Recent Changes - Search:

English


Nederlands


PmWiki


edit sidebar Line

Ned /

Gelijkrichten

Letterlijk betekent het je op één lijn plaatsen met. De term wordt gebruikt om de positie van het ego in overeenstemming met de waarden van de ziel en de positie van de ziel in overeenstemming met de werkelijkheid van het Ideaal(God) te beschrijven. Synoniem daarmee zou je ook kunnen spreken van eenheid zonder erin op te lossen, verbonden zijn zonder het verschil te ontkennen, en rangschikken zonder een dubbele standaard (engelse term: aligning)

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 03, 2007, at 06:42 AM