musicbutton

 

 

  De Droom | Werkeloosheid? Propaganda! | De Geboorte van de Tijd | De Leugen en de Val | Een Valse Vereniging

 

De Leugen en de Val

Over fatsoen, respect en de val van het Christendom.

Door R.P.B.A.

 

Met de geboorte van de tijd kreeg alles een begin, maar was er ook meteen een einde geboren. Wat beginnen kan eindigt vroeg of laat ook weer. En nu is het Christendom ten val gekomen. Even ontwaken uit mijn kosmische gesluimer. Nu de nuchtere actuele werkelijkheid. Het Christendom bestaat niet eens meer, realiseer ik me pijnlijk. Heb ik te lang zitten peinzen? Ik kan plotseling niet langer de kerkelijke Christelijkheid zien als respectabel, echt en bestaand. En daarmee is ook het Koninkrijk der Nederlanden nu een illusie. Ik schaam me namelijk dood voor de dievenbende die de nederlandse maatschappij blijkt te zijn...

Gisteren kreeg ik de nieuwe berekening voor de ziektenkostenpremie van de verzekering thuis. Op de dag van het respect notabene ingesteld door de J.P. B. onze premier die een crimineel blijkt te zijn. Het is een wrede opzet voor een bijstandsgerechtigde als ik. Ik werk me te pletter voor God als vrijwilliger met mijn supergemotiveerde en door een kwart miljoen bezoekers per maand bezochte websites, en dat komt, zo blijkt nu, de propagandamachine van het materialisme niet goed uit. Blijkbaar ben ik een dissident die moet worden doodgepest en uitgehongerd, een Tokkie-uitkeringsjood die niet alleen van zijn bestaanszekerheid moet worden beroofd, maar ook van zijn zelfrespect. Ik kan er haast niet over uit en in mijn verontwaardiging buitelen mijn gedachten over elkaar heen. Ik moet tot rust komen en mijn gedachten ordenen. Het Christendom dood? Het Koninkrijk een leugen? Doodpesten, uithongeren...hoezo? We hebben toch respect voor elkaar... Hoe kan dat nou? Ben ik hysterisch en gek? Neen, toch niet, de regering blijkt, zo zie ik zwart op wit voor me, een bende dieven en sociopaten die met een theater van slecht karakter en theologische wansmaak de mensen bestelen terwijl ze staan te zwammen over waarden, respect en fatsoen tot je er misselijk van wordt. Ik bedank Thomas en van Luyn van gisteren op tv bij de Wereld Draait Door. De crimineel J.P. B. was er met zijn trotse plank-voor-de-kop 'ik ben de leider' verschijning en voelde zich uiteraard zeer vereerd. Wat een verdienste, een dag van het respect; wat ben ik toch populair en al die filmpjes van lachend iedereen de hand schudden en voor klaslokalen vol kinderen praten over hoe slecht het is om dronken te zijn. Dronken van de macht of het geld? Neen van de alcohol natuurlijk! Dat is slecht. Goed dan maar, meneer trots aanwezig en Thomas en van Luyn hadden een liedje gecomponeerd ter ere van de dag van het respect ingesteld door J.P. B. , de crimineel, de dief die bijstanders en AOW-ers het laatste beetje spaargeld uit de zak klopt of gewoon met deurwaarders bedreigt omdat ze geen volledige dekking meer voor hun tandheelkundige zorg kunnen krijgen zodat oma driehonderd euro van d'r AOW-tje mag betalen omdat de verzekering ze niet accepteert voor een volledige vergoeding etc. etc. Goed, een liedje voor de 'held' die dat allemaal zo fijntjes voor de vrijheid en vreugd van het kapitaal had geregeld. En dat op de heugelijke dag van 15 november. De dag van het respect voor... J.P. de crimineel natuurlijk. Nou natuurlijk zag iedere burger het wel aankomen dat J.P. publiekelijk voor gek zou worden gezet. Natuurlijk, we zijn niet allemaal gestoord met een plank voor onze kop van een kilometer. J.P. dacht, 'ze gaan nu een lied zingen voor mij'. Dat dacht ie en Thomas en van Luyn deden dat zo voorkomen. Opeens echter