authors (basic)

vertaling van de engelse tekst "basic editing" op 4 juni 2006

<< | Documentation Index | >>

De pagina's op deze site zijn WikiWikiWebpagina's, wat betekent dat deze gemaakt en bewerkt kunnen worden door meerdere auteurs. Om een pagina te bewerken klik je op de Bewerk-link, die ergens op de pagina staat, meestal in de koptekst en of in de voettekst. Sommige pagina's kunnen beveiligd zijn met wachtwoorden, afhankelijk van de beveiligingspolitiek op de website, maar bij veel website's is het mogelijk dat iedereen pagina's aanmaakt of wijzigt.

Als je een pagina bewerkt zie je de markup tekst. Dit beschrijft de inhoud van een pagina. De basisregels hiervan zijn erg eenvoudig:

 1. Maak een witregel tussen paragrafen
 2. Om een opsomming te maken plaats je een #(voor een genummerde lijst) of een *(voor een ongenummerde lijst) aan het begin van een regel
 3. Om een tussenkop te maken begin je een regel met twee of meer uitroeptekens(!); !! is een tussenkop, en !!! is een lager niveau tussenkop.
 4. Om tekst te benadrukken moet je het omsluiten door 2 of 3 enkele aanhaaltekens; ''tekst'' voor cursief of '''tekst''' voor vet.
 5. Om een verwijzing naar een andere pagina te maken moet je de paginanaam omsluiten in dubbele haken; bijvoorbeeld [[basisbeginselen]] verwijst naar deze pagina. Verwijzingen naar nog niet bestaande pagina's? worden op een speciale manier weer gegeven, als uitnodiging aan anderen om die pagina alsnog te maken.
 6. Om een verwijzing te maken naar een andere website type je het adres, bijvoorbeeld http://www.example.com/ .

Als je een keer een pagina wilt wijzigen, probeer het in de proeftuin. Je kan wijzigingen aanbrengen in de proeftuin zonder andere pagina's aan te tasten. Als je andere pagina's aanpast is het wel zo beleefd om je wijzigingen te ondertekenen. Dat kan makkelijk door gebruik te maken van ~~~, dit geeft de naam terug die je hebt ingevuld in het Auteur-veld op het formulier "bewerk".

Voorbeelden

In onderstaande tabel staan veel van de meest voorkomende opmaakcodes voor de tekst. In de linker kolom staat het effect, in de rechterkolom staat wat er ingetoetst moet worden om het effect te bereiken. Deze instructies zijn dieper uitgewerkt in tekst opmaak regels? en andere pagina's van het handboek. Een complete lijst van alle opmaak codes vind u in opmaak hoofdindex?

Algemeen

Zo ziet het eruit

Als je dit intypt

Met een lege regel

begin je een nieuwe alinea.

Met een lege regel

begin je een nieuwe alinea.

Een nieuwe regel heeft normaal gesproken geen invloed op de layout. Gebruik twee backslashes
om een nieuwe regel te beginnen.

Een nieuwe regel
heeft normaal gesproken geen invloed op de layout. 
gebruik twee backslashes\\
om een nieuwe regel te beginnen.

Een enkele backslash \ koppelt twee regels aan elkaar.

Een enkele backslash \
koppelt twee regels aan elkaar.

Gebruik drie backslashes

om twee lege regels te krijgen.

Gebruik drie backslashes\\\
om twee lege regels te krijgen.
 • Opsommingen maak je met sterretjes
  • Meer sterretjes geven een onderverdeling van de lijst
   • De opsomming wordt beeindigd

door de eerste regel die niet met een sterretje begint.

 1. Genummerde opsommingen
 2. zijn ook mogelijk
  • en je kan genummerde en ongenummerde opsommingen door elkaar gebruiken.
* Opsommingen maak je met sterretjes
** Meer sterretjes geven een onderverdeling van de lijst
*** De opsomming wordt beeindigd
door de eerste regel die niet met een sterretje begint.

# Genummerde opsommingen 
# zijn ook mogelijk
** en je kan genummerde en ongenummerde opsommingen door elkaar gebruiken.
An arrow (->) indents content.
Line up text to continue the indent.
Longer arrows (-->) indent further.
A reverse arrow (-<) creates a hanging indent, the first line is outdented and remaining lines are indented.
Longer reverse arrows indent further.
-> An arrow (->) indents content.

  Line up text to continue the indent.

-->Longer arrows (-->) indent further.

-<A reverse arrow (-<) creates a \
hanging indent, the first line \
is outdented and remaining lines \
are indented.
--< Longer reverse arrows indent \
further.
Definition list
list of definitions
item
the item's definition
another item
that item's definition
: Definition list : list of definitions
: item : the item's definition
: another item : that item's definition
 Lines that begin with
 a space are formatted exactly
 as typed, in a fixed-width font.

