<FONT FACE="Georgia">In deze wiki onderhoudt en bespreekt men het<br><br>S'rÓmad Bh‚gavatam (de Bh‚gavata Pur‚na)</Font>

<FONT FACE="Georgia">"Het verhaal van de Fortuinlijke" </Font>

<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=4 CELLPADDING=6 WIDTH="100%">

  <TR>
   <TD WIDTH="47%" BGCOLOR="FFFFCC">
     <P><FONT FACE="Georgia">Het Boek</Font></P>
   </TD>
   <TD WIDTH="50%" BGCOLOR="#FFCCCC">
     <P><FONT FACE="Georgia">De schrijver</Font></P>
   </TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD VALIGN=top WIDTH="47%">
     <P>
     Welkom bij de wiki van het S'rÓmad Bh‚gavatam (of de Bh‚gavata Pur‚na). Hier vindt u de volledige tweede editie (versie 2009) ( zie ook bijgewerkte versie drie op de website) in het Nederlands en het Engels van dit belangrijkste heilige verhalenboek van India. India kent vele Pur‚na's of verhalenboeken, maar deze verzameling verhalen wordt algemeen aanvaard als zijnde de allerbelangrijkste en volledigste. Het boek, gerangschikt in twaalf z.g. canto's, omvat 335 hoofdstukken en zo'n 18000 verzen. Waarlijk een Bijbel dus. Het is die verzameling van verhalen die het behoudend aspect van God voorop plaatst zoals dat wordt verpersoonlijkt door de bovenzinnelijke gedaante van Heer Vishnu.</P>
   </TD>
   <TD VALIGN=top WIDTH="50%">
     <P>
    De schrijver van dit boek heet Krishna Dvaip‚yana Vy‚sadeva, ook wel B‚dar‚yana genaamd. Hij is de Heer, de bhagav‚n, (avat‚ra) onder de filosofen, die in India alle heilige teksten bij elkaar heeft gebracht. Hij stelde de Veda's samen, die ook wel bekend staan als de s'ruti, waarin de basiswijsheid te vinden is, alsmede de mantra's voor de rituelen, en de hymnen. Ook schreef hij de Mah‚bh‚rata, het grootste epische gedicht ter wereld. Het beschrijft de geschiedenis (Itih‚sa) van de val die de vedische cultuur ooit maakte. De Bhagavad GÓt‚ vormt er het belangrijkste deel van. Vy‚sa schreef ook de overige zeventien grote Bijbels (de Pur‚na's) die India rijk is alsmede de Brahma-sŻtra, zijn hoofdwerk betreffende de Absolute Waarheid.</P>
   </TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD WIDTH="47%" BGCOLOR="#FFCCCC">
     <P><FONT FACE="Georgia">De persoon</Font></P>
   </TD>
   <TD WIDTH="50%" BGCOLOR="#FFFFCC">
     <P><FONT FACE="Georgia">De cultuur</Font></P>
   </TD>
  </TR>
  <TR>
   <TD VALIGN=top WIDTH="47%">
     <P>
     De vertegenwoordiger van Vishnu op aarde heet in dit boek de Fortuinlijke. We kennen Hem met name bij de namen van Heer R‚ma en Heer Krishna. De Fortuinlijke is dus de Heer die gekend wordt in verschillende gedaanten of incarnaties, maar ook de toegewijden maken deel uit van Zijn werkelijkheid en heten ook bh‚gavata als ze zuiver zijn. Er is dus de Heer in Zijn vele gedaanten, de toegewijde met even zovele gezichten en het boek. Zij allen heten Fortuinlijk. Fortuinlijk wil zeggen al-vervuld, ofwel behept met, of levend bij, de volheden van God's rijkdom, schoonheid, kracht, roem, kennis en verzaking.</P>
   </TD>
   <TD WIDTH="50%">
 <P>
     <P>Vy‚sa was een grootvader van de Kuru-dynastie. Hij leefde zeer lang. Zijn lange levensduur stelde hem in staat om het hele verhaal van de Fortuinlijke en de andere boeken op te schrijven. Hij had een zoon genaamd S'ukadeva die de boodschap van deze Bijbel doorgaf aan een ander familielid, Keizer ParÓkchit, die er problemen mee had de klassieke wijsheid te achten. Deze keizer staat model voor ons normale mensen die de stabiliteit in de wijsheid zoeken. Deze kennis werd door S'uka doorgegeven in geestelijke erfopvolging parampar‚ aan hen die onderricht geven door het voorbeeld te vormen (de ‚c‚rya's), in de wetenschap van de toegewijde dienst (de bhakti). Dit boek, en de cultuur eromheen, werd naar het Westen gebracht door de Vaishnava, de Vishnu-monnik, Swami A. C. Bhaktivedanta Prabhup‚da. Samen met zijn leerlingen (bekend als de Hare Krishna's van ISKCON, zie videos 1 en 2) realiseerde hij een vers-voor-vers becommentariŽerde serie van boeken die het hele Bh‚gavatam omvatten. Deze site biedt niet al die commentaren (zie daarvoor vedabase.net) maar wel de basis-vertaling van de verzen alsook een aaneengeschakelde, zoals-het is-vertaalde en regelmatig bijgewerkte versie die is opgesteld en wordt onderhouden door Anand Aadhar Prabhu (Renť P. B. A. Meijer), een nederlandse psycholoog die zich bekeerde tot de yoga-filosofie en in de tempels van ISKCON instructie ontving. (Proeflezen en correcties manuscript door Sakhya devÓ d‚sÓ]). Zijn voorganger in deze taak was S'rÓ Hayes'var das (Hendrik van Teylingen) die het meeste parampar‚-vertaalwerk in het Nederlands verzorgde. De huidige eindverantwoordelijkheid van de vaishnava-cultuur in Nederland ligt bij de nederlandse ISKCON Vaishnava-monnik Kadamba K‚nana Swami.


   </TD>
  </TR>

</TABLE>

Categorie: Basispagina's


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.