- Toe te voegen aan of het bewerken van deze wiki is gereserveerd voor enkel de leden van de Filognostische Associatie. Ten einde bij te dragen tot deze wiki moet men derhalve ten eerste lid worden van de FA (kostenloos) en vervolgens zich aanmelden voor een wachtwoord om toegang te krijgen tot de bewerkfunctie van deze wiki.
- De basisbewerkingenpagina beschrijft hoe je pagina's moet maken.
Eigenaardigheden om op te letten bij het bewerken: met het centreren en rechts plaatsen van tekst moet er op een regel ervoor een inspringteken staan ->. Dit geldt dus niet als de voorgaande tekst reeds insprong. Paragrafen met een pagina-indeling ==== lopen alleen rechtsom een plaatje (% lfloat %) als de header niet wordt weergegeven met een uitroepteken maar met een dubbel plusteken tussen vierkante haakjes. Om midden in een tekst een regel te centreren zonder witregels te maken, moeten twee verticale streepjes boven en onder de te centreren tekst worden geplaatst met een lege regel ervoor.
- Met minimaal vier koppeltekens achter elkaar vanaf het begin van een nieuwe regel maakt men een horizontale lijn.
- In deze Wiki mag men gebruikmaken van de normale html-code voor tabellen.
- Onder het edit-veld, dat je ziet als je op bewerk (edit hierboven) klikt, staan in het kort de tekstopmaakregels. Tot nu toe zijn er geen GUI bewerkingsknoppen beschikbaar voor de bewerkvelden van de afzonderlijke pagingedeelten.
- Deze Wiki maakt geen gebruik van een database, maar steunt op het geheugen van je browser. Met het bewerken van pagina's kan de browser-geheugenlimiet worden overschreden als er teveel heen en weer wordt gesprongen tussen de functies. Er kan bewerkinformatie verloren gaan. Daarom is het verstandig tussentijds de bewerkingsgegevens op te slaan in een apart tekstbestand.
- De pagina's die men aanmaakt mogen niet te lang zijn, deze wiki zal het materiaal anders weigeren weer te geven.
- Voor meer gevorderde bewerkingen ga naar de Documentation Index.
- Je kan een nieuwe pagina aanmaken door een link te leggen naar die pagina: met twee vierkante haakjes links en rechts om de titel voor die nieuwe pagina, en er dan op te klikken. Dan kan je die pagina invullen. De naam van de nieuwe pagina mag geen speciale leestekens hebben. Je kan ook hieronder in het vakje voor nieuwe pagina een titel invullen en dan de pagina bewerken, maar dan moet je oppassen dat je die pagina ergens oplinkt, anders is het een wees die niemand kan vinden. (:newpagebox:) Men kan ook een nieuwe pagina aanmaken door simpelweg de url ervoor in het browserraam voor de url in te typen.
- Eigen afbeeldingen laden (tot 1 Mb): klik op Attach (links boven) en laadt dan de afbeelding vanaf je eigen computer. Link hem vervolgens dan op met de url Attach: naamvanplaatje.ext. Linken naar plaatjes in een andere groep moet in de link worden weergegeven. Zie verder de edit images page.
- Met de tag (:redirect Site/Doelpagina status=301 from=Vertekpagina:) in de pagina maak je een automatische doorverwijzing.
- Met de linktag tootn:file/pagina.html maak je een link naar http://theorderoftime.org/ned/file/pagina.html; hetzelfde geldt voor bhn: (naar http://bhagavata.org/nederlands/), wikipn: (naar http://nl.wikipedia.org/, goo: (naar http://www.theorderoftime.com/game/wiki/index.php/Ned/) en vh: (naar http://vahini.org/). Dit zijn vooraf ingestelde tags, overige links moeten met de volledige url weergegeven worden.
- Met % newwin % (zonder de spaties) vóór een link opent men een nieuw browservenster.
- Je kan ermee oefenen in de Zandbak.
- Meer informatie is beschikbaar op de Engelse pagina voor deze wiki.
- Via de link hier links is er meer info over deze wiki.