Note that very long lines of preformatted text can cause the whole page to be wide.

 Lines that begin with
 a space are formatted exactly
 as typed, in a fixed-width font.

This text is centered.

This text is right justified.

%center% This text is centered.

%right% This text is right justified.

Four or more dashes at the beginning of a line


produce a horizontal line.

Four or more dashes
at the beginning of a line
----
produce a horizontal line.

Links?

What it looks like

What to type

Practice editing in the wiki sandbox.

 • Text in double brackets become links to other pages.
 • Words are automatically capitalized in page titles.
Practice editing
in the [[wiki sandbox]].

Practice editing in the WikiSandbox.

Which one? Oh, in the Main.WikiSandbox.

 • When linking to a page in a different wikigroup, provide the group name, followed by a separator, and then the page name.
 • If the separator you use is a slash, only the page name will appear.
 • If the separator you use is a dot, the full string will appear.
Practice editing
in the [[Main/WikiSandbox]].

Which one?
Oh, in the [[Main.WikiSandbox]].

Practice editing in the practice area.

Practice editing in the practice area.

Practice editing in the practice area.

 • Text after a pipe (|) is used as the link text, or use the alternate (and perhaps more understandable) arrow (text -> link) notation.
Practice editing in the
[[WikiSandbox | practice area]].

Practice editing in the
[[Main.WikiSandbox | practice area]].

Practice editing in the
[[practice area -> WikiSandbox]].

Practice editing in the wiki sandboxes.

Practice editing in the sandbox.

 • Endings become part of the link text.
 • Parentheses hide parts of the link name.
Practice editing in the
[[wiki sandbox]]es.

Practice editing in the
[[(wiki) sandbox]].

What's an aardvark?, anyway?

 • Pmwiki can use InterMap prefixes? that have specific meanings.
 • Parentheses can hide those too.
%newwin%What's an
[[(Wikipedia:)aardvark]], anyway?

Links to external sources can be entered

 1. bare url: http://google.com
 2. link text: Google
 3. as reference: [1]
Links to external sources can be entered
# bare url: http://google.com
# link text: [[http://google.com | Google]]
# as reference: [[http://google.com |#]]

Links can open in another window, as in http://www.pmwiki.org.

Links can open in another window,
as in %newwin% http://www.pmwiki.org.

Character formatting

Emphasize, strongly, very strongly.

 • These are all apostrophes (single-quote marks), not double-quotes.
''Emphasize'', '''strongly''', 
'''''very strongly'''''. 

Monospaced text

This is a
 preformatted
  text block
@@Monospaced text@@ 
 
[@This is a
 preformatted
  text block@]
 • Text with superscripts
 • Text with subscripts
 • deleted strikethrough text
 • inserted underline text
 • big, bigger text
 • small, smaller text
* Text with '^superscripts^'
* Text with '_subscripts_'
* deleted {-strikethrough-} text
* inserted {+underline+} text
* [+big+], [++bigger++] text
* [-small-], [--smaller--] text

WikiStyles? allow text to be different colors.

 • Use lowercase letters for RGB colors (#ff7f00, not #FF7F00).
[[WikiStyles]] allow %red% text
%blue% to %green% be 
%color=#ff7f00% different %%colors.

Headings and blocks

Major Subheading

Major Subheading With Smaller Text

Minor Subheading

And More

Subheadings
 • Headings are useful for creating a "well-structured" page. They're not just for making big text.
!! Major Subheading
!! [-Major Subheading With Smaller Text-]
!!! Minor Subheading
!!!! And More
!!!!! Subheadings
Page titles

Not shown

 • The (:title:) directive sets the page's title to something other than its name.
(:title Basic Editing:)
Block styles

All of the text in this block is purple.

 • Purple cows and purple flowers
 • Purple people eater
 • Now this list is red
 • and this text is centered
 • and this text is right justified
 • And this is normal
>>purple<<
All of the text in this block
is purple.
* Purple cows and purple flowers
* Purple people eater
>>red<<
* Now this list is red
>>center<<
* and this text is centered
>>right<<
* and this text is right justified
>><<
* And this is normal

<< | Documentation Index | >>

I'm new to PmWiki, where can I find some basic help for getting started?

This Basic Editing page is a good start. From there, you can just follow the navigational links at the bottom of the page (they are called WikiTrails?) to the next pages, or to the Documentation Index page, which provides an outline style index of essential documentation pages, organized from basic to advanced.

How do I include special characters on my wiki pages?

Use character codes to insert special characters?, such as Copyright (©) and Trademark (® or ™) symbols, that don't appear on your keyboard.