Ned /

Identiteit

FAQ

............

NIVEAU

GRAAD

IDENTITEIT

............

HOOFDPAGINA

Identiteiten omvatten de status en beroepsoriëntatie van een individu. Het formele van de zestienvoudige identiteit van de statusoriëntatie wordt bepaald door de vier beroepsoriëntaties van het zijn van een vriend, verschaffer, initiatiefnemer of begeleider en de vier leeftijdsgroepen die de status vormen van de jeugd, de jong-volwassen, de middelbaren en de bejaarden. Vier bij vier zijn er aldus zestien basisidentiteiten. Om het spel te spelen, kies een identiteit en surf naar uw missie.

BEROEP/
STATUS
STUDENTGEHECHTTERUGGETROKKENONTHECHT
VRIENDSCHAPKENNISPARTNERMETGEZELSENIOR
VERSCHAFFINGASSISTENTMANAGERDIRECTEURCOMMISSARIS
INITIATIEFHELDLEIDERPOLITICUSADVISEUR
BEGELEIDING(LEERLINGRAADSMANKLUIZENAARPRIESTER


Definitie

Identiteit betekent identiek zijn aan jezelf, aan het zelfde voortdurende leven, de gelijkheid van essentieel karakter. Het heeft gewoonlijk betrekking op het beeld dat mensen van je hebben en de overeenkomst van dat beeld met het beeld dat je van jezelf hebt of zou willen hebben. Vertrouwd met jezelf zijn er positieve identificaties. Het tegendeel is gedefiniëerd als vervreemding. Formele identificatie wordt problematisch genoemd daar de echte (unieke) persoon schijnt te verdwijnen in de uniformiteit van een groep. Materieel heeft de term betrekking op het op de juiste wijze georiënteerd zijn in je zelfbeeld naar het hier en nu in de tijdruimte van je lichaam. Hierin gestoord zijn behoort tot de definitie van geestesziekte: men is gedepersonaliseerd of gedesoriënteerd niet bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de plaats en timing van het eigen lichaam.


Het probleem

Filognostisch weet men dat de mensheid lijdt onder een identiteitscrisis, - politiek - gespleten (verdeeld) zijnde in het bewustzijn van plaats en tijd: het internationale pragmatische tijdsysteem dreigt de persoon in zijn culturele authentieke identiteit te verslinden wat betreft zijn gevoel voor natuurlijke timing overeenkomstig zijn plaats (waarvan de ziel als slecht of nationalistisch wordt veroordeeld). Derhalve wordt men filognostisch als zelfbewust beschouwd als er sprake is van realisatie van een formele identiteit zonder zich in de uniformiteit of ander gedrag van een groep verloren te hebben.


Dubbele identiteit

Het is duidelijk dat mensen vaak meerdere jasjes in de kast hebben hangen. Ze kunnen zowel een partner als een directeur zijn. Zowel een priester als een leerling. Men zou de werkelijkheid geweld aandoen als men dit feit zou ontkennen. Het probleem van de moderne identiteitscrisis lijkt zich te uiten in het gevaar van een eenzijdig identiteitsbeeld. Voorbeelden:

  • 1) De partner vraagt een echtscheding aan omdat meneer de directeur niet als een gelijkwaardige partner kan functioneren: hij heeft zijn werk mee naar huis genomen.
  • 2) Een therapeut raakt zelf in een echtscheiding omdat zijn metgezel zijn begeleiding niet kan aanvaarden.
  • 3) Een politicus komt ten val omdat niemand meer een vriend in hem kan herkennen.
  • 4) Een allochtoon kan, ondanks zijn talenten, niet opklimmen in de samenleving omdat hij zich teveel vastklampt aan zijn etnische identiteit en daarmee anderen van zich vervreemdt.

