Ned /

Illusie


Een optische illusie: wat zie je nu <br>een oud vrouwtje of een jong meisje?

Iets wat vals is voor echt aanzien. Gewoonlijk toegepast op het verschil tussen materieel geïdentificeerd zijn en spiritueel gericht zijn. Het tijdelijke of materiële wordt als illusoir beschouwd aangezien het gedoemd is te veranderen terwijl het bestuur van de vorm, de geest die resulteert uit het gelijkrichten met de ziel, en de ziel zelf, wordt beschouwd als zijnde eeuwig daar ze refereert aan de onveranderlijkheid van het zelfbewustzijn en de werkelijkheid der verandering, de tijd zelf.


Illusie of waarheid?


Zo heeft men naar het concrete van de natuur de drie basiselementen waar we zeker van zijn en zijn er ook de drie disciplines van het respect voor de integriteit van het geheel ervan. Tegen elkaar afgezet krijg je dan een schema dat negen kennisgebieden toont waar dan sprake is van illusie dan wel van waarheid, afhankelijk van de kwalitieit van het evenwicht dat men heeft naar de burgerdeugden van het zich gelijkrichten met de ziel:

<b>Met de natuurlijke orde respecteren we feitelijk de tijd.<br> Met de wet zijn we principieel met de tijd.<br> Met de religie zijn we persoonlijk met de tijd.<br> Met de macht zijn we feitelijk voor onze leefruimte.<br> Met de intelligentie zijn we principieel met de ruimte.<br> Met het ego zijn we persoonlijk met de ruimte.<br> In de arbeid zijn we feitelijk met de materie begaan.<br> In de politiek zijn we principieel met de materie.<br> Met het kapitaal zijn we persoonlijk materieel verzorgd.</b>

In deze kennisgebieden is er dan sprake van illusie of van waarheid; m. a.w. de tijdorde kan vals zijn (standaardtijd) of waar zijn (de natuurlijke orde); de wet kan vals zijn (wettelijke tijdregeling) of waar zijn (naar de menselijke waarden en de geboden); de religie kan vals zijn (naar de lineaire weekorde) of waar zijn (naar de zon en maan ingericht); de macht kan vals zijn (tegen de natuur ervan in) of waar zijn (met respect voor de natuur); de intelligentie kan vals zijn (paradigmatisch verdeeld) of waar zijn (in het syncretisch gelijkgericht zijn in de filognosie); het ego kan vals zijn (in identificatie met het materieel belang) of waar zijn (als het ik van de ziel); de arbeid kan vals zijn (met een nevenmotief) of waar zijn (vrijwillig zonder nevenmotief); de politiek kan vals zijn (naar een partijbelang) of waar zijn (naar het belang van de kiesgroep en de orde der kiesgroepen); en het kapitaal kan vals zijn (ten dienste van de zelfzucht) en waar zijn (ten dienste van de rechtvaardigheid).


Illusie vedisch

Vedisch bezien is het het 'niet-dit'-bewustzijn. De mantra voor de bestrijding ervan: neti, neti ofwel: noch dit, noch dat.


Illusie in de filognosie

Filognostisch spreken we ook wel van illusie als men denkt dat een enkele vorm van logica de enige vorm van logica zou zijn in samenhang met de drie basisdisciplines een van de vier werkzame oorzaken van de persoon, de vorm, de norm en de doener: de logica is dan wel waar en geldig misschien, maar toch een perfecte causale illusie omdat ze niet door heeft dat er even zo goed, met een andere opeenvolging van redeneren, een net zo geldige logica te vinden is. In het materialisme is deze vorm van illusie gebruikelijk.


Vedische referentie:


Zie ook


Externe Link

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken. a