdijk, Hans Clevers, Robbert Dijkgraaf, Hans Achterhuis, Henk Procee, Ad Verbrugge en Pim van Lommel zijn wetenschappers, die het probleem van het ego onderkennen, maar wel op elkaars inzichten voortbouwen. Ook een zeer grote verscheidenheid kunstenaars en cabaretiers brengt in hun werk de immateriële wereld tot uitdrukking.

Zowel Philip Zimbardo met zijn Stanford-gevangenisexperiment als Stanley Milgram met zijn bekende experiment tonen overduidelijk aan dat de maatschappelijke context waarin het onderzoek plaatsvindt een cruciale rol speelt. Als de omstandigheden maar extreem genoeg zijn kunnen normale mensen zich gestoord gaan gedragen of zelfs bereid zijn gruweldaden te plegen.

Zelfs voor de bus naar school is eigenlijk geen geld (Charlotte Huisman Volkskrant 12 april 2016 p. 14-15):
Een laptop, boeken, een mbo-opleiding is duur. Een probleem voor wie het niet breed heeft, zeker nu de rijksbijdrage is teruggeschroefd. 'Het is lastig studeren zonder boeken.'
'Huiselijk en kleinschalig
Dat gevoel van huiselijkheid en kleinschaligheid is volgens bestuursvoorzitter Rob Schuur noodzakelijk voor het mbo-onderwijs, met veel kwetsbare leerlingen. Een op de vijf mbo-scholieren heeft schulden, bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Nibud. Een deel wellicht omdat ze boven hun stand leven en het nieuwste mobieltje aanschaffen, terwijl ze daar geen geld voor hebben. Maar er zijn er ook, beklemtoont Schuur, die het gewoon krap hebben.

Wanneer de persoonlijkheid zich heeft losgemaakt van het ik-besef, het gevoel van afgescheidenheid, en het eenvoudig een verlengstuk van de individualiteit zal zijn geworden, zal er zefs geen brug meer tussen deze twee nodig zijn en de theosofie zegt ons dan dat, dat wat men het antakarana noemt - dat wil zeggen de verbinding, het kanaal waardoor de communicatie plaatsvindt tussen de persoonlijkheid en de individualiteit – gedoemd is te verdwijnen.

Rob Ek geeft op dualiteit en éénwording een interessante beschouwing.
Rob Ek: Je kan niet via je huidig bewustzijn een ander hoger soort bewustzijn ontdekken, want je bent 'Dat' al, je bent al de Bron, of je je dat nu realiseert of niet.

In de snaartheorie zijn energie en tijd twee complementaire grootheden. Uiteindelijk draait het om de vraag hoe kijken we tegen de primaire energiebron, de oerbron aan?
Het Ether-paradigma gaat echter niet van de materie, maar van de keerzijde, de ruimte ('energie'), de leegte (tzimtzum) uit.
Het lijkt er op dat de aanhangers van de evolutietheorie voor het Higgsdeeltje gaan en de mensen met een spirituele inslag voor het spanningsveld tussen twee polen, de reciprociteit. In supersymmetrie heeft ieder elementair deeltje een zogenaamde supersymmetrische partner.

Hans Kokhuis, kies Hologram.
A. Wat heb ik? (kijken)
B. Wat heb ik nog nodig? (kijken)
Deze twee simpele vragen, gesteld in deze volgorde brengen de flux op gang en sturen mijn energie om me te verdiepen in de Hoe-vraag (zoeken). Waarom is dit nu zo moeilijk?

Alexander Herzen schreef dat er na de dood van een bestaande sociale orde doorgaans niet meteen een alternatief beschikbaar is. Immers: 'de verdwijnende wereld laat geen opvolger na, maar een zwangere weduwe. Tussen de dood van de een en de geboorte van de ander zal (…) een lange nacht van chaos en wanhoop voorbijgaan'.

Ken Wilber boek Een beknopte geschiedenis van alles (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: Prajna (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna (Mededogen, Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Neuropsychologie is de psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met gedrag. Het gedrag van mensen hangt met denken, voelen en willen samen. Het rapport ‘E i V’ is de weerslag van een onderzoek naar de relatie tussen individueel en collectief (sociaal) gedrag. Een organisatie is een verzameling individuen met gemeenschappelijke overtuigingen en opvattingen, met een collectief bewustzijn, ofwel organisatiecultuur. Het betekent dat de eigenschappen van de organisatie door die van de individuen die er deel van uitmaken worden bepaald.

