Ned /

Denken

Het innerlijk of psychisch overwegen van belangen en inzichten, met auditieve of visuele, persoonlijke of onpersoonlijke, concrete of abstracte, voorstellingen of cognities naar een zekere logica of methodische orde van afweging, een denkmodel of een bepaalde causaliteit; de rede of het verstand inzetten; voorgestelde communicatie; associatie van denkbeelden met of zonder peinzen en piekeren om het richting te geven terwille van een resultaat, een oplossing, een verschil, een overeenkomst of een oorzakelijk verband; de mentale sturing voor het lichaam vanuit bepaalde motieven, dan wel de respons op zintuigelijke prikkeling. Het resultaat, in de vorm van intern waargenomen geluid in de ether, gebaseerd op het zich identificeren met het lichaam, ofwel het valse ego. Het resultaat in hersenactiviteit te meten van het niet in het hier en nu georiënteerd of gesitueerd zijn van de geest. Het niet gestuurde denken, d.w.z. het niet tijd-bewust mediterende, contemplerende, dan wel godsbewust biddende denken, loopt, zich hechtend aan materiële zaken, met de erbij behorende verlangens op gedachten uit van lust, woede en vrees, waarna met het als gevolg daarvan verbijsteren van de geest er een staat van illusie tot stand komt en er zo sprake is van intelligentieverlies. Gedachten kunnen ook in het bewustzijn opborrelen als gevolg van het vrijkomen, het zich herinneren, van verdrongen of vergeten denkinhouden, zowel door intuïties als door ervaringen. Het opgeven van verlangens zal alleen het denken tot vrede brengen als het wordt gestuurd terwille van een vorm van dienst aan het belang van de ziel. Volgens de rationele filosofie vormt denken het bewijs van een persoonlijke existentie. Volgens de filognosie, is het denken behalve het voorgaande ook een vorm van waarnemen in de zin van het ontlenen van indrukken of intuïties aan een zesde zintuig, een basis-element van het bestaan nauw verbonden met het verbindende element van de ether, dat eensluidend functionerend met of zonder mantra's een basis vormt voor spirituele vereniging (mantra wordt vedisch afgeleid van manas en trâyate: de geest bevrijden)

  • Vedische referentie: manas

Zie ook

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.