8.4 Eenheid in verscheidenheid

Gandhi'd Path to Nonviolens:
. . . If one
Ponders on objects of the sense, there springs
Attraction; from attraction grows desire,
Desire flames to fierce passion, passion breeds
Recklessness; then the memory — all betrayed
Lets noble purpose go, and saps the mind,
Till purpose, mind, and man are all undone.
F. Nietzsche: Be the master and maker of yourself.
Jan Börger:
De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voorzich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.
R. Lewontin …de opvatting is momenteel wijdverbreid dat de voornaamste kwestie van wetenschappelijk onderzoek niet de vraag zou moeten zijn ‘waaruit bestaat materie?’ maar ‘wat betekent het om mens te zijn?’
Korzybski: The map is not the territory.

Ommekeer (Wederkerigheid, 'Tegenstellingen en Complementariteit', Nieuw paradigma)

H.P. Blavatsky: Het heelal en alles, zowel het morele, mentale, fysieke, psychische als geestelijke, erin berust op een volmaakte wet van evenwicht en harmonie. (De Sleutel tot de Theosofie blz. 175)
Albert Einstein, bezocht het Spinozahuis op 2 november 1920. Kort daarna schreef hij een gedicht, ‘Zu Spinoza’s Ethik’, dat begint met de strofe:
Wie lieb ich diesen edlen Mann
Mehr als ich mit Worten sagen kann.
Doch fuercht ich, dass er bleibt allein
Mit seinem strahlenden Heiligenschein.

In 1929 antwoordde Einstein, op de vraag of hij in God geloofde: ‘Ik geloof in de God van Spinoza, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van het heelal, en niet in een God die zich bemoeit met het lot en de handelingen van mensen.’

Albert Einstein: Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken als waarop we ze hebben gecreëerd.
György Konrád: Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.

Strijder tegen totalitarisme (Casper Luckerhof de Volkskrant 16 september 2019 p. V8):
De Hongaarse schrijver en anti-communistische dissident György Konrád is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootheden van de Hongaarse literatuur. Internationaal brak hij door met de romans De bezoeker, De medeplichtige, Tuinfeest en De oude brug.
Konrád schreef uiteindelijk meer dan twintig boeken. Velen daarvan zijn ook in het Nederlands verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij. Tot in de herfst van zijn leven bleef hij zich verzetten tegen autoritaire regimes en despoten. Zo noemde hij de Hongaarse premier Viktor Orbán in 2017 nog de ‘meest giftige politicus die Hongarije heeft gehad sinds de val van het communisme’. Dat zei hij nadat de leider een haatcampagne was begonnen tegen de Joodse miljardair George Soros.

‘Het was direct: ga er maar in, wij zullen er niet voor gaan liggen’ (Sacha Kester interviewt Berber van der Woude de Volkskrant 14 november 2023):
Nederland moet Israël veel duidelijker aanspreken op mensenrechtenschendingen in Gaza, zegt
Berber van der Woude, die als diplomaat actief was in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. ‘Je mag toch hopen dat er ruimte is voor een dialoog als je ziet dat een vriend dingen doet die schadelijk zijn.’ Aan de talkshowtafel noemde de voormalige diplomaat het ‘buitengewoon onverstandig’ dat Nederland zo snel pal achter Israël was gaan staan. Op dat moment vielen er al bommen op Gaza en Van der Woude had liever gezien dat premier Rutte, naast het tonen van zijn afschuw over de aanval en medeleven voor de slachtoffers, bij Israël ook zou aandringen op terughoudendheid. ‘Om ervoor te zorgen dat er niet te veel burgerslachtoffers vallen.’

Andrea Bocelli omarmt het ‘gewonde hart van de aarde’ (Paul Onkenhout de Volkskrant 11 april 2020):
De Italiaanse tenor
Andrea Bocelli (61) heeft zich met overgave gestort op de conoracrisis, en de verlichting die muziek mogelijk kan bieden. Bocelli trad op in de special van de Amerikaanse Late Late Show en volgende week is de operazanger ook te zien bij het benefietconcert OneWorld: Together at Home, geïnitieerd door Lady Gaga.
Klassiek festival Wonderfeel kiest voor de lange termijn, dan de vloer maar schuren - 9 april
Ook het festival Wonderfeel gaat niet door. Het is het eerste grote zomerevenement voor klassieke muziek dat heeft bekend gemaakt een editie over te slaan. Het festival zou pas 17 juli van start gaan.
Wonderfeel begon vijf jaar geleden als een klassiek alternatief voor de zomerse meerdaagse popfestivals in de open lucht. Het vindt plaats op landgoed Schaep en Burgh in ’s-Graveland, niet ver van Hilversum.
Ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten slaat alarm. Voor krantenbedrijven kan een omzetdaling van 10 procent al fataal zijn, waarschuwt de NVJ in een brief aan het kabinet. Nu al wordt flink bezuinigd, onder andere door minder freelancers in te huren.

Mathieu Weggeman Graag wat minder arrogantie in het debat over God (de Volkskrant 8 januari 2015, p. 30):
Onze verstandelijke vermogens zijn wellicht te beperkt om een betrouwbaar en valide antwoord op de vraag naar het bestaan van God te kunnen geven.
Ook de filosoof
William James (1842-1910) komt tot de bevinding dat geloven in iets met een perspectief uiteindelijk voordelen biedt. Zijn pragmatische opvatting is dat het zinvol is te geloven in hypothesen, mogelijkheden en fantasieën, zo lang die beantwoorden aan reële behoeften. Het is niet de bedoeling van James om op die manier allerlei flauwekul te legitimeren. Hij vraagt zich gewoon rustig af wat er op tegen is om te geloven in'het bestaan van een of andere ongeziene orde waarin raadsels van de natuurlijke orde kunnen worden verklaard'.
Het voordeel van het geloof in zo'n hogere orde is dat daardoor de energie kan ontstaan waardoor dat geloof - althans ten dele - werkelijkheid wordt.
James noemt dat het 'zelf-verifiërende geloven'. Zo werkt ook de tweede suggestie: door te kiezen voor het geloof in God, wordt een persoonlijke realiteit besteld waar je veel plezier van kunt hebben. En 'als het werkt, is het goed', zei Richard Rorty, de filosoof van het neo-pragmatisme.

The Intuition: Knowledge by Fusion (Shirley Nicholson Quest magazine Maart/April 2004, p. 44-53):
Every one of us possesses the faculty, the interior sense, known as intuition, . . . the only faculty by means of which men and things are seen in their true colors. It is an instinct of the soul, which grows in us in proportion to the use we make of it . . . .[It] awakens the spiritual senses in us and the power to act. (H.P. Blavatsky)

Mahatmabrieven (Engelse versie):
Inleiding
viii: Sanskriet.'In de Brieven No. l, 4, 132 en 87 komt een zin voor in Sanskriet of oosterse lettertekens onder de handtekeningen.
Fotografische reprodukties van de eerste drie komen voor op blz. xxix terwijl in de laatste brief de zin op de juiste plaats werd ingelast. Op blz. 383 is het Sanskriet equivalent van de woorden “Mahakasha” en op blz. 384 “guna’s” toegevoegd overeenkomstig het origineel en ook een woord op blz. 447. Een fotografische reproduktie van een strookje met K.H.’s handschrift dat in dezelfde envelop zat als Brief No. 92 is opgenomen op blz. xxix. Brief'No.'13.'Antwoorden 4 en 6 kregen een andere plaats overeenkomstig het origineel.
Brief No. 54
346,347: En zo is zij doorgegaan met zichzelf langzamerhand te doden, bereid om – ter wille van ons en onze glorie, zoals zij dacht – haar levensbloed druppel voor druppel te geven en toch tegenover getuigen
onveranderlijk te ontkennen dat zij er iets mee te maken had. Zoudt U deze sublieme, zij het dwaze zelfverloochening – “oneerlijk” willen noemen? Wij niet; evenmin zullen wij het ooit in dat licht willen zien. Om tot de zaak te komen: gedreven door die gevoelens, en destijds in het vaste geloof (omdat zij daarin werd gelaten), dat Hurrychund een waardige chela* van de Yogi Dayanand was, liet zij C.C.M. en alle aanwezigen in de waan, dat het Hurrychund was die de verschijnselen teweegbracht; en bleef toen veertien dagen doorratelen over de grote vermogens van Swami en de deugden van Hurrychund, zijn profeet. Hoe vreselijk zij werd gestraft, is iedereen in Bombay (evenals Uzelf) – zeer welbekend. Eerst – de “chela” die een verrader werd van zijn Meester en bondgenoten, en – een gewone dief; vervolgens de “grote Yogin”, de “Luther van India” die haar en H.S.O. aan zijn onverzadigbare eerzucht opofferde. Het was heel natuurlijk dat, hoewel het verraad van Hurrychund – hoe schokkend dit destijds voor C.C.M. en andere theosofen ook was – haar ongedeerd liet, want Swami, die zelf ook was bestolen, had de verdediging van de “Stichters” op zich genomen, het verraad van de “Opperste Chef van de Theosofen van Arya Samaj” niet in het juiste licht werd gezien; hij' had geen vals spel gespeeld, maar alle schuld kwam neer op het hoofd van de ongelukkige en te toegewijde vrouw die, na hem hemelhoog te hebben verheven, uit zelfverdediging genoodzaakt was zijn mala'fides' en werkelijke motieven in de Theosophist' uit de doeken te doen.

H.P. Blavatsky Geselecteerde artikelen deel 1: 1874-1882
Enkele vragen aan ‘HIRAF’ (p. 15):
De Europese rozenkruisers hebben, teneinde te ‘worden’ en niet ‘te worden gemaakt’, voortdurend het woord van Mattheus (11:12) in praktijk gebracht, die zegt ‘Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen’ en hebben individueel gestreden en de natuur met geweld van haar geheimen beroofd. In tegenstelling daarmee staan de oosterse rozenkruisers (want zo willen we hen noemen aan wie het recht wordt ontzegd om hun ware naam te gebruiken), in de serene gelukzaligheid van hun goddelijke kennis, steeds gereed om de serieuze onderzoeker die worstelt om te ‘worden’ bij te staan met praktische kennis, die als een hemelse bries de zwartste wolken van twijfel verdrijft.
24:In dat geval zal ik eenvoudig antwoorden dat er niets in de natuur is dat niet
twee kanten heeft. Het occultisme vormt daarop zeker geen uitzondering, en bestaat uit witte en zwarte magie.
25: In feite is er een
wit en een zwart christendom, en ook witte en zwarte magie.
Een geestelijkheid, van wie het hoofddoel altijd was om van hun goddelijk kruis de galg van waarheid en van vrijheid te maken, kon niet anders doen dan te proberen de oorsprong van datzelfde kruis, dat in de meest oorspronkelijke symbolen van de Egyptische magie de sleutel tot de hemel vertegenwoordigt, in vergetelheid te begraven.
Hoofdstuk De wetenschap van de magie (p. 35):
Wanneer de schrijver van het hoofdartikel zegt dat ‘hij niet denkt dat het helemaal onwaarschijnlijk is dat er misleidende geesten zijn, die proberen bepaalde aspiranten naar occulte kennis voor de gek te houden met het denkbeeld dat er zoiets als
magie (?) bestaat’, dan kan ik hem meedelen dat ik het niet alleen waarschijnlijk vind, maar dat ik volkomen zeker ervan ben, en die zekerheid onder ede kan bevestigen, dat meer dan eens geesten, die hetzij elementalen of heel weinig gevorderde geesten waren, en zichzelf Theodore Parker noemden, overduidelijk onze zeer geachte redacteur van de Banner of Light voor de gek hebben gehouden en oneerbiedig hebben bedrogen met bijvoorbeeld de gedachte dat de Apennijnen in Spanje liggen.
39: Er is
witte en zwarte magie; en niemand die ooit in het Oosten heeft gereisd, kan daaraan twijfelen indien hij de moeite heeft genomen dit te onderzoeken. Omdat mijn geloof vast is, ben ik altijd bereid ieder eerlijk medium te steunen en te beschermen – en zelfs af en toe een dat oneerlijk schijnt te zijn, want ik weet maar al te goed wat voor hulpeloze werktuigen en slachtoffers zulke mediums zijn in handen van onontwikkelde, onzichtbare wezens.
Onze broeder
Hurrychund beschrijft hier die voortreffelijke mensen die we kennen als adepten. Hij voegt eraan toe:
De oude inwoners van een plaats nabij Tibet en grenzend aan een meer dat Manasarovar heet, werden eerst
Devanågarì of goddelijke mensen genoemd. Hun schrift werd ook Devanågarì of Bålabodha letters genoemd. Een aantal van hen verhuisde naar het noorden en vestigde zich daar, en verspreidde zich later naar het zuiden, terwijl anderen naar het westen gingen. Al deze emigranten noemden zich årya’s, of edele, zuivere en goede mensen, omdat ze van mening waren dat een zuiver geschenk aan de mensheid was gegeven vanuit het ‘zuivere ene’. Deze verheven zielen waren de schrijvers van de Veda’s.

HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)
HPB had een aantal vrienden in wetenschappelijke kringen, onder wie
Thomas Edison, Sir William Crookes, een vooraanstaande scheikundige en natuurkundige uit de negentiende eeuw, en Camille Flammarion, de beroemde Franse sterrenkundige. Ze waren alle drie lid van de Theosophical Society. Andere leden van betekenis waren de Amerikaanse filosoof William James en generaal-majoor Abner Doubleday, een held uit de Burgeroorlog, en zogenaamd de uitvinder van baseball. Doubleday, een geleerd man, liet zijn bibliotheek met zeldzame boeken na aan de TS, waarvan hij vicevoorzitter was geweest. HPB kende hem goed toen ze in New York woonde.
Tegelijkertijd beval hij met veel waardering een zekere
Hurrychund Chintamon aan, die voorzitter was van de Arya Samaj in Bombay en sindsdien correspondeerde ik voornamelijk met hem; het feit dat hij ons slecht behandelde toen we in Bombay aankwamen, behoort tot het verleden. . . Hurrychund las mijn uiteenzettingen van onze opvattingen over het onpersoonlijke van God – een eeuwig en alomtegenwoordig beginsel dat onder vele verschillende namen hetzelfde was in alle religies – en hij schreef mij dat de beginselen van de Arya Samaj overeenkwamen met de onze; en [hij] stelde dat het in dat geval zinloos was twee societies in stand te houden, omdat we door samenvoeging onze krachten en onze geschiktheid als instrument en onze kansen op succes zouden vergroten. . . . Nadat de zaak aan mijn collega’s in New York was uitgelegd, stemde onze raad in mei 1878 vóór het verenigen van de twee societies en het veranderen van de titel van de onze in ‘De Theosophical Society van de Arya Samaj’. . . .

De psyche (reflexief bewustzijn, zelfreflectie) werkt als een spiegel (weerspiegeling). Het is deze spiegel, het spiegelneuron, dat zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (Standaardmodel, de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend.

Blinde vlek in de campagne: is Nederland weerbaar genoeg om deze gevaarlijke tijd te trotseren? (Kustaw Bessems de Volkskrant 11 november 2023, katern Zaterdag p. 16):
En zo’n geduldige indruk maakt die wereld niet.
Arnout Brouwers schetste afgelopen week in deze krant vlotjes wat samenwerkingsverbanden: ‘Noord-Korea levert munitie aan Rusland. Iran levert Rusland drones in ruil voor Russische wapens. Iran blaast via Hamas de normalisering van relaties tussen Israël en zijn Arabische buren op. China omarmt Rusland, omdat Amerika de gezamenlijke vijand is en het Taiwan wil kunnen aanpakken.’
Punt is:
waarom heb je het erover? Alleen om het dagelijks leven van burgers te verbeteren? Daar ligt nog een belang achter: of we wel sterk en wendbaar genoeg zullen zijn om te trotseren wat er op ons af dreigt te komen.

Ophef en censuur: waar komt de omstreden leus ‘From the River to the Sea’ vandaan? (Marjolein van de Water de Volkskrant 13 november 2023, p. 9):
Voor- en tegenstanders van de leus buitelen over elkaar heen. Ook in de Nederlandse is de kreet onderwerp van debat. Waar komt de leus vandaan, en wat betekent het?
In werkelijkheid bestaat er geen brede erkenning van de betekenis van ‘
from the river to the sea, Palestine will be free’, zoals de leus, die ook in Nederland veelvuldig klinkt bij demonstraties, in zijn geheel luidt. Voor de een is het een antisemitische oproep om Israël en zijn Joodse bevolking van de kaart te vegen. Voor de ander een kreet tegen de Israëlische bezetting en onderdrukking van de Palestijnen.

Mijn hart ging open, nu gaat het dicht’ (Charlotte Huisman de Volkskrant 13 november 2023, p. 3):
Zeker 70 duizend mensen deden zondagmiddag mee aan de
Klimaatmars in Amsterdam, de hoogste opkomst ooit voor een klimaatdemonstratie. Bij de toespraken op het Museumplein bleek de Gazaoorlog een splijtzwam. ‘Dit is helemaal niet het onderwerp.
Het is de Afghaans-Nederlandse schrijver
Sahar Shirzad die de omslag bewerkstelligt. Met een Palestina-sjaal om schakelt ze, als ze op het podium de massa voor haar toespreekt, over van het klimaat op een verhandeling over de Palestijnse kwestie, die de aanwezigen zichtbaar verdeelt. ‘From the river to the sea’, roepen zij en haar medestanders, voor het podium wapperen grote Palestijnse vlaggen. Ook als het geluid van haar microfoon wordt uitgedraaid, praat ze nog door.
Maar tot de verbazing van velen overhandigt
Thunberg haar microfoon meteen aan Shirzad, die haar betoog over de Palestijnse kwestie vervolgt. ‘No climate justice on occupied land’, zegt Thunberg.

‘De Booker Prize leeft bij ons veel meer dan Nederlandse prijzen’ Benjamin Moser De wereld op zijn kop Ontmoetingen met de Hollandse meesters
Laura de Jong de Volkskrant 11 november 2023, katern Boeken & Wetenschap, p. 13:
Er is veel vraag naar de boeken op de shortlist van de Booker Prize, merkt Olaf Leeuwis van boekhandel May­flower in Leiden. Ook Noam Chomsky (94) doet het goed: hij bereikt veel jongeren via YouTube.

DE LAATBLOEIER DIE ALLES KAN (Menno Pot Volkskrant Magazine 11 nov maart 2023, P. 60-64):
Roman
Phlip Roth - America Pastorale (1997)
‘De beste Amerikaanse roman die tijdens mijn leven is verschenen, is wat mij betreft
American Pastoral van Philip Roth. Het is daarnaast het boek dat het meest voor mij persoonlijk heeft betekend.
Het verscheen toen ik eind dertig was en voor het eerst serieus geïnteresseerd raakte in
mijn familiegeschiedenis. Mijn vader was een niet-religieuze Jood die in de VS werd geboren, maar mijn grootouders van vaderskant waren Joden uit het huidige Oekraïne en Polen.
Ik wist niet zo veel over ze, hoe ze via Jaffa en Egypte uiteindelijk in de VS waren terechtgekomen, verjaagd door de Ottomanen. Precies in de tijd dat dat me begon te boeien, verscheen
American Pastoral, over een Joodse immigrantenfamilie die in de VS succesvol wordt, net als de mijne, maar toch hun Amerikaanse droom ziet verkruimelen. Dankzij Roth begrijp ik mijn familie beter.
American Pastoral is mooi verfilmd, maar eigenlijk past het boek niet in één speelfilm. Daarom moet er, vind ik, nog eens een goede serie van worden gemaakt.’
Schrijver
Philip Roth (1933 - 2018) was de Joodse Alleman (Hans Bouman de Volkskrant 23 mei 2018):
Het leven van de Joods-Amerikaanse zakenman
Seymour Levov – WOII-verteraan, voormalig atleet, modelburger – wordt verwoest door een samenloop van persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden.
The tragedy of the man not set up for tragedy—that is every man’s tragedy.

Links gaat ten onder aan identiteitspolitiek (Martin Sommer Volkskrant 7 oktober 2017 Sir Edmund p. 32-33):
Vanuit een linkse invalshoek heeft ideeënhistoricus Mark Lilla een soort bom gegooid op links Amerika.
Mark Lilla is een vooraanstaand Amerikaans ideeënhistoricus. Hij schreef een prachtig boek over de verdwijning van God uit de Europese politiek, vertaald onder de titel De doodgeboren God (2009). Vorig jaar verscheen The Shipwrecked Mind, waarin hij probeerde het populisme te begrijpen aan de hand van het werk van een aantal reactionaire denkers. Het was een moeilijk en weinig samenhangend betoog, en het bleef dan ook betrekkelijk stil.
Zijn boek, misschien meer een pamflet, wordt daarentegen omarmd door sociaal-conservatieve denkers als de befaamde columnist David Brooks.
Geen wonder, bij een betoog dat op de eerste pagina's vaststelt dat progressief Amerika niet in de eerste plaats met Trump te stellen heeft. Trump gaat ooit weer over.
Het echte probleem is de linkse leegte, waarvan Hillary Clinton het symptoom was.
Lilla zou je een kind van de briljante Britse denker Isaiah Berlin kunnen noemen, hij schreef ook een boek over diens invloed en geestelijke erfenis. Berlin was de eerste die zich specialist in ideeëngeschiedenis noemde; hij begon als filosoof en eindigde als historicus. Hij meende dat mensen niet worden gedreven door de economische onderbouw of andere objectieve factoren; wie wil begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, moet zich verdiepen in hun ideeën, inclusief de slechte. Berlin als leermeester zou je kunnen zien als een keurmerk - andere knappe koppen als Larry Siedentop en Michael Ignatieff studeerden bij hem of schreven over Berlin. Diens tweede les voor politiek geëngageerde denkers en doeners luidde: beweeg je met je ideeën niet te ver af van de mensen die je wilt overtuigen.
Sleutelwoorden zijn zelfbeschikking, individuele rechten, zelfdefinitie. Diversiteitspolitiek, schampert Lilla, is 'reaganism for lefties'.
Onder Reagan raakten de Republikeinen in de gunst bij de Amerikaanse Jan Modaal, Joe Sixpack geheten. Progressief Amerika keerde zich af van het kernelectoraat, en de 'verbeten, verongelijkte reactie was een splijtende retoriek van het verschil'.
Activisten, juristen, journalisten, universiteiten, allemaal omhelsden ze de identiteitspolitiek.
Toen ze nog in God geloofden, hadden mensen geen identiteit maar een ziel. Die kon van kerkgenootschap tot kerkgenootschap verschillen, maar daaraan vooraf ging het gedeelde besef van het Amerikaanse burgerschap, e pluribus unum (uit velen een). In de jaren tachtig veranderde dat.

Macron lost Merkel af als belangrijkste marionet van de financiële globalisten (6 oktober 2017):
Emmanuel Macron: de marionet met de reageerbuispartij is de uitvoerder van de financiële globalisten
Macron is voor Frankrijk en de EU datgene wat Barack Obama voor de VS was, een marionet van het establishment, met de opdracht een missie te vervullen. Macron´s missie is: financiële EU. Het gaat om een eurozone begroting, een minister van Financiën van de EU, een euro-belasting, een Openbaar Ministerie van de EU, het uniform maken van de EU-markt en tenslotte om het EU-leger. Frankrijk en Italië zijn aangeslagen en hebben enorme schulden. Hen zou een eurozone begroting heel goed van pas komen.

Draghi verliest geduld met Tweede Kamer (Ulko Jonker, Joost van Kuppeveld FD 10 mei 2017):
De irritatie bij Mario Draghi was zichtbaar en in de hele zaal voelbaar, na de aanhoudende speculatie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dat het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank weleens helemaal verkeerd kan aflopen. 'De realiteit is dat het beleid 4,5 miljoen banen heeft opgeleverd, de rest is speculatie', beet de president van de ECB Omtzigt toe toen die wilde weten welke risico's een balans met €2500 mrd aan opgekochte obligaties oplevert voor landen als Nederland.

Knot: 'ECB moet stoppen met opkoopprogramma' (27 december 16):
De Europese Centrale Bank moet na december 2017 zo snel mogelijk zijn verruimingsbeleid afbouwen. Dat is de mening van Klaas Knot, de president van De Nederlandse Bank, in een interview met NRC op dinsdag. Begin december werd bekendgemaakt dat de ECB vanaf maart 2017 tot en met december 2017 €60 mrd per maand aan obligaties zal opkopen. Nu is dit nog €80 mrd per maand. Uit de woorden van Knot is op te maken dat hij na december 2017 het liefst zo snel als mogelijk terug gaat naar nul.

