Ned /

Zondag

De zevende of veertiende dag van een vijftiendaagse periode die de helft vormt van een maan- dan wel een zonnemaand. Met de zondag als onderdeel van de meet-eenheid die de week vormt, ontkomt men dus, met de week als onderdeel van de daaropvolgende meeteenheid die de maand vormt, niet aan het invoegen van dagen om de indeling van de tijd geldig te houden in verhouding het objectief vertrekpunt van de metingen. De maand als onderdeel van het jaar vereist weer een jaar als onderdeel van een eeuw en een eeuw als onderdeel van een millennium en eonen van een bepaald aantal millennia die terugleiden naar het beginpunt van de schepping. De gehele kwestie handelt dus over een eenduidige indeling van de tijd in strak gedefinieerde meeteenheden. We kunnen dus met het serieus bespreken van de orde van de tijd het er niet bij laten te zeggen dat een week bestaat uit zeven dagen, men moet dan ook uitleggen wat de relatie van de week met de maand is of zeggen wanneer er sprake is van een eerste dag van de week, dan pas weet men wanneer het zondag is, een sabbat of een vrijdag, zuiver lineair vanaf het begin van de tijd bezien.


Zie ook:

Link

  • De Volledige Kalender van Orde: een overzicht van de filognostische tijdindeling met de zondag als de zevende en de veertiende dag, met daarbij ingevoegd een vijftiende schrikkeldag, van de orde gefixeerd op de zon (vaste data).

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.