Ned /

Tempometer

Een klok die met de zon gelijk staat. Het is formeel gezien een astronomische klok (zie ook de webpagina ervoor). De tempometer vertegenwoordigt in de filognosie de mûrti, de beeltenis, of het beeld van God, dat tevens de moeilijkheid vormt, een abstractie voorstellende van de wijsheid die daarachter wordt gevonden in woorden en realisaties van een grotere reikwijdte.


Zie ook:


Externe links:

Categorie: Definities | Nederlands