Ned /

Identiteitsfuncties

Identiteitsfuncties (operatoren) zijn basisfuncties van de identiteit die verschillen naar gelang het niveau van het abstractievermogen en de graad van ervaring. Er zijn vierentwintig van deze functies.

⚠ (:html:)<Center><P><FONT SIZE="-1"><TABLE BORDER=0 CELLPADDING=6 WIDTH=90%> <TR> <TD VALIGN=top COLSPAN=2 HEIGHT=100 BGCOLOR="#FFFF99"> <CENTER><B><BR>(:htmlend:)1: ZELF⚠ (:html:)</B></FONT> <P><FONT SIZE="-1" ><B>In deze graad bent u geĆÆnteresseerd in peroonlijk voordeel.</B></FONT></P></CENTER> </TD> <TD VALIGN=top HEIGHT=100 BGCOLOR="#FFFF66"> <CENTER><B><BR>(:htmlend:)2: EGO⚠ (:html:)</B></FONT> <P><FONT SIZE="-1" ><B>In deze graad wilt u uw eer verdedigen en ziet u dat als het belangrijkste</B></FONT></P></CENTER> </TD> <TD VALIGN=top COLSPAN=2 HEIGHT=100 BGCOLOR="#FFCC99"> <CENTER><B><BR>(:htmlend:)3: WIJSHEID⚠ (:html:)</B></FONT> <P><FONT SIZE="-1" ><B>In deze graad voelt u zich aangetrokken tot de kennis.</B></FONT></P></CENTER> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top COLSPAN=2 BGCOLOR="#003300"> <CENTER><FONT SIZE="-1" ><B>(:htmlend:)NIVEAUS VAN VOORDEEL⚠ (:html:)</B></FONT></CENTER> </TD> <TD VALIGN=top BGCOLOR="#003300"> <CENTER><FONT SIZE="-1" ><B>(:htmlend:)NIVEAUS VAN EER⚠ (:html:)</B></FONT></CENTER> </TD> <TD VALIGN=top COLSPAN=2 BGCOLOR="#003300"> <CENTER><FONT SIZE="-1" ><B>(:htmlend:)NIVEAUS VAN KENNIS⚠ (:html:)</B></FONT></CENTER> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#CCFFFF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)1.1 Aantrekken⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent voor uzelf een belust iemand.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)1.2 Tonen⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent belust met uw medemens.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)1.3.html|1.3 Zuiveren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>:In verhouding tot de kennis bent u een belust persoon.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#CCFFFF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#99FFFF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)2.1 Sporten⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent een persoon die op zichzelf oefent.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)2.2 Handelen⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent een persoon die met anderen aan de slag gaat.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)2.3 Integreren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent een persoon die zich oefent in de kennis.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#99FFFF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#99CCFF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)3.1 Wedijveren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan op uzelf uw plicht ter doen en wilt daar de beste in zijn.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)3.2 Experimenteren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U gaat graag op onderzoek uit en ontdekt graag anderen met het doen van uw plicht.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)3.3 Samenwerken⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U brengt de kennis in verhouding tot anderen in de praktijk.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#99CCFF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#6699FF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)4.1 Privatiseren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan om voor een materieel doel samen te zijn in de private-sfeer.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)4.2 Publiceren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan om er voor de mensen te zijn en met hen om te gaan omwille van de bekendheid.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)4.3 Formaliseren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan om om te gaan met mensen terwille van formelekennis.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#6699FF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#3366FF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)5.1 Opvoeden⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>:U helpt en begeleid mensen maar niet zonder hun tegenprestatie of zonder resultaten.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)5.2 Reguleren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>:U houdt ervan dingen te regelen voor mensen ter wille van de goede orde en de eer die het u geeft.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)5.3 Liefhebben⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>:U helpt, ondersteund en houdt mensen overeind terwille van een hoger doel.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#3366FF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#0033FF"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)6.1 DiscussiĆ«ren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan voor materi&euml;le doelen, regelingen en argumenten met mensen te praten.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)6.2: Asserteren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan om te praten om aan respekt voor uzelf en uw zaak te winnen.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)6.3 Contempleren⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U geeft er de voorkeur aan u uit te laten ter wille van een hoger doel.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#0033FF"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#003399"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)7.1 Twijfelen⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan zeker van dingen te zijn en te begrijpen hoe u succesvol moet zijn.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)7.2 Onderzoeken⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U houdt ervan mensen te doorgronden en zaken te achterhalen.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)7.3 Getuige zijn⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>:U begrijpt heel veel, maar houdt er ook van de dingen te laten voor wat ze zijn.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#003399"> <P></P> </TD> </TR> <TR> <TD VALIGN=top WIDTH=1 BGCOLOR="#000066"> <P></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)8.1 Vernietigen⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent ervan overtuigd dat u te ontdoen van het ongewenste de beste garantie voor succes vormt.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)8.2 Scheppen⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U begrijpt dat beersing een sociaal fenomeen is van ontwikkeling, innovatie en vooruitgang,.</B></FONT></P> </TD> <TD VALIGN=top> </FONT><B>(:htmlend:)8.3 Handhaven⚠ (:html:)</B></FONT></A><FONT SIZE="-1" ><B>: U bent ervan overtuigd dat alleen met wijsheid u het kan brengen tot de juiste beheersing.</B></FONT></P> </TD> <TD WIDTH=1 BGCOLOR="#000066"> <P></P> </TD> </TR> </TABLE></FONT></P></center> (:htmlend:)

Kies om het spel te spelen een functie en vindt zo uw missie in het spel overeenkomstig uw identiteit.

Links

Zie de html-pagina betreffende de functies niveaus-pagina van het spel.

Zie ook


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.