begonnen ze in plaats daarvan voor de gastheer Mathijs een liedje te kwelen; dat ie zulk mooi haar had en zo'n held was met zijn programma, gewoon ongein dus en J.P. had er niks mee te maken. Hij lachen natuurlijk, want ja over studentengrappen moet je lachen. Met zo'n plank voor je criminele krentenbroodkop kan je daar ook wel om lachen natuurlijk. Hij wordt immers wel miljonair met zijn gebeitelde carrière; want wie het kapitaal redt wordt erdoor gered en komt in de hemel der gouden commissariaten. Kassa, gaat u maar naast de miljonair de heer Kok zitten die zich ook vet en ongelukkig zit te vreten aan het 'relativeren van het kapitalisme' en God mag weten wat voor leugens van de begeerte nog meer.
   Maar goed we weten nu wel dat J.P. een crimineel is die het land verraden heeft voor zijn eigen financiële toekomst. Zijn eigen salarisverhoging van twintig procent - of hoeveel was het ookal weer, iets belachelijks en onnodigs, bovenop een reeds onbehoorlijk hoog inkomen, staat vast, net als de even grote verlaging van het inkomen van zo'n twintig procent van de bijstandsgerechtigde en de aow-er die de euro een gulden waard zag worden, terwijl er toch echt veel minder euro's verstrekt worden dan guldens tegenwoordig. Eind negentiger jaren was het fatsoenlijk een uitkeringsgerechtigde 1185,- gulden te geven en dan bij te springen bij onbetaalbare tandartsrekeningen en andere onverwachte vormen van financiële ellende. Dat was fatsoen. Toen. En nu is het fatsoenlijk om ze 800 euro te geven, ze dan op hun knieën naar de belastingdienst te sturen om 500 euro gemeentebelastingen te gaan terugvragen naast de neerbuigend overhandigde huur- en verzekeringscompensatie, de compensatieregelingen voor onbetaalbare rekeningen - onverwacht - in de prullenbak te gooien en de mensen gek te maken met eigen risico-regelingen waarbij ze mogen kiezen tussen twintig euro per maand meer (even boodschappen doen met de bijstand) maar dan 500 euro moeten ophoesten als ze je doorsturen voor een foto naar het ziekenhuis of anders slechts 150 euro verplicht eigen risico ophoesten (moet je sparen!) voor een boodschappenkarretje minder per maand, terwijl je al naar de voedselbank moet. Met een maximaal vrijwillig risico wil mijn verzekering nu 98.57 euro per maand, zonder vrijwillig eigen risico - het kan niet anders met een uitkering - moet je 119,40 euro bloeden voor ze. Volledige tandheelkundige vergoeding was goed geregeld hadden ze beloofd voor nog weer eens twintig euro in de maand extra - zou dan moeten met een uitkering - maar is niet toegestaan voor mensen die al eens een kroon, een wortelkanaal of een extractie hebben gehad. Jammer dan. De commercie verdient anders niks aan je, dus dan helpen ze je niet. Het is geen sociale instelling en met Christelijkheid heeft dat niks te maken. Betalen jij, zo niet sturen we een deurwaarder. Zo zijn ze ongeacht de persoon. De regering vindt dat gezonde concurrentie, maar heeft met deze verwaarlozing gewoon de integriteit van de zorg vernietigd en het vertrouwen van de mensen erbij, een vertrouwen dat ooit Godsvertrouwen mocht heten.
    Maar de derde rang van de vrije onderneming kan je geen sociale verantwoordelijkheid geven. Dat deed de crimineel J.P. dus wel samen met de dief G. Z. (nu warmpjes in het bankwezen ontvangen). Dat is dan respect en fatsoen onder leiding van de crimineel J.P. B. de premier. Arme mensen bestelen en er trots op zijn! De man is een sociopaat dus en moet psychiatrisch worden behandeld voor de plank voor zijn kop en zijn verkrampte apengrijns. De chirurgen betwijfelen of dat wel chirurgisch of chemisch kan worden behandeld. Meestal eindigen ze in een TBR-kliniek dat soort dieven en bedriegers van de gemeenschap als het bewijs is geleverd dat ze honderden en duizenden mensen in de ellende gestort hebben en in hun maatschappelijke voortbestaan rechtstreeks een bedreiging vormen voor de medemens. Dat zijn nou eenmaal de psychiatrische normen. Bedreig je mensen en belazer je ze, dan is men een gek van de soci0patische dan wel psychopatische soort. Basta. Dat zijn de feiten.
