Ned /

Zelfrealisatie

De verwerkelijking van het ware of ideale zelf (de ziel, het âtma), de eigenlijke aard (het svadharma) of oorspronkelijke identiteit van dienstverlenen (de svarûpa), vanuit de kennis van de inhoud en het wezen der verlichting voorbij aan het aanleren van buitenaf. Het betreft de emancipatie van een individu in de richting van een zelfstandig functioneren met achting voor de filognosie ofwel de integriteit van de verschillende gezichtspunten, vormen van logica en intelligentie die men aantreft in de moderne samenleving. Zelfactualisatie is het meer specifieke humanistische begrip van zelfverwerkelijking. In zelfactualisatie geldt dat er sprake is van een wordingsproces van een persoon in - psychologische - emancipatie (Carl Rogers). In Maslow’s behoeftenhiërarchie heeft het betrekking op de behoeften van een individu om te groeien en zijn of haar volle vermogen te bereiken.

Vedische equivalenten:

 • Âtma, Svarûpa, Kailvalya, Mukti

Zie ook:

 • Gnosis als de christelijke term voor zelfgerealiseerde kennis.
 • Yoga als de wetenschap van de zelfverwerkelijing.
 • Filognosie als de liefde voor de kennis van de zelfverwerkelijking.
 • Meditatie als de methode van de zelfverwerkelijking
 • De meditatiespreuk of mantra als het instrument voor de zelfverwerkelijking.
 • Karma als de hindernis in de zelfverwerkelijking
 • Dharma als de oplossing voor het probleem van de zelfverwerkelijking.
 • Verlichting als de staat der zelfverwerkelijking.
 • Bewustzijn als datgene wat zich moet verenigen in zelfverwerkelijking.
 • Bevrijding als resultaat van de dienst die men levert in de zelfverwerkelijking.
 • Visie als datgene wat zich ontwikkelt in zelfrealisatie.
 • Persoonlijkheid als de beoogde integratie van de zelfverwerkelijking.
 • Transcendentie als de positie van de zelfverwerkelijking.
 • Emancipatie als de weg van de zelfverwerkelijking.
 • Principes als de leidraad voor de zelfverwerkelijking.
 • Waarden als de garantie voor de menselijkheid in de zelfverwerkelijking.
 • Identiteit als het vraagstuk van de zelfverwerkelijking.
 • De ziel als het vertrekpunt en het doel, de alfa en de omega van de zelfverwerkelijking.
 • Burgerdeugden als het uitgangspunt voor de zelfverwerkelijking.
 • Velden van handelen als de noodzakelijk verdeling van de aandacht en de actie in de zelfverwerkelijking.
 • De cakra-orde als het geheim van de zelfverwerkelijking.
 • En bestudeer dit Spel van de Orde om de structuur van de zelfverwerkelijking te ontdekken.

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 30 juni 2008 keer bekeken.