Ned /

Persoon

Het zelf van de logica en de rede; de eenheid of integriteit van het bewustzijn van de tijd. In die tweede zin is de notie van de persoon verwant met het begrip van de ether.

De persoon kennen we filognostisch ook wel als de integriteit van de drie-eenheid van ziel, geest en ego. De ziel is het (in heiligheid) gedeelde zelfbewustzijn, de geest heeft de vrije keuze en het ego is de identificatie met het eigenbelang, het ik-besef.

Het persoonlijke vormt een van de drie basisvisies in de filognosie. De andere twee zijn het denken terwille van de feitelijkheid en het denken terwille van de principes. Filognostisch bestaat de dualiteit van de persoon uit de tegenstelling tussen de kerk en de staat, tussen het persoonlijke religieuze beleven enerzijds en de politiek van de vrije meningsuiting anderzijds. Dezen staan voor de dualiteit van de visie op het poersoonlijke die men ontwikkelt met de volheden van de tijd: de rijkdom en de roem als de kennismiddelen om tot zelfverwerkelijking te komen.

De logica ten behoeve van, in de richting van of terwille van, of naar de persoon noemen we substantief.
De logica van het denken vanuit de persoon in de richting van de werled of the essentie noemen we bevrijde logica.

Zie ook:

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.