Ned /

Lustniveau

<CENTER><FONT SIZE="-1"><TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=4 WIDTH=70%>

 <TR>
   <TD WIDTH=86>
    <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>NIVEAU/GRAAD</B></FONT></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85 BGCOLOR="#FFFF99">
    <CENTER><FONT SIZE="-1" COLOR="#AF0000"><B>"ZELF</B></FONT></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85 BGCOLOR="#FFFF66">
    <CENTER><P><FONT SIZE="-1" COLOR="#AF0000"><B>EGO</B></FONT></P></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85 BGCOLOR="#FFCC99">
    <CENTER><FONT SIZE="-1" COLOR="#AF0000"><B>WIJSHEID</B></FONT></CENTER>
   </TD>
 </TR>
 <TR>
   <TD WIDTH=86 BGCOLOR="#CCFFFF">
    <CENTER><FONT SIZE="-1" COLOR="#000066"><B>LUST</B></FONT></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85>
    <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>Aantrekken</B></FONT></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85>
    <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>Tonen</B></FONT></CENTER>
   </TD>
   <TD WIDTH=85>
    <CENTER><FONT SIZE="-1"><B>Zuiveren</B></FONT></CENTER>
   </TD>
 </TR>
 </TABLE></FONT></CENTER>

<br><center>Om verder te komen in het spel: kies hierboven een identiteitsfunctie of kies een ander niveau.</center> <br> <center>Omgang met hen die druk bezig zijn hun zinnen te behagen<br>is de oorzaak van de kringloop van geboorte en dood,<br>maar hetzelfde soort van handelen in onwetendheid leidt,<br> in omgang met een heilige persoon, tot bevrijding.</center> <p align=right>Vyâsadeva S.B. 3.23: 55</p>

Lust is de liefde die geen regulatie kent, het is vaak de aandrift om rechtsreeks, ongehinderd een behoefte te bevredigen, het is doen wat je wilt, waar en wanneer dan ook. Voor het spel van de orde vereist deze lust regulatie zodat we kunnen spreken van ware en duurzame liefde, zodat we onze zaakjes onder controle hebben, zodat er trek is en geen vraatzucht b.v., zodat er sport is en geen geweld b.v., zodat men geniet en niet verslaafd is b.v., en zo voorts. Aldus is het eerste niveau het niveau waarop men komt tot het regelen van deze lusten, deze lustige verlangens of onbeheerste wellust. Dezen krijgt men onder controle door zich aan de regels van de gelofte en de menselijke waarden te houden in overeenstemming met de cakra-orde. Met name in het veld van handelen dat het valse ego beheerst vindt dit plaats.


De identiteitsfuncties op dit niveau


Qua zelfbelang: aantrekken

In het begin kan je nogal lichamelijk zijn als je jong bent en begerig om een leven op te bouwen, en daartoe trek je dan anderen aan. Je hebt immers vrienden en kennissen nodig.

Qua ego: tonen

Als je anderen aantrekt is het meer en meer van belang om met jezelf goed voor de dag te komen. Dus let je niet alleen op je uiterlijk, maar probeer je ook integer te zijn.

Qua Wijsheid: zuiveren

Dit beginnersniveau houdt een worsteling met de gelofte van de filognosie in om zuiver te zijn in dezen met het niet liegen, niet bedriegen, niet stelen en niet agressief zijn. Liegen geeft illusie, bedrog geeft verdriet, stelen resulteert in armoede, en geweld leidt tot vernietiging. Volwassen klinkt het zuiveren als de definitie van wat het betekent een goed mens zijn: je bent geweldloos, waarheidlievend, niet-bezitterig en niet-stelend, en van boetvaardigheid, en bereid het celibataire te aanvaarden, zelfs in geval je getrouwd bent.