Ned /

Disciplines

De disciplines worden de sadhanas genoemd in de vedische referentie. Ze bestaan uit de drie basisdisciplines van het omgaan met:

  • de feiten - wetenschap en filosofie (vedisch: brahman);
  • de discipline van het omgaan met de principes - spiritualiteit en analyse (vedisch: paramâtmâ);
  • de discipline van het omgaan met de persoon - het persoonlijke (religieus, profaan) en de politiek (vedisch: bhagavân).

Ze vormen de basis voor het zesvoudige van de zes visies of filosofieën van de filognosie.

De drie disciplines hangen in de filognostische bekentenis samen met de drie basismiddelen der kennis of basiselementen van de natuur, van de schepping: de ruimte (ether, het onpersoonlijke), de materie, (het lokale) en de tijd (persoonlijk in de zin van een zekere conditionering;akasha, prakriti en kâla).

Vedisch equivalent: trisâdhana; besproken in S.B. 1.2:11''

Zie ook:

Externe Links

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.