musicbutton

 

 

 

Tabel 3: De fasen van de maan

 

 

De data die deze z.g.KNIN-tabel hieronder laat zien vormen de signaaldagen naar de oude romeinse maankalender van de hierboven vermelde revisie.

 

K: Kalends, de dag van de nieuwe maan
N: Nones de dag van het eerste (en laatste ) kwartier
I: De dag van de volle maan.

Deze kalenderbenaming van de werkelijkheid van de maan had oorspronkelijk niet zo'n keurige verdeling in maan'weken' aangeduid door de Kalends, Ides en Nones , zoals weergegeven in deze astronomische tabel. De nones van het tweede kwartier werden er in deze revisie aan toegevoegd om overeen te stemmen met de weekorde zoals we die kennen van de gregoriaanse kalender en om in overeenstemming te zijn met de feitelijke astronomische gegevens van de maanfasen. De oorspronkelijke benaming van deze kalender als 'fasti' was uit op het vormen van dagen waarop het niet 'fas' of 'nefasti ' was om zoals gezegd legale en commerciŽle zaken af te handelen. Ze vormden de vroege romeinse voorloper van onze huidige zondagen waarop we gewoonlijk geen kantooruren hebben of winkels open doen (en dit staat nog steeds onder legale kontrole). Daarom kan men deze maanfasen op de kalender instellen om te kunnen komen tot een alternatief voor de christelijke zondagen dat meer getrouw het origineel is van het (ongecorrumpeerd wetenschappelijke en natuurlijke) romeinse begrip van sociale - en religieuze- orde.

 


Japanse prent genaamd de Maanzieke Monnik of het Domme Staren naar de Maan.
Kitagawa Oetamaro houtsnede 1798

Zoals gezegd: oorspronkelijk was de romeinse orde veel complexer dan dat. De dagen die legaal waren waren niet dezelfde als gesuggereerd door de streng gerationaliseerde revisie hieronder. Vanwege de willekeur van de politieke/religieuze manipulatie in de onwetenschappelijke interkalendering viel het romeinse rijk af van zijn oorspronkelijke maanorde met de juliaanse hervorming van 45 v.Chr. die de maanorde op het zonnejaar fixeerde: Ides en Nones hielden niet langer meer trouw in aan de maanmaand. Ze hadden op zich niet langer een wetenschappelijke basis in astronomische observatie anders dan enige gelijkenis qua ritme en het feitelijke zonnejaar. In de vroegere zowel als de latere dagen van Rome waren de politici priesters van de orde en werden de priesters politici. De scheiding tussen religie en politiek is in feite een illusie als men uit is op het instellen van een klok of kalender naar 'de orde van God' die feitelijk dan bestaat uit diskrete natuurlijke ritmen die een uniform-reduktionistisch systeem weerstaan zoals we dat hadden in de twintigste eeuw. Moderne politici van de tijd vormen als zodanig slechts een ander soort van religie of reduktionistische legale moraliteit die de tijd instelt (een televisie-religie). Als we het tijdsysteem niet een werkelijkheid noemen die God (en Zijn natuurlijke tijd) respekteert zorgt dat er nog niet voor dat mensen de tijd zuiver politiek respekteren alsof dat de standaard der rationaliteit zou zijn. In feite draagt het bij tot een psychologie ervan die in konstante twijfel verkeert over de referentie waarmee sommigen ernstig ontsporen in private zelfverzonnen religies die worden herkend als vormen van neurose en nog erger. (De psychoanalyse spreek van moderne dwangneurosen als een 'privť-religie'). Het is interessant zich af te vragen wat feitelijk ketterij zou zijn in het instellen van de tijd. Men zou kunnen speculeren dat iedere tijdverdeling die afwijkt van natuurlijke meetpunten (zoals maanfasen) en door de natuur gegeven getallen(zoals het hebben van tenminste twaalf maanden in een zonnejaar) ketterijen van ijking en verdeling zouden kunnen worden genoemd. Anderzijds zijn we geÔnspireerd iedere afwijkende instelling van de klok en kalender te repekteren als een manier om God te respekteren, op die manier komend tot een meer verlichtte nieuwe dualiteit van tijdrespekt. (zie een nieuwe dualiteit bij De Orde van de Tijd: Politiek)

Daarom stelt de Orde van de Tijd hier de eerder genoemde volledige Kalender van Orde voor die deze natuurlijke getallen biedt (in bewerkingen van het getal twaalf gefixeerd op astronomische gegevens) alsmede hun verdeling in verhouding tot een mogelijk ketterse 'gregoriaanse' verdeling van (in feite) commerciŽle weken op de gregoriaanse kalender (die tenzij gecorrigeerd voor de z.g. 'centurion'-regel van schrikkelen nog steeds 1 dag in een 2.500 jarige periode afwijkt).


