Recent Changes - Search:

Attach:goowiki.png Δ

English


Nederlands


PmWiki


edit sidebar Line

Main-MarjaLangkamp

Attach:sakhyadd.gif Δ

Haar geestelijke naam is Sâkhya: de broederlijke of vriendschappelijke; filognostisch (filognosie) dus: 'Vriendenliefde'. Als een vedisch hervormd gereformeerd katholiek begon ze een nieuw leven met deze initiatie.

Marja (doopnaam: Margje) werd geboren in 1956 te Notter (gemeente Wierden), Nederland. Zij deed MAVO-4 met als examenvakken Nederlands, Engels, Duits en Frans, plus Geschiedenis en haar lievelingsvak Biologie.

Haar interessen zijn hoofdzakelijk van spirituele aard, (bhakti-)yoga, bhajans zingen, filognosie? en De Orde van de Tijd. Sinds januari 2000 assisteert zij Anand Aadhar (typewerk, proeflezen) bij de hertaling van het S'rîmad Bhâgavatam, de Krishna-bijbel, en Het Lied van Geluk - Een Moderne Gîtâ. Verder zette zij ook haar eigen site Vahini.org op (Vahini's: de boeken geschreven door Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba). Daarnaast heeft ze een part-time baan bij de Universiteit Twente als secretaresse.


Her spiritual name is Sâkhya: the fraternal or friendly; so filognostically (filognosy): 'Friendslove'. As a vedic reformed christian catholic person she started a new life with this initiation.

Marja (baptismal name: Margje) was born in 1956 at Notter (township Wierden) in the Netherlands. She did 4 years Mavo (secondary education) with Dutch, English, German and French and History and her favorite course Biology as her final examinations.

Her interests are mainly of spiritual nature, (bhakti-)yoga, singing bhajans, (filognosy) and The Order of Time. Since January 2000 she assists Anand Aadhar (typing, proof reading) with the retranslation of S'rîmad Bhâgavatam, the Krishna Bible, and A Song of Fortune - A Modern Gîtâ. She also started (since 2000) a website for the Vahinis, the books written by Bhagavân S'rî Sathya Sai Baba and holds a part time job as a secretary at the University of Twente.

Attach:sakhya-lotus.gif Δ


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on July 27, 2009, at 03:03 AM