Ned /

Neurose

Betekent letterlijk het hebben van zwakke zenuwen; het is de meer of minder chronische staat van onzeker zijn van zichzelf die regelmatig uitloopt op angsttoestanden. Het wordt beschouwd als de normale bewustzijnstoestand van de moderne mens die geconfronteerd wordt met het gespletene (schizoïde) van de ego-samenleving die verkeert in tegenstellingen en daardoor ineffectief is. Vaak wordt psychotherapie geopperd als de beste genezing, maar het wordt algemeen betwijfeld of therapeutische discussie ook maar iets zal veranderen aan de gespletenheid van aangepast zijn aan de moderne maatschappij. De filognostische remedie houdt in dat er een ander tijdbewustzijn wordt ontwikkeld waarmee men een weerstand beheerst tegen de normale ziekmakende macht van de conditioneringen der materiële gehechtheid.


Zie ook

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.