De vraag is nu in welke mate er een samengaan van verschillende identiteiten kan zijn. Wat zou het goede en wat het slechte ervan zijn? De basisidentiteiten als omschreven zijn gedefiniéerd aan de hand van de leeftijd en de maatschappelijke functie. Leeftijd is een absoluut gegeven. Een maatschappelijke functie kan niemand ontzegd worden. Huidskleur en seksuele voorkeur zijn echter trivialiteiten die niet als essentieel voor het contact tussen burgers of noodzakelijk voor het onderscheid tussen mensen te noemen zijn. Deze vorm van discrimineren, positief van aard of niet, is dan ook formeel verboden bij de grondwet en valt in de filognosie onder vals ego: je valselijk identificeren met uiterlijkheden. In de combinatie van de twee eerstgenoemde identiteitskenmerken zien we bij hun hanteren een zekere verwarring over de identiteit ontstaan. Die verwarring komt erop neer dat iemand die ouder is zijn voorgaande ontwikkelingsstadia idealiter in zich sluit. Als dat niet zo is mag men zich zorgen maken. Een oudere die vervreemd is van de vreugd en onschuld van zijn jeugd kan men een slachtoffer van een repressieve vorm van vooruitgang noemen. Zo ook is het gesteld met maatschappelijke functies die we ookwel in strata of maatschappelijke lagen omschrijven. De ene laag komt boven de ander. Zo staat onderwijs en geestelijke begeleiding boven het bestuur van volksvertegenwoordigers en ambtenaren. De bestuurders staan noodzakelijkerwijze wettelijk en economisch regulerend boven de ondernemers die goederen en diensten verschaffen. En de ondernemers moeten leiding geven aan de kameraden, de vrienden die komen helpen als werknemers. Zo is er dus een hiërarchie van identiteiten te onderkennen waarbij men hoger in de hierarchie de lagere identiteit steeds omvat in geval van een gezonde, niet-repressieve persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Onder de 'maatschappelijke gordel' die we zo zien vindt er dan segregatie en associatie plaats in het neerdalen vanuit en het opstijgen naar een betere persoonlijke integriteit. En boven de maatschappelijke gordel van een redelijke mate van identiteitsvorming is er dan integratie en delegatie in de richting van en vanuit het gevestigd geestelijk gezag. Zo is er dan een soort kringloop van de identitieitssontwikkeling rondom een maatschappelijke kern van burgerleiders, managers, directeuren en politici.

Men krijgt daarmee dan een duidelijker idee van wat een gezonde identiteit is: een priester die nog steeds een gelijkwaardige partner kan zijn of gewoon een kameraad in de dienstbaarheid is. Een directeur die nog steeds zijn handen uit de mouwen weet te steken en ook gewoon iemand kan assisteren zonder te bazen. Dan spreken we van gezondheid in het hanteren van meerdere identiteiten. Van boven naar beneden spreekt deze dubbele identiteitskwestie meer vanzelf dan van beneden naar boven. Een werknemer zal niet zo gauw op de stoel van de directeur zijn rol kunnen overnemen. En een partner zal niet zo gauw even het werk van haar man in de politiek op zich kunnen nemen. Ook dat zien we dan als integer, normaal en gezond. Het plaatje ziet er dan uit als de bovenstaande tabel op een punt gezet. De topidentiteit van de priester omvat alle rollen en degene die pas komt kijken als een kennis in het maatschappelijk spel van de orde zonder dat hij veel relaties en betrekkingen heeft ontwikkeld, heeft nog maar een heel enkelvoudige, weinig uitgekristalliseerde identiteit. In de toppositie moet een ieder zich kunnen terugvinden, anders komt die persoon in die functie ten val. In de laagste positie moet men strikt identiteitsbewust zijn om geen negatieve verwarring te vormen of aanmatigend te zijn, om niet onterechte aanspraken te maken op een manier die de gevestigde orde - een pikorde vaak - onderuit haalt. Zo is het dan gesteld met het hebben van meerdere identiteiten en de gezondheid ervan.


De noodzaak der overstijging

De valsheid van de burgerlijke statusoriëntatie van de identiteit wordt beheerst in de acht niveaus van abstractie die de overstijging of transcendentie bieden en zo de keuzevrijheid en relativering bevorderen om niet in klassenstrijd en kastenstelsel te vervallen. Deze overstijging gaat gepaard met een zeker inzicht in de noodzaak van de verschillende functies van de identiteit op ieder van de acht niveaus en in ieder van de drie graden van ervaring of betrokkenheid (zelf-ego-ziel) waarmee er dan een verfijning is in 24 identiteitsfuncties. Identificatie buiten de motieven van de ziel om wordt beschouwd als de oorzaak van gehechtheid (welke leidt tot een verlies van intelligentie).


Vedische referentie

Vedisch wordt het systeem van de burgeridentiteiten het varnâs'rama systeem genoemd.


Zie ook


Externe Links


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.