Ned /

Volheden

(redirected from Ned.Volheid)

De zes vormen van fortuin die men, als de kennismiddelen, in gedachten heeft met het hooghouden van de zes zienswijzen of visies van de filognosie. Bij iedere visie hoort een bepaald specifiek kennismiddel: de filosofie (de methode of het argumenteren) berust op het hebben van kennis. De wetenschap berust op macht, de greep van een paradigma of meetmethode; de analyse berust op de ideale verdeling, de schoonheid en harmonie; de vereniging van de spiritualiteit berust op de verzaking; de religie of religiositeit berust op de roem; en de commentaren ofwel de politiek bouwt op het belang van de rijkdom.

Koppelt men een volheid aan een andere visie dan resulteert dat in de onevenwichtigheid van een -isme, een materialistisch, eenzijdig idee dat een compensatie vormt en maatschappelijk niet stabiel is. Men is corrupt met de volheden als men deze kennismiddelen als het doel ziet. Evenwicht of juiste koppeling met de volheden resulteert, niet corrupt, in de zes wetenschappen ter verdediging daarvan die (enkel) tezamen de integriteit van de filognosie vormen: het Hindoeïsme (de kennis-cultuur), het Boeddhisme (het cultiveren van de nuchterheid): het Taoïsme (de cultuur van de harmonie in de dualiteit), het gnosticisme (de cultuur van de spirituele verzaking en vereniging tussen de wetenschap en de persoonscultuur in), het Soefisme. (de cultuur van de integratie van de religiositeit) en het Vaishnavisme (de eigenlijke politieke cultuur van de commentaren om integer te zijn - Vishnu - met de rijkdom- Lakshmî).

  • Vedisch equivalent: bhaga
  • Klassiek gnostisch equivalent: pleroma?

Zie ook

  • Materialisme als de foute koppeling tussen de volheden als de middelen en de visies als de doelen.

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.