Ned /

Hoofdpagina

(redirected from Main.Hoofdpagina)

FAQ

............

NIVEAU

GRAAD

IDENTITEIT

............

HOOFDPAGINA

De Wiki voor het Spel van de Orde

Alleen met de rede kan de oorspronkelijke persoon tot leven worden gewekt.
 Vyâsadeva, Bhâgavata Purâna 3.26: 62-70

Het Spel van de Orde: een apollinische droom van de Filognostische Associatie; speel een levensecht spel en ontdek uw verborgen potentieel, meesterschap, talenten, ware identiteit en bestemming. Leef in angst voor de speldood die u eruit gooit.

 Kies een graad, bepaal een niveau, en verken een identiteit
om uw missie te vinden in het leven en te vorderen op weg naar volgende functies in een andere staat van bewustzijn.

Naar de orde van de tijd en de samenleving wat betreft het persoonlijke bestaat er de vraag van de identiteit. Deze identiteit bestaat uit een verschil in ervaring en betrokkenheid. Daarenboven is dat dan meer of minder materieel betrokken op verschillende niveaus van overstijging. Al de verschillende identiteiten naar leeftijd en roeping vormen naar deze graden en niveaus verschillende missies en werkopdrachten in het leven. Men kan, naar de tijd, er ook een bepaalde stijl op nahouden in het spelen van dit persoonlijke identiteitenspel: men gaat snel, met houdt vast of balanceert in een meer gematigde stijl. Ontwikkel u verder op deze wiki-pagina's in dit spel en bezie dit complexe geheel als eenvoudig en helder 1.


Om te beginnen

Identiteiten, Niveaus en Graden zijn de belangrijkste hoofdstukken van het spel. De pagina's daarvan in deze Wiki kunnen worden aangepast, zodat de spelers hun meningen en ideeën tot uiting kunnen brengen met dit spel. Zie ook de FAQ. Om het spel te spelen, kies een identiteit, een graad of een niveau om mee te beginnen en surf van daar verder om uw levensmissie te vinden. (De basis opzet van de Wiki-versie van het spel is nog in aanbouw, zie a.u.b de html-pagina's)


Bedoeling

Mensen kunnen in de moderne tijd erg onzeker zijn of onzeker raken over wie ze zijn en wat hen in het leven te doen staat. Dit spel is bedoeld om mensen te helpen zich zelf en hun levensopdracht te realiseren. Met deze Wiki kunnen mensen ook elkaar helpen en hun eigen vooruitgang laten zien door aktief bij te dragen op de pagina's van hun eigen levensopdracht.

In de grond is het spel er dus om zelfbewustzijn te ontwikkelen en/of te versterken en zo een goede tijd te hebben alleen levend en samen zijnd. Het basismotief bestaat eruit de vier syndromen van het materialisme te bestrijden met behulp van de spirituele kennis van de filognosie waarvan het de bedoeling is te komen tot een betere (meer bewuste, gewetensvolle, interactieve, juiste, rechtzinnige, vreedzame, verantwoordelijke, beschaafde, welvarende, niet-destructieve, creatieve, progressieve, spirituele, hoopvolle, bevrijdde, strevende, geïnspireerde respectvolle, liefdevolle etc.) menselijkheid en uiteindelijk een wereldorde die recht doet aan de volledige verscheidenheid van niet alleen maar onze menselijke natuur.

Het moet goed worden begrepen dat deze filognosie van een hoofdzakelijk non-profit georiënteerd internet platform is genaamd de Orde van de Tijd (behalve dan wat .com boekenverkoop misschien) dat zonder een specifieke politieke, therapeutische of religieuze bekentenis de integriteit van de kennis wil uitdragen. De tegenstelling van de politiek, de ongelijkheid van de therapeutische relatie en de rituelen van het religieuze vormen niet het doel (hoewel ze tijdelijk een middel voor een doel kunnen vormen). Het is de bedoeling de onafhankelijke, volwassen zelfverwerkelijking van ieder individu op een eveneens wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand te brengen en aldus een betere wereld te hebben. Alhoewel er sprake kan zijn van formalisaties van sociale aard met de Orde van de Tijd, moet steeds worden onthouden dat het (herstel van het respect voor het) ecologisch regime van de natuurlijke orde het uiteindelijk doel van een dergelijke formalisatie is en dat die is gegrondvest op het individuele regime van het zich vrij zelfverwerkelijkende individu.


Geschiedenis

Het spel ontstond in de late negentiger jaren van de twintigste eeuw naar de noodzaak van het hebben van een duidelijk omschreven praktijk met de filognosie zoals ontwikkeld met de Orde van de Tijd. Men zou kunnen stellen dat het spel de praktische uitwerking is van het vedisch begrip van hervorming ten einde orde op zaken te stellen in de al te materialistische en impersonalistische postmoderne tijd van de samenleving. Het betreft een praktische tijdhervorming, een bewuste ether politiek en een uitgebalanceerde benadering van het ego van de mens die geïdentificeerd is met, en verdeeld is naar, de burgerdeugden in de velden van handelen.


Spelregels

Denk bij het spelen van dit spel altijd aan:

  • Respecteer de waarheid, geen escapisme.
  • Blijf trouw, bedrieg niet en maak geen misbruik.
  • Deel wat je hebt, gok niet op enige winst.
  • Respecteer alle levende wezens.

Het breken van een van deze regels zal u vroeg of laat tot een verliezer van het Spel van de Orde maken. Zie ook de bede en de principes

Hebt u vragen? Ga naar de Spel faq, of kijk wat rond in de verschillende categorieën.


Basislinks

Bekijk de registratie van deze wiki op Wiki-index.

Categorie: Basispagina's | Nederlands


 

1 Zie ook de engelse Main page