Recent Changes - Search:

English


Nederlands


PmWiki


edit sidebar Line

MarjaLangkamp

Haar geestelijke naam is Sâkhya: de broederlijke of vriendschappelijke; filognostisch (filognosie) dus: 'Vriendenliefde'. Als een vedisch hervormd gereformeerd katholiek begon ze een nieuw leven met deze initiatie.

Marja (doopnaam: Margje) werd geboren in 1956 te Notter (gemeente Wierden), Nederland. Zij deed MAVO-4 met als examenvakken Nederlands, Engels, Duits en Frans, plus Geschiedenis en haar lievelingsvak Biologie. (Vedische horoscoop: DHANISTHA: 23°20' Steenbok - 6°40' Waterman. Geboren tussen 6 en 19 februari. Heerser: Mars, Symbool: fluit (trommel), Dier: leeuw, Godheid: Acht Vasus (de 'goeden'))

Haar interessen zijn hoofdzakelijk van spirituele aard, (bhakti-)yoga, bhajans zingen, filognosie en De Orde van de Tijd. Sinds januari 2000 assisteert zij Anand Aadhar (type- en corrigeerwerk, proeflezen, pdf's maken) bij de hertaling van het S'rîmad Bhâgavatam, de Krishna-bijbel, en Het Lied van Geluk - Een Moderne Gîtâ. Verder zette zij ook haar eigen site Vahini.org op (Vahini's: de boeken geschreven door Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba). Daarnaast heeft ze een part-time baan bij de Universiteit Twente als secretaresse (zie ook haar kunstpagina).


Her spiritual name is Sâkhya: the fraternal or friendly; so filognostically (filognosy): 'Friendslove'. As a vedic reformed christian catholic person she started a new life with this initiation.

Marja (baptismal name: Margje) was born in 1956 at Notter (township Wierden) in the Netherlands. She did 4 years Mavo (secondary education) with Dutch, English, German and French and History and her favorite course Biology as her final examinations. (Vedic horoscope: DHANISTHA: 23°20' Rock-goat - 6°40' Aquarius. Born between 6 and 19 February. Ruler: Mars, Symbol: flute (drum), Animal: lion, Godhead: Eight Vasus (the 'good'))

Her interests are mainly of spiritual nature, (bhakti-)yoga, singing bhajans, (filognosy) and The Order of Time. Since January 2000 she assists Anand Aadhar (typing, proof reading) with the retranslation of S'rîmad Bhâgavatam, the Krishna Bible, and A Song of Fortune - A Modern Gîtâ. She also started (since 2000) a website for the Vahinis, the books written by Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba and holds a part time job as a secretary at the University of Twente (see also her artpage).

'India is ons geliefde moederland, een paradijs op aarde.
Het volk is begiftigd met intelligentie; er bestaat geen betere levensgids dan de wijsheid van India.'
Amir Khusro

Het schilderij bovenaan deze pagina van de Indiase vrouw in saree is geschilderd door Raja Ravi Varma.


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 01, 2011, at 04:52 AM