Ned /

FAQ

FAQ

............

NIVEAU

GRAAD

IDENTITEIT

............

HOOFDPAGINA

Het Spel van de Orde: een Apollinische Droom van de Filognostische Associatie.

Vaak gestelde vragen:

Q: Wat voor een soort spel is het Spel van Orde? A: Het Spel van Orde is een levensecht spel waarvan de informatie, toegankelijk via het internet, en deelname voor een iedereen ter wereld vrij ter beschikking staat zonder enige verplichtingen van inschrijving of betaling. Actief ingrijpen in de orde danwel de bespreking ervan via deze Wiki vereist echter een lidmaatschap; zie verder gebruiksaanwijzing.


Q: Wat is de bedoeling van het Spel? A: Een goede tijd te hebben.


Q: Hoe speelt men het Spel van Orde? A: Het is een spel dat begint bij niveau 1 (zoals je zou verwachten). Er zijn acht niveaus, drie graden en zestien identiteiten om uit te kiezen.


Q: Waar hebben niveau, graad en identiteit betrekking op? A: Niveau heeft betrekking op de mate van overstijging: hoe hoger het niveau des te minder materieel de motieven. Graden hebben betrekking op de betrokkenheid van de ziel: ze gaan de onderscheidingen van status en beroep te boven. Identiteit heeft betrekking op de persoon die je bent in relatie tot je burgerlijke status en je beroep.


Q: Kan men het spel winnen, en wat is er dan gewonnen? A: Men kan buiten het spel komen te staan en het aldus verliezen. Een winnaar zijn betekent dat je het spel meespeelt. Mensen met ervaring genieten alle voordelen van vrede en voorspoed, terwijl beginners jaloers kunnen zijn.


Q: Is het moeilijk te leren? A: Als je je aan de regels houdt is het makkelijk, maar daar je dat niet zo gemakkelijk doet, is het zo moeilijk als je zelf bent.


Q: Hoe begin ik te spelen? A: Ga naar graad (mode) een, niveau (level) een, kies een identiteit en volg de instructies voor die missie. Je kan ook voor een niveau kiezen, een Identiteitsfunctie(-operator) uitkiezen voor een graad en op die manier je missie vinden. Je kan ook een identiteit kiezen en dan op zoek gaan naar je missie in overeenstemming met je favoriete niveau en graad.


Q: Kan ik niveaus, graden en identiteiten overslaan? A: Iedere graad, niveau en identiteit heeft zijn eigen logica</A>. Het eerste niveau is niet noodzakelijk het makkelijkst maar als je het overslaat, zal je de ervaring missen voor de volgende niveaus en zo kan je het spel dus zelf verspelen. Graden zijn vrijer om te kiezen maar volgen ook logisch op elkaar met het bieden van een uitweg naar een volgend niveau. Het hangt van je talent af of een zekere graad bij je past. Identiteiten zijn als werelden of staten van bewustzijn waar je mee leeft: je kan ze net zo makkelijk veranderen als het is om van vrienden te veranderen, van plaats of van beroep.


Q: Wat houdt 'een levensecht spel' precies in? A: Levensecht betekent dat het een staat van bewustzijn is om je normale leven mee te leiden:het bepaald je zienswijze, identiteit en motivatie. Spel houdt in dat dat je een bepaalde bewuste controle kan bereiken over je lotsbestemming of aanvaarding van je lot.


Q: Houdt het gevaar in voor je huidige manier van leven? A: Ja en nee. Ja het kan je studiekeuze en je keuze van vrienden bepalen, hoe je je geld verdiend en je lotsbestemming is. Neen het is niet gevaarlijker dan het leven dat je nu leidt. Er bestaat zelfs een kans dat je er truukjes en sluipwegen bijleert die je leven aanzienlijk verbeteren.


