Ned /

Transcendentie

Overstijging; bovenzinnelijk bewustzijn; het zich boven de dualiteit van het zinnelijke vereenzelvigen met de getuige; keuzevrijheid; het hier en nu bewustzijn. Overstijging is van essentieel belang in de filognosie om niet verstrikt te raken in het ego van de maatschappelijke identiteit die bestaat uit iemands burgerlijke status en beroep. Door de functie van het ego op een hoger niveau van abstractie te ontwikkelen in een proces van emanciperen, wordt de valsheid van het geïdentificeerd zijn tegengegaan, gerelativeerd ofwel bevrijd. Door transcendentie ontstaat de vrije keuze en kan de persoon zijn vrije wil uitoefenen, zo niet, dan spreekt men van gehechtheid in het dienen van het zintuiglijke. Transcenderen doet men in dienst aan de principes van de ziel. Het valse ego kent men in de vorm van de politieke partijen die met de burgerdeugden in oppositie verkeren in de velden van handelen. De individuele ziel of het ware ego kent men spiritueel door meditatie en politiek in de kiezersgroepen die overeenkomen met het op een hoger niveau in evenwicht verkeren en verantwoording nemen voor de zestien verschillende burger-identiteiten. Er zijn acht niveaus van overstijging: die van

  • lust
  • oefening
  • uitvoering
  • socialiseren
  • helpen
  • praten
  • begrijpen
  • beheersen.

Ze zijn zijn afgeleid van de acht klassieke onderdelen van de bewustzijnsvereniging (de yoga): de eed, de regulatie, de houding, de adembeheersing, het inwaarts gericht zijn, het concentreren, het mediteren en de verzonkenheid.

De niveaus van transcendentie als overlappende velden zoals besproken in De Andere Regels

  • Vedische referentie: ashthânga, de acht leden van de yoga.

Zie ook


Link

De Andere Regels: transcendentie besproken als verschillende overlappende velden met verschillende groepen van regels.

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.