1.3.1 Negentropie en Entropie, Zelfregulatie

Ilya Prigogine: In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen.
G. Bodifée: Het is de paradox van het leven dat het de grootste orde in de natuur tot stand brengt door de meest intensieve productie van wanorde.
In die doelgerichte handelingen, die gericht zijn op het
leven en op een uitbreiding van het leven, komt de aarde tot leven.
Henri Bergson De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
De schepping is geen statisch geordend geheel: het leven is een creatief proces, het werk van een kunstenaar, een doelgericht gebeuren.
Sahih al-Boechari: Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben. Ik ben bij hem als hij aan Mij denkt. Als hij in zichzelf aan Mij denkt, denk Ik aan hem in Mijzelf; en als hij Mij gedenkt in gezelschap, gedenk Ik hem in een beter gezelschap. Als hij Mij een handbreedte nadert, nader Ik hem een armlengte, en als hij Mij een armlengte nadert, nader Ik hem een vademlengte. En als hij lopend naar Mij toekomt, ren Ik naar hem toe.

====

Zelfregulering ('Zelfreinigend vermogen en Risicobeheersing', 'Binnen- en Buitenwereld', Interdisciplinair)

Universele Witte Broederschap (Omraam Mikhaël Aïvanhov):
Een spiritueel ideaal vereist dat je je activiteiten schift. Waarom boekt een leerling geen vooruitgang? Omdat hij meent er vele activiteiten op na te kunnen houden die niets te maken hebben met zijn spirituele vooruitgang, in de veronderstelling dat die activiteiten hem niet zullen verwijderen van de toppen die hij wil bereiken. Nee, als hij zich zo laat gaan in allerlei ervaringen, ervan proeft zonder zich te bekommeren om de kwaliteit van deze ervaringen, zal hij niet in staat zijn zich vrij te maken op het moment dat hij zich innerlijk wil verheffen; hij of zij zal aan handen en voeten gebonden zijn, dat is een feit. Natuurlijk kan degene die geen enkel ideaal heeft, die niet het verlangen heeft om een prachtig wezen te worden – in zijn eigen belang en dat van de anderen –, alles doen wat hij wil; waarom zou hij zich moeten inhouden? Maar degene die een verheven spiritueel ideaal voedt, is verplicht heel voorzichtig te zijn, heel waakzaam, en moet een schifting maken, zodat hij slechts activiteiten kiest die niet in strijd zijn met dit ideaal.

Dark Red Forest (De Boeddhistische blik 5 juni 2022 NPO2):
De vrouwen leren of ervaren diepgaande zaken van leven en dood, lijden en genezing, karma en gevolgen. Dark Red Forest is een verhelderend werk van geloof en filosofisch onderzoek, afgezet tegen een onheilspellend landschap.

Poep (Brief van de dag - Irene Apperloo de Volkskrant 15 februari 2023, p. 29 en Annette Embrechts Volkskrant Magazine 4 februari 2023, p. 60-65):
Het ontwikkelen van een
kunstwerk vergt vaak veel van de maker. Op de toppen van zijn kunnen wil hij er alles uithalen om de boodschap, schoonheid en emotie over te brengen.
Dan komt de journalist, die het werk met een
enkele pennestreek neerhaalt. Hij kan de kunstenaar maken of breken. Het besmeuren met poep van de journalist door choreograaf Marco Goecke is impulsief en dom, maar wel begrijpelijk. De kunstenaar staat machteloos tegenover de persoon die publiekelijk zijn werk afbrandt. Laten we vooral wel naar de voorstelling In the Dutch Mountains gaan.

Bestuurscultuur (Buitenhof 5 juni 2022 NPO1):
- In Buitenhof: de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat.
- De kersverse winnaar van de ‘Groene Nobelprijs’ Urgenda-directeur Marjan Minnesma over de
klimaatambities van het kabinet.
- Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib zit bijna een
kwart eeuw in de Kamer en is een van de meest ervaren politici in Den Haag. Hoe kijkt zij naar het alsmaar dalende vertrouwen in de politiek?
- De vooraanstaande primatoloog Frans de Waal buigt zich in zijn laatste boek Anders over de verschillen in sekse en gender bij de mens en andere dieren.

Maniakale maakbaarheid (René Cuperus de Volkskrant 24 december 2018 p. 25):
Alles draait om een nieuw ‘sociaal-ecologisch contract’: een eerlijker lastenverdeling; bestaanszekerheid voor lageropgeleiden; minder flexibiliteit (hoe wil men een leningen- en schuldensamenleving baseren op flexibele arbeidscarrières?). En de mogelijkheid tot correctie op de ‘diplomademocratie’ van hoogopgeleiden, bijvoorbeeld door invoering van de referendum-noodrem.
Ik zie het er, eerlijk gezegd, nog niet van komen. De zogenaamd weldenkenden lijden aan populisme-angst, ‘demofobie’ en een referendum-kater (Brexit, Oekraïne). ‘
Moreel leiderschap’ tegen het populisme is populairder dan herverdeling en herstel van kansengelijkheid.
Het
klimaatakkoord dreigt uit te pakken als de ultieme provocatie in populistische tijden. Is dat wijsheid?
Om het politieke spel beter te begrijpen moet niet worden vergeten dat koningin Elisabeth het Hoofd is van de Anglicaanse Kerk.

Andermans integriteit (Maud van de Wiel de Volkskrant 8 november 2017 p. 25):
In de Volkskrant van dinsdag 7 november
betoogt gouverneur Theo Bovens dat als de Commissarissen van de Koning (CdK) verantwoordelijk worden gemaakt voor integriteit van politici in de provincie, zij ook sancties moeten kunnen opleggen aan mensen die de regels overtreden. Dat klinkt logisch, maar bij ons schoot deze oproep toch in het verkeerde keelgat. Waarom was dat? We zijn afhankelijk van de eigen verantwoordelijkheid van onze politici om zich niet in te laten met onoorbare zaken. Dat vergt zelfreinigend vermogen van onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. En als dit vermogen niet voldoende aanwezig is mag de CdK mensen hierop zeker aanspreken en een spiegel voorhouden, maar het blijft zelfreinigend vermogen. Niet 'anderreinigend' vermogen.
Wat ons betreft had Theo Bovens beter kunnen concluderen dat hij als CdK geen verantwoordelijkheid kán nemen voor andermans integriteit. Een beetje integer bestaat niet, stelde Ien Dales al. Maar je integriteit uitbesteden ook niet.

Hoe Nederlandneoliberaal werd (Ronald van Raak de Volkskrant 4 jun. 2022, Boeken & Wetenschap p. 12):
Neoliberalisme laat zien hoe een radicale ideologie kon doordringen tot de macht. Een mustread voor wie iets van de huidige politiek wil begrijpen.
Invloedrijke ambtenaren
In de
Angelsaksische wereld werd het neoliberalisme uitgedragen door uitgesproken economen (Hayek en Friedman) en in polemiserende denktanks (het Britse Centre for Policy Studies of de Amerikaanse Heritage Foundation). In Nederland werd het neoliberale denken acceptabel omdat het juist werd gedepolitiseerd. Door invloedrijke ambtenaren, zoals Coen Oort, Lense Koopmans en Ad Geelhoed. Voor het publiek vaak onbekende mensen, die het nieuwe beleid presenteerden als een technocratische operatie.

Energiepolitiek mijnenveld (Bart Bluemink de Volkskrant 4 juni 2022, Opinie p. 27):
In het artikel van Bard van de Weijer
Dat we de Russische gasstop niet gaan voelen is een politieke leugen’, maakt gasdeskundige Cyril Widdershoven pijnlijk duidelijk dat we in een energiepolitiek mijnenveld terecht zijn gekomen, waarin elk niet-weloverwogen besluit onze samenleving behoorlijk kan ontwrichten. Wordt het niet tijd dat de regering een energie-OMT instelt?

Schoon water (Olaf Tempelman de Volkskrant 3 juni 2022 p. 8):
Op het bovendek van de Z8 van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw blaast de wind in het oranje gewaad van
hindoepriesteres Sadhvi Bhagawati Saraswati uit Rishikesh, India. ‘Onze lichamen zijn water’, zegt zij. ‘Water is fysiek leven en water is spiritueel leven. Gebrek aan schoon water is het eind van elk leven.’
Aan de wieg van
Living Peace Projects stonden zenmeester Brigitte van Baren en wijlen Johan Witteveen (1921-2019), voormalig minister van Financiën en IMF-voorzitter. Onder de naam Murshid Karimbakhsh Witteveen was hij de Nederlandse voorman van de beweging van het universele soefisme, dat álle godsdiensten omarmt.
Symboliek
De symboliek kan weinig mensen ontgaan: op
politiek en economisch niveau heb je elementen die elkaar afstoten, op spiritueel niveau vloeien ze samen als waterdruppels. Liefhebbers kunnen bij Living Peace Projects een zilveren ketting bestellen met een zo’n levende waterdruppel, en daarmee projecten ondersteunen.

Nederland, het slechtste waterland (Tonie Mudde en Frank Rensen, de Volkskrant 4 juni 2022 Boeken & Wetenschap p. 4-6):
Het water in Nederland is op veel plekken schoner geworden (zwemmen in de gracht!). Toch staat Nederland op de
laatste plaats in een Europese ranglijst van waterkwaliteit. En die beoordeling kan stikstof-achtige gevolgen hebben.
De Europese Commissie heeft Nederland ook al gewaarschuwd de
normen serieus te nemen en zal het argument ‘het is allemaal zo duur en ingewikkeld’ niet meer pikken. Dan dreigen Europese miljoenenboetes. Zet dat geld liever nu in voor schoner water.’

Het Westen heeft Poetin zo machtig gemaakt (Arnout Brouwers de Volkskrant 4 juni 2022, Zaterdag p. 2-4):
Het door
winstbejag gedreven Westen is medeplichtig aan de macht van Poetin, stelt de Britse journalist en Ruslandkenner Catherine Belton.
Aan het woord is Catherine Belton, van 2007 tot 2013 correspondent in Moskou en auteur van
Putin’s People. How the KGB took back Russia and then took on the West (2020). Nu is het boek eindelijk in het Nederlands verschenen bij uitgeverij Prometheus, getiteld De mannen van Poetin. De publicatie in het Verenigd Koninkrijk ging gepaard met veel gekrakeel en rechtszaken - en onderstreepte zo het belangrijkste punt van haar boek: dat het door winstbejag gedreven Westen zelf medeplichtig was aan de bestendiging van Poetins macht - en blind voor de gevolgen in en buiten Rusland.

Patriarch Kirill ontzien in zesde sanctiepakket (Dylan van Bekkum de Volkskrant 2 juni 2022):
De EU-lidstaten zijn het definitief eens over een het zesde sanctiepakket dat een groot deel van de Russische olie boycot. Daarvoor moesten, opnieuw, concessies worden gemaakt om het Hongarije naar de zin te maken.
De geannuleerde sancties tegen Kirill waren klein bier vergeleken bij de olieboycot. De Europese onderhandelaars hebben
eieren voor hun geld gekozen door Orbán nogmaals zijn zin te geven. Andere onderdelen van het pakket, zoals het weren van de grootste Russische bank (Sberbank) uit het internationale betalingssysteem Swift, gaan nu wel door.

Bestuurscultuur (Kustaw Bessems interviewt Bert Hubert de Volkskrant 4 juni 2022, Zaterdag p. 22- 25):
Bert Hubert probeert de kloof tussen
techneuten en niet-techneuten te dichten. Zo ziet hij met lede ogen aan dat ict-nerds zelden willen werken bij de overheid, en áls ze het doen, dan houden ze het vaak niet lang uit. Zijn oplossing: de nerdfluisteraar.
Moet de overheid massaal experts in dienst nemen?
‘We hebben een energie-uitdaging, een milieu-uitdaging, een computerbeveiligingsuitdaging. We zouden moeten gebruikmaken van de beste organisatorische, wetgevende én technische vaardigheden. Maar het komt niet vanzelf goed als de ambtenarij meer experts inhuurt. Want er is een enorme kloof tussen techneuten en niet-techneuten.

Bestuurscultuur (Buitenhof 29 mei 2022 NPO1):
- In Buitenhof: president-directeur van Schiphol Dick Benschop.
Welke oplossingen heeft hij voor de verwachte drukte in de zomer?
-
Welke lessen kunnen we leren van corona? En welke lessen moet de overheid leren om ons tegen corona te beschermen? Een gesprek met microbioloog en viroloog Jaap Goudsmit over zijn boek Een gezonde toekomst.
- En
onderzoeksjournalist en oud-Moskou correspondent voor de Financial Times, Catherine Belton schreef het boek De Mannen van Poetin waarin ze de opkomst van Vladimir Poetin beschrijft en analyseert hoe een club steenrijke oligarchen het Westen in hun greep houdt.

Moneymanager, vermogensbeheerders (Koen Haegens Volkskrant 3 december 2020 p. 23):
De macht in de financiële wereld is al jaren aan het
verschuiven. Boven op de apenrots wankelt de positie van de banken. Kanshebbers die genoemd worden om de vacante positie van alfadier in te vullen, zijn behalve de grote techbedrijven de money managers, de vermogensbeheerders.
Blackrock is de allergrootste. Het pas in 1988 opgerichte Amerikaanse concern zit boven op een onvoorstelbare zak geld van meer dan 7.000 miljard dollar.\\
De denktank pleit er in een nieuw rapport voor dit ‘oligopolie’ op te breken. Dat wordt nog een helse klus. We beleven misschien wel het hoogtepunt van het tijdperk van het money manager capitalism, zoals de legendarische econoom Hyman Minsky het al in de jaren negentig noemde. En we beseffen nog maar half wat dat betekent. Want Blackrock mag op papier de grootste kapitalist ter wereld zijn, het gaat om uitbestede rijkdom.

‘Het moet van Brussel’ is een adequate beschrijving van de toestand (Martin Sommer de Volkskrant 21 september 2019 Opinie p. 23):
Knot had de dag tevoren – heel ongebruikelijk – laten weten dat hij het oneens was met ECB-baas Draghi. Diens geldbazooka zou, aldus Knot, niets gaan uitrichten. Helaas, wat vooral niks uitrichtte, was de boosheid van Knot. Hij was ertegen,
maar het moest nu eenmaal van Brussel, in dit geval Frankfurt.
Wie kritiek levert op een Brusselse beslissing,
wordt telkens om de oren geslagen met het argument dat de lidstaten dit zelf zo bedacht hebben, dan kun je dat Brussel toch niet kwalijk nemen?
Rutte is sedertdien niet links geworden. Rutte heeft zijn knopen geteld en begrepen dat zijn greep op de gang van zaken heel beperkt is. Uiteraard wijst hij zelf op de meerderheid in de Eerste Kamer die hij niet heeft en waarvoor hij bij links moet aankloppen.
Maar alle middenpartijen hebben te maken met hetzelfde euvel. Niet politici maar ongekozen instellingen, al of niet in Brussel, bepalen de agenda.
Rechters, ambtenaren, autoriteiten, centrale bankiers maken steeds meer de dienst uit. Mark Rutte is beslist de politicus die bij dit tijdsgewricht hoort. Geitenpaadje is zijn favoriete woord. Na tien jaar is Rutte bijna onpolitiek geworden, doet hij wat-moet-gebeuren, dat wil zeggen wat er binnen zeer nauw omschreven kaders mogelijk is. Rutte heeft geen last van een visie en dat komt mooi uit, want die is uitbesteed.

Uitbesteden maakt gelukkiger (Heleen Mees de Volkskrant 13 december 2017):
Iedereen die Nederland ook maar waagt te opperen dat mensen eens wat meer uren moeten werken, weet zeker dat zijn (of haar) hoofd eraf wordt gebeten. Dat ondervond meest recent Frank Kalshoven nadat hij had geopperd dat, in plaats van een algemene loonsverhoging, het meer voor de hand lag dat leerkrachten die ontevreden zijn met hun inkomen eens wat meer uren zouden moeten werken. Zoals Kalshoven vlug even voorrekende, ziet een leerkracht die van 60 procent voltijds gaat werken, zijn of haar inkomen met maar liefst tweederde toenemen. Volgens Kalshoven is het basisonderwijs een extreme deeltijdsector.
De stijgende welvaart van de afgelopen decennia heeft een nieuwe vorm van armoede gecreëerd: tijdarmoede. Overal in de westerse wereld rapporteren mensen met hogere inkomens meer tijdschaarste.
De ervaren tijdsdruk leidt op zijn beurt tot een lager welzijnsniveau, hetgeen zich onder meer uit in een verminderde geluksbeleving, toegenomen angst en slapeloosheid.

Het brein jong en fit houden? “Doe moeite!” (Commerciële bijlage bij de Volkskrant april 2022 Paulien Derwort):
Verdieping
Hoe houden we het ouder wordende brein gezond? Volgens Erik Scherder vooral door jezelf uit te blijven dagen: “Ga niet achter de geraniums zitten”.
“Vergis u niet hoor”, zegt professor
Scherder. “De hersenen verouderen al vanaf een jaar of 30. Dat zit ’m vooral in de zogenaamde myeline, een vetachtige stof, wit van kleur die in de hersenen zorgt voor impulsgeleiding. Die witte stof is kwetsbaar voor veroudering omdat de doorbloeding minder goed is dan die van de grijze stof.” De grijze stof zijn de hersengebieden. Als die witte stof achteruit gaat, kunnen bepaalde cognitieve functies minder sterk worden”, legt Scherder uit. “De woordenschat blijft stabiel, dat zit er echt ingebakken. Maar redeneren, de snelheid van informatieverwerking en probleemoplossend vermogen en het werkgeheugen kunnen achteruit gaan.”

“Erik Scherder laat zich niet kisten” (DWDD 24 februari 2020 NPO1):
Als neuropsycholoog en hoogleraar
Erik Scherder langskomt weet je waar het over gaat: het brein. Maar ondanks zijn uitgebreide expertise lukt het hem niet om zijn eigen brein in bedwang te houden: vliegangst, vrees voor enge ziektes, faalangst, nachtelijke piekerbuien en angst voor de dood, kortom het getob van ons allemaal. Hij besloot er een serie over te maken: “Erik Scherder laat zich niet kisten”. Ook Matthijs wordt geplaagd door verschillende angsten.

Essay Waar zijn de centrale bankiers als je ze nodig hebt?
Geef geldmakers een klimaatmandaat (Rens van Tilburg De Groene Amsterdammer 13 januari 2022 p. 50-53):
De centrale banken zijn altijd ingezet om het noodzakelijke financierbaar te maken. Maar net nu de wereldwijde dreiging van klimaatverandering zich aandient geeft de geldscheppende macht niet thuis.
Het Amerikaanse ministerie van Defensie muntte voor klimaatverandering de term
threat multiplier. Hete zomers en overstromingen kunnen de lucifer zijn in het kruitvat dat veel arme regio’s nu reeds zijn. Aan de Syrische burgeroorlog gingen hete zomers vooraf waarin oogsten mislukten, waarna een hongerige bevolking naar steden trok waar de werkloosheid al hoog was.
Het zijn deze sociale en politieke gevolgen die de
economische voorspellers nu steevast buiten beschouwing laten. Dat zijn echter de factoren die uiteindelijk ook de Europese economie waarschijnlijk het hardst zullen raken.

Poetin ziet zijn kans schoon in Kazachstan (Bert Lanting de Volkskrant 7 januari 2022 p. 13-15):
De president van Kazachstan voelt zich zo in het nauw gedreven dat hij hulp van buiten heeft ingeroepen. Maar dat heeft een prijs. Hij levert zich uit aan de grote buur Poetin en zijn militaire bondgenootschap CSTO.

Voetnoot White privilege of Je kunt beter wit dan zwart ter wereld komen (Arnon Grunberg Volkskrant 20 oktober 2015):
In de Volkskrant van zaterdag stond een belangrijk stuk van Asha ten Broeke over 'white privilege'. In wezen hebben we het daarmee over de genetische loterij.
Vrijwel overal ter wereld kun je beter als wit dan als zwart ter wereld komen. Maar als je toevallig zwart bent, kun je dat beter zijn in Nederland dan in Oost-Congo. In de meeste landen is het bovendien beter als man dan als vrouw ter wereld te komen. Persoonlijk zou ik niet als mens geboren willen worden in pakweg een dorp in Kazachstan.
Boeddhisten menen dat hoe meer je je best doet in dit leven, hoe minder je hoeft te bestaan in een volgend leven. Nooit bestaan hebben is het ware privilege. Het zijn is een straf, voor sommigen meer dan voor anderen zoals gezegd.
Het
paradoxale is dat als de mens eenmaal bestaat, hij doorgaans het niet-zijn meer verafschuwt dan het zijn.

De kwintessens van het rapport 'E i V', het Meta-leren berust op het bewustzijn van bewustzijn en wordt door het integrale denken (lemniscaatdenken) tot uitdrukking gebracht. Het Meta-leren heeft op survival of the fittest, de waarden en normen betrekking. Het is mogelijk oude inzichten aan nieuwe inzichten te toetsen. Uiteindelijk blijkt dat er niets nieuws is onder de zon.

De kwintessens van het 'E i V' verhaal is dat om een duurzame economie, een duurzame samenleving te creëren er maar een pedagogische hoofdroute is. Dus de wederkerigheid die er bestaat tussen ‘Chaos, Gaia en Eros’, het 'Hoe' op aarde (lagere Tetraktis en de bron van het 'Goede, Ware en Schone', het 'Wat' in de hemel (hogere Tetraktis te benadrukken. Praktisch betekent dit een ommekeer in het denken, een paradigmawisseling om beide met elkaar te verenigen.
Sommige mensen steken veel tijd in het naspeuren van hun voorouders en stellen een stamboom op. Zij willen alles weten van hun eigen vlees en bloed en waar hun genen vandaan komen. Het is belangrijker dat wij alles weten over onze spirituele voorouders en waar onze flitsen van inzicht vandaan komen. De Aloude Wijsheid, waaruit alle religies voortkomen, werd aan ons doorgegeven door de Meesters.

Verleden en Toekomst, de eeuwige wederkeer verbonden door het NU. Gebroken symmetrie heeft betrekking op dat God niet schiep, maar scheidde (Ellen van Wolde). Het 5Ddenkraam (Kwintessens) biedt een kader om Jodendom, Christendom en Islam met elkaar te verbinden. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk (oerbron) hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen 'en-en' meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

De overlevingsstrategie, survival of the fittest heeft op goed en kwaad, de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking. In essentie draait het nog steeds om ‘Goed en Kwaad’, ‘Zaaien en Oogsten’ en berust op de 2e grondstelling van de theosofie.

Europa houdt zich niet staande door blind zaken te doen met autocratische regimes (Arnout Brouwers Volkskrant 22 januari 2021 p. 14):
Kortom, het Kremlin heeft het nooit makkelijk gehad met Aleksej Navalny. Het worstelde lang met de vraag:
is het beter je vijanden op te sluiten (conform Stalins dogma ‘geen mens, geen probleem’) of is het handiger om de oppositie tegen je door en door corrupte bewind op andere, ‘modernere’ wijze marginaal te houden?
Harde lijn
Inmiddels zijn we acht jaar verder en heeft de
hardste lijn gewonnen: alle remmen los. De Russische veiligheidsdienst probeerde Navalny te vergiftigen met een chemisch wapen. Bij zijn terugkeer afgelopen zondag in Rusland, werd hij opgepakt en in een politiebureau veroordeeld. De autoriteiten doen niet eens meer alsof.

Europa is zijn kompas kwijt (Arnout Brouwers Volkskrant 21 juni 2019 p. 22):
De boodschap van vrije markten en vrije mensen gaat er niet meer automatisch in. Andere landen bouwen nieuwe instellingen, nieuwe samenwerkingsorganen buiten de door het Westen gedomineerde
‘liberale wereldorde’ die onder Amerikaanse leiding na 1945 tot stand kwam. En hoezo universele mensenrechten, kreeg deze diplomaat vaak te horen. Die werden immers in de Verenigde Naties beklonken toen veel landen nog westerse koloniën waren?
Ik moest aan haar woorden denken toen ik de bijdrage van China-expert Ties Dams voorbij zag komen in een recente discussie over de China-notitie van dit kabinet. Volgens hem is het model van
‘universele waarden’ niet langer houdbaar in een wereld waarin Amerikaanse macht niet langer allesbepalend is.
Amerikaans optimisme
De keer daarvoor betrof het ook een Europese Amerikaan, de in Duitsland geboren Olaf Groth die een boek schreef over kunstmatige intelligentie en internationale politiek. Ook voor hem staat als een paal boven water dat vrije landen niet hoeven te vrezen voor de toekomst.
Zeker, Trump is een complicatie, want ‘als Amerika zich niet weer open en goedaardig gaat gedragen, loop je het risico dat het Chinese model straks het enige beschikbare is’.
Maar voor Dima én Olaf, beiden eerstegeneratie-immigranten, is het vanzelfsprekend dat Amerika de ultieme bewaker van vrijheid blijft, wiens historisch gewortelde instellingen sterker en langer houdbaar zijn dan om het even welke president. Voor Europeanen geldt dat allang niet meer.
In Japan, Australië en Zuid-Korea wordt druk nagedacht over nieuwe verbanden die bruggen kunnen slaan tussen vrije landen in Azië, Europa en Amerika. Europeanen hebben nu misschien teveel besognes om groot te kunnen denken.

H.J. Gels verwijst in zijn boek KAPITALISME 3.0* voor een menswaardiger samenleving, in Crisis scheppen we zelf (p. 9) naar de column De Kwestie Wat is het recept tegen de crisis? (Peter de Waard Volkskrant 9 september 2014):
Economen doen graag of centrale banken en overheden met conjuctuurbeleid de oplossing in huis hebben voor elke crisis. In twintig of dertig jaar worden
zeepbellen gecreëerd op de vastgoedmarkt of de aandelenmarkt. En als die doorgeprikt worden en de ellende begint, moeten de centrale banken en overheden daar met monetaire en keynesiaanse stimulering een mouw aan passen. Zolang ze aan hetzelfde kant van het touwtje trekken, komt alles snel weer goed.
Er is geen bewezen medicijn tegen een
economische crisis zoals er paracetamol is tegen hoofdpijn. Als het om geneeskunde zou gaan, waren economen kwakzalvers. Als er al een advies zou moeten worden gegeven over een oplossing, zou die beter kunnen komen van psychologen.
De structurele veranderingen zouden kunnen worden voorkomen door technische ontwikkelingen te verbieden (zoals de taxiapp Uber in Duitsland) en de arbeidsmarkt weer rigider te maken (iedere werknemer een vast contract voor het leven). Ook daarvoor bestaat weinig maatschappelijke steun. Integendeel, economen zien die maatregelen zelfs als heilloos, omdat landen daarmee hun mondiale concurrentiepositie zouden ondergraven.
Daarom wordt teruggegrepen op de na zes jaar crisis bot geworden wapens van het conjunctuurbeleid, waabij de overheden hun taken afwentelen op centrale banken.
Misschien is er een
psycholoog in de zaal.

‘Klimaatwetenschappers zijn de helden van onze tijd’ (Cor Speksnijder interviewt Jeff Goodell Volkskrant 26 januari 2019 Sir Edmund p. 44-46):
Als ‘blije klimaatontkenner’ heeft president Trump een sterke tegenbeweging op gang gebracht, zegt de Amerikaanse journalist Jeff Goodell, die al vele jaren over het klimaat schrijft in het tijdschrift Rolling Stone.
Winnen de klimaatontkenners ook niet aan kracht?
‘Veel Republikeinse afgevaardigden en senatoren weten dat klimaatverandering reëel is, maar ze kunnen er in het sterk gepolariseerde politieke klimaat niet over praten omdat ze dan uit de partij worden gegooid. Net als met abortus en wapenbezit zijn compromissen over het klimaat binnen de Republikeinse partij onmogelijk.’
Bent u optimistisch of pessimistisch over de toekomst?
‘Beide. Ik kan bang zijn dat er een tijd van immense verliezen en lijden aankomt. Aan de andere kant wordt het een ongelooflijk creatieve en opwindende tijd. De mensen die nieuwe ideeën hebben over een andere manier van leven – stedenplanners, architecten, energiedeskundigen – zullen interessante nieuwe manieren vinden om ons leven aan te passen.

Het einde (Irene van der Linde De Groene Amsterdammer 26 oktober 2017 p. 66):
Als onderzoeksjournaliste berichtte ze jarenlang over corrupte politici, witwaspraktijken en banden tussen de maffia en de gokindustrie op Malta. Daphne Caruana Galizia, de ‘one-woman WikiLeaks’, moest het met de dood bekopen.
De online-nieuwssite Politico plaatste haar onlangs bij de top-28 invloedrijke personen van 2017 en noemde haar de ‘blogging fury’ en een ‘one-woman WikiLeaks’.
Toen in 2016 de Panama Papers, het lek van de elf miljoen documenten die regeringsfunctionarissen linkten aan geheime offshorebedrijven, naar buiten kwamen, onderzocht Daphne Caruana Galizia de connecties in Malta. Haar zoon Matthew werkt als datajournalist bij het ICIJ, het consortium van onderzoeksjournalisten dat de documenten naar buiten bracht, waardoor ze als een van de eersten toegang had. Malta was verworden tot een maffiastaat, zo liet zij in haar blog zien, waar corruptie en witwaspraktijken aan de orde van de dag waren, waar politici daar straffeloos mee wegkwamen en banden hadden met criminele bendes en waar ook het rechtssysteem corrupt was.
‘De mensen van Malta kijken naar de Europese Commissie voor richting en leiderschap.’
Ook Daphne Caruana Galizia hoopte dat de Europese Unie Malta meer in het oog zou gaan houden, weet Geert Sciot. Maar vanuit Brussel was niets te horen. Haar laatste woorden in de blog van 14.35 uur zijn ondertussen beroemd geworden:
‘Overal waar je kijkt zijn boeven. De situatie is hopeloos.’

Voetnoot Investering of Hoeveel kost een oorlog? (Arnon Grunberg Volkskrant 13 december 2016):
Galls artikel ging om de dubbelrol van Saoedi-Arabië, dat zowel de Taliban als Amerika steunt. Dubbelrollen zijn niets nieuws: bondgenoot Pakistan ondersteunt de Taliban, Turkije speelt in de oorlog in Syrië een dubbelrol.
In 2007 hoorde ik in Afghanistan: 'Een goede Afghaan heeft een zoon bij het leger en een bij de Taliban.'
Risico's spreiden. Oorlog is namelijk, vooral voor landen en bedrijven, een investering met een hoog rendement. Morele redenen voor de oorlog worden er later bij bedacht.

