musicbutton

 

 

POLITIEK

 

 

 

 

Naast de pragmatisch-politieke klokkentijd zijn er verschillende kalenders op de planeet grofweg in te delen in kalenders naar de zon en kalenders naar de maan. Hoewel deze verschillen een kwestie van overtuiging vormen, die niet politiek moet worden opgelegd of veranderd, is het niettemin van belang voor de politiek van de individuele zelfverwerkelijking om na de denken over het ontwikkelen van een orde van de tijd die kan bijdragen tot een betere wereldorde. Dit artikel gaat over de mondiale oppositie van het culturele tijdrespect. Het benadrukt het belang van een bewuste dualistische en holistische benadering die recht doet aan alle legale religieuze en profane claims van tijdsbeheer. De resulterende volledige kalender van orde wordt besproken als een ideale bijdrage tot een oplossing voor het probleem van het tijdbeheer van de Nieuwe Wereldorde. Wees klaar voor de Nieuwe Wereldorde, we kunnen alleen maar kiezen voor iets dat bestaat!

 


Als een praktisch voorbeeld van culturele integratie in de lijn van de voorstellen op deze site, luister ook naar het EuropescheVolkslied dat werd gecomponeerd vanuit een oprechte europesche eenwording met achting voor alle culturele onderscheidingen en de geschiedenis.


 

 

 

by R.M.

 

Samenvatting:

Dit artikel handelt over de mondiale tegenstellingen van het culturele tijdrespect. Het benadrukt het belang van een bewuste dualistische en holistische benadering die recht doet aan de legale, religieuze en profane claims van tijdbeheer. De resulterende volledige kalender van orde wordt besproken als een ideale bijdrage tot een oplossing voor het probleem van het tijdbeheer van de Nieuwe Wereldorde.

 

Inhoud

1: Zonmensen en maanmensen.

2: De aard van onze mondiale schizofrenie

2.a: Bewustzijn

3: De genezing

3a: De week

3b: Logica

4: Implementatie

 

 

 1: Zonmensen en maanmensen.

Aan het eind van het jaar 1999 kocht ik voor mezelf een nieuwe kalender: het jaar 2000 in druk verschenen. Ik was er blij mee deze kalender te hebben toen ik merkte dat er iets mee hersteld was. De kalender die ik het jaar ervoor had gekocht was niet meer beschikbaar: dat was een handig soort van week voor week kalender die vast zat op een plastic achtergrond zodat je hem kon ophangen en beschrijven. Er mankeerde echter één ding aan: de fasen van de maan stonden er niet op weergegeven. Hoewel ik toendertijd geen bijzondere belangstelling had voor de maan trof het me niettemin als een voorbeeld van kulturele verarming. Het was ten tijde van de ooorlog in Kosovo. Maar dat handige plastic achtergrondje zat er dit jaar niet meer bij. Er was wel een kartonnen achtergrondje met een niet ter zake doend logo erop afgedrukt: het luidde EFFICIENCY. Wel daar was ik dus niet zo zeker van aangezien het dus zijn plastic kwijt was en alleen maar had gewonnen in het adverteren van zichzelf. Maar niettemin was de traditie herwonnnen van het respecteren van de maan. De fasen waren netjes week voor week uitgeduid. De traditie had het gewonnen! Hoewel vrijwel onze gehele westerse kultuur er geen idee meer van heeft hoe de fasen van de maan te respecteren, bleven we niettemin die traditie handhaven. En ik was er blij mee dat te zien. Ik stoorde me er niet aan dat het een gehechtheid uit het verleden zou zijn of iets dergelijks. Nee, nu begreep ik waarom.

