Ned /

Dharma


Omkara, het symbool voor de oermantra van het Hindoe-dharma

Dharma is een woord afgeleid uit het Sanskriet dat een meervoudige betekenis kent. Het is een woord dat uniek als een oorspronkelijke term vanuit de hindoe-cultuur is ingeburgerd in de nederlandse cultuur. Etymologisch is het af te leiden van de stam dhr, wat houden, inzetten, praktiseren of ondersteunen betekent, plus het achtervoegsel man wat denken, geloven en verbeelden betekent. Het houdt dus grofweg in de praktijk van het geloof of het ondersteunend handelen naar het denken in het algemeen. In het praktisch gebruik verraad het de volgende betekenissen:

- Het houdt vaak gewoon de religie in, met name het zich gedragen volgens de regels van de religie, het offers brengen, het zich belangeloos inzetten voor de goede zaak, de geschriften en de eredienst. In dit verband spreekt men vedisch ook wel Yajña, offeren, als een fundamentele naam van God. In india spreekt men van de stier van het dharma. Die stier heeft dan vier poten bestaande uit de regulerende principes: satya, dayâ, tapas, s'auca; resp. waarheid, mededogen, verzaking en reinheid.
- Dharma houdt ook simpelweg de rechtschapenheid in zoals we die kennen van deugdzame burgers.
- Dharma houdt ook de eigenlijke aard in van iets of iemand. Het dharma van suiker bestaat eruit zoet te zijn. Het dharma van het tijdmeten bestaat eruit zich naar de zonnewijzer en de maanfasen te richten in sat-kâla.
- Dharma in relatie tot de zelfverwerkelijking van het zich emanciperen houdt in dat men zijn oorspronkelijke relatie van dienstverlenen in relatie tot God weer terugvindt. In dit leven pakt men steeds de draad van toewijding weer op waar men die in zijn vorige leven achterliet. In dat verband spreekt men ook wel van sva-dharma (gekoppeld aan de identiteit van statusoriëntatie) en van sva-rûpa. De eigenlijke aard van dienstverlenen, letterlijk, de eigen vorm.
  • Dharma vormt een vedisch antonym met het woord karma: karma of baatzucht is het probleem, dharma of vrijwilligerswerk is de oplossing.
  • Een ander woord voor goddeloosheid is adharma.

Zie ook


Externe Links:

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 16 febr. 2008 keer bekeken.