Nederland op drie of 'Opeens zijn we toch wél een belastingparadijs' (Bert Wagendorp Volkskrant 13 december 2016 p. 2):
Nederland is het op twee na mooiste belastingparadijs ter wereld. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden zijn nog mooier. Dat staat in het rapport Tax Battles van Oxfam Novib.
Vorige week verscheen het rapport Survival of the Richest van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) waaruit bleek dat Nederland vorig jaar 236 'sweetheart tax deals' sloot, geheime afspraken met multinationals over belastingtarieven.
De EU besloot dit jaar om per 31 december 2018 een ongewenste ontwijkingsroute voor Amerikaanse multinationals te sluiten.
Maar vorige week wist onze minister van Financiën Dijsselbloem dat besluit uit te stellen tot 1 januari 2024. Vooral Nederland profiteert van de betreffende sluiproute en wil dat nog wel wat langer doen.
Oxfam Novib waarschuwt al jaren voor een 'race to the bottom': landen worden door multinationals uit elkaar gespeeld, met steeds lagere tarieven en belastingopbrengsten als gevolg. Het antwoord is internationale samenwerking - maar er zijn een paar dwarsliggers.
Jeroen Dijsselbloem verklaarde afgelopen weekend in het Financieele Dagblad dat het oprukkende populisme te danken is aan de bankencrisis.
De banken moesten eerst met geld van de burgers worden gered en begonnen daarna vrolijk opnieuw. Daar zijn de burgers kwaad over, denkt Dijsselbloem, en daarom stemmen ze PVV.
Dankzij het vriendelijke Nederlandse belastingregime betaalde Google in 2014 over 10,7 miljard euro Europese inkomsten nog geen drie miljoen euro belasting.
Dat de PvdA-minister van Financiën helemaal geen haast lijkt te hebben om aan dat soort oneerlijkheid een eind te maken, daar kun je als brave belastingbetaler ook best kwaad om worden.

Het verraad van de PvdA-elite aan de sociaaldemocratie (Hans van der Lugt 7 juli 2016):
Aftakelende welvaartsstaat
Uitbreiding van de EU naar het oosten heeft geleid tot een influx van goedkope arbeidskrachten, die dankzij allerlei slimme constructies buiten de cao kunnen worden gehouden. Liberalisering deed hetzelfde door de enorme toename van het aantal zzp’ers. Verder is er een aanzienlijke groei van goedkope concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt — goedkoop voor de werkgever en slecht voor de solidariteit. Aan de top wordt ook hard gewerkt aan het ondermijnen van de solidariteit, door het faciliteren van belastingontwijking in wederom een internationale race to the bottom. Wie betaalt er nog voor onze welvaartsstaat als ‘de elite’ geld wegsluist naar Panama en verder?

Om de 'torens van Babel' tegen instorten te behoeden, zal in de toekomst aan risicobeheersing (Global catastrophic risk) meer aandacht dienen te worden besteed.
De stroom van complexe causaliteiten, met schijnbare a-causaliteiten is de uitkristalisatie van de negentropie en is de ordening van Informatie, waaruit indirect het "ongemanifesteerde" afgeleid kan worden, het is "verborgen" of zelfs bewust "geheim gehouden". Het "reflecteert" in de "materie".

VPRO boeken 20 november 2016
Te gast is de Noorse schrijver Morten Strøksnes (1965) over een fascinerende zoektocht waarover hij schreef in zijn succesvolle boek Haaienkoorts, dat nu naar het Nederlands is vertaald. De Groenlandse haai is - voor zover bekend - het oudste gewervelde dier ter wereld. Dit draagt ertoe bij dat het dier voor velen een bijna mythische status heeft.
Morten A. Strøksnes betuigt in Haaienkoorts ook zijn liefde voor de zee. Sterker nog ook hij maakt zich zeker zorgen en plaats kanttekeningen bij hoe de mens de zee uitput en leeg rooft. Ook is Haaienkoorts een pleidooi om de zee beter te leren kennen, ontdekken en waarderen. Hij doet dit echter op een zeer onderbouwde en rustige manier, zonder al te veel met het belerende vingertje te wijzen.

Is de risicobeheersing in orde?
Klanten, toezichthouders en aandeelhouders roepen al geruime tijd om transparantie. Maar hoe toon je aan dat jouw risicobeheersing in orde is? Hiervoor is een duidelijk normenkader nodig, met daarin de belangrijkste risico’s, wettelijke vereisten, beleid en beheersmaatregelen. Wij helpen dit normenkader op te stellen en te integreren met de interne processen, zodat iedereen ziet wat van hem of haar wordt verwacht. En je continu blijft verbeteren. Zo ben je, zoals wij dat noemen: Continu in Control!
Een continu verbeterende organisatie is zich bewust van de impact van de risico’s in de organisatie en kan anticiperen op de mogelijke gevolgen. Het systeem van interne beheersing helpt de organisatie bij het definiëren van de standaard, het bewaken van de risico’s in de bedrijfsvoering en het veranderen én verbeteren van de manier van werken. Dit proces wordt continu doorlopen, zodat een zelflerende en zelfsturende organisatie ontstaat.
Fundament
Samen stellen we een gemeenschappelijk beeld op van riscobeheersing. We zorgen dat een beheerste bedrijfsvoering onderdeel is van het DNA.
Integratie
Wij brengen samen met de organisatie de bedrijfsprocessen en -doelstellingen in kaart. We identificeren de risico’s en beheersmaatregelen en stellen normenkaders vast.
Monitoring
We ontwikkelen een feedbackloop die (bij)sturing mogelijk maakt. Verbeterpotentieel maken we voor iedereen zichtbaar.
Opleiden
Wij dragen onze kennis en vaardigheden over door het aanbieden van (op maat) opleidingen en coaching.

Is de risicobeheersing in orde? vat Heidi Muijen in Civis Mundi 20 november 2016 als volgt samen:
Fundament
1. Naar een mondiaal bewustzijn en wereldburgerschap
Integratie
2. Kosmopolitisme tussen utopisme en realisme
Monitoring
3. Over systeemdruk en levensgeluk
3.1 Ethos: de
hand die geeft of gapt, die handelt of manipuleert, die vormgeeft en uitvoert
3.2 Mythos en de sfeer van het esthetische belang van genieten en knipogen: het
oog dat vrij of oordelend kijkt; dat ziet of wegkijkt
3.3 Pathos en het relationele belang: het
hart dat straalt en bloeden kan; dat zich pantsert of opent, dat zich afsluit of verbindt met de levensstroom
3.4 De orde van belangeloosheid – de
spiraal van ritmische ademhaling, van contact met een omvattende ordening: het laten zijn
Opleiden
4. Levensgeluk als hoogste belang
4.1 Ethos: een houding van betrokkenheid
4.2 Mythos: interculturele verhalen, rituelen en symbolen voor het weven aan nieuwe vormen van verbinding
4.3 Pathos: het hart laten spreken vanuit geraaktheid
4.4 Logos: liefdevol inzicht in de natuurlijke verbondenheid van mensen met een omvattende ordening

Praten als Bos of 'Maar weinig Nederlandse politici durven emotie te gebruiken' (Haro Kraak interviewt Wouter Bos Volkskrant 22 juli 2016 katern Vonk p. 10-11):
Logos, pathos of ethos?
'In mijn college in DWDD Summerschool leg ik uit hoe je logos, pathos en ethos kunt gebruiken, de bekende overtuigingsmiddelen van Aristoteles. Ik vrees dat ik zelf erg van de logos ben. Ik heb moeten leren om mijn speeches niet alleen op te bouwen uit logica en argumenten, maar om ook te durven spelen met pathos, emoties. Ik heb ook moeten leren dat ethos, de geloofwaardigheid van wat je zegt, minstens zo afhangt van hoe je als persoon wordt gezien als van inhoudelijke logica.
'Speechen kun je leren. Goede adviseurs hebben me geholpen met mijn speeches als PvdA-politicus. Een of twee keer heb ik gebruikgemaakt van mensen met verstand van theater. Bij een goede politieke speech hoort dat je gebruik durft te maken van theatrale stijl- en hulpmiddelen. Hoe je erbij staat, hoe je gekleed gaat, hoe je de achtergrond inricht, hoe je humor gebruikt, hoe je contact zoekt met het publiek. Het is een gereedschapskist waarvan je gebruik kunt maken.
Rutte of Balkenende?
'Laat er geen misverstand over bestaan: ik heb in moeilijke tijden goed met Balkenende samengewerkt. Alle verhalen over een verstoorde relatie heb ik altijd zwaar overdreven gevonden. Zeker tijdens de bankencrisis konden we op elkaar rekenen. Maar het verschil is dat Rutte in zijn rol als premier altijd het coalitiebelang vooropstelt.
Hij verdedigt de PvdA-belangen net zo goed als de VVD-belangen. En dat is razend knap. Hij heeft het kabinet zo bij elkaar gehouden. Op dat punt vind ik hem beter dan Balkenende.'

Voor het onbehagen is alle reden (Rens van Tilburg de Volkskrant 27 september 2016, p. 20):
Prinjesdag
In een steeds rijkere samenleving is de bestaanszekerheid uitgehold. Van zorg tot arbeidsmarkt tot studielening, overal is het
eigen risico toegenomen.
De afgelopen decennia is zo in een almaar rijkere samenleving de bestaanszekerheid uitgehold. Van zorg tot arbeidsmarkt tot studielening, overal is het eigen risico toegenomen. En dat in een land dat juist wars is van onzekerheid, getuige de hoge dichtheid aan verzekeringen voor van alles en nog wat. En hoewel we veel commerciële verzekeringen best kunnen missen, bestaat voor veel van de publieke verzekeringen een heel harde logica. Juist de duurste risico's als de ouderenzorg, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn het best collectief te verzekeren. Vraag dat maar aan de zzp'er.
Dat de economische pijn en onzekerheid zich vervolgens vertaalt in
cultureel onbehagen is niets nieuws. Het is ook niet dat de economie er niet meer toe doet. Het culturele onbehagen vloeit juist voort uit de economische onzekerheid. Hiervan zijn historische voorbeelden te over. Dat culturele onbehagen zal dan ook pas verminderen als mensen zich weer economisch veilig voelen. Als de politiek duidelijk maakt op welke rechten mensen nog wel kunnen rekenen.
Om dat perspectief te kunnen bieden, moeten politiek en media loskomen van hun
fixatie op de korte termijn en economische indicatoren. Die geven nu een vertekend beeld van de stand van de economie, en al helemaal van het welzijn van de mensen. Dan opent zich een nieuw beeld.
Dat in een
rijke en vergrijzende samenleving de zorgkosten toenemen is dan bijvoorbeeld niet verontrustend, maar een uitdrukking van het terechte belang dat wij daar aan hechten. Want waarom zou een nieuwe breedbeeldtelevisie waardevoller zijn dan een waardige oude dag? We kunnen de crisis ook achter ons laten door de verplegers van onze zieken en ouderen een fatsoenlijk salaris te betalen, in plaats van die nieuwe auto aan te schaffen.
Nee, het is niet de Nederlandse bevolking, morrend over de politieke leiding, die het niet begrijpt.

Is het tijd voor slow ondernemen? (Peter de Waard Volkskrant 27 september 2016 p. 25):
Een manco van veel ondernemers is dat ze niet te weinig maar te veel ondernemen. Er gaan meer bedrijven naar de knoppen door te veel verandering dan door te weinig.
Wie verandert toont initiatief, oogst lof en wordt uitgenodigd voor de talkshows op de televisie. 'Iedereen wil de charismatische doener die visionair de koers uitzet en de conservatieve krachten doorbreekt', schrijft de Duitse econoom Holm Friebe in het ook in Nederland verschenen boekje De steenstrategie: de kunst niet te handelen. Maar vaak zijn het juist deze visionairs die beslissingen nemen waarmee zij bedrijven in het verderf storten.
Friebe, voorzitter van de Zentrale Intelligenz Agentur (ZIA), zet de heilzame rust en soliditeit van de steen tegenover de voortgangsdynamiek van deze tijd. Hij toont aan dat dwarsliggers en passievelingen bij organisaties veel minder schade aanrichten dan de
durfals en maakbaarheidsfanaten. Toen de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder vaststelde dat zijn regering sinds haar aantreden veel hervormingen te snel en ondoordacht had doorgevoerd, kwam hij met de politiek van de kalme hand. Toen hij een keer over Duitsland vloog en peinzend naar het landschap keek, concludeerde hij: 'Landen besturen zichzelf'.
Eigenlijk geldt dat ook voor de meeste ondernemingen. Warren Buffett heeft in deze tijd van flitshandel juist 'wachten' tot zijn motto gemaakt. Beleggers die pas op de plaats maken, verdienen meer dan degenen die steeds van porteuille veranderen.
Na slow cooking en slow beleggen moet slow ondernemen de volgende stap zijn.

Herdenken of Als je niet weet wat je herdenkt, herdenk je niets (Arnon Grunberg Volkskrant 4 mei 2016):
'Het gesprek over oorlog én vrijheid moet doorlopend gevoerd worden', zei Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zaterdag in NRC Handelsblad in een interview van Danielle Pinedo.
'Doorlopend is wat veel gevraagd, en over welke oorlog hebben we het? De Tweede of toekomstige oorlogen? En wat is vrijheid? Ik ben sceptisch over officiële herdenkingen, maar ik begrijp dat een ritueel kan bijdragen aan traumaverwerking; voor het individu, misschien ook voor de maatschappij. Is de Tweede Wereldoorlog nog een nationaal trauma? Of wordt die oorlog ingezet als nationaal bindmiddel?
Dat laatste lijkt me vrij gruwelijk.
Nu er nauwelijks nog ooggetuigen leven, zou de nadruk moeten liggen op kennisoverdracht. Misschien wordt het ook in Nederland tijd voor een wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf? Herdenken is eveneens kennis nemen van het gedachtengoed dat de catastrofe veroorzaakte.

‘De oorlog houdt ons meer bezig dan ooit’ (Danielle Pinedo interview met Gerdi Verbeet NRC Handelsblad):
De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil dat sterker wordt benoemd wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Taboes zijn er niet. Maar „je wilt niet iets zeggen op de Dam dat mensen kwetst”.
Tante Johanna is niet de enige die zweeg. Veel overlevenden konden hun verhaal niet kwijt, zegt Verbeet, omdat de kennis van hun omgeving over de gebeurtenissen tussen 1939 en 1945 in Europa en Nederlands-Indië tekortschoot. „Als mensen de feiten niet kennen, hebben ze geen begrip voor die verhalen. Dat is slecht voor de verwerking. Sterker nog: dat is ziekmakend.”

Tim Boyd Wijs geworden (Theosofia maart 2015):
In Sanskriet is prajna de term voor wijsheid. Hetzelfde woord wordt in het boeddhisme gebruikt voor één van de zes
paramita’s (deugden of perfecties). De gebruikelijke praktijk is dat ieder van de paramita’s wordt gezien als een tegengif tegen sommige van onze beperkingen. Zo is de paramita van vrijgevigheid een tegengif tegen een bekrompen of benauwde geestesgesteldheid; geduld is een tegengif tegen woede; meditatie is een tegengif tegen een gebrek aan concentratie. Er wordt gezegd dat wijsheid het tegengif is tegen alles, omdat zij de fundamentele oorzaak van onwetendheid aanpakt – verkeerde kennis. Simpel gezegd, we zijn wijs als we de dingen zien zoals ze zijn. Wijsheid kan het gewaarworden van werkelijkheid worden genoemd. De Stem van de Stilte zegt dat de sleutel tot prajna van de mens een god maakt.

Kerkbewaarder 'Aanpassing leidt tot ondergang' (interview Sander van Walsum met Wim Eijk Volkskrant 24 december 2015 p. 4-5):
'Veel mensen voelen toch een religieuze fantoompijn. Ook al zijn ze losgesneden van hun christelijke wortels, ergens voelen ze toch de pijn van het verlies. Ze zoeken vervangende rituelen. Uitvaarten, stille tochten, kaarsen branden: ze zijn een afspiegeling van wat wij in de rooms-katholieke kerk heel sterk hadden. Mensen hebben een natuurlijk verlangen naar iets dat eeuwig blijft, iets dat waar, goed en schoon is. Dat kun je alleen in God vinden. Onze taak is om hen daarvan weer bewust te maken.
Onlangs heeft de paus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid ingeluid. Wat gaan we daar in Nederland van merken?
'Barmhartigheid verwijst naar de boetepraktijk in de oude kerk: de kwijtschelding van alle straffen die iemand zijn opgelegd vanwege zijn zonden. De paus heeft hierover een heldere brief geschreven waarin hij uitlegt hoe het zit met het vagevuur en de aflaat.
In de Augustinuskerk, hier in Utrecht, hebben nogal wat mensen gebiecht na het openen van de Heilige Deur. Er zal catechese worden aangeboden over de zeven geestelijke en zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. Op diverse plaatsen in ons bisdom zullen vieringen plaatsvinden met de aanbidding van de Allerheiligste.

Op het tweede plan of Studenten krijgen niet waar ze recht op hebben (Sander van Walsum Volkskrant 22 april 2016 p. 19):
Met inzet van onvoorbereide promovendi laat universiteit zien dat onderwijs ondergeschoven kindje is.
De grote humanist Wilhelm von Humboldt (1767-1835) zag de universiteit als een plaats waar onderwijs en wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken, en waar 'ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden, de kans (moet) hebben zich te ontwikkelen volgens zijn innerlijke persoonlijkheid.' Nederlandse universiteiten menen in de traditie van Von Humboldt te staan, maar verloochenen hem in één opzicht: zij doen het onderwijs tekort. Investeringen komen vooral het onderzoek ten goede. Wetenschappers worden meer beoordeeld op basis van hun onderzoekskwaliteiten dan op basis van hun onderwijsvaardigheden.
Bijna alle promovendi hebben zelf dus het gevoel als onderwijsgevende te kort te schieten.
Hiervan gaat een funest signaal uit. Op de promovendi zelf, die aan den lijve ondervinden dat onderwijs voor de universiteit een bijproduct is. Maar vooral op de studenten - die vaak slechts een paar jaar jonger zijn dan hun docent. Zij krijgen niet het onderwijs waar zij aanspraak op mogen maken, zeker nu zij met geleend geld hun opleiding moeten bekostigen. Het kabinet rechtvaardigde de afschaffing van de basisbeurs (onder andere) met het argument dat de opbrengst van deze maatregel - zo'n 800 miljoen euro - het onderwijs ten goede zou komen. De inzet van ondergekwalificeerde promovendi is niet verenigbaar met die belofte.

'Als ik dicht, ben ik 95 procent Nederlander' (Sander van Walsum interview met schrijver Rodaan Al Galidi Volkskrant 22 januari 2016 p. 16-17):
Keulen, de opkomst van extreem-rechts, de zure discussies: volgens Rodaan Al Galidi, zelf ex-asielzoeker, zijn 'wij buitenlanders' verantwoordelijk voor alles wat momenteel misgaat in Europa.
Hij had hier eigenlijk niet moeten zijn. Rodaan Al Galidi, geboren in Zuid-Irak - precieze datum onbekend - was uitgeprocedeerd. De verblijfsvergunning die hem in 2007 bij het generaal pardon alsnog werd toegekend, behoedde hem voor uitzetting naar Irak, het land dat hij begin jaren negentig was ontvlucht. Negen jaar heeft hij in verschillende asielzoekerscentra in Nederland de loop der dingen moeten afwachten.
En wat moet Europa doen?
'Europa moet beseffen dat het probleem niet hier ligt. Er zit een gat in de muur, en achter dat gat wonen miljoenen ratten en muizen. In Europa rennen ze de hele dag achter vijf muizen aan, en als ze die muizen gevangen hebben zeggen ze: ga terug naar het gat. Er gaan stemmen op om het gat te dichten, maar dan komen de muizen en de ratten via een ander gat naar binnen.
'Ga kijken achter het gat. Verwijder IS en creëer daar een veilige zone. Dan gaan alle Syriërs terug naar hun boerderij, het mooie weer, naar de graven van hun oma's en opa's. Het Westen heeft het met Koeweit gedaan, doe nu hetzelfde in Syrië. Anders blijven er miljoenen komen. Niet alleen uit Syrië, maar ook uit Irak. Dat kan het Westen niet accepteren, omdat het Westen er kapot van gaat.
'Kijk naar de Russen. Die hebben Europa bevrijd van Napoleon Bonaparte. Anders hadden we hier nu Frans gesproken. Ze hebben Europa bevrijd van Hitler, anders hadden we nu Duits gesproken. En nu doen de Russen wat in Syrië. Ga niet naar Obama, maar ga naar de Russen. Ga naar Poetin. Hij bevecht IS op de grond, niet vanuit de lucht. Hij is een zoon van Stalin, hij kan tegen die barbaren van IS op.'

Wilhelm von Humboldt Über die, unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahá- Bhárata.

Christian Lehmann Wilhelm von Humboldts Theorie der Sprachevolution
W. v. Humboldt hat eine Stufenfolge der Entwicklung der Sprachen nach dem Grad der Vervollkommnung der grammatischen Form aufgestellt und diese mit einer Sprachtypologie gekoppelt. Er unterscheidet nicht zwischen Evolution und geschichtlichem Wandel der Sprachen, sondern zwischen Phasen der Herausbildung und der Verfeinerung. Danach charakterisiert der herausgebildete Typ eine Sprache ein für allemal.

De taalkundige Wilhelm Von Humboldt zei dat taal het ‘onbeperkte gebruik van beperkte middelen’ is, misschien omdat ze moet beantwoorden aan de onbeperkte reeks van mogelijke menselijke ervaringen. Volgens mij wijst dit erop dat de wortels van de taal diep binnenin ons liggen, als een universele bron van caleidoscopische uitdrukkingen, en dat de spreektaal niet slechts een aangeleerd of geconditioneerd gedrag is, maar een essentieel aspect van de reizende pelgrim die zich in ieder van ons bevindt: de innerlijke onsterfelijke held die verlangt naar de veldslagen van het leven, die rustig een les trekt uit zowel overwinningen als nederlagen, en lijdt onder menselijke zwakheden terwijl hij moedig verdergaat, dag in dag uit, leven na leven, op weg naar het licht.

Denktank met Wijffels wil financiële sector veranderen (Volkskrant 26 november 2011)
Een denktank onder leiding van oud-Rabotopman Herman Wijffels wil de financiële sector definitief veranderen. Het doet daarvoor negen aanbevelingen. Afschaffen van de bonussen, nuts- en zakelijk bankieren uit elkaar halen, hogere kapitaalbuffers en meer ethiek in de sector zijn daarvan een paar voorbeelden.

Diesrede van dr. H.H.F. Wijffels (Tilburg 19-11-2009)
Mijnheer de rector, dames en heren,
Mensen die mij van meer nabij volgen weten dat ik de huidige crisis zie als een met meerdere dimensies: financieel-economisch, ecologisch en ook cultureel, zo men wil moreel/ethisch. Zonder volledig te willen of kunnen zijn zal ik dat toelichten met een aantal punten die mijns inziens relevant zijn om in de beschouwing te betrekken.
Ik begin met een punt dat diep verankerd ligt in onze cultuur. Onze antropocentrische levenshouding/wereldbeeld. Vat dat samen als: mens buiten en boven natuur, alles is er voor ons en er is genoeg; we kunnen dus pakken wat we denken nodig te hebben. Dat was lang zo, maar niet meer met 6,7 miljard mensen en huidige manier van werken en technologie. Nu lopen we in snel tempo tegen grenzen aan: de uitputting van voorraden, de aantasting van het ecosystemen. Laat staan met nog meer mensen.

De inductieve, bottom-up-benadering van Gerard ’t Hooft van het standaardmodel staat tegenover de deductieve ‘top-down’-kosmologie van de Quantum field theory (History of quantum field theory) waar het mystieke tiental van Pythagoras de basis voor heeft gelegd. Wel sluit het holografisch universum van Gerard ’t Hooft aan bij het weerspiegelen en weerkaatsen in het rapport ‘E i V’. Matthew D. Schwartz beschrijft in zijn boek de relatie Quantum Field Theory and the Standard Model.
Of met andere woorden de microkosmos van het Standaardmodel en de macrokosmos van de Kwantumveldentheorie (of Kwantummechanica en Algemene relativiteitstheorie - Quantum mechanics and general relativity) wordt door het Holografisch universum (of Unificatietheorie) verbonden.

Amanda Gefter In Einsteins achtertuin een duizelingwekkende toer langs de mooiste ideeën uit de natuurkunde (p. 34):
Vier typische Wheeler-vragen dienden als inspiratiebron voor het symposium: 'Waarom het kwantum?', 'It from bit?', 'Een participatief universum?' en 'Hoezo existentie?'
34: 'Waarom het kwantum?'
Het zijn mensen die aan de ’eeuwige wederkeer’, door kwalitatieve of kwantitatieve feedback cq. feedforward (systeemtheorie), sturing geven.
Ervin Laszlo schrijft in zijn boek Kwantumshift in het wereldbrein (p. 10):
Wij leven in een tijdsgewricht van bifurcatie waarin zich een fundamentele verandering in onze wereld voltrekt: een macroshift.
27: Bifurcatie doet zich onveranderlijk voor waar complexe systemen een onomkeerbare verandering ondergaan.
De evolutie van complexe biologische én maatschappelijke systemen verloopt via bifurcaties.

Het samenbundelende principe de grens van een grens dat door Amanda Gefter op p. 349 wordt verwoord komt verdacht veel met de drie manifestaties van fohat - eenheid van alle eenheden DGL Deel I p. 467) of eenheid van eenheden DGL Deel I p. 698) of eenheid weerspiegeld in alle eenheden en elke eenheid DGL Deel II p. 668) - overeen.
Alles wat we geven mogen we ook weer ontvangen. De ‘Law of One’ (wet van periodiciteit, Zaaien en Oogsten) heeft op het universele ordeningsprincipe karma, de 2e grondstelling betrekking. Het gaat in het kwantumvacuüm om de virtuele scheidslijn tussen twee polen (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om karma en dharma. Door een cultuur van verdieping en verinnerlijking (innerlijk leiderschap) te creëren kan het verstoorde energetische evenwicht worden hersteld. Welke leraar inspireert je het meest of met andere woorden waar steken wij onze energie in?
PRANA Mediums (nr. 165) bevat het boeiende artikel Divineren – Akasha’s toevalstaal lezen van Rob Docters van Leeuwen:
In het artikel refereert Doctors van Leeuwen aan het boek The Self-Aware Universe van Amit Goswami. Volgens Amit Goswami heeft een mens een EGO (Redeneren, Continu, Gedetermineerd, Lineair, Lokaal, Persoonlijk en Klassiek-logisch) en een KWANTUMZELF (Creatief, Discontinu, Synchronistisch, Holistisch, Non-lokaal, Transpersoonlijk en Kwantumlogica). Carl Jung noemt deze respectievelijk het ego en het Zelf.
35: It from bit was Wheelers slogan voor de gedachte dat het tastbare universum niet is gemaakt van materie, maar van informatie (in-formatie).

De Gemiddelde Evolutie Van Bit tot Atoom en Ecosysteem
Hoofdstuk 3 - 2.1 Toevallige selectie in de evolutie
Verspreiding was inderdaad het eerste kenmerk van de gemiddelde evolutie. Bij elke beslissing moet de stier de linkerkant of de rechterkant kiezen. De selectie van één van beide kanten, is onlosmakelijk verbonden met de verspreiding.
Vooraleer de stier zijn keuze heeft gemaakt, bevond hij zich in een symmetrische situatie. Na de keuze van één van de twee zijden was deze symmetrie niet meer aanwezig was na de keuze : "de symmetrie wordt verbroken" door elke keuze. Doordat de stier onwetend is over welke keuze hij zal maken, en de keuze toevallig is, kunnen we ook niet voorspellen in welke stal hij zal terechtkomen.
De symmetriebreking kan hierbij aanzien worden als een maat voor de verspreiding. Aanvankelijk was de symmetrie hoog, doch door de verspreiding, is er bij elk beslissingspunt een symmetriebreking gebeurd. Dit kan ook waargenomen worden wanneer we de evolutie van het heelal beschouwen vanaf de oerknal. Op het moment van de oerknal was de verspreiding van materie, energie en informatie nihil : alles was gebundeld in 1 geheel. Sinds de oerknal heeft een reeks opeenvolgende symmetriebrekingen voor toenemende diversiteit van materie, energie en informatie gezorgd. Deze gebroken symmetrie is zichtbaar in alle verschijningsvormen die we kunnen waarnemen.
'' Een huis is gemaakt van baksteen, maar de bakstenen zijn gemaakt van informatie? Alsof dat hele universum een soort virtual reality is. Heeft betrekking op:
'Muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. Pythagoras heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. Emergentie (noogenesis) verwijst naar
het geheel is meer dan de som van de delen.'
35: 'Een participatief universum?'
Het onderzoeksrapport maakt gebruik van de conventionele verklarende relatie materie>informatie>waarnemers volgens Paul Davies.

In het rapport 'E i V' draait het om de vraag Wat is bewustzijn? Het Goddelijk Bewustzijn, het Omegapunt, de Oerbron hangt nauw met hoe richten we onze levenskracht samen. Het reflexief bewustzijn, het projectiemechanisme (weerspiegeling, 'bewust en onbewust') leert dat we zowel waarnemer als deelnemer zijn. Het waargenomene duidt er op dat we allemaal deel uitmaken van de evolutie, de evolutionaire kringloop.
36: Hoezo existentie?
In het rapport 'E i V' draait het om 'Essentie en Existentie' van Spinoza.
37: Wheeler ik zou willen zeggen...' hij pauzeerde even, en probeerde de juiste woorden te vinden, '... dat het universum een door zichzelf veroorzaakt circuit is.' 'Dus het komt allemaal uit het niets?' Wheeler knikte en sprak langzaam . Er is een principe dat zegt dat de grens van een grens nul is.'
Om dit fenomeen te verklaren maakt het rapport 'E i V' van de Hermeneutische cirkel ('1 en 0' = 10), de driehoek van Pythagoras gebruik.
64: Er is alleen maar wat we meten. De hele zaak deed verdacht veel denken aan een paradox, maar zoals Feynman zegt: 'De "paradox" is slechts een conflict tussen de werkelijkheid en je gevoel van wat de werkelijkheid "zou moeten zijn".'

