musicbutton

 

 

 Tabel 4 : Veldentabel: de heldere en de duistere kant


de velden helder bezien

"... : samengevat vormen de basis-elementen,
het valse ego, de intelligentie
en het ongemanifesteerde (....)
tezamen het veld van handelen
met haar transformaties.''

(S'rîla Vyâsadeva, Bhagavad Gîtâ 13: 5-7)__

 

B - Basis-elementen: het individuele concrete van het persoonlijk fysieke.
P - Intelligentie: de individuele kwaliteit van het persoonlijk spirituele.
C - Valse ego: het sociaal concrete van het persoonlijk fysieke.
S - Het ongemanifesteerde: de abstracte kwantiteit van het persoonlijk spirituele.


BPCS-Tabel
'De Business van de Private Cakra Spiritualiteit'

De velden van handelen van de persoon verenigd
naar de orde van de Ware Tijd van de Zon en Maan


Velden
Kwalitatief
concreet of fysiek
Kwalitatief
abstract of spiritueel
Kwantitatief:

individueel
eigenbelang

B
Vrij ondernemen

onafhankelijkheid
dienstbaarheid: welvaart
lunaire woensdagen
P
Privé belang

individueel
zelfbepaald:
eigenwaarde
zon: cakra-woensdagen
Kwantitatief:

sociaal
altruïstisch

C
Vrije associatie
:
sociaal: openheid &
gemeenschapszin
zon: cakra-zondagen
S
Spirituele associatie
,
stabiliteit: welzijn &
zekerheid
maanfasedagen


Deze tabel vormt de gedragsaanwijzing
voor een evenwichtige levensstijl naar de
Volledige Kalender van Orde
zowel wat betreft de indeling van de week als van de dag
:

Voor de week:
Op
B-dagen heeft men zakelijke vergaderingen (technisch-financiële agenda)
Op
P-dagen heeft men privé-bijeenkomsten (vrienden en familie)
Op
C-dagen is men buitenshuis sociaal naar de cakra zondag (uitgaan, recreatie, winkelen)
Op
S-dagen komt men bijeen om spiritueel omgang te hebben (religie, verenigingsleven)

Voor iedere dag:
De verdeling van de dagelijkse activiteiten:
zes uren slaap 's nachts: het fysieke/individuele
B -belang
zes uren van dienst aan de gemeenschap: de ochtend van het
C -belang van sociaal-materiële zaken.
zes uren van privé-belang: de middag van het P-belang van individuele/private activiteiten.
zes uren sociale meditatie in de avond: het geestelijk belang van het
S-belang.


Naar de Burgerdeugden:

Op B-dagen regelt men de economie.
Op
P-dagen regelt men de religie naar eigen aard en natuur.
Op
C-dagen regelt men de lust.
Op
S-dagen regelt men de bevrijding.

Naar een evenwichtig gebruik van de hersenen:

Er zijn ook z.g. interne velden die betrekking hebben op een evenwichtig gebruik dat men moet maken van de hersenen om stabiliteit in het leven te vinden. Dit heeft betrekking op een evenwicht tussen :

1) de ontvankeljkheid van de persoon naar zijn eigen aard en vormbewustzijn enerzijds en het intitiatief van de persoon voor zichzelf en de persoon die iets doet voor een ander op vrijwillige basis anderzijds, en

2) het geestelijke van mentale activiteiten en het fysieke van lichamelijk bezig zijn.

   In één grafiek ziet dit eruit als een indeling in acht keer drie uren van één etmaal, bestaande uit mediteren, dromen, hobby's en huishoudwerk enerzijds en studeren vrijwilligerswerk, socialiseren en werken anderzijds,. Deze indeling sluit aan bij de vier keer zes uren hierboven vermeld. Met deze indeling in blokken van drie uren kan men naar believen schuiven in de dagindeling. Het basisidee is dat voor zover een van die acht velden niet aan de orde komt, dan wel een ander veld teveel aandacht krijgt, dat dan met aparte dagen als uitgaans dagen, vasten- of schrikkeldagen en religieuze of studiedagen e.d. moet worden gecompenseerd als men tenminste gezond van lichaam en geest wil blijven. Omdat er toch steeds een zekere onevenwichtheid is met de tijd en de velden die men bestrijkt, is het eveneens aangewezen oefeningen te doen die het z.g. laterale bewustzijn verenigen zoals yoga of taiji-oefeningen of gewoon ontspannings- en ademhalingsoefeningen of sportoefeningen. Dit soort oefeningen, dagelijks gedaan naast die op de speciale dagen waarin men verder nog de schade van verwaarloosde levensbereiken in kan halen, herstelt dan het verstoorde tijdruimtelijk besef ofwel, in andere woorden, het evenwicht van de linker hersenhelft ten opzichte van de rechter hersenhelft, die de lateraliteit wordt genoemd.