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen (5 oktober 2016):
Het beleid van de Europese Centrale Bank leidt tot een lagere rente. Op basis van de schattingen in een ECB-paper, berekent de indiener hoe hoog de schade voor Nederlandse pensioenfondsen bij benadering is, voor de pensioenpremies, voor de pensioenuitkeringen en voor de pensioenvermogens.
De indiener is op basis hiervan van mening dat het opkoopprogramma beperkt of het liefst beëindigd moet worden en doet hiertoe vijf voorstellen.

Nout Wellink: ECB is kamikazepiloot (FD 11 maart 2016):
De Europese Centrale Bank (ECB) gedraagt zich als een kamikazepiloot en gaat veel te ver bij het verruimen van het monetair beleid. Dat zei Nout Wellink, tussen 1997 en 2011 president van De Nederlandsche Bank, donderdagavond in Nieuwsuur. Hij reageerde daarmee op het pakket maatregelen van de Europese Centrale Bank om het monetair beleid verder te verruimen.
Volgens Wellink is de diagnose die ECB-president Mario Draghi stelt dat deflatie dreigt in de eurozone fout. 'Er is geen sprake van dalende lonen en prijzen op dit moment. Dokter Draghi blijft maar injecties geven en de dosis van het medicijn verhogen, terwijl hij zich af moet vragen of de diagnose juist is'.
Ook belemmert de ECB in de ogen van Wellink de noodzakelijke aanpassingsprocessen bij banken en bedrijven.
'Zij krijgen gratis geld en kunnen hun ondeugden continueren', zei Wellink. Hij wees er in dit verband op dat de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) waarschuwt dat de lage rente de productiviteitsgroei in westerse landen heeft gehalveerd. Op de vraag hoe bezorgd hij is op een schaal van 1 tot 10 zei Wellink: 'negen'.

Waarom de Europese Centrale Bank niet te stoppen is (Thomas Bollen 22 februari):
De Tweede Kamer heeft gisteren de motie voor een juridische analyse van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) afgewezen. De onafhankelijke status van de ECB is voor VVD, PvdA en D66 belangrijker dan de miljarden aan extra kosten voor Nederlandse pensioenfondsen, als gevolg van het ECB-beleid. Hoe ver mag de centrale bank eigenlijk gaan met haar onconventionele opkoopprogramma en wie kan haar nog stoppen?
Gisteren stemde de Tweede Kamer tegen een onafhankelijke juridisch analyse van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens initiatiefnemer Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA, is juridische toetsing nodig omdat de ECB met een trucje het verbod op monetaire financiering omzeilt en omdat het opkoopprogramma voorbij gaat aan het vrije marktbeginsel van de Europese Unie. Ondertussen wordt er via het ECB-beleid veel geld overgeheveld van de Europese spaarder naar de schuldenaar. Voor de Nederlandse pensioenfondsen zou de schade enkele tientallen miljarden, misschien wel 100 miljard kunnen zijn.

Onafhankelijkheid van de ECB gewaarborgd?
In maart 2015 is de Europese Centrale Bank (ECB) begonnen met een programma van kwantitatieve verruiming (QE). Onder dit programma koopt de ECB, al dan niet via de nationale centrale banken van de eurolidstaten, staatsobligaties en obligaties uitgegeven door Europese instellingen op van de bankensector in het eurogebied.

Voetnoot Almachtig of Overheid als almachtige vader is totalitair regime (Arnon Grunberg Volkskrant 10 september 2015):
Het schijnt dat ieder kind een tijd gelooft dat zijn ouders almachtig zijn. Een bittere teleurstelling als dat niet zo blijkt te zijn. Sommige mensen gaan dan in God of de overheid de almachtige vader zien. Deze ietwat infantiele onwil om het verlangen naar een almachtige vader op te geven heeft ermee te maken dat men het tragische, dat per definitie aan het leven kleeft, niet onder ogen wil zien.
Recentelijk werd mijn goede vriend minister Van der Steur bekritiseerd omdat hij had gezegd dat honderd procent veiligheid niet bestaat. Van der Steur heeft gelijk, waar de overheid een almachtige vader wordt en totale veiligheid gaat garanderen verandert zij in een totalitair regime.
De belangrijkste taak van de overheid is het beschermen van het eigendomsrecht. Het zou aardig zijn als de volwassen burger zijn verlangen naar regressie en infantilisering gaat bestrijden, zonder enige hulp van de overheid.

Voetnoot Oorlogsmisdaden of Beschaafde en onbeschaafde oorlogsmisdaden (Arnon Grunberg Volkskrant 9 september 2015):
Beschaafde oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden die ons goed uitkomen. Onbeschaafde oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden die ons minder welgevallig zijn.
Met een historica had ik het erover dat het concept van beschaving onbeschaafdheid nodig heeft. Zo golden de Middeleeuwen als summum van onbeschaafdheid. Vooral om wat daarna kwam beschaafder te doen lijken; in werkelijkheid waren de Middeleeuwen niet zo onbeschaafd.
Tegenwoordig geldt IS als het summum van onbeschaafdheid. IS is verwerpelijk, maar de betiteling 'vijand van de beschaving' moet vooral de eigen beschaving benadrukken. Overigens is in Congo op grotere schaal geknecht, gedood en verkracht: allemaal oorlogsmisdaden. En Hassan Hassan, een journalist die over IS schreef, twitterde dat voor elke persoon die IS doodt Bashar al-Assad er zeven vermoordt.
Nu gaat Rusland Assad nog intensiever steunen in de strijd tegen IS. Zullen we Poetin in ruil voor deze dapperheid zijn wandaden in Tsjetsjenië en andere zonden vergeven?
Beschaafde oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden die ons goed uitkomen. Onbeschaafde oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden die ons minder welgevallig zijn. Zoveel leert de beschaving ons.

Voetnoot Migrantenbehandeling of Migrantenbehandeling herinnert aan Europa's donkerste tijd (Arnon Grunberg Volkskrant 8 september 2015):
Op zaterdag stond in The New York Times een artikel over vluchtelingen in Europa met de kop: 'Behandeling van migranten roept herinneringen op aan Europa's donkerste tijd.'
De voorbeelden waren overtuigend. Tsjechische politie die nummers schrijft op de handen van vluchtelingen. Vluchtelingen in Hongarije die in een trein worden gestopt met de belofte dat ze naar 'de vrijheid' gaan, om te eindigen in een kamp. Het Hongaarse parlement heeft besloten 'speciale zones' voor vluchtelingen in te richten. Volgens een medewerker van het Helsinki Comité voor Mensenrechten zijn die alleen met concentratiekampen te vergelijken. De journalist, Rick Lyman, vraagt zich af hoe het komt dat zoveel oorlogsmonumenten zo weinig historisch besef opleveren.
In zijn voortreffelijke boek Moeder was niet thuis voor haar begrafenis geeft M.S. Arnoni een verklaring voor de betrekkelijke onverbeterlijkheid van de mensen: 'Ze willen beslist niet gestoord worden in de enige echte liefdesverhouding: die met het zelf.'

Voetnoot Untermensch of Wat voor Europa willen we? (Arnon Grunberg Volkskrant 7 september 2015):
Nu Europa in de greep is van de vluchtelingenproblematiek is het goed om Casablanca, met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman, te bekijken.
Allereerst leert u dan dat vluchtelingenproblematiek in en om Europa niets nieuws is, al zijn de landen die toen opjaagden de landen die nu opvangen. Mensensmokkelaars bestonden ook toen, in Casablanca wordt flink gehandeld in zogenaamde exit visas. Verder leert Casablanca ons dat om mensenlevens te redden je het niet nauw moet nemen met de wet.
En er is ook nu een ideologische kwestie. Wat voor Europa willen we? Een blank en zogenaamd puur christelijk Europa, denk aan de woorden van bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán, of een Europa waar het concept van de Untermensch niet wordt getolereerd?
Op het vliegveld van Casablanca zegt de antifascist Victor Laszlo: This time I know our side will win.
Ik zeg het Laszlo na: dit keer zal onze kant winnen.

Een ommekeer in het denken, alteriteit is nodig. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden. In het 5D-concept zijn metafysica, het bovennatuurlijke en fysica, Idealisme en Materialisme, ‘Geestkunde en Natuurkunde’, ’5D-concept en Ether-paradigma', Bewustzijnsevolutie en Evolutietheorie, Unificatietheorie en Snaartheorie, de twee complementaire kanten van één medaille. Het is de ziel (psyche, reflexieve bewustzijn) of met andere woorden het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt. Het gaat er om dat we leren ons met de natuurlijke kringloop te verbinden. Voor eenwording moeten we ons weer met de kern, de geest verbinden. Dus met de bron waar alles uit voortkomt.

Het globale brein is een speculatief concept in o.a. transhumanistische kringen, filosofie en mystiek ('sciencefiction'?), vergelijkbaar met (dan wel verwant aan) het concept van de noösfeer van respectievelijk Vladimir Vernadsky en Teilhard de Chardin, de Akasha-kronieken (waar o.a. Rudolf Steiner en Edgar Cayce te rade beweerden te gaan) en het "Akashic field" van de Hongaarse wetenschapsfilosoof Ervin László. Het begrip als zodanig werd in 1982 voor het eerst gebruikt door Peter Russell in zijn boek The Global Brain (video).
Stanislav Grof Evidence for the Akashic Field from Modern Consciousness Research.

Francis Heylighen licht bewustzijn toe aan de hand van vijf gezichtspunten ‘Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience’. Net als bij NLP wordt er van een metamodel (Meta-model, Metamodeling) gebruik gemaakt. Al zijn in dit kader ook de inzichten van Ned Herrmann, Carl Jung, David Kolb en Timothy Leary interessant.

Pythagoras enAristoteles:Unificatietheorie enBewustzijnsschil:Ervin laszlo enFrancis Heylighen:
MonadeTriade1. Zwaartekracht (M/V)3. Spiegelsymmetrie4. Self-awareness2. Awareness
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak4. Hermeneutische cirkel ----2. Reflexief bewustzijnHolos ---Logos
||||||
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak1. Ether-paradigma ---3. Meta-lerenMythos ---Theos
TetradeDuade4. Materiesymmetrie2. Tijdsymmetrie1. Sensation -3. Experience
    5e element First-personexperience

Het mechanisme achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van Pythagoras weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een cyberneticus. De mens maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen (Ervin Laszlo lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten).

Het rapport ‘E i V’ biedt een handvat (methodologie), namelijk de ‘bewustzijnsschil’ om aan de unificatietheorie handen en voeten te geven. Of met andere woorden te laten zien hoe de 'Kwantumshift in het wereldbrein' geleidelijk plaatsvindt. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, het is de psyche (ziel), de schakel tussen geest en lichaam waar het in de Kwantumshift, de Unificatietheorie echt om draait.

Verbeeldingskracht (ideatie), de kernkwaliteit creativethink is het positief tegenovergestelde van chaos. Middels de ommekeer is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, these + antithese = synthese, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline. In hoeverre is er van het peterprincipe of het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen c.q. de 4e macht sprake? De bekende 4e macht kan gewenste veranderingen tegenhouden. In bureaucratische organisaties staat veelal niet de klant, waar het feitelijk om moet draaien, maar het bouwen van koninkrijkjes centraal.

Jos van der Lans boek Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk (Discussie)
In plaats van verscheidenheid zonder eenheid is het tijd om eenheid in verscheidenheid te creëren.

Verslingerd aan het opbouwwerk (interview met de cultuurpsycholoog Jos van de Lans Volkskrant 3 juli 2010)
Ik gebruik het woord toewijding graag. Ik gebruik het als het tegenovergestelde van de buraucratische hulpverlening die gevangen zit in allerlei regelgeving en controlemechanismen. Ik zou zeggen zorg voor eenvoudige platforms, blijf weg van indicatiestellingen en behandelplannen, van dat loodzware, ineffectieve, lamlendige institutionele systeem.

Aan de hand van het morele kompas en het Ether-paradigma wordt aangetoond dat het universele bewustzijn, zowel Micro als Macro, het beste op de éne werkelijkheid van Cees Dekker aansluit. De éne, natuurlijke werkelijkheid bestaat uit kosmische, complementaire natuurkrachten (en-en), die door wisselwerking synthese vormen. Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing.

Eerder heeft Ramundus Lullus een met het morele kompas vergelijkbaar universeel model (lullistische tabel, p. 5 en 6) uitgewerkt. De kolom Relatieve principes bevat drie Triades 'Eenheid der tegendelen (Verschil) - Eendracht - Tweedracht (Tegenstrijdigheid)', 'Begin - Midden - Eind' en 'Superioriteit - Gelijkheid - Inferioriteit'. De kolom met Absolute principes bevat een link met negen Sephiroth van de levensboom. De rechter kolom noemt de aspecten wat, hoe, wanneer, wie en waarom, welke bij elk leer - cq. besluitvormingsproces relevant zijn.

In Geestkunde wordt het wezen van de mens beschreven: de menselijke geest, en de verhouding die er bestaat tussen de mens, de medemens en de algeest, de oorsprong van allen. De eigenschappen van de menselijke geest zijn de geestelijke vermogens: het vermogen de dingen waar te nemen, ze te overdenken en te doorvoelen, en er vervolgens iets mee te willen doen; deze vermogens kunnen op zichzelf worden gericht, de ingekeerde instelling en naar de medemensen toe, de uitgekeerde instelling.
Door deze vermogens bewust en beheerst te leren gebruiken, kan een geestelijke ontwikkeling worden doorgemaakt, die voert van een toestand van onbewustheid en onbeheerstheid naar een toestand van zelfbewustzijn en zelfbeheersing, van driftmatigheid naar geestdrift.
Door deze zelfverwerkelijking komt de geestesgesteldheid van de menselijke geest steeds meer in overeenstemming met die van de algeest. De hereniging daarmee kan op den duur worden bereikt door de beoefening van zelfbezinning, de bezinning op zichzelf als de bewuste, vermogende levenskracht, die is voortgekomen uit de algeest, de oorsprong van allen.
Natuurkunde bestudeert het gedrag en de wisselwerking van materie en energie in ruimte en tijd. Het kan gaan om massa op macroscopische schaal, maar ook om bijvoorbeeld straling of individuele elementaire deeltjes en hun interacties.

De klassieke thermodynamica, die in essentie in de 19e eeuw is ontwikkeld, geeft alleen van reversibele, ofwel omkeerbare processen een kwantitatieve beschrijving. Vaak worden deze processen omschreven als een oneindige reeks van oneindig dicht bij elkaar liggende evenwichtstoestanden; een dergelijk proces wordt een quasistatisch proces genoemd. Van veel recentere datum is de irreversibele thermodynamica, waarvan Ilya Prigogine een grondlegger is.
De thermodynamica heeft een breed toepassingsgebied in de wetenschap en techniek, o.a. gasexpansie, faseovergangen, materiaaleigenschappen, chemische reacties, transportverschijnselen, oplossingen, en zelfs zwarte gaten. Daarmee is die een zeer belangrijk onderdeel van natuurkunde, de scheikunde en de biologie.
De term irreversibiliteit wordt bij uitbreiding echter ook gebruikt binnen allerlei andere disciplines, zoals de economie en de biologie, de scheikunde, geneeskunde, evenals de rechterlijke macht en cryptologie.

De sleutel tot zelfbewust leven berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De ‘of-of’ (theïst en atheïst, Vrijheid en Onvrijheid en goed en kwaad) discussies zijn interessant om het ‘of-of’ te kunnen overstijgen en het ‘en – en’ te benadrukken. Het maakt het Meta-leren mogelijk.

'Ether-paradigma en 5D-concept' worden naast elkaar gebruikt en passen in het 5Ddenkraam van de Bewustzijnsschil. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, elektromagnetisme, de relatieve ether van René Meijer. Het 5D-concept belicht de imaginaire 5e Dimensie vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, die beide de kwintessens tot uitdrukking brengen. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4.
Het 5D-concept heeft betrekking op de relatie tussen de gemanifesteerde wereld en de ongemanifesteerde wereld, op de microkosmos en de macrokosmos, op de Snaartheorie en de Unificatietheorie, op ‘Energie en Materie’ en ‘Ruimte en Tijd’, op de mens en de 5e dimensie. Deze relatie wordt door ‘Energie en Tijd’, de kwintessens tot uitdrukking gebracht.

De controverse tussen Hegel en Engels is al eerder tussen Pythagoras en Aristoteles naar voren gekomen. De fysica en de metafysica zijn complementair. De kwintessens van de éne-werkelijkheid wordt in het 5Ddenkraam, het Akasha-veld van Ervin Laszlo opnieuw tot uitdrukking gebracht.

Het is de mens, de weerspiegeling, die de microkosmos en macrokosmos met elkaar verbindt. Tussen mens en aarde is er onieuw van de relatie microkosmos en macrokosmos sprake. Analoog aan de vier seizoenen geldt voor de mens de levenscyclus, het natuurlijke ritme van de goddelijke geboorte, de adolescentie, volwassenheid (geestelijke groei) en de ouderdom (overgang). Meta-leren, een helicopterview, dus door boven de gebeurtenissen, de problemen te gaan staan, afstand te nemen verander je het perspectief. Om de schepping te vervolmaken wijzigt afhankelijk van de tijdgeest de perceptie.

De dodecaëder heeft een fascinerende regelmatige vorm. Je ziet er 12 gelijkvormige vlakken, vijfhoeken. Ze is reeds vele eeuwen het symbool van harmonie, symmetrie en perfectie. In de oudheid kende men er reeds harmoniserende werkingen, van de kosmische energieën die ons omgeven, aan toe. Plato noemde de dodecaëder het ‘Vijfde Wereldwonder’. Plato brengt met behulp van het dodecaëder symbool, de kwintessens, de zin van het leven, de levenskunst (Friedrich Nietzsche) tot uitdrukking.

Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte . De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
Het brengt de
éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale universele bewustzijn, het Akasha-veld.

Een manier om naar het door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstuk te kijken is op basis van het fenomeen Groupthink van Irving Janis. Het lijkt er op dat de breed ingevoerde marktwerking door de overheid in de publieke sector de chaos eerder heeft doen toe dan afnemen. Een sector waar de problemen eerder groter dan kleiner zijn geworden is het onderwijs. Er is voor de gemakkelijkste weg gekozen. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers. Wanneer je bereid bent het spel mee te spelen krijg je een beloning. Het heeft het probleem ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ alleen maar versterkt. Marktwerking is een eenzijdig door geld gestuurd mechanisme. Het mechanisme werkt ten koste van de geestelijke gezondheid.

Van nomade tot wereldburger in een wereld zonder grenzen (Sybout Jager - GAMMA september 1995 p. 24):
2. De ondernemer zal slechts die producten op de markt mogen brengen die de toets van objektieve kwaliteitscriteria kunnen doorstaan. Deze criteria zijn: a. Het bedrijfskapitaal, de wereldrijkdommen, moet ook in de toekomst beschikbaar blijven (een economische wet, die in de vrije-markteconomie met voeten wordt getreden!) b. De lichamelijke en geestelijke gezondheid mag niet worden aangetast. (Dit gebeurt in westerse landen namelijk wel op grote schaal!)

Inleiding over het christelijk leven (Pierre Teilhard de Chardin - GAMMA april/juni 2005 p. 42-43):
CONCLUSIE: het christendom en het pantheïsme21
Natuurlijk heeft dit 'panchristelijke' monisme iets heel bijzonders. Omdat het universum vanuit het standpunt van de christen bezien niet op een andere wijze definitief tot eenheid zal komen dan door personalisatie van de verbindingen erin, d.w.z. onder invloed van de liefde, om die reden zal de vereniging van de schepselen in God niet kunnen worden begrepen vanuit een fusie (waarbij God voortkomt uit de samensmelting van alle elementen ter wereld of deze in tegenstelling daarmee in zich opneemt), maar vanuit een 'differentiërende' synthese (waarbij de elementen van de wereld deste meer zichzelf worden naarmate zij meer in God convergeren). Immers, de liefde die erdoor gekenmerkt wordt dat zij iemand zelf sterker maakt, heeft als specifiek effect, dat zij de schepselen nader tot elkaar brengt. ‘De evolutie die zich van zichzelf bewust wordt’ of ‘In het voltooide christelijke universum (in het 'pleroma', zoals Paulus zegt) blijft God per slot van rekening niet alleen; nee, hij is alles in allen (en pâsi panta Theos ) - de eenheid in en door de verscheidenheid’.

Een van Teilhards stellingen is dat de natuur kan 'verinnerlijken', een term die uit de mystiek afkomstig is. De materie beschikt namelijk over een ‘binnenkant’, die Teilhard de Chardin ook wel het ‘psychisme’ noemt. Alle verschijnselen in de wereld herbergen dit psychisch element, zij het in verschillende concentratie. Deze verinnerlijkende energie is volgens Teilhard de stuwende kracht van de evolutie. Ze heeft geleid tot drie ‘geboorten’: de kosmogenese (het ontstaan van het heelal), de biogenese (de sprongmutatie van levenloze tot levende stof) en de noögenese (de sprongmutatie naar zelfbewustzijn toe).

Edward Whitmont, 85, Leader In Teaching Jungian Psychology
A founding member of the International Association for Analytical Psychology and the C. G. Jung Institute of New York, Dr. Whitmont spent much of his life exploring the territory where mind, body and spirit intersect, synthesizing and expanding upon ideas and methods drawn from diverse areas of psychology, medicine, science and religion.

Patricia Kaminski & Richard Katz A Comprehensive Guide to North American and English Flower Essences for Emotional and Spiritual Well-Being (p. 25-26):
Thus the tradition of alchemy, based on the relationship between the outer world of Nature’s substances and the inner world of the human soul, has become divided in our time. On the one side we have a soul-devoid study of a mechanical world, and on the other side we have a disembodied system of symbols which exist only in the interior world of the psyche. Contemporary psychology reflects this alchemical split. Psychiatrists who follow the medical model work with substances and physical processes, but do not attend to the inner life of the human soul. Psychologists in the Jungian tradition are masters of the inner soul life but (with a few notable exceptions such as Dr. Edward Whitmont) generally lack a relationship to the soul of Nature, and do not work with a precise knowledge of the actual substances of Nature.

J.T. Coker Homeopathie: genezing van het samengestelde wezen
Dergelijke reacties worden van betekenis geacht door klassieke homeopaten die beginselen van medisch handelen ontwikkelden die op een holistische zienswijze berusten. Constantine Hering (1800-1880), de vader van de homeopathie in Amerika, begreep de veelvoudige, hiërarchische natuur van de mens. Hij formuleerde de homeopathische Wet van Genezing, die o.a. inhoudt dat ziekten zich moeten ontwikkelen vanuit de innerlijke, meer vitale delen (de emotionele en mentale nadrukkelijk inbegrepen) naar het uiterlijke of lichamelijke aspect, anders zou er sprake zijn van louter verlichting – of nog erger, onderdrukking – dan van genezing. Dit centrifugale aspect van genezen is voor de homeopathie van fundamenteel belang en is toepasbaar op alle therapeutische methoden die zich ten doel stellen radicaal of holistisch te genezen. Om van binnen uit te genezen moeten we weten dat er van binnen iets is; we moeten beginnen het te Ieren begrijpen en de betekenis ervan te onderzoeken.
In zijn voordrachten en zijn boek Psyche and Substance legt Edward Whitmont, psychiater en arts, verband tussen Albert Einsteins veldtheorie, de opvatting van de theoretische natuurkundige David Bohm over impliciete orde, de theorie van de bioloog Rupert Sheldrake over morfologische resonantie en de homeopathische benadering van Hahnemann. Dr. Whitmont ziet onze gedachten als de wortel van onze ziekteprocessen, net als boeddhistische, hindoeïstische en andere stelsels doen. Hij zegt: ‘ziekte is een kritieke impasse in de dramatische orde van de dingen . . . Wanneer de betekenis wordt begrepen, treedt gezondheid op.’6 Deze psychosomatische benadering van gezondheid ziet de mens als een ongelofelijk gecompliceerd wezen, waarvan de essentiële eigenschappen onstoffelijk zijn. We worden ziek of onevenwichtig door ons denken en voelen, en onze onevenwichtige toestanden van denken en voelen (de twee aspecten van onszelf waaraan we in onze huidige staat van evolutie de grootste betekenis hechten) moeten worden gecorrigeerd, voordat er ‘gezondheid optreedt’. Alles wat minder is dan dat is geen genezing maar eenvoudig een verandering van symptomen en het uitstellen van het onvermijdelijke.

De beschaving komt alleen een stapje verder wanneer we onze huidige waarden en normen kritisch onder de loep nemen. Of met andere woorden aan het eerdere normen en waarden debat daadwerkelijk invulling geven. In de samenleving geldt steeds vaker, net als in de wetenschappelijke wereld, 'Ieder voor zich en God voor ons allen’. De multicultiproblematiek hangt samen met het ééndimensionale, in plaats van multidisplinaire denken in de wetenschap.

