Ned /

Missie

FAQ

............

NIVEAU

GRAAD

IDENTITEIT

............

HOOFDPAGINA

Om het spel te spelen, kies een graad, niveau of identiteit, om uw individuele missie te vinden.

Er zijn 384 missies of levensopdrachten in het spel die bestaan bij de genade van de vier dimensies van de drie graden, de acht niveaus, en de zestien identiteiten die zijn gebaseerd op de vier vormen van status en de vier roepingen.


Missies: basis-info

De bedoeling van het spel is zich van missie tot missie te ontwikkelen om zo een tijd van leven te hebben.


Er zijn vier soorten van ontwikkeling of speelstijlen in het spel

*Langzaam: naar gelang een identiteitsfunctie (verander van missie binnen 76 dagen). Met deze progressie verandert men van identiteit terwijl men stap voor stap op een en het zelfde niveau, graad voor graad vordert. Op deze manier werkt men zich door iedere missie in het spel heen (384 in totaal).
*Gematigd: naar gelang de status (verander van missie binnen 40 cakra weken). Is hetzelfde als langzaam gaan, maar men springt over naar de volgende identiteitsfunctie in de volgende graad van hetzelfde of het volgende niveau, waarbij men vele missies van een andere status overslaat. Op deze manier beslaat men een kwart van alle missies.
*Normaal: naar gelang de roeping (verander van missie binnen 40 cakra weken). Als men vasthoudt aan zijn roeping slaat men al de andere twaalf missies die op een niveau bij een identiteitsfunctie horen over, terwijl men graad voor graad vordert.
*Snel: naar gelang de identiteit (verander van missie binnen 40 maanden). Als men vasthoudt aan zowel de status als de roeping slaat men zoveel missies over als maar mogelijk is, zodat men zo snel gaat als maar mogelijk is met slechts één missie voor iedere graad, met drie voor ieder niveau. Het vereist ervaringom een leven te leiden bestaande uit slechts 24 missies.

(berekend voor 80 jaar voor een heel leven: 980 maanden of 3840 cakra-weken of 29200 zonnedagen. Ga voor een volledig begrip van tijdbeheer naar tabellen


Aanbevolen strategie

  • Jongeren: ga langzaam, hou vast aan de identiteitsfunctie.
  • Volwassenen: 20-60 doe het gematigd of normaal, sla over naar gelang de status of naar gelang de roeping.
  • Ouderen: kies de snelle weg (hou vast aan de identiteit, sla schematisch over.

Gedragscode

Binnen het spel bestaat er een bepaalde manier van werken die je verzekert van een harmonieuze ontwikkeling:

- Men mag terugvallen; een bepaalde regressie is toegestaan (terugkeren naar lagere missies, let op de missienummers).
- Reik niet boven je macht; als je te hoog grijpt: speldood.
- Maak je niveau af; als je reikt naar een hoger niveau voordat je je niveau hebt afgerond: speldood.
- Onthoudt de regels; als je reikt naar activiteiten die indruisen tegen de regels van het Spel: speldood.
- Het staat je vrij je stijl te volgen; je kan van stijl of soort van ontwikkeling veranderen wanneer je maar wilt.
- Wees normaal of snel; het is gewoon om langzaam, gematigd of normaal van identiteit te veranderen, en je gaat snel als je aan je identiteit vasthoudt.

Opzet

De drie geaardheden of graden doen zich samen met de missies voor in verschillende interesse-bereiken.

1) Het zelf gaat voornamelijk te werk aangaande het spel zelf:

Op de eerste plaats bestaat er met het zelf het belang vertrouwd te raken en handigheid te ontwikkelen met het spel zelf.

2) Het ego gaat voornamelijk te werk met De Orde van de Tijd:

Op de tweede plaats is er, met het meer ervaren zijn met de graad van het ego, het belang van een bredere kijk op de zaak van de menselijke samenleving in zijn geheel, hetgeen inhoudt dat men zich moet wapenen met een ego om daarmee stevig te staan en vertrouwen te hebben. Voor dat doel is er de site in de ruimste zin van De Orde van de Tijd, waar met de verschillende invalshoeken van de filognosie de verschillende samenhangen en begrippen worden geboden die men nodig heeft om op de hoogte te zijn en in het leven vooruit te komen.

3) Wijsheid koerst voornamelijk op externe diensten:

Ten derde is er de wijsheid die te werk gaat op het gebied van de kennis van alle grote culuren die de aarde rijk is. Hierin beoefent men de grotere ervaring van de filognosie om zelfverwerkelijkt te zijn in alle velden van handelen, dat wil zeggen - naar de burgerdeugden - van het hanteren van het juiste argument, denkmodel, analyse, overstijging, respect voor de persoon en het uitgesproken zijn qua politiek standpunt.

Waarschuwing

- Stil blijven staan bij een missie voorbijgaand aan het advies voor het soort van ontwikkeling, kan ernstige mentale en fysieke moeilijkheden opleveren (verzet je niet tegen ontwikkelingen).

- Al te frequent uit op de speldood waarbij men het spel opstart vanaf andere posities, zal uw levensduur bekorten (pas op voor uitputting in het spelen).

- Het omschakenen naar een andere type van ontwikkeling kan onverwachte gevolgen hebben.

- De inhoud van een missie zelf kan in de loop van de tijd verandering ondergaan omdat de opzet van het spel moet worden aangepast terwille van een gepaste representatie naar gelang de tijd en omstandigheden (het spel beschrijft naar verwachting de huidige werkelijkheid, en probeert die niet op te leggen vanuit een vooropgezet idee).

Voorbehoud

De orde van de Filognostische Associatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke onfortuinlijke ontwikkeling ook als gevolg van het volgen van suggesties gedaan in het spel. De gebruiker moet zich er steeds van bewust zijn dat hij/zij verantwoordelijk is voor zijn eigen handelingen, met het te allen tijde handhaven van het eigen oordeelsvermogen.

Zie ook

Externe link


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken. \