Ned /

Principes

De vuistregels voor goed gedrag in de filognosie. Ze zijn afgeleid van de fundamentele waarden en vormen als het ware de basisgeboden. In het spel en de drievoudigheid van de filognostische disciplines vormen de principes de kern van de spirituele discipline die bestaat uit transcendentie in gnosis en bewustzijn van dualiteit in analyse.

Als regulerende principes gelden ze als: niet liegen en geen intoxicatie, geen promiscuiteit, niet stelen, en geen vlees eten.

Als de basiswaarden voor de menselijkheid en de ziel als: waarheidliefde, zuiverheid, boetvaardigheid en mededogen.

De principes bepalen de regels van het spel van de orde:

  • Respecteer de waarheid, geen escapisme.
  • Blijf trouw, bedrieg niet en maak geen misbruik.
  • Deel wat je hebt, gok niet op enige winst.
  • Respecteer alle levende wezens.

Het overtreden van de basisprincipes maakt iemand een profiteur - het filognostisch equivalent voor een zondaar - die zijn schuld moet inlosssen, moet afdoen om stabiliteit en geluk te bereiken.

Christelijke basis: de geboden niet te liegen, niet te stelen, niet ontuchtig te zijn, en niet te doden.

Vedische referentie: vidhi - satya, dayĆ¢, tapas, sauca.

Zie verder:

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.