De oorlog in Kosovo is voorbij, Servië werd verslagen door de macht van de westerse alliantie. Door puur technisch te scoren moest de vijand zich terugtrekken en raake Kosovo bevrijdt van zijn onderdrukking en terreur. Er waren echter twee andere oorlogen die sedertdien de aandacht trokken: de oorlog tussen India en Pakistan over het gebied van Kashmir en de oorlog van Russen met de opstandige rebellen in Dachestan en Tsjetsjenië in '99. Het doet denken aan het medische probleem van het bestrijden van symptomen terwijl men beseft dat de ziekte niet verslagen is. Op het moment dat we ons herstellen van de wonden van de ene oorlog dringt een andere vrijwel identieke oorlog zich elders naar voren. Hoewel het een andere plaats heeft op de politieke landkaart, heeft de huidige oorlog van Rusland tegen het terrorisme dezelfde klank als de oorlog van de Serviërs tegen andere rebellenlegers. De oorlog in Noord-India was van de fundamentalistische soort: twee soortgelijke systemen ruzieden over de historische onzekerheid van een territoriale claim waarin de Islam staat tegenover het Hindoeïsme. Beide kulturen zijn (religieus gesproken) maankulturen, maar de Islam heeft religieus een 'zuivere' maankalender die zichzelf herhaalt in 32.5 jaar terwijl India een tussengevoegde dertiende kalender-maanmaand kent waarmee wordt geschrikkeld naar de seizoenen. Tussen de Christelijkheid en de Islam is er een treffender verschil wat betreft het respect voor de tijd als met de tegengestelde politiek van de maankalender zelf. De oorlogen tussen de Islam en de Christelijkheid zijn meer 'veelbelovend', meer dreigend dan een intern lunair conflict. De oorlog in India was snel bijgelegd met wat diplomatie. Niet echt een bedreiging voor de wereldvrede, alhoewel er een nieuw nucleair vermogen was dat nieuw was in het spel. Neen, veel gevaarlijker is de tegenstelling tussen de Islam en de Christelijkheid. Niet enkel vanwege allerhande historische samenhangen. We zijn oude vijanden altijd bereid om de strijd later weer op te pakken waar we gebleven waren, maar nog steeds hebben we genoeg wetenschap, politiek en economie als gemeenschappelijk belang om de diplomatie open en vooruitstrevend te houden. Rationeel zijn op het materieel nivo de historische verschillen niet het echte probleem. Het is meer de ongrijpbare psychologie van de geloofssystemen, het fundamentalistische materialime en het fundamentalistisch moralisme, die bedreigend is.

Deze psychologie kan worden geanalyseerd als een tegenstelling tussen zonmensen en maanmensen. De enige deugd van tijdrespect van de Christelijkheid bestaat uit het respect voor de lengte van het zonnejaar. Dat is zo'n beetje het enige dat de Christelijkheid gepresteerd heeft in twee millennia van experimenteren met de tijd, naast het bijprodukt van een politiek monster van historische gehechtheid genaamd de standaardtijd van de klok en de juliaans/gregoriaanse romeinse kalender. In tegenstelling tot die egokultuur van een zonmatige deugd - de zon is het symbool van het ego - hebben we de maanjongens van de Islam. Zij eveneens hebben als een van hun grote deugden het tijdrespect voor de regelmaat van de Maan hun Ramadan [het mediteren op de zonnewijzer met de gebedstijden daargelaten, waarmee ze dus ook een ander soort van zonnejongens op de seizoensgebonden onregelmatige uren van de zonnewijzer zijn] met het bijprodukt van een tijdperk van lang redetwisten over wat nu precies een maanjaar zou zijn met b.v. het lunisolaire personalistische India. De maan symboliseert de fixatie zoals door God ingesteld - gefixeerd als hij is op de zon zonder zich zelf om te wentelen - en de Islam wijst in samenhang daarmee het zich vormen van het beeld van een mens of een dier af. Pakistan en India zouden een oorlog kunnen hebben met hun maanverschillen - want India zou de Zon niet weerleggen, het ego, de persoon (of Kashmir) met de Maan - en het Westen kon het maar nauwlijks begrijpen of serieus nemen vanuit het perspectief van een economisch en politiek gezond ego. In hun ogen leek de maan-ruzie een kinderachtig en onbegrijpelijk iets. Wat is nu de economische grond voor dergelijke meningsverschillen? Is Kashmir dan van een zodanig economisch of strategisch belang? Niet echt nee. Het is een zooitje bergen. Dus een eind eraan. Simpel. De zonmensen zijn niet zo gek. Natuurlijk. Zij zijn rationeel, pragmatisch en economisch en de maanmensen zijn sentimenteel, principieel, onpraktisch en kinderachtig .... Anderzijds zoals wordt aangetoond door eerst Servië en later door Rusland is het Westen ook niet echt onschuldig te noemen in zijn ego-politiek van het claimen van grondgebied in islamitische landen. Natuurlijk hebben die rebellen alleen maar een goede uitkering nodig, maar ze maken er een behoefte aan een onafhankelijke staat van met de drang tot die zekerheid. De westerse ego-politiek bewijst zich dan als meer destructief, repressief en ook economisch irrationeler dan de interne maanverschillen van de oosterse maankalendersystemen voor zichzelf, personalistisch of niet. De westerse ego-politiek heeft zelfs de macht al die lunaire claims te verenigen in een wereldoorlog van maanmensen die verklaren dat de eenzijdig, niet aan de reële maan [en ook reële zon qua weekorde en klok dus] gebonden, zonmensen goddeloos zijn en bezeten zijn van de materialistische duivel. Er zijn vele Islam fundamentalisten die het reeds zo zien. Kan de wereld deze dreiging van vervreemding en vernietiging te boven komen?