De titel van het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt.
46: De eerste stuwende kracht: de huidige welvaartsverdeling in de wereld is onhoudbaar.
48: De tweede stuwende kracht: onhoudbaarheid van overvloedig consumeren.
53: De derde stuwende kracht: de onhoudbare huidige groeipatronen in het mondiale geldstelsel.
55: De vierde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van gevestigde maatschappelijke structuren.
57: De vijfde stuwende kracht: de onhoudbaarheid van de bevolkingsdruk op het milieu.
Naschrift - De wetenschappelijke achtergrond - Het chaospunt in het systeem perspectief
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.
De fysisch chemicus en expert in de thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten (lees:
binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

Mens is slechts nietig zijtakje in nieuwe stamboom van het leven of De mens staat niet meer bovenaan in de levensboom (Maarten Keulemans Volkskrant 15 april 2016 p. 12):
Biologen hebben een nieuwe, omvangrijke stamboom opgesteld van alle levende wezens op aarde. Daarop staat de mens niet meer fier bovenaan - we zijn een nietig zijtakje van een zijtak die afsplitst van de microbes. Dat onderstreept maar weer eens dat op onze planeet niet de mens, maar microbes de dominante levensvorm zijn.
In Naturalis vindt entomoloog Erik van Nieukerken het appelen met peren vergelijken. 'De enorme diversiteit bij bacteriën is indrukwekkend', erkent hij. 'Maar daarmee is de gigantische diversiteit in soortenaantallen, morfologie en levenswijzen bij de eukaryoten moeilijk te vergelijken. Een entomoloog zal het een wereld van insecten noemen, anderen zeggen dat de mieren de aarde overheersen, en voor botanici zijn natuurlijk de zaadplanten overheersend.'
Uitgedrukt in massa zijn er op aarde naar schatting evenveel microben als de massa van ál het andere leven bij elkaar opgeteld. 'Denk daar maar eens aan als je in het bos loopt', vindt Ettema.

De stamvader in de onderwereld of De allerdiepste vraag van de biologie (Maarten Keulemans Volkskrant 16 april 2016 bijlage Sir Edmund p. 8-13):
Ergens diep onder onze voeten moet een geheimzinnige levensvorm huizen waarvan al het meercellige leven afstamt. Een Nederlandse microbioloog is hem op het spoor. Wat hij ontdekt, haalt volledig overhoop wie we dachten te zijn.
Ken je benedenburen\\ Ze zijn met véél
Omdat ondergrondse microben tot enkele kilometers diep overleven, is hun leefgebied enorm. Er zijn er volgens de schattingen dan ook een stuk of
3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
('kwintiljoen', met dertig nullen er achter). In gewicht is dat zo'n 10 tot 30 procent van alle levende biomassa op aarde - olifanten meegerekend.
Ze eten raar
De microben zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op omhoog wellende gassen uit het binnenste van de aarde, zoals koolmonoxide, methaan, waterstofsulfide en zwavelverbindingen en eventuele aminozuren en suikers die omlaag sijpelen via grondwater. En o ja, ze eten elkaars afval.
Ze hebben gekke namen De bacteriën en archaea hebben, naar biologisch gebruik, lange Latijnse namen, soms met een knipoog naar de onderwereld:
Gemmata obscuriglobus, Pyrococcus abyssi, Hadesarchaea.
Als verzamelnaam gebruiken experts soms afkortingen: SAGMEG ('South African Gold Mine Euryarchaeotic Group'), DSAG ('Deep Sea Archaeal Group') of TACK (optelsom van de Thaumarchaea, Aigarchaea, Crenarchaea en de Korarchaea).
Je moet ze leren kennen
Van alle soorten microben is naar schatting slechts een paar tot minder dan één procent bekend. 'Ieder micro-organisme dat je isoleert, is haast per definitie een nieuwe soort', zegt de Wageningse hoogleraar microbiologie Fons Stams. Wie weet wat voor boeiende en nuttige microben we nog niet kennen: zo is Stams op zoek naar microben die 'toevallig' grondstoffen voor bioplastics maken. 'De potentie van de microbiële wereld is enorm.'

Voetnoot Stoïcisme (Arnon Grunberg Volkskrant 16 november 2015 p. 2):
Na 9/11 werd de oorlog tegen het terrorisme verklaard. Er werden troepen naar Afghanistan gestuurd. Ongeveer tien jaar later bleek Bin Laden zich in Pakistan te bevinden, vermoedelijk met medeweten van het militaire establishment in Pakistan. Bush sprak indertijd van de 'As van het Kwaad', waartoe Iran zou behoren. Inmiddels hebben Iran en het Westen een gemeenschappelijke vijand.
Laten we na 13 november 2015 niet dezelfde fouten maken als in 2001: meer oorlog tegen terrorisme.
Je kunt beter in 2015 in Parijs leven dan in 1915, toen een hele generatie in de loopgraven werd afgeslacht. En zonder de verschrikkingen in Parijs te ontkennen, in Bagdad vonden vrij recentelijk dagelijks dergelijke aanslagen plaats. Ook na vrijdag is de hel niet in West-Europa, maar in Oost-Congo.
Als 9/11 ons iets heeft geleerd is het dat paniek en hysterie vijanden zijn van de vrijheid. Stoïcisme en nuchterheid zijn vrienden van de vrijheid.

Voetnoot Collectieve angst is een verleidelijke minnaar (Arnon Grunberg Volkskrant 8 augustus 2015):
'Ik ben er hard in: de atoombom was nodig want heeft ons vrede gebracht,' zegt Dick Büchel van Steenbergen, een Nederlandse overlevende van Nagasaki, in een mooi stuk van Marjon Bolwijn, donderdag in de Volkskrant. Een andere overlevende, Ronald Scholte, komt tot een tegengestelde conclusie.
Over de noodzaak van de atoombommen op Japan zullen ook historici nog wel even verdeeld blijven. Naar aanleiding van de herdenking van de atoomaanval verschenen oproepen om alle atoomwapens te ontmantelen, maar het verschil met pakweg dertig jaar geleden kon niet groter zijn. De collectieve angst betrof toen de atoombom. De Sovjet-Unie bestond nog, op het Museumplein werd gedemonstreerd tegen de kruisraketten, en Doe Maar zong: 'Jij moet nog huiswerk maken. Voordat de bom valt.'
Nu wordt de collectieve angst veeleer gesymboliseerd door de vluchteling, de moslim, Brussel, oftewel de EU.
De collectieve angst is een verleidelijke, maar ook zeer wispelturige minnaar.

Traumaspecialist: Krachttaal is vooral angsttaal (Wil Thijssen interviewt Kaz de Jong Volkskrant 16 november 2015 p. 6):
President Hollande sprak over 'een leger van IS-terroristen' en 'meedogenloos terugslaan.' Premier Rutte noemt de terroristen 'barbaren' en zegt dat we met IS in oorlog zijn.
'Dat is precies wat ik bedoel. Bush heeft ons met zijn war on terror Guantanamo Bay, waterboarding, blackholes en gebombardeerde ziekenhuizen gebracht. Is dat wat we willen? Heeft het iets opgelost? Met zulk taalgebruik wek je de indruk: al moet ik iemand binnenstebuiten keren, op z'n kop hangen en martelen om terreur te stoppen - dat is allemaal gerechtvaardigd. Dat is niet zo, dus dat wekt normvervaging in de hand. Mensen nemen zulke retoriek over en ook dat wakkert de collectieve angst aan. Beter is het om gewoon te zeggen: de daders zullen gestraft worden. Sommige publieke figuren kapitaliseren de angst doelbewust voor politiek of financieel gewin.'
In mijn organisatie, Artsen zonder Grenzen, krijg je regelmatig te maken met angst en spanningen.
Tegen medewerkers die daarmee kampen, zeg ik altijd dat ze heel bewust vriendelijk moeten zijn tegen hun sociale omgeving. Bedank iemand heel hartelijk voor een kop koffie. Zie ook eens hoe mooi de omgeving is. Ga niet vloekend door het verkeer, maar wees vergevingsgezind of zeg zelf ook eens sorry. Het lijkt een kleinigheid, maar het helpt. Actie is reactie, je omgeving reageert op je met hetzelfde gedrag als dat van jezelf. Met positivisme kun je een negatieve cirkel van angst doorbreken. Hervind je geloof dat de wereld om je heen ook goed is.' Tenzij je slachtoffer of nabestaande van zo'n aanslag bent.
'In zeldzame gevallen, zoals bij ooggetuigen of slachtoffers, kan de angst aanhouden. Dan hebben we het over een kleine minderheid. Die mensen zijn doorgaans heel goed te behandelen met traumatherapieën. Angst is echt iets waar we ons niet door hoeven te laten leiden.'

Op safe spelen met de natte vinger of Vaak in de media met 'inhoudelijk betekenisloze waarschuwingen (Huib Modderkolk Volkskrant 14 november 2015 p. 13):
Inhoudelijk betekenisloze waarschuwingen, daar grossiert terrorismecoördinator Dick Schoof in, zeggen critici. Het dreigingsniveau is al drie jaar substantieel. En dat komt Schoof zelf helemaal niet slecht uit.
Schoof zegt tegen NRC: 'Zijn aanhouding is een geluk bij een ongeluk want hij werd niet actief gevolgd.' Hij pleit voor betere internationale uitwisseling van reisgegevens van verdachte personen.
Medewerkers van inlichtingendiensten AIVD en MIVD reageren bedenkelijk op de uitspraak van Schoof. Een van hen zegt die dag: 'Goh, hoe weet meneer Schoof dat zo zeker? Beschikt hij over eigen inlichtingen?' Hun ergernis: Schoof spreekt voor zijn beurt. Hij kan helemaal niet weten of de Fransen Nemmouche per toeval hebben opgepakt.
Het is een klacht die vaker klinkt: Schoof schroomt niet de relevantie van zijn eigen organisatie te onderstrepen. Een superambtenaar met een goede politieke antenne, wordt hij genoemd. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit: 'Hij is een politiek manager, dat is een eigen categorie tussen ambtenaar en minister in. Dat is echt iets anders dan inhoudelijk deskundig zijn.'
Sinds Schoof coördinator is, gaat elk dreigingsbeeld ook gepaard met een persconferentie of televisieoptredens. Dat leidt op z'n tijd tot wrijving met Ronald Plasterk, de minister die zich graag presenteert als het gezicht van de inlichtingendiensten, zeggen Haagse bronnen.
Inhoudelijk is er nauwelijks kritiek op de optredens van Schoof. De Graaf vindt dat daarin 'meer nuance en uitleg' is gekomen in vergelijking met voorgangers. Ook Helsloot meent een positieve verandering te zien. 'Vroeger kon de coördinator nog waarschuwen voor het ergst denkbare. Nu wordt het eerder in perspectief geplaatst.'

Er ligt altijd wel ergens een bananenschil (Bart Dirks Volkskrant 9 november 2015 p. 10):
Bij een crisis moet een burgemeester of hulpdienst snel handelen. Het jaarboek over (mini-)crises van 2014 legt de afwegingen bloot. Vijf dilemma's.
'Het is een illusie dat je alles perfect kunt doen. Iedere gebeurtenis is immers uniek en wat geen routine is, doe je minder goed. Als je een zes-minnetje haalt, mag je als burgemeester tevreden zijn', zegt lector crisisbeheersing Menno van Duin van het Instituut Fysieke Veiligheid. Hij is een van de samenstellers van het jaarboek Lessen uit crises en mini-crises 2014.
Het eerste exemplaar wordt vandaag aangeboden aan Jozias van Aartsen. De Haagse burgemeester riep zichzelf uit tot de 'zomerkomkommer' van 2014 na de aanhoudende kritiek dat hij op vakantie bleef tijdens de onrust in de Schilderswijk.

Kopstukken werken samen in nieuwe doe-tank NL2025 (Wilco Dekker Volkskrant 9 november 2015 p. 10-11):
Nederland is weer een maatschappelijke beweging rijker: NL2025, een platform van kopstukken uit bedrijfsleven, cultuur, sport en wetenschap dat ideeën en mensen bijeen wil brengen voor een 'een betere toekomst van Nederland'. Politici zitten er (nog) nauwelijks bij.
Bij die kopstukken van NL2025 zitten naast de topmannen van onder meer Philips, DSM, Ahold, ING en de Rabobank bekende namen als oud-schaatser Erben Wennemars, oud-politica Erica Terpstra, directeur Cathelijne Broers van de Hermitage en oud-premier Jan Peter Balkenende. Ook bekende kunstenaars als Daan Roosegaarde en wetenschappers als Robbert Dijkgraaf en Hans Clevers zijn gestrikt, naast voormalig bondscoach Guus Hiddink en Louise Gunning, die dit jaar moest opstappen als bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam na de Maagdenhuis-bezetting.
Het initiatief ontstond tijdens het World Economic Forum, het jaarlijkse treffen van de mondiale (zaken)elite in Davos. 'Je zit weleens bij elkaar, hoe je de toekomst wat mooier en beter kan maken. Niet als bestuursvoorzitters van grote bedrijven, maar als vader en moeder en als inwoner van Nederland', zegt topman Jacques van den Broek van uitzendconcern Randstad. 'Dan kun je wel roepen: de regering moet dit of dat doen, maar je kunt ook zelf iets beginnen.
NL2025 wordt een denktank genoemd, maar de initiatiefnemers spreken zelf liever van een 'doe-tank'. 'Ik herken hoe Nederland in beweging is: van onderop samenwerken om goede initiatieven van de grond te krijgen', zegt Hamer. Een van die initiatieven is de Nationale Schoolleiders Top in Rotterdam, waar 'schoolleiders en mensen van buiten het onderwijs kennis en inspiratie delen'. Andere initiatieven die al gesteund worden, zijn onder meer NLevator, dat mkb'ers helpt door te groeien, en het Oranje Handelsmissiefonds, dat zich richt op duurzame groei. Iedereen met een goed idee kan zich aanmelden bij NL2025. Volgens Randstadbaas Van den Broek zijn geen criteria vastgelegd wanneer NL2025 over tien jaar een succes genoemd kan worden.

Veldwerk of 'Wat er in die hersentjes van bijen omgaat, is gigantisch' (Volkskrant 19 oktober 2015 katern Vonk p. 2-3):
De Jan Wolkers Prijs is voor de 84-jarige Louis Schoonhoven voor zijn natuurboek Niet zonder elkaar, over de kruisbestuiving tussen bloem en insect. 'Een bloem is een geslachtsorgaan.'
Enigszins beduusd ervan is Louis Schoonhoven (84) wel, na afloop van de Vroege Vogels-uitzending, zondagochtend. Hij heeft zojuist, vele jaren nadat hij met emeritaat is gegaan als hoogleraar entomologie aan de - toen nog - Landbouwuniversiteit Wageningen, de Jan Wolkers Prijs 2015 gekregen, de prijs voor het beste natuurboek. Zijn boek Niet zonder elkaar - bloemen en insecten heeft opeens een breed publiek bereikt en daar was hij als wetenschapper toch niet zo aan gewend, zegt hij. Het was wel de bedoeling. 'Ik wilde proberen de interacties tussen bloemen en insecten, die voor veel mensen zo ondoorgrondelijk zijn, tot leven te brengen op papier. Dat betekent dat je anders moet schrijven.'
Louis Schoonhoven: 'Jac P. Thijsse, Eli Heimans, Jan Tinbergen, dat zijn de mensen die de Nederlandse veldbiologie op de kaart hebben gezet. Dat dit boek in één adem wordt genoemd met De bloemen en haar vrienden is heel eervol.' Schoonhoven, de hoofdauteur van het boek, dat verder bijdragen bevat van dertien andere auteurs, ontving zondagochtend, naast een geldbedrag van 5.000 euro, een tekening van Siegfried Woldhek (Darwin met een bloemenkrans). Hoe meer aandacht, hoe beter
Om nog een andere reden is hij blij met de aandacht voor het boek. 'Een belangrijk deel van ons voedsel wordt bestoven door insecten. De helft van de voedselgewassen zou niet bestaan zonder insecten. De achteruitgang van veel wilde soorten insecten is daarom heel zorgwekkend. Dus hoe meer aandacht voor het onderwerp, hoe beter.'
Kruisbestuiving
Niet zonder elkaar gaat ook over de rol van geur en kleur, over de zintuigen en het leervermogen van insecten en over de wedloop tussen planten en insecten. 'Wat er in die hersentjes van bijen omgaat, is gigantisch,' aldus Schoonhoven. 'Ze zijn in staat om de snelste route te bepalen van hun nest naar de bloemen waarop ze foerageren, om die route te onthouden en om informatie door te geven.' En ze onthouden ook bij welke bloemsoorten ze op welk moment van de dag het best terecht kunnen voor nectar.
Dat bloemen en insecten iets met elkaar van doen hebben, merkte Aristoteles al op, maar wat precies bleek pas in de 18de eeuw, maar, zo leert Niet zonder elkaar, het waren de Zweed Carl Linneaus en de Duitser Christiaan Sprengel die ontdekten dat het allemaal te doen was om voortplanting. Simpel gezegd: bloemen lokken insecten met nectar, en komen al etend in de bloem in aanraking met het stuifmeel, waarmee ze een andere bloem bevruchten waar ze nectar komen eten. Ziedaar het principe van de kruisbestuiving. De ontdekking dat bloemen niets anders zijn dan het 'bruilofs-orgaan' (Linneaus) leidde destijds tot de nodige weerstand. 'Maar', zegt Louis Schoonhoven, 'ook nu nog beseffen mensen vaak niet dat de bloemen die ze zien eigenlijk geslachtsorganen zijn.'

Model van Sturing en Zelfsturing
Binnen een organisatie gaat het om de balans tussen sturing op de wijze van werken en zelfsturing door de professionals.

Stuart Alan Kauffman (September 28, 1939) is an American theoretical biologist and complex systems researcher who studies the origin of life on Earth. In 1971 Kauffman proposed the self-organized emergence of collectively autocatalytic sets of polymers, specifically peptides, for the origin of molecular reproduction. Reproducing peptide, DNA, and RNA collectively autocatalytic sets have now been made experimentally. He is best known for arguing that the complexity of biological systems and organisms might result as much from self-organization and far-from-equilibrium dynamics as from Darwinian natural selection, as well as for applying models of Boolean networks to simplified genetic circuits. His hypotheses stating that cell types are attractors of such networks, and that genetic regulatory networks are "critical" have found experimental support.

‘Geëvolueerdemens heeft geen god meer nodig’ (Daniel Dennett Volkskrant 26 januari 2012)
In zijn laatste boek Breaking The Spell keert Dennett zich tegen de godsdienst. Zoals zo vaak in zijn werk hanteert hij ook hier een evolutionair perspectief: religie is ooit ontstaan om samenwerking in grotere groepen mogelijk te maken. God fungeerde als de krukken, die de mensheid ooit nodig had. Maar inmiddels is zij zo ver geëvolueerd dat het tijd wordt om die krukken weg te gooien, zegt Dennett.

Wanneer we naar de crisissen in de wereld kijken kunnen we niet zonder de Goddelijke wijsheid.

Niet net doen of de overheid een markt is’ (interview Paul Frissen Volkskrant 25 januari 2012)
De perverse prikkels van de financiële wereld zijn er ook bij de overheid.
Stop met het behandelen van de overheid als een ‘markt’, met geld en efficiency als de maat der dingen. Dat zorgt in de collectieve sector voor dezelfde excessen die de financiële sector in de kredietcrisis hebben gestort. Overheidsorganisaties moeten niet hiërarchisch zijn en dwarsliggende ambtenaren dienen te worden gekoesterd.
Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in het gisteren verschenen rapport Tegenkracht organiseren – lessen uit de kredietcrisis.
‘Een overdaad aan regels en uitzonderingsregels werken ook perversiteit in de hand. Komt de overheid met 22 uitzonderingscategorieën, verzint de slimme burger de 23ste waar hij zelf in valt. De overheid moet niet met regels maar met principes komen – regels kun je omzeilen, principes niet.
‘En wat in de collectieve sector ontwikkeld moet worden is tegenspraak. De Amerikaanse Grondwet stelt verplicht dat naast elk overheidsapparaat een organisatie staat die de eerste tegenwerkt. Een advocaat van de duivel die B zegt als de hele overheidsorganisatie A zegt. Die moet je koesteren, maar daarvoor is de ambtelijke hiërarchie niet geschikt. Het gevaar daarvan is dat perversiteiten langzaam kunnen gedijen omdat niemand doorheeft dat de organisatie afglijdt. Als kikkers zit iedereen dan behaaglijk in een pan water waarin ze heel langzaam worden dood gekookt.’

Franken gingen Wilders al in 9de eeuw voor (Geertje Dekkers Volkskrant 25 januari 2012)
Populisten als Geert Wilders gebruiken het verleden – de Gouden Eeuw, de Verlichting – graag om het eigen volk in een goed licht te plaatsen.
Dergelijk gebruik van het verleden vergt wel enige tunnelvisie. Populisten van nu zwijgen meestal over positieve kanten van de vijand en over mindere punten uit het eigen verleden. Dat gebeurde in de vroege Middeleeuwen ook al. De Franken waren niet altijd zo Romeins geweest als ze graag wilden geloven. Ooit hadden de Romeinen hén gezien als barbaren van buiten het rijk. Maar daar hadden de Franken het in de 9de eeuw niet over. In plaats daarvan schetsten ze een zwart beeld van hun eigen ‘barbaarse’ vijanden.

Vrouwen en kinderen eerst? Niet meer (Mark Steyn Volkskrant 25 januari 2012)
Als onze wereld schipbreuk lijdt, reageren wij dan net zo beschaafd als op de Titanic of dalen we af in de hel van de Concordia?
Sinds de economische dip van 2008 is de metafoor van de Titanic – de metafoor van een westerse wereld die op een ijsberg afstevent maar niet in staat is tot een koerscorrectie – een beetje afgezaagd geworden. Het is het simpelste cliché dat een politicus ter beschikking staat als hij urgentie wil uitstralen. Maar laten we eens aannemen dat het klopt en dat we in volle vaart afstomen op de grote ijsberg. Wat is het meest waarschijnlijk, als we die raken? Dat onze reactie net zo ordelijk en beschaafd zal zijn als die van de mensen op de Titanic? Of zullen we afdalen in de hel van de Concordia?
De minachting voor ‘vrouwen en kinderen eerst’ is geen kleinigheid. Voor softe culturen in goede tijden is het gemakkelijk om sociale normen af te schaffen. In zware tijden zou je ze nog wel eens nodig kunnen hebben.

Het warme wollige midden (Evelien Tonkens Volkskrant 25 januari 2012)
Kiezen en verbinden, de nieuwe visie voor het CDA, is in één opzicht helder: het is een afscheid van het neoliberalisme.
Een interessant politiek programma heeft altijd tegenstrijdige idealen. Vrijheid, gelijkheid en solidariteit vormen bijvoorbeeld ook een spanningsvol mengsel. Meer vrijheid leidt immers niet tot meer gelijkheid of solidariteit. Maar een interessant en consistent programma erkent en overdenkt zulke spanningen. Kiezen en verdelen strijkt ze echter glad. Resultaat is een appelmoes van mooie maar moeilijk verenigbare idealen. Daarin herkennen we de wollige stijl waar christendemocraten zich graag in hullen. Weinig kiezen, veel verbinden. Vanuit het warme, wollige midden kan het CDA nog vele kanten uit.

Het radicale midden - 1 (Wim Amerongen Volkskrant 23 januari 2012)
Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken toch worden gecombineerd tot één begrip. Voorbeelden: een exacte schatting, oudere jongere, oorverdovende stilte. Een oud-collega vond ‘leuk werk’ ook een oxymoron. Het CDA heeft een nieuw oxymoron bedacht: het radicale midden.
Het radicale midden - 4 (Ben Kamphuis)
Het midden is in politieke zin juist niet radicaal, maar gematigd. Of zou er ook een Extreem Gematigd zijn? Een Ultra Gewoon? Mega Normaal? Het CDA, duidelijk een partij in de Turbo Parkeerstand.

De twee kanten van een medaille weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een volledige (vol en ledig/leeg), maar van een gebroken symmetrie sprake. In een open, dynamisch systeem gaat het om een gebroken symmetrie (Broken symmetry). Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.
Symmetry and Symmetry Breaking (First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008).
Bij fractals is er van een gebroken dimensie sprake.

Politici gebruiken de oxymoron om het onverenigbare, het 'of-of' denken, de kool en de geit sparen - dichter bij elkaar te brengen. Primair draait het om emanationisme (dharma, tao, wederhelft), het 'en-en', het complementaire open systeem denken dat ook in het Westen toepassing vindt. Om het 'of-of' denken beter te begrijpen draait het niet alleen om het tweewegen-model van Miriam van Reijen, maar ook om de tweeling paradox van Albert Einstein.

Het ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme (Alles divergeert en moet ook weer convergeren), de tegenstelling tussen ‘Entropie en Negentropie’ kan met de tegenstelling tussen 'Sat-Asat' worden vergeleken. Sat is de onveranderlijke, de altijd aanwezige en eeuwige wortel (Oer-chaos, oerbron, oerstof), waaruit en waardoor alles voortkomt. Sat wordt geboren uit Asat, en Asat wordt voortgebracht door Sat. Het mechanisme, de emergente eigenschap (spontaneous order, panspermia) ‘Sat-Asat' geeft al in rudimentaire vorm de chaostheorie weer.

De opstand tegen de efficiency-samenleving (René Cuperus Volkskrant 23 januari 2012)
Zappend kwam ik onlangs in een morbide discussie terecht. Een mevrouw uit het uitvaartwezen hield in Moraalridders van Knevel & Van den Brink een pleidooi voor reclame op grafkisten. Dat zou de dood uit de taboesfeer halen. In Nederland hebben we immers overal reclame. Waarom dan niet bij crematie en begrafenis? Reclame op een begrafenis normaliseert de dood, aldus de uitvaartdeskundige. ‘Dood hoort bij het leven; reclame ook. Uiteindelijk is dood ook een product dat verkocht wordt.’
Er zijn wat dat aangaat tegengestelde krachten werkzaam: aan de ene kant de door de globalisering en Europeanisering aangeblazen schaalvergroting, fusie- en overnamegolf, op basis vanmaximaal efficiency-denken. Aan de andere kant volop kleinschalig ondernemerschap van creatieve individuen. Van de kracht van die laatste hangt af of er voldoende tegenwicht geboden kan worden aan de nu van zijn ankers losgeslagen markt en efficiencysamenleving.
Het valt, hoe dan ook, te hopen dat in de uitvaartbranche het efficiënte, commerciële grootbedrijf het aflegt tegen zzp’ers of kleinschalig opererende begrafenisondernemers. Nabestaanden verdienen meer respect. De dood verdient meer eerbied.

Een sneller paard (M. Hommes Volkskrant 23 januari 2011)
De toekomst van het Westen ligt ook volgens mij alleen in vernieuwing, onderzoek, experiment en uitvindingen. Ik wijs nog op Henry Ford die begin vorige eeuw al zei dat als hij de mensen gevraagd had wat zij het liefst wilden hebben, zij ongetwijfeld ‘een sneller paard’ hadden gezegd. Meer en beter van hetzelfde is niet langer waar het Westen zich op zou moeten concentreren.

Wat meer waarheid graag (Martin Sommer Volkskrant 21 januari 2011)
Rutte blijft een subliem prater en gesprekspartner. Hij stak ook zondag bij Buitenhof de interviewer in zijn zak. Maar ik hoorde voor het eerst mensen die de tv hadden uitgezet omdat ze het verkooppraatje niet meer konden verdragen. Een veeg teken.

'De verliezer van het debat is Mark Rutte' (Martin Sommer de Volkskrant 24 september 2011):
De
Algemene Politieke Beschouwingen zijn niet bedoeld voor slaapverwekkende referaten. Dit is het jaarlijkse moment waarop de krachtsverhoudingen worden vastgesteld, stelt Martin Sommer.
Verliezer
De 5red
black%. Zes uur lang had hij donderdag soeverein gedebatteerd. De premier kreeg zijn begroting moeiteloos door de Kamer. Maar na het doe-eens-normaal-incident stond er ineens geen staatsman achter het spreekgestoelte.
Nog meer verliezers. VVD-leider Stef Blok bleef tot verdriet van partijgenoten en anderen gedurende de
hele woordenwisseling in zijn bankje zitten. Mompelde aan het eind iets over zich niet laten provoceren. Wie deze krant leest, begreep het. Blok had onlangs in een vraaggesprek al gezegd dat bij het begrip moreel leiderschap 'het kwartje even niet valt'. Te licht bevonden.
Tussen de verkoper en de koper (kredietverleners en schuldenaren), de aanbodzijde en de vraagzijde zit voor beide partijen de stem van het geweten. Uiteindelijk zijn we het allemaal zelf, die de chaos creëren.

Rutte 2 Wie kan de Partij van de Arbeid redden? (Frenk van der Linden de Volkskrant 21 januari 2011)
Hij heeft een
links hart, een rechts verstand, en hij is wethouder in Amsterdam.
Wie Lodewijk Asscher ontmoet, ontsnapt niet aan de wonderlijke indruk dat hij ‘af’ is.
Every inch a gentleman staat hij tegenover je: hoffelijk, in de kern verlegen, onberispelijk gekleed, en zo godvergeten verstandig dat je er de kriebels van krijgt. Je kunt je amper voorstellen dat hij zich weleens te buiten gaat aan vloeken, seks of een muurkroket. Is Asscher een Rutte 2.0? De PvdA’er denkt minstens zo snel als de premier, formuleert even eloquent maar minder omfloerst, heeft meer diepgang en beschikt over een betere zakjapanner. Op een rekenfoutje van 50 miljard zul je hem niet betrappen.

Cohen is klaar met Rutte (BNNVARA 21 januari 2012)
De PvdA zal nieuwe bezuinigingsvoorstellen van het kabinet niet steunen. Na steun aan de maatregelen voor de
euro en de pensioenleeftijd is het klaar, zegt PvdA-leider Job Cohen in een interview met de Volkskrant.