Pontius Pilatus kan als de uitvinder van de dubbele moraal worden gezien.
Door aan het kruis te sterven neemt de Zoon voor de zonden van de mensheid de schuld op zich.
Jezus ('hij die bevrijdt') wordt Zondebok: Op de verlosser, de wereldverbeteraar wordt de schuld afgeschoven. Pilatus waste zijn handen, 'in onschuld'.
Pontius Pilatus-syndroom, 'Wat wil het volk?' slaat op schuld afschuiven.

Door het ‘u vraagt, wij draaien’ van het cliëntelisme, de twee handen op een buik politieke spelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de tweede wet van de thermo dynamica geldt en waarop dus de entropie van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de kwantiteit, de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de kwaliteit van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaat er ook negentropie.

In het leven bewegen we ons tussen een materiële wereld en een spirituele wereld, een fundamentele dualiteit van leefwerelden. Als we een theorie van alles willen hebben, moeten deze werelden in deze hiërarchisch-structurele visie op de persoon en de materie, in dit nieuwe paradigma voor de wereldorde, worden gecombineerd zodat iedereen er een plaats in heeft, zodat een ieder gerespecteerd kan worden en conflicten daarmee beëindigd kunnen worden. De beide werelden hebben elkaar nodig en kunnen niet zonder elkaar bestaan, precies zoals de ruimte niet zonder de materie en de tijd kan bestaan en de oude natuurkunde het ook niet kan stellen zonder de antimaterie. 5-4EnneagramEnDeMicrokosmos#Sam De éne werkelijkheid wordt gesymboliseerd door de levensboom en de ommekeer, de boom van kennis van goed en kwaad, de bewustzijnsevolutie van de mens. De essentie van het leven draait om de mens als microkosmos met de macrokosmos te verbinden. De opzet van de wetenschap de quantummechanica met de relativiteitstheorie te integreren is een doodlopend spoor. Wel biedt recent wetenschappelijk onderzoek een coherenter beeld op het Akasha-veld. Het meervoudig brein-model van Herrmann, het typologisch model van Jung, het model van leerstijlen van Kolb en de roos van Leary (en wellicht nog andere modellen) lijken ergens allemaal op elkaar. Voor de wetenschap is het thema ‘Wederkerigheid' en 'Synchroniciteit’ een hot item. Er is niets nieuws onder de zon. Wat wel vernieuwt is de tijdgeest. De vorm verandert maar niet de inhoud (leegte - De achttien manieren om het begrip ‘leegte’ te beschrijven zijn:*).

Bouwstenen van het leven zijn DNA, celstructuren en eiwitten. Codon-zon, de codontabel in cirkelvorm:
Een mRNA-streng bestaat uit een opeenvolging van basen. Er zijn vier verschillende basen: Adenine (A), Guanine (G), Uracil (U) en Cytosine (C). Drie opeenvolgende basen vormen een codon of triplet. Een ribosoom kan de streng lezen en vertaalt elk codon in een aminozuur. Het aantal verschillende codons bedraagt 4 tot de macht 3, dus 64, ruim voldoende voor de twintig verschillende aminozuren.

Alle cellen in het menselijk lichaam zijn voortgekomen uit één cel (mitose en meiose), die zich vele miljarden keren heeft vermenigvuldigd. Tijdens die vermenigvuldiging worden voortdurend 'lees- en schrijffouten' in het DNA gemaakt.
Bij de celdeling vindt als eerste een verdubbeling van het DNA en daarna een deling van de celkern plaats. Pas daarna wordt de rest van de cel over de twee nieuw te vormen cellen verdeeld.

Het ontstaan van het nieuwe leven berust enerzijds op puur toeval (het lot), anderzijds op een bewuste daad. Tijdens de geboorte vindt de scheiding van twee lichamen plaats. Bij de geboorte wordt het Dharma verstoord en ontwaakt het aardse bewustzijn, de psyche. De dualiteit neemt bezit van het kind. Het bewustzijn uit zich eerst in een primitieve, dierlijke vorm, het oerbewustzijn. Bewustwording is een cyclisch proces, een oneindige spiraal die geen begin en geen eind kent; er is alleen het nu. Het nu bevat het verleden en draagt het zaad van de toekomst in zich.

Het is wenselijk de vicieuze cirkel van het kip-en-eiprobleem (Lichaam-geestprobleem), het Hoe of Wat (of-of) denken te doorbreken.
Twee van de grote denkstromingen die pogen het mind-body probleem op te lossen zijn het dualisme en het monisme.
Een
middenweg (en-en) tussen fysisch en psychisch monisme vormt neutraal monisme. Spinoza's Deus sive natura lijkt op een neutraal monisme.

Occulte Wetenschap daarbij een steun? Hier zijn een paar raadgevingen; men moet voor zichzelf uitmaken of ze toepasbaar zijn:
Mahatmabrieven
Inleiding
xii,xiii: “xii: Het zijn de priesterkaste, het priesterdom en de kerken; het is in die illusies die de mens als heilig beschouwt dat hij de bron moet zoeken van die vele vormen van kwaad die de grote vloek van de mensheid zijn en haar bijna overweldigen. Onwetendheid schiep Goden en sluwheid maakte van de gelegenheid gebruik.”1 En verder “De gedachte ooit een nieuwe hiërarchie te stichten voor de toekomstige onderdrukking van een door priesters beheerste wereld, zij verre van ons.”2 De strekking en inhoud van deze woorden is in onze tijd duidelijk genoeg.
Brief No. 10
59: Parabrahm is niet een God, maar absolute, onveranderlijke wet en Iswar is het gevolg van Avidya en Maya, onwetendheid gebaseerd op de grote begoocheling.
60: Maar terwijl wij aan alle verschijnselen die uit de oneindige en
onbegrensde ruimte, duur en beweging, voortkomen, materiële natuurlijke,waarneembare en bekende (voor ons althans) oorzaken toekennen, kennen de theïsten er geestelijke, bovennatuurlijke en onbegrijpelijke en onbekende oorzaken aan toe. De God van de Theologen is eenvoudig een denkbeeldige macht, un loup garou, zoals d’Holbach het uitdrukte – een macht die zich nog nooit heeft geopenbaard. Ons hoofddoel is de mensheid van deze nachtmerrie te verlossen, de mens het goede te leren ter wille van het goede, en met zelfvertrouwen door het leven te gaan in plaats van op een theologische kruk te steunen, die ontelbare eeuwen lang de directe oorzaak was van vrijwel alle menselijke ellende. Wij mogen pantheïstisch worden genoemd – maar NOOIT agnostisch. Wil men ons ENE LEVEN, onveranderlijk en onbewust in zijn eeuwigheid, aanvaarden en zien als God, dan mag men dat doen en zo aan nog een totaal verkeerde benaming vasthouden. Maar dan zal men met Spinoza moeten zeggen, dat er geen andere substantie bestaat en voor ons denkbaar is dan God; of, zoals die beroemde en ongelukkige filosoof het in zijn veertiende stelling uitdrukt: “praeter Deum neque dari neque concepi potest substantia” – en daardoor Pantheïsten worden. . . . wie anders dan een Theoloog, die is grootgebracht in mysteriën en het meest ongerijmde supernaturalisme, kan zich een op zichzelf staand wezen voorstellen dat uiteraard oneindig en alomtegenwoordig is, buiten het gemanifesteerde onbegrensde heelal.

Vyâsadeva (Vyasa) Bhagavad Gita
Hoofdstuk 2a De zaken op een rijtje zetten
17: (18) Al deze materiële lichamen, zo zegt men, behoren tot de eeuwige, onvergankelijke en onmetelijke die wordt belichaamd; en daarom, o zoon van de lijn der edelen, werp je in de strijd.
17,18: (24) Je bent onbreekbaar,
je brandt niet af of lost niet op; je bent onvergankelijk, je reikt tot waar je maar wilt, je zult altijd hetzelfde zelf blijven, niemand kan je als zodanig iets aandoen en je bent altijd zo geweest en dat is dat.
(20) Derhalve, om het maar eens duidelijk te stellen: feitelijk begon je nooit met
leven noch zal je er ooit mee ophouden te leven; je werd nimmer geboren, noch zal je ooit echt sterven. Evenzo reïncarneer je ook niet in dat opzicht; de ziel zoals die is, wordt nooit geboren, is eeuwig en constant. Hij is er vanaf de eerste dag van de schepping en hij houdt nooit op te bestaan als het lichaam zijn einde vindt.
Hoofdstuk 4 Het bewustzijn verenigen in het brengen van offers en in filognosie
29,30: (7) O nakomeling van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de
waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen3. 3) De oorspronkelijke term die hier wordt gebruikt is dharmablueblack%van de zogenaamde vidhi als referentie voor de principes van het dharma. Dezen zijn satya, sauca, tapas en daya - waarheid, zuiverheid, boete en mededogen; of ook wel filognostisch `zie volgende notitie) uitgedrukt als het waarachtig, trouw, liefdadig en vreedzaam zijn in overeenstemming met het filognostische gebed betreffende deze regulerende beginselen: 'Moge vrede met de natuurlijke orde, over de wereld heersen in respect voor de waarheid, alles met een ieder delend in matiging, trouw aan de zaak der eenheid'. Ect.
29: (6) Ik mag dan bovenzinnelijk zijn, ongeboren van aard, een
onvergankelijke ziel die de Heer over allen is, maar niettemin verschijn ik, vanuit mijn toppositie, in den vleze als een verhulling van mezelf.
30: (13) De vier klassen of maatschappelijke taakverdelingen, tezamen met de vier leeftijdsgroepen waar ik me op instel in relatie tot de drie materiële kwaliteiten, vormen de manier waarop het er met mij in de wereld aan toegaat; maar zie mij, de
onvergankelijke ziel, niet voor degene aan die verantwoordelijk is voor deze gang van zaken.
Hoofdstuk 7 Verenigd in de filognosie jezelf kennen en het maken'
47: (24) Niet bekend met de allerhoogste integriteit van de dualiteit van mijn
onoverwinnelijke lagere en onvergankelijke hogere bestaan, veronderstellen de minder intelligenten dat ik vanuit het ongeziene een gedaante heb aangenomen.
Hoofdstuk 8 Verenigd in de geest der eeuwigheid
verlossing vinden
49: (3) Hij die van al de weelde is7 zei: 'God is de onvergankelijke Ene in het voorbije die de ziel of het ware zelf wordt genoemd die eeuwig is, en waarvan de levende wezens zich vertonen in een creatieve bezigheid die men karma noemt, de werklast of het werken voor een resultaat.
7) Zijn
volheid, Zijn weelde wordt gekend in zes vormen van fortuin of zes kennismiddelen: intelligentie (of kennis), macht, schoonheid, verzaking, roem en rijkdom (gnostisch pleroma genaamd). Ze vormen de manifeste en niet-manifeste aspecten van de ruimte, de materie en de tijd, de basiselementen van het universum. Het sanskriet woord voor de volheid is bhaga, en de titel die in het Sanskriet hier gebruikt wordt van Bhagavan betekent aldus de Fortuinlijke of Volkomene, ofwel Hij van de volheden, of meer specifiek Nederlands, Hij van het Geluk. In de klassieke vaishnava retoriek, wordt de naam vaak vertaald met de Allerhoogste Persoonlijkheid van God of simpelweg de Heer (zie ook notitie 11, en de twee voorgaande).
Hoofdstuk 9 Zich verenigen in vertrouwelijke kennis
53: (2) Het is de
absolute heerser van alle kennis en vertrouwen, het is de zuiverste, ultieme intelligentie van de praktische ervaringblack%, is maatgevend voor de religiositeit, is onvergankelijk en brengt geluk als het in praktijk wordt gebracht.
Hoofdstuk 11 Het volledige van Zijn werkelijkheid onder ogen zien
62: (4) Dus als je het voor mogelijk houdt dat ik dat voor me zou kunnen zien, o meester en beheerser van de
innerlijke vereniging, laat me dan je onvergankelijke gedaante zien!'
Hoofdstuk 13 De kenner, het gekende en de kennis der filognosie
75: (28) Hij die werkelijk ziet, is degene die de
onvergankelijke Heer in het voorbije ziet van al de vergankelijke levende wezens.
Hoofdstuk 14 De drie basiskwaliteiten van de natuur
80: (27) Want ik ben de geestelijke basis van de
onvergankelijke, onsterfelijke, eeuwige en oorspronkelijke natuur, alsook het uiteindelijke geluk.'
Hoofdstuk 15 De aard van de verheven persoon
81: (5) Dat
onvergankelijke toevluchtsoord wordt bereikt als men, niet verbijsterd zijnde, vrij is van eigenwaan en illusie, slecht gezelschap te boven is gekomen, begrip heeft voor wat eeuwig is, en als men zich heeft losgemaakt van de lust en zich bevrijd heeft van de dualiteiten in de categorie van geluk en verdriet.
82: (16) In deze wereld is er sprake van deze integriteiten van dienstverlening: de
vergankelijke en de onvergankelijke; de dienst verleend door al de levende wezens is vergankelijk maar de dienst die verleend wordt door de integriteit van de veelvoud van de natuurlijke orde die vaststaat en steeds aanwezig is, staat bekend als zijnde onvergankelijk.
83: (18) Omdat ik, met betrekking tot het
vergankelijke bovenzinnelijk ben, en met betrekking tot het onvergankelijke de beste ben, wordt ik in de wereld en de heilige boeken gevierd als de Hoogste Persoonlijkheid.
Hoofdstuk 18a Verzaking overeenkomstig de kwaliteiten en de oorzaken van het karma
93: (20) Die kennis waarmee men van de levende wezens, ondanks dat ze verdeeld zijn in talloze aantallen, hun
onvergankelijke bestaansgrond herkent als zijnde één en dezelfde, moet je achten als zijnde van de goedheid.
Hoofdstuk 18b 'Individuele plicht en de ene weg der bevrijding
97: (56) Naar de genade van mijn bescherming bereikt men, ongeacht waar men zich mee bezighoudt, de
onvergankelijke eeuwige verblijfplaats.

In hindoe-geschriften wordt grote waarde gehecht aan deze wederkerigheid van het omhoogreiken van de mens en het omlaagreiken van de goden. Ze beschrijven hoe de goden er vreugde in vinden het geopenbaarde leven te scheppen, te onderhouden en er deel aan te hebben en dat hun deelname vreugde betekent voor allen die meedoen met het ‘spel’.

Jan Kruisheer EEN UNIVERSELE GODSDIENST
Geen van de huidige godsdiensten is erin geslaagd de oorspronkelijke leer zuiver te handhaven en het was de uitgesproken overtuiging van Mohamed, de Profeet van Arabië, dat zulks ook onvermijdelijk altijd moest gebeuren, dat in verloop van tijd elke Leer der Waarheid naar omlaag getrokken wordt door hen, die na de Leraar komen, omdat deze nog niet gelijke hoogte bereikt hebben als de Leraar Zelf en zij dus daardoor alleen al niet in staat kunnen zijn die Leer in al zijn grootheid te omvatten, laat staan te prediken.

De gemanifesteerde werkelijkheid is de tegenhanger van de ongemanifesteerde werkelijkheid. De systeembenadering wordt gebruikt om beide met elkaar te verbinden. De 4e dimensie tijd maakt het terugkoppelingsmechanisme mogelijk. Om van ervaring te kunnen leren is terugkoppeling nodig. Zelfbewustzijn, reflectie is mogelijk omdat we vanuit een hoger abstractieniveau, het zogenaamde helicopterview ons innerlijk en de buitenwereld kunnen waarnemen. Zelfbewustzijn berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De 5e dimensie maakt van het open systeemdenken gebruik dat alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt.

Fay van Ierlant De filosofie van de kleśa’s in De Yoga-Sūtra ’s van Patañjali (Theosofia mei 2011 p. 58/59)
We kunnen ook iets nastreven dat ons intellectueel bevredigt.
Rāga gaat gepaard met de volgende kleśa: dveśha, de afkeer die met pijn gepaard gaat, zoals antipathie en haat, het afstoten van.
Dveśha is rāga in negatieve zin. Zij vormen een paar van tegengestelden als aantrekking en afstoting. Zij klinken ons vast aan de lagere niveaus van bewustzijn waar ze vrij spel hebben als instrumenten van asmitā, de identificatie met “Ik ben dit of dat”.
Een vrij en ongeconditioneerd denkvermogen slaat niet uit naar de ene of naar de andere kant, naar het houden van iets ten koste van het niet houden of het haten van iets anders en omgekeerd. Het kiest geen partij voor deze of gene.
Dara Tatray De rol van Zelfonderzoek op het Pad van Terugkeer(p. 76)
Het is misschien interessant te zien dat het individuele leven als microkosmos de kosmische levenscyclus reflecteert. Er is een zich verwijderende beweging van eenheid met de moeder, van de toestand van vrede en heelheid die (klaarblijkelijk) gevoeld wordt in de baarmoeder, gevolgd door de ontwikkeling van een sterke persoonlijke identiteit (in het goed aangepaste individu). Tenslotte, als alles goed is, ontwikkelt de mens een even sterk gevoel van sociale verantwoordelijkheid, een vermogen uit zichzelf te geven en volledig deel te hebben in de vele aspecten van het leven die afhangen van een vermogen om met anderen in wisselwerking te staan in een geest van samenwerking, dialoog en samen dingen doen.16 De weg van terugkeer is chitta-vrtti-nirodha. Op het uitgaande pad nemen wij, verzamelen wij, bevestigen wij en bouwen wij (een identiteit). Op het pad van terugkeer geven wij, laten wij los, ontdoen wij ons van, ontkennen wij en deconstrueren wij, of breken wij af. De weg omhoog is dezelfde als de weg omlaag, het is alleen een omgekeerd proces. Dit is van toepassing op de mens en op de kosmos zelf. Op weg naar beneden overheerst activiteit: op de terugweg is bespiegeling het dominante thema. Hoe bespiegelt de kosmos over zichzelf? Misschien door het bewustzijn, zoals het tot zijn volle potentieel ontplooid is in de mens.
Tracy Cochran Interview met Ravi Ravindra (p. 80)
VRAAG: Niettemin schrijf je dat de Yoga Sutra’s verzameld en samengesteld werden uit zeer oude tradities.
Ravi Ravindra Ik werd ooit diep getroffen toen Krishnamurti mij vroeg wat er eigenlijk aan de hand was met de Indiase cultuur. Hij zei: Het probleem is dat de brahmanen de tradities hebben vergeten. Hij was bedroefd over wat er met de Indiase cultuur gebeurde. Anderzijds onderwees hij ook dat traditie het probleem was. Hij zag ook een zeker verraad, een zekere decadentie in de tradities. Hij had de gewoonte om bij woorden te citeren uit het grote Oxford-woordenboek. Hij wees erop dat in het Engels de wortel van het woord verraad (treason) hetzelfde was als van het woord traditie. Toen Christus werd verraden door Judas, probeerde hij de traditie te overhandigen, door te geven. Krishnamurti hield er zeer van om dat te citeren: traditie is constant verraad.
VRAAG: Maar een noodzakelijk verraad?
Ravi Ravindra: Neen, wat hij werkelijk zei was dat je de tradities moest afdanken.

De grote ketterij van afgescheidenheid (G. de Purucker Levensvragen – in het licht van de esoterische wijsheid
Dit gevoel van afgescheidenheid is de oorzaak en de wortel van alle kwaad. Het kweekt de eigenliefde aan: ik wil dit, ik ben dat, het is van mij. En dit gevoel van persoonlijke afgescheidenheid, de waan dat men geheel afgescheiden is, geheel verschilt van alle anderen, verhindert een mens de innerlijke god te worden. Want door die innerlijke god te worden, worden we bewust één met het heelal waarvan we een kind zijn, een onafscheidelijk deel; dat betekent dat we toegang hebben tot een onuitputtelijke kracht, een wijsheid die geen grenzen kent, dat we kunnen drinken uit de bronnen van inspiratie die opwellen uit het hart van het heelal. Ieder heeft zijn oorsprong in de gemeenschappelijke bron van het leven, de intelligentie en de substantie van de kosmos.
Zelfzucht is beperkend; ze ligt ten grondslag aan alle degeneratie, aan alle morele verval, aan alle mentale en lichamelijke zwakte; ze verlamt; ze stelt grenzen en laat geen ruimte voor uitbreiding en groei. Zelfzucht is de wortel van alle kwaad en dus ook van mentale zwakheid, van een gebrek aan aanleg en kracht, van een gemis aan oordeel en onderscheidingsvermogen, van het ontbreken van een meevoelend hart. Zelfzucht is daarom de vruchtbare oorzaak van alle tegenslagen en leed. Alles wat de natuurlijke vermogens van de menselijke constitutie verzwakt, vloeit voort uit zelfzucht. Ze is de oorzaak van betreurenswaardige en schadelijke opvattingen, die tot de beperkte aard van uw eigen kleine denkwereld behoren. U bent dan een gevangene, gevangen in uw eigen zelfzucht en daardoor vreselijk belemmerd in de edelste strijd van het leven. Zelfzucht maakt u tot een gevangene – en uw gevangenis is uw lagere zelf.
Wat een gevoel van vrijheid, van waarlijk mens-zijn, ervaart iemand die de gevangenis van het lagere zelf verlaat en zijn eenheid met het Al voelt; want in de mystieke verborgenheden van uw eigen meest innerlijke wezen bent u werkelijk dat Al.
Zelfzucht en onwetendheid zijn de oorzaak van onenigheid en ruzie onder de mensen; want wie uit is op eigen voordeel, maakt gebruik van de natuurkrachten voor persoonlijke en zelfzuchtige doeleinden – soms met opzet, soms halfbewust. We doen dit met onze vrije wil, die niettemin zelf een goddelijke kracht of eigenschap is.
We hebben een wil en die wil is vrij. We zijn een deel van de krachten van het heelal, want we zijn daarvan niet te scheiden. Soms gebruiken we onze wil goed en soms verkeerd; wanneer we hem goed gebruiken, zien we wonderbaarlijke mysteriën in het hart en het gelaat van onze medemensen en herkennen we de grootsheid in hun diepste wezen; want er is ook grootsheid in ons, en grootsheid herkent altijd grootsheid.

WILLIAM Q. JUDGE boek De Oceaan van Theosofie, hoofdstuk Psychische wetten, krachten en verschijnselen:
De mens wordt door de meesters van wijsheid als het hoogste voortbrengsel van het hele evolutiestelsel beschouwd, en weerspiegelt alle vermogens van de natuur in zich, hoe verbazingwekkend of hoe verschrikkelijk die misschien ook zijn; juist omdat hij zo’n spiegel is, is hij mens.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Inleiding (p. 9):
Als het boeken van geen belang waren geweest, zouden ze daardoor na verloop van tijd vanzelf zijn tenietgegaan en zouden zelfs hun namen uit het menselijke geheugen zijn weggewist. Maar zo is het niet, want, zoals nu vaststaat, bevatten de meeste ervan de ware sleutels tot nog bestaande boeken, die voor het grootste deel van hun lezers volkomen onbegrijpelijk zijn zonder deze extra delen met toelichtingen en uitleg. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boeken van Lao-tse, de voorloper van Confucius12.
Men zegt dat hij 930 boeken heeft geschreven over de ethiek en de religies en zeventig over magie, samen duizend. Zijn grote werk echter, het hart van zijn leerstelsel, de ‘Tao-te-king’, of de heilige geschriften van de Taosse, bevat, zoals Stanislas Julien aantoont, maar ‘ongeveer 5000 woorden’ (Tao-te-king, blz. xxvii), nauwelijks een dozijn bladzijden, en toch constateert professor Max Müller dat ‘de tekst onbegrijpelijk is zonder toelichtingen, zodat Julien voor zijn vertaling meer dan zestig commentatoren moest raadplegen’; de oudste van deze toelichtingen ging zelfs terug tot het jaar 163 v. Chr. en zoals wij zien, niet verder.
H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 44):
Parabrahm (de éne Werkelijkheid, het Absolute) is het gebied van het absolute bewustzijn, dat is die essentie die geen enkel verband heeft met het voorwaardelijke bestaan en waarvan het bewuste bestaan een voorwaardelijk symbool is. Maar zodra wij in gedachten afstappen van deze (voor ons) absolute ontkenning, treedt er tweevoudigheid op in de tegenstelling van geest (of bewustzijn) en stof, subject en object.
45: Geest (of bewustzijn) en stof moeten echter niet als onafhankelijke werkelijkheden worden beschouwd, maar als de twee facetten of aspecten van het Absolute (Parabrahm), die de basis vormen van het voorwaardelijke Zijn, hetzij subjectief of objectief.

