Ned /

Leraren

Leraar, goeroe of filognost: iemand die onderricht verschaft in woord en/of geschrift en zo, door liefde voor de kennis te tonen - ofwel door de filognosie voor te leven - een voorbeeld vormt van een intellectuele, spirituele dan wel geestelijke discipline. De leraren, die allen tot de begeleiders in de samenleving behoren (zie identiteit) worden onderscheiden naar de bron van de kennis en de disciplines van de zienswijze. De drie bronnen zijn :

 • a) de boeken,
 • b) de leraren of geleefde tradities zelf en
 • c) de gelijkgestemde medeleerlingen.

Zo zijn er dan leraren van de intuïtie (de 'ongeziene' goden manifest in de heilige boeken, vedisch: de brahmanen), de leraren van instructie (de autoriteiten, vedisch: sis'ya-guru's) en de leraren van inwijding, (je oudere broer of zus, je vader of moeder, etc.; vedisch diksha-guru's). De drie disciplines zijn die van:

 • a) het onpersoonlijke (de wetenschap; vedisch brahman),
 • b) het persoonlijke (de traditie, de religie; vedisch bhagavân) en
 • c) het lokale hier en nu beginsel (van de mystiek, de gnostiek, de esoterie, het meditatieve, het spirituele; vedisch: paramâtmâ).

Zo zijn er dan negen leraren: drie wetenschappelijke, drie spirituele en drie traditionele.

De drie van de wetenschap zijn:
 • 1) de therapeut (de 'ouderling', de opvoeder, de raadsman),
 • 2) de professor en zijn intellectuelen en vertegenwoordigers in het normale onderwijs, en
 • 3) de 'Heilige Geest', de 'ongeziene', ofwel concreet de persoon van het positieve homologisch denken (het denken dat we vroom delen en volhouden kunnen), ofwel de nuchtere zin van de overgeleverde kennis der natuurwetenschap die, als een persoon, voor de 'Schepper' staat.
De drie leraren van de spiritualiteit zijn
 • 4) de new age leraren of spiritueel toegewijden,
 • 5) de esoterische goeroes, de spirituele filosofen, de verlichte zielen en de mystici en
 • 6) de 'Zoon', de persoonlijkheid van God zoals we die uit de geschriften kennen als de leider van deze of gene religie die de obstakels wegneemt, ofwel de 'Vernietiger' is.
De drie leraren van de traditie zijn:
 • 7) de volgelingen van de tradities ofwel de gelovigen (de filognosten ook wel vaak),
 • 8) de priesters en andere leraren van het voorbeeld (âcârya's) van deze of gene leerschool van een bepaalde traditie, en
 • 9) de 'Vader' ofwel de 'Behouder' in het voorbije, de Oorspronkelijke Persoonlijkheid van God.

Hoewel de filognosten meestal onder de toegewijden van de tradities, ofwel onder de gelovigen te vinden zijn, vormt de ware filognost het respect voor en van de integratie van al deze negen leraren. De verpersoonlijking van alle leraren heet de Fortuinlijke, de Heer ofwel de avatar, die zowel de intuïtieve als manifeste leraar is, als ook de leerling of toegewijde is. De 'normale' filognost maakt steeds deel van Hem uit, van Hem als de Heer van, of Integratie van, de Filognosten.


Zie ook

 • Yoga
 • Caittya - de goeroe van binnenuit
 • Guru - bespreking van de drie leraren in het Lexicon van het Bhâgavatam.

External links

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.