Voor het brein geldt dat de linker- en rechter hersenhelft in balans moeten zijn. Globaal regelt de sensibele, visuele linkerhelft verbale, logische, analytische, rationele, redenerende, conceptuele en lineaire activiteiten. De linkerhelft deduceert, redeneert, verwerkt, weegt feiten tegen elkaar af, ordent waarden, vergelijkt en analyseert om tot een beslissing te komen. Terwijl de motorische rechterhelft regelt non-verbale, scheppende, holistische, visuele, ruimtelijke, intuïtieve en perspectivische functies; ze verwerkt informatie meer rechtstreeks door middel van instinct en intuïtie in plaats van door een logische gedachtegang. De rechterkant is sterk op de grote lijnen gericht. Met deze helft herken je gezichten van mensen.

Hoe de mens zijn driften wist te beteugelen (Olaf Tempelman Volkskrant 21 januari 2011)
Sociologie De conflicten die de ‘onbeschaafde’ mens met de bedreigende buitenwereld uitvocht, vecht de beschaafdemens uitmet zichzelf. Na 75 jaar heeft Het civilisatieproces van Norbert Elias nog niets van zijn zeggingskracht verloren.
Steeds minder moorden
De Canadees-Amerikaanse psycholoog Steven Pinker analyseert in zijn onlangs verschenen Ons betere ik de spectaculaire afname van het aantal moorden in de loop der geschiedenis. In de middeleeuwen werd één op de duizend mensen vermoord, nu is dat in Europa één op de honderdduizend. In navolging van Elias ziet Pinker de opkomst van de staat (met zijn monopolie op geweld) en de wederzijdse afhankelijkheid van handeldrijvende mensen als belangrijkste oorzaken van de afname van geweld. Sinds 1945 beschouwen we niet alleen moord, maar ook het slaan van vrouwen en kinderen of het mishandelen van dieren als weerzinwekkend.

De crisis is niet louter economie’ (interview Elke Geraerts, ‘Slimste vrouw van Nederland’ Volkskrant 21 januari 2011)
De bijeenkomst in Davos is het World Economic Forum – niet het World Psychological Forum. Leest u ook de economiepagina’s van de krant?
‘Uiteraard ben ik wel meer van gaan lezen over economie sinds ik weet dat ik daar naartoe ga. Maar ik ben geen econome en ook niet bijzonder in macro-economie geïnteresseerd. Gelukkig weten de meeste economen ook niet hoe deze crisis afloopt. Je hoort tenminste telkens verschillende meningen. Maar ik zal mij niet op het economische aspect van de crisis storten. De crisis strekt zich verder uit dan de economie. En daar zal mijn bijdrage op zijn geconcentreerd.’
Wat bedoelt u daar precies mee?
‘Crisis leidt tot negatieve ervaringen. Mensen raken hun baan kwijt en kunnen hun hypotheek niet meer afbetalen. Daarbij hebben de meeste mensen de neiging die negativiteit te negeren. Dat keert zich op lange termijn tegen hen. Het beste is de problemen onder ogen te zien en actie te ondernemen. Solliciteer naar een andere baan en koop een ander, goedkoper huis. Dat is vaak moeilijk. Maar het is beter concrete plannen te maken dan struisvogelpolitiek te bedrijven.’
Mannenbolwerk
Bij het World Economic Forum in Davos staat elk jaar de man centraal: de Davos-man, die volgens politiek wetenschapper Samuel Huntingdon ‘alleen boodschap heeft aan zijn eigen portemonnee, en die nationale regeringen als een obstakel ziet voor zijn mondiale activiteiten’.
‘Er zijn drie soorten vrouwen in Davos’, stelde Anya Shiffrin, de echtgenote van Nobelprijswinnar Jozef Stiglitz, eens. ‘Echtgenotes, maîtresses en kandidaat-maîtresses die op jacht zijn. En de laatsten zijn de ergste vijand van de eersten.’ Vorig jaar suggereerde Indra Nooyi, de topvrouw van PepsiCo en vlogens Fortune de machtigste zakenvrouw ter wereld, het informele onderonsje maar in de zomer te houden. ‘Al die sneeuw en ijs zijn niet erg prettig voor vrouwen’.
De organisatie wil dat van de 2.500 deelnemers een op de vijf vrouw is. Iedere organisatie is gevraagd op elke vijf gedelegeerden één vrouw af te vaardigen. Maar veel bedrijven komen daarom met slechts vier personen: mannen, uiteraard.

De Botsende beschavingen (Clash of Civilizations) is de theorie van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington die zegt dat de culturele en religieuze identiteit van mensen de belangrijkste bron van conflict wordt in de periode na de Koude Oorlog.
De belangrijkste bron van het conflict van Samuel Huntington vloeit voort uit eros, de religieuze drift volgens Jung versus de seksuele drift volgens Freud.

Henk Folmer De economen weten het echt niet (Volkskrant 6 januari 2012)
De economische wetenschap heeft aan gezag ingeboet omdat veel beoefenaren niet te rade gaan bij de sociologie, de psychologie en de geschiedenis.
Het neoklassieke model werd al meer dan een halve eeuw geleden verworpen door Nobelprijswinnaar Simon en vervangen door een veel realistischer model waarin producenten en consumenten over beperkte informatie beschikken, beperkt rationeel zijn, met onzekerheid te maken hebben en met behulp van simpele zoek- en stopregels keuzes maken uit een beperkt menu, in plaats van winst of nut te maximeren. Ook vele andere veronderstellingen van het neoklassieke model zijn bekritiseerd en hebben plaats moeten maken voormeer realistische uitgangspunten, waarin psychologische en sociale factoren een cruciale rol spelen.
In een reactie op Derksen in de Volkskrant van 6 december stelde Arnold Heertje terecht dat economen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor beroerd economisch beleid. Wat een grote, invloedrijke groep wel verweten kan worden, is dat zij te weinig gewaarschuwd heeft voor de beperkte beleidsrelevantie van hun modellen. Verder doen zij er goed aan de neoklassieke economie af te zweren en de institutionele en gedragseconomie in rap tempo verder te ontwikkelen – onder andere door te rade te gaan bij de zusterwetenschappen geschiedenis, sociologie en psychologie – en deze empirisch te onderbouwen. Verder moeten beleidsmakers doordrongen zijn van de beperkte, en soms misleidende, betekenis van economische modellen en daarop gebaseerde adviezen.

‘De juiste woorden voor het klimaatdebat ontbreken ons’ (interview Stephen Gardiner Volkskrant 18 januari 2012)
Een lesje filosofie zou delegaties op klimaatconferenties niet misstaan.
‘Over de hele geschiedenis beschouwd, heeft iedereen schuld. Men moet aan beide kanten ophouden met de vinger te wijzen. De schuldvraag is in feite zinloos tijdverlies. Filosofisch is de situatie dat we aan niemand anders dan onszelf verantwoording schuldig zijn.’
Moraalfilosoof Stephen Gardiner (Volkskrant 20 januari 2012) sprak in zijn Zeno-lezing in Utrecht niet over de vraag of níemand verantwoordelijk is voor de wereldwijde klimaatcrisis, maar over de vraag waar precies persoonlijke verantwoordelijkheid ophoudt als de gevolgen van gedrag mondiaal zijn en in de toekomst liggen. Volgens Gardiner is het te gemakkelijk om te denken dat klimaatverandering normale moraliteit te boven gaat, maar ontbreekt vooral een goede ethische analyse van het probleem.

'Waar is het verhaal dat de mensen houvast geeft?' (Volkskrant 29 maart 2010)
Agnes Jongerius: De hele goegemeente, van wetenschappers tot politici, is de afgelopen tien, vijftien jaar meegegaan met het liedje van meer markt, meer zon, meer gezelligheid. Iedereen kan zien dat het door hebzucht gedreven systeem is vastgelopen. Maar niemand lijkt te weten waar het andere verhaal is.
Er loopt volgens mij een schisma door Nederland. Je hebt mensen die zichzelf zien als winnaars, die zich alles permitteren. Daar tegenover heb je mensen die zichzelf als de verliezers beschouwen, die voelen dat ze een heel klein elementje zijn geworden van een geglobaliseerde wereld waarop ze geen greep hebben.

In het onderzoeksrapport 'E i V' heeft het emancipatieproces (begeleidingskunde), de ’Hoofdroute’ betrekking op de Gulden middenweg van balancerend - en authentiek leiderschap, op het Rechterpad. Het biedt een oplossing voor het menselijk tekort. De levenskiem, het beginsel van de enantiodromie van Carl Jung is nog steeds werkzaam.

De PvdA plaatst in het vernieuwde beginselprogramma van 2005 vrijheid boven gelijkheid en solidariteit. Een typisch liberaal beginsel is de vrijheid van het individu. Daarentegen verklaart links zich van oorsprong solidair met de zwakkere groepen in de samenleving. Gelijkheid, emancipatie vaak via spreiding van ’Geld, Kennis en Macht’ brengt de relatie, het spanningsveld tussen het individuele en het collectieve tot uitdrukking. Door vrijheid boven gelijkheid en solidariteit te stellen positioneert de PvdA zich als centrum rechtse middenpartij.

Eigen beginselen eerst (Marcel van Dam Volkskrant 19 januari 2012)
De overheid ging de weg vrijmaken voor het ongebreideld ondernemen, waarbij de risico’s werden afgewenteld op de burgers.
In een giftig politiek klimaat heeft een meerderheid van het PvdA-kader zich aangewend sociaaldemocratische principes te offeren op het altaar van de macht. Milton Friedman, de
godfather van het neoliberalisme, leerde zijn volgelingen dat economische crises de beste kansen bieden om zijn leer te verbreiden. Dat is precies waar het kabinet-Rutte mee bezig is. Verdere privatisering is in volle gang: natuurbeheer, gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting. Iedereen moet met iedereen concurreren, ook als vaststaat dat het averechtse effecten zal hebben: bij schoonmakers, kunst en cultuur, OV-bedrijven, leraren, ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen, tandartsen. Sociale zekerheid is van een recht een gunst geworden en een instrument om mensen onder curatele te stellen.

Hoe komen we tot de juiste beslissing in een complexe keuzemaatschappij? Ethische vraagstukken zijn keuzevraagstukken, welke beslissing nemen we in situatie A en welke in situatie B? Waardoor laten we ons bij specifieke levensvragen leiden en in hoeverre zijn we er van bewust wanneer we met twee maten meten? In het onderwijs dient aan de besluitvorming over ethische vraagstukken meer aandacht te worden besteed. Het rapport ‘E i V’ bevat een blauwdruk hoe probleem en oplossing (probleemoplossing) met elkaar zijn verbonden en biedt daarmee een leidraad voor het creëren van oplossingen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (inhoudsopgave Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie. De pragmatische korte termijn politicus geeft net als Pontius Pilatus toe aan de wensen van het volk en 'wast zijn handen in onschuld'.
De valkuil van de schijnmarkt ontstaat wanneer markt- en overheidsfalen in de zorg, de bouwsector en het onderwijs elkaar versterken.

Is de arbeidsmarkt al niet te flexibel? (Peter de Waard Volkskrant 17 januari 2012)
Uiteraard moeten maatregelen worden genomen om te zorgen dat ouderen relatief niet te duur worden (door schrappen van seniorendagen en door vormen van demotie), maar als de ondernemerslobby zijn zin krijgt, explodeert niet alleen de werkloosheid, maar verandert de overlegeconomie in een confrontatie-economie. Hopelijk geeft de Nieuwe Vakbeweging tegengas.

Jonge ambtenaar baalt behoorlijk (Robert Giebels Volkskrant 17 januari 2012)
‘De overheid is het meest vergrijsd van alle sectoren en toch zijn het voornamelijk jonge ambtenaren of ambtenaren in spe die getroffen worden door de bezuinigingen vanwege hardnekkige anciënniteitsregels’, concludeert Wieke van der Heide van Boer & Croon. Gevolg is dat maar één op de tien ambtenaren zegt dat de overheid hem of haar veel doorgroeimogelijkheden biedt.
Hoe hetwel zou moeten, zeggen de jongeren precies te weten. Het personeelsbeleid van de overheidmoet op moderne leest worden geschoeid. Arbeidscontracten moeten veel flexibeler worden. De hiërarchie dient doorbroken en de muren tussen verschillende overheidsinstanties geslecht. Want als die gaan samenwerken, nemen meteen de doorstroommogelijkheden voor jonge ambtenaren toe.

Een nieuw sociaal contract (PieterHilhorst Volkskrant 17 januari 2012)
In het nieuwe sociale contract zijn burgers geen consumenten maar producenten van solidariteit. Het nieuwe sociale contract breekt dus zowel met de onhoudbare belofte dat de staat ieders pech dempt,maar evenzeer met het neoliberale motto: zoek het zelf maar uit. Ik geloof dat met zo’n nieuw sociaal contract zelfs mijn kritische twitteraar over zijn misselijkheid heen kan komen.

Willem Mastenbroek Grenzen aan beter organiseren, Zelforganisatie en besturing als civilisatieprocessen:
Elk jaar weer vallen tienduizenden mensen uit de boot: Onvoldoende opgeleid en/of niet beschikkend over het gedrag dat in onze samenleving vereist is. De verklaring van deze narigheid heeft doorgaans te maken met hun buitenstaanders- en achterstandspositie. Vaak begint het al met de ouders. Soms alleen maar geïsoleerd of chaotisch en zonder vast werk, soms met allerlei schulden, relatieproblemen, slechte gezondheid, in de war of nog erger. Al met al een nog steeds toenemende groep van lieden die onze organisaties voor grote problemen stellen. Intern als medewerkers, extern als klanten of afnemers van bepaalde diensten. Ik heb het dan niet alleen over onze frontlijn soldaten die dag in dag uit hiermee geconfronteerd worden: bewakingspersoneel, politiemensen, leerkrachten, verplegend personeel, ambulancemedewerkers, winkelpersoneel, professionals in de jeugdzorg, het openbaar vervoer, het baliepersoneel bij gemeentes en bij instanties als het UWV.

Kenmerkend voor het beschavingsproces is dat de mensen meer en meer hun gedrag en gevoelens (moeten) gaan beheersen. Zelfbeheersing is de voorwaarde om te kunnen voldoen aan maatschappelijke vereisten, zoals het zich houden aan regels over alcoholgebruik. Het beschavingsproces brengt met zich mee dat de balans tussen de interne en de externe controle van het gedrag ten gunste van de eerste zal doorslaan. De mensen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen om hun drankgebruik in de hand te houden.

De basis voor zelfregulering (4.1.2.1. Het principe van de tegendelen) is zelfkennis. Het Ken Uzelve staat voor het Ene en het vele, voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf. Het ontstaan van spontane zelfordening (spontaneous order) uit chaos wordt emergentie genoemd.

De Geheime Leer Deel I Stanza 6 De evolutie van de 'zweetgeborenen' - Spontane generatie (p. 167/168):
Zo waren de monaden, die waren bestemd om toekomstige Rassen te bezielen, klaar voor de nieuwe transformatie. Zij hadden hun fasen van delfstof, plantaardig en dierlijk leven, van het laagste tot het hoogste doorgemaakt, en wachtten op hun menselijke, meer intelligente vorm. Maar wat konden de plastische vormgevers anders doen dan de wetten van de evoluerende Natuur volgen? Konden zij, zoals de dode letter van de bijbel beweert, op de manier van de ‘Heer-God’, of zoals Pygmalion in de Griekse allegorie, Adam-Galatea vormen uit vulkaanstof, en de mens een levende ziel inblazen? Nee, want de ziel was er al, latent in haar monade, en had slechts een bekleedsel nodig. Pygmalion, die er niet in slaagt zijn beeld te bezielen, en Bahak-Zivo van de Nazareense gnostici, die tevergeefs probeert ‘een menselijke ziel in het schepsel’ te leggen, zijn als begrippen veel filosofischer en wetenschappelijker dan Adam in de letterlijke betekenis, of de bijbelse Elohim-scheppers. Volgens de esoterische filosofie, die spontane generatie leert – nadat de sishta en prajapati het levenszaad op aarde hebben geworpen – kunnen de lagere engelen, zelfs met hulp van de Natuur, de stoffelijke mens pas bouwen nadat zij uit zichzelf de etherische vorm hebben ontwikkeld, waarna zij het aan de stoffelijke vorm overlaten zich geleidelijk uit zijn etherische – of wat men nu zou noemen, protoplasmische – model te evolueren.
168: Ook hiertegen zal bezwaar worden gemaakt. ‘Spontane generatie’ is een ontzenuwde theorie, zal men ons zeggen. De proefnemingen van Pasteur hebben er twintig jaar geleden mee afgerekend, en professor Tyndall is ertegen. Wel, wat zou dat? Hij behoort te weten dat, al zou inderdaad worden bewezen dat spontane generatie in ons tegenwoordige wereldtijdperk en onder de heersende omstandigheden onmogelijk is – wat de occultisten ontkennen – daarmee nog niet zou zijn aangetoond dat ze niet onder andere kosmische omstandigheden kan hebben plaatsgevonden, niet alleen in de zeeën van de Laurentische periode, maar zelfs op de toen in hevige beweging verkerende aarde. Het zou interessant zijn te weten hoe de wetenschap ooit het verschijnen van de soorten en van het leven op aarde, vooral van de mens, kan verklaren, als zij zowel de bijbelse leringen als de spontane generatie verwerpt. De waarnemingen van Pasteur zijn echter verre van volmaakt of bewezen.
176: Om terug te komen op het vraagstuk van de ‘spontane voortbrenging’: het leven heeft niet altijd op dit aardse gebied bestaan, zoals de wetenschap leert. Er was een tijd toen zelfs de monere van Haeckel – dat eenvoudige bolletje protoplasma – nog niet op de bodem van de zeeën was verschenen. Waar kwam de impuls vandaan die veroorzaakte dat de moleculen koolstof, stikstof, zuurstof, enz. zich groepeerden tot het Urschleim van Oken, dat organische ‘slijm’ dat nu protoplasma wordt genoemd?

Gottfried de Purucker Deel I, hoofdstuk 7: Dit zijn er negen. Van elk van deze graden wordt aangenomen dat deze uit de daarboven liggende emaneert. Eerst de kroon; uit de kroon, wijsheid; uit de kroon en wijsheid, begripsvermogen; uit deze drie – kroon, wijsheid en begripsvermogen – komt de vierde; uit de vier tezamen komt de vijfde; uit de vijf tezamen de zesde, en zo verder omlaag tot de negende; en de negende, met alle krachten en eigenschappen van de andere daarachter brengt dit ronde wezen voort, een eivormig omhulsel, ‘drager’ of voertuig, een aurisch ei; en dit aurisch ei wordt, als de tiende, koninkrijk genoemd, of soms verblijfplaats, omdat het de uitkomst, het resultaat, de emanatie, of het werkterrein is van alle andere die zich door deze verschillende bestaansgebieden heen manifesteren.
Pythagoras heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. Emergentie verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen (definities van emergentie).

Hubert Van Belle en Jan Van der Veken (red.) Nieuwheid denken De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid
De wetenschappen en in het bijzonder de exacte wetenschappen hebben het moeilijk met het creatieve aspect van de werkelijkheid. Vooral bij de studie van complexe en niet-lineaire systemen zoals levende wezens duiken er nieuwe wetten op die niet in een reductionistische visie blijken te passen. Deze ‘emergente’ wetten zijn immers niet tot de fundamentele wetten van de fysica te herleiden. In dit boek bespreken we de problemen die samengaan met het ontstaan van nieuwe structuren en gedragspatronen tijdens het evolutieproces. We trachten een denkkader te ontwikkelen om nieuwheid te denken. Daarbij gaan we ervan uit dat het creatieve aspect van de werkelijkheid zich niet volledig aan de rationaliteit onttrekt. Belangrijke thema’s zijn onder meer de gelaagde structuur van de werkelijkheid, de grenzen van het reductionisme, het emergentiebegrip en de visies van Leo Apostel en Alfred North Whitehead.

Het verschijnsel symmetriebreking (spiegelsymmetrie en complementariteit) wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de gauge theory (ijktheorie).
In de deeltjesfysica is een ijkboson een boson dat fungeert als drager van één van de fundamentele natuurkrachten.

Hubert Van Belle Symmetrie en symmetriebreking in het denken van Leo Apostel
Systemen worden bepaald door symmetrieën, oorzaken door asymmetrische relaties. Oorzaken wijzigen door "krachten" wat buiten hun staat en brengen gevolgen voort. Er treden in dit verhaal twee families van aan elkaar tegengestelde begrippen op. Het gaat over de families "causaliteit, symmetriebreking, verandering, proces, kracht" en "systeem, symmetrie, structuur, invariante, constante". Beide families moeten in deze ontologische visie noodzakelijk uit een gemeenschappelijk "iets", het begrip "zijn", volgen. Indien deze denkwijze correct is, moet het mogelijk zijn uit het uitgangspunt af te leiden waarom deze en geen andere invarianten en onomkeerbare processen voorkomen. Dit moet tenminste slagen voor de grote typen van invarianten en onomkeerbare processen. De deductie is vruchtbaar indien we kunnen aantonen dat wat we zien aanwezig moet zijn in iedere bestaande totaliteit. Ieder heelal moet bijvoorbeeld ijksymmetrieën vertonen. Deze lokale symmetrieën laten toe dat we delen van een systeem willekeurig veranderen en toch het systeem in zijn globale vorm bewaren. Zonder het bestaan van ijksymmetrieën zou het bestaan van systemen als dusdanig niet mogelijk zijn want alleen ijksymmetrieën behouden de globale structuur onder lokale transformaties. Men stelt dus eigenlijk dat het geheel zich toont op zo een manier dat het zich niet anders kan vertonen.

G. de Purucker Centraal-Azië, de bakermat van ons ras
Wanneer zal de mens leren dat de enige weg naar geluk en vrede, naar voorspoed en vermeerdering van geestelijk en materieel bezit, gehoorzaamheid is aan de geestelijke en morele wet, en dienstbaarheid. Dat is de enige weg: gehoorzaamheid aan de goddelijke opdracht die in ieder mensenhart weerklinkt en het dienen van de mensheid. Zelfzucht verijdelt haar eigen doeleinden. Ze grijpt en graait naar een duistere schaduw; en als de graaiende hand zich opent zit er niets in. Het is door te geven dat wij ontvangen, een vreemde paradox. Door te werken wordt de arm sterk. Door het hart te oefenen komt het edelste ervan tevoorschijn.

Bij een eenmanszaak is er sprake van een echt ondernemersrisico. In de door de overheid gefinancierde publieke sector is er van echt ondernemersrisico voor 0,0% sprake. Bij het groter en bureaucratischer worden van door politici aangestuurde organisaties neemt ook de kans toe dat mismanagement met de mantel der liefde wordt bedekt. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Dit geldt zowel in de private als de publieke sector. Met marktwerking wordt het probleem van groupthink onvoldoende opgelost. De marktwerking van dienen en verdienen leidt tot succes wanneer ook aan de moraal van het levensverhaal aandacht wordt besteed.

Wederkerig altruïsme, het verschijnsel waarbij men elkaar wederzijds helpt of een gunst verleent, is een veelvuldig onderzocht onderwerp binnen de evolutionaire psychologie. De reciprociteit van "voor wat hoort wat" is "heb uw naaste lief". Rita Smaniotto: Op basis van experimenten, simulatie-onderzoek en een heranalyse van een aantal antropologische studies naar het delen van voedsel in jagers-en verzamelaarsvolkeren concludeert Rita Smaniotto in haar proefschrift dat het "voor wat hoort wat" mechanisme niet zo wijdverspreid is als doorgaans wordt aangenomen. Volgens haar is er in veel gevallen sprake van een alternatief mechanisme, het "heb uw naaste lief" mechanisme. Dit mechanisme is vooral gericht op het welzijn van personen in iemands directe omgeving.

De trage mammoettanker waarop we ons bevinden vaart op de automatische piloot. et is nuttig om toch op basis van de huidige kennis en technologieën een begin te maken om de koers te veranderen. Nieuwe technologische doorbraken op het terrein van de energievoorziening laten zich moeilijk voorspellen. Anderzijds is het ook moeilijk nauwkeurig de effecten van de opwarming te voorzien.

Een mens heeft een persoonlijkheid, bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan blunderen. Een recent voorbeeld is BP. De economie van Griekenland laat zien dat niet alleen bedrijven, maar ook soevereine landen de mist in kunnen gaan. Zaken lopen mis wanneer onderwereld en bovenwereld nauw met elkaar raken verstrengeld.

Doel van alle programma’s: de georganiseerde misdaad in Nederland moet eind 2011 zichtbaar zijn teruggebracht, een dreigende verweving tussen de onderwereld en de bovenwereld moet worden afgewend. Mensenhandel, inmenging van de georganiseerde criminaliteit in de vastgoedsector en grootschalige hennepteelt worden krachtiger aangepakt. Ook investeert het kabinet in de opsporing van financieel-economische criminaliteit en in het vaker en effectiever afnemen van crimineel vermogen.

====

Samenvatting (Rechtvaardigheid, Religie en Wetenschap twee kanten van één medaille, Levenskracht)

Gulden regel: Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander.
Confucius: Doe nooit anderen aan wat je niet zou willen dat ze jou aan zouden doen.
Mattheüs 7:7-12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten.
Blavatsky Deel III (p. 485, 526): Om Mani Padme Hoem, Ik ben het juweel in de lotus en daarin wil ik blijven.
De Mahatma Brieven: Geest, leven, stof, zijn geen natuurlijke beginselen die onafhankelijk van elkaar bestaan, maar de gevolgen van combinaties die door de eeuwige beweging in de Ruimte worden voortgebracht. (BRIEF No. 23B p. 172)
John Keeley en Franz Hartmann: Alle ziekte is een verstoring van het equilibrium (natuurlijk evenwicht) tussen positieve en negatieve krachten.
Marcelo Gleiser: Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos (boek Een scheurtje in de rand van de schepping p. 299).
Amor fati: Liefde voor het lot.
Ervin Laszlo boek Kwantumshift in het wereldbrein
Hoofdstuk 12 Metafysische, theologische en ethische implicaties,
Twee domeinen van de werkelijkheid (p.118).
In het nieuwe concept vormen de twee domeinen van de werkelijkheid – het domein van de actuele entiteiten (het ‘ruimtetijddomein’) en het domein van het kosmisch plenum (het ‘velddomein’) - tezamen de werkelijkheid.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving.
Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen
.
G. Bodifée: Het is de paradox van het leven dat het de grootste orde in de natuur tot stand brengt door de meest intensieve productie van wanorde.
In die doelgerichte handelingen, die gericht zijn op het
leven en op een uitbreiding van het leven, komt de aarde tot leven.
Gerrit Teule: Geest en ziel zijn de binnenkant van elektromagnetisme en elektromagnetisme is de buitenkant van geest en ziel.
John Archibald Wheeler: It from bit symbolizes the idea that every item of the physical world has at bottom — at a very deep bottom, in most instances — an immaterial source and explanation; that what we call reality arises in the last analysis from the posing of yes-no questions and the registering of equipment-evoked responses; in short, that all things physical are information-theoretic in origin and this in a participatory universe.
De oplossing van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het elementaire deeltje maar in de ruimte die de elementaire deeltjes van elkaar scheidt.

Deze stelling is gebaseerd op De Geheime Leer, Deel I p. 563: ‘De kracht is daarom niet in het atoom maar in de ruimte die de atomen van elkaar scheidt (zeropoint source, het neutrale centrum, eros = fohat). Evolutie vindt door emanatie plaats.

Oekraïne (Buitenhof 17 april 2022 NPO1):
- VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans en D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld over Oekraïne, de EU en de NAVO,
- een gesprek met de beroemdste schrijver van Oekraïne Andrej Koerkov,
- auteur Ilja Leonard Pfeijffer schuift aan om te praten over de
kunst van het vertellen van verhalen.

Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâ a' (yoga) of 'vitale kracht'.
Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
Chaos-in-orde & orde-in-chaos zijn de relatieve, verbindende termen die in het denken over chaos zeer vaak gemist worden. Door orde te statisch te denken (beweging eraan ondergeschikt te maken) bleef de chaospool verdrongen. Door chaos te dynamisch te denken, kon de quasi-coherentie van proto, quasi-, & volstrekte chaos niet aan de oppervlakte komen. Het was noodzakelijk om het materiebegrip te herzien.

Kennis ontstaat door de integratie (Gnosis) van de relatie 'kenner en het gekende zijn één' (knower, het proces van knowing en know) geworden. Of zoals Ianthe Hoskins het uitdrukt: ‘U bent DAT’. Het biedt zijn zoekende geest het verenigde beeld van een Plan, dat tegelijkertijd de oorzaak, het doel en de methode van de reis van de mensheid aangeeft.. Het samenvallen van de triade correleert ook met de uitspraak van Robbert Dijkgraaf dat de mens slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering is.
De
waarnemer en het waargenomene (Paren van tegenstellingen) zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
Of in de woorden van
Wim van den Dungen boek Sepher Yetzirah): Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de 'quintessense' of 'vijfde dimensie' (in De Geheime Leer: Sepher, Saphar en Sipur of ‘door middel van getal, getallen en getelden’ of de kenner, het gekende en de kennis, Knower, Knowing, and Known).