De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 46):1.5 De blauwdruk van het leerproces:
(1.) Het ABSOLUTE, het Parabrahm van de Vedantaleer of de ene Werkelijkheid, SAT1. En-soph, Blauwdruk (11e dimensie)
(2.) De eerste manifestatie, de onpersoonlijke en in de filosofie de ongemanifesteerde logos2. Collectief leerproces en Reciprociteit
(3.) Geest-stof, LEVEN, de ‘geest van het Heelal’, purusha en prakriti3. Symmetrie en Eeuwige wederkeer
(4.) Kosmische verbeeldingskracht, MAHAT of intelligentie, de universele wereldziel4. Individueel leerproces en Ken Uzelve
De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aspecten in het voorwaardelijke Heelal.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 3 Het ontwaken van de kosmos (p. 97):
(a) Het gebruik van meetkundige figuren en de veel voorkomende verwijzingen ernaar in alle oude geschriften (zie de Purana’s, Egyptische papyri, het ‘Dodenboek’ en zelfs de Bijbel) moet worden verklaard. In het ‘Boek van Dzyan’, evenals in de Kabbala, zijn er twee soorten getallen die men kan bestuderen – de cijfers, vaak eenvoudige sluiers, en de heilige getallen, waarvan de waarden alle door inwijding aan de occultisten bekend zijn. De eerstgenoemde zijn alleen maar gebruikelijke tekens, de laatstgenoemde zijn de basissymbolen van alles. Dat wil zeggen, de eerste soort is zuiver materieel, de andere zuiver metafysisch; zij verhouden zich tot elkaar als stof tot geest – de tegenpolen van de ENE substantie. Zoals Balzac, de onbewuste occultist van de Franse literatuur, ergens zegt, is het getal voor de geest hetzelfde als voor de stof: ‘een onbegrijpelijk werktuig’ (dat geldt misschien voor de niet-ingewijde, maar nooit voor de ingewijde geest). Het getal is volgens de grote schrijver iets werkelijk bestaands en tegelijkertijd een adem die uitgaat van wat hij God noemde en wat wij het AL noemen. Alleen die adem kon de stoffelijke Kosmos organiseren ‘waar niets zijn vorm krijgt dan door de godheid, die een gevolg is van het getal’. Het is leerzaam om de woorden van Balzac over dit onderwerp te citeren (p. 97/98):
‘Zijn niet de kleinste en de reusachtigste scheppingen van elkaar te onderscheiden door hun omvang, hun eigenschappen, hun afmetingen, hun krachten en kenmerken, die alle door het GETAL worden voortgebracht? De oneindigheid van de getallen is voor ons verstand een bewezen feit, maar er kan geen stoffelijk bewijs voor worden gegeven. De wiskundige zal ons zeggen dat de oneindigheid van de getallen bestaat maar niet kan worden aangetoond. God is een met beweging toegerust getal, dat wordt gevoeld maar niet bewezen. Als eenheid begint het de rij van de getallen, waarmee het niets gemeenschappelijk heeft. . . . Het bestaan van het getal berust op de eenheid die, zonder een enkel ander getal, ze alle voortbrengt. . . . Wat! Terwijl u niet in staat bent de eerste abstractie die u door de godheid werd gegeven, te meten of er vat op te krijgen, hoopt u toch het mysterie van de Geheime Wetenschappen die van die godheid uitstralen, aan uw metingen te onderwerpen? . . . En wat zou u voelen als ik u zou werpen in de afgronden van BEWEGING, de kracht die het getal ordent? Wat zou u denken als ik hieraan zou toevoegen dat beweging en getal1 worden voortgebracht door het WOORD, de hoogste oorzaak voor de zieners en profeten die lang geleden de machtige adem van god voelden, waarvan de Apocalyps getuigt?
1) Getal wel, maar BEWEGING nooit. In het occultisme brengt beweging de logos, het woord, voort.
De Geheime Leer Deel I Stanza 4
De zevenvoudige hiёrarchieën (p. 120,121):
‘De
een uit het ei, de zes en de vijf’ geven het getal 1065, de waarde van de eerstgeborene (later de mannelijke en vrouwelijke Brahma-prajapati), die overeenkomt met respectievelijk de getallen 7 en 14 en 21. De prajapati’s zijn evenals de sephiroth, slechts zeven in aantal, met inbegrip van de samengestelde sephira van het drievoud waaruit zij ontstaan. Uit Hiranyagarbha of prajapati, de drie-eenheid (de oorspronkelijke vedische Trimurti: Agni, Vayu en Surya) ontstaan zo de andere zeven, of weer tien, als we de eerste drie, die in één bestaan, en één in drie, afzonderlijk houden. Alle zijn echter begrepen in dat ene ‘allerhoogste’ parama, dat guhya of ‘geheim’ wordt genoemd, en sarvatma, de ‘overziel’. ‘De zeven Heren van het Zijn liggen verborgen in sarvatma, zoals gedachten in één brein.’ Dat geldt ook voor de sephiroth. Hun aantal is òf zeven, als men van de bovenste triade af telt, met kether aan het hoofd, òf tien – exoterisch. In het Mahabharata zijn de prajapati’s 21 in aantal, of tien, zes en vijf (1065), drie keer zeven2.
2) In de Kabbala zijn dezelfde cijfers (1065) een waarde van Jehova(h), omdat de numerieke waarden van de drie letters die zijn naam vormen, jod, vau en twee keer he, respectievelijk zijn 10 (י), 6 (ו) en 5 (ה), of weer drie keer zeven, 21. ‘Tien is de moeder van de ziel, want leven en licht zijn daarin verenigd’, zegt Hermes. ‘Want het getal één is geboren uit de geest en het getal tien uit de stof (chaos, vrouwelijk);
de eenheid heeft de tien gemaakt en de tien de eenheid’ (Het Boek van de Sleutels). ‘Met behulp van de temura, de anagrammatische methode van de Kabbala, en de kennis van 1065 (21), kan men een alomvattende wetenschap verkrijgen over de Kosmos en zijn geheimen’ (Rabbi Yogel). De rabbi’s beschouwen de getallen 10, 6 en 5 als de heiligste van alle.
123: De ‘heilige dieren’ komen zowel in de bijbel als in de Kabbala voor en zij hebben hun betekenis (en wel een heel diepzinnige) op de bladzijde van de oorsprong van het leven. In de Sepher Jezirah wordt gezegd dat ‘God de troon van zijn glorie graveerde in de Heilige Vier, de ophanim (wielen of wereldsferen), de Serafijnen5, de heilige dieren en de dienende engelen, en uit deze drie (lucht, water en vuur of ether) vormde hij zijn woning’. Zo werd de wereld gemaakt ‘door middel van drie Serafijnen – Sepher, Saphar en Sipur’, of ‘door middel van getal, getallen en getelden’. Met behulp van de astronomische sleutel worden deze ‘heilige dieren’ de tekens van de Dierenriem.
5) Dit is een letterlijke vertaling uit de Afdelingen IX en X: ‘Tien getallen zonder wat?
Een: de geest van de levende God . . . die leeft in eeuwigheid! Stem en geest en woord, en dit is de Heilige Geest.
Twee: geest uit geest. Hij ontwierp en hakte daarmee tweeëntwintig basisletters uit, drie moeders en zeven dubbele en twaalf enkele, en uit hen één geest.
Drie: water uit geest; hij ontwierp en hakte daarmee het woeste en het lege, modder en aarde. Hij ontwierp ze als een bloembed, hakte ze als een muur, bedekte ze als een plaveisel.
Vier: vuur uit water. Hij ontwierp en hakte daarmee de troon van glorie en de wielen, en de serafijnen en de heilige dieren en de dienende engelen, en op deze drie grondvestte hij zijn woning, zoals is gezegd: hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren vurige vlammen!’ De woorden ‘grondvestte hij zijn woning’ tonen duidelijk aan dat in de Kabbala, evenals in India, de godheid als het Heelal werd beschouwd, en oorspronkelijk niet de buiten-kosmische god was die hij nu is.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk Theosofische misvattingen (p. 194):
Vanaf het begin is verklaard en daarna herhaaldelijk bevestigd: (1) dat geen enkele theosoof, zelfs niet als aangenomen chela, – en dus in geen geval een lekenleerling – kon verwachten dat de geheime leringen hem grondig en volledig zouden worden verklaard, voordat hij zich onherroepelijk en plechtig aan de Broederschap had verbonden en tenminste één inwijding had ontvangen, omdat aan het publiek geen cijfers en getallen kunnen worden gegeven, want cijfers en getallen zijn de sleutel tot het esoterische stelsel; (2) dat wat werd geopenbaard, slechts de esoterische binnenkant was van wat is neergelegd in bijna alle exoterische geschriften van de wereldreligies – in het bijzonder in de Brahmana’s, en de Upanishads van de Veda’s een zelfs in de Purana’s. Het was een klein gedeelte van wat in deze boekdelen veel vollediger wordt onthuld; en zelfs dit is heel onvolledig en fragmentarisch.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk Edens, slangen en draken (p. 237):
Het symbool van Chnouphis of de ziel van de wereld, schrijft Champollion, ‘is onder andere dat van een enorme slang die op mensenbenen staat; dit reptiel, het embleem van de goede genius, is een ware Agathodaemon. Vaak wordt het met een baard afgebeeld . . . Dit heilige dier, dat identiek is met de slang van de ofieten, vindt men gegraveerd op talrijke gnostische en basilidische stenen . . . De slang heeft verschillende koppen, maar draagt altijd het inschrift ΧΝΟΥΒΙΣ13.’ Agathodaemon bezat ‘de kennis van goed en kwaad’, d.w.z. de goddelijke wijsheid, omdat de laatstgenoemde zonder die kennis onmogelijk is14. Champollion citeert Jamblichus en laat zien dat hij ‘de godheid is die Εἰχτῶν (of het vuur van de hemelse goden – de grote15 Thot-Hermes) wordt genoemd, en aan wie Hermes Trismegistus de uitvinding van de magie toeschrijft’16.
13) ‘Panthéon’, 3.
14) De zonne-Chnouphis of Agathodaemon is de Christos van de gnostici, zoals iedere geleerde weet. Hij is nauw verbonden met de zeven zonen van Sophia (wijsheid), de zeven zonen van Aditi (universele wijsheid), terwijl haar achtste Marttanda, de zon is; deze zeven zijn de zeven planetaire bestuurders of genii. Daarom was Chnouphis de geestelijke zon van verlichting, van wijsheid, en dus de beschermer van alle Egyptische ingewijden, zoals Bel-Merodach (of Bel-Belitanus) dat later bij de Chaldeeën is geworden.
15) Hermes of liever Thot was een soortnaam. Abul Teda geeft in ‘Historia Anti-Islamitica’ vijf Hermessen, en de namen van Hermes, Nebo, Thot werden in verschillende landen gegeven aan grote ingewijden. Zo gaf Nebo, de zoon van Merodach en Zarpanitu (die Herodotus Zeus-Belos noemt), zijn naam aan alle grote profeten, zieners en ingewijden. Zij waren allen ‘slangen van wijsheid’, omdat ze sterrenkundig met de zon en geestelijk met de wijsheid waren verbonden.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 278/279):
De natuurlijke ontwikkelingsprocessen die we nu beschouwen, zullen de manier van speculeren over de eigenschappen van de twee-, drie- en vier- of meer-‘dimensionale Ruimte’ zowel verduidelijken als in diskrediet brengen; maar het is de moeite waard om in het voorbijgaan op de werkelijke betekenis te wijzen van de gegronde maar onvolledige intuïtie die – bij spiritisten en theosofen, en trouwens ook bij verschillende grote geleerden37 – heeft geleid tot het gebruik van de moderne uitdrukking ‘de vierde dimensie van de Ruimte’. Om te beginnen is natuurlijk de oppervlakkige absurditeit van de veronderstelling dat de Ruimte zelf in welke richting dan ook meetbaar is, van weinig belang. De vertrouwde uitdrukking kan alleen maar een afkorting zijn van de meer volledige vorm – de ‘vierde dimensie van de STOF in de Ruimte38. Maar zelfs na deze uitbreiding is het een ongelukkige uitdrukking, want hoewel het volkomen waar is dat de vooruitgang van de evolutie ons misschien zal bekendmaken met nieuwe eigenschappen van de stof, zijn de eigenschappen waarmee wij al vertrouwd zijn, in werkelijkheid talrijker dan de drie dimensies. De vermogens, of wat misschien de meest geschikte uitdrukking is, de kenmerkende eigenschappen van de stof, moeten natuurlijk altijd een rechtstreeks verband hebben met de zintuigen van de mens. Stof heeft uitgebreidheid, kleur, beweging (moleculaire beweging), smaak en geur, overeenkomstig de bestaande zintuigen van de mens, en tegen de tijd dat zij de volgende eigenschap volledig ontwikkelt – laten wij deze hier DOORDRINGBAARHEID noemen – zal deze corresponderen met het volgende zintuig van de mens – zeg ‘NORMALE HELDERZIENDHEID’. Als dus sommige moedige denkers hebben verlangd naar een vierde dimensie om de doorgang van stof door stof te verklaren, en het leggen van knopen in een koord zonder einde, dan hadden zij in werkelijkheid behoefte aan een zesde kenmerkende eigenschap van de stof. De drie dimensies horen eigenlijk maar tot één kenmerk of eigenschap van de stof – uitgebreidheid; en het gewone gezonde verstand verzet zich terecht tegen het denkbeeld dat er onder welke omstandigheden ook, meer dan drie dimensies zoals lengte, breedte en dikte kunnen zijn.
38) ‘Het toekennen van werkelijkheidswaarde aan abstracties is de fout van het realisme. Ruimte en tijd worden vaak los gezien van alle concrete bewustzijnservaringen, in plaats van als generalisaties van bepaalde aspecten daarvan.’ (Bain, Logic, Deel II, blz. 389.)
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 3 oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 338):
De zeven sleutels tot de mysterietaal hebben echter altijd berust bij de hoogste van de ingewijde hiërofanten van de oudheid, zodat slechts het gedeeltelijke gebruik van enkele van de zeven door het verraad van enige vroege kerkvaders – voormalige ingewijden van de tempels – door de nieuwe sekte van de Nazareners werd overgenomen. Enkele van de eerste pausen waren ingewijden, maar de laatste fragmenten van hun kennis zijn nu in handen van de jezuïeten gevallen, die er een stelsel van tovenarij van hebben gemaakt.
352: Moet men, uit angst voor de straf een bijgelovige dwaas of zelfs een leugenaar te worden genoemd, ervan afzien om – zo goed als maar mogelijk is – bewijzen te leveren, alleen omdat de dag nog niet is aangebroken, waarop al de ZEVEN SLEUTELS aan de wetenschap zullen worden overgegeven, of liever, aan de geleerden en onderzoekers op het gebied van de symboliek? Moeten we met het oog op de opzienbarende ontdekkingen van de geologie en de antropologie voor wat betreft de ouderdom van de mens – om te ontkomen aan de gebruikelijke straf voor iedereen die van de gebaande wegen van de theologie of van het materialisme afwijkt – vast blijven houden aan de 6000 jaar en de ‘bijzondere schepping’, of moeten we in onderdanige bewondering onze afstamming van de aap aanvaarden? Beslist niet, zolang bekend is dat de geheime geschriften de genoemde ZEVEN sleutels bevatten tot het mysterie van het ontstaan van de mens.
355: De ZEVEN SLEUTELS openen de mysteries uit het verleden en de toekomst van de zeven grote Wortelrassen en ook van de zeven kalpa’s. Hoewel de wetenschap het ontstaan van de mens en zelfs de esoterische geologie beslist zal verwerpen, evengoed als de satanische en vóór-Adamse rassen, moeten de geleerden, als ze geen andere uitweg zien uit hun moeilijkheden, toch tussen die twee kiezen, en we zijn er zeker van dat ondanks de Schrift, de archaïsche leer zal worden aanvaard zodra de mysterietaal bij benadering wordt beheerst.
De Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 5 Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens (p. 379):
Chaos-Theos-Kosmos, de drievoudige godheid, is alles in alles. Daarom zegt men dat zij mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad, positief en negatief is: de hele reeks van tegengestelde eigenschappen. In latente toestand (in pralaya) is zij onkenbaar en wordt de onnaspeurlijke godheid. Zij kan slechts in haar actieve functies worden gekend, dus als stof-kracht en levende geest, de correlaten en het resultaat of de uitdrukking op het zichtbare gebied van de altijd ongekend blijvende uiteindelijke EENHEID.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 10 De kracht van de toekomst (p. 621):
Voor de volledige ontdekking (van de etherische kracht) is het enige duizenden jaren te vroeg – of zullen we zeggen honderdduizend? Zij zal pas op haar juiste plaats en tijd zijn, als de grote razende vloedgolf van hongersnood, ellende en onderbetaalde arbeid is weggeëbd – zoals zal gebeuren, wanneer gelukkig eindelijk in de rechtmatige verlangens van de velen wordt voorzien; als het proletariaat alleen in naam zal bestaan en het meelijwekkende geroep om brood, dat onverhoord door de wereld klinkt, is weggestorven.

Geheime Leer Deel II, Stanza 1 Het begin van bewust leven (p. 46):
De grenzeloze en oneindige EENHEID bleef bij elk volk een maagdelijk verboden terrein, onbetreden door het denken van de mens, onberoerd door vruchteloze speculaties. De enige verwijzing ernaar was de vereenvoudigde voorstelling van haar eigenschap van uitzetting en samentrekking, van haar periodieke expansie of verwijding en contractie. In het Heelal met al zijn onberekenbaar vele myriaden van stelsels en werelden, die in de eeuwigheid verdwijnen en weer verschijnen, moesten de vermenselijkte machten of goden, hun zielen, tegelijk met hun lichamen uit het gezicht verdwijnen: ‘De adem die terugkeert in de eeuwige schoot, die ze uitademt en inademt’, zegt onze catechismus.
In iedere kosmogonie is er achter en boven de scheppende godheid een hogere godheid, een ontwerper, een architect, van wie de schepper slechts de uitvoerder is. En nog hoger, boven en rondom, op innerlijke en uiterlijke gebieden, is er het ONKENBARE en het onbekende, de bron en oorzaak van al deze emanaties . . .
De Geheime Leer Deel II, Stanza 12 De ‘vloek’ vanuit een filosofisch gezichtspunt (p. 475):
Er is in de natuur één eeuwige wet, die er altijd naar streeft tegenstellingen te vereffenen en een uiteindelijke harmonie teweeg te brengen. Dankzij deze wet, waardoor de geestelijke ontwikkeling de stoffelijke en zuiver intellectuele verdringt, zal de mensheid worden bevrijd van haar valse goden en zal zij tenslotte DOOR ZICHZELF ZIJN VERLOST.
H.P. Blavatsky De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 23 De Upanishads in de Gnostische literatuur (p. 648):
Het bovenstaande is alleen geschreven voor westerse onderzoekers van het occultisme en de theosofie. De schrijfster matigt zich niet aan, deze dingen aan de hindoes uit te leggen, die hun eigen goeroes hebben, en ook niet aan de oriëntalisten, die denken dat zij meer weten dan alle goeroes en rishi’s uit het verleden en het heden samen. Deze nogal uitvoerige aanhalingen en voorbeelden zijn nodig, al was het maar om de onderzoeker op de boeken te wijzen die hij moet bestuderen om er door vergelijking voordeel en kennis uit af te leiden. Laat hem de Pistis Sophia lezen in het licht van de Bhagavadgita; de Anugītā en andere; en dan zal de uitspraak van Jezus in het gnostische evangelie duidelijk worden en de dode-letter sluiers zullen onmiddellijk verdwijnen. Lees bijvoorbeeld het onderstaande en vergelijk dit met de zojuist gegeven verklaring uit de hindoe-geschriften.
. . . ‘En geen naam is verhevener dan al deze (zeven) klinkers. Een naam waarin alle namen zijn besloten, alle lichten en alle (negenenveertig) krachten.
650: Wat zou intussen gemakkelijker zijn dan op zijn minst te proberen de tijdrekening van de Puråña’s te verifiëren? Er zijn veel Kapila’s, maar de Kapila die het nageslacht van koning Sagara – 60.000 mensen sterk – doodde, was ontegenzeglijk Kapila, de stichter van de
Sankhya-filosofie, want dit wordt in de Puråña’s vermeld; hoewel één Puråña deze beschuldiging vierkant ontkent, zonder de esoterische betekenis ervan te verklaren. Het Bhågavata-Puråña zegt:
Hoe zou mentale onrust die wijze kunnen afleiden, die wordt vereenzelvigd met de hoogste geest, en die hier [op aarde] dat stevige schip van de
Sankhya-filosofie heeft bestuurd, met behulp waarvan degene die bevrijding zoekt de gevreesde oceaan van het bestaan, dat pad naar de dood, oversteekt?1
Het Purana is verplicht zo te spreken. Het moet een dogma verbreiden en een beleid uitvoeren, namelijk van strikte geheimhouding met betrekking tot
mystieke goddelijke waarheden die talloze eeuwen lang slechts bij de inwijding werden onthuld. We moeten daarom niet in de Purana’s zoeken naar een verklaring van het mysterie dat met verschillende transcendentale bestaanstoestanden verband houdt. Dat het verhaal een allegorie is, ziet men op het eerste gezicht: de 60.000 zonen, wreed, kwaadaardig, en zondig, zijn de personificatie van de menselijke begeerten, die door ‘één blik van de wijze’ – het zelf dat de hoogste staat van zuiverheid voorstelt die op aarde kan worden bereikt – tot as worden verteerd. Maar het heeft ook andere – cyclische en chronologische – betekenissen, een methode om de tijdperken aan te geven waarin bepaalde wijzen leefden, die men ook in andere Purana’s vindt.
1) Bhågavata-Puråña, 9:8:12-13. Vgl. Vishñu-Puråña, Wilson, deel 3, blz. 300-1&vn.
De
Sankhya-filosofie is mischien door de eerste Kapila meegebracht en onderwezen, en door de laatste Kapila opgeschreven.
651: En ten tweede – de Kapila van het satya- en de Kapila van het kaliyuga kunnen één en dezelfde
INDIVIDUALITEIT zijn, zonder dezelfde PERSOONLIJKHEID te zijn.
Kapila is naast de naam van een persoon, de eens levende wijze en stichter van de
Sankhya-school van filosofie, ook de soortnaam van de kumåra’s, de hemelse asceten en maagden; daarom zou het feit dat die Kapila – die eerder als een deel van Vishñu werd voorgesteld – in het Bhågavata-Puråña de stichter van de Sankhya-school wordt genoemd, de lezer moeten waarschuwen voor een sluier die een esoterische betekenis had. Of hij de zoon is van Vitatha, zoals het Harivansa hem voorstelt, of van iemand anders, de stichter van de Sankhya-school kan niet dezelfde zijn als de wijze van het satya yuga aan het begin van het manvantara, wanneer Vishñu wordt weergegeven in de vorm van Kapila die aan alle wezens de ware wijsheid meedeelt; dit heeft namelijk betrekking op dat oertijdperk toen ‘de zonen van god’ aan de pas geschapen mens de kunsten en wetenschappen onderwezen, die sindsdien door de ingewijden in de heiligdommen zijn beoefend en bewaard.
De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 25 De mysterieën van het zevental (p. 688):
‘Dit lijkt op een aanpassing van de theorie van Plato, dat de ziel haar respectievelijke vermogens van de planeten ontvangt bij haar benedenwaartse tocht door hun sferen. Maar de Pistis Sophia geeft met haar gebruikelijke vrijmoedigheid aan deze theorie een veel dichterlijker vorm (§ 282).’ De innerlijke mens bestaat eveneens uit vier samenstellende delen,
maar deze worden verschaft door de opstandige eonen van de sferen, die de kracht zijn – een deel van het goddelijke licht ( ‘divinae particula aurae’ ) dat nog in hen is overgebleven; de ziel (het vijfde) ‘gevormd uit de tranen van hun ogen en het zweet van hun kwellingen; het Ἀντίμιμον Πνεύματοϛ, nabootsing van de geest (die schijnt overeen te komen met ons geweten), (het zesde); en tenslotte de Μοῖρα, het lot (het karmische ego), dat tot taak heeft de mens naar het voor hem bestemde einde te brengen; als hij door het vuur moet sterven, hem naar het vuur te leiden; als hij door een wild beest moet sterven, hem naar het wilde beest te leiden, enz.’ – het zevende!