 

   2: De aard van onze mondiale schizofrenie

Christenen zijn slimme politici: ze weten hoe genade te beoefenen met de materiële zonden tot op het punt van zelf beschuldigd worden van materialisme. De paus zou enkel maar een andere zakenman zijn repressief over zijn eigen moralistische manipulaties van de tijd en de mensen. De zonnegod J. aanbeden op de heidense zon-dag weekorde van Babylon geheiligd(?) door het ware solaire jaar en een geperfectioneerde schrikkelmethode, zou iedere relevantie worden ontzegd van kalenderen naar de andere lunaire weelde en het andere lunaire geluk van liefhebben en handhaven naar de feitelijke genade van de natuurlijke orde van God onze Schepper (met uitzondering van de lunisolaire datum van Pasen). Dit is hoe een maanmens de zotte zonmens van verdringen en ontkennen kan bezien. Hij tekent serieus bezwaren aan tegen de heiligheid en de ruggegraat van de andere helft van de wereld op deze manier. De Chistelijkheid reformeerde vanwege deze argumenten, zich ervan bewust in een intern conflict over wat de vrijheid van het aanbidden van J. zou zijn. Wat betreft de Islam was de hele personalistische aanpak fout. Voor hen, hoewel in de praktijk de maankalender alleen voor de ramadan wordt gerespecteerd, was J. uit de hemel nedergedaald vanwege de romeinse Maankalender die was verdrongen en ontkend in zijn goddelijke werkelijkheid van het respect voor de Schepping - de wil - van God, middels de Juliaanse reformatie 46 voor Christus die de oorspronkelijke romulus' romeinse maan kalender van de ene dag op de andere dag solair maakte. Met het verliezen van de greep op de maan had de verdeling van de juliaanse versie van onze kalender, met uitzondering van de datum van het nieuwe jaar, niet langer betrekking op de natuur, de wil van God. De verdeling van het jaar was een politieke ego-kwestie geworden zoals geïllustreerd door de benaming van de maanden naar de keizers (Juli en Augustus) op een zodanige manier dat alle rationaliteit van de hervorming onmiddellijk daarna over boord werd gegooid met het doorbreken van de 30/31-regelmaat van de solaire maand met de zogenaamde augustijnse reformatie ten tijde van J., hetgeen een travestie was van wat een kalenderhervorming zou moeten zijn en een inleiding vormde op de eigenlijke val van het romeinse rijk in 410 A.D.: de totale neergang van de oorspronkelijke romeinse orde van de tijd minder dan een eeuw nadat de juliaanse weekorde van Ides en Nones voor de burgerij werd afgeschaft.

Tijdbeheer is typisch iets dat de politiek verbindt met de religie. Het is wat politici en priesters gemeen hebben. De staat of de religie stelt de klok en de kalender in en de burgerbevolking heeft dat eenvoudigweg maar te respecteren en het gebod van orde na te volgen. Ter wille van de Nieuwe Wereldorde moeten we dit culturele basisprobleem van politiek/religieuze claims van ondemocratische en onwetenschappelijke 'pragmatische' geboden en (historisch gezien Romeinse, Napoleontische, Fascistische en Communistische) diktaturen van tijdbeheer onder ogen zien. Geanalyseerd naar zijn historische werkelijkheid kan het tijdprobleem worden teruggebracht tot de moeilijkheid van het hebben van zowel solaire jaren als een door de maan geînspireerde verdeling van maanden en maanfase-achtige weken om de wettelijke dagen van vruchtdragend handelen in te stellen. Zon en Maan vormen diskrete ritmische natuurlijke gebeurtenissen die elkaar niet bepalen. Dit geldt ook voor de sterrenhemel die een derde faktor is van diskrete regelmaat om rekening mee te houden, maar die echter niet het historische en culturele gewicht kent als de zon-maan tegenstelling (zie het boek Calendar van D.E.D.. voor een historisch overzicht). De realiteit zelf van diskrete natuurlijke gebeurtenissen vormt een uitdaging voor de wereldkultuur: voor praktische doeleinden hebben we een mondiaal respect voor de seizoenen nodig: de landbouw heeft dit soort van tijdrespect nodig met het plannen van het zaaien en het oogsten. Ook is veel van onze staatsorde ingesteld op de seizoenen: vakanties en dagen voor overheids- en commercieel handelen als het innen van belastingen of berekenen van statistieken en het houden van politieke debatten of verkopen van seizoensafhankelijke produkten. Dit zorgt ervoor dat een zonnekalender onmisbaar is: we hebben niet alleen een zonnejaar nodig, maar ook een verdeling van dat jaar in regelmatige seizoenen, maanden en weken.