Wim van den Dungen boek Levensboom (Sepher Yetzirah):
Deze Naam (YHVH) verdeelt het licht. Dit betekent dat T een 'universele sleutel tot creativiteit' is. Dit betekent dat Tetragrammaton een 'universele sleutel tot creativiteit' is. Een 'getetragrammatoniseerd' bewustzijn is een 'Goddelijk bewustzijn'.
Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de 'quintessense' of 'vijfde dimensie' (in De Geheime Leer: Sepher, Saphar en Sipur of ‘door middel van getal, getallen en getelden’) en sluit op hoofdstuk 13 De kenner, het gekende en de kennis van de Bhagavad Gita aan:
(13) Laat me je op de hoogte stellen van het kenbare waar ik de scepter over zwaai: het is het opperste van de Absolute Waarheid21, dat zijn begin niet kent en smaakt als nectar, en niet iets is dat gebeurt, noch iets is dat niet bestaat.
(20) De combinatie van de persoon en de materiële natuur22 moet je zien als zijnde zonder een oorsprong, en ook moet je de drie geaardheden23, tezamen met hun afgeleiden, zien als een tijdgebonden effect teweeggebracht door die materiële natuur.
21) Dit wordt in het Sanskriet ook wel het Brahman genoemd. Het staat voor God, geest en de Absolute Waarheid, bestaat zowel van binnen als van buiten en vormt het geheel van de kenner, het gekende en de kennis.
(20) De combinatie van de persoon en de materiële natuur22 moet je zien als zijnde zonder een oorsprong, en ook moet je de drie geaardheden23, tezamen met hun afgeleiden, zien als een tijdgebonden effect teweeggebracht door die materiële natuur.
22) Het onpersoonlijke van de materiële natuur, prakriti, en het persoonlijke van het mannelijk principe, de persoon, de purusha, kan men niet los van elkaar zien, net zoals men licht en duister niet los van elkaar kan bezien. Tezamen vormen ze de fundamentele dualiteit van de werkelijkheid die men de grotere ziel noemt of het universele zelf van Brahman, God of het Absolute, dat alle elementen van de materie en de geest bevat die het zichtbare en kenbare uitmaken van alles wat er bestaat.
23) De drie geaardheden van de onwetendheid, de goedheid en de hartstocht, tamas, sattva en rajas, waarover al eerder gesproken werd in het Lied, worden ondersteund door de drie disciplines van de goddelijkheid van respectievelijk de vernietiging (persoon: Siva, werkelijkheid: Paramatma - de Superziel), de handhaving (persoon: Vishnu, werkelijkheid: Bhagavan - de Fortuinlijke) en schepping (persoon: Brahma, werkelijkheid: Brahman - de Absolute Waarheid), welke ieder respectievelijk de kenmerken dragen van de traagheid, de kennis en beweging.

Het leerproces op aarde was al bekend bij Socrates en Plato, maar ook al bij Zarathoustra en Vyâsadeva (Vyasa), auteur van de Bhagavad Gita (Tegenstellingen, 5D-concept en Ethisch reveil). Zonder te streven naar waarheid en rechtvaardigheid is een duurzame vrede niet mogelijk. Dus door waarheid en rechtvaardigheid centraal te plaatsen is een betere risicobeheersing, lees kwaliteitsbeheersingssysteem op aarde mogelijk. De Bhagavad Gita beschrijft al de contouren van de unificatietheorie. Of met andere woorden de Bhagavad Gita laat al zien dat, de ‘Grondtoon van de waarheid’, de verborgen 5e dimensie, die aan de schepping, de Éne werkelijkheid ten grondslag ligt al millennia bekend is. Om in het universum de Éne werkelijkheid te illustreren wordt van de Hoofdroute (waarheidsvinding) gebruik gemaakt.

In 1972 ontstond een 'biologische' vlinder (vlindereffect) van Edward Lorenz. Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus 'chaotisch' gedragen, zijn onder meer de beurshandel en de atmosfeer. De hamvraag is wat is tijd, dus hoe wordt de Alpha en Omega van het bestaan, de kloktijd en innerlijke tijd met elkaar verbonden? Primair draait het nog steeds om niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Om de wereldpolitiek te duiden wordt het boek het CHAOSPUNT, de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo gebruikt.
Het biedt een kader voor het formuleren van een
kosmische visie (Ervin Laszlo boek Wetenschap en het Akasha-veld) op een oud vraagstuk.
144/145: De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.
De fysisch chemicus en expert in de thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de
evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.
De in het boek besproken perioden
Mythos, Theos, Logos en Holos (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

Vergeten’ GroenLinksers fel tegen fusieplan PvdA: ‘What the fuck gebeurt hier?’ (Marcia Nieuwenhuis AD 6 juni 2022):
Actieve GroenLinksers uit het hele land spreken zich fel uit tegen een mogelijke fusie met de PvdA. Van Aa en Hunze tot Zwolle en van Groningen tot Maastricht zien GroenLinks-volksvertegenwoordigers dat niet zitten.

Essay De middenklasse en de angst om te vallen
Kimberly, Lieve en het moederhart (Roxane van Iperen De Groene Amsterdammer 12 mei 2022 p. 46-51):
De
verrechtsing van Nederland zit ’m niet alleen in een populistisch anti-migratiediscours. Het is ook te zien in hoe de voorheen liberale middenklasse een gesloten countryclub werd en hoe zachtaardige yoga-moeders in anti-overheidsdenkers veranderden. Binnen één week tijd gebruikten twee CDA-kroonprinsen, getipt om Sybrand van Haersma Buma op te volgen als partijleider, exact dezelfde Amerikaanse uitdrukking: de fear of falling. De angst om te vallen. Een term gemunt door de Amerikaanse schrijfster Barbara Ehrenreich in 1989, in haar boek Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class.
Deze ‘
nieuwe professionals’ waren vaak werkzaam in de vele functies die de rap uitgedijde private sector bood. Het was een klasse waarvan de leden snel in welvaart en status waren opgeklommen; nieuwe rijken die verlies van inkomen niet met reservoirs aan familiegeld of bezit konden opvangen, zoals de oude rijken. Ze raakten in de greep van twee angsten: het mogelijke verlies van hun positie in de samenleving, en het vooruitzicht dat hun kinderen een minder welvarend leven te wachten stond.
Volgens Ehrenreich lieten de leden van deze groep zich lange tijd voorstaan op deugden als professionele en morele integriteit en gelijke kansen voor ieder individu. Maar onder de druk van toenemende onzekerheden en economische stress mondde dat eind jaren tachtig uit in een vorm van ‘countryclub’-denken. Een middenklasse die angstvallig aan haar eigen status vasthield, de bereikte levensstandaard voor het eigen kroost gegarandeerd wilde zien, en daarom een streng deurbeleid voor mensen uit andere groepen en klassen opeens een prima optie vond.
Deze tekst is een bewerking van Roxane van Iperens
Eigen welzijn eerst Hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor dat deze week verschijnt bij Thomas Rap.

UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’ (Josien Kodde Tubantia 15 januari 2020 p. 4-5):
De Universiteit Twente heeft onvoldoende aandacht voor het welzijn van haar internationale studenten. „Te veel lopen psychisch vast”, zegt campushuisarts Cees Jansen. Hij stelt zelfs een rem op de buitenlands instroom voor.
Onbegrip groeit over Engels als voertaal bij Universiteit Twente (Redactie Tubantia 15 december 2019):
De Universiteit Twente (UT)
oogst veel onbegrip over de keuze om vanaf 1 januari Engels te gebruiken als officiële voertaal. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het ‘een tamelijk bizar idee’. SP-Kamerlid Frank Futselaar laat weten er vragen over te stellen aan de minister.

Het probleem dat Bert Hubert in de Volkskrant 4 juni 2022 signaleert heeft op de grotere tweedeling in de maatschappij, lees de kloof tussen techneuten en niet-techneuten, op het thema ‘Professionals & Politicals’ betrekking.

Aan elke crisis liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen 'Politicals & Professionals', ten grondslag. Door de nauwe 'verstrengeling' tussen de 'eerste, tweede en derde macht' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. De brokkenpiloten die de problemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware Baron von Münchhausen aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door de deregulering, het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de cash cow Nederland volledig te worden uitgemolken. Met een lose-lose situatie als gevolg. Het zelfreinigend vermogen van de parlementaire democratie gaat daardoor verloren.

Mark Rutte bekijkt de wereld door een politieke bril en een wetenschapper als Robbert Dijkgraaf beoogt de complexe werkelijkheid vanuit het gezichtspunt van de physica te verklaren, terwijl Rob Jetten met holle nietszeggende retoriek het concept-Klimaatakkoord verdedigd. Hij vertolkt het verhaal van onze premier. Rob Jetten is een adept van de countryclub managementstijl van Mark Rutte. Het ééndimensionale denken viert hoogtij. Ook voor Robbert Dijkgraaf en Ronald Plasterk geldt het balansmechanisme op aarde.

De kern van het probleem is dat politici hun verantwoordelijkheden, lees de centrale regering, de nutsfuncties aan het marktmechanisme hebben uitbesteed. Door de eenzijdige focus van de politiek op welvaart, het marktmechanisme komt het psychisch welzijn van de bevolking in de verdrukking. De opkomst van het populisme kan niet los worden gezien van het neoliberale fundamentalisme. Uiteindelijk draait het om in welk denkraam wordt een oplossing gezocht. Problemen waar Den Haag geen raad mee weet worden nu naar Brussel of naar de gemeenten doorgeschoven. Door de sterke monetaire sturing vanuit Brussel dreigt een vorm van staatskapitalisme.

De transpersoonlijke psychologie van Roberto Assagioli sluit op de humanistische psychologie van Maslow en de transpersoonlijke psychologie van Ken Wilber aan. Op de verticale as plaatst Assagioli zachtheid tegenover sereniteit, juiste waardetoekenning tegenover spirituele waardigheid, praktisch realisme tegenover duidelijk waarnemen van de werkelijkheid, evenwichtige krachtige persoonlijkheid tegenover spirituele energie.
De
verticale as door het midden van het Ei van Assagioli symboliseert de door Maslow genoemde zelfrealisatie, de Derde Weg in de psychologie of de weg van het universele soefisme. De humanistische psychologie van Maslow gaat er van uit dat je de mens niet moet reduceren tot een door driften bepaald wezen, dat net als een dier reageert. De mens moet je ook niet zien als een wezen dat zich alleen door externe factoren, belonen en straffen, laat motiveren. De natuur van ieder mens is er op gericht zijn talenten tot ontplooiing te brengen. Voor de humanistische psychologie staat het menselijk zijn centraal, is juist de subjectieve informatie relevant. Door dis-identificatie is het mogelijk dat we ons met de ware identiteit, het hogere Zelf verbinden. De psychosynthese van Assagioli is een transformatieproces, waarbij in de mens de macht van het ego naar het hogere Zelf verschuift. Het maakt het laten oplossen van conditioneringen, een cartharsis mogelijk.

Het oplossen van de schijnbare paradox, de schijnbare tegenstelling, de eenheid der tegendelen van de oxymoron was al in de Bhagavad Gita bekend. Het mysterie van het leven kan in poëzie of rab voelbaar worden gemaakt. Het levensraadsel hangt samen met de persona van Carl Jung en de musica universalis van Pythagoras. Kunst, mysterietaal maakt het mogelijk de waarheid dichter te benaderen. Het individuatieproces van Carl Jung sluit bij in-keren, de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan. Het Ken Uzelve (Gnoothi Seauton) staat voor het Ene en het vele, voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Ook in het oeuvre van Paul Valéry komt dit duidelijk naar voren.

Nils A. Amnéus Levensraadsel
Hoofdstuk Transmigratie verkeerd en juist opgevat (p. 125):
Deze
tweeledige methode van onderwijs werd door de Ouden algemeen toegepast. Zij werd gebruikt in tempels en mysteriescholen door Pythagoras, Plato, en alle grote meesters. Dat Jezus haar ook toepaste is ons bekend omdat hij tegen zijn discipelen zou hebben gezegd: ‘U is het gegeven de mysteriën van het koninkrijk Gods te kennen, maar aan anderen (worden ze gepredikt) in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen’ (Lukas 8:10).
127: We hebben echter aanwijzingen dat zij die de ware leringen kenden het onjuiste denkbeeld dat de menselijke ziel ooit door de lagere rijken van de natuur transmigreert verwierpen, zoals blijkt uit de volgende citaten uit de geschriften van een aantal van de grootste leiders van het denken van de oudheid. Een zo’n leider van het denken was Pythagoras. Hij had in Egypte, Chaldea, Perzië en India gereisd, en was ingewijd in de tempels en
mysteriescholen van deze landen. Hij was een hervormer van het orfisme, een vroege Griekse cultus.
De neoplatonisten
onderwezen volgens G. de Purucker* min of meer openlijk wat de geheime leringen van Pythagoras en Plato waren geweest. Eén van de neoplatonisten, Hierocles (410-476 n.Chr.), die zo’n grote reputatie genoot op grond van zijn karakter en geleerdheid dat hij een tweede Plato werd genoemd, is de schrijver van een commentaar op ‘De gulden verzen van Pythagoras’ dat tot in onze tijd bewaard is gebleven. In de slotopmerkingen van zijn commentaar zegt Hierocles:
Dit is het commentaar op deze
Gulden Verzen dat wij daarvoor geschikt achten; en het kan een samenvatting worden genoemd van de leer van Pythagoras, die noch te beknopt, noch te uitgebreid is.†
†) Geciteerd uit
The Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras in Dacier’s Life of Pythagoras, with his Symbols and Golden Verses, together with the Life of Hierocles and his Commentaries upon the Verses, blz. 388 (Londen, 1707).
127,128: In zijn commentaar op de verzen 52 en 53, waarbij hij verwijst naar de ervaringen van de ziel na de dood waaronder het idee over transmigratie in dieren, schrijft
Hierocles:
Als iemand door een
beschamende onwetendheid over de onsterfelijkheid van de ziel zichzelf ervan zou overtuigen dat zijn ziel sterft met zijn lichaam, verwacht hij iets . . . wat nooit kan gebeuren. Evenzo wordt iemand die verwacht dat hij na zijn dood het lichaam van een beest zal aannemen en een redeloos dier zal worden op grond van zijn onvolkomenheden, of een plant door zijn traagheid en domheid – zo iemand, zeg ik, die volkomen in strijd handelt met degenen die de essentie van de mens transformeren tot een van de hogere wezens, en deze doet neerslaan in een van de lagere substanties, wordt oneindig misleid en is absoluut onwetend over de essentiële vorm van onze ziel. Die ziel kan nooit veranderen, want omdat zij altijd een mens is en blijft, wordt alleen maar gezegd dat ze door deugd of ondeugd een god of een beest kan worden, hoewel ze door haar natuur noch het een noch het ander kan zijn, maar slechts de gelijkenis met het een of het ander kan hebben.*
128: In hoofdstuk 10 van de
Pymander, een van de hermetische boeken, onderwijst Hermes zijn leerling over de straf die de goddeloze ziel na de dood ten deel valt. Over de klachten en het gejammer van de ziel over haar lijden zegt Hermes: Dit zijn de stemmen van de ziel die wordt gestraft, niet zoals velen veronderstellen . . . dat een ziel die het lichaam verlaat een wild beest wordt, wat een grote vergissing is.†
*) Op. cit., blz. 334vv.
†) Geciteerd uit
The Theological and Philosophical works of Hermes Trismegistus deel I Poemandres (Pymander Hfst. X, 20) door John David Chambers, van het Oriel College, Oxford, Edinburgh, 1882, blz. 65
Hoofdstuk Goed en Kwaad (p. 196,197):
De mens is hier om vooruit te gaan, en alleen al het idee van vooruitgang betekent dat er een voorwaartse beweging is vanaf iets dat men is ontgroeid en dat daarom niet langer ‘goed’ is in vergelijking met iets beters dat men voor zich ziet; een opwaarts klimmen van iets dat lager is naar iets dat hoger is. Als er niet zulke
contrasten bestonden als vooruit en achteruit, boven en beneden, goed en kwaad, zou er geen ‘ladder’ zijn om langs omhoog te klimmen, geen weerstand om te overwinnen. Goed en kwaad zijn stadia waar entiteiten doorheen gaan als ze zich van onvolmaaktheid naar volmaaktheid bewegen. In het huidige stadium van de evolutie van de mens zijn zulke contrasterende toestanden noodzakelijk voor zijn vooruitgang, want ze brengen ervaringen met zich mee die de mens moet doormaken om zijn karakter te vervolmaken.
197,198: In de woorden van H.P. Blavatsky: ‘Goed noch kwaad zouden bestaan ware het niet dat ze
licht op elkaar werpen.’* ‘Indien we goed van kwaad willen onderscheiden, en licht van duisternis, en het eerste naar waarde schatten, kan dat alleen door het contrast tussen beide.’* Of in de woorden van Plotinus: De ervaring van het kwade leidt tot een beter begrip van het goede.
*) H.P. Blavatsky Collected Writings, 8:112.
Hoofdstuk
Karma en vergelding (p. 204):
Het verlangen om
wraak te nemen komt voort uit een gevoel dat ons iets onrechtvaardigs is aangedaan, dat we menen te moeten terugdoen om de balans te herstellen. Maar als we ons realiseren dat iedere gebeurtenis wordt beheerst door karma, zien we dat het lijden ons toekwam, en dat er geen werkelijke onrechtvaardigheid bij betrokken was. We zien ook dat degene die ons onrecht heeft gedaan daarmee de basis heeft gelegd voor een vergelijkbaar onrecht voor hemzelf, en karma zal hem dit onvermijdelijk bezorgen zonder dat wij daarvoor iets hoeven te doen. ‘Mij komt de wraak toe en de vergelding’ zegt de Heer volgens Mozes.*
*) Deuteronomium, 32:35.
Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen; want de dag huns ondergangs is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, haasten.

Kan de paus niet zorgen dat de waterleiding wordt gerepareerd? (Ana van Es Volkskrant 8 maart 2021 p. 2-3):
Het
verse asfalt dampt nog als paus Franciscus arriveert in Ur, de vermoedelijke geboorteplaats van aartsvader Abraham. Meer dan elders in Irak heeft de bevolking hier te maken met een corrupte overheid die banden heeft met milities. ‘We hopen dat de paus zich uitspreekt over het geweld.’
Nooit gaf de overheid gehoor. En ineens, minder dan 24 uur voor de komst van de buitenlander:
dampend zwart asfalt. Nu is de grote vraag: zal deze buitenlandse bezoeker hier straks ook voor water zorgen?\\ Tijdens de Amerikaanse invasie in 2003 is de leiding gesneuveld. Sindsdien kijkt niemand meer om naar de inwoners.
Maar nu komt de paus. Een buitenlander die het
onmogelijke kan realiseren. Kijk naar het nog warme asfalt op de doorgaande weg. ‘Dank u voor de nieuwe weg, vader paus!’, klinkt het voor de supermarkt in Abu Shuweish, het dorp van de twee dat het verste verwijderd is van de tempel van Ur. Zal hier dankzij de kerkleider straks ook weer water uit de kraan komen?
Na afloop van de gebedsdienst staat Ali al Msair aal Dahab, een lokale tribale leider, bijna schuimbekkend voor de buis. ‘Al die infrastructuur voor de paus wordt weer verwijderd. Het nieuwe asfalt op de weg is van slechte kwaliteit. Volgend jaar ligt dat er niet meer. En wij zitten nog steeds zonder water.’ Net zo plotseling als het gekomen is, verdwijnt het vliegtuig met de buitenlandse bezoeker weer.

Jan Terlouw ZIJ DIE NA ONS KOMEN (Eerste John Rawlslezing, 26 oktober 2012) en de ‘Sluier van onwetendheid’ (veil of ignorance)
Sinds ongeveer het midden van de vorige eeuw doet zich een nieuw probleem voor: we vragen meer van de aarde dan die kan leveren. Steeds als een probleem een relatie heeft met menselijk handelen, moet de vraag worden gesteld hoe rechtvaardig dat handelen is. Dat geldt dus ook voor het menselijk handelen dat leidt tot uitputting van de aarde. Daarbij gaat het om nu levende mensen die misschien door die uitputting zwaarder worden getroffen dan anderen, maar zeker zijn ook in het geding de rechten van nog ongeborenen. Zij zullen het straks met minder natuurlijke rijkdommen moeten doen dan wij. Past onze handelwijze, als het gaat om die aardbewoners van de toekomst, in de theorie van rechtvaardigheid van John Rawls?

Onze levensweg, het leerproces op aarde heeft op het emancipatieproces, burgerschapsonderwijs (begeleidingskunde), de ’Hoofdroute’ (waarheidsvinding) betrekking, de Gulden middenweg van balancerend - en authentiek leiderschap, op het Rechterpad. Het biedt een oplossing voor het menselijk tekort. De levenskiem, het beginsel van de enantiodromie van Carl Jung is nog steeds werkzaam.

Net als H.B. Blavatsky in haar oeuvre beschrijft Geertruida Kapteyn-Muysken in haar dagboeken het emancipatieproces (‘Hoofdroute’, Evolutionaire kringloop). Peter Noordanus signaleert het bij de Haagse bureaucratie populaire over de schutting gooien: het ministerie van Justitie wijst naar het ministerie van Financiën, Financiën wijst naar De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche Bank wijst weer naar Justitie. Het leert ons dat mystici de éne werkelijkheid beter hebben begrepen dan politici. Of met andere woorden het bekende doorschuiven van problemen. Het retorisch foefje van Mark Rutte is dat hij het oplossen van problemen naar de toekomst verschuift.

Er is niets nieuws onder de zon heeft op Verlichting in de gupta vidya (= geheime kennis = Gnosis = Esoterie) betrekking. De Bhagavad Gita beschrijft al hoe we onze hartstochten kunnen beheersen, de contouren van de unificatietheorie. Om onze hartstochten beter te reguleren, schreef H.P. Blavatsky De Stem van de stilte, het pad tot Zelfrealisatie, lees Dhammapada Wijsheid van de Boeddha. Het zijn in het bijzonder Étienne de La Boétie, Baruch de Spinoza en Friedrich Nietzsche, die de relatie tussen Slavernij en Vrijheid, Heer en Slaaf opnieuw uitwerken.

In de kern gaan al de boeken van Ian Buruma over het thema verlossing. Ian Buruma belicht de vluchtelingenproblematiek in zijn boeken vanuit een universeel perspectief. VKK-priester professor J.E. Stok werkt in zijn voordrachten het thema verlossing, dat de mens ‘tegelijkertijd zowel offeraar als slachtoffer is’ ('heer en slaaf' van Nietzsche) uit. 'Heer en slaaf' zijn in een relatie niet gelijk maar complementair en kunnen worden gebruikt, zijn een metafoor, net als 'Mannelijk en Vrouwelijk' om de aard van de menselijke natuur tot uitdrukking te brengen.

De boodschap, het nieuwe inzicht van Jezus (historisch-kritisch benaderd) Keer dan ook uw andere wang toe is de keerzijde van het Oog om oog, tand om tand uit het Oude Testament en berust op de Gulden Regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander (Wederkerigheid). Voor religies behoort De Gulden regel (ethic of reciprocity) tot de core business.

Herman Wijffels Duurzame waarden en maatschappelijke transitie (3 oktober 2016):
In onze
wegwerpmaatschappij eindigt meer dan de helft van de spullen die we kopen binnen 6 maanden in de verbrandingsoven.
De politiek heeft deze ontwikkeling lange tijd op afstand gevolgd. Maar ook daar zijn in het afgelopen jaar, m.n. op mondiaal niveau, belangrijke stappen gezet. Denk daarbij aan het Parijse Klimaatakkoord en aan de vaststelling van de zgn. Sustainable Development Goals in de VN. Deze SDG’s vormen een samenhangend geheel van 17 ontwikkelingsdoelstellingen, onderschreven door vrijwel alle landen in de wereld. Ik ben geneigd ook de encycliek Laudato Si hierbij te noemen, omdat daarin in feite de ethische grondslag wordt geleverd voor beide mondiale programma’s. Samen leveren die programma’s een duidelijk richtinggevend en samenhangend kader voor de volgende fase in de maatschappelijke ontwikkeling.
Geen enkele organisatie die aan de maat van de tijd wil zijn en dus ook universiteiten niet, kan
zonder integrerend perspectief voor het geheel. Integraal ontwerpen vraagt om geïntegreerde alpha, beta en gamma kennis en vaardigheden. Ook het onderwijs zal meer vanuit dat perspectief vorm moeten krijgen.

De kloof tussen Maakbaarheidsgeloof en Zelfvernietigingsdrang, de chaos in de wereld neemt toe doordat politici in het algemeen beter zijn in het doorschuiven dan in het oplossen van problemen. De relatie tussen Anthropogenesis en Cosmogenesis, de in de kosmos verborgen blauwdruk van het leven, het morele kompas (rechtvaardigheid, zelfreinigende vermogen), lees negentropie maakt het mogelijk de chaos te bedwingen. De Kwintessens brengt de ‘Eeuwige wederkeer’ (Perennial philosophy, Sanātana Dharma, de opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek), de Eeuwige wederkeer van Friedrich Nietzsche tot uitdrukking.

Het probleem waar we het over hebben is dat door individualisering en secularisering het collectieve waarden - en normenpatroon is versnipperd. Iedereen gaat voor zijn eigen ‘waarheid’. Het heeft betrekking op het cultuurrelativisme– wat jij wilt, het is jouw feestje. De door de overheid breed ingevoerde marktwerking heeft het probleem, het ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ ('Pad der Linkerhand’) alleen maar versterkt. Vroeger werd er door socialisten op gewezen dat de directeur het volk arm en de pastoor ze dom houdt. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk aan het ontstaan en wordt door de bestuurlijke elite gepredikt dat arbeidsvoorwaarden flexibeler, lees goedkoper moeten en houdt de emo-TV (algemene vertrossing) het volk dom. De door de politiek gestimuleerde marktwerking heeft een averechts effect, de 'valkuil van de schijnmarkt' opgeleverd. Voor de PvdA politici Jo Ritzen, Ronald Plasterk en Jeroen Dijsselbloem en Maria van der Hoeven van het CDA geldt penny wise pound foolish.

Verlos ons van de organisatieadviseurs (Martin Minnema Volkskrant 21 juli 2015 p. 16):
De Volkskrant wijdt een uitgebreid artikel aan de bijna
100 duizend adviesbureaus die ons land rijk is (Ten eerste, 18 juli). Er is vooral aandacht voor de adviseurs zelf.
Competentiegericht leren
Dit gegeven vinden we ook op landelijk niveau: hoeveel onderwijsvernieuwingen hebben deskundigen de afgelopen jaren niet met veel aplomb naar voren gebracht waar we nooit meer iets van hebben gehoord? Ik noem één voorbeeld: het competentiegericht leren.
Beleidsmakers tuimelden over elkaar heen in hun enthousiasme en vonden natuurlijk talloze organisatieadviesbureaus bereid dit
evangelie te verkondigen. Alle mbo's en hbo's moesten eraan geloven, de onderwijsprogramma's werden helemaal omgegooid.
Competentiegericht leren bleek een waardeloze aanpak en er is geen school meer die er sier mee maakt. Wat zou ik graag de mensen ter verantwoording roepen die destijds zo stellig verzekerden dat het onderwijs geweldig zou worden als we maar precies deden wat zij ons vertelden. Maar dit gebeurt nooit: waarschijnlijk laten ze op dit moment met evenveel overtuiging een andere school het licht zien... Ik heb het nog niet gehad over de grote hoeveelheid extra werk voor de school die verandertrajecten met zich mee brengen: er is zelden aansluiting bij werk dat in een ander kader al is verzet, heel vaak vereist een nieuwe aanpak dat bij het begin begonnen wordt.
Hakken in het zand
Er is dus
veel energie verloren gegaan als het geweldige traject toch niet het gewenste resultaat opleverde, energie die niet aan de leerlingen is gespendeerd. De schuld van de mislukking wordt onveranderlijk bij de docenten gelegd: zij hebben de hakken in het zand gezet of waren 'handelingsverlegen' in de uitvoering.
Toch kunnen scholen zich niet permitteren te zeggen dat ze geen inbreng van buiten nodig hebben, dat ze graag rust in de tent willen en zelf voldoende kennis in huis hebben. Dan vindt er immers geen vernieuwing plaats en
vernieuwing blijft het toverwoord.
Wie bevrijdt de scholen van de geldverslindende organisatieadviesbureaus en geeft de verantwoordelijkheid weer terug aan de onderwijsmensen zelf?

Het zelfreinigende vermogen geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor politici. Homo sapiens, elk mens, To be, or not to be; that is the question, elk verhaal, elk artikel, gaat wiskundig uitgedrukt van 0 naar 1, van begin naar einde, van alfa naar omega. We zullen het echt zelf moeten doen. Zowel Dorien Pessers als Hans van Mierlo laten zien waarom D66 zijn kroonjuwelen heeft opgeofferd. Maar is er er bij D66 zonder kroonjuwelen nog wel van enige vernieuwing sprake?

'Nederland doet het heel goed bij de CO2-uitstoot' (Gerard Reijn Volkskrant 31 oktober 2017 p. 7):
Eric Wiebes zei kort na zijn beëdiging tot minister van Economische Zaken en Klimaat tegen de NOS dat Nederland het eigenlijk al best goed doet, wat betreft klimaat. 'Waar het om gaat is de uitstoot van CO2, en daar staan we vooraan in Europa.'
Eindconclusie
Wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot doet Nederland het al heel lang veel slechter dan bijna alle Europese landen.

Navigatie voor het verdwaalde CDA (PieterHilhorst de Volkskrant 23 januari 2012)
De partij omarmt het principe van cradle to cradle (van wieg tot wieg), waarbij afval altijd weer een grondstof is voor een nieuw product. Dit principe dwingt te denken in kringlopen. Het CDA streeft nadrukkelijk naar zo’n circulaire economie, een economie die onafhankelijk wordt van niet hernieuwbare grondstoffen. Een eerste stap in die richting is ‘een verdere beprijzing van milieuverbruik door vervuilende producten en diensten’. Beprijzen is een eufemisme voor een belasting op milieuvervuiling.
Het CDA breekt zo met de zwartrijderseconomie waarin bedrijven de winsten voor zichzelf houden en de milieukosten afwentelen op het collectief.

De Belastingdienst: een loyale marionet in handen van de politiek (Robert Giebels Alexander Leeuw. WOB-onderzoek: Marlies de Brouwer Volkskrant 24 augustus 2017):
Veel problemen bij de Belastingdienst zijn terug te voeren op de grillen van de politiek. 'Den Haag' verzint allerlei fiscale maatregelen waarvan de dienst maar moet uitzoeken hoe ze die uitvoert. Is er een oplossing?
Vereenvoudiging blijft uit
Op de werkvloer van de Belastingdienst klinkt gemor over de politiek 'die van alles en nog wat bij ons over de schutting gooien', zo schrijven belastingambtenaren op de Beeldkrant, de interne website van de Belastingdienst. 'En onze top durft geen nee te zeggen.'