De indeling van de bijlage Integrale denktrant verloopt tegengesteld aan de indeling van hoofdstuk 1.5. Of met andere woorden er wordt met de bewustzijnsevolutie begonnen en met de evolutionaire kringloop geёndigd. De mens op aarde in zijn zoektocht naar de oerbron, de schepper (God, Brahman, Allah, Dao) staat centraal. De mens vormt een eenheid van materie en geest.

Het artikel Dualiteit in de evolutie: Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het licht bestaat uit Goden-Monaden-Atomen (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de voertuiglijke triade betaat uit Chaos-Theos-Kosmos (De Geheime Leer deel I, p. 373).

De ultieme blauwdruk (God, Brahman, Allah, Dao, oerbron) van het leerproces blijft in de schepping verborgen. Wel is het mogelijk voor de mensheid van kennis uit de oerbron gebruik te maken. Het is met behulp van meditatie en gebed, het Onze vader mogelijk om orde te scheppen in de chaos. Het is een illusie te geloven dat we de schepping kunnen beheersen. Het geloof in een nieuwe toren van Babel, met de huidige kredietcrisis als gevolg, is daar een duidelijk voorbeeld van.

Het morele kompas wordt gebruikt om de denktrant van grote leraren te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen. Alleen samen kunnen we er uitkomen. We zitten in het zelfde schuitje. Het morele kompas biedt een 5Ddenkraam voor de gemeenschappelijke kern van de multiculturele samenleving en de Europese - en wereldcultuur.

====

Blauwdruk (‘Grondtoon van de waarheid’, Integrale denktrant, Ommekeer, 'Reflexief Bewustzijn en Meta-leren')

Bhagavad Gita: Hij die sympathie noch antipathie koestert, is evenwichtig en beheerst van denken. (kernthema van het verwerven van kennis)
Helena Blavatsky: Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken. (Geheime Leer, Deel I, p. 301)
Adam Smith: Een vrije markt zou het meeste opleveren voor de maatschappij als geheel. De 'onzichtbare hand' van deze vrije markt zou zorgen voor harmonie en evenwicht.
Levinas: Pas in de ontmoeting met de Ander kunnen we het bestaan als rechtvaardig ervaren. De Ander raakt een dimensie in het bestaan van het subject die dieper ligt dan het autonome bewustzijn en roept daarmee een verantwoordelijkheid op die het subject niet zelf kan begrenzen.
Edgar Cayce: Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel linksom of rechtsom laat draaien.
Kishore Mahbubani: We zien nu dat de onzichtbare hand van de markt in balans moet worden gehouden door de zichtbare hand van goed overheidsbestuur. (Volkskrant 11 oktober 2008)
Kishore Mahbubani:
De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan.
Julian Huxley: De mens is de evolutie, die zich van zichzelf bewust is geworden.
George Orwell: Sommige ideeën zijn zo fout dat alleen een heel intelligente mens daarin zou kunnen geloven.
Peter Senge Echte leiders zijn niet zozeer mensen die alles oplossen. Ze zijn juist goed in het omgaan met onoplosbare problemen.
Tomáš Sedlácek: Het is niet de taak van politici en economen om het bruto nationaal product zoveel mogelijk te doen groeien, maar om het verschil tussen de vette en magere jaren te verkleinen (Arnon Grunberg de Volkskrant 21 april 2012).
Maar wij zijn zelf deel van het systeem. Als consument. Als burger. Als kiezer. Linksom of rechtsom komen de kosten die bedrijfsleven of overheid moeten ophoesten weer bij ons terecht. Uiteindelijk zullen we, helaas, offers of aanpassingen moeten verlangen van onszelf.

Het sentiment waar Ira Helsloot over schrijft, laat zich analoog aan de controverse tussen wetenschappers, niet door een algoritme, lees mobiele apps oplossen. Zo Ari Helsloot de huidige tijdgeest met het thema sentiment beoogt te duiden, zo schreef Alice Schwarz het boek Zo'n genie ben je nu ook weer niet Harry Mulisch en de brieven van zijn ouders, een boek over het leven van Harry Mulisch. Eerder was het Dmitry Merezhkovsky, die de historische roman Deus, ecce Deus over Leonardo Da Vinci schreef. De christelijke wereld kan niet langer bestaan zonder te begrijpen dat ze aan Christus toebehoort. ‘Mens agitat molem.’1 Of met andere woorden met behulp van esoterie is het mogelijk te laten zien dat de puzzelstukjes steeds beter in elkaar passen. Het was voor mij aanleiding om dit boek op internet te bestellen. Het boek is in 1911 door J.P. Wesselink van Rossum uit het Russisch vertaald. Het boek eindigt op pagina 407 met het gedicht:
"Gij zijt u eigen God, uw eigen naaste:
O, wees ook uw eigen schepper;
Wees de afgrond boven, de diepte onder u;
Tegelijk uw eigen einde en uw eigen begin."

Sander Schimmelpennick laat zien hoe de deugende grachtengordel klimaatbeleid tegenwerkt. Een uitzicht op wereldvrede in eenheid en verscheidenheid ontstaat wanneer de mensheid er geleidelijk in zal slagen de drie gesignaleerde problemen van onwetendheid, politiek en identiteit integraal tot een oplossing te brengen. Het balansmechanisme, de gezonde zelfreflectie, het Ken Uzelve (zelfrealisatie, zelfregulering, zelfkennis, zelfverwerkelijking, zelf-ontplooiing, zelfcontrole, zelfinzicht), het zicht krijgen op onze sterke en zwakke kanten staat daarbij centraal.

J. Kruisheer OORLOG of VREDE (p. 8):
Het is de grote verdienste van den Fransen filosoof
Henri Bergson, dat hij zo duidelijk aantoont, dat het eerstgenoemde verstand "geen kenbron kan zijn van de totaliteit van de Werkelijkheid" (Evolution Créatrice, p. 21). De Werkelijkheid van de Geest, welke is de Eenheid in de Totaliteit van het Al.
Door zulk
kennen en begrijpen van ons eigen samengesteld wezen, zal het begrijpen van al wat buiten ons is, in de eerste plaats van onze medemensen, als vanzelf veel verbeteren; de aloude spreuk: "Ken Uzelf".

SER-voorzitter en oud-informateur Kim Putters ontvangt Comeniusprijs
‘Dwalend land moet mens weer centraal stellen’ (Hans van Keken Noordhollands Dagblad 8 april 2024, p. 9):
In balans
Een die rekeni ng houdt met latere generaties, met economie,^
milieu en natuur in balans, met ondernemerschap en waardig werk voor zoveel mogelijk mensen, duurzame groei , een inclusieve samenleving en een evenwichtige inkomensverdeling.

Kim Putters, Inge Mutsaers en Stan van Pelt volgen het inzicht in het onderzoeksrapport 'E i V', namelijk de wederkerigheid tussen micro en macro, dat we in onze eigen '''bubbel, lees referentiekader leven. Door grip te krijgen op onze eigen bubbel, kunnen we meehelpen een ongezonde bubbel in de financiële sector te laten verdwijnen. Of met andere woorden datgene waartegen we vechten definieert ons even duidelijk als datgene waarvoor we ons inzetten. Platland ontstaat]] wanneer politici de verborgen 5e Dimensie buiten hun referentiekader plaatsen, we door marionetten van het systeem worden geregeerd.

Rutger Bregman legt in zijn oeuvre het accent op de moraal van het verhaal.
Rutger Bregman
toont te weinig intellectuele ambitie in zijn boek over morele superhelden (Seije Slager Trouw 19 maart 2024):
In
Morele ambitie legt Rutger Bregman de nadruk op inspirerende doeners en effectieve altruïsten. Zijn boek is bij vlagen sympathiek, maar ook kritiekloos op belangrijke punten.

Het ‘Ken uzelf’ geeft weer hoe we kunnen komen van onvolwassenheid naar volwassenheid. Bij een crisis speelt de levenswijze, het gedrag van mensen, het functioneren van individu en samenleving, het collectief een cruciale rol.

In de wereld draait het om het vraagstuk van Leraar en Leerling, de ‘oplossing’ van de leugenaarsparadox. Mozes, Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, Jezus, Boeddha, Mohammed, Bahá'u'lláh, Friedrich Nietzsche, Douglas Hofstadter, Peter Sloterdijk, Hans Clevers, Robbert Dijkgraaf, Hans Achterhuis, Henk Procee, Ad Verbrugge en Pim van Lommel zijn wetenschappers, die het probleem van het ego onderkennen, maar wel op elkaars inzichten voortbouwen. Ook een zeer grote verscheidenheid kunstenaars en cabaretiers brengt in hun werk de immateriële wereld tot uitdrukking. Maar te veel politici prevaleren dwaasheid boven wijsheid.

Hegel vertaalt de , de geestelijke wereld naar de materiële wereld en Marx vice versa. Echter elke echte verandering komt nog altijd van binnenuit.
Het mysterie van het leven zit in onszelf.
Het gaat niet om ‘of-of’ 'Aristoteles of Descartes', ‘Hegel of Marx’, maar om ‘en-en’. Of met andere woorden het gaat om het 'en-en'/'of-of'-mechanisme, namelijk het balansmechanisme van de wederkerigheid tussen homo sapiens.

De kwintessens van het 'E i V' verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een pedagogische 'Hoofdroute' is. Dus de wederkerigheid die er bestaat tussen ‘Chaos, Gaia en Eros’ op aarde en de bron van het 'Goede, Ware en Schone' in de hemel te benadrukken. Praktisch betekent dit een ommekeer in het denken, een paradigmawisseling om beide met elkaar te verenigen.

Voor het balansmechanisme op aarde geldt nog steeds de ‘Hoofdroute’, het 'Goede - Ware - Schone' van Plato en het ‘Geloof, Hoop en Liefde’ volgens de Bhagavad Gita.

Door de interacties ('these + antithese') tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bèta-wetenschappen. In het leven gaat het er om ons op tegenstellingen gefundeerde oordeel, het ‘of-of’ denken te overstijgen en ons met het eenheidsbewustzijn (Unio Mystica) te verbinden. Om het in de mens ingebouwde ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme (dualiteit van 'Golven en Deeltjes', Demon est deus inversus) van de bewustzijnstransformatie te duiden maakt het rapport ‘E i V’ van het begrip complementariteit (dualiteit, dichotomie, categorie) gebruik. Dichotomieën representeren paren van tegenstellingen (syzygieën). Het thema Egospelletjes en Unificatietheorie komt in de De Bhagavad Gita uitgebreid aan de orde. Er is niets nieuws onder de zon.

De geboorte van het licht, Kerstgedicht (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #141, december 2023):
Rembrandt, De aanbidding van de herders, 1646.
Het is een toebedeelde plicht(*)
dit
godgegeven innerlijke licht
te laten stralen op de aarde
In dit licht gaat alles stralen
Het waardeloze krijgt weer waarde
zoals dat staat in oude verhalen.
Maar velen geloven niet meer
de grote verhalen van weleer
In duisternis is niet te duiden
wat die verhalen beduiden
Zoals het oude kerstverhaal.
(*) Bhagavad Gita III- vers 8:
Samengevat:
ook al is het enkel maar ter wille van je lichaam, er is altijd werk te doen; hou je daarom bezig met het doen van je plicht, aangezien het beter is tot handelen over te gaan dan niets te doen.

Krishna (stem van het geweten) zegt in de Bhagavad Gita (hoofdstuk 4 sloka’s 7 en 8, tekst René Meijer):
(7) O zoon van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.

Henk Procee, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en directeur van Studium Generale is in juni 2011 met emeritaat gegaan en heeft als afscheidscadeau het boek Intellectuele passies geschreven. Als blijk van waardering en erkenning voor de manier waarop hij de academische vorming aan de UT gezicht en inhoud heeft gegeven, voor zijn diverse onderwijsvernieuwingen, zoals wijsgerige denkmethoden en systematisch reflecteren ontving hij tijdens het afscheidssymposium de erepenning van de Universiteit Twente. Voor Procee betekent academische vorming mensen een sterk onderzoekend karakter meegeven. Niet alleen in de wetenschap, ook in andere aspecten van het leven. Voor Procee bestaat er een essentieel onderscheid tussen kenner, kenproces en kenproduct. Academische vorming is het ontwikkelen van de kenner aan de hand van het kenproces, namelijk methodologie, en het kenproduct, al bestaande kennis. Het gaat dus primair om het leerproces (internalisering), de intermediair tussen kenner en kennis.
Hoofdstuk 3.
Stijlen van denken (p. 56,57):
Op basis van deze indeling kon ik niet alleen mijn voorspellingen met betrekking tot mijn collega's beter
begrijpen, ik kon ook een systematiek ontwikkelen over stijlen van redeneren.

Wijsgerige traditieNaam filosoofRedeneerstijlKernwoord
metafysicaPlatoWat is de essentie, de kern het wezen van iets?essentie
transcendentale filosofieKantOp welke vooronderstellingen is en idee gebaseerdvooronderstellingen
dialectiekHegelWelke spanningen en strijdigheden zitten er in een begrip of praktijk?tegenstellingen
hermeneutieGadamerWelke verhalen zijn er te vertellen over een situatie? Wat is hun pointe?verhalen
fenomenologieHusserlHoe kunnen we onbevooroordeeld iets ervaren?ervaringen
pragmatismeJamesWat zijn de effecten van een begrip of aanpak?gevolgen
analytische wijsbegeerteWittgesteinHoe wordt taal gebruikt?taal

Hoofdstuk 6. Reflecteren (p. 137-169):
Om van deze
reflectiemodellen (p. 149) herkenbare beelden te vormen heb ik ze een aan de meetkunde ontleende naam gegeven: de punt, de lijn, de driehoek, de cirkel.

Wegkijken ontneemt ons alle waardigheid (Ramsey Nasr de Volkskrant 23 november 2023, katern Zaterdag p. 18-19):
Is Europa zo afgestompt dat doden in de Middellandse zee of Gaza ons niet meer raken? En hebben ze ons ooit werkelijk geraakt, vraagt acteur en schrijver
Ramsey Nasr zich af. ‘Ook volkerenmoord wordt bespreekbaar als oplossing.’
Stoïcijns gaan ze hun lot tegemoet. Nu ze in het diepst van de hel zijn beland, belichamen deze Palestijnen wat filosofen enkel in woorden omschrijven. blackblueblack%als ‘een innerlijke wetgeving’, en ook als ‘zelfachting als gevoel van (…) innerlijke waarde’. En misschien wel zijn mooiste omschrijving: waardigheid is wat ‘eerbied tegenover zichzelf inboezemt’.

Het artikel De Skandha’s – een kwestie van leven en dood van Cecil Messer bevat een overzicht dat de correlatie tussen vijf skandha’s, die de individuele persoonlijkheid vormen en de zevenvoudige samenstelling van de mens weergeeft. De 'bewustzijnsschil' geeft een aanvulling op deze skanda’s. De 'bewustzijnsschil' kan ook aan de hand van de vijf niveaus Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience worden geduid.

Er is slechts één Leven en Wet, die door het 2e aanzicht, reciprociteit en de vijf thema's waarnemingsvermogen, onderscheidingsvermogen, zelfopoffering, en gelukzaligheid (Engels: bliss, happiness) van het Meta-leren, tot uitdrukking wordt gebracht. Het maakt het mogelijk de waarheid van het balansmechanisme beter te leren begrijpen.

‘Is Modi te vertrouwen? Het Westen zit niet te wachten op nog een dictator met een superioriteitscomplex’ (Iñaki Oñorbe Genovesi de Volkskrant 19 april 2024, p. 23):
Tijdens de
nationale parlementsverkiezingen mogen Indiërs op ruim een miljoen stembureaus hun stem uitbrengen. Intussen maken buitenlandse commentatoren zich zorgen over de democratische toekomst van India.

Het onderzoek van CERN maakt het mogelijk om het fenomeen klimaatverandering en zwaartekracht beter te leren begrijpen. Voor een beter begrip van de essentie van het leven is de nieuwe discipline, de Low-Energy Nuclear Reactions (LENR) research van cruciaal belang. Na het nieuws over het Higgsdeeltje op 4 juli 2012 stelt de CERN-directeur Rolf Heuer: ‘Het echte werk begint nu pas.

Het weegschaaltje van Paul Brill laat juist zien dat de Russen niet voor de manipulatieve spelletjes van extremistische Republikeinen onderdoen. De inzichten van de twee Russinnen H.P. Blavatsky en Ayn Rand en hun drie axioma's staan diametraal tegenover elkaar. Het is belangrijk je krachtbron, lees eeuwige levensbron aan te boren die zorgt dat je doorgaat. Het gaat uiteindelijk om de éne werkelijk waarin zowel het gezichtspunt van H.P. Blavatsky als van Ayn Rand naar voren komt. Ayn Rand baseert zich op het bestaan. H.P. Blavatsky belicht niet alleen het niet-‘bestaand’ (onbestaande) maar ook het ontstaan, de blauwdruk, die aan de schepping ten grondslag ligt. H.P. Blavatsky belicht de twéé kanten van één medaille, het heeft op de relatie De Ander als spiegel betrekking.

Een benadering uit het Oosten (- De vier bardo's):
In het Tibetaans Boeddhisme wordt ons bestaan verdeeld in
vier realiteiten, die overeenstemmen met vier bardo's: de bardo van dit leven, van het sterven, van dharmata en van wording.

De Boeddhistische Blik: Goed leven, goed sterven (Boeddhistische blik 24 en 25 december 2023, NPO2):
We volgen het ontstaansproces van dit oratorium door de ogen van de makers. Kennen zij het Tibetaanse dodenboek? Wat is hun ervaring met dood in hun leven? Beïnvloed kennis over leven en sterven hun bijdrage aan het muziekstuk? En, op welke manier heeft dit project hen verrijkt?
Sebo Ebbens, schrijver, boeddhist en kenner van het Tibetaanse dodenboek gaat met musici en het koor in gesprek over de relatie tussen leven en sterven. Hij vertelt over de ziekte van zijn zoon van 24. De directe ervaring van het stervensproces maakte hem duidelijk wat het Tibetaans dodenboek je over ‘goed leven en goed sterven’ kan leren. Zijn conclusie is: ‘Ben er helemaal, sta open voor de situatie en speel of zing als je op het podium bent. Je hebt geen keus, net als na de dood. Besef dat het leven eindig is, doe in het leven wat voor jou betekenisvol is. En zeg dat iemand mag gaan wanneer het sterven dichtbij is.’

Pim van Lommel Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaring
Hoofdstuk 15
Er is niets nieuws onder de zon (p. 302):
Niets nieuws (p. 303):
Het is een eeuwenoud idee dat de ziel na de dood blijft bestaan, dat men een oordeel krijgt over hoe men geleefd heeft (de levensterugblik in de BDE) en daarna, afhankelijk van hoe men heeft geleefd, in een
gelukzalige sfeer mag verblijven, of soms als straf in een angstwekkende omgeving terechtkomt.
309: Het Tibetaanse Dodenboek (Bardo Thodol bevat mondeling doorgegeven zeer oude kennis.
Eindeloos bewustzijn (Henk Hogeboom v.B. tijdschrift GAMMA maart 2008 p. 32,33):
Door zijn boek hoopt Van Lommel echter ook dat artsen, hulpverleners, zieken- en bejaardenverzorgers, familieleden van hartpatiënten zich in de toekomst meer dan voorheen gaan openstellen voor BDE-verhalen. In het verleden was dat vaak anders. Veel mensen durfden er gewoon niet voor uit te komen dat zij een BDE hadden ervaren. Maar al te vaak werden zij niet serieus genomen. Dat deze verhalen echter van alle tijden en culturen zijn beschrijft Van Lommel in het hoofdstuk 15
'Er is niets nieuws onder de zon'. In alle godsdiensten en culturen vindt men geschriften waarin gewag gemaakt wordt van non-lokale ervaringen. Dood blijkt niet dood te zijn, als we afgaan op het Egyptische dodenboek, het Tibetaanse dodenboek, de hindoeïstische Isha Upanishad, de oud-joodse mystieke leer in de Midrash en de Zohar, het verhaal van Er in Plato's Politeia (Staat), de visioenen in de Bijbel en van mystici als Franciscus van Assisi, Meister Eckhart, Theresa van Avila, Johannes van het Kruis, maar ook in soera 99:7 van de Koran. Verder wijst Van Lommel op geschriften als die van de Zweedse wetenschapper Emanuel Swedenborg Ontwaken uit de dood, de theosofe Annie Besant De dood en daarna, de antroposoof Rudolf Steiner De dood - een andere vorm van leven, enz. enz.

De oplossing van de levensangst waar Erik Scherder mee worstelt was al bij Vyasa bekend en heeft op de in het leven, de in het universum ingebakken paradox.betrekking.

De boedel van Rutte Het ‘migratieprobleem’
Angstbeelden en wensdenken Irene van der Linde De Groene Amsterdammer 16 november 2023, p. 74-77):
Vier kabinetten-Rutte en dertien jaar VVD-migratiepolitiek: hoe
Mark Rutte bleef tamboereren op een vluchtelingencrisis terwijl een beleid met een visie op asiel en arbeidsmigratie uitbleef.
De boedel van Rutte
Help, het kapitaal neemt ons over
Geen 17,93 miljoen kapitalisten (Mirjam de Rijk De Groene Amsterdammer 16 november 2023, p. 82-83):
Het is misschien wel de
grootste verdienste van Mark Rutte: onder zijn leiderschap kwam het kapitalisme hevig onder vuur te liggen.

Ad Verbrugge heeft gelijk dat de lumpsum financiering, die door Jo Ritzen in 1991 is ingevoerd een probleem is.
Lumpsumfinanciering werkt averechts’ (Jack Balhan De Volkskrant 5 juli 2018, p. 26):
Toen minister Jo Ritzen in 1991 de lumpsumfinanciering instelde in het middelbaar beroepsonderwijs waardoor besturen en directies van scholen zelf de buit mochten verdelen, waren de eerste maatregelen het eigen salaris uit de schaalsystematiek halen en verhogen tot de balkenendenorm, het permanent uitdijen van allerhande staffuncties, het inhuren van dure bureaus voor advies, leerstof- en toetsontwikkeling en het bouwen van indrukwekkende onderwijspaleizen.
Dat moest ergens van betaald worden. De schalen 11 en 12 voor de leerkrachten werden afgeschaft, nu kom je niet verder dan schaal 10.

Welke publieke zaak? (Bas Heijne NRC 5 oktober 2014):
Vlak voor de zomer haalde ik mijn spaargeld weg bij ABN Amro. Minister
Dijsselbloem had aangekondigd de beruchte bonussen voortaan tot maximaal twintig procent van het inkomen te beperken en dus verhoogde de met belastinggeld overeind gehouden bank de salarissen van de top schielijk met twintig procent. De minister haalde vervolgens hoofdschuddend zijn schouders op. Hij had toezicht, zijn ministerie had kunnen ingrijpen, maar hij deed niets – net als toen een andere PvdA-minister, Wouter Bos, na de bankencrisis ook al de bonussencultuur ‘aanpakte’ en oogluikend toestond dat de salarissen terstond werden verdubbeld.
Het duurde even, maar deze week ging de PvdA alsnog vol op het orgel. Slechts 1 miljoen boete voor wie de
Dijsselbloem-norm overschrijdt? „Bankiers lachen daar om”, zegt Henk Nijboer, de financieel woordvoerder van de partij.
Dat de PvdA nu ineens een hoge borst opzet over onverbeterlijke bankiers, terwijl
Dijsselbloem Gerrit Zalm zijn gang liet gaan, is symptomatisch voor de spagaat van onze bestuurlijke elite Het maatschappelijke onbehagen wordt door dit soort retoriek niet weggenomen, het wordt er alleen maar groter door. En intussen eindigt ieder rapport over iedere jammerlijke verstrengeling van onze (semi-)overheid met de markt met een onmachtige oproep tot een cultuuromslag. Dat is een ander woord voor natte dweil.

Frans Timmermans: Bas Heijne is een praatjesmaker NRC-columnist is 'Opperpriester van het eigen morele gelijk' (16 maart 2014):
Minister van Buitenlandse Zaken
Frans Timmermans (PvdA) was afgelopen week te gast bij College Tour. Op zijn Facebook-account wilde hij zijn grote schare volgers bedanken voor de ‘vele positieve reacties’. Eén van hen wees de bewindsman op de zaterdag-column van NRC-denker Bas Heijne. Heijne schrijft over de Nederlandse houding ten opzichte van Rusland in onder meer het Oekraïne-dossier. Heijne hekelt slappe excuses, idiote drogredenen en schaamteloos cynisme en de rol daarbij van Timmermans.
‘Opperpriester van het eigen morele gelijk’
De
Timmerfrans-volger weet dat de bewindsman beschikt over een kort lontje: omgaan met kritiek is bepaaldelijk geen forte van de sociaal-democraat. “Hij wordt bij wijze van spreken al woedend als zijn aansteker het niet doet, dat ziet hij als een directe en persoonlijke aanval”, vertrouwde een oud-fractiegenoot ons eens toe. De kritiek van Heijne leidde dan ook tot een felle reactie.