De Derde weg, de hoofdroute, die het rapport ‘E i V’ aanreikt is een imaginaire route (5e Dimensie). Het loopt in het leven spaak wanneer we niet gaan voor het heelheidsstreven van Teilhard de Chardin.
Ook kunnen we hierbij denken aan route, de verschillende stadia, om tot een harmonische innerlijke eenheid te komen van Roberto Assagioli.

H.P. Blavatsky maakt van het gezichtspunt Zo boven, Zo beneden van Hermes Trismegistus (Lucifer nr. 3/4 2006) gebruik.

In beginsel draait het om de tegenstelling schepping en bewustzijnsevolutie, theïst versus atheïst, het 'of-of' principe.
Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat de theosofie en het gezichtspunt dat in de boeken van Ken Wilber naar voren komt elkaar voor een belangrijk deel aanvullen. Het rapport 'E i V' gaat in de eerste plaatst voor de 'en-en' denktrant, de reciprociteit. Het verschijnsel tijd, het nu bestaat zowel uit het ‘of-of’ als het ‘en-en’. De integrale visie van Ken Wilber zal de komende decennia zeker met nieuwe wetenschappelijke inzichten worden aangevuld.
De 7e Chakra, het kosmisch bewustzijn heeft op het antropisch principe betrekking. Het heelal bestaat omdat we het kunnen waarnemen. Er moet tegenstelling zijn tussen subject en object, anders kan niet van sociale bewustwording worden gesproken. Zintuigelijke waarneming is mogelijk omdat er een tegenstelling is tussen licht en donker. Verschijnselen als ruimte (oneindigheid), de 4e dimensie tijd (eeuwigheid) en het daaruit voortvloeiende, eeuwige, scheppende terugkoppelingsmechanisme, dat het nu met verleden en toekomst verbindt, brengen een ontwerp tot uitdrukking.

Om burn out te herstellen is een complex van therapieën voorhanden. Om het genezingsproces te bevorderen maakt Bart Land gebruik van de integrale visie van Ken Wilber.

Het paradigma van de ‘menselijke veiligheid’ van Ruud Lubbers (Volkskrant 1 november 2007) sluit op het 5Ddenkraam aan. Dit paradigma legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van ieder mens om te streven naar binding tussen mensen, culturen, volkeren, zelfs economieën en ideeën.

In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.
Het gevoel voor vrijheid wordt door de retoriek rond het begrip 'veiligheid' overschaduwd. De babyboomers zijn de uitvinders van de individualisering. In hun enthousiasme hebben ze de sociale cohesie in de samenleving zeer ernstige schade berokkend. Politici in deze tijd zijn bang om impopulair te worden gevonden (Tony Judt, Volkskrant 6 juli 2008).

Wouter Hanegraaff vindt dat Ken Wilber beter zou kunnen omzien naar een andere tekst voor zijn grafsteen. Het is veelzeggend met hoeveel venijn hij in een voorpublicatie van zijn roman Boomeritis (over de pathologieën van zijn eigen baby-boomer generatie), in een overigens fascinerend en bij vlagen indrukwekkend hoofdstuk naar aanleiding van de aanval op het World Trade Center, tekeer gaat tegen het cultureel relativisme van postmodernen en deconstructivisten: hij gaat zover, hen moreel medeverantwoordelijk te stellen voor de catastrofe. De door mij zojuist geformuleerde kritiek op Wilber's benadering betreft een punt dat door zijn anti-postmodernismepolemiek ten onrechte onverlet wordt gelaten: het feit dat hij zelf nooit werkelijk lijkt te praten met "de ander", maar altijd over hem. Het is typerend dat het genoemde hoofdstuk bestaat uit een groepsgesprek tussen mensen die het over de grondslagen van Wilber's perspectief bij voorbaat al eens zijn, en vervolgens de perspectieven van alle andere partijen evalueren en indelen volgens zijn hiërarchie van ontwikkelingsniveaus.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Ken Wilber door een tegennatuurlijke kringloop is bevangen. In het laatste interview op Integral Naked met Jim Garrison (van het State of the World Forum) lijkt hij de visie van Garrison echter te beamen dat die hele oorlog rampzalig is geweest, nog afgezien van een enorme geldverspilling… Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Het fundament wordt zichtbaar gemaakt waarop de creatielemniscaat, die in het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman wordt besproken, rust. Aan het fenomeen organisatiecultuur wordt daarmee zowel in de breedte als in de diepte handen en voeten gegeven. Er wordt mee bereikt dat het mogelijk is op de organisatiecultuur en de sturing van de complexe veranderingsprocessen meer grip te krijgen. In een cyclisch proces, met regelmatige feedforward en feedback besturing, kunnen aan innovaties meer inhoud en vorm worden gegeven.

Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. ====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige | volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.