Ned /

Materie

Het voorwerp der zintuiglijkheid dat per definitie moet veranderen (van plaats en vorm). De materie kennen we in drieën: vast, vloeibaar en gas. Licht is de ijlste vorm van materie. Lichtdeeltjes kunnen, quantum-mechanisch, ook golven zijn. Het zijn in feite energiepakketjes die zich gedragen zoals je er mee omgaat. Dat is wat de quantum-mechanica natuurkundig inhoudt.

Hoe de materie ontstond en waar de materie deel van uitmaakt

Basiselementen

De materie vormt een basiselement van de natuur; er zijn er drie in werkelijkheid: de tijd, de ruimte die als krachtveld ookwel de ether wordt genoemd, en de materie. Deze elementen zijn verder niet tot iets anders te herleiden, en daarom heten ze basiselementen; ze vormen een soort van heilige drie-eenheid die ten grondslag ligt aan de hele schepping van geest, leven en vorm.

Een verdichting van energie

De materie ziet men wel als een verdichting van energie in vele verschillende vormen of atomen: de oerether of oerpotentie van het krachtveld van de tijdruimte balde zich in het begin van de schepping electromagnetisch samen, stolde als het ware tot groepen sterrenstelsels en planeten rondom de sterren, omdat de ongedifferentierde oerenergie van de oerknal, als reactie op de aanvankelijke uitbreiding, aan de condities van de cyclische tijd onderworpen raakte. Dus na een aanvankelijke uitbreiding - de oerknal - ontstond er een tegenkracht, de aantrekking, die toen de energie in het universum samenbalde en in patronen van draaiing conditioneerde tot levensvormen.

Tegengestelde krachten

De materie bestaat dus dankzij het feit van de twee tegengestelde natuurkrachten van aantrekking en uitbreiding die tesamen het evenwicht van een relatief stabiel universum vormen. De materie is een manifestatie van het principe van de aantrekking in het universum die berust op de cyclische tijd. Daarom is de materie altijd in beweging, zoals de griekse filosoof Herakleitos zei: panta rhei, alles is in beweging. In samenhang met de materie spreekt men ook wel van aantrekkingskracht: grote hoeveelheden als de planeet aarde vormen een soort magneet die de energie bij elkaar houdt en voorwerpen in de ruimte aantrekt.

De materie als een eenzijdige opvatting

We spreken van materialisme als er cultureel sprake van is dat geen of onvoldoende rekening gehouden houdt met de andere basiselementen van de natuur, te weten de factoren 1) leven (de drievoudigheid van de natuurlijke tijd) en 2) de geest (die het resultaat is van het verschil gevormd onder de invloed van de ether), en men zich daarbij bovendien ten derde afzet tegen, of in ontkenning verkeert van, de integriteit van de drie basis-elementen: de persoon in enge zin of God in de ruime zin (zie verder onder materialisme).

Vedische referentie

Materie heet prakriti, de oerether van ongedifferentieerde energie heet pradhâna, de ether heet akasha en kâla is de tijd en de persoon van God, de integriteit van het z.g. volkomen geheel (om purnam) heet de purusha. All deze termen zijn fundamentele begrippen in de vedische filosofie.

Zie ook

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.