    Het feit dat een land als Nederland met een dermate corrupte persoonlijkheid als J.P. B. goede sier wil maken in binnenland en het buitenland verlaagt definitief het volk van dit handelsgebied tot het niveau van een baatzuchtige dievenbende en mag zo beslist geen koninkrijk meer heten. Adel is geld en deugd gecombineerd, koningin moeder zorgt eerlijk en gestreng voor al haar kinderen. Maar nu is deze zelfde koningin een simpel lichtend voorbeeld van kapitalistische uitbuiting en arrogantie. Nederland is niet christelijk meer en ook geen koninkrijk meer, het is een grote leugen geworden en alle onzin die die aap van een premier voor zijn rekening neemt is niks dan PROPAGANDA. De uitkeringsgerechtigde is de Jood en hij is Hitler de tweede van het vierde duitse, europese machtig en rijk zijn. Zoals de Jood door de Hitlerpropaganda werd afgeschilderd als een gierige demon die de economie ruïneerde, wordt nu de bijstandsgerechtigde, vrijwillige werker afgeschilderd als een Tokkie die geen zelfrespect heeft, alleen maar kan schreeuwen, zich misdragen en alcohol drinken en nog een lui stuk vreten ook is die niet wil werken. Allemaal propaganda van misselijk & co, de leugen die dus niet regeert, maar slechts doet alsof. Geen Christelijkheid, geen Koninkrijk. Afgelopen. Het doek is gevallen, de feiten zijn de feiten. De armen bestolen en de eer verkocht aan de duivel. Alles voor het geld verraden en nu maar doen alsof het allemaal prachtig is geregeld. Er is minder werkeloosheid, er is meer welvaart. Men zegt niet er is minder vrijwillige arbeid en meer economische ongelijkheid. Men spreekt bewust niet de waarheid, maar presenteert alleen de illusie van het respect voor de eigen misdaad van het fatsoenlijk behandelen van de eigen leugen. Misselijk, ziek en karakterloos. Er zijn geen andere woorden voor. Dat is nu de waardeloze waarheid van een gevallen natie als Nederland anno 2007.
    Maar wat erg klink dat toch allemaal. Hoe zielig en verongelijkt! Is dat niet gewoon een beetje illusie, er is immers toch welvaart, werk zat en geld om in te zwemmen als je dat wilt? Zijn we geen Christenen dan? Waarom is er dan nog huursubsidie en een bijstandsuitkering? Dat is toch christelijk mededogen? Sorry, maar dat is niet waar. Het is puur en enkel de baatzuchtige berekening van een rechtstaat die zich verplicht voelt i.v.m. de mensenrechten en de gedragswetenschap om mensen die zich willen gedragen en willen meedoen aan zich te binden en aan te moedigen om ook een gezonde kapitalist te zijn zonder een hart en geweten. Natuurlijk mag je meedoen als je wilt opklimmen uit het schimmige bereik van het vrijwilligerswerk waar de samenleving geen greep op kan krijgen. Van de socialisten mag je zelfs God verloochenen in het openbaar en de religie afschilderen als een kinderlijke fantasie van een stelletje hypocriete leugenaars. Ja hoor, dat mag, maar in het geld geloven is wel verplicht dan. Ook dan. Het kapitaal moet op de eerste plaats gediend worden anders ben je geen socialist... hallo, is die psychiater er nog? Hier zit ook nog een stelletje gekken die van voren niet weten wat ze van achteren beweren! Materialisme is de weg van de vrijheid en de zelfverwerkelijking? Neen natuurlijk