PowNed: 'Penetrante geur van nihilistisch graaien in belastingpot' (Sheila Sitalsing Volkskrant 21 augustus 2017 p. 2):
Veel tastbaars laat Ronald Plasterk niet na - een spoor van gesneefde projecten, een aftapwet waar elke totalitaire dictator een moord voor zou doen - maar om één daad zullen we hem nog lang blijven gedenken: het toelaten van PowNed tot het publieke bestel, met bijbehorende miljoenensubsidies, acht jaar geleden alweer.
Zo groot is de puinhoop dat het ophalen van belastingen gevaar loopt, waarschuwde de dienst zelf al. Dat is niet alleen tragisch voor Dominique Weesie omdat er straks misschien niks meer te halen valt, en voor Eric Wiebes omdat hij de annalen in gaat als de man die leiding gaf aan de ontsporing van de Belastingdienst. Belastinginning is de ruggegraat van de staat, belastingheffing vormt de kern van inkomenspolitiek, van herverdeling van de welvaart, van een goed functionerende publieke sector.
Door de ravage bij de Belastingdienst moet een nieuw kabinet afzien van een belastinghervorming en derhalve van een elegante manier om grote
maatschappelijke vraagstukken (de positie van zzp'ers, vermogensongelijkheid, luchtbellen op de huizenmarkt, werkende armen) in één keer via de belastingen op te lossen.
Wat rest is cultuurpolitiek gezever over het volkslied en meerouderschap. En Weesie maar graaien.

Stelling: Er treedt een paradigmawisseling van Thomas Kuhn, een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen Geest en Lichaam is ontstaan wordt doorbroken.
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er maar een natuurlijke tijd bestaat en dat is de eeuwige duur van Henri Bergson, het durée, het eeuwige nu.

Albert Einstein heeft ons inzicht verruimd door te laten zien dat ruimte en tijd verweven zijn tot een vier-dimensionaal ruimtetijd-continuüm. John Wheeler heeft de "theoretische natuurkunde" verder uitgewerkt en gesteld dat er voorbij het rijk van de vier dimensies een Superspace moet zijn.

Amanda Gefter In Einsteins achtertuin een duizelingwekkende toer langs de mooiste ideeën uit de natuurkunde (p. 34):
Vier typische Wheeler-vragen dienden als inspiratiebron voor het symposium: 'Waarom het kwantum?', 'It from bit?', 'Een participatief universum?' en 'Hoezo existentie?'
64: Er is alleen maar wat we meten. De hele zaak deed verdacht veel denken aan een paradox, maar zoals Feynman zegt: 'De "paradox" is slechts een conflict tussen de werkelijkheid en je gevoel van wat de werkelijkheid "zou moeten zijn".'

BRES #326 mrt/apr 2021 heeft als thema Duurzaam bewustzijn. Het draait in dit nr. in het bijzonder om het Koninkrijk Bhutan, waar niet het Bruto binnenlands product, maar het Bruto nationaal geluk centraal staat. Dit nr. verwijst ook naar het boek Leven in balans volgens de boeddhistische wijsheid van Chöje Akong Tulku Rinpoche. Ook het tijdschrift MANTRA Lente 2021 Signalen van een nieuw begin belicht de huidige tijdgeest op basis van de transpersoonlijke psychologie. Voor meer informatie, zie het artikel Op de vleugels van de ziel (MANTRA p. 26-37) van de transpersoonlijke psycholoog Lars Hermesdorf docent aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

Jim van Os behoort tot de school van de transpersoonlijke psychologie. De metafoor ‘Veilig en Verdoemd’ (p. 324, 326, 337, 425, 481, 482) in het boek van Amanda Gefter is analoog aan ‘Verlossing en Verdoemenis’ in de esoterie en Genadeleer en Erfzondeleer in het christendom.

In de kern draait het in de esoterie om de zielkunde (zielenleer), de relatie, de reciprociteit tussen Geestkunde en Natuurkunde (Metafysica en Fysica), de kringloop van noodzakelijkheid, de eeuwige wederkeer (natuurlijke kringloop met de lemniscaat als symbool) en de vier fundamentele natuurkrachten. De hamvraag is nu zal het de wetenschap, mede aan de hand van het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter lukken aan te tonen dat we de Éne werkelijkheid vanuit ons eigen referentiekader waarnemen? De menselijke maat heeft betrekking op hoe we de werkelijkheid waarnemen, vanuit de buitenkant, de Natuurkunde of vanuit de binnenkant, de Geestkunde, de keerzijde van de medaille.

De eindconclusie van Amanda Gefter is dat we allen in ons eigen referentiekader leven en daardoor komt opnieuw de discussie centraal te staan vanuit welk referentiekader wordt beoogd Probleem en Oplossing ('Zaaien en Oogsten') met elkaar te verbinden. Voor fysici is het moeilijk om te accepteren dat de metafysici al millennia, een oplossing voor de Zwarte gat informatieparadox aanreiken.

Dit sluit aan bij wat Malou van Hintum stelt: Er bestaat geen waterscheiding tussen mensen met en zonder een stoornis (Malou van Hintum Volkskrant 7 juni 2012):
Het nieuwste handboek voor de psychiatrie gaat eraan voorbij dat de definitie van
'normaal gedrag' is verscherpt, als gevolg van de hogere maatschappelijke eisen.
Er is een nieuwe 'bijbel' voor de psychiatrie in de maak, en de discussies daarover zijn niet van de lucht. Zowel de samenstellers van deze vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kortweg
'de DSM-5', als partijen van buiten pleiten ervoor bepaalde stoornissen hierin op te nemen of juist niet, en om de criteria te herzien op grond waarvan gedrag een stoornis wordt genoemd.
In onze
meritocratische samenleving moeten we investeren in ons eigen succes. Faal je daarin, dan is dat je eigen schuld. Wijs je dan op je cognitieve of sociaal-emotionele tekortkomingen, dan kun je een trap na krijgen:
'
Concentratiegebrek?
Daar hebben we allemaal wel eens last van!' Het is precies wat de voorzitter van het vorige handboek, de Amerikaanse psychiater Allen Frances, roept. Velen roepen het hem na.
Dat wil niet zeggen dat we meer etiketten moeten plakken, maar wel dat we er oog voor moeten hebben dat iemands
tekortkomingen hem gemakkelijker opbreken dan vroeger. Dat de DSM die maatschappelijke context buiten beschouwing laat, is een extra reden om het handboek in de la te laten liggen.

De kernkwaliteit Creativethink (verbeeldingskracht, ideatie, zelfgenezend vermogen, lees zelfreinigend vermogen), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, groupthink en conditioneringen voortgeborduurd. Creatieve evolutie brengt de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop tot uitdrukking. Het darwinistisch evolutionisme is met deze kringloop verbonden. Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen.

De 'self-fulfilling prophecy' van de klinisch psycholoog prof. Dr. J.J.L. Derksen hangt in het boek ‘Een Keizer Zonder Kleren. Ken jeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij’ van Hans Feddema met de relatie tussen geest en lichaam samen. De antwoorden die Biden vindt op Trumps populisme zijn ook voor ons van belang (Bert Wagendorp Volkskrant 22 januari 2021 p. 2):
Het is geen toeval dat Lincoln en Roosevelt president waren in zware tijden, de eerste tijdens de Burgeroorlog en de tweede tijdens de Grote Depressie en WO II.
Crises halen kennelijk ook in presidenten het beste naar boven. Hopelijk is dat met Biden ook zo – de politieke crisis vraagt erom.
In Nederland staan politieke hitsers en Trump-fans als Wilders, Baudet en Eerdmans te trappelen om ook hier een Trump-revolte te ontketenen.
De antwoorden die Biden vindt op het succesvolle populisme van Trump, zijn zodoende ook voor ons van belang.

De dubbele moraal is zowel bij de overheid als het individu eerder regel, dan uitzondering geworden. De economische groei stagneert omdat de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Zowel de collectieve staatsschuld als de individuele, de particuliere schulden zijn in Nederland moeilijk te beheersen (risicobeheersing). In het jaar 2000 was de staatsschuld 225 miljard en is in 2015 458 miljard, dus meer dan verdubbeld. Het roept de vraag op hoe lang kan de overheid nog met vrijwel gratis geld de staatsschuld financieren? In het kader van risicobeheersing dient wel degelijk met het sprookje van het gratis geld scheppen (ex nihilo), de financiële schijnwereld rekening te worden gehouden. Het probleem met kwantitatieve veruimming is dat overheden voor de risicobeheersing zorgen, het feestje voor het grootkapitaal wordt niet verstoord, het wast zijn handen in onschuld.

Onze bewustwording als mens hangt met de relatie tussen de 'microwereld en macrowereld', de 'antropogenese en kosmogenese' samen. De kwantitatieve verruiming, geldcreatie, ex nihilo (uit het niets) geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het begrotingstekort 2015 van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld. Volgens het rapport 'E i V' hangt de schuldencrisis primair met de geldscheppingsparadox, het scheppen door banken van virtueel geld samen. Zowel de virtual currency als de virtual economy blijven een kwestie van definities, afspraken en interpretaties.

DNB-president Klaas Knot heeft gelijk zowel wat betreft de kwantitatieve verruiming, geldcreatie, ex nihilo (uit het niets) in de EU als het voorstel om de maximale hypotheek die huizenkopers kunnen krijgen verder te laten dalen naar 90 procent van de koopsom. De paradox in het verhaal is dat Lex Hoogduin, ex-kroonprins van Noud Welling, de voorstander van de Big Bazooka het gelijk aan zijn kant heeft gekregen.

Is Ronald Plasterk is een voorstander van de Big Bazookka?

Wilco van Rooijen heeft gelijk wanneer hij stelt: Het gaat niet om het doel, maar om de weg erheen. Maar dan moet je wel eerst een richting kiezen. (Fokke Obbema interviewt Wilco van Rooijen Volkskrant 24 juni 2019 p. 12-13). Het kiezen van een richting heeft volgens het onderzoeksrapport 'E i V' op de Gulden middenweg van spirituele transformatie, 'Hoofdroute', 'rechtvaardigheidsmechanisme', ‘bron van harmonie’ betrekking.

De thema's ‘vrijheid’, ‘verbinding’, ‘elite’, ‘authenticiteit’ en ‘diversiteit’ worden in het onderzoeksrapport 'E i V' toegelicht. De oude hindoegeschriften drukken het als volgt uit: Zoals een enkele zon de hele wereld verlicht, zo verlicht ook de ene geest ieder lichaam. Het Filosofisch kwintet beoogt aan het oplossen van dit raadsel een steentje bij te dragen.

De oplossing van de levensangst waar Erik Scherder mee worstelt was al bij Vyasa bekend en heeft op de in het leven, de in het universum ingebakken paradox.betrekking.

De modelcyclus, het multidimensionale verklaringsmodel verbindt de aardse kringloop met de hemelse kringloop en vertoont afwisselend kenmerken van het onderzoeksproces en van het ontwerpproces.
De lemniscaat die de horizontale cirkel met de verticale cirkel verbindt, symboliseert de schakel tussen de bewust en onbewust ervaren werkelijkheid. Het is dus mogelijk het discursieve kringloopdenken met behulp van de lemniscaat te visualiseren. Het thema visualisatie dat Erik Scherder bespreekt (Max Masterclass 5 september 2019 NPO1) was in de tijd van Plato en Aristoteles al bekend.

Om het aardse met het hemelse te verbinden gebruikt de Theosofie het begrip Individualiteit, Carl Jung Individuatie en de filognosie Onpersoonlijk. Het gebruik van deze 'synoniemen' biedt een gemeenschappelijk kader waardoor het mogelijk is de authentieke projectie van het Ken uzelve te doorgronden. Dus onze innerlijke god te weerspiegelen.

Roger Rundqvist: Zeker heb ik alle waardering voor Uw zorgvuldige, grondige onderzoek en ik dank U hartelijk voor Uw vertrouwen om het met mij te willen delen! Echter, het zou me een full-time taak zijn om me te verdiepen in het grote aantal referenties dat U aanhaalt, en hier heb ik niet de tijd voor. Ik ben dik gepensioneerd; wel heb ik nog steeds op mijn programma een aantal educatieve projecten, die veel van mijn tijd en energie vergen.
Verder ben ik geen theoreticus, maar een pedagoog/therapeut, die zich in de eerste plaats richt op de ondersteuning van mensen op keerpunten in het leven. Al mijn boeken, inclusief dat over het labyrint, maken deel uit van dit werk.
Even wil ik stilstaan bij Uw vraag: "in hoeverre zit er een helend evenwicht, een zelfreinigend vermogen in het universum verborgen?" In zijn in 2010 verschenen boek Het levende universum stelt Duane Elgin dat het gehele universum één levend geheel/organisme is (wat een wetenschappelijke bevestiging is van wat mensen in verschillende culturen altijd intuïtief lijken te hebben geweten). Mijn conclusie is dat alles wat in balans leeft, zich door een helend evenwicht en een zelfreinigend vermogen kenmerkt.
Voor het juni/juli 2012 nr. 191 van het tijdschrift PRANA Zelfbeeld heb ik een artikel geschreven ("Eén met een levend universum"), waarin ik o.a. Duane Elgins genoemde werk aanhaal.
Ik wens U al het goede toe!
Met vriendelijke groeten,

De chaostheorie legt de relatie tussen het balansmechanisme van de weegschaal en het transfermechanisme. Bij Vyasadeva, de auteur van de Bhagavad Gita was dit echter al bekend. De relatie tussen 'Scheppen en Vernietigen', het Onderhouden, de Gulden Middenweg draait in het onderzoeksrapport primair om de vraag is de risicobeheersing in orde?

Fractale zelfgelijkvormigheid (‘Entropie en Negentropie’), symmetrie op elke schaal heeft op complementaire werkwoorden ‘Scheppen en Vernietigen’ (hindoe-trimurti), ‘Zaaien en Oogsten’ betrekking.

Het oude vraagstuk zelfzucht (egoïsme) van Barbara Ehrenreich, zal door de algoritmen, die Laurens Verhagen beschrijft eerder groter, dan kleiner worden. Zowel Martin Sommer met zijn verslag De achterkant van het asielbeleid als Raoul du Pré met Doorsluisparadijs (Volkskrant 25 november 2018 Opinie p. 5) signaleren dat het thema rechtvaardigheid (mensenrechten) voor de overheid een uiterst complex vraagstuk is. Door het accent op rechtvaardigheid, het balansmechanisme evenwicht door tegenwicht, neemt het vertrouwen in de overheid toe. De paradox van de risicobeheersing is echter dat door de eenzijdige focus op marktwerking en de egotripperij van AI-specialisten, de complexiteit van het vraagstuk alleen maar wordt vergroot.

Meditatietechnieken maken het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden, de waarheid dichter te benaderen. Zowel het Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme maken gebruik van meditatie. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen mediteren op het horizontale vlak, het mensenrijk en mediteren op het verticale vlak, het kosmische of Goddelijke rijk.

Om de risicobeheersing in de financiële sector te verbeteren en onze politici voor falen te behoeden, is het niet effectiever dat we eerst in betrouwbare informatiesystemen investeren? De homo sapiens gebruikt een moreel kompas. Daarentegen is het voor de mensheid onmogelijk een robot een moreel kompas aan te leren. Primair gaat het om een cultuurverandering binnen het politieapparaat en niet om een goed huwelijk tussen ict en agenten te smeden.

Jan Wicherink boek Ontheemde Zielen Ontwaken (p. 28): De attractoren van de chaostheorie zetten het hele idee van oorzaak en gevolg op hun kop. Causaliteit is gebaseerd op de idee dat voor ieder effect een oorzaak moet bestaan in de tijd die voorafgaat aan het effect. In de chaostheorie is de attractor echter de oorzaak, de ongeziene kracht in de natuur die het effect, de gebeurtenissen uit zowel het verleden als uit het heden naar zich toe trekt. De attractoren in chaostheorie vormen de kracht die de Griekse filosoof Aristoteles entelechie (doelgerichtheid) noemde, het doel dat de gebeurtenissen naar zich toe trekt.

De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de Eeuwige wederkeer centraal.

De oplossing van het vraagstuk waar politici mee worstelen is al bekend, namelijk de Nulde wet van de thermodynamica, de chaostheorie 'Entropy en Negentropy' (Zero-point energy). Varoufakis heeft gelijk om het geblunder van de Europese troika (EU, ECB, IMF) te verhullen hebben politici de ‘dag des oordeels’ uitgesteld.

Het morele kompas is een denkkader dat is ontstaan door aan het 4D-denkraam van Daniel Ofman en Ken Wilber, respectievelijk de 1e en 2e dimensie, een 3e dimensie, de verticale as (Axis_mundi), de middenzuil van de levensboom toe te voegen.
Ken Wilber maakt echter in zijn boek Integrale visie van het IBS (integraal besturingssysteem), ook van een 5Ddenkraam gebruik. In het IBS vormen in je eigen bewustzijn de vijf elementen kwadranten, niveaus, toestanden, lijnen en typen een geïntegreerd geheel. Het "Wilber-Combs-rooster" kan als een sterk vereenvoudigde weergave van het pedagogische denkmodel worden opgevat. De bewustzijnsniveaus (helicopterview) worden in een psychogram (Integrale visie p. 42 figuur 3 of p. 112 figuur 14) door de 3e dimensie, de verticale dimensie weergegeven.
Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van IBS gebruik.

Een duurzame en sociale wereld van Kate Raworth is niet nieuw, maar heeft betrekking op de complementariteit tussen de levensboom en de boom van goed en kwaad in Genesis 3 22, maar ook op het boek Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? van Inez van Oord. Het universele mechanisme dat aan deze wederkerigheid ten grondslag ligt wordt door het antropisch principe, de passiviteit van de natuurconstanten tot uitdrukking gebracht. De passiviteit van de natuurconstanten in ons heelal staat tegenover de groepsdynamiek in een organisatie, de groepsdynamiek in de samenleving, binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten.

Jan Bor en Marnix Verplancke De pijl van de tijd bestaat echt Interview met Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine
U noemt Bergson regelmatig in uw boeken. Hoezeer bent u door hem beïnvloed?
'Grofweg gesproken heeft een menselijk wezen
twee soorten ervaringen. Er is de ervaring van herhaling, die leidt tot weten. Maar er is ook de ervaring van creativiteit. Ik bewonder Henri Bergson wanneer hij zegt dat dit een volwaardige ervaring is die toont dat ik een deel van het universum in mezelf kan zien: de creativiteit. Tot daar volg ik hem.' 'Maar Bergson benadrukte de rol van de creativiteit en besloot daaruit, net als Whitehead en Heidegger trouwens, dat we daarom de wetenschap maar moeten opgeven of beperken tot de herhaalbare processen. Dat is het onderwerp van zijn L'évolution créatrice. Wat ik probeer te doen, is aantonen dat Bergsons conclusie voortvloeit uit een simplificatie van de wetenschap. Misschien kunnen we nu voor het eerst een meer samenhangende, niet-dualistische visie op de wereld ontwikkelen, waarin zowel voor de wetenschap als voor de filosofie plaats is.'

Bij leven gaat het om doelgerichtheid (telos, entelechie de vier oorzaken-leer) van Aristoteles, de emergente eigenschap zelfgelijkvormigheid. Elke nanoseconde veranderen wij bewust of onbewust de wereld. Door in verbinding te blijven met het zelfregulerend principe, de negentropie, de blauwdruk van het leven is het mogelijk de chaos te bedwingen. In Prigogines ogen was de tijd van de zekerheden definitief voorbij. Meer nog, hij zag onzekerheid als een bron van rijkdom. Daarmee demonstreerde hij een rotsvast geloof in de kracht van de mens. Net zoals Karl Popper noemde hij zich de waarschijnlijk meest optimistische pessimist.

De controverse tussen wetenschappers hangt met greativethink en groupthink samen. Het aangepaste gedrag Groupthink viert hoogtij, de vertrossing in de wetenschappelijke wereld is een feit. Het gaat juist om Creative think, dus om buiten de gebaande paden te leren denken.

Het eindige, gemanifesteerde universum is volledig gevuld met atomen ('Atoom en Levensatoom'). Elk atoom (organisme, mens) in het fractale ‘nu’ neemt in de ruimte een unieke positie in. Deze atomen staan door het eeuwige nu met elkaar in verbinding. De theorie van Einstein (Einstein e=m.c² of 'Energie = Materie') leert dat er tussen de atomen onderling wel degelijk tijdsverschillen arrow of time bestaan.

Al is dan volgens Ilya Prigogine de evolutie onomkeerbaar er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn door creativethink het zelforganiserende vermogen positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen.
In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen. Een tunnelvisie, hokjesgeest houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.

Het werkt contraproductief om de onzekerheid dat er iets mis is met onze cultuur te verhullen achter het verkondigen van het verdienmodel, het vrije marktevangelie van de VVD. Jan Bouwens houdt een drogreden. Wanneer je het retorische foefje eenmaal doorhebt, is het een fluitje van een cent.
Het selling point voor de VVD is het economisme dat Jesse Klaver bestrijdt. De risicobeheersing van het grootkapitaal door de overheid heeft de afgelopen decennia geen toegevoegde waarde opgeleverd. Helaas voor politici heeft de schaalvergroting in het onderwijs, de schaalvergroting in de landbouw, de eenzijdige focus op marktwerking en de centrale aansturing bij de politie haar grenzen bereikt en levert geen enkele economische meerwaarde op.

Je kunt niet alles met de ééndimensionale marktwerking, het neoliberalisme (Piketty) oplossen. De 21ste eeuw vraagt om nieuwe visies op de klimaat-, euro- en vluchtelingencrisis van nu, de uitdagingen zoals de verdeling van werk, de voor- en nadelen van artificial intelligence en de verdeling van inkomen. Een nieuw gezichtspunt, een paradigmawisseling ontstaat wanneer, de mens, een organisatie , een natie en een stelsel van natiestaten, maar ook het universum (universeel bewustzijn) als een levend organisme ("The Living Universe") met een eigen bewustzijn wordt opgevat. Of anders gezegd het gaat er om spiritualiteit met hedendaagse wetenschap in harmonie te brengen.

René Girard wijst op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert. De geestelijke wereld is werkelijkheid, de zintuiglijke is een illusie, want veranderlijk. Men moet zich volgens Plato richten op het geestelijke en streven naar de hoogste wijsheid, namelijk die van het Goede, het Ware en het Schone.

Als Plato het heeft over de irrationele, roerige elementen ‘die zijn samengesteld uit vuur, lucht, water en aarde’, bedoelt hij elementaire demonen. (Zie de Timaeus.)

Natuurkundigen als Gerard 't Hoofd zijn bezig het wiel opnieuw uit te vinden. Bij oude wijsgeren als Vyasa en Plato was deze kennis al bekend.

De oplossing van het vraagstuk waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking, de wederkerigheid tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de absolute ‘Ruimte en Tijd’ (Einsteins kosmische Geest!) betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de relatieve ‘Ruimte en Tijd’. De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. In de absolute ‘Ruimte en Tijd’ ontstaat er een potentiaalverschil van nul.

Om het nieuwe paradigma te verklaren worden kwadranten gebruikt. Deze modellen tonen op eenvoudige wijze de polariteiten, de tegenstellingen waarop de wereld stoelt. De kwintessens, de verborgen 5e dimensie heeft op de levenskunst betrekking en ligt in de 4e dimensie besloten. Welke route kiezen we in het leven (vrije wil), dus waar gaan we voor in het leven?
De kwintessens van het rapport ‘E i V’ draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van het verhaal tot uitdrukking.
Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context 'Uw wil geschiede'. Richard Dawkins heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat.

In het scheppende principe, het allergrootste (de schepper God of Brahman) ligt het allerkleinste (Atman) besloten. Ieder mens in de relatieve ruimte op aarde bezit in zijn diepste wezen een brandpunt (Psychomaterie van Teilhard de Chardin, Unus Mundus van Carl Jung), dat onafscheidelijk één is met het universele bewustzijn in de absolute ruimte van de hemel. Alle vormen in de relatieve ruimte zijn van beperkte duur en sterven.

Het is mogelijk de risicobeheersing in de wereld te verbeteren door met de verschillende perspectieven op de chaostheorie, de chaostheologie van Sjoerd Bonting rekening te houden. De evolutie van de psyche, hominisatie, de esoterie spreekt over antropogenesis is een thema dat de gemoederen al millennia bezig houdt. De fout die steeds opnieuw wordt gemaakt is dat het er bij risicobeheersing niet om gaat het recht van de sterkste te laten domineren. Machtscontrole is op angst gebaseerd. De kredietcrisis laat zien dat er slechts van kortetermijn-winst sprake is. De toezichthoudende rol van de overheid schiet ernstig tekort. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat juist een grotere betrokkenheid van alle burgers tot de beste resultaten leidt. Op dit moment neemt de sociale ongelijkheid, de 'tweedeling in de maatschappij' alleen maar toe.

De mens is tot uitzonderlijke dingen in staat, zowel ten goede als ten kwade. De psyche (ziel) van de mens als schakel tussen wetenschap (maatschappelijke cultuur) en natuur. Het draait niet alleen om de evolutietheorie van Darwin maar ook om de keerzijde die Gerrit Teule in zijn boek Wat Darwin niet kon weten (WDNKW) belicht. De relatie tussen wetenschap en samenleving (het leven op aarde) is gebroken. De Goddelijke wijsheid, de spirituele dimensie maakt het mogelijk de gebroken symmetrie te stabiliseren. De way of life dient centraal te staan.

Gerrit Teule Dialoog tussen wetenschap en religie
Dat deze buitenkant en binnenkant alles met elkaar te maken hebben, lijkt glashelder duidelijk, maar hoe deze twee kanten van de medaille elkaar oorzakelijk beïnvloeden, blijft een ontzagwekkend mysterie, hoe gedetailleerd en exact de theorieën en hypothesen ook mogen zijn. Je kunt deze twee kanten van dezelfde medaille zo dicht bij elkaar brengen dat de medaille zelf flinterdun wordt en de onderkant zelfs het ‘negatief’ van de bovenkant lijkt te worden, maar ook dan blijven het twee kanten die gescheiden blijven door het diepe mysterie. Daarmee is het geest/stof-probleem dus niet ‘verklaard’, zoals materialisten als Dennett of Swaab ons zo graag en met veel bravoure doen geloven, maar wel scherp aangegeven.

Het 5Ddenkraam laat net als de driehoek van Pythagoras , de levensboom en het enneagram zien dat het goede nieuws is dat er een zelfregulerend vermogen [homeostase (sociologie) of (fysiologie)] in het universum zit ingebakken. Het gaat er om de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren. De supersymmetrie in het universum heeft tot gevolg dat met het vlindereffect van Edward Lorenz serieus rekening wordt gehouden.

Via de ommekeer (paradigmawisseling), menselijke individualiteit is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. Alle keuzes en initiatieven van individuen vormen samen een kritieke massa die een doorbraak kan realiseren. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.

Het bewijzen van het Higgsdeeltje heeft vele miljarden gekost en nu ligt er de uitdaging aan de metafysica, de keerzijde van de medaille, de onderliggende eenheid in verscheidenheid, de diepere samenhang te ontcijferen. Hoe richten we onze levensenergie, de oplossingsrichting, de vijf bij vijf matrixstructuur, die aan het Higgsdeeltje ten grondslag ligt wordt door de esoterie gratis aangeboden. Anders gezegd de oplossingsrichting, de eenheidsvisie, de ‘E i V’ weerspiegelt het Higgsdeeltje, het Godsdeeltje. Maar wat het Higgsdeeltje is voor de Natuurkunde is het Tibetaanse dodenboek, de Derde weg voor de Geestkunde. Onze levensenergie, het Bodhisattvapad maakt het mogelijk te verenigen dat wat het Higgsdeeltje, de vier bij vier matrix, de symmetrie van het standaardmodel heeft doorbroken. Het scheppen van "nieuwe hersenpaden" (new brain paths) werkt volgens het principe Structure follows Strategy.

Door de schijnwereld, de wereld van de illusies te ontmaskeren reikt het reflexief bewustzijn van H.P. Blavatsky tot in de hemel. Het navelstaren , de emotie-TV viert hoogtij. De TV wordt een poppenkast, waar theater hoogtij viert. Met het vlindereffect van Edward Lorenz wordt serieus rekening gehouden. Heuristiek maakt het mogelijk het fenomeen wederkerigheid beter te begrijpen.

VPRO Tegenlicht Volk Macht en Varoufakis (24 april 2016):
Hoe zou een nieuw, werkelijk democratisch bestuurd Europa eruit gaan zien? Als minister merkte Varoufakis dat een politicus helemaal geen macht heeft. Die ligt bij degenen die de economie beheersen. Bij de presentatie van zijn nieuwe beweging DiEM25 (Democracy in Europe Movement 25).) bindt hij de strijd aan met de financiële sector en grote bedrijven die volgens hem de politiek kannibaliseren.
In de City of London vinden we een ‘staat binnen de Britse staat’, die model staat voor het einde van de democratie en de macht van corporate Europe. Een situatie die volgens de Duitse socioloog Wolfgang Streeck onhoudbaar dreigt te worden. Hij legt haarfijn bloot hoe we met steeds nieuwe financiële kunstgrepen een politieke crisis in Europa hebben afgekocht en de ‘dag des oordeels’ uitgesteld.

Entropie wordt in de tweede wet van de thermodynamica behandeld, maar kan niet los worden gezien van het begrip negentropy dat door Erwin Schrödinger in zijn boek What Is Life? voor het eerst is geïntroduceerd. De onderliggende oorzaken van de financieel economische crisis hangen samen met een absolute en eeuwige wet, de law of one Zaaien en Oogsten (KARMA). De theosofie gaat ervan uit dat er een rechtvaardigheidsmechanisme (zelfreinigend vermogen, wet van vergelding) in het universum zit ingebakken. De wet tot behoud van energie speelt daarbij een cruciale rol.

Roger Rundqvist Bezield leven
De menselijke heelheid is afhankelijk van in hoeverre we ons stevig weten te vestigen in de uiterlijke, tijdelijke én in de innerlijke, tijdloze werkelijkheid. Aan de hand van ervaringen uit zijn eigen leven en door zijn werk met mensen, alsmede in het licht van verschillende bronnen van oude wijsheid en moderne denkwijzen, wil de auteur laten zien hoe we waarachtig en veilig in onszelf thuis kunnen komen. We kunnen onze plaats in het eigen leven en in de samenleving vinden, wanneer we worden wie wij werkelijk zijn in verbondenheid met onze medemens, de Aarde en het alles verbindende Bewustzijn. Zo leven we bezield en in harmonie met onze levensopdracht en bestemming.

De cirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De creatielemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.

Desintegratie, een gesloten lus, een loop ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten prevaleren. De chaostheorie leert dat het gedrag van de menselijke natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie. Leren is een groeiproces, een bewustwordingsproces. De bevindingen van het onderzoeksrapport 'E i V' borduren voort op:
Erwin Schrödinger knows that this statement is open to misconception and tries to clarify it. The main principle involved with "order-from-disorder" is the second law of thermodynamics, according to which entropy only increases. Schrödinger explains that living matter evades the decay to thermodynamical equilibrium by feeding on negative entropy.

Het is niet ondenkbaar dat onder invloed van het leerproces, de levensenergie van de mens, de microkosmos, in de verborgen 5e dimensie de tijd als het ware terugdraait en op de zeer lange termijn een nieuwe ‘oerknal’ plaatsvindt. Al is het wel een intrigrerende gedachte wanneer we aan het mechanisme achter het ontstaan van 'oerknallen' of de overgang naar andere planetenstelsels zouden meewerken. Astronomen hebben, met behulp van gegevens afkomstig van de Hubble Ruimtetelescoop, berekend dat de Melkweg waarschijnlijk over 4 miljard jaar zich zal samenvoegen met het Andromeda-sterrenstelsel. Dit is dus ongeveer gelijk met de al voorziene ingrijpende veranderingen van de Zon en de Aarde.

De psyche (reflexief bewustzijn, zelfreflectie) werkt als een spiegel. Het is deze spiegel, het spiegelneuron dat zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (Standaardmodel, de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend.

Het hart, de ziel is een weerspiegeling van de anima mundi, het universele denkvermogen, de grote wereldziel. Van de zeven chakra's (p. 9) is de vierde het hartchakra. De auteurs van Genesis schreven middels de wijsheid van het hart en niet met de kennis van het verstand. Het evolutionaire denken verklaart de verschijningsvormen, het hoe van het leven, daarentegen het evolutionaire voelen de verschijningsinhoud, het wat. Bij de snaartheorie gaat het om de kennis van het verstand. Het gaat niet om Genesis of Darwin. Het gaat namelijk om beide gezichtspunten, de complementariteit.

In risk management, negentropy is the force that seeks to achieve effective organizational behavior and lead to a steady predictable state.

Het concept van een wereldbrein wordt niet alleen door Peter Russell, maar ook door andere wetenschappers als Deepak Chopra, Francis Heylighen, Ervin Laszlo en Ulrich Libbrecht aannemelijk geacht. Het is de mens die met behulp van zijn brein, de beide hersenhelften, 'Lichaam en Geest', 'Macrokosmos en Microkosmos', 'God en Zoon', 'Hemel en Aarde' met elkaar verbindt. Het gaat om het herkennen van de eenheid van alle leven.
Geestkunde en Natuurkunde zijn de twee zijden van dezelfde medaille, de natuurlijke eenheid, de eenheid der tegendelen van Heraclitus.

Om de humanitaire doeleinden van de EU, een rechtvaardige samenleving te realiseren dient de kloof tussen de Britse bonusvluchtelingen van Boris Johnson, de rode loper voor belastingvluchtelingen en de vluchtelingen die naar Europa komen te worden gedicht. Wat betreft het klimaatverdrag van Parijs speelt Europa nu een bijrol in de achterhoede van het wereldwijde peloton.

Nederland nog steeds minder milieubewust dan rest Europa (11 januari 2011):
Nederland was in 2010 iets meer bereid zich in te spannen voor een beter milieu, maar loopt qua milieubewustzijn nog ver achter bij de rest van Europa. Dit blijkt uit de resultaten van een jaarlijks onderzoek van pr/communicatieadviesbureau Porter Novelli, onder circa 10.000 consumenten van 18 jaar en ouder, in zeven Europese landen.

In hoeverre is het slim te bezuinigen op de uitgaven die voorkomen dat de biodiversiteit verder afneemt?
Het is nu wetenschappelijk bewezen dat de mens het klimaat van zijn planeet ontregelt en dat dat riskant is, met fortuinlijke winnaars op sommige plaatsen en dramatische verliezers op andere. Het kiezen wordt gemakkelijker door te accepteren dat het leven is zoals het is. Het gaat primair om risicobeheersing.

De crux van 'Welzijn en Welvaart' (Kwaliteit en Kwantiteit) is hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, levensbron, astraallichaam) om de geestelijke gezondheid te bevorderen? Of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrière politici (of De blinde vlek van Rutte Martin Sommer Volkskrant 4 juni 2016 p. 17) gebakken lucht verkopen of met andere woorden "na ons de zondvloed!" beleid verkopen? Het betekent dat we ook met de keerzijde van de medaille rekening houden. De route die we in het leven bewandelen, dus hoe wenden we onze energie aan en het doel - zingeving van het leven - een duurzame samenleving (rentmeesterschap) bevorderen, zijn één en hetzelfde.
Maar volgens Matthew Flinders, auteur van het boek Defending Politics: Why Democracy Matters in the 21st Century ligt de fout namelijk grotendeels bij de burger, die een vertroebeld beeld heeft van politiek en politici. In het bijzonder de jongste generatie, die geen herinneringen heeft aan onderdrukking en oorlog, is cynisch en onverschillig geworden ten aanzien van de verworvenheden van de democratie. Een ‘governing paradox’ is het gevolg: politici moeten steeds meer beloven om gekozen te worden, maar kunnen die beloftes door de veranderende rol van de politiek in de samenleving steeds minder waarmaken.

De membranen (brane cosmology, M-theorie) correleren met het omhulsel (schil, klippoth, schaal, schelp in de microkosmos. In beide gevallen is van creatie en destructie ('scheppen en vernietigen') sprake. Er wordt van uitgegaan dat het antwoord met Brahma (God als Schepper), Vishnu (God als Onderhouder) en Shiva (God als Transformerende Entiteit) van de hindoeïstische Drie-eenheid samenhangt. De gemanifesteerde werkelijkheid (de drie vormen van Vishnu, drie guna's) staat tegenover de ongemanifesteerde Trimurti.

We maken deel uit van de eeuwige natuurlijke ordening. We zijn allemaal afhankelijk van de gezondheid van de natuur. De uitdaging voor de 21ste eeuw is om in de micro-economie zowel de vierde productiefactor ondernemerschap als de factor arbeid weer de plaats te geven die het verdient. Wanneer we rekening houden met het milieubeheer gaat het er om de opbrengsten van kapitaal en arbeid rechtvaardiger te verdelen. Het is nuttig meer bewust te worden van de achtergronden van noodzakelijke lange termijn veranderingen en niet alleen ad hoc korte termijn vraagstukken op te lossen. De begripsverwarring ontstaat hoofdzakelijk doordat we ons met halve waarheden bezig houden. De technocraten, de 'topeconomen' in Den Haag en Brussel dienen voorstellen uit te werken om een grotere tweedeling in de maatschappij te vermijden. Binnen de traditionele hiërarchische structuren zijn de huidige complexe vraagstukken niet meer op te lossen. In plaats van dat we de systemen steeds complexer en ondoorzichtiger maken moeten we terug naar wat al in 1973 door de econoom E.F. Schumacher in zijn boek Small Is Beautiful, het spreiden van risico's is aangegeven.

Stelling: Elektromagnetisme is zowel binnenkant als buitenkant (innerlijke en uiterlijke werelden), het membraan, de schil, de ‘bewustzijnsschil’ van de 'Ongemanifesteerde binnenwereld' en 'Gemanifesteerde buitenwereld’.

Volgens biologen staat de mens niet meer bovenaan in de levensboom. Volgens het rapport 'E i V' blijft de mens centraal staan wat betreft data verzamelen, verwerken, interpreteren en falsificatie van de onderzoeksdata. Zonder de zon is er überhaupt geen leven op aarde mogelijk.

Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat Pythagoras (wiskunde (1 + 2 + 3 + 4 = 10) met de heilige Tetraktys, de kwintessens van de zichzelf herhalende patronen (repeterende patronen)van interferentie al te pakken had. Of met andere woorden Pythagoras had de kwintessens van de recursieve patronen, de herhalende patronen van de fractals in de schepping al door.

Denktank met Wijffels wil financiële sector veranderen (Volkskrant 26 november 2011)
Een denktank onder leiding van oud-Rabotopman Herman Wijffels de financiële sector definitief veranderen. Het doet daarvoor negen aanbevelingen. Afschaffen van de bonussen, nuts- en zakelijk bankieren uit elkaar halen, hogere kapitaalbuffers en meer ethiek in de sector zijn daarvan een paar voorbeelden.

Stelling: Is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Aan de hand van het geweten laten zich herhalende patronen in de geschiedenis wel degelijk verifiëren. De herhalende patronen, de universele patronen, het universele mechanisme ligt vast. Het is zoals het is (antropisch principe), daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

Volgens Émile Durkheim hangt de oplossing van onze problemen met sociale cohesie en zinsbegoocheling samen. De oplossing ligt eerder in de omgeving waar we deel van uitmaken dan in ons brein. Omgekeerd door onszelf te begrijpen, het Ken uzelve leren we onze wereld, het universum beter te begrijpen.

Eigen beginselen eerst (Marcel van Dam Volkskrant 19 januari 2012)
De overheid ging de weg vrijmaken voor het ongebreideld ondernemen, waarbij de risico’s werden afgewenteld op de burgers.
In een giftig politiek klimaat heeft een meerderheid van het PvdA-kader zich aangewend sociaaldemocratische principes te offeren op het altaar van de macht. Milton Friedman, de
godfather van het neoliberalisme, leerde zijn volgelingen dat economische crises de beste kansen bieden om zijn leer te verbreiden. Dat is precies waar het kabinet-Rutte mee bezig is. Verdere privatisering is in volle gang: natuurbeheer, gezondheidszorg, onderwijs, volkshuisvesting. Iedereen moet met iedereen concurreren, ook als vaststaat dat het averechtse effecten zal hebben: bij schoonmakers, kunst en cultuur, OV-bedrijven, leraren, ziekenhuizen, thuiszorg, huisartsen, tandartsen. Sociale zekerheid is van een recht een gunst geworden en een instrument om mensen onder curatele te stellen.

Risicobeheersing hangt met reactieve houding facility managers samen. Het biedt een handvat om de struisvogelpolitiek, de blinde vlek te onderkennen. Introductie in Risicomanagement: Een rijk aanbod aan onderwerpen passeert de revue: communicatie, psychologie, sociologie, creativiteitsleer, effectief rapporteren en integriteit. U leert alle vaardigheden om het bestuur te overtuigen en uw aanpak organisatiebreed te implementeren. Maar risicomanagement kan uiteindelijk een Jérôme Kerviel niet stuiten.
Wat de kredietcrisis ons met name doet inzien is dat er uiteindelijk geen ordentelijke economische orde kan bestaan zonder vertrouwen. En zolang er mensen bestaan, zullen er altijd enkelingen gedreven zijn om misbruik te maken van vertrouwen. Riante bonusvooruitzichten lokken dit soort gedrag uit. Accountants en controllers moeten zich goed realiseren dat de basisdiscipline van hun beroep niet accounting is of bedrijfseconomie, maar psychologie en, daaraan gerelateerd, sociologie (sociale psychologie). Het is de vraag of zij de volledige reikwijdte kunnen overzien van de gedragseffecten van nieuwe bonusstructuren. Samenwerking met bijvoorbeeld psychologen, lijkt daarom geen over bodige luxe. Op eigen houtje wat in elkaar knutselen creëert een risico op zich.”

Ordening is het tegendeel van chaos.
De hamvraag is dan hoe verander je chaos in harmonie?
In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht, lees reciprociteit) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

Zo epigenetica 'nature en nurture' verbindt zo legt Memetica (Weltstoff) een relatie tussen de genen van het DNA en de hersencellen (neuronen), tussen genetica en celbiologie. Sommigen zien de secularisatie van bepaalde richtingen in de christelijke godsdienst als een teken van een succesvolle meme. Een "starre" en moeilijk veranderende godsdienst zal volgens deze memetheorie versplinteren in een "succesvol" geseculariseerd deel en (talloze) kleine afsplitsingen.

Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur en ideeën, naar analogie van de genetica.
Een van de eersten die zich volgens Jules Ruis (Chaostheorie) met "memen" en "memetica" bezighielden was Dr. Clare W. Graves.

Het boek Atlas Shrugged van Ayn Rand is het fundament van het marktfundamentalisme, het ultrakapitalisme. Marktfundamentalisme, is uiteindelijk net als fascisme en communisme een totalitair systeem. Daarentegen dient in het rapport 'E i V' als basis de natuurfilosofie uit de Griekse oudheid. Het raport 'E i V' maakt van de school van Klaas Knot, Peter Korteweg en Sweder van Wijnbergen gebruik.

De natuurlijke selectie, de micro-evolutie van de darwinist Ronald Plasterk is niet het hele verhaal. Uiteindelijk gaat het er om de macro-evolutie, wat is leven in het universum te verklaren?

In de 20e eeuw stonden de vier wie vragen van Jan Tinbergen centraal. In de 21e eeuw draait het om de vier vragen van John Archibald Wheeler in het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter. Om het fenomeen leven beter te leren begrijpen draait het om de 'De vier wie-vragen' (Tinbergen's four questions). Er zullen ongetwijfeld nog vele nieuwe vakdisciplines worden ontdekt. De conclusie Hoe meer aandacht, hoe beter van Louis Schoonhoven sluit bij die van Marcelo Gleiser aan.

Het leven is een wonder, het gaat ons begrip te boven. Voor we het 'wat en hoe' (reciprociteit) van de emergentie (spontaneous order) van het leven volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:
"Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos".

De in het rapport 'E i V' besproken Unificatietheorie is de tegenhanger van de M-theorie van Edward Witten. In de M-theorie zou "M" voor "membraan" kunnen staan, hoewel Witten zelf hier uitermate vaag over is.

Edward Witten is een Amerikaans wiskundig natuurkundige die de M-theorie als onderzoeksgebied heeft. De M-theorie is een poging tot een overkoepelende beschrijving van de verschillende bestaande snaartheorieën. Wat Edward Witten op het terrein van de natuurkunde heeft verricht komt overeen met wat Blavatsky voor de vergelijkende Godsdienstwetenschappen heeft gepresteerd. Zowel De Geheime Leer als de modellen van Edward Witten maken van supersymmetrie gebruik. Maar de werkelijkheid is dat er ook van een gebroken symmetrie kan worden gesproken. Het is de chaostheorie die de eigenschap gebroken symmetrie uitwerkt.

De synthese tussen deze vier gezichtspunten (maar ook: 'vuur, lucht, water en aarde') brengt de kwintessens tot uitdrukking. Voor een vruchtbaar debat is het wenselijk dat je vanuit een verscheidenheid aan perspectieven naar de éne werkelijkheid kunt kijken. Voor zowel politici als het bedrijfsleven is het nuttig dat het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ wordt doorbroken. Creativiteit, verbeeldingskracht (imaginatie) zorgt dat het lichtpuntje aan het eind van de tunnel feller gaat schijnen. De gangbare methode om de wils- en verbeeldingskracht te verenigen is yoga, contemplatie, meditatie.

Ervin Laszlo schrijft in zijn boek Kwantumshift in het wereldbrein (p. 10):
Wij leven in een tijdsgewricht van bifurcatie waarin zich een fundamentele verandering in onze wereld voltrekt: een macroshift.
27: Bifurcatie doet zich onveranderlijk voor waar complexe systemen een onomkeerbare verandering ondergaan.
De evolutie van complexe biologische én maatschappelijke systemen verloopt via bifurcaties.

De tweede wet van de thermo dynamica geldt alleen voor gesloten systemen en niet voor het A-veld. Levende organismen zijn open systemen.
Order Out of Chaos by Ilya Prigogine & Isabelle Stengers (1984). Beiden hebben van de overgang van chaos naar ordening hun levenswerk gemaakt.

Het outside the box-denken hangt met onze verbeeldingskracht samen. Verbeeldingskracht (universeel bewustzijn, kosmisch bewustzijn, autopoiese, aion, ideatie, actieve imaginatie van CarlJung), de kernkwaliteit creativethink - Ilya Prigogine heeft het over de ervaring van creativiteit - is het positief tegenovergestelde van chaos. Al bijft het natuurlijk de vraag of het mysterie van het leven, hoe de eerste zelfreplicerende moleculen konden ontstaan zal worden opgelost?

Gene zijde van de verborgen 5e dimensie, de kwintessens is dus vergelijkbaar met het begrip Boeddhanatuur van de ganse werkelijkheid en met het Christusbewustzijn (Logos van Philo, Antahkarana, Oeaohoo, Ho’oponopono). De ware natuur van alles is onbegrensd, zowel ruimtelijk als tijdloos (Ruimte en Tijd).

Met het 5Ddenkraam, het outside the box-denken wordt beoogd het groepsdenken binnen organisaties te doorbreken.

Inzicht en overgave: twee wegen in één
Voor meester Eckhart valt de essentie van de mens samen met God. Als de druppel in de zee vloeit, het individu zichzelf verliest in de ‘oergrond’, verdwijnt iedere dualiteit, ook die van zien en gezien worden.
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.’[2] Wil de ziel God kennen, dan moet zij hem kennen boven tijd en ruimte uit, zegt Eckhart.
Meester Eckhart:
"Het oog waarmee God mij ziet is het oog waarmee ik hem zie; mijn oog en zijn oog zijn een en hetzelfde. In werkelijkheid ben ik gewogen in God en hij in mij. Als God niet zou bestaan zou ik niet bestaan; als ik niet bestond zou hij ook niet bestaan."

Spinoza's Deus sive natura sluit in de theosofie op “God-in-natuur” en “natuur-in-God” en “Ik ben die ik ben”, “Ik ben in u en u bent in mij” aan.

Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat wanneer je 'Iemand kunt raken in het hoofd, in het hart' (Hoofd, Hart en Onderbuik) het voor mensen op aarde wel degelijk iets uitmaakt.
Hoofd, Hart en Onderbuik: Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen wat van het hoofd is (ratio, cultuur), wat van het hart is (gevoelens, intuïtie) en wat van de buik is (begeerten, verlangens, het primitieve beest). Theu Boermans is in zijn
valkuil, het te veel van het goede terechtgekomen. Hij hanteert de stelregel wie zonder zonde is werpen de eerste steen. We zijn echter allemaal acteurs en spelen bewust of onbewust onze rollen op aarde. Het levenstoneel op aarde ligt vast (behoud van energie), maar desondanks heeft de mens de vrijheid om naar eigen individuele wensen en verlangens aan het wereldtoneel deel te nemen.

De gouden draad in de aanpak van Alex Brenninkmeijer (Volkskrant 14 april 2015 p. 16/17) is het DIKW model : van Data naar Informatie, naar Kennis, naar Wijsheid. Financieel controleurs zijn dol op data. Maar dan, hoe gaan we van constateren naar leren?
De financiële administratie toont het morele karakter en de identiteit van een organisatie. Het laat zien dat de taak van financiën is om de acties van een organisatie te verantwoorden en dat op integere wijze te doen. De
besturingscyclus DIKW geldt niet alleen voor EU-medewerkers, maar ook voor politici. Net als eerder bij de Nederlandse Bank dient er ook bij de ECB een cultuuromslag te worden doorgevoerd.

Gratis geld voor iedereen en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen van Rutger Bregman is een overrompelend boek dat je wereldbeeld op zijn kop zet. Het is geschreven in de overtuiging dat de wereld niet wordt geregeerd door lobbyisten, zakenlui of politici zonder visie. De wereld wordt geregeerd door ideeën en de kracht van de verbeelding. Alles wat we nu beschaving noemen, is begonnen in de hoofden van wereldvreemde dromers. Zoals ook het einde van de slavernij en de democratie eens onmogelijk leken, zo kan ook in deze eeuw het utopische werkelijkheid worden.

Sinds Machiavelli weten we dat voor politicals geldt ‘het doel heiligt de middelen’. Het boek De heerser bevat een leidraad hoe een cultuuromslag op een gewelddadige manier te realiseren. Om een cultuuromslag op een harmonische manier te verwerkelijken gaat het uiteindelijk om een integrale denktrant (de synthese tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv Ego' overstijgt. Het probleem daarbij is dat de praktijk leert dat het gedrag van mensen niet gemakkelijk valt te veranderen.

De wet van behoud van energie staat bekend als de eerste hoofdwet van de thermodynamica. De wet van behoud van energie hangt volgens de esoterie met ons karma samen. Op aarde geldt het Zaaien en Oogsten. Een basiswet in de natuur(kunde), in Indiase termen, de wet van karma. Dit thema wordt in het rapport ‘E i V’ uitgebreid behandeld.

De onderliggende oorzaken van de financieel economische crisis hangen samen met een absolute en eeuwige wet, de law of one Zaaien en Oogsten (KARMA). De theosofie gaat ervan uit dat er een rechtvaardigheidsmechanisme (wet van vergelding) in het universum zit ingebakken.

Terezinha Franca Kind De wet van harmonie'
‘Wij erkennen slechts één wet in het universum, de wet van harmonie, van volmaakt evenwicht’, zegt één van de Mahatma’s. De wet van harmonie is een fundamentele wet in het universum, de bron en de basis van alle andere wetten van de natuur, vooral de wetten van orde en karma.

Mahatmabrieven
Inleiding
xii,xiii: “xii: Het zijn de priesterkaste, het priesterdom en de kerken; het is in die illusies die de mens als heilig beschouwt dat hij de bron moet zoeken van die vele vormen van kwaad die de grote vloek van de mensheid zijn en haar bijna overweldigen. Onwetendheid schiep Goden en sluwheid maakte van de gelegenheid gebruik.”1 En verder “De gedachte ooit een nieuwe hiërarchie te stichten voor de toekomstige onderdrukking van een door priesters beheerste wereld, zij verre van ons.”2 De strekking en inhoud van deze woorden is in onze tijd duidelijk genoeg.
Brief No. 12
76,77: De perioden die vallen tussen elke grote manvantarische “ronde” zijn verhoudingsgewijs lang, als tegemoetkoming voor de duizenden levens die op de verschillende bollen zijn doorgebracht; terwijl de tijd die beschikbaar is tussen elke “rasgeboorte” – of ringen zoals U ze noemt – lang genoeg is om tijdens de periode die in bewuste gelukzaligheid wordt doorgebracht na de wedergeboorte van de
Ego, op te wegen tegen ieder leven van strijd en ellende. Het denkbeeld van eeuwige zaligheid of smart als vereffening van alle denkbare goede of slechte daden van een wezen, dat een eeuw, of zelfs duizend jaar in het vlees heeft doorgebracht, kan alleen zijn opgekomen in iemand die nog nooit de ontzagwekkende realiteit van het woord Eeuwigheid volledig heeft begrepen, of heeft nagedacht over de wet van volmaakte rechtvaardigheid en evenwicht die in de natuur heerst.
Brief No. 22
153: Ik heb mij ook nooit schuldig gemaakt aan de ketterij waarvan ik word beschuldigd met betrekking tot geest en stof. De opvatting dat stof en geest volkomen verschillend en beide eeuwig zijn, kon beslist nooit in mijn hoofd zijn opgekomen, hoe weinig ik er ook van mag weten, want het is een van de elementaire en fundamentele leringen van het Occultisme, dat
de twee één (DGL Deel 1 p. 46) zijn, en alleen verschillen in hun respectieve manifestaties, en dan nog slechts in de beperkte waarnemingssfeer van de wereld van de zinnen. Verre van “filosofische breedheid te missen”, kennen onze leringen slechts één beginsel in de natuur – geest-stof of stof-geest, en als derde het uiteindelijk Absolute of de kwintessens van beide – als ik een onjuiste term in dit verband mag gebruiken – dat zich aan het gezicht en de geestelijke waarnemingen van zelfs de “Goden” of Planeetgeesten onttrekt. Dit derde beginsel, zo zeggen de Vedantijnse Filosofen – is de enige werkelijkheid, al het andere is Maya, daar geen van de Proteïsche openbaringen van geest-stof of Purusha en Prakriti ooit in enig ander licht zijn beschouwd dan in dat van tijdelijke zinsbegoocheling.

Het rapport 'E i V' betoogt dat er tussen twee extremen per definitie altijd een derde weg is. Het wil nog niet zeggen dat de meerderheid de wijsheid in pacht heeft. De besturende elite die ‘de wil van het volk’ tot leidraad van het politieke handelen maakt trouwens ook niet. Wellicht is er een democratische meerderheid, de helft + 1, die zegt dat iedereen in een pick-up truck mag rijden. Het is juist wanneer Bolkestein zegt dat in het Oosten er ook een sterke behoeften is aan koelkasten en auto’s. Bolkestein besluit zijn polemiek met: dat we zullen moeten toegeven dat als historische kracht tegen terreur en dictatuur het consumentisme onze sterkste bondgenoot is. Is het niet effectiever om het welzijn van de mensheid centraal te stellen? Respect voor het leven, solidariteit, medeleven en ontwikkelingssamenwerking in plaats van de vrije markt doctrine ‘live now pay later’.

Het natuurlijke evenwicht is verbroken omdat zowel de VVD als de PvdA het neoliberalisme hebben omarmd. Het hangt met de middenweg samen. In plaats van dat we in het leven onze eigen weg, de middenweg, de route van balancerend leiderschap kiezen prefereren we veelal het kuddegedrag (Groupthink). Bij nabootsend gedrag kiezen we voor de bekende weg, de opvattingen van de kudde. In het rapport 'E i V' gaat de verborgen 5e dimensie, de middenweg, Axis mundi (five-dimensional space) over de Kwintessens (moraal van het verhaal), de zingeving van het leven.

Grace F. Knoche Als de wortels diep zitten. . .
Mensen verschillen in
temperament en karakter en variëren van geboren tobbers tot aartsfatalisten. Op de een of andere manier moeten we leren leven volgens de gulden middenweg van Pythagoras en de middenweg van de Boeddha. Er zijn echter mensen die zich in de greep van de angst bevinden, bang zijn voor elke verandering van de wind, iedere schaduw op de muur. Het is duidelijk dat een overdreven medegevoel hun paniek eerder verergert dan verdrijft, en voor hen kan een professionele behandeling nodig zijn als tijdelijk hulpmiddel. Toch kan een rustige, sterke en liefdevolle aanwezigheid wonderen doen en een ander helpen kalm te worden en het innerlijke evenwicht te herwinnen.

Maarten van den Heuvel PvdA-ers tegen neoliberaal beleid van het kabinet
Maar wat is dat eigenlijk: neoliberaal beleid?
Was neoliberalisme in eerste instantie een poging om het liberalisme met een wat grotere rol voor de staat te verzoenen, tegenwoordig wordt er door de critici juist eerder een terugtredende overheid in gezien. Ook de opstellers van Met vertrouwen linksom geven daar blijk van: De oorzaken liggen vooral in de neoliberale politiek van dereguleren en ongelimiteerde marktwerking.

In plaats van een terugtredende overheid op gebieden als gezondheidszorg, milieu, energievoorziening en onderwijs is er juist een actief betrokken overheid nodig. De politiek zal juist meer aandacht dienen te geven aan hoe we gezamenlijk de continuïteit van het leven hier op aarde kunnen bevorderen in plaats van deelbelangen ‘Wat wil het volk’ te behartigen.

Paul Kalma schrijft in zijn boek Makke schapen over volgzame burgers en vluchtige politiek dat Bos van de bezuinigingen tot de belastingpolitiek, van de aanpak van de financiële sector tot de marktwerking in de semipublieke sector – hardnekkig bleef aanleunen tegen het gevestigd, neoliberale beleid (Volkskrant 25 februari 2012).
Marcel van Dam schrijft in zijn column ‘1991 – 2007’ in de Volkskrant van 18 oktober 2007: Tot mijn verdriet zag ik vanaf de jaren tachtig mijn partij wegzinken in een moeras van beginselloosheid. Onder Kok ging de PvdA door de knieën, onder Bos door zijn rug.

'Gek dat de aanstichter de broekriem niet hoeft aan te halen' (Ronald Plasterk Volkskrant 18 oktober 2011)
Met zeven maatregelen zou de financiële sector stabiel kunnen worden gemaakt.
Stevig eurofonds
Een stevige Europese munt. Het grootste risico is niet Griekenland zelf, maar het terugvallen van de groei in de gehele eurozone. Daarom een stevig eurofonds, en tegelijk toezicht op de begrotingen van lidstaten door een eurocommissaris die daartoe de noodzakelijke bevoegdheden krijgt overgedragen.
Alles begint met informatie. Drie maanden voordat DSB omviel - met alle schade van dien voor klanten en samenleving - was het jaarverslag goedgekeurd door Ernst & Young. Alle belanghebbenden - klanten, zakenpartnerts en de overheid (namens de belastingbetalers) - moeten verzekerd zijn van de juiste informatie. Daarom: regelmatig verplicht rouleren van huisaccountant, niet toestaan dat een firma advieswerk verricht bij een bedrijf waar ze ook de boeken controleert, en een bevoegdheid bij de minister van Financiën om de keuze voor een accountant niet te fiatteren.

In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.
Herman Lelieveldt (Volkskrant 14 juni 2008): Bush en Cheney concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van executive orders en signing statements wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen.

Het aanzetten van de Amerikaanse geldpers gaat ten koste van het buitenland en toont de beperkingen van de kwantitatieve parameters. Een ding is duidelijk dat het Westen onder leiding van de VS de voorkeur geeft aan het bestrijden van de as van het kwaad (de keerzijde van de medaille) uit het Oosten, het moslimfundamentalisme, boven het reguleren van het marktfundamentalisme in eigen huis. Het toont het oeroude zondebokmechanisme.

De basis voor zelfregulering (4.1.2.1. Het principe van de tegendelen) is zelfkennis. Het Ken Uzelve staat voor het Ene en het vele, voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Er geldt nog steeds verbeter de wereld begin bij jezelf.

Om de boel bij elkaar te houden is volgens Jared Diamond juist de religie uitgevonden. Een crisis, chaos ontstaat echter wanneer we de zelfgelijkvormigheid (wederkerigheid) van karma-nemesis negeren.

