Deze filognostische presentatie is in aanbouw

Rapport Eenheid in Verscheidenheid

Goethe:
"Iedere nadrukkelijke vaststelling verwekt onmiddellijk uit zichzelf de tegenspraak."

Jan Börger:
"De Basis van alle cultuur is de ether?, d.w.z. de eenheden voorzich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd."

Bas Heijne:
“Als iedereen zijn eigen waarheid gaat geloven, wordt de verhouding tussen individu en buitenwereld onvermijdelijk problematisch en ligt de weg open voor radicale pogingen 'om de wereld die zich niet naar hem wil voegen te vernietigen, of zichzelf — en meestal allebei tegelijk."

Ulrich Libbrecht:
"Diversiteit is het kenmerk van het menselijk bestaan in de oppervlaktestructuur, in de dieptestructuur vindt het de onderlinge verzoening."


INHOUD

Deel I?

 • 2. Ruimte, Materie en Tijd - Macrokosmos en Microkosmos Bijlage 48
  • 2.1 Levensboom en de Macrokosmos Bijlage 51
   • 2.1.1 Levensboom, Microkosmos en spiegelsymmetrie Bijlage 53
   • 2.1.2 Tijd en Symmetrie
   • 2;2.1.3 Systeemleer en Spiegelsymmetrie Bijlage 55
   • 2.1.4 NU, het Eeuwige veranderingsproces en de Eeuwige wederkeer Bijlage 57
  • 2.2 Evolutie van het Bewustwordingsproces
   • 2.2.1 Binnenwereld en Buitenwereld, Dualistische, Dialectische bewustzijn Bijlage 59
   • 2.2.2 Reflexieve bewustzijn en het Dualistische bewustwordingsproces Bijlage 63
   • 2.2.3 Meta-bewustzijn, Leren Leren Bijlage 69
  • 2.3 Zwaartekracht, Aantrekking en Afstoting Bijlage 71
   • 2.3.1 Numen, Memen, Mind stuff en Nomen Bijlage 73
   • 2.3.2 Creativiteit en Culturele innovatie

Deel II?

 • 3. Driehoek van Pythagoras
Tetrade Bijlage 74
 • 3.1 Kompaskwadrant

Deel III?

 • 4. Unificatietheorie
  • 4.1 Gulden snede en de platonische lichamen Bijlage 75
  • 4.2 Geestkunde en kubus Bijlage 76
  • 4.3 Drie Logoi en de weerspiegeling Bijlage 81
  • 4.4 Drie Logoi, These + Antithese = Synthese, Tetragrammaton 26 Bijlage 82
  • 4.5 Reflexieve bewustzijn Bijlage 83
  • 4.6 Antropisch principe Bijlage 84
  • 4.7 Standaardmodel en de werkelijkheid Bijlage 85

Deel IV?

 • 5. Psychologie
  • 5.1 Roberto Assagioli Bijlage 87
  • 5.2 Carl Jung Bijlage 88
  • 5.3 Enneagram en de Microkosmos Bijlage 90
  • 5.4 Dan Millman Bijlage 91

Deel V?

 • 6. Sociologie
  • 6.1 Rechts en Links
  • 6.2 Organisatiecultuur en balancerend leiderschap Bijlage 93
  • 6.3 Vijf individuele - en collectieve dimensies Bijlage 94
  • 6.4 Communicatiecyclus en de Tetrade Bijlage 95
  • 6.5 Sociale psychologie

Deel VI?

 • 7. Filosofie
  • 7.1 Psychologie en Sociologie, Bottom up en Top down
  • 7.2 Filosofie en Ethiek
   • 7.2.1 Oost en West Bijlage 96
   • 7.2.2 Kerk en Staat Bijlage 97
  • 7.3 Wetenschap en Politiek, Analyse en Ontwerp 35
  • 7.4 Zo Binnen zo Buiten; zo Buiten zo Binnen 35 Bijlage 99
   • 7.4.1 Sri Aurobindo Bijlage 98
   • 7.4.2 Een hoofdroute maar een verscheidenheid aan doorsneden

Deel VII?

 • 8. Ethiek
  • 8.1 Rechtvaardigheid
  • 8.2 Gelijkheid
   • 8.2.1 Vrijheid en Onvrijheid Bijlage 100
   • 8.2.2 Dialectische filosofie Bijlage 101
  • 8.3 Integratie
   • 8.3.1 Waarden en Normen Bijlage 103
   • 8.3.2 Er is niets nieuws onder de zon Bijlage 105
  • 8.4 Eenheid in verscheidenheid
   • 8.4.1 Hermetische Kabbalah Bijlage 107
   • 8.4.2 Spinoza en de nieuwe levensrichting Bijlage 108
   • 8.4.3 Duurzame ontwikkeling

====

Download

 • Download het oorspronkelijk concept van het rapport van Harry Nijhof in doc-formaat Δ.

Vedische referentie:

Zie ook

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.