niet, je bent niet vrijer als je een betaalde baan aanneemt, het verdiende geld is een compensatie voor de vrijheid die je moet inleveren, dat weet je heel goed. Je wordt gewoon een loonslaaf van de duivel, en jouw ziel is zijn eigendom. Nu kan hij je manipuleren en je verder verplichten en compromitteren met leuke financiële regelingen die je afhankelijkheid alleen nog maar versterken. Hebt u ook al een zelfstandig inkomen? Kan u ook al voor uzelf zorgen? Kom dan bij de duivel in dienst! Loochen de ware Christus en aanbidt de Mammon!! Dat menen we toch niet? Geld als de enige werkelijkheid en je enige meester? En alles verder een illusie? Is dat dan de botte socialistische waarheid? Nee dank u, ook aan die waarheid hebben we de schijt. Geen hypocriete Christen, noch een atheïstische socialist met zijn hekel aan de religie kan de waarheid claimen. Het zijn allemaal de leugens en illusies van de cultuurneurose. De waarheid is dat er geen wezenlijk respect is, dat er een werkelijke hekel bestaat aan iedere vorm van geestelijke autoriteit, dat er sprake is van een eeuwige politieke machtsstrijd van doortrapte, sociopatische carrièrejagers die elkaar het balletje toespelen. Genadeloos en gewetenloos propaganda makend om hun misstanden te verhullen en de aandacht af te leiden in de richting van het oorlogsfront, het gokhuis en de beursspeculatie.
    Hoe kan het zo zijn dat dit land zonder God en geweten toch nog zo redelijk op orde lijkt dan? Ja dat is een Godswonder van genade en inderdaad verbazingwekkend. De mad scientist die laatst voor het Journaal beweerde dat global warming een leugen is, dat de boel juist aan het afkoelen is - klopt met de z.g. pan-evaporatie - en dat we op basis van de zonne-activiteit kunnen verwachten dat Nederland een Superstorm tegemoet kan zien komende 25-29 november 2007, kon wel eens gelijk hebben. Als dit godvergeten stelletje zogenaamd christelijke leugenaars hun eigen deugd hebben afgezworen en geen boetvaardigheid meer aan de dag willen leggen om eerlijk met elkaar te kunnen zijn en elkaar gewoon te eten geven en te verzorgen in geval van ziekte, ouderdom en roeping tot vrijwillige arbeid (in God's dienst = godsdienst zoals het moet), dan moet die boete vanzelf een opgelegde zijn. Die deskundige, een Engelsman genaamd Piers Corbyn, had gelijk. De wet van God luidt: boete is het eerste woord dat de schepper zich van God realiseerde toen de vader op de lotus mediteerde. Boete is er, of vrijwillig, of opgelegd. Boete is een feit van de schepping hoe dan ook, zoals er een winter na een zomer is. Zo moet er een dag van God zijn nadat men het kapitaal heeft gediend. En zo ook moet er een leefbare uitkering zijn voor iemand die de hele dag 'vrijwillig moet werken' bij lotsschikking (ervoor kiezen mag immers niet) of uit ouderdom (ook daar kan je niet voor of tegen kiezen). Zoals er iemand is die de hele dag voor het geld werkt moet er ook iemand zijn die dan het vrijwilligerswerk maar de hele dag doet, dat is onvermijdelijk. Het zou bij de wet verplicht evenredig moeten worden verdeeld en beloond, maar dat kan niet. Het lot laat zich bij de wet niet dwingen. Mensen mogen zo hard werken als ze willen, ook voor het geld en daar dan net zo hard de gevolgen van inzien. Het brengen van offers moet de regering afdwingen. Daar hebben, of hadden we dan, een regering voor. Het werk moet worden gedaan, de boete moet worden gedaan. De boete van het afzien van een salaris voor je arbeid is een maatschappelijk feit; net zo goed als een extra hoeveelheid geld krijgen boven de beloning van je dagelijks brood en je onderdak voor je trouwe dienst en goede medemenselijke wil.