Te-doenlijst (Hans van Gerwen de Volkskrant 18 november 2023, katern Zaterdag p.23):
Ibtihal Jadib heeft het eerste stapje gezet: to-do-list is to-do-lijst geworden. Nu nog het laatste stapje: to-do-lijst wordt te-doenlijst. Gewoon Nederlands en ook nog eens een overbodig koppelteken minder.
Bij al die verkiezingsbeloftes speelt de
uitvoering ervan geen enkele rol (Itihal Jadib de Volkskrant 15 november 2023, p. 2):
En dan hebben we nog de menselijke maat. Die moet terug, zoveel is duidelijk, maar de eerste stappen daarvoor ogen wankel. Neem nou het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. Daarmee moeten de UWV, SVB en gemeenten meer ruimte krijgen om passend te reageren op sociale zekerheidsfraude, zodat kwetsbare burgers niet meer in de knel komen bij enorme terugvorderingen.
Een prachtige doelstelling, maar in de uitvoering loopt het spaak. Zowel de hoogste bestuursrechter als de
Raad voor de rechtspraak hebben forse bezwaren tegen het wetsvoorstel: het zou leiden tot onsamenhangende en onduidelijke regels waardoor de uitvoering (nog) ingewikkelder zal worden.

Het balansmechanisme van de wederkerigheid, de weg van de pelgrim, Gulden middenweg, de 'Hoofdroute' maakt het mogelijk de milieucrisis te verkleinen. Het balansmechanisme van de wederkerigheid toont als het ware de perpetuum mobile, die aan de natuurfilosofie ten grondslag ligt. Voor een toelichting op het balansmechanisme, zie het tijdschrift MANTRA - Lente 2023 nr. 34 thema Balans
Op p. 52 t/m 59 staat een interview met Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg over hun derde boek in de zogenoemde ‘Sterke vrouwen-trilogie’. De Magdalenacodex is een spannende thriller over een verguisde vrouw.
Waarom deze drie vrouwen? Wat hebben ze met elkaar gemeen?
Jacob: Isis, Eva en Maria Magdalene hebben nogal wat gemeen.

Het Filosofisch kwintet, James Bridle, Chris van der Heijden en H.P. Blavatsky begrijpen,dat de mens als Microkosmos, analoog is aan de Macrokosmos. De wederkerigheid tussen integratie en desintegratie hangt met het reflexief bewustzijn samen. Het Nieuwe Leren, de cycli van de evolutionaire kringloop houdt de gemoederen van de mensheid al millennia bezig. Maar ook auteurs als Wim Couwenberg, John Gray, Arnon Grunberg, Yuval Novah Harari, Vicente Hao Chin, Bas Heijne, Douglas Hofstadter, Carl Jung, Abraham Maslow, René Meijer, Haruki Murakami, Kees Peursen, Daan Roovers, Emmanuel Sandel, Marjan Slob, Hermann Stehr, Gerrit Teule en Bert Wagendorp beogen in hun oeuvre het balansmechanisme op aarde te verklaren.

Denker des Vaderlands Marjan Slob 2023:
Onder het motto ‘
ruim denken’ ga ik graag met anderen – denkers, dromers, kunstenaars, beslissers, piekeraars, levensgenieters – onderzoeken wat het betekent om met elkaar ons leven op aarde te delen. Ik kies daarbij grofweg drie invalshoeken:
· Politieke ruimte
· Fysieke ruimte
· Geestelijke ruimte
Een dringende vraag is hoe we vanuit onze enorme mentale ruimte ‘op aarde kunnen landen’, om met Bruno Latour te spreken. Hoe je voor de aarde kunt zorgen. Hoe je de grond onder je voeten lief kunt hebben.

Eenzaamheid als tragiek en talent (Victor Bulthuis de Volkskrant 5 juni 2021):
“Lijden aan je vermogen tot
zelfreflectie, dat heeft iets tragisch. Maar een beetje provocerend noem ik het ook wel een talent.”
Het
dubbele van schrijven is dat het zowel iets introverts als iets extraverts heeft. “Het is een gesprek maar van een rare soort, omdat je niet weet tegen wie je praat en hoe het overkomt.

Niets menselijks is ons vreemd (Gijs Beukers interviewt Sarab Bakewell de Volkskrant 18 november 2023, katern Boeken & Wetenschap p. 8-9):
Oxford-docent
Sarah Bakewell brak door met een bestseller over de filosoof Montaigne. In haar nieuwe boek, over het humanisme, volgt ze hetzelfde principe: ze beschrijft niet alleen ideeën, maar ook hoe filosofen leefden. ‘Dat is toch veel interessanter?
Uw boek staat tjokvol citaten. Is er eentje dat wat u betreft het humanisme het beste samenvat?
‘Ik blijf terugkeren naar een uitspraak van
Terentius, een schrijver uit de 2de eeuw voor Christus: ‘Ik ben een mens, en niets menselijks is mij vreemd.
‘We hebben nog weinig over vrouwen gesproken, en het klopt dat er vooral mannen in mijn boek staan, maar ik zou graag
Mary Wollstonecraft aan tafel willen hebben, schrijfster van A Vindication of the Rights of Woman. Vrouwen werden in de 18de eeuw geacht preuts te zijn en stil, maar dat was zij bepaald niet.
Zoals u al zei, gaat
Erasmus uit van een optimistisch mensbeeld: het menselijk lichaam zou ongeschikt zijn voor oorlogsvoering. Toch worden er nog steeds oorlogen gevoerd.
‘Ik ben zeer geïnteresseerd in de Oostenrijker Stefan Zweig, die in de 20ste eeuw een boek over Erasmus heeft geschreven. Volgens hem was Erasmus een van de belangrijkste humanisten door te stellen dat we humaner zouden zijn als we maar wat meer literatuur zouden lezen. Maar de geschiedenis blijft die theorie weerleggen. Keer op keer blijkt de mensheid buitengewoon gewelddadig.

Een afrekening in het elitaire milieu (Arnout Brouwer de Volkskrant 25 maart 2019, p. 18):
Hun zogenaamde ‘
opstand tegen de eliteis in werkelijkheid een afrekening in het elitaire milieu. Het volk is slechts een gebruiksvoorwerp. Dat geldt voor de Brexit, en dat geldt ook hier.
Wat mij deprimeert, is de intellectuele opsmuk die Baudet er zelf aan geeft, en de openlijke of stille ondersteuning die hij krijgt vanuit delen van de elite:
het verdwijnen van elke compassie of humaniteit uit betogen over migratie, het dik aanzetten van tegenstellingen in onze multi-etnische maatschappij, het opgeven van het geloof in onze kernwaarden die onze samenlevingen uniek maken, en ook uniek leefbaar voor een grote diversiteit aan mensen. Dit is de cruciale paradox van de brede intellectuele stroming die, bijvoorbeeld, de Britten Brexit en ons Baudet oplevert: zij zegt op te treden om ‘de natiestaat’ of ‘de westerse beschaving’ te redden, maar wat ze in de praktijk eerder zal doen is deze ten gronde richten. Economisch, maar ook moreel. Want wat is het Westen zonder kernwaarden?
Nadat ik mijn zoontje op school had gebracht, stond ik voor de boekenkast en aarzelde welk boek ik eruit moest trekken om deze tijd te begrijpen. Eerst neigde ik naar
Norman Cohns klassieker, Europe’s Inner Demons. Daarna speelde Gibbons Rise and Fall of the Roman Empire door mijn hoofd. Toen kwam ik bij zinnen en greep naar Erasmus’ Lof der Zotheid.

Harbers moet Brussel te vriend houden (Ashwant Nandram de Volkskrant 16 november 2023, p. 21):
Ruim een jaar hield het kabinet vol: wij mogen
Schiphol zelfstandig doen krimpen. Maar na tegenwind uit Washington en Brussel heeft minister Harbers (Infrastructuur) de plannen opgeschort. Voor omwonenden wéér een bevestiging dat Haagse beloften over de luchtvaart weinig waard zijn.

From the river to the sea’: wat ik persoonlijk vind, prevel ik maar even zachtjes voor mij uit (Max Pam de Volkskrant 15 november 2023, p. 15):
Tsja, wat zou dat nou betekenen?
From the river to the sea.
In de Volkskrant las ik dat daar
heel diep over wordt nagedacht.
Ik ben gek op multi-interpretabele antwoorden. In dit geval kun je ook nog van bothsidism spreken. Een mens kan niet objectief genoeg zijn, gewoon beide kanten van de medaille laten zien – helemaal vóór!

Spoken zien (Paul Onkenhout interviewt Cris Keulemans de Volkskrant 14 november 2023, p. V4-6):
Chris Keulemans (63) ziet dat zijn generatie zich nu verzet tegen maatschappelijke verandering, tegen ‘woke’.
Zijn politieke opvattingen verwoordde hij eerder dit jaar in
een vurig stuk in het maatschappelijk geëngageerde tijdschrift OneWorld. Online werd het massaal gelezen. Beheerst maar doeltreffend richtte Keulemans het woord tot de grote groep waarvan hij ook zelf deel uitmaakt, of uitmaakte, die van de ‘witte gezichtsbepalers in de wereld van kunst en media’.
Wat bedoel je daarmee?
‘Op dit moment ben ik in politieke en culturele kringen en in de media
totaal niet belangrijk. Ik heb een paar posities gehad en ik heb daarna wat geschreven, maar ik heb geen officiële functie meer. Ik ben in die zin geen bedreiging. Een stukje in OneWorld is dat voor de goegemeente blijkbaar ook niet. Dus je kunt mij heel makkelijk links laten liggen. Dat vind ik verder ook prima, maar het zegt wel iets. Ze voelen zich waarschijnlijk betrapt en denken: ja, ik ben niet zo links als ik altijd deed voorkomen.
Namen noemde hij in het stuk spaarzaam. Oud-politicus
Ronald Plasterk, tegenwoordig columnist van De Telegraaf, is een uitzondering. Wat Keulemans over Plasterk schrijft, geldt ook voor de anderen tot wie hij het woord richt: ‘Tegenwoordig is hij een grimmige, bange man die overal spoken ziet.
Veel is terug te voeren op angst, is mijn indruk.
‘Maar waarvoor? De mensen die ik aanspreek in dat stuk in
OneWorld hebben in principe allemaal de kans gehad om hun schaapjes op het droge te krijgen. Vooropgesteld: ze hebben veel in huis en er hard voor gewerkt. Wij zijn niet per ongeluk op die plekken terecht gekomen. Er is voor gebikkeld.

De grootste misser van Bolkestein is de paarse coalitie, die hij tot stand bracht. Zowel de privatisering van zorg, onderwijs en sociale woningbouw in Nederland als de participatiesamenleving van de darwinist Plasterk heeft meer met de tijdgeest en politiek opportunisme, dan met wetenschap van doen. Geprofessionaliseerd waar Plasterk het in het begin van zijn artikel 'De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen' in de Volkskrant van 20 september 2013 over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de publieke sector (semioverheid, quartaire sector) volgens de commissie-Halsema. De Jan Salie mentaliteit, waar Plasterk het in zijn column zondag 8 oktober 2006 over heeft gehad, kun je effectief veranderen door ondernemerschap te bevorderen en niet door wat hij stelt in zijn artikel van 20 september. De visie van de PvdA op ondernemerschap is desastreus voor Nederland. Uiteindelijk gaat het er om een visie te ontwikkelen die de eenzijdige gezichtspunten van de betrokken partijen kan overstijgen.

Eén voor allen, maar niet allen eens (Elsbeth Stoker en Irene de Zwaan de Volkskrant 14 november 2023, p. 3):
Actiegroepen die strijden voor
uiteenlopende maatschappelijke thema’s bundelen steeds vaker hun krachten, zoals afgelopen zondag ook gebeurde tijdens de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Maar hoe verstandig is dit?

Geweld tegen Palestijnen door kolonisten op de Westbank laait op (Thom Canters de Volkskrant 14 november 2023, p. 7):
Terwijl de ogen van de internationale gemeenschap zijn gericht op het
oorlogsgeweld in de Gazastrook, laait het geweld door kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever op. ‘Nu de aandacht ergens anders ligt, gaan kolonisten compleet hun eigen gang’, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Hillary Clinton heeft met haar uitspraak 'Ik ben de laatste tussen jullie en de apocalyps.' (Mark Leibovich interviewt Hillary Clinton de Volkskrant 16 oktober 2016) in zoverre gelijk dat door Trump c.s. de chaos in de wereld wordt versterkt. Het verkiezingsteam van Donald Trump heeft alles uit de kast gehaald om de publieke opinie te manipuleren. Net als George Bush schiet hij daarmee in eigen voet. Sheila Sitalsing heeft gelijk de oppertrol in het Witte Huis heeft de weg gewezen. Het oude vraagstuk dat Jan Zijderveld aanhaalt dat de taart alleen eerlijker kan worden verdeeld wanneer de economie groeit is een gotspe. Globalisering van kapitaalmarkten heeft niet geleid tot een verbetering van de risicodiversificatie van kapitaalverschaffers (L. Bovenberg en C.N. Teulings hebben met hun CPB Discussion Paper Rhineland exit ongelijk gekregen).

Macron's imago als rijkeluisvriend (Peter Giesen de Volkskrant 6 oktober 2017, p. 15):
Met zijn plan de vermogensbelasting niet meer toe te passen op zaken als renpaarden en Maserati's hoopt de Franse president rechtse sympathie te wekken. Of schiet hij zich in de voet met dit 'cadeautje voor de rijken'?
Ex-zakenbankier
De radicaal-linkse afgevaardigde
Eric Coquerel sprak van 'de laatdunkendheid' van een 'president die geboren is met een gouden lepel in de mond', de briljante golden boy, afgestudeerd aan de eliteschool ENA, ex-zakenbankier bij De Rothschild. Olivier Faure, voorzitter van de socialistische fractie in de Assemblée Nationale, contrasteerde de uitlatingen van Macron met diens voornemen de belasting op vermogens boven de 1,3 miljoen euro af te schaffen.
Belangrijker lijkt de symboliek en het principe van rechtvaardigheid. Luxejachten, Ferrari's en Maserati's, renpaarden en doeken van oude meesters - straks zijn ze onbelast. Een 'cadeau aan de rijken' dat de staat jaarlijks 4 miljard euro kost, terwijl de gewone Fransman wordt geconfronteerd met bezuinigingen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Macrons partij, La République En Marche, probeert nu de schade te beperken. Zij werkt aan een voorstel om 'ostentatieve' luxegoederen als jachten en dikke auto's extra te belasten. Premier Philippe heeft gezegd hiervoor open te staan.

De overheid moet zich er van bewust worden dat het mogelijk is dat door haar ingrijpen, maatschappelijk gezien, de problemen eerder zijn toe dan afgenomen. Het gedoogbeleid, prostitutie uit het strafrecht en het invoeren van de kamerbrede marktwerking zijn daar voorbeelden van. De uitvoering van het beleid berust te vaak op een beperkte visie. Maatschappelijke vraagstukken zijn complexer dan aanvankelijk gedacht. Het betekent dat er aan slimmere, integrale oplossingen behoefte is waarbij meer departementen zijn betrokken. Een harmonischer groei ontstaat door multidimensionale modellen te gebruiken, die probleem en oplossing dichter bij elkaar brengen. Het tegenovergestelde van een gedoogbeleid is een zero-tolerance beleid. Gedogen leidt dus uiteindelijk tot een averechts effect. Het kiezen voor de gemakkelijkste korte termijn oplossing wil nog niet zeggen dat daarmee ook het beste resultaat op langere termijn wordt bereikt. Met name voor politici geldt penny wise and pound foolish. Terwijl iedereen weet dat de energieafhankelijkheid van het buitenland de komende decennia alleen maar sterk zal toenemen, verkopen we nu als voorbereiding daarop onze energiebedrijven alvast aan het buitenland. Een ding is zeker de onderhandelingspositie zal daardoor zeker niet sterker worden. Of met andere woorden de overheid schiet daarmee in de eigen voet.

Is Mario Draghi de Messias of een very naughty boy? (Peter de Waard de Volkskrant 7 december 2016):
'Wat hebben we nu te danken aan de Romeinen?' is een running gag in
Monty Pythons film Life of Brian. Kwantitatieve verruiming zouden ze in Frankfurt kunnen antwoorden, waar een geboren en getogen Romein de scepter zwaait.

Net als Wim Kok is Mario Draghi niet de 'Verlosser', maar de hoveling, een very naughty boy van het grootkapitaal. Mario Draghi heeft zeker voorkomen dat de euro zou imploderen, maar het was Bill Clinton, die in het openbaar: The Glass-Steagall-Act is niet meer relevant verklaarde.

Potsierlijke verdachtmakingen (Elma Draayer de Volkskrant 26 april 2019, p. 25):
Waarschijnlijk was ik niet de enige lezer die gisterochtend in de lach schoot bij het openslaan van pagina 2. Daar stond dat het wetenschappelijk tijdschrift Journal of the Association for Information Science and Technology de term
‘schone slaapster’ in de ban heeft gedaan. De Leidse hoogleraar Ton van Raan bedacht de metafoor vijftien jaar geleden voor wetenschappelijke publicaties die lang moeten wachten totdat iemand ze ‘wakker kust’. Geweldige vondst, sindsdien dan ook veelvuldig gebruikt.
Zie de heisa rond de komst van de Egyptisch-Amerikaanse feministe Mona Eltahawy, om die reden afgelopen zaterdag nog in dit dagblad geïnterviewd. Woensdagavond zou ze spreken in het Amsterdamse debatcentrum De Balie over kwesties als het patriarchaat en wereldwijde vrouwenonderdrukking. Maar nadat ze gewaarschuwd was door ‘Nederlandse vrienden wier opvattingen ik vertrouw’ zegde ze het optreden op het laatste moment af.
Het
platform OneWorld (‘voor een eerlijke en duurzame wereld’) liet vier ‘moslims en personen van kleur’ aan het woord die deze conclusie eensgezind onderschreven – een journalistieke methode waarin dit voorheen van rijkswege gesubsidieerde orgaan sowieso excelleert. Andersdenkende ‘moslims en personen van kleur’ moet je er met een lantaarntje zoeken, wederhoor is er al even zeldzaam.

Stop vervolging activisten in Israël of Nederland moet zich distantiëren van vervolging activisten in Israël (Galit Saporta de Volkskrant 1 februari 2016, p. 18):
Israël Nederland moet als vriend van Israel de noodklok luiden over de vervolging van activisten daar.
De toenemende internationale kritiek op de Israëlische
bezetting van Palestijns gebied, met name op de dagelijkse schending van mensenrechten, blijft niet onopgemerkt. De Israëlische autoriteiten kunnen deze kritiek dan ook niet langer negeren, alleen geloven zij dat er niets mis is met de bezetting en geven de schuld aan de mensenrechtenorganisaties die de bezetting aan de kaak stellen.
Anno 2016 kent Israël een tot nu toe
ongekende politieke vervolging van mensenrechtenactivisten. Het gaat hierbij om een gezamenlijke campagne van regering, parlement, justitie, politie en rechtse belangenorganisaties die erop gericht is iedereen die zich tegen de bezetting uitlaat de mond te snoeren en elke kritische activiteit in de kiem te smoren. Mensenrechtenactivisten worden in de publieke opinie als verraders afgeschilderd, en er wordt aan nieuwe wetgeving gewerkt die mensenrechten- organisaties zal beletten gelddonaties uit het buitenland te krijgen.
Het recente EU-besluit om duidelijk onderscheid te maken tussen Israël en de gebieden die het in 1967 heeft bezet, is ook het gevolg van het werk van de Israëlische activisten. Zij zijn al jaren bezig in Israël en daarbuiten bekendheid te geven aan wat er in de bezette gebieden onder Israëlisch militair bestuur gebeurt.
Nederland, dat het
beschermen van mensenrechtenactivisten hoog in het vaandel heeft, hen jaarlijks prijzen toekent en hun organisaties financieel steunt, moet zich duidelijk uitspreken tegen de vervolging. Als vriend van Israël dient Nederland alle diplomatieke middelen in te zetten tegen deze kwalijke ontwikkelingen, die Israël verder doen afglijden op het hellende vlak dat tot het einde van de democratie zal leiden.

Doe dan! (Toine Donk de Volkskrant 13 november 2023, p. V4-6):
Das Mag-uitgever
Toine Donk rekent af met de onuitstaanbare neiging van millennials om maatschappelijke betrokkenheid als een soort accessoire uit te venten zonder ooit echt consequenties voor zichzelf te trekken. Hij spaart zichzelf daarbij niet.
Geef mij in plaats van sympathieke zelfspot maar
ziedende woede. Misschien dat die woede wél wat teweeg brengt, want zolang wij millennials niet afrekenen met onze ziekelijke zorg voor een smetteloos imago, zijn we weliswaar een rijke en machtige, maar ook volstrekt tandeloze generatie.
Toine Donk (42) richtte in 2015 met Daniël van der Meer uitgeverij Das Mag op en schrijft een boek over de duidingseconomie.

‘Een debat levert geen toenadering op’ (Margriet Oostveen de Volkskrant 11 november 2023, p. 11):
Toen UvA-studenten een boycot tegen Israël eisten, organiseerde
Machiel Keestra en Mercedes Zandwijken een ‘dialoogtafel’ om de gemoederen te bedaren. Naar voorbeeld van hun Keti Koti tafels - een hit bij overheid en bedrijven.
‘Wie debatteert,
luistert niet’, zegt Keestra.
Zandwijken
: ‘Dan ben je alleen maar aan het bedenken wat je terug gaat zeggen’.

Via de bedrijven of via de overheid, de klimaatrekening komt ten slotte bij onszelf terecht (Michael Persson de Volkskrant 11 november 2023, p. 15):
Maar wij zijn zelf deel van het systeem. Als consument. Als burger. Als kiezer. Linksom of rechtsom komen de kosten die bedrijfsleven of overheid moeten ophoesten weer bij ons terecht. Uiteindelijk zullen we, helaas, offers of aanpassingen moeten verlangen van onszelf.

Help de hele mens (Menno van Dongen de Volkskrant 11 november 2023, katern Zaterdag p. 10-13):
Om
slachtoffers van geweld en ondermijning echt te kunnen helpen moet je alle problemen tegelijk aanpakken, maar het systeem staat dat niet toe. Zorgpioniers Anke van Dijke en Linda Terpstra laten zien hoe het anders kan.
Wat verwachten jullie van de volgende generatie bestuurders van Fier?
Terpstra: ‘Dat ze hun werk doen uit idealisme, voor een betere wereld. Dat ze goed in de gaten houden wat er gebeurt in de samenleving, en blijven vernieuwen. En dat ze zich bij elke bureaucratische drempel waar ze tegenaan lopen afvragen: zou ik dit accepteren als het niet om een cliënt gaat, maar om een familielid? Als het antwoord ‘nee’ is, mogen ze zich er niet bij neerleggen.’

Het model van Ruth Cohn brengt de Axis mundi in het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond tot uitdrukking. De Axis mundis beeldt de complementariteit tussen Idealisme en Materialisme (Immateriële- en Materiële wereld, Geestkunde en Natuurkunde), de Lichtzijde en Schaduwzijde, Alfa en Omega, de twee kanten van één medaille uit. In navolging van Leo Apostel beoogt het onderzoeksrapport 'E i V' een steentje bij te dragen aan interdisciplinair onderzoek en het overbruggen van de kloof tussen de exacte en de humane wetenschappen. Voor de mens gaat het om geestelijke - en lichamelijke gezondheid.

Manifeste onzin (Maarten Keulemans de Volkskrant 11 november 2023, katern Wetenschap en Boeken, p. 16):
Een
Nobelprijswinnaar die de opwarming ontkenkt. Dat intrigeert toch.
Nu het toch wel menens wordt met dat
klimaatbeleid, zijn de klimaatsceptici die het probleem überhaupt ontkennen een petitie begonnen, in een soort wanhoopspoging het tij te keren.
Op mijn vervolgvragen aan
Clauser blijft het een tijd stil. Dan, na aandringen, volgt een lang, warrig betoog vol uitroeptekens en onderstrepingen waarin hij dezelfde onjuistheden herhaalt en er nog een aantal aan toevoegt: zo zou de opwarming zijn vertraagd, wat niet zo is. Ik bedank Clauser vriendelijk voor de uitwisseling en besluit het erbij te laten.