Q: Is het verslavend en kan het je leven kapot maken? A: Je kan verslaafd raken aan de goede tijd die het je geeft en het kan het leven vernietigen dat minder aantrekkelijk is. Het hangt van jezelf af om uit te maken of dat nu iets goeds is of iets slechts. Een ellendig leven achter je laten is natuurlijk o.k., maar de kans op een goed leven verspelen waarvoor je offers had moeten brengen, maar dat niet deed, is natuurlijk jammer. Als jij precies kan aangeven wat precies een goed leven is voordat je het geleefd hebt, ben je slimmer dan de meester van het spel. Het Spel van de Orde toont je het relatieve van een zogenaamd goed of slecht leven. Het biedt je de kans om het bewust uit te proberen en te experimenteren. Je kan je voorstellen dat er gelukkige varkens zijn die in de modder leven en dat er miserabele goden in de hemel zitten.


Q: Is het moeilijk om met het spel te stoppen? A: Je kan het er moeilijk mee hebben een spel te verliezen!


Q: Kan ik met mijn huidige leven doorgaan of moet ik dat veranderen? A: Dat kan allebei. Aan jou de keuze en verantwoordelijkheid om de juiste graad, het juiste niveau en de juiste identiteit uit te kiezen die past bij je huidige leven. Het kan dus je talenten, zienswijze, relaties, werkprestatie en sociale status op een hoger plan brengen. Als je anderzijds een ander leven wilt leiden door een andere identiteit te kiezen, een ander niveau en een andere graad, kan het onmogelijk worden om met je huidige leven door te gaan. Aldus kan je er zo je levenspartner, je baan en sociale status mee verspelen. Maar de Orde van de Tijd aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor het feit dat jij een leven leidt dat niet bij je past.


Q: Wat zijn de regels van het Spel van de Orde? A: Deze regels worden uitvoerig behandeld op de site de Orde van de Tijd, en in het boek "De Andere Regels". Het is een vrije html-download (585K). Dus je kan maar beter nagaan wat je van dat boek wilt op de site en dat je niet om meer regels vraagt dan je nodig hebt. In eerste instantie moeten de vier basisregels vermeld op de thuispagina volstaan. Ze zijn afgeleid van de vier geboden niet te liegen, te stelen, te doden of ontucht te plegen. Een natuurtalent kan een intuïtie hebben die sterk genoeg is om het zonder verdere uitleg aan te kunnen.


Q: Maakt het slachtoffers, of kan ik zelf het slachtoffer worden? A: Het spel verspelen (doodsmodus) betekent dat je een leven verliest dat goed zou kunnen zijn geweest. Het ligt niet in de bedoeling van het spel ermee te wedijveren, maar in plaats daarvan er vrienden mee te krijgen , werk(-uitbreiding) of een verborgen talent te ontdekken. Maar het is niet onmogelijk dat andere spelers je eruit werken of dat je zelf slechte dingen doet ondanks je belang in het spel welk een strikte morele code kent die de dienst uitmaakt. Zoals met alle goede dingen kan er misbruik gemaakt worden. Maar nieuw als het is, is de kans klein dat het spel zelf binnen de komende duizend jaar bedorven zal raken. En dan mag Onze Lieve Heer uit de hemel nederdalen om ons uit Zijn Glorie te verdrijven van het zijn van winnaars en meesters in het spel.


Q: Wat is de geschiedenis van het Spel van de Orde? A: Hierover wordt uitleg verschaft op de Orde van de Tijd. In het kort: het is afgeleid van de essentie van de oude vedische cultuur. Maar het is ontdaan van onnodige rituelen, terminologie, occultisme en personalisme en volledig aangepast aan het moderne begrip en de capaciteit van het internetgebruik van computers en andere media. De opzet van de Orde van de Tijd vond zijn geboorte in Januari 1998 . Met het spel hebben we dus ervaring sedert die tijd en deze site vormt de neerslag van die ervaring.


