Ned /

Kiesgroepen

Politieke partijen in zestien verdeeld die

  • 1) representatief zijn voor de status-oriëntaties van de burger-identiteit in de maatschappij zoals ingedeeld naar de vier beroepsgroepen (varna) en leeftijdsgroepen (âs'rama),
  • 2) aansluiten bij een soortgelijke indeling van de ministeries,
  • 3) de basis vormen voor de zetelverdeling in het parlement en
  • 4) in de grondwet zijn vastgelegd en in hun organisatie behartigd worden door de zittende regering als zijnde onafhankelijk van de vrije vereniging van komende en gaande parlementsleden georganiseerd in de meer nepotistisch georiënteerde politieke partijen.

Het is de politieke partijen logischerwijze er bij de verkiezingen om begonnen zoveel mogelijk kamerleden voor de verschillende kiesgoepen te organiseren en te leveren en zo maximaal van invloed te zijn. Dit is bevorderlijk voor hun programmatische integriteit. Individuele burgers, die zo, eveneens noodzakelijkerwijze met achting voor hun abstractieniveau en ervaring, bekrachtigd worden in hun identiteit van functioneren, kunnen onafhankelijk van de partijen ook kiezen voor onafhankelijke kamerleden van hun kiesgroep en/of kunnen zelf politiek carrière maken door bekendheid te verwerven als verdedigers van het belang van hun kiesgoep. Een burger verandert normaliter, gezien de leeftijd, minimaal drie keer in zijn leven van kiesgroep, maar mag ook vasthouden aan het dienst leveren aan een groep die voor een andere leeftijdscategorie en/of beroepsgroep staat (b.v. in het onderwijs dat overwegend voor het belang van de ontwikkeling van de jeugd staat). De kiesgroepen staan voor een doelbewust mensenrechten identiteitsbestuur dat eenzijdige besluitvorming, repressie en verwaarlozing van bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit. Ze staan garant voor een terwille van het burgervertrouwen in de politiek optimaal afstemmen van de wetgevende en de uitvoerende macht van de staat.

  • Wat het meest overeenkomt met het ideaal van de kiesgroepen is de vaste kamercommissie in de nederlandse democratie. Dit is een commisie waarin leden uit verschillende partijen zitten die samen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de coördinatie van de wetgevende macht met dit of dat ministerie.

Zie ook

  • Identiteiten
  • Velden De velden zijn van belang omdat met het verliezen van het evenwicht in de velden van handelen men ontaardt in de eenzijdigheid van een politieke partij.

Externe links

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.