Een van de regelmatige verschijningen van de oogstfeesten
in Japan zijn de afbeeldingen van de haas met de stamper in de maan..

Het oude idee van onregelmatige maanweken op maanfase-dagen (een maanmaand duurt ongeveer 29.5 dag ) werd in feite afgeschaft door het zelfde romeinse bestuur dat de christenen tegen verdere romeinse en heidense vervolging beschermde: de kalender reformatie van Constantijn in de vierde eeuw (325) n.Chr. schafte definitief het oude romeinse - naar de maanorde- geperverteerde systeem af en verving het door het commerciŽle marktritme van zeven dagen (voorheen ook acht en tien dagen) in opeenvolging die van tijdbeheer en kalenders meer een mystieke ervaring geÔnspireerd op het getal zeven maakten dan een gepast respekt voor enige natuurlijke orde (in kloosters werd nog steeds de oude' gereformeerde' fasti-orde van voor Constantijn gerespekteerd gedurende de gehele middeleeuwen). Het lineaire tijdsbegrip nam het de dien tijde over van het cyclische en in feite hebben we vanaf die tijd steeds een evenwicht van een religieus en commercieel respekt op onnatuurlijke weken door weekdagen van werken en weekends van bidden en ceremonieel vertoon. Naar het spirituele belang van het individueel en collectief welzijn zijn noch de formaliteiten van rituelen, noch commerciŽle aktiviteit op zich de bedoeling. Welke commercie of religie kan de wereld verenigen? Die dualiteit dient niet langer als noodzakelijk geacht te worden. Daarom bieden we hier, in kontrast met het religieus/commercieel tijdbewustzijn van onnatuurlijke weken, de authentieke klassieke autoriteit van de natuurlijke verdeling van de maan door zijn fasen welke zo duidelijk het tijdbewustzijn bepaald in relatie tot de basis Orde van de Zon bekend van de gereformeerde romeinen van 45 v.Chr. - 321 n. Chr. en de oude vedische kultuur zoals we die kennen van de geschriften.

 A.D. 2022 / 2775 A.U.C.

Alle tijden zijn in Universele Tijd UTC (Greenwich Wereldtijd gecorrigeerd)


N.B. De maanfase voor  17 januari GMT
valt voor Nederland  18 januari
.

A.D. 2023 / 2776 A.U.C.

Alle tijden zijn in Universele Tijd UTC (Greenwich Wereldtijd gecorrigeerd)


 

Bron: Phases of the Moon 2001-2100

Lunaties van voorgaande jaren


Lunatie: de periode van een synodische cyclus van de maan,
of de tijd vanaf de Nieuwe Maan tot de volgende, variŽren in lengte op verschillende tijden van rond de
29-1/4 tot 29-5/6 dagen. De gemiddelde lengte is 29 dagen, 12 uur, 44 minuten en 2.9 seconden.
Lunatienummer: het Brown Lunatienummer, die lunatie nummer 1 definieert als beginnende de
eerste nieuwe maan van 1923 (dit vond plaats op ongeveer 02:41 UTC, 17 Januari, 1923).  
Romeinse maand: De oude romeinse kalender van voor de Juliaanse hervorming begon op de nieuwe maan van maart.
De nieuwe romeinse kalender van de Juliaanse hervorming begon  45 voor Chr op de eerste Januari.

Naar de Volledige Kalender van Orde           
om dit schema geÔntegreerd te zien.             

 

 

Links:

De Galactische Orde
De Orde van de Zon
Uitleg over de vereffening van de tijd
Lunar Outreach Services

Artikelen:

Wikipedia: Julian calendar
Wikipedia: Roman calendar
Sun, Moon and the New World Order
Why the year 2000 should be counted as 2753
The Roman Calendar: site die alle info geeft over het oude systeem en zijn hervorming.
Linking Library: tijd-directory.

Homepage van de auteurvan het boek 'Calendar' (ook in het Nederlands vertaald).
             Hij bied een tijdslijn van de geschiedenis van onze kalenderr
genaamd de 'calendar index'

 

 

 

           


©2001 De Orde van de Tijd