 

2a: Bewustzijn

We zouden kunnen zeggen: wat is het verschil tussen een weekorde die tegen het zonnejaar ingaat zoals met de fasen van een maankalender of met de Babylonische weekorde die is ingesteld door de keizer C. in de vierde eeuw na Chr. (321), en een weekorde die een logische verdeling van het zonnejaar vormt zoals met de oude cakra-kalender gesuggereerd door de Hindoe-bijbel de Bhagavata Purâna (niet hetzelfde boek als de Bhâgavad Gîtâ dat ermee kan worden vergeleken als de bergrede van Heer J. )? Het is een kwestie van bewustzijn. Terwille van het bewustzijn moet men van een verschil weten. In het tijdsbewustzijn is dat het verschil tussen twee soorten van regelmaat of cyclische tijd. Zonder de keuze wordt men geleefd door het systeem en is men in consonantie niet werkelijk van beheersing of zich ervan bewust. Als een wereldburger heeft men in feite de keuze van het op de westerse manier contrasteren van de kultuur met de natuur waarbij men komt tot babylonische commercieel/religieus cultureel gefixeerde weken afgezet tegen een gregoriaanse verdeling van het zonnejaar in vaste data en maanden. Men kan ook in de oosterse stijl de natuurlijke maanfasen van een maankalender afzetten tegen de werkelijkheid en (een mogelijk andere) verdeling van het natuurlijke zonnejaar. Men kan dan van een kultureel en een natuurlijk tijdsbewustijn spreken op deze manier. Maar dit is niet wat we aantreffen in de huidige wereldkultuur aan het eind van het millennium. Wat we zien is maanmensen die vechten tegen zonmensen waarbij ze hun (claims van) bewustzijn verliezen, elkaar beschuldigend van de eenzijdigheid van hun eigen (sociale kontrole van) egopolitiek (personalistisch of niet). De maankalenders zijn gelijkgericht met ofwel de zon op een lunisolaire manier zoals met de Chinezen en met de Indiërs ingesteld op personalistische diktaten of gaan religieus [m.u.v. de solaire gebedstijden] in tegen alle zonnemanagement in een door M. geboden 'zuivere' maankalender [d.w.z. een 'maanjaar' van twaalf maanmaanden dat zomaar ergens begint niet gevalideerd zijnde aan een natuurlijk fenomeen] die in het geheel geen respect heeft voor de seizoenen en ontspoort in een fundamentalistisch moralistische diktatuur. Anderzijds gaan de zonnejongens voor de chaostheorie van vrijheid en bevrijding uit van vrij ondernemen en het verheerlijken van het individuele (of commerciële) ego in weerwil van naar het schijnt alle geloof en sociale samenhang en continentie, lijdend onder almaar stijgende misdaadcijfers, kulturele vervreemding en moreel verval. Waar de wereld in zijn geheel onder lijdt is de schizoïde toestand van psychologisch uitgeplitst zijn naar de extremen van consonantie met het eigen systeem.

Geestesziekte individueel of collectief kan worden herkend als een blokkeren van de vooruitgang. Als we vanuit ons eigenbelang uitlopen op valse trots en eer ter verdediging van onze culturele ego's, komen we in de problemen als we de wijsheid ontberen van een holistische geest die kan staan voor de gehele complexiteit van de culturele tegenstellingen. Voortuitgaand in zelfzucht of op basis van een eenzijdig subcultureel ego, zal men nooit de vrede en gelijkheid tussen de klassen bereiken van een positieve identificatie met je leeftijd en je roeping. Er is geen werkelijke wereldorde mogelijk als dit holistische respect van het relativeren van het ego naar het gebod van de ware vooruitgang in de wijsheid van de ziel niet is bereikt. Nimmer zal één enkel systeem de wereld overheersen behalve dan het systeem dat ten minste de dualiteit omvat van de - in dit geval - zon-maan oppositie van het cultuur-natuur bewustzijn waarmee aldus het reductionisme wordt afgezwakt dat inherent is aan de consonantie van ieder systeem. Tenslotte zal ook een dergelijke holistische non-repressieve cultuur naar de zon-maan dualiteit een derde relativering moeten vinden in de sterrenhemel. Maar het belangrijkste eerst. Ter wille van een realistisch begrip van wereldorde kan men niet ontsnappen aan de kwestie van het politieke en religieuze bepalen van de tijd.

