musicbutton
Pamflet voor een Nieuwe Energiepolitiek 

 

 
Samenvatting


Er moet een nieuwe energiepolitiek komen, een politiek gericht op een meer duurzame vorm van energiewinning. Daarvoor moeten we begrijpen welke vormen van duurzame energie er bestaan: er bestaat een keuze uit een directe winning uit de oerbron of de indirecte winning uit een bemiddelend, materieel aanwijsbaar medium als de zon, de wind of het water. Een nieuwe energiepolitiek levert een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van omgaan met de tijd, de ruimte en de materie op: een ander paradigma dat niet zonder meer wordt begrepen of ingang kan vinden. De nieuwe, vierde generatie vindingen wat betreft de directe winning van duurzame energie vragen om een duidelijke formulering van die nieuwe manier van denken. Deze manier van denken vinden we in Einstein's begrip van de relatieve ether, of de vervormde tijdruimte zoals we dat nu liever zeggen, dat van toepassing is op deze vindingen. Het maatschappelijk succes van een dergelijke nieuwe energiepolitiek hangt af van verschillende overwegingen van orde wat betreft de economie, de politiek, de wetenschap en de religie. Concluderend mag er gesproken worden van een nieuwe, syncretische benadering in de liefde voor de kennis die een mens tot mens maakt: de filognosie als de verzamelterm voor alle kennisgebieden gemoeid met het nieuwe natuurkundige paradigma van de etherfysica.


 

Inhoud:

1) De noodzaak van een nieuwe energiepolitiek

2) Twee vormen van duurzame energie

3) Het paradigmatisch conflict

4) Een uitvinding: denken met je handen

5) Het paradigma van de relatieve ether

6) Vier overwegingen van orde

7) Conclusie | Noten | Links | Essentiële (Video)Documentaires | Boeken


Experimenten, video's:


     
 
 


 
 

                 


©5-9-2007 theorderoftime.com:
copying only for ptivate and research purposes.