HarryNijhof

Mijn naam is Harry Nijhof. Mijn werkzame leven heb ik in hoofdzaak bij het boeiende bedrijf Koninklijke Hoogovens doorgebracht. In verschillende staffuncties (Research & Development, Diversificatie en Automatisering) heb ik het bedrijf zowel top down als bottom up leren kennen.

Toen ik het bedrijf verliet was Daniel Ofman als organisatieadviseur bij de cultuuromslag van Hoogovens betrokken. Eerder was Hoogovensbreed de kwaliteitscirkel Plan – Do - Check – Act geïntroduceerd.

Thema’s die mijn bijzondere belangstelling hadden waren artificial intelligence, besluitvormingsprocessen en het fenomeen organisatiecultuur. Bij mijn nieuwe interessegebied Eenheid in Verscheidenheid is het boek ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties' van Daniel Ofman over kernkwadranten en organisatiecultuur een belangrijke leidraad geweest.

Marcel Metze geeft met zijn artikel DE BRUID VAN STAAL hoe Hoogovens een prooi werd van cultuurverschillen en grote ego's (NRC Handelsblad, 3 juni 2006) een aardige blik in de keuken van het staalbedrijf.

Het is misschien aardig om te vermelden dat, toen de staalcrisis in de zeventiger jaren uitbrak, Max Albrecht destijds lid van de RvB?, de milieubeweging openlijk heeft bedankt dat zij de tweede vestiging van Hoogovens op de Maasvlakte hebben weten te voorkomen. De ‘linkse ondernemer’ Max Albrecht (lid PvdA? en van de Industriebond) was voorbestemd om directeur te worden van de nieuwe Hoogovens-vestiging op de Maasvlakte.

Met het rapport Eenheid in Verscheidenheid en de definities Unificatietheorie, Ether-paradigma, het Reflexief bewustzijn, het Meta-leren (Het Nieuwe leren), de Hermeneutische cirkel wordt beoogd het verschijnsel organisatiecultuur in een bredere context te belichten. Om de continuïteit van een organisatie te waarborgen is het creatieve aspect van een organisatiecultuur van levensbelang. Om grip te krijgen op het verschijnsel organisatiecultuur is op de zoektocht ook een oplossing, het energiemanagement aangereikt.

Zie ook:


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.