Op dit moment - aan het einde van het millennium verkeert de wereld in een schizofrene staat: middels de media zijn we constant met onszelf in gesprek zonder werkelijk een goede beheersing te hebben over wat wordt weerspiegeld in die media. De cinema verkoopt volslagen nachtmerries. Populisme en commercie eist dat alles wordt onthuld en onze psychologieën zijn ingericht op niet-repressief zijn om een andere vloedgolf van het onderbewuste te voorkomen. Maar de schizofrene patiënt is altijd met zichzelf aan het vechten. Talloze oorlogen doen zich voor over de gehele planeet en er is geen collectief zelfvertrouwen vanuit enig zicht op een mogelijkheid er ooit uit te komen. We hebben zelfs een liefdesplaag genaamd Aids die onze minder deugdzame sexualiteit blokkeert (een blokkering die op zich ook een kenmerk van de schizofrenie is). Westerlingen klampen zich vast aan hun klimaat-afhankelijke weelde en proberen de noodzaak te vergeten van het delen op mondiaal nivo. Zoals een psychiater het zou zeggen: alleen als de patiënt een juiste discipline van leven wil accepteren van zich voeden, socialiseren en huishouden, kan zo'n persoon als genezen worden beschouwd van zijn vervreemding en interne strijd. Maar vanuit het individu bezien is ons wereldprobleem van praten tegen onszelf en vechten met onszelf tot op het punt dat niemand het meer begrijpt van hoe of wat, moeilijk te genezen anders dan door chemische dwangbuizen die (naar het schijnt) een leven lang moeten worden aangehouden aangezien er nimmer afdoende gezonde, vrij associërende sociale controle is in een samenleving die bewust vasthoudt aan menselijke waarden in het juiste respect voor dierlijke zwakheden en het grotere van de natuurlijke orde. Als individueel het probleem van de schizofrenie niet kan worden opgelost, zouden we dan deze slopende ziekte op mondiaal nivo wel kunnen oplossen? Kunnen we ermee ophouden een georganiseerde halucinatie erop na te houden met behulp van televisietoestellen, radio's en GSM-telefoons? Kunnen we alle oorlog in de wereld beëindigen en de welvaart delen met alle wereldburgers gelijkberechtigd wat betreft een eerlijk aandeel? Bestaat er enige kans op genezing vanuit onze modernistische vervreemdingen en misdaadcijfers en kunnen we het zelfvertrouwen en het sociale leven herstellen van een wijzer en rijper concept en werkelijkheid van een plaatselijke gemeenschap en een in cultuur gebrachte discipline?

 

3: De genezing

Met het oog op de zon en de maan en onze kulturen van personalistisch en impersonalistisch ego daaromtrent, moeten we zeggen dat het nogal een klus is om uit te voeren. Zoals gezegd moet het motief de wijsheid gelden: een juist zich herinneren van onze ervaringen in het verleden en dat zich gelijkrichtend naar schriftuurlijke waarheden en bevestigingen vanuit de gemeenschap. Met het verkeerde idee van vooruitgang langs de lijnen uitgezet door de liberale eigenbelangen alleen of eigengereide democratische egobelangen en de defensiestrategieën die erbij horen, kunnen we nimmer reiken tot een wereldorde van een gepaste menselijke gezondheid van geest en rechtspraak. We moeten de psychologie onder ogen zien van het natuurlijke en kultuurgebonden tijdbewustzijn: beide opties vormen culturele ego's die een holistische benadering moeten omarmen ten einde niet terug te vallen en te belanden in onrechtgeaarde handelingen of vormen van repressie en ontkenning over de eigen eenzijdigheid. Ten eerste zijn deze ego's op zichzelf niet verkeerd. Slechts één been is niet verkeerd t.o.v. een ander been of zelfs maar beter of slechter. Om te beginnen is de genezing zoals gezegd te vinden in de dualistische optie (zie ook het artikel Een Nieuw Dualisme) dat een gregoriaanse kalender voorschrijft met maanfasen als ook een maankalender [in de zin van ingericht naar de indeling van de maan] ingesteld op gregoriaanse data. En vervolgens moeten deze natuurlijke opties van de zon en de maan bewust tegen elkaar worden afgezet met de kulturele opties van de weekorde, solaire maanden en de standaard-timing. Natuurlijk is dit in eerste instantie een kwestie van persoonlijk respect voor de 'wil van God' zowel als uitgedrukt in de natuur als in de devotie van kulturele systemen daaromtrent. Wetenschappelijk houdt dit in dat men eenvoudig het uitgangspunt van de validiteit moet aanvaarden: waar hebben we het over en wat meten we nu eigenlijk?

