Ned /

Intelligentie

Kortweg de som der ervaring. Het verstand. Psychometrisch is het het nivo van presteren in verhouding tot dat van leeftijdgenoten. Spiritueel is het het vermogen zich gelijk te richten met de belangen en waarden van de ziel. Hieruit wordt de definitie van domheid afgeleid: het is dom, onverstandig het ideaal te weerstaan.

Met de intelligentie als een vorm van, of soort van, onderscheidingsvermogen, spreken we in de filognosie van drie hoofdsoorten van intelligentie:

a) de interne intelligentie van de velden van handelen die samenhangen met de verschillende hersengebieden,
b) de externe intelligentie die samenhangen met de velden van handelen in de buitenwereld en
c) de integratieve of filognostische intelligentie die zich betrekt op de verschillende vormen van logica en causaliteit.
  • Zo is er dan intern:
1 - een intellectuele, abstractie-intelligentie van de grijze cellen, de cortex,
2 - een emotioneel-motorische intelligentie van de lagere centra en de kleine hersenen,
3 - een waarnemingsintelligentie van de achterhersenen,
4 - een intelligentie van de persoonlijkheid en het initiatief frontaal en
5 - een ruimtelijke intelligentie, of het ruimtelijk voorstellingsvermogen van de rechter hemisfeer die nogal - parallel en "mannelijk" is en
6 - een taalbewuste, taalvaardige intelligentie van de linker hemisfeer die nogal "vrouwlijk" en serieel is.
  • Extern hebben we dan:
1 - een materi√┬┤le, praktische intelligentie van rekenen en handigheid in het ondernemen,
2 - een morele of religieuze intelligentie die van de bevrijding in individuele verantwoordelijkheid is (ookwel het veld van de intelligentie wordt genoemd),
3 - een spirituele intelligentie die van de verlichting in het zich verenigen is en
4 - een sociaal concrete intelligentie die meer van het ego is dat zijn lusten botviert om een goede tijd te hebben.
*Naar de integratie van de intelligentie hebben we dan kentheoretish:
A) de zes vormen van filognostische intelligentie die samenhangen met de visies van de logica naar de disciplines en de causaliteit, samen met
B) een zevende, te weten de constructieve intelligentie, die evolutionair of emancipatoir is en een gelijktijdige ontwikkeling inhoud van al de visies van de intelligentie. (zie logica)
C) Verder zijn er kentheoretisch ook nog de, in materieel opzicht, niet-valide vormen van intelligentie die de vijf vormen van meditatieve intelligentie voorstellen: de drie visies die positief-formatief, verlicht-normatief en bevrijd-substatief ieder voor zichzelf filosoferen voor hun eigen werkelijkheid met een eigen intelligentie, samen met de in de twee vormen van de constructieve, evolutionaire logica uiteengevallen intelligenties van: 1) een intelligentie die gericht is op het verleden, ofwel een retrospectieve intelligentie voorstelt, en 2) een die het mediteren op de toekomst inhoudt, d.w.z. een z.g. prospectieve intelligentie inhoudt.

Zie ook:

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.