Maar waar is Christus nu in dit alles gebleven? We zijn een samenleving van berekenende gevers die slechts geven uit baatzucht zo blijkt. Voor wat hoort wat, quid pro quo. Een uitkering krijg je pas als je hem niet wil, en niet als je 'ervan wilt profiteren'. Het is belachelijk... dan moet ik maar meer geld willen dan nodig is en daarin slagen door niet het goede doel te dienen is dan niet profiteren? Ga nou gauw! Laat je nakijken, je spoort niet goed. Dat is niet Christelijk, dat is geen belangeloze naastenliefde, dat is mensen de tanden uit de bek slaan omdat ze het geld niet kunnen betalen om hun tanden te behouden. Dat is bestuurlijk gesproken afschuiven naar het bedrijfsleven wat een regeringsverantwoordelijkheid is, een verantwoordelijkheid die is verankerd in de mensenrechten. Dat is niks anders dan een slecht karakter hebben met zijn allen. Niemand kan voor de gezondheidszorg betalen zogenaamd. Het is natuurlijk ook iets onbetaalbaars de gezondheid. Zo niet dan bewijst de arts dat wel met zijn eigen miljonairs-ambities. Ik zie hem nog voor me die plastisch chirurg uit Amerika die dat zo zei in een documentaire laatst voor tv. En natuurlijk kan je uitkeringsgerechtigden niet laten opdraaien voor je eigen volgevreten welvaartsziekten. Natuurlijk niet. Maar het gebeurt dus wel. Neen, we zijn niet christelijk en hebben geen koninkrijk meer. De ambtenaar van de sociale dienst zei het zelf nog. De overheid is schizofreen, de uitvoerders van de wet loochenen de deugd van de wetgevers. Anders worden ze zelf gek.
    Laten we eerlijk zijn. We moeten niet vergeten: het kon altijd wel op de goede manier en het is ook zo geweest. De gezondheidszorg was goed geregeld tot eind negentiger jaren. Dit is niet Amerika. We weten wat we kunnen, hoe het kan en deden het ook op veel punten beter dan nu. We worstelen ons niet omhoog hier uit het Wilde Westen van vechtende egoïsten om toch maar een goede gezondheidszorg te hebben zoals ze nu in Amerika in de verkiezingen beweren. Zo zijn wij Europeanen niet. Wij worstelen met de last van de democratie die een slecht karakter kweekt, die steeds weer neigt tot een meerderheid van onwetenden die de makkelijkste weg kiezen.
De democratie in deze vorm kan zo niet langer voortbestaan. Dàt is de europese werkelijkheid. Dat zielige naar beneden trappen in pure zelfzucht en arrogantie, in jaloezie en begeerte is dus niet menselijk meer te noemen, het is een animalistisch zwaktebod. Men zit opgesloten in zijn eigen zwakheid. Het is een systeem dat niet wil deugen, een systeem genaamd de standaardtijd, dat door Hitler is ingesteld en nu met dezelfde moraal van "arbeid maakt vrij" de mensen tegen beter weten in met slavencontracten financieel kortgehouden in woonkazernes wil opsluiten zonder een stukje eigen tuin of welke vrijheid dan ook. De terreur van het materialisme woekert na het fascisme verder als het kapitalisme. En het communisme dat als oosterse variant nu in China bestaat is ook niks anders dan een eenzijdige partijdictatuur op materialistische basis. Zonder schaamte is men: macht en materie is het geloof. De waarheid is: machteloosheid en een gebrek aan abstractievermogen maakt de dienst uit. Alle denkvermogen wordt geïnvesteerd in het rationaliseren van de propaganda voor de eigen variant van het (Christen-/Islamitisch) fundamentalistische, atheïstisch kapitalistische, egocentrisch militaristisch en nationalistische, en vals menselijk communistisch of arbeidsdwangmatig socialistische politieke gekwezel tot in het zwakzinnige! Integratie is natuurlijk de enige oplossing, maar die integratie mag niet menselijk zijn in de cultuurneurose. Het moet een vertrouwde vorm van waanzin zijn zoals opgesomd. Alleen dat is bonafide, in naam van het geld, liefst institutioneel, als je maar huichelt over God, als je maar veel geld hebt, als je maar buitenlanders haat en oorlog wil voeren met een zwart overhemd en een glimmende pet, of als je maar de partij zijn zin geeft die alle geestelijkheid tot luiheid verklaart. Waar is die integriteit waarin we onze geest in Christus kunnen verenigen en elkaar weer als mensen kunnen terugvinden? Het Koninkrijk stuk gespeculeerd en wegbezuinigd, de Christelijkheid ongeloofwaardig gehuicheld en verraden hebbend als christenbroeders, wat dan nu? Wat is dan nu onze vereniging, onze vrede en genade?
    Er is dus geen waarachtig Christendom meer, geen waarachtig koninkrijk. Maar Christus leeft nog steeds in mijn hart. Hij bestaat nog steeds. Wel in het mijne. Hij is solidair met armen zoals ik die alleen nog maar de Heer als hun kapitaal hebben zonder de kerkelijkheid die vergadert voor de propaganda en de standaardtijd-dictaten van Hitler en zijn kapitalistische volgelingen. Voer maar lekker oorlog voor het kapitalisme! Wat maakt het uit fascisme, communisme, kapitalisme of fundamentalisme? Als je Hitler maar volgt, de sociopaat der sociopaten! Nog even en ze marcheren weer door de straten. Met alle vier die gekkenpetten op! Neen de Heer, de integriteit van liefde, waarheid en eeuwigheid is iemand anders. Hij leeft in onze herinnering als de ware werkelijkheid. Niet als een sociaal sentiment van theologen en pausen die zich zelf ook niet aan de regels houden. Die liegen met de klok verkeerd, die seksen tegen de frustratie, die speculeren voor het geld en die gewelddadig zijn tegen het dierenrijk. Neen, ook niet die godgeleerdheid van de propaganda mag werkelijk heten. Jezus is geen propagandist, maar een echte held van de geest, een echte held van karakter en principe die zich echt opofferde. Zijn geest bestaat, maar Zijn kerk is een leugen. Zijn persoon is werkelijk in onze herinnering, Zijn kerk is een hinderpaal in die continuïteit. En dat is de waarheid. De gnosis van Zijn geestelijke integriteit is de werkelijkheid der waarheid en de weg, en de kerken kunnen we wel af gaan breken in feite - of deden we dat al? Weg met die mensenhatende leugen. Het huis van God is er niet voor de Mammonnieten die hun geloof voor de valse zekerheid van het geld inwisselden. Of nee, correctie, breek ze niet af, schenk al die kerken maar aan de Hare Krishna's. Misschien dat zij de kerkklokken met de zon gelijk kunnen zetten. In hun Boek staat immers: 'Ik ben het licht van de zon. Ik ben de Tijd'. Laat de failliete boel van de standaardtijd-afgang maar aan hun over, of anders, als zij ook te misselijk zijn, breek die klotezooi dan maar af, dat symbool van de haat tegen de armen en de vrijwillige dienaren van God, dat dorpse fallussymbool van de haat tegen de ouderen en de vrijwilligers die altijd voor jullie sociopaten en gekken gewerkt hebben, stelletje duivels die je bent!