 

3a: De Week

Als zodanig, vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt, loopt de babylonische weekorde van Constantijn het risico te worden afgeschaft door de wetenschappelijke logica. Ze kent geen wetenschappelijke bestaansgrond. Het feit dat het theologisch is voorgeschreven een rustdag te hebben na zes dagen van werken wil nog niets zeggen over hoe een dergelijk begrip van een enkele week zou moeten worden aangewend als een meeteenheid in een tijdsindeling (naar de maan en het zonnejaar). Met de sociale wetenschap der theologie kunnen we niet buiten een dergelijke meeteenheid, maar het is als met de atomaire meeteenheid die de lengte van een seconde uitdrukt in trillingen van een Cesium-atoom: de meeteenheid vereist nog steeds een vast meetpunt met een schaal om precies te weten wat men nu eigenlijk aan het meten is met de aldus gerealiseerde tijdsindeling. Als we Zondag zeggen b.v. op een kalender, moeten we voor haar naleving nog steeds een definitie hebben die niet afhankelijk is van een willekeurige autoriteit. We vragen het de paus niet, omdat de paus geen antwoord zal geven, daar de Heilige Schrift, d.w.z. de christelijke praktijk, eenvoudigweg niet zegt welke datum de zondag zou uitmaken (zij het dat de sabbat feitelijk behoort te beginnen op de negende van de maand - Lev.23: 32). Hij heeft nog maar pas genade opgebracht voor de heidense babylonische weekorde, na het romeinse afschaffen van de, van de maanfasen vervreemde, Nones en Ides van de gereformeerde Juliaans kalender. Noch kunnen we de dag van een maanfase uitroepen tot een nieuwe Zondag, aangezien dat helemaal niet een zevende dag zou vormen, onregelmatig als de maan is wat betreft een datum. Voor een wetenschappelijk respect voor de orde van een week hebben we twee opties: 1) De schriftuurlijke waarheid: bestaat er enig geschrift van religieus gewicht in de wereld dat verklaart welke datum met een natuurlijk fenomeen - een onafhankelijke variable dus - een zondag zou vormen? 2) De logica: vanuit de regels van de formele logica kan men proberen te komen tot een karige redenering terwille van een tijdsindeling die strookt met het zevendaagse begrip.

1: Er is schriftuurlijk bewijs van een verdeling van het jaar die leidt tot een tweewekelijkse periode van een (lunaire?) maand. De Bhagavata Purana, de 'Hindu-Bijbel', maakt melding van (canto 3 hoofdstuk 11) een zo genaamde paksah of panca dasa die behoort tot een vatsara, een jaar beschreven door de 'gang van de zon van noord naar zuid en terug'. Maar er is daarbij geen sprake van een zevendaagse week of een voorschrift een rustdag in acht te nemen: liever heeft men dat men iedere dag een offer brengt voor het altaar van God. Werken is aanbidden en waarom zou men daarmee moeten ophouden? De Bijbel als zodanig maakt deel uit van een voortgaande geschiedenis van zich verhouden tot God als het op de tijd aankomt. Van de Veda's hebben we de ware god van de zon (genaamd I of S., maar ook Heer K. legt een claim op het licht van de zon), ons in andere hoofdstukken zeggend dat we z0wel het zonnejaar moeten respecteren als de maan en de sterrenhemel als het zichbare deel van God (zie Bhagavad Gita). Met de verstrooide schriftuurlijke waarheden moeten we ons een volledige orde in elkaar knutselen: het jaar en de maand en haar verdeling in 12 en de 15-daagse halve maand ('fortnight') worden ontleend aan de Veda's. De week wordt ontleend aan de Heilige Schrift, de preciese duur ontlenen we aan astronomische tabellen. De diskrete gebeurtenissen van de maan zijn zoals het zich laat aanzien niet van de zelfde solaire indeling, maar holistisch bezien behoren ze overeenkomstig de antieke romulaanse kalender te voorzien in signaaldagen die aangeven wanneer er sprake zou zijn van legaal en commercieel vruchtdragend handelen. Aldus hebben we een weekorde voor 'solaire' doeleinden van ego-zaken (christelijke verjaardagen b.v.) en maanfasen van een 'legale en commerciële' opzet voor het instelllen van de werkdagen. Dit is een heel anderere kijk op de geschiedenis van de mensheid in verhouding tot de 'God van de Tijd'. Vanuit een niet-repressieve benadering zijn al deze argumenten van punt 1 van gelijke waarde. Het volgende punt no 2 van de formele logica zou de praktische vraag moeten beantwoorden op wat voor soort kalender onze geschiedenis feitelijk en holistisch is uitgekomen.