Q: Waarom het Spel van de Orde? A: Je kan het natuurlijk zelf ook nagaan wat wordt bedoeld met "De Andere Regels". en wat er nog meer te vinden is op de Orde van de Tijd. Maar in deze vorm kan het zijn dat je snel je eigen weg ermee vindt zonder dat je uitvoerig de zaak bestudeerd hebt of teleurgesteld raakt over al de droge wijsheid of de afwezigheid van een werkelijk leven ermee.


Q: Hoeveel mensen spelen dit spel? Onze Lieve Heer mag het weten: het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Onbewust ben je er misschien al je hele leven mee bezig geweest terwijl het spel eenvoudigweg je de ogen ervoor opent dat het er is. Anderzijds kan het ook wel een appolinische illusie zijn: alleen jij weet ervan en gelooft erin en niemand zal het ooit bevestigen, erkennen of ertoe bereid zijn begrip op te brengen voor waar je mee bezig bent, waar je je toe bekent of het over hebt. Het ligt niet in de bedoeling van de Orde van de Tijd het te verkondigen, er voor te prediken of anderszins anderen ervan te overtuigen. Niettemin kan het gebeuren dat je op die manier uit je bol gaat en ontdekt wat de gevolgen ervan zijn. Het behoort tot de Filognostische Associatie (welke de publieke associatie is van postmoderne mensen die vooruitstrevend zijn en zelfverwerkelijkend naar de geest van de Nieuwe Tijd). Associatie houdt in dat sommigen er begrip voor en weet van hebben terwijl anderen er op geen enkele manier van te overtuigen zijn, onverschillig wat je er ook over te berde brengt. Jouw persoonlijke ervaring ermee is wat uiteindelijk bepalend is.


Q: Wie is de meester van het Spel? A: Er zijn vele mensen die in feite meesters zijn van wie je kan leren. Ze kunnen je alles vertellen over hun eigen niveau, identiteit en graad. Maar daarbuiten zijn ze misschien net zo onwetend als dat zij denken dat jij bent terwijl jij juist daarvoor kan hebben ontdekt hoezeer je zelf wel niet bedreven bent met een bepaalde keuze van het spel. Dit spel werd niet echt gemaakt, maar ontdekt bij de genade van de vriendschap van de Orde van de Tijd waarvan je hier de vrucht der associatie kan genieten. Samenvattend komt het neer op het volgende: je kan zelf de meester ervan zijn, maar je bent zeker niet de enige.


Q: Kan ik bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het Spel van de Orde of zelfs de opzet ervan beïnvloeden? A: Zeker kan je bijdragen vanuit je eigen ervaring. Om die reden is het spel wat het nu is. Velen droegen bij en van sommigen ervan kan men kennis nemen op de Orde van de Tijd. De opzet beïnvloeden is in beperkte mate mogelijk . In feite kan je eraan toevoegen als je iets essentieels hebt ontdekt wat er volgens jou aan ontbrak. Dat is ook de bedoeling van deze wiki bij het spel. Maar als je het er moeilijk mee hebt om sommige inhoudelijke zaken te doorgronden kan je tot de ontdekking komen dat het mogelijk is dat ter sprake te brengen, maar niet het te veranderen. Zelfs structuurfouten die gecorrigeerd moeten worden kunnen de functie hebben de discussie uit te lokken en te werken voor hogere niveaus van begrip die er over heen zijn geprojecteerd zonder de oorspronkelijke fout recht te zetten. Het hele idee van het leven als een spel kan een kinderlijke vergissing zijn. Maar als dit de manier is om te begrijpen hoe je een goede tijd moet krijgen, laat het dan maar zo zijn.


Q: Verschaft het spel ondersteuning? A: Je kan je vragen mailen en ze hier beantwoord zien. Persoonlijke begeleiding is niet gegarandeerd, maar er bestaat ruim de kans de juiste informatie te verkrijgen en omgang te vinden op de Orde van de Tijd.