De vrede is dus niet het Christendom. Het Christendom is de leugen van het mislukte klassieke, romeinse zelfrespect dat stapgewijs in de geschiedenis zijn eigen religieuze respect voor de tijd en de ether heeft ingewisseld voor de standaardtijd en de baatzchtige, bewust op het karma uitzijnde propagandacultuur van Hitler die daarin trouw de Amerikanen volgde en ze toen jaloers wilde vernietigen en veroordelen, de gek. Dat zijn wij nu westerlingen, die doorgedraaide mensen die God kwijt zijn en verraad plegen aan hun eigen klassieke orde van recht en gelijkheid met de natuur, zoals Rousseau het al zei voordat de mislukking van de tijdhervorming van de Franse Revolutie een feit was. Wat is onze vrede dan wel als het niet de romeinse afgang is en de eenzame maar massale verlorenheid in reformatorische waanzin? Waar zit nu die vrede die er klaarblijkelijk wel voor zorgt dat het nog uit te houden is totdat de boete van de Superstorm van Corbyn ons de wederkeer oplegt?
    De vrede vindt je als ware Christen natuurlijk in de spirituele vereniging in de geest van Christus, in de gnostiek die niet cultuurneurotisch zelfzuchtig zichzelf boven zijn oosterse broeder of de afrikaanse, bijgelovige sjamanist plaatst. De vrede zit hem voor iedereen in die liefde voor de geestelijke kennis die niet meer in Hitler en zijn vervloekte standaardtijdsysteem met amerika-geur gelooft. De vrede zit hem in de gelijkheid die ieder mens kan vinden in relatie tot de natuur, tot het krachtveld van de natuurlijke ruimte die we als de ether kennen welke we nu relatief moeten zien, willen we daar onze energie uit winnen en de planeet mee redden. De vrede zit hem in het respect en de eenheid van het denken in relatie tot de natuurlijke tijd die een ieder zijn eigenheid, zijn eigen orde gunt, zijn eigen zonsopgang en zijn eigen winter- en zomertijd in zijn natuurlijke verloop en dynamiek dan wel te verstaan, d.w.z. zonder de waanzinspraktijk van het klokjedraaien met miljarden mensen tegelijk. In het eenzijn in het bewustzijn van die werkelijkheid van de materiële, natuurlijke verscheidenheid vindt je de vrede weer terug. Die orde heet Cakra bij deze jongen, bij deze schrijver, het is de orde van het wiel van God. En zie je wel dit wiel van de cyclisch orde van de materie, van de tijd en van de relatieve ether van alle natuurlijke krachtvelden, dàn pas ben je weer een nuchtere Hollander, dàn pas is je ziel gered. De materie schikt zich steeds en onvermijdelijk naar de krachten van ruimte en tijd. Wij zijn in vrede als wij ons net als de materie evenzo schikken. Dan heeft iedere gek en gebrek zijn plaats eindelijk gevonden. Communist, socialist, fundamentalist, egoïst, kapitalist en wie zich nog meer eenzijdig vergist. De discipline van het je innerlijk verenigen in weerwil van de uiterlijke waanzin van het ego, heet yoga of de wetenschap van de bewustzijnsvereniging, en de kennis ervan heet gnosis. Maar het is een gnostiek met Christus die zich niet arrogant en eigengereid afzet tegen oosterse en andere wijsheden van de mensheid. Het is, met al de macht van de kennis die het postmoderne communiceren ons nu biedt, in één woord de filo-gnosie, het is de liefde van en voor de gnosis, de filognosie dus, een nieuw woord met een eeuwig nieuwe Christus die die liefde Zelf is. Christus is de filognosie en een ieder die ertegen is - kritiek is welkom natuurlijk - is een verdoolde. Het Christendom is dood in haar aanbidding van de geldgod, de Mammon; het Koninkrijk is volgens de Hindoes allang een republiek van vechtende politici voor de duur van Kali-yuga, het tijdperk van de redetwist, maar Christus leeft in het hart van iedere filognost als de ware liefde voor de kennis van de Vader met de vele namen, van de God die dit alles tot een goed einde brengt. Cakra!

November 2007 © R.P.B.A.

Reageren op dit verhaal?               
Meer verhalen over het onderwerp Tijd
Voeg uw eigen verhalen on line toe via de feedback-pagina van de Orde van de Tijd.


___

 

 

 

 


_