Om het aardse met het hemelse te verbinden gebruikt de Theosofie het begrip Individualiteit, Carl Jung Individuatie en de filognosie Onpersoonlijkheid. Het gebruik van deze 'synoniemen' biedt een gemeenschappelijke achtergrond waardoor het mogelijk is de authentieke projectie van het Ken uzelve te doorgronden.

De natuurlijke ethiek van Spinoza hangt ongetwijfeld met de 4e dimensie, de co-reflectie van Teilhard, het projectiemechanisme van Jung en de weerspiegeling van Blavatsky samen.

Om te overleven dient elke organisatie als een lerend systeem, een levend systeem te worden benaderd.

De risicobeheersing van spanningen in een multiculturele samenleving die onder invloed van het secularisme wordt nagestreefd staat tegenover de investeringen in de niet directe beheersbaarheid van het geloof. Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van ‘Zien met de geest’ (boek van Russell Targ/Harold Puthoff) laat zien dat er meer is tussen hemel en aarde dan een mens kan bevroeden. Het leven op deze aarde speelt zich af tussen tegendelen, goed en kwaad, zonzijde en schaduwzijde. Het gaat er om je ogen te openen voor het leven in al zijn volheid.

De gebroken symmetrie zorgt voor het onderscheidingsvermogen van onze ziel en risicobeheersing om de crises van menselijke makelij te bezweren.
Het ordeningsprincipe 'Chaos en Harmonie' dat in het universum zit verscholen heeft op de chaostheorie betrekking. Er kan wel degelijk van een zelfreinigend vermogen, twee kanten van één medaille, twee convergerende lijnen die op diverse bewustzijnsniveaus bij elkaar kunnen komen, worden gesproken.

De 'Derde weg' heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op de relatie tussen 'Chaos - Gaia - Eros' en het Eeuwig 'Goede - Ware - Schone', op de synthese tussen 'vrouwelijk en mannelijke' energie (aantrekken en afstoten) betrekking.

Er is wel degelijk een oplossing voor het Oost West conflict. De Derde weg, de weg is het doel ‘Van persoonlijke ontwikkeling naar 'duurzame' ontwikeling’ schrijft Klaas van Egmond in PRANA 181. Of met andere woorden het gaat nog steeds om ‘de ‘weg’ Tao, die in de Tao Te Ching tot uitdrukking wordt gebracht. Voor persoonlijke ontwikkeling kan ook het Ken uzelve worden gelezen. Een methode waar de theosofie gebruik van maakt.

Om de relatie tussen ‘geheel’ en ‘deel’, het (‘en-en’/‘of-of’-mechanisme) te verklaren gebruikt Arthur Koestler het concept van holons. Een holarchie is een hiërarchie van holons. De gebroken symmetrie zorgt voor het onderscheidingsvermogen van onze ziel en risicobeheersing om de crises van menselijke makelij te bezweren. Afhankelijk van het gezichtspunt kun je spreken over numen, memen, mind stuff, Weltstoff of nomen. De vraag is of dit punt voor de éne werkelijheid echt relevant is. De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De éne werkelijkheid, de de ware spiegels van de eeuwige wijsheid’ vormen een samenhangend symmetrisch geheel. De mens als middelpunt tussen microkosmos en macrokosmos, binnenwereld en buitenwereld, op het snijpunt tussen verleden en toekomst. De éne werkelijkheid maakt het mogelijk het verschijnsel mens te verklaren. Om de verschillende gezichtspunten met elkaar te verbinden wordt het holon van Arthur Koestler gebruikt.

Een belangrijk deel van de verdeel en heers problemen die we signaleren hebben we door onvoldoende checks & balances (het dialectische model Evenwicht door Tegenwicht) zelf gecreëerd. 'De remedie is tegelijkertijd de kwaal' (geweten, 'Goed en Kwaad', 'Deugd en Ondeugd'). De vraag dringt zich op welke debacles moeten zich voordoen voordat echt actie wordt ondernomen. Het gaat mis, chaos dreigt wanneer voor onnatuurlijke selectie, een gesloten systeem wordt gekozen. Chaos, onbalans ontstaat omdat politici geen oog hebben voor de keerzijde van de medaille.

Rupert Sheldrake: "Het is duidelijk dat de chaos vrouwelijk is en dat de schepping uit de chaos lijkt op de schepping uit de moederschoot: een allesomvattende potentialiteit die uit de duisternis te voorschijn komt."

Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de ‘as van het kwaad’ en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Pieter Kooistra: De verbindende mens - en geest in de economie door bewustwording (p. 33-39):
De
gespletenheid in de van mens en mensheid blijft daardoor voortbestaan en daarmee ook de ongelijkheid in kansen en behandeling van mensen overal ter wereld. Want het proces in de mens vindt door alle tijden heen zijn weerspiegeling in de maatschappij en in de concrete verhoudingen tussen mannen en vrouwen, zowel binnen als buiten de intieme relatie.
Eenheid van voelen en denken is ervaring van de geest, van de godsvonk in jezelf, in de medemensen en in de wereld. Je ik heeft nu zijn
ware bestemming gevonden en is voortaan begeleider van de bewuste en onbewuste aspecten in de ziel naar een toestand van het bovenbewuste, het geestelijk zijn.
Het merkwaardige is dat dit onevenwichtige schommelen van het ik tussen
meer- en minderwaardigheidsgevoel ophoudt als je deze beide loslaat. Dan kom je als 't ware in je eigen 'midden' terecht en kun je in de ruimte tussen de tegendelen jezelf bekijken, zoals je bent als 'waarnemer', die tot twee werelden behoort, die van het ik en die van het wij, van de materie en van de geest, van het mannelijke en van het vrouwelijke.
Pieter Kooistra: Het merkwaardige is dat dit onevenwichtige schommelen van het ik tussen meer- en minderwaardigheidsgevoel ophoudt als je deze beide loslaat. Dan kom je als 't ware in je eigen 'midden' terecht en kun je in de ruimte tussen de tegendelen jezelf bekijken, zoals je bent als 'waarnemer', die tot twee werelden behoort, die van het ik en die van het wij, van de materie en van de geest, van het mannelijke en van het vrouwelijke.

Het ontstaan van spontane zelfordening (spontaneous order) uit chaos wordt emergentie genoemd. Zou het verschijnsel spontane generatie (Autopoiese niet te verwarren met Abiogenese) daarmee kunnen worden verklaard? (zie ook De Geheime Leer Deel II, Spontane generatie p. 167,168)

Brengt emergentie in de macrokosmos de telling van Pythagoras tot uitdrukking?

Door het ‘u vraagt, wij draaien’ van het cliëntelisme, de twee handen op een buik politieke manipulatieve spelletjes kan van een gesloten systeem worden gesproken waarvoor de tweede wet van de thermo dynamica geldt en waarop dus de entropie van toepassing is. In een gesloten systeem blijft de kwantiteit, de totale hoeveelheid energie gelijk, maar de kwaliteit van de totale hoeveelheid energie zal na verloop van tijd lager zijn dan ervoor. Het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen is nog steeds actueel. Maar gelukkig bestaan er ook open dynamische systemen, waarvoor de negentropie geldt. Chaos is inherent met ons innerlijk, creativethink, negatieve entropie biedt de mogelijkheid balans te creëren. Het is wenselijk de dialoog tussen denken en voelen te herstellen.

De twee soorten ervaringen waar Prigogine naar verwijst hangen samen met de kloktijd en de psychologische tijd van Claudia Hammond, de kloktijd en innerlijke tijd van Joke Hermsen, met Chronos en Kronos van H.P. Blavatsky, chronologische en psychologische tijd van Krisnamurti, de standaardtijd en psychologische tijd van René Meijer en met de relatieve en absolute tijd in het rapport ‘E i V’.

De kloktijd ervaren we op aarde, de innerlijke tijd, de arrow of time (Zeitpfeil) verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de 'wereldlijn' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een 'ruimtetijd' (Zeitraum).

Henk Hogeboom v.B. Brief aan een bisschop (GAMMA jrg. 7/nr. 3 juni 2000 p. 37-38):
'Wetenschap en religie twee kanten van dezelfde medaille'.
Bischop Hurkmans: "Religie met alles wat daarvoor staat aan rust, bezinning, sacraliteit, contemplatie, saamhorigheid enz. enz. vormt de warme tegenpool van de kille wetenschap. En waar zij elkaar bevragen op hun menselijke en culturele inbreng, kunnen zij tot het inzicht komen dat zij beide en in gelijke mate deelnemen aan het voortschrijdende proces van integratie. Of in de woorden van Max Wildiers: 'Er loopt een onzichtbare draad van de eerste waterstofatoom naar de muziek van Bach en Mozart, naar de wetenschap van Einstein en Heisenberg, naar de zelfopoffering van Ghandi en moeder Theresa'. Wildiers was een leerling van de Franse priester-filosoof Teilhard de Chardin. Parodiërend op een van zijn uitspraken zeg ik: 'Religie en wetenschap zijn twee kanten van een en dezelfde medaille'.
U verwijst in de laatste alinea instemmend naar de franciscaan Max Wildiers als leerling van Teilhard de Chardin. Dit is niet helemaal juist. Teilhard en Max Wildiers hebben elkaar nooit ontmoet. Wel is onder redactie van Max Wildiers het werk van Teilhard na diens dood (1955) in 23 deeltjes bij uitgeverij Het Spectrum in de jaren zestig uitgegeven en zijn er boeken van hem over Teilhard in verschillende talen vertaald. Wildiers was ervan overtuigd, dat de richting van Teilhards denken gecombineerd met de filosofie van de wiskundige Whitehead, openingen bood voor de toekomst. Een Whitehead-groep onderhoudt nauwe relaties met onze Stichting.

Zowel Blavatsky, Jung als Teilhard de Charden laten los van elkaar zien dat er in het universum een zelfreinigend vermogen zit verscholen. Door een individueel leerproces is het mogelijk dat we ons met dit principe verbinden. Het probleem van het ego, de 'Unificatietheorie en Snaartheorie' (twéé kanten van een medaille) omvat de Theorie van alles, de universele quintessens, die in De Geheime Leer van Blavatsky wordt uitgewerkt. Blavatsky beoogt slechts een oplossingsrichting aan te reiken.

Voor het ken uzelve staat het natuurlijke zelfreinigende vermogen (zelfregulering) centraal. De regulering van de staat is gebaseerd op wetgeving, daarentegen leggen religies het accent op zelfregulering. Politici die de afgelopen decennia hamerden op derugelering, prediken nu de regulering, bijvoorbeeld splitsen nuts- en zakelijk bankieren.

Yvonne Hofs laat in haar analyse van de onderwaterproblematiek zien dat het een kwestie is hoe de verschillende risico's worden ingeschat.
De Tweede Kamer zette dit advies na ontvangst onmiddellijk bij het grof vuil. Geen fractie was bereid het te steunen. De eensgezinde afwijzing van de parlementariërs werd in de meeste gevallen niet onderbouwd met een doorwrochte analyse van de door Knot cum suis aangedragen argumenten. De breed gedeelde afkeer lijkt voornamelijk voort te komen uit een post-crisisgevoel: na vijf, zes jaar van bezuinigen en hervormen lijkt de Tweede Kamer het gesaneer zat. Op zo'n psychologisch uitblaasmoment krijgen voorstellen die de woningmarkt een nieuwe tik geven weinig handen op elkaar, ongeacht de argumentatie die erachter steekt. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) meent dat deze onderwaterproblematiek een zeer zware wissel heeft getrokken op de Nederlandse economie. Restschulden belemmeren het aantal verhuizingen en leiden ertoe dat huiseigenaren meer gaan sparen (voor de aflossing) en minder gaan uitgeven.
Daarom moet het risico op onderwaarde in de toekomst sterk worden ingedamd, aldus het FSC. Als huizenkopers nog maar 90 procent van de koopsom kunnen lenen, kunnen de huizenprijzen 10 procent dalen voordat ze tegen een restschuld aanlopen. Bij een ltv-limiet van 100 procent ontstaat daarentegen meteen onderwaarde na een prijsdaling.

In het interview (22 februari 2015) met Joris Luyendijk over zijn nieuwe boek Dit kan niet waar zijn komt naar voren dat de rampen die de financiële sector kunnen veroorzaken niet voor de gevaren van IS onderdoen. Bankgeheimen van Joris Luyendijk (Tegenlicht 1 maart 2015) roept de vraag op hoe naïef kunnen politici zijn? Of hoe zit het met de geestelijke gezondheid van deze politici?
Joris Luyendijk stelt dat de banken zijn geglobaliseerd, maar de politiek is niet geglobaliseerd. Banken hebben nu vrij spel. Wel schakelen banken prominente ex-politici in om de politiek te kunnen beïnvloeden.
De dubbele petten van econoom Mishkin komen prominent aan bod in de documentaire Inside Job uit 2010. De met een Oscar bekroonde productie gaat over hoe de krediet-crisis kon ontstaan. Maar ze biedt ook een inkijkje in de bizarre banencarrousel waarin prominente Amerikaanse economen verwikkeld zijn. Velen maken tijdens hun carrière de overstap van universiteit naar politiek en toezichthouders, om via de banken weer terug te keren op de universiteit. Of omgekeerd. Zoals een wetenschapper het krachtig samenvat in de documentaire: ‘Business school professors don’t live on their faculty checks.’ De lijst van wetenschappelijke autoriteiten die miljoenen opstreken in de financiële wereld is dan ook indrukwekkend. Van Larry Summers tot Robert Rubin, van Henry Paulson tot Martin Feldstein: stuk voor stuk combineerden ze het prestige van een universiteit als Harvard met de macht van een politieke toppositie en de miljoenen van Wall Street. Het maakt het marktfundamentalisme zichtbaar.
De belangenverstrengeling in de financiële sector in Amerika, doet zich ook in Europa en Nederland voor. Het biedt een kort lijntje naar de politiek. Joris Luyendijk verwijst in de documentaire naar Tony Blair, Axel Weber, Wim Kok, Trude Maas-de Brouwer (PvdA), Peter Balkenende, Joop Wijn, Karien van Gennip (CDA), Gerrit Zalm, Hans Wiegel en Ed Nijpels. Tot slot doet Joris Luyendijk in de documentaire een beroep op het geweten, het moreel kompas van bankiers. Andere opties zijn op dit moment niet voorhanden. De '200 van Mertens' leven voort.

Zowel in het boek van Miller als in de kunstwerken van Escher wordt het fenomeen recursie (zelfreferentie) tot uitdrukking gebracht.

Wim de Lobel, boek De Eeuwige Generatie (p. 43): Heidegger verwijst naar een aantekening van Nietzsche, die hij na zijn Zarathustra heeft gemaakt (±1885), naar aanleiding en ter definiëring van het zijn van het wordingsproces. Heidegger citeert: “Aan het worden (wording) het karakter van het zijn te geven – dat is de hoogste wil tot macht.” Verder zegt Heidegger: “Het zijn, dat Nietzsche hier denkt, is de eeuwige wederkeer van hetzelfde.”

In zijn boek Nulpunt Revolutie past Benjamin Adamah het griekse begrip aion toe.
Gerrit Teule werkt in zijn boek Wat Darwin niet kon weten de eonische hypothese van Jean Emile Charon uit.
Om de fenomenen aion en eon te duiden maken zowel Adamah als Teule van negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos gebruik.

Benjamin Adamah bespreekt in zijn boek de torus op pagina 112, Gerrit Teule op p. 149 en Jan Wicherink op p. 179: Het verhaal van Adam en Eva zou dus wel eens een verwijzing kunnen zijn naar de manier waarop de materiële wereld geconstrueerd wordt uit de ether! De val uit het paradijs begon toen de Eenheid van de Schepper, Zijn eeuwige bewustzijn, de ether, de eerste torusvorm voortbracht. De eerste stap in de schepping was tegelijkertijd de afscheiding van de Eenheid. De val uit het paradijs zou uitgelegd kunnen worden als de afscheiding van de Eenheid in de illusoire fysieke wereld van schijnbaar afgescheiden delen.
P. 178: De Phi-spiraal (Lorenz Attractor) beschrijft het oppervlak van de torus, het basiselement van de materie. Wanneer we de Phi-spiraal in de tetraëder plaatsen en deze langzaam laten ronddraaien en we schijnen vervolgens een licht vanachter de Phi-spiraal, dan zullen alle Hebreeuwse letters vanzelf verschijnen als schaduwen op de binnenwand van de tetraëder. Dus de Hebreeuwse letters van het alfabet zijn projecties van de Gulden snede-spiraal!
Ken Wilber geeft in zijn boek Integrale visie op p. 119 een kunstzinnige voorstelling van de spiraaldynamiek.

Benjamin Adamah heeft het in zijn boek over Adam Kadmon ons zuiver negentropische alter ego (p. 61).
Macrokosmos: Dat deel van het (universeel) bewustzijn dat ‘Dat wat geen buiten kent’ als domein heeft en de materialiteit-actualiteit als bereik.
Microkosmos: Dat deel van het (universeel) bewustzijn dat ‘Dat wat geen binnen kent’ als domein heeft en de immaterialiteit-actualiteit als bereik.
P. 113: Nul is op te vatten als een zwart gat/oerknal-correlaat dat de ‘pomp' (tzimtzum) of het ‘hart’ (tzimtzum) vormt van de scheppingsgolf en ether of akasha in beweging zet. Nul is vanuit een dynamisch perspectief een omslagpunt waar Dat wat geen buiten kent (positief iets; + 1) voorkomt uit de dimensieomslag van Dat wat geen binnen kent (negatief iets; - 1).
P. 116: Martin Heidegger: Een gebeurtenis is het kruispunt waarop Zijn en menszijn elkaar in correlatieve nood ontmoeten. Voor het gemak heb ik dit snijpunt daarom een Heidegger-knoop genoemd.
P 228: In de natuur bestaat er een evenwicht tussen fluctuaties van entropie en negentropie (informatietheorie).

Het fenomeen, het brein van de bankier: op zoek in de Londense City (Tegenlicht 1 januari 2013), dat Joris Luyendijk onderzoekt of meer algemeen gesteld het brein, de relatie tussen 'Geest en Lichaam' houdt onze gemoederen al millennia bezig. De onderbuikgevoelens, de relatie tussen ’navel (buik) en hart’, zijn het dilemma. De onderbuikgevoelens kunnen een probleem laten escaleren, maar ook een oplossingsrichting aanreiken.
De Goddelijke liefde Eros (thumos) zorgt voor het verbinden terwijl daarentegen de omgekeerde weerkaatsing van Eros (Epithumia) voor het scheiden zorgdraagt. De negatieve betekenis van Eros staat voor wellust, driftleven, epithumia.

Het gaat er om het mechanisme van de viervoudige geopenbaarde krachten te onderkennen. Zijn de krachten creatief of destructief, gericht op integratie of desintegratie? Bij 5D gaat het om de transformatie tussen binnen en buiten en vice versa. Door tegenstellingen (antagonisme) te verkleinen, twee tegendelen meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van Eenheid in Verscheidenheid. Naast de esoterie is het met name Carl Jung geweest die zich in de samenhang tussen de Triade en de Tetrade heeft verdiept.

Alexandra van Smoorenburg Winnen zonder strijd (Sun Tzu) Conflicten zijn onvermijdelijk dus leer er goed mee omgaan!
Het geheel overzien
Kennis is één ding – en zeer belangrijk voor het oplossen van conflict! – maar minstens even belangrijk is het vermogen om vanuit een onthecht standpunt de gehele situatie te overzien (Take Whole) en van daaruit te handelen. Om dat te kunnen komt de eerder genoemde grondhouding weer op de proppen: eenvoud, nederigheid, rust en innerlijke vrede. Van daaruit ontstaat helder zicht, het vermogen de kern van de zaak te zien en intuïtieve ingevingen inzake wat te doen. De handeling en het momentum
En als er dan gehandeld wordt, gaat het er niet alleen om dat deze handeling in overeenstemming is met de wil van de hemel, maar ook dat deze op het juiste moment plaats vindt. Het volgende interessante model hierover komt uit de Denma Translation van The Art of War:

De Geheime Leer Deel II, Stanza 4 Schepping van de eerste rassen (p. 117):
De lezer moet bedenken dat de Ouden de religie, de natuurwetenschappen en de filosofie als nauw en onafscheidelijk verbonden beschouwden.

In vergelijking met andere machtsblokken als Japan en de Verenigde Staten zijn de overheidstekorten in de Europese Unie relatief laag. De invoering van de euro is niet het probleem, het zijn de mensen, de naїeve toezichthouders die te goeder trouw zijn geweest en te weinig oog hebben gehad voor het keuzegedrag, de voorkeuren van mensen en toezichthouders, die te kwader trouw handelen.

Het iteratief/recursief proces legt de link naar de chaostheorie, lees systeemtheorie. De zelfgelijkvormigheid wordt door de spiegelsymmetrie tot uitdrukking gebracht. Het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond bevat de rode draad (Axis Mundi). Het wiskundige model van de chaostheorie maakt het mogelijk het wiskundige model, de driehoek van Pythagoras te ontcijferen (‘E i V’ hoofdstuk 7.2).

De Tetractys van Pythagoras is nog steeds een bruikbare metafoor om de éne werkelijkheid te duiden. Het mysterie van het leven wordt al in de Bhagavad Gîtâ beschreven. Het integratievraagstuk is niet nieuw, het toont alleen steeds andere patronen. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het patroon echter gelijk blijft. Het is wel mogelijk de éne werkelijkheid vanuit een nieuw paradigma, het complementaire denken te belichten.

Anna Lemkow, Het Heelheid Principe, hoofdstuk ‘Orde te midden van Chaos’, slotconclusie:
Er is nog een ander aspect aan deze beweging in het bewustzijn. Niettegenstaande het feit dat de impuls naar heelheid wordt overschaduwd door op verdeeldheid gerichte neigingen in een groot en machtig deel van de menselijke samenleving, is zij altijd aanwezig en levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlozing van deze dynamiek zorgde er alleen maar voor dat we deze nog sterker zouden tegenkomen.

De socioloog Abraham de Swaan wijst op het mechanisme identificatie en ‘desidentificatie’. Als mensen zich als groep aaneensluiten, sluiten ze anderen uit. Dat zijn twee kanten van eenzelfde proces. Volgens het identificatie mechanisme van de gesloten lus in de sociologie leidt insluiting automatisch tot uitsluiting en maakt daarmee een wereldsamenleving onmogelijk.

De humanistische psychologie van Maslow, het Ei van Assagioli en het metamodel in NLP brengen het 1e, 2e en 3e grondbeginsel van de theosofie tot uitdrukking. Maslow belicht in het bijzonder het 1e grondbeginsel ‘het onkenbare’, namelijk transcendentie, dat wat de mens overstijgt. De transpersoonlijke psychologie van Roberto Assagioli legt de nadruk op synthese, het 2e grondbeginsel verschijnen en verdwijnen (identificatie en disidentificatie) en bij NLP komt de systeemhiërarchie, het 3e grondbeginsel duidelijk naar voren. Het boek Psychosynthese van Roberto Assagioli laat duidelijk zien dat hij zich door de theosofie heeft laten inspireren. Zowel zijn moeder als zijn vrouw waren theosoof.

Wanneer de persoonlijkheid zich heeft losgemaakt van het ik-besef, het gevoel van afgescheidenheid, en het eenvoudig een verlengstuk van de individualiteit zal zijn geworden, zal er zefs geen brug meer tussen deze twee nodig zijn en de theosofie zegt ons dan dat, dat wat men het antakarana noemt - dat wil zeggen de verbinding, het kanaal waardoor de communicatie plaatsvindt tussen de persoonlijkheid en de individualiteit – gedoemd is te verdwijnen.

Het bewustwordingsproces bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

Peter Devilee boek Organiseren in een dynamische omgeving; Structuur en dynamiek: het mechanisme van organisatie en verandering (p. 22):
Teneinde het inrichten, besturen en ontwikkelen van de organisatie op een nieuwe wijze te kunnen benaderen dienen we terug te gaan naar de basis van wat organiseren feitelijk betekent. Bepaalde besluiten en afspraken worden daarbij voor de langere termijn vastgelegd, zoals procedures, taakomschrijvingen, en afspraken met leveranciers. Al deze besluiten en afspraken nemen wij in Organiseren in een dynamische omgeving samen onder de noemer ‘structuren'. Door nu dergelijke structuren te relateren aan de dynamiek binnen en buiten de organisatie wordt duidelijk hoe we met veranderingen om (kunnen) gaan. We maken daarbij onder andere gebruik van een bestaande theorie, de Chaostheorie. Door deze theorie te modificeren wordt deze toepasbaar gemaakt voor organisaties.

In feite ontstaat hiermee een geheel nieuwe benadering van het organiseren. Deze methodiek biedt tevens een fundament voor al de bestaande inzichten en theorieën, omdat het daaraan de factor ‘tijd' toevoegt. Op deze wijze verkrijgen we veel meer duidelijkheid dan ooit omtrent het gedrag van organisaties en mensen in een dynamische wereld, en kunnen we eindelijk beginnen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Robbert Dijkgraaf (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent Klimmen en dalen van M.C. Escher – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid.

Zowel Klaas van Egmond in zijn boek Een vorm van beschaving (p. 55) als Gerrit Teule in het boek Wat Darwin niet kon weten (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire 5e dimensie gebruik.
In het boek van Klaas van Egmond (p. 281) draait het om ‘Wereldbeeld en Mensbeeld’, macroniveau van het zonnestelsel en microniveau van het atoom, ‘Macrokosmos en ‘Microkosmos’, ‘Wat en Hoe’, 'Doel en Middel', 'Wereldbeeld en Levenshouding' de twee kanten van één medaille.
259: Dat proces kan versterkt worden door invulling te geven aan de principiële verhouding tussen publieke en private kwaliteiten die in het voorgestelde mens- en wereldbeeld besloten ligt.
264: Want alleen wie zichzelf begrijpt, kan de wereld begrijpen.
Voor de convergentie tussen ‘Mensbeeld en Wereldbeeld’ wordt naar Pauli’s idee van de wereldklok (p. 282) verwezen. Om de wederkerigheid tussen ‘Wereldbeeld en Mensbeeld’ te duiden kan van deze metafoor gebruik worden gemaakt.

De Axis mundi (p. 70-72) in het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond - de materiële en immateriële behoeften (p. 191) of oriëntaties (p. 203) - komt centraal te staan. Het gaat er uiteindelijk om hoe kunnen we op basis van het ‘integrale’ mens- en wereldbeeld (p. 272) vraag- en aanbodzijde, zowel voor de korte als voor de lange termijn, zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

De wederkerigheid tussen de twee kanten van één medaille, het AOS-concept en het 5Ddenkraam, de getallensymboliek 3 + 5 = 8 biedt een referentiekader om de kloof tussen probleem en oplossing te verkleinen. De éne werkelijkheid beter te leren begrijpen.

Ligt het dan niet voor de hand dat op het snijvlak tussen geesteswetenschappers en natuurwetenschappers het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt?
De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie, het levensmysterie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Hoe selectief zijn we als waarnemer?

Er wordt van uitgegaan dat de unificatietheorie uiteindelijk over het verschijnsel bewustzijn uitsluitsel zal geven. Eerder hebben Amit Goswami en Arthur Young aangegeven dat bewustzijn de basis van alle bestaan is. Om het bewustzijn toe te lichten wordt zowel gebruik gemaakt van het oude reflexieve ‘Macrokosmos = Microkosmos’ model van de esoterie als van de nieuwe doorsnede ‘Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness, reflection en First-person experience’ van Francis Heylighen. De processen die zich binnen een deel afspelen kunnen door de eigenschappen van het geheel worden verklaard. De éne werkelijkheid zit holistisch in elkaar.

Shri Ramakrisjna Paramahamsa To see the world more clearly we may need to take off our glasses.

André Klukhuhn: Het wordt tijd dat Janus de beide ogenparen opendoet.

Onder het mom van marktwerking is er in de collectieve sector (tegenover de collectieve sector staat de particuliere sector) een graaicultuur ontstaan die zijn weerga niet kent. De verhouding tussen prestatie en beloning is volledig zoek. In plaats van het neoliberale gedachtengoed te bestrijden wordt met name door de PvdA het spel 'links lullen en rechts vullen' enthousiast meegespeeld. Door de politieke machtsspelletjes met rechts mee te spelen is het tegenwicht naar extreem rechts verloren gegaan. Door de graaicultuur bij de grote banken is de kredietcrisis ontstaan.

Een ding is zeker de twee handen op één buik politieke machtsspelletjes, betekent dat de collectieve voorzieningen verder worden uitgehold. Er bestaat geen free luch. Het free-riderprobleem van Mancur Olson houdt in dat individuele rationaliteit kan leiden tot collectieve irrationaliteit. Tegenover intolerantie staat de tolerantie jegens andersdenkenden en andere godsdiensten. De afgelopen decennia hebben te veel managers zich met het doorschuiven van problemen bezig gehouden. Feitelijk komt het neer op de vraag of je voor 'oplossen of doorschuiven' van problemen riant wordt beloond.

Voor 'Winst en Verlies' geldt de spreuk van Titus Maccius Plautus (254-184 v.Chr.) dat de kost gaat voor de baat uit.
Voor een gezonde boekhouding dienen inkomsten en schulden in balans te zijn.
In hoeverre is het slim geweest het de kost gaat voor de baat uit volledig voor het Angelsaksische model live now pay later in te ruilen?

Dick Swaab, die de geest ziet als het produkt van de honderd miljard hersencellen (neuronen) die we hebben, heeft zeker voor een deel gelijk. Wellicht kan de schade in de hersenen die bij Alzheimer patiënten tot geheugenverlies leidt op basis van psychische beweging worden verklaard. De aardse levenscyclus van het brein laat zien dat op oudere leeftijd verbindingen teruglopen.

De Geheime Leer, Deel III, PSYCHISCH ZIEN (p. 601, Engelse versie p. 424):
De wet van arbeidsvermogen sluit in zich dat psychische beweging voortgebracht wordt door beweging. Daar psychische beweging slechts beweging is op het psychische gebied, een materieel gebied, heeft de psycholoog, die er niets dan stof in ziet gelijk.

De zeven universele principes die Marja de Vries in haar boek De Hele Olifant in Beeld - Inzicht in het bestaan en de werking van Universele wetten en de Gulden Snede beschrijft komen in het rapport ‘E i V’ aan de hand van de Zeven wijsheidssleutels aan de orde.

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.