 

3b: Logica

Logisch willen we een systeem dat zo karig als mogelijk to the point is en niettemin nog van respect is voor de volledige complexiteit van natuurlijke discrete gebeurtenissen en culturele voorschriften en tradities. Zo een volledige kalender van orde bant zoals gezegd het onlogische en willekeurige uit. Dat is de reductie noodzakelijk om alle aanspraken te bevredigen zowel als het intelllect daaromtrent. Logisch dan heeft de heidense weekorde niet te klagen over een verlies van de 'dag van Thor'- de donderdag - of de dag van Wodan - de woensdag -. De christelijke Bijbel staat garant voor deze definitie van de week. Wat verandert is wat zich aandient met het concept van de 15-daagse halve maand: een extra weekdag vernoemd naar zijn oorsprong: Cakra (verwant aan chakra, de energieknopen), de vedische term voor de sterrenhemel (betekent wiel of schijf of tijdorde). Deze zogeheten 'Sisumara-Cakra', in feite de melkweg - wordt geacht als het zichtbare van de Heer van de Tijd (zie citaten). Op deze manier zou men iedere veertien dagen een extra 'zon'-dag hebben waarvoor geen specifieke handelingen schriftuurlijk ingesteld zijn en waarmee men de spirituele, filognostische (de kennis minnende) literatuur zou kunnen (moeten) bestuderen. Ingericht naar de zon zouden deze Cakra-zondagen uitlopen op een (Cakra) kalender van 48 weken van 7-8 dagen die zes (sterren-)dagen overlaat gelijkelijk over het jaar te verdelen overeenkomstig een andere verdeling in dezelfde Purana van het hebben van zes seizoenen. Op die manier zou men dan na iedere twee maanden vanaf de 22e dec (het begin van het astronomische en logische cakrajaar) een extra seizoensdag hebben behalve dan met het wegglaten van de midzomer seizoensdag hetgeen zal moeten gebeuren omdat men een zonnekalender en niet een sterrenkalender hanteert. Aldus de weekorde schrikkelend om een lunaire verdeling te hebben op een solaire kalender, hebben we 24 vijftiende dagen (FD's) en vijf seizoensdagen (SD's) naast 48 werkweken van zes werkdagen ieder met 48 normale zondagen zoals we gewend waren met de oude gregoriaans/babylonische verdeling van weken (zie tabel). Een dergelijke vernieuwde gregoriaans/vedische logische en astronomisch gefundeerde jaarindeling zou beantwoorden aan alle vereisten van de logica en de theologie die we kennen. De volledige kalender van orde aldus zou bestaan uit een gregoriaanse aanduiding van data en het zonnejaar, waarmee onze duizenden jaren oude geschiedenis van kalenderen is gerespekteerd. Ten tweede zou de kalender dan een nieuwe weekorde krijgen met het afschaffen van de babylonisch heidense optie van niet gelijkgerichte, niet geschrikkelde lineaire weken die van dan af aan verschillend wordt gerespecteerd middels de Cakraverdeling in 48 weken, daarbij iedere weekdag een eigen datum toekennend (andere hervormingen van het fixeren van data op weekdagen kunnen als willekeurig worden beschouwd omdat ze niet zijn gebaseerd op een andere logica dan de pragmatische). Zo zou men dus minder zondagen hebben dan oorspronkelijk en op deze sociale-orde-ego-dagen zou het dan legaal zijn (zie voetnoot *) om te werken onder voorwaarde dat het het sociale ego dient van vrije associatie en sociale controle. Dit houdt in dat de hele kultuur van het afstand houden met de media een rustdag zou krijgen op die zondagen. Die dagen zijn bedoeld voor vrij socialiseren en het herstel van sociale kontakten in de publieke sfeer om de verbondenheid van de gemeenschap te bevestigen, of men er nu voor werkt of niet. Op de avonden van die zondagen zou men geen televisie moeten kijken, geen aandacht moeten besteden aan internet of de radio of er telefonades op na moeten houden. Aldus kunnen de problemen van de sociale vervreemding met de moderne media naar behoren aangepakt worden. Ten derde zal die kalender nog steeds de dagen handhaven van het sluiten van winkels en kantoren en het individueel afzien van vruchtdragende handelingen met de fasen van de maan die eenvoudig reeds zijn aangegeven op iedere gregoriaanse kalender wereldwijd. Die dagen lenen zich uitstekend voor de bezinning, voor religieuze erediensten en voor de studie van de (lunaire) kulturele fixaties. Aldus wordt het respect gehonoreerd voor zowel de (tot dan nog) wettelijke tradities, de religieuze tradities van zon- en maanrespekt zowel als de heidense tradities van de naamgeving van de weekdagen in een volledig begrip van orde (voor een feitelijke kijk erop ga naar tabellen)

 