Nobelprijs met Nederlandsrandje (Rob Vreeken de Volkskrant 7 oktober 2017 p. 13):
Bij de
Nederlandse vredesbeweging PAX (voorheen Pax Christi) voelt het alsof ze de Nobelprijs zelf hebben gewonnen. Want zonder PAX geen ICAN. Nu de nucleaire retoriek toeneemt, geeft het Nobelcomité een helder signaal af.
De negen staten die kernwapens bezitten, peinzen er niet over hun handtekening te zetten. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië verklaarden in juli in New York nadrukkelijk dat zij niet van plan zijn '
ooit toe te treden tot het verdrag'.
In de Algemene Vergadering van de VN stemden %122 lidstaten voor de tekst
. Als enige stemde Nederland tegen. Een land onthield zich (Singapore), 69 landen namen niet deel aan de stemming, waaronder alle lidstaten van de NAVO (behalve Nederland).
Minister
Koenders van Buitenlandse Zaken vond dat het verdrag niet strookt met de Nederlandse NAVO-verplichtingen, maar benadrukte dat Nederland als enige NAVO-lidstaat actief had deelgenomen aan de onderhandelingen, 'omdat elk initiatief dat kan bijdragen aan kernontwapening onze inzet verdient'. Met de totstandkoming van het eerste internationale verdrag dat alle gebruik, productie, bezit en opslag van kernwapens verbiedt, is het werk van ICAN nog lang niet afgerond. De volgende fase is ervoor te zorgen - opnieuw met veel lobbywerk - dat de door de VN-assemblee geaccordeerde tekst daadwerkelijk van kracht wordt. Dat gebeurt als 50 landen hebben geratificeerd. Op het ogenblik hebben 53 lidstaten getekend, waarvan er drie (Guyana, Thailand, Vaticaanstad) ook hebben geratificeerd.

Het rapport ‘E i V’ maakt van de integrale visie black%(integrale denktrant) van Ervin Laszlo en Ken Wilber gebruik. Op vrijdag 20 maart 2009 heeft in de Jaarbeurs Utrecht een congres met de titel “Samen genezen, een gezonde zaak” plaatsgevonden. Prof. dr. Ervin László is een van de sprekers. László rekent af met de strijd tussen wetenschap en religie, en beschrijft hoe oorlog, ziekten, milieuvervuiling en armoede kunnen worden verbannen. Laszlo werd onderscheiden met vier eredoctoraten en drie vredesprijzen. Tot twee maal toe was hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

IEC 2023 - Integral European Conference We plan to announce the topic, and open the presenter application process in 2024, somewhere between May and October. Be prepared to get the news here in the newsletter channel, and make sure you get our mails.

De natuurlijke mens (Boeddhistische blik 12 december 2021 en 10 april 2022 NPO2):
‘Er is geen grotere misvatting dan te denken dat de
milieucrisis te maken heeft met uitstervende dieren en planten en door de mens veroorzaakte verontreiniging en lelijkheid. Ze zijn er allemaal onderdeel van, maar het is vooral een crisis van geest en ziel.’
Het is de boodschap van de
natuurfilosoof Matthijs Schouten, bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen en tevens boeddhistisch leraar. Volgens Schouten heeft de ecologische crisis vooral te maken met de vragen: wie denken wij mensen te zijn op deze planeet? En wat zullen we moeten worden om een duurzame toekomst op deze aarde te creëren voor onszelf en alle andere schepsels?

Gerrit Teule: Gods bestaan ervaren vanuit een vijfde dimensie - Een antwoord aan Klaas Hendrikse (GAMMA juni 2008)
Het goddelijke onttrekt zich aan elke wetenschappelijke waarneming, maar niet aan het innerlijke schouwen, de meditatie, of, zo u wilt, bidden (
siddhi's). Wie de eonische binnenkant (het bronbewustzijn) schouwt, ziet een glimp van het goddelijke.

De ‘tweevoudige waarheid’ bij Plato en Aristoteles. Zijn Plato en Aristoteles tegenstrijdig of complementair? (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #29 19 februari 2015):
1. Inleiding: Zijn
Plato en Aristoteles nog relevant voor onze wetenschap, cultuur en samenleving?
Deze inleiding geeft een actuele toelichting op wat er aan de hand is met de moderne wetenschap en legt een verbinding met eerdere artikelen, waarin wetenschap, filosofie en religie als complementair worden beschouwd. Dit vervolgartikel is een ‘uit de hand gelopen’ reactie op de het boek van Buve over ‘de dubbele waarheid’. Hij baseert zijn visie op Plato en Artistoteles op een wijze die inspireert om hen nader te bestuderen.
Dit artikel benadrukt evenals Buve de relevantie van Plato en Aristoteles. Daarna volgt een typering van beide filosofen in een wetenschappelijk, filosofisch en cultuurhistorisch kader dat de visie van Buve aanvult en waarbij de filosofie van Aristoteles voortvloeit uit die van Plato. Zij blijken elkaar aan te vullen als
complementaire tegenwichten, ook al lijken zij soms tegenstrijdig en is dit niet altijd even duidelijk, zoals Buve laat zien.
In zijn boek over Het Akshaveld wijst Laszlo op coherentie, vormende
in-formatie in een soort nonlocaal veld of dimensie die overeenstemming toont met de ideeënwereld van Plato en de vormen van Aristoteles. Akasha is het Indiase begrip voor ruimte die non-locale ruimte en in-formatie omvat. De ‘String- of snaartheorie ziet deeltjes en kwanta als vibrerende snaren volgens wiskundige formules of ingewikkelde trillingsgetallen. Zo nadert kwantumfysica Plato.
De
dialectische methode wordt niet duidelijk toegelicht bij Plato, laat staan ‘geoperationaliseerd’. Het lijkt een nogal intellectuele ‘weg van het inzicht’. Groot (p 216) vergelijkt deze weg met de Indiase gyana yoga, “kennis van vereniging” letterlijk vereniging door kennis, gnosis, en met atmavidya. Dat is intuïtieve, schouwende kennis van de ziel, atman. Dit is de nous, de ziel of geest bij Plato, die dichtbij de hoogste Idee van het Goede komt.'' De Indiase filosofie is meer methodisch uitgewerkt in meditatiemethoden dan de filosofie van Plato. Volgens Groot en anderen is er een onmiskenbare verwantschap. die interessant is om Pato (beter) te begrijpen en zijn leer toepasbaar te maken. Maar ook in India zijn (meditatie)methoden en technieken schriftelijk niet goed te leren en is direct onderricht nodig.

Drs FC van Dongen Het Bewustzijn als Quantum-verschijnsel Een kritiek op de tijdsbeleving: Plato over de Grot en over de Tijd.... (Onzekerheidsprincipe van Heisenberg)
Op precies hetzelfde moment dat het ene foton z'n polarisatie vlak draait (onder invloed van een experimenteerder), draait het andere foton ook z'n polarisatie vlak. Ongeacht hoever die fotonen zich uit elkaar begeven ! De informatie betreffende het polarisatievlak gaat van het ene naar het andere foton, met een snelheid die de lichtsnelheid kennelijk ruim overschrijdt !
Dit verschijnsel van een verbondenheid, die zo innig is, dat het "momentaan" speelt, dat wil zeggen, dat het zelfs de lichtsnelheid overschrijdt, alsof ze toch vlak bij elkaar blijven, is van groot belang voor onze beschrijving van het Bewustzijn. Het heet "Entanglement" en het komt erop neer, dat deeltjes zich exact hetzelfde blijven gedragen, alsof ze hetzelfde lichaam zijn, òngeacht hoever ze zich uit elkaar bevinden, in de drie-dimensionale zin. Ook dit was voor Bohr, maar ook voor Bohm en vele anderen, rede om een zogenaamde "Quantum-wholeness" te veronderstellen: Een idee, dat eigenlijk inhoudt, dat alles in het universum is verbonden ("Entangled") met al het andere: Op Quantum-niveau is het Universum één integraal geheel, van het kleinste foton hier op aarde tot en met de grootste Quasar aan het andere eind van het heelal.

In haar oeuvre toont H.P. Blavatsky aan dat matchfixing zo oud is als de weg naar Rome. De twee soorten ervaringen waar Prigogine naar verwijst hangen samen met de kloktijd en de psychologische tijd van Claudia Hammond, de kloktijd en innerlijke tijd'(Chronos en Kairos) van Joke Hermsen, met Chronos en Kronos van H.P. Blavatsky, chronologische en psychologische tijd van Krisnamurti en Rohit Mehta, de standaardtijd en psychologische tijd van René Meijer en met de relatieve en absolute tijd, de eeuwige wederkeer in het rapport ‘E i V’.

René Meijer De Ether Bestaat!
DEEL I: Methode en Wetenschap – A Methodische Vooroefeningen
Inleiding
11: We kunnen er natuurlijk ook de filosoof
René Descartes (1596-1650) bijhalen met zijn methode die er veel op lijkt, en de filosofen I. Kant (1724- 1804) voor de dualiteit en G.W.F. Hegel (1770-1831) voor het idee van these tegenover antithese om tot een synthese te komen, we kunnen S. Freud (1856-1939) raadplegen voor de analyse en F. Nietzsche (1844-1900) voor de zelfverwerkelijking, maar dan zijn we met het bouwen van één huis met meerdere bouwmeesters bezig.

Universele kennis, de universele wetten zijn complementair aan de natuurwetten.
De belangrijkste Universele Wet is de
Wet van Eén, die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is.
Wegens de eindigheid van de
lichtsnelheid kan alles in de kosmos niet met elkaar verbonden zijn. Mensen zijn fysiek niet met elkaar verbonden en kunnen in de ruimte vrij bewegen.

Het Meta-leren is gericht op kennissystemen, divinatiemethoden die leren het leven beter te begrijpen. Het multidimensionale morele -, innerlijke kompas integreert de alfa-, béta- en gammawetenschappen en de zes Darshana's. Het biedt een kader voor de driehoek van Pythagoras, het enneagram, de vier kwadranten van Ken Wilber, het hexagram van de I Ching, het kernkwadrant van Ofman, het Tetragrammaton, het Circumplex, de Hermeneutische Cirkel, en de systeembenadering. Het morele kompas laat zien hoe het innerlijke universum en het universum, de éne werkelijkheid met elkaar zijn verbonden.

De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 296):
Het voorgaande, noch wat er volgt, kan men als geheel ergens volledig aantreffen. Het wordt in geen enkele van de zes Indiase filosofische scholen geleerd, want het betreft hun synthese – de zevende school, dat is de occulte leer.
Het begrip
volheid verwijst naar het sanskriet woord bhâga, waar het begrip bhagavan van is afgeleid, de Alvervulde of de Fortuinlijke die de verpersoonlijking vormt van de filognostische synthese in de kern van het morele kompas. Het begrip gezichtspunt correspondeert met het sanskriet woord darshana (zes Indiase gezichtspunten) en vormt met zijn verscheidenheid de basis voor de filognostische hermeneutiek waarop ook de Indiase filosofie is gebaseerd.

De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 25 De mysteriën van het zevental Zeven in de sterrenkunde, de wetenschap en de magie (p. 707,708):
Maar is dit alles een reden om te zeggen dat wanneer de hindoe-Puråña’s
een zonnejaar’ zeggen, ze één zonnedag bedoelen! Dat de Ouden zoveel natuurgeheimen wisten te onthullen, kwam door hun kennis van de natuurwetten die van de zeven als het ware het basisgetal van de natuur in de gemanifesteerde wereld maken – in elk geval in onze huidige aardse levenscyclus – en door hun verbazingwekkende inzicht in de werking ervan. Door deze wetten en hun werkingen op het siderische, aardse, en ethische gebied konden de oude astronomen ook de duur van de cyclussen en hun respectieve gevolgen voor de loop van de gebeurtenissen precies berekenen; en vooraf de invloed vaststellen (profetie wordt het genoemd) die ze zullen hebben op de loop en de ontwikkeling van de mensenrassen. Omdat de zon, de maan, en de planeten de feilloze tijdmaten waren, waarvan de invloed en de periodiciteit goed bekend waren, werden ze de grote heerser en heersers van ons kleine stelsel in al zijn zeven gebieden, of ‘werkingssferen’3

Waar zijn we? Stefan Hertmans over het verwarrende gezicht van de nieuwe klassenstrijd Mirjam Schöttelndreier de Volkskrant 26 oktober 2022, p. 28):
Je zit in je tijdvak en denkt: wat gebeurt hier? Bijvoorbeeld
als dezer dagen in Roermond tientallen in 1612 en 1613 gemartelde en verbrande vrouwen, verdacht van hekserij, ‘in ere worden hersteld’, met een nieuw monument en een gedenkteken, en er elders stemmen opgaan voor een algemeen heksenpardon; vanuit de idee dat het eeuwenlang ophangen en verbranden van heksen geïnstitutionaliseerde sterke-vrouwenhaat is. Dan heeft Hertmans het over Frankrijk, waar president Emmanuel Macron met brandstofverhogingen de ecologische kaart probeerde te trekken, en schrijft: ‘Daarmee toonde de nieuwe klassenstrijd ook zijn verwarrende gezicht: aanhangers van de extreemrechtse en radicaal linkse signatuur stonden bijna zij aan zij, de uiterst rechtse Marine Le Pen en de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon dongen naar dezelfde stemmen, op zoek naar dezelfde volksgunst. Er was geen duidelijke ideologie meer (...) het onmiskenbare teken van een snel veranderende wereld.’

Bacteriën op Mars overleven 280.000.000 jaar - twee-honderd-tachtig-miljoen! (George van Hal de Volkskrant 27 oktober 2022, p. 15):
Deze week verscheen een
intrigerend artikel in het vakblad Astrobiology waarin onderzoekers aantoonden dat bacteriën kunnen overleven wanneer ze worden gedroogd, ingevroren en blootgesteld aan de intense kosmische straling waar leven zelfs diep onder de okerrode vlaktes van Mars mee te maken krijgt. Sterker nog: micro-organismen zouden het op onze buurplaneet tot wel 280 miljoen jaar lang kunnen uithouden, zo concludeerden ze na onderzoek in een overigens aards lab.
Interessanter is het daarom dat dit
lange overleven, als het in de praktijk op Mars daadwerkelijk zo ging, de kans vergroot dat wetenschappers daar nog goed bewaarde overblijfselen van zulk microleven ontdekken.
En: dat de
mensheid moeten oppassen met wat we zelf naar Mars sturen.

Aeonen: Gnostisch Hemelscharen, aartsengelen, maar ook in de betekenis van Tijdperk, eeuwigheid; 'Emanatie van God' (Ferouer: goddelijke dubbelganger of 'God en Satan').
Aion is Grieks voor Aeonen (Latijn).
De
Aeonen (= Eonen) zijn emanaties van het pleroma.

György Konrád: Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.
De route die we in het leven bewandelen, dus hoe wenden we onze energie aan en het doel, een duurzame samenleving bevorderen, zijn één en hetzelfde.

Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte . De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
Het brengt de
éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale universele bewustzijn, het Akasha-veld.

Onze pelgrimstocht op aarde, de mysterieweg in de school van Pythagoras, het thema verlossing, loutering, hangt met de evolutionaire psychologie samen. De esoterie (Filognosie) benadert de transformatie van het kwaad echter vanuit het bredere perspectief van karma, De Persoon, zaaien en oogsten. Hoofdoorzaak van het onbehagen in de maatschappij is dat een meerderheid van de politici in Nederland religie buiten hun referentiekader (5Ddenkraam) heeft geplaatst. Esoterie, Zaaien en Oogsten maakt het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden.

Om harmonie en eenheid te creëren zijn de creatieve deugden van Karl Christian Friedrich Krause vermeldingswaard: de creatie van persoonlijke autonomie (een aansporing tot zelfverlichting); de creatie van autonomie voor anderen (een aansporing tot politieke rechtvaardigheid); de creatie van interacties met de totaliteit (een positieve aanvaarding van een diepgevoeld universeel humanisme); de creatie van schoonheid (het bevorderen van kunst en cultuur); en ten slotte de creatie van een eenheidsperspectief waarin alle genoemde creaties samen worden gebracht (een pleidooi voor panentheïsme). Zijn einddoel is een humanisme: een 'mensheidsbond', de maatschappij van de 'Humanitas' - een sociaal kunstwerk dat op alle fronten en alle niveaus uitdrukking geeft aan harmonie en eenheid.

“Humanistisch geestelijk begeleiders moeten keer op keer de humaniteit herstellen en weer in beeld brengen.” Gabriël van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, ziet een belangrijke taak weggelegd voor hgb'ers in de participatiesamenleving. Hij sprak op 30 oktober 2014 op het Symposium 'Meedoen gaat niet vanzelf'.
Participatiesamenleving.
Wat is uw eerste associatie met dat woord?

Het is een dubbelzinnig iets. Het idee van participatie, deelnemen aan een groter geheel, is erg oud en al eeuwen populair in West-Europa. Het kreeg al vorm in de middeleeuwen, op kleine schaal. Gaande weg is die schaal vergroot. Burgers moesten mee gaan doen in de organisatie van de stad. In de 19e eeuw is het een nationale zaak geworden: voor volk en vaderland iets doen. En nog wat later kwam de dienstplicht: een afgedwongen vorm van participatie. Er is kortom een hele lange geschiedenis waarin aan mensen gevraagd of verwacht wordt boven zichzelf en de eigen belangen uit te stijgen en bij te dragen aan een groter geheel. En mensen willen dat ook graag, een steentje bijdragen, verantwoordelijkheid nemen.

In navolging (imitatie) van universele mensen als Pythagoras, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Bertrand Russell, Erwin Schrödinger, Jared Diamond en Douglas Hofstadter kiest het rapport ‘E i V’ voor de interdisciplinaire aanpak - de middenweg tussen de twee kanten van één medaille - de wisselwerking (wederkerigheid) tussen het quadrivium (viersprong) psychologie, sociologie, filosofie en ethiek of de synthese van wetenschap, religie, filosofie en kunst.

Message of the Holy Father Francis for the celebration of the World Day of Prayer for the Care of Creation (1 September 2023), 25.05.2023
Message of the Holy Father
Dear brothers and sisters!
Let Justice and Peace Flow” is the theme of this year’s ecumenical Season of Creation, inspired by the words of the prophet Amos: “Let justice flow on like a river, righteousness like a never-failing stream” (5:24).

A Brief History of Apocalypse (Quest Magazine Fall 2014):
As initially understood, this covenant applies simply to the
fortunes of the nation; it has no eschatological element. But by the time of the prophets (the eighth century BC onward), the orientation shifts. The prophets begin by denouncing the sins of Israel, with warnings about the devastation that must ensue if the people do not repent. The earliest version of this sequence appears in Amos, the oldest of the prophetic writings, dating to the (possibly early) eighth century BC. Threatening the wayward Israelites for their crimes and injustices, Amos says, "Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land: and Israel shall surely go into captivity forth of his land" (Amos 7:17).

'Wie weet schrijft paus Benedictus binnenkort een groene encycliek' (DeMorgen 24 september 2007):
De Pauselijke Raad voor Vrede en Rechtvaardigheid heeft in het Vaticaan een tweedaagse internationale conferentie over milieu gehouden. 'Een primeur', zegt pater-professor Jacques Haers, die als enige Belg op de eerste pauselijke raad over milieu aanwezig was.
Laudato si:
Franciscus' ecologische Magna Carta (Martin Maier SJ3 GAMMADELTA september 2015):
Paus
Franciscus laat in Laudato si de schreeuw van de armen en de schreeuw van de natuur samen klinken. Een uitvoerige analyse van de langverwachte encycliek.
Paus
Franciscus heeft al met de keuze van zijn naam het behoeden van de schepping tot een centraal streven gemaakt van zijn pontificaat. Overeenkomstig heeft hij als titel voor zijn encycliek het begin gekozen van het Zonnelied van de heilige Franciscus: 'Geloofd zijt Gij', waarin de poverello God looft en dankt voor de schoonheid van de schepping. De ondertitel 'Over de zorg over ons gemeenschappelijk huis van de schepping' voegt aan de grote terts van het scheppingslied een kleine terts toe.
3) Martin Maier SJ is een Duitse jezuïet, theoloog en journalist, gespecialiseerd in ecologie en sociale gerechtigheid. Hij werkte o.m. in El Salvador en publiceerde veelvuldig over de burgeroorlog in dat Zuid-Amerikaanse land. Dit artikel stond in het
digitale tijdschrift "Ignis Webmagazine" van 30-06-2015.

De weg van het midden (Rohit Mehta Theosofia juni 2015 p. 70,71):
Rohit Mehta schreef boeken en artikelen over theosofie en meditatie en gaf wereldwijd lezingen. In het Nederlands verschenen Zoek naar de Weg, over Licht op het Pad en De Scheppende Stilte over De Stem van de Stilte (UTVN Lotusreeeks 1). Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een voordacht voor de conventie in Adyar in december 1956.
De ‘weg van het midden’
Om de aard van de
‘weg van het midden’ te kunnen begrijpen, moet men zich terdege rekenschap geven van het pad der uitersten en van alles wat dit inhoudt … Het denken werkt in de sfeer van ; de hele structuur van kennis is opgebouwd uit processen van vergelijking en tegenstelling. Hiervoor moet het een norm of maatstaf aanhouden, met andere woorden: het moet een vast punt hebben, waaromheen het de schemata van kennis kan construeren. Dit is zijn ideatie, zijn ideaalmodel, waarmee het kan beoordelen en waarderen. Datgene wat met deze norm overeenkomt noemt men goed en wat er niet in past is fout, of slecht …
Bewustzijnsontwikkeling door conflicten
Elke wijziging in het bewustzijn, elke verandering van denken is een beweging in de sfeer van tegenstellingen. Deze beweging van de ene tegenstelling, of het ene uiterste, naar een andere is het proces waardoor het bewustzijn groeit en ontwikkelt.
Dit ontwikkelingsproces is eindeloos, want elk bereikt eindpunt vormt op zijn beurt weer een beginpunt van waaruit een nieuw ontwikkelingsproces aanvangt. These en antithese, stelling en tegenstelling, zijn de beide polen in het denken. Zelfs wanneer een synthese is bereikt, wordt die ook weer een stelling die zijn eigen tegenstelling oproept. Het proces van bewustzijnsontwikkeling houdt zo in wezen een conflict van tegenstellingen in.

De verkoop van aflaten, waar Luther tegen ageerde is vermoedelijk voor een belangrijk deel gebruikt om de bouw van de nieuwe Sint-Pietersbasiliek in Rome te financieren. De monetaire financiering, het helikoptergeld in de Verenigde Staten en Brussel wordt gebruikt om een schijnmarkt te creëren, het verdwijnt hoofdzakelijk in de zakken van het grootkapitaal en het schept een schijnwelvaart. Peter de Waard heeft gelijk voor onze toppolitici in Den Haag en Brussel is Friedman de profeet. Het marktmechanisme belicht slechts een kant en is niet zaligmakend. We voelden ons zo rijk dat het de vraag is wat we allemaal terugkrijgen van het geld dat de banken aan het buitenland hebben uitgeleend. Politici twijfelen steeds meer of al het heil wel uit Brussel komt. Het gaat om de relatie tussen het Oosterse en Westerse denken, het Oosterse perspectief, namelijk de Drieëenheid, de 'Trimurti' vanuit het Hindoeïsme en de Drieëenheid, 'Vader, Zoon en Heilige Geest' vanuit het Christendom, de moraal van het verhaal, vanuit het hogere Zelf leren te begrijpen.

Om leven en de oorsprong van het leven te begrijpen maken religies van godsbeelden gebruik. Wat God uiteindelijk betekent blijft onkenbaar. Alhoewel onkenbaar, is God of Allah of Brahman, paradoxaal genoeg, overal aanwezig en zo nabij en intiem als je adem. Leraar en Leerling vinden elkaar 'voorbij de tegenstellingen', op de top van de piramide, waar alle tegenstellingen in het niets oplossen. Het Grote Mysterie (Unio Mystica) van het leven kan alleen als Niet-Zijn geduid worden. Alles hangt in een groot ecologisch systeem met elkaar samen. Doel van het bewustwordingsproces (evolutieproces, emancipatie in solidariteit, emanatieproces) is om met het Mysterie tot eenheid te komen, een duurzame relatie met de natuur op te bouwen. Karma kan echter goede of slechte resultaten opleveren.

