Rapport Eenheid in Verscheidenheid

INHOUD

Triade en Tetrade Bijlage 39

1.3 Evolutie of Devolutie

Wittgenstein:
‘'Omdat onze doelstellingen niet verheven maar denkbeeldig zijn, zijn onze problemen niet moeilijk maar onzinnig.’'

Sydney J. Harris: ‘'Most people are mirrors, reflecting the mood and emotions of the times; few are windows, bringing light to bear on the dark corners where troubles fester. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows.'’

Edgar Cayce: ‘'Het is de wil die de vooruitgang beheerst’. Het is de wil die het wiel linksom of rechtsom laat draaien.'’

Het boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een nieuwe visie. Om de positie te bepalen en een nieuw perspectief op de toekomst te ontwikkelen kan het kompaskwadrant als hulpmiddel worden gebruikt.

Om de in het boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een meer integrale zienswijze nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig. Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen:

 Bijlage 39:Accent van het aanzicht ligt op:
- Mythos en TheosOude - en Nieuwe TestamentRechtvaardigheid, universaliteit van mensenrechten
- LogosVerlichtingGelijkheid, gelijke kansen voor iedereen
- HolosIntegratieRechtvaardigheid en Gelijkheid

Door TS op te richten heeft Blavatsky met de integratiefase een begin gemaakt (bijlage 39). Theosofie reikt voor de holos-beschaving een macrokader aan.

De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort. Het eerste rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome markeert het begin van een chaotischer periode. In zijn boek het CHAOSPUNT laat Ervin Laszlo zien dat de integratie fase duidelijk stagneert. Er zelfs van desintegratie, een ‘te verwachten’ chaospunt kan worden gesproken. De ongelijkheid in de wereld neemt toe. De holos-beschaving begint wanneer aan de oude boodschap rechtvaardigheid en gelijkheid door ons denken op grotere schaal inhoud en vorm wordt gegeven.

Ervin Laszlo: Een dynamisch systeem – ongeacht of het is ontstaan in de natuur, in een samenleving of in computersimulaties – wordt beheerst door attractors. Zij bepalen het ‘fasenbeeld’, een weergave van de manier waarop het systeem zich in de loop van een tijdsperiode gedraagt.

Ervin Laszlo geeft op p. 145 van zijn boek CHAOSPUNT aggregatieniveaus van verschillende biologische systemen. De systemen op het hoogste niveau hebben als kenmerk, de grootste complexiteit gemeen. Ervin Laszlo vergelijkt complexe systemen met de kruiskatalytische systemen van Ilya Prigogine.

Het cruciale ‘chaospunt’ (bijlage 41), het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of devolutie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

De lemniscaat laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. De desintegratie, de loop die door hokjesgeest ontstaat laten we op dit moment overheersen. De chaostheorie leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie.

Het integratievraagstuk is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. Welke belangen laten we zwaarder wegen? 5D laat zien dat het goede nieuws is dat het zelfregulerende vermogen in het systeem zit ingebakken. De energetische, elektromagnetische, collectieve blauwdruk (Ether, Akasha, Z.P.F.) die in het universum zit verscholen, biedt een aanzet voor de blauwdruk van de toekomst. Het kompaskwadrant biedt een nieuw inzicht, schept een kader voor het uitzetten van een nieuwe koers. Er wordt van uitgegaan dat 5D een steentje aan een holistisch beeld van de werkelijkheid kan bijdragen.

<< vorige || volgende? >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.