Ned /

Vereniging

(redirected from Ned.Verenigen)

De filognosie kent vele vormen van vereniging in het sociaal/ideële veld van het verenigingsleven; m.n. sportief en religieus (zie velden van handelen). De bewustzijnsvereniging kent men, naar de drie vormen van yoga, als:

 • de vereniging in de arbeid (karma),
 • het vrijwillig werken (upâsana) en
 • de spirituele kennis (jñana).

Kortom bestaat vereniging in de filognosie uit bidden, werken en weten. Upâsana is de vedische term voor toegewijde, devotionele activiteiten ofwel 'bhakti'. In termen van arbeid heet het ook wel akarma (niet-werken, 'werkeloosheid', vrijwillig werk, ongemotiveerde arbeid). Er is een illegale vierde vorm van het zich verenigen in de arbeid en dat is het zich verenigen in adharma of onrechtschapen handelen, oftewel de misdaad. Men noemt het vedisch vikarma.


Seksuele vereniging, tantra

<br>

Een ieder die van kennis is weet <br>dat sterke gehechtheid de verstriktheid van de ziel is, <br>maar dat die zelfde gehechtheid in handen van toegewijden<br> de deur naar de bevrijding opent.<br> <p align=right>Vyâsadeva, S.B. 3.25: 20

Zich vereniging in het seksuele noemt men vedisch tantra yoga of gewoon tantra. Het gebruik van deze term bestaat naast de alternatieve vedische betekenis van 'ritueel-mystiek geschrift' (zie van Dale). Klassiek wordt de tantrische seks, waarbij men is gericht op de meditatie ervan en niet zozeer op een orgasme, ingedeeld in drie gedeelten:

 • heldhaftig (vira) wisselende partners, maar minder gehechtheid.
 • dierlijk (pas'u) trouw aan een partner, maar bezitteriger van aard.
 • goddelijk (divya) alleen sex voor het nageslacht, de rest subliminaal,

Filognostisch de vijf typen van seksuele vereniging

Maar filognostisch onderscheiden we vijf vormen van seksueel gedrag waarop men kan mediteren voor het verenigen van lichaam en geest.

 • liberaal - zie boven heldhaftig (want onthecht) of gewoon promiscue en ontrouw.
 • loyaal - zie boven: dierlijk of gewoon monogaam en trouw.
 • heilig - zie boven: goddelijk of celibatair.
 • passief - onwillekeurige sex in dromen en sex passief beleefd door anderen aangekaart, meditatief zonder verlangen ernaar.
 • deviant - perversies, fantasieën, masturbatie, homoseksualiteit.

Het zich seksueel meditatief verenigen behoort, op basis van de regulerende principes en de waarden, wat betreft de actieve vormen, tot de spirituele discipline. Religieus is men ofwel onervaren, passief seksueel van instelling, ofwel heilig van beheersing en intentie. De rest van het zich niet aan de regels houden met de seks, is dan misbruik en zonde in religieuze termen. Filognostisch spreken we dan van profiteren dat afdoen (religieus: boete of tapas) noodzakelijk maakt. Heilig van beheersing zijn, maar dan zonder dharma of discipline, d.w.z. wel de verlichting ervan willen maar niet de verplichting, leidt tot demonische bezetenheid (valse vereniging, zie ook vikarma hierboven en schizoidie en schizofrenie).

 • Vedisch equivalent voor de driedeling van de yoga: kânda (lett.: sectie, gedeelte).
 • De zuiverheid van het zich verenigen in divya tantra heet s'auca.

Zie ook

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.