Q: Is dit een psychologisch of een spiritueel spel?? A: Als je buiten het spel bent komen te staan kan je gebukt gaan onder psychische klachten. Het is spiritueel in de zin van actie, voorzover het tot handelen komt in de spiritualiteit. Op zichzelf is het geen therapie of een newage cursus in zelfverwerkelijking met therapeuten, leiders, groeps bijeenkomsten en dergelijke. Men zou het een spiritueel/psychologisch zelfhulp strategiespel kunnen noemen.


Q: Hoe kwam men tot de niveaus? A: Er is een achtvoudige verdeling van de ashthânga-yoga die spreekt van yama: wat je laten moet / niyama: wat je doen moet âsana: de praktijk der lichaamshoudingen / prânâyâma: adembeheersing: pratyâhâra: het zich inwaarts keren / dhâranâ: het zich concentreren / dhyâna:het mediteren en / samâdhi: verzonkenheid. Dit werd gepopulariseerd in meer westerse termen in de niveaus van de lust (wat niet te doen), de niveaus van oefening (wat wel te doen ), de niveaus van praktiseren (de oefeningen), de niveaus van het socialiseren (adembeheersing), het helpen (het zich naar binnen keren), het spreken (concentratie), het begrijpen (meditatie),en de controle (verzonkenheid). Surfend naar "de Andere Regels" zal je hoofdstukken vinden die regels bieden voor ieder niveau dat respectievelijk daar het bedrijven van de liefde, het lichaam, de sport, het huwelijk, de relaties, afspraken maken, zaken doen en het dagelijks leven zijn genaamd. Je begrijpt dat het vertalen van het achtvoudige systeem van de yoga" naar ons begrip en onze levenservaring een aantal aanpassingen oplevert wat betreft het oorspronkelijke verhaal van het zich naar binnen keren, waarbij het meer de liefde werd voor het levensinzicht ofwel de filognosie.


Q: Hoe werden die identiteiten opgezet? A: Zoals je kan zien zijn ze afgeleid van de burgerlijke status gecombineerd met de roeping of het beroep. De oorspronkelijke formulering treft men aan in de Bhagavad Gîtâ: het is het systeem van de Heer dat varnâs'rama heet en bestaat uit de geestelijke afdelingen van het celibaat, de gehuwde staat, het teruggetrokken leven en de onthechte staat, resp. genaamd brahmacârya, grihastha, vânaprastha and sannyâs. Dit werd voor het spel vertaald in de status van het burgerlijk gedrag als zijnde een student, een gehechte persoon, een teruggetrokken persoon en een onthechte persoon. De roeping heeft betrekking op de oorspronkelijke indeling in maatschappelijke klassen: de arbeid of de s'ûdra's (genaamd vriendschap), handelaren of vaisha's (genaamd verschaffing), leiders of kshatriya's (genaamd initiatief), en het intellect/ de priesters of de brahmanen (genaamd begeleiding), welke op zich weer werd onderworpen aan de niveaus van betrokkenheid genaamd de graden en in dit spel. Dit onderwerpen is essentieel voor het spel ten einde de valsheid te verdrijven van de niet-gereformeerde kaste-hindoe.


Q: Wat zijn deze graden? A: De graden zijn essentieel voor het spel daar ze de valsheid der klasse-onderscheidingen (identiteiten van 'vals ego') buiten spel plaatsen. Ze zijn afgeleid van de geaardheden der natuur en hebben betrekking op de verschillende typen van goddelijkheid in de Veda's onderscheiden door de goden S'iva, Brahmâ en Vishnu. De geaardheden der natuur zijn: traagheid, hartstocht en goedheid, geassocieerd met vernietiging, creativiteit en handhaving. De bedoeling van het Spel van de Orde is de geaardheid goedheid te bereiken ('een goede tijd te hebben') onverschillig op welk niveau of in welke identiteit men ook bezig is. Dit te behalen bepaalt de graad van betrokkenheid van het zijn van een beginner (zelfmodus) een erkende deelnemer (egomodus) of een ervaren persoon (wijsheidmodus) in het opklimmen naar hogere niveaus.

Categorie: Basispagina's | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.