  4: Praktische toepassing

Deze kalender die zoveel bekende trekjes heeft als het hebben van gregoriaanse data met hetzelfde gregoriaanse jaar met andere minder religieuze solaire sociale zondagen en meer religieuze/contemplatieve maan-studiedagen naar de maanfasen van legaal afzien van betaalde arbeid en gelijke (maar minder) weken met de zelfde heidense namen voor de dagen, biedt een volledig vernieuwde en historische correcte visie van de gehele wereldorde die zich verhoudt tot God in de vorm van de tijd. Het lijkt erop dat het een ideale oplossing is ware het niet dat vier weken uitlichten uit de indeling van het zonnejaar het werktempo doet afnemen tot een meer stress-arm nivo zodat men er een negatief psychologisch of economisch effect van zou kunnen verwachten. Maar dat is een illusie. De volledige kalender van orde biedt weliswaar een lager tempo van werken maar in werkelijkheid niet minder vrije dagen. Tegen 235 werkdagen op de oude gregoriaanse kalender afgeleid van 52 werkweken van 5 werkdagen en 25 vakantiedagen, zou men dan 237 werkdagen hebben verdeeld over 48 werkweken van zes werkdagen elk en 25 vakantiedagen in het jaar 2753 AUC (met inbegrip van 48 soms samenvallende vrije signaaldagen naar de maan). De twee werkdagen extra worden dan gecompenseerd door een handiger gebruik van vakantiedagen. In het jaar 2000 b.v. hoeft men slechts tien vakantiedagen op te nemen om 19 dagen achtereen weg te kunnen blijven. Aldus biedt deze kalender niet aleen een meer relaxed tempo met minder (maar één werkdag langere) weken maar biedt ze ook makkelijker vakanties door een beter economisch gebruik ervan. Omdat men ook werk kan verrichten op Cakra-dagen kunnen de hoeveelheid uren die men per dag werkt economisch terug worden gebracht tot een beter uitgebalanceerde 6 uren per dag in plaats van de gebruikelijke 8 uren per dag. Op die manier zou de praktische toepassing geen ernstige economische effecten geven en zelfs een verbetering kunnen opleveren, vanwege een mogelijk geringer ziekteverzuim met een meer verstandige indeling als deze. Politiek echter kan dit syteem niet worden opgelegd, alleen subkultureel kan dit door individuen en individuele ondernemingen worden uitgeprobeerd. Alleen nadat een aanvaardbare meerderheid van de mensen deze volledige kalender van orde in de praktijk heeft gebracht en er de voordelen van een grote sociale cohesie en betere temporele dualistische en modiale interculturele logica van geniet, kan de regering proberen dat te representeren en formeel [voor zichzelf] in te stellen. Men moet niet vergeten waar de heilige Schrift tegen waarschuwt dat tijdopleggingen een kenmerk van het beest vormen in religieuze zin en een inbreuk vormen op de privélevens van mensen in legale zin en een breuk met de volwassen optie van zelfbeschikking inhouden in psychologisch opzicht. (zie citaten). In die zin is alles wat de politiek kan doen om mee te beginnen het liberaliseren, dereguleren en afschaffen van alle wettelijke tijdregelingen, aldus een appèl doend op de individuele verantwoordelijkheid van de volwassen burger. Ook moet niet vergeten worden dat het enkel veranderen van de kalender wel eens niet toereikend zou kunnen zijn om te motiveren tot en bekrachtigen van een individueel alternatief tijdbewustzijn, daar zonder gebruik te maken van een gelijksoortige hervorming van het klokkentijdbeheer, niet het gehele systeem van konditionering naar de eenzijdig schizoide confliktbeladen oorlogszucht is overwonnen (daarom wordt er bij de tabellen van de volledige kalender van orde de vereffening van de tijd geboden die nodig is om een referentie-klok op de zon in te stellen).

R.M.                          

Voetnoot *: 'legale zondagen' gaat hier uit van de huidige wettelijke tijdregelingen. Een integere regering echter houdt er indachtig het bijbelse verbod op tijdmanipulaties geen wettelijke tijdregeling meer op na, maar laat de regeling van de tijd over aan de religie en de individuele bedrijfs- of bestuurskultuur.

 

Voor referentie-links surf naar de tijd-directory van de Linking Bibliotheek; de polititieke afdeling; en lees andere artikelen op deze site of trek de inhoud van de basispagina's van de Orde van de Tijd na.

Zoek naar de personen en onderwerpen opgelinkt in dit artikel met de encyclopedie pagina.

- Bericht n.a.v. de ramp in New York.

- Europeese volkslied.

- Vadertje tijd of de Analytische Conclusie. Een rapport uit1991 aan P. Vroon, Professor in de Experimentele Psychology, over het tijdsysteem. Dit rapport vormde de basis voor het boek 'De Spiegel van de Tijd' en het bouwen van deze website.

- Zie voor een politiek inhoudelijk meer integrale benadering van de wereldorde die we met deze kennis voor ogen hebben: 'Een Kleine Filosofie van de Vereniging'.

 

©2003 De Orde van de Tijd: geen publicatie elders zonder toestemming.