Ned /

Kwaliteit

De kwaliteit van iemands leven wordt gedefinieerd door het motto "eenheid in verscheidenheid". De eenheid is God, de bovenzinnelijke positie, het begrip van het geheel of de heelheid, terwijl de diversiteit betrekking heeft op de dualiteit van de wereld. De kwaliteit staat ook bekend als de dualiteit van het abstracte tegenover het concrete. Iemands kwaliteit van leven wordt in de velden van handelen afgezet tegen de kwantiteit van iemands bestaan. Men zegt ook wel we zijn één in kwaliteit met God maar verschillen van Hem en met Hem wat betreft de kwantiteit,

  • De vedische referentie wordt de siddhânta genoemd van het Vaishnavisme dat zegt: "de Heer is acintya bheda abheda tattva "; de ondoorgrondelijke eenheid in de verscheidenheid van de materie.

Zie verder:

Categorie:| Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.