Ned /

Gelofte

De gelofte van de filognosie van 'waarheidlievend en trouw beloof ik te delen en te helpen' is ontleend aan de yoga-gelofte: yama zowel als aan de basiswaarden van de menselijkheid in dharma van de bewustzijnsvereniging. Op deze waarden en op deze gelofte dus, zijn de spelregels van het Spel van de orde gebaseerd.

Zie ook

Externe Link

Categorie: Nederlands Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.