 
Zie verder de beschrijving van de velden onder definities, in de Game of Order-wiki en in de synopsis.
N.B.: B en P vallen op de derde dag van de
kortere maanweek (355/48 = 7.4 dagen) en de langere zonneweek (356/48 = 7.6 dagen)
als de logische tegenhanger voor de maanfasedagen en de cakra zondagen
waarbij ze de periode van zes dagen van handelen in tweeën verdelen.
Dit is noodzakelijk om qua tijdschema de belangen van de velden in kwestie in evenwicht te brengen.
Aldus behoort volgens schema het zakelijke tot de maanorde en het privébelang tot de orde van de zon.
Iemands zakenleven vormt het tegendeel van de spiritueel/religieuze omgang met elkaar
en iemands privéleven vormt de tegenhanger van de vrije omgang in de publieke sfeer.Neem ook kennis van:

- De Volledige Kalender van Orde (FCO): de tijdvereffenings tabel om dit alles in uw agenda op te nemen.
-
Een Kleine Filosofie van de Vereniging - voor een meer uitvoerige beschrijving van de onderliggende filosofie.
-
Filognosie ronde 12: hoe niet vast te lopen; vragen en antwoorden over de aard van de verschillende velden van handelen.
- Zie de afbeeldingen uit de Filognostische Gids
over de basisvelden en er mee in verband staande roepingen verdeeld naar de dimensies die er een rol bij spelen.
- En de pagina's over de
Orde van de Zon, de Maan en het Sterrenstelsel om de oorsprong van de gebruikte tijdindelingen te kunnen begrijpen.! De Duistere Kant !

'Zo is het inderdaad, goede vriend, zei ik - en vind - voor je toekomstige leiders een levenswijze die te verkiezen is boven het simpele uitoefenen van macht, en je zult tevens de mogelijkhied gevonden hebben een staat goed te doen besturen. Want in die staat, en in die staat alleen zullen zij regeren die werkelijk rijk zijn, niet aan geld en goed, maar aan datgene wat men moet hebben om gelukkig te zijn, namelijk aan een goede en bezonnen levenswijze.'

(Plato: De Staat VII 571b)

Niet van respect zijnde voor de tijdtabel van integer menselijk handelen hierboven waarmee men zich verzekert van zijn fysieke, mentale, sociale en gemeenschaps- of gemeenschappelijke gezondheid, zal men terugvallen in de duisternis van respectievelijk het politieke ego van verdringing, ontkenning en strijd gebaseerd op onrechtgeaarde nevenmotieven, de standaardtijd leugens, het geweld tegen andere levende wezens, en de onzuiverheid van de perversies van de ontrouw (zie ook de filognostische tabel)


Politieke Partijen van de Verdeelde Persoon,
Valselijk Verenigd in de Standaardtijd.

(met de democraat als de 'joker in het spel')
Partijen
Materieel
Principieel
Individueel
Liberaal/
Kapitalistisch
Conservatief/
Fundamentalistisch
Sociaal
Nationalistisch/
Fascistisch
Socialistisch/
Communistisch
Deze laaste tabel is dezelfde als de voorgaande, zij het dat hij is opgesteld vanuit het gezichtspunt van de geperverteerde staat van de mens die geïdentificeerd is met zijn fysieke belang als een dienaar van het lichaam in plaats van zijn positie als een dienaar van de ziel, het Zelf der principes.

Hij beschrijft hoe de klassenmaatschappij ego-gewijs gecorrumpeerd de democratie verliest en in de dictatuur belandt.

Hoe het wel moet met politieke partijen:
zie de '
Kleine Filosofie van de Vereniging'


FCO | Cakra | Vereffening

 

 

          


©  Juli 2005 , De Orde van de Tijd