Een probleem kun je alleen effectief oplossen door oorzaak en gevolg duidelijk met elkaar te verbinden en niet door wat in de politiek vaak gebeurt de kool en de geit te sparen. Topbestuurders vinden dat kritiek op hun functioneren het vertrouwen in het systeem negatief beïnvloedt. De kredietcrisis leert dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Er is volgens Marten Toonder een schijnwelvaart gecreëerd, die laat zien dat we te lang boven onze stand hebben geleefd. Door krediet in het systeem te pompen is een implosie door de overheid afgewend, met als gevolg een explosie van schulden. De schuldencrisis kan alleen worden opgelost door weer meer waarde aan het systeem toe te voegen. Is het juist niet zo dat de te lang volgehouden struisvogelpolitiek de problemen extra heeft versterkt?

In plaats van het milieuvraagstuk te ontkennen dient de de klimaat-, euro- en vluchtelingencrisis door politici en wetenschappers wereldwijd centraal te worden geplaatst. Het Westerse beschavingsmodel is een belangrijke oorzaak van de klimaatcrisis en watervervuiling. Het betreft een gigantische milieuvervuiling van moeder aarde. Niet alleen in water, maar ook voor de homo sapiens zit in het universum een zelfreinigend vermogen verborgen. Een integrale denktrant, “Het geheel is meer dan de som van de delen.” van Aristoteles maakt het mogelijk een leefbare wereld te creëren.

Voetnoot Droomuitlegger (Arnon Grunberg Volkskrant 21 april 2012):
Tijdens een literair festival in Praag kwam ik de econoom tegen. Hij schreef het boek De economie van goed en kwaad.
In een lezing die op YouTube is te zien, legt hij uit dat in de Bijbel de macro-economie begint als de farao droomt over zeven vette en zeven magere koeien, de magere koeien eten de vette op.
Jozef verklaart die droom en tegelijkertijd het begrip conjunctuur. Hij adviseert de farao gedurende de vette jaren niet al het graan op te eten, maar om wat te bewaren voor de magere jaren.
Dan doet Sedlácek een interessante uitspraak. Volgens hem is het niet de taak van politici en economen om het bruto nationaal product zoveel mogelijk te doen groeien, maar om het verschil tussen de vette en de magere jaren te verkleinen.
Gingen politici maar af en toe te rade bij intelligente droomuitleggers als Sedlácek.

Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat wanneer je 'Iemand kunt raken in het hoofd, in het hart' (Hoofd, Hart en Onderbuik) het voor mensen op aarde wel degelijk iets uitmaakt.
Hoofd, Hart en Onderbuik: Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen wat van het hoofd is (ratio, cultuur), wat van het hart is (gevoelens, intuïtie) en wat van de buik is (begeerten, verlangens, het primitieve beest). Theu Boermans is in zijn
valkuil, het te veel van het goede terechtgekomen. Hij hanteert de stelregel wie zonder zonde is werpen de eerste steen. We zijn echter allemaal acteurs en spelen bewust of onbewust onze rollen op aarde.

In plaats van een terugtredende overheid op gebieden als gezondheidszorg, milieu, energievoorziening en onderwijs is er juist een actief betrokken overheid nodig. De politiek zal juist meer aandacht dienen te geven aan hoe we gezamenlijk de continuïteit van het leven hier op aarde kunnen bevorderen in plaats van deelbelangen ‘Wat wil het volk’ te behartigen.

Heleen Mees Nederland moet geen fiscale vrijhaven willen zijn (Volkskrant 22 april 2015 p. 24):
Om energie vrij te maken voor vernieuwing moet Nederland zijn positie als belastingparadijs opgeven. Onder aanvoering van oud-eurocommissaris Neelie Kroes is begin dit jaar Start-UpDelta opgericht om start-ups in de technologiesector te helpen de wereldmarkt te veroveren. De praktijk is echter weerbarstig. Hoewel ons land al jaren een toppositie inneemt als het aankomt op het gebruik van ict, komen we in de Bloomberg innovatie-index niet verder dan een 20ste plaats.

Het morele kompas is niet alleen een scheppingsmodel op macrokosmisch niveau, maar ook een pedagogisch denkmodel op microkosmisch niveau. Dit denkmodel kan op het levenspad van de mens een ommekeer teweeg brengen.

Er wordt van uitgegaan dat de unificatietheorie uiteindelijk over het verschijnsel bewustzijn uitsluitsel zal geven. Eerder hebben Amit Goswami en Arthur Young aangegeven dat bewustzijn de basis van alle bestaan is. Om het bewustzijn toe te lichten wordt zowel gebruik gemaakt van het oude reflexieve ‘Macrokosmos = Microkosmos’ model van de esoterie als van de nieuwe doorsnede ‘Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness, reflection en First-person experience’ van Francis Heylighen. De processen die zich binnen een deel afspelen kunnen door de eigenschappen van het geheel worden verklaard. De éne werkelijkheid zit holistisch (interdisciplinair) in elkaar.

Stelling: In bureaucratisch aangestuurde organisaties leert het management wel problemen door te schuiven, echter niet om problemen op te lossen. Het management 'wast zijn handen in onschuld'.

De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. Biogeochemische cyclus, Epigenetica, Conjunctuurgolf, Kondratiev-cyclus). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving (Akasha-kronieken) legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek Mens tussen hemel en aarde van Willem Schulte Nordholt laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport ‘E i V’ behandelt het thema Meta-leren. De kredietcrisis is het gevolg van de creatie van een fantasiewereld en leert dat het 'Geven en Ontvangen' tussen Bestuurders en Bestuurden (Overheid-Burger, Zo boven Zo beneden) volledig in onbalans is geraakt.

Zowel in het boek van Miller als in de kunstwerken van Escher wordt het fenomeen recursie (zelfreferentie) tot uitdrukking gebracht.

De sleutel tot zelfbewust leven berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De ‘of-of’ (theïst en atheïst, Vrijheid en Onvrijheid en goed en kwaad) discussies zijn interessant om het ‘of-of’ te kunnen overstijgen en het ‘en – en’ te benadrukken. Het maakt het Meta-leren mogelijk.

De kredietcrisis is er primair de oorzaak van dat de schuldencrisis en de eurocrisis duidelijk zichtbaar zijn geworden en tot een begrotingstekort hebben geleid. De oplossing van dit vraagstuk vraagt om een integrale denktrant.

In Nederland is de situatie gegroeid dat de hoogwaardigheidsbekleders die in de schaduw van de formele macht opereren, met al hun bijbanen aanzienlijk meer verdienen dan de verantwoordelijke bewindspersonen. Uiteindelijk is het de informele 'vierde, vijfde en zesde macht' die echt aan het roer zit. Michail Gorbatsjov heeft gelijk ‘We hebben een perestrojka nodig.’ Voor politci geldt ook de kwaliteitscirkel Plan – Do - Check – Act van Deming. Politici dienen zich op de checks and balances (Evenwicht door Tegenwicht) te concentreren.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, these + antithese = synthese, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline.

In hoeverre is er van het peterprincipe of het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen c.q. de 4e macht sprake? Wie durft leiders nog de waarheid te vertellen? De bekende 4e macht kan gewenste veranderingen tegenhouden. In bureaucratische organisaties staat veelal niet de klant, waar het feitelijk om moet draaien, maar het bouwen van koninkrijkjes centraal. Voor Aristoteles is een deugd het midden (Grieks: meson) tussen twee ondeugden in, het te weinig en het teveel. Moed is bijvoorbeeld het midden tussen lafheid (een gebrek aan moed) en overmoed (een teveel aan moed). Dit midden is niet absoluut, maar hangt steeds van de persoon en de omstandigheden af.

Om een cultuuromslag te realiseren gaat het uiteindelijk om een integrale denktrant (de synthese tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv-Ego' overstijgt.

De vraag blijft actueel kiezen we voor het eigen koninkrijkje, de 'bv-Ego' of het koninkrijk in de hemel, het hemelse rijk?

De inductieve methode van Aristoteles is complementair aan de deductieve methode van Plato.

Het morele kompas wordt gebruikt om de integrale denktrant van grote leraren te verbinden, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen. Alleen samen kunnen we er uitkomen. We zitten in het zelfde schuitje. Het morele kompas biedt een 5Ddenkraam voor de gemeenschappelijke kern van de multiculturele samenleving en de Europese - en wereldcultuur.

Het 5Ddenkraam (Kwintessens) biedt een kader om Jodendom, Christendom en Islam met elkaar te verbinden. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk (oerbron) hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

Er bestaat maar één pedagogische hoofdroute, maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Elk mens gaat door een leerproces, ervaart in het leven op zijn manier ‘lijden’. Elke levenssituatie is uniek. Met de vier edele waarheden geeft Boeddha een pad naar het beëindigen van het ‘lijden’ aan.
De mensheid houdt zich al millennia bezig om de kloof tussen probleem en oplossing te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke levensbeschouwing naar een vraagstuk wordt gekeken.

Wat betreft levensbeschouwing kan ook de vraag worden gesteld in hoeverre zijn we ons bewust welke rollen spelen we in het leven?

De Axis Mundi symboliseert de wederkerigheid (enantiodromie) tussen hemel en aarde. Wederkerigheid verbindt het tijdelijke karakter van het leven op aarde met het eeuwige tijdloze van het leven, de eeuwige wederkeer in het universum.

'Survival of the fittest' wordt vaak verward met 'het recht van de sterkste'. Een organisme hoeft echter niet de 'sterkste' te zijn om betere overlevingskansen te hebben dan anderen. Een betere camouflage of beter vluchtgedrag kunnen overlevingskansen vergroten en er voor zorgen dat een organisme 'the fittest' is. Het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving en daardoor de beste overlevingskansen heeft, is de 'fittest'.
Het betekent al helemaal niet dat de 'sterkste' het morele recht heeft te doen wat hij wil met de 'zwakkere' met de motivatie dat dat nu eenmaal zo werkt in de natuur.

Met Quantumbewustzijn wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:
1.Inzicht in Bewustzijn, 2. Heartmath en 3. Neurofeedback.

Focussen op je hart, ademen door je hart en hartgevoel? Het klinkt misschien wat zweverig, maar deze drie stappen vormen de basis van een nieuwe methode ter voorkoming en genezing van hart- en vaatziekten: hartcoherentie.
Een coherent hart betekent niet meer en niet minder dan dat er harmonie is tussen hoofd en hart. En dat is dé manier om stressgevoelens de baas te blijven. En zoals u weet is stress een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Misschien nog wel veel groter dan we denken.

Wat is hartcoherentie?
Bij HeartMath staat het fenomeen ‘hartcoherentie’ centraal. Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme, het verschil in intervallen tussen hartslagen, is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden. De HeartMath methode omvat technieken die dat bewerkstelligen.

In geef me de 5 draait het om de Centrale Coherentie (CC). In het onderzoeksrapport 'E i V' staat de Coherence theory of truth centraal.

Epistemologie, wetenschappelijke kennis ontstaat door de integratie (Gnosis) van knower, het proces van knowing en know. Het samenvallen van de triade correleert met de uitspraak van Robbert Dijkgraaf dat de mens slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering is.
De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de Eeuwige wederkeer centraal.

Leven vanuit je hart, het centrum van bewustzijn betekent ont-wikkelen, de lagen van de conditionering weer verwijderen. Met het slinken van je ego verruimt je bewustzijn tot een ervaren van het sublieme. De creatieve energiestroom (verbeeldingskracht, ideatie, imagination) komt op gang. De slang die zichzelf in de staart bijt staat symbool voor het cyclische proces van ontwikkeling, waarbij steeds een oude huid wordt afgeworpen wanneer van binnenuit een nieuwe is gevormd. Dit proces kan met het ontwikkelen van kennis en ont-wikkelen (loslaten van conditioneringen) worden vergeleken.

De basis van elk leerproces is: 'Wat' moeten we aan 'Wie', 'Wanneer' en 'Hoe' leren, en 'Waarom' vinden we dat?
We moeten het heft zelf in handen nemen, uiteindelijk zijn we door ons handelen zelf verantwoordelijk. Het gaat er om door zelforganisatie meer grip op het leven te krijgen. Het gaat er om waandenkbeelden te ontmaskeren en aan het licht te brengen. Wie zijn binnenwereld verandert, verandert de buitenwereld. De kwaliteit van het leven van de mens op aarde, het welzijn meer centraal plaatsen.

Recent onderzoek op zowel het gebied van epigenetica als op het terrein van autisme laten zien dat er een zelfregulerend (zelfgenezend - en zelfreinigend) vermogen in het universum zit ingebakken. Het gaat er om de schijnwaarheden, de schijnheiligheid in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren'''.

De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 24 Het kruis en het Pythagorische tiental (p. 713): Wanneer men de scheikundige elementen volgens hun atoomgewicht in groepen rangschikt, zal men ontdekken dat ze een reeks vormen van groepen van zeven; het eerste, tweede, enz., lid van elke groep vertoont in al zijn eigenschappen een sterke analogie met het overeenkomstige lid van de volgende groep.

Het factorgetal (factorelement) zeven en de Periodiek systeem/Elektronenconfiguratie.
In het rapport 'E i V' draait het niet om de atoommassa, maar om de zeven schillen.

Het atoommodel kan als symbool worden gebruikt om te illustreren hoe de energiebron (kwantumverstrengeling) kan worden bereikt. In het atoommodel van Bohr houden de elektronen van een atoom zich op in zeven schillen rondom de kern (Periodiek systeem/Elektronenconfiguratie), die een verschillend energieniveau hebben. Negatief geladen elektronen houden de positief geladen protonen in evenwicht.
Wanneer chemische elementen gerangschikt worden volgens hun atoommassa openbaart zich een periodiciteit in de eigenschappen (In werkelijkheid gaat het niet zo zeer om de atoommassa maar om het atoomnummer, maar de atoomnummers waren in de tijd van Mendelejev nog niet bekend. Voor de ordening maakt dat echter weinig verschil).

Het rapport ‘E i V’ heeft ook een 7*7 structuur (negenenveertig). Deze structuur weerspiegelt als het ware de zevenvoudige samenstelling van de planeten met de zevenvoudige samenstelling van de mens. De structuur in het rapport bestaat uit de Delen I t/m VII en de 'Triade en Tetrade' doorsnede van elk Deel afzonderlijk. De lemniscaat van Daniel Ofman toont het creatieproces, het laat zien hoe de 'Tetrade met de Triade', de ‘natuurlijke selectie’ wordt verbonden. Het heelal bestaat omdat we het kunnen waarnemen. Er moet tegenstelling zijn tussen subject en object, anders kan niet van sociale bewustwording worden gesproken. In het rapport draait het om de relatie ‘individueel en collectief’.

In de microkosmos staat '7*7' (negenenveertig chakra's) voor de relatie zevenvoudige samenstelling van de mens met de Skandha’s c.q. (zeven zintuigen). Ofwel de relatie tussen de zeven bewustzijnstoestanden en de menselijke zintuigen.

In 1972 ontstond een 'biologische' vlinder van Edward Lorenz. Ervin Laszlo boek Het CHAOS PUNT de wereld op een tweesprong (p. 39):
Later werd een aanzienlijke verscheidenheid van chaotische attractors ontdekt. Tot op zekere hoogte zijn ze van toepassing op alle complexe systemen, maar in de eerste plaats op levende systemen.
Net als de lemniscaat brengt de 'biologische' vlinder de natuurlijke kringloop tot uitdrukking.

Plato brengt met de dodecaëder, de kwintessens, de zin van het leven, de levenskunst (Friedrich Nietzsche) tot uitdrukking.

Het 5Ddenkraam berust op psychologische (stoffelijke), sociologische (verstandelijke) en filosofische (monadische, Delen IV t/m VII) gezichtspunten. Bij dit concept gaat het om de juiste transformatie tussen binnen en buiten en vice versa. De ziel, de schakel tussen 'geest en lichaam' staat daarbij voorop. Bij de individuele kant gaat het om de zelfkennis.

De C-, P- en T-symmetrie (C-, P- en T-symmetry) van het standaardmodel beschrijft het universele patroon Triade + Tetrade = Kwintessens. Of met andere woorden het universele patroon van de mens is hetzelfde als het patroon in de gehele schepping.

Arie Bos bespreekt in zijn boek Hoe de stof de geest kreeg De evolutie van het ik (p. 356) op basis van vier niveaus, lees een vier-dimensionaal perspectief, het evolutionaire leerproces, Freek van Leeuwen geeft in zijn boek Geestkunde (p. 35/550/551) een overzicht van de vier geestelijke vermogens. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ komen in hoofdstuk 3 de kwadranten van 'Pythagoras en Aristoteles', in hoofdstuk 6.4 de pedagogische kwadranten van Ned Herrmann, CarlJung, David Kolb en Timothy Leary aan de orde en wordt er in hoofdstuk 2.2 met de CPT-symmetrie van het Standaardmodel een verband gelegd. Waar Arie Bos over het vierde, symbolische niveau schrijft, heeft het rapport ‘E i V’ het over getallensymboliek, grondtoon, factorgetal, wortel-getal, factorelement zeven, (omgekeerde) kwadratenwet en de Periodiek systeem/Elektronenconfiguratie), Newtons Principia, symmetrie groep, matrixgroep en kwadrant (wiskunde) (Cartesian coordinate system).

De lemniscaat symboliseert het leerproces tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en de buitenwereld. De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron betrekking. De lemniscaat verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen. Het creërend vermogen berust op dynamische, universele krachten. Universele krachten zorgen voor balans. De lemniscaat, de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop (Schizoîdie cq. Schizofrenie) zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk.

In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van Eenheid in Verscheidenheid al is uitgevonden. In essentie draait het nog steeds om de metafysica van Plato en de fysica, de oorzakenleer van Aristoteles. Voor een adequate kennis van de werkelijkheid moeten de begrippen in hun samenhang met de werkelijkheid overeenkomen. In de leefwereld van de mens staat het concrete tegenover het abstracte, het rationele tegenover het irrationele, het ideale tegenover het reële, het universele tegenover het bijzondere. Door de juiste verbindingen te leggen komen we dichter bij de éne werkelijkheid, de eeuwige wisselwerking tussen binnen en buiten. Met zijn deductieve methode heeft Plato zich gericht op de binnenwereld, Aristoteles daarentegen met zijn inductieve methode op de buitenwereld. Het eindpunt voor Aristoteles was echter dat de eendracht in de Staat op innerlijke gezindheid berust.

De essentie van de natuurlijke "zelf-organisatie", door de "zelf-selectie" komt zowel met de spiraalvormige Fibonnaci structuur als met de 'meet-lat' (p. 37) van de vier gemanifesteerde gebieden overeen.

De kwintessens van het rapport 'E i V' is dat de schijnbare tegenstelling aan elke crisis ten grondslag ligt. Uitgangspunt is dat een conjunctuurcyclus zich binnen de marges van een ‘kwadrant’ beweegt, daarentegen een grote schommeling zoals de kredietcrisis speelt zich binnen het ‘maskerkwadrant’ af. De ideologie van het marktmechanisme faalt wanneer de individuele verantwoordelijkheid, de ethische drijfveren van zowel verkopers als kopers, van zowel overheid als burgers uit beeld verdwijnt. In hoeverre is de overheid zowel de oorzaak als de oplossing van het probleem? Een ding is zeker de overheid is te veel gefocussed op de korte in plaats van op de lange termijn. In hoeverre zijn we bereid van de ervaringen uit het verleden te leren?

Ellen Comhaire Moraliteit tussen vrijheid en determinisme. Een filosofisch onderzoek naar de causaliteit van altruïsme en egoïsme.
De centrale vraag die ik wil onderzoeken, is of altruïsme ooit losstaat van egoïsme. Altruïsme en egoïsme zijn termen die voornamelijk begrepen worden in het kader van motivaties, intenties en doelstellingen. Wat leidt ons in de keuzes die we maken en die uiteindelijk ons gedrag bepalen? Hoe komt het dat we doen wat we doen? Uitgaande van een materialistisch standpunt – met een amorele kosmos – moeten we op zoek gaan naar de manier waarop wij mensen zelf waarden creëren en onderscheiden. Hierbij maak ik een onderscheid tussen de onbewuste (als het ware automatische) en de bewuste mechanismen.

Robert Bowen Madame Blavatsky over de studie van de Theosofie (p. 10):
Maar deze nieuwe soort van mentale inspanningen vraagt om iets totaal anders - het scheppen van "nieuwe hersenpaden" (new brain paths), het tot stand brengen van een andere orde in de kleine levens in de hersenen. Als dit geforceerd en onoordeelkundig geschiedt, kan dit ernstige fysieke schade aan de hersenen toebrengen.

Het volmaakte getal 10 (1 + 2 + 3 + 4) wordt in de metafysische wereld verzinnebeeld door de 4 of de Tetraktys. Het laat zien dat er aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen (Aldous Huxley: ‘perennial’, Friedrich Nietzsche: ‘ewige Wiederkehr’), een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk, het factorelement, een bepaalde natuurconstante? ten grondslag ligt. De Triade vormt de natuurlijke eenheid en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het om de natuurlijke eenheid en de natuurlijke selectie, namelijk om de Weltstoff van Teilhard de Chardin, de memen van Richard Dawkins, de geest-substantie Swabhâva (Mind stuff) in de Theosofie.

Ervin Laszlo, boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 7):
Akasha belichaamt de eigenschappen van alle vijf de elementen: het is de baarmoeder waaruit alles wat wij met onze zintuigen waarnemen is voortgekomen en waarin uiteindelijk alles zal terugkeren. De Akasha-kroniek is de onvergankelijke registratie van al wat in heel het universum ooit is gebeurt of zich voltrekt.
73: In het Sanskriet (en diverse Indiase culturen) is Akasha het alomvattende medium dat ten grondslag ligt aan alle dingen en alle dingen wordt. Het is reëel, maar zo subtiel dat we het niet kunnen waarnemen voordat het de vele dingen wordt die de manifeste wereld stofferen.
99: Volgens de Indiaanse wijsbegeerte zal de stoffelijke wereld uiteindelijk terugkeren naar Akasha, haar oorspronkelijke moederschoot van subtiele energie.

Het is de in het universum aanwezige energie (fohat) die micro en macro, het zelfbewustzijn van het individu en het universele bewustzijn met elkaar verbindt.

New age ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. De belangrijkste Universele Wet is de Wet van Eén, het eenheidsbeginsel van Rupert Sheldrake, die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is.

Het korte termijn denken prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is niets nieuws onder de zon. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen.

Babs Jongman: De werkelijkheid evolueert aan de hand van proposities en proposities evolueren op hun beurt met deze creatieve voortgang. Voor zowel de orde als voor het nieuwe zijn proposities de onmisbare schakel.
Dat geldt ook voor de zijnscategorie ‘proposities’. Het onderzoek speelt zich derhalve af binnen een hermeneutische cirkel, waarbij categorieën en andere cruciale begrippen worden verhelderd door hun plaats en functie en hun relaties binnen het gehele metafysische systeem te onderzoeken.

De sleutel tot zelfbewust leven berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De ‘of-of’ (theïst en atheïst, Vrijheid en Onvrijheid en goed en kwaad) discussies zijn interessant om het ‘of-of’ te kunnen overstijgen en het ‘en – en’ te benadrukken. Het maakt het Meta-leren mogelijk.

Krishnamurti zei (p. 12):Waar het ‘ik’ niet is, daar is de ‘ander’, daarmee bedoelde hij het Hoogste, de Grond van alle dingen; waar het ‘ik’ niet is, daar is echte liefde.
Dit lijkt enigszins op de toestand van pralaya waarin alles zich bevindt, maar in een latente toestand. ‘De Eeuwige Moeder’, Ruimte is aanwezig in pralaya, zoals ook de Grote Adem – de voortdurende beweging van in – en uitademing.

De loop, de tegennatuurlijke kringloop kan een omslagpunt genereren. De vraag is of het verstandig is dat eerst de wal het schip moet keren, dus dat zaken eerst echt verkeerd moeten lopen voordat vernieuwingen mogelijk zijn?
Er is niets nieuws onder de zon.

Het is een utopie te verwachten dat in de toekomst het menselijk tekort met een pilletje of genetische manipulatie kan worden opgelost. In de topsport is het stimulerende effect van drugs een bekend fenomeen. Om de sponsoren niet te bruuskeren moet voor de buitenwereld de schijn worden hooggehouden. Door de steeds hogere eisen aan de sporters wordt de duur van hun houdbaarheid steeds korter.

De zenuwfysiologie of neurofysiologie) onderzoekt de werking en functies van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit twee soorten neuronen: neuronen die activeren en neuronen die informatie verzamelen. Deze twee werken nauw samen.
Het Hoe van de materiële wereld, de communicatie tussen neurale netwerken kan niet zonder het Wat van de immateriële wereld van de metafysica bestaan.

Het Spel van de Orde: een apollinische droom van de Filognostische Associatie; speel een levensecht spel en ontdek uw verborgen potentieel, meesterschap